Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • DURUM YUNANİSTAN'DA BUHRAN SAG-sol çatışması,komşumuz Yunanistanda bir başka şekilde ortaya çıkmış ve son olaylarla ciddî bir buhran niteliğine bürünmüştür.Başlangıçta Yunan ordusundaki sağcı ve solcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • Minarelerdeki hoparlörler kaldırılıyor ANKARA,ÖZEL Gayrimenkul,Eski Eserler ve Anıtlar Genel Kurulunun 1956 yılında aldığı bir karar hükümet tarafından tatbik edilmeye başlanmıştır.Bildirildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • YİYEN BRŞLÎK BAŞLIK Anadolunun büyük bir kısmında yıllardanberi süre gelen bir töre.Anadoluda adama bedavaya kız vermezler.Anadoluda kız fiatları 3 bin ile 20 bin lira arasında değişir.Anadoluda başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • M.P.BÜYÜK KONGRESİ MP ikinci büyük kongresi dün Genel Başkan Bölükbaşı'nın konuşmasiyle açılmıştır.Bölükba-51 rejimin temeline oturmadığını söylemiş ve CHP ve ürgüplü'yü tenkid etmiştir.Resimde büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • ALARM TATBİKATI 1 KASIMA BIRAKILDI Bakanlar Kurulunca İstanbul'da bu ayın 26 ve 27.günleri yapılması kararlaştırılan «Karartmalı Sivil Savunma Alarm Tatbikatı» 1 Kasım gününe bırakılmıştır.1 Kasım'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • Gürsel,komünizmle mücadele derneğinden ayrıldı ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün Komünizmle M.ıradele Derneğinin fahri başkanlığından ayrılmıştır.Gürsel bundan böyle Derneğin fahrî başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • SÜMERBANK Yayım «Türk Hukukunda Toplu Is Sözleşmesi» Fiatı:25.TL.Doçent Dr.S.Kemal Mlmaroğln'nun birinci baskısı hemen tükenen bu eserine iki misline yakın ilâve yapılan ikinci baskısı SÜMER-BANK tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • "Komünizmle Mücadele M g^ "Toprak Reformunun Derneğinin gayesinden gecikmesine bir uzaklaştığını söylemek numaralı sebep Türk Hâkimine düşer,bizzat İnönü dür„ TAHTAKILIÇ TATİLE GİRDİ İnönü Komünizmle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • İHHHmHI Gerginlik daha de artacak M A R C MARCEAU ATİNA'dan bildiriyor 8oa 24 saat içinde Atina'da olup bitenler,siyasî gözlemcilerin kanısınca,Yunanistan'daki Kralcılarla Cumhuriyetçiler arasındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1965
  • •wr 4® Yunanistan'da vukubulan hükümet değişikliği üzerine Atina ve Selanik'te polisle,gençler arasında çarpışmalar olmuştur.Eski Başbakan'ın yeni hükümet erkânını «Hainlikle» suçlaması üzerine nümayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1965
  • MİLLET Meclisinin 4 yıllık çalışma dönemi sona ererken,serinkanlılıkla geriye bakılırsa,Cumhuriyet Senatosu ile birlikte,bu Meclisin,siyasal tarihimizde derin izler bıraktığı ve olumlu etkileri olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • CİLT KAPAKLARI HAZIR Hammer Tarihi ilâvemizin I.cilt kapakları satışa çıkmıştır.Ofset baskı sistemiyle hazırlanmış cilt kapakları nı okuyucularımız 1 lira karşılığında Milliyet Satış Servisinden temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • 20.7.1965 Salı günü 15.30 da Beyoğlu Evlendirme Dairesinde Aybey ile Fikriye'nin yapılacak nikâh töreni ile hiçbir ilgim bulunmadığını bütün dost ve arkadaşlarıma bildiririm.HALİT ÜSTÜKARCI Milliyet:9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden İnşaaat Yüksek Mühendisi ve Mühendisleri Alınacak Büyük makine parkı,bütün memleket sathına yayılmış modern tesisleri ve ileri çalışma metodlan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Urfa Daimî Encümen Başkanlığından 360.000,00 lira keşif bedelli 3000)adet öğrenci sırasının kapalı zarfla eksiltme suretiyle ihalesi 2 Ağustos 1965 tarihinde saat 11.30'da Daimî Encümen kaleminde yapü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Şişhane bölge satış ve terminal binası yağlı boya badana ve çatı aktarılması işleri ile,Yeşilköy Hava Meydanında X—ray odası inşaatı kapalı zarfla teklif almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Elekirik ve Makine Mühendisleri ARANIYOR 1 DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik enerji tesislerinin işletme ve bakımında görevlendirilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümünde okuyan 5)öğrenciye burs verilecektir.İsteklilerin yukarıda gösterilen Fakülte Dekanlığına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • «BALKAN TOURISTE» İstanbul'a turist gönderiyor 1965 bidayetindeki Türk Bulgar resmî turizm toplantılarının ve komisyon çalışmalarının müsbet bir neticesi olarak Bulgaristan'ın «BALKAN TOU-RİSTE» Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • •Hazırlayan:CANDAN SELEK-Sindirim sistemi mhatsızlıhlan SORU:Yemeklerden sonra barsaklarımda gaz toplanmasından ve ishalden şikâyetçiyim.Sebebi ne olabilir?Tedavisi nedir?N.E.Eskişehir)CEVAP:Söz konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • TUZLA ÎÇMELEMÎ Karaciğer,böbrek,taş ve kumlardan şifalanacağımz biricik sağlık kaynakların hususî doktoru,otel,lokanta ve hususî trenleri ve tam teşkilâtiyle hasta ve ziyaretçilerinin emrine açık bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • APARTMAN komşularımız bizi yazlık için Burgaz'da satın aldıkları villâya davet ettiler.Davete icabet ettik,Bir iki gün hava somurtkandı.Fakat arkasını çamlığa veren köşkün denize nezareti o kadar şâhâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDt İPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Spor bölümünden sorumlu müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • 'y,ELEKTRONİK BEYİN,ŞARKI SÖYLEYİP OYUN OYNADI Gazetelerden)*K *v.v4*tut ı t yt BÖYLE OLUR BİZDE ELEKTRONİK BEYİN DEDİĞİN.EWmw:Wl:SWm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.07.1965
  • Bu günlerde beşinci yaşına ayak basmış ve tarihimizde ilk defa halkoyuna sunularak yürürlüğe girmiş bulunan 1961 Anayasamızın 2 nci maddesi,«Türkiye Cumhuriyetini,insan haklarına ve «Başlangıç» ta bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1965
  • r YARIN HAYA HASIL OLACAK Soğuk hava kitlesi Doğu bölgelerine geçiyor.Trakya,Marmara ve Ege,bulutlu ve az bulutlu geçecek,sıcaklık yükselecektir.Yurdumuzun kalan bölgelerinde çok bulutlu ve yer yer sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Petrolü görüşen komisyon dün a dağıldi Enerji Bakanı'mn gizli oturum isteğine HPTıler itiraz etli,Nihal Diler toplantıyı terkelli ANKARA,ÖZEL MECLİSİN son günü olan dün,Petrol Geçici Komisyonunun saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • SAHTE ÇEKLE 235 BİN Lt-RA ÇEKTİLER Gaziantcp'iıı Kıyam köyünden Hasan Yaşar,bir iplik fabrikasının muamelât memuru Ah met özkent'in fabrika adına hazırladığı sahte çekle,bir bankanın şubesinden 235 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Böyle de kalınır mı?Yukardaki resimde görünen kaza sonucunda,iki küçük kız çocuğu ölmüştür.Fakat ölümlerinin sebebi,otobüsün uçurum kenarına çarpması değildir.Kırkiki kız öğrenciyi hafta sonu gezisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • PINARHİSAR ÇİMENTOSU ÇILİNGİROĞLU'NDA Cibali,192 Tel.2119 75 21 32 57 Reklâmcılık:2743 9304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı ödenek dâvası 7 için açıklama yaptı ANKARA,A.A.Anayasa Mahkemesi Başkanı Lütfi' Akadlı,parlâmento üyelerinin ödenek ve yolluklanyla ilgili dâva konusunda bir açıklama yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Trene kaçak binen üç kişinin kazada öldüğü anlaşıldı MALATYA,ÖZEL Kadılı Kapıdere istasyonları arasında meydana gelen tren kazasında 7 personelden başka üç kişinin daha yanarak öldükleri anlaşılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Güneyde Sivil Savunma tatbikatı yapıldı ADANA,ÖZEL Adana,Mersin ve İskenderun'da önceki gece ve dün Sivil Savunma Tatbikatı yapılmıştır.Her üç yerde de,önceki akşam saat 19 dan itibaren caddelerde ışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • İslimyeli için tahkikat açılmıyor ANKARA,ÖZEL Eski Ticaret Bakanı Fenni islimyeli ve eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat hakkında Meclis soruşturması açılması talebi komisyonca bitirmiştir.Üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Özdemir'e tevbih cezası verildi ANKARA,ÖZEL CHP İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'i Meclis Basın Bürosunda dövdüğü için ihraç talebiyle Haysiyet Divanına verilmiş olan CHP Gümüşane Milletvekili Nurett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • CHP,komünizm ilhamını reddetti ANKARA,ÖZEL CHP'nin TBMM Grup Başkanlığı dün yayınladığı bir bildiri ile partiye yöneltilen komünizm ithamını «şiddet ve nefretle» reddettiklerini açıklamıştır.Bildiride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Senafo'da 18 Tasarı Kanunlaştı ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun dün sabahki oturumunda dört yıllık çalışma devresinde görülmemiş bir şekilde sür'atle kanun tasarı ve teklifleri görüşülmüş ve iki saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Başbakan Senatoda «Bu secim bir şeref secimi olacak» dedi ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu dün tatile girmiştir.Bu münasebetle bir konuşma yapan Başbakan Suat Hayri Ürgüplü şunları söylemiştir:«Şimdi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Demire!Seçim teminatı rejimdir ANKARA,ÖZEL AP Genel Başkanı Süleyman Demirel,dün Ortak Grup'ta yaptığı konuşmada,«Seçimin emniyeti,rejimin teminatı altındadır.Başka yerde teminat aramağa lüzum yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • Savcılıklar,tahliye hazırlığına başladı Nevşehir'de 176 mahkûm ve tutukludan hepsi,Siirt'te ise 300 mevcuttan 3-4 kişi kanundan faydalanabilecek YURT HABERLER SERVİSt YENİ İnfaz Kanununun dün Resmî Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • 20 TEMMUZ AKŞAMINA KADAR YATIRACAĞINIZ PAR ALAR SİZE LİRA KAZANDIRABİLİR ll\Muhtelif para ikramiyeleri OSMANLI son para yafırma tarihine BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • BÖLÜKBAŞI:"REJİM TEMELİNE OTURMADI,CHP'yi ve Ürgüplü'yü t.enkid eden MP Lideri,TRT'nin koalisyon or-taklarına «yayın rüşveti» verdiğini ileri sürdü ve «Aşırı sağla da mücadeleye taraftarız» dedi ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 17.07.1965
  • elde 20.000 parça çamaşır yıkamanın insanı ne kadar yıpratacağını hiç düşündünüz mü?Normal bir ailenin 10 senede yıkadığı çamaşırların adedi 20.000 parçaya ulaşır.Bunları elde teker teker yıkamak sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1965
  • SOHN HA-DA BÎL-Si" TSTEKt-ERSH HABER.STERİM DEMIÇTİnIZrn TAMAM M^ DOHh4 KAZAPZD HAkKlNOA BU-RADA HEJZ.ÇE-ŞlT B(U3r PTAZLA Î(Y1_A VAK.At.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • CEK Mt OEE-SİM B_eEnrTE.A-VALLI OEl-J-KANL.ININ ŞÖM fVET UĞRUMA" TUK.MA4L-E5EF"fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • AMAN VAf2ABBİ.BU NE BU?KAÇA ALDIN BUNU^ w4a lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • çel hau/vabecîgüaovue.hoşlanja-"7-1 gıksın ki-MAÇ SlRASINClA VAPILAN HAREKETLERİ AN 1-A MAM t ÇtN SANA İZAH EDEVİM.AMA BENİ DİNl_E/VUYOR5UN Ki-VUUH SEKSEAA.KAÇUZJI_IPL M» O PAS-AR-KAOAŞ-INA T/Z S VER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • MERHABA BONCUK î' K14.ÜBENE SAGli DEĞİ-MİSİN Tüyı_Ü?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • BEN o^ BİUMÎyO-«J_ıM.PÜVCÛT OUBJP OU{ZUT? CEN EDVlf 9ü HALE SOKAAADl DÜKl GECE AS/SA ET» MfŞ.V a y» yA$uAM^\ş ^MA,HALA Gü.CÜ V^RÎNOE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • HURDA OTO SATILACAK Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1.7 adet muhtelif model ve tipte hurda jeep,sıhhiye ve otobüs otoları açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.2.7 adet otonun muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • ©ULMAÖA SOLDAN SAĞA:1 Baı saklarda yasıyan parazit bir hayvan;Baryumun kimyada rumuzu.2 Bir ay;Dil.3 Gemilerde yolculara mahsus veya personele alt oda;Bir göz rengi.4 TERSİ kültür;Bizden sonra gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • WWh &Ll4*t*sZ £fc OĞLAK BURCU ıfi YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Birbirine zıt bir takım fikirlerin tesirinde olduğunuz muhakkak.Kararsızlık içinde boc.ıl.ıyıp duruyorsunuz.Vakit nakittir.&h KOVA BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • n* ser:Zeytin zeytinden acı Zeytin zehirden acı Sen verdin bu sevdayı Sen verirsin ilâcı.Sizi seven Zarifcniz.«Gülümün gülü ömrümün tek yegâne nazlı bülbülü gönlümün tek sahıbısı çok kıymetli Zarife.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • eeçıR.fes6hA!şu peNicee.EDeiM sic^ar ^^ACA£/W£M DAR ^1 M£M ÇOK VÜKSHKi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasının İslanbul-Atatürk Bulvarı Blok Apartmanlar Altındaki Dükkânları Satışa Çıkarılmıştır istanbul Atatürk Bulvarı blok apartmanları altında mevcut dükkânlar;1 %50 peşin bakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • İst.Lv.A.4.No.lu Sal.Kom.Bşk.dan 1 180.000 lira ödeneği dahilinde Sentetik toz deterjan satın alınacaktır.Bir kilosunun tahmini fiatı 400 kuruş olup muvakkat teminatı 10250 liradır.2 Kapalı zarfla iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Foam ve Foam Nozulu Alınacaktır.1 Türk Deniz Kuvvetleri standartlarına uygun İOOO teneke Foam mayii ve 60 adet Foam nozulu ile Pick-Up' Tube satın alınacaktır.2 Alım 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 17.07.1965
  • İRAN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1965 1966 öğretim yılı için öğrenci kayıtlarına başlamıştır.Kayıt için her gün sabah saat 9—12 arası okul müdürlüğüne müracaat edilmesi rica olunur.Milliyet:9291 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.07.1965
  • SATILIK EMLAK SATILIK daire,Kurtuluş sineması karşısında Abant apartmanı kaloriferli 45.000 lira 49 34 64 48 46 86 ERENKÖYDE kâşaneler asfaltı 18 No.da taksitle daireler 55 23 08 EMİRGAN caddesinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.07.1965
  • Batı Alman tekniğinin şaheseri Motorlu Bisikletleri?rakipsizdir her yerde arayınız.Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA ve Ort.Kom.Ştl.Galata Nesli Han İstanbul Tel:447554ı Telg.LACOMET-İSTANBUL İlâncılık:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.07.1965
  • Göklerimizi emniyet altına alma dâvasına çalışan Türk Hava Kurumuna yardım,millî bir görevdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.07.1965
  • MMHKÜ Hazırlayan:HASAN PULUR MOKAMP KÖŞESİNDE NÖBETÇİ KULESİ!LONDRA Asfaltında Yeşilköy hava alanı kavşağı ile Bakırköy kavşağı arasında Kartaltepe mevkiinde bir mokamp vardır.Bu mokamp Türkiye'deki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.07.1965
  • ECLIS' e 4 YILDA ÜÇ BİN KANUN TEKLİFİ YAPILDI Meclislerde uzun konuşmaları Alican,Feyzioğ!ur Oğuz ve ORHAN TOKATLI ECLIS'ler 4 yıllık yasama görevlerini dün bitirdiler.Bu dört yıl içinde Meclislerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.07.1965
  • UÇ OYUM m g| «AYAK BACAK FABRİKASI» Sermet Çağan'ın oyunu.Izlem Yayınları,Sanat Dizisi,istanbul.106 sayla,fiatı 5 lira.«BEN DEVLETİM» Recep Bilginer'in oyunu.Izlem Yayınları,Sanat Dizisi,istanbul.110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • NEFİS YEMEK MÜZİK MANZARA PLAJ İstanbul'un en güzel sahil lokantası olan Restaurant 212 kalite mutfağının yanında,Adalara nazır serin terası,en hassas kulakları tatmin edecek Stereo müziği ve tertemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ip.ŞEHİR TİYATROLARI W RUMELİHİSARI TEMSİLLERİ BU AKŞAMDAN İTİBAREN PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN 21'de SHAKESPEARE'in COBIPLANÜS 13 Temmuzda başhyacagı ilân edilen temsiller hava muhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • X KLO KINALIADA DEĞİŞİK PROGRAMINI İFTİHARLA SUNAR HER CUMA AKŞAMI Muazzam programa ilâveten ETİN ERSOY G E C E S î ve beklenmeyen sürprizler Fiatlarda fark yoktur Konsomasyon yalnız 7.5 liradır.HER G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • IW"«W' ŞEHİR OPERASI AÇIKHAVA TİYATROSUNDA)BU AKŞAMDAN İTİBAREN 17 Cumartesi 18 Pazar 20 Salı saat 21'de Verdi NİKOLA NİKOLOV LARA SARTORİ BİANCA BERİNİ ORHAN GÜNEK İŞTİRAKİYLE Orkestra Şefi Prof.G.E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • HER AKŞAM 6 STRİPTİZ'i ancak rüyalarınızda görebileceğiniz id STRİPTİZ tablosunda takdim ediyor.Ayrıca NEŞET CAN Orkestrası ile dans Her PAZAR saat 16-19 arası tenzilâtlı MATİNE Rezervasyon:47 63 62 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından 15 inci kota tahsisli ithal malları üstesinde kayıtlı olup,tamamen APA ve serbest döviz sahasından karşılanacak kontenjanlar için talepte bulunmak isteyen mensubumuz sanayic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • RADYOLAR I İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.30 700 7.30 Eş 7.45 7.55 8.00 8.15 8.20 8.40 9.00 J 9.15 9.30 S 9.40 9.50 10.10 10.30 Eğ 10.35 10.55 11.25 J 11.40 12.00 12.20 12.35 12.40 13.00 13.30 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • m İP' üfflBİ x SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Of 35)Hong Kong Batakhaneleri H.Drache E.Anderson R.t.EMEK Tel:44 84 39)1 Tatlı Seyahat Fred Mac Murray R.t.2 Ask Uğrunda B.1.CuREL Tel:47 03 94)1 Karanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • Yüksek Makine Mühendisi aranıyor büyük bir müessese tecrübeli i YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ aramaktadır.Taliplerin «Mühendis» rumuzu ile İstanbul Pos-ta Kutusu 176 İstanbul adresine yazmaları.Müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.DAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME ALINACAK 1 DİKİŞ ISPAVLOSU numunesi gereğince)250 Kgson teklif tarihi 25/7/1965 dir.MUHTELİF SİGORTA şartnamesi gereğince)4650 Adet izahat MALZEME M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.07.1965
  • Muhafazakârlar,Papa ve Kilisenin organı "Osservatore Romana,birleştiler ve.Gina tövbe etti «Ben Ben Ben ve Öbürleri» filminde,mahkemeye düşükleri «Bebeklerden daha aşın bir soyunmacılığa girişti ve Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.07.1965
  • Yatırım mallan ithalâtı arttı ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtı'nın yaptığı son çalışmalara göre.Haziran ayından itibaren yatırım malları ve ham madde ithalâtının artmaya başlaması,dış kredi görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Sanayiciler,yabancıların gümrüksüz ithal ettikleri mallardan şikâyetçi Bedelsiz ithâl sisteminin değiştirilmesi isteniyor.10 bin dolarlık muafiyetin kalkması gerek BURSA,ÖZEL Odalar Birliği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Fransa'nın boykotuna rağmen Ortak Pazar Bakanlar Konseyi toplanacak BRÜKSEL,AA.Ortak Pazar Bakanlar Konseyinin,Fransanın boykot kararına rağmen,26 Temmuzda toplanarak gündemindeki meseleleri görüşeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • FİNDİK REKOLTESİ 65 BİN TON 1965 yılı Türkiye Fındık Rekoltesi,Teknik Ziraat Müdürlüğünde Fisko Birlik,Fındık Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odaları yetkililerinin katılmalarıyla 65 milyon 477 bin kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • KURU ÜZÜMCÜLER YEKİ ANLAJMA İSTİYOR Hükümetin açıklaması gecikince alivre satışlar geri kalıyor.Gizli alivre satışlar 10 milyon kiloya yaklaştı İZMİR ÖZEL Bir süre önce İngiltere'de yapılan toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • İZMİR FUARINA 35 ÜLKE KATILIYOR İZMİR.ÖZEL 20 Ağustosta açılacak 34.İzmir Enternasyonal Fuarına bu yıl 35 devlet katılacaktır.Katılmaları kesinleşen devletlerden Endonezya,Libya,Tunus,Habeşistan ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Altı aylık ihracat-ithalât 1965'in ilk altı ayında ihracat 205,5 milyon dolara yarmış,geçen yılın aynı döneminden 37 milyon dolar fazla olmuştur.Krom,zeytinyağı ihracı iyi gittiğinden bu miktar yıl so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • BORSALAR DURGUN İZMİR,6ZEL İzmir borsasında dün susam dışında piyasalar durgun kapanmıştır.Pamukta 535 ve 540 kuruşluk fiyatlar üzerinden 55 balyalık satış olmuştur.Üzümde fiyatlar değişmemiş,9 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • ADAXA,AA.Mevsim *iola?nstölc AtiM\a Tica» ret Borsasında hiçine muamele kaydedilmemiştir Fiyatlar,bir gün önceki kapanış-H lar üzerinden kalmıştır.İlgililer ay ^Eî3-L3xLM sonuna kadar Borsada bu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Cumhuriyet 93.90 94.00 0.10)Reşat 148.00 148.50 0.50)Hâmit 109.00 109.50 0.50)Aziz 96.00 96.50 1.00)İngiliz Kral)118.00 118.50 0.50)Fransız Napolyon)96.50 97.00 0.50)Külçe 24 ayar)14.10 14.12 0.10)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • I TULAY GURSES ile Y.Mimar ERGİN GÜRMEN Evlendiler.16.7.1965 Golf Klübü Ankara Heriş 1747 9306
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • j_MEVLID Fecî bir trafik kazası sonunda vefat eden aile büyüğümüz Cemal KASAP'ın aziz ruhu için 18.7.1965 Pazar günü öğje namazını müteakip Kuruçeşme Camiinde Mevlidi Şerif okutulacağından,akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • HÜLYA ve SEVDA ERÜNSAL ile NAİLİ ve FARABÎ AYATA Nişanlandılar.İstanbul Reks.16.7 1965 Milliyet:9324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Nişanlandık GÜLTEN ORHUN YÜCEL OZAN 1 7.1965 Ankara Milliyet:9317
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Nişanlandık AYLA DAĞDELEN YILMAZ TEMİZOCAK 17.7.1965 Karşıyaka Prodiksiyon:106 9318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • KIZILAY'a bağışlanacak her damla kan,kurtarılan bir v candır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • I TEŞEKKÜR I E Aile büyüğümüz.Cadde-E E bostan Plajı sahibi Reşit Menteşoğlu'nun e E ölümü dolayısiyle acımızı gerek bizzat gelerek gerek E telgraf,mektup ve telefonla E E paylaşan bütün dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • 111111!111M I 1111 İ TEŞEKKÜR İ ş Hanımımın safra kesesi Ş 5 ameliyatını muvaffakiyetle neticelendirmiş bulunan Cer-ş rahpaşa Hastahanesi Cerrahî ğ Kliniği Doktorlarından i Prof.Turan Gürgeıı'e I alen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • I TEŞEKKÜR E Uzun zamandan beri miğ-E E demden rahatsız bulunuyor-E dum.Ağrı.bulantı,kusma-E E lar gittikçıe beni zayıflatıyor-E du.Muhterem Dr.MEHMET E KAMİL BERK'in dikkatli ğ ş muayene ve tedavisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • I TEŞEKKÜR f E Oğlum ENGIN'in doğu-E E munda,temizliğine ve dü-E' E zenme hayran kaldığım E E Bandırma Doğum ve Çocuk E E Bakımevi'nin ilgi,ihtimam E Ş ve hazakati ile bizleri min-ş E nettar bırakan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • TEŞEKKÜR E Ablamız ve annemiz Sara j E Freskonun mustarip olduğu j E hastalığın teşhisi akabinde E derhal müdahale ederek ve Paris Curie Enstitüsü Opera-E törlerinin takdirlerine mas-E har olan göğüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • ÖLÜM Esbak tskodra Valisi Merhum Safiyettin Manço ile Sabiha Manço 'nun oğlu;Aytaç,Ersin ve tncilâ Manço')arın sevgili babaları,Merhume Memduha Uman,Merhum Hüsamettin,Merhum Selâhattin,Naci Kemal ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • m I Balo,sünnet,eğlence ve ıj'jı ziyafetler için bir kişi on beş liradıın 1 Döner veya ızgara 2 Salata.3 Dolım,4 Beyaz peynir veya v cacık,5 Pilâki,6 Ek-J in mek,su,1 Meyva.]jj,100,500,1000,2000 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Gayrı Menkul Satış İlânı Kartal İcra Memurluğundan 1964/1171 T.İpotekli olup rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip neticesi 2/4 nin satılmasına karar verilmiş bulunan Maltepe Bağlarbaşı maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • CHRYSLER ACELE ELEMANLAR ARIYOR 1 MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ İyi İngilizce bilmesi gerekli olup,iş tecrübesinin taşıt araçları imalât sanayiinde olması tercih sebebidir.2-TEKNİK RESSAM VE MAKİNE TEKNİKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • SEKRETER ARANIYOR İyi daktilo yazabilen ve telefon santralını idare edebilecek tecrübeli,orta veya lise mezunu bayan personel alınacaktır.Not:Kadıköy tarafında oturanlar tercih edilecektir.Posta Kutus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • Kiralık ev veya apartman kah aranıyor Takriben Türkiye'de 4 sene kalacak bir İngiliz Fabrika Müdürü,Yeşilyurt veya Yeşilköy'de 4 yatak odalı,mobilyasız,kiralık ev aramaktadır Müracaatların telefonla v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • a Politikacılara sunulan alternatifler Derleyen UNSAL OSKAY İkinci Beş Yıllık dönemde dış yardımlar artarsa bizim fedakârlık payımız da azalacak BEĞEN BEĞEN AL.Birinci Beş Yıllık Plânda herşey yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.07.1965
  • SATIŞ ŞARTLARI V,50 Peşin,bakiye 5 sene vade V,50 Peşin,bakiye 8 sene vade M2 PEŞİN tip a 123 170 104500 158.178 110-000 166-428 115-500 174-678 TIP B 123 155 104.500 142-500 110-000 150-000 115.500 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.07.1965
  • YAŞAR 50.000 İSTEDİ F.Bahçe'nin 25.000 liralık teklifini az bulan millî futbolcu cevap bekliyor Atillâ Aşut Trabzon'dan bildiriyor PJT SANTRFORU Yaşar,Fenerbahçe'ye transferi için 50 bin lira istemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • KULÜPLER YILDIZLARINA KAVUŞUYOR ASKERLER KASIM'DA KULÜPLERİNDE OYNAYABİLECEKLER S.Batur'un M.M.'de kabul edilen kanun teklifi Senato'da görüşülecek.G.Saray Başkanı,Türk sporunun kalkınması için bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • Fenerbahçe Anderlechfe kadar 7 maç yapacak Belçika şampiyonu ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasınm ilk maçını 8 Eylül'de Istanbulda oynamayı kabul eden Sarı Lacivertliler 29 Temmuzda sezona girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • Adana yüzme havuzu açılamıyor,Beşiktaşlı Yüksel Eskişehirspor'da 19 yaşındaki baltrapçımızin dünya rekoru bugün 7 ncl "•Madır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • AVRUPA ŞAMPİYON KLÜPLER TURNUASINDA 10 YIL Derleyen:Kahraman BAPÇUIK Sürpriz isim:BENFİCA TURNUANIN ilk yılında İspanyayı Real Madrid temsil etmişti.Ondan ra her yıl,bir yıl öncesinin şampiyonu sıfatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • G.Saray'ın UEFA hissesi gönderiliyor Futbol Federasyonu Galatasaray Legia arasındaki Avrupa Kupa Galipleri maçları UEFA hissesini bugün Merkez Bankası kanalıyla gönderecektir.İlgililer 8285 lira tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • Güreşçiler 25 Temmuzda kampa girecek Serbest ve Greko-Romen güreş millî takımları kampı 25 Temmuzda Emirgân'da açılacaktır.Balkan şampiyonasına iştirak edecek güreşçiler ismen Federasyon tarafından da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • D ACI Ani Bölgeler Arası Binicilik Şampiyonlukları dün Ayazağa D Ab LA Dİ Ath Yarışmalar Grubu parkur alanında başlamıştır.Resimde bir bayan binici mania aşarken görülüyor.Engel Atlama müsabakaları Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • PTT'nin en kıymetli pulu.Fenerbahçe Asbaşkanı Faruk İlgaz'ın yazıhanesinde kulüplerin yaptıkları transfer görüşülüyordu.İlgaz'ın misafirlerinden biri:«Galatasaray çok büyük bir forvet kurmuş,idarecisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Çiftehan,Plase:Enerji,Benek.İKİNCİ KOŞU:Favori:Ayhan,Plase:San tana,Allegro,Flamingo.UÇUNCU KOŞU:Favori:Matador,Plase:Oruçreis,Violetera,Sürpriz:Metehan.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Kaytaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • Lazio,Gan Bartu'ya resmen sahip oldu Borsanın son gönünde milyoner bir idareci bulan Lazio Mantovadan Cîccofo ve Juventus'ten Saccoyu aldı K.ORHANOĞLU Roma'dan bildiriyor LAZİO Kulübü,Fiorentina'dan Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • VEFA SEZONU AÇTI Vefa kulübü dün yeni futbol sezonunu açmıştır.Futbolcular önce saat 13'de kulüp lokalinde toplanmışlar ve öğleden sonra da Eyüp Sultan'a gitmişlerdir.Daha sonra saat 17.30 da antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • G.Birliği santrforu Faruk'tan sonra Yusuf ve Ahmet PTT'li ve İsttmbulspot'lu futbolcum 40'ar bin lira ödeyen Siyah Beyaz'Jı/ar YeşiidireJs'in pey cücesi sürdüğü Beyfioz'Ju Cevdefie Konttat yapamadılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.07.1965
  • Atletizmde İran ile karşılaşıyoruz Bursa Atatürk Stadında saat 17'de başlayacak yarışmalara gençleştirilmiş bir ekiple katılacağız M.DALKILIÇ Bugünkü kozumuz NECATİ A K G Ü N BURSA'dan bildiriyor TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor