Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • Egeli A.P.'liler Genel Merkezi itham ettiler Milletvekillerinin katıldığı toplantıda APVıin «Köylüye sırt çevirmiş tüccar kulübü hâlina getirildiği» ileri sürüldü İZMİR,ÖZEL A milletvekilleri arasmdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • ERMENİ YURÎBAŞLÂU ANITA ÇELENK KOYDU Paris ve Lübnan'da yaşayan Ermeni'lerin Türkiye ve Türk'ler aleyhine giriştikleri kampanyayı protesto amaciyle Türk Ermeni vatandaşlarımız da dün sabah Taksim Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • Ürgüplü:"Selâmet nesağda nesolda^ Başbakan,Halkevleri Kurultayında,Atatürk'ün eserlerine sarılinacağmı söyledi.Devietteki halkevleri binaları istenecek ANKARA,ÖZEL HALKEVLERİ Büyük Kurultayında dün bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • f^ IBRISLA ilgili son gelişmeler üzerine hükümetin 1^ almayı düşündüğü tedbirler,yarın toplanacak Güvenlik Kurulunda görüşülecektir.Anlaşıldığına göre siyasî ve askerî alanlarda ayrı ayrı değerlendiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • APli 4 MİLLETVEKİLİ HAYSİYET mVANINA SEVKEDİLİYOR ANKARA,ÖZEL AP Grubunun toplanması için önerge hazırlayan 4 AP'li milletvekilinin,Grup Yönetmeliğine aykırı olarak önergeyi Gruba vermeden basma açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • "GENÇLIK„ konulu dünkü açıkoturum hâdiseli geçti TÜRKİYE Millî Gençlik Teşkilâtının düzenlediği «Türkiye'nin siyasî hayatında gençliğin yeri» konulu açık oturum hâdiseli geçmiştir.Saraçhanebaşmdaki Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • Bölükbası Koalisyondan çekilmemek azminde ANKARA,ÖZEL klfj Genel BaŞ-BV%f kanı Osman B ö 1 ü k b a-şı dün bir demeç ya-ymlayarak «Koalis-I yondan çekilmeyecel ğini» açıklamıştır.Bölükbası,tahriklere I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • Kıbrıs konusunda Ekrem Alkan'm görüşü i "Dosta inanmak EKREM ALİCAN Günün torunları hakkında fikirlerini açıkladıboş bir İkili anlaşmaların incelenmesine taraftar olan Alican «Türkiye'nin tek dâvası p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • ^k;Türklere vize sar ti kondu Yunanistan'a gitmek isleyen Türk uyruklular Yunan elçiliğinden vize alacaklar,Türk diplomatlar da karar kapsamına abdı ATİNA,AFP,Reuter TİNA Hükümeti,Yunanistan'a girmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1965
  • Genel Kurmayda Kıbrıs'la ilgili tedbirler ele alındı ANKARA,NİLÜFER YALÇIN bildiriyor TÜRK kanunlarına tâbi olan ve siyasetle uğraşması,anlaşmalar ve kanunlar gereğince yasaklanmış bulunan «Patrikhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1965
  • Sahibi:Milliyet A.S.Gazetecilik adına ERCÜMENT KARACAN Miiiiuet Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YAS ASI N A UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • BİR BASIN MÜZESİ NE zaman bizim Gazeteciler Cemiyetine gitsem eski meslekdaşlarımı hatırlar,büyük Hind şairi Hosrev-i-Dehlevinin:«Geçende kabristana gittim,giden dostlarımın firakıyle ağlayarak «Onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • Lâiklik taassuba karşı sağlam bir barajdır İNSANLIĞIN huzur ve inkişafını temin için zaman zaman toplumların çeşitli çâreler ihdas ettiği görülmüştür.Bu çârelerin başında bilhassa dinler yer alır ki,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • tMILLIYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Milliyet'e Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul* adresine gönderiniz.YETKİLİ KİM 1963 64 ders yılında açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • CİN,BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLUNDA {GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Kitap toplatmak ve Anayasa bel Edebiyat i i i i cevap vermiş «Anayasamız,bir prensip olarak yabancı mem-ve bu açıkla.Armağanım ka |eketlerde basılan ve yayınlanan eserlerle İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • FİATLAR VE TEDİYE ŞARTI 2 Oda,1 hol mutfak duj-tuvalet ön balkon,arka balkon 28750 Lira 10 Mayıs.965 gününe kadar 20 tenzilâtla 23000 5000 Lira daire ayrılıp mukavele yapılırken,6500 lira 1 ay sonra*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Şirketimizin ilk îdare Meclisi Reisi ve kıymetli Genel Müdürümüz,Yüksek Mühendis,CEYAT StBERR âni bir kalb krizi sonucunda 23 Nisan 1965 Cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Şirketimizin ilk îdare Meclisi Reisi ve kıymetli Genel Müdürümüz,Yüksek Mühendis,CEVAT SÜBERK âni bir kalb krizi sonucunda 23 Nisan 1965 Cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • ACI BM KAYIP Çok kıymetli aile büyüğümüz,Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Genel Müdürü,Yüksek Mühendis T SÜ 23 Nisan 1965 Cuma günü âni bir kalb krizi sonucunda Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1965
  • ORTAKLASA KURUNTU BÜLENT ECEVIT DEMOKRAT Parti iktidarda iken,Demokrat Partililere göre,memurlar muhalif di;iktidara karşı partizandı.Bu «muhalif» veya «tersine partizan» memur kadrosundan kurtulmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1965
  • Çalışma Cakanı,Bütçe Karma Komisyonunda açıklama yaptı İşçi ihracı sürecek İşçilerin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için bir işçi «Mesken Ofisi» kurulacak ANKARA,ÖZEL BÜTÇE Karma Komisyonunda dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • PARTİLER TASARISI BÜTÇEDEN ÖNCE MECLİS'E GELECEK ANKARA,ÖZEL Hükümet,Siyasî Parti-I 1er Kanun Tasarısının bütçe Millet Meclisine gelinceye kadar çıkarılması,bütçeden sonra da Toprak Reformu Kanun Tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • Patlayan el bombası üc cocugu öldürdü iskenderun,özel Nereden buldukları tesbit edilemeyen bir el bombasını kurcalayan üç çocuk ölmüş,dört çocuk da koma halinde yaralanarak hastahaneye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • Petrol Kanunu tâdil edilmiyor Bakan,millîleştirme zarar verir dedi.Döviz sağlamayan esnaf koladan yararlanamayacak ANKARA,ÖZEL SANAYİ Bakanlığı bütçesi üzerinde,Bütçe Komisyonunda bir konuşma yapan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • 5:s=YARIM HAVA HASIL OLACAK?Kötü hava ayırımları yurdumuzun kuzey bölgelerinden geçmekte ve gelip geçici yağışlar bırakmaktadır.Duruma göre yarın:Trakya,Marmara'nın kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de genel o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müfettiş Muavini Alınacak 3ankamız Teftiş Heyetine;Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi idarî ilimler Fakültesi,iktisadi ve Ticarî il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • herkesin diş macunu Reklamcılık 1547 535«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • KANUNSUZ LOKAVTIN SERVET DÜŞMANLIĞI YARATTIĞI SÖYLENDİ Marmara ve Trakya Bölgesi Tütün,Müskirat,Gıda İşçileri Sendikasının yıllık kongresinde işverenlerin kanunsuz lokavt yapmak suretiyle sermaye düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • Siyasî îıayatda Gençliğin yeri Derleyen:CAHİT ÜZEN IMIIMIM IIIMMIttllIllU Âz gelişmiş ülkelerin gençliği toplum konuları ile daha fazla ilgileniyor jp EMINERIN ilk konuşma-smı yapan idare Hukuku Asist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • SUÇLU ÇOCUKLAR VE 23 NİSAN.îzmlr Çocuk Cezaevindeki 301 mahkûm çocuk «23 Nisan)ı hür olarak kutladılar.«Ulusal Egemenlik Bayramı»nda cezaevi idaresi onları da geçici hürriyete kavuşturmuştu.Yaşları 7-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • Gençlik kuruluşlarının özellikle son yıllarda çeşitli şekillerde memleket sorunlarını tartışmaları,bâzı çevrelerde «Siyasete karışma» şeklinde yorumlanmakta ve bunun doğru olmadığı ileri sürülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • DORA SUNİ DERİ Yer ve Sofra BALARI Oora sağlamdır ucuzdur,her zevke uygundur© zarif çeşitlidir.Aldanmamak için mamullerimizin arka kısmına vurulmuş DORA markasını arayınız.DORA,Derby Plâstik Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne İstanbul Gaztenizin 19.Mart.1965 günlü sayısında aleyhime yayınlanan haberiniz asılsızdır.Ne geçici ve nede sürekli olarak işten el çektirilmiş değilim.İthaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • TÜRKİYE'DE HER 30 BİRİ SAKAT Sakatlar Derneği,sakalların işyerlerinde yüzde dört nisbetinde çalış!inikasını öngören kanun tasarısının biran önce ele alınmasını istedi SAKATLAR Derneği Yönetim Kurulu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • GALEYANA GELMEMİŞ GENÇ ADAM GERÇEKTE 1 'GENÇ ADAM,DEĞİLDİR PROF.ismet Gritli'ye göre,bir memleketin hamleci kuvvetini en çok gençlik temsil etmektedir ve «Denilebilir ki,hiçbir protestoda bulunmamış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 25.04.1965
  • tlılıır'imuıoKiı markalardan •¦kIBllOtt»*!JBJk k set s:r olamaz Çünkü:AEG herşeyden evvel yüksek kaliteli bir mamuldür.AEG,80 seneden beri bütün dünyada erişilmez bîr kalite üstünlüğü temin etmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1965
  • Hatay Valiliğinden 1 Hatay tli Antakya Merkezinde yapılacak olan Kız Ilköğretmen Okulu ikili lojman ve spor salonu inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • İLÂN AFYON ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Fabrikamızın 1965 yılı İhtiyacı olan 6000 ton ALÇI-TAŞI satın alınacaktır 2 thale 10 Mayıs 1965 Pazartesi günü saat 15.00 te acık eksiltme esaslarına gört.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • ELEMAN ARANİYOR Piyasa ve banka muamelelerine vâkıf asgari ortaokul mezunu lise mezunları tercih edilecektir)düzgün ve ikna kaabiliyetl olan,20 25'yaslarında.Anadoluda seyahat edebilecek bir PAZARLAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • GROMİKO'ya LÜKS I OTOMOBİL ALINDI NEYV YORK,A.P.Sovyet Rusya Dışişleri İ| Bakanı Andrei Gromiko adına içinde televizyon ğJ ve bar bulunan 17 bin EŞE dolarlık lüks bir Ameri-kan otomobili alınmıştır,Ej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • DOMİNİK'TE HÜKÜMET DARBESİ TEŞEBBÜSÜ SANTA DOMİNGO,A.F.P.Dominik radyosu dün radyonun ihtilâlciler eline geçtiğini bildirmiştir.Santa Domingo'da dolaşan çeşitli söylentilere göre Dominik Cumhuriyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • TESTLE İMTİHAN I KOLEJLERE GİRİŞ TESTLERİ:Sorulu,Cevaplı Bilgi Zekâ Kabiliyet Testleri,özel ve resmî koleje girecek öğrencileri imtihana hazırlar,başarı sağlar.15 Lira II ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ TESTLERİ:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • inşaatlarınızda üstün kaliteli PINARHİSAR ÇİMENTOSU Kullanınız.Basın 6326)5370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • SAYGON Bir Budist keşişi bu sabah buranın birkaç kilometre güneyinde,Budist ölülerinin yakıldığı bir fırında kendini ateşe vererek intihar etmiştir.Keşişin,intiharı sırasmda tek başına olduğu ve ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • KONSORSYUM 150 MİLYON DOLARLIK BORCU ERTELEDİ Ertelenen borç üç taksitte ödenecek.Bâzı borçlarımız için de düşük faizli,uzun vadeli ödeme şartı kabul edildi PARİS,özel Muhabirimiz Misel PERLMAN bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • ÖĞRENCİLER AYDINLATILACAK Amerika Dışişleri Bakanlığı,bir müddettenberi Amerika'nın Vietnam siyasetine karşı gittikçe artan bir düşmanlık gösteren öğrenci çevrelerini aydınlatma kampanyası tertip etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • ASKER YOLLANMAYACAK Washington'da hafta başından beri dolaşan söylentilerde,Vietnam'daki Amerikan kuvvetlerinin sayısının 50.000'e yükseltileceği ileri sürülmekteydi.Ancak,ilgili makamlar böyle bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • İTALYAN KOMÜNİST PARTİSİ VÎETKONG'A YARDIM EDECEK İtalyan Komünist Partisi,Komünist Viet Kong gerillalarına nasıl bir yardım sağlanabileceğini anlamak maksadiyle,dün gece Hanoi'ye bir heyet göndermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • HAVA HÜCUMLARI SAYGON,Amerikan hava kuvvetlerine bağlı altı Canberra jet bombardıman uçağı dün gece Kuzey Vietnam üzerinde «silâhlı bir keşif uçuşuna» çıkarak,tesbit ettikleri hedeflere hücum etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • 22 yıl süren kanlı bir iç harbin sonu 1949'db alandı Hükümetini el A ilan etti Cumhuriyetin kuruluşuna yol açan iç savaş 15 milyon insana malolmuştu UN YAT-SEN ve Mao Tse-Tung.1900 yılından sonra Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • eubuûtc YER SİLİCİSİ l j/er suya girmeden Eq ilmeden Rahat ve kolay TEMİZLİK GURT?c.Ltd.Sİ\UIU5BANKA1ARG.I4 ANKAflA Herla 1158)5378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI istanbul Âlım ve Satım Komisyonundan HASIR SÜPÜRGE ALINACAK 1 30.000 adet hasır süpürge Büyük)10 Mayıs 1965 Pazartesi günü saat 15 de Sirkecideki komisyon binasında kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.dan Aşağıda yaz ı malzeme alınacak 1 36.000 adet 1/2X170 mm.eb'adında SOMUNLU BOM-BE BAŞLI AĞACA DEMİR CIVATA Son teklif verme müddeti 14.5.1965 tir 2 Muhtelif atelye İŞ TEZGÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • GİRESUN VALİLİĞİNDEN İLÂN Yaptırılacak iş Ş.Karahisar ilçesinde 50 başlık tabiî tohumlama inşaatı olup keşif bedeli 180.949.34 lira geçici teminat' 10.297 liradır Eksiltme kapalı zarf usuliyle 5/5/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • ^^SABIRSIZLIKLA BEKLENEN HAKİKİ BÜYÜK MEVSİM SONU TENZİLATLI SATIŞLARIMIZ DEV4M EDİYOR!YENi KARAMÜRSEL mağazalari i SULTANHAMAM 2.VAKIF HAN)Heklâmkol Even)34 5380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • Dr.Adenauer'den De Gaulle'a mektup M.EKREM AYDIN yazıyor TAM da ilkbaharda başlayan flört,eski Başbakan Adenauer'i hem üzüyor ve hem de korkutuyor.General De Gaulle'ün,Sovyetlerin Fransa Büyükelçisi V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • FRANSA'DA TÜRK HEDİYELİK EŞYASI TEŞHİR EDİLECEK PARİS,özel Muhabirimizden Bugüne kadar,kendi sınıfındaki diğer «büyük dükkânlar» gibi,muhtelif memleketler mamullerini tertiplediği özel sergilerde teşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • Güvercinler ve şahinler OSMAN AYKUT YAZIYOR i «Galiba güvercinler gene ağır bastı!s?Başkan Johnson'un son olarak Baltimore'i?daki Johns Hopkins Üniversitesinde söyle-di£i nutukta yaptığı «kayıtsız şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • doğrusu,istemeden,kendilerini otomobil sanayiinin korkunç gelişmesine adamış olanlar teknik devrimin meçhul askerleri.Diğer taraftan,«Pariste Nisan.şarkısının dünyaya yaymış olduğu romantik havayı his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 25.04.1965
  • Dean Rı akınları Vietnam'a ulanmayacak DIS HABERLER SERVİSİ B AMERİKA Dışişleri Bakanı Dean Rusk dün Amerika'nın Beynelmilel Hukuk Derneğinde yaptığı bir konuşmada,Amerika'nın Vietnam harbiyle ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1965
  • Pijama.Kravat.Elbise.Kadın çamaşırı.Cüzdan.Valiz.ve ı ı Babası hır kamyon şoförüydü.Kardeşi hâlâ Edinbourgh'da sokakları arşınlıyor.Scan Connery Gizli Ajan 007 olarak zengin oldu.Saıîcce son filminden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 25.04.1965
  • m&&Em İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR Sinek deveye misafir olmuş BİR grup milletvekili Meclis'te oturmuş lâf yapıyorlardı.Hemen hemen konuşulmamış hiç bir konu kalmamıştı.Alamadıkları zamlardan tutun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 25.04.1965
  • P^El-AKET GEÇ KAL.CAĞIAA™ GÖLDÜN MU Şu îŞl ORTALIĞI KAR.KAR.L.AMIŞ.AKABAV» ÇikAR/VvAK İÇİNİ V BUNICA KARI TEMİZU-EMEaA LÂZIM.r7T' CD VAGIN1 DEGİŞTİeSiNJL.ER DİVE DÜN» AKABAVl SERViS ISTASyONJUNJ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1965
  • BULMACA HECE BULMACASI A A A A—A AD BA—BAL BAR BI Bl DA Di ET FAT CAN GI GlO HAP t İ—tL İL ÎL İL tN İM LAV KA KA KA KAS KEN Kİ Kİ LI LDX MAB MA MAS MES MÜ Nİ PA PA PES RA RAN Rl SİL TA TEN Tl Tl Tl Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 25.04.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHİR Hepsi de büyümüş ve küçülmüş sanki.ne vakit göndereceksin şu asilzadeleri evlerine Quentin?İki gündenberi onlarla burun buruna olmak sinirlerimi berbat etmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 25.04.1965
  • Hayır,Musto değildi bu gelen,Juliaydi.Üzerine koyu yeşil bir pelerin atmıştı.Kapı kanadı açılır açılmaz bir rüzgâr gibi hemen içeriye daldı,kapıyı bizzat kendisi kapadı ve sırtını kapı kanadına dayıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 25.04.1965
  • r hkH,Aİı_e Bir.TEK ERKEK TİPıNlİ GELİŞ.TİRıP VETlŞTlRDİ DÜN ^nini DÖRrr BİR.KÖ-ŞEŞİNDE ii.MEMO* Zum BEN-ZERİN İ ANi 'i-ELO-ERl GOZL-ERİ VÜZL.ERİ RAZ.Ui_ARl OVL.ESİNE BENZER Kİ BİRİBİRL.ERİNE fcî/v\S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 25.04.1965
  • 22 Aralık 20 Ocak)Mutlu bir gündesiniz.Şayet eski defterleri karıştırmaktan vazgeçer,biraz da sevdiğiniz kimsenin gururunu dikkate alırsanız aranızdaki gergin hava kendiliğinden yumuşayacak,ikiniz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.04.1965
  • mek umudu ile Budak Bey'in dâvasını destekledi.Bu bakımdan Sultan Bayezid,bu baba mirasının davacısını Anadoluya yollayarak Amasya Beyi Hızır Bevzâde Mehmed Paşa'yı,Kayseri Bey'i Mihaloğlu İskender Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 25.04.1965
  • Biricik sevgilim.Birbirimizden ayrılalı henüz pek az bir zaman oldırj halde aradan asırlar geçmiş gibi özledim seni.Kadefj bizi şimdilik ayırmış olabilir.fakat en kısa bir zamanda tekrar biraraya gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
  • 25.04.1965
  • BÎR gazetede bir magazin yazısı gözüme ilişti:«Kadınlar,genç kızlar 40 yaşındaki erkekleri tercih ediyor.40 yaş'a ait bir yazı,bu yaşa bir Yaz'ı kalmış hangi erkeği ilgilendirmez?Ben de bir solukta ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.04.1965
  • BRİOİTTE BARDOrNUN İTİRJ&FLARI BEN VEgüzellik inince,bo oruml Bazı günler kendisini çok güzel,bazı günler de çok berbat bulan BMufak fefek şeylere sıkılmak için budala olmak lazım gelir,diyor ww Çenee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.04.1965
  • BAYEZİD'E SUİKASD Bayezid,Manastır'dan,Parlepe'ye giderken kalender kıyafetine girmiş bir kaatil derin ve dar bir geçitte Padişah'm yanına sokularak onu hançerlemek istemiş ise de muhafızlar atik davr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 25.04.1965
  • Balmumcu'da 5 ay boş yere oö o o immo.msm Balmumcu'da 13 Kasım jrünü yapılan tahliye töreni enEe BİRİMCİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ DEVRİNİN HİKÂYESİ İkinci Bölüm 13 KASIM Nezârete alındıkları halde baklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • Türkiye Kızılay Derneğinden Derneğimiz İhtiyacı İçin 20 milyon soda ve 18 milyon madensuyu şişesi kapsülü satın alınacaktır.Şartnameler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden,istanbul'da Kızılay istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • Batı Almanya Avrupa'nın en bUyiik eiÇER 0Ö'F 7 fabrika» CIILCIAAS MASCHINENFABRIK CMBH HA«SEWINKEl/WESTFAl£N mamuta»,t CLAAS MATADOR BİÇER-DÜĞERLERİ şimdide Türkiye'de Senede 20.000'in üstünde Biçer-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Yedek subay,askerî memur ve Astsb.larm 1965 yedeklik yoklamaları ve çağ dışı işlemleri 1 MAYIS ile 30 HA-ZİRAN 1965 tarihleri arasında yapılacaktır 2 Her yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • TELEFON:Uy'.İSTANBUL:22 4410 m.ANKARA 17 41 80 İS SATILIK EMLAK SATILIK,Vefa caddesi Ankara Makarna Fabrikasına yakın 25 metre cepheli imar durumlu arsa Müracaat Eren Emlâk.Telefon:48 00 05 veya 22 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • İzmir Devlet Hastanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Hastahanenin 1965 malî yılı ihtiyacından olan beher kilosu 580 kuruş muhammen bedelli 36 ton dana ve beher kilosu 765 kuruş muhammen bedelli 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1965
  • Halis tereyağ nefasetinde olan yegâne mutfak margarini TARlN'dir.VİTAMİNLİ ile Türk mutfağının en nefis yemeklerini güvenle pişirebilirsiniz.TARİN BİR TARİŞ MAMULÜDÜR TARİŞ,TARİNÎN KALİTESİNİ GARANTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 25.04.1965
  • 28 Nisan Çarşambadan itibaren İKİNCİ HAFTA Yalnız E M E I Sinemasında Tel:44 84 39 1 Radyolarımızda temsili büyük ilgi uyandıran ve kuş meraklıları üe sinemaseverler tarafından bu sezon gösterilmesi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • i Yarın matinelerden itibaren Baştanbaşa bir kahkaha tufanı TOTO'nun son filmi Sineman ÇAPKIN ÂŞIK ilâncılık 6475 5383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • SAYIN KADIKÖYLÜLERİN DİKKATİNE:Sineması Müdüriyetinden:Yapılan binlerce müracaat üzerine programımızı değiştirmeye mecbur olduğumuzdan gösterilen olağanüstü büyük rağbete bir şükran mukabelesi olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • GAZİANTEPLİLER DUYAN DUYMAYANLARA BİLDİRSİN 2 Mayıs 1965 Pazar günü Belgrat Ormanlarında yapılacak sürprizli piknikte GAZİANTEP SAHRESİ)Müracaat:Gaziantep Tamtma,Yardımlaşma ve Kültür Derneği.Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • CİHANGİR Sıraselviler Caddesi No.189)ŞUBEMİZ YARIN AÇILIYOR m Kuru Temizleme ve Boyama Fabrikası İlâncılık 6414 5369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • ELBİSE YAPTIRILACAKTIR Lâcivert renkte keten kumaştan 500 adet işçi elbisesi yaptırılacaktır.İsteklilerin aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.UZEL TİCARET ve SANAYİ Ltd.Şti.Rami,Topçular,Kışla C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • TÜNEL DERSANESI nde STENOhu«SLAR.İlk Belediye Caddesi Nur Han No.17/7 İlâncılık 6459 5364
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • 28 N'3an Çarşambadan itibaren $ARAY Ve MARMARA'da Ünlü rejisör FRANCOİS TRUFFAUT'niın bütün sinema dünyasında alkışlanan,bir «Şaheser» olarak vasıflandırılan en güzel filmi.UNUTULMAYAN SEVGİLİ Jules e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • PERKİNS.BEDFORD,THAMES T&r ENJEKTÖR,ELEMAN POMPA AKSAMI HER YERDE ISRARLA ARAYINIZ MOTOKAM TİCARET-Sirkeci İst İlâncılık 6463 5361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • GENERAL T.A.O.İyi İngilizce bilgisi ve sür'atli makina yazması lâzımdır.Ücret tatminkârdır.Fabrikaya şahsen müracaat edilmesi rica olunur.General Elektrik TOPKAPI)ı Yeni Ajans 2015 5359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • AZAK TİYATROSU GÖNÜL ÜLKÜ-GAZANFER ÖZCAN S Mayısta turneye çıkılacağından SON 7 GÜN ONLAR ERMİŞ MURADINA KOMEDİ 3 PERDE)Nakledenler:Bedia MUVAHHÎD Vasfi Rıza ZOBU Umumî arzu üzerine son defa 2 Mayıs P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • ithal Malı Marley ve AEemfnyunı Profil Marley yer döşemeleri zengin renk çeşitlerile M2 32 TL.Avrupa Filinkoti ile.Alemiyum profil çeşitleri,Asansör kabinleri,Vitrinler v.s.Telefon 48 56 42 Milliyet 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • SMjâ»!•estaııraııt 21*2 YAKINDA HİZMETİNİZDE PENDİK TEL:53 48 01 7 Milliyet 5388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • tlOİİ TÜRK ELİŞLERİ,TURİSTİK,HEDİYELİK EŞYA MAĞAZA SI-HARBİYE YARINDAN İTİBAREN HİZMETİNİZDE Reklâmcılık 1644 5387
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • ELEMAN ARANİYOR Muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere Ticaret Lisesi mezunu,askerlikle ilişiği olmayan elemanlara ihtiyaç vardır.Taliplerin aşağıdaki adrese şahsen müracaatları rica olunur.Rami,Topç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Müdürlüğümüz Süı Fabrikasına ait yoğurt fabrikasının ön soğutma odası ve muhafaza deposu soğutma tesisleri işi.28 Nisan 1965 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • MALVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cinsi Miktarı:Muhammen bedeli Geçici teminat Adet Lira Krş.Lira Krş.21 A Massey-Harris Bezli)23 5.000.00 375.00 21 A Massey-Harris Helezon)3 6.000.00 450.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • ıi!i!iııi!ii!lli!iii!iiiiiiiiiiiiıııllllllllllılllıi!il!lıllııılillillıi!lil»»!lillliıilli«iili«i"illlllıılılll 1 İSTANBUL ES Orta dalga 428 m.19.15 Melodiler ülke-12.30 Yurttan sesler ve kısa haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • FRANSA'DA GENÇ SES YILDIZLARI PARLIYOR JOE DASSİN Folklor şarkıcısı LAURA ULMER Çok marifetleri olan bir kıa AVRUPA MÜZİK ÂLE-MİNİN YENİ İSTİDAT-LARI:LAURA,JOE DASSİN,R O N N I E BİRD,ANNİ JANSSEN,PİE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 25.04.1965
  • SİNEMALAR TİYATROLAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 S5)t Anjelik Saray Yosması)Michele Mercier R.F.EMEK Tel:44 84 39)Alkatraz Kuşçusu B.Lancaster 1.Pazartesi Matine ve Suarede:Batı Yakasının Hikâyesi İNCİ Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • BİR FİLİM YILDIZININ CAZİBE VE GÜZELLİĞİNE SAHİP«OLMAK İÇİN.siz de tanınmış perde sanatkârı SEVDA FERDAC gibi yapınız.Banyo ve lavabonuzda yeni kalite kremli PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Terkibine G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • mmmm ffîmm ¦Üü Eleme Turunda Türkiye'yi iki maçta da mağlûp eden ve grubunun favorisi olarak gösterilen Portehi lavakua k Çeklerin en büyük spor otoritesi Dr.Ura "Herkes bize şans tanıyor ama İğŞ8^ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • Lübnan Üniversitesi voleybolcuları geliyor Lübnan üniversitesi kız ve erkek voleybol takımları yarın uçakla cehrimize gelecektir.28 Nisan Çarşamba günü Spor Sarayında Türkiye Üniversiteleri kız ve erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • Burruni,Dünya Sinek Sıklet Şampiyonu.i ROMA.AA.İtalyan boksörü SaVvatore Burruni,Tayland'lı Pone Kingpeç'i ittifakla mağlûp ederek dünya sinek siklet şampiyonluğu unvanını ele geçirmiştir.Arka arkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Piçehan İKİNCİ KOŞU:Favori:Ümit 12,Plase:Jet 9,Dalga 2,Sürpriz:Budin ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Ayvaz,Plase:Timurlenk,Alkış,Sürpriz:Samiha 54 DÖRDÜNCÜ KOŞU» Favori:Unsaldı BEŞİNCİ KOŞU:Fav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • TÜNEL DERSANESj* nde Fizik-Kimya-Matematik-İngilizce PRATİK ALMANCA İlk Beledfye Caddesi Nur Han No.17/7 Beyoğlu-Tünel Reklflmpılık 1B44 53R7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • Türbogeneratör ve Salt Tablosu Cihazları Satın Alınacaktır.Ankara'da Yeni Tanır ve Havadis gazetelerinin 16.3.1965 ve 17.3.1965,İstanbul'da Son Havadis ve Tercüman gazetelerinin 18.3.1965 ve 19.3.1965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • ÖLÜM Merhum AH Teoman refikası,Dr.Avnl Teoman ve Hale Boysan'ın anneleri,Süleyman Boysan ve Mihriban Teoman'ın kayın valideleri,Ömer Teoman,Alev ve Ali Boysan'ın büyükanneleri Saadet TEOMAN 24.41965 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • SİNOP KIZ İLKÖĞRETMEN OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN C i o s i Miktarı Muhammen Geçici İhalenin tutan teminatı tarihi saati şekli Lr.Kr.Lr.Kr.Yiyecek ttatâMI 34 kalem 232000 00 12850 00 10.5.1965 11 kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • SATILIK ARSALAR Fatih'te,Darüşşafaka Caddesi üzerinde yeni İMAR DURU/vALU arsalar 27 NİSAN 1965 Sal» günü saat 14'te Şişli'de Site Sine-i» masının 101 numaralı bürosunda satıla-çaktır.İsteklilerin tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • 2*Sü^| Haşaratla MÜCADELENİZDE SİLÂHINIZ:a/LEVENT W OTOMATİK Iiğ^ FİLİT POMPASIDIR LEVENT FİLI7 POMPALARI Bot miktarda piyasaya afztdıimıstlı.BOL ÇEŞİT-UCUZ FİAT SATIŞ YERİ:TAH7AKALE OEVEOGLU YOKUŞU 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • MEYLİ» Ailemizin büyüğü merhum MUSTAFA MURTEZAOĞLU'mın vefatının dördüncü yılına müsadif 25 Nisan 1965 Pazar günü öğle namazından sonra Fatih.Dülgerzade camiinde okutulacak mevlid'e akraba ve din kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • ÖLÜM Merhum Miralay Nisfet bey ile merhume Peyker hanımın kızı,Nurhayat Atabinen'ln annesi,merhum Hikmet bey'in kardeşi,Kemankeş Salim Paşanın yeğeni,merhum Savni Okçu,Avni ve Hüsnü Okçu'nun yeğenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • ¦aTm ı ıı ımmıiM' raır MEVLİDİ ŞERİF Gazetemiz bayilerinden Cevdet Köksal'ın kayınvalidesi Afet ÖZBEK'in vefatının elli ikinci gününt tesadüf eden 25 Nisan Pazar Bugün)günü Gedikpaşa Camiinde okunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • VEFAT Dul Bn.Süzet Raat'ın biricik egi Fuat,Semira ve Ferit'in sevgili babası Dul Bn.Refika Raat'ın sevgili evlâdı,Dul Bn.öjenl Tambay'ın sevgili damadı B.ve Bn.Jan Raat,B.ve Bn.Raymont Raat,B.ve Bn.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • Dr.BEDRİYE DENKER ile SADUN NUR TOLUN C.Savcı Muavini Evlendiler,istanbul 22.4.1965 Milliyet 5355
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • HÜLYA MEREY ile At.EROL KESKÎNEL Nişanlandılar.24.4.1965 Ksentepe İstanbul Milliyet 5341
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • TÜLAY ATİLLA 11* ADNAN SUÇSUZ Nişanlandılar.14.4.1965 İstanbul MlUlyet 5374
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • fij MUAZZES KALKAVAN Ba ÖZKR OZMAN nişanlandı l*r.24-4-965 UlUİ7«tt 5391 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • ÇEK GOZU İLE I V iz,TMlm 5 golü nasıl aüı PRAG,ÖZEL rT AMPERE» adlı I Çekoslovak aylık spor dergisinde,Portekiz'in Lizbon ve Ankara'da Türkiye ile yaptığı karşılaşmaları izleyen,Çekoslovakya'nın hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • Sivas Belediye Başkanlığından Y.Mühendis,Mühendis veya Mimar Alınacak Belediyemiz Fen işleri ile B.E.S.O.işlerinde çalışmak üzere yevmiyeli teknik personel istihdamına dair talimatname gereğince Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.04.1965
  • MALATYA TOPRAKSU X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Y E R t Malatya Merkez Çarmuzu Marasalı Malatya Merkez Çarmuzu Şivanlı Malatya Merkez Kale Erdemli Malatya Merkez Bağtepe Malatya Merkez Fırıncı Malatya Arguvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 25.04.1965
  • A.Gücü,uçuruma ı Hakem penaltıyı vermeyince,Yüksel 80dakikada iki puan getiren golü attı EĞER,Gerçeker 78 inci dakikada Şehmuz'un Cevdet'i düşürmesi ile doğan penaltıyı verse,belki de «Baraj yolcusu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • Beşlktaf D.Spor rjjl H.Tep* îz.Spor rjj 9.Spor A.Ordu Rl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • e# *tt l n Niye kızıyoruz?Eusebio doğru söylüyor SEN Cumhurbaşkanının,Başbakanın,Bakanların ve Milletvekillerini gözü önünde Portekiz takımını şişe yağmuruna tut,ondan sonra da Eusebio «Türkler bize e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • Mustafa Civelek ve İbrahim Güngör dördüncü oldu.Mustafa Onur ve Şakir Alpaslan ise elendiler AAİIIÎICD fAİ ICTI 2 Ma 'ısta Bükreş'te Romanya Ue karşılaşacak Milli takımımız dün Mithatpaşa fVılLLILtK y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • FUTBOL TÜRKİYE LİGİ Mithatpaşa Stadı:13.15:Beykoz D.Spor 15.00:Beşiktaş A.Gücü 19 Mayıs Stadı:13.30:H.Tepe A.Ordu 15.15:Ş.Spor İz.Spor İST.MAHALLÎ LİG Şeref Stadı:10.30:Taksim D.Paşa Vefa Stadı:10.30:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • İZ.SPOR:O HACETTEPE O HAKEMLER:Semih Zor» oğlu Abdi Parlakay Burhan özduygu H.TEPE:Baskın Uğur Aydın Onursal K.Turan Necdet Teoman B.Suphi Çetin K.Suphi Nuri İZ.SPOR:Tanzer özgür Bülent Tuncay Sezen İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • T-42 YIUN EN İYİ ONB^Rİ Cumhuriyet Gazetesinin tertiplediği 42 yılın en iyi onbiri anketi neticelenmiştir.Cihat Arman.Faruk Barlas.Basrl Dirimlili,Selâhattin Torkal.A.thsan Karayiğit.Hüseyin Saygım.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • Uiınordn Şekerspor,penaltı ile beraberliği kurtardı:1-1 HAKEMLER:Yiter Jozef ¦k-kirk)«Romen» Nejat Şener Cemalettin Tunç A.ORDU:Yüksel İsmet Muzaffer Muhterem Sedat Melih Cenap Doğan Yılmaz Adil Erkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • Türkiye liginde dünde D.Spor'a iahılan ve F.Bahçe'den 5 puan geride halan Beşiktaş'ı galibiyetten ve şampiyonluk İddiasından uzaklaştıran ikinci «ola Abdürrezzak reslmd* görüldüğü «İM 68.dakikada kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.04.1965
  • Başkent'teki 2-1 in revanşı bu gece 20 de Mifhafpaşa'da yapılıyor Türkiye Kupasında da iddialarını devam ettiren Sarı Lacivertliler şanslı gözüküyor.Maçın berabere bitmesi halinde bile Fenerbahçe yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 213
  • 25.04.1965
  • ileri sürerek,Osmanlı donanmasının Famagosta'da beklemesine müsaade edilemiyeceğini özür diliyerek açıkladı.Yine bir elçi,Padişah'ın dostluğunun bir belirtisi olmak üzere Venedik'e,Lorenzo dö Medici'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 213
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 214
  • 25.04.1965
  • mek umudu ile Budak Bey'in dâvasını destekledi.Bu bakımdan Sultan Bayezid,bu baba mirasının davacısını Anadoluya yollayarak Amasya Beyi Hızır Bevzâde Mehmed Paşa'yı,Kayseri Bey'i Mihaloğlu İskender Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 214
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 215
  • 25.04.1965
  • SULTAN CEM'l PAPA'DAN ALAN FRANSIZ KRALI SEKİZİNCİ CHARLES OSMANLI DEVLETİ TARO» 215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 215
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 216
  • 25.04.1965
  • BAYEZİD'E SUİKASD Bayezid,Manastır'dan,Parlepe'ye giderken kalender kıyafetine girmiş bir kaatil derin ve dar bir geçitte Padişah'm yanına sokularak onu hançerlemek istemiş ise de muhafızlar atik davr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 216