Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • i sm:y* InonU I e Dem re Şah t Ödü CTÎ Zi *Şl tııtatt İle AP Genel lta*.m Süleyman De-T m,re1' dUn Ankara'da Türkocagı salonunda yapılan bir evlenme töreninde şahitlik yapmışlardır.Damat Adana Milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • miSSî bakiye kabul etti Seçimde küçük partilere kazanç sağlayacak olan bu sisteme A.P.karşı.ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulunda «Millî Bakiye Sistemi» ile seçim yapılmasını öngören değişiklikler kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • İ.E.T.T.Genel Müdürü İlter'in çekilmesi istendi Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Î.E.T.T.Bütçesi görüşülürken üç üye verdikleri bir takrirle Genel Müdür Orhan değiştirilmesini istemişlerdirîlte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • Bir Mühendis kendisini trenin altına attı ANKARA,A.A.Elgin Göksel adında 26 yaşında bir maden mühendisi dün akşam garda kendisini banliyö treninin altına atarak intihar etmek istemiştir.El ve ayakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • r3\DURUM Seçim Kanunundaki değişiklik HÜKÜMETİN,Seçim Kanununa millî bakiye sistemini getirecek değişiklik hususunda hazırlıklarını tamamladığı ve tasarının yakında Meclise sunulacağı anlaşılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • I jyc D A/AA EKİ Elizabeth Taylor'un bas rolü oynadıkları filmlerde L8X.C K/AVJfVlElN batka kızUrın dikkati çekmeyeceği kuralı ilk defa bozulmuştur.Resimde görülen 23 yaşındaki Martine Beswick «The Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • iM SSmm $j Wmİm fffi&K Bir kadını öldürmekten sanık soldan sağa doğru)S.Yıldırım,H.Özkan ve Y.Altınısık Üniversitelif taşla bir kadını öldürdü Öğrenciyle diğer iki kişi.kadının camına vurup onunla kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • Tasarruf Bonoları için tasarı hazırlanıyor ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanı Ferit Melen dün Mecliste Tasarruf Bonolaıı hakkında yeni bir tasarı hazırlandığını açıklamıştır.Bu tasarı bonoların çeşitli yollard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • Çocuğunuzu sadece eğlendiren değil,faydalandıran,okulu sevdiren öğretici çocuk edebiyatının yegâne örneği HAYAT BİLGİSİ 160 büyük sayfa,Lake kapak,her sayfa kuşe kâğıda 5 renk ofset baskı,ciltli 25 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • "KIBRISTAKİ SÜKÛNET BİR RUM TAKTİĞİDİR LONDRA,D.BARAN S A R O L bildiriyor BU haftaki «Economist» dergisi,Kıbrıs ile ilgili bir yazısında,«Buhranın 1965 te de devam edeceğini» belirtmekte ve «Adanın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • insanın topraktan meydana geldiği anlaşıldı ERZURUM,AA ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bakterioloji ve Patoloji Laboratuarlarında uzun süredenberi devam eden araştırmalar so» nucunda bâzı iddial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • Dun konular hakkına» iğcilerin göruşlerini açıklayan Türk-U Genel Sekreteri H.Tunc.Türk-İş,gerekirse genel grev yapacak Hükümeti tenkid eden Genel Sekreter Tanç "İthalât ve ihracat devletleştirilirse,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • 832?ALIN YAZISI Eski blr defineyi arayanlar toprağı blr hayli kazdıktan sonra bula bula bir kazık bulmuşlar.Definecilik yapanların kaderi de demek özgürlük mücadelesi yapanlarınkine benziyor.Yüz yıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • nin Bakana sorusu "Madrid Elçiliğinde Toledolu bir sarışının düğünü yapılmıştır.Bu kadın kimdir?Bütçe Komisyonunda "Daha bağımsız bir dış politika,özerinde duruldu ANKARA,ÖZEL KARMA Bütçe Komisyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • İKİ MİLLETVEKİLİ YTP'DEN İSTİFA Eni ANKARA,AA.Muş Milletvekillerinden Sami öztürk ile Sait Mutlu dün Yeni Türkt ye Partisinden istifa etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1964
  • İsçi Sigortaları Genel Müdürü Fikret Pamlr.İşçilerin ödeyeceği primler Marttan itibaren artıyor Yolsuzluk yapan 11 memur,görevden uzaklaştırıldı ANKARA,ÖZEL S ŞÇİ Sigortalan Genel I Müdürü Fikret Pami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • GREV SUÇ OLUR MU?MEMLEKETİMİZ bakımından yeni bir müessese olan grev,ceza hukukunu da ilgilendirmektedir.Grev hakkının kendi mahiyetinden,kullanılış tarzından doğan bâzı sonuçların sue teşkil edişi,ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • £100 Körün bastonu C fflf ÖRLERİ Koru-ma Derneği» yüz adet fos» forla baston getirtip "K körlere dağıtmağa karar verir.Körler bu *f(bastonlar sayesinde ge çeleri rahat yürüyebi-"F lecekler ve İstedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Olf ticaretimize att yayınlanan aon istatistikler,bâzı belirtilerin su üstüne çıkmasına İmkân vermektedir,teinde bulunduğumuz yılın tik dokuz ayında 228 milyon dolarlık ihracat kaydedilmiştir.Bu ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Geçen yıl fert başına milli gelir 4,6 arttı Devlet İstatistik Enstitüsü,bu yıl için kalkınma hızını 5,6 tahmin ediyor ANKARA,ÖZEL DEVLET İstatistik Enstitüsü'nUn ilk tahminlerine göre bu yıl kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • ALTIN ComhuriyaC rı-Uıin.j.M.80 Ke5at Lira 147.50 Hamit Lira rfr r(110.50 İngiliz Kral_123.00 Napolyon 1)3.M)24 ayar küle* 13.86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Tütünde reeskont kredisi vâdesinin uzaması istendi Istanbul Ticaret Odası tütün tüccar ve İhracatçılarımu reeskont kredilerinin vadesinin uzatılması için Ticaret Bakanlığı ile öteki yetkililere başvur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • IMlMEEHB.126 DİKİŞ NAKIŞ MAKİNALAR!OBASIN;23891)1UW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun GENÇLİK ve EDEBİYAT HATIRALARI Yıl başı fevkalâde sayısında REKLAMCILIK:48X8 Mİ©*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • En Makbul Hediye ve Daimi bir Hetıra—ZERAFET,METANET ve HASSASİYETİ lift Zodiac saatuu" İSVIÇRENİN ŞAHESER PIRLANTASfDIRyalnız Maruf.Saatçılarda Tel:22 5266 ÎLANC1IJK:4181 17118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Tecrübeli Eleman Aranıyor 1)Teknik Okul veya Sanat Enstitüsü mezunu Erkek Makine Teknisyeni,2)Lâboran Okulu mezunu Erkek Lâboran,3)Daktilo Sekreter.Erkekler,30 37 yaş arasında ve askerliğini yapmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • TOPTAN.HER MARKA RADYO ve PİKAPLAR ADEM ÇUBUKÇU Rıza Pa;a Han No.40 Uarpucçular İstanbul Tel:22 41 96-22 flO05_tt.ANCILIK.CIUK:4121 17109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Aksaray Vatan ve Millet Caddeleri arasında Selçuk Sultan Camii yanında SELÇUK PALAS apartımanının kaloriferli,parkeli,4 odalı bir dairesi satılıktır.35.000 TL peşin 35.000 TL 48 ay vadeli Müracaat:Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • i-En Makbul Hediye BİR-OMEGA saatİdİr Nadide Çeşitleri TEVFİK AYDIN'da Eminönü Yenicami parkı 2 Tel:225256 İLANCILIK 4180 17111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Ramazan Bayramı Sonuna Kadar %50 Tenzilat TÜRKÇE KURÂN-I İÇERİM 4.BASKI Bu eser,seçkin bir heyet tarafından çeşitli dillerde çıkan KU-RAN tercümeleri gözden geçirilerek meydana getirilmiştir.Cütli kuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • Saat Mevzuunda Tek İsim Beyoğlu:Saray Sineması yanında Tel:49 42 24 MİLLİYET:1711»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • «1965 yılı zarfında Kâğıt Torba Fabrikamızda çıkacak hurda kâğıtlar ile anbalaj kâğıtları satılacaktır.Bu işe ait şartname fabrikamız Ticaret Servisinden alınabilir.Taliplerin tekliflerini engeç 28.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • TROLLE BALIK DAHA ŞİDDETLE TAKİP EDİLECEK Mevcut yasaklara rağmen bâzı şahısların trolle balık