Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • dün yürüyüş yapan grevci işçiler kendilerini dağıtmak isteyen polislerle çatışıyorlar.MİRDE GREVCİLER DÜN POLİSLE ÇATIŞTI B Protesto yürüyüşüne müsaade edilmemesinden çıkan çarpışmada polis silâh,işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Çağlayangil:«Ordu ve hükümet savaşa hazırdır» ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil,Senato'da Dışişleri bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Türkiye ile Yunanistan arasında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • ÖÜRUM DANIŞTAY KARARLARI ve BlLGEHAN'ın AÇIKLAMASI Ö' NCEKI gün bu sütunda yayınlanan yorumumuzda hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumunu incelerken Devlet Bakanının «kesin hüküm niteliği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Yunan 3 üncü Ordusu Hazır-ol.durumunda ü ATtNA,AA.YUNAN Kıbrıs görüşmeleri sonunda yayınlanan ortak bildiri karşısında Türk Hükümetinin kesin tavır takınması üzerine Trakya'daki Yunan 3'üncü Ordusu Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • in Ü Avrupa'nın en büyük turizm acentelerinden bü)Ege sahillerinde 14 milyon lh-aya çıkacak nın çeşitli yerlerinde 30 dinlenme köyü bulu rece ucuz dinlenme ve seyahat imkânları sağ adlı Rus yolcu gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Pamuklu fiatları yüzde 5 indirildi 1 Sanayi Bakanı,çeşitlerin değiştirilmesine çalışıldığını söyledi ANKARA,ÖZEL ÜMERBANK'ın,yünlü mamullerinden sonra pamuklularda da %5 fiat indirimi yapılmasına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ Irak Dışişleri Bakanı Adnan El Paçacı,hükümetimizin davetlisi olarak dün istanbul'a gelmiştir.Bugün Ankara'ya gidecek olan Paçacı,Ankara'daki temaslarda Türk Arap ilişkiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Hüseyin rahmi Bugünün diliyle bütün eserleni dizisi tik çıkan kitaplar:Lisa NİMETŞİNAS 6 ŞIPSEVDİ.125 METRES 10 GULYABANİ 5 KUYRUKLU YELDIZ ALTENDA BİR EVLENME.i 5 BEN DELİ MİYİM?10 İFFET 4 KADDfLAR V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Erenköy'ün Akdeniz tepesinde iki Türk mücahidi.İkisi de stajyer doktor.Birisi Erbay Arman,öteki Hasaa Cahit.Savaşta uyanık olmak şart.O sabah tepenin her yanını silâh elde kontrol etmek görevi onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • Bayar'in enatorya girmesini önleyecek bir önerge verildi ANKARA,ÖZEL Af Kanunu Tasarısını görüşen komisyonun dünkü toplantısında AP Elâzığ Milletvekili Kevni Nedimoğlu,Başkanlığa bir önerge vererek.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1966
  • CHP LiDERi,BAŞBAKANA GERGİNLİĞİ AZALTMA YOLUNDA GÖRÜŞLERİNİ AÇİKLADİ İNÖNÜ,DEMIREL İLE 45 dakika Başbakan,görüşmenin muhalefetin îkazı seklinde alınmaması gerektiğini söyledi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1966
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN 'Pı'cuSS liuel Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇt BU GAZETI BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • Siyasî Döğüşler BİZİM Büyük Millet Meclisinde sık sık döğüşler oluyor.Bunun sebebi bizde düellonun olmamasıdır.Garpta bilhassa Fransa'da hakaret düello ile halledilir.Yumruk tokat ağır hakarettir.Sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • PİRİNÇ SATIN ALINACAKTIR TKİ KURUMU EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN 1.Şartnamesine göre:145 ton sıra malı,110 ton yayla malı pirinç kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2.Teklif zarflan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • İlâncılık:1353 1590 YAZIHANENİZİ EZİYETSİZ ISITINIZ PrV^IJI 3| J J| Fabrikasının BOfcUSUZ TEKERLEKLİ SEYYAR MIDtipi BÜTAN GAZI SOBASI BİR KİBRİTLE TUTUŞUR.OTOMATİK EMNİYET TERTİBATI.SAATTE AZAMÎ 200 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • MARMARA BİRLİK Zeytinleri LEZZET,NEFASET VE KALİTEDE RAKİPSİZDİR.İlâncılık 1413 1585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • Doç.Dr.SAFA REİSOĞLU Siyasal Bilgiler Fakültesi Medenî Hukuk Doçenti Yeni kanuna göre kat mülkiyeti Kanun metni ve yönetim plânı örneği eklidir.İstanbul'da:Yeni üniversite ve Anıl Kitapevleri Ankara'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Asgarî ücretler ASGARÎ ücretler konusu az gelişmiş ülke sendikalarının karşılaştıkları en önemli meselelerden birisidir.Böyle ülkelerde sendikalar yeteri kadar güçlenmedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Istanbul Bira Fabrikasında mukavele aktl tarihinden 31.12.966 tarihine kadar sıkacağı tahmin edilen %25 azalır çoğalır)1100 kazan küspe mevcut şartnamesiner göre pazarlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • Çocuklarınızın severek yedikleri bol kalorili gıda Yeni Ajans 1082 1580
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • DOSTLARDAN soranlar oluyor:iktisadî konulara niçin daha sık ve daha teferruatlı tarzda yer vermiyorsun?Efendim,bizce bu fıkra yazarlığı denilen biraz acaip iş,ancak «Bir aydının memleket gerçekleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • 400 m3 Sun'î Mantar Satın Alınacaktır.1 Kurumumuz tarafından cins ve miktarları şartnamelerimizde belirtilen 400 m3 sun'î mantar satm alınacaktır 2 istekliler,işe ait idarî ve teknik şartnameyi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • f^m ¥M raa k'\nesi 16 Peşin Fiatı 920 TL Ambalaj ve Nakliye hariç İlâncılık 1293 1584
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • MUHTELİF EB'AD VE MİKTARDA 7735 KG.Demir Civata Alınacaktır I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1)Yukarıda yazılı malzeme 17/2/1966 Perşembe günü saat 10'da pazarlık usulü ile ihaleye konulmuştur.2)tşin muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.02.1966
  • T.C.Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Elâzığ DSİ 9.Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Malatya Akçadağ sulaması 4.kısım inşaatı işi ihaleye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1966
  • 4 I J I I 4 I J i 1 bir mücahidin hatıra defteri 1 jAMM^ CT.Xs *«fcAi.«jua.''Bırakın onurf dedim amma olan olmuştu.Ve Süleyman gür saçlı sair ruhlu Süleyman'ın elleri bileklerinden kopmuştu.Arlık konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • SUNGURLAR KAZAN ve TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI I STEINMÜLLER Almanyanın en büyük kazan fabrikası olan L.C.STEINMÜLLER G.m.b.H lisansı ile Türkiye ve yakın şark için imalâta başlamış bulunmaktayız.Bu li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • C^aocEQ] ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ Sayın Doktor ve Eczacılara "MADRİBON 99 UZUN TESİRLİ SÜLFAMİD Yeniden bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.II» Basın Organizasyon 66.55 1579
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • good/vear J| BACON AMERICAN SİSTEMİ KAPLAMA Lastikleri zamanında kaplamaya vererek tekrar tekrar faydalanmak,şoför ve nakliyeciye büyük kazanç sağlar.Her yola,her vasıtaya göre yeni lastik ihtiyacınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • TÜRK KIZINA AŞIK OLAN ALMAN GENCİ İNTİHAR ETTİ MÜNİH M.E.Aydın'dan Berlinli bir Alman genci âşık olduğu Türk kızının kendisi ile evlenmemesinden dolayı intihar etmiştir.24 yaşındaki bir Türk kızını se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • Gürselr gitmeden önce sakal bir mahkûmun cezasını affetmiş ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Gürsel,Türkiyeden ayrılmadan bir mahkûmu sakatlığı dolayısıyle atfetmiştir.Şevket Gülpek,esrar satmak suçundan seki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • EBELER DERKE6İNİN KONGRESİ YAPİLDİ Türk Ebeler Dcrnoği'nin yıllık kongresi dün Tabipler Birliği lokalinde yapılmıştır.Seçim sonunda yeni yönetim kuruluna Sekine Arcan,Belkıs Kuzulu,Şehbal Uruk,Gül Bad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • ill 11 Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Ill Vasati 7 02 12 28 15 15 17 34 19 07 5 24 IN Ujl Ezani i 130 6 55 9 42 12 00 133 1152 8 ŞUBAT 1966 Hicri 1385 ŞEVVAL 17 Rumi 1381 OCAK 26 YARINKİ HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 08.02.1966
  • KANSER TEŞHİS DİSPANSERİ Turk Kanser Derneği tarafından kurulan «Erken Teşhis Dispanseri» dün törenle açılmıştır.Dispansere başvuracak kadınların muayeneleri Pazartesi,Çarşamba ve Cuma günleri saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1966
  • 8U TipiEMPAMl WV PAN HANDLE MEfrE tofyKTlU.AMA FİYATI KALIBI.'İNE DURpU.ALPArA^lM ONU-J m 12187723
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • ZAAAANE GENÇL-ÎSl başka Şevden X\BUNJL.AR y\y\A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • BıC DA u KA SABRET SiP.iK I Duirittuttd by lünf Future» Sv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • «ÖPP,SAŞ'NJO-AM Ml».r^ "B J VE.AZ.OAHA ÇOK KOM.1K.BOĞuı-U-yoRDuAA^V D06Kü5ü J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • Erzincan Valiliğinden 1 Bölge Ziraat Okulunda yaptırılacak Süt işletme binası inşaatı gelecek yıllara geçici olarak eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 128.504.72 liradır.2 Eksiltme 21.2.1966 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU istanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Şişli Dispanserinin Hastahaneye tahvili için yaptırılacak 290.353,42 TL.lık keşif bedelli bir adet hasta asansörü,bir adet y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • DERİDE KIRMIZI KABARCIKLAR SORU:Bacaklarda ve kollarda görülen kırmızı deri kabarcıkları neden ileri gelir?Tedavi yolu nedir?Y.G.Yozgat)CEVAP:Bacaklarda ve kollarda görülen kırmızı kabarcıklar çoğu ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • Netice itibariyle her islediği yerine çelen şanslı bir mahlûktu.Charles,bir dediğini iki etmiyordu onun.Herkes tarafından beğeniliyor,etrafında hayranlık uyandırmasını da biliyordu.Aklına estiği zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • 4*W£ s OĞLAK BURCU Ara,lk-20 Ocak)H3g istediğiniz seyl bu sabah ele geçircbi-lirsiniz,öğleden sonra ise yıldızların tesiri buna imkân vermeyecektir.KOVA BURCU «J oejk-19 Şubat)jijfSk^ Kötümser,huysuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • B-flB BULMACA 1 2 3 4 5 b 7 8 '9 10 1 m 2 3 4 5 6 7 î SOLDAN SAĞA:1 Madan kömürU katranından elde edilen seker tadında beyaz bir toz;TERSl bir besin maddesi.2 Alaturka musikide bir makam;Bir balık.3 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 08.02.1966
  • Maestro Yacobo,aklınızı başınıza alınız,bütün İtalya tehlikede.Ve siz Sultanın özel hekimi olarak hâlâ Sultana bir şey yapamadınız.Bugün Otranto,yarın Toronto,öbürgün Napoli ve Roma,nihayet Venedik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1966
  • tf Çeviren:Murat BELGE FAKAT MECLİS ZİYA HURSIT'IN GÖRÜSÜNE UYMAYARAK M.KEMALİN BAŞKANLIĞINI UZATTI ASKERLİKTEN anlamayan mebuslar çeşitli tavırlar takınıyorlardı.Bir yanda,kısmî olsa bile derhal sald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 08.02.1966
  • İLÂN Samsun Kavakçılık Araştırma İstasyon Müdürlüğünden.İstasyonumuz için asgari 36,5)KW lık elektrojen grubu kapalı zarf usulü ve eksiltme yolu ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 65.000)lira olup.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 08.02.1966
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HEKİM VE MÜTEHASSIS HEKİM ALINACAK Kadrolu veya anlaşmalı çalıştırılmak üzere Kurumumuz Elâzığ Hastahanesine Dahiliye,Hariciye ve Nisaiye Mütehassısı ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 08.02.1966
  • SATILIK EMLÂK VATAN Caddesinde 165 m2 altı kat,imar durumlu arsa,200.000,49 26 19.AYAZPAŞA'DA 5 oda,kalorifer,parke,tam konforlu giriş kat,70.000 lira 49 26 19 GÖZTEPE Plaj yolu,deniz tarafı,azimet do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 08.02.1966
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR Kasap mal derdinde oğlu can derdinde ADAM,Beyoğlu tarafında bir kasap dükkânının sahibi idi.Adamın babası da,babasının babası da kasaplık yapagelmişlerdi yıllardan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1966
  • IİMİBI1 1 lli-V SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)Zafere Doğru T.Donahue S.Pleshette R.l.BARBAROS Ortaköy Tel:470479)1 Hep O Şarkı Z.Müren B.Doruk.2 Haremde Dört Kadın P.Par N.Aydan.EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • ATLAS SİNEMASINDA TOPKAPI FİLMİ Biletler bugünden itibaren satışa çıkarılmıştır.İlâncılık 1424 1597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • İSTANBUL 10.25 10.30 Kısa haberler Sabah konseri 11.00 Ekrem Kongar-Orta Dalga 42B metre 11.20 dan şarkılar Dikkat trafik 6.25 Acılıs,program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 11.25 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • erde nrı buri sunar:hayat dolu bir yıldı?GÜLSÜN KAMU Site Saray Şişli 47 80 51 AS KULÜP Milliyet 1660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • Telefon 22 44 10 Kelimesi 100 kuruş GÜVEN YAYINEVİ ŞAHESER ROMANLAR:Dünya Edebiyat Klâsikleri:Tolstoy:HARB VE SULH 5 bası)12,5 Lira.Tolstoy:DİRİLİŞ 2.bası)12,5 Lira.Zola:NANA 12,5 Lira.Zola:SEN BİR ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • İ KLÖB-X i T YALNIZ 3 GALA İÇİN t FETULA CLABK'ı f SUNAR 12 13 14 ŞUBAT GECELERİ REZERVASYON 48 44 47 NOT:Petula Clark konserlerinin biletlerinin satışlarına Fitaş Sinemasında devam edilmektedir.İlânc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • HURDA SATIŞI y Tazyikli Su Pompası,Kompresör,İç ve Dış Lâstik ile muhtelif hurda malzeme satılacaktır.B.P.PETROLLERİ A.ğ.LEVAZIM KISMINA 14 Şubat 1966 gününe kadar müracaat edilmesi.Reklâmcılık:562 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • Senaryo romanlar n «YURTTAŞ KANE» Orson Welles'ten dilimize çeviren:Nijat Ozon.Bilgi Yayınevi.Sinema Dizisi,Ankara.196 sayfa,fiyatı:6 lira.«Tl «DOLCE VITA,TATLI HAYAT» Lo Duca ile Fe-derico Fellini'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • Anılar deyince «BEN DE YAZDIM» Celâl Bayar'ın anıları.I.cilt.Baha Malbaası,istanbul.Lüks baskı,lüks ciltli,328 sayfa,fiyatı:25 lira.BAYAR,D.P yönetimi sırasında geçmiş günlerinin anılarını yazıyordu;D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • HAFTANIN "BEST-SELLER.EH OK SATAN 5 KİTABI D 6 S «Ve Durgun Akardı Don» M.Şolohov Roman)«Ben de Yazdım».i C.Bayar Anılar)«Don Kıyısında Hasat» M.Şolohov Roman)«Yeni Türk Edebiyatı» M.Fuat Seçmeler)«Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • EŞİTLEME «ATASÖZLERİ VE DEYİMLER» Dil uzmanı Ömer Asım Aksoy,çeşitli kaynaklardan yararlanarak Türk Atasözlerini ve deyimlerimizi derlemiş.Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara.544 sayfa,fiyatı:10 lira)«GÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • Koçyiğit ve Şoray aynı filmde oynamıyorlar İki ünlü kadın yıldızı bir filmde oynatarak bir vurmak amacını güden işletmecilerle rejisörün Kİ as kadın yıldızın bir "I çeşit san'at çarpışması olarak nite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • LİZ TAYLOR VE RKHARD BURTON'un EVLİ OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR KANADA,ÖZEL Ontario eyâleti Vali ve Belediye Başkanı Philip Givens,«Bundan iki yıl önce Toronto'da evlendiklerini ilân eden Elizabeth Taylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 08.02.1966
  • i y.}l y.Naime Saltan'ın sergisinden bir köşe.Sanatçı,bir tablosu ile.»îlli!lli;ŞEHİR GALE-bu hafta dört yeni sergi var.Üçü resim,biri de yurdumuz d a hemen hemen pek az tanınan bir dalın,emay-bakır ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • İzmir'de grevciler dün polisle çatıştı t Baştarajı Birincide Başkanı Burhanettin Asutay,işçilerden sakin olmalarını istemiştir.Bu arada fotoğraf çekmek isteyen foto muhabirlerine işçiler hücum etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • Kula ve Yün Mensucat Fabrikalarında 64 gündenberi devam eden grev.işçilerin gündeliklerine 250 kuruş zam ve 150 lira ikramiye istemeleri sonunda başlamıştır.İşveren,işçilerin isteklerini kabul etmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • Bayar'ın Senatoya girmesi önleniyor Baştarajı Birincide Komisyonda konuşan AP'li üyeler Celâl Bayar'ın affı konusunda ard niyetleri olmadığını,bunu akıllarının köşesinden dahi geçirmediklerini belirtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • VEFAT Merhum Şaibe Tözüm'ün esi,Mehmet ve Tevfik Tözüm'ün ağabeyleri Doç.Dr Rükneddin Tözüm,Salbe Kaso,Selâhattin Tözüm ve Ayten Tözüm'ün babaları.Dr Mübeccel Tözüm,Zehra Tözüm ve Mustafa Kaso'nun kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • I III «III—MM—BBUM—Pg VEFAT Sayın Fikriye Onat'ın eşi.Kenan,Faruk ve Seyfettin Onat'ın' kıymetli babaları.Gülgün ve Nuran'ın kayınpederi emekli malîye memurlarından ABDULLAH ONAT 6 Ocak 1966 günü Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • MEVLİD ve KUR'ÂN-I KERÎM Aile oüyüğümüz emekli vali FAZLİ GÜLEÇ'in aramızdan ayrılısının 40 inci günü olan 10.2 1966 Prşembe günü ikindi namazından sonra Kızıltoprak Zühtü Pasa Camiinde rnevli:ve Kur'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • I TEŞEKKÜR E Geçirmiş olduğum ağır E trafik kazasından dolayı E Haydarpaşa Asker!Hastaha-E nesindeki 2 aylık tedavim müddetince bana gösterilmiş olan yakın ve candan alâka-E dan dolayı Başhekim Kı-E d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • VEFAT Genel Müdürümüz sayın Kenan Onat'ın muhterem babaları emekli Maliye Memuru:ABDULLAH ONAT 6 Ocak 1966 günü Karadeniz Ereğlisindekl ikametgâhında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Bütün aile erkânını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • î TEŞEKKÜR E Eşim EFTALYA PAPA-i GEORGlU'nun âni ameliya-E E tında gösterdikleri yakın alâ-E E ka ve şefkatleri için sayın E E YAPI ve KREDİ BANKASİ MÜDÜRİYET ve PERSONE-ğ E LINE,kıymetli operatör sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • VEFAT Sülâle-i Cenab-ı tbn-i Abbas R-A.a)nisbetiyle müşerref,Halep Hükümdarı Salih bin Mirvas ahfadından,Çermik ve Ergani Emiri ve Diyarbekir valilerinden Hacı Ali Beyin torunu,Siverek Eşrafından Avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • BİR KADİN DAHA ÜZERİNE GAZ DÖKÜP İNTİHAR ETTİ TARSUS,ÖZEL 22 yaşında üç çocuk annesi Ayla Şengül,dün ö^le üzeri,82 Evler semtindeki evinde üzerine gaz yağı dökerek kendini yakmıştır.Çocuklarını yatak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • AYDA HAYAT OLMADİĞİ ANLAŞILDI LONDRA,UPt,AFP ingiltere'deki lodrell Bank Rasathanesi,«Luna-9» dan yeni sinyaller almıya başlamıştır.Yeni sinyaller dün sabah 2,32 ye kadar devam etmiş ve bir saat 20 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • sizi tanıtan X ellerinizdir.J EL LOSYONU İLE Pamuk gibi ellere kavuşur,ihmâl edilmiş nasırlı ellerden kurtulursunuz,İlâncılık 1304 1583
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • MUHASEBE yardımcısı aranıyor.Tecrübeli BAYANLARIN elyazılariyle P.K.411 Galata adresine müracaatları.İlâncılık:1425 1602
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • Muhammen 5 Mahalle veya Ada Parsel bedeli teminat Malikinin adı ve soyadı_köyü_Cinsi Mevkii No.No.Lira Kuruş Lira Kuruş Simon Şemmesyan oğ.Mihran Kurtderesl A.tarla Kıraç 2 7 18560 00 1392 00 Mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • İNÖNÜ,DEMİREL İLE,Baştarafı Birincide deri ile kendi talebi üzerine iç politika meseleleri üzerinde konuştuk.Görüşlerini ve fikirlerini be yan ettiler.Bu görüşmeyi muhalefetin,iktidarı ikazı şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • MİLLİ PİYANGO DÜN ÇEKİLDİ Millt Piyangonun 7/Şubat/1966 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:241851 Numara 1.000.000 Lira 332930 Numara 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • Sicil No.3103/15159 Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş.İdare Meclisinden:Şirketimiz 1965 hesap yılı pay sahipleri umumî hey'eti Esas Mukavelemizin 39 maddesi hükümlerine göre âdi olarak 25 Şubat 1966
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • Amerikalıların Türkiye'de 6 Radyo istasyonu var ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor Amerikalıların Türkiyede mensuplarına eğlence yayınları yapan altı radyo istasyonu ve bir televizyon istasyonu olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • 1956DA- x: ^Sğ TEREBANTİN;f kolofan:1958 DE ALKİD VERNİKLER M.spss?%m Y.CKWI.m,mii;ı;7.v"IM|',i,v».A f\f% g^f ¦milii.iiiiillllllllllllllilllllllliU 1964 DEf POLI VINILr:ASETAT 1966 da:wmm DBP ve DOP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • ANONİM ŞİRKETİ UMUMİ HEYET TOPLANTI İLÂMI Şirketimiz Umumi Hey'eti 3 Mart 1966 Perşembe günü saat 16.00'da istanbul Taksim*de Divan Oteli salonlarında toplanacaktır.Hâmiline ait hisse sahipleri olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1966
  • İLÂN İstanbul Tekel Bira Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikaniız arpa triyajmdan bir yü içinde elde edilecek altmış ton %25 azalır çoğalır)çürük arpa pazarlıkla satılacaktır Pazarlığı 162.1966 pünü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.02.1966
  • ORHAN ŞEREF APAK «Tezimiz kabul edildi» ŞAMPİYON KULÜPLERDİ KALECİ DEĞİŞTİRİLECEK Floransa toplantısına katılan Apak ve özerengin bugün dönüyor.GALİP B O L K A T ;ROMA'dan bildiriyor Floransa Grubu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Eskişehirspor Kulübü Yugoslav antrenörü Boroviç'i getiriyor Erdoğan BAYRAKTAR Eskişehir'den bildiriyor Beykoz'un eski antrenörü Yugoslav asıllı Borbviç dün Eskişehirsporla anlaşmıştır Yapılan anlaşmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • G.Saray Voleybol Şubesi Kaptanı Meno Zamboğlu istifa etti Galatasaray Voleybol Şubesi Başkaptanı Meno Zamboğlu,dün görevlnden istifa etmiştir.Zamboğlu,istifası hakkında bir açıklama yapmamıştır.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Gruptan çekilen İran,Ordu Takımımız ile oynamak istiyor ANKARA,AA.Türkiye Irak İran Ordu Takımlarının teşkil ettikleri Dünya Ordulararası Asya Grubu Maçları,İran'ın gruptan çekilmesiyle Türkiye Irak O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Türkiye Okçuluk Şampiyonası tehir edildi Bugün Mithatpaşa Stadında başlaması icap eden Türkiye Okullar.Büyükler ve Gençler Okçuluk Şampiyonası,ileri bir tarihe tehir edilmiştir.Buna bâzı bölgelerin,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Asker futbolcular meselesi Senato'da Senato,bütçe müzakerelerinden •onra öncelikle asker futbolcuların durumunu görüşecektir.Fenerbahçe Asbaşkanı Faruk İlgaz,önceki gün Ankara'da yaptığı temaslar neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • MltllYEFIN 20 KOLONLUK TAHMİNİ 7-Galatasaray Toprakspor Feriköy 11111111111111111000 Fenerbahçe İstanbulspor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Beşiktaş Beykoz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • o OY VERMEK İÇİN MAÇA ÇIKMAYAN İSTANBULSPOR LİGDEN DÜŞÜYOR y OV OY!0y 0' Oy,îst.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • FUTBOLDA HAMLE 200 KİŞİLİK YİLDİZLAR KADROSU KURULUYI I İLHAN DEMIREL] Amatör ve ümit Millî Takımından başka Federasyonun yeni kuracağı Yıldızlar takımım çalıştıracak olan Cihat Arman.12-14,14-16 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • GÜREŞ KAMPININ HAZIRLIĞI TAMAM 5 Martta İzmir'de açılacak olan Millî Güreş kampının hazırlıkları tamamlanmıştır.Devlet Bakanı Kâmil Ocak,Güreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan ve Millî Takım antrenörle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Spor Toto'da 19 kişî 13 bildi ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 26.haftasına ait ilk değerlendirmede 13 maçı 19 kişi doğru tahmin etmiştir.Diğer derecelere it miktarlar şöyledir:12 bilen 327 kişi,11 bilen 3.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • II.TÜRKİYE LİGİ BEYAZ GRUP PUAN CETVELİ Bursa 19 13 Eskişehir 18 10 A.D.Spor 19 9 Güneş 19 8 Samsun 19 8 Toprak 19 7 K.Yaka 19 5 K.Paşa 19 6 Konya 19 5 B.Beyj J9 6 Y.Direk 19 1 6 0 32 6 32 5 3 25 13 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • ıı.türkîye ligi KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ A.Ordu 19 13 td.Yur 19 8 B.Spor 19 8 Manisa 19 8 Sakary8 18 7 Band S.20 7 K.Güm 19 5 Sarıyer 18 5 Petrol S.19 6 ¦Altındağ 19 5 Ülküspor 19 3 4 2 28 8 30 7 4 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • YEDEK MAÇLAR Sarıyer:Aa^Hİ tdmanyurdu Konyaspor:4 Yesildirek:Samsunspor:4 Güneşspor:I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • Fenerbahçeli futbolculara ihtar verildi Başkan Uluğ,gece hayatına devam eden oyuncuların cezalandırılacağını açıkladı.Sarı Lacivertliler,Yılmafı 1st.Spor'a karşı oynatıyor.FENERBAHÇE İdare Heyeti,futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • İE Cezayir Askerî Spor Teşkilâtının iki memleket Ordu takımları S arasında karşılıklı spor temasları yapılması için yapılan mü-j racaat,müsbet karşılanmış,ilk olarak Ordu Futbol Takımları arasında maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı takım Numaralı takım İki takınım birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın son maçları MAÇ HAKKINDA DÜŞÜNCELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • 16 Marfta İran'la yapılacak millî maç için Talât,Ali ihsan ve Abdullah kadroda Sakat bulunan Tuncay ile Sabahattin çıkarıldı.Yenal «Takım kurmakta güçlük çekiyoruz» dedi Marfta iran'la karşılat O acal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.02.1966
  • ikinci Lig finalleri 6 Mart' ta başlıyor Dört finalist belli oldu:Barsaspor,Eskişehirspor,Ad.D.Spor,A.Ordu.Bu haftaki Sarıyer Ç.İdmanyurdu,Beyoğluspor-Manisaspor,Sakaryaspor Karagümrük,Samsunspor Güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor