Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Yaşayan şahıs için ölü belgesi ıreren bir muhtar yargılanıyor YAŞAYAN bir şahıs için 150 kuruş karşılığında sahte ölüm ilmühaberi düzenleyen Karagümrük Mahallesi Muhtarı Abdullah Akgöl,dün 3 üncü Asli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • AtiniMş Makanos'a ikazda bulunacak Lelkoşa'ya giden Arabulucu «Cöıüm I yolu bulma imkânı artıyor» dedi DIS HABERLER SERVİS!ÎMES gazetesi,Atina'daki muhabirine atfen verdiği bir haberde «Yunan Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • DURUM Bütçe görüşmeleri başlarken BUGÜN Millet Meclisinde başlaması beklenen Bütçe görüşmelerinin önemli bir özelliği vardır.Zira Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir bütçenin reddi ihtimâli belirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Yeni Adana gazetesi Amerikana ödül aldı ADANA,ALÂETTİN KUTLU bildiriyor «Amerikan Gazete Sahipleri Birliği Vakfı» nın hür dünya gazeteleri arasında bu yıl ilk defa düzenlediği «Basın Basan Armağanı» ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • İtalyan Sanayi Bakanı Medici yurduna döndü Bir süredir yurdumuzda misafir bulunan İtalyan Sanayi Bakanı Sinyor Medici dün memleketine dönmüştür.İstanbul'a geliş ve gidişinde SEKA Genel Müdürü Cemal Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Amerika Büyük Elçisi Demirel ile görüştü ANKARA,ÖZEL Amerika Büyükelçisi Raymond A.Hare,dün sabah saat 11 de Adalet Partisine giderek Genel Başkan SUleyman Demirel ile yarım saat kadar görüşmüşgörüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Senato,Millî Bakiyeyi reddeden Komisyonun raporunu dün reddetti ANKARA,ÖZEL Milli Bakiye Seçim Sistemi Kanun Tasarısını red eden Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde Senatod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Soldan »a&a do*ru:Fatih ciuayetinin faili.Tariabasmda ateş edilen kapı t» ölen muhtacın kızkaıdetf Adliyede.Bir muhtar,banyoda bıçaklanmış bulundu Küçükayasofya muhtarının intihar etmiş olması da muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • DEHŞET İÇİNDE 5 CUN FREDRİC BROWN' un yazdığı bu romanın,Amerika'da yayınlandıktan üç gün sonra mevcudu kalmadı.Heyecan dolu bir eser.Bugün 4.Sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Taksi,irinim evin bahçe duvarı Üzerinde.Bir taksi,çarptığı adamla birlikte evin bahçesine uçlu Tophanedeki aynı evin bahçesine geçen hafta da bir kamyon girmişti.Taksinin çarptığı adam öldü.TOPHANE De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • 449 bin lira para cezasına mahkûm oldu Bir çikolata fabrikasının hisse senedini yuıd dışına kaçırmaktan sanık ttalo Verria,dün Birinci Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde 7 ay hapla ve 449.697 lira ağır pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • 3SS?aaaa TIB Hükümet düşürmek ile çocuk düşürmek arasında bâzı benzer noktalar varım».Bilgisizce kurcalamalar tehlikeli sonuçlar verebilir* mi*.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • A.P.'uiu sembolü değiştirilerek yerine at bacı konacak Gazetelerden)ATINA BtNEN KOVBOY.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Emeklilikle ilgili teklif komisyonda kabul edildi ANKARA,ÖZEL Emekliliğe bağlı hizmetten ayrıldıktan sonra tekrar emekliliğe bağlı hizmete dönenlerin,arada geçen müddetini borçlanmak suretiyle emeklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • SAKATLARA BAĞIŞ Scvkiye Başmakçı adında hayırsever bir bayan Türkiye Sakatlar Derneğine 300 bin Ura değerindeki arsasını bağışlamıştır.Şevkiye Başmakçı bundan bir süre önce de aynı derneğe 100 bin Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • ingiltere Kraliçesine domates atıldı HAKTUM.A.P Sudan'ı resmen ziyaret etmekle olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in otomobiline dün bir öğrenci domates atmış,mütecaviz,poll» tarafıtndan yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • KAR YÜZÜNDEN DÜN 15 KİŞİ ÖLDÜ ı YURT HABERLERÎ SERVİSİ Yurtta kış bütün şiddetiyle devam etmektedir.Dün de Kayseri,Bitlis,Çanakkale,Antalya,Elbistan ve Balıkesir'de heyelan,çığ altında kalma ve donma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • K.Vietnam alandı Son beş günde üçüncü defa yapılan akına ISO Amerikan ve Güney Vietnam uçağı katıldı DIS HABERLER SERVİSİ AMERİKAN askerlerinin kaldığı bir otelin önceki akşam Komünist Vietkong çeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • ŞİMDİ TAM ZAMANIDIR PİYANGOLU SATIŞLARINA KATILINIZ.Yüzlerce kıymetli hediye ile Avrupa seyahati kazanabilirsiniz.MİLLİYET:1836
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Toprak Reformu Kanunu gecikecek Karma Komisyon teşkili reddedildiğinden tasarının 315 gün sonra görüşülmesi muhtemel.Oylamaya 31 CHP'li katılmadı ANKARA ÖZEL TOPRAK Reformu Kanun Tasarısının Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • AP,muhalif partileri toplantıya çağıracak YTP,Bütçenin 28 Subat'tan önce reddine karar verdi Inonu:re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1965
  • Başbakan,sabah durumu g0* ı.I Ol Gürsel ile goruşiu ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü dün «Muhalefet,bütçe oylamasında çoğunluğu sağladığı takdirde Hükümetin çekileceğini» söylemiştir.Başbakan,dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Cezayir,sahra petrolünden daha büyük hisse istiyor GÜNÜMÜZÜN az gelişmiş ülkeleri için petrol kaynaklan gittikçe büyük bir önem kazanmaktadır.Son olarak,Cezayir Hükümeti bu konuda yeni bazı adımlar at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • TÜRK AMBALAJ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Sicil No.59820/3802 1964 yılı bilançosunun müzakere ve kabulü için hissedarlar Alelade Umumî Heyet toplantısı 18 Mart 1965 Perşembe günü saat 10'da istanbul Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Büyük ithalât ve sanayi şirketi ticaret şubesi için aşağıdaki evsafları haiz TECRÜBELİ MÜDÜR aramaktadır.1 İngilizce lisanına mükemmel vâkıf olmak ayrıca Almanca veya başka bir yabancı dil bilgisi ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Dudu nine öldü I I f ve gomuldu!DUDU Aracı adında 90 yaşlarında fakir bir kadın geçenlerde oluverdi.Kadının kimsesi yoktu.Uzaktan akrabası olan Cuma Aracı'ya haber yollandı:«Gel,Dudu Nine öldü,cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Yaratılacak hükümet buhranı ve ötesi A0\ğfA seçimlerinden sonra,ly^J aşırı bıkkınlık ve bezginlik yaratan buhranlardan nefes alamaz hale girişimizden ve rejim aleyhindeki akım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Güpürmek zevk-fir Halı süpürgesi denince akla GIRGIR gelir üzerinde GIRGIR markası bulunmayan süpürgelerin GIRGIR'la hiçbir alâkası yoktur.GIRGIR alırken Patentli GIRGIR markasına dikkat ediniz.REKLAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • 1964 KALKINMA İSTİKRAZ TAHVİLLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR 1 Şubat 1965 tarihinden İtibaren satışa çıkarılmış ian o6 faizli,heı türlü vergi ve resimden muaf ve istenildiği zaman paraya tahvil edilebüecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,Mensucat Santral T.A.Ş.kurucularından ve îdare Meclisi Reisi Bay NÂZIM ALİ BEZMEN'in bizleri sonsuz acılara garkeden elim ziyaı dolayısıyla gerek bizzat cenaze merasimine iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • VEFAT Tüccardan Alaşehlrll merhum Avukat Mehmet özay İle Zümrüt özay'ın oğlu,öğretmen Nüzhet özay'm eşi,Nilüfer özay'ın babası,Hüsnü özay,merhum Reşat özay,Hulusi özay ve Mesrure özay'm kardeşi.İffet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Türkiye Emüâk Kredi Bankası Â.O.Genel Müdürlüğünden Yurt Dışında Çalışan işçilerimize ve Yakınlarına:499 sayılı kanunla,yurt dışında çalışan işçilerimizin dövizlerinin kıymetlendirilmesi hizmeti Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • VEFAT Çalışkanlığı ve fedakârlığı ile temayüz etmiş,kıymetli mesai arkadaşımız ve Muhasebe Müdürümüz,FARUK İİZAY 11.2.1905 tarihinde,geçirdiği âni bir kalb krizi sonunda genç yasında aramızdan ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • BİTMEDİ GİTTİ S LK kitabımı liseyi bitirdiğim yıl babaanne' I min,cenaze paramdan veriyorum,diye çıkarıp verdiği ikiyüz lirayla çıkarmıştım.Kitaplar bir müddet vitrinlerde,küçük kitapçı dükkânlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • ÖĞRETMENLERİN KAMP YERLERİ TESBİT EDtLDİ Doğu illerinde görevli öğretmenlerin moral eğitimi için,bu yıl da çeşitli il ve ilçelerde dinlenme kampları açılmasına karar verilmiş ve İstanbul'daki kamp yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ CAĞALOĞLUNA GELECEK Bölge Çalışma Müdürlüğü önümüzdeki ayın başından itibaren Cağaloğlu civarında bir binaya taşınacaktır.Sendikaların çok sayıda bulunduğu Cağaloğlu semtine Bölge Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • SAĞLIK MEMURLARI İÇİN KURS ACTLACAK Hemşire ve Sağlık Memurları İçin ihtisas kursları açılacaktır.İstanbul ve Ankara hastahanelerinde Hemşire ve Sağlık Memuru olarak görevli bulunanlar için 6 ay sürel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • KARISINDAN AYRILMAK İÇİN PARA İSTEDİ Boşanmak İçin karısı Rabla'dan 1500 Hra para isteyen ve karısını tehdit ettiği iddiasıyla aranan Şeydi Gökkaya,dün Adliye Sarayında yakalanmıştır.Sevdi,«İG ncı Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Belediye satış barakaları sayısını arttıracak Belediye 1965 bütçesi İle şehrin muhtelif semtlerinde asgari 500 satış barakası yapmağa karar vermiştir.Belediye önümüzdeki günlerde halk ihtiyacını karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Rusya'ya 65 ton defne yaprağı ihraç ediliyor İZMİR,A.A.Sovyetler Birliği İle ticari münasebetlerimizin son günlerde geliştiğini belirten ilgililer «Rusya'nın da defne yaprağı alıcılarımız arasına katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • GÜNLÜK ALTIN RATLARI Cumhuriyet Ata)Ura 95.70—»5 80 Reşat lira 147.50 148.00 Hâmlt liri 110.00 110.50 Kral)122.50 123.00 Fransız Napolyon)94.50 95.50 24 ayar külçe altın gr.14.16 14.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1965
  • Keban için Pariste toplanılacak Çevirme tüneli yapımı 67 milyona bir Türk firmasına ihale edildi ANKARA,ÖZEL KEBAN BARAJl'nın dıs finansmanı konusu 28 Subat'ta Paris'te yapılacak toplantıda bir esasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • yardım şa hm!Herhangi bir ARÇELÎK mamulü alan,ARÇELlK'in daima hizmete hazır yurt çapındaki Teknik Servisinin,bütün kolaylıklarına da birlikte sahip olur.Yedek parça veya herhangi bir hususta yardıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • CİCİ CAN ONC& İŞKİL-Ue-LER AMA SONRA VEMECaI YARLER».SANA GTTİK.AFFeTi HAKSI2UK j iVi'L-İK.NJEDı'R 2gf^DAVRANMADj^ ^ u V:r:x:ONA-DA TEKL-ir.UNÜTAUM BUNuAC* BAYİ-A^İ ı-fcS TABİİ İT ONDAM VAi fSAKUiMlZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • t R7ifl& 32 liufcMA RAKAMIN TUHAF BİİUAPl VAH.FAlCAT NEFİS.HMUJ SıM.DAYA-NllMAZ Bit İLKİ 0.2ı'yA ANDIK ADtfAZAR l-RüHSAÜVEcAHPAZİlf SlHHATTtPİfUfR.I-KARANFİL HKA*feKRıpEikAM£TETMEKItpi|J.HAVA&EMifİNi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR Sanat Enstitüsü Tesviye Bölümü mezunu,askerliğini yapmış,genç tesviyeciler alınacaktır.İsteklilerin Personel Müdürlüğümüze jahsen müracaatları rica olunur.ARÇELİK AS.Sütlüce,Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK HSRSi Avrupa'dan sarkan soğuk hava Afrika sahillerine inmiş,yurdumuz batı yönlü ılık hava akımları etkisine girmiştir.Duruma göre:Kuzey bölgelerimiz.Trakya,Marmara ve Karadeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Hasret.Bir genişçe adını.Bir atlayış.Ne diyorlardı?Pek de anlamadım.Hayat Fikret Bana pek uzun gelen bir seyahatten dönmüş gibiyim.Etrafımdakilerin dediklerine bakılırsa bu seyahatten dönmeyebilirmişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • PARİSTE MODA 1965 İlkbahar ve Yaz modasının teşhirinde,dikkati çeken modeller yer almaktadır.Yukarıdaki resimde Chanel'ln tüvitden yapılmış cok parçalı bir kıyafeti görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • SATILIK Tam otomatik 150 gr.lık plâstik enjeksiyon presi dakikada 12 baskı yapar.Sandığında.Müracaat:22 52 34-21 17 42 MİLLİYET:1860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Kruşçev ve eşi de gribe yakalandı MOSKOVA,AA.Eski Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev,Moskova'daki grip salgını kurbanlarından biridir.Hem 70 yaşındaki eski başbakan,hem de eşi Nina gribe yakalanmıştır.Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Kızının kendinden habersiz evlendirilirine itiraz elti İZMİR,ÖZEL Savcılığa başvuran Melek Yıldırım,16 yaşındaki kızının Leylâ adında bir kadın tarafından imzası taklit edilerek evlendirildiğini ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Üçüncü defa ikiz çocuk dünyaya getirdi AYDIN,ÖZEL Orta mahallede oturan Atike adında bir kadın,üçüncü defa ikiz çocuk dünyaya getirmiştir.28 yaşındaki Atlke'nln 6 çocuğu da sağdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Antalya'da Belediye,dükkânlara zam yaptı ANTALYA,ÖZEL Şehrimiz Belediyesi tarafından çarşı içinde bulunan Belediyeye ait dükkan kiralarına yüzde 4ü zam yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • Çanakkale'de Lise Radyosu kuruluyor ÇANAKKALE,ÖZEL Şehrimizde Lise Radyosu kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Eğitim yayınları yapacak olan radyo İstasyonu 240 volt gücünde olacak ve 200 kilometreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1965
  • gw» mm I İRLEŞMİŞ Milletleri,düştüğü âciz durumdan nasıl kurtarmalı?Bu konuda Çin Başbakanından sonra,Fransa Cumhurbaşkanı da orijinal fikirler ortaya atmış bulunuyor.Çu En Lay,B.M.'den çeküen Endonez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • Kanım kaçıran adamın daktilo makinasına takılı vaziyette bıraktığı mektubu okurken taş kesilmiştim âdeta.Düşünebilecek kadar kendime geldikten sonra üstünde durduğum ilk nokta şu oldu:s Allalıım.diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metra 4.27 Acılıs,program ve kına haberler 6.30 Kur'ân ve neylerle eaı eserleri 7.00 Hafif müzik 7.1S Günaydın 7.4S Haberler re hava durumu 7.55 İstanbul'da busun 8.00 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl İstikbale iyimser bakış.Cok güzel olaylar vfidediyorrfft KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Etrafınıza yardım elini uzatmanı* *lz« iyi dostlar kazandıracak.3£ BALIK rURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • SOLDAN SAĞA:1 Burun hilyiiklüftii;Bir organımız.2 istanbul'da bir gemtı Vilayet.3 Vaktiyle buz dalına çarparak batan bir büyük transatlantiğin ismi;Tersi hane.4 Kuru soğuk;Bir memurun çalışma yeri.S T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • T.C.İSTANBUL DEFTERDARLIĞI Galata V.D.Müdürlüğünden SATIŞ İLANI Haciz Tarihi:5/8/1963 Dosya No:963/214 Hesap No:10/9766 ADET METRE KİLO Gr.CİNSİ 444869 No.lı telefonun mtifa hakkı 491730 No.lı telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • YENİ VEYA İYİ VAZIYETTE KULLANILMIŞ TEODOLİT ALINACAKTIR.Tekliflerin TÜRK YTONG SANAYİİ A.Ş.Atlantik Han Fındıklı'ya gönderilmesi.İLANCILIK:5009 1851
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuz merkezi İle istanbul,izmir ve Adana Bölge Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasıan dahilinde:210.000 ton Granüle Sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • Satılık Hurda Deniz Motorları Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden Ofisimiz Çubuklu Deposunda bulunan muhtelif marka ve evsafta 5 adet deniz motoru 22.2.1965 tarihinde kapalı zarf teklif alma usm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • Hlert CUMA Rumi 1384 12 1380 Şevval ŞUBAT Ocak 10 1965 30 VAKt T VASATI EZANI fflill 6.57 12.28 15.18 17.38 19.11 3.15 1.19 6.50 9.41 12.00 1.32 11.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • Rffl B fl H U €£li Sahibi:Milliye» Gs7etocilik A.s.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yaym Müdürü:ABDÎ İPEKC* Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4.5 İnci sayfalarda santimi 45 TL Pazar «ünleri santimi 50 TL.8,7 nd sayfalarda santimi 40 TL.Pazar günleri santimi 45 TL Birinci sayfada baslık 350 TL.Düiün,Nl»an,Vafat ve Teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • ABONE TARİFESİ Vıllık:75 'IX 6 Aylık:40 TL 3 Ayük:22 TL Yabancı memleketler için ftdi pusta İle bu ücretlerin bir mlsU alınır Uçak oostıtaı tçln tarife kullanılacak pulun değeri ne Köre deMMr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • *5AHNÇ AgKliÂf=*i İEONAÖD ŞTAftâ "ıSTEDt'CJtNJ OC za^z j yüzü SÜUECEVC AAı" DUR.ARLV UVKUSU Aç^e.Bfz.c5i-DEi-tM Oe ©Xl»E SÖV.US.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • JOHNNYHAZARD O^ÎMKK*Mi»İZ C 0 şıre^DA* chevau ma^astika UâRtNı ö'öREN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • İQSE SALINAS;fiÖ$ Mm mr/SAHİ iûkMU SENİ ÖLÜM-DEKİ KURUTARAK» DOKTORU NASIL OLDU DA UNUTTUM SEN CISCO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1965
  • ALLAKUK ALİ BEY AA A AU mERE^E Öt-r-rf AOÛSA?L AülL J" AvJc( 3lf* OH.BUR&.OAV^lŞSiH 9uKür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1965
  • Tazan:Prof.Dr.Y2LMAZ MİM ALTÜĞ BELÇİKA'DA SOSYALİZM Belçikalı sosyalistler bir avuç müteahhidin,müteşebbisin sanayii ve toptan ticareti ellerinde tutmasından şikâyetçi O DİKTATÖRLÜĞÜ reddeden Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1965
  • SATILIK EMLÂK SUADIYEDE 4 odalı bahçeli katlar 40.000 lira 53 41 87 LEVENTTE kaloriferli kat kiralanabilir de 48 72 71 ŞİŞLİDE arsa.katla da değiştirilir 48 72 71 HCYüKADAOA lebiderya altında dükkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1965
  • Beyrut'da,Lübnan Millî Gazeteciler Sendikası Yönelim Korulu üyesi Veflk TİM ortadaki)ve Yabancı Basın Cemiyeti Başkanı Jor] Bitar solda)Türk Basını İle daha yakut dostluğun lüzumuna inanılırlarını anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1965
  • TERMAL ptf-LDE Tenzilâttı Kıİ^ja^fesl BASIN:1972)1856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • SİNEMAMA BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 Sıralardaki Heyecanlar A.Vuyuklaki O.GUnalray EMEK Tel:44 84 39)Batı Yakasının Hlkâ yesi N.Wood R.Beymer R.I.İNCİ Tel:48 45 95)Günahsız KaatUler T.Yiglt S.Sar.KONAK T«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • LUTFf J11T «PAZA PERSE i 99 «D 11 şembe» gösteriyor ki,Musahipzâde Celâl,çoğu oyunlarıyla o,tiyatromuzun demirbaşına girecek yazarlarımızdandır.Uzun bir süredir oynanmayan «Pazartesi Perşembe»,en az y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • Ringo,18 yaşında bir kızla evlendi LONDRA,A.P.Garip spçlı İngiliz dörtlüsünün 24 yaşındaki davulcusu Ringo Starr 18 yaşındaki Maureen Cox ile evlenmiştir.Evlenme merasimi sabah saat 8.15'te olmuş,bilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • PRENSES SÜREYYA İLK FİLMİNİN GALASI KİN MİLANO'YA GİTTİ ı MİLANO,A.P.Prenses Süreyya ilk filminin dünya prömiyerinde bulunmak üzere bugün uçakla buraya gelmiştir.Film Perşembe gecesi ilk defa gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • HALKIN YARDIMI İLE BİR KİTAPLIK AÇILDI KARAMAN,ÖZEL îbrala bucağında halkın yardımıyle 4000 eserden müteşekkil bir kitaplık açılmıştır.Bucak halkının okuma arzularından doğan kütüphanede,çeşitli konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • SARAY Sinemasında 19 Şubat Cuma Saat 21.15 de Münir Nureddin SELÇUK Yeni yılın ilk konserini veriyor.İLANCILIK:5067 1849
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • BİR HAY Al HAKİKAT ÖİMl SEVDA BEKMAN Müzisyen Çetiııkaya'ya hayran Paraları yok ama,lüks ve konforlu bir hafta sonu tatili geçirecekler LÂLE TAMTÜRK «Müzisyenler çok kaprisli» İki küçüğün büyük başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • KENTİ OYUNCULARI 25 Şubat Perşembeden itibaren PENBE KADIN Oyun 2 Bölüm Yazan:Dr.Hidayet Sayın Sahneye koyan:Müşfik Kenter Biletler 15 Şubat Pazartesinden itibaren satılacaktır.J.^A.»3JVjcV.jLjiJL SON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • Gardner'in ilk kocası Mickey Rooney 5.karısından boşanıyor Quinn yavuklusunu yüzüstü bıraktı MİCKEY Rooney beşinci eşinden de yakında boşanacağa benziyor.Bir zamanların deli dolu,afacan «çocuk aktör»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • HAFTANIN FİLMLERİ Tlutecuc Ç)kjxn,Faydasız işbirliği SIRALARDAKİ HEYECANLAR Aleko Sakellarios yönetiminde çevrilmiş bir Birsel Film Damaskinos Mihaelidis Türk Yunan)ortak yapımı.Oynayanlar:Aliki Vuyuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1965
  • RUS HALKI SİNEMAYA SON DERECE DÜŞKÜN i Sovyet Rusya halkının sinemaya karşı ilgisi devam etmektedir.Burada yeni programa giren «My Fair Lady» adlı Amerikan filmi için biletler ancak günlerce önce satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • TÎRAJE TEOMAN ile SEYHAN BEŞKÖK Evlendiler Şubat 1965 Ankara MİLLİYET:1835
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • HATİCE İKlZ Gül)ile Dz.Gv.Yzb.ğ£ NEŞ'ET İKlZ m Evlendiler 11.2.1965 1832 5 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Mehmet Kâmil beyin oğlu,Küçükayasofya Mahallesi Muhtarı ve eski C.H.P.Eminönü tice tdare Kurulu Üyelerinden KENAN SERT vefat etmiştir.Cenazesi 12.2.965 günü Cuma namazını müteakip Sultanahmet Camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • VEFAT Gümüşhane eşrafından Kadirbeyzadekeleş,Şükriye Ataç'ın mahdumu,sinemacılardan Ali.Şeref.Muhabere Binbaşı Şahap Ataç,Fethiye Karakulenin kardeşi.Kasımpaşa Teni Turan Eczanesi sevgili personeli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • »MİM.»¦¦IIIM ÖLÜM Bay ve bayan Mimi Kohenbay ve bayan Albert Behmoiras.Ghilla ve Sandıa Kohen.bay ve bayan Moiz Behmoiras ve ailesi,bay ve bayan Jak Sustiel ve ailesi Paris)dul bayan Fortune Behmoiras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • ÖLÜM Dul bayan Perla Levl.bay ve bayan Nesim Levl ve oğulları Selim ve Ello,bay ve bavan Hayim Levl ve kızları Perla ve Mirey.bay ve bayan Salamon Franko ve ailesi,bay Isak Levi,esi,babalan,kayınpeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • M EV L I D Sevgili babamız.AHMET TEVFİK SABUNCUOĞLU'nun aziz ruhuna ithaf edilmek üzeri» 13 Şubat 1965 Cumartesi günü ikindi namazından sonra.Kadıköy Feneryolu İstasyon camiinde okunacak olan mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Kapalı zarfla teklil alma usulü ile 40.000 adet 1 inci nevi 125 gramlık beyaz sabun.9 ron mayi sabun ve 40.000 metre ham tülbent bezi imâl ettirilecektir.2 tşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • TEŞEKKÜR Gürsel Akcar.Tezcan ailelerinin kıymetli varlığı,Seniha AKÇAR'uı vefatı dolay isiyle cenazeye ve evimize gelen,telefon,telgraf,mektupla tazlyette bulunan dostlarımız ve uzun süren hastalığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • TEŞEKKÜR Sevgili oğlumuz ve medarı iftiharımız Ankara Kurtuluş Lisesi öğrencilerinden.BÜLENT ŞEKER'in hastalığı sırasında ziyaretine gelen sınıf arkadaşları ve Ankaralı kıymetli dostlarımız ile 10.2.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • HİSSİZ,EV SÂHİBİHİ VE ESİMİ YARALAYIP KAÇTI Üsküdar Zeynepkâmil'de Hasanbey sokağında 12 numaralı eve dün gece giren meçhul bir hırsız,ev sahibi Hasan Tuncay ile eşini yaraladıktan sonra kaçmıştır.Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • TOPRAK REFORMU Baştarafı Birincide hinde oy kullanmışlardır.C.H.P.İllerden İbrahim Emirzalioğlu çekimser kalmıştır.C.HJ?Grubundan 31 Milletvekili oylamaya katılmamıştır.Böylece Toprak Reformu Tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Kollu hesap makinesi TL.1950.FACIT Elektrikli tam otomatik hesap makinesi TL.6750.FACIT Portatif yazı makinesi TL.1050.PACIT Kollu toplama makinesi TL.975.toplama makinesi TL 1700.FACIT İspirtolu teks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • K.Vietnam bombalandı t Baştarafı Birincide Amerikan uçakları,Vietnamlıların üslerini bombaladıktan sonra,Güney Vietnam uçakları,Vietkong'la nn sızma hareketleri için kullandıkları bölgeleri tahrip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • KAYIPLAR ILICADAN aldığım nüfusumu kaybettim.hükümsüzdür SalShatttn Koçak 1313 No.lu amatör denizci ehliyetimi kaybettim,hükümsüzdür Şevket Tanju CEYHAN Muhacirhürüsah ilkokulundan aldığım diplomamı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Sunay izmir'de «Kıbrıs Yunan işgalinde» dedi İZMİR,ÖZEL Beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Necdet Uran olduğu halde dün şehrimize gelen Genelkurmay Başkam Orgeneral Cevdet Sunay,Fazıl Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • ATİNA,MAKARİOS'A t Baştaraft Birincide Atina'daki Türk Maslahatgüzarına bizzat açıklamıştıröte yandan,genellikle iyi haber alan,hükümet,taraftan,«Elefteria» gazetesi de,Yunan politikasındaki bu değişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Silâhlı Kuvvetlerde tâyin ve nakil değişti Yürürlüğe giren yönetmelik ile coğrafî bölgelerde kalma süresi,görev değişmesi,izin ve istirahat alma konusunda hükümler kondu ANKARA,AA Silâhlı Kuvvetler me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • inönü:"Bütçe red eı t Baştarajı Birincide AP li yetkiliye göre,YTP,CKMP ve MP liderleri ile bütçeye kırmızı oy verilmesi konusunda «Mutabakat hâsıl olmuş,görünmektedir.Ancak,AP liler,diğer parti lider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Safir «CHP,gizli emeller peşinde değildir» dedi ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı Kemal Satır,Mecliste bir konuşma yaparak,AP'li Faruk Sükan'ın bir sorusunu cevaplandırmış,«CHP,millî menfaat dışında giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Senato,Millî Bakiyeyi reddeden Komisyonun raporunu dün reddetti Baştaraft Birincide Oylamadan sonra tasarının müzakeresine başlanmış ve tasarının 1 ve 2 nci maddeleri verilen değiştirme önergelerine r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • 10.2.965 Çekilişinde 36800 numaralı bilet sahibi talihli bir kanarya kazanmıştır.İstanbul Serinofil Derneği MİLLİYET:1853
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • 1 Yüksek Makine Mühendisi.Askerlik hizmetini yapmış olması ve ingilizce,Fransızca ve italyanca dillerinden en az ikisini iyi bilmesi şarttır Yeni mezunlar tercih edilir 'l Tecrübeli Muhasebeci.Askerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • SOVYETLER BİRLİĞİNDEN V/0 MACHlNOEXPORT V/O VOSTOKÎNTORG EKSKAVATÖRLER GALVANİZLİ SAÇ 4 ELEKTRİK MOTORLARI LİSANSI OLANLAR J KOMPRESÖRLER ACELE î MEHMET KAYA Ahen ve Münih Han kat 4 Karaköv Telefon:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • TELEFON REHBER!BASTIRILACAK İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Takriben 45 forma tutarında yüzbeş bin adet istanbul telef- n rehberi kapalı teklif alma suretile bastırılacaktır.2 Geçici teminat 65.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • BEŞİKTAŞ ENDİŞELİ t Baştaraft Sekizincide kazanmak için mücadele edeceğiz.İnşallah her iki Kulüp için de hayırlı olur.İnşallah.Daha sonra iki futbol adamı birbirlerine Pazar günü için tribününde rande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • «Kılıç,yeni heyetle bir ay bile çalışamaz» t Baçtaraft Sekizincide Kemal Onar,Tevfik Tiryakioğlu,Nuri Efe,Oğuz Adil Yurdakul.«Bu iş bilgiye dayanır» diyen Ulvi Yenal,stadı bitirdiklerini,gecekondu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Portekizliler revans I maçından çekiniyor Baştaraft Sekizincide Madrid maçı hakkında da «zor maç» deyimim kullanan Genel Sekreter,bu müsabakanın Benficanın yeni yapılan 60 bin kişi lik stadında oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • PARTİZAN HEP İKİ 60L ATIYOR p Baştaraft Sekizincide PARTİZAN:Çurkoviç Zamyanoviç,[Vliladinoviç Mihailoviç,Raşoviç,Vasoviç Petroviç,Mil ıı t i ıı o viç II,Hasanaglc,Kovaçeviç,Pirmayer.ALTAY:Varol Burha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • SİNEMA ARTİSTLERİ VERGİ BORÇLARININ AFFINI İSTEYECEK 1961 yılından bu yana vergi ödemesi istenen sinema aktör ve aktrisleri önceki gece yaptıkları bir toplantıda «Vergi mükellefi olarak tariflerinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Bir yatırın ziyareti yasak edilince gösteri yapıldı ÖDEMİŞ,ÖZEL Adagüme köyündeki Davutdede yatırında toplanmanın,köyün belediyesi tarafından yasak edilmesi,önceki gün köylüler tarafından bir «gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Yeni Adana gazetesi Amerikada ödül aldı Baştaraft Birincide Karar,önceki gün gazetenin sahibi Çetin Remzi Yüregir'e telgrafla bildirilmiş ve kendisi 21 Nisanda New-York'ta Waldorf Astoria Otelinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • Bir muhtar,banyoda Başiarafı Birincide Öğretmen olan karısından 3 ay önce ayrılan Kenan,bekâr kızkardeşi Neşide ve annesi ile birlikte oturmaktadır.Dün sabah,«traş olacağım» diyerek bornozunu alıp ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1965
  • ^a,rtîaMfc'tiMf:'i,iMWW'İHl t':DURUM Baştarajı Birincide I iktidarı devrildikten sonra yeni hükümet kolaylıkla kurulamaz ve iş yeni bir hükümet buhranına sürüklenirse yaratılacak zararların ve doğabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.02.1965
  • MAÇA 2 GÜN KALA M MyiiK rahip hamhhianm tamamladı BEŞİKTAŞ EMBİSELİ GALATASARAY UM Yenal'la dün toplantıda karşılaşan Yeten "Sizin iddianız kalmadı,dedi.Spajic'e göre Beşiktaş kamp yerine hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • G.SARAY'D&J&ÖREV ALIRLARSA NE YAPACAKLARI Yarın yapılacak Galatasaray kongresinin başkca iki grubun çekişmesi hâlinde geçeceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır.Hâlen iş başında bulunan ve liderliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • Dünkü basın toplantısında karşı gruba cevap veren Yenal dedi ki:G.Saray Başkanı idareciliğin bir bilgi işi olduğunu söyledi.ikinci Başkan Rüchan Adlı ise«Muhalifierin gözleri,Mefin'e,kazanırsak sana 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • Be$ikfa$fa da kongre faaliyeti var enol ve Birol'u sa i kahra Galatasaray Kulübü Başkanı UM Yenal dlin bir basın toplantısı yaparak muhalefeti İtham etmiştir Resimde Yenal ye Adlı toplantıda.10 ay içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • PARTİZAN HEP İKİ GOL ATIYOR Misafir Yugoslav lig lideri izmir'de dün Altayı rahat mağlûp etti ESEN KAFTAN IZMİH'den bildiriyor Yugoslav lig lideri Partizan takımı,dün de kötü hava ve saha şartlarına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • VAROL 1 AY CEZA ALD Arkadaşına küfür eden Alfay kalecisi ile beraber Göztepe li Sedat'a 2 ay 20 gün,A.Gücü iü Jehmuz'a da 20 gün ceza verildi ANKARA,ÖZEL MERKEZ Ceza Heyeti,dünkü toplantısında Altay k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • YT SİSTEMİNDE i İngiltere mili!takımı tek secicisi re meneceri Alt Ramsey Oerbyshlre,Matlock'a yakın Lea Green'de mim takım oyuncuları ile konuşuyor.Alt Ramsey İngiltere milli takımının 1966 Dünya Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • AT!f"ll IK Türkiye Bölgeler Lise Karmaları Okçuluk müsabakaları MlkUllıtA.dün Mlthatpasa Stadyomunda başlamıştır.Şampiyonaya İstanbul,inkara.Bursa,Eskişehir,Aydın,Balıkesir,Malatya,Bilecik okçuları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • GENÇ MİLLİLER 2-0 YENİLDİ FİLİBE,ÖZEL Genç Millî Takımımız,Diznitrograd Karması ile yaptığı maçı 2-0 kaybetmiştir.Millî Takımımız,Bulgaristan Genç Milli Takımı üö Pazar günU karşılaşacaktır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • ^H1 i"?r:f:'jfâüHz' pS ms 1 P İ i H hN" n 1 Üi Hfe^ 1 I 1 9 Ş;R| i f 1j j^it ^»«eSi 1 jıi 1Pİ lüı üs Mij BS i^\IIF Hl HİP 1 1 n 1 Â H İte I ¦sf^li 7SÜ s ı f?l-p'itiJl fmJÂ Jl 11 1 8 1 mm POPLUHAR 1 Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.02.1965
  • PORTEKİZ REVANSTAN ÇEKMİYOR Federasyon Genel Sekreteri Lacerda,eksik takımla gelmeyeceklerini ve larını belirtti maçı kazanacak-Porteklz Federasyonu Genel Sekreteri Lacerda,dün revanş maçının oynanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor