Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • Savaş gemileri yine Iskendlerunda toplandı İSKENDERUN,ÖZEL Akdeniz'de bulunan donanmamıza mensup savaş gemilerinden bâzıları dün sabahtan itibaren İskenderun Limanında toplanmaya başlamıştır.Saat 10'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • BİR ÇIKIŞIN ANLAMI A DALET Partisi Grup Başkanlığına verilen dedi-kodulu önergenin sahipleri arasında bîr görüş ayrılığı bulunduğu dün açıklanmıştır.Önergeyi imzalayanlardan üçü,amaçlarının sadece Gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • DENKTAŞ "HÜKÜMETİN SABIR HUDUDU ARTIK AŞILMAK ÜZERE,DEDİ ANKARA,AA.KIBRIS Türk Cemaat Lideri Rauf Denktaş,Anadolu Ajansı muhabiri ile yaptığı özel mülakatta,«Bugün Hükümet müsaade etse,yüzbinlerce gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • 28 Nisan olaylarının yıldönümü dolayısıyle,Ontversite'de saycrı dornsa sırasında.28 Nisan'ın beşinci mu sn istanbul ye Ankara'da yapılan törenlerde,«Gençliğin yurda yeni ufuklar açtığı» belirtildi *|J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • C(ÛİİJM MASÜCE5İ» 'n avın sonlarında ölen Puerto Itiko'lu milli-VLÜI yetçi lider Pedro Albizu Campos*un «Ölüm maskeşi» geçenlerde,heykeltraş Diaz Solda)ve «Puerto Riko Bağımsızlık Hareketi» ileri gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • Sirmenden ifâ amirliğini alma teklifi reddedildi Komisyonda sert tartışmalar oldu Bütçe 99,5 milyon liralık ekle,14.4 milyar olarak bağlandı ANKARA,ÖZEL 40AC BÜTÇESİ,Karma Büt Tl ir W ir çe Komisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • Müfettişler,tefti?için Patrikhaneye girerlerken.PATRİKHANE KONTROLA BAŞLANDI Kontrolün «kanunsuz» olduğunu ileri süren Patrikhane avukatı,«Kurulu,nezaketen kabul ettik» dedi FENER Patrikhanesinin kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • 865 bin lira kaçırmak isleyen bir Lübnanlı Yeşilköy'de yakalandı Yurt dışma 865 lira kaçırmak isteyen bir Lübnanlı genç yakalanmıştır.Ahmet İbrahim Safa adındaki sanık,dun Lübnan'dan Ankara'ya gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • İşçiler de nakil ödeneği mammmmam^^mBanmgmaHOBHaB^wmmm alacaklar Maden işçilerine 8 saatten fazla çalışırlarsa ek ücret ödenecek ANKARA,ÖZEL İŞÇİLER de,çalıştıkları işyerinden başka yere nakledildikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • Zonguldak işçilerine gıda yardımı yapılıyor Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı,Zonguldak maden işçilerine 911 bin dolar 9 milyon lira)tutarında yiyecek yardımı yapmaya karar vermiştir.İşçilere adam başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • G.Evliyaoğlu Jl Yabancı fikirler partiden gitmeli AP'li dörtlerden üçü Evliyaoğlu ile ilgilerini kesti Reşat özarda,Tahsin Demiray ve Mustafa Erkovan,dün partide «mücadeleye ayrı olarak devam edecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1965
  • Türk Yunan temaslarının derhal başlaması isteniyor Kanada Dışişleri Bakanı Kıbrıs'ta durumu inceleyecek ANKARA,ÖZEL HÜKÜMETE yakın çevrelerin bildirdiğine göre,«Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.04.1965
  • ZAMLAR ve EMEKLİLER 1 S TİRAZLARA,dedikoydulara rağmen Parlâmento azasının I aylık tahsisatına zam meselesi tahakkuk etti.Bundan sonra her ay ellerine aşağı yukarı 5000 liraya yakın para geçecek.Güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • MahOAt Oaıeteclflfc A.J adına ERCÜMENT KARACAN Milli Genel Yaytn Müdürü:ABDt tPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür: M.mM M.HASAN YILMAER Magazin bölümünden sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ İMECE KÖY İŞLETMELERİ Genç israil Devletinde Tarımsal kalkınmanın temelini teşkil eden «Moşaf» sistemi işletme denemelerine yur dumuzda da başlandığını se vinçle izlemekteyiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • isf.Dz.Tek.Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf usulü ile 50 ton beyaz ve 50 ton renkli üstübü satm alınacaktır.Muhammen bedeli 405000 lira olup geçici teminatı 24000 liradır.2 Şartnameler Komisyonum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • «MİLLİYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Müliyet'e Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul» adresine gönderiniz.NİSAN ŞAKASI DEĞİL Bugünkü geçim şartlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • Belediyemizin tutumu V/I ne ogunemeyız GEÇENLERDE gazetenizin baş yazılarından birinde îstanbul Belediyesi bütçesinin Vali Niyazi Akı tarafından 199 milyon hrahk bir kesinti yapılarak tasdik edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • İLÂN Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından 1964 1965 Macaristan anlaşmasına 51.01 gümrük tarife pozisyonlu Sun'l devamlı elyaftan iplikler için konulan ek kontenjandan Odamıza ayrılan 110.000.la 50 ilâ 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • Hatay Köy Ebe Okulu Müdürlüğünden Muhammen Muvakkat Grup BedeU Teminatı No.Cinsi Miktarı Lira Kr.22750.00 Lira Kr.thale sekli ve Kapalı zarf saati 1 Kemiksiz dana eti 3500 kilo 1706.25 14,30 2 Ekmek 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBİNDEN Cinsi Miktarı Fiatı Lira K.Tutan Li.Krş.Muvakkat Teminatı Li.Krş.thale tarihi Saati Şekli Kuru erzak 43 kalem 187.470 14.060.25 2.6.1965 10.30 Kapalı Sebze ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • MENKULÜM SATIŞ İLANI Zeytinburnu fcra Memurluğundan Dosya No.964/629 Talimat Bir borçtan dolayı mahcuz,aşağıda cins ve kıymetleri yazılı menknl mallar Maltepe Gümüşsüyü Cad.Toprak Yol No.36 da satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • Ta-No KONFEKSİYON 22 63 08 Bates Reklâm 61 5597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • VYanted Executive Secretary IBM TÜRK LID.STİ.Will hire a young woman with excellent English wno could take shorthand and has speed typing.A very good salary and good working conditions are offered.Pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • BÜTÜN DÜNYA YILLIĞI 19 6 5 Yılın En Güzel Şiirleri 67 şairin 90 şiiri ile)Dünyadan seçme yazılarla ÇIKTI FtATI:10 LİRA BÜTÜN DÜNYA 46.sayısı fevkalâde güzel yazılarla ÇIKTI t Nebioğlu Yayınevi İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • Ta-Na KONFEKSİYON 22 63 08 Bates Reklâm 61 5597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • TEMİZ SU VASSERENTHAER TUNGSAPPARAT Su tasfiye cihazı Sudaki kireci temizleyip saf su temin eder 5 tondan 100 tona kadar 5 se ne garanti.Cumhuriyet Cad.245 47 27 36 Harbiye Milliyet:5584
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • AĞAOĞLU YAYINEVİ Ankara cad.37/7 Vilâyet karşısı istanbul)SUNAR KATIRIN ÖLÜMÜ SAMET AĞAOĞLU Samet Ağaoğlu HÜCREDEKİ ADAM'dan sonra yazdığı bu kitapta toplumumuzun bazı kişilerini,bazı yanlarını anlatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 29.04.1965
  • DİN adamı barışın,sevginin,iyiliğin Sn* cüsü ve öğreticisi olmalıdır.İnsanları,hele bir toplumun insanlarını,hele bir toplumun bir din'den insanlarını birbirine düşüren,çevresine kin ve düşmanlık saça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.04.1965
  • TRAFİK KAZALARINDA 2422 KİŞİ CAN VERDİ 1963'teki kazaların yüzde 70.3'ünde şoför,yüzde 21.4'ünde de yayaîar hatalı.Kazalara en çok sürat sebep oluyor ©&3YmVçindeKa' I Jr%0kff ray olları üzerinde 12.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Topaloglu tüccara "Biraz da siz zarar edin,dedi BURSA,ÖZEL Tekel Bakanı Ahmet Topaloglu dün Tekelin verdiği baş fiatının yüksek olduğundan şikâyet eden ve ellerindeki tütünlerin satılması için tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Üç gün öncesini tekrar yaşadılar.Charlotte,olay yerinde ağladı Bir çocuğu ezdiği için 9 ay hapse mahkûm olan şoför Hüseyin öldürülmemiş olsa,bugün hapiste olacaktı Charlotte ve Andre Corso,arkadaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Salon basan 44 Deniz Harb Öğrencisi Askerî mahkemeye veriliyor Aksaray'da,Batı Müziğini Sevenler Klübü Salonunu basıp zarar vermekten sanık,Deniz Harb Okulu kontenjanından Üniversitede okuyan 44 öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • DERİ İŞVERENLERİ SENDİKACILARI İTHAM EDİYOR Türkiye Deri-İşverenleri Sendikası Başkanı Hasan Yelmen,«49 işyerinde lokavt işverenlerin arzusu ve iradesi ile olmamış,işçi sendikası yöneticilerinin parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Doktorlar «Bizim günahımız ne!diyor Türk Tabibler Birliğinin tertiplediği seminerde doktorluğun ve doktorların çeşitli dertlerine temas edilmiştir.Bir hekim «Avrupadan yeni geldiğini,fakat burada çekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • S&TILIK JOHN DEERE 70 beygir Dizel ziraat traktörleri MAN kamyon 630 tipi INTERNATIONAL Cummins motorlu 18.000 litrelik tanker CATERPILLAR D4 traktör Buldozer CATERPILLAR D7 traktör Buldozer CATERPILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • ¦f NEW YORK DÜNYA FUARINI *3Am+3o BU SENE DAHA ETRAFLICA VE ÇEŞİTLİ YENİLİKLERİYLE ZİYARET EDİNİZ.21 Nisan 17 Ekim)İskandinav Havayolları)Jet uçakları,meşhur İskandinav Misafirperverliğinin sağladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Ta-No YAZLIK PANTOLONLARI 226308 Bates Reklâm 61 5597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Fırat'ı yüzerek geçen 9 kurt 153 koyunu parçaladı ADIYAMAN,AA.Samsat İlçesinin Halilen köyünde bir sürüye saldıran dokuz kurt 153 koyunu parçalamış ve sonra kaçmıştır.Köylülerin ifadesine göre,kurtlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • YAĞMUR KAYBINA Kabaran Sakarya nehrinde iki kişi boğuldu.Söke ovası göl halinde YURT HABERLERİ SERVÎSt SAĞNAK halindeki yağmurlar Sakarya,Eskişehir ve Ege bölgesinde can ve mal kaybına sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • AYARIN HAYA NASIL OLACAK?Bahar mevsimlerinin özelliği olan değişken hava olayları yurdumuzu etkiliyor.Peşi sıra gelip geçen fırtına yüklü kötü hava ayırımlarından biri batı,diğeri de doğu bölgelerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Rohoumı |55 İRİ KLOZET KAPAĞI ALINIZ İlâncılık 8497 5557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • ULLANIŞLI CAZİP BİR FIRINLI OCAK!^02 Yeni evlilere cazip hediyel?Tafsilat satıcılarda)Emayeraş Toptan Sat» MûduıTdğOt T.ıhtatfnTe Cad.No.13 Teli 22 03 52 22 66 90 İlâncılık 5809 555S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • YEDİ DÜVEL KARŞIMIZDA BİRLEŞTİ.İZZET S.SEDES jMJ ÜKÛMET Kıbrıs konu-sunda ilgili devletler ve başta Amerika olmak üzere müttefiklerinden Umidl keserek kendi inisyatifi iıe işin sonunu getirmek karaımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 29.04.1965
  • Siyasal Bilgiler FaköÜesi Mumcular derneğinde "Ds;politikamızda gelişmeler,larbjsldı E masam m rim:Ebedî dostluk yok,menfaat var Koçaş,1950-60 arası hatâları tarihin hiçbir devrinde işlenmediğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.04.1965
  • Kudüs Rum Patriği,Türkiye'yi 1 Papa ve U Thanf'a şikâyet etti AMMAN,A.P.KUDÜS Rum Ortodoks Patriği Benediktos Papa Paul VI'ya ve B.M.Genel Sekreteri U Thant'a telgraflar çekerek,Türk Hükümetinin İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • SATILIK JEEP 75.0o0 kilometrede,WILLYS JEEP markalı 1962 model Station Wagon servis otomobili satılıktır İsteklilerin 6 Mayıs 1965 Perşembe günü akşamına kadar teklif vermek üzere Şirket Genel Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 962/283 Bir borçtan dolayı hacizli,Beyoğlu Kalyoncukulluğu mahallesinin Emin Cami sokağında eski,yeni ve taj 54,56 kapı,19 pafta 444 ada v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • w a FLORÜRLÜ DİŞ MACUNU.fluorid O i Ş MA CUNU W DİS MİNELERİNİ SERTLEŞTİRİR,ÇÜRÜMELERİ ÖNLER!i Diş minelerini sertleştirerek,çürük,başlangıcı olabilecek yumuşak kısımların belirmesini önler ve ağızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • İLÂN İLLER BANKASINDAN Bankamızca dahilî piyasada muhtelif tip ve gerilimde 1720 adet seksiyoner imâl ettirilecektir Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve istanbul'da 1.Bölge Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • İLÂN Ankara Belediye Başkanlığından 1 Makina ve Tamirhane Müdürlüğü ihtiyacı bulunan 31 kalem müteferrik malzeme 39.612.50 lira muhammen bedel ve 2.970.94 lira muvakkat teminatla kapalı zarf eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden MEMUR ALINACAKTIR Başmüdürlüğümüz Bürolarında çalıştırılmak üzere memur alınacaktır.Aşağıdaki nitelikleri taşıyanların Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,Diploma aslı vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • 168 TON TAKRİBİ)HURDA DÖKÜM SATILACAKTIR I.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1)Yukanda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif İsteme usulü ile satılacaktır.2)Teklifler kanuni nisbetteki teminat ile birlikte 6/5/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • GAYRİMENKULUN SATIŞ İLANI Gebze İcra Memurluğundan Talimat No:964/46 îflâs yoluyla satılmasına karar verilen Gebze'nin Kalburcu köyü Domuzdere mevkiinde kâin tapunun 96 kütük 2 pafta 96 parsel No.sund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • GAYR!MENKUL SATIŞ İLANI Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 965/14 Satış Arslan Aytaç ile Sait Atabey'in şayi hissedarı bulundukları Üsküdar Selimiye Çeşmei Kebir sokağında 320 ada 32 parsel sayılı gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • K.ÇivTe göre,Rusya Amerikayı destekliyor!LONDRA,RADYO Kızıl Çin,dün Rusya'yı,Güney Vietnam meselesinde,Amerika'nın yanında yer almakla suçlamıştır.Pekin basınında yayınlanan uzun bir makalede,Kruşçev'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • Fransa,Rusya aynı fikirde Gromiko'nun Paris'e yaptığı ziyarette görüş birliğine varıldı PARİS,A.F.P.Fransa Dışişleri Bakanı Couva de Murville,Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko şerefine verdiği bir yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • Ülkede kanlı kargaşalıklardan sonra,Castro aleyhtarı generaller duruma hâkim oldular SANTO DOMİNGO,AFP,AP GENERAL Vessing idaresindeki kuvvetler önceki gün şehri şiddetle bombaladıktan sonra dün Santa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • Pakistan,bir Hini Karakolunu dün işgal etti KARACİ,A.P.UPt Hindistan ve Pakistanın hudutta hak iddia ettikleri bölge civarında ağır çaıpışmalar önceki gün de devam etmiş ve Pakistan,dört günlük bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • "Patrikhane millî bir müessesedir» Paris'le bir konferans veren Büyük Elçimiz,Patrikhanenin Türk kanunlarına riayet şartiyle İstanbul'da kalabileceğini söyledi PARİS,AA.BÜYÜK Elçi Bülent Uşaklıgil «Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 29.04.1965
  • TUNUSLULAR OÇ ARAP ELÇİLİĞİNE SALDIRDILAR Kahire'de de Tunus Büyükelçiliği yakıldı.Tunus iki ülkedeki elçilerini çekti DIŞ HABERLER SERVİSİ BAŞKAN Burgibanm Israilin tanımasını isteyen konuşması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.04.1965
  • Londra'da Moda Plir plikaşe ve yırtmaç BU sezon İngiliz terzileri,biçki alanındaki ustalıklarını tam anlamıyla ortaya koymuşlardır.Günden güne sadeleşen kumaşlar,dikiş hatâlarını saklayamaz hale geliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • Spor yakalı,reglân kollu,önünde ufak bir fiyonk nian.oarcalı etekli zarif bir döpiyes.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • ^UBMUZCUM PlüAMAMLA teplikle^İmİ Bulami-yoeuM.NE DEMEK NEDEN-YICmi GÜN SONRA SEYAHATE ÇKıVOKuZ VA HAYATIM NE ÇûBUK UNUTTUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • BENİM ATIMDAN DAHA KÜÇÜK ATI OLANA 5 BİN DOLAR VAR VİRGİNİA'li çiftçi Smith McCoy,50 santim yüksekliğinde,14 kilo ağırlığındaki «Bonbon»undan daha küçük atı olana 5.000 dolar verecektir.Çiftçi McCoy h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • Trafik kazalarında yaralanıp komaya girenlere yanlış tedaviyi önleyecek pratik bir çare 2S SlkaStiSnîS» «fiTîJ* *T 19 blr •dam' Kolu»d*W »»Uezlk polis memurunun dikkati derhal çektiği içm tedavisi soa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • sızın Çeker hastalarına mahsus bir bilezikenizi sağlıyobiIirL.Tıbbî pasaporf adı verilen bu bileziklerin üzerinde sahiplerinin tıbbî özellikleri yazılı Bu bileziği taşıyanlara kan pıhtılaşmasına karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 29.04.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan HASAN PULÜR ELLİ YIL ÖNCE ELLİ YIL SONRA Anzak'lar 50 yıl önce çıkamadıkları Türk toprağına bu defa dost olarak çıkıyorlardı.Tam 50 yıl önce.Geçit vermeyen Çanakkale bu defa eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.04.1965
  • BURADA.VlM A,SUL-TANIM'.I BİLMEM NASIL SoyLESEM SANA KARSI îçfMDeN ıvLr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • AvAŞ AMA EMİM BitZ.YOL.BU MEHİe KAUCÜTA VA DOĞTZU AktyOR-ORA-DAN PARİS'E UÇAAAfc ÇOK KOLA/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • ÇAKTİML YENİ MACBBAM YA&N BURADA BASUYOG.gggCBı».**35?SŞ?î?fe-r;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • z_ONDAN sonraocsimA.ep^n.DİM HAFlFtTE ÖK5ÜR« dOm ve dedim krî.MAŞŞALLAH HİTABET AL.ANINDA AMMA MARÎ.PETlJ KAEiM VAR.HİMAA BU ALKOL PAN.SIMANI BELKİ BİR.İŞE ^ra^.t^ ı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • X ^V 4 îv i I,HAY BİH OEl=a *XAŞAS»t-O GAGAN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • L'mıııııııııııını,BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çok uzaklarda olan bir şeyi veya aynı şeyleri vasıtasız duyma.2 Aileden kalabalıkça bir cemiyet şekli;TERSİ kimyevî ener,yi elektrik enerjisine çeviren bir ciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • iv:22 Aralık 20 Ocak)İşlerinizin ters gitmeğe başlamasındaki tek sebep şu:Gerekli tedbirleri almakla gecikiyorsunuz.Aşkın en büyük düşmanı ihmalciliktir.Gönül huzurundan mahrum kimselerin davranışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • İNTİKAMIN BEDELİ Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHIR kendine yeni bir İçki daha hazırlamak için bara yaklaşmıştı.Onları buraya almadan evvel biz de gerekli yerlere başvurmuş,haklarında geniş bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 29.04.1965
  • RAGIP ŞEVKİ YEŞİM gjg Koynumdan senin mektubunu çıkardım,eline uzattım.Sonra da yorgunluktan ağrıyan ayaklarımı dinlendirmek için yere oturuverdim.Beni bu adamın karşısına getiren insanlardan biri kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.04.1965
  • buyurdu.Şehzade Selim ise,buna uyacağı yerde,babasına ve devlet merkezine yakın olmak amacı ile Rumeli'de bir sancak istedi.Selim,böyle bir yakın yerde bulunmakla,Bayezid'in sultanlığı Ahmed'e bırakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • Bir kaside tarzında annesine yazılan bu manzum mektupta Şehzade Cem,mücadele hayatının son kısımları ile Rodos,Fransa ve Papalık topraklarındaki esirlik günlerini,vatandan ve aile sevgisinden uzak yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • BİR GECELİK TREN YOLCULUĞUNDAN SONRA EMMY GİDECEĞİ YERE VARIYOR,f EMMY,YUREGİ PARALA-NARAKTAN YAKLAŞIYOR.SEVGİLİSİNİN MÜTHİŞ BİR IZTIRAP ÇEKTİĞİ YÜZÜN-DEN DE BELLİDİR.Talihsiz sevgilim.I,1,1.1.Günaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • YABANCI HAYA ŞİRKETİ MÜSABAKA İLÂ Tecrübesiz ticarî eleman aranmaktadır.İngilizce ve Fransızca bilmesi,temsil kabiliyeti ve tahsilinin olması şarttır.Başlangıç ücreti brüt 1.000.liradır.İsteklilerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • Teke!Gene!Müdürlüğünden:1 Mevcut şartnamesine ve numunesine göre 100.000.000 Yüz milyon)adet Bira şişesi kapsülü pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 10.Mayis.1965 Pazartesi günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • SEYAHAT VALİZİ VE HAZIRLANMASI GEZİYE ÇIKARKEN GİYİM EŞYASI TEK RENK OLMALI Dörtgözle beklenen bir seyahat fena hazırlanmış bir valiz yüzünden bazen kolaylıkla berbat olabilmektedir.Bunun için seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • KİM KİMDİR?GAZİANTEP'LI KARAYILAN SORU:Gaziantep Kurtuluşunda adı geçen Karayılan kimdir?İHSAN KALENDER CEVAP:Lcvhanızaüe Mustafa Nurcttinin 1924 de İstanbul'da basılan «Gaziayıntap Müdafaası» adlı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • SEÇTİĞİNİZ KONULAR VE KİTAPLAR RECEP ÖMÜRLÜ Adana)Tekstil konusunda kitap;Yeni Üniversite Kitabevi Ankara caddesi,İstanbul adresinden temin edebilirsiniz.TARIK TANER Mersin)«Modern Tavukçuluk» adlı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • DEVLET HESABINA İmtihanda basan gösterenlere,ilk,orta ve yüksek öğrenim imkânları da «ağlanıyor.SORU:Sanatoryumda yatıyorum.Yetim torunum bu yıl ilkokulu bitiriyor.Bundan sonraki öğrenimini devlet hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 29.04.1965
  • ATATÜRK'ÜN DIŞ POLİTİKASI SORU:Siyaset adamları tarafından sık sık tekrarlanan,«Dış politikamız Atatürk'ün çizdiği yolda olacaktır» sözü üzerine,biz genç kuşaklar için Atatürkün dış politikasının esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.04.1965
  • bulu,Rumeli ve Anadolu eyaletlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı.Çorum halkının üçte ikisi,şehirlerinde yarılıp açılan toprak içinde yok oldular.Gelibolu istihkâmları da yıkıldı.Bayezid'in doğdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 29.04.1965
  • Bir futbol maçında bağırmak dayanılmaz bir ihfiyaçsa arasıra soyunup dökünmekfe o kadar gereklidir.Sylt'de denize girmeğe hazırlanan bir çıplaki var!Çıplaklar plajına gidenler,ilk girişte belki biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 29.04.1965
  • Tony Curtis iki ile TONY Curtis ve karısı Christin Kauffnann,ayrılacakları hakkında çıkan bütün dedikoduları,Roma'ya yaptıkları seyahatle yalanladılar.Çiftin sokaklarda elele dolaşması** Roma'lıları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 29.04.1965
  • França olıcak tâlib amn define say etdi Yapıldı yedi kat bir külle Polya'ya karib ancak Girüb kalyona gitdik füçiden kokmuş sular içdik Gıdamız peksimet zeytun ile kasbü'l-habib ancak Neherng-âsâ deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 29.04.1965
  • MBK'ûe 13 Kasım arifesinde Basınla ilgllî iMMın mfimezesV.ORHAN ERKANLI ÎLLÎ Birlik Komitesinin 13 Kasım operasyonunun arifesinde yaptığı toplantıda Köksal'm önergesiyle başlayan tartışmalar tatlıya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 29.04.1965
  • fCct\ev€c Avrupanın 1 numaralı ipliği SJ1 kon rm,takdim eder.Buruşmayan,Ytkanan.Solmayan Ekstra bir yeni ipekli kalitesidir.1 S Bluzlar,S Döpiyesi p rm.Kolsuz balıkçı,55 il k.n.p.a-n.Erkek gömleği Ems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 29.04.1965
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 965/1 GAZİOSMANPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN Davacı Haralambos Tığlıoğlu vekili Avukat Hilmi Eren tarafından dâvâlılar Hamidiye Mahallesi No:422 de Ali özyeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 29.04.1965
  • HATAY VALİLİĞİNDEN 1 Hatay ili Antakya Serinyol Bedirge)bucağında yapılacak selektör evi hangar inşaatı 2490 sayılı kanunun 41maddesine göre birim fiat esası üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 29.04.1965
  • İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan Dosya No:960/1636 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen aşağıda yazılı menkul 10 Nisan 1965 günü saat 15.30-16.00 arasında Taksim Elmadağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 29.04.1965
  • SATİLİK EMLAK MARMARANIN incisi Avsa adasında satılık kelepir arsalar.14-18 dönümlük,lebiderya,iki parsel arsa.Mür:İbrahim Gönülver.Avsa adası.KAT karşılığı arsa verilecek,71 66 74 Necdet VEFA caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 29.04.1965
  • m mum FİLMLERİ Alkışlanacak bir başarı UNUTULMAYAN SEVGtlA «Jules et Jim François Truffaut yönetiminde Franscope sistemiyle çevrilmiş bir Les Films du Carosse SEDİF Fransız)yapımı.Oynayanlar:Jeanne Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • °A O Ancak rüyalarınızda görebileceğiniz 6 YENİ STRİP-TEASE TAKDİM EDİYOR REZERVASYON İÇİN TELEFON:47 63 63 Not:Müessesemiz bütün yaz boyunca tam programla açıktır.Reklâmcılık 1688 5588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Türkiye müzisyenler sendikasinin düzenlediği ORKESTRALAR GEÇİDİ Memleketimizin en popüler 6 Orkestrası 30 NİSAN CUMA SAAT 18.30'da SARAY SİNEMASINDA Milliyet:5616
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • ELEMANLAR ARANIYOR San'at Enstitüsü Mezunu Mensucat Fabrikasında çalışmış,askerlikle ilişiği olmayan 30 yaşından küçük tesviyeci ve mensucatçılar asanıyor.AKFİL MENSUCAT FABRtKASl Bakırköy,Osmaniye Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Jfc RADYOLAR n İSTANBUL Orta dalga 428 m.6.25 Açılış,program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 istanbulda bugün 8.00 Saz eserleri 8.15 Küçük ilânlar 8.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • rest anr ant 212 BUGÜNDEN İJIBAREN SİZLERİ BEKLİYOR Pendik Tel:534801-7 Milliyet:5612
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • «Kısa Metrajlı Film Festivali» 21 Mayısr!a Ankara'da başlıyor ANKARA,ÖZEL Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,kısa metrajlı filmler için Ankarada Uluslararası bir Film Festivali hazırlamaktadır.Bakanlığın Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Suat Arın,televizyonda dilencileri anlatacak Arkadaşımız Suat Arm,bu akşam saat 30 dr Teknik Üniversite Televizyon yayınlarında «istanbul dilencileri» ni tanıtacaktır.Programda şehir dilencilerinin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Afife Bilekr yeni bir sergi daha düzenledi Afife Bilek,«Objektifimden yapı» isimli fotoğraf sergisini yarından itibr-en istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde açacaktır.12 Mayıs'a kadar aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Elhamra İSTANBUL TİYATROSU,SON 2 GÜN 1 Mayıs Cumartesi matineden itibaren EVLENME TARİFESİ Yalnız 15 gün için Reklâmcılık 1689)5560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • SİNEMALAR Tl V A T R O L AR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dag Basını Duman Almış O.Günşiray N Çehre.EMEK Tel:44 84 39^-Alkatraz Kuşgusu B.Lancaster 1.Pazartesi Matine ve Suarede:Batı Yakasının Hikâyesi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • Smıııımmıııııııiı Haftanın esintileri Faruk YENER 1111 111 I 1 1111 1111111 I 11 1111 11 111 BİRKAÇ gün sonra kuruluşunun birinci yılı dolacak olan TRT Kurumu acaba bu süre boyunca yasanın gösterdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • BUNDAN HABERİNİZ YAR MI!Brigitte Bardot:"Sakın Uzaklaşma,Düşebilirim„ isimli yeni bir filme hazırlanıyor.Bu eserde.Rex Harrison ilk defa rejisör olacak Ali Han'ın hayatına ait filmde,Bettina rolünü ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 29.04.1965
  • TCDD 1.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALIM SATIM KOMİSYONU HAYDARPAŞA 1 İşletme mıntakasmda aşağıda yerleri gösterilen taş ocaklarından balast taşı ihzarı işi eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmeye konan balast miktari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 29.04.1965
  • DE GAULLE NE İSTİYOR?h TANINMIŞ Ekonomi ve Maliye Uzmanı Lord Keynes'in tesbit ettiği esaslara uygun olarak 1945 de imzalanan Bretton Woods Anlaşmasında dolar altınla bir tutulmuştur.Bu anlaşmaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • VEFAT-Şirketimiz mensuplarından LÜTFULLAH SAGCAH'ın 27.4.65 günü Ankara'da kalb krizi neticesinde vefat ettiği teessürle bildirüir Cenazesi 29.5.1965 bugünkü Perşembe günü öğle namazım müteakip Kozlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • ÖZEL Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Seri Konferansları:3 Bugün saat 17.30 da Okulumuz Konferans Salonunda Prof.Dr.LÜTFİ DURAN tarafından Anayasa Mahkemesi)konulu bir konferans verilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • SATILIK ASANSÖR 2 adet Stigler Otis marka 10 duraklı 6 kişilik 06 ve 08 metre/saniye sür'atll şahıs asansörü komple olarak satılıktır.Çalışır vaziyette görmek isteyenlerin P.K.291 Şişli adresine mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • İLÂN Bankacılık Yazlık Evler Kooperatifinin Umumi Heyet toplantısı,15 Mayıs 1965 Cumartesi günü saat 15.00 de Selanik caddesindeki Kooperatif binasında yapılacaktır Ekseriyet temin edilemediği takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • Hatay Valiliğinden 1 Hatay tli Antakya Merkezinde yapılacak olan Kız îlköğretmen Okulu ikili lojman ve spor salonu inşaatı işi 2490 sayılı kanun bükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • KİRALIK MÜSTAKİL EV veya APARTMAN KATI ARANIYOR Ecnebi bir firmanın Umum Müdürü,Boğaziçi Rumeli yakasında,geniş salonlu ve asgari 4 yatak odalı,tam konforu havi villâ veya tercihan apartman katı arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • Aşın Ceryanlara Karşı HAFTALIK DERGÎ «A.P.dek] zorlamanın içyüzü ve başkaldıran Mebusların hikâyesi 29.SAYISI ÇIKTI Milliyet 5609
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • t İ TEŞEKKÜR E Çok muhterem valideleri E Nadire Kazancıgil'i kaybet-ğ E tikleri o acıh günde esimi E E ameliyat etmek nezaketinde E E bulunan ve maddeye kıymet E vermeyen örnek doktor E Doçent i Cezmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • m.ı.ı.ı.ıı.j.İ AÇIK TEŞEKKÜR E Rahatsızlığım ve geçirdlğ ftim ameliyat sırasında gerek şahsen ve gerekse telefonla E yakın alâkalarını esirgeme-E mis olan dost ve arkadasla-E rıma sonsuz teşekkürlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • VEFAT İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülteleri Ordinaryüs Profesörlerinden merhum Yusuf Ziya özerin oğlu,Tuğrul ve Babur özer'in babaları,Desplna özer'in eşi,Necdet ve Turhan Cebeci'nin halazadesi,Bengü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • VEFAT Bizleri ve bütün dost,ahbaplarını sonsuz acıya parkeden Kilisli karuser imalâtçısı Şükrü SERTÇEKİÇ dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kızıltoprak Camiinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • I SERPtL KONAKÇI ile Doç.Dr.ERDOĞAN KONUK Nişanlandılar 25.4.1965 Milliyet:5608
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • M EVL İD Sevgili annemiz Ayşe Müsebbiha BlLSEL'in vefatının 40 mcı gününe raslayan 30/Nisan/Cuma günü öğle namazını müteakip Aksaray Valide camiinde Hafız Zeki Altın.Hafız İbrahim Çanakkalell ve Hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • M EVL İD Sevgili annemiz FAHRİYE ADLI Hanımefendinin vefatının 52 ncl gününe rastlayan 30 Nisan 1965 Cuma günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde aziz ruhu İçin güzide hafızlar tarafından okunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • millin ir I TEŞEKKÜR 25-4-1965 tarihinde ebedi-ğ yete intikal ederek,bizleri ğ E telâfisi İmkânsız acılara E Karkeden.muhterem büyüğü-E müz I İSMAİL HAKKI f BİÇENER'in E cenazesinde bulunan,tazl-i yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • Satılık Torna MATRA marka 3 metrelik,tam otomatik Torna tezgâhı satılıktır.Müracaat:izmir,Tel:38 205 Milliyet:5591
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • İst.7.İcra Memurluğundan 963/7957 Mahcuz ve 300 lira değerde kanape koltuk takımı,200 Ura,4 adet plastik kaplı sandalya,300 lira camlı büfe,200 lira ayna,200 lira âdi büfe,100 lira aynalı portmanto,12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN İpotekli olup 2004 sayılı İcra İflâs Kanunu hükümlerine tevfikan satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Üsküdar Selimiye mahallesi Harem İskele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Beyoğlu Şubesi Müdürlüğünden SINAVLA MEMUR ALINACAKTIR Müdürlüğümüz ve diğer istanbul Ünitelerimiz kadrolarında hâlen açık bulunan ve İleride açılacak memurluklara lise ve ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • GRİPİN,baş,diş,adale ve sinir ağrılannı teskin eder GRİPİN,lumbago,siyatik ve romatizma ağrılarına karşı faydalıdır GRİPİN,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıklar önler GRİPİN,4 saat ara ile gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden Çanakkale Eceabat arasında çalışmakta bulunar.araba vapuru sefer tarifesi l/Mayıs/1965 tarihinden itibaren aşağıda yazılı olduğu şekilde tatbik olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • ingiliz Çelik Sanayii devletleştirilecek İsçi Partisi Hükümeti,devletleşürme tasarısında son düzeltmeleri de dün yaptı LONDRA,A.Aj NGÎLTERE'de «çelik/sanayiinin I devletleştirilmesi» ile ilgili plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • Milyar TL.para ar:i 9 e 7 J I 1964-1963 1 T M L/FFf L—r i ı I t O Ş M N MHTAEEkKA Milyar TL.TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 1.7 6.8 6.4 6.0 S.6 5.Î 4.8 1 1964 i 196J 1 l ibhta,*x.L O M N M H t A Ek K A PAD A A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • MARDİN'DE PETROL Toprak karakteri itibariyle UmitU bit durum gösteren Mardin çevresinde,önümüzdeki günlerde geniş ölçüde petrol aranmasına başlanacağı öğrenilmiştir.İZMİR'DE SANAYİ Türklya Ekonomi Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
  • 29.04.1965
  • Gümrükte bekleyen mallara dair karar şikâyete yol açtı ANKARA,ÖZEL TİCARET ODALARI,1964 tarihine kadar gümrüklerde kanunî anbar bekleme süresini doldurmuş eşyanın çekilmesi ile ilgili kararnameye çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 29.04.1965
  • Milliyet Millî Maçlarda.Romanya ve Bulgaristan maçlarını izlemek üzere,NECMÎ TANYOLAÇ ve TURHAN DOĞU'dan kurulu «MİLLİYET EKİBİ» dûn Millî Takımımızla birlikte yola çıkmıştır.«MİL-LİYET»,her spor olay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Yarın akşam başlayacak olan beynelmilel İstanbul Turnuasında İlk gece Macar iran,Türkiye israil,Bulgar-Polonya karşılaşacak NİSAN ile 5 Mayıs •âf w tarihlerinde Spor Sarayında yapılacak olan IV.İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Affedildiler ama.Chelsea'nın ünlü menecerl Tommv Docherty,disipline aykırı hareketlerinden ötürü cezalandırdığı 8 futbolcusundan 7'sini affetmiş ve Blackpool macında takıma koymuştur.Ancak affedilen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Beşiktaş'la 8 futbolcuya 250 lira ceza verildi Beşiktaş idare Heyeti,Demirspor maçında fena oynadığı tesbit edilen 8 futbolcuya 250 lira ceza vermiştir.Cezalandırılan futbolcular şunlardır:Necmi,Müfit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Cihat Uskan,Bükreş Turnuasından memnun Güre;Federasyonu Başkanı Cihat Uskan,«iyi şartlarla çok çalışmamız lâzımdır» demiştirönceki gece Bükreş turnuasından dönen Federasyon Başkanı,güreşçilerimizin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Allay,Leviski berabere kaldı:Siyah-beyazlılar başarılı oyun çıkardılar.Beraberlik golünü Aytekin kaydetti SOFYA,ÖZEL Bulgaristan'ın Levsky ile Türkiye'nin Altay takımları,bundan bir süre önce İzmir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • im TIÎEKİYE BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA lııtufi ıtcıısı?İTMİıını?ıı it oî ıı m F.Bahçe galip:63-0.Saray mağlûp:69-57 İZMİR,ÖZEL Türkiye Basketbol Şam piyonasının ikinci devresine dün Fuar Kapalı Spor Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:Faruk AYRAL •MI 11IIIIIII MİM BİRİNCİ KOŞU:Favori:Maşallah 18,Plase:Budin.İKİNCİ KOŞU:Favori:Alnar,Plase:Levend 2,Malatyalı,Sürpriz:Selçukhan.UCUNCU KOŞU:Favori:Matra I,Plase:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • Milliyetti görüşü DÜN Dolmabahçe'den geçenler,lahmacuncuların,boyacıların,çikletçilerin etrafını çevirdiği,önü bayraklı otobüsün bir Hacı seferine çıktığını sanıra" Oysa,Türk Millî Takımı bir Dünya Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • HACI KAFILESI OlBl Sabah saat 8'de kalkması icabeden otobüsün gec kalması sebebiyle Mithatpasa Stadının önü bir panayır yerine dönmüştür.Resimde kafileyi seyreden meraklılar ve bir temizlik isçisi afö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 29.04.1965
  • a ile Dünya Kupası için karşılaşacak olan Sağaçık Yılmaz yolda rahatsızlandı.Şenol solaçık Nevzat soliç oynayacak Hakemler.Avusturyalı NECMİ TANYOLAÇ KAPIKULE'DEN bildiriyor PAZAR günü Dünya Kupası it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 229
  • 29.04.1965
  • bulu,Rumeli ve Anadolu eyaletlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı.Çorum halkının üçte ikisi,şehirlerinde yarılıp açılan toprak içinde yok oldular.Gelibolu istihkâmları da yıkıldı.Bayezid'in doğdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 229
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 230
  • 29.04.1965
  • buyurdu.Şehzade Selim ise,buna uyacağı yerde,babasına ve devlet merkezine yakın olmak amacı ile Rumeli'de bir sancak istedi.Selim,böyle bir yakın yerde bulunmakla,Bayezid'in sultanlığı Ahmed'e bırakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 230
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 231
  • 29.04.1965
  • haykırdılar.Sonra da karşısındakiler üzerine hızla saldırdılar Şehzade Selim'in ordusu bozuldu.Selim,ancak Karabulut adlı cins atının sürati ve kendisinin peşinden gelen bir kaç süvari ile arasına atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 231
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 232
  • 29.04.1965
  • França olıcak tâlib anın define say etdi Yapıldı yedi kat bir külle Polya'ya karib ancak Girüb kalyona gitdik füçiden kokmuş sular içdik Gıdamız peksimet zeytun ile kasbü'l-habib ancak Neherng-âsâ den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 232