Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • ÂBSİİİ tuğla i TAPI ÎUGUSI I ATEJ TUĞLASI f FABRİKA Silâhtar Cad.148 EYÜP Tel:21 11 32 MAĞAZA:Tersane Cad.67 KARAKÖY Tel:44 30 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • 1 Demire/Dışişleri Bufçesf görüşülürken hükümet politikasını açıkladı Meclisin verdiği savaş yetkisi devam ediyor Demirel,Yunanistan'ın bugünkü tutumunu devam ettirmesinin vahim sonuç doğurabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • 'Anneler Gönü,kutlanıyor Bugün bütün yurtta «Anneler günü» kutlanacaktır.Anneler günü münasei betiyle muhtelif yerlerde törenler yapılacak ve annelere hediyeler verilecektir.Türk Anneler Derneği üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • BAŞBAKAN,SOVYET EMSİYLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,AA.Başbakan Suat Hayri Ürgüplü dün saat 9 da Başbakanlıkta Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçisi Nikit*.Rijov'u kabul «fr mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • DONANMA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI ANKARA,AA.«Donanmaya Yardım» kampanyası vatandaşların yakın İlgisini görmüş ve olumlu bir safhaya girmiştir.Merkez Komitesi,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • DURUM N 14'ler POLİTİKADA HT1LAL subaylarının bir kısmı Tabiî Senatör olarak I siyasî hayata intikal ederken diğerlerinin Parlâmento ve Ordu dışında kalmaları hir problem yaratmıştı.İhtilâle karışmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • m Mustafa Ok CHP'ye girdi 14 ANKARA,ÖZEL j LERÎN bâzılarının CHP'ye girmesinde» sonra,dün de 22 Şubat olaylarına adı ka-S rışan ve emekliye sevkedilen Kurmay jj l Yarbay Mustafa Ok da dün CHP'ye katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • Kampana çalan Türk-İş Temsilcisi mahkûm oldu İZMİR,ÖZEL Dinlenme tatili yapmıyan müesseseler önünde çan çaldığı için mahkemeye verilen Türk-İş Üçüncü Bölge Temsilcisi Burhanettin Asutay,6 ay hapis cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • Akdoğan,Beraber geldik beraber gideriz dedi İçişleri Bakanı TRFnin taraf tuttuğunu,Hükümetin tedbir almamakla bunu kangren hâline getirdiğini söyledi ANKARA,ÖZEL ¦ÇÎŞLERÎ Bakanı îs-I mail Hakkı Akdoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • Alîcan:Çiftçi Toprak Reformu ile oyalanıyor YTP Genel Başkanı,siyaset adamları birbirlerinin boğazına sarılmaktan vazgeçmezlerse istikrar kurulamaz,dedi NİĞDE,ÖZEL ^^TO GENEL Başkanı Ekrem Alican dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • Ordunun ihtiyacı önemdedir ANKARA,NİLÜFER YALÇIN bildiriyor MALİYE Bakanı Ilışan Gürsan,«Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edilecek olan ek ödenekler âcil ve hayatî önemi haiz bir meseledir.Ancak bu öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1965
  • Kıbrıs meselesinde yeni gelişme Yunan Dışişleri Bakanına Londra'da Hasan Işık'la temasta bulunması talimatı veriliyor KİLİ GÖRÜŞMEYE KARÂR YERDİ Karar,Makarios'un muhalefet etmesine rağmen alındı IŞIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1965
  • Sahibiı tVtlIyet Galetam* AS.adına ERCÜMENT KARACAN Oenel Yaytn Müdürü:ABDİ İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAEB Magazin bölümünden sorumlu müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • RÖNESANS DEJENERESANS BEN bugün okuyucularıma bahardan ve bülbülden bahse-decektim.Düşündüm:Bâzı okuyucularımın:Ulunay!Amma örümceklenmiş kafan var,bu zamanda bülbülden,gülden bahsedilir mi?tarizi hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • Köy düğünleri ve babalık hakkı KÖYLERİMİZDE eğlence demek düğün demektir.Her bölgenin kendine has âdetleri vardır.Köylümüz konuğunu en iyi şekilde ağırlamayı bir borç bildiği gibi,şeref meselesi de ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • TALİHSİZ MEYDAN İnsanlar gibi meydanların da talihsizleri vardır.Şişli Meydanı da bunlardan biridir.Sarfedilen emek ve paraya ra&men,bilgisizlik ve zevksizlik bu meydanı acaip kılıklara sokmuştur.Evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • cMILLIYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen Milliyet'e Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul» adresine gönderiniz.SÜRGÜN MÜ?Eşimin Burhaniye Ortaokulunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Bankaları daha iyi korumak gereklidir Bir karma ekonomi düzenini kabul etmişiz;halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesini,millî gelirimizin artışını,bütün kalkınma hamlelerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • ZP&tâk Haşaratla mücadelenizde silahiniz LEVENT V LEVENT FİLİT POMPALARI Bol miktarda piyasaya arzedilmistiı.BOL ÇEŞİT-UCUZ FİAT SATIŞ YERİ:TAHTAKALE DEVEOGLU YOKUŞU 3* Tel:271*04 IlAncıhk:6460 6119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • HATAY JANDARMA GARNİZON SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Garnizon Birliklerinin ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine istinadne 2000 ton nakliye ile 10 ton pirinç kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • TÜRK İŞÇİSİNİN EMEĞİ Alüminyum Perde Rayları FAS:S at iş Yeri Nazım ve Fuat Dinçer Kardeşler Tersane Cad.144 1 Galata Tel.44 24 41 îlâncıhk:6669 6120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • ilim Bursları 1 Dışişleri Bakanlığı NATO ilim Komitesi,Temel Bilimler ve Teknoloji alanlarında yabancı memleketlerde Tercihan Avrupada)doktora veya ilmî araştırma yapacak olanlara burs vermektedir.2 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan 964/7949 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 2000 lira kıymetinde para kasası,2000 lira kıymetinde 4 adet çelik dosya dolabı ile 1000 lira kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • Menkul Satış İlânı istanbul 5.icra Memurluğundan Dosya:No:1964/4507 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 200 TL.kıymetinde çelik evrak dolabı,500 TL.kıymetinde Amiral marka kasa ile 800 lira kıymetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • BÜYÜK A tafts^&f Em LÜGATİ tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her üç cildin başlıca satış yeri KANAAT ve tN-KILÂP Kitabevleri Milliyet 6154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • OLUKLU MUKAVVA KUTU İMÂLİ Tel:49 55 5 Bateş:72 6130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.05.1965
  • m BUNDAN önce çıkan «BEDEL:I» başlıklı yazımda sözünü ettiğim,Adana'da rıkaıı «Millî trade» gazetesini aldığım gün,tesadüf,sayın Sabahattin Selek'in,«Anadolu İhtilâli» adlı değerli yapıtının ikinci ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1965
  • MP Liderinin TRTye karşı açtığı savaş devam ediyor ölükbaşı hükümet ortaklarını suçladı Gediz'de konuşan Bölükbaşı «Ortaklarımız söze ve imzaya bağlı kalmak istemiyorlarsa gerçek niyetlerini açıklamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • Adana'da "Yılın Annesi,şerefine parti verildi Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesinin «Yılın Annesi» ni seçmesi dolayısıyle düzenlenen kokteyl partiye,Adana sosyetesinden 200'e yakın bayan katılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • ZAMLAR DURDURULDU ANKARA,ÖZEL Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut,dün «Kömür Hatlarına herhangi bir zam yapılmayacaktır» demiştir.Bakanlıklararası İktisadî Kurul,Devlet Demiryollarının tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • Derneğimiz ihtiyacı için 20 milyon soda ve 10 İJ;milyon maden suyu şişesi kapsülü satın alınacaktır.Şartnameler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünde,İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğün-den temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • DORA SUNİ DERİ Yer ve Sofra MUŞAMBALARI Dora sağlamdır ucuzdur,her zevke uygundur* zarif çeşitlidir.Aldanmamak için mamullerimizin arka kısmına vurulmuş DORA markasını arayınız.DORA,Derby Plâstik Fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • Amerikan tipi kauçuklu branda ve tentelik bezle-FÎNFÎNİS TECRÜBELİ MÜTEHASSISLAR NEZARETİNDE EN MODERN METODLARLA FABRİKAMIZDA HAZIRLANAN MAMULLERİMİ" RAKİPSİZ VE EMSALSİZDİR ADRES.Eminönü,Asmaaltı Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • ELEMAN ARANIYOR Askerliğini yapmış,tecrübeli Laboratuar Analiz Teknisyenleri alınacaktır.İsteklilerin İzmit Tütünçiftllk mevkiinde tpras Rafinerisi'ne müracaatları.Basın Organizasyon:65.165 6131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • m YARIN HAYA HASlIrOLACAK?Karadeniz sahiline yamanacak olan kötü hava ayırımlarının etkisi bekleniyor.Trakya,Marmara ve Karadeniz sahili bölgelerimiz genel olarak değişik bulutlu geçecek,aralıklı yağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • Madanoğlu Memurlar Cemiyeti Fahrî Başkanı Sekiz ay önce kurulan «İstanbul Memur ve Hizmetliler Cemiyeti» nin ilk kongresi dün Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Okunan faaliyet raporunda yakında çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • a mahkûm ola hırsız yargıca saldın Polislerle suçlu arasındaki boğuşmada daktilo makinesi,bir cam hokka ve parmaklıklar kırıldı HIRSIZLIK suçundan dün Birinci Ağırceza Mahkemesi tarafından beş yıla ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • Her eve lüzumlu bir kitap:Yapı ve Kredi BANKASI'nın bir kültür hizmetidir.Şubelerimizden temin edilebilir.Reklâmcılık:1846 6107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • ECE MAKARNA FABRİKASInın 3/5/1965 günü istanbul 8'inci Noter huzurunda yapılan ikramiye keşidesinde kazanan talihliler HEDÎYESÎ Kura No.Kazanan talihli 7720 Melâhat Gümüş Bursa 6335 Hasibe Melikinoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 09.05.1965
  • SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN SARILMIŞLARDI SONRA ÇOCUK BÜROSUNA GETİRİLDİLER Kadıköy parkında önceki gece ısınmak için birbirlerine sarılarak uyuyan iki küçük çocuk bulunmuştur.5 yaşındaki Mehmet ile 3 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.05.1965
  • Hergeçen gün biraz Paris konuşmaları bitti:DÜNYÂDA BU HAFTA Güneye göç başlıyor Dışarıya çıkan Turistlerden bir kısmı dar Türkiye'ye gelecek STOKHOLM,Sajtcr Yılmaz yazıyor Mayısın gelmesi ile beraber,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Atina'deki toplantının akisleri ATİNA Marc Marceau bildiriyor önceki gün toplanan Kraliyet Konseyi ile Yunan Başbakanı Papandreu'nun resmî ikametgâhı Castris'de Başpiskopos Makarios ile yaptıkları gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • DESİNATÖR ARANIYOR istanbul dahilinde bir emprimehanede çalışmak üzere tecrübeli bir desinatör aranmaktadır.Taliplerin 21 47 16 veya 27 23 88 numaralara telefon etmeleri.Milliyet:6152
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • KAÇIRILMAZ BÜYÜK FIRSAT 36 AY TAKSİTLE Tamamı deniz görür SATILIK DAİRELER Yarısı peşin diğer yarısı 36 ay taksitle satılığa arzedilen,terkos suyu ve elektriği mevcut daireler FLORYA Londra asfaltı üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Tecrübeli satış elemanları aranmaktadır Zaman zaman İstanbul dışına da çıkabilecek ve Anadolu'yu iyi tanıyan SATIŞ ELEMANLARI Plasye)aranmaktadır.İngilizce,Almanca,Fransızca lisanlarından birini bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • TUĞLA ve ASMOLENLERİ TEL İSTANBUL 49 5802 KADIKÖY 361342 Reklâmcılık:1840 6115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • GÜVENLİK KONSEYİ DOMİNİK MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ NEWYORK,A.F.P,Güvenlik Konseyi,Amerikanın Dominik Cumlıuriyeti içişlerine karışmasını tem.id eden Sovyet şikâyetini görüşmeye dün akşam devam etmiştir Söz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Şeyhi I Abdullah oımm m 60 yaşındaki Şeyh Abdullah,Yeni Delhi'de Keşmir Başbakanı olarak bir süre vazife gördükten sonra,1953 de tutuklanmış ve hükümet aleyhinde faaliyette bulunmak suçundan,muhakeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • FRANSA,İHTİLÂLCİ HÜKÜMETİ RESMEN TANIYOR SANTO DOMİNGO,REUTER Dominik Cumhuriyetinin geçici Cumhurbaşkanı Albay Francisco Caamano,dün verdiği demeçte,hükümetin Fransa tarafından 24 saat içinde,diğer d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Dominik'teki Amerikalıların tek adamı Wessin Y Wessin'dir.Bosch'u iktidardan düşüren hareketi de İdare eden Wessin,dir.Resimde VVessin,silâh arkadaşları ile birlikte görülmektedirm& İHTİLALCİ HÜKÜMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Şcjh Abdullah bundan evvel hapisten çıktığı gün bir arkadaşı ile birlikte Keşmir Şeyhi tutuklandı YENÎ DELHİ,AP EŞMİR Aslanı» adıyla bilinen Keşmirli lider Şeyh £lm Muhammed Abdullah,dün sabah polis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Doğu Alman ve Rıss askerleri Berlin'de resmigeçif yaptı BERLİN.A.P.Binlerce Doğu Alman ve Sovyet askeri ilk defa bir araya gelerek Doğu Berlin Marx Engels meydanında müşterek bir manevra yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Japon Başbakanı Salo:ABD Hanoi'yi bombalamayacak WASHİNGTON,A.P.Japon Başbakaa.Elsaku Şato,Amerikanın,Ki's:ej Vietnam başkenti Hanoi'yl bombalamıyacağına dair,kendisine bilgi verildiğini ileri sürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.İstinye Tersanesi Müdürlüğünden:Tersanemiz SANTRALIMIN 63 66 85 63 66 86 TELEFON NUMARALARI 15.5.1965 tarihinden itibaren 63 38 00 63 38 01 OLACAKTIRayrıca 63 52 35 No.lu tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • OFSET MAKİNE USTASİ ARANIYOR Müracaat:Her gün saat 12 13 arası.Adres:Ticarethane Sok.No.51 Sultanahmet İlâncılık:6630 6118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:İLÂN Tercihan Erkek Sanat Enstitüsü mezunu veya asgari ilkokul mezunu ve askerliğini yapmış bulunan Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğünden Bankamız tarafından;Teknik Personel Yönetmeliği hükümleri dairesinde istihdam edilmek üzere,12 nci dereceye kadar,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • TOKAT VALİLİĞİNDEN Suluseray Kaplıca sitesinde yemden inşa edilen otelin 5 yıl müddetle icara verilmesi kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur.Yıllığı 20.000.liradan beş yıllık muhammen bedeli 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN Başkanlığımızda açık bulunan 6 adet muhtelit derecelerdeki kanun sözcülükleri ile,1 adet 1100 3 adet 950,6 adet 800,11 adet 700 5 adet 600 ve 34 adet 500 lira kadrolu yardımcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • Devrek Belediye Başkanlığından Belediyemiz taralından yaptırılacak:1 ilâve su tesisatı ve fceson kuyu yapılması işi,muhammen bedeli 143.928.39 lira muvakkat teminatı 10.794,63 liradır.2 Kasabamız paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 09.05.1965
  • 34000 Âdet Kundura Anbalaj Sandığı Kapalı Teklif Alma Suretiyle Satın Alınacaktır 1 Evsaf ve mütemmim malûmat Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'de 5 inci Vakıf Han altındaki İrtibat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1965
  • Hazırlayan HASAN PULUR günün Bay hırsız eğer Türkseı Türkiye'ye Alman Hükümeti tarafından ve İstanbul Üniversitesinin de misafiri olarak gelmiş,karı-koca genç bir Alman ilim adamı çiftiyiz.Memleketini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • ABPUU-AhB&Z,AJflj ttü M^AR-&Tİ5 KMHME-LMtA&ıNı NUSh!HM£m tDEtf.GİHİ KARAftiM-TıWAMft folL föc VAKİT Dû-NÎİSÜHDE KARA-UlHl ÖMLE TtTO'Vü ELE GEUMlEfc LÂlıMDl.ONUM LÎİKLÎİ^MİN OlUNlAUl AYDıN.LâUKW|.TEFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • TÜNEL DERSANES!tide Fizik-Kimya Matematik-İngilizce P R A T İ K A L MAN CA İlk Belediye Caddesi Nur/Han No.17/7 Beyoğlu—Tünel Reklâmcılık:1880 6143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • TEKTEN TEKNİK ELEMAN ALACAK 1 ATÖLYE USTASI Torna,tesviye ve kaynak işlerinde tecrübeli)3 TEKNİSYEN Otomatik imalât makinelerinde ampul teknisyeni olarak yetiştirilmek için)Sanat Okulu veya Enstitüsü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • SPE SYALİZE PLASYE ARANIYOR DEMİR ve ÇELİK mevzuunda SPESYALIST olanların müracaatları rica olunur.MAKS SİNGER Karaköy P.K.418 Tel:44 34 00 İlâncılık:6685 6145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • MAKİNE VE ELEKTRİK zayıf akım)MÜHENDİSLERİ ARANMAKTADIR DİZEL MOTORLARINDAN İYİ ANLAYAN RADYO MONTAJINDAN ÎYÎ ANLAYAN ve bu branşlarda teknik ve ticarî bilgilere bihakkın vâkıf ve tecrübeli,İngilizce,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • Çok şık bir hanım yolunuzu kesebilir Yarım kalan Florence Nightingale Hemşire Okulları ile Hastane tesislerinin tamamlanması için bugünden itibaren kampanya açılıyor.BU günden itibaren bir haftalık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • Sevdiği erkeğin hoşuna gitmek için ir Prenses,burun seklini değiştirdi.Fakat,Maria Beatrice'yi yakından tanıyanlar bu yeni burna beğenmiyor ESKÎ İtalya Kralı Umberto'nun en küçük kızı Maria Beatrice z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 09.05.1965
  • BARA APfAN Ellibeş yıllık bir tiyat-UMUrt «ıvv*«m ro nayat,var Tiirk Tiyatrosunun adeta canlı tarihlerinden biri.Yaslanmış fakat iç gençliğinden henüz hiçbirfey kaybetmemişti.Kızını anlatırken öyle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1965
  • İtalyanlar.Otrantolular!Bu pis İspanyollara köle olmayın!İspanyollar için hayatınıza kıymayın!Fakat bu ses çabuk boğuldu.İtişip kakışmalar devam etti.Nihayet karanlıkta bir kılıcın hava boşluğundaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 09.05.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHİR Fırsat buldukça boş durmadım,bir sürü kitap okudum.Çatal bıçak kullanmasını,ağzımı şapırdatmaksızın yemek yemesini de gayet iyi biliyorum.Beni bir yere davet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 09.05.1965
  • rai BULMACA HECE BULMACASI A A BE Bt Cl DER E EL EN Fi GE GÜ î 1 İM ÎS KA KIB LA LE Lt L1K MA MAS ME MET Mİ NE PA PA RA RA RA RA RA REK RET SET ŞÜT TA Tl TOR VE.Yukarıda gördüğünüz karışık heceleri as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 09.05.1965
  • ERKEKLER KOĞUŞU BONCgK AİLESİNE MENSUP BİLCÜMLE ERKEKLER BURADA VATiyOR İNEKLERbana bakin A DANGALAK-LAR AİLEMİZİN BİR FE12Dİ OLARAK VARATILMANIZA DUVOU-ĞUNUZ ŞÜKRANI GÖSTERMEK İÇİN 24-SAAT Hiç KONUŞM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 09.05.1965
  • A 22 Aralık 20 Ocak)Bu gün bütün tereddüt-4*/F lerinizi yenecek ve kesin bir karara varabileni^'" çeksiniz nihayet.Şimdi sıra bu kararı uygulamakta.Güvendiğiniz kimseler sizi bu konuda yalnız bıraksal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.05.1965
  • Sultanı Kansu Gavri,Osmanlı ordusunun hareketini öğrenince,50 bin kişilik bir ordu ile Halep'e kadar ilerlemişti.Orada Sultan Selim'in elçileriyle görüştü.Onları küçümseyecek bir çok sözlerden sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 09.05.1965
  • IZTIRAP ÇEKEN LUC SEBEBİYLE HAYATA KARŞI DUYDUĞU SI-NIRSIZ KİN VE NEF-RETE RAĞMEN EM-MY,KENDİSİNE AŞK-TAN BAHSEDEN ŞU KIZA,DOKTOR MAL-DİER'NİN EVLİ BARK-LI BİR ADAM OLDU-ĞUNU SÖYLİYEMİ-YOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 09.05.1965
  • HİÇ sevmem beylik hikâye ile yazıya başlamayı.Ama şu dünyada sevmeden yaptığımız nice iş arasında,lâfı mı olur bunun?Yalnız rica edeceğim,iki satır okuyunca biliyorum bu fıkrayı,kırk yerde duydum,yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.05.1965
  • yeni hanedanlar kurmuşlardır.Fakat hiçbir yerde Mısır'da olduğu kadar kölelik mükemmel ve parlak bir değişme görmemiştir.Burada,Memlûkler,Eyyûbîler hanedanının düşüşünden sonra Osmanlıların Mısır feth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 09.05.1965
  • Amerikadaki gece klüplerinde herkes "Türk rezaleti,nden söz ediyor Dansöz Necla Ateş danstan vazgeçip bir gece klübü açtı.Simdi «1965 Turkish Scandal» T programlarında biri Türk diperi yabancı beş dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 09.05.1965
  • a «Bir Kadının Üç Yüzü» adlı ilk filminin beklenen ve istenen başarıya ulaşamamas karşısında Süreyya,Brando,Newman,Evveli,James Dean ve Marilyn Monroeların yetiştikleri «Actor's Studio» ya yazıldı.NEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 09.05.1965
  • İLÂN HURDA SATILACAKTIR.Aşağıda yazılı hurda malzemeler satışa çıkartılmıştıra)Muhtelif cins sondaj malzemesi b)Muhtelit kalınlıkta çelik halatlar c)Muhtelif oto parçaları Yarım blok,karoseri,çamurluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN Yeşilköy'de tek katlı imar durumlu arsa 23.000 lira 48 67 23 LEVENT ve Etiler'de bahçeli villâlar 63 66 06 SERTAŞ Emlâk Yeşilköy'de hubusİ plaj lı yalı katları 48 67 23 SERTAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • İLÂN M.S.B.NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRE BAŞKANLIĞIMDAN Zonguldak ili civarında keşif bedeli 3,400.000.TL.sı Uç milyon dörtyüzbin lira)olan inşaat işleri teklif almak suretiyle ve birim fiat esası üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Ekmek düz 23.000 Kilo 23.000 Lira 1725 Lira Sığır eti 7.500 45.000 3375 Koyun eti 2.500 20.000 1500 Motorin 30.000 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • YAZ GÜNLERİNİN İDEAL AYAKKABISI TQWQ-GmZA KAUÇUKLU SÜNGER SANDALETLERİ YÜRÜMEYE KOLAYLIK VERİR.BANDLARI SAĞLAM VE KALINDIR.KATİYEN KOPMAZ.EMSALLERİNDEN DAİMA ÜSTÜNDÜR.MÜHİM NOT:Daha kolaylıkla mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • ¦m iiiim¦¦¦¦—¦ııııım mı—mı ııı—ı mı mmii ¦imi—i ıı ı ı»wi—ı—ı—iuiim—i—wmıııı¦ İLÂN SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN Sıra Eksiltmeye konan işin Muhammen Geçici İhale İhalenin ne Şartnamesi No:çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 09.05.1965
  • TOPLUM VE AKIL HASTALARI B YAZAN:Dr.HAYDAR DÜMEN [i resmi çizdiği zaman aile ve özel hayalı bilinmiyordu.Ancak resmin tefsiri ile hasla bu bulguları doğrulamıştır 66 Düşünmeden çizilen bir kaç çizgi,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 09.05.1965
  • Mvzm Dev adı İlerleyen operamız Bülent TARCAN EN DUL» iki ay içinde 25 inci temsile ulaştı.Halkın,bu esere gösterdiği ilgi ve sevgi sonsuz.NEDEN?Çünkü,her şeyden önce Şehir Operamız bu sevimli ve gerç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • 12 Mayıs Çarşambadan itibaren DÖRDÜNCÜ HAFTA Yalnız Sinemasında Tel:44 84 39 1 Radyolarımızda temsili büyük ilgi uyandıran ve kuş meraklıları ile sinemaseverler tarafından bu sezon gösterilmesi en çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • KURNAZ DOKTOR Tammy And The Doctor)Renkli SANDRA DEE PETER FONDA'nın yarattıklan senenin şahane komedisi.Seanslar:12.30 2.45 5.7.15 Suare 9.45 NOT:Filme ilâveten renkli Miki İlâncılık:6G73 6121
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • HotelKennedy Pazartesi'den itibaren hergün 17 çayında ve akşam yemeğinde,MEŞHUR İTALYAN PİYANİSTİ ca:ve şantöz OLGA DİAN'S Rezervasyon için:METR D'HOTEL'e müracaat 44 07 82 49 49 67 SIRASELVİLER Reklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • 100 lira taksitle BUZDOLABI 12 çeşit buzdolabı enirinizde.Taksitler 100 liradan itibaren başlar.Dikkat:fiatlar taksit adedine göre müşterilerin lehine orantılıdırn.ıarı Okçumusa Caddesi,Mü GC i%/i" I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • MEVSİMİ BÜYÜK YENİLİKLERLE AÇIYOR 15 Mayıs Cumartesiden itibaren her akşam HOTEL RESTAUPANT LARVA!Piyanoda:SATİ Akordeon:VİLİ Şâhâne manzara,öğle ve akşam yemekleri,Amerikan bar ve akşam çayları.R.His
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • TÜNEL DERSANESİ'nde STENÖKURSLAR.İlk Belediye Caddesi Nur Han No.17/7 Beyoğlu—Tünel Reklâmcılık:1880 6143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.30 7.00 7.30 7.45 7.55 8.00 8.15 8.30 9.00 9.15 9.45 10.00 10.02 10.30 11.00 12.00 12.25 12.30 13.00 13.15 13.20 13.30 15.00 15.02 15.45 16.00 16.45 17.00 17.15 17.40 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN Eroin ve beyaz kadın ticareti ile uğraşan kardeşini doğru yola sevketmek için çalışan diğer kardeşin heyecanlı ve hissî macerası.KARDEŞ KANI FİLİZ AKIN-AHMET MEKİN Reji:KEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • KENTER «PEMBE» OLUYOR Yüzdeki kahverengi boyanın üzerine ince kalemle yaşlılık çizgileri çekilecek,kara saclar ak bir peruka ile saklanacak ve rakipsiz Yıldız Kenter «yılın oyununu» vermek üzere sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • «ENGEL AİLESİ» ""J™*8 "Ul S°5u*und«\kurulu W* topluluk yulardır ülkeden i kek olan çocuktan»,^TtaLCST^tîS^TSOfİ SSf k* ÜÇÜ k«-*RZ çek birer usta olarak yetiştirmiş vSSfldS^W«2LÎ\SSf T?8 oUd(m,m,n özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Jerry Levvis Ask Hocası J.Lewig S.Stevens R.I.EMEK Tel:44 84 39)Alkatraz Kugçusu B.Lancaster 1.İNCİ 'ret:48 45 95)Kara Memed T.Gürsu P.Par.KONAK Tel:48 26 06)Uğurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • öl DA PAZARI Kollektif Şti.2 15 Mayıs 965 tarihinden itibaren yaz mevsimi dolayısiyle aşa-S gıda yazılı çalışma saatlerini tatbik edeceğini sayın müşteri-2 lerine bildirir:Her gün:8.30 13.00 15.00 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 09.05.1965
  • KİRALI Suadiye'de Bağdat caddesinde bahçeli,kaloriferli,200 metrekare,kapalı salonlu,turistik evsafa göre hazırlanmakta olan Lokanta,Pavyon,Klüp,Kafeterya)olmağa müsait işyeri kiralıktır.Tel:44 48 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 09.05.1965
  • FUTBOL KOGRÂMlı ÖZEL MtLLÎ MAÇ Sofya Slavya Stadı:17.30:Bulgaristan Türkiye ÜMİT MtLLÎ MAÇI 19 Mayıs Stadı:15.30:Türkiye Bulgaristan BALKAN KUPASI Mithatpaşa Stadı:15.30:Beşiktaş Çerno mure ÖZEL MAÇ F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • Bngrün 15.30'da Mithatpaşa Stadında,Beşiktaş İla Balkan İkincileri Kupan İçin karşılaşacak Çernamora takımının futbolcuları otellerinde İstirahat halinde «örülüyor.[HÜSEYİN KIRCALIJ "Balkan ikincileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • CKOtfOSHÖ DOĞUM VtVET ve ALBER HAKKO'ııun 5 Mayii 1965 günü bir oğulları dünyaya geldi Güzelbahçe Kliniği Milliyet 611J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • Fİ m ı t 10 NİSAN İ925'ten.9 MAYIS 1965e 26 maçın sekizinde töz,sekizinde Bulgarlar galip Halûk SAN jnımıııtııııııı 1 m um* ULGAR futbolu ile Türk fubolü arasındaki ilk karşılaşmayı A)millî takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:Faruk AYRAL ¦l 111 j 111111 1111!11 ı.111111111111111.1111111111111 Birinci koşu:Favori:Nâzıma 25.Plase:Rüçhan.Hanım.Sürpriz:Beldeikinci koşu:Plase:Karsavuran.Plase:Karadife Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • Galatasaray'ın malî durumu çok bozuk Kulüp sözcüsü M.V.Yalman,kaçakçılık mevzuunda Federasyondan cevap gelmediğini belirtti Galatasaray Kulübü söz cüsü Mustafa Vacit Yalman,«Kulübümüzün malî durumu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • 10 SENE VADELİ FAİZSİZ 500 LİRASI Pim,USTU 125 LİRA TAKSİTLE 300 M2 ARSASÎYLE 3 ODA,HOL,MUTFAK,DUŞ,TUVALET 15.500 LİRADIR ALTIN ŞEHİR SİTESİ:4 tarafı bahçeli MÜSTAKİL EVLER)İstanbul Küçükçekmece Gölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • r KACIRILMAZ BÜYÜK FIRSAT 36 AY TAKSİTLE TAMAMI DENİZ GÖRÜR SATILIK DAİRELER.YARISI PEŞİN,DİĞER YA-RISI 36 AY TAKSİTLE SATILIĞA ARZEDİLEN DAİRELERİN TERKOS SUYU VE ELEKTRİĞİ MEVCUT OLUP FLORYA LONDRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • V L İ D UfuHl ile bizleri derin acılara ve sonsuz elemlere terk eder sevgili esim ve annemiz Hayriye Küfün vefatının kırkıncı eününe te sadıif eden 10 Mayıs 1965 Pazartesi «tünü öğle namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • Miliminim imimi t ııııiMiıııımımııı im mııi'_İ TEŞEKKÜR I 1 Kızımız Aygün Tanır'j muvaffakiyetli bir ameliyat-ş S tan sonra sıhhate kavuşturan E Ankara Doğumevinin Operatör Doktoru f ÖMER BALAK'a i so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • I I t.I I 1111 1111 1111 11 11 I 1.11111 11 I 111 I 111 J TEŞEKKÜR E Kısa bir hastalığı müte-E akip ebediyete intikal eden E İ kıymetli varlığımız î İBRAHİM NAZİF DILBER'in E vefatı dolayısiyle çelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • VEFAT Bayan Dul Fani Aelyon,Bay Molse Aelyon ve ailesi Amsterdam)Bay ve Bayan Sami Aelyon ve ailesi,esi,babaları,büyük babaları ve akrabaları Bay Leon AELYON'un vefat ettiğini ve cenaze merasiminin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • REA VERTER ve JOJO BENCUYA Nişanlandılartzmlr 6.5.1965 Milliyet 6125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • POSTASI SAYIN HASAN ERGE-NEKON İzmir)1 İddialarınızın bir gazete E sütununda neşrinin müm-kün olamayacağını siz de E takdir edersiniz.Raporu-E I nuzu Beden Terbiyesi Ge-S I nel Müdürlüğüne yazdığı-g E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • ETÎ VENTURERO ile ZEKÎ DUŞt Nişanlandılar.4.5.1965 Nişanla?Hancılık 6624
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 09.05.1965
  • Terkibinde TEXAPON Z bulunan yeni FAY kalitesini halkımızı tecrübeye teşvik için FAY kutularına 1 liradan 100 liraya kadar çeşitli PARA ikramiyeleri ve hoş sürprizler serpiştirilmiştir.Şimdi hem piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 09.05.1965
  • ¦SİTEN ve meselenin esasmı bilmeyen futbolcular,I taraftarlar üzülür,idarecilere,antrenörlere diş bilerler.«Niye bu adamlar çocukların morallerini E bu kadar bozarlar» diye.«Niye bu çocuklara daha tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • Bugün 11.sayfada 1 Bulgaristan ile 9 Mayı-B sa kadar yaptığımız B maçlar 2 Beşiktaş Çerno More karşılaşıyor 3 Spor Postası 4 G.Sarayın malî durumu f bozuk 5 Günün Programı 6 At Yarışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • AltayUlar Bulgaristan'da dayak yediler Bulgaristan'da üçüncü maçını oynıyan Allaylılar maç 2-2 devam ederken halkın hücumuna uğradı SOFYA,AA.Bulgaristan'da bir turnede bulunan Altay takımı,dün Sofyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • 'X.v.v.v.a-i^;Milliyet RESİMLİ KISA HABERLER Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final macında Be iltica,Vasas'ı Lizbon'da 4-0 mağlûp ederek finale kalmıştır.Diğer finalisti tâyin edecek olan tnter L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • İzmir Demirspor şampiyon oldu İZMtR,ÖZEL Dün Alsancak Stadında oynanan maçta İzmir Demirspor,Yeşilova'yı 2-0 mağlûp etmls ve 1964-65 İzmfa Mahallî Lig Şampiyonu olmuştur.TOPRAKSPOR GALİP Ankara Mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • Deniz Kuvvetleri:60 Kara Kuvvetleri:54 Silâhlı Kuvvetler Basketbol Birinciliklerine dün de devam edilmiş ve Deniz Kuvvetlerini 60-54,Muhafızftücü de Hava Kuvvetlerini 66-44 mağlûp etmiştir.Şampiyona b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • 0.5-APAK SALİ GÜNÜ İSTANBUL A GELİYOR FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Sah günü şehrimize gelecektir.Orhan Şeref Apak,bugüne kadar tenkid mevzuu olan her işi gözden geçireceğini ve hal yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • Bugün Bulgaristan İle karşılaşacak olan milli takımımızın Romanya'ya 3-0 mağlûp olan kadrosu 23 Ağustos Stadında milli marsları dinlerken.[MİLLİYET.ÖZEL] Ümit Milli Takımımız da 19 Mayıs Stadında oynu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • SOFYA MEKTUBU Varol:Kaleci sıkıntısı çekerseniz ben varım Necml Tanyolao Sofya'dan bildiriyor Doğrusu Bulgarlar bizim Milli Takımın rahatlığım bizim yetkililerden daha fazla düşündüler.Kafilemizi Rusç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • Ormanciev:İyi bir futbol gösterip neticeye gideceğiz,Kaur:lakımı başarılı bir sonuçla bırakmak istiyoruz,Radyo,maçı 17.30'dan itibaren naklen verecek TÜRKİYE BULGARİSTAN A A/1/7/Takımımız sahaya Ali Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.05.1965
  • I LUMJ4Wi4R ü BAYLAR!OYUNUMUZUN DÖRDÜNCÜ TEMSİLİNE BAŞLIYORUZ».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 269
  • 09.05.1965
  • lan da bulundukları yerlerin adları ile anılmışlardır:Bıtlisli'er,îmadiler,Sincariler,Gorkiler,Cezereviler v.s.gibi.Bütün bu değişik aşiretler,başkanlıkları babadan oğula geçen şeflerine kuvvetle bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 269
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 270
  • 09.05.1965
  • Sultanı Kansu Gavri,Osmanlı ordusunun hareketini öğrenince,50 bin kişilik bir ordu ile Halep'e kadar ilerlemişti.Orada Sultan Selim'in elçileriyle görüştü.Onları küçümseyecek bir çok sözlerden sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 270
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 271
  • 09.05.1965
  • IH fîMfir YAVUZ SULTAN SELİM HAN OSMANLİ DEVLETİ TARİHİ 271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 271
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 272
  • 09.05.1965
  • yeni hanedanlar kurmuşlardır.Fakat hiçbir yerde Mısır'da olduğu kadar kölelik mükemmel ve parlak bir değişme görmemiştir.Burada,Memlûkler,Eyyûbîler hanedanının düşüşünden sonra Osmanlıların Mısır feth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 272