Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • DURUM Bulutlar uzaklaştı amma.KIBRIS'ta gerginleşen hava yumuşamış,tehlikeli ihtimaller şimdilik zayıflamıştır.Makarios'un boyun eğdiği ve birkaç güne kadar Adaya gelmesi beklenen Türk Değiştirme Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • Bir Yunan muhribinin sularımıza girişini B.M.rye şikâyet etlik NEW-YORK,Reuter Türkiye,17 Mart günü Yunan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir destroyerin Türk Kara Sularını ihlâl etmesinden dolayı,Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • 7 Sendika Türk-Iş karşısında birleşti Türk-lş'in çıkarcılarla elele verdiğini söyleyen Sendikalar için,Türk-ls Başkanı «7 çıplak bir hamama yakışır» dedi ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE îşçi Sendikaları Konfedera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • BİRKAÇ yüdir Türkiye'de radyo,iktidar partisinin sesi olmaktan çıkmış,dev* letin ve ulusun sesi olmuştu.Meclis saatlerinde,değişik partilerden üyelerin söz* leri eşit ölçülerle veriliyordu.Açık oturum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • Yorgacis «Baskılara boyun eğmeyiz» dedi DIŞ HABERLER SERVİSİ Yunanistanın ulusal bayramı dolayısiyle Larnaka'da konuşan Kıbrıs içişleri Bakanı Yorgacis «Kıbrıs baskı ve şantajlara boyun eğmeyecektir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • Demir Çelikteki yolsuzluk iddiası için şirket özel bir komisyon kurdu ANKARA.ÖZEL Ereğli Demir Çclik'in yıllı» ortaklar toplantısı dün yapılım?ve şirket hakkında ileri sürüler 19 maddelik yolsuzluk id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • Tunus,Kıbrıs'ta iki ayrı cemaatin varlığını tanıyor Burgîba «Türkiye'nin İsrail'le neden İlgi kurduğunu anlamıyoruz» dedi ANKARA,ÖZEL TUNUS Cumhurbaşkanı Habib Burgiba başkanlığındaki heyetle Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1965
  • Yürüyüş yapan öğrenciler dün yargılandılar Haklarında 1 yıla kadar hapis istenen 11 öğrenci 2.5 saatlik duruşma sonunda serbest bırakıldı M T.T.B.ihtilâfında Yüksel Çengel taraftan olarak yürüyüş yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1965
  • v m.AYNİ KONUYU İKİMİZ DE ÇİZDİK 6 YAŞINDAKİ KIZIM ASLI SELÇUK'UN ÇİZGİLERİNİ BENİMKİNDEN İYİ BULDUĞUM İÇİN BUGÜN YERİMİ ONA BIRAKIYORUM.r.«viil «KRALLAR ÖNDE GİDER» ir ^ts-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • Sahibi:Milliyet GaıeteclllN A.ş.adına ERCÜMENT KARACAN fHâllâeıef Genel Yayın Müdürü:ABDİ tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Hobeı ve makalelerden sorumlu müdür:Magazin bölümünden sorumlu müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • BOĞAZİÇİ GEÇEN gün gazetelerde Boğaza işleyen vapurların masraflı ve lüzumsuz olduğu ileri sürülerek kaldırılacağına dair bir haber okudum.Yüreğim cız dedi.Zaten Şirket-i-Hayriye denilen bu Türk ve ts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ A.P.ve Sosyal Gerçe A.P.seçme hakkına sahip vatandaşların yüzde altmışının oyu'nu alan en büyük siyasî partimizdir.Gayesi,açık;kudreti,vatandaş sevgisi ve teveccühü;dayanağı,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin tıbbi cihaz ihtiyaçları için depo stoku olarak 10 kalem cihaz kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır.2 Mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • SANA'Iı bir dilim.sıhhat ve göç verir.Çünkü SANA bol vitaminlidir.Dikkatle seçilmiş en iyi nebatî yağlarla yapıldığından besleyici ve sıhhîdir.Gelişme çağında olan çocuklar SANA'yı seve seve yerler.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • «MİLLİYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Milliyet'e Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul* adresine gönderiniz.İSTİFA Mİ,TÂYİN Mİ?Eskişehir'e bağlı Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • Hac zenginlere farzdır.Ya gidenler.KİMİNİN pantolonu,kiminin ceketi yamalı,ayaklarında kara lâstikler,kirli pis çoraplar,başlarında püskülleri kulaklarına sarkmış abaniyeli zavallılar.Ellerinde bir di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • ĞiB» Süpürge alırken Patentli GIR GIR Markasına dikkat ediniz.GENEL SATICILARI:SIRRI OKÇULARLI Halit Ziya Bulvarı No.24 Telefon:35023 Telgraf:OK-ÇULARLI izmir YAMANİŞ KoUektif Şirketi Halit Ziya Bulva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • ACI BİR ÖLÜM ibrahim ve Feride'nin oğlu,Nihal Esi'nin çok sevgili eşi,Selmin Esi'nin ve inci Jakobi'nin babaları,Jan Jakobi'nin kayınpederi,Fuat Şapcı,Mehmet ve Kemal Jakobi'nin büyükbabaları,istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • DRAGON Dikiş Makinalan NEW UON Dikiş Makinalan TAVAN VANTİLATÖRLERİ» REMİNGTON Yazı makina-|ları GOLDEN Bisikletleri Her boy Orijinal sandıklarda)KÖSEOĞLU Koli.Şirketinde Sirkeci,Muradiye cad.Köseoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • GAZİANTEP DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNDEN:1 Aşağıda yazılı üç kalem yiyecek maddeleri kapalı zari usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Ekmek için yapılacak tekliflerin değişik fiat esasına göre olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • TCDD İsletmesi 3 Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğmden DR.Karig Sistemi B 55 Tipi Beton Traversler İçin Çelik Malzeme Alınacaktır.1 300 ton gergi çeliği,32 ton ankraj plâkası ve 10 ton da somun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından:İLÂN Otobüs işletmesi Müdürlüğü Leylând otobüsleri için motoı ve mazot pompa yedek malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır Bu işin muhammen bedeli 38.476.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından istanbul ili ve ilçeleri tacirlorine ait 1964 1966 Ortalama Kâr Hadleri Cetvelleri üyelerimize verilmek üzere bastırılmış bulunmaktadır.Odamız Servislerinden temini için dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 26.03.1965
  • Silâh Eğitimi DÜPEDÜZ ORDUDA insana ilk öğretilen şeylerden biri değişik araçların nasıl kullanılacağıdır.Bu kasaturadır,derler;karın deşmeğe yarar.Şu harbi ile tüfek temizlenir.Gördüğün telsiz haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1965
  • Denenmiş Tarsus Kaliteli Balıkesir Emsalsiz İngiliz BEYAZ ÇİMENTOLARI EN UCUZ FİATLARLA ÇİLİNGİROĞLU' nda Cibali AbdUlezelpaşa Cad.No.192 İstanbul Tel;21 32 57 İlâncılık:5733 3857
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • alık Unu Satılmaktadır Kurumumuz Trabzon Fabrikasında en yeni ve teknik metodlarla istihsâl olunan bol proteinli ve üstün kaliteli YUNUS UITO HAMSİ UNU Trabzon teslimi kilosu 170 ve ambalajlı 180 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • alık Yağı Satılmaktadır Kurumumuz Trabzon Fabrikasında en yeni ve teknik metodlarla istihsâl olunan YUNUS HAMSİ yağları devamlı olarak iç ve dış piyasaya satılmaktadır.Sanayici ve tüccarlarımızın doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • 6000 TON NAKLİYE Mersinden Antalya Ferrokrom ve Karpit Fabrikası stok sahasında teslim 6000 ton krom konsantresi naklettirilecektir.Mersinde vasıtaya yükleme işverene aittir.Antalyaya kadar nakil ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • İYARIN HAYA NASIL OLACAK?SP9 ıJ&S Yurdumuz,Ege Denizinden giren bir alçak basınç sisteminin etkisinde bulunuyor.Trakya,Marmara ve Karadeniz sahili bölgelerimiz çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • İLÂN MANİSA PAMUKLU MENSUCAT A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜNDEN Pamuk Telefi,Üstüpü,Kalite Dışı Mamul Parça Bez ve Muhtelif Hurdalar Satılacaktır.Tahminen 75 ton pamuk telefi,6 ton üstüpü 10000 mtkalite dışı mamul,3 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • UMUMİ MAĞAZALAR T.A.Ş.Ticaret hayatımızda birçok faide ve kolaylıklar sağlayacak RESEPİSE ve VARANT sistemini tüccar ve is sahiplerimizin hizmetine takdim eder.RESEPİSE VARANT SİSTEMİ ÎLE MALINIZ YER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından:31 Mart akşamına kadar ödenmiven yıllık aidatm 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nısan'dan itibaren %50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • KULLANIŞLI EŞSİZ BİR FIRINLI OCAK Bu eşsiz fırınlı gaz ocağı daha çabuk,daha fyi pîşîrîr» Çok kullanışlı ve ekonomiktir.Bütan ve hava gazı île çalışır.Tamamîyle emayefidir:Paslanmaz,kolay temizlenir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • ACELE EDfiNİZ Bu fırsatı kaçırmayınız 7,5 Milyon liralık senenin ilk çekilişine daha fazla şansla katılmak için Bankamızdaki tasarruflarınızı MART aKşamına Kaaar Ziraat Bankasında toplayınız.mj» mmm N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • Belçikalı milyoner k:z,Türk sevgilisine kaçtı İZMİR,ÖZEL BELÇİKA'DA milyonlar sahibi bir genç kız,Belçika'da maden işçisi olarak çalışan,iki çocuk sahibi Remzi özçakırlar'la birlikte Türkiye'ye kaçmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • Kolej mezunu bir genç koleji soymaktan sanık Robert Kolei'den sinema makinesi ve diğer bâzı eşyalar çaldığı iddiasıyla Antalya'da yakalanan Robert Kolej mezunu C.Kdün İstanbul'a getirilmiştir.Üç yıl ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • T.H.Y.1 18 milyon Zararın geçen yıla göre 9 milyen az olduğu açıklandı TÜRK Hava Yollan Genel Müdürlüğü,1964 yılı bütçesini 18 milyon lira zararla kapatmıştır.Genel Müdür Muavini Suhi îşcen «Zararın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • Kaçırılan kızı annesi kurtardı Mücadele sırasında yaralanan anne,hastahaneye kaldırıldı SAKARYA,ÖZEL GENÇ bir kızı minübüsle kaçırmak isteyen dört kişi,kızın annesi ve ablasının minübüsün önüne ve ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • C.H.P.«GENEL AF» İLAN EDECEK ANKARA,ÖZEL CHP Merkez Yönetim Kunüu «Parti içinde riirkiye çapında bir genel af ilân edilmesini» kararlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • Pamuk fabrikasmdaki grev dün sona erdi Kazlıçeşmede fi vram Seferoğluna ait idrofil pamuk ve vatka fabrikasında 17 gün devam eden grev dün yapılan anlaşma ile sona ermiştir.Türk-Iş Birinci Bölge Temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • OKULLARDA ALARM TATBİKATI YAPILACAK ANKARA,ÖZEL Sivil Savunma Teşkilâtı ilk ve orta dereceli okullarda modern harb tekniği ve korunma ile ilgili olarak hazırladığı programları tatbik edecektir,önümüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 26.03.1965
  • Adana'daki hortumun yaptığı zarar sanıldığı kadar büyük değil Hortum'un havaya fırlattığı Feray Kurt hastahanededşi yaralı 15 ev yıkıldı [YUNUS AKGÜNLER] Şiddetli yağmur ve fırtına sırasında meyda na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1965
  • e^ SİZİN OZ MALIMIZDIR Buzdolabı ithali yasaktır.Bütün buzdolaplarının memleketimizde imal edildiğini unutmayınız.ARÇELİK buzdolabı en geniş teşkilâtlı ve en modern şekilde teçhiz edilmiş bir fabrikad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • 00 PLASTİK BADANA BOYALARI 30 MUHTELİF CAZİP RENKLERDE DAHA İYİSİ YOKTUR Her yerde arayınız ilâncılık:5293 3856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Vietnam Bcriagi.Rusya,Kuzeye destek olacak Gromiko,Kuzey Vietnam Dışbakanına mektup göndererek,Amerika'nın ülkeden çekilmesini istediklerini bildirdi MOSKOVA,A.F.P.TASS Ajansının bildirdiğine göre,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Mac Namara «İngiltere'nin de Kıbrıs savaşı sırasında zehirli gaz kullandığını» ileri sürdü DIŞ HABERLER SERVİSİ AMERİKA Savunma Bakanı Mac Namara,yaptığı bir basın toplantısında,«İngiltereyi,Amerika a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • NATO Konseyi,Kıbrıs konusunu görüşecek LONDRA,REUTER Paris'te 31 Mart,1 Nisan tarihleri arasında yapılacak NATO Daimi Konseyi toplantısında Kıbrıs konusunun da ele alınacağı açıklanmıştır.Konsey ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Fas'taki gösterilerde 7 ölü,69 yaralı var RABAT,AFP Pas içişleri Bakanlığından yayınlanan bir bildiriye göre,Kazablanka'da önıeki gün meydana gelen olaylarda,nümayişçilerden 7 kişi ölmüş,Jüvenlik Kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • MONTGOMERY,AFP Rahip Martin Luther King yönetimindeki 4 bin kadar zenci sağnak yağmur altında i Montgomery'ye varmıştırj| Millî muhafız mensupları ğ ve eyalet polisi tarafından korunan yürüyüş kafiles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • m* Arap ülkelerinde yapılan reformla-rın şekil bakımından milliyetçi,öz bakımmdan sosyal olacağı söylenebilir İSLAM DÜNYÂSININ MESELELERİ sosyalizm Prof.Dr.Tarık Zafer THÂYA RV:3 SLÂM dünyasının baş «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Bir gazetenin iddiası:Brejnev istifa edecek BERLİN,UPI Batı Berlin'de yayınlanan «Morgenpost» gazetesi,Sovyet Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leonîd Breinev'in sağlık sebepleri yüzünden istifayı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • I KOTA 170 î TARİFE 70.15.12 İ X Müsait şartlarla güneş gözlük camları lisansı jfc T alınır.Telefon:27 29 47 J J İlâncılık 5830 3902 7V»¥^¥
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • 68.04 ZIMPARA TAŞI Lisansı alınır.Tel:49 14 44 İlâncılık 5792 3855
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • İstanbul Emniyet Sandığından Borç miktarı Borçlunun atlı ve soyadı:Hesap No:4 ubes"' Lira Kr.Hatice Nebüe Acar 20743 Kadıköy 743.29 Zeliha Nezaha Adula 21106 89.65 Fatma Lâmia Aktay 15805 Merkez 705.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • DİKKAT HELENCA TİPİ ELÂSTİKÎ MAYOLÜK KUMAŞ MÜRACAAT:Tel:22 16 81 22 17 45 Y.LEON HASON ve Ort İstanbul,Rızapaşa Yokuşu No.53 İlâncılık:5770 3858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK 260 Ten Levha Satınalınacaktır Bu işe ait şartname:a)Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden,b)İstanbul'da Karaköy Okçumusa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğünden Bankamıza aşağıda evsafı yazılı 14 adet Muhasebe pasasyon)makinası satın alınacaktır,ilgililerin teslim şartlan ile döviz tahsis imkânlarını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 26.03.1965
  • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Atom Enerjisinin tatbikatı ile ilgili sahalarda Nükleer Fizik,Nükleer Kimya,Nükleer Mühendislik,izotopların Tarımda,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1965
  • GOOD/ArEAR AŞINMIŞ LASTİK KULLANMAKLA Bii^E^EiUlJı Yollarımızda her yıl 12.000 trafik kazası vuku bulmaktadır.Resmi istatistikler bu kazaların kaygan ve yağışlı şartlarda şiddetle arttığını gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 26.03.1965
  • Kota 198 ve 202 G.T.73.27 ve 73.31.10 Lisansı Alınır 22 58 91 Milliyet:3892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 26.03.1965
  • herkesin diş macunu Reklâmcılık:1073 3849
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 26.03.1965
  • SATİLİK EMLÂK EMLÂK ARAYANLAR DOĞANCILAR semtinde Çarşıya,sinemaya,tiyatroya 40 metre mesafede 4 odalı müstakil ev sahibi eliyle satılıktır,Halk Cad.Viransaray Sok.5/1 Üsküdar.CİHANGİR,Ayazpaşa,Şişli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 26.03.1965
  • 2 HTİLALDEN bir süre sonra,Millî fi Birlik Komitesi,kendi içinden bir «Emniyet grubu» kurmuştu.Millî Emniyet Teşkilâtı,Jandarma Genel Kumandanlığı gibi teşekküller faaliyetlerini ve raporlarını bu gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1965
  • «Çay ve Sempati» İsimli piyeste değişik ve çekici bir oyunla dikkati çeken Allan Karındasın.Zeki Miiren'le bir sahnesi görülüyor.Müren ve "Sempati,LÜTFÎ AY ARENA Tiyatrosunun yeni oyunundan söz etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • JfjL RADYOLAR M w İSTANBUL Orta Dalga 420 metre 6.2* Acılıs,program ve kısa haberler 4.30 Kurbânı Kerim ve ¦az eserleri 7.00 Hafif müzik 7.15 Günaydın 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 İstanbul'da bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı değildir.Ekmek yerine GRİSSİNİ yiyerek endamınızı koruyunuz.Z O İlinoıhk:1397 M60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • Çocukken çevirdiği filmlerle unutulmaz yıldızlar Rusya'dan evvel Londra'ya giden bir zamanların ünlü yumurcağım görmeğe koşanların çoğu orta yaşlı kadınlar oldu Shirley Temple,hayranlarını selâmlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİNDEN Ankara,Türk Amerikan Derneği Oditoryumuna eksiltme dosyasındaki proje ve şartlarına göre 496 adet haddeden çekme boru iskeletll,köpük kauçuklu ve suni deri kaplamalı koltuk y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • Kamyon alıcıları!Güvenebileceğiniz yegâne kamyon.Bol yedek parça Muntazam servis İlâncılık:5193 3863
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • o MİLLİYETİN SİNEMA KILAVUZU Filmin Adı Türü Rejisörü ve Oyuncuları AÇIKLAMA SAYILI DAKİKALAR Şan,Kervan t* Yıldır Macera Siyah Beyaz Türk filmi Atış Yılmaz Ayhan İşık,Belgin Doruk,Reha Yurdakul,Ayse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • TÜRK BASEN BİRLİĞİ BALOSU Türk Basın Birliği,her yıl üstünlük kazanan an'anevî balosunu bu yıl da mevsimin muhteşem balosu olarak 27 Mart 1965 Cumartesi akşamı Hilton salonlarında veriyor.Davetiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • TECRÜBELİ BİR MAKİNE YAĞCI'sına İHTİYACIMIZ VARDIR Müracaat:Posta Kutusu 684 İstanbul İlâncılık 5802 3853
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 26.03.1965
  • m A,A t ı âli SİNEMALAR TIY A T R O LA R BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Silâhşor Askı C.Wilde J.VVallace R.t.EMEK Tel:44 84 39)80 Günde Devriâlem D.Niven Cantlnflas R.l.INCKTel:84 45 95)Babasına Bak,Oğlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1965
  • Bir takvim yılında,gayrı menkullerden elde edilen ve toplamı 5.000 lirayı aşmayan «gayrı safî hâsılat» gelir vergisine girmez.Aşarsa,tamamı girer.Gayrimenkul iratları GAYRİMENKUL sermaye iradı,Gelir V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • DİKKAT ALDANMAYINIZ.HER GÖMLEK KOM DEĞİLDİR.KOM GÖMLEĞİNİN YAKASINDA KOM YAZAR TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ.İlâncılık:5331 3859
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • ELEKTRİK MALZEMESİ ALINACAKTIR.Muhtelif Cins,Tahminî Tufan:125.000.Tekliflerin en geç 1.4.1965 saat 16'ya kadar Muhaberat Servisindeki teklif kutusuna atılması lâzımdır.ETÎBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • Kastamonu C.Savcılığından 1 Kastamonu Merkez Cezaevi ihtiyacı İçin aşağıda cins ve miktarlan yazılı bulunan 22 kalem yiyecek maddeleri 26/3/1965 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • ^1.1¦I 11 I¦I¦11 I¦11111 Ir¦I I I 1.11111111 11 I 11111 11 111 I TEŞEKKÜR j 15 seneden beri muzdarip jj ğ bulunduğum hastalığımı teş-E E hlsle ameliyatımı yaparak E E beni normal sıhhatime ka-E vuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • ALTIN Cumhuriyet 94.00 aynı Reşat 145.50 aynı Hânı it 109.00 aynı İngiliz Kral)122.00 aynı Napolyon 95.50 0.50)24 Ayar külçe 14.00 0.05)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • TÜLAY BERK ile AHMET C.ÇİFÇİ Nişanlandılar Ankara 24 Mart 19G5 Has:860 3898
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • W GÜLÂY ve ERGÜN oğulları ÖJOjV.V KAMIZ Zeynepkâmil 24/3/965 M Milliyet 3895 9g£g£$-gı^Ş€3(S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • ATATÜRK 1923 İzmir İktisat Kongresinde tutulan zabıtlar bulunamıyor İZMİR,ÖZEL 1923 yılında Atatürk'ün de katılmasıyle İzmir'de yapılan Türkiye Cumhuriyetinin ilk iktisat kongresinin raporları kaybolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • SERVET BEYANI Mart ayı sonuna kadar vergi mükelleflerinin çoğunun «vergi beyannameleriyle birlikte kapalı zarflar içinde servet beyannamelerini de vermiş olacaklarını» belirten ügililer,«Özel şartlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • Vergi,önce küçük illerde açıklanacak Ödenen vergi mikdarları Nisan sonundan önce fesbif edilemiyor ANKARA,ÖZEL VERGÎ mükelleflerinin ödeyecekleri vergiler Nisan ayı sonlarından itibaren açıklanmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • İstanbul Tekel Ba Mamulât ambarı olarak Belediye hudutları içinde 4000 metre karelik bir bina kiralanacaktır.Bu genişlikte binası olanların Başmüdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.Basın 4113)3872 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.İdare Meclisi Reisliğinden Bankamız Hissedarları fevkalâde umumi neye tinin 5.9.1958 tarihinde ittihaz eylediği karar vereğince 20.000.000.liraya iblâğ olunan sermayemizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • TEŞEKKÜR I Ailemizin kıymetli büyüğü E aziz annemiz i AYŞE MÜSEBBIHA BİLSEL'in vefatı dolayısile bizzat gel-E mek veya telgraf ve telefon-I la acılarımızı paylaşmak,ce-E nazesine İştirak etmek ve ce-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • VEFAT Hatay'ın tanınmış ailesinden Mursaloğlu Hacı Mehmet Bey'in mahdumu.Nigâr Mursaloğlu'nun eşi.Turhan,Sevinç ve Terranın sevgili babaları,Abdullah ve Sururi Bey'lerle,Atiye,Naile ve Fatma Mursaloğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğünden Zat İşleri Müdürlüğümüzden emekji,Yabancı Diller Okulumuz Okutmanı CEMAL RENER vefat etmiştircenazesi 26.3.1965 günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camiinden kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • MEVLİD-İ ŞERİF Kıymetli eşim.sevgili babamız O.Dz.Y.Şehir Hatları Başmakinistlerin den HASAN Tuncay'ın ölümünün kırkıncı gününe rastlayan 28 Mart 1965 Pazar günü ikindi namazını müteakip Üsküdar Selim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • Kota 111 Mantar Kota 55 Sitronel Lisansı alınır.Tel:27 44 29 Milliyet 3888
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • M E VL f D Aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden eşim,babamız,îstanbul Fırıncılar Cemlyeti'nin eski başkanı merhum AHMET RIZA TOGAY'ın vefatının senesine tesadüf eden 26 Mart Cuma günü bugün)öğle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • w» m^+mmt' MAARİFTEN TASDİKLİ DİPLOMA VEREN Kız RADYO Erkek TELEVİZYON Gece Gündüz ELEKTRİK ve TELSİZ TELGRAF ÖZEL KURSLARI ÜCRETSİZ BROŞÜR İSTEME KUPONU Adımz ve Soyadınız:Adresiniz:NOT:Bu kısmı dold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 26.03.1965
  • Lifim Dünyanın en kullanışlı gömleği nihayet memleketimizde.Seyahate çıkan yakınlarınıza ısrarla Dacron gömlek ısmarlamanıza artık lüzum kalmadı.Vakko-Dacron gömlekleri şimdi emrinizde.Vakko-Dacron gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1965
  • CİHAT ARMAN "Portekiz'i yensek de değeri yok Antrenör,yarının takımını hazırladıkları için bâzı yaşlıların kadroya alınmadığını açıkladı MÎLLÎ takım antrenörü Cihat Arman,«Gayemiz yarının takımını haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • F.BAHÇE'NİN HASTALIĞI:MORAL-Mevsimin başlamasiyle öne fırlayan Fenerbahçe,nâmağlûp Unvanını kazanmış,rakiplerini büyük puan îarkiyle geride bırakmıştı.Herkes kanaat getirmişti ki bu sene şampiyon Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Karşıyaka antrenörü Şükrü Gülesin îkaz ediyor:"Fenerbahçe,İzmir' hmlıkm Sarı Lacivertlilerin,Karşıyaka kadrosu belli oldu.Ziya bir süre izinli.Fenerbahçe İzmir'e yarın uçakla gidiyor İZMİR,ÖZEL KARŞIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • PARDON ERKEKLİK Oscar Hold,«Futbol,erkek oyunudur» diyor.Biz İngiliz Hocanın bu sözle matmazel gibi topa giren Aydın,Ziya ve Birol'un futbol oynayamayacağını iddia ettiğini sanmıştık.Halbuki o,Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Güreşçiler Rusya yokuşu TURHAN DOĞU Ankara'dan bildiriyor Serbest Güreş Millî Takımımı* bu sabah saat 8 de Cihat Uskanın başkanlığında uçakla Rusyaya gidecektir Türkiye,Rusya Iran,Bulgaristan,Polonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Portekiz millî maçının A.S.Yen'de oynanması için faaliyete geçildi İstanbul Bölge Başkanı Vali Niyazi Akı.Türkiye Portekiz milli maçının Ali Sami Yen Stadyomunda oynanması ile ilgili olarak:«Futbol Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • mmm\ArH Omac,arkadaşımız Orhan Turel'e hâdiseyi anlatıyor.Feriköy'lü Arifi döven Amigo 1ar tesbit ediliyor Feriköy Kulübü,Emniyet ile işbirliği yaparak futbolcuları Arif'i döven «Amigo» lara mensup 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Bir İngiliz,Totoda 8,5 milyon kazandı LONDRA,A.P.Goeffrey Albert Liddiard İsminde 31 yaşındaki bir şahıs,İngiliz futbol totosuna bağladığı bir sentte 10 kuruşla)308.130 ingiliz lirası Yaklajık olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • VEFA'NIN HEDEFİ:BÜRSASPOR VEFA antrenör meneceri İbrahim Tusder:«İkinci Millî Ligin şampiyonluk düğümü 3 Nisan Cumartesi günü Mithatpaşa Stadında Bursaspor ile yapacağımız maçm sonunda çözülecektir» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Yelen:"Şampiyonlukta en iddialı takım biziz,Beşiktaş Kulübü Başkam "Altı sakatımız,dört asker,birde genç millîmiz var.Yinede başa güreşiyoruz.Daha ne yapalım diyor BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hakkı Yeten:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • LİVERPOOL,YAR!FİNALLERE ÇIKTI i ROTTERDAM,A.Pingiltere'nin Liverpool futbol takımı,Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının Çarşamba geceki karşılaşmasında B.Almanyanın P.C.Köln futbol takımı ile,temdide ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • 6.SARAY METİNE [105.000 lira değerinde] KAT ALDI B İdare Heyeti ayrıca millî santrfora 55.000 liralık borcunu da ödeyecek.Kılıç,futbolculardan,özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi GALATASARAY kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • Lef ter,italya 'ya kur s'a gidecek,Yunanistan'ın AEK takımı futbolcusu Lefter:Ay-Yıldızlı formadan uzak kalmak çok acı.Milli Takımın antrenmanına gittim.Fakat Ali Sami Yen Stadının kapısından içeri ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • ona endi LİZBON,ÖZEL ORTEKİZ millî takımının bel kemiğini teşkil eden Benfica'nın ligde Porto'ya 1-0 yenilmesi millî takım idarecilerini endişeye sevketmiştir.Benfica'yı ve millîlerini yakından takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1965
  • r ı ı AVUSTURYA DA İKİ TÜRK Herkes Oıcan'a soruyor:*4 im bu küçük adam?99 Avusturya millî takımının bu hafta Fransa ile yapacağı milli maç için kalede Praydl'ın oynatılması kesinleşince Özcan Praydl d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 9
  • 26.03.1965
  • GELENEKSEL YARIŞMA YAPILDI.CHINA Henüz bir lise öğrencisi olan Mary Tom,Kraliçeliğin yanı sıra kazandığı bursla üniversiteye devam edecek.New York,HADİ IPEKYÜN YAZIYOR AMERİKANIN hemen hemen bütün büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 9
  • 26.03.1965
  • SOPHİA LOREN'in SON FİLMİ "İTALYAN USÛLÜ EVLENME,DÂVA KONUSU OLDU Konunun aUndığt piyesin yazan,Sophia'nın kocası Carfo Ponfi'yi mahkemeye verdi ROMA,ORHAN Koloğlu yazıyor i i TALYAN USÛLÜ I EVLENME»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 9
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • RAGIP ŞEVKİ YEŞİM EM Seu dilsiz bir levendsin,benim uşağımsın.Benim bütün biznıetlerimi yerine getirmeğe memursun.Adın «Dilsiz Hasan»dır.Söyle bakayım,Dilsiz Hasan de!Bunu bütün bir gün durmadan tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren ADNAN TAHİR Hedefe giden yolun yarısı da başarı ile aşılmış saydırdı artık.«Her şey olup bittikten sonra» diye düşündü «uzak» larda ve emniyette olacağım.Bambaşka bir hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • 6VOe.O CİCt'CAM V6ZlİW0£N 1 DÜŞ^M BİM PARÇA 5-j;â^ S/*Hı'D£N EVuENDtĞtNı T HMM.SAMA^ VSMı VfeNî AHUVOfZ DA ösRETT(KL.e-OMD^fcJ-AVşe Nit'ME.V «SİMl DEMÎSSİN OMAİ.İi %M 6V£t*l er^oeM çok.KO£KTTU,AMA WAf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • Fi)TAMAAAM V KAüUDiK AMA BUHUH SAHURU İSTI GozLüKlü SAKli^EV BüYPU.VE Tîfû n ĞİBiaRi yKAP-lAft VüzIimpüm Bu ömüRûüj-NÜVİ KAPIMDA KÖPt^'K YApı^R.KA&lLAN-M tı^M Dufcîltt Ki?ı!£fcî fJAVLlVOÜıAfcri.BE.UE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • Tt."Bl MAĞAZADA UCUZLUK VAROl.5 LİKA"** BîfZ j ELDİVEN ALDlfA.BÎ ELON/E-Vs^,BİTME.OÎ KH.SONRA ELDİVENE UYSUN OİVE^—4 A500 LİRAYA DA BÜ A\ANTO ALDİM.iH^k f CSF)m IİL 0^?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • FELÂKET İL 1 BOMBA DOS-DOĞRU ZAPA-ZAP SUYUNUN ÎÇfME GEL-L VOR BSL İÇ m BOMBA ERÎDİ.YOK,Oi-Du'* BOŞUNA M» DEMtŞl_EÎ5ona,ç ZAPAZAp SUVU Dtve!y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.03.1965
  • KADINILARJN İNTİKAM DUY.GUSUNA KA-PILINCA MELEK VAPAB İLECEK-LERİNİ BİLMİ-VORSUKI,PAT-KEhJ TUHAP B/R ŞEV GİDEZ-OL.UB.MEfcruBü PLO/R/AN» A VERMEM LÂZ/m» ÖVAE DEDÛ-ER BANi A.£T FTOR/AN DURUMU GÖRÜR-MESE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • JimııııtıiHimnımı BUİMAGA umu umun mimlinin umu Ilımını mıııı m ılımlımı I ımımMlimiimr-SOLDAN SAĞA 1 Kalabalık hayvan sürüsü;Bir mülkün kime ait olduğunu gösteren resmî vesika.2 TERSİ bir renk;Cimri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • RAMPA HÜSNÜ TAM GARİP ŞEV'ısı çektiği t rfu.i ALIRKESİ,KEK'Oİ FvLmuK OLDU.UÇUNC.U KOLTUK,CA.SUS YAMAĞI Nf/M KAf^^Sl-HA İNERKEN.KOLTUĞUN/J DEN KÂĞ'TLAIZ.DÖ-KÜLMEĞE BAŞLAOı KUP SERVET,KENDtSiE GELİNJCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • OKI BÎM URA BORÇ BuLABll_SHM KENDİME BİR.ARABA ALACAĞIM-BENDE VDK,v AAAL.ESEK İŞ.DUR.UW,U İVİVSE,SABAN'DAN »TERfM:MERHABA AÜ BE/BENDEN BİR.İSTE.M» VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • ^Saj ürkütmeden vakf U&ŞIP.İŞtNÎ T/RJ&7A AAERHABA yAbancı araba,aaiz Bozuldu DAı^-yy T ani,VE C'SCO KÛI2-SUM METs/Z/"L.'WE' ADAM-lî 3H «2-31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • GÜNEŞ ORADA Süleyman Bey:Kulağını iyi aç,anlattıklarımı iyi dinle.En ufak bir hatâ ölümüne sebep olur.Başını vururlar!diyordu.Yüreği parçalana parçalana,uzun,siyah,kıvırcık kirpiklerini de,birer samur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.03.1965
  • bir maymundan zerre kadar farkı yok.İftihar edı-br lirsiniz oğlunuzla.tıpkı anası.ukalâ ve küstah.Başmı çevirerek komodinin üzerindeki saate baktı.Çıngırak çalmadan uyanmıştı.Uyandığına göre de çıngır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 12
  • 26.03.1965
  • D ün y a neleı^dilü^or 3=Karım evde bulunamadığı için kimbilir ne kadar üzülecek.Bir yanlışlık olacak.Biz tiyatro için gece bekçisi istiyorduk.Kaloriferler mi yanmıyormuş.Bana ne?Sağa sola bu kadar bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 26.03.1965
  • u nihayet 22 Aralık 20 Ocak)Eskiden olduğu gibi kendinizi yine bedbinliğe kaptırmanıza hiç lüzum yok.Kalbinizi her bakımdan ferah tutabilirsiniz.Ne kadar iyi niyetli olduğunuzu farketmiş bulunuyor.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 26.03.1965
  • NİCLA VAKİT KAYBETMEK.SİZİN YOLA ÇIK* MIŞ VE SİNİR BOYUNDAKİ KÜÇÜK ŞEHRE VARMIŞTIR.BU-RADA HER ÖNÜ-NE GELENİ SOR-GÜYA ÇEKTİK-TEN SONRA AK-ŞAM ÜSTÜ BİR LOKANTAYA GN RİYOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
  • 26.03.1965
  • İngiliz kadım ancak haftada bîr gün DÜNYANIN KADİNLARİ EVLİLİĞİN FARKEDEBİLİYO İngiltere'nin büyük şehirlerinde artık taassubun ve ahlâk sıkılığının eserine rasthyam3zsınız.Genç İngiliz kızı dünden he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 13
  • 26.03.1965
  • Düny a ne I e re^ dü !ü^y o r T=PS Karım evde bulunamadığı için kimbilir ne kadar üzülecek.Sağa sola bu kadar borç etmeseydin,işine herkes gibi rahat rahat giderdin.Bir yanlışlık olacak.Biz tiyatro iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 26.03.1965
  • I Mauranın yanında bir her'rt vardı.ismi Bruno imiş.başıma iş açabilir.I Bruno mu?Yani sevgilisi miydi demek istiyorsunuz?NİCLA VAKİT KAYBETMEK.SİZİN YOLA ÇIK* MIŞ VE SİNİR BOYUNDAKİ KÜÇÜK ŞEHRE VARMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 26.03.1965
  • u nihayet 22 Aralık 20 Ocak)Eskiden olduğu gibi kendinizi yine bedbinliğe kaptırmanıza hiç lüzum yok.Kalbinizi her bakımdan ferah tutabilirsiniz.Ne kadar iyi niyetli olduğunuzu farketmiş bulunuyor.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
  • 26.03.1965
  • İngiliz kadını ancak halfada bir gün DÖMYAN1N KADİNLARİ EVLİLİĞİN FARKEDEBÎLİYOR İngiltere'nin büyük şehirlerinde artık taassubun ve ahlâk sıkılığının eserine rastlıyam3zsmız.Genç İngiliz kızı dünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 14
  • 26.03.1965
  • KIRA TAKDİRİ VE MUKAVELE YENİLENMESİ SORU:Malsahibi ile aralarında yazılı mukavele olmadığı halde,kiracı,kiranın tesbiti için müracaatta bulunabilir mi?Tesbit masrafları kime aittir?Yazılı mukavele va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14
  • 26.03.1965
  • ERKEK Jl'.ftDAÇI DA Artlk yerînde saymıyor.Geç fakat son f tVSLSM3l ÜM dercce düzenli bir şekilde dünyada erkek modası da değişiyor,örnek mi istiyorsunuz?Bu yıl,erkek ceketleri yeniden iki düğme fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14
  • 26.03.1965
  • VERGİ BORCU Eıninor i Vergi Dairesi Mehmet Ali Orhan adında birini arıyordu.Mükellefin vergi borcu vardı.Aylardan beri bütün aramalar boşa gitmişti.Vergi borçlusu bulunmuyordu.Nihayet aklı evvel memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 105
  • 26.03.1965
  • OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 105
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 106
  • 26.03.1965
  • tetmek için savaş açan Karaman Bey'i İbrahim'in üzerine bizzat yürüdü.Genç Padişah'ın tecrübesizliğinden faydalanmak ve birkaç noktada birden işgal hareketlerinde bulunabilmek ümidile ibrahim:Germiyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 106
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 107
  • 26.03.1965
  • Ben sizin şehrinize karşı bir proje hazırlamış değilim.Ve böyle bir girişkenliğim de yoktur.Kendi ülkemin,güvenliğinin gerektirdiğini yapmak «Yemin bozma» demek değildir.İmparatorunuzun,Macarlarla bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 107
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 108
  • 26.03.1965
  • rulması ve muayeneden geçmesi,ondan sonra da uygun bir vergi alınarak geçişlerine izin verilmesi emrolundu.Denize en yakın olan kulenin üzerine büyük toplar konuldu.Boğazın en dar yerinde yapıldığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 108