Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • Jural bir mesaj yayınladı:"Her türlü politik ceryanların dışında kalacağız,ANKARA,ÖZEL Genel Kurmay Başkam Orgeneral Cemal Tural,Cevdet Sunay'ın Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilmesi do layısiyle şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • CHP,Meclis Balkanını bir önergeyi kaybetmekle suçladı Başkanvekili Arar,«Anayasayı ihlâl etmemek» gerekçesiyle önergelerin görüşülmesini başlattı ANKARA,ÖZEL MÎLLET Meclisinin dünkü oturumu yine gürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • AP Grubu,Secim Kanununu mutlak çıkarma kararı aldı ANKARA,ÖZEL AP Ortak Grubu dün toplanmış ve Seçim Kanununun Meclislerden geçirilmesi kararını almıştır.Toplantıda konuşan,Başbakan Demirel,«AP olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • ANKARADA YENİ BİR OLAY SİYASAL BİLGİLERDE BÜYÜK KAVGA ÇIKTI [Telef o to MİLLİYET Asaf UÇAR;Ankara istanbul)Siyasal Bilgiler Fakültesindeki dünkU büyük kavgada sandalyelerle birbirlerine giren öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • Yabancı sermayeye garanti Siyasî risklere karşı konacak bu garanti Dünya Bankası tarafından yönetilecek.ANKARA,ÖZEL AZ gelişmiş ülkelere yapılan yabancı özel sermaye yatırımlarının «siyasî risklere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • Rusk:«Amerikan yardımı Türkiye'yi komünizmden kurtardı» BOSTON,AFP Boston Üniversitesinde bir konuşma yapan Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk,Amerikanın taahhüde girdiği ülkelere daima yardıma koştuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • KIBRIS'TAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİ UZATILIYOR NEW-YORK,AP,UPİ,RADYO B.M.Güvenlik Konseyi dün Kıbnstaki Barış Gücünün görev süresinin uzatılması konusunu ele almış ve Genel Sekreter U Thant'ın rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • Karaciğeri bozuk kadınlar,aplal çocuk doğuruyormuş LONDRA,AP Melbourne sağlık makamları,Avustralyada yapılan incelemeler sonucunda,karaciğerlerinden hasta olan hamile annelerin,doğuştan aptal çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • VE GÜÇ İNDİ Adaıyı'nın Kalekapısı semtinde önceki gün bir deli elektrik direğine tırmandı!Delinin direğe tırmandığını gören yüzlerce İnsan «Delinin zoruna bak!diyerek direğin dibine toplandı.Delinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • V ORGL.TURAL ¦¦EkHGENEL KURMAY SUNAY ORDUYA VEDA EDERKEN BAŞKANI OLDU SUNAY ORDUYA VEDA ETTİ 0_r_Cevdet Sunayrın Senatörlüğiiyle ilgili tezkere Senafo'da okundu ANKARA,ÖZEL GENEL Kurmay Başkanı Orgene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1966
  • APTULLAH 35 t T A KOZANOĞLU'nun Büyük Türk Romanları Serisinden:KUBİLAY HANİN GELİNİ Bu eser,radyofonik roman olarak yazılmış ve Anadolu'da,radyo dinleyicileri tarafından günlerce heyecan içinde takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.03.1966
  • ÜSTÜNDEN KALEM ÇIKTI.DERHAL TEVKtF EDİN.¦MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • MİLLİ İRADE ve ANAYASA SON zamanlarda siyasî hayatımızda bir kere daha 18.yüzyılın demode «Mili!irâde» anlayışı ortaya çıkmış bulunmakta,1961 Anayasasının «Demokrasinin vazgeçilmez ve zaruri unsuru» o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı zarfla teklif alma usulü ile dokuz kalem kullanılmış eşya madeni karyola,battaniye,pamuk yatak,perde vs.satılacaktır.2 Teklif mektuplarının 18 Mart 1966
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • *%*is,^ĞELE*1 DÜNYANIN EN USTUN KALİTELİ liftlM mamul üç köşe,yassı,yuvar lak.dört köşe ve her tip sanayi eğeleri.BU EĞELER AMERİKA İNGİLTERE ve HİNDİSTAN TEKNİĞİNİN ESERİDİR üstün kalite Emsalsiz ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • Radyoda Yönetim Kurulu RADYODA gök gürültüleri,şimşekler hattâ yıldırımlar devam ediyor.Ortada bir paratoner)var:Adnan öztrak Bey.Bütün hücumlar ona tevcih ediliyor;o da bir «yıldırım siperi» sükûnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABOt tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN YILMAKTI Magazin bölümünden sorumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • İLÂN SÜMERBANK MALATYA PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİNDEN TALİ HASILAT,PARÇA BEZ VE HURDA EŞYA SATILACAKTIR.1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 23.3.1966 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • 4q4 İSTANBUL BAYİİ Tel:44 76 52 İlâncılık:2087 3244
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • VEFAT Şeref Batur'un kıymetli e$i,Süheylâ Batur ve Necla ökten'in sevgik babaları,avukat Gönen Ökten'in kayınpederi,İhsan,İzzet ve İlhan Ayaydın'ın biricik dedeleri;Emekli Piyade Albayı MEHMET ZİHNİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • SEVGİ ve Si NAN GÜZALTAN Kızları SELDA GÜZALTAN'ın dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.Güzelbahçe 15.3.966 Milliyet:3274
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • I.E.T.T.İŞLETMELERİ UMUM Müdürlüğünden:Anadolu ciheti gaz tevzi şebekesi için iki adet Tazyik İndirme Dedantör)merkezi dış memleketlerden mektupla teklif isteme usulü ile mubayaa edilecektir.Teklif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • Göklerimizi emniyet altına alma dâvasına çalışan Türk Hava Kurumu'na yardım,millî bir görevdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • m^ mm u a R m,km MS SSj Ul Çocuklarınızın severek yedikleri bol kalorili gıda PÂ-Ro en son Amerikan gıda metodlanna göre ve en fenni şekilde imal edilmiştir.PARO besler,doyurur,bozulmaz,ishal yapmaz.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.03.1966
  • BELİMİ ARIYORUM BAŞIMA iş açacağını bildiğim,belâlı bir yazıya başlıyorum.Ben kendimi yüreklice bir adam sanırdım;dcğilmişim.Şimdi yazacağımın kendim için muhtemel sonuçlarını düşündükçe ellerim titri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.03.1966
  • 270.209 Oz Kaynaklarımız Bilanço Kârımız Sermaye,İhtiyat Akçeleri ve Karşılıklardan terekküp eden Türkiye İş Bankasının Üz Kaynakları,1959 yılına nazaran hemen hemen bir misli artarak 270 milyon liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • OT KENDİ ÖZ MALIMIZ TüRKiYENiN IPRAGAZ HER j YERİNDE mmm t GENİŞ BAYİ VE TEKNİK SERVİS TEŞKİLÂTI v BAYİLERİMİZDE HER KESEYE UYGUN YÜKSEK KALORİ AZ SARFİYAT EMNİYET İPRAGAZ Reklâmcılık:1093 3240
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • PHILIPS 4 M Daha bol ışık ve uzun ömür PHILIPS ampullerinde e£*^PHIUPS ampullerini mutlaka deneyiniz Türk Philips I.A.Ş.Gümüşsüyü Cad.İstanbul Tel:4474B0 Reklâmcılık:1039 3238
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemize yeni bir adet 7 tonluk Thames marka kamyonet ile her tarafı kapalı şekilde olmak üzere bir adet 10 kişilik Minibüs arabası alınacaktır.Ellerinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • Yağmur ve dolu Ege'de büyük çapta zarar yaptı İzmir'de binden azla evi su bastı.Meyva ve sebze ürünleri büyük zarar gördü.Aydın Manisa ovaları su altında.Yıldırım minareyi yıklı Öı İZMİR,ÖZEL [NCEKİ g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • Belediye imar Müdürü görevinden ayrıldı Belediye İmar Müdürü Lütfullah Silâhdar görevinden ayrılmıştır.3 yıla yakm bir süreden beri İmar Müdürlüğü görevinde