Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • DURUM Bir engellemenin ortaya koyduğu gerçekler r-URKIYE herşeyden önce bir tarım ülkesidir.Sanayileşme hamleleri ne kadar ilerlerse ilerlesin bu özellik kaybolma-yacaktır.Dolayısiyle memleketimizde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • AVRUPA'YA Ü(KİŞİLİK "ÇÖP HEYETİ,GİDİYOR İstanbul Belediyesi çöp fabrika lannda tetkikler yapmak üzere Av rupaya 3 kişilik bir heyet gönderecektir.Bir süredenberi gerekli yolluk olmadığı için Avrupaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • On bin işçi ayda 148 lira alıyor Sendikalar,Türkiye'deki işçilerin beşte birinin asgarî ücretlerin altında para aldığını tesbit etti SEDAT AĞRALI TÜRKİYE'DE işçilerin beşte birinin «asgarî ücretten yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • inönü:"ismet Paşayı şimdi göreceksiniz,ANKARA,ÖZEL önceki geoe CHP Grup Yönetim Kurulu odasında yapılan toplantıda Başbakan inönü,muhalefet partilerinin hükümeti düşürme çabalarına değinerek şöyle dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • BÜTÇE TASARISINI MECLİS ELE ALDI ANKARA,ÖZEL Bütçe müzakerelerine Mecliste âtta başlanmıştı!Mecliste,hükümet a/ima bütçeyi takdim konuşmasını yapan Maliyt Bakanı Ferit Melen özet le şu bilgileri vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • Türk denizcilerine Füze muhribini terk emri verildi NORFOLK,AJ».Türkiye.güdümlü füze muhribi ude RUcetts» ta bulunan 10 er İle Mf subaya,gemiyi Pazartesi günü Akdenlza müteveccihen hareket etmeden to»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • PİPO İÇEN BAŞBAKAN OLUNCA.salonlarında sigara içmek yasaktır,önceki riin,tmriliı Başbakanı Harold VViIson,«Varlety Club tarafından bu otelin salonlarında verilen bir ziyafete davet edilmiştir.VViIson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • i BEYZBOLCU CASTRO!Küba Başbakanı Fldel Castro.Küba'da başlayan Dördüncü Mili!Beyzbol Oyunlarında ilk vuruşu bizzat yapmıştır.Beyzbol,Amerika ile geçen dostluk günlerinin hâtırası olarak Küba'da hâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • Silojizm Siyasilerin en cUzdanı şişkinleri bağırıyorlar:Vatandaş fecim sıkıntısı İçinde.Bir sora geliyor İnsanın aklına,kendileri sıkıntıda olmadıklarına göre yoksa vatandaş değiller mi?C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • DOĞUDA BİR TREN KARA SAPLANDI YURT HABERLERİ SERVİSİ Yurtta devam eden karakış,dün de mal ve can kaybına sebep olmuştur.Urfa,Bingöl,Konya ve Yalova'da 8 kişi donma,sel ve heyelan sebebiyle ölmüştür.Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • PlAZA,KIBRIS İÇİN KONFERANS İSTİYOR Kipriyanur "Türkiye Şelf-determinasyonu kabul etmedikçe toplantı olamaz,dedi LEFKOŞA,A.P.LEFKOŞA'ya gelen Kıbrıs arabulucusu Galo Plaza,gazetecilere verdiği demeçte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • Ataklı,bâzı elçilerin ziyaretlerini protesto etti ANKARA,ÖZEL Tabii Senatör Mucip Ataklı dün bazı elçilerin AP ve CKMP liderleri ile yaptığı gizli görüşmeleri İçişlerimize müdahale olarak vasıflandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • VİETNAM SAVAŞI ALEYHİNDE.Vietnam'daki tavasın aleyhinde olan Amerikalılar,New-York'ta nümayişler yapmışlardır.Hafta basında 100 kadar kadın ve erkek,Vietnam'daki savaşa son verilmesi için dövizlerle B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • AP BALOSUNDA SATIR,"ÇAYDA ÇIRA,OYNADI AP'nin önceki gece yapılan baiosunda,CHP Genel Sekreteri,Satır,elinde mumlarla «çayda çıra» oynuyor.Bölükbaşı,Satır oynarken "Giderayak oynasınlar bakalım.diye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • 19 gunluk muhlef sona erdiği zaman kanun tasarısının 7 maddesi kalmıştı Müzakereleri uzatmak için saat,3 dakika geri alındı ANKARA,ÖZEL TÜRK Parlâmento tarihinde ilk defa olarak bir tasarı üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • Muhalefet liderleri toplandı Hükümetin düşürülmesi halinde dörtlü koalisyon teşkili düşünülüyor.Karan partilerin yetkili organları verecek;V ANKARA ÖZEL A Genel Başkanı Süleyman Demirel'in dâ-u veti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1965
  • ŞİMDİ TAM ZAMANIDIR PİYANGOLU SATIŞLARINA KATILINIZ.Yüzlerce kıymetli hediye ile AVRUPA SEYAHATİ kazanabilirsiniz.MİLLİYET 1873
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ İRLEŞİ SON samanlarda,üzerinde en çok tartışılan,hattâ Millet Meclisinde,Adalet Partisi'nin Meclis salonunu terketmesine sebep olan birleşik oy pusulası nedir?I)Konuyu,çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul ve Eyüp Hastahanelerinin bir yıllık ihtiyaçları bulunan 42 kalemden ibaret yaş sebze ve meyveler idarî ve evsaf şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • Yıkmak kolaydır yapmak zor!«M ECLİS koridorunda «Kartalı particinin dehsetengis lideri Bölükbaşı ile CHP milletve-İnli Emin Paksüt ve gazeteciler son gelismeleri tartışıyorlardı.Bölükbaşı,hükümeti j£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • 19_65'de Türkiye'den dışa giden turist,hacı ve öteki yurtdaşların harcamaları 21 milyon doları bulacaktır.Turist geliri ise 11 milyon.VMISADI MESELELER Turizm de çıkmaz yolda TURtZM SEKTÖRÜ için,Kalkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • Zeyinyağı ihraç fiaiı 600 dolara kadar çıkiı İzmir Borsasında 5 asitli yağ için 550 kuruş fiat isteniyor İZMİR,Orhan İlhan bildiriyor SON haftalar içinde zeytinyağ ihracatında önemli gelişmeler olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • Büyük ithalât ve sanayi şirketi aşağıdaki vasıflan haiz bay veya bayan MUHASEBE MEMURU aramaktadır.1 Ticaret Lisesi mezunu olmak,2 Tecrübeli olmak,3 Yazısı düzgün olmak,4 25 yaşını aşmamış olmak.Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • KOZAL Lüks ve Süper V 100 nylon ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ EEKLAMCILIK 551 UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • ŞİŞMANLAMAMAK kahvaltılarınızda yemeklerinizde ekmekjyerine|daimaı GRİSSİNİ Tazeliğini muhafaza etmek İçin kapalı j yerdo,tutunuz.İLANCILIK 5072 1874
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • TERMAL OTELDE Tenzilâtlı Kış Tarifesi Yalova BASIN 1972)1872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • Beyoğlu yakasına 5000 yeni telefon verilecek İstanbul'daki telefon abone sayısı 90 bine yaklaşmaktadır.Son olarak 22.200 hatlık ilâve tevziata devam edilmektedir.Beyoğlundaki isteklilere verilecek 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • ESİNE HAKARET EDEN ŞOFÖR MAHKÛM OLDU 8 yıllık evli olduğu karısı 28 yaşındaki Zlçan Kuşçu'nun kendisinden ayrı yaşarken dahi çalışmasını istemeyip,önüne çıkarak hakaret ettiği iddia olunan şoför Dırah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • SÜT FABRİKASI İÇİN BELEDİYE YER BULDU İstanbul'da modern süt fabrikasının kurulması için yapımakta olan çalışmalar son safhaya gelmiştir.Belediye İmar Plânlama Müdürlüğünde dün Süt Kurumu Genel Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • KEStKBAŞ CİNAYETİ DAVASI DEVAM ETTİ Kasımpaşa «Kesikbas Cinayetl»nin duruşmasına 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Karısı Sevim Anakız'la seviştiğini ileri sürerek ylğeni İlhan Çolak'ın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • ACI BİR ÖLÜM Nuhbaz Kollektif Şirketi Ortaklarından,Bay Norayr Basmacı'nın sevgili eşi Bayan ROKSANE BASMACI New-York'ta vefat etmiş ve cenazesi istanbul'a getirilmiştir.Cenaze merasimi Pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1965
  • I ZAVALLI TEKNİKERLER E f EKNİKER meselesi uzadıkça uzuyor ve bir I türlü halledemiyorlar.Halledemezler.Ne yaparlarsa yapsınlar halledemezler.Teknikerler yüksek okul mezunu sayılmak isi tiyorlar.Neden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • TALİHLİNİN ŞAHANE APARTMAN DAİRESİ KAZANACAĞI DEV ÇEKİLİŞ İÇİN SON PARA YATIRMA TARİHİ:ŞUBAT Dev Çekiliş'te 60 Apartman Dairesinden başka 5 talihli yüzer bin lira,5 talihli ellişer bin lira,10 talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • mmmm hürriyet mîz,ne hurrMsTİp BU SOĞUKTA PARKLARDA YATMAK.AÇ KALMAK,İSSİZ KALMAK,AfBMr^ EZİlMEK.HOB J^^lO GöfZÛLMEK HûfZ&^ETlj M(ü''İST£MEI«t Bi SİK y OLSUM!I 3F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • ABDUICÂHBA^JK İAC«ftAtAl« beht^umma wdîkdwıh pahrîıguIıgA mu FEN DE.HOCA.UL fAKİP-|Ç SOKAK ^O/i Bâhçiuevieb-AhKAM İİERÎ &feTfWİıWE kü^ĞiPA.frE^İLMrç A2AP ÇA MEKTUO^Ninu Al-pıM.NAZİK DAVETİMİZE TBJtKri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • İTALYA'DA İÜ!FRANSA'DA m İSPANYA'DA ve TÜRKİYE'DE l çfift m «ı m *i/S.Haftalık Modern Ansiklopedik Bilgi Dergisi Aynı Zamanda Yayımlanıyor OFSET BASKI TEKNİĞİ İLE KALIN KUŞE KÂĞIDA BAŞTANBAŞA 6 RENKLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?HAZIRUY4N:AÜ HİN Yurdumuz genel bir ısınma içinde haftayı tamamlıyor,İç Anadolu'ya giren kötü hava ayırımları yağış bırakarak Doğu'ya geçiyor.Duruma göre yarın:Trakya,Ege,Marma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • I Tedavi edilmeyen derdler ÇİMDE bayram sabahı,uyanan bir çocuk neşvesi var.Bu gün hastahaneden çıkıyorum ve nekahatimi geçirmek üzere Ş eve gidiyorum.Bu kadarı kâfi!Artdt sizlere her gün sıhha-İ timd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • AMERİKA'DA MAKİYAJ LEVAZIMATINA ZAM KADINLARI ÇOK ÜZDÜ NEW YORK,özel Muhabirimiz İSKENDER SONGUR'dan Amerikan hükümeti,makiyaj levazımatma zam yapılmasını öngören tasarıyı kabul etmiştir.Seçimden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • Yunanistan'da soyulan Hindistanlı bir turist Türkiye'de giydirildi TARSUS,AA.Yunanistan'da giyim eşyasına kadar soyulan Alman asıllı Hlndli bir Müslüman,Türkiye'de giydirilmiştir.Hint İlahiyat Fakülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • Ergani'deki okulun ödeneği Dicle'ye gönderildi ERGANİ,ÖZEL İlçemiz Dicle tlköğretmen Okulunun 72 bin liralık Şubat ayı ödeneği,yanlışlıkla Dicle ilçesine gönderildiğinden öğretmenler ve okul personeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • Bir otel müdürü evinde ölü bulundu İSKENDERUN,ÖZEL Hatay'ın turistik Besen Palas Oteli Müdürü Kadri Vural,dün sabah evinde ölü olarak bulunmuştur.Evli,iki çocuk babası 28 yaşındaki Kadri Vural'ın ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • Bîr müdür,röntgencilik sanığı olarak yakalandı UZUNKÖPRÜ,ÖZEL Z LÇEMİZ Belediyesi Su ve Otobüs İşletmesi Müdürü Ahmet Saba-hattin Yazan «röntgencilik» suçundan Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • varmadan eniz dibinde şehir yaşanacak DENİZ dibine dalmak,insanoğlunun geçmişi kadar eski sayılmakla birlikte,denizin dibinde oturmak,yaşayabilmek ancak modern çağa maledilebilecek bir buluştur.Asrımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • Bu kızın göğüsleri rötuş ile örtülünce gurultu ^"feöptu Yandaki resim,Danimarkalı ünlü müzik kompozi t örü Sven Erik Tarp'm kızı Lotte'yi gösteriyor.Kompozitör baba,kızının bu resmini,yayınlanmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1965
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Ankara tmar Limited Şirketi,faaliyette bulunduğu Cebeci Caddesi No.74'deki adresinden 8.2.1965 tarihinden itibaren inşa etmiş olduğu ZİYA GöKALP CADDESİ No.80 deki kendi merkez binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • DEHŞET İÇİNDE BES FREDRİC BROWN Bir erkek sesi duyuldu biraz sonra:Buyurun.ben Early.Siz beni tanımazsınız efendim.adım Lloyd Johnson.bir ricam olacaktı.Johnson ve Situel şirketindeki Lloyd Johnson mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • İSTANBUL Orta Dalga 423 metre 6.27 Acılıs.program ve kısa haberler 6.30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hav» durumu 7.55 İstanbul'da bugün 8.00 Oyun havaları 8.15 Küçük İlânlar 8.20 Bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • m» ğS OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocaki Bugün yıldız isteklerinize engelleı çıkaracakfh KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] t$inlzi gciistirmek yolunda bir zaman evvel bir proje kurmuşsunuz.Bugün gerçekleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • SOLDAN SA6A:1 Alın yazısı;Bir deniz taşıt aracı.2 Başıboş;Başlangıcı olmayan zaman.3 Kaçık;Cüzdük Eski dil)Bir not».4 Tersi iki dag arasındaki dere boyu;Çabuk 5 Divan edebiyatı bir nazım sekli.6 Notad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • elbiselerinizi 2 SAAT te temizler 12 REKLAMCILIK 521 1879
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • İstanbul 7.İcra Memurluğundan 1964/7652 İhtiyatî haciz zabıt varakasının ilânen tebliği.Borçlu:Yorgo Andoniadis,Yeşilrlirek Gönül Zeki Han No:11 de mukim iken hâlen adresi ve ikametgâhı meçhul.Aksu İp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • EAMA SOKAKTA KÖ&S.8AŞ1SIDA HE.D^ BvJLACAcSHVM SÖVUEDİcSfNI HALOE,HİÇ O İH.ŞEV BU.LAM AO t A\D.PİS W* UMO SAH» BE 2-IWTİ SûR I «4DIN C2A,KÜÇÜK çocuk:QA Bavja Oyt-ESİNE MUTLU BAVctilAR.«o v ÖLSEM Bu SA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • ahne:a^Kİ-ARi BEN VS SCZUERİ ÇOK ÖrUHDİA*,VuK DUNDAN UZAK.Kû-T UiNCA AKSAN NlN OA BOZUUAAASlNl.OAN ÇOK KORK-MUŞTUMteoNAiu* şTAfm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • B;Ö*l?eÜK ©l»*4 Vık Dubot HrDİuctlo*.U'orURufcuRucrrMl f.BBHİ ıwi"in w Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • tou&m Ö«NI SÖrLE/AEpfLER:BİZE-SİMDİ İMİN)Ag ^1 BteE BiR kgke ee-CrtVEMEZUER.TSTUNDEN ÎW.MİVORUf* ûZf zi/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • Türkiye'nin Büyük Selâbiyetli Ruhsatnameyi Haiz Geniş Teşkilâtlı Seyahat Şirketi ASYA T Doktorlu Konforlu Tualet tertibatlı otobüsleriyle hudutlarda beklemeden Hicaz'da delil ve yatacak yerine kadar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • TEKLİF İSTEME İLANI Antalya,Bakırköy,Bergama,izmir,Ereğii,Nazilli,Manisa,Kayseri,Defterdar Fabrikaları için 300 ton Sudkostik kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1 Teklifler 25.2.1965 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • Hicri Cumartesi Rumi 13M 13 1380 Şevval ŞUBAT Ocak 11 19 6 5 31 VAKİT VASATI EZANI GUneı 6.56 öğle 12.28 İkindi 15.20 Aksam 17.41 Yatsı 19.13 İmsak 5.14 1.17 6.49 9.41 12.00 1.32 11.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • o kj Milliyet Gazetecilik A.i.adına mı»wii ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDÎ İPEKÇİ Haber,fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t.HASAN YlLMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spor kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • tLAN TARÎFESÎ 2,3.4.5 tncl aayfalarda santimi 45 TL Pazar ünleri santimi 50 TL.6.7 nol sayfalarda santimi 40 TL.Pazar tünleri santimi 45 TL Birinci sayfada baslık.350 TL DüCUn,Nisan.Nlkân,Vefat ve Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1965
  • ABONE TARİFESİ yıllık:75 TL 6 Aylık:40 TL 3 Aylık:22 TL Yabancı memleketler lcin âdi posta İle bu ücretlerin bir tnlsU alınır Uçak oostası Icln tarife kullanılacak pulun değeri ne eöre değinir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1965
  • AMBUR^'M SOSYALİZM S m\Yazan:Prof.Dr.7ILMAZ ALTUĞ İTALYA'DA SOSYALİZM ifalya'da 15 gönde bir yayınlanan L'Umaniia isimli derginin tertiplediği hayâli bir açık oturumda otoriteler konuşuyor m Şimdi Ros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1965
  • SATİLİK EMLÂK SABUNCUHAN Caddesinde satılık dükkân 22 99 74 Osman Süslü TOPHANE Boğazkesende cadde üzerinde satılık dükkân 22 99 74 EMİRGANDA bog teslim satılık kat 22 99 74 SATILIK Han %20 lratlı 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1965
  • İLÂN İstanbul Asliye 5 ci Hukuk Hakimliğinden 964/581 Tebliğ olunacak taraf:Üç Yıldız Dericilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi.Zeytinburnu Kazlıçeşme Gemalmaz Sokak No:10 ibrahim Erköse Vekili Av.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1965
  • 10 TON BEYAZ ÜSTÜPÜ ALİNACAK 1 Şartnamesi Şirketimizde mevcut 10 ton beyaz üstüpü 2 partide sarın alınacaktır.2 Teklif mektuplarının 18/2/1965 Perşembe günü saat 14'e kadar Şirketimizin Fındıklı'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1965
  • Irak Derlet Başkam Alıdiisselâm kendisini makamında ziyaret eden «Türk İyi Niyet Heyeti» ile çeşitli konular etrafında uzun uzun LK yazılarda Türk dış poli-I tikasının Ortadoğu'da karşılaştığı genel p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • Jayna Mansfield,foto muhabirlerini de buluşma yerinde görünce,çocukları ve esiyle birlikte oradan kaçmak İstiyor.Soldaki,bu davranışa akıl erdiremeyen Mickey Hargitay Cimber,Zoltan'ı kollarında tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • HAFTÂMN ''*lr&44,@kjÜ#L iki Heyecan Filmi KORKUNÇ ŞÜPHE «I Thank A Fool» Robert Stevens'in yönetiminde Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş renkli bir Metro Goldwyn Mayer İngiliz)filnü.Oynayanlar:Susan Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tfl!44 M 3S)Sıralardaki Heyecanlar A.Vuyuklakl O.GUnslray.IMEK Tel:44 84 39)Batı Yakasının Hikayesi N.Wood R.Beymer R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Günahsız Kaatiller T S Sar.KONAK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • Yer muşambaları Sofra muşambaları Bütün mefruşatçılardan ısrarla arayınız BEKLAMCILIK;556 1903
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • TÜRKİYE'DE HAKİKÎ ANLAMI İLE "FAN CLUB" SHADOWS FAN CLUB S.O.S.BEŞLİSİ BUGÜNDEN İTİBAREN Her gün 15 ilâ 18.30 arası MATİNE Adres:Sıraselviler No.103/7 Taksim özgül salonlarında.Giriş 2.50 TL.dır.Rezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • Bir ömürlük Dolmakalem tekrar piyasada ¦¦¦MHraTO İLANCILIK 4841 1876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • *mf ı—ıııl.î JP» ı ıı ıı m t ir 1964 Cannes Festivali Birincilik Armağanı ir 1964 Cannes Festivali Fransız Yüksek Teknik Komisyonu Armağanı ir 1964 Cannes Festivali Milletlerarası Katolik Sinema Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • İLÂN İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk Hâkimliğinden 964/91 Nimet Kiyami Mofrat tarafından Ali Asgar Kiyami Mofrat aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesi sonunda şiddetli geçimsizlik sabit old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • MÜZİKAL KOMEDİ DÜNGECE YOLDA GİDERKEN COK KOMİK fiİRSEYOLDU tiyatrosu 17 Şubat 1965 Çarşamba günü suareden itibaren REKLAMCILIK 467 1670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • Çf^AI AT A C/SVI CVCr*CI^ Soprana Suna Korad dün saat 3V.MLM Uf\DKJ I LC T CV^CİN.1630 da trenle Scala Operasında konserler vermek üzere Milano'ya hareket etmiştir.Amerika'daki Metropolitan ve italya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1965
  • Dünya prömyerini seyreden sinema tenkitçilerine göre Süreyyamn ilk filmi başansa kordelânın sinemadan davetlilerin MİLANO,A.P.PRENSES Süreyya'nın çevirdiği «Kadının Üç Çehresi» isimli ilk filmin öncek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • Bölükbaşı,Satır oynarken "Giderayak oynasınlar bakalım.diye Baştaraft Birincide GİDER AYAK OYNASINLAR Bütçe dolayısıyla İktidarı düşürmek kararında olan muhalif liderlerden MP Genel Başkanı Osman Bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • CAHtDE DEĞtRMENCİ ve HÜSEYİN DEĞİRMENCİ Kızlarının doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.MÎLLÎYET:1905
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • 950 gramlık bebek,54 gün cam kavanoz içinde büyütüldü İZMİR.ÖZEL 950 gram ağırlığında 6 aylık bir bebek İzmir Amerikan Hava Kuvvetleri Hastahanesinde 54 gün cam bir kavanoz içinde büyütülmüştür.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • w ae SÖ Dr.AYSEI,AKOVAL1 İle OKTAY EKSÎ «b Evlendiler.«a Londra 12.2.1965 MİLLİYET 1897
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • ON BİN ISCİ T T Baştarajr Birivride Bu işyerlerinden Farih'te kurulu olan bir dokuma fabrikası hakkında I Savcılığa başvurulmuş ve durum Bölge Çalışma Müdürlüğüne duyu-I rulmuştur.Tekstil işkolunda as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • MİLLİ BAKİYE TASARISI iy Baştarafı Birincide tasarının görüşülmemiş 7 maddesi kalmıştı.Akşamki görüşmelerde AP lilerin bâzı önergeleri reddedilmiş,saat 23.58 de yedinci madde AP lilerin;isteği üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • Petrol İşçileri Sendikası Yapı Kooperatifi ve Bağımsız Petrol İşçileri Sendikası Başkanlığından Yazıhanemiz Fındıklı îşçi Sigortaları Han No.103'e nakledilmiştir.Alâkalılara duyurulur MİLLİYET 1896
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • TEŞEKKÜR Hayatını hasta oğlumuz Mehmetçiğine vakfeden fedakâr ana.aziz esim.sevgili kızım BETÜL zamansız vefatı dolayısiyle bizleri telefon,telgraf ve mektupla ve bizzat gelerek teselliye çalışan,cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • ÂYİN-İ RUHANÎ Sevgili eşim ve biricik babamız Uşaklıgil'in vefatının 40 mcı gününe rasthyan 14 Şubat 1965 Pazar sabahı saat 1130 da Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesinde yapılacak ruhan!âyine dnst v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • VEFAT 57 sayılı Basın Şeref Kartı'nı taşıyan İSMET HULÜSt vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazından sonra Hacıbayram Camiinden kaldırılacaktır.MİLLİYET 1901
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • M E V L I D 3.1.1965 tarihinde aramızdan ebediyen ayrılan kıymetli varlığımız SEHER DİKER'in vefatının 40'ıncı gününe rastlayan 14 Şubat 1965 Pazar günü öğle namazmı müteakip Heybeliada Camiinde azız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜMDEN Elektrik Motoru ve Elektrik Donatımı Satın Alınacaktır Dövizi şirketimızce temin edilmek üzere ihtiyacımız bulu nan Elektrik motoru ve Elektrik Donatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.0.SEKRETER ARİYOR İyi İngilizce bierfsi ve sil ratli makina vazması lâzım dır.Ücret tatminkârdır Fab rikava sahson müracaat edil mest GENERAL ELEKTRİK TookaDil YENt AJANS 460 1895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • SALİHLİ'DE DEDRSM DÜN 8 EVİ YIKTI TURGUTLU,ÖZEL Salihli ilçesinin 25 kilometre karelik bir sahasında 4 gündenberi fasılalarla devam eden deprem 8 kadar evin yıkılmasına ve çok sayıda evin duvarlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • 1965 BÜTÇE TASARISINI MECLİS ELE ALDI l Baştaraft Birincide CJ 1961 yılına göre banka kredilerinde üretimi teşvik edici ve üretim alanlarına yönelen büyük gelişmeler olmuştur.1961 de 8 milyar 324 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • 17.2.1965 Çarşambadan itibaren yalnız 5 gün için her gece r m ve aynı günler suarede ATLAS SİNEMASINDA REKLAMCILIK:561 İÎMHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • KARÂR GÜNÜ GALATASARAY'D/l Baştarafı Sekizincide cağını,Suphi Batur'un Ankara'da olmasının kulüp için bir kayıp değil,üstelik büyük bir kazanç olacağını söylemiştir.YENAL'A GÖRE ŞANSLAR EŞİT İktidar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • DURUM t Baştarafı Birincid* rı» olarak antları büyük arazi sahiplerini müteessir edecek niteliktedir.Bu kimselerin nüfuzları altında tuttukları tarım isçilerinin oylarına hâkim oldukları,şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • Nuhun Ankara makarnası piyangosunda talihiniz açık olsuni SAAT 14.00 de ANKARA 1.Noteri huzurunda NUH'UN ANKARA MAKARNA Fabrikasında yapılacak Çekilişte arzu edenler hazır bulunabilirler.NUH'UN ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gene!Müdürlüğünden YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ ALINACAKTIR.Kurumumu?Teknik Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere,4/10195 sayılı kararname ve bu kararnameyi tadil ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • İstanbul 7.İcra Memurluğundan 1964/7652 Ödeme Emrinin ilânen tebligatı.Borçlu Yorgo Andoniadis,Yeşildirek Gönül Zeki Han No:11 de mukim iken hâlen ikametgâhı meçhul.Aksu iplik Dokuma ve Boya Apre Fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • RÖTİSSERİE CAFE-PATİSSERİE Hfc AMERİCAN BAR NİGHT CLUB ADRES Cumhuriyet caddesi No.4 DİVAN OTEL bitişiği)Telefon:4738 30-47 3831
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1965
  • MUHALEFET LİDERLERİ Bitaraf t Birincide lisinde beklemiştir.'Ka.Pyi ise Demirci'den b'a^ka Cihat Bilerehan ve Faruk Sükan da temsil etmişlejdir.AP'NİN TEKLİFİ AP Genel İdare Kurulunda önceki gece alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.02.1965
  • Elektrikli bir hava içinde geçmesi beklenen kongre* Ulvi Yenal ve Suphi Batur grupları çarpışacak,Tarafların listeleri belli.Kongreye 600 üye katılacak Yenal "Şanslar eşit,Yalman "Bu nöbef devri,dedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • Kılıç,"Netice takımımızı ilgilendirmiyor,GALATASARAY takımında Partizan maçında sakatlanan Candemir ve sakatlığı devam eden K.Erol muhtemelen Beşiktaş'a karşı oynamayacaktır.San Kırmızılıların Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • saat 14.30 da haşlayacak.Kırmızı-'lılar «revanşı alacağız» diyor Feriköy'le 5-0'ın revanşı m oynayacak «lan Fenerbahçe takımı tzmlrdeki bir maçtan evvel seyirciyi selâmlıyor.TÜRKİYE Ligi Hderi Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • "tlMUl SPOR MU,VAHŞET MİT Güney Afrika'da yasaklanan boks.birçok memlekette de sevilmemektedir ¦ı en m m Parlâmento,boksu yasaklayan kanunu müzakere ediyor.Boks yapan ve yaptıranlar 125.000 lira para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • 17 Şubatta Adana'da yapılacak Türkiye İran Ordu maçını İtalyan Fe derasyonuna mensup Soardella Antonio idare edecektir.A Basketbolde haftanın maçı bu gece spor sarayında Galatasaray İle Î.T.Ü arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • Beşiktaş'ta listel bugün belli oluyor Aynı gün G.Saray-Beşiktaş maçı olması sebebiyle kongrenin sakin bir hava içinde geçmesi bekleniyor BEŞİKTAŞ Kulübünü^ yarın yapılacak yıllık kongresi için Hakkı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • MAÇA BİR GÜN KALA Beşiktaş Teknik Komite Başkam Faruk Sağnak'a göre S P A J 1 Ç Sakatlıklardan endişeli GÜNDÜZ KILIÇ Takımına güveniyor Sekiz Futbolcuları sakat olan Siyah Beyazlılar onbir oyuncuyu ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • Hazırlayan:Faruk AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Yel,Plase:Karaçelçilli,Çiğdem 5,Sürpriz:Berrak.İKİNCİ KOŞU:Favori:Işık,Plase:Matra,Tülin,Sürpriz:Teoman.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Karakuş 9,Plase:Soylu,Orhan,Sürpri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • F.Bahçe,Beşiktaş,Honved ve Milan'la Mayıs'ta oynayacak Beşikte* ve W.Bahçe Kulüpleri Ağustos ayı basında Partizan,Milan veya Honvedln İştirak edeceği dörtlü bir futbol turnuası tertiplemişlerdir.Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1965
  • KONYA ÖZEL Kondisyon dersini Dr.R.Serdengeçti,Güreş Taktiğini de Vehbi KONYA kamplarında ilk anlatmıştırçalışma dün yapıl* mıştır.Rusya ve Romanya turnualanna hazırlanan güreşçüer,Konya'da İki kamp ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor