Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • APSENATÖRÜ SARIGÖL ÖDENEKLER İÇİN KONUŞTU **Hatâ varsaf bırakın Parlâmento 40 milyonluk bir hafâ işlesin 99 S ANKARA,ÖZEL ENATÖR ve Milletvekillerinin ödenekleri ile yolluklarının 5550 liraya çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • "Bizim kanun 18 yıldır çıkmadı ama »anılar iki günde kanunlaştı,tmar ve tskân Bakanı Recal Iskenderoğlu dün gecekondu mahallelerinde yaptığı gezi sırasında,«Gerçekçi bir insan olarak sizlere herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • $9 ft& isik,17 büyükelçi Dışişleri Bakanı Paris'le Nafo Genel Sekreteri Brosio ve Nata Başkomutanı Lemnitzer ile Türkiye'nin Nato ile ilişkileri hakkında görüşme yaptı PARİS,Misel Perlman bildiriyor A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • BAYAR MUAYENEYE GİTMEYİ REDDETTİ Hastalığı sebebiyle 6 aylık tahliye süresi tamamlanan Celâl Bayar,dün Savcılığın muayene ettirilmek için yaptığı müracaatı reddetmiştir.İstanbul Savcılığı,tahliye süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • AKIL HASTALARI VE TOPLUM DR.HAYDAR DÜMENİN HAZIRLADIĞI YAZI SERİSİ 9.SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • ATLAR NEZLE OLUNCA,MUHAFIZLAR BÖYLE KALDI Londra'da turistlerin en fazla dikkatini çeken ve seyretmek için saatlerce bekledikleri en cazip hareket,Kraliyet Atlılarının geçişidir.Rengârenk elbiseleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • Sulh konferansına katılan şeyhler,askerlerini de getirdiler Geçenlerde,Yemen'in kurtuluşunu sağlamak amaclyle,bir konferans toplandı.Şeyh Abdullah'ın başkanlığında toplanan konferansa.İmam taraftarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • MAKARİOS «ENOSİS'TE İSRAR ETMEMEYİ» TAVSİYE ETTİ ATİNA,ÖZEL Yunan yetkilileri ile görüşmeler yapmak üzere Atinaya gelmiş olan Makarios,Apolitas gazetesine verdiği bir demeçte şöyle demiştir:«Kıbrıs iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • ye göre Hükümet Başbakan yok Memduh Erdemir,«Ürgüplü İnönü'yü memnun etmeyi Koalisyon prensibinden üstün tutuyor» dedi ANKARA,ÖZEL kA TRT konusunda doğrudan doğruya JİVbB^B Başbakanı hedef tutmaya baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • İngiltere'de çeük'in devletleştirilmesi kabul edildi LONDRA,A.P.Avam Kamarası,Çelik Sanayi'inin devletleştirilmesi hakkındaki «Beyaz Kitabı» 306 ya karşı 310 oyla tasvip etmiştir.Görüşmelerde işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • Başbakan Senafoda Büfçe hakkında konuşlu "Memleket dâvalarını halletmek için 25 mw,rarmıiH«ıııuitfnııwiiM ¦mı «¦¦mı milyar kâfi gelmezrr Demire!ilk Meclis konuşmasında kalkınma konusunda bilgi verdi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1965
  • "ARSLAN ASKER ŞVAYKL,Amerikan askerleri Santo Domlngo'da dün de çarpılmalara karıştılar.Ağır silâhlar ile donatılan askerler,bundan böyle OAS'ın emri altında olacaklar.Resimde,elleri cephane ve silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1965
  • B.Çekmece Kumburgaz girişi,Kumburgaz Motelinin 100 metre berisinde.Gonca Villânın bitişiğinde,inşa halindeki KUMBURGAZ PLAJ SİTESİNDE tabelalar ve İzahat veren memurlarımız vardır.Fevkalâde modern,lük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • Hasanoğlan-Umurbeyde yatan millî servet ZÎRAAT Bankasının «Köy mesken kredisi» fonundan 1955-1960 yılları arasında Ankara'da Hasanoğ^n köyü ile Gemlik'de Umurbey köyünün her birine 300 350 adet «köy e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN AÇIK TEŞEKKÜR Memleket san'at ve kültür sahasında yapmış oldukları bilgili ve fedakâr hamillerle elde ettikleri üstün başarıyı en samimî takdir ve iftihar duygularımızla ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • BİR İKAZ NA'RASI MEMLEKETİMİZİN tanınmış müze mütehassıslarından değerli dostum İbrahim Hakla Konyalı,millî mefahirimizin gereğince muhafazası için fazla gayret sarfettiğin-den dolayı Askerî Müzenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • Sahibi:Milliyet Oazataclllb A.S.adına ERCÜMENT KARACAN Milliyel Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber v« makalelerden sorumlu müdür:HASAN YELMAER Magazin bölümünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Türk ekonomisinin hayatiyeti problemi Bir milli ekonominin «hayatiyeti» viability)kendi imkânları ¦Je varlığını ve normal gelişmesini idame ettirme gücüne sahip olması demekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • İLÂN İLLER BÂMÂSIIMH Bankamızca dahilî piyasada muhtelif tip ve gerilimde 1720 adet seksiyoner imal ettirilecektir.Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve İstanbul'da 1.Bölge Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • BÜYÜK FELSEFE LÛCATl tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her Uç cildin başlıca satış yeri KANAAT ve İN-KILÂP Kitabevleri Milliyet 6039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • İstanbul 8 inci icra Memurluğundan Dosya No:19G5/2006 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 14 kalemde yazılı mecmuu 11.800 lira kıymetinde dosyada adet ve evsafları yazılı Bord mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • TEŞEKKÜR Fabrikamızın çok kıymetli idare amiri I Eski Mebuslardan i AHMET GÜREL'in E geçirdiği bir kalp krizi neticesinde âni olarak vefatı dolayı-ş 5 siyle cenaze merasimine iştirak eden ve telefon v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri sonsuz acılara garkeden RASİM COSKUNPİNAR'ın I s E gerek tedavisi esnasında kendisine,gerekse vefatından sonra ke-E S derli ve hasta aile efradına büyük bir şefkat ve anlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.05.1965
  • TÜRKAY Endüstri ve Ticaret A.S.İdare Merkezi ile Kibrit Fabrikasının,telefon numarası 15/5/1965 tarihinden itibaren 63.36.00 2 hat)olarak değiştirileceği ilgililere duyurulur.Milliyet 6032
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1965
  • Ürgüplü:"Bütçe açıktır,dedi Başbakan,Hükümetlerin Bütçe sırasında düşürülmeleri usul haline gelmezse âcil işlere cevap vermekte güçlük çıkmaz dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Suat Hayri Ürgüplü Senatoda bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • AYARIN HAVA NASIL OLACAK?Dön En En düşük yüksek Ankara 8 17 Adana 15 25 Balıkesir S 21 Çanakkale 6 19 Diyarbakır 12 25 Edirne ¦t 29 Erzurum 5 14 İstanbul 4 19 İzmir 5 21 Konya 3 18 Samsun 8 13 Van fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • Bir 21 Mayıs olayı mahkûmu Elazığ Akıl Hasfahanesine gönderildi ADANA,ÖZEL 21 Mayıs olaylarını müteakip 4 yıl 2 ay hapis cezasına hüküm gitmiş olan ve 14 aydır Adana Cezaevinde tutuklu bulunan Teğmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • Bir ay ûmM yaralama cinayet halini aldı Bundan bir ay kadar önce Kireçburnundaki Mesire otel ve gazinosunda Temel Sanmehmet isimli müşterisi tarafından şişe ile yaralanan otel kâtibi Şener Çelik öncek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • Çiçek akacaklar teberru toplayacaklar Florence Nightingale Hemşire Okulları ve Hastaneleri tesisini genişletmek ve bir tatbikat hastanesi kurmak için halkın yardımı istenmiştir.Şehrimizdeki Başkonsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • ILKBAHAR-YAZ ÇANTA MODELLERİ AVRUPA FERMUARLI-KLİPSLİ YEKTA Zokml Galatasaray 234 İ£U LİRA İlâncılık:6405 6010
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • Statıdard,sm,ER\CSSON ve diğer iıirçok tanınmış marka,muhtelif cins ve kapasitede İTHÂL MALI TELEFON SANTRALLARI İhtiyacınız için telekomünikasyonda ihtisas sahibi yegâne müessese TUrkielefon.Ltd.Şt:v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • YAPI VE KREDİ BANKASI 20.yıl Kültür ve San'at Hizmetleri Serisinden SERGİLER 10.Türk-Alman Gençlik Pul Sergisi 6-25 Mayıs Yapı ve Kredi Bankasının Galatasaraydaki yeni binasının san'at galerisinde Rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • Bir doçent kitap çalmaktan sanık Fatih'te bir gazetecinin kitaplarını çaldığı iddiası ile dün bir doçent hakkında tahkikata geçilmiştir.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden üç öğretim üyesi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • ESRAR SATARAK APARTIMÂN YAPTiRAN ESRARCI YAKALANDI ANKARA,ÖZEL Esrar satmaktan iki otel ve 3 apartman yaptıran ve 30 senedir bu işle uğraşan Kuyucu)nâmiyle mâruf Mustafa Eras't-n dün malî Polis tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • İşveren Konfederasyonu Başkanı kabul edilen teklifleri işçi sendikasının reddettiğini söyledi.TÜRKİYE işverenler Konfederasyonu Başkanı Şahap Kocatopçu,Deri İşkolunda devam eden ihtilâfı halletmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • A.P.li gençler Sosyal Adalet için çaıışaca adalet aldatanlarla mücadele edileceği» belirtiliyor ANKARA,ÖZEL Yeni kurulmuş olan AP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu dün bir bildiri yaymlayarak yurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • OKULLAR 29 MAYISTA TATİL EDİLİYOR ANKARA,ÖZEL Ortaokul,Lise,Kolej ve İmam Hatip Okulları ile orta dereceli meslekî teknik öğretim okullarında dersler 29 Mayıs Cumartesi günü öğleyin kesilecek,yeni der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 07.05.1965
  • daha O:¦ca C â V İçi emayelf.otomatik defrostlu 9 ayak ve 11,5 ayak hacminde 2 model Yemeklerinizi daha iyi muhafaz;etmek sebze ve meyvalarınızı daha taze tutmak içeceklerinizi daha çabuk soğutmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1965
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan Dosya No:961/3006 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve muhammen kıymeti:Lira Kr C t N S t 5.700.00 Buick ve Dodge otomobill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • İLÂN Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyelerine 657 sayılı kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi suretiyle harita subaylarına hiç bir kayıt ve şarta tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan Dosya No:964/10024 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve muhammen kıymeti:Lira Kr.C t N S t 250.00 Bir adet iki kapılı bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • TOKAT VALİLİĞİNDEN Suluseray Kaplıca sitesinde yemden inşa edilen otelin 5 yıl müddetle icara verilmesi kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur.Yıllığı 20.000.liradan beş yıllık muhammen bedeli 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • 100.000 Çift Siyah Ökçeli Taban Lâstiği Kapalı Teklif Alma Suretiyle Satın Alınacaktır.1 Evsaf ve ıütemmim malûmat müessesemizin Beykozdaki merkezinde "eya Sirkecideki 5 inci Vakıf han altında irtibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • KIZ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARINA Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden:1965 1966 öğretim yılı için okulumuzun 1.sınıf Biçki Dikiş)Moda Çiçek Nakış Çamaşır)Evidaresi Yemek Pişirme)Resim)ve Çocuk Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • DUYARLARIN OTESIND İMALÂTTA ATELYE DÜZENİ HÂKİM SEDAT AĞRALI Mİ.III OĞU Almanya'nın belli başlı şehirlerini ve sanayi merkezlerini Doğu Berlin de dahil olmak üzere bir hafta içinde gezebilirsiniz.Bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • BİR İSPANYOL ÜÇAĞS DÜŞTÜ,30 KİŞİ ÖLDÜ KANARYA ADALARI,REUTER Bir İspanyol «Süper Constellation» uçağı,önceki gece Santa Cruz'a inerken yere çarparak alev almış ve içindeki 48 kişiden 30'u ölmüştür.Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNU ARANIYOR 1 Kiti ve Silifke Hidroelektrik Santrallarında operatör veya operatör yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • SCTL/îK^ ¦BB Ticari Soğukhava Dolabı ihtiyacınız için GÜVENEBİLECEĞİNİZ MARKA Su soğutma cihazı ı EN ÜSTÜN KALİTE EN UYGUN FİAT ÖDEME KOLAYLIĞI Genel Satıcısı:BEKO TİCARET A.Ş.İstiklâl Caddesi 349,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • efjc îscto îjark Sîme*.[Miskti teır'j dey in Uc yor t y IhtKua iiriWm«ı "Amerika artık bir jandarma gücü oldu,«New York Times» gazetesi dünkü başyazısında,Amerika'nın Dominik Cumhuriyetine müdahalede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • DOMINİKTE ATEŞ KEŞTEN SONRA Amerikan askerler!OAS emrinde olacak Amerika,Caamano komünisttir,diyor OAS ASKER GÖNDERİYOR OAS teşkilâtı Dominik'te durumu İncelemeleri için bir komisyon kurmuş ve Santa D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 07.05.1965
  • AHKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN ADANA Umumî Acentamız,ALÎ DAĞDELEN İle şirketimiz ara-«ında mün'akit acentelik mukavelenamesi feshedilmiş olduğundan mumaileyh ile câri işbirliğimizin nihayete e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1965
  • mSmlUm Hazırlayan HASAN PULUR UGÜN biraz da bilimsel çalışma yapalım.örneğin «Telepati» neye derler onu inceleyelim.Önce «Larousse» dan Telepati'nin tarifini özetleyelim,sonra «Telepatik» bir olayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 07.05.1965
  • 6ERIFBE1İ W SEVERDİM.HAlK SAGÖL D0SÎUM.VALNI2 5üNÜ t\l POUSİEP DE HAlK APA~ M WlMfENiI*iFW.MW*,Bifc İM5M4DI.BîLKİ ^OLAV i)Pf6iL 8ü.ABPûlCANBte-SİL NA-flu $ÖWİpCflll«H *A-ELİMPEN SELENİ VAPMAĞA W\KADIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 07.05.1965
  • TUH BE.BİZ TURİSTLERİ ÖLDÜRÜ yORUZ TURİSTLER BİZİ ÖLDÜ RüyOR,e.n iyisi.TUCİZM BAKAN U ĞINI MİLLİ SAVUN-MA BAKANLIĞINA BAĞLAMAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 07.05.1965
  • KABA İNŞAAT İLÂNI Şişlide büyük bir inşaatın kaba işleri kalıp,demir,beton)götürü olarak yaptırılacaktır.Taliplerin yaptıkları işlerle birlikte müracaatları.Tafsilât:48 78 02 İlâncılık:6636 6034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 07.05.1965
  • KİRALIK ODA Kurumumuz Fındıklı İşhanının 4.katında 421 No.lu oda kiraya verilecektir.Kiraya verme hususundaki gerekli şartlar,Fındıklı Sosyal Sigortalar Hanı kat 5 deki Müdürlüğümüzden hergün mesai sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 07.05.1965
  • KAIVFOLU YAMYETELİ-BÜYÜM HİSSELİ Röportaj:NECMİ ONUR Mehtap Deniz hem oynuyor,hem şarkı söylüyordu."Ana beni eversene,ye başlar z seyirciler m Resimler:ÖZDEMİR GÜRSOY patlamağa başladı:MİİMFP Çadır ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1965
  • Süleyman Bey,bu sıcak sesin içindeki büyük azmi yüreğinin tâ derinliklerine kadar hissediyordu.Yolandayı yeniden kucaklıyarak:Sen büyük bir kadınsın Yolanda!diye karanlıkta onun yüzünü aradı,ağzı ağzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 07.05.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHİR George,bulunduğu yerden adetâ kopmuşçasına fırlamış,yanlarına gelmişti.Kızcağız dediğine bakmayın karımın.diye cümlenin ucunu telâşla yakalayarak konuştu.«Sizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 07.05.1965
  • f Aralık 20 Ocak)Bütün mevcudiyetiyle i jT\jm K'/e bağlanmış bir kimseye sahip durumdayffi^ IJJIlI^IJHH ken halinizden şikâyet etmeniz çevrenizde ga-rip bir tesir uyandırıyor,böylece dedikoduların da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 07.05.1965
  • i.BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Dünya;Bir balığın kurutulmuşu.2 övme,methetme;Bir nota.3 TERSİ bir çeşit su kabı.4 Bir yabancı parası;İçine yiyecek konulan mutfak eşyasından.5 Anadolu'da yaşamış tarihî ve med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 07.05.1965
  • I MUKEM MEL m Bil?M sev.1 GERÇEKTEN GÜ-ZELDİ VB BUNuN ÇOK BASİT Bfe 5IR*ri vakdi.SA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 07.05.1965
  • BU SABAM ı- Al_İME' Vi_E TARHTI^.TUc^.EVDE GÖNLÜNÜ B—AU»AAM UÂZJA*-SİMDl P'ENCEREOE VOL.UAAU C3ÖZ.LÜVOK,BK?VANDAN DA MiÇVClRA MıçtcıtSA AĞUVOKOUGZ.HAL.ÎMEE.EN ivi EI_BİSEL_E1?NI 3ÎV.SEM' VEMEĞE GÖTÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.05.1965
  • organizasyonu yeniden düzenlenmesi)ile uğraşıyordu.Şah tsmail üzerine açılan seferde ordunun yiyeceğini Trabzon'a kadar taşımakla görevlendirilen donanma bu ödevin gereklerine yetmemişti.Sonra donanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 07.05.1965
  • V.^ÜX3L Dayanılmaz acılar sebebiyle Luc yine kriz geçirmeğe başlamıştırwr***~ Emmy.Emmy.Dayaoamıyorum.iğnemi yap lütfen.Yalvarırım sana.TfflFü EMMY,TELAŞLA KOŞUP GELİYOR,Çok ıztırap çektiğini biliyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 07.05.1965
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ğ=EMZİKLİ ANNELERE GÜNLÜK İZİN SORU:Birkaç aylık çocuğumu emzirmek üzere,çalıştığım iş yerinden hergün bir süre izin almağa kanunî hakkım var mıdır?Maddenin tarih ve numarası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.05.1965
  • etmiş olduklarını sordu.Yeniçeriler bu türlü işlerin sorumluluğunu başkalarına yüklemeyi fırsat bildiklerinden şefleri olan İskender Paşa'yı,Sekbanbaşı Balyemez Osmanı ve Kazasker Cafer Çelebi'yi öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 07.05.1965
  • İÜ «n v I mm*:i m I i i« w-s* i life-İî ili MâW^i* ÛWi ¦m i sV ^^ux^ 4 v.^#li ş;ss:YAVUZ SULTAN SELİM HAN,ÇALDIRAN SAVASINDA ŞAH İSMAİL'İN MUHAREBE MEYDANINA KADAR GETİRDİĞİ HAZİNELERİNİ HATTA KARISI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 07.05.1965
  • Bir beyin kanaması geçirdiği için günlerce komada kalan ve hayatından ümid kesilen WIİM^ PATRİCİA Beraber film çevirdikleri sırada gönlünü Gary Cooper'e kaptıran ünlü yıldız büyük aşkına rağmen Sevdi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 07.05.1965
  • ŞÖVALYE 58 yaşında emekli bir subaya ait tablo.Hastaya konan teşhis erken bunama «Şizofreni» dir.Tabloda fon kırmızı yüz kahve rengi,kılıç ¦iyahtır.AKIL hastalarının resimle tedavileri birkaç yönden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 07.05.1965
  • HATAY VALİLİĞİNDEN 1 Hatay 111 Antakya Serinyol Bedirge)bucağında yapılacak selektör evi hangar inşaatı 2490 sayılı kanunun 41maddesine göre birim fiat esası üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 07.05.1965
  • SATILIK EMLÂK YEŞİLYURTTA Çınar Oteli karcısında deniz manzaralı,kaloriferli,sıcak su,parke,lüks daireler,125.000 den 190.000 kadar acele satılık tediyed kolaylık Tel.73 89 74 SATILIK fabrika binası,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 07.05.1965
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:İLÂN Tercihan Erkek Sanat Enstitüsü mezunu veya asgarî ilkokul mezunu ve askerliğini yapmış bulunan Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 07.05.1965
  • r A~L vmam SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 M 35)Jerry Lewis Aşk Hocası J.Lewis S.Stevens R.l IMEK Tel:44 84 39)Alkatraz Kugcusu B.Lancaster t.İNCİ Tel:48 45 95)Kara Memed T.Gürsu P.Par.KONAK Tel:48 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • RENKLİ BROŞÜR BASTIRILACAK 10.000 adet renkli broşür bastırılacaktır.Muhammen bedeli 20.000 lira,muvakkat teminatı 1500 liradır.Eksiltme 18/5/1965 Salı günü saat 11 de tzmir Bornova Zirai Mücadele Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • milliyetin S î İti M A KILAVUZU Filmin Adı ASKERÎN TÜRKÜSÜ La Ballade du Soldat)Yeni Melek,Yeni ve Yeni Ar Türü Dram Siyah beyaz Rus filmi Rejisörü ve Oyuncuları AÇIKLAMA GRİGORt CHUKRAt Vladimir Ivas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞSNDEN Cinsi Miktarı Fiatı Lira K.Tutarı Li.Krş.Muvakkat Teminatı Li.Krş.thale tarihi Saati Şekli Kuru erzak 43 kalem 187.470 14.060.25 2.6.1965 10.30 Kapalı Sebze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • istanbul İkinci İcra Memurluğundan 2-964/5572 Evvelce İstanbul Beyazıt Abuhayat sokak No.6'da Akdeniz Kristal Otelinde iken hâlen adresi meçhul HASAN KAYA SÖĞüT-Lü'ye Alacaklı Silvan Sanayi A.Şirketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • İLÂN İstenbml 8 inci İcra Memurluğundan Dosya No:1005/2006 Mahcuz olup satılmasına karar verilen ve mahallen 5000 lira kıymet takdir edilen 63 57 90 No.lu telefon intifa hakkı açık arttırma ile satıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • İLÂN İş Dâvalarına Bakmakla Görevli İstanbul 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesinden Dosya No.9G4/1287 işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Denizcilik Bankası T.A.O.Haliç Tersanesinde Raşit T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.25 Açılış» program ve kısa haberler 6.30 Kur'ânı Kerîm ve saz eserleri 7.00 Hafif müzik 7.15 Günaydın 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 tstanbulda bugün 8.00 Şarkılar 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • Brarausmmn TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLİĞİ GAYRİ MENKUL SATİŞ İLÂNI)Mevkii Büyük Sanayi Çarşısı Cinsi Arsa M.Bedeli utryıuı Teminat Ada Parsel Mesaha L.Krş.L.Krş.9485 18 458,60 103.185,6.449,92 9485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN 1 108.243.01 lira keşif bedelli Nizip Meteoroloji inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Geçici teminat miktarı 6662.15 liradır.3 Eksiltme 21.5.1965 Cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • OFSET MAKİNE USTASI ARANIYOR Müracaat:Her gün saat 12 13 arası.Adres:Ticarethane Sok.No.51 Sultanaluııct İlâncılık:6630 6013
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • FABRİKA ve İMALÂTHANELERİN DİKKATİNE İTHAL MALI ORİJİNAL İNGİLİZ SANAYİ ASPİRATÖRLERİMİZ SATIŞA ARZED1LM1ŞT1R.Kapasite:4000 m3 saat.Pervane çapı:40 cm.Müracaat:TOTEM Tic.Lid.Şti.Taksim Sarayı No.6 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • ^Gftsiffitye*^ Ancak rüyalarınızda görebileceğiniz 6 TEASE TAKDİM EDİYOR Rezervasyon 47 63 62 NOT:Müessesemiz bütün yaz muddetince tam programla açıktır.Reklâmcılık:1813 6006
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • AZAK TİYATROSU GÖNÜL ÜLKÜ-GAZANFER ÖZCAN TURNE PROGRAMLARINI TAKDİM ederler.6 ilâ 10 Mayıs 12 16 17 19 22 23 28 Mayıs 2 Temmuz 4 Temmuz 6 Ağustos 7 Ağustos 7 Eylül BURSA ESKİŞEHİR KONYA ANTALYA İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 07.05.1965
  • BUNDÂM HABEMNİZmit Elizabeîh Taylor,hocası Bution'un yöneteceği bir filmde oynayacah BİKİNİLİ GÜ7F!I FP APAÇIMinA Bir imanların ele avuca sığmaz Mickey Rooney'i yaşlandıktan sonra.«RMOinüM beyaz perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 07.05.1965
  • İşçi Partisi Hükümeti,Ingilte-re'de 14 dev çelik şirketini,660 milyon sterlin tazminat ödeyerek devletleştirmeye hazırlanıyor.İNGİLTERE ve ÇELİK İNGİLİZ îşçi Partisi'nin son seçim kampanyasında çelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • İLÂN PTT Genel Müdürlüğünden İç piyasadan Depo teslimi Türk Lirası karşılığında 2600 adet menhol kapağı satınalınacaktır.Bu alıma ait şartname Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından ve İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • SEMRA ve MATS LlNDMARK'ın 30 Nisan 1965 günü bir oğulları dünyaya geldik 1830 6031
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • SAFFET ve eczacı A.AYHAN oğulları KAMERAN TUBANın doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Ankara 5 Mayıs 1965 Milliyet 6038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • Avukat BİLEN ERKMEN ile Yük.tnsaat Mühendisi NEZİH OYLU Evlendiler 6.5.1965 Kadıköy Milliyet:6046
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • I TEŞEKKÜR E Babamız,kardeşimiz,amca-E mız ve dayımız I HACI HÜSEYİN KULELÎ'nin I rahatsızlığı ve hastalığı es-E nasında kendisine gösterilen i İhtimam ve yakın alâkadan dolayı İstanbul ESNAF E HASTAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • f TEŞEKKÜR j E 29.4.1965 günü ebediyete E E intikali ile bizleri sonsuz E ğ acılara garkeden sevgili oğ-E lumuz E I MOİZ ELNEKAVE'nin j ğ vefatında muhtelif vesileler-E le acımızı paylaçmak lütuf-E la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • i'.f TEŞEKKÜR Değerli varlığımız İ REŞAT EKSEN'in E kaybında acılarımızı payla-şan,evimize gelmek suretiy-le pek yakın ilgilerini gös-E tererek bizleri sonsuz min-E netlerle borçlandıran basta Karabük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • ELEMAN ARANIYOR Askerliğini yapmış,tecrübeli Laboratuar Analiz Teknisyenleri alınacaktır.İsteklilerin İzmit Tütünciftlik mevkiinde Ipras Rafinerisi'ne müracaatları.Basın Organizasj'on:65.164 6042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • ANKARA ZONGULDAK KAYSERİ ADANA iv fl ıV vilâyetlerinde tam gün çalışacak ve başka hiçbir işle ilişiği ve as-ı)kerlikle ilgisi olmayanların İLÂÇ rumuzu ile aşağıdaki adrese mek-ı' 1 tupla müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • AFYON BELEDİYESİNDEN İLAN Belediyemiz ihtiyacı için satın alınacak 20.000 lira muhammen bedelli araba baskülüne talip çıkmadığından 27/4/965 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • GAYRİ MENKULÜN SATIŞ İLÂNI Gebze İcra Memurluğundan Dosya No.961/38 Talimat Bir borcun temini istifası için satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi ve evsafı Gebze Hacı Halil mahallesi mahalle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • Diyarbakır Levazım Amirliği Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Levazım Amirliği İhtiyacı İçin aşağıda cins ve miktarları yazılı yakacak maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır Kapalı zarf ihalesi hizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • ACI BİR KAYIP Hazineyi Hassa Tahrirat Müdürü merhum Mehmet İhsan ve Fatma hanımın oğullan,Muallâ Ulus'un kıymetli eşi,Fatoş Konuk'un biricik babası,merhum Nazif ve Müeyyet Sirel'in damatları,Esat Konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • I AVRUPA VE ORTAŞARK GEZİLERİ f GEZİ 1:AVRUPA:6 30 Haziran 25 gün:Ücret 1350 TL.Sofya Belgrat Zagrep Viyana Münih Frankfurt Brüksel Paris Cenevre Zürih Milano Venedik Triyeste GEZİ 2:AVRUPA:10 31 Temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • İLÂN HURDA SATILACAKTIR.1.Aşağıda yazılı hurda malzemeler satışa çıkartılmıştıra)Muhtelif cins sondaj malzemesi b)Muhtelif kalınlıkta çelik halatlar c)Muhtelif oto parçalan Yarım blok,karoseri,çamurlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • İLÂN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Sahnalma Komisyonu Başkanlığından Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı için lüzumlu iki adet °rabalı yarma şerit tezgâhı ve bakım âletleri,9 adet palet'* otomatik yan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden ASİSTAN ALINACAKTIR Eğitim Enstitülerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere,Üniversite yahut yüksek dereceli öğretmen veya ihtisas okulu mezunlarından Enstitümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabibliğinden Cinsi Koyun eti Dana eti Tavuk eti Miktarı 26000 Kilo 39000 1500 Fiatı Lira Kr.7.65 5.80 9.00 Yekûn Tutarı Lira Kr.198.900.00 226.200.00 13.500.00 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • İLÂN Ankara Belediye Başkanlığından 1 Plâstikten mâmüı,sallamak suretiyle ve sübaplan vasıtasiyle hava alıp kendi kendine şişen ve gerektiğinde de sübabmdan havası boşaltılabilen havalı atlama çarşafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • Kayseri Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabibliğinden Muhammen bedeli Geçici Fiatı Tutarı teminat Miktarı Cinsi Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.8000 kilo Koyun eti 8 50 68000.00 5100.00 4000 kilo Sığır eti 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • POLATLI DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Çiftliğimiz yetiştirmesi binikiyüz baş kuzu 20 Mayıs 1965 Perşembe günü saat 14 de Çiftlik işletme Merkezinde açık artırma suretiyle toptan veya partiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • Zeytinyağında f iatlar düşüyor İzmir'de dün bir toplantı yapan zeyfinyağcılar,son fial gerilemesine Amerikanın tulumunun yol açlığını öne sürdü İZMİR,G Ü N A Y ŞİMŞEK bildiriyor SON günlerde zeytinyağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 07.05.1965
  • OCAK AYI iHRACAV 310 MİLYON URA.1965 YILININ Ocak ayı ihracat ve ithalât rakamları belli olmuştur.Buna göre ihracatımızın 310 milyon 543 bin 416 lira olmasına karşılık ithalât 394 milyon 945 bin 917 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 07.05.1965
  • 4 ONCU DEFA Dün Ankara'da yapılan seçim sonucunda 25 oydan 21 ini alan APAK,FEDERASYON BA İkinci aday Aydm Saraçoğlu 4 oy alabildi.Genel Müdür Oücüyener "Demokratik seçim yaptık,dedi APAK'id ilk demec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • Devlet Bakana Sekip înal,toplantıya başlamadan evvel kulüp temsilcileri ile.[Asal UÇAR] "Hasıl olur?Suphi Batur seninle beraberim diyordu,Dün Ankara'nın bütün ağırlığı sanki Beden Terbiyesi Genel Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • Kabın içinûeMle:m HtÇ unutmam.Birkaç sene evvel göz gezdirdiğim bir Fransız spor mecmuası günlerce aklımı kurcalamış,fikrimi yormuştu.Fransız millî takımının kırkma merdiven dayamış kaptanı Marche)'m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • Üç G.Saraylı idarecinin kulüpten ihracı istendi Futbol Federasyonundan Turgan Ece,Kemal Onar Romanya'daki kaçakçılık hâdisesi alınan bilgiye göre ve Bilger Duraman le ilgili.GALATASARAY Kulübü eski id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • Avusturya Futbol Federasyonu,Federasyonumuza bir yazı göndererek,Galatasaray Kulübünün 18.000 şiling ö bin lira)borcunu ödemediğini bildirmiştir.Avusturya Federasyonu yetkilileri bu borcun Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • Ümitler,Pelrolspor ile yenişemedi:2-2 Golleri Mahmut ve Fevzi attı ANKARA,ÖZEL MtT Takımı dün Pet-J rolspor ile yenişemeyerek 2-2 berabere kalmıştır.Ümitler,Bulgar maçı arifesinde yine göz doldurmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • 40 YILLIK İDARECİ.â r\s\T YİLİNDA İstanbul'da dünyaya gelen Orhan Şeref I y İJ J Apak küçük yaşta futbole başlamış ve o zamanın ünlü kulüplerinden Süleymaniyenin genç takımında oynamıştır.Genç yaşta,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.05.1965
  • İstanbul:2 Rusçuk:2 SO.000 »31 HAKEMLER:Coııstantm Dlnov Danev Mihaü İST.KARMASI:AH özcan Numan C-kirk')Mustafa Ercan irk)Dofcan Ojrün Yasar Ayhan irkk)Nevzat Halûk RUSÇUK KARMASI:tvanoT Dovçev Vasile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 261
  • 07.05.1965
  • etmiş olduklarını sordu.Yeniçeriler bu türlü işlerin sorumluluğunu başkalarına yüklemeyi fırsat bildiklerinden şefleri olan İskender Paşa'yı,Sekbanbaşı Balyemez Osmanı ve Kazasker Cafer Çelebi'yi öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 261
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 262
  • 07.05.1965
  • organizasyonu yeniden düzenlenmesi)ile uğraşıyordu.Şah tsmail üzerine açılan seferde ordunun yiyeceğini Trabzon'a kadar taşımakla görevlendirilen donanma bu ödevin gereklerine yetmemişti.Sonra donanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 262
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 263
  • 07.05.1965
  • defa hücum etmiş ve üstün de gelmişlerdi.Bunun üzerine Şeref Bey,Bitlis'e çekilmiş idi.Öte yandan dedeleri babadan oğula Hısnıkeyf ve Siirt kalelerinin sahibi olan Eyyübî hanedanına mensup Melik Halil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 263
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 264
  • 07.05.1965
  • 1' I i i I İl!m i f **b A İv «T 5 si' il I 1 W m* YAVUZ SULTAN SELİM HAN,ÇALDIRAN SAVASINDA SAH İSMAİL'İN MUHAREBE MEYDANINA KADAR GETİRDİĞİ HAZİNELERİNİ HATTA KARISINI VE ÜMERA ZEVCELERİNİ DE ELE GEÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 264