bulunan Silâhdar,memuriyet kadrosunu Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • İMAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI DA.ANKARA,ÖZEL imar ve İskân Bakanlığı Müs teşan Mithat Yenen görevinden alınmış yerine müsteşar yardımcısı İsmail Devletkuşu getirilmiştir.Bu atama ile ilgili karar dünkü res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • Bayan Sadıkoğlu 5 bin lira nafaka istedi Eski Türkiye Güzellerinden Hilmiye Sadıkoğlu,dün Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde,kocası Suat Sadıkoğlu'ndan 5 bin lira nafaka istemiştir.Hilmiye Sadıkoğlu'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • Elmadağdaki yangında iki ahşap ev yandı Elmadağ'da,Ağaağlar caddesinde 26 numaralı evin üçüncü katında dün akşam saat 19 sıralarında yangın çıkmıştır.Yangın bitişikteki 28 numaralı eve de sirayet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • İDEAL EŞLER Amerikada bir «Elektronik Beyin» e çöp çatanlık yaptıran bilginler,ilk neticeleri almaya başlamışlardır.Elektronik beyine atılan kartlarda yazılan ideal eş» in özellikleri,bir hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • "zi';f7 1 T Vakit Güneş öğle 1 İkindi Akşam 1 Yatsı 1 İmsak I Vasati 6 in 12 23 15 44 18 16 19 47 4 33 Ezani 1154 6 07 9 29 12 00 131 1019 16 V1ART 1966 Hicri 1385 ZİLKADE 23 Ar Rumi 1382 MART 3 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • Muzaffer Akgün Aydın'dan bir evlât edindi SI Sanatçının davetiyle İstanbula gelen çocuk,Akgün turnede olduğu için ortada kaldı.HALK türküleri okuyucusu Muzaffer Akgün'ün Aydın' da tanıyıp evlât edinme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 16.03.1966
  • x!v DAVETSİZ MİSAFİRLER Son günlerde Silifke'de,çahnan kapısını açınca davetsiz misafirlerle karşılaşmıyan tek bir ev sahibi yok gibidir.Davetsiz misafirler,başlarında Amerikalı Prof.Mark Fortune oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.03.1966
  • MÎl BEL,ijü SAKTIK MOLA &AM Üft.Sokra h^eket ıviblıltiı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • EFENDİME SÖy.ÜVEVIM ŞU SE nİn karin İÇl*N DÜNVA-NİN EN CÂZÜ SELİ KADINI J DİVORi-AR ıvf A,ASL-iNOA1 X 3EN Ç\İCARDIM BUNİU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • 'vm_ttmi9 BÎR.tcAL-A&AJ-i* BİZİAAtciuERı AP.M"Ş.L.ER.Î KAZA,i SIZ.BEı_Â.Sız BAŞı AMZOAM 3İR 3EFHDE-Sil_SE .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • m BÖVU.EL B\R ÎSNM İi-K.DEF-A.DuvuyoeuAA.rv Mr «»Cn AS VVV-2 v iyfst" m» şunu oruM-CUL-AÇINİ İlLAN TAHXA-SlNJA ASAYİŞ.HER l to'MSH GECEEXEN MEKTUBU CSÖRÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • İM ORA.DANİ.ÇATikiiini 3A S'Kl S\KtvA VC&PAT,veı_î i.İSOJSAİ PElAKST.HAVA Bie ANDA SOZ3Ü.Vıı_04a»fv\i_AK ÜÜ-ŞÜVOK vf VEME BUZ OLA-SON/aj CAK.BABAM MEnecspg kav_oi ACABA?7 NECEDE Ol-ACAVC BE NİMUE SİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • QlHt Wall D n-y Pıoducıl»™ tf Id Rııhu Rtı.ı.H a-o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • ı S ^ 1 i rs i i t-i—I 1 I II Jt i i lL zEEi j-tül S^I ffl HORTLAĞA SENZE"/v\Vo£.A"TH« ets-em.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan Kurulacak olan Dokümantasyon Merkezi'nde Temel Bilimler,Mühendislik,Tıp Bilimleri,Veterinerlik ve Hayvancılık,Tarım ve Ormancılık konularında enformasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • Cinsi Miktarı Kilo fiafı Muhammen tutarı Renkli üstüpü 24000 Kg.330 Kr.79.200.TL.Beyaz üstüpü 1000 Kg.480 Kr.4.800.TL.ALINACAKTIR.I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarıda cinsi,miktarı ve muhammen bedelleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • TAHSİL ve İHTİSAS İstanbul)Çeşitli Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına dış ülkejerde tahsil ve ihtisas yaptırmak üzere,1416 sayılı kanuna göre imtihan açılır.İmtihanların yeri,tarihi ve hangi derslerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • hb Kendi de pek farkında değildi ama erkeğin bir takım gizli düşüncelere kapıldığını seziyor,şuuraltı bir ısrarla bunu kurup duruyordu.Aralarında bir ilişki vardı işte.Fakat bazı yönleri ile mânevi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • WWk al+wvz.'fr OĞLAK BURCU I 20 Ocak)r *3fif Yıldızlar hit hayatınıza huzur getirl-E yor.üzüldüğünüz meseleler bile ken-E dillfilnden ehemmiyetini kaybedecek.KOVA BURCU î °c«k 1 19 Şubat)^4 Bir kalaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • SOLDAN SAĞA:1 Atalarımızın yarı takımı;Bir isi sonuna kadar götürmekteki kararda katiyyet.2 İslâm tarihinde bir takım küçük devletçikler veya Selçukilerden kalma,şehzadelere hocalık,lalalık eden kişi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 16.03.1966
  • EH RAGIP ŞEVKİ YEŞİM Bir merdivene geldik,diye fısıldadı.Aşağıya inen bir merdivene.Nereden biliyorsun?Ver elini bana ağam,basamak basamak ineceğiz.Gerçekten de ilk basamaktan Musto indi,arkasından da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.03.1966
  • DBB1 Çeviren:Murat BELGE MUSUL'UN TÜRKİYE'YE AİT OLUP OLMADIĞI KONUSU GAZİ'Yİ UZUN BİR SÜRE UĞRAŞTIRMIŞTI.CEMİYETİ AKVAM BU KONUDA TÜRKİYE'YE KARSI DURUM ALINCA,GAZİ,RUSYA İLE DERHAL BİR SALDIRMAZLIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 16.03.1966
  • OLAYLAR İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR Kibar içeriye girmeğe razı ŞU Belediye Başkanlığı yüzünden Osman Kibar'ın başına gelmedik şey kalmadı.Şimdi de hapsedilmesini istiyorlar.Kibar'm hapsedilmesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 16.03.1966
  • SATILIK EMLAK SiŞLt Büyükdcre caddesinde kalorifer,sıcak su,havagazı,renkli banyolu,konforlu daire sahibinden 44 33 94 DÜKKAN,4.Levent'te 71 56 23 22 09 52 DtVANYOLU caddesine 50 metre mesafede 56 m2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.03.1966
  • "k f K ¦k ¦8 ¦k ¦k ¦k K ¦k ¦k ¦k ¦k ¦k «k ¦fi k ¦k v ¦k k •k ¦k ¦k ¦k k k k k ¦fc k ¦k ¦k k «k ¦k k ¦k ¦k ¦k SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Büyük Firar Steve Mc.Queen R.t.BARBAROS Ortaköy Tel:47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • SATILIK THUNDERBİRD 63 Fildişi CONVEETEBLE 48 30 48 Milliyet:3268
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • KLOB^X DARIO MORENO 11-12-13 Mart 1966 tarihlerinde vereceğim konserleri sayın Reisicumhurumuzun ağır rahatsızlığı sebebiyle 1-2-3-4 Nisan Kurban Bayramı tarihlerine tehir ettiğimi bildiririm.Not:Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • ÖDÜL KAZANAN BİR TÜRK DÖKÜMANTER FİLMİ GÖSTERİLİYOR Istanbul Üniversitesi Film Mer kezinin çevirdiği filmlerden «Ben,Asitavandas» bugün şehrimizde ilk defa Fen Fakültesi Konferans Salonunda davetliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • ELEKTRİKLİ KAYNAK MAKİNESİ İÇİN Elinde 16.Kota 309 Sıra No.85.11.20 Güm.Ta.No.TAHSİS BULUNANLARIN Minneapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.P.K.24 Ankara adresine müracaatlan rica olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • AZAK GÖNÜL ÜLKÜ Jig GAZANFER ÖZCAN Bugün matinelerden itibaren YABANCI OLDUK ŞİMDİ KOMEDÎ 3 PERDE 4 TABLO Nakleden:Beliğ SELÖNÜ Biletler satılmaktadır.TEL:22 62 46 Heris:50 3263 £555=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • ARKON SUNARA SPOR ve SERGÎ SARAYINDA 70 KİŞİLİK ŞAHANE KADROSU İLE KAFKASYA-GÜRCİSTAN HALK OYUNLARI BALESİ SON TEMSİLLER 16 Mart Çarşamba Saat 21'de 17 Mart Perşembe Saat 21'de 19 Mart Cumartesi Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • İLÂNCILIK Koli.Şti.ELEMANLAR ARIYOR İlâncılık Kollektif Şirketi genişlemekte olan servisleri için reklam yazarları ve ressamlar aramaktadır.Reklam yazarlarında,kolej veya en az lise mezunu olmak,iyi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • RADYOLAR m İSTANBUL r Orta Dalga 428 metro 6.30 7.00 7.05 7.25 7.45 8.00 8.05 8.25 8.40 00 9.15 9.30 9.50 10.05 10.25 10.30 11.00 11.20 11.25 11.40 12.00 12.20 12.35 12.40 U.OO S 13.20 13.40 j| 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • î ft »t 4 İSTANBUL BELEDİYESİ i ŞEHİR TİYATROLARI Yeni Komedi Tiyatrosunda 21 Mart Pazartesiden itibaren J T Her gün 21,Pazar 15.30'da 11 I Jr^f Arar ııl w Jf FATİH TİYATROSUNDA 22 Mart Salıdan İtibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • Topkapı civarında Fabrika Binası olarak,asgarî 60 Mt.X 12 Mt.ebadında ve 5 metre yüksekliğinde bir bina aranıyor.Müracaat:Yazı ile İSTANBUL REKLAM Cağaloğiu Reklâmcılık 1119 3278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • Emek Ltd.Sti.İftiharla sunar Bugün matinelerden itibaren YALNIZ BEYOĞLU EMEK SİNEMASINDA 20 nci yüzyılın mucize filmi Doyumsuz müziğin renk,şekil olduğu şaheser.Renkli,Ultra Sinemaskop tekniği ve stre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • Bugünden itibaren SARAY SİNEMASI'nda Büyük komik aktör NORMAN WISDOM'un ilk renkli filmi ENAYİLER KRALI ŞAFAK KUŞU SARAY'da MARMARAda İngilizce sözlü Türkçe sözlü Bu filmi 6 yaşından büyük çocuklar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 16.03.1966
  • SİNEMAMIZIN BİR NUMARALI KADINI:TÜRKAN ŞORAY.Göz,bakış,dudak,diş ve.Bir yılda onaltı film çevirip 640.000 lira kazanıyor Türk sinemasının 1 numaralısı:Türkân Şoray TARIK DURSUN O İZ zayıfladınız mı?di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Altinyildiz'in meşhur Nisan-Ekim yazlık)çeşitlerinden.Avrupa'ya ihraç edilenlerle aynı kalitede olan ALTINYILDIZ Süper Kid Mohair ve Silky Mohair ALPAKALARI piyasaya arzedilmiştir Dünyaya nam salmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK işletmemiz ihtiyacı için 16 kalemde cem'an 103.000 adet muhtelif tip kaynak elektrodu satın alınacaktır.Bu işe ait şartname istanbul'da K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • İstanbul Emniyet Sandığından İLHAN VASFİYE ÖZATAKUS'A İLAN YOLU İLE SON TEBLİGAT Dosya No:1964A82?Sandığımıza birinci derecede ipotekli olan;Beyoğlu,Harbiye mahallesi,GUlbahar sokağında,bilâ No.lu dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğünden tZMİT imalâtımızda kullanılmak üzere 8000 ton kaolin satın alınacaktır.Teklifler,şartname ve mukavele tasarısı esasları dahilinde o7,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Karabük 140 TON KÜLÇE,50 TON GRANULE Bu işe ait şartname:a)Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme ikmal Müdürlüğünden,b)istanbul'da Karaköy Okçumusa c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • MERİNOS KUMAŞI SATIŞI Merinos fabrikası mamulü muhtelif tipte top ve parça halinde kumaşlar şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır.Tekliflerin en geç 28/3/966 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • BÜRO KUR TİCARET A.Ş.den Şirketimiz Müdürü CEVDET ÖZDEN ve Satış Şefi CİHAT ERLER istifa etmiş ve ayrılmışlardır.Sayın Bayi ve Müşterilerimizin bilgilerine sunar,Merkez ve Şubelerimizle kendilerine hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • AMERİKA'DAN 70 MİLYON DOLAR DAHA KREDİ ALINDI ANKARA,ÖZEL Amerika ile Türkiye arasında dün 70 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yapılmıştır.Otuz milyon dolarlık kısmı hemen işlemeye başlayacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • SİYASAL BİLGİLERDE t Bastaraiı Birincide MİLLİYETÇİLER DEVAM EDİYOR Salondan çıkarılan Milliyetçi Genç lik Grubu,konferans salonu yanındaki bahçede toplanmış ve ağaçlardan kestikleri dallarla kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • M E V L t D Muhterem validemiz Prenses Vicdan Nesibe MORALI'nın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 17 Mart 1966 Perşembe günü,İkindi namazını müteakip saat 16 da)Kızıltopraktaki köşkünde ruhuna it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • TEŞEKKÜR Senelerce bana ıztırap veren rahatsızlığımı teşhis ederek cerrahî müdahale İle beni huzura kavuşturan ve ameliyat öncesi ve sonrası yakın ilgisini eslrgemıyen Kasımpaga Deniz Hastahanesi Kula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız.Konya eşrafından kuyumcu S.Sırrı Silay'm vefatı İle yarattığı unutulmaz acımızı bizimle paylaşan,cenaze törenine İştirak eden evimize kadar gelen,telefon,telgraf ve mektupla ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • TEŞEKKÜR Sevgili aile büyüğümüz Dr.FETHİ ERDENln hastalığı sırasında gece gündüz çalışan,her türlü imkân ve çareye başvuran,kıymetli dost ve arkadaşlarım Prof.Dr.TARIK MİNKARİ Dr.NİZAMETTİN TÜRE,DOÇEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Komünizmi tel'in mitingi düzenlendi Milli Türk Talebe Birliğinin yöneteceği «Uyarma ve komünizmi tel'in mitingi» Pazar günü saat 13 de Taksim Meydanında yapılacaktır MTTB Genel Başkanı Rasim Cinisli «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Cildinizin kreme.Cildinizin PE-RE-JAya ihtiyacı vardır Hem krem Hem parfüm PE RE JA Kremleri cildinizi soğuğa,îozo karjı koruyacak,pürüzsüz ve yumuşak tutacaktır.Hem Krem,Hem Parfüm PE-RE-JA KREMLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • MEVSİM SONU HAKİKİ BÜYÜK TENZİLATLI SATIŞLAR,GÖRÜLMEMİŞ FİATLARLA KADIN ERKEK ÇOCUK KUMAŞ KONFEKSİYON TRÎKO TUHAFİYE İSTANBUL Sultanhamam)OSMANBEY KADİKÖY BAKIRKÖY ANKARA ADAPAZARİ BURSA ESKİŞEHİR İZM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.dan Bankamız ihtiyacı olarak dış piyasadan KAZAN TUTYASI satın alınacaktır.En geç teklif verme müddeti 8.4.1966 tarihine kadardır.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • YAZLIK ZABITAN ELBİSESİ DİKTİRİLECEK 1 Şirketimîz gemi zabitanı için 416 takım yazlık elbise diktirilecektir.2 Bu işe ait şartname İkmal Müdürlüğünden temin edilebilir.3 Tekliflerin,ihale günü olan 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • DAKTİLO ARANIYOR Bir çocuk hastahanesinde çalışmak üzere arşiv işlerine de bakacak daktilo aranıyor.Aşağıdaki adrese yazılı olarak müracaat:İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği Recep Paşa Cad.Tan Apt.No.4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • TEKNİKtBİLGkÜSfÜNrKALlTE OTO PASPASLARI Çeşitli Yapıştırıcılar markaya dikkat)Karakoypalaı 420 TEL M 23 00 İlâncılık:2100 3242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Boyacının her yerde aradığı EKŞİOĞLU FIRÇALARI Piyasaya dağıtıldı BOYACININ ŞANSI NECATBOYA FABRİKASI Milliyet 3283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • CHP:"Bir önergeyi Başkan kaybetti,t BastaraH Birincide tin Ok,Kemal Sarubrahimoğlu'nun ziraat âletleri ve makineleri hakkındaki genel görüşme açıl ması hakkındaki önergesini,Şefik İnan ve Enver Güreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • Sunay Orduya veda etli t Bastarah Birincide başlamış olan Silâhlı Kuvvetler böylece yürüyeceklerdir» demiştir.Sunay'ın ayrılışı dolayısıyla saat 16.45'de Genelkurmay'da düzenlenen törende Kara Kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1966
  • TEKNİK* BİLGİtüSTÜN KALİTE Çbutıuhr OTO PASPASLARI Çeşitli Yapıştırıcılar mvkaya dikkat)Kvakoypalas 420 TEL 44 23 00 İlâncılık:2100 3242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.03.1966
  • Bugün Tahran'ın Emcediye stadında CENTO kupası finali için İHSAN FEHMİ ŞEREF ERCAN TALAT İRAN'LA KARŞILAŞIYORUZ Puppo Sandro "Güç bîr rakiple oynuyoruz,dedi.İran antrenörü Bosch ise,Meksika Olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • tRAN'LILAR «TÜRKLERLE YAPTIĞIMIZ BU MAÇ,BATIYA AÇILAN BtR PENCEREDİR» DEMİŞLER.[GAZETELER] YANILIYORSUN MEŞHEDİ,BİR DEĞİL,ALTI PENCEREDİR,ZİRA BATILILAR HER MAÇTA BİZE ALTI ÇEKER!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Berlin niıe 1 Tehıan niıe 1 Milli takım kafilesi rahat ve neşeli geçen bir yolculuktan sonra-Tahran'a vardı.Çocuklar şaka ve espri sağnağı altında Tahran'a inerken İran millî maçından fazla söz eden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Spajiç:"Bütün maçlarımız zor,Siyah Beyazlılar D.Spor için çalıştı.F.Bahçe Cumartesi günü İzmir'e gidiyor.G.Saray'da Metin oynayacak BEŞİKTAŞ antrenörü Spajiç,«Artık bütün maçlarımız zor geçiyor,çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Navas'ın Rekorundan Haberleri yok mu!LİZBON,A.A Evaristo Neto adında bir bisikletçi,Campo Pequeno arenasında ayağını yere hiç basmadan 84 saat bisiklet üzerinde tur attıktan sonra yeni bir dünya rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • BRUMEL'in BACAĞI AYNI YERDEN KIRILDI MOSKOVA,AA.2.28 ile Dünya Yüksek Atlama Rekorunu elinde tutan Sovyet Atleti Valeri Brumel'in sağ bacak kemiği,bundan önce geçirmiş olduğu motosiklet kazasında kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Voleybol Millî Takımı antrenmanlara başlıyor 7-14 Nisan günleri Belçika'da yapılacak Batı Avrupa Kupası Voleybol Şampiyonasına iştirak edecek milli takımımız bugün saat 16.00 da Spor Sarayında Romen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Avusturya St.Christoph Kayak Okulundan mezun olan Kayak Federasyonu öğretmenleri soldan sağa,Necmi öcal,İhsan Çınar,Mahmut Eroğlu,Demir Ataş,Cevdet Çakar ve D.Kırbaç Kayak Federasyonu imtihan veriyor!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Ordu finallerindeki rakiplerimiz belli oldu ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası finallerinde Türk Ordu Takımının rakipleri belli olmuştur.Buna göre Asya Grubu Birincisi Türkiye,Afrika Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • KAYAK ŞAMPİYONASI BAJUYOR Açılış töreni tipi yüzünden tehir edildi Hava açarsa bugün mukavemet yarışı yapılacak NECATİ AKGÜN BURSA'dan bildiriyor ULUDAĞ'DAKİ şiddetli kar fırtınası sebebiyle dün yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Eskişehir,A için kampa BU hafta Altınordu ile karşılaşacak olan Eskişehirspor takımı dün kampa gir mistir.İdareciler,«Bu maçı alırsak ümitleniriz» demişlerdir.Takımın sakat ve cezalı futbolcusu bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • ALTIN TAC ARMAĞANI Gol Krallığı'nda durum:1 Erten A.Gücü)15 gol 2 Ahmet Beşiktaş)14 gol 3 Metin G.Saray)Fikri D.Spor)13 gol 4 Ayhan G.Saray)11 gol 5 K.Ahmet Beşiktaş)10 gol HAFTANIN HAKEMİ Muzaffer Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.03.1966
  • Tofo'da 13 bilenler 29.061 lira alacak Spor Toto'da 13 bilen 18 kişi 29.061.50'şer lira kazanmışlardır.Diğer neticeler şöyledir:12 bilen 430 kişi 1216.50'şer lira 11 bilen 4277 kişi 122'şer lira 10 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor