Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • KIBRIS'TA HAZIRLANAN OYUNUN İÇYÜZÜ.KIBRIS'taki huzursuz mütarekenin birdenbire tehlikeye girmesi,çeşitli yorumlara yol açmıştır.Güvenlik Konseyinin Kıbrıs meselesini ele alacağı sırada ve Türkiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • MADEN ocağına bir kez inmek.Yerin yüzlerce metre altımla,denizin sularından,günden ve geceden derinde,ka-ranlık,ıslak,soğuk dehlizlerde uzun uzun yü-rümek.Açık vagonlarla yeraltı tünellerinde j kilome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • EKMEĞE ZAM DA İŞÎ HALLEDEMEDİ Fırıncılar,sarili zam kararı olamıyacağını,işçiler loptu sözleşme imzalanmadan grevden dönülmeyeceğini bildirdi STANBUL Belediye Encümeni,ek-I mek işçileri ile işverenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • KIBRIS'DA SON DURUM RUMLAR İKİ KÖYÜ DAHA ABLUKA ALTINA ALDILAR Bağlıköy bölgesinde bütün gün devam eden çarpışmalarda bîr Rum öldü.Rumlar çemberi gittikçe daraltmaya çalışıyorlar.B [DIŞ HABERLER SERVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • BABA KIZ H Burhanettin Bilgin kızına her şeyi a YANGIN OLAYI CİNAYETE DONDU Otakçılar semtinde evle birlikte yanan kadını,eski eşi Burhanettin'in öldürdüğü ortaya çıktı SUAT ARIN BU olayı onlar anlatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • Kıbrıs'ta çatışmanın cereyan ettiği Lefke gölgesi ve Rumların saldırı istikameti FtS^ *Ueî=KÛŞS Va^ B3HBİ ANKARA'DA ÖNEMLİ TEMASLAR pi/ili Ürgüplü,Rus ve Amerikan Elçileriyle görüştü.Yunan Elçisiyle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • İLAÇLI BUĞDAYDAN 6 KİŞİ ÖLDÜ MARAŞ,ÖZEL Dumlupınar mahallesinde Nedirli ve Sütçü ailelerine mensup 6 kişi,yedikleri ilâçlı buğdaydan yapılmış yufka ekmeğinden zehirlenerek ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • ağlıyangil'e göre işçiler arasında ayırım yapılmak isleniyor ANKARA,ÖZEL Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlıyangil,dün Senatoda gündem dışı yaptığı konuşmada;Zonguldak olayları hakkında bilgi vermiş ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • Zonguldakta idarî tahkikat yapılacak Vali ve ilgililer hakkında daha sonra karara varılacak.Ankarada bugün protesto gösterisi var ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı,idarî I soruşturmada bulunmak üzere Zonguld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • DONANMA GÜNEY'DE DEVRİYE GEZİYOR MERSİN,ÖZEL Mersin limanında bulunan 15 parça harb gemisi zaman zaman Akdeniz'de devriye gezmeye başlamıştır.Deniz birlikleri 24 Mart'ta bir tatbikat yapacaklardır:Tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1965
  • için hazırız,Tedhişçi Atina'da Yunan ilgilileri ile görüşecek ATİNA,A.A.KIBRIS Rum Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı General Grivas dün uçakla Lefkoşa'dan Atina'ya gelmiştir.Adadaki son durum üzerinde Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1965
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.5-adına ERCÜMENT KARACAN fHâllâşıef Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • GULYABANİ BÜTÜN edebiyat alemince malûmdur ki Hüseyin Rahmi Gürpınar,memleketin en büyük romancılarından biridir.Daha mektep sıralarında iken tanışmak saadetini idrâk eylediğim büyük üstad ile daima b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • İTİBARLI DEVLET MEFHUMUNUN ÖNEMİ ÖTEDENBERİ her bütçe konuşmasında işitile,işitile âdeta inanılmaz bir slogan hâline gelen deyim şudur:«Denk bütçe,düzgün ödeme.Mütemadiyen tekrarlanan bu beyanları,büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • «MİLLİYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Milliyete Mektuplar Köşesi Milliyet,istanbul» adresine gönderiniz.KEYFÎ KREDİ Teksip Milliyet Gazetesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • DİNİ İNANÇLARA HÜRMET GEREKİR Milliyet'e Mektup sütununda intişar eden «Hac yurdumuzdadır» başlıklı yazıya değinmek istiyorum.Sayın yazı sahibinin düşünceleri İslâmiyetin inanışları ile pek bağdaşmıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • Ankara Cumhuriyet Savcılığından Muhammen Geçici Cinsi Miktar Bedeli Teminatı İhale Tarihi Gıda maddesi 26 Kalem 174.875.00 TL.13.115.62,5 5/4/1965 Pazartesi saat:15.00 de Tek tip ekmek 365.000 Adet 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • İlk Okulu Bitirenlere ve Belge filanlara Son Fırsat etdy o-TcI#iz f «iti ilv~Slen o Kuvslavı 6 AYDA MÜTEHASSIS radyo Teknisyeni,TELSİZ OPERATÖRÜ ve 2 ayda ON PARMAKLA DAKTİLO ve STENO gibi 4 meslek ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • BAŞAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDEN Şirketimizin Acentesi bulunan T.C.Ziraat Bankası istanbul Şubesine 1 Mart 965 tarihinden itibaren istanbul Şehri ve Vilâyeti dahilinde Yangın,Nakliyat,Kaza,Dolu ve Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • Sorumlular Olayın nedenleri üzerine eğilip muhtemel gelişmelerin önlenmesi gerekmekledir ¦ıDr.RüçhanlŞIK^ Ank.Hukuk Fakültesi İş Hukuku Asistanı S S LKEMİZ ilk defa olarak çok ciddî ve tehlikeli bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • muhtelif marka!her cins her kapasitede TELEFON SANTRALI ihtiyacınız için Tlülctelefon.Ltd.Şti.EMRİNİZDEDİR 49 3200 YENİÇARŞI OARFİLM HAN 40 GALATASARAY I.Reklâmcılık 1048 3444
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • MİMARLAR ODASINDAN 1965 yılı Fransız burslar iyle ilgilenen üyelerimizin 20 Mart 1965 günü akşamına kadar Oda veya şubelerimize müracaatları rica olunur.Milliyet:3455
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • Anli papağan notlar NSAN odasının eşyasına alı-şır gibi alışıyor çok dinlediği sözlere;sonunda lâf kalabalığının içindeki terslikleri de yadırgamaz olup benimsiyor.Elimizden gelse de duyduğumuz her sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • Yeni Hükümetin ilk icraatı:Milletvekilleri maaşları 5500 li* raya çıkaruıyor Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 17.03.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Zonguldak S ZUCU bir olay olmaya gör-^J sun memleketimizde,her önüne gelen tutar bir ucundan ve olayı işine geldiği şekilde değerlendirip,suçluları hemen keşfeder.Artık bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1965
  • saKm v*:YARIN HAVA NASIL OLACAK?£ym —Akdeniz'de olgunlaşan bir alçak basınç'ın kötü hava ayırımı Güney sahillerimizi etkileyecektir.Duruma göre yarın:Ege,Akdeniz sahili çak bulutlu geçecek,aralıklı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • Sahte ehliyet veren şebeke ortaya çıktı Durum,Kırklarelirnde 6 kişinin ehliyetinin kontrolü sonucu anlaşıldı.Ehliyetlerin imtihansız 400-1000 liraya verildiği tesbit edildi LÜLEBURGAZ,Zihni BAYRI bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • İMTİHANA GİRMEMİŞLER Mehmet Bozkurt,Abdullah Sezer,Mustafa Bingül,Kerim Kızütan,Adem Çavuşlar ve Hasan Koruyucu ehliyetlerini,imtihana girmeden İzmit'te Şefik kapıcı'dan aldıklarım iddia etmişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • KOCAELİ VALİSİ Kendisiyle konuştuğumuz Kocaeli Valisi Bekir Sıtkı Aktan,olayı doğrulamış ve şebekenin Türkiye çapında faaliyet gösterdiğinin tesbit edildiğini ve tahkikatın gizli olarak yürütüldüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • MERYEM SİMSEK'İN DURUŞMASI BAŞLADI izmir,özel Kendinden küçük iki kardeşini boğarak öldürmekten sanık 13 yaşındaki Meryem Şimşek'in duruşmasına dün ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Cezaevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • Almanyaya 100 bininci Türk işçisi gitti Almanya'ya,dün yüzbininci Türk işçisi de törenle uğurlanmıştır.Türk bayraklarıyla süslü kumanya kutusunu alan 25 yaşındaki İsmail Yiğit,Nevşehir'in Âşıklar köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • SAHTE PASAPORTLU İKİ KİŞİ YAKALANDI İSPARTA,ÖZEL Başkalarının adına çıkarttıkları pasaportla Hacca gitmek isteyen iki kişi yakalanmıştır,Mehmet Demir ve Muhterem Sezer'in doktor muayenesinden korktukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • önceki gece,beşi çok şiddetli olmak üzere 12 deprem kaydedildi SALİHLİ,ÖZEL BİR süre önce sarsıntıların hafiflemesi sonunda evlerine giren Salihlililer sarsıntıların şiddetlenmesi üzerine dün yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • KIZILAY'IN YARDIMI ÎZMİR,ÖZEL Salihli'de Genel Müdür Muzaffer Akın üe tetkiklerde bulunan Kızılay Genel Sekreteri Babür Ardahan,deprem felâketzedelerine 4 milyon liralık yardım yapıldığını söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • Jffe fe T 16 KlSİ ÖLDÜ ^nceki Kece Zonguldak'tan İstanbul'u gelirken 200 metrelik ueuruma yuvarlanan T Vfc"/W otobüste 50 yolcunun bulunduğu tesbit edilmiştir.Kazada 16 kişi ölmüş,şoför dahil 35 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • ASIRLIK TÜRBE TEHLİKEDE [BtROL KUYTANJ Karamanoğlu Alâeddin Bey'in Karaman'daki türbesi bakımsızlık yüzünden çökmek üzeredir.1398 yılında inşa edilen yapıt,Orta Asya Türklerinin geleneksel çadır tipin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • Sükan,yurt dışındaki doktorları Sağlık Bakanı Elanğ'da AP'lilerin il merkezine dâvetinir tarafsız idare gerekçesiyle reddetti ELAZIĞ,Özel surette giden MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor SAĞLIK Bakanı Sükan,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • Çengel "Bursa'daki kongresi usulsüzdür,dedi Atatürk'le ilgili bir söz yüzünden kongrede kavga çıktı MTTB Genel Başkanı Yüksel Çengel,Bursa' da toplanan kongrenin kanunsuz olduğunu söylemiş ve toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • j jrffri fit.mııHV'ı" k Direktör Fevzi Rendacı ve Dr.Yavuz Tarcan,bir hastanın beyninde kanser olup olmadığını tesbit için çalışma yapıyorlar.ATOMLA KANSER TEŞHİSİ İŞİNE TÜRKİYE'DE DE BAŞLANDİ ı ı mm!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • SAKLI PARAYI FARELER YEDİ ŞARKIŞLA,ÖZEL TAHTYURT köyünden 80 yaşındaki Döne Koç'un evinin tavanına sakladığı 3 bin lirasını fareler yemiştir.Yaşlı kadın,cenaze masrafı için çocuklarından gizlediği par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • 375 KURUŞ İÇİN KEÇİYİ HACZETTİ NEVŞEHİR,ÖZEL ACIGÖL Bucağı Kozluca Köyü Muhtarı Niyazi Us.375 kuruş alacağı için Mehmet Ali adındaki köylünün bir baş keçisine haciz koydurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • BAŞKAN,MÜHÜ-RÜ DE GÖTÜRDÜ NEVŞEHİR.ÖZEL 4 bin nüfuslu Narköy bucağı Belediye Başkanı Hakkı Başar'ın Ankaraya gitmesiyle belediye işleri sekteye uğramıştır.Başkanlık mühürünü yanına alan ve yerine veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • ALTIN YERİNE TAŞ KOYDULAR KUYUCAK,ÖZEL ZEKİ Üren ve Selim Turhan adlı iki sabıkalı.Nazillide dükkânına girdikleri kuyumcu Osman Altınel'den pazarlıkla aldıkları dört altını bir kâğıda sardırmışlar,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 17.03.1965
  • nsfea)^jgSğgŞj3ğŞS?g Tasarruflarınızdan azamı istifadeyi sağlıyan yol Türkiye İş Bankası gişelerinde baslar Tasarruflarınız için İŞ Bankasını seçmekle daima kârlı çıkarsınız.İŞ Bankasında her zaman gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1965
  • TuUKıYE KIBRIS'I BOMBALARSA ATINA,RUMLARA YARDIM EDECEK Bağlıköy'de dünkü çarpışmada bir Rum öldü.Rum kamplarındaki bütün Yunan bayrakları alelacele indirildi LEFKOŞA AA.MAHt gazetesi Türkiye'nin,Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • İŞTE NİSAN-EKİM» ÇEŞİTLERİMİZ ŞİMDİ AVRUPADA DAHİ ARANAN ALTINYILDIZ YAZLIK KUMAŞLARI İLE SİLK AND KID MOHAIR Halis İpek ve mohair'den Alpaka SÜPER KID MOHAIR Safi yün ve mohair'den Alpaka SILKY MOHAI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • Gayri Menkul Satış Hânı İstanbul 10 cu İcra Memurluğundan 964/506 Dosya No.lu Mahkemece şuyuunun giderilmesi için satışına karar verilen Beyoğlu,Emek Yemez mahallesi,Yaprak çıkmazı sokağında eski,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • İhtişam ve eğlencenin birleştiği şehir.Valsler diyarı VİYANA.SABENA ile 1 Nisan'dan itibaren,her pazartesi VİYANA'ya uçabilirsiniz.ĞK£—4-Bir SABENA bileti sizi dünyanın her tarafına götürür Karar verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • ELEMAN MA!1 Kumaş sanayiinde emprime makinelerinde çalışabilecek tecrübeli ustabaşüar,Müracaatların aşağıdaki adrese yazılı olarak yapılması:Tayyareci Sadık Sokak No.4/1 Yenimahalle.BAKIRKÖY İlâncılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • ALMAHYADAKİ TÜRK İSÇİLERİ ARASINDA BOŞANMALAR ARTIYOR 1VTÜNİH,M.E.AYDIN'dan İlgililerder öğrendiğime göre,Almanya'ya çalışmağa gelen Türk'ler arasında boşanmak isteyenler gittikçe çoğalmaktadır.Bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • Beyoğlu ve Şişli Mağazalarında TENZİLÂTLI SATIŞLAR DEVAN ETMEKTEDİR Not:Fabrikamız bu satışlar için,bazı müesseseler gibi özel olarak düşük kaliteli mal hazırlatmayıp,fiat indirimini üstün kaliteli bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • ARJANTİN SEÇİMİNDE PERONCULAR BAŞTA Peron'cu «Halkçı Birlik»,Hükümet taraftarı Radikal Partisinden 300 bin daha fazla oy topladı BUENOS AİRES,A.F.P.Buenos Aires'deki Temsilciler Meclisi üyelerinden ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • ZENCİLERE OY HAKKI VERİLİYOR WASHİNGTON,APP Başkan Johnson,Amerika Birleşik Devletlerinde seçmenlere tanınan oy hakkının kullanılmasında,ırk ayırımının kaldırılmasını öngören bir kanun tasarısını,kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • İspanyada bin iğçi ayaklandı Madencilerden 19' u «kanunsuz grev» suçu ile tuluktandı MADRİD,ÖZEL ¦SPANYA'da,Ovieda'-Inm güneyindeki maden ocaklarında çalışan 1000'e yakın maden işçisi ayaklanmıştır.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • 7 yıldır kafesle yasayan kadın açlıktan öldü TOKYO,AA.Babası tarafından yedi yıl bir kafese kapatılan 34 yaşında bir Japon kadını gıdasızlıktan ölmüştür.Polis,akıl hastası olan kadının yedi yıldır kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • JOHNSON IRKÇILAR Başkan Johnson önceki gün Alabama'nın ırkçı Valisi Wallace ile uzun bir görüşme yapmıştır.Görüşme sonunda,Wallace,eyalette zencilerin bir yürüyüş yapmasını kabul etmiştir.Resimde Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 17.03.1965
  • dADUlNLU V^MC.Kece mechuı bIr jah^ tarafından bun» dökülmüştür.Ertesi sabah meydan baştan başa sabun köpüğü içinde kalmıştır.Bu durumda en çok eğlenen yine çocuklar olmuştur.Resimde sabun köpükleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1965
  • SATILIK EMLÂK İDEALTEPE Plaj karsısında 418 m2 arsa 27 01 39 APARTMAN Şişhane Meşrutiyet caddesinde 170 No.hı daire apartmanında 4 odalı asansör ve kaloriferli tam konforlu daire ehven fiatla 44 48 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 17.03.1965
  • GEÇİCİ ANAYASA TASARISININ METNİNDE YER ALAN 41 KİŞİLİK İLK MBK ÜYELERİ LİSTESİNİN FOTOKOPİLERİ [Komiteden sonradan çıkarılanların isimleri daire içinde gösterilmiştir."1 i j" t B'v.r'irr-i'j" 3 »İHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1965
  • Bulgaristan'da plâğa alınmış 90.000 den fazla halk şarkısı var,BÜLENT TARCAN BULGARİSTAN koroları revüsü için davetli olarak gittiğim Sofya'dan döneli ancak bir hafta oldu.Burada genel olarak bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • BUGÜNDEN İTİBAREN İKİNCİ ve SON HAFTA Beyoğlu Jy| J^ Sinemasında Ünlü Rejisör:STANLEY KRAMER'in gösterildiği her memlekette heyecan yaratan ve kitabı milyonlarca satılan şaheseri KUMSALDA ON THE BEACH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • MISIR ve ORTA ŞARK SEYAHATLERİ SEYAHAT I Beyrut 4,Bağdat 4,Kudüs 3,Şam 2,Ha-lep 1 gün Ücret:1100 Tl ve $100 Her 10/4—29/4 şey dahil)SEYAHAT II Beyrut 4,Kahire 4.İskenderiye 1,Lüksor 2,Assuan 2,Şam 2,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • Türkiye Kızılay Derneğinden Ordu tipi hastane çadırlarının İmalinde kullanılmak üzere muhtelif cins madeni malzemeler satın alınacaktır.Şartnameler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden İstanbul'da Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • Elektrik Motoru ve Donatımı Satın Alma İhalesi Ankara'da 12.2.1965 ve 14.2 1965 tarihli Vatan ve Yeni Tanin,istanbul'da 13.21965 ve 15 21965 tarihli Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • RADYOLAR m İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.25 Açılış,program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Istanbulda bugün 8.00 Oyun havaları 8.15 Küçük İlânlar 8.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • M.T.T.B.I Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneği TİYATRO-65-Kız ve erkek eleman aramaktadır.Müracaat Saat:15.00-18.00 arası)M T.T.B.lokali Cağaloğlu.Milliyet:3461
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • dormen tiyatros Dün gece yolda giderken ÇOK KOMİK bir şey oldu.Çarşamba,talebe temsilleri saat 18.00'den 17.00'ye alınmıştır Reklâmcılık 1036 3446
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • ÖZEL KADİKÖY TİYATROSUNDA TAHTA ÇANAKLAR SON 4 HAFTA Milliyet 3462 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Prof.A.PAULİK yönetiminde 5 L E H A R m ŞEN DUL i Operet 3 Perde)j C Eiletler satılmaktadır.Basın 3834)3441
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • Kom DİKKAT ALDANMAYINIZ.HER GÖMLEK KOM DEĞİLDİR.KOM GÖMLEĞİNİN YAKASINDA KOM YAZAR TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ.İlâncılık 5331 3449
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • USTA KADIN SİNGERCİ aranıyor Telefon:47 08 51 Reklâmcılık 988 3452
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • TECRÜBELİ HİDROLİK PRES USTALARI ARANIYOR EAS Ebonit ve Akümülâtör Sanayü A.Ş.Yakacık Kartal Reklâmcılık 1038 3451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • "Çocuh Sağlık ve Bakım deıneği"nin düzenlediği "GECE YARISI TİYATROSU" UNUTULMAZ GECE OLDU.Violonist Ayhan Turan ile piyanist Hülya Saydam,ortaklaşa bir resital veriyorlar İki penç sanatçının ikisi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 17.03.1965
  • SİNEMALAR TİYATROLAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Şarap ve Gül J.Lemmon L.Remick i.EMEK Tel:44 84 39)Kumsalda A Gardner G.Peck î.İNCİ Tel:48 45 95)Saka ile Karı-Sik S.Alışık F.Akın.KONAK Tel:48 26 06)Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1965
  • f ÜRKİYE akar ve II durgun sularından bilhassa enerji istihsali bakımından geniş öl* çüde istifade edilmektedir.«Beyaz Kömür» adı verilen su enerjisinin Türkiye'de son zamanlarda büyük gelişme kaydetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı ORHAN GÜRELİ «Gelir Vergisinde ortalama kâr haddi,gider beyanı ve uzlaşma müessesesi» konularında 18 MART 1965 PERŞEMBE günü saat 17.00 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • rr m kalite m lök istiyen.Jm EfvUr£ll arar.ı İlâncılık 5393 3448
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından:İLÂN Otobüs işletmesi Müdürlüğü Leylând otobüsleri için motoı ve mazot pompa yedek malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır Bu işin muhammen bedeli 38.476.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • İstanbul Ticaret Odasından 31 Mart akşamına kadar ödenmiyen yıllık aidatın 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisan'dan itibaren %50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayın âzâmızm zamlı tahsile me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • İmdadın en kısa yolu Kızılay tik Yardım İstasyonlarından geçer.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • VEFAT Merhum Hazinci Hassa Baş KâUbi Hacı Fehmi beyin oğlu,Sayın Naciye Güremen'in kıymetli eşi,Merhum Tümgeneral Ekrem Atasel'in kardeşi,Meksika Müsteşarı Fıtrat Atasel,Melâhat Atasel'in ve Heybeli D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • I TEŞEKKÜR j 1 10 Mart tarihinde vefat S eden büyüğümüz,kıymetli E E eşim jj f Dr.Behzat SİBEL'in f hastalığı mUddetince candan jj E alâkasını esirgemeyen Dahi-jj E liye Mütehassısı sayın Dr.E E Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • İLÂN İSTANBUL 7.İCRA MEMURLU ĞUND AN 964/8413 Teknik bakımdan telefon İdaresince tesisatın terasına müsaade edildiği ve normal devirlerdeki gibi bilcümle tesisat masrafları alıcıya alt olmak üzere Cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • ¦j,mm.ııı,n,ı.mm.m.m.mimimin TEŞEKKÜR Çok kıymetli varlığımız PROFESÖR Dr.NACİ ŞENSOY'un jj âni olarak hastalanması sırasmda,etrafmda çırpman arka-e daşlanna ve kaldırıldığı Neoroloji Kliniğinde hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • M EV L I D Feci bir trafik kazasında vefat eden kıymetli refikam MELAHAT ŞEfİZADE'nin vefatmm 2 nci yılma tesadüf eden 18.Mart.1965 Perşembe günü yarın)ikindi namazını müteakip Eminönü Yeni Camii Şeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • 48-50 MİLYON DOLAR YARDIMA HAZIRLANIYOR Kebem projesine de Bonn büyük bir payla katılacak BONN,AA.TÜRKİYE'nin kalkınma plânı için 1965 yılında da yardımın en büyük kısmını Birleşik Amerika'dan sonra B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • 48 50 MİLYON DOLAR YARDIM Türkiye,kalkınma programını uygulamak için 1965 yılında Kon sorsyumdan 250 milyon dolar is temiş ve bu istek kabul edilmiştir.Aslında ihtiyacın büyük bir bölümü,Türkiyenin ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • KEBAN PROJESİ Birleşik Amerika 70 milyonluk direkt yardımın dışında Keban Projesinin finansmanına da katılmaktadır.Batı Almanyanm sağlayacağı 50 milyon dolara yakın miktar içinde program yardımı ve Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • DIŞ BORÇLAR Dış borçlarımızın ertelenmesi konusu bu yılki Konsorsyum çalışmaları içinde özel bir yer almaktadır Bu yılki borç tecili,bundan önceki yıllarda olduğu gibi,yalnız 1965 yılına ait borç ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • İSTANBUL:22 4410 ANKARA 17.4180 KELİMESİ 100 KURUŞ BONO ve TAHVİLLER BONOLARINIZI %31 %GS kadar alırız.Sultanhamam Camii karşısında Tapunun içinde.TASARRUF bonosu %56 ya kadar alınır.Tiyatro Cad.Günes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • 750 veya 1000 kilo orijinal kaplı KAMYONET alınacaktır.Telefon 49 11 26 İlâncılık:5684 3465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • Ham derilerde canlanma oldu İstanbul Ticaret Borsasında bu hafta hareketsiz açılmıştır.Yalnız bâzı ham derilerde canlanma görülmüştür.Hâlen,peşin ve hazır olarak dövmeli sert buğday 77,birinci analiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • Kuru üzüm fiatları büyük ölçüde düştü İZMİR,ÖZEL îzmir Borsasında üzüm fiatları 9 numarada 9 kuruş,10 numarada 7 kuruş düşmüştür.Piyasada 9 numara üzüm 248 kuruştan,10 numara üzümler ise 250 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • AL.TIN-RI ATLAR Cumhuriyet lira)93.70 94.00 Reşat lira)145.50 144.00 Hamit lira)108.00 109.00 tıtRÜİz Kral)120.00 121.00 Fransız Napolyon)94 00 95.00 Külçe 24 ayar gr.13.95 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • BAKANUKJAHSIS İSLERİNİN 15 MARTTA BİTTİĞİNİ AÇIKLADI 14.kota dağıtımı bu hafta başlıyor Merkez Bankasına tahsisleri dağıtması için emir verildi ANKARA,ÖZEL TİCARET Bakanlığı ve Merkez Bankası ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.03.1965
  • DENİZ NAKLİYÂTI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART/NİSAM 1965 KONTİNANT HATTI SEFER PROGRAMI Gemi adı tstanbul Tekirdağ İzmir Anvers Rotterdam Bremen Hamburg Londra Lîverpool Swansea Danimarka Diğer Lim.Mithatpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1965
  • umumilimi!HAFTANIN ARDİNDAN ııımıııııımıır ALTIN TAC ARMAĞANI 1 METİN G.Sa ray)13 gol 2 Ziya F Bah çe)10 gol 3 Fikri Demirspor)9 gol ALTIN TOP 1 ARMAĞANI Topladıkları puan hesabıyla FENER-BAHÇE,gene b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • MİLLİYETİN,ORTAK TOTO OYNAYANLARA HQ KOLON LU K TAVSİYESİ Demirspor Idmanocağı Feriköy Beykoz G.Saray F.Bahçe Şekerspor Ankarapticü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • Demirspor İ.Ocağı maçı Trabzon'da Spor Toto kuponlarında 1 numaralı maç olarak gözüken Demirspor Trabzon tdmanocağı maçı Trabzon'da oynanacaktır.Ancak Toto kuponları daha evvel basıldığından,Toto Teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • kalkınma Genel Müdür Gücüyener,bu kona ile ilgili raporu Bakan İnal'a verdi ANKARA,TURHAN DOĞU yazıyor BEDEN Terbiyesi Genel Müdürü Nuri Gücüyener,dün düzenlediği basın toplantısında Batı Almanya seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • Metin:«G.Saray F.Bahçe maçlarım sizler bilmezsiniz» Sahi.Pazar'a Fener'le oynuyoruz değil mi?Aaah,siz bu durumu bilemezsiniz.Fenerbahçe de yince futbol hayatımın en büyük heyecanını duyarım.Unutamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • m Mmm 1* i s^ Galatasaray'lı futbolcular dün sabah kulüp lokalinde toplanmışlar sohbet ediyorlardı.Bir ara pencereden,Metin'e seslenen Naci'nin söyle dediği duyuldu.Metin,bak biz gol arttırılmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • PARDON Fazla Mesai!Ali Sarni Yen Stadına ait projelerden 12 pafta kaybolmuş Genci Müdürlükte herkes seferber olmuş,paftaları arıyormuş.Bulunursa stada maçlar için izin alınacak.Ya bulunmazsa?Bulunmazs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • 13 maçı bilenler 881.50 lira alacak Spor Toto'nun 31.haftasında kat'î neticeler alınmış,13 bilen 508 kişi,881.50 ser lira alacaklardır.Diğer neticeler şöyledir:12 maçı doğru bilen 6244 kişi 71.50 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • Judo Millî Takımı bugün seçiliyor Judo Millî Takım seçmeleri bugün saat 14'te Kuleli Askerî Lisesinde yapılacaktır.Dz.Harb Okulu,Derince,Yassıada,Beylerbeyi Assubay Okulları,Komando Okulu,Dz.Eğitim Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • v/FuiM öğretimi a BAZILARI futbolculara,futbolu oynanacak oyun tarzını,pozisyon taktiklerini öğretmek,anlatmak için nazari dersler,piyonlar,kara tahtalar kullanmanın şart olduğunu,bugün en basit bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • I/A7Â "cr sene Da$ta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerle-IVMfcM rinde otomobil yarışları yapılmaktadır.1965 yılının ilk otomobil yarışı tngilterede yapılmış ve bu sahaların tanınmamış adamı 28 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • G.SARAY RAHAT Pazar günü yapılacak büyük maç için Sarı-Kırmızı'lıların antrenmanı bugüne kaldı.San Lacivertlilerin hazırlığı sinirli bir hava içinde başladı F.BAHÇE Futbolcular sahada antrenman yaparl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1965
  • KAPALI KAPILAR ARDIMDAN HOLD'UN 2,5 SAAT SÜREN KONUŞMASI:V ii22maçfan beşini iyi oynadınız,Antrenmandan önce Sarı LftcivertU futbolcularla konuşma yapan İngiliz Antrenör Oscar Hold minyatür futbol sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 9
  • 17.03.1965
  • Şimdiye kadar gazetecilerle pek konuşmamış olan Leylâ Sayar,sorulara cevap vermek için biraz düşündü ve.Az sonra Türkiye'nin kalkınma konusunda fikirlerini serbestçe muhabirimize anlatmaya başladı.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 9, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 10
  • 17.03.1965
  • Yazan:FORBES RYDELL Çeviren ADNAN TAHİR Her zaman için bir iftihar vesilesi saydığı güzel saçları dağınıktı.Yanakları da biraz evveline kadar döktüğü gözyaşlarından ötürü hâlâ ıslaktı.elindeki kadehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 17.03.1965
  • J RAGIP SEVKI YEŞİM Her şey bitmişti.Bir gecelik bir rüya geçirmiştiömrünün en değerli cevherini bu bir gecelik rüya içinde seve seve kaybetmişti.Gözlerinin önünde hâlâ onun iri yeşil gözleri,çekme bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 17.03.1965
  • HAHı HİHMET Nt^tPE IcMDırt J TER)Kt AA*w R°Vd İV A\ir MİS.AĞZI DA çpfc KALABA-n y j.ıffi.Bo^zWw?ı^TriM ^HÇKÎMİNKİHEİü5AK-AfrR[lV|.Mu j.fi OKULU PoUS MVlANHfoMM-Wcr.pftû^ U&IKlZ VE İLJÎFAT İAftNlZpAN Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 17.03.1965
  • ARTIK BENİ UNUTKAN.UKL.A SUÇLAYAMAZSIN HÜRMÜZ.BAK İŞTE Ş3sh-$sH83s% BİLETLER» İŞTE DIŞ VE İç KAPININ ANAHTAR.L.ARJ 1 VE CÜZOANIAA.HİÇ Bi beSSS^888"» P UNUTMADIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 17.03.1965
  • müthiş bîr haber ouvdum çocuklar,BABAMIN DEDİCSıMB GÖRE ~1İR KOVUN ÜSTÜNlE Bomba püşecekmişy HALK PANİĞE f£\»ÇAPILMASIN DİVH DURUMU 5AKLiyç R-LARMlŞU.KÖPEKKÖV-DE ĞİR TEK CANLI KALMiyA [I KOPEKKOV ERK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
  • 17.03.1965
  • TiyATIZO-NUM ANINDA.Kİ İNŞAATTA KAVALA» UÇU-OYJ-E uMAR/M fCf CAJZOUSE.ŞEÎY.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 10, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 11
  • 17.03.1965
  • GÜNEŞ ORADA BATAR Yolanda içinden:«Benim yüzümden.diye düşündü.«Halbuki eğer yazdığım kâğıdı bulamazsa,Benedikten rahiplerinin manastırı önünde beni uzun uzun bekledikten sonra kendisini aldattığımı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 17.03.1965
  • Kimse cevap vermeğe cesaret edemiyordu.Rüzgâr dışarda kıyamet koparmağa başlamıştı.Yakın bir yerde bir baykuş öttü.Uzaktan uzağa da bir köpeğin havladığını duydular.Evet,babam verdikleri kesin direkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 17.03.1965
  • SANSÜR.VAR:ÇİZEMEDİK.ANLATlYORUZr AFET,ZEHİR'İ OÜ.SÜRÜNCE HEMEN PANTOLONUNU SIY/BAAIŞ MBIUTI?ZEHİR.BİR.İĞNE YAPIVERMİŞTİ "ZEHİR] UYURKEN.n ODASINA GELEN STRİPTİZ y/i-DrZ.1 YAPRAKSIZ.HASf.S/A,VATAĞıNOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 17.03.1965
  • BU ŞEHRİN BEl_EX?ÎVE BAŞKANI OLSAM ŞÖVL.E ASAR.BÖYLE KE5ERj *~ BREH J.BABA BE.SEN Bu ŞEHKiNl BE-L.EDİYE BAŞKAMI OLSAN Bu ŞEHİRDE VASA ACAK KİMSE KALlR.İŞTE BU SORUN iÇİHiAU SANA BlR R^PEL.EV.UADIAA i—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 17.03.1965
  • P3CUCÛ.T PATRON».DOtCTORU V^ DOKTORUN GÖZ BURADA TEMIZuEMEUİyDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
  • 17.03.1965
  • lımıııımiMitfiMiır BULMACA 11.11.I.ılll.lir SOLDAN SAĞA:1 Bir koşu;Bir nota.2 Gelir;Kasabın bıçak bileme âleti.3 TERSÎ hâl ve hareketleri ince,zarif;Bir işaret verme aracı.4 İsim;Bırakılmış yığılmış ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 11, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 12
  • 17.03.1965
  • General De Gaulle ve son Peygamber yerli tiyatro seyretti Geçenlerde akıl hastaları topluca bir tiyatroya götürüldüler.Localarda oturup eseri sonuna kadar izlediler Röportaj:SERACEDDİN ZSDDSOĞLU ADAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 17.03.1965
  • Hatırlardadır,1920 lerin kadınları,o zamanın deyimiyle ilk «cinsel ihtilâli» gerçekleştirmişlerdi.«Charleston» devri aynı zamanda iş sahalarının kadınlar tarafından istilâsı devri olmuştur.Kadınlar es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 17.03.1965
  • ihsizliğin bu derecesi de biraz fazla.Evet ta kendisi.Paul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
  • 17.03.1965
  • »HIM 22 Aralık 20 Ocak)Değil aklınızdan,hayalar)linizden bile geçmeyen birinin sizi himaye etmesi ve desteklemeğe başlaması hakikaten güzel şey değil mi?İnsan hayatta ne ekerse onu biçer.Siz buna çokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 12, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 13
  • 17.03.1965
  • General De Gaulle ve son Peygamber tiyatro seyretti Geçenlerde akıl hastaları topluca bir tiyatroya götürüldüler.Localarda oturup eseri sonuna kadar izlediler Röportaj:SERACEDDİN ZSDDSOĞLU ÂDÂMIN adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
  • 17.03.1965
  • TENİ KUŞAK Kadınları büyük bir vurdumduymazlık içindedir.Gününü gün eder.Erkeğe karşı cinsel soğukluğun ötesinde kendi cinsinden biriymiş gibi muamele etmekten kaçınmaz.Bu çeşit davranışlar,Amerikan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
  • 17.03.1965
  • ff y VmWM Arallk °cak)Değil aklınızdan,hayâ-linizden bile geçmeyen birinin sizi himaye etmesi ve desteklemeğe başlaması hakikaten güzel şey değil mi?İnsan hayatta ne ekerse onu biçer.Siz buna çoktan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 13, Magazin
 • Milliyet Magazin İlavesi, Sayfa 14
  • 17.03.1965
  • EDEBİYAT KONUSUNDA SORU:Türkiye'de «Edebiyat Araştırma Enstitüsü» diye veya başka bir ad altında araştırma göreviyle yüklü bir kurul var mıdır?«Türkiye Edebiyatçılar Birliği» hangi amaçla kurulmuştur?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14, Magazin
  • 17.03.1965
  • Kennedy'nin büstü heykeltraş Macunoğlu tarafından Amerika'nın Almanya Büyükelçisine teslim ediliyor.Almanya'da bir heykeltraşımız Osman Macunluoğlu iki senedir Almanya'da heykeltraş olarak çalışıyor.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14, Magazin
  • 17.03.1965
  • OLAYLAR VE m İNSANLAR HAZIRLAYAN «&Şl günün-BABA DEĞİL BEYBABA!Anadolu Ajansı 'nm bir haberi:SAN JUAN,A.A.Sessiz filmlerin babası Greta Garbo yanında bir kadın arkadaşı ile Karaipler denizinde bir din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Magazin İlavesi
   Sayfa 14, Magazin
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 69
  • 17.03.1965
  • Her ne olursa olsun,Çelebi Sultan Mehmed'in gerçek,ya da mefruz varsayılan)kardeşi,kendini Avrupada Osmanlı devletinin biricik gerçek mirasçısı olarak ilân etti.Sultanlık davacısı,Eflâk Beyi Mirce ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 69
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 70
  • 17.03.1965
  • vefat etti.Hazer-fen,Sultan Mehmed'in dizanteriden öldüğünü ve Padişahın düşünde «önünde bulunan bir sahanın alınarak oğlu Murad'a verildiğini gördüğünü» rivayet eder.Padişahın bu hastalıkla ölmüş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 70
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 71
  • 17.03.1965
  • bütün cephelerindeki renkli mermerler,kapı ve pencerelerin içine takıldığı kırmızı mermerler üzerine işlenmiş yazılar,kapı süsleri göz alıcıdır.Camiin içini bezeyen çiniler de pek nefistir.Bunların üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 71
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 72
  • 17.03.1965
  • re «subaşı» yahut «sipahi albayı» rütbesinden vezir payesine aşama)yükseltilmişti.Mihaloğlu,Evrenos,Timurtaş adlarına bağlı bulunan şan ve şeref,Orhan ve Birinci Murad'ın sultanlık günlerindenberi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 72