Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • DURUM MEMURLARA HAKSIZLIK yURURLVGE konmuş bulunan Toplu Sözleşme,Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu,çalışan vatandaşlardan sadece işçilerin yararlanabilecekleri hakları gerçekleştirmiştir.Oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • DEVLETLEŞTİRME DEVLETLEŞTİRME akımları Türkiye'de birdenbire hızlandı.Devletleştirme,bir ölçünün üstüne çıkarsa,demokratik özgürlükler tehlikeye düşebilir.Oysa,ülkemizde demokratik özgürlükler genişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • BÖLUKBAŞI HÜKÜMETE ATTI ANKARA,ÖZEL MİLLET Partisi TBMD Gurubu dün yaptı-ğı olağanüstü top-lantıda Zonguldak olayları dolayısiyle hükümetin j tutumunu tenkid etmiştir.Bölukbaşı,Meclislerde İ son hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • ANKARA,ÖZEL SİYASAL Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü,dün,Zonguldak olaylarını protesto maksadıyla 60-80 kişi arasmda değişen bir toplulukla sessiz bir yürüyüş tertiplemiştir.Saat 16.45 de Fakülte önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • MEMUR SENDİKALARI GREV YAPAMAYACAK 1'."I ı—i ı.Devlet Personeli Sendikaları Kanunu Senalo'da kabul edildi ANKARA,ÖZEL DEVLET Personeli Sendikaları Kanun Tasarısı önceki gece Senato'da kabul edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • Güvenlik Konseyi a—¦Minin mı ı hm inamın toplandı Eralp,«Kıbrıs'ta asıl âsi olan Rumlardır» dedi DIŞ HABERLER SERVİSİ NEW-YORK'TA,Birleşmiş Mil-letler Güvenlik Konseyi dün Türkiye saati üe 22.30 da Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • Yeni Atina Elcimiz itimatnamesini sundu ATİNA.a.A.Yeni Atina Büyükelçimiz Turhan Tuluy muhteşem bir törenle itimatnamesini Yunan Kralı Konstantin'e sunmuştur.Büyükelçimizi Kraliyet bahçesinde efzun as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • Fabrikanın kömüründe dinamit bulundu İZMİR,ÖZEL Halkapınar Tekel Şarap ve İspirto fabrikasındaki fırınlara atılmakta olan linyit kömürleri içinde bir dinamit kapsülü bulunmuştur.Fabrika ilgilileri din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • 71 firmayı dola^ran adam yakalandı İZMİR,ÖZEL İstanbul'da 71 firmayı 2 milyon lira dolandırdığı ve hileli şekilde iflâs ettiği iddia olunan Mustafa Tatari dün yapılan sorgusundan sonra tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • A.P.'liier Urfa'da İl Başkanına saldırdı ÜRFA.ömer Okutan bildiriyor Urfa Asliye Hukuk Hâkimliği tarafından verilen biı «fhtfvatî tedbT» kararmı uygulamak üze re,dün öğle üzeri A.P Merkez tlçe binasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1965
  • Millî Güvenlik Kurulu,Kıbrıs olayları dolayısıyla bugün Urgüplü'nün başkanlığında toplantı yapacak A MI 4 1% *SI*HSI%5I%II Hükümet,birkaç güne kadar yeni açıklamalarda bulunacak FIRIN İŞÇİLERİNE VE EK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1965
  • Sahibi:Oazetecillk A.s.adına ERCÜMENT KARACAN **V Ufc Genel Yaytn Müdürü:ABD* tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünden sorumlu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • 18 MART 1915.Kan ile küıçdır görünen bayrağımızda Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda Her kuşede bir şîr yatar toprağımızda Namık Kemal BUGÜN 1914 18 Birinci Dünya Harbinin zafer rûznâmesine tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ SİZ HANGİ DEMİRELSİİZ «Bugün AP Lideri Demirel hangi Demireldir?fikri-Üçüncü tnö nü Hükümeti' nin çekilmesi Demokrat Partinin hakkını aramak lâzımdır ve onun yerine nın sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • Rus Komünist Çin anlaşmazlığı Çinlilerin,«gayri meşru» diye vasıflandırdıkları Moskova Komünist Partiler Danışma Konferansından sonra 10 Martta yayınlanan bildiride «Komünist hareketini şu anda birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • ÇOK ACI KAYBIMIZ Merhum Tarsus'lu Kâmil Paşanın ve Mürüvvet Hanımın oğullan,merhum Fevziye Hanımın eşi,merhum Selâmi Bey,Şehriban Hanım ve Halide Benk'in aziz ağabeyleri ve kardeşleri,Selma Kolverdi,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • İLÂN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat FaküStesi Dekanlığından Fakültemiz Siyaset îlml Kürsüsündeki açık kadroya asistan alınacaktır.İsteklilerin imtihanına girecekleri yabancı dili belirten dilekçe ile 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • İLÂN Bursa Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden Uzunköprü kazası Çöpköy bacağı Yağmurca köyü 143.cü hane nüfusuna kayıtlı dâvâcı Ferizan Yanılmaz ile hâlen adresi meçhul bulunan dâvâlı Salim Yanılmaz'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • ALMANYA'DAKI TÜRK İŞÇİLERİ ve EXPORTLARI 3E-RE-JA KOLANYALARINl BÜTÜN ALMANYA İÇİN MÜMESSİLİMİZ BAFAG 8 Munchen 15 Sonnenstrase 19 Tel:SA.NR.59 21 68 MUNCHEN FİRMASINDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ II MU Pâaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • ® MILLIYET in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen *Milliyet'e Mektuplar Köşesi Milliyet,İstanbul» adresine gönderiniz.GÖNDERİLMEYEN PARA Ankara'nın Çankaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • YOKLUKLARA BİRLİKTE KATLANSAK OLMAZ MI?SAYIN Senatörlerin kendi maaşlarına ait zammı,hakları olduğu halde bugüne kadar ödenmemiş olduğu gerekçesiyle Senato'da çoğunlukla kabul ettiklerini kamu oyu öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.03.1965
  • TURİST EVVELA OTEL İSTER Yerli ve yabancı gazetelerde bu yü Türkiye'ye gelecek olan turistler hakkında vazılar okudukça ne valan sövlemeli,kara kara düşünüyoruz Düşünüyoruz çünkü yurdumuza gelecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1965
  • Kanun çıkmadan doğumu önleyecek ilâçlar satılmış AP'li Kıyanlürkre göre bu ilâçlar geri zekâlı çocuklar dünyaya getiriyor ANKARA,ÖZEL DOĞUM Kontrolü Kanun Tasarısı Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • Mühendis Cezml Isınal'ın kızı,zorla çekilen telefon hattını gösteriyor.Zorla telefon verdiler NECMİ ONUR Bu şehirde,95 bin kişi telefon almak için kuyruğa girmiş,yıllar yılı beklerken,Telefon Başmüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • Çoban Kerim Ulukaya Söğüt dalında 6 gün yaşadı AYDIN,Nihat Akın bildiriyor Kerim Ulukaya adında 30 yaşında bir çoban,Menderes nehrinin taşması yüzünden,bir söğüt ağacı üzerinde 6 gün aç ve susuz ölüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • 1r5 milyon kişi nüfusa kaydedilecek ANKARA,ÖZEL Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun teklifi dün plân ve bütçe komisyonunda kabul edilmiştir.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • 2 ayda Trakya gezisinden dönen CHP Genel Sekreteı Yardımcısı Suphi Baykam basın toplantısındaa geziden dönen Genel Yardımcısı «Servet dmadiklarını»söyledi C.H.P.GENEL Sekreter Yardımcısı Suphi Baykam,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • SEVİŞMEK GÜNAH MIDIR?Dr.Refet KAYSERİLİOĞLU nun çok mühim bir yazısı.Hayran olarak okuyacaksınız.Milliyet:3482 Diğer istifadeli yazılardan bâzıları:it Mutluluğa giden üç adım ir İnsan sevgisinin inanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • İst.1 ci.İcra Memurluğunda 964/4988 10,000 Lira kıymetli 55083 pilakalı taksi'nin birinci açık arttırması 23/3/965 Sah günü saat 12,30 13 Arası Hahcıoğlu Halk bahçesi Yazlık sinemasında yapılacaktır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • tumı KONSER BÜROStf Kur;ri!w.44 8Ö79 MiUiyet:3509
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • İLÂN 1 Rize Merkez Cezaevinin 1965 Malî yılı ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Zarflar 2.4.965 günü saat 14 de Rize C.Savcılığı makam odasında açılacaktır.2 Alınacak 750 gram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • FERİKÖY KULÜBÜNÜ AYAKLAR YAKALANDİ Cuma gecesi Feriköy Kulübünün kasasını soyan üç hırsızdan biri aynı semtin karakol polisleri tarafından dün yakalanmıştır.Komiser Yusuf Çiftçioğlu,polis memuru Şevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • nı m ı ı ı ı Nefis ve yepyeni bir mamul EPP I^kBlEİ ZEYTİN EZMESİ tih&İı myL ve ZEYTİNLERİ MEHMET EMİN TURAN GEMLİK Tel i 164 152 Telg:ENDER GEMLİK V istanbul.Unkapanı Cemalettin efendi Sok.No:6 ŞUBEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz,Kuzey bölgelerimizi kapsayan bir yüksek basınç Güney bölgelerimize giren bir alçak basıncın etkisi altında bulunuyor.Duruma göre:Batı Akdeniz çok bulutlu ve yağışlı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • AP'LİLER BELEDİYE MECLİSİNİ TERKEÎÎİ Belediye Meclisinin dünkl cturumunda,Darülacezeye mı:rakip seçilmesi görüşülürker tekliflerinin azınlıkta kalmas üzerine A.P.'liler,kendi partilt rinden olan Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • Demir Çelik için araştırma islendi ANKARA,ÖZE AP.Aydın Milletvekili Reşa özarda Ereğli Çelik Fabrikalaı hakkında meclis araştırması i;temiştir.özarda Meclis Başkar lığına sunduğu önergede,yolsu:luk sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • Tatbikat sırasında bir assybay şehit olda İSKENDERUN,ÖZ€ 39.Tümene bağlı birlikleri] Arsus açıklarında yaptığı tatb kat sırasında bİT aıuubtv 3e denize düşmüştür.Assubay îbn him Yağ'm cesedi çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • Birinci olan Füze Taburumuz kupa ald Geçen yıl Amerikada New Me Kico'da Türk,Yunan vp h hava birliklerinin katıldığı füz atışlarında üstün başarı kazana-Binbaşı Muzaffer İskender Ku mandasındaki 1.Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 18.03.1965
  • uftmi^Zytâ&ı* 18 Mart günü Fransız zırhlısı Bouvefnin batırılışı.Sağ tarafta batan savaş gemisi İngilizlere aittir.Düşman ağır kayıplara rağmen Boğazdan geçememiştir.V *T7."^Lıfm'fm PIITTi III!ft ğ|îf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1965
  • israil'e karşı Arap Dünyası ikiye ayrıldı Fas,Bonn ile ilişkilerini kesmeyeceğini bildirdi.Burgiba ise,Irak'ı ziyaretten vazgeçti DIŞ HABERLER SERVISÎ BATI Almanya ile îsrail arasında diplomatik münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • MISIR'DA SAVAŞ ENDİŞESİ VAR KAHIRE'DE,bir savaş endişesinin hüküm sürdüğü sezilmektedir.İsrail ile yakında savaşa girişileceği söylentileri artmakta ve Mısır ordusunun alarm durumunda bulunduğu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • İspanya:Greırcilerin ücreti arttırılacak MADRİD,ÖZEL Geçen Cumartesi günü,İspanya'nın Asturia bölgesinde,1000 kadar madencinin yaptığı kanunsuz grevden sonra,İspanyol hükümeti,bu ve diğer bölgelerdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • TURAN TULUY Atina Elçimiz itimatnamesini Krala sundu ATİNA,A.P.Türkiye'nin Yunanistan'daki yeni Büyük Elçisi Turan Tuluy dün Sarayda yapılan bir törende itimatnamesini Kral Konstantin'e sunmuştur.48 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • MASAL KONUSU KÖYÜ FARELER İSTİLÂ ETTİ MÜNİH,ÖZEL Masal ve okul kitapların» a:«Fareli Köyün Kavalcısı» ikâyesiyle meşhur olan Alıanya'nm Hameln şehrini ekrar fareler istilâ etmiştir.Veser Nehri kenarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • ÇİÇEK YERİNE PETROL ÇIKTI!NEW-YORK Bahçe meraklısı Los Angeles'li mühendis Rodion Slippi'ye umulmadık bir şekilde talih kuşu konmuştur.Küçücük bahçesinde yeni bi:çiçek tarh.yapmak İçin toprağı biraz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • İstanbul Asliye 5 inci Ticaret Mahkemesi Reisliğinden:Dosya No:963/358 Türkiye İş Bankası A.Ş.Beyoğlu Şubesi tarafından Işık Film Agop Fındıkyan ve şeriki Koli.Şti.Hakkı Tuna.Hasan Gülten ve Turan Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatın %50 fazlasıyie tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Sözleşme akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle Çamaltı Tuzlasından Akdeniz,Karadeniz ve Marmara istanbul dahil)sahil anbarlanna Akdeniz sahil anbarlanna 625 ton,Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • AŞIRI CERYANLARA KARŞI DURUM HAFTALIK DERGİ 23.SAYISI ÇIKTI Milliyet:3496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • KEBAN İÇİN GÖRÜŞMELER FAYDALI OLDU PARİS Muhabirimiz MİSEL PERLMAN'dan Keban Barajının seksen milyon dolarlık dış finansmanı hususunda temaslarda bulunmak üzere Amerikaya gitmiş olan Devlet Plânlama T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Açma ruhsat harcı tarifesinin A)fıkrasının büfelere ait hükmü ile H)fıkrasının 1 ve 4 üncü paragraf hükümleri aşağıda gösterildiği şekilde Belediye Meclisinin 26/2/1965 tarih v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • AT1NAN1N ENDİŞESİ HAFİFLEDİ Ankara'daki son diplomatik temaslardan sonra şimdi daha iyimser bir hava hüküm sürüyor.ATİNA,Muhabirimiz MARC MIRCEAU'dan Atina'daki hükümet çevreleri Kıbrıs ile ügili son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • Hamburg'ta bir Türk boğularak öldürüldü Halı tüccarının cesedi kasasında bulundu.Esat Selçuk adlı bir Türk sanık olarak aranıyor HAMBURG,DPA AFP HAMBURGTA halı ticareti yapan Necdet Kumbaracılar adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • Alabama'da bir yürüyüş dağıtıldı Montgomery şehrindeki olaylar sırasında 8 kişi de yaralandı MONTGOMERY,AP.AFP MEDENÎ haklar savunucusu çoğu öğrenci olan beyazlarla zencilerin önceki akşam Alabama'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • Vietnam'a helikopter bölüğü gönderiliyor WASHİNGTON A.P.Güney Vietnam'daki Amerikan helikopter bölüklerinin arttırılması yolunda Genel Kurmay Başkanı General Harold K.Johnson tarafmdan yapılan tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • GÜNEYLİLER MISIR'I SUÇLUYOR ı HARTUM Sudan'da Güneylilerle Kuzeyliler arasmdaki anlaşmazlıkları hal için iki tarafm temsilcilerinin katıldığı konferansta,Güneylilerin lideri Aggrey Gadein,Kuzeyli poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU VİYANA Avusturya Sosyalist Partisi,Cumhurbaşkanlığına Viyana Belediye Başkanı Pranz Jonas'ı aday göstermeye karar vermiştir.Halkçıların adayı ve Jonas'ın rakibi olan Alfons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • KOMÜNİST ÜSLERİ BOMBALANDI SAYGON Amerikan jet bombardıman uçak lan,dün Laos'taki Komünist tesislerine karşı yeni bir hava taarruzuna girişmişler ve 20 ton bomba atmışlardır.Akma F—105 tipi 12 uçak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • Yugoslavya'da bir bilgin tutuklandı Tevkif olunan ünlü profesör AAihajlov yazılarında Sovyet Rusya'yı tenkid etmişti PARİS,ÖZEL «Le Monde» gazetesinin bildirdiğine göre,«Delo» dergisinde Rusyayı tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • SATILIK Jeep ve Chevrolet tam ve yarım motorları ile Jeep,Buick ve Chevrolet yedek aksamı Müracaat:Tel.44 32 29 Milliyet:3495
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğünden Müfettiş Muavini Alınacaktır.1 Bankamız Teftiş Heyetine Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi tdarî İlimler Fakülteleriyle İktisadî ve Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • msm GRiPiN Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında GRİPİN faydalıdır 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir Yeni Ajans:1194 3501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere aşağıda gösterilen elemanlara ihtiyaç vardır.Gösterilen iş kollarında asgarî bir sene tecrübesi olanlar ve askerlikle ilişiği bulunmıyanlar tercih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • STEVVART,GROMIKO İLE ANLAŞAMADI LONDRA Yetkili dip lomatik kaynaklardan öğrenildiğine göre,İngiltere ve Sovyetler Birliği,Vietnam buhranını çözümleme yolunda bir anlaşmaya varamamışlardır,önceki gün İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 18.03.1965
  • BRÜKSEL Hâlen Brüksel'de 45 Türk,turistlerin nasıl karşılanması gerektiğim öğrenmek üzere iki veya üç aylık bir kursa başlamış bulunmaktadır.15 Vali,10 Vali Muavini,17 Belediye Reisi ve üç hükümet mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1965
  • Bursa Belediye Başkanlığından Sıra Muhammeni M.Teminatı No.Eksiltmenin mevzuu Lira Lira 1 200.000 adet Parke taşı mubayaası 160.000.00 9250 2 2500 ton Mıcır mubayaası 75.000.00 5000 S 1300 M3.Ocak taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 18.03.1965
  • İSTANBUL i 22 4410 ANKARA 17 41 80 SATILIK EMLÂK LEVENTTE 6 odalı bahçeli ev 48 67 41.MODA Yenifikir sokağı deniz görür 3 oda 1 hol mutavassıtsız.Tel:47 35 74 saat 12-14 arası.ETİLERDE ucuz arsalar 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 18.03.1965
  • I MKÜ A«/U s* **ex«%t w«.i+fy'retn emel fre/d*f V,w'/f htilâl günü Ankara Zırh-h Eğitim Merkezi kumandanı olan Tuğgeneral Yusuf Demirdağ,ihtilâlden evvelki davranışları dolayısiyle nezaret altına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1965
  • ğg *Tî Ankara Meydan Sahnesinde temsil edilen «Fantastik» adlı müzikalden 14r görünü».Soldan safta:Muhittin Yılmazer,Kartal Tibet,Begüm Soyka.Çetin Köroğlu.ANKARA DAN ts Kuruluşunun beşinci yıl dönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 18.03.1965
  • ST AN B U L Orta Dalga 428 metre 6.25 Açılış,program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Istenbul'da bugün 8.00 Şarkılar 8.15 Kütük Hânlar 8.20 Bu sabah si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 18.03.1965
  • SİNEMALAR TIY A T R O LA R BEYOĞLU Şarap ve L.Re-ATLAS Tel:44 08 35)Gül J.Lemmon mick t.EMEK Tel:44 84 39)Kumsalda A Gardner G.Peck î.İNCİ Tel:48 45 95)Saka İle Karışık S.Alışık F.Akın.KONAK Tel:48 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 18.03.1965
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 32 kalem tıbbi âlet kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Mubayaa 2/4/1965 Cuma günü saat 15.00 de M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 18.03.1965
  • rr Tuncan Okan İSTANBUL KALDIRIMLARI Metin Erksan'ın yönetiminde çevrilmiş bir Birsel Film yapımı.Oynayanlar:Zeki Müren,Belgin Doruk,Hüseyin Barodan,Kadir Savun,Metin Sezerli.Senaryo:Metin Erksan,Hamd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 18.03.1965
  • Vaktiyle seyredenlerin ¦¦ılı ı I I ı bile unuttuğu 43 YIL ÖNC Rical-İ hükümet ve erkân-ı matbuatın huzurları ile oynanan operetin gala gecesine zamanın elçileri ve saray mensupları resmî elbiseleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.03.1965
  • İstanbul Toptancı Tüccarlar Derneği rapor yayınladı DOKUMA PİYASASI DURGUN.İSTANBUL Toptancı Tüccarlar Derneği'nce hazırlanıp yayınlanan Şubat ayı Piyasa Raporuna göre,dokuma piyasasmda bir ay önce ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Ticaret ire Kalkınma Konseyi toplanıyor NEW YORK,AA.Geçen yıl Cenevredeki Uluslararası Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından daimî bir organ olarak kurulan Ticaret ve Kalkınma Konseyi ilk toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • r=GÜNEŞ SİGORTA i ANONİM ŞİRKETİNDEN 16 Mart 1965 tarihinden itibaren Santral Numaralarımızın 27 96 50 °ç HAT olarak değiştiğini duyururuz.Saygılarımızla.Milliyet:3467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • DİKKAT ALDANMAYINIZ.HER GÖMLEK KOM DEĞİLDİR.KOM GÖMLEĞİNİN YAKASINDA KOM YAZAR TAKLİTLERİNDEN SAKININIZilâncılık:5331 3484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından 31 Mart akşamına Kadar odenmiyen yıllık aidatm 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisan'dan itibaren %50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir Sayın azamızın zamlı tahsils me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İLÂN 1 Rize Merkez Cezaevinin 1965 mali yılı erzak ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Zarflar 2.4.1965 günü saat 16 da Rize C.Savcılığı makam odasında açılacaktır.2 Alınacak erzak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • MATBAA MAKİNELERİ Silindirli Pedal 35 X 50 Silindirli Pedal 25 X 35 Yeni imalât matbaa makinesi için müracaat:EMEL İMALÂT ve İTHALÂT Tahtakale Cedit Han No:48 istanbul Tel:22 76 33 İlâncılık:5685 3485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • SCNELİC ŞÖHRET NACA 40 SENE GARANTİ DÎKIŞ NAKIŞ MAKİNELERİ MUSTAFA ACAR ve Ort.Koli.Şti.i Marpuccular Carfilı Gürün harı 66 67 Tel:22 30 26 Telg:ACARKOL İstanbul «J İlâncılık:5690 3487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Kars Bş'ediye Başkanlığından 255.451.54 lira keşif bedelli ve 13.968 lira geçici teminatlı iki blck halinde bina inşaatı kapalı zarf usuliyle 2/4/965 Cuma günü saat 15.00 de İhalesi yapılacaktırralipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • müdür Aylık Muvakkat Kirası Teminat Semti Mahallesi Hatice Sultan Sokağı Uzunyol Ada No.2521 Parsel No.30 Kapı Ne 12-14 Cinsi Lira Kr.Lira Kr.Fatih Arsa 600 M2 lik kısım)150.135.Beyoğlu Emekyemez Tuts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Kars Belediye Başkanlığından 4768 sayılı kanunun 5.ncl maddesine göre Elektrik işletmesi için senelik olarak 340.000 kilo motorin,10.000 kilo dizel makine yağı ile 5.000 kilo benzin alınacak her Uç ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İLÂN GEMEREK Sızır Belediye Başkanlığından Belediyeye otobüs yapılmak üzere 7 8 tonluk dizel bir kamyon alınacaktır thale 25.31965 günü saat 14,30 da Belediye Komisyonu huzurunda kapalı zart usf'i.Ue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Adalet Bakanlığından MÜNHAL NOTERLİK İLANI 1964 yılı gayri safi geliri 32.898,10 lira olan Kars Birinci Noterliği münhaldir.Noterlik Kanununun 7 rıci maddesinde yazılı vasıflan haiz olan isteklilerin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • BOLU VALİLİĞİNDEN 1 2.062.536.64 lira keşif bedelli Düzce Devlet Hastahanesi inşaatı 750.000.lirası 1965 yılında ödenmek ve bakiyesi de 1966 yılında Ödenmek üzere sari olarak kapalı zarf suretiyle eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • VEFAT Merhum Hacı Mahmut zade Mehmetoğlu Hacer ve Beria özder'in kıymetli esi Neriman Sayitoğlu.Asuman Sert,Ayten özder ve Osman özder'in sevgili babaları Behçet Sayitoğlu,Mehmet Sert ve Yüksel özder'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • M E VL İ D Topkapı eşrafından Saklr Ağa'nın oğlu Vahide Köksal'ın eşi,îsmet Koksal,Fikret Koksal,Nimet Ecder'in babaları,Saime Göktunç'un ağabeyleri,Feridun Göktunç'un.Nurten Gönülden'İn dayıları,Şaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • 84.59 MAKİNE TAHSİSİ İçin Müracaat Tel:27 26 54 İlâncılık:5693 3493
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • TEŞEKKÜR j 10 Mart Çarşamba günü jj müessif bir kaza neticesinde ğ ailesini ve yakınlarını ta-E hammulfersâ bir eleme gark E edip Hakkın emrine ittibâ I E ederek emanetini Rabbine ğ E teslim eden ğ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İ TEŞEKKÜR I Aziz varlığımız eğim ve I babamız Ecz.Necati Avcı'-i İ nın amansız hastalıktan ölü-ğ müne kadar çok yakın ilgi Ş Ş gösteren.Sayın i çetin kökoğlu I ve i i Meydan Sahnesi'nin bütün mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • m Ekicinin maliyeti ile dış piyasaların tütün talebi C* karşılaştırılarak,bir fiat tesbit edilmeli,rekoltedeki büyük çoğalış ve azalışlar önlenmelidir TÜTÜN PİYASASI VE TÜRKİYE'DE DURUM AKIN UMUR İKTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • ALTIN Cumhuriyet Lira)94.20 Reşat Lira)144.00 Hanıit Lira)109.00 İngiliz Kral)121 00 Fransız Napolyon)93.50 Külce 24 ayar)14.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Türkiye'nin kereste verimi en azından iki misli arttırılabilecek ROMA,A.A.F.A.O.'nun basın servisi tarafından bildirildiğine göre,Birleşmiş Milletler Özel Fonu'nun Antalya bölgesinde yaptığı bir araşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • Ceritoğlu:"özel Sektör yatırımlarını orttırmalı" Odalar Birliği Başkanı,«Ödevini yerine getirince Özel Sektöre hücumların duracağını» söyledi ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Odalar Birliği Başkanı Nuri Ceritoğlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odası'nca düzenlenen Toptan Eşya ve Ücretliler Geçinme indeksleri yayınlanmıştır.Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi,19C4 de fiatlar genel seviyesi bir artış kaydetmemiş,İstanbul Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.03.1965
  • İSRAİL'LE TİCARÎ ANLAŞMA YAPILDI iki ülke 30 milyon dolarlık ticaretle bulunacak.Rusya ile ticaret hacmi ise 18-26 milyon dolar.ANKARA,ÖZEL **fk MİLYON dolarlık ırV hacmi olan Türk îsrail ticaret anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.03.1965
  • mmsmum mm K_TL ^AUATASARAVLA FENER,bo HAFTA BE^İKTAŞU SAKATLAR YAR-ARtrsiA TSMSiu VER-ECEK-AÛNl.HAKEMİ v DE,MÜSTESNA F\K.ît2Ue«î/Vl|' ANIKLAMAK ÜZERE ANACOUUVA GeCTfAA^.METlN FORMDA" AVHAN 2EHİR Gİ8İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • 2.Millî Ligde düğüm bu hafta çözülüyor.Çukurova İdmanyurdu'nun Cumartesi Vefa ve Pazar günü de Sarıyer ile yapacağı maçlar şampiyonu tâyin edecek a* DA7AD l ayaı Rünü Atatürk Stadyomunda Bul-V7UnU gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • AT YARIŞLARI BİRİNCİ KOŞU:Favori:Çamurali,Plase:Cenk İKİNCİ KOŞU:Favori:Yelkenci,Plase:Cevher,Özbek.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Merküri,Plase:Harzemşah.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Plovis,Plase:Ceyhan,Toni,Sürpriz:Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • Dün yapılan okul maçları Okul Spor Yurtları futbol ve voleybol müsabakalarına dün de muh telif stad ve salonlarda devam edilmiştir.Futbolda Galatasaray Lisesi Eyüp Lisesini 4-1,Kadıköy Ticarc Koleji,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • TÜRKİYE KUPASI:Trabzon îdmanocağı kampa girdi.Tam kadro ile oynıyacak.Demirspor'da Abdülrezzak cezalı,geçen hafta oyundan çıkartılan Hakkı yok,sakat olan Fikri'nin oynama ihtimali fazla.TÜRKİYE LİGİ:F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • FRASER'İN KİTABI HÂDİSE YARATTI Olimpiyat köylerindeki seks partilerini anlatan kitap bütün dünyada kapışılıyor Mustafa Ekrem AYDIN MÜNİH'ten bildiriyor l VUSTRALYALI O-limpiyat yüzme şampiyonu Bn.Daw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • iş Fenerbahçe'n Şükrü arkadaşımız Namık Sevik ile.Şükrü:"O gün bugün aut atmadım,Ogün bugün ister büyük ister küçük maç olsun bir türlü aut atışı yapamıyorum.Bir korku girdi içime.Topu dikişim.Ayağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • M Âl AO ADA MAÇ SOHBETİ «e Fahir çocuğu iyi ohur 99 Mstin "üç tane benden,Kılıç "Kimse kurtaramaz F.Bahçe'yi pençemizden,Candemir:"Aydın'ı hiç sevmem,Ve Sarı Kırmızılılar ayaza ancak 20 dakika dayanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.03.1965
  • FENERBAHÇE'DE MORAL EĞİTİMİ VE SİKİ YÖNETİM G.Saray çok hafif bir çalışma ile büyük maç hazırlığına başladı.Tarık ve Metin idmana katılmadı.Sarı-Lâciverfliler bugün kampta FENERBAHÇE ve Galatasaray,Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 9
  • 18.03.1965
  • 18 MART 1965 Bol stilde bir öğleden sonra tayyörü.Etek önde ffeniş bir pano pli ile süslüdür.Panonun dikişlerinde iki cep gizlidir.Ceket iki dikişle bedene oturnuıstıır.1965İN BAHAR VE YAZ MODELLERİ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 9, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 10
  • 18.03.1965
  • I Wm TTI ML JOl İMİ I Wm BEDELİ Yazan:FORBES RYDELL Çeviren ADNAN TAHİR Kendine geldin mi bakalım?diye Lana'ya yaklaşarak sordu.«Seni buraya getirdikleri vakit baygındın.Başının ağrısı da geçmiş olmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • RAGBP ŞEVKİ YEŞİM Yolanda,yüreği titreyerek:«Şimdi Konstantanlye'de olsaydık O'na haber verirdim bunu.Ah,demek bu Yahudi,Sultanın koynunda beslediği bir yılan?diye düşündü.Ancelo Zakarya kendinden emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • PENİ PİMLE SEN iMDı.U MÜPPET ORTALIKTA fröMıNME.HAfcHEUKıN OCSTAUK.KARi^ıRSN v %EfcîF 3EV HERKİM FAVASI VE hmS\KAPAMîE£ PüPüüü TER)HERİF,HALK* KASIL KAZltOADl-ĞlMllI ORTAYA "DÖKECEKTİ AZ PAHA.W ölDu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • r C'lCİCAM İCERDG AVSE N'iNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • ĞUNDA DA MİSA PİR.olur mu?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • G$OLE3\OĞLAKLAR.Dû GÎTU TOPUAsm Xap'VojR-LARDi TABH KORKUNÇ BİR HABE.RlAA VAR.ÇOCUKLAR!KÖPEKtKÖV" Om üstünde BOMBA PATLATACAKLAR.AAIŞ mii_let panîge kaçılmasın diye gerçeği halktan SAKLtyORLARMiŞ.DURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 18.03.1965
  • t&Oh/StNy VOLDA CHEV-fU.*h4 ARKADAŞLARJSU DA ToPi-AP?OAHA HfZUj,HA~ ZAR D—ÇÎf^L.1 Nö.BETÇ/UEJZ ARKA-AHZA OÜSEBİÜR-Lfife».3Se Bu VüXi_E Bu KADAR.Hl-ZLI ©OE-BÜ_Oı'cS/'MİZ£ ŞÜKREDİN.CHEVAU»i UÇA SA ÇiKA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 11
  • 18.03.1965
  • «t—Sen boyundan büyük lâflar etme de geç yerine otur bakalım.Genç kadın Stan'ı bir omuzundan tutarak kenara doğru itmişti.Bu davranışında kabalığa,sertliğe benzer bir taraf yoktu.fakat Lana onun güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 18.03.1965
  • Yolanda:«Güneşin yükselişinden itibaren beni Benedikten rahiplerinin kilisesi önünde bekledi,bel* ki saatlerce bekledi.Çok vakit kaybetti.İhtimal yazdığım kâğıdı buldu,ele geçersem başıma gelecek* ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 18.03.1965
  • One SÜZEirz.£KUÂA\olurdu ya.YATAĞINDA BAGU BİR ERKEK.0ULMAK.YAPRAKSIZ.HAVVA*y/ÇOK_yZM ÜSTÜ HAPTYS HAKİKATTg KENDİSİNİN OLAN ELBİSEYİ GİY if=VOK-YOK PALASIN KAPISINDAN ÇIKARKEN.Z D ÛIS SHSLEİÇ S GELİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 18.03.1965
  • GEÇERKEN BİR.US.RA^AVtM DEDİ M N ASil-BİZİM OS^ASIDANJ MEMNUM MUŞUM ne tcûDAR ^4.eh,''İki* ZAMANDIR SİZ.A 3ÜKJ DE ÇAUŞMDK?J OL.DU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 18.03.1965
  • Sı^.DAMA DOKTTOtÖJ ÇAĞI-«AV\DEKA E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 18.03.1965
  • aıtııııııııııııtımımı m n ¦B I SOLDAN SAĞA 1 Bir deniz hayvanı;Bir çiçek.2 Güven;Ev Eski dil)I 3 Bir kumar şekli;Hisse.4 Sanat;ş Yüksek meclis.5 Bilgi;TERSİ memurla-E rın şefi.6 Genel;Bir çalgı.7 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 12
  • 18.03.1965
  • MUAŞERET ÂDABI PARLA ŞENOL ve TANJU GÜRSU [SÖNMEZ VURAL] I OBJEKTİF KARŞISINDA [AYSEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 18.03.1965
  • Sizi bir valiz dolusu büyük değerde kaçak öteberi yakalamışlar.Pnul,kararı okumadan evvel duyduğu heyecanı belli etmemek için kendini zorlamaktadır.Fakat okumağa da mecburdur.Yajjğlum ne olacak?Zavall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 18.03.1965
  • 22 Aralık 20 Ocak)Ne yapıyorsa sizi ve müşterek saadetinizi düşünerek yaptığından emin olabilirsiniz.Bütün arzusu ve bütün gayesi size yüzde yüz lâyık olmaktan ibaret.Böyle birinin kalbine girebildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 18.03.1965
  • Kadın sayısının her gün biraz daha arttığı Birleşik Amerika'da GÜNÜMÜZDE insanlara tesir sanatı öylesine gelişmiştir ki,hepimiz kısa zamanda,hiçbir sor hissetmeden ve tam bir serbesti hülyası içinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 13
  • 18.03.1965
  • bir valiz dolusu büyük değerde kaçak öteberi yakalamışlar.Sanki bir anda bütün dünya Nic la'nın başına yıkılmıştır.Bitkin bir ifadeyle olduğu yere çöküp kalıyor.Biliyorum tabiî.Bakanlığımla ilgili bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
  • 18.03.1965
  • 22 Aralık 20 Ocak)Ne yapıyorsa sizi ve müşterek saadetinizi düşünerek yaptığından emin olabilirsiniz.Bütün arzusu ve bütün gayesi size yüzde yüz lâyık olmaktan ibaret.Böyle birinin kalbine girebildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
  • 18.03.1965
  • öğretemedim gitti sana yemek yemesini.W w il*.MUAŞERET ÂDABI PARLA ŞENOL ve TANJU GÜRSU [SÖNMEZ VURAL] OBJEKTİF KARŞISINDA [AYSEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
  • 18.03.1965
  • Kadın sayısının her gün biraz daha arttığı Birleşik Amerika'da GÜNÜMÜZDE insanlara tesir sanatı öylesine gelişmiştir ki,hepimiz kısa zamanda,hiçbir Eor hissetmeden ve tam bir serbesti hülyası içinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 14
  • 18.03.1965
  • MEMURİYET,TAHSİL VE.SUÇLULUK SORU:Lise son sınıfta takıntım var.Bütün gayem üniversitede okumak.Ancak,bir talihsizlikle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldım.Temyiz cezamı tasdik etti.öğrenmek istediğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14, Magazin
  • 18.03.1965
  • "Oğlum gittikten sonra bu paraları nideyim?ZONGULDAK olaylarında öldürülen işçi Mehmet Çavdar'ın cenazesi köylülerin omuzlarında beş saat yol yürünerek Akşın köyüne getirildi.Bütün köy Mehmet Çavdar'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14, Magazin
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 73
  • 18.03.1965
  • Bursa'nm Tatarlar tarafından almışı sırasında bir önemli rol oynamakta olan ve kendisinden söz açılmış olduğu gibi,ileride de bahsedilecek bulunan Yıldırım Bayezid'in damadı büyük Şeyh Buharî ile tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 73
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 74
  • 18.03.1965
  • IX X)İKİNCİ MURADIN TAHTA ÇIKIŞI DÜZME MUSTAFA'YA,FOÇA CENE-VİZLERİNİN YARDIMI İLE,ÜSTÜN GELİNMESİ ULÂBAD SAVAŞMASI KOSTANTİNİYYE'NİN İSTANBUL)TÜRKLER TARAFINDAN DÖRDÜNCÜ DEFA KUŞATILMASI MUSTAFA VE C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 74
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 75
  • 18.03.1965
  • Az zaman içinde onu meşru hükümdar tanımak isteyenler çoğaldı,ve bâzı yerler kendisine kapılarını açtılar.Bu haberler Bursa'ya eriştiği vakit İkinci Murad'ın vezirlerinden ikisi,yani İbrahim Paşa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 75
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 76
  • 18.03.1965
  • barmmıştı tehaffuz etmiş idi.Suyun iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü kestirmiş olduğu cihetle Mustafa'nın ordusunun sol kanadı denize dayanmış,sağ kanadı da Ulubat Lopatyun)gölü ve bataklıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 76