Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • THE PRESS REGISTER Lisan zamanla unutulur.İngüizcecizi unutmamak istiyorsanız,bu haftadan itibaren her hafta bir THE PRESS REGISTER alınış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • ANIT KABİRDE BARIŞTILAR Hep beraber uygun adımla çelenk koymaya giden ilk MBK üyeleri birlikte defteri imzaladı ANKARA,ÖZEL LK MBK üyeleri,On-I dörtler ve Tabiî Senatörler birlikte dün Anıt-Kabir'de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Cezaevindeki isyanı bastırmaya çalışanlar »teçe verilen kotusun damında Adana'da 1000 mahkûm isyan etti 4 gardiyanı ellerinde rehine olarak tutan mahkûmlar 6 ncı koğuşu yaktılar ADANA,ÖZEL Adana Cezae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Petrol için Meclis araştırması açılıyor MPr Demirel'in Petrol konusundaki görüşlerine katılmıyor ANKARA,ÖZEL PETROL konusu dün Millet Meclisinde Enerji ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığı bütçesi görüşülürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • TMTF T* T0RK13 TARAFINDAN C Gençler ve için yollara V Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı-J^ğ nın beşinci yıldönümünde çeşitli gençlik kuruluşlarının temsilcileri düzenledikleri basm toplantıları ve yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • fy M Kuzey Vîetnamın ''Kadın Askerleri,Yeni Zelanda Başbakanı,Vietnam'da Avustralyalı ıskerlerin yanında çarpışmak üzere,bir Yeni Zelanda topçu bataryasının gönderileceğini açıklamıştır,öte yandan Kuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Bayar'ın konuşmaları Savcılıkça inceleniyor Bir mecmuada Celâl Bayar'ın Moda Kulübüne gidip konuşma,lar yaptığı konusunda çıkan haber üzerine Adalet Baka ""lığı,Kadıköy Savcüığından bu konuşmaların ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Öğrencilerin saltığı gazeteler Ankarada olaylara sebep oldu ANKARA,ÖZEL Yüksek Tahsil öğrencileri tarafından çıkarılan ve ayrı görüşleri savunan üç gazeteyi satanlar arasında dün akşam da Kızılay'da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • 14'LERDEN MUZAFFER KARAN TİP'E GİRDİ ANKARA,ÖZEL Ondörtlerden Muzaffer Karan dün Türkiye İşçi Partisine girmiştir.27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramının Anıt-Kabir'de yapılan törenleri sırasında,Muza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Ürgüplü'nün Cezayir Konferansına gidişini Yunanlılar önemsiyor ATİNA,ÖZEL Yunan gazeteleri,Ürgüplü 'nün,Cezayir'de yapılacak Asya Afrika Ülkeleri Konferansına katılma kararına çok önem vermektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • CKMP'de Oğuz grubu duruma hâkim oldu Genel İdare Kurulunun son toplantısında Türkes,taraftarları sert tenkidlere uğradı ANKARA,ÖZEL f*Wf LA W% G^nel İdare Kurulunun önceki günkü toplantı Ttt Bf\sında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Ankaralı Ali Arıözü 18 gün sonra terhis edilecekti.Bolulu ismail Yörük ise 1 yıllık askerdi Suriyelilerin şehit ettikleri iki jandarma erimiz,Bolulu İsmail Yörük ile Ankaralı Ali Arıöz,Sucu Jandarma K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1965
  • Ankara'da ve bütün yurtta Fahri Ozdilek 11* Alpaslan TUrkes,dün yapılan türen-den üne» Anıt-Kabir'da kucaklaşıp «püstttlerkan,T 27 MAYISI ÜRGÜPLÜ.SUNAY'I TEBRİK EDİYOR İNÖNÜ SUNAY'LA Bütün MBK üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1965
  • sren BÜTÜN teknik ileriligine rağmen yirminci yüzyıl insanmın içindeki vahşînin deriye ne kadar yakın olduğunu,fennin getirdiği nimetleri bu insanın topluma huzur ve keyif vermek üzere kullanacak yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • Bu yıl TOPLUM KALKINMASI konusunda açılmış olan III.Karacan Armağırir Yarışmasına katılabilmek için önünüzde 3 gün vaktiniz kalmıştır.Toplum kalkınmasından kastedilen husus,köy veya kasaba gibi küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • DEVREN KİRALIK İMALAT ATELYE FABRİKA YERÎ Şehir suyu,havagazı,mono ve trifaze elektrik cereyanı tesisatı mevcut.Müracaat:iş günleri,saat:14 17 arası,İHSAN PAZARCI Gürün Hanı No.928 Milliyet 7046
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • TRAKYALILARIN BEKLEDİĞİ Avusturyadan ithal ettiğim KESİK TIRPAN ve STAYR ORAKLAR satışa arzedilmiştir.ALİ RIZA TURAN Rustempaşa,Çanakçılar No:5 İstanbul,Telefon:22 58 91 Milliyet 7047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • PERŞEMBE İLKÖĞRETMEN OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muvakkat Fiatı Tutan Teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş Saati Kesilmiş Meşe Gürgen Odunu 150000 Kilo 17 25500.00 1912.50 14.00 Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • GÖZLÜKLERİNİZ ITIR OPTİK'te en hassas ve otomatik makinelerle yapılır.TAKSİM Milliyet 7034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • BÜYÜK LÜGATİ tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her Uç cildin başlıca satış yeri KANAAT ve tN-KILAP Kitabevlerl Milliyet 7051
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • ®tMILLÎYET in bu köşesinde ya-3/1-umastnt dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Milliyet'e Mektuplar Köşesi Millit,İstanbul* adresine gönderiniz.ERZURUM CEZAEVİ tşlemiş olduğum bir suçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • İlmi ve ileri hamleleri dinsizlikle tanımlamayın GEÇENLERDE sözüm ona muhalefet yapan bir gazetede bana sataşılmaktaydı.Yazının sahibi kim olursa olsun,temsil ettiği zihniyetin mühimsenmemesi bu mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • Kızılay'a bağışlanacak her damla kan,kurtarılan bir candır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ münasebetleri 17 Mayıs tarihinde hükümetimizin davetlisi olarak memleketimize gelen Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Sayın Andrei Gromyko,ziyaretini tamamlayarak Ankara'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • f« A.9.adına ERCÜMENT ABDİ KARACAN W İPEKÇİ BİBBjl^EHianaBHPBHMHBIlll Haber v« makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünden sorumlu müdür:ADNAN TAH1R Spor bölümünden sorumlu müdür:NAMIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • *v ll\VANYA DAYI,BEN,tiyatro muharrirleri içinde «Çekhov» u çok severim.Eserlerinde bana hayat filminin ortasından makaslanmış hissini veren şâhâne bir tabiîlik vardır.Bunun için meselâ «Vişne Bahçele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.05.1965
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığından:30.11.1960 tarihli 146 sayılı kanuna göre hazırlanmış «GÜMRÜK GİRİŞ TARİFESİ İZAHNAMESİ» nin 84-85)fasılları tab ve neşredilmiştir.Beherinin fiatı 15)liradır.Arzu edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1965
  • l AHMET PERKER] Suriyelilerin Sucu karakolundan sonra Tof karakoluna yaptıkları ikinci baskında esir düşen iki SuriyeU,Hasan Şehııu ve Memo Kelli,Jandarmalarımız arasında görülüyorlar.I AHMET PERKER]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • DİN ŞÛRASI İHDAS EDİLECEK Diyanet İşleri Kuruluş Kanunu Tasarısı Mecliste görüşülüyor ANKARA,AAsi aslî ve 6 sı geçici maddeden ibaret «Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri» hakkındaki kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • amf aşın itedir istedi Akdoğan,bu konudaki çalışmaların esasının tesbiti için Başbakana bir tezkere verdi ANKARA,ÖZEL AKANLAR Kurulunda,İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan,aşırı solcuların çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • Trafik Müdürü Balcı Fransa'ya gidiyor Trafik Müdürü Şükrü Balcı,Paris'te toplanacak Milletlerarası Trafik Polisi Kongresine katılmak üzere bu sabah Pransaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • PİYASADA ISRARLA ARANAN ı ISKRA ELEKTRİK SAYAÇLARI GELMİŞ VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİRdanfil atasarav' Ye m kol.şrı Galatasaray Yemçu'Ş' Darfıim Han 40 Istanbu Tel 49 32 OO 44 12 57 Reklâmcılık 2107 7042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • Dün En En düşük Uksek Ankara 8 26 Adana 11 32 Balıkesir 9 26 Çanakkale 12 27 Diyarbakır 15 33 Edirne 15 28 Erzurum 5 21 İstanbul 12 25 İzmir 13 28 Van 7 24 derece idi Mevsiminin uygunu olan sıcak hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • Kayınpederini bıçakla vurarak öldürdü Zeytinburnu Telsiz mahallesinde oturan Yakup Koşar,ayni yerde oturan arkadaşı Süleyman Kaygın ile birlikte,kayınpederini bıçaklayarak,ölümüne sebep olmuştur.Dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • t aaıııfH» »w «m w FLORÜRLÜ DİŞ MACUNU İ ıpana DİŞ MİNELERİNİ SERTLEŞTIRIR,ÇÜRÜMELERİ ÖNLER!»¦lüMfli ıwiııı*ifW ııpıınûftınr» »il »i.m 'i—H o» Waffl İlâncılık 6947 7043
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 28.05.1965
  • Petrol konusu Mecliste sert tartışmalara yol açtı RTİ SÖZCÜLERİ KANUNUN DEĞİŞTİR AP sözcüsü ise "Madenlerin millîleştirilmesini istemek sol terânesidir,dedi.Mehmet Turgut tenkidleri cevaplandırdı ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1965
  • Farla Büyükelçimi* Bülent Uşakhgil,Fransa Başbakanı Bay Pompidmı'ya sergimizi dolaştırıyor.50 ülke,12 bin firmanın katıldığı har açıldı Fransa Başbakanı Pompidou,Paris'teki Türk pavyonunu gezdi Ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • ingiltere kraliçesi batı berlin'e gitti BERLİN,AP Hâlen Batı Almanya'yı ziyaret etmekte olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth II,dün uçakla Batı Berlin'e gelmiştir.Kraliçe,12 yıllık hükümdarlığı sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • BİR ENDONEZYA MOTORU BAT1RILDI SİNGAPUR,A.P.Malaysia Donanmasına bağlı bir devriye teknesi,içinde Endonezyalı sabotajcıların bulunduğu tahmin edilen bir motora ateş açarak batırmıştır.Sözcü,Endonezya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • Tanınmış filim yıldızı SEVDA FERDAĞ cilt bakımı ve güzelliği için PURO Tuvalet Sabununu tavsiye ediyor.Filim yıldızlarımızın tecrübelerinden istifade ediniz.Kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze bir cil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • 9 Afrika ülkesi OUA konferansına katılmayacak ABİDJAN.AA.Fransızca konuşan dokuz Afrika ülkesi,Eylül ayında Accra'da toplanacak olan «Afrika Birliği Teşkilâtı» konferans-nı boykot etmeğe karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • Güney Kore Vietnam'a 30 bin asker göndermeyi teklif etti SEUL,A.F.P.Güney Kore,Vietkong çetecilerine karşı savaşmak üzere,Vietnam'a 30.000 kişilik bir askerî birlik göndermeyi teklif etmiştir.Bu tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • Rum memurlar Makarios idaresine cephe alıyor LEFKOŞA,AA.Rum Hükümet memurlarıyla Makarios yönetimi arasında ciddi anlaşmazlıklar çıkmıştır.Uzun zamandan beri maaşlarının bir kısmı «Makarios fonuna» ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • VENEZUELA B.Ameri,ka'nın Dominik'teki müdahalesi,ni protesto eden 300 kadar öğ« renci,dün B.Amerika Büyük Elçiliğine yürümek istemiş,polisin müdahalesi üzerine nümayişçiler,dükkân ve mağaza vitrinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • OLİVYA'VI İKİ DEVLET BAŞKANI İDARE EDECEK LA PAZ,APs Bolivya askerî cuntasında dün yapılan değişiklik üzerine,Reisicumhur Ren* Barrientos ile General Alfredo Ovando,ortak Devlet Başkam olmuşlardır.Cun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 28.05.1965
  • OAS'ın,Dominik'e asker çıkarması dünya sulhunu tehlikeye düşürecektir j Fransa,Amerika' PARİS,A.P.FRANSIZ Hükümeti,Dominik Cumhuriyetindeki yabancı askerî ve siyasî müdahalenin,dünya barışma bir tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1965
  • İMAM F@$eİM [METİN VURAL] İTİRAF [BİRSEN ÖZTEKİN] HAYÂL KIRIKLIĞI ZEMİN YOKLAMASI [HÜSEYİN KIRCALI]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 28.05.1965
  • Onycdi yaşında henüz çocuk denecek yastaki Christine Kaufmann,otuzaltı yaşındaki Tony Curtis ile tanıştığı günlerde.Yas farkının ikisi için de kıymeti olmayan bu başlangıç,bugünkü mes'ut evliliğin tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 28.05.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR Davulcu coşmuş tokmağı vuruyordu SAMSUN'dan yola çıkarılan 19 Mayıs Bayrağı atletlerin elinde Ankara'ya doğru koşturuluyordu.Amasya Turhal yolu üzerinde sanki bayram va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 28.05.1965
  • ûD-APAZAKÎiNDA BÖyLE LÜKS Bı otel.Bulmak ne güzel Dİ üstelik te telefonlu ve PATRON MÜŞTE-KİNİN BİRA İÇ_VA DEMEK Kİ Bl*NA " APlyORUZ,İÇİNE VATAK KoyuyoRuz,telefon bakiyo Koyuyoruz,ama,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1965
  • rr BENİ OT ORTADA yETi/v\SlRAKACAK-HAA^ VA3AA A I MAA BAK M» VAI?BİX TOP3"-MANI/V\LUM KAL.D1»?ABLA MAO" l_ARlhi StZE HARS.I lUC Şf.TE BAKAM-LAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • PLOKIAN PAClS'E: 5El_İVOK—ÇÜNtCÜ L.OTUS KUŞU BÜ-TÜN BiUOl'kUERNf PARİS TE ÎNTTER.POI-'E ŞAKiyA-CAkM\Ş »flW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • BfLGİS/UE.BİN YAmuŞ Bu ANDA AŞAĞIDA Bık oto ZEHİJÇ OTO'YU Görümce fcehtoî.Nl AVMZLIYOG.OTOMOBİLDEKİ MİSİS fCİS Mİ GALİBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • n j-t BABAM TAvANJ f AlSASlMt TEMİZI-EeKeJ VGOLP-OVNAMAĞA UTAN MU voe mu.SUKI2.MAYO»,YA1_1_AH EABACIGINIKI "XA."A.M&RDIMA!^IVAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • F" Kı'MUEg MÜCADELÇ S4ATIAA ^v EDECEK?VANUiŞ DEGİuSE,MÜ-CADELE BİR OAtcıKA SOHiRA BU HAVALİNİN BN ATLU-l îfcrî HAVOUOü:KOCA" MİKE LE LuO 97)E BAKİN SiKK U.UD G=ÜyoR—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.dan AŞAĞIDA YAZILI MALZEME ALINACAK 1 NORMAL ATEŞ TUĞLASI:15.000 adet Son teklif tarihi 15.6.1965'dir.2 İŞÇİ ELDİVENİ:500 çift No.2 En geç teklif verme müddeti 17.6.1965'dir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN XIV.cü ithal Listesinin 212 sıra numarasmda yer alan alüminyum yaprak ve şeritler kotasından Odamız emrine,ek kontenjandan 68.000 dolar tefrik edilmiş bulunmaktadır.Mezkûr ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:1.18.381,82 lira keşif bedelli Yeşilköy Ziraî Araştırma Enstitüsü Fosseptik çukuru inşaatı işi 3.6.1965 günü saat 15.00)de îstanbuı Bayındırlık Müdürlüğü binasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • 500 Adet Akü Kutusu ve 700 Akü Kutusu Kapağı ALINACAKTIR.I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü üe alınacaktır.2 Teklifler kanunî nisbetteki teminatla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN APA sahasından alüminyum yaprak ve şerit talebeden mensubumuz sanayicilerin 1 Haziran 1965 akşamına kadar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunur.Basın 8627)7009
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • İLÂN Üniversitelerarası Giriş Sınavı 1965 1966 öğretim yılı Üniversitelerarası Giriş Sınavı için müracaat süresi 8 Haziran 1965 te sona erecektir.5 Temmuz 1965 tarihinde ve 5 Üniversite şehrinden başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • BUfelVlAGA SOLDAN SAĞA:1 Federal Almanya'nın eski başvekillerinden.2 özü,sözü doğru olmayan kasten en kötü hareketlerde bulunan;TERSÎ iş,çalışma.3 Afrika'da bir nehir;Fevkalâde,mükemmel.4 Tam mânâsiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • 22 Aralık 20 Ocak)Uzun bir süredenberl j^C lîflijftwaw8 ihmal ettiğiniz kimselere karşı tutumunuzu tP^^İ değiştirmenin zamanı geldi de geçiyor bile.Bunların arasında sevdiğiniz kimse de bulunduğuna gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 28.05.1965
  • bakırdı:Hey Felicia—beni duymuyor M» Sofanın dip tarafında Una erreüd gürültüler tekrar başlamıştı,Haykırı.şmalar arasında bilhassa)bir k» çocuğunun sesi On plana çıkıyordu:Kapıyı açın.Kurtarın biri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.05.1965
  • mekte idi.Ancak bu seçim devlet tarafından tasdik olunacaktı.Boyarlardan kurulu bir heyetin her yıl,bağlılık belirtisi olmak üzere îstanbula dörtbin duka,kırk kısrak ve yirmi tay getirmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • Gazeteci olmak için SORU:En büyük arzum,iyi bir gazeteci olmaktır.Bu sebeple,bir gazetede amatör olarak çalışmam mümkün müdür,öğrenmek istiyorum.Ayrıca,bu konuda bir kitap ismi vermenizi rica ederim.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • EMEKLİLİK Emeklilerin* kız çocuklarına maaş ı SORU:Emeklilerin,sonradan dul kalan kız çocuklarına,emekli maaşmın tekrar bağlanması için gerekli muamele nedir?HASAN GÜLER Konya)CEVAP:Kız çocuklarına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • KOLAYI VAR Çocuklar için oyunlar.Çocukların bir araya gelmesi aslında,tatlı ve zevkli bir olaydır.Fakat bir çocuk grubunun bazen çok gürültücü ve etrafa zararlı olması da imkânsız değildir.Çocukları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • MUTFAK Yaza hazırlık.Portakal,grapefruit ve limonun bol olmadığ:sıcak yaz günleri için şimdiden hazırlık yapabilirsiniz.Bu meyvalarm sularını çıkarıp buz kalıplarında dondurduktan sonra,naylon torbala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • BİR ÇEŞİT ROMATİZMA VE TEDAVİSİ SORU:Spondilitis Ankilopoetika romatizma hastalığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • SAĞLİK ZEKÂ GERİLİĞİ SORU:18 yaşındaki oğlum,vücutça sıhhatli olmakla beraber,zekâca geri.Durumu bizleri çok üzmektedir.öğrenmek istediğim:Zekâ geriliğinin giderilmesinin veya bu gibilere herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 28.05.1965
  • MEKTUP D.T.Taksim)Bir mütehassıs,şikâyetleriniz konusunda sire yardımcı olmayı kabul etmiştir.31 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00' te.Edebiyat Fakültesi,İkinci Kat,232 no.lu odaya gelmenizi rica ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.05.1965
  • Televizyon temsilleriyle şöhret yapan Mary Tyler Moore,taklitte rakipsiz bir yıldızdır Bu Şarlo başka Mary,kusursuz bir Şarlo olmak için ünlü aktörün hayatını inceden inceye tetkik etmiş,bütün filmler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 28.05.1965
  • Telefon 224410 Kelimesi 2LİRA Avize Aplik ŞAHANE Renkleriyle,mermer «vizeler,aplikler,bilumum dekoratif eşyalar ÖZARTAŞ Avize Galerisindedir.Teşhir edilen mallar kendi imalâtımızdır.Tel:4918 75 itfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 28.05.1965
  • da inişler yapıldı.Muhtelif yerlere hıristiyan kadırgalarını vurmak için korsanlar gönderildi.Bu sefer ile bundan öncekisinde Barbaros Hayreddin,Venedik adalarından yirmibeşine inmiş,bunlardan onikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 28.05.1965
  • SATILIK EMLÂK LALELİDE aydınlık bodrum katı Mesihpaşa Cad.19,Tel.27 43 57 SATILIK lebiderya Küçükyalı,İskele yanı No.16 Cumartesi,Pazar,içindekilere müracaat.KALORİFERLİ daireler,Beşiktaş Yıldız'da 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 28.05.1965
  • LENİNGRAD'DAN MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR Rusya'nın Leningrad limanından Ereğli Kömürleri İşletmesi için gemi ile Zonguldak'a cem'an 4600 fathom maden direği naklettirüecektir.Temmuz ayında naklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 28.05.1965
  • Çeşitli sebeplerden ötürü akranları gibi okula gitmek imkânlarından mahrum durumdaki çocuklar için yeni bir ümit kapısı Geri zekâlı Bütün Türkiye'deki 300 bin geri zekâlı çocuktan 400 ü okumak imkânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 28.05.1965
  • Ç.ESEN KAFTAN IOŞGELDİNIZ» dilyen Speleolog grubunun içinde orta boylu bir hanımı görünce doğrusu şaşırdım.«Siz de mi yarın mağaraya gideceksiniz?soruma gülümseyerek «Evet» dedi.Ben ve o,ilk defa mağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 28.05.1965
  • r i TUNCAN OKAN CANNES'dan bildiriyor Cannes'a yıldız akını başladı Havaların kötü gitmesi yüzünden foto muhabirleri cazip iş bulamıyor.Amerika'yı temsil eden ve William Wyler imzası taşıyan «Koleksiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • RAD İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 7.00 7.15 E 7.45 |f 7.55 E 8.00 8.20 8.40 9.00 S 9.15 9.30 9.50 10.10 10.30 10.35 10.55 11.25 S 11.40 '2.00 12.2C 12.35 12.40 13.00 13.20 13.30 13.40 14.00 14.15 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü ve Odamızın Sanayi Şubesinin işbirliği ile hazırlanan işletme idaresi semineri 24/Mayıs/1965 Pazartesi günü başlamıştır.Bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • Ancak rüyalarınızda görebileceğiniz 10 MUHTELİF STRİPTİZ TABLOSU takdim ediyor.Her Pazar saat 16-19 arası tam programla matine REZERVASYON:47 63 62 Not:Müessesemiz bütün yaz müddetince açıktır.Reklâmc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • «Vanya Dayı» dan İki sahne.Soldan sağa doğru Çiğdem Saiışık,Cüneyt Gökcer ve Halûk Kurdoğlu "VANYA DAYI,L Ü T F İ AY HAYÂL ve şiir kadar «insanbk» yüklü oyunlarıyla Çekhov,duygulu İstanbul seyircisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • DEVLET TİYATROSU Tepebaşı Tiyatrosunda)«VANYA DAYI» Oyun,4 Perde)Yazan:Anton Çekhov-Çeviren:A.Gaffar Güney Sahneye koyan:Hans Schweikarl Dekor:Refik Eren Kostüm:Seza Altındağ Oynıyanlar:Şahap Akalın S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • Hans Schweikart 'fanya Dayıve rejisörü ll\r ANYA DAYI» yi Devlet y Tiyatrosu sahnesine çıkaran misafir Alman rejisörü eserin İstanbuldaki ilk temsilinde bulunmuş,temsil sonunda sahneye çıkarılmış ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • Antalya Festivali Birinci Bölüm:Müzik ve Tiyatro başarıya ulaşmadı Tarihî Aspendos Tiyatrosunda Devlet Tiyatrosu gelenek dışı «isyancılar* ı oynadı Selim Özer caz topluluğu,Ankara Radyosu Ses ve Saz B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • Göklerimizi emniyet altına alma dâvasına çalışan Türk Hava Kurumuna yardım milli bir görevdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 28.05.1965
  • ITT] m I SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cehennem Körfezi Alan Ladd R.t.EMEK Tel 44 84 39)Mesut Hırsızlar R.Hayworth R.Harrlson L OUREL Tel:47 13 94)1 Belâlı Baba S.Baker S.R.T.2 Londra'da Soygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 28.05.1965
  • EKLÂMIN ZAMANIMIZDA modern ekonominin en önemli konularından biri,istihsal edilen mal ve hizmetlerin,dağıtım ve sürüm problerimidir.İş bölümüne dayanan piyasa ekonomisinin teessüsünden sonra toplum fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • f TEŞEKKÜR i Vefatile bizleri derin tees-5 şiirlere garkeden kardeşimiz,S E teyzemiz,baldızımız Bayan f Nahide NEMLİ'nin E cenaze merasimine iştirak E E edenlere,bizzat evimize gel-E E mek suretiyle,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • 11 VEFAT Bay ve Bayan Viktor Rozales ve çocukları,Bay ve Bayan Jak Rozales ve kızı.Bay ve Bayan Robert Behar Arjantin)Dul Bayan Stella Rozales,Bay Nesim Sadaka,anneleri,kayınvalideleri,büyük anneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • Dış Ticaret Dairesi Başkanı değiştirildi ANKARA,ÖZEL Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Başkanı Nida Türkmen görevinden alınmış,Adana Bölge Ticaret Müdürlüğüne verilmiştir.Ticaret Bakanı Macit Zere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • raBommı Aşırı Cereyanlara Karşı URUM HAFTALIK DERGİ 33.SAYISI ÇIKTI t Milliyet:7031
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • MEVLİDİ ŞERİF Sovgili Yavrularımız BURHAN AKER ve TURHAN AKER'in aziz ruhlarına ithaf edilmek üzere 30/5/1965 Pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camii Şerifinde güzide ehli kür'ân ve mevlithanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • 7 Haziran 1965'de yürürlüğe girecek olan son değişikliklere göre GEREKÇELİ İCRA ve İFLAS KANUNU Prof.Dr.NECİP BİLGE Doç.Dr.BURHAN GÜRDOĞAN ÇIKTI tstanbulda:Hak ve Yeni Üniversite Kitabevi Ankara'da:Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • İ T 4 TÜRKİYEDE İLK DEFA PLAKveKIİAP canoglu BABIAÜ ANKARA CAOO.NO.66 Ta.27 37 79 Reklâmcılık 2048 7040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İstanbul'un Fethinin Yıldönümü münasebetiyle 29.5.1965 Cumartesi günü,saat 16 da,Fen Fakültesi konferans salonunda verilecek konferansa Sayın Cumhuriyet Senatosu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • M E V L İ D Kıymetli oğlutiuz,kardeşimiz,esim ve Dilek'imizin sevgili babası Telefon Md.Muhasebe Memuru YAŞAR Turaçh'nın aziz ruhu İçin vefatının 1.şenel devriyesine rastlayan 29/5/1965 Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • kğ BLAUPUNKT Nijad Serven ve Şeriki Koli.Şti.İstanbul Galata Karaköy Palas Kat 3 Tel:44 20 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • t TEŞEKKÜR I İ Kızıma pek başarılı bir E ğ boğaz ve burun ameliyatı ya-S İ P311 S Doç.Dr.Erdoğan KONUK'a f E değerli arkadaşlarım anes-E tezi uzmanı Dr.Cezmi Kın-E E oğlu ile çocuk hastalıkları E müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • RENKLİ ÇARŞAF DEVRİNDEYİZ SÜ-LÂLE HAZIR ÇARŞAFLARI 5 RENKTEDİR En son moda renklerden zevkinize uygun hazır çarşafı seçebilirsiniz.Kestirip dikece* ğiniz çarşaf fiatma gelir.Üstün kalitelidir."INDANTH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • Sahip istediğiniz bu iki mü 7,65 Ayak.Peşin TL 2380 5 sene garanti dahil JIH1U1L Ambalaj ve nakliye hariç gam MBM ÎHurmetat OSTON KALİTENİN GARANTİSİDİR «Aneıhk Ma »Ott
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • FABRİKA BİNASI İstanbul sanayi bölgesinde trifaze cereyanı,suyu ve telefonu bulunan 8000 m2 arsası ile beraber 1200 m2 fabrika binası satılıktır.Posta kutusu 24 Galata HHİU»»W Bateş Reklâm 78 7029 VtW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • Koeaefi'cfe fîiffin fiofı 4 liraya kadar geriledi İZMİT,ÖZEL Bir ay önce 18 liradan açılan Kocaeli tütün piyasasında Hatların 4 liraya kadar düşmesi üzerine AP.Kocaeli ti Başkanı Şevket Ustaoğlu,Tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • İyeni ^Jbuluşlar ı^pg^ Metan Tanken TABİÎ GAZLARIN ulaştırması konusunda yeni bir dönemeç daha alınmıştır.Fransızların ilk metan gazı tankeri olan «Jules Verne»,Büyük Sahra'nm tabiî gazını Havre liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • ZEYTİNYAĞI ULUSLARARASI KONGRE,İHRACAT İÇİN YENİ BÂZI KARARLAR ALDI İZMİR,ÖZEL ULUSLARARASİ Onikinci Zeytinyağı Kongresi dün «zeytinyağı ticaretinin teşvik edilmesi ve bir fiat dengesi sağlanması» kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • MONTAJ SANAYÎÎ 1968 yılında montaj sanayiimizde en az %40 yerli parça kullanılacaktır.Sanayi Bakanlığının bir genelgesinde bu oranlar,lâstik dahil,tarım traktöründe ve kamyon,kamyonette yüzde 40,otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 28.05.1965
  • Çimento üretimi bu yıl yüzde 50 arttırılacak Kamu kesimindeki fabrikalar yaştan kuru sistemle üretime geçiyor ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Çimento Fabrikaları Genel Müdürlüğü,Söke,Afyon,Elâzığ ve Gaziantep Çim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 28.05.1965
  • CLAYLİS Dünya Boks Teşkilâtı,karşılaşması saymıyor,için «fiyasko»,«yüz maçı unvan müsabaka I Clay'ın Liston'u bir dakikada nakavtla yenmesi,bütün dünyada geniş akisler yaratmış,yer yer protestolara se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • 1^ EREDEN tepeden konuşuyorduk.Sonra söz göğe ka-B mJr dar uzandı,takıldı.Uzun uzun füzeler,astronotlar,J nerdeyse aya ayak basacaklar anlatıldı.anlatıldı.Bir arkadaş:«Biliyor musunuz herşey gibi ay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • Spor Bakanlığı mamammmmmammmmm kuruluyor ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu,bir Spor Bakanlığı ihdasını prensip olarak uygun görmüştür.Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in direktifleri ile Bakanlar Kurulu tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • PARDON Ç.T.L.P.2 Bakan,31 Senatör,212 Milletvekili «Çok takımlı lig» İstiyormuş.Bu is İçin Devlet Bakanı'na muhtıra vermeğe.Federasyon Başkanına ricaya itmeğe ne lüzum var?Kursunlar bir Parti.212 sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • I I Kaptan Varujan.vamplyon Takslm'le »eref turunda v« yanda da Şeref Stadında bir maçtan önce.I Son 12 maçında gol yemeden Mahalli Lig şampiyon* olan S ı Taksimlilere prim:Futbolda 25 yılını tamamlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası finalinde Herreranın öğrencileri galip NTER GEN Maçın yegâne golünü 43.dakikada Jair affa Sakatlanan Costa Pereira'nın yerine Benfica kalesini kaptan Germano korudu.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • HACETTEPE'!BASKIN İDDİALI:Kaleci Baskın,kendisine gol atacak San-Lâcivertli futbolcuyu Başkent'te bir gün misafir edecek.Antrenör Doğanay da «F.Bahçeyi yeneceğiz» diyor TOGAY BAYATLI Ankara'dan bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • İzmir'deki maçları için garanti istiyor Sarı Siyahlı kulüp,bu arzuları gerçekleşmezse maçlar için tarafsız saha teklif edecek ANKARA,ÖZEL BEYKOZ ikinci Başkanı Dr.Süreyya Eren,şike iddialarını reddetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 28.05.1965
  • 1 1 Galatasaray menecer-antrenörü Gündüz Kılıç,bir antrenör kursuna katılmak üzere 5 Temmuz'da Londra'ya gidecektir.Kara Kuvvetleri Askeri Liseler Spor Bayramı Erzincan Askeri Lisesinin birinciliği il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 345
  • 28.05.1965
  • Kaptan-paşa Barbaros Hayreddin Serasker Lütfi Paşa donanmanın üç:e ikisini îstanbula götürdükten sonra yetmiş kadırga ve otuz cektiri ile henüz Venediklilerin elinde bulunan adaları fethetmok için Akd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 345
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 346
  • 28.05.1965
  • mekte İdi.Ancak bu seçim devlet tarafından tasdik olunacaktı.Boyarlardan kurulu bir heyetin her yıl,bağlılık belirtisi olmak üzere îstanbula dörtbin duka,kırk kısrak ve yirmi tay getirmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 346
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 347
  • 28.05.1965
  • Kanuni Sultan Süleyman ordusunun Van Kalesl'nl fethetmesini canlandıran bir minyatürm Hünername'den)OSMANLI DEVLKTİ TABUU 347
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 347
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 348
  • 28.05.1965
  • da inişler yapıldı.Muhtelif yerlere hıristiyan kadırgalarını vurmak için korsanlar gönderildi.Bu sefer ile bundan öncekisinde Barbaros Hayreddin,Venedik adalarından yirmibeşine inmiş,bunlardan onikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 348