Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • SEj İTT^ JL Ataklı:tasfiye n 27 Mayıs'ı edemezler l Af tasarısını tenkid eden Tabiî Senatör 1 «Kendi başlarını yiyeceklerdir.de ANKARA,ÖZEL YASSIADA mahkûm Iarının da affını içine alan af tasarısıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Zeytinyağına ve sabuna zam var Fiyatlar üç-dört hafta kinde 75 kuruş yükselecek ANKARA,ÖZEL ZEYTİNYAĞI,konserveler ve sabuna tekrar zam yapılmıştır.Kristal zeytinyağının toptan satış fiatı 6,55 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • DURUM ÜSLER MESELESİ ve AP A MERİKA ile yapılan gizli ikili anlaşmalara daya-Aı nılarak yurdumuzda kurulan üslerin «hükümranlık prensipleriyle bağdaşmadığı» iddiasının ortaya atılmasıyle mesele,son yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • 7 BÜYÜKELÇİ BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,ÖZEL Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak bugün yapılacak olan istişarî toplantıya çağırılan Büyükelçilerin bir kısmı dün başkente gelmişlerdir.Dışişleri Bakanı Çağlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • R.Hay word,Sommer'in kocasını dâva etti LOS ANGELES,UP1 Dünün ünlü sinema yıldızı Rita Hayworth,yazar Joe Hymas aleyhine 400.000 dolarlık tazminat dâvası açmıştır.Yıldızın iddiasına göre,Hymas 1964 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK AVCILARI istanbul limanına balıklar öylesine akın etti ki,tâ kıyılarda sanki kepçeyle balık toplamak mümkündü.Balıklar kıyı sularına akın ettikçe,amatör balıkçılar da yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • 10 grup mahkûm af dışı kalıyor ANKARA,ÖZEL Adalet Bakanının açıkladığı tasarıya göre af dışında kalacak mahkûmlar da on grupta toplanmıştır.Buna göre şu mahkûmlar af dışı kalmaktadır:nKromit yolsuzluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Kıbrıs,Nolo Kin başarı değildir I Makarios başarı kazanmıştır amma NATO zayıflamış ve Ruslar Doğu Akdeniz'e ayaklarını uzatmıştır.MAKARİOS,bizzat Kahire'ye gittiği sırada,Dışişleri Bakanını Moskova'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • SARAÇHANEBAŞ1 YERALTI GEÇİDİ ŞUBATTA TAMAMLANIYOR Saraçhane geçiri Şubat ayı içinde trafiğe açılacaktır.Geçitin üst kısmına ait beton dökümü tamamlanmış ve üstünden yayalar geçmeye başlamıştır.Geçitin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Johnson ve inönünün mektupları Atina'da büyük ilgi uyandırdı ATİNA,M A R C MARCEAU bildiriyor Başkan Johnson ile İnönü'nün mektuplarının açıklanması Yunan basınında büyük yer tutmuştur.Sol kanadın gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Nijerya'da askerî hükümet kuruldu Darbe sırasında Nijerya'da bulunan Makariosun Fildişi Sahilindeki Abican şehrine gittiği açıklandı DIŞ HABERLER SERVİSİ,AP,AFP,REUTER,ÜPİ)NİJERYA Federal Kabinesi,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • OLAĞANÜSTÜ KONGRE Yönetim Kurulundaki ayrılmalar sebebiyle T.t.P.'nln Bakırköy tlçesinln olağanüstü kongresi dün yapılmıştır.Olağanüstü kongrede siyasi konuşmalara yer verilmeyerek sadece yönetim kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Komisyonda genel müdürler yüzünden tartışma çıktı ANKARA,ÖZEL Karma Bütçe Komisyonunun dünkü toplantısında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesi sırasında p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • Adalet Bakanı "Afla,geçmiş devri tasfiye ediyoruz,dedi AFTAN ÖTÜZBİN FAYDALANACAK Yurt dışına kaçan Yassıada mahkumları da affa uğruyor A ANKARA,ÖZEL DALET Bakanı Hasan Dinçer Af Kanunu tasarısının so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • SAVUNMA BAKANI AMERİKA'YA DAVET EDİLDİ Topaioğlu,dün NATO kumandanıyla konuştuktan sonra Eskişehir'e giderek kumandanlar ile görüştü ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor MİLLÎ Savunma Bakanı Ahmet Topaio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1966
  • fv!v ğ8i8Ş:İ] vi^ii-l'Xv.vl',J^r^uil^W,i?um xt HYIwlJ^ I EN KUDRETLİ 1 TEMİZLEME TOZU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1966
  • RECEP Nas adında bir okuyucumdan şu mektubu aldım:«Yazılarınızı severek okurum.Size de sonsuz saygım vardır.Yalnız şu öztürkçe konuşmak veya yazmak istemeyişinizi bir türlü anlamıyorum,açıklar mısınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • HaDer ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YELMAER Magazin bölümünden sorumlu müdür:ADNAN TAHtR Spor bölümünden sorumlu müdür:NAMIK SEVİK Müessese müdürü:NURETTİN OEMÎRKOL Basıldığı ver:MİLLİYET MATBAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • «Türkiye'de son yirmi beş yıl zarfında fiatlar devamlı bir artış göstermiş ve artış hızı zaman zaman kuvvetlenip zayıflamıştır.Bu hal Türkiye'de devamlı bir enflâsyonist baskının varlığını gösterir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • MUyei'tHî MEKTUP v.i.Sevgili MİLLİYET okuyucusu,SON günlerde gazetenizin idare servisinde okuyucu kuyrukları belirdi.Yasları 16-20 arasında olan bu okuyucularımız,geçmiş günlerin pazar ilâvelerini ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • MILLlYET'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı» adlı eseri şimdi dostlarınıza hediye edebilir veya kütüphaneniz için alabilirsiniz.62 fasikül,497 sayfa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • TÜRK TİCARET BANKASİ A.S.ÜSKÜDAR ŞUBESİ Telefon Numarasının 3 Olarak değiştiğini Sayın müşterilerimize bildiririz.Reklâmcılık 205 642
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesinden 1 1963 yılına ait olup,gemi ve iskelelerde yolcular tarafından unutulmak suretiyle bulunmuş olan ve sahiplerince bugüne kadar aranmayan 45 kalem mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • CorrrsponDenre jJnstitutf Metoduyla Siz'de Türkiye'nin her yerinde,kendi kendinize Reklâmcılık 179 652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:Belediyemiz Elektrik işletmesinde münhal bulunan 950.lira aylık ücretli Elektrik Fen Memurluğuna 7244 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümleri dahilinde şebeke tecrübesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • Etamin Desenleri,Çocuk ve Büyükler için Patronlar,Elbiseler ve İşlemeleri Yılın Modası Kumaş Boneler Yemekler,Pastalar tarifeleri Yastık Desenleri Nakış Öğretimi.Türkiye'nin Dikiş,Nakış,Çamaşır Model
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • ÖLÜM Semlha Arda'nın kıymetli eşi,Tezer öktem lje Fatma Gürsoy'un babaları Ayşe öktem'ln büyük babası,Emine Yanık'ın kardeşi,Meliha Erenli ve Bedia Gökçe'nin sevgili enişteleri,Prof.Süheylâ Bayrav ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • ÖZGÜL ATAK ile Jeolog SAMİ ODABAŞ Nişanlandılar.15.1.966 İstanbul Milliyet 655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • HER SEVİ KOPYA EDEN g-Amerikan muhtelif model)FOTOKOPİ MAKİNELERİ Müessesemizde satışa arzedilmiştir.Bankalar,Devlet daireleri,fabrikalar,okullar ve bilûmum iş sahiplerine hizmet edecek yegâne cihazdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.01.1966
  • YASLI DİREK BAZI panayır yerlerinde yağlı direkler vardır;çoluk çocuk bunlara tırmanmağa çalışarak eğlenirler.Öyle bir direğe ağırbaşlı,gözlüklü,koca koca hukuk bilginlerinin tırmanmağa kalktıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1966
  • ŞA^«!ftfi*i^ KURÂN-I KERIM'den fi i â ğg?İLHAMLAR KIYAMET SURESİ Gerekir mi kıyamet gününe and içmesi,Kendi kendine kıyan nefisten söz açması?öt İnsan sanıyor mu ki:Gelmez bir daha giden,Kemik oldukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • Bayan Gandi'ye Başbakanlık teklif edildi YENÎ DELHt,A.P.İktidarda bulunan Kongre Partisinin Lıideri Kmarashawi Kamaraj dün Bayan Indira Gandi'ye,Hindistan Başbakanlığını resmen teklif etmiş,Bayan Gand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • i KOLLU,4 BACAKLI DOĞAN ÇOCUK NORMAL HALE GETİRİLDİ MOSKOVA,REUTER ÎM yıî önce,dört kollu dört bacaklı doğan bir bebek geçirdiği ameliyatlardan sonra normal hale dönmüştür.Bir Kafkas kasabası olan Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • j|^J:H»^P Londra'dald Plaza sinemasının 3 akşam önceki müşterileri arasmda sinema severlerin yakından tanıdıkları Mills ailesi de vardı.Richard Burton' un başrolünü seyretmeye gelmişlerdi.Resimde,BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • C3 YILIN İLK ÇEKİLİŞİ l&f *fe SON PARA Hr YATIRMA TARİHİNE mir-i S"E»t£ W BİR KİŞİYE W%*U" KALDL^#^ I I 100.000 LİRA 'm,fignnffiWl AYRICA Muhtelif para ikramiyeleri ıJ'«".Ç-AÎfcifc» OSMANLI BANKASI S*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • İSTANBUL'DA YENİ 2 TİP FAKÜLTESİ AÇİLİYOR B Anadolu yakasında yeni bir fakülte açılması için çalışılıyor.Abaoğlu «10 fakülte açılırsa 10 yılda Yunanistan'a yetişiriz» dedi.CAHİT ÜZEN ÖNÜMÜZDEKİ yıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • ART UÇAĞI HAVADAYKEN YANGIN TEHLİKESİ GEÇİRDİ Bandırma seferini yapan T.H.Y.'nm «Art» uçağı dün Yeşilköy'den havalandıktan sonra yangın başlangıcı geçirerek meydana mecburi İniş yapmıştır.Saat 10.34'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • KIZLARLA GEZMEK İÇİN OTOMOBİL ÇALAN Z ÇOCUK KAZA YAPTI ÎZMtR,ÖZEL Ahmet Ateş ve Mehmet Kaya adlarında 16 yaşlarında iki kafadar,sevgililerini gezdirmek için çaldıkları arabayı bir ağaca çarptırmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • Mimarlar «Ayasofya müze kalmalı» diyor ANKARA,ÖZEL Mimarlar Odası Genel Kurulunun toplantısında Ayasofyanm Atatürk'ün statüsü içinde yaşatılması ve bunun bir birlik görüşü olarak kamu oyuna açıklanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • Kuduran inek kement atılarak yakalandı KONYA,ÖZEL Kuduz bir inek Kışla caddesinde halkı paniğe uğratmıştır.önüne gelene saldıran inek,bir polis ekibi tarafından kement atılmak suretiyle yakalanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • Vakit 1 Güneş öğle 1 tkindi I Akşam Yatsı 1 İmsak Vasati 7 21 i 12 24 14 52 1 17 07 18 43 5 39 Ezani 2 15 7 18 9 47 12 00 1 36 12 33 17 OCAK 1966 HİCRÎ 1385 RAMAZAN 25 RUMÎ 1381 OCAK 4 YARINKİ HAVA DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • ŞIK GİYİNEN BEYLER DİKKAT Ayakkabı almadan evvel mutlaka KULÜP KUNDURALARIN!GÖRÜNÜZ Kalite,zerafet,sağlamlık,ucuz fiat KULÜP KUNDURALARINDA Adres:Şehzadebaşı KULÜP Sineması yanı Tel.22 72 77 Milliyet:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • m İLK MÜŞTERİ ÖĞRENCİ YE ŞOFÖRLERDİ Gümrükler de Tiltler ve Rulet gibi kumar,âletlerinin girmesine izin veriyordu.Yazı:SUAT ARIN M AÇ masasının geleceği elbet parlak olacaktı.Bunu o zamanlar bay patro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • HB MAZOT,FUEL OIL,LİNYİT,KÖMÜR VE KOK KÖMÜRÜ İÇİN MUHTELİF TİP VE BOYLARDA KALORİFER KAZANLARI YÜKSEK RANDIMANLI ÇOK EKONOMİK GARANTİLİ UZUN ÖMÜRLÜ TÜRK.DEMİR DÖKÜM Beynelmilel normlara uygun olarak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • İSKENDERUN'DA BİR HARB FİLOMUZ TATBİKATA BAŞLADI İSKENDERUN,A.A.Akdeniz'de bulunan özel Görev Barb Filosu,dün Domuz Burnu ile Karataş mevkileri arasında tatbikata başlamıştır.Tuğamiral Necmettin Sönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.01.1966
  • Şu «Davul» işi ortalığı karıştırıp duruyor da kimsenin haberi bile olmuyor.Hattâ «Davuldan» Tımarhanelik olan bile var.Mesela davul severlerle davul sevmezler arasında.Tabiî işin politik yönü de var.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1966
  • "d ÖPEVİ/Vs U KAVDIM ^AL_lAA ŞU ÖlTLiS HAVVAMuARlNI A^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • SAMioes)çok NEFİS PİVE9SE BWNEA NE KÖTÜL ŞİVESİN ptZ-OOUK-TÖPÜ MAVNARD KİMC5 DE ONDAM EHDİŞE.t-İVÎ/ A.MAVKiAKJD KIMC3 KA?VAV CA-HlMAl.ADAMA BKDAtM'AV CAMAvAKı DE^Eı_E-KİNİN EL.SET BİR.SE.BEBİ VAR.VA o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • kEMDİNE VENl" ŞAPKA Alamaz.î t Or 0 SÖVI_EOİKl-E«.İHE ÛÖRE KfZJ-AJ?ÇOK LU &ûkBAl_AElNJA BENZER.E^l«:EK.l-ER LM Evı_ENİRi_eRMÎŞ.ANN4EL.ER Oci DÜĞÜNLERDE o vuzıOEM AĞLARLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • CİSCjO 'rs/ujrv WASA-4 rv/Nv^ GtfZDİĞi ANDA-^vl| V'^^^rlMi vs ^R T Tİİr1 10-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • YÜKLEME BOŞALTMA ve TAŞIMA İŞLERİ YAPILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 istanbul şehir ve liman dahilinde Ofisimiz nâmına yapılacak hububat,bakliyat vesair maddelerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • DEMİR CEVHERİ VE MANGANEZLİ DEMİ CEVHERİ SATİN ALINACAKTIR Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Karabük 1966 yılı ihtiyacı olarak Genel Müdürlüğümüzce kükürtsüz demir cevheri ve mang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • İSTANBUL BANKA TAKSİM ŞUBESİ Bugün hizmete girdi Bu Şubemizde hesap açtıranlar 50.000 liralık Hususi İkramiye çekilişine Ayrıca Umumi İkramiye çekilişlerine iştirak ederler İSTANBUL BANKASI Reklâmcılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • UNİLEVER İŞ TİC.VE SAN.TÜRK LTD.ŞTL VİTA SANA)devamlı olarak Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde istihdam edilmek üzere SATIŞ MEMURLARI ARAMAKTADIR ARANILAN VASIFLAR:1)Asgarî lise mezunu olmak,2)Askerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • OĞLAK BURCU °î *r,20 Ocak)g Biraz tedbirli davranır,hırçınlık hev vesine de kapılmazdanız kârlı çıkabilirsiniz.Şansınız da açılıyor.KOVA BURCU 19 Şubat)gjL Bundan İyisi can sağlığı diyerek oya-lama po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 ilerde olacağı ön-ceden kestirme kabiliyeti,melekesi;Kim-E yada gümüşün rumuzu.2 TERSİ bir çl-ş çek;Sabahın ilk aydınlanma zamanı.3 E Eski yazıda bir sekil;Makamla okunan di-ş nî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • um Her şeye rağmen telâşlanmağa,endişe duymağa hiç lüzum yoktu.Çoğu gitmiş,azı kalmıştı.Pek yakında,geceleri aynı yatakta uyurlarken genç adam ona sımsıkı sarılarak sadece kendi adını mırıldanacaktı.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.01.1966
  • Halbuki bizim asıl ajanımız o idi ve bizzat Hasan Nuri tarafından bana gönderilmişti.Tesadüfen sen aynı saatte bana başka bir yerde randevu verince seninkini tercih edip Lido'ya geldim.Halbuki Hasan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1966
  • SATILIK EMLÂK ŞİŞLİDE sahibinden kaloriferli daireler,öğleden sonra 44 19 81.BEBEKTE deniz manzaralı büyük bahçeli ev 63 57 74.VALİKONAĞI Caddesinde beşer odalı,kaloriler,asansörlü,yeni bina boş tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.01.1966
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR FRANSIZ MI?İTALYAN MI?BAKIR bir yüzüğü «altın» diyerek Selim Umar'a 150 liraya satan Şevki Torun ile Bekir Acar Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu.Yargıç İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.01.1966
  • gg Çeviren:Murat BELGE YUNANLILARI artık oldukları yerde tutmanın zamanı gelmişti.Bu sefer Yüksek Konsey'i,Lloyd George ¡e Venizelos'a karşı,kendi taraflarına çekmeyi başardılar.Konsey,Yunanlılara dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1966
  • I SANAT DUN YASI Bat.'da bir Türk sanatç.s.daha ÎTJS5JE SE ren Ankara Devlet Operası sanatçısı soprano Fevziye Bartu,bu çalışmalarının sonucu olarak ünlü tenor Mario dell Monaco ile birlikte oynamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • ^I,il|||!l!li;i!l!l!l!|i:l|!lill!lllli;ill||| İSTANBUL E Orta Dalga 42B metre E 6.25 Açılış.program re kısa haberler 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler E:7.05 Saz eserleri 55 7-25 Sabah melodileri 7.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • VAKKO ŞİMDİ DE YEPYENİ BAYRAMLIK ÇEŞİTLER HAZIRLADI t Azız müşterilerinin bayramlık ihtiyaçlarını düşünen Vakko Müessesesi,Şeker Bayramının yaklaştığı şu günlerde,mağazasının 7 katını da titizlikle ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • KÖŞE MEYHANESİ Sorma birşey arkadaş al şişeni gel yaklaş aşkım gözümde ki yaş içiyorum içiyorum ağlıyorum ben her akşam her akşam içiyorum köşemde KÖŞE MEYHANE'sinde!PT 366 Köşe Meyhanesi Züğürt Zampa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • 18 Ocak Salı akşamından itibaren Sinemasında heyecanlı bir macera SAHTE CASUS THE COUNTERFEIT TRAITOR)RENKLİ Artistleri:WILLIAM HOLDEN LILLI PALMER İlâncılık 997 666 WV+V\V»\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • BEYNELMİLEL Vokal Topluluğu THE CHARIOTS BU AKSAMDAN İTİBAREN HER AKSAM Kervansaray Lokanta Pavyonunda Haftada 5 gün ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ ve PAZAR AKŞAMLARI ORİENTAL Night-Clup'te KERVANSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • 19 Ocak Çarşamba saat 19.15 de ŞAN SİNEMASINDA VİYOLONİST AYLA ERDURAIN piyanist ROGER AUBERT JOHANNES BRAHMS'ın KEMAN PİYANO SONATLARI Komple)Reklâmcılık 223 662
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • ~~BU AKŞAM Saat 19.15 de ŞAN Sinemasında Almanya'nın en önemli san'at topluluklarından WESTFALIA KOROSU Profesör Dr.Org W1LHELM EHMANN ARNO SCHÖNSTED GABRİELİ,MONTEVERDI,BACH,HAYDN,SCHUMANN.BRAHMS v.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • ŞAN SİNEMASINDA BU AKŞAMDAN İTİBAREN Fevkalâde bir aşk ve heyecan filmi ÖLÜMLE RANDEVU THE CEREMONY)LAURENCE HARVEY ROBERT WALKER SARAH MILES ROSS MARTIN Yıldız 120 669
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • ATLAS SİNEMASINDA Bugün Suareden itibaren Kuşlar filminin yaratıcısı ünlü rejisör Alfred Hitchcock's'un bir şaheseri daha)Renkli ingilizce r.v,HIRSIZ KIZ t MARNIE)Artistler:TİPPİ HEDREN ve James Bond'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • 3PÜ tiyatro denemesi «Teneke»,Gülriz Su.TCKICI/C Yaşar Kemal'in İlk r"ri Engin Cezzar Topluluğunda geniş ilgi gördü.Toplumsal dertlere ışık tutan «Teneke»,ülkücü bir kaymakamın toprak ağalarına karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)F.B.I.Ajanı J.Stewart V.Miles R.t.Suarede:Hırsız Kız S.T.Hadren R.İ.BARBAROS Orraköy Tel:470479)1 Bozuk Düzen B.Doruk E.Bora.2 Adım Çıkmış Sarhoşa S.Alışık G.Yazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.01.1966
  • e* O HER GECE İKİ BÜYÜK PROGRAM VE SAAT 21.45 de 24.15 de 10 YILDIZI müstesna güzellikte muhtelif 20 Tablo sunar.Ayrıca her Pazar saat 17 de tenzilâth MATÎNE Tel:47 63 62 Reklâmcılık 203 663 ünlü şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • AFTAN 30 BİN KİŞİ FAYDALANACAK f Baştarafı Birincide dönebileceklerini söylemiştir.Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından özel affa uğrayanların da yeniden affedildikleri,neticeleri ile birlikte affın kapsam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • Tasarıyı protesto eden 398 mahkûm açlık grevine başladı GİRESUN,AA.Af Kanunu tasarısını yeterli bulmayan,Giresun Cezaevindeki 398 mahkûm açlık grevine başlamıştır.Seçimlerden önce,bâzı milletvekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • K.İN ENDONEZYA'YA BİR NOTA VERDİ TOKYO,UPI Yeni Çin Ajansının bildirdiğine göre,Komünist Çin,Endonezya'ya bir nota vererek Java'nın doğusunda Lombok adasındaki Ç'.n asıllı halka yapılan fecî muamelele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • Kapalı zarfla teklif almak suretiyle lâstik KAUÇUK)karıştırıcısı BANBURY)komple motor ve kontrol paneleri ile satılacaktır.Tekliflerin en geç 1 Şubat 1966 Salı günü saat 14'e kadar İzmit Goodyear Lâst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • 0 btUM» ioianlon abadah İşçilerin tasarrufu büyük yatırımlara tahsis edilmelidir WS\Resmî döviz havalesi için doldurul-ması gereken formülerler bugün dahi yeter ölçüde sadeleştirilmiş değildir.İşçi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • 10-2 s SİMDİ KARŞINIZDA YEPYENİ BİR TANCA r tanca TANCA DEMEK AYAKKABI DEMEKTİR Reklâmcılık 171 660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • DÜNYACA TANINMIŞ ŞIK ARJANTİN Erkek külotları mucidi İ.IRAKTAN 966 kreasyonlarına mevsimlik,modaya uygun BANDLI ve BANDSIZ KA-RELİ POPLİNLERİNİ şık erkeklerimize iftiharla sunar.Toptan satış:ÇİFTE ASL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • HI ŞEKERCİ m 95£*& c 7/s,Y ğ£ğ En Nefis Lokum,7Ul Badem ĞOÜfü/ezmeleri ğ8ğ Şekerleme ve Çikolata Çeşitleri ğğğ BAHÇEKAPI ğğğ Telefon 27 M 94 Reklâmcılık 209 656
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • DEPO ARANIYOR Sanayi işlerde kullanılmak üzere asgari 200 metrekare,kapalı mahfuz ve temiz yere 6 ay için İhtiyaç vardır.İsteklilerin bedel ve kiralanacak verin sarih adresini Karaköy Posta Kutusu 29R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • se»r» organizasyon REKLAM AJANSI Reklâmcılık 199 657
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • 10 GRUP MAHKÛM AF DIŞI KALIYOR i Bastarajı Birinci d t HTiirk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm ve müebbet ağır hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlarla,edilecek olanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • ATAKLI:»27 MAYISI TASFİYE EDEMEZLER» Baştarafı Birincide gürlüğüne karşı takınılan tavrın gerçek yüzünü ortaya koymaktadır.Turhan Kapanh YTP Sakarya senatörü)«Unutma hissinin cemiyetin geleceği bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • PROJELERİNİ AÇİKLADİ ANKARA,ÖZEL 1966 yılında ele alınacak 4 bine yakjn proje Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yayınlanmıştır.Projelerin büyük bir kısmı önceki yıllarda başlayan yatırımların sonuç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • Ege tütün bu sabah açılıyor Tekel Bakanı İbrahim Tekin bu yılkı tütün kalitesinin yüksek mu belirtti.Ekici baş fiyatı olarak 14 lira bekliyor İZMİR,ÖZEL EGE ekici tütün piyasası,Sümrük ve Tekel Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • İKTİSADÎ İLİMLER AKADEMİSİ 83 üncü YILI KUTLANDI istanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi'nin kuruluşunun 83 üncü yıldönümü dün törenle kutlanmıştır.Galatasaray'da cMısır» apartmanında yapılan tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • KIBRIS,NATO İÇİN Baştarafı Birincide lığını,Enosis'e giden yol olarak görmeye devam etmekte idi.Bir süre sonra,dostluk mesajlarının teatisinden sonra,Türk Dışişleri Bakanı Erkin Moskova'ya gitmiştir.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • 21 yaşındaki kızr Eyfel'den düşüp öldü PARİS,REUTER 21 yaşında bir Hollanda'lı genç kız,dün Eyfel kulesinin 57 metre yükseklikteki,ilk katından düşerek ölmüştür.Genç kızın üzerinde Hollanda diliyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • fcfy £ski 'JcIcf.OHİarnıtıZ m 150CAK1966 DA nsonraS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • AYHAN SUNA II ile İBRAHİM YILMAZ Evlendiler.II 16.1.966 Fatih Milliyet 672
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • VEFAT Merhum Kimyager Dr.Ziya ülken ile Müşfika Hanımefendinin kerimeleri,eski Maliye Müsteşarı ve eski milletvek'llterinden Esat Tekeli'nin eşi,Yıldız Ergcneli ile Esin Başak'ın anneleri,Ord.Prof.Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • VEFAT Şirketimizin en kıdemli îdare Meclisi âzasından değerli arkadaşımız Avukat Halil Ethem ARDA Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 17 Ocak Pazartesi bugün)öğle namazını müteakip Şişli Camiinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • VEFAT Şirketimizin kurucularından İdare Meclisi üyemiz değerli arkadaşımız Avukat Halil Ethem ARDA Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 17 Ocak Pazartesi bugün)öğle namazını müteakip Şişli camiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • Ankara'da AP il Meclisi üyeleri maaşlarını arttırdı ANKARA,ÖZEL ti Genel Meclisindeki AP'lj üyeler,ayda dört gün toplanan Daimi Encümen üyelerinin maaşlarını 1500 liraya çıkarmışlar,CHP ve MP'li üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • BERBERLERİN PAZAR GÜNÜ ÇALİŞMASİ TEKLİF EDİLDİ ANKARA.AA.Berber dükkânları İle oto tamirhanelerinin,turistlere kolaylık sağ lama?için Pazar günü de açık bulundurulmasını öngören bir kanun tasarısı haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1966
  • Komisyonda genel müdürler yüzünden tartışma çıktı Baştarafı Birincide değiştirme,rejimi tehlikeye sokacak» demişlerdir.Komisyon Başkanı ismet Sezgin'in hatiplere sık sık müdahalede bulunması da ayrı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1966
  • Milliyet m BÜYÜK YAZI SERİSİ Ne umdular,ne buldular?fi Türkiye Ligi'nin ilk yarısı sona ermiştir.Şimdi bütün futbol otoriteleri,Türkiye liginin ikinci yarısının daha zorlu geçeceği noktasında birleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • lider bursaspor r.beyini 2-0 yendi Vefa Stadında yapılan maçta Beylerbeyi taraftarları hakemlere hücum etti.Golleri K.Ahmet ve Ersel attı Stad:Vefa Hakemler:Kemal Yavman Salih Akkuş •k-k)Şemsettin Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • m Üç aya yakın bir zamandan beri hastalığı yüzünden futboldan uzak kalmış olan Jimmy Greaves önümüzdeki hafta içerisinde sahaya dönecek ve Dünya Kupası maçlarında İngiliz millî takımındaki yerini alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Dün yapılan basketbol lig maçları Basketbol ligine dün Spor Sara yında devam edilmiş ve Galatasaray,Beykoz'u 92-45.Kurtuluş da Çırçır')91-53 mağlûp etmiştir.Dün başlayan Kızlar Basketbol Teşvik Turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Şampiyon Kulüpler Turnuası için Apak yeni teklif yapacak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Floransa'da yapılacak FİFA toplantısında Avrupa Şimpiyon Kulüpler Kupası maçlarının da aynen Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • A.Gücü Alsancakla Gözfepeyi 1-0 yendi HAKEMLER:Rıfat Atakanı Nuri Güncg İbrahim Fırla ANKARAGÜCÜ:Yunus Arif Halim Bülent B.Coşkun Şchmıız Yüksel Hayri Nuri Ertan Candan GÖZTEPE:Seyfi Mehmet Ekrem Zait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Fiorentcna,Lazio i!e 0-0 berabere kaldı ROMA,ÖZEL Çan'ın takımı Lazio,dün Fiorentina ile golsüz berabere kalmıştır.İlk devrede tutuk bir oyun çıkaran Bartu ikinci devrede iyi oynamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • 1st.Spor Şekerspor 2 Beşiktaş Altay 1 Şekerspor Alta?2 Beşiktaş İst.Spor 1 Göztepe A.Gücü 2 B.Spor Altınordu 0 Beylerbeyi Bursaspor 2 Karşıyaka Güneş 0 A.D.Spor Y.Direk 1 Konyaspor Eskişehir 2 Manisas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • MAC YAYINLARINDAN KLÜPLER PARA ALACAK Spor programlarına reklâmlar konması kararlaştırıldı.B EDEN Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile TRT arasında maç yayınlarından kulüplere para verilmesi hususunda anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Okullararası Kros'ta Türkiye rekoru kırıldı İstanbul Okullar Bölge Birinciliği 3000 metre kros müsabakaları dün Ayazağa'da yapılmıştır.Yarışmalarda Bakırköy Lisesinden Yavuz Lâçin 9.21.6' ile yeni Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • j;jpf' JjAfctaf TAKDİR TOPLADILAR CSKA Moskova Kız Voleybol Takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasının revanş maçında dün akşam Beşiktaş'ı yine 3 0 mağlûp ederek tur atlamıştır.Misafir takım setleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Dün Eskişehir'de yapılan Ordu maçını D II IF* STAD:Eskişehir Atatürk SEYİRCİ:22.000 Takriben)HASILAT:100.000 TL.Takriben)HAKEMLER:Dagostini İtalya.Şanteral Irak».Orhan Gönül Türkiye» TÜRK ORDU TAKIMI:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • II.Türkiye Liginin dünkü maçları Bursaspor Beylerbeyi 2-0 Petrolspor ülküspor 2-1 Karşıyaka Güneşspor 1-1 A.Demirspor Yeşildirek 2-0 Bandırmaspor Sakarya 1-2 Eskişehir Konyaspor 2-1 Manisaspor Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • Altay,Ş.Şpor'u çelmeledi:2-0 Hakemler:Ertuğrul Dilek Scrmet Kaftancı •k-k-k)özdenıir Erentok Altay:Varol [Akın Yılmaz Numaıı k-k-k)Nuri Kâzım Ayfer Fevzi Necdet Feridun Aytekin Behzat Şekerspor:Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • İlli OBI Dün Istanbulsporu 2-0 mağlûp eden imi mı m ı diıMiı«ııwnnnwnıinHi ııwıwmwrrnTiifpgrffnnarr7iıırıii iıM 11—tuMMiıımı in up mıımııi1' mi' m m Beşiktaş şampiyon Tümuasi Sarı Siyahlılar ilk yarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1966
  • K.Spor,D.Spor'u Kupadan eledi:1-0 ANKARA,ÖZEL Kâğıtspor,Ankara seyircisine yılın futbolunu gösterdi ve güçlü rakibi Demirspor'u 1-0 mağlûp ederek Türkiye Kupasından eledi.Bilhassa Avni'nin hazırlayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor