Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1965
  • Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN Y1LMAKR Magazin bölümünden sorumlu müdür:ADNAN TAHtR Spor bölümünden sorumlu müdür:NAMIK SEVIK Müessese müdürü:NURETTİN DEMİRKOL Genel Haberler Şefi Ömer SAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • EVVELKİ aksam,Kent Oyuncularının sahneye koydukları «Pembe Kadın» adh bir telif eserin temsilinde bulundum.Temsil Kent teşekkülünün sanatkârlarım muvaffakiyet şahikasının zirvesine yükselten bir zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • Çiçek hastalığına karşı uyanık bulunmalıyız.ÇÎÇEK hastalığı,tarih boyunca her iklim ve memlekette görülmüş,milyonlarca cana kıymıştır.Asya'yı çiçek hastalığının ocağı kabul edebiliriz.Dünyayı kasıp ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • ««MİLLİYET* in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lûtjen «Milliye?Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul* adresine gönderiniz.HOCANIN MUSKASI Malatya'nın Hekimhan ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • Hanımlar!Evinizin bütçesini hazırlarken tasarrufa önem veriyormusunuz ve bu küçük tasarrufların,birgün size büyük kazançlar sağlayacağını hiç düşündünüz mü?Sizde yatıracağınız vadeli her 50 ve vadesiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ 150 adet elle çalışır HESAP MAKİNESİ 8 Nisan 1965 Perşembe günü saat 15'de Karaköy Okçu Musa Caddesi No.39/51 Arşimidis Hanın zemin katında ellişer adetlik partiler halinde açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ taman indi Beher cildi 40 TL.Her Uç cildin başlıca sa tıs yeri KANAAT ve İN-KILÂP Kitabevleri Milliyet:4177
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Özel sektör fabrikalarında kalma değer düşüklüğü.SINAÎ üretimde ran tabilite ve prodüktivite he saplarının temelini teşkil eden «Katma değer» oranının özel sektör imalât sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1965
  • ve reformlar BÜLENT ECEVIT YURDUMUZDA,genel oy hakkına,söz ve denetleme özgürlüğüne dayanan demokratik düzen kurulduğundanberi,T.B.M.M.üyelerinin ödeneklerinde her artış tepki uyandırır.Bu kez tepkini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1965
  • herkes gıpta edecektir 67 DUPONT Dacron ve 33 lisbetinde extra kalite pamuktan mamul Vakko Dacron gömlekleri kolay yıkanır,katiyen çekmez,astığınız anda urur,sararmaz ve ütü istemez.Fevkalâde dayanıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • ÖZEL İKTİSÂDİ VE TİCARÎ İLİMLER YÜKSEK OKULU KONFERANSLARI ÖZEL İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER YÜKSEK OKULU 1965 YILI KONFERANSLARİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÜNLERDE SAAT 17.15TJE OKUL SALONUNDA VERİLECEKTİR.Gİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • Kıbrıs Arabulucusu Plaza,göreve tâyin edildiğindenberi yaptığı temasları ve Kıbrıs probleminin halli için tavsiyelerini ihtiva eden raporunu Genel Sekretere vermiştir.Aşağıda raporun özeti bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • r ı RAPORUN TEPKİLERİ ANKARA,«ÖNCE TÜRKLERİN DURUMU DÜZELTİLMELİ» ANKARA,AA I Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza'nırraporu hakkında görüşünü açıklayar I Dışişleri Bakanlığına yakın çevreler Türkiye'nin öte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • Petrol borusu döşeniyor ANKARA,ÖZEL Batman İskenderun arasında yapılacak 500 kilometrelik ham petrol boru hattı bir iki ay sonra döşenmeye başlanacaktır.300 milyon liraya çıkacak hat,yılda 3,5 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • st:E:r ^TltYARIK^AYÂ HASIL OLACAM İç Anadolumuzda merkezleşmiş olan bir alçak basınç ile buna bağlı kbtü hava ayırımları yurdumuzu etkileyecektir.Trakya,Marmara ve Ege'den itibaren düzelme beklenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • İSTANBUL TEKNİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yıldız)Okulumuza imtihanla Barem içi maaşlı memur ve Laborant alınacaktır.Memurin kanununun 4 üncü maddesini haiz isteklilerin bir dilekçe ile ve bizzat müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • Yurt dışında yazdığı kitapla Tedbirler ve Ceza Kanununa aykırı hareket ettiği için yargılanan i [SVİÇRE'de Fransızca olarak yaymla-Idığı «Türkiye'de 1960 Askerî İhtilâli» adlı eserinde Tedbirler Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • Gelir vergisi ödeme süresi 15 gün uzatıldı ^aisye Bakandı,Mart taksitlerinin 16 Nisan'a ini bir bil ANKARA,AA.MART 1965 tarihine kadar ödenmesi gereken 1964 yılına ait Gelir Vergisi birinci taksidinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • İl Bütçesine ye Tiyatro Talimatnamesine itiraz edildi Belediye Başkanı Haşim îşcan Belediye Bütçesine,CHP'li Belediye Meclisi üyeleri de,Belediye Meclisinde AP'lilerin oyları ile kabul edilen «Tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 01.04.1965
  • Bir kız öğrenci sınıfta pencereden alladı Pendik lisesinde bir kız öğrenci ders esnasında dün kendisini pencereden aşağı atarak intihar etmek istemiştir.Ortaokul ikinci sınıfta okuyan 15 yaşında N.Y.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1965
  • New-York'ta Basın Grevi dün önlendi Mörettip ve klişecilerin çıkartmak istediği grevin gerekçesi zam ve iş güvenliği konularına dayanıyordu NEW-YORK,A.P.Mürettiplerle klişecilerin gazete naşirleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • OK Hayat TARÎH MECMUASI 3.Sayı Pazartesi Günü Çıkıyor mm Reklâmcılık:U«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • Wft^cW^^8iMLMuafeaggg2&:i!U.g:j HASTANELERİN ve KLİNİKLERİN NAZARI DİKKATİNE Hususi yapılmış bütün tertibatiyle Overdrive)sistemi mevcut Hasla nakliye arabası ambulans)FABRÎKA FÎATINA SATILIKTIR Bol y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 15.Kota ve ihracat Rejimi ile ilgili çalışmalara başlanmış olması dolayısiyle,temennilerini,24 Nisan 1965 tarihine kadar,Odamız Etüd Şubesine bildirmeleri lüzumu duyttrulur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • İLAN 1 tstanbul Küçükçekmece Anbarlı köyü civarında Petrol Ofisi depo sahasında tstanbu!PETROL OFİSİ Bölge Müdürlüğünce 327563.19 lira keşif bed^üı muvakkat dolum yeri ve İrtibat yolu inşaatı thaleve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • iEfflfeSumfi Yollarımızda her yıl 12.000 trafik kazası vuku bulmaktadır.Resmi istatistikler bu kazaların kaygan ve yağışlı şartlarda şiddetle arttığını gösteriyor.Kaygan yollarda emniyetiniz,vasıtanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • ZİLE C.SAVCILIĞINDAN 1 Cezaevimiz 1965 mali yılı ihtiyacı bulunan 612 kilo nebatî margarin 1000 kile pirinç,2500 kilo bulgur,750 kilo makarna,1450 kilo incir.2064 kilo kuru fasulya,2064 kilo mercimek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • SAYGON'UN KUZEYİNDEKİ BÖLGEYE ASKERÎ BİRLİK TAŞIYAN 20 HELİKOPTERE HÜCUM EDİLDİ,5 Ü DÜŞTÜ VİETHAMA Güney Vietnamlı askerler,boğazın* dayadıkları okla bir Vietkong esirini sorguya eekiyorla» Hücuma 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • 2 milyon dolarlık eroin ele geçti NEW-YORK,A.P.Polisin sabahın erken saatlerinde bir apartmana yaptığı baskında 2 milyon dolar değerinde eroin ele geçirilmiş,3 kişi tevkif edilmiştir.Uyuşturucu Maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • ELİZABETH TAYLOR'UN ŞOFÖRÜ YARGILANMAYACAK DUBLİN,A.P.Emniyet makamları,3 Martta 73 yaşındaki bir kadının ölümü ile neticelenen bir otomobil ka/âsı için aktris Elizabeth Taylor'un Fransız şoförü Gasto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • BİR İSPANYOL UÇAĞI DÜŞTÜ,51 KİŞİ ÖLDÜ MADRİD,A.P.52 kişi taşıyan bir İspanyol yolcu uçağı,fena hava şartlan yüzünden Tanca açıklarmda düşmüş,51 kişi ölmüştür.Sağ kalanlar da ağır yaralıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • KRAL FARUK'UN CENAZESİ KAHİRE'DE KAHİRE,A.A.Eski Mısır Kralı Faruk'un cenazesi dün gece B.A.C.Hava Yollarına ait bir uçakla Terminal binası önüne gelmeden,eski Kralın cenazesi indirilerek kenarda bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • ff IH mm M a bb hb bb bb fg Hurrıjfef yuru/ufuncfe 1110 TABUT,t&şindi Yüzlerce otomobilin de katıldığı yürüyüşe hiç bir müdahale yapılmadı ve nümayişçiler taşıdıkları tabutları vilâyet konağına bırakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • ORTAOKUL,LİSE ve ENSTİTÜ MEZUNLARI MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?A CftTAOKUL VE LİSE MEZUNLARI:Etibnk Transformatör istasyonlarında teknisyen olarak çaldırılmak üzere Soma Eğitim Merkezinde 5 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 01.04.1965
  • T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 10000 Adet Mümin® Termit Ray Kaynaç;Yapıca Malzemesi 1 Hariçten teklif alma suretiyle 10000 adet alümino termit ray kaynağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1965
  • asiamonu S.Savcıhâmdan 1 Kastamonu Merkez Cezaevi ih$yacı için aşağıda cins ve miktarlan yazılı bulunan 22 kalem yiyecek maddeleri 26/3/1965 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü üe ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • Samsun Devlet Hastanesi Baştabibliginden Muhammen Tutarı Muvakkat Bedel Bedeli Teminatı Eksiltme sekil ve tarihi:Cinsi Miktarı Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.14.4.1965 Pazartesi Tek Tip Ekmek 720 Gr.55.000 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • İst.Lv.Amirliği Sirkeci Demirkapı 1 No.lu Sat.Al.Koni.Başkanlığından:Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri Kapalı Zarf usulü ile satın alınacaktır Şartnameleri her gün Komisyon'da görülebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • Demir Çember Satın Alınacaktır Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi için 14000 kg Demir Çember satın alınacaktır.Numune AL/VI Grupta görülür.Kapalı tekliflerin;üzerine 65092/Beykoz yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • 6400 METRE NSH LASTİK MÜCERRİTLİ KABLO ALINACAK Son teklif verme müddeti 20 Nisan 1965'dir.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temin edilebilir DENİZCİLİK BANKASİ T A.O.Basın:4545)4109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • SUÇLAYAN İFÂDELER:NEDİM ÖKMEN:«Menderes ile Bayar diktatörlük heveslisi idiler» ZEKİ ERATAMAN:«Lâçkalaşmış idarenin değişmesi gerektiğini söylemiştim» KASIM KÜFMVI:«Beni ceddime ait türbeyi yıkmakla t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1965
  • TELEFON:İSTANBUL:22 4410 ANKAÜA 174180 SATILIK EMLÂK BAKIKKöYDE Ataköy Plajı yakınında sahibinden manzaralı kat 44 78 31 BAKIRKÖY Bahçelievler İzzettin Çalışlar caddesinde sahibinden temiz daire 44 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1965
  • em ek I i k arın ahval 1111 k Şimdi de Ankara'da n *«i*vk^ Bakkalınızdan yağ alırken» TAMA kahvaltılık ve TARıN yemeklik margarinlerini istemeyi ihmal etmeyiniz.Halis pastörize sütlü,A ve D vitaminli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • HAFTANIN Yarı yolda kalanlar.TUNCAN OKAN t I1IIII IHIM KEŞANLI ALİ DESTANI Atıf Yılmaz' yönetiminde çevrilmiş bir Gün Füm yapımı.Oynayanlar:Fikret Hakan,Fatma Girik,Danyal Topatan,Hüseyin Baradan,Feri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • ROMEN MALI PİYANO UNDERWOOD AMERİKAN Orijinal STANDARD YAZI MAKİNELERİ DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata,Tünel Cad.Transturk Han Kat 4 Telefon:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM Reklâmcılık:1116 4152
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • Oto Dış Ve İç Lâstiği Alınacaktır.88 Dış,36 İç Lâstik)Tekliflerin en geç 10.4.1965 saat 13'e kadar Şubemiz Muhaberat Servisindeki teklif kutusuna atılması lâzımdır.Şartname Satma'ma Servisinden alınab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • SAÇ FIÇI YAPTIRILACAKTIR 5 Süreli bir imalât için 5-10-25 litrelik içi altın renkli lâkla J i kaplanmış saç fıçılar yaptırılacaktır.İmalâtçıların Tel:49 15 89 i 49 25 77 ye müracaatları.J 6 Yıldız:571
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • KENNEDY RESTAURANT PASTAHANE NIGHT CLUB Taksim,Sıraserviler,Tel.44 07 82 PEK YAKINDA HİZMETİNİZDE Sergio:16 4164
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • KOTA 232 Wellworthif Gömlek Fabrikasının Mümessili sıfatiyle mutemet olunuz.Telefon 48 72 43 İlâncılık:5977 4182
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • I!|li!ü İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.25 Açılış,program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 İstanbul'da bugün 8.00 Saz eserleri 8.15 Küçük ilânlar 8.20 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • KOTA 232 84.06.90 233 84.06.90 269 84,63 305 87,12 Lisansları alınacaktır.Tel:44 75 54 İlâncılık:5962 4174
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • Şirketimizde istihdam edilmek üzere tecrübeli bir Grafiker Ressama ihtiyaç vardır.Müracaat:Türk Basın Birliği Limited Ştiv Sirkeci Ebussuud Cad:No.75,kat 3.Tel:27 82 00 27 82 01 Milliyet:4186
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • ANCAK RÜYALARINIZDA GÖREBİLECEĞİNİZ BES STRIP TEASE TAKDİM EDİYOR.DOLLY DOLL RİTA MORENA B.B.BARDOT LUCİA BELLA CANDİDA AYRICA CRAVATTES CIRCUS REZERVASYON İÇİN TELEFON:47 63 62 Reklâmcılık 1256 4179
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • PATRİCİA CARİ* Her aksam ve tenzilâtlı Pazar matinesinde KERVANSARAYDA Tel:47 16 30-47 16 31 Reklâmcılık 1254 4181
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • X t Yarın Akşamdan İtibaren I ERTAN ANAPA ve ORKESTRASI I î Casino Oriental Night Club'te j t Reklâmcılık 1251 4180 Casino Oriental Night Club'te f-Jel:47 38 30 47 38 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • SİNEMALAR TİYATROLAR.Issız Atla Thompson 80 Günde Can-BEYOĞLU ATLAs Tel:44 08 35)3.Hunter M.R.l.M EK Tel:44 84 39)Devrlâlem D.Niven tinflas R.l.İNCİ Tel:48 45 95)Keşanlı Al!Destanı F.Hakan F.Girik.KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 01.04.1965
  • COPU İ A VP OÇf"AD Marcello Mastroianni ile ce-VC virdikleri «Matrimonia Ali' İtahana İtalyan Usulü Evlenme» deki rolüyle Sophia Loren de bu yılın en iyi kadın oyuncu Oscar'ına adaydır.E.de FUippo'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1965
  • Mısır,Doğu Blokundan yeni yardımlar alıyor Bonn hükümetinin Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne yaptığı iktisadî yardımı durdurmak niyetinde olduğunu açıkladıgındanben,Kahire'nin kaybını kapatmak üzere Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • Amerikan döviz ihtiyatları düştü Federal Reserve Board'un bildirdiğine göre,A.B.D.'nde altın ve döviz ihtiyatları geçen Şubat ayı içersinde 352 milyon dolar daha düşmüştür.Bu miktardan 215 milyon dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • obndi m VİYAM İhtişam ve eğlencenin birleştiği şehir.Valsler diyarı VİYANA.SABENA ile 1 Nisan'dan itibaren,her pazartesi VİYANA'ya uçabilirsiniz.Bir SABENA bileti sizi dünyanın her tarafına götürür Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Şirketimiz,aşağıdaki şartlar dahilinde İzmit'teki fabrikamız teknik hizmetlerinde çalışmak e yetişmek üzere,SANAYİDE KARİYER YAPMAK İSTEYEN,GENÇ ELEMANLAR ALM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • C.MÜDDEİUMUMİLİĞİNDEN MÎKTARI FÎATI TUTARİ %7,5 muvakkat thale srünü CİNSÎ Kilo Gram Lira Kuruş Lira Kuruş Teminat Tarihi Saat miktarı Koyun eti 2400 000 7 00 16.800 00 2700 00 28/4/1965 16 Ekmek tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • TEŞEKKÜR I Sevgili büyüğümüz Kemal Gürcan'a yaptıkları pek jj kıymetli böbrek amellyatiy-Ş İ le evel Allah-tehlikede E E olan hayatını kurtaran pek E müşfik,büyük insan ve İlim E adamımız,pek muhterem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • m f TEŞEKKÜR İ I Aile büyüğümüz î MAKBULE KIRAN Hanımefendi'nüı ş E cenaze törenine katılmak,E İ bizzat gelmek,telefon,tel-E graf ve mektupla taziyette E E bulunmak suretiyle büyük E E acımızı paylasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • hiimu MEVLİD E Eşim ve babamız Konya E E eşrafından E İ HACI HÜSEYİN I MUMCU'nun E vefatının 40 inci gününe E E müsadif 2.4.1965 Cuma günü E Cuma namazını müteakip E Şişli Camiinde Mevlidi Şerif E kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • Çok Acı Bir ölüm öğretmen Zekiye ve Fahrünnlsa Narman ile Necmlye ören'ln kardeşleri.Refah ve Ferah ören'in sevgili teyzeleri.Gazeteci Alâeddln örenin baldızı öğretmen SAFİYE NARMAN kısa bir hastalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • NİHAL ŞENKAL ile YAVUZ ÖZTÜKEL Nişanlandılart9 Mart 1965 Ankara Has 908 4168
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • İsrail balıkçılarının Türk kara sularında avlanması istenmiyor Türk bayrağı çekilmesi ve mürettebattan bir kısmının Türk yurttaşı olması kaydı ile tsrail babkçı gemilerine Türk kara sularında avlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • ALTİN Fİ ATLARI Cumhuriyet 93.70 93.80 Reşat 146.50 147.00 Hamit 108.00 109.00 İngiliz Kral)121.00 121.50 Fransız Napolyon)94.50 95.50 Külce 24 ayar)13.85 13 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • Anamal tiftikler 13,5-14 liraya düştü İSTANBUL Ticaret Borsası'nda önceki gün son haftaların en hareketli satışları yapılmış,özellikle bakliyat üzerinde oldukça büyük muameleler geçmiştir.Kalburlu Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • özüm ihracında geriledik DIS ALICILAR YUNAN MALI ÜZÜMLERİ TERCİH EDİYOR ANKARA,Unsal OSKAY bildiriyor BU YIL üzüm rekoltemiz 72 bin ton olmuştur.İhracatçıların elinde geçen yıldan en çok 2 bin ton bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • TÜTÜN EGE'DE İŞLETMELER BU HAFTA AÇILIYOR izmir,özel TUTUN işletmelerinden bazıları bu hafta içinde çalışmaya başuyacaklardır.Bayram ertesi de bütün işletmeler faaliyete geçmiş olacaktır.Tüccarın elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Safınalma Komisyonu Başkanlığından Miktarı Muhamen bedeli Geçici teminat İhale tarzı ve tarihi C t N S t Kilo Lira Krş.Lira Krş.Şekli Tarih Saat 1—80 randımanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Aylık kirası Muv.Tem.SEMTİ MAHALLESİ SOKAĞI ADA No:Parsel No:Kapı No:Cinsi Lira Kr.Lira Kr.Beyoğlu Taksim,Şehit Muhtar Abdülhak Hamit Cad.411 ada 6 parsel 29 kapı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • GALATASARAY SPOR KULÜBÜ Yüzme Okuluna öğrenci Alınacaktır 1965 yılı yaz dönemi için 7 yaşından 14 yaşma kadar Kız-Er kek öğrenci kaydına başlanmıştır.Fazla bilgi için Beyoğlu,Kuloğlu sok.No.36 ya Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • MEŞHUR ŞARKICI ı JOHNNİE RAY İSTANBULA GELİYOR Birbirini takiben şehrimize gelen Avrupa ses yıldızlarından sonra,bu hafta sonunda ilk defa dünya çapında bir şarkıcı İstanbul'da konserler verecektir.Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • KALAYLI TENEKE KIRPINTISI ALINACAKTIR 550 TON)10 tondan aşağı olmamak üzere de teklif verilebilir.Şartname Satmalma Servis'nden temin edilebilir.Tekliflerin en geç 16.4.1965 saat 16'ya kadar Şubemiz M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • 22 Mart 1955 tarihinde aramızdan ebediyen ayrılan MUHTAR ERTAN'ın vefatı dolayısiyle büyük acımızı paylaşan,cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,telefon,telgraf,mektupla veya bizzat gelerek taziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 01.04.1965
  • Kamyon alıcıları!VOIiVO Güvenebileceğiniz yegâne kamyon.Bol yedek parça Muntazam servis Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA Karaköy,Nesli Han İstanbul Tel:447554 Telg.LAMET İst.İlâncılık:5902 4154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1965
  • İtalya'nın Lazio takımında oynayan eski Fenerbahçeli Can Bartu da üstün formu İle Portekiz maçına davet edilmiştir.Bartu,son haftalarda isminden cok bahsettirmektedir.••Rakiplerimizi şaşırtabiliriz Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • İkinci Milli Ligin en müiıim maçını Vefa ile yapacak olan Bursaspor'Iular.Bursaspor Anirenörü Muhtar Tunçallan dedi ki:"Vefayı M.Paşada da mağlûp etmiştik NECATÎ A K G Ü N BURSA'dan bildiriyor VEFA il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları futbol,basketbol müsabakalarına dün de devam edilmiş ve şu sonuçlar alınmıştır:Erkek Liseleri futbol:Atatürk Erkek Lisesi-Kabataş Lisesi 2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • Türkiye Voleybol Şampiyonası Cumartesi günü İstanbul ve Ankara'da başlıyacaktır.İstanbul'da Galatasaray,Fenerbahçe,Beykoz ve Ankara Denizgiicü arasında oynanacaktır.Ankara'da ise Suspor,Muhafızgücü,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • 41 mm g HİLMİ:»HER SEY VEFA İÇİN» Şayet saha çamurlu olmazsa,vay haline Bursaspor'un.Biz bu işi şampiyonluk kapışma kadar getirdik.Bu kapıdan içeri girememek Roma'ya gidip de Papayı görememek demektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • Genç er gidiyor Avrupa Gençler Şampiyonasına katılacak olan kadromuz 4 ve 7 Nisan'da Romanya'da iki hazırlık maçı oynayacak AVRUPA Genç Takımlar Futbol Şampiyonasına iştirak edecek Genç Millî Takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:Faruk AYRAL IIIIIIIMIIIIIIIMHIIIHII BİRİNCİ KOŞU:Favori:Despot,PJâse,Good Vcar Toni,KİNCİ KOŞU:Favori:Ayşer.ik.Plase:Binnur,Apaş,UÇUNCU KOŞU:Favori:Haoibi,Plase:Timurerik,UORDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • TÜRKİYE LİGİ Beykoz ve PTT son haftaların başarılı kadrolarını muhafaza ediyor.Fenerbahçede bir haftalık izni sona eren Ziya oynıyacak.G.Birliğinde sakat ve cezalı eleman yok.Ankaragücü ile Demirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • 18 Nisandaki revanşumaçına hazırlanan ere:1 Ümitleri karşısında 70 dakika yenik oynayan beraberliğini Ayhan sağladı.Naci iyi NİSAN'da PortelO kiz'le karşılaşacak olan Millî Takım namzetleri dün İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • Bartu ve Ar koç form tuttukça çağırılacaklar Federasyon Başkanı özyurl,Milli maçın A.Sami Yen'de oynanması için çalışıldığını açıkladı FUTBOL Federasyonu Başkanı Muhterem Özyurt dün yaptığı basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.04.1965
  • Suat ve Süreyya oynuyor Bugün İzmir'e gidecek olan Beşiktaş kadrosuna iyileşen bu iki futbolcu da alındı.Fenerbahçe dün Gençlerbirliği ve PTT maçları için kampa girdi C AKATLIKLARI sebebiyle uzun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 9
  • 01.04.1965
  • ZEKİ MÖREN'İN ADLANDIRDIĞI ORHAN BORANIN TAKDİM ETTİĞİ ilkbahar-Yaz modası 38 ÇEŞİT KUMAŞ,300 DESEN gözleri ŞADI Fotoğraflar:ÖZDEMİR GÜRSOY tkl pantalon.An renk ve ayni kuma)Yeni modanın silueti:Hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 9
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • RAGIP ŞEVKİ YEŞİM EB Bulutlu gecenin karanlığında liman,beş adım ilerisi seçilemeyecek kadar simsiyahtı.Az sonra,beklenmeyen bir şekilde,bir yaz sağnağı gelebilirdi.Nitekim sandal Porta Kiyara'ya yana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • İNTİKAMIN BEDELİ r Yazan:FORBES RYDELL Çeviren ADNAN TAHİR Nasıl da korkmuştu oğluna bir şey olacak diye gün.«Korkmuş değildim,sadece şaşırmıştım.diye düşündü kendi kendine güneş doğarken.Doğruydu.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • TF BE EKSİK ETEK',KELEd GEVELİYORSUN 9 A BE,YOLA te-^MMH.0 TîRİp.S£NiTCF&.taTiy0lW CANÎKIİVREt^Z i 5,ÎMPİ &ÎT WHIN 6MÜNDE BEKLiyE-B.ALÎ kuluKPAHAP-GÜLNAR-MflM EK DOftM OLANI YAPMl^SlNlZ^MEKtup postam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • 8AK i.OKUDUN MÜ CûFER ARTIK.İYİCE ANUyC^ŞlLMlŞ Ki SİGA.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • ALDIRMAAÜ.EVİME GELDİ S DUR.YA.ŞÎ/v\Di »LAM ARSLAN KB.J «ABAM,yoesuN" v Suyu vü-yÜME'-SiüR VİNE.ŞAŞıRAAA KAR(AH BİR CIGIM BEN ŞA-KURTUL.BAM DEĞÎÜ& MEMO 'yUN^ ŞAHSEN f SAM ŞU MEZBE.LFDENi ^EVÎMIZE I ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 01.04.1965
  • «Sin tç rcSacu Bun/DAN «BAJ2ETTÎ MAA.ET5KI ASL BÜVÜK 8JİÎ2.GüRÜLmü OuyUNCA KEN.VAŞTC^ SAMP/PıuRuACt.MİŞ.H İNlfiAATTANI «K.URNI iNP^l-AtÇ uitf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • riet hafif bir hıçkırık sesi duydu.Daha sonra da telefon kapandı.Genç kadın olduğu yerde dikilip kalmış,odanın karşı duvarına bakıyor fakat baktığı yeri görmüyordu muhakkak.Alan,bornozuna sarılmış,aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • GÜNEŞ ORADA BATAR seslerini duyan dört kişi oturdukları yerden doğrulup gözlerini kısa kısa gelenlere baktılar.Uzun boylu adamı dikkatle süzüyorlardı.Yanlarına yaklaşınca onu hemen tanıdılar.Dördü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • Mİ BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bukalemun kertenkele gibi sürüngenlere verilen bir isim;Çehre.2 Sosyolojide aileden kalabalık bir topluluk;Tann'ya inanış ve bağlanış yolları.3 TERSİ terim;Halk edebiyatı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • fZOKET ÂPET SİSJŞf SİNSİ C3ÜL.ÜVp.ne a^ettÜZ KÜP.M/HAVCT ZEHKZ.E YETİŞMİŞTİ,HAFİYE ÇOK e\M\l POZLA ONU rERA.HL.1X.KÜR SERVET HEYECANDAN BİR.DAHA.BAYILACAK ZEHİRE ÇAK.TıRAAAÇANI Su DÜĞMEYE DOKUSIUNCA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • BASRİ benîaa.ilk okul.arkauaşıaadır HAUME.A ©tRAZ.DAMA,VEMEK;ALAAAZ AA\SISİ!Z 2.TiRMAK-LARlAA BUGÜN MANİKÜR VAPTlRDlAA.Bu.1-AŞiSı yifcUVfc BANA BÎR.Misafir.C5ÎBÎ MUADELE yA-PARSANIZ ÜZÜL-ÜRÜfA.AÎL.EDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • BİRA-Z.DAN AAÜTHİŞ BÎ1Ç KAR.BASTu Drtinbuied bj-K:»t Fraureı Sj r.dic*tc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 01.04.1965
  • ICORKM AVIM KOCAM ASıR.RAL-ı.BÎR DOK-nOfc auLAB;LSEK.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 12
  • 01.04.1965
  • nüH AraIlk 20 °cak Plli parlak bir günde JLtj l't!İ"WHffl sayılmazsınız.En basit sebeplerden ötürü en olmayacak kimselerle bile münakaşaya tutuşmanız çok muhtemel.Bu yüzden sevdiğiniz kimsenin kalbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 01.04.1965
  • g£9£9 BU TEKLİFİ KA-BUL ETMEKLE KENDİ DURU-MUNU BİRAZ DAHA ZORLAŞ-TIRACAĞI NİC-LA'NIN AKLINA BİLE GELMEMİŞ-Tİ TABİİ.BERİKİ DİKKATLE SAĞI SOLU GÖZLÜ-YORDU.DER-KEN BİRDENBİ-RE.l'l t Artık çok geç.işte g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 01.04.1965
  • D ü h y a ne I e re gü I ü Vor Ne homurdamp duruyorsun.dairede bir şeye mi canın sıkıldı?İkisi birden:Ne dalgın adamsın yahu.şimdi ne olacak?YAZISIZ Hayır efendim.burada gazoz,limonata,meyva suyu filâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 01.04.1965
  • Evlilik dışı İlli II II İlli W I İfoyaoıu ÇOCU İsviçre'de başına böyle bir kaza gelen her genç kız meseleyi büyükleriyle görüşebilir,iyi karşılanmadığı zaman da bir klinikte doğum yapabilirsayılmıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 13
  • 01.04.1965
  • Ne homurdanıp duruyorsun.dairede bir şeye mi canın sıkıldı?İkisi birden:Ne dalgın g adamsın yahu.şimdi ne olacak?YAZISIZ D ü h y a ne I e re gü I ü Vor n f\K?Utanmıyor musun karıma bir takım işaretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 01.04.1965
  • nüH AraIlk °cak Ptk parlak bir günde JUnPfî&Wral sayılmazsınız.En basit sebeplerden ötürü en olmayacak kimselerle bile münakaşaya tutuşmanız çok muhtemel.Bu yüzden sevdiğiniz kimsenin kalbini de kıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 01.04.1965
  • BU TEKLİFİ KA-BUL ETMEKLE KENDİ DURU-MUNU BİRAZ DAHA ZORLAŞ-TIRACAĞI NİC-LA'NIN AKLINA BİLE GELMEMİŞ-Tİ TABİİ.BERİKİ DİKKATLE SAĞI SOLU GÖZLÜ-YORDU.DER-KEN BİRDENBİ-RE.II ı Artık çok geç.işte geliyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 01.04.1965
  • isviçre'de başına böyle bir kaza gelen her genç kız meseleyi büyükleriyle görüşebilir,iyi karşılanmadığı zaman da bir klinikte doğum yapabilir.Evlilik dışı $m çocuklar ulan yüzkarası sayılmıyor KENDİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 14
  • 01.04.1965
  • SARİLİK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ SORU:Sarılık olduğumdan endişeliyim.Bu hastalığın belirtilerini ve tedavisini bir bilene sorarak açıklar mısınız?İBRAHİM GÜRKAN Bursa)CEVAP:Sarılık;bulantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14
  • 01.04.1965
  • Törö çayım yabancı içemez HAYAT MÜCADELESİ ALMANYA'DA yerleşmiş bir Türk ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasındaki bir yazışma örneğini kafiyen sayın ilgililerin dikkatine sunmuyoruz!Çünkü bunda bir fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 129
  • 01.04.1965
  • İkinci Sultan Mehmed,Fatih olarak Topkapısı'ndan yalnız kendisi adı olmak üzere herkesin yaya yürüdüğü muhteşem maiyetiyle şehre öğleye doğru girmiş ve Ayasofya'ya doğru ilerlemişti.Resim Balkan Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 129
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 130
  • 01.04.1965
  • y a'ya atandı tâyin edildi)Hamzanm uğradığı bu gözden düşme,Fatih'in Sakız prensi hakkındaki niyetlerini oldukça açıklıyordu.Nitekim padişahın,prense savaş açması gecikmemiştir.30 Haziran 1456)Bu aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 130
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 131
  • 01.04.1965
  • Fatih Sultan Mehmed,fetih'ten sonra münhal olan Rum Patrikliğine Gennadios Scholarios'u getirip dinî merasiminin dahi yapılmasına müsaade nezaketinde bulunmuştu.Ona mezhep imtiyazını bağışlamış,konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 131
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 132
  • 01.04.1965
  • gîye inanmıştı.Fakat bu sırada Kapistrano umudunu kaybetmeden herkesi vuruşmaya şevklendiriyordu.Kaleye arka kapıdan yeni yardımcılar verildi.Hücuma çıkan Türklerin üzerine tutuşturulmuş ve üzerlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 132