Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Oral "Maden ihracatımız bir misli artacak,dedi ANKARA,ÖZEL ENERJİ ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral,maden ve özellikle krom satışlarında kaydedilen gelişme ile ilgili bir açıklama yapmış ve «1965 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • ERGENE OVASI SULAR ALTINDA Çanakkale ve Ege'de sular çekilmeye başladı.Ezine'de 175 ev yıkıldı Zarar 5 milyon lira sanılıyor.İki kardeş boğuldu,izmirde hayaf normale döndü YURT HABERLERİ SERVİSİ ÇANAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • DURUM I Demiryolu işçileri ile varılan anlaşma DEVLET Demiryolları,ötedenberi zarar eden bir kurumdur.Özellikle son yıllarda karayolları taşıtlarının rekabeti,j işletmenin aleyhinde gelişmiş ve zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Kongoda âsiler 10 beyazı kesip yediler Asîlerin 6 beyazın etlerini de pazarda sattıkları bildiriliyor LEOPOLDVİLLE,AP.Kongo'lu asilerin elinde bulunan Vanba kasabasını ele geçiren kiralık hükümet aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Ağırnaslı "Beni toplumculuktan ölüm ayırır,ieii ANKARA,ÖZEL TÎP'nden istifasını veren senatör Niyazi Ağırnaslı dün,«Toplumculuktan beni ölüm ayırır» demiş,«Partinin üstüne,yine evlâdının üstüne titrer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • BİR CÖPCÜ AİLESİ,TURİSTİK OTELDE YILBAŞINI GEÇİRİYOR izmir,özel Bir bankanın «Büyük Efes otelinde bir hafta parasız ikamet» ikramiyesini 280 lira aylıklı çöpçü onbaşısı Hasan Vurucu kazanmıştırt Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Lenin'in arabası 45 yıl sonra tekrar Kızıl Meydan'da.RUSYA'da hâlen Lenin'in hayatına dair bir film çevrilmektedir.Bu vesile ile Lenin'in 1920'Ierde kullandığı Rolls-Royce otomobili de müzeden çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Fırın işçileri,grev için bir haftalık "mühlet,verdi 160 ekmek fabrikası ve fırınında grev karan alan Tütün Müskirat ve Gıda İşçileri Sendikası,iki işveren sendikası ile İstanbul Belediyesine bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • VİETNAMLI "GEHC TÜRKLER.Güney Vietnam'da politikacılar ile askerlerin arası düzeliyor SAYGON'dan son gelen haberlere göre,20 Aralıkta «Genç Türkler» adüe tanınan genç subayların yaptığı hükümet darbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Partiler Kanunu için Anlaşmaya Varılamadı Karma Komisyonun toplantısı bugüne kaldı.ANKARA,ÖZEL SİYASÎ Partiler Kanım Tasarısını görüşen Karma Komisyonun anlaşmaya vararak bir Protokol imzalayacağı bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • BEŞ AY SÜREN ANLAŞMAZLIK YEDİ SAATLİK TOPLANTIDA HÂLLEDİLDİ Ecevit,Vural,Türk-fs Başkanı Demiraoy ve Genel Sekreter Tunç dünkü basın toplantısında.Zamlar 1964 Ağustosundan itibaren geçerli olacak Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • HER ÇOCUĞA yerilecek EN m.BAvŞJJ±E_DJXESİ HAYAT BİLGİSİ ANSİKLOI EOİSİ Cildidir.160 ıOflo,ıo»o«ın Uıı'l^ıılo i unlu 'olıtı^boılıılı.jlAKE KAPlI.Jİyotı 25 11.a,ARKIN KİTABEYİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • PEHLİVANOĞLU "ÜNİVERSİTE'yiİ DOKUZ YILDA BİTİRDİM,DEDİ 4 ANKARA,ÖZEL I A Q ORDU Millet-j vekili Ş a I di Pehlivanoğ-I lu dün düzenlediği basın toplantısında öğrenci te-şekküUerinin belirttikle-ri gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • GÜNÜN KONUSU:"EĞİTİM Rektör,"Dı$ müdahaleye taraftar olamayız» diyor Sarç,"10-15 yılda bir yapılan reformla Üniversite yürütülüyor ise,bu memleketin Üniversitece lâyık olmadığını,söyledi ANKARA,ÖZEL K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TALEBE BİRLİĞİ BAŞKANI DÜŞÜRÜLDÜ istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Osman Zeki Telci ve Yönetim Kurulu,dün,tutumlarını tasvip etmeyen delegeler tarafından düzenlenen ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • fyiniyet Heyeti dün Irak Cumhurbaşkanı Arif ile görüştü BAĞDAT,A.P.Kıbrıs'la ilgili Türk görüşünü yetkililere açıklamak için Bağdat'a gelen Türk «lyiniyet» Heyeti dün Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • safî?Daha kolay Böliikbaşı:Siyaset canbazlarının ipini pazara çıkaracağım,demiş.Peki ama o zaman hep beraber nerede oynıyacaklar?Herhalde kumda.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • I W||AM DEVLErciyiz HALkçı IZ AfAIüRK IMDAAATÎ.AŞIRI SOL PROPAGANDASI YAPIUYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1964
  • Milliyet in Yılbaşı ilâvesinde neler var!Her yıl olduğu gibi «MİLLİYET» bu yıl da 1964'ün «YILIN ADAMI» m ve «YELİN OLAYI» nı seçti.Çok hareketli geçen 1964'ün içte ve dışta üzerinde en fazla durulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ iki karar ve sosyal adalet ANAYASAMIZIN bir amacı vardır.Bunu herhalde bilmemiz lâzımdır.Aksi halde Anayasayı uygulamakla dahi olsa rejimi buhranlardan kurtarmamız mümkün olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Amerikan ajanı işbaşında.GEÇEN gün «Associated Press» Ajansınm kapısı açıldı.İçeriye,yüzüne mümkün olduğu kadar esrarengiz bir hava vermek isteyen bir genç girdi.Sanki takip ediliyormuş gibi arkasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Eriyen altın ve döviz stoklarımız Son durum 19.XII.1964)6.508 milyon TL.Geçen hafta 12.XII.1964)6664 Geçen ay 21.XI.1964)6.638 Geçen yıl r21.XII.1963 5.436 TEDAVÜLDEKİ banknot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • İhracat işleri için özel bir banka kuruluyor jjHRACATl geliştirmek 'amacıyla Ticaret Bakanlığı'rica kurulması düşünülen «Türkiye İhracat Bankasıyla ilgili hazırlıklar sun safhaya gelmiştir.750 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Cumhuriyet 95.20 Reşat Lira 147.50 Hâmit Lira »10.50 İngiliz Kral 123.50 Napolyoıı 94.00 24 Ayar Külçe 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Londra da bşkır Hatları büyük gerileme gösterdi Dünyada kalay fiyatları da düşüyor Londra'da kalayın tonu 1.281 Sterline kadar geriledi.LONDRA.ÖZEL DÜNYA maden Hatlarında önemli düşmeler olmuştur,özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • ÂUER İMALÂT A.S.TİCARET SERVİSİ'nin yeni telefon numarasını sayın müşterilerinin bilgilerine arzedertLANCILIK 4241 17336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • 55-AY TAKSİTLE YEŞİLKÖY'DE DAİRELER S Kalorifer,parkeli dehiz görür,çarşı içinde yarısı S 5 ayda,bakiyesi 50 ayda taksitle Yeşilköy îstasvon Cad.No.74 Saban Gündeş Tel:44 06 12 İT.ANCIMK 4277 17M3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Yeni ithal malı bol çeşitli PÎLLÎ JAPOM PILStZ OYUNCAKLARIMIZ GELMİŞTİR Toptan ve perakende satış yeri:Güney İthalât Koli.Şti.Marpuççular Cad.No.36 İst.Tel:27 29 03 22 01 34 İLANCILIK 4135 17323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • DAMLA MENBA SUYU SAYIN MÜŞTERİLERİNE FİRMAYA DİKKAT Daima temizliğile tanınan menbaımız.tstn.nhul'da ilk defa vend yönetmelik hükümlerini tamamile haiz olarak vilâyetçe teşkil edilen sıhhat hey'etince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • TRAŞ BIÇAKLARI SUNAR r ı ı ı ORHANJ AYHAN'ııj Takdim ettiği BİR TELEFON,BİR ŞÖHRET BU AKŞAM Saat 18,00 ilâ/18,10 arası İSTANBUL RADYOSUNDA ÎLANCILIK 3731 17320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • ami BANKAMIZIN YILSONU ÇEKİLİŞİ bugün saat 20.30'tla Ankarada,Büyük Sinema salonunda,otomatik makinelerle yapılacaktır.Ankaradaki mevduat sahipleri,davetiyelerini hesaplarının bulunduğu şubelerden tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • 7 YILDA KAN BANKASINA 122.492 KİŞİ KAN VERDİ Kızılay Kan Bankasına 7 yıldanDerl müracaat edip kan verenlerin sayısı 122492 kişiyi bulmuştur.Kan Bankası ayni süre içinde pek çok vatandaşa kan vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • MİLU EĞİTİM MÜDÜRÜ AMERİKA'DAN DÖNDÜ Millî Eğitim Müdürü Halis Kurtça iki ay süren Amerika gezisinden dönmüştür.Kurtça,intibalarıni bir konferansla meslekdaslarma anlatacağını söylemistir.Seyahati sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • TEŞEKKÜR Hayatı boyunca fazilet ve vefakârlık timsali olarak dost ve akrabalarının olduğu kadar maiyetinde çalışan memurlarının da sonsuz sevgi ve hürmetini kazanarak muhitinde şahsiyetine müstesna bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Saat Mevzuunda Tek İsim Beyoğlu:Saray Sineması yanında Tel:49 42 24 MtLI.ÎYET 17339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • BOYA rrwni'ullefinivkullanihiz^ Daha iyisi yoktur ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ İSTANBUL Istanbul Galata Fermeneci!MS» Tel:44 13 11-44 04 81 İLANCILIK 3843 17327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • fledlon Dr.Winter'in itina ile hazırladığı formüller sayesinde en sıhhî bir şekilde imâl edilen Neslon Vanishing ve Cold kremleri cildinizi b i r koruyucu melek gibi korur.REKLAMCILIK 4856 17330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • Halic'in temizlenmesi için il bütçesinden 100 bin lira ayrıldı Halic'in sağlık yönünden civar semtlerde oturan vatandaşlara verdiği zararın önlenmesi için bu yıl yeniden çalışmalar yapılacaktır.II Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • BÎR ARKADAŞIMIZ NtSANLANDI Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İbrahim Dincer,Aytaç Mangaloğlu ile nişanlanmıştır.Nişanlıların yüzüklerini Vali Nivazi Akı ile Belediye Başkanı Hasim Iscan takmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1964
  • A hiiiiihiiihi SATBANÇ Kİ gün sonra 1965 yılı.Bu yıl yirmi yıllın Türk demokrasisinin en önemli yılı olacak-E tır.Kendimi samimi bir Halk Partilinin yerine E koyuyorum.Seçimlerde halka söyleyeceğim sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • MENBAINDAN LİRALIK Uar^r İngiltere Kraliçesinin kullandığı dünyaca maruf 25 adet PRESTCOLD Buz Dolabı Dünyaca meşhur 25 adet ZETINA Dikiş Makinası 50 adet ZETİNA Radyo 50 adet BİSİKLET 100 adet KOL SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • V t Sr pllli.'ill Iff i FrE^£;fT A i hhi TİS iil-I».i S İMALÂT A.Ş.Sayın Müşterilerinin Yeni Yılını Kutlar,M,islerinde Basarılar dileri t İMİ**,IS tiSUB» mpwii'ih'^ İLANCILIK 4273 17344
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • Bu isle uğraşan bir firma,kadınları gezdiren ve eğlendiren «centilmenleri» isteyenlere 300 lira ücretle kiraya veriyor MUHAFAZAKARLIĞI ile tanınmış ingiltere'de öyle şeyler oluyor ki,kadınlarının serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • AW;î:xW S?v w.rt; ı;4 YARIH HAVA HASIL OLACAK?'HAZIRUVAN:Aİİ £J«M Güneydoğu bölgemize doğru sarkmış bulunan bir alçak basınç ile Ege Denizinden gelecek,olan kötü hava ayırımları yurdumuzu etkileyecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • ZıyAFFTlNVE JWlH W fit-1ECN4UÂKIH-PEH m*M,mm ve frfiziBP-Büsbütün TtWf.KlEK WPj-KÜM FWl AîNfc«yiizjflfccttör ifitiFTûiizö^füNU TAKİ?EDER HEH HEH.MEFİSÛtHE^MS-S.MWMEMMüH.iMAHı.5WteüR8ıHA«lM VİMıAft WMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • Almanya'da işçiler tatil belgesi için yılda 30 milyon İra kaybediyor MUNIH,Özel Muhabirimiz MUSTAFA E.AYDIN'dan Münih Başkonsolosluğumuzda çalışanların,geçen hafta başı Wilhemstrasse'deki Konsoloshane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1964
  • HAYRET ve DEHŞET ESKİ Türkçede hayretin son derecesini ifade eden bir kelime vardır:Büht.Ben de Ankara'da cuzzamlı bir işçinin,ana olmak isteyen karısını 6 bıçak darbesi ile öldürmesi haberini böyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • £&Makbul ve faydalı bir yılbaşı hediyesi!75 seneden beri «dünyanın en çok istek celbeden» Parker dolma kalemlerinin eşsiz kalitesini,yeni Parker 45 modellerinde de bulacaksınız.Herkesin seveceği bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • ISTANBUL B Orta Oalga 428 matra İvUSi ^M J:v.V\v.i',MO Açılış,kısa haber-1er,şarkılar 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşitli müzik 9.00 Türküler geçidi 9.30 tie uvertür 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • SOLDAN SAGA DOĞRU:1 Teşvik mahiyetinde verilen mükafat,pa-12345678910 ra:Çoic tehlikeli,korkulu,i üzüntüsü» olma hali;Kusur,yanlışlık,I 3 Yapılmamış bir fjeyl dUşünUp,bulup yapma;Hlndli derviş.4 Ek-me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • fffc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak I Tatlı bir haber bütün can sıkıntınızı dağıtacak.KOVA BURCU.[21 Ocak If Şubat] Hatalı bir adam atanı bir yakınınızın yüzüneten sizin de vimdii darda girebilir,dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • Hicrî 1384 Şaban M Çarşamba 30 Aralık 1964 Rırml 1380 Aralık 17 VAKİT VASATÎ EZANİ GUnes 7.24 2.35 öğle 12.16 7.28 İkindi 14137 9.48 Akgam 16.49 12.00 Yatsı 10,28 1.30 t:ııs91t 5.34 12.4.1 ^ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına ERCÜMENT KARACAN ayın Müdürü ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul MiıtlUr ADNAN TAHIR Spor kısmından Mesul Müdür:NAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3.4,9 İnci sayfalarda santimi 45 TL Pazar Killileri santimi 50 TL A 6,7 ncl sayfalarda santimi 40 TL Pazar günleri santim] 45 TL Birinci sayfada baslık 350 TL Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • ABONE TARİFESİ Yıllık:75 TU 6 Aylık:40 Tl.3 Aylık:22 TL.Yabancı memleketler İçin âdi posta İle bu Ücretlerin bir mİKİl alımı Uçak postası İçin tarif* kullanılacak pulun değerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • KUKLA KADIN Yazan:Çeviren:CATHERINE ARLEY ADNAN TAHİR DBD Siz şimdi aklı başında ve müsbet fikirli bir İnsan olarak zor ve tehlikeli bir durumda olmadığınızı iddia edebilir misiniz?Her şey meydan* da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • 1**SJ$ÜD ASLANIM vEK Su At,TlK *00 L Çg.rı'K hAt Ö^/vvüŞ ı-1 ÖI.MEPE.N i/aakisiZ CAPPER» E v£Q£ EtvvnEK i S Ti VOCuVv-¦5JAPMA BE KAR-DİŞiM KA9IU.Ou SA SENİ OE 1 KINDA AS»L-ÛCAKSMİ3 GÖKTE BUUUŞUKUZİ9 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • SAHNe;AŞKt_ARt RESMİNİ ŞÖHRETE kavuş/vvak için* çekmek stediguvu' b.il.îvorpu.GÜL.DÜ VE 'SAMA &OZ.VHKECEĞl" ded;t£ÖNA*£r STAtfö;hEaa DE İSTEDİĞİN GİBİ poz.^E^EoecsfAA ama.UNUTMA SADECE" BİK-TEK POZ VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • DEMİR YUMRUK aoas:ei?töt»t HS?THAODES 4/V\GANl/NJ TAVZİF*A eT-rî SI TÜTÜMCÜ BU OLA.CAKL GiGıt* SOCSAVfM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • £B«aCenc3/x cost.Sw V&Jfi AŞK MACEama için H* VijRATL Bü-O» OUAMISI KAOnsJ KAHRAMANA GRÇTA RO-WAN UUJS,LARARdGı ofeT SOSVETESı"» lİN En öNceoaEN j.racers' va.R/Wveaa oa ve.Kft-Ew ö/C ra^ttoe afe v/ 3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1964
  • O ZAT* AM l_AR.Cûl-iŞ.1 SİR.Sun OMA-YAZ EU-E^t^İM OAKTİL-O yA£VV\A.K_TAN OAHA lYf İŞ.UERE.UÂYK OuDU-OuĞUNU SÖV*-EOiw.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • Köyde,sayfiyede ve.elektriği olmayan her yerde Gazyağı île işler BUZDOLAPLARI Piyasaya arzedilmiş olup,sipariş kaydına başlanmıştır.Gazyağı veya elektrikle işler lan,tereyağlık peynirlik ve sebzeliğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • SATILIK EMLÂK İBA Şirketi Etilerde Nisbetlye Caddesindeki blok apartman için namzet kaydı,yarısı peşin,banka kredisi peşin olarak kabul edilir,Tel:44 34 32 ACELE kelepir 30.000 m2 Leventte arsa 49 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • İKİ TÜRK GENCİ Rakipsiz Lider A.Sukarno'nun tutumu sonucu,enflâsyondan bütün millet perişan B Ç YDNEY'den kalkan J ve Avustralya Devlet Hava Yollarının deniz aşırı uçuşlarını deruhte eden Quantas Kump
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • m Bülbülderesi'ndeki gecekondulardan birinde 12 kişilik bir aile var.Karamürselli ani Vıl'a ibrahim YT' H eşi ve çocukları HajTİ Varup,arkadaşımız Necml Onur'a «Yılbaşında mandalina yiyeceğiz,babam bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • KİRALIK 300 M2 depo ile önünde bir dükkân,Tophane yeni gümrük antrepoları karsısında Salıpazarı Hanı.Tel:22 48 87 22 34 77 İLANCILIK 4234 17341
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • KİRALIK TRİFAZE CEREYANLI İŞ YERLERİ Kasımpaşa'da 500 300 150 m2 Şaban Gündeş Tel:44 06 12 İLANCILIK 427« 17342
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1964
  • TELEFON ARANIYOR 63 ile başlayan telefon alınacaktır.Müracaatların:Mesai saatlerinde 44 15 12 44 67 04'e yapılması.İLANCILIK 4235 17311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • bana sorunuz.Miele'yi aldıktan sonra çamaşır yıkama işi artık kendiliğinden hallolmuştur.Hem de ne kadar zevk ve kolaylıkla.Kocam,çocuklar,evde herkes memnun.MIELETIP 75 MİELE 1600 S Piyasanın en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • GALERİ EDİP GÖMLEK VE T SHİRT'LERİ Stilde yenilik Stilde ağırbaşlılık Tatil günü gömlekleri Terilen,sanfor,poplin,yün ekose,yün jarse,helenka ve muhtelif çeşitlerde gömlekler.Giyiminize en uygun gömle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • tçtten* ALMANYADAKİ DOSTLARINIZA GÖTÜREBİLE-CEĞİNİZ EN MAKBUL HEDİYE TURİSTİK fc iv fc "J/KOLONYASIDİR »Avrupadaki dostlarınıza Türkiyeyi ttuutir İLANCILIK 4217 17S28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • BEYOĞLU:VTLAS {Tel:44 08 35)Korkunç Mücadele R.A.Qui n n R.I.İMİK Tel:44 «4 39)Batı Yakasının Htkayesl N.Wood R Beymer R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Muhteşem Serseri A.Işık F.KONAK Tel:43 26 06)Erkek Konuşurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU Bugün matineden itibaren ISTANBUL'da İLK DEFA TENCERE DİBİN KARA Yazanlar:Bülent Oran Ahmet Üstel Sahneye koyan:Ahmet Üstel REKLAMCILIK 4878 17332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • Amerika'da halkın en çok tuttuğu oyuncular NEW-YORK,A.AcBox Office Magazine» adlı dergi tertiplediği anket sonunda Amerika'da halkın hangi oyuncuları en cok tuttuğunu açıklamıştır.Sonuçlar şöyledir:Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • Belgin Doruk ile Göksel Arsoy nihayet barıştılar KONYA,AA.Türk beyaz perdesinin İki tanınmış sanatkârı Belgin Doruk ile Göksel Arsoy'un barıştıkları bildirilmektedir.Konya'da yedeksubay öğretmenliğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • ALMAN RADYOLARINDA TANER'DEN BİR HİKAYE Hür Berlin Radyo İstasyonları «Uluslararası Hikayeciler» serisinde Türk hikayecisi ve oyun yazan Haldun Taner'in «tznikli Leylek» hikâyesini Almanca olarak dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • Buifün matinelerden itibaren SİNEMASINDA Büyük yıldız ELKE SOMMER'in en son çevirdiği hareketli bir aşk filmi ÇIPLAKLAR TATİLİ Renkli REKLAMCILIK 4897 17S4T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • 1965 YILINA GİRERKEN YENİ LÂLE MÜESSESESİ Sayın dost ve müşterilerine sağlık,saadet ve refah temenni eder.Çarşıkapı Tel:22 51 88 YENİ LÂLE'de herşey taksitle İLANCILIK 4265 17349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1964
  • Refik Erduran'ın yeni oyunu «Direklerarası» ndan bir sahne.Soldan İtibaren Merih Dinçay,Emel Çeviren,Serinin Hanım,Gönülden Benek.[SAMt ÖNEMLİ] HALİT ÇAPIN ÖNÜMÜZDEKİ günlerde İstiklâl Caddesinde şenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • TM 10,2 AYAK:Peşin:2.900 lira Taksitle:3.700 lira 300 lira peşin,bakiyesi ayda 200 liradan 17 taksitte)8 AYAK:Peşin:2.500 lira Taksitle:3.200 Ura 225 Ura peşin,bakiyesi ayda 175 liradan 17 taksitte)NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • LEYLÂ MOLVALI ile Mad.Yük.Müh.İBRAHİM H.KIZILKAYA nikahlandılar.27/12/19G4 Edremit MİLLİYET 17357
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Yük.Mühendis Mimar TÜRKÂN KOCABALKAN ile Yük Mühendis Mimar YAVUZ İNCE evlendiler.Kervansaray 0/U 29.12.1964 T"J MİLLİYET 17356
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • ACI BİR KAYIP Pakize Unutulmaz'ın kıymetli 1 eşi.Zühal ve Mehmet'in sevgili babaları.Ahmet Traş ve Şerife Traş'ın oğulları,Fatma,Havva,Mevlut,Perihan.Mehmet'in kardeşleri.Muharrem ve Mustafa Akbayır'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • VEFAT Diyarbakır'ın ilk mebusu merhum Arif Pirinccioğlu kızı ve rahmetli Mehmet lskenderoğlu'nun esi.Diyarbakır Milletvekili Becai tskenderoglu He Resit Iskenderoğlu'nun anneleri.Ferit Alpiskender'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • AÇIKLAMA JCorb heyetimle birlikte yılbaşı gecesinde Kazablanka Musiki salonunda konser vereceğim hakkındaki rivayetin tamamen akılsız olduğunu te'kid evlerim.Münir Nurettin Selçuk MİLLİYET 17355
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • TEŞEKKÜR 17.12.1964 Perşembe günü vefat eden aile reisimiz Eskişehir Sivrihisar Eczanesi sahibi Eczacı İSMAİL HAKKI SOYERDEM'in cenaze törenine iştirak edenevimize gelerek.telgrafla ve mektupla acımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Rektör,dış müdahaleye taraftar olmayız dedi t Baştarajı Elrincide ve dışarıdan yapılacak teşebbüsler mânâsını taşıyacaksa bana taraftar olmayacağız.Bu şekilde 10-15 yılda bir yapılan reformlarla ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • ACI BİR ÖLÜM Kıbrıs Baf eşrafından Hacı Fehmi ve Cemalifer Fehmi'nin oğlu.Nevber Sümer'in eşi,Nevzat.Kemal ve Fehmi Sümer'in babaları.Ramazan öztürk ve Ünal Mustafa'nın ağabeysi.Jâle öztüı k'ün kayınb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Kilo almamak için.J GRİSSİNİ doyurur fakat şişmanlatmaz.İLANCILIK 416S 17337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • SAYIN AZAMIZ Umum!Menfaatlere Hadim Cemiyetlerden olmak ve nizamnamenin 16'ncı maddesini görüşüp,karara bağlamak üzere 1/1/1965 Cumartesi günü saat 15.00'de Kanlıca Mihriabat Cad.7 Nodaki Cemiyet Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • KULÜP REŞAT Hergün Istanbul Radyosunda sesin)dinlediğiniz genç Fransız şantörü «Twist ve Surf» Kralı JEAN YVES GRAN'ı takdim eder.Tel:44 76 46 MİLLİYET 17363
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • PEHUVANOÖLU t Baştara}ı Birincide yılda değil,9 yılda bitirdiğini bildirmiştir.Pehlivanoğlu ayrıca toplantıda Bütçe Karma Komisyonunda Üniversite öğrencileri için «Çaka çaka başları dönen» şeklinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • New York'ta silâhlı 2 kişi 3 milyon lira çaldı BUFFALO,New York)A.P.Şehir defterdarlığı dün İki silâhlı haydut tarafından soyulmuş,gangsterler içinde 299 bin dolar 3 milyon lira)bulunan bir torbayı al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Üç kaçakçı,mayın tarlasında öldü NUSAYBİN,ÖZEL önceki gece jandarmalarla müsademeden sonra Telmlnar köyü civarından Suriye'ye kaçak koyun götürmek isteyen 15 kaçakçıdan üçü,mayınların İnfilâkı sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • İYİNİYET HEYETİ l Baştarajı Birincide çirmeye,Filistin mültecilerine yakınlık göstermeye» çağırmıştır.Cumhurbaşkanı Arifin çağrısına verdiği cevapta heyet başkanı Koçaş,«Türkiye,Filistin mültecilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • MİLLİYET YAYIKLARI KAZANAN OKUYUCULARIMIZ 20 Aralık 1964 Pazar günkü ilâvemizde yayınlanan 37 numaralı kareli büyük bulmacayı doğru çözenler arasında çekilen kur'ada,Hazret-i Muhammet!'in Hayatı,Turha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • YILBAŞI GECESİNİ En zengin ve en neş'eli programla SUN RESTORAN ı-SUN RESTORAN YENÎKÖY Telefon:63 59 47 MİLLİYET 17319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • ARKON Sunar 6 Ocak Çarşamba saat 21.30'da ŞAN SİNEMASINDA ünlü piyano virtüözü JULIUS KATCHEN Cemal Reşid REY yönetiminde Şehir Orkestrası Beethoven:Piyano Konsertosu No.5,Tchaikovsky:Piyano Konsertos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Bir Alman Kozmetik Firmasının Türkiye Mümessilliği için muhaberatı müstakilen idare edebilecek bir sekreter aranmaktadır.Lisan bilen tercih edilir.Alâkalıların el yazılı hal te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • KARABÜK Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İstanbul Mümessilliğinden Istanbul piyasasından satın almakta olduğumla bilcümle malzemenin İhtiyaç listeleri Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak No.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Nuri iriloğlu,«Dış ticareti devletleştirmek Anayasa'ya aykırı» diyor Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç'un dış ticaretin tamamen devletleştirilmesi yolundaki sözlerine,Türkiye Odalar ve Borsalar Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Partiler Kanunu için anlaşmaya varılamadı Bastarajı Birincide Tasarının ceza hükümlerini ihtiva eden son kısmında söz alan AP'li Ta"4;Asal bu hükümlerle ilgili olarak bir teklif hazırladıklarım ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Ergene Ovası sular altında t Baştarafı Birincide Ardağ adlarında iki kardeş,sulara kapılarak boğulmuşlardır.ÇANAKKALE'de,5 milyon Ura civarında zarara sebep olduğu tahmin edilen sel felâketinde,dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TALEBE BİRLİĞİ BAŞKANI t Baştarajı Birincide ma «Ben» dediği,bilhassa reform konusunda tuttuğu yolun yanlış olduğu belirtildikten sonra özetle şu hususlara temas edilmiştir:«Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • Demiryolu işçileri;t Baştarafı Birincide ği anda sözleşmeden yararlanacaktır.33 bin işçiye yapılan zam ve bütün sosyal yardımlar D.D.Y.İdaresine yılda 52 milyon lira mali külfet yüklemektedir.Anlaşmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1964
  • BİR ÇÖPÇÜ t Baştaraft Birincid 56 yaşındaki Hasan Vurucu 11 37 yaşındaki eşi Sallha,60 yaşında ki kayınvaydesi r Fatma v Yarar,2 yaşındaki oğlu Ünal ve 18 yaşmdak kızı lise öğrencisi Seval otelin ge c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.12.1964
  • Antrenmanlara iştirak etmeyen Tarık için Kılıç sert konuştu:'Tarık mesleğini sevmiyor,Antrenör,G.Saray sağ açığının milli görevden kaçtığını söyledi GALATASARAY Meneceri Gündüz Kılıç,antrenmanlara gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • "Yılın Sporcusunda tasnif devam ediyor Ankara'da Askın Tuna,İzmir'de Ayvaz,Eskişehirde Metin önde.Tasnif bilerse netice yarın açıklanacak ği Wr ILIN Sporcusu» mı tesbit etmek için gerek Spor Servisi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • ÖZCAM,YILBAŞINI GEÇİRMEK ÜZERE İSTANBUL'A GELİYOR Austria kalecisi özcan Arkoc yeni yıl tatflini geçirmek üzere Cu:iartesi frünü İstanbul'a releçektir.Auscria*nm bugün Atina'da Panatinalkosla yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • İstanbul'da yüzme havuzu yapılacak Devlet Bakam Malik Yolaç,İstanbul'da bir kapalı yüzme havuzu lnşaa edilmesi İçin çalışmalara başlandığım söylemiştir.Yolac,Ali Sami Yen Stadında yaralananlara en tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Basketbol Federasyonunda değişiklik yapılıyor ANKARA,ÖZEL Basketbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay.«Federasyon heyetlerinde kısa zamanda bir revizyon yapılacağım» bildirmiştir.Kermenln İstifası İle bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Yolaç,«Boytorun'dan faydalanmak isteriz» ANKARA,ÖZEL Devlet Bakanı Malik Yolaç.fiuri Boytorun'un Güreş Milli Takım Antrenörlüğü için «Kendisi kıymetini takdir ettiğimiz bir hocadır.Bize müracaat ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • M:Yit UT üniversiteli Türk kızlarının bir basketbol takımı dün gece burada Lübnanlı Üniversiteli kızların bir takımıyla yaptığı karşılaşmada 40-23 mağlûp olmuştur,tik devre 24-6 kapanmıştır.Ziyaretçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Jeres'in başına gelmedik kalmadı Dayak yedi,başına şişe ve iskemle atıldı,yüzüğü çalındı,ceketi kayboldu ve şikâyet edildi)Gar bis Zaharyan'ın menacerleri,Boks Federasyonu kanalı ile Lübnanlı Maroun J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • DEĞERİ AMLAJILÂMIYAH FUTBOLCU my/r Milli Takıma çağrılmayışı tenkid konusu olan Lazio'lu Can Bartu,Bulgaristan maçında Sanlı sakatlandığı sırada arkadaşları 11» konuşurken.Caııp İtalya'da)bile 4-2-4rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • HAFTAKİN ARDIKDAK «MİLLİYET» ten en çok yıl diz toplama yansında son durum:1 Turgay Feriköy)47 yıldız 2 B.îsmail F.Bahçe)46 yıldız 3 Varol Altay)Numan Altay)Mahmut Feriköy)45 yıldız 4 K.Turan Hacettep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Adana Demirspor'un solaçığı özden,dayısı Selâmi'nln oğlu Ömer ile.Adanalı futbolcu,şehir dışına sürülen sevgilisine giderken trafik kazası geçirdi.2 kişi öldü ADANA,ÖZEL ADANA Demirspor'un amatör mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • 13 bilen 6675 lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'da 13 bilen 57 kişi 6675*er lira kazanmıştır.Diğer neticeler şöyledir:12 bilen 1149 kişi 331'er lira 11 bilen 9422 kişi 40'ar lira 10 bilen 44.921 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • ALİ SAMİ YEN'DE tamirat yapılmıyor Ali Sami Yen Stadının hasar gören kısımlarının tamirin* hâli müsaade edilmemektedir.Bilirkişi raporlarının verilmediğini açıklayan ikinci Başkan,raporlar verildikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Bugün yapılacak okul müsabakaları Okul Spor Yurtları faaliyetlerine bugün de devam edilecektir.GUnün maçları şöyledir:Futbol:Şeref Stadı:13.00:Eyüp K.Ticaret,14.35:Atatürk Pendik Vefa Stadı:13.00:Pert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Ezelî rakiplerin hazırlığı başladı Sarı-Lâcivertlilerin ahenk içinde çalışmasını öven Kılıç "Nâmağlûbu yenmek isteriz,dedi Galatasaray'ın,Fenerbahçe maçı hazırlığı çok ağır ve yorucu bir idmanla başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1964
  • Sarı-Ksrmızı'lıfar dön Mithatpaşdda 2 saaf 15 dakika süren ağır ve yorucu bîr idman yaptılar ğ San Kırmızılı takımın formda futbolcusu Metin Oktay dünkü antrenmanda yaptığı hareketlerle de göz doldurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor