Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • DURUM PETROL DAVASI 5 ON zamanlarda en fazla tartışılan konulardan biri lıiç şüphesiz Petrol "davasıdır.Ortaca atılan iddialarda 1954 yılındanberi yürürlükte bulunan Petrol Kanununun yabancı sermayeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • Brezilya,Arjantin ve Kanada'ya resmi bir ziyaret yapacak olan İran Şahı Rıza Şah Pehlevî dün Türkiye'ye de uğramış ve Esenboğa hava alanında Cumhurbaşkanı Gürsel ve eşi,Başbakan Ürgüplü,Ankara Valisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • "Gençük memleket sorunlarında çok önemli bir baskı gurubudur,T.M.G.Teşkilâtının 14'üncü Genel Kurul toplantısı,dün saat ll'de Beyoğlu'ndaki Teşkilât merkezinde çalışmalarına başlamıştır.Kongrede,Türk-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • Kazlıceşme'de lokavt yapan İşyerlerine karsı yapılan mitinge katılanların bir kısmıişçiler Sefaletle savaş kampanyası açıyor Kazlıçeşmedeki mitingde lokavt yapan işverenler protesto edildi.KAZLIÇEŞME'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • GEREDE'YE KÂR YAĞDİ GEREDE,ÖZEL Bir süredenberi iyi giden havalar dün bozmuş ve ilçemize kar yağmaya başlamıştır.Kaldırılan sobalar tekrar kurulmuştur.Bu ayda kar yağışı 20 yıldanberl ikinci defa vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • AKDOĞAN PARTİZAN HAREKETLERE İZİN YOK ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Akdoğan dün yaptığı basın toplantısında Yunan uyrukluların yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili olarak,«İkamet müddetleri sona erenlerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • CHP Meclisi tebliğ yayınladı HÜKÜMETİN İÇ ÇEKİŞMELER YÜZÜNDEN DIŞ TEMASLARDA ZAYIF DÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ £9 DESTEK "İç çekişmeler şu günlerde çok zararlı neticeler doğurabilir,ANKARA,ÖZEL TOPLANTILARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • Petrol Kanununda 39 Parlâmanterîn imzaladığı teklifin «Millîleştirme» amacı gütmediği,haksız imtiyazlara karşı olduğu açıklandı ANKARA,ÖZEL TABİÎ Senatör Kâmil Karavelioğlu ile CHP İstanbul Milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1965
  • BUGÜN 16.YILINA GİREN Milliyet OKUYUCULARININ İLGİ YE TEVECCÜHÜNE TEŞEKKÜR EDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1965
  • Sahibit Milliyet Oaı.tecillk A.5.adına ERCÜMENT KARACAN Milliyet Genel Yay%% Müdürü:ABDt İPEKÇt &ü GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:nuı'nırnın'uıı HASAN YILMAEB Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • İYİ AİLE ÇOCUKLARI H1KM/L1K,dolandırıcılık,yankesicilik gibi her türlü cürümleri işlemekte tereddüt etmiyen namuslu bir ailenin çocuğu nihayet bir gün zabıtanın eli yakasına yapışınca gazeteler onun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • FHAWSA,İSVİÇRE,AVUSTURYA,İTALYA,YUGOSLAVYA ve BULGARİSTAN.Lüks oto pulman İle yapılacak olan bu emsalsiz seyahatin,Gldle,DönuB,otel kahvaltı,Ogle yrmegl.oehlr turları,vize,feribot ve D.H.vergisi dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • iiia|ef"% mektup Sevgili MİLLİYET okuyucusu,ZAMAN zaman tiyatrolardan röportajlar yapan Necmi Onur,ötedenberi Anadolu'daki gezegen çadır tiyatrolarını incelemek istiyordu.Konunun özelliğini dikkate al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • Avukatların sosyal güvenliği Avukatla r ı n sosyal güvenliği konusu özel bir önem ve değer taşır.Avukatlığın ser best bir meslek oluşu görüşü ile,sosyal güvenli ğ i n i n devletle ilişiği olmayacağı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • Bu afacanın üstünü başını iyice temizleyebilmek.ancak TÜRKIYE'nin en modern çamaşır makinası olan SINGER ile mümkündür.Temiz çamaşır ancak yeter sıcaklıktaki su ile elde edilir.Yalnız SINGER çamaşır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • A Nisan 1960'da Ankara ve bul Üniversitelerinin hürriyet mev-zilerinde silâhların karşısına silâhsız çıkan gençlerden çoğu,şimdiye kadar yüksek öğrenimlerini bitirmiş,hayata dağılmış-1 rdır Her biri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • Resimli Bilgi Bugün 71.sayısı çıktı.Eski sayıları azalmakta olduğundan eksiklerinizi süratle tamamlayınız.İSTEME YERİ ı Bates Bayilik Teşkilâtı Cağaloğlu İstanbul.Bates Reklâm 65 5806
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.05.1965
  • İLKBAHAM Szl« ANA veİLK OKULU Tel:363ft87 KAMP KAYİTLARİNA BAŞLAMIŞTIR Kamp,7 Hazirandan 7 Eylüle kadar devam edecektir Kampa,2 yasından itibaren kız ve erkek çocuklarla İlkokul talebeleri alınır.Günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1965
  • YÜKSEK OKTANU BENZİN.İTİNALI SERVİS DAİMA BP İSTASYONLARINDA ıı» ııı ı umıı j»|i ı«'l"ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • Firuzan Kösar,kızısın ölümünü öğrendikten sonra fenalık geçiriyor KIZININ YANMASINA SEBEP OLDU Yangın,bir pavyonda çalışan ve eve sarhoş dönen kadının sigarasından çıktı Q| pavyondan Dolapderedeki evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • Lüks ve Süper 100 NYLON ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ Reklâmcılık 175S 5800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • ÖDENEK ZAMMININ C.H.P.'de BAŞLADI Genel Merkeze 40-50 adaylık kontenjan hakkı tanınıyor ANKARA,ÖZEL ^HJU PARTİ Meclisinde,ödenekler V*i konusunda,Anayasa Mahkemesine başvurulması için bir komisyon kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • M YARIN HAVA NASIL OLACAK?Ege denizi üzerine sarkmış olan ve Karadenize doğru uzanan bir yüksek basınç ile Güneydoğu bölgemizi içine almış bir alçak basınç yurdumuzu etkileyecektir Trakya ve Marmara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • Jicaref Bakanı fındık üreticilerinin himaye edileceğini bildirdi Fındık fiatı düşürülmüyor TRABZON,AA.TİCARET Bakanı Macit Zeren,fındık piyasasının geçen yıl fiatlarmdan aşağı düşürülmemesi ve rekolte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • KOMÜNİZM KONFERANSINDA POLİS BİR KAVGAYI ÖNLEDİ ESKİŞEHİR,ÖZEL Milliyetçiler Derneğinin düzenlediği «Komünizm Türkiye» konulu konferansta bâzı olaylar vukubulmuş,öğrencilerle dernek mensupları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • TİP,DEMİRSOY ve TUNÇ HAKKINDA DAVA AÇTI İşçi Partisi Genel Merkezi dün yayınladığı bildiride,Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç hakkında âmme dâvası açılması için Savcılığa müracaat ettiklerini açıklamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • İstanbul Milano otobüs seferi başladı İtalyan Devlet demiryolları otobüs işletmesi ile Bosfor Turizm in birlikte düzenledikleri İstanbul-Venedik-Milâno hattı dün açılmıştır.Bu münasebetle İtalya'da çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 03.05.1965
  • BiR DAKİKADA BiR KiLO YOĞURT YEDİ Silivri'de ananevi «Yoğurt bayramı» nm üçüncü yıldönümü dün törenle kutlanmıştır.Kalabalık törende çeşitli gösteriler yapılmıştır.Gösteriler esnasında Ahmet Kocaoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1965
  • Türkîyede Buzdolabı sanayiinin önderi Trestcold uıı armağanı TC o Buzdolapları 1-2-3-4-5 Yıllık değil Türkiyede tam 20 Yıllık maziye sahiptir.1965 Modeli Trestcold Bu uzun mazinin tecrübesi ve Buzdola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • İLÂN Sıra No:SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN Eksiltmeye Konan tşin Çeşidi ve Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat thale Tarihi Gün Saati İhalenin Ne Suretle Yapılacağı Şartnamesi Bedeli 1 13 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • Kastamonu Göl İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden Muhammen fiyatı Tutarı tik teminatı Cinsi Miktarı Li Kş.Lira Kş.Lira Kş.Ekmeklik un 80 R.çuvalsız)2000 çuvl.74 00 148000 00 11100 00 Sığır eti 14000 Kem 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • ANNELER GÜNÜNDE 41 Anneciğime" hediyem:TURİSTİK PE-RE-JA KOLONYASI İlâncılık 6559 5800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • r GÜNEY AFMRM OTVEmOİlRR i Basutoland.iç işlerini idare edecek parlâmento üyelerini seçmek üzere,ecene)seçimlere başlamışlardır.Yakında incili/hakimiyeti altından tamamen kurtulacak olan Basutoland,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • İranr ingiltere ve Fransa'dan iki İranlının iadesini istedi TAHRAN,A.P.Iranın,ingiltere ve Fransadan,Şaha karşı tertiplenen suikast ile ilgili olarak iki iranlının iadesini istediği resmî kaynaklar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • DEAN RUSK SEATO'YA KATILMIYOR Dominik'teki hâdiseler sebebiyle Amerikan heyetine,Bakan Yardımcısı başkanlık edecek WASHİNGTON,AFP DIŞİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü,Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın evvelce bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • SEDAT AĞRALI Çekoslavakya tipik bir Orta Avrupa ülkesi.Prag,Çekoslavakya' nın başşehri.Şehirde büyük meydanlar,geniş ve çoğu parke olan caddeler,ünlü Cek büyüklerinin heykelleri ile devlet yöneticiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 03.05.1965
  • BAŞKAN JOHNSON 2000 Asker D omıniKe ile in dirildi Amerikan Devletleri Dominik'teki gelişmeleri bir komisyona inceletecek WASHİNGTON,ap;afp BAŞKAN Johnson,Cumartesi gecesi geç vakit Dominik Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan HASAN PULUR DoğıTdaki 'Bir,den İstanbuldaki 'Dokuzlara DDĞU'dan bir ses duymak ister misiniz?Doğu'nun kuş uçmaz,kervan geçmez köşelerinden çok sesler duyuldu son yıllarda.Bu da onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • evethakkmva^.FOLiS SASHıN PURjJMDAyfl AKIL ALMAVACAt r BUKLAR.Jx m JEfciF DEVİ DE AVMÎ ApA-MIN "ÖLDÛWD5û MUHAKKAK.CiNMETLîfciNHEPSÎHPETER)DENEM APAMlK İMİ GEÇİYOR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • Kv=^ATA,ee-Vı'M gıŞ£Y C/STü DüSTO 7 ÖLpu v^jj Huniye o'cicamim eV£ S/lSARiML.H£V SÎZ NiES».Z/VAUU»Nİ1M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • C4FER.ADAMIM BlRl SOKAKTA BAHA İÂF ATTI SÎZE ALTİNDAN BlR MLP jm„] dedi ben de,bozdurup geti.RÎn de rarî İşe yai3asın,deıdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • UNUTMAYINIZ Değerli okuyucular,En çok ve en büyük isabet daima MİLLÎ PlYANGO'dadır.ÇEKİLİŞ:7 MAYIS'ta Büvük ikramiye:1 MİlyOn Mrö Toplam ikramiye:7 MÜ1J0Î1 Skk bin lira Basın 6740)5804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabibliğinden Cinsi Miktarı 26000 Kilo 39000 1500 Fiatı Lira Kr.7.65 5.80 9.00 Yekûn Tutarı Lira Kr.Koyun Dana e Tavuk eti ti eti 198.900.00 226.200.00 13.500.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • ŞUBEMİZ YİNE HİZMETİNİZDE KURU TEMİZLEAAE VE BOYAMA FABRİKASI Fevzipaşa Caddesi No.31 İlâncılık 6540 5824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 03.05.1965
  • KANTOLU VARYETEM-HİSSELİ Röportaj:NECMİ ONUR Resimler:Ö7DEMİR GÜRSOY m,on K MEKTUMRl Temsilden evvel yapılan bir anons:«Şimdi,eşsiz dansözümüzü takdim etmekle şeref duyuyoruz.İstanbul'u birbirine kata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1965
  • Onu Bunu I ANLAMAM TASTA-MAM 4 ViL.TOPLUK KALKINMASI OKU-OUM BEN.ÜLKEMİZDEKİ İTLER UĞURSUZLAR VIL.OA 3-5 HIZLA ARTARKEN j *TOPLUM KALKINMACILAR'^ Q.5 HIZLA ARTiroR MALESEFİl E.SÎMOI BEN AÇIKTA MI KALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • us ONu BuuA_AAAZSAK BAS.TA SEN» DA-HİL.HEPİMİZ MAHVOt-UÎ2u"Z.OKOPA,ANJ1_I_VO?MUSUN 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • VEML£B/A/Öİ.CUSÜA/Ü AL.MAKılf DAHA coHu ince-KADAN BlR OTOMOBİL-HIZ.ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • oluk ZEKAI,SAKlcAL-OAN DÖNÜMCE SENİ TE CRLAR.1_ARARI AA.w'b AMME BE BuRADAto TOZ.NEREVE 3İTTI ÜZERİME TELEFON NU.MARAS1 " SâZAMŞTlAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • KIZDAN NE İSTİ VORJ-AR NAAAU SSUZlAK-Ç:ji""-Ş' doktorun Bildiği bazi ştevl.ekı" aqklama\ast İÇİN KlZ.1 eEHİNE TUTU-YOR!AR.BÎR BİLSEK yrr/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • Ordunun ortasında gelmekte olan mehter takımı da tepeye ulaşınca coşkun bir savaş müziği,hele gümbür gümbür öten davulların sesi ortalığı kapladı.Bu ses ovaya,kumsala,tâ şehrin surlarına kadar taştı,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHÎR Ya Cotton'lar?diye sordu belli belirsiz bir tahrik ifadesiyle.«Ya da Barlett?Onların da gizli kapaklı bir durumları var mı?Karşı taraftan bir iç çekmesi daha du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • 22 Aralık 20 Ocak)Aşk mevzuundaki bütün pürüzlerden kurtulmak üzeresiniz.Böylece,aile çevresindeki anlaşmazlıkların da kısa bir zamanda önleneceğinden emin olabilirsiniz.Mutlu günler zannettiğinizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 03.05.1965
  • ±111111111111111111111111 MI BULMACA S SOLDAN S Afi A:1 Candan,İçten;Yapma.2 Selçukluların Osmanlıların ve Azerilerin içinden çıktığı büyük Türk boyu;Derman.3 Geçmiş zaman;Bir işe gösterilen azamt dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.05.1965
  • sili tarafından gönderilmişti.Vasili,tebaasının ticaretini daima daha çok artırmak istediğinden,Osmanlı devleti ile ittifak akdetmenin kendisi için çok istifadeli olacağım sezdiğinden,selefi Üçüncü Je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • Hoşça kal Enımy.Tanrıdan ümit kesilmez Birsey lâzım olursa bana haber ver.KLİNİĞE GELİP GİTTİKÇE FRANÇOİSE'İ GÖRENİ DOKTOR ONUNLA TANIŞMAK İSTİYOR.S BİRKAÇ GÜN SONRA FRANÇOİSEYİNEEM-MY'Yİ VE LUCÜ Zİ-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • AKBANK İUBESİNÎN 75 HUSUSÎ ÇEKİLİŞİNE İştirak için 8 MAYIS akşamına kadar hesap açtırmakta acele ediniz.Reklâmcılık 1731 5820
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • BÜYÜK İMZA GÜNÜ mit Yaşar 25'inci sanat yılı dolayısiyle çıkarılan şiir kitaplarını ve plâklarını bugün saat 15'den itibaren Kitabevimizde imzalıyacaktır.BATEŞ KİTABEVİ Nuruosmaniye Cad.Atasaray İş Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • SORU:Futbol sahasında bahçevanım.Sahada çim yetiştirileceğinden,bu konuda bilgi vermenizi rica ederim.AHMET DEMİR Eskişehir)CEVAP:Çim yetiştirilecek sahanın toprağı;iri taşlar,ağaç kökleri,kamaş ve ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • CEMALETTIN GÖKÇE Kilis)Ortaokul diploması ile resim öğrenimi ancak özel stüdyolarda yapılabilir.M.KARAKAŞ İstanbul)Vücuttaki fazla kıllar hormon dengesizliğinden ileri gel-mektedir.Cildiye ve nisaiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 03.05.1965
  • ALKOLİZM TEDAVİSİ SORU:Gece veya gündüz,herhangi bir sebep karşısında içkiye sarılan ve yavaş yavaş alkolizme sürüklenen bir kim se bu iptilâdan nasıl kurtarı labilir?Kendisi de durumun dan şikâyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.05.1965
  • Bayezld,tahtı Şehzade Ahmet'e terketmek İstedi.Ayaklanan Yeniçeriler Padişahtan kuvvetli çıkarak Selim'le beraber ¦arayın önüne geldiler.Bayezld,zorda kalarak tahtı Selim'e terketti.Hünemflme'den alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 03.05.1965
  • Nasıl tanıştılar Nasıl seviştiler Nasıl evlendiler Sylvie Bütün kadınlar Johnny için pervane olmuştu ama Sylvie asla Johnny mesut!GÜNÜMÜZDEN 23 sene kadar öncesiydi.Bakkal dükkanındaki güzel ve neşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 03.05.1965
  • Napolyon devrinden beri meşhur HAKİKİ rogeR4Gallet PARİS FRANCE Kolonyaları şimdi de Türkiyede Türkiye temsilcisi:PE-RE-JA Heri Kimya Sanayi Â.Ş.Adres Bomonti Fırın Sokak,No.49 Şişli istanbul y İlâncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 03.05.1965
  • Vücudunuz kadar cildinizin de vitamine ihtiyacı vardır.VİTAMİNLİ GÜZELLİK KREMİ İlâncılık 6553 5801
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 03.05.1965
  • RENKLİ BROŞÜR BASTIRILACAK 10.000 adet renkli broşür bastırılacaktır.Muhammen badeli 20.000 lira,muvakkat teminatı 1500 liradır.Eksiltme 18/5/1965 Sah günü saat 11 de İzmir Bornova Zirai Mücadele Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 03.05.1965
  • SATILIK EMLÂK 16.000 irath dükkân 22 52 71 İMALATHANEYE müsait arsa.Şişli Hürriyetiabide Kaptanpaşa'da Alçı Fabrikası bitişiği 236 m2 55 44 20 SATILIK arsa vadeli ve otoyla trampa edilir.Tel.44 44 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 03.05.1965
  • MALATYA TOPRAKSU X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÎERt Malatya Merkez Çarmuzu Marasalı Malatya Merkez Çarmuzu Sivanlı Malatva Merkez Kale Erdemli Malatya Merkez Bağtepe Malatya Merkez Fırıncı Malatva Arguvan Eym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 03.05.1965
  • iki Cemal paşa,tasfiye konusunda 9 Kasım günü oo oo şmaya BİRİMCİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ DEVRİNİN HİKAYESİ İkinci Bölüm 27 MAYI «5 f 3 K ASIM "fTTO E3 Gürsel Zonguldak'tan Ankaraya döndüğü gün Madanoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 03.05.1965
  • #5û-1 BİTMEYEN Sophia Loren önümüzdeki Temmuz ayı İçinde Roma'da yargılanacak.Sebep,evli Carlo Ponti'yle 1957 de evlenmesi.Roma Adalet Sarayında yapılacak yargılamada Ponti'ye yüklenen suç.Kontes Fias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • OTEL,MOTEL,İŞ HANI ve HASTAHANELER için Her kapasitede Yarı otomatik ve manyatolu TELEFON SANTRALLERİ En ucuz fiat En iyi kalite Garantili bakım TELEKS KOLL ŞTİ i Kemsraitı Cad.No.47 Karaköy.lstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • yMv RADYOLAR m.I İSTANBUL E Orta Dalga 428 matra 25 6.30 7.30 S 7.45 7.55 8.00 E 8.15 8.20 8.40 9.00 9.15 9.30 9.50 {ğ 10.10 10.30 5 10.35 10.55 11.20 11.25 S 11.40 12.00 12.35 12.40 13.20 13.40 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN Cinsi Miktarı Fiatı Tutan Muvakkat thale tarihi Saati Şekli Teminatı Lira K.Li.Krş.Li.Krş.Kuru erzak 43 kalem 187.470 14.060.25 2.6.1965 10.30 Kapalı Sebze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • AST ANKARA SANAT TİYATROSU AYAK BACAK FABRİKASI BUGÜNDEN İTİBAREN DORMEN TİYATROSUNDA Milliyet 582»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • Senenin kahkaha tufanı,yılın en güzel komedisi Bu akşam Suareden itibaren ÜSİNEMASI JERRY LEWİS AŞK HOCASI «The Nutty Professor» RENKLİ SİNEMASKOP JERRY LEWİS STELLA STEVENS NOT Her Pazar saat 10 da Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • &tflîı&£ SİNEMASINDA Bugün matinelerde İtibaren senenin en güzel komedi filmi RENKLİ İNGİLİZCE AŞK HOCASI The Nutty Professor)Jerry Levvis Stella Stevens Seanslar:12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 İlâncılık 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • 1İİJL SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tal:44 08 35)Jerry Lewis Aşk Hocası J.Lewis S.Stevens R.t.IMEK Tal:44 84 3»)Alkatras Kuşçusu B.Lancaster 1.Pazartesi Matine ve Suarede:Batı Yakasının Hikâyesi.İNCİ Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • BUNDAN HABERİNİZ VAR MI?Yakında biteceği bildirilen "Harp ve Sulh,isimli kordelâ,Sovyet Rusya'ya 25 milyon dolara maloluyor BİR TEK FİLMDE 180 BİN FİGÜRAN ye Reçeceğl bildirilen Ira Furstenberff.geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • UM Uraz Tiyatrosu da turneye çıkan tiyatrolardan biri.Turnede «Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım» Uraz'ın ilgi çekici oyunu olacak.Resimde Uraz ile Alev Koral'ı Koruyorsunuz.«Dün Gece Yolda Giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • Yıldızeli Pamukpınar ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden Maddenin cinsi Miktarı Muhammen B.Lira Kuruş Tutarı Lira Kur.Geçici T.Lira Kuruş ihalenin Şekli Nebati margarin Pirinç Akçeltik)Koyun eti Kuyruklu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Odamızın adını kullanarak «Ticaret Odası Dergisi» isimli uydurma bir yayını öne sürmek suretiyle,kimliği bilinmeyen bazı kimselerin,sayın tacir ve sanayicilerimizden sahte m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • MLKBAHAR-YAZ ÇANTA MODELLERİ AVRUPA FERMUARÜ KLİPSLİ YEKTA Xokm ^Galatasaray 234 LİRA İlâncılık 6405 5826
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 03.05.1965
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her üç cildin başlıca sa* tış yeri KANAAT ve tN-KILÂP Kitabevleri Milliyet MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 03.05.1965
  • Romanya Türkiye n Türkiye Romanya Ü)BJ D.Spor T.l.Ocağı n Taksim Galata Kt Hasköy Davutpaşa El Adalet T.K.Enin.R Süleym.Anadohı El Yenişehir T.Spor ETJ T.Mahalle Barbaros R B.Gençlik S.Spor CT Yeşilov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • Seribay U/tHaJL GÖMLEKLERİ 65 Terltal 35 Cotton *ov-tf ÜTÜ İSTEMEZ Kumaşı ithal malıdır İlâncılık 6557 5803
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • İNŞAAT YAPTIRILACAK izmit Tütünçiftlik Ipraş rafinerisi yanındaki Fabrika sahamızda yaptırılacak takriben 1.000.000 lira değerindeki muhtelif inşaat işleri idare binası,sundurma,depo vs.birim fiatlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • tüccar ve sanayicilerin dikkatine Ham madde nakliye ücretlerinde vaki artış dolayısiyle mamullerimizin fiatlannı değiştirmek zarureti doğmuştur.Eski ve yeni fiatlar aşağıda gösterilmiştir:Eski fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • Menkul Satış ilânı Kadıköy İcra Memurluğundan 964/2478 Mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet 3000 lira muhammen kıymetlndeki 36 11 34 Nolu telefonun intifa hakkı 5.5.1965 Çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • ACI BİR ÖLÜM Suzan Akbayar'ın esi,Halûk ve Hakan Akbayar'ın babaları,Mustafa Akbayar,Nazmiye Kayadenlz ve Düriye Sahinkaya'nın kardeşleri,Ahmet Gürel'ln damadı,İsmet ve Gültekln Gürel'ln enişteleri,Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • VEFAT Feride Onat'ın kıymetli zevci,Şefik ve Halûk Onat'ın sevgili babaları,Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Heyeti üyelerinden Yüksek Mühendis Selâhattin ONAT Hakkın rahmetine ermiştir.Cenazesi 3 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • VEFAT Müzeyyen,Nihal.Dz.Lvz.Bnb.İsmail Hakkı ve Jale'nin sevgili anneleri,llhaml înel'in yeğeni,Melek Velioğlu'nun kardeşi,Müfide,Güzin.Günay.Mithat,Nalm,Alâattin'in teyzeleri,llhaml Coskundeniz ve Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • H:ü:mn«:S:n;H:xi:MÜHİM OLAN LEZZETTİR!I plbf âfl I syffij Öl I f 'i İ P Sİ I |İHJi JJjJjİ İjİİljÜ İjİİ ı| uf lif jjiiii m i i!İ ü i İ illi iljîi 111,i 11 II 1!1ı iN| i!I p İp I jü.i I İ iiüjipöyg:ıpli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • SÜLEYMAHİYE ve ADALET GALİP.istanbul Mahalli Lig maçlarına dün de ref Stadında devam edilmiş ve Süleymaniye ile Adalet takımları rakiplerini mağlûp etmişlerdir.Günün ilk maçı Süleymaniye İle Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • Coşhun Ozan Ümit Takımı Antrenörü.U" MİT takımı antrenörü Ruhi Karaduman vazifesinden uzaklaştırılmış,yerine Coşkun özan getirilmiştirozan bugün İzmir'den şehrimize gelerek vazifesine başlayacaktır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • r-Demirsporg Trabzon f.Otağını eledi:1 0 RAFET GENÇ,ANKARA'dan büdiriyor DEMİRSPOR,Trabzon İdmanocağuu Türkiye Kupasından eledi,amma ne zorlukla.İdmanocağı'nın hâkimiyeti altında geçen maçın tek golün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • BEYKOZ KONGRESİ DÜN YAPİLDİ Beykoz kulübünün kongresi dün yapılmış ve yeni idare heyetine Cevat Taray,Kemal Onar,Sururi Haznedaroğlu,Faruk Hepgül,Ertuğrul Belik,Dr.Süreyya Eren,Mehmet Ekerbiçer,İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • BİSİKLET TEŞVİK YARIŞI YAPILDI Bisiklet Ajanlığının faaliyet programından olan Serî Teşvik Bisiklet Yarışlarının beşincisi dün Topkapı Silivri parkuru arasında yapıldı.Teknik neticeler:125 kilometre)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • Enternasyonal Voleybol Tumuasmda 3.gün İran'ı dün 3-0 mağlûp ettik Setler:15-10,15-12,16-14.Diğer sonuçlar:Buigaristan-lsraih 3-0,Polonya-Macaristan:3-0 J STANBUL Enternasyonal Voleybol Turnuasının I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 03.05.1965
  • t tNL m* Bütün maçlarından galip çıkan ve bu şekilde Türkiye şampiyonluğunu hiç yenilmeden kazanan Fenerbahçe basketbol takımının ilk besi:Ayaktaki ler.soldan:Ferhan.Erdal,Tuncer;cömelenler:Güner ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 03.05.1965
  • BÜKREŞ'TE NEDEN DAĞILDIK!v,y YİNE FİZİK YETERSİZLİĞİ.Necmi Tanyolaç Bükreş'ten yazıyor Herşey sekiz on dakika içinde bitti bizim için.Pekâlâ oyunu başabaş götürüyor,Romen'lere karşı kendi sahalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • "Çocühlaı,ne olur!bana acıyın.i NECATİ KARAKAYA TÜRK Ümit Millî Takımı kendi sahasında 3-0 yenik olarak j ilk devre sonunda soyunma odasına dönmüştü.Aradan I tam 17 dakika geçmiş,bu odamn kapısı açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • bile 3 O'a TURHAN DOĞU Bükreş'ten bildiriyor Maçtan sonra üzgün bir şekilde soyunma odasına döndük.İşte bizimkilerin fikirleri:Saim Kaür:«Korktuğumuz başımıza geldi.Fizik kondisyonu üstün,Romen'ler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • Spor-Toto sonuçları,Basketbol Şampiyonası Enternasyonal Voleybol Turnuası ve diğer haberlerimiz 11 inci sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • PARD0N PANAYIR Orada ÜÇ.Burada BEŞ.Duhuliye Y1RM1BEŞ!H.K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • Millî Takımımız Ruscuk'a geçiyor Milli Futbol Takımımız yarın sabah Ruscuk'a hareket edecektir.Çarşamba günü Dunof İle karşılaşacak olan Millî Takım,bu müsabakayı takiben Sofya'ya geçecek 9 Mayıs Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • M.ÖZYURT'UN İSTİFASI İSTENDİ Futbol Federasyonu Başkanı Muhterem özyurt'un Umum Müdürlük çevrelerinden sızan haberlere göre istifası istenmiştir.Özyurt,kendisi istifa etmediği taktirde yine ayni çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • FORVET Mt,CNLARDAN BEK MİT.ABDULLAH'LA FEVZt TOPU KALE YERİNE,DIŞARI ATIYOR 'HÜSEYİN KIRCALI)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • ümitler sahada Fevkalâde bir lutbol gösteren ve alkışlanan Romenler ilk yarıyı 3-0,maç da 5 l galip bitirdiler.fîLHAN DEMÎRELİ BAHA VE SEYÎRCÎ AVANTAJI İSTANBUL'DA DA ONLARDAYDI.İÇTE ROMEN TAKIMI M.PA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.05.1965
  • 5 3 8 A MİLLİ TAKIMIMIZ DUN BUKREŞTE 3-0,ÜMİT'LERİMİZ İSE MÎTHATPAŞA'DA ROMEN'LERE 5-1 MAĞLÛP OLDU GOL YAĞMURUNA TUTULDUK 23 Ağustos Stadmdaki maçın ikinci yarısında çözüldük.Ayakta kalan tek adamımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor