Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • DURUM HÜKÜMETİN KARÂRI BAKANLAR Kurulunun önceki gün aldığı kararları,Toprak Reformu Tasarısında değişiklik yapmaktan vazgeçildiği ve Petrol Kanununda istenen tâdillerin uygun görüldüğü şeklinde yorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • "Keban barajı bugün için gereksizdir,Mühendis ve Mimar üzerinde yaptıkları ANKARA,ÖZEL TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası,Keban projesi üzerinde Yönetim Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • Sığırcılar Deniz Ağacı ve Gelin Taşı romanları yazarı YA-MAN KORAY'm MÎLLÎYET okuyucuları için yazdığı yeni roman 4.sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • Konferans toplanıyor Türk heyetine başkanlık edecek olan Başbakan Yardımcısı Demirel 27 Haziran'da Cezayir'e gidecek DIŞ HABERLER SERVİSİ cüsü,Cezayirdeki tek değişikliğin Bin Bel-CEZAYİR'in yeni Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • 1830'dan İtibaren Fransa'nın sömürgesi halinde yaşayan Cezayirde ilk hareket 1945 de başlamıştır.Bağımsızlık savaşı,1962 de General De Gaulleün geçici Cezayir Hükümetiyle anlaşmasiyle sona ermiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • Henüz yorum yol Millî Savunma Bakanı ve Ordu Kumandanı tarafından girişilen,Bin Bella'nın devrilmesi ile sonuçlanan darbeye katılan kuvvetlere mensup tanklardan biri dün sabah bir kavşakta beklerken.[
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • ASYA-AFRİKA DEVLETLERİ KONFERANSINA 9 GÜN KALA CEZAYİR de TİL.ÂL Bella'nın akıbeti meçhul.İhtilâlciler duruma hâkim DIŞ HABERLER SERVİSİ CEZAYİR Silâhlı Kuvvetleri dün sabah Başbakan Bin Bella'yı devi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1965
  • E V TOPRAK reformuna karşı çıkanların öne sürdükleri gerekçelerden birini,«Toprak ve Mülkiyet» başlıklı dünkü yazımda cevaplandırmıştım.Bu gerekçeye,göre,özel apartmanlar ve ya fabrikalar kamulaştırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • SEDEFLİ ve ŞEFFAF ÇEKMECE ve MOBİLYA DÜĞMELERİNİ MUTLAKA ALINIZ BÜTÜN HIRDAVATÇILARDA İlâncılık 6772 8023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Şüför Mutla?Can ve mal kaybına sebebiyet veren evsafı şüpheli bazı balataların piyasada ERKA adı altında satıldığı tesbit edilmiştir.Araçlarda 12 yıldan beri tecrübe edilmiş ERKA FREN ve DEBRİYAJ BALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden Müdürlüğümüzde münhal memuriyetlere Devlet memuriyet imtihanını kazanmış Ortaokul ve Lise mezunu memur alınacaktır.Taliplerin belgeleriyle müracaatları l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Büyükdere Kibrit Fabrikası anbarlarında mevcut 1118,170 Kg.Kırmızı Fosfor mevcut şartnamesine göre pazarlıkla satılacaktır.2 Pazarlığı 7 Temmuz 1965 Çarşamba günü saat 10 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Beykoz Asliye Hukuk Hk.den 962/265 Dâvâcı Orman İdaresi tarafından,dâvâlı A,Hisarı Kavacık Çiftliğinde mukim iken adresi meşhûl bulunan MUSTAFA BAL aleyhine ikame eylediği dâvada:Dâvâlıya 13.2.965 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • İstanbul 1 inci İflâs Memurluğundan 965/50 İstanbul Asliye 2 nci Ticaret Mahkemesince Beyoğlu İstiklâl Caddesi No:135 de icrayı ticaret eden Tanca Kundura Sanayii A.Şirketinin iflâsına ve iflâsının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Menkulün Satış ilânı ZEYTINBURNU İCRA MEMURLUĞUNDAN 964/628 Talimat Bir borçtan dolayı mahcuz,aşağıda cins ve kıymetleri yazılı menkul mallar Maltepe Gümüşsüyü cad.Toprakyol No:36 da satılacaktır.Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • 50 Kilo İbrişim Kapalı Teklif Alınmak Suretiyle Satın Alınacaktır 1 Evsaf ve mütemmim malûmat Müessesemizin Beykozdaki merkezinde veya Sirkecideki 5'inci Vakıf Han altında irtibat Büromuzdan öğrenileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 17567)lira 83)kuruş keşif bedelli Radyoloji Kİ.Kobalt binası kalorifer tesisatı işi açık eksiltme ile ihale olunacaktır.2 İhale,9/7/1965 tarihine tesadüf eden Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK-SAKSIDA NARENCİYE SORU:Saksıda yetiştirdiğim limon,portakal ve mandalina fidanlarının meyvalan çok küçük oluyor ve hemen de dökülüyor.Ne tavsiye edersiniz?Nuri GÖKŞAR İstanbul)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Dinle tanburun eninin.BU hafta Türk musikisi telâfi edilmez bir kayba uğradı.Üstad tanbûri Refik Fersan emanetini Hakka teslim etti.Bu münasebetle bu hafta okuyucularıma gelmişte ve geçmişte bu mutena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • Sahibk •az«t*e|llk A.S.adına ERCÜMENT KARACAN MİIİİ Genel Yaym Müdürü:ARDI İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAEB Magazin bölümünden sorumlu müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 20.06.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Toprak Reformu ve Üçüncü İnönü Hükümetince hazırlanarak Millet Meclisine sunulmuş olan Toprak Refor-teknik ve ekonomik mahzurları giderilmelidir,sansmda yeni Aksi halde toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1965
  • SON İHTİLAL ÜLKESİ CEZAYİR Bağımsızlık 500 bin cana malolmuştu Mehmet Ali BİRAND Cezayir,1830 senesinde Fransa'nın kolonisi haline gelmiştir.1954 senesinde başlayan bağımsızlık mücadeleleri,1962'ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • 14'lerden 4'ü daha dün CKMP ye girdi Kepir,iltihaklar ithamlara ilk cevaptır,dedi ANKARA,ÖZEL CKMP'YE dün 13 kişi girmiştir.Bunlardan 4'ü 14'lerden Mustafa Kaplan,Fazıl Akkoyunlu.Numan Esin ve Şefik S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Kıbrıs'ta Rumlar bir Türk'ü vurdu LEFKOŞA,AA.Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Kuvvetinin bir sözcüsü,dün Limasol yakınlarında Kıbrıs'lı Rumların bir Türk'ü ağır şekilde yaraladıklarını söylemiştir.Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • POKER PLAY TRAŞ BIÇAKLARI HAKKINDA ZARURİ BİR AÇIKLAMA 25 yıldır yurdumuzda denenmişve kalitesi ile tanınmış POKER PLAY Traş Bıçaklarının,POKER PLAY markasının sahibi İsviçre'de VADUZ şehrinde kâin PO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • ALMANCAYI ÇABUK VE ESASLI ÖĞRENMEK İSTİYOR MUSUNUZ?Dünyaca tanınmış Goethe Enstitüsü metodu İle kursla rımız Türk Alman eğitim merkezinde 5 Temmuz 1965'te başuyacaktır Kayıtlar:15.6.1965 2.7.1965 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Başak Sigorta Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden Beyoğlu Yedinci Noterliğinden tasdikli 1.11.1961)tarih ve 11780)sayılı Umumî Vekâletname ile Şirketimizin BE-ŞİKTAŞ Hususî Acenteliğini ifaya yetkili k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Oğuz,«Polemikten kaçınıyorum» dedi CKMP Genel Başkanlığından İstifa eden Ahmet Oğuz,dün:«Benimle ilgili olarak Saadettin Bilgiç ve Bayar ile yapılan tefsirler tamamen hayâl mahsulüdür.İftiradır.demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • 73 yaşındaki köylü Demirel' in elini öptükten sonra öldü KIRŞEHİR,ÖZEL Kırşehir'in Çimelj Köyünden olan Ali Gencoğlu adında 73 yaşında bir köylü,dün,Kayseri'de Yüksek İslâm Enstitüsü inşaatının temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • YE^İJUltra-modern tesisler sayesinde DESEN ve RENK ZENGİNLİĞİNDE onn yer muşambaları ÜSTÜN KALİTE UYGUN FİAT DORA mamullerinin arka kısmına DORA markası basılmıştır.Aldanmamak için dikkat ediniz.jjİBf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • İstanbul 1 inci İflâs Memurluğundan 960/124 Müflis Cino Pardo Masasına borçlu bulunan şahsın sulh teklifi ve sair yapılacak işlerin müzakeresi kâfi malûmat elde edilemediğinden toplantı 1/7/965 Perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • TGS İstişare Meclisi Genel Merkezin son ulumunu onayladı Türkiye Gazeteciler Sendikası istişare Meclisi,önceki gün yap tığı toplantıdan sonra yayınladığı bildiride «T.G.S.Genel Kurulundan sonra en yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Kötü hava ayırımları Güneye sarkıyor.Ege Denizinde bulunan alçak basıncın etkisi devam edecektir.Duruma göre Trakya ve Marmara bulutlu,Karadeniz sahili çok bulutlu olacak,Doğu Karadeniz'de aralıklı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • AUCAN:"AP CHP ÇATIŞMASI TEHLİKELİ HAL ALD\1960 öncesi mücadele usullerine dönüldüğünü söyleyen YTP lideri beş Yıllık Plânı da beğenmiyorl#Tf% İstanbul geçici İl İdare Kurulunun J^ görece başlaması mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Sular ve elektrikler kesildi Yıllık tamirat ve temizlik dolayısiyle dün bir kısım semtlerde elektrik ve sular kesilmiştir.İETT idaresinin Terkosa cereyan veren hatlarda tamirat yapması dolayısiyle sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • Görmeden geçip sonra pişman olmayın!Verilen öğüt ve yapılan tavsiyeler sizi tereddüte düşürebilir 96S MODELİ u PRESTCOLD görünce tereddütünûz kalmayacak ve bu şahane Buzdolabına biran evvel sahip olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 20.06.1965
  • ŞOFÖR ARKADAŞ I Dolmuş arabanda unuttuğum lâcivert çantadaki paralarla alâkadar değilim.Pasaport,nüfus cüzdanları,anahtarlar ve salrenin elime geçebilmesini teminen bana telefon etmeni insanlığından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1965
  • NİTcK£AP-m% m.LADl FAKAT' ESKİ NE*# i KMMAMiSTI-IftE TWr LAMimSUN,HE VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • BU RESi'MDEKi HERİRE 1 aoivi_ a sanivla ALTIN-PARMAK derjle*!ve DE AKUNDA OLSUN VE(Z.VgZÜNE' BUSvLİNE KADAR BOVL.E BİR CANAVAR OAHA SELMEMfŞ-rfe.USTEUK ADAMIN SUÇ ALETı" Ö 0_eSÎNB t^V NHJNÎ Kİ,MAMKÛM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • ZAVALOJ VEU NEZLESİ VAR 0»CULA GİDEMı.YOR.HASTA OtVE DE HİC BİR ARKAOAŞ» OTNAMAGA GELAmVoR.BİR OyUNCA^.OA ESLEN SİNi BARl Bununla bütün gün 1 OVTnİAR,ARTIK VBÜ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuz Merkezi İle İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde mevcut şartnamemiz esasları dahilinde,İstanbul Beşiktaş vapur iskelesi yanındaki deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • İstanbul Sanayi Odasından Yönetim Kurulumuz kararı gereğince gelir ve kurumlar vergisi matrahları tevzi kıstaslarına dahil edilmiştir.Bu sebeble 15.kota İle İlgili dağıtımlarda üyelerimizin bu haktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • İLÂN Trabzon Valiliğinden:Tonya İlçesinde yaptırılacak Kaymakam evi İnşaatının ihalesi 9/7/1965 Cuma günü saat 15 de îl Daimi Komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarf "sulu ile eksiltmeye konulmuş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • Tmüteahhİt ve elektrikçilere"!NORMA UYGUN STANDART PEŞEL ELEKTRİK BORUSU İMÂLATINA VE ÇOK UYGUN FIATLA SATIŞINA BAŞLADIĞI-MIZI ARZEDERİZ.SEZER PEŞEL BORU FABRİKASI L SİRKECİ,DEMİRKAPK CADDESİ NO.7 TEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek üzere 1965 1966 eğitim yılında aşağıda isimleri yazılı okulların birinci sınıflarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 İzmir,Bornova Ege Üniversitesi sahası içinde yaptırılacak 500 kişilik yurt bina ve tesisleri inşaatı,birim fiatı esası üzerinden ve kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • İLÂN İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 İstanbul şehrinin Rumeli semtinde fabrikadan bayilere bira satış ve tevzi işi;a)Kâğıthane Deresi,Haliç ile Galata Köprüsünün giriş gözlerinin Galata tarafında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • "İ WfWZ2EE3& 3kt m,OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)İlla kendi dediğinizin olması İçin ısrara devam ederseniz ask mevzuunda cok zararlı cıkabilir-siniz.Vazgeçin.I tfh KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)Her i$l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • Herifçioğlu telefon teknisyeniydi demek.Polisin bu konuda niye bir ipucu yakalamağa muvaffak olamadığını da gayet iyi anlıyordu şu anda.Haydutun elinde her türlü imkân vardı.Gelişigüzel bir yerden hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 20.06.1965
  • BÎRÎNCÎ KISIM Zeytinin tadı.önce güz rüzgârları üfürdü sıcak sıcak,güneyden.Keşişleme,Kıble derken,lodos da gelip dayanıverdi bir gün.Hem de sert sert,uzun uzun,aralıksız esti bir süre.Koca koca dalga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1965
  • Yazan:ÖMER SAMİ COŞAR 21 tane m GİRİD kıyılarından bir vapur akşam karanlığında yola çıkıyor.Sevinçten kabına sığamayan insanlarla dolu.Lozan'da anlaşmaya varılmış,esirler mübadele ediliyor artık.Heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR Buğday sapından yılda 800 bin lira m 0±M g\YAZINDA pilot ilçe Altmözü'ne giden kurs öğretmeni Nermin Serdar,köylü taralından şüphe dolu bakışlarla karşılanıyor ve çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • DOKTOR ALINACAK Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından 1.Çalışma saatlerinde vazifesi başında bulunmak şar tiyle ihtisas ve branşına bakılmaksızın Türkkuşu'na iki Doktor alınacaktır.2.Çalışma şekli ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • Tekel Genel Müdürlüğünden.1)Şartnamesine ve numunesine göre 15.500 adet trifon pazarlıkla satın alınacaktır.2)Pazarlığı 30.6.1965 Çarşamba günü saat 10'da Unkapanındaki Merkez Satınalma Komisyonunda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • SATILIK EMLAK SATILIK arsa,Vefa Caddesi Makarna Fabrikasına yakın İmar durumlu Mür.Telefon 22 39 80 veya Eren Emlâk 48 00 05 DRAGOSTA Adalara karşı asfaltta şâhâne arsa ve villâ 63 64 05 TEŞVİKİYE Ihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • SATIŞ İLANI İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi Kıymeti 2 Divan 130.1 Gardrop 100.1 Masa 50.6 Sandalye 60.1 2 başlı havagazı ocağı 50.1 Camlı iki kapılı büfe 100.1 Kırmızı desenli halı 100.2 Küçük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • Denizli Belediyesi E.S.O.İşletmesi Müdürlüğünden Dairemizde mevcut şartnamesine göre,25 adet LUMANDAR cihazı 21500 lira muhammen bedel dahilinde fiat ve teklif alma usulü ile satm alınacaktır.Fiat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 20.06.1965
  • Atölye Tezgâhı Alınacaktır Eskişehir Fabrikamızın ihtiyacı için 7 adet muhtelif atölye tezgâhı kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya müessesemiz AL/1 Servisinde görülebilir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1965
  • rt\^IMDI Al/S F/AT/tfDAN N°t:Züca«ye hariçtir st\Vc\Caddesi Yeni Ajans:3131 8011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • İTALYAN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hazırlık sınıflarımıza ilkokul mezunlarının aday kaydı devam etmektedir.Giriş imtihanları 29 Haziran 1965 günü saat 9.00 da yapılacaktır.Eski öğrencilerimizin kayıt yenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • ELEMAN ALINACAKTIR 1)Büyük bir şirketin satış teşkilâtında vazife verilmek üzere,Askerliğini yapmış,Asgarî lise mezunu,30 yaşını geçmemiş ve durumları işin icabına göre seyahat yapmaya müsait elemanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • ÖZEL MOR AN OKULU ANA-İLK ^ORTAy-KfZ ERKEK YATIU ^YATISIZ.Çomlıcodo 70 dönOmlUl.hovodor çamlık konforla binada TEMMUZ AĞUSTOS oylanndo açılıyor ÛERS YILI İÇİN NAMZET ÖĞRENCİ KAYITLARINA BAŞLANMI$TIR R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • Quando sento le chitarre Canzone orlentale Sacha Dişte] PAT-HE)Ob no,not my baby YVhat am I doing wrong Manfred Man O-DEON)Rock and roll music Eight days a week Beatles ODEON)Vagabundo Un aventura mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • lüiHJfflmiillHİtSBi SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Tehlikeli Kadın B.Darln S.Stevens 1.EMEK Tel:44 84 39)1 Babct Harbe Gidiyor B.Bardot R.F.2 Kahraman Prenses ve Melike Y.R.l.GÜREL Tel:47 03 94)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • I İSTANBUL Orta Dalga 428 metra 6.25 6.30 jE 7.00 S 7.3f 7.45 7.55 8.00 B 8.30 9.00 S 9.15 9.45 10.0ı 10.02 10.25 E 10.30 10.45 E 11.00 E 11.30 11.50 12.00 E 12.25 E 12.30 S 13.15 S 13.20 S 13.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • TRİKO nun AÇIKLAMASI TRİKO VIKANIR» ÜT ÜUE1MİR.TÜYLENME 2 Yıkanıp bozulmayan,leke tutmâ'yari,üstün kaliteli Antran ipekli diz yapmaz hanım pantalonları,mayoları,hanım bulûzları,erkek tişörtleri ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 20.06.1965
  • Hazırlayan:DOĞAN ŞENER CLIFF RICHARD *ft Plakları dünyada en çok satılan şantörlerin başında gelen 23 yaşındaki şarkıcı sigara kullanmıyor,içki içmiyor ye hayranlarının,kravatını ve ceketini yırtmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.06.1965
  • GÜNÜM dSkpROGRAMlı FUTBOL TÜRKİYE KUPASI Mithatpaşa Stadı:20.30:P.Bahçe İst.Spor 19 Mayıs Stadı:17.00:D.Spor G.Saray İKİNCİ MİLLÎ LİGE TERFİ MAÇI Ankaragücü Stadı:17.00:T.Spor-İz.D.Spor TÜRKİYE GENÇLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • TÜRKİYE AMATÖR FUTBOL İAMPlYOHASI FIHAU Y.Spor karşılaşıyor SAMSUN.ÖZEL TÜRKİYE Amatör Fut bol Şampiyonasının finali bugün saat 16' da Şehir Stadında Samsun Yolspor ile İzmit Kâğıtspor arasında oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Sürpriz:Green Melodi İKİNCİ KOŞU:Favori:Badraslı.Plase:Çilek,Ayşecik.Sürpriz:Kurt ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Unsaldı.Plase:Necip DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Şaheser.Plase:İlkemel,Çunga.Sürpriz:Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • P R O G R E S S ULMA PROGRESS kat kaloriferi 200-600 m' Lük ev ve villalara yetecek kapasitededir Katı ve sıvı yakıtla otomatik olarak çalışır Bir buz dolabı kadar tfimiz.güzel ve sessizdir BANYO ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • M EV L İ D Aile büyüğümüz Gostivar eşrafından ve eski mebuslardan KAMİL YASAR OKÇUOĞLU'nun ölümünün kırkıncı gününe rastlayan 0/6/1965 Pazar günü Aksaray Valde Camiinde ikindi namazını müteakip ruhuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • GARSON ARANIYOR Amerikalı bir ailenin yanında devamlı çalışmak üzere İngilizce bilen Garson aranmaktadır.Şahsen müracaat:Robert Kolej İdare Müdürlüğü,Bebek.Milliyet:8041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • AKFİL ELEMAN ARIYOR Şirketimizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere bay ve bayan memurlar aranmaktadır.İstenilen umumî vasıflar:30 yaşından küçük olup daktilo ve hesap makinesi kullanabilmek,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • KOMPRESÖR ALINACAKTIR Satıcıların evsaf ve fiyatları ile birlikte yazılı müracaatları rica olunur.Mutlu Akümülâtör Fab.P.K.5 Kartal Reklâmcılık:2386 8032
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • Pazarlık Usuliyle Gayrimenkul Satışı)İstanbul Defterdarlığından:45934 lira muhammen bedelli 3446 lira teminatlı Bakırköy Kartaltepe Mah.incirli Sok.57 pafta,676 ada,1 parsel,vergiye göre eski:3,4,5 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • Kadri Dağ Müesseseleri İÇİN İki Eleman Aranıyor İsteklilerden birinin Ticarî tümler Akademisi,diğerinin İktisat Fakültesi mezunu,askerliğini yapmış olmaları şarttır.İngilizce veya Almanca bilenler ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • Göklerimizi emniyet altına alma dâvasına çalışan Türk Hava Kurumuna yardım millî bir görevdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • Telefon intifa hakkı satış ilânı KADIKÖY tCRA MEMURLUĞUNDAN 965/75 Bir borçtan dolayı man cuz olup satılmasına karar verilen 3000 lira muhammen bedelli 36 27 51 numaralı telefonun intifa hakkının biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • ACI BİR KAYIP İskenderun eşrafından çiftçi Ziya Mülayim'in vefakâr eşi,çiftçi Ömer,Sezai,Dr.Besim Atalay,Doçent Dr.Z.Gökalp Mülayim,Sevim Yeral.Gülseren Oral,Gönül Toros ve Songül Coşkun'un sevgili an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • ııı mı ıı.mı.TEŞEKKÜR E Geçirmiş olduğum prostad E E ameliyatımı insanlığa şifa E dağıtan hazik elleriyle yapıp E sonuna kadar şefkat ve alâ-E E kasını esirgemeyen sayın Prof.Dr.GIYAS KORKUT'a e E ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • 1 TEŞEKKÜR i Orhan Su.eren ve Güngör Suveren'in nikâh törenine 5 bizzat teçrif edenlerle,tele-i E fon,telgraf ve mektupla tebrik lûtfunda bulunan sağ ym dost ve akrabalarımıza ğ derin minnet ve şükran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • DOĞUM JALE veHİLLEL İlusa)İBRAHtMZADE Kızları G t L A 'nın doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.Güzelbahçe 17.6.1965 İlâncılık:7318 8021
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • HEINZ MÜCK Alman boksörleri dün geldi Yarın gece İstanbul Temsilî Takımı ile karşılaşacak Alman ekibinde şampiyon boksörler var Pazartesi gecesi İstanbul Temsilî Boks Takımı ile karşılaşacak olan Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • SUADİYE SAHİL SİTESİNDE 45 DAİRE SATILDI Geri kalan inşaatı tamamlanmış 16 dairenin satışı bugün yapılacaktır.Suadiye sahil sitesi Suadiye P/âfı bitişiğindeki çamlık koruda inşa edilmiştir.Butun daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 5 sene iş tecrübesi olan asgarî ilkokul mezunu Sanat Enstitüsü mezunları tercih edilir)Vasıflı tornacı frezeci ve tesviyeci alınacaktır.Tatminkâr ücret verilir.Müracaat:P.K.361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • Evlerde Tıaşerata HAFTALARCA UZUN TESİRLİ yeni bir ilaç Baygon Yıldız:1052 8059
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • MALİYE BAKANLIĞINDAN Yapılacak iş:Ticaret ve Millî Eğitim Bakanlıkları müşterek binası kalorifer tesisatı onarımı işi.Keşif tutarı:44985,30)Lira.Teminat miktarı:3373,90)Lira.Eksiltme mahalli ve tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 20.06.1965
  • En mükemmel Elektrik anahtarlarının MoÜveno markasını taşıdığı artık herkes tarafından bilinen bir hakikattir.Alt kısımları tamamiyle porselen •A-Kumanda düğmesi fosforlu Muhtelif cazip renklerde Uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.06.1965
  • I TRANSFER—TRANSFER—VAROL İLE NECMİ TAKAS EDİLECEK İZMİR,ÖZEL A LTAY Kulübü,Beşiktaş kalecisi Necmi ile Varol'u takas etmek üzere teşebbüse geçmiştir.Altaylılar yarın Beşiktaş kulübüne müracaat ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • l.T.Ü.Şehremini Selimiye örnekspor Gökspor î.Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • Szekelly,Fenerbahçe takımını övdü îtalyanın şöhretli spor gazetesi Süper Sport,Millî Takımın ve Fenerbahçe'nin eski antrenörü Laszo Szekelly ile yaptığı röportajda Szekelly,Fenerbahçe'yi övmüştür.Hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • Dünkü Toto maçları Dün yapılan Spor-Toto'ya dahil İstanbul Amatör Lig maçlarında Iskenderpaja,Göksnor'u.Selimiye de örnekspor'u 3-1 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • AVAHAP f VARDI B İspanyol oyuncusunu kadın yerine koyunca.HALIT KIVANÇ YAHAP futbole ilkokul sıralarında başlamış,arada Osmanlı Devlet Demiryolları takımında oynamıştı.1924*de Altay'a girdi.Dört yıl s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • Jj K&ğıtspor Yolspor kar-sılasıyor.Alman boksörleri geldi.At Yarışları,Günün Programı 7.sayfada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • A.Gücü Altay yenişemedi:1-1 ANKARA,ÖZEL Genç Takımlar Türkiye Şampiyonasının İkinci maçında Ankaragü-Cu ile Altay 1-1 berabere kalmıştır.Bugün saat 15'de 19 Mayıs Stadında Ankaragücü ile Beşiktaş fina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • Güreş için açık oturum yapılıyor Türk güreşini içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak ve yeni bir veçhe vermek üzere bütün otoritelerin iştirakiyle 24 Haziran Perşembe rninü saat 14.30'da Eminönü Denizb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • PROFESYONEL LİGDE 1951 1952 Şevket BJK)14 maçta 19 gol 1952 1953 Şevket BJK)18 maçta 15 gol 1953 1954 Lefter F.B.13 maçta 12 gol 1954 1955 B.AU G.S.18 maçta 13 gol 1955 1956 Metin G.S.17 maçta 19 gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • METİN 8 gol krallığı ile İmparatorluk kurdu.ŞEVKET 1951-1952-1953 yıllarının Beşiktaşlı gol kralı.LEFTER 13 maçta 12 gol.1953-1954 gol kralı.METİN İTSSt 207 GOL ATTI NECATİ KARAKAYA PROFESYONEL Ligin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • 1ÜRKİYE KUPASINDA FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR Hold «Rakiplerimizi yenmeğe mecburuz» Tokol «En kötü ihtimâl ûcüncü mac» dedi T TÜRKİYE Ligi Şampiyonu Fenerbahçe,bu gece 20.30'da Mithatpaşa Stadında Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • p ftfliIBiaüetf fj GORÜŞU ı.Futbolcular birleşirken Ej PROFESYONEL futbolcuların bir sendika etrafında birleşmeleri ile ilk profesyonel futbolcu-fi muzun vefatının aynı günlere rastlaması,ilgi çekici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.06.1965
  • UUgU 1.UIIV 11 Ul.~31ft.lU IA,I,buradan uçakla İstanbul'a nakledilmiştir.SARI MAYO YİNE ÇALIŞKAN'DA Rıfat Çalışkan 44 kilometrelik parkuru 1.08.10 ile birinci bitirirken ikinci etap sonunda giymeğe mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • wb Beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Grace Kelly.GRACE ve Rainiernin üçüncü çocukları Stephanie Marie Elisabeth,kardeşleri Caroline ve Albert'ten sonra küçük Monaco Prensliğinin tarihi içine girdi.Vaft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • KONUŞAN FOTOĞRAFLAR B.B.VE JACK PALANCE [REŞİT AYDINGÜN] KISKANÇLIK SABIRSIZLIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 20.06.1965
  • Muhterem NUR •Masum kız»da beyaz perdenin gözbebeği bir Muhterem Nur,soyunup dökünüp dansözlüğe başlayınca seyircide bir yadırgama oldu.Nur,buna aldırış etmedi.Fakat sinemadan nasibinin git gide kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 2
  • 20.06.1965
  • BULMACA HECE BULMACASI A A BA BUR CE DE E ER GEÇ GÖÇ KA KA KA KA KAR KAL KAN Kİ KÜZ KUM LÎN LUM LU MA MAK MEB MEK MEK MEN MÎN Mİ MOZ MOZ Nt NİM NU 0 ö ö ö PUZ PUS RA RET SAN SO Şl ŞA TRAB YA YET YIK Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 20.06.1965
  • j CİNDE yaşadığımız J.ve adına Atmosfer dediğimiz havanın sıcaklığı,mevsimlere ve bölgelere göre belirli değerleri içinde değişir durur.Ya deniz suyu sıcaklığı?Bu konuda aynı sonuca va ran okuyucu sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 20.06.1965
  • "DIŞI KURT,15 YIL SONRA ANNA MAGNANİ TİYATROYA DÖNÜYOR GtOVANNİ Verga'nın «Lupa» Kurt)eserinin provaları bugünlerde Roma'da başlıyor.Magnani,eserdeki rolünün ehemmiyetini tümüyle kavramış.Rejisör Zeff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 20.06.1965
  • Türk sozunu meşhur SÎAMLI,Türkiye'nin nerede bulunduğunu bilmiyebilir.Hattâ hayatı boyunca bir tek Türke de raslamamış olabilir.Ama bir Siamh'nın ağzından sık sık «Türk» sözünü duyarsınız.«Türk hamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 3
  • 20.06.1965
  • F I L Pembe beyaz verev kareli poplinden,kolsuz elbise,özelliği,yakadaki fiyonk ve yeşil gül.Mankeni Ajda Pekkan.ÇOCUK MANKENLER Teksif Yedikule Biçki Dikiş Yurdu Şubesinin hazırladığı defilede bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 20.06.1965
  • Parmak izinden karakteriniz.D FİYONK Sol başparmağını çizgi tablosu fiyonk tâbir edilen tipte olanlar yumuşak kalpli ve duygulu insanlardır.Çevreye kolay uyarlar.Başkalarına hükmetmeye meraklı değille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 20.06.1965
  • Rusya'da yeni bir dans "1ER-Rİ-KON,«Gorki Kültür Parkı» nın dans salonunda bir çift dans etmekte.Salonun düzeni ile vazifeli kontrolör,gençlerin yasaklanmış bir dans olan Charleston'u yaptıklarını far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 20.06.1965
  • A İnşallah ACELE Rüyasında,acele hareket etmek ihtiyacını duyan bir kimsenin,işlerini daha ciddiye alması ve varına yoğuna dört elle sarılması gerekmektedir.Rüyada,acele ve telâş,tereddüte,iş hayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 4
  • 20.06.1965
  • 8Hft Yazan Pitigrilli Çeviren:Adnan' 88 KISKAN VERONİKA yemyeşil gözlü,sapsarı saçlı bir Alman dilberiydi.Boy:1.68.Kilo:53.Göğüs genişliği:88.Bel:50.Kalça genişliği:88.Kafa durumu:Lüzumu kadar zekî.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 20.06.1965
  • e KAPI ONUNDE BULUNAN CESET NORA Marvin,çok güzel ve çok genç bir kadındır.Mankenlik yapmaktadır.Kocası Ben Safford,karısının kazandığı parayı yemekten başka bir şey yapmayan bir serseri olduğu için N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 20.06.1965
  • ¦ııiiniiMiiıiıiıiB.HiiMnfîf K^uhÇb Şiire dair.Şairim şair.i HANİ «Beni bu güzel havalar mahvetti» der ya rahmetli Orhan Veli.Şiir yazma has talığınm hep bu güzel ha valarda nüksettiğini söyler ya.Beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 20.06.1965
  • 2& î':İyi ki geldiniz.İşe geç kalıyordum.Olur şey değil.Karısına kızmış,hıncını benden alıyor.Boş yere sevinme,sadece bavulları tamire götürüyorum.Bağırmak serbest Müşterisi çok genç ve güzel bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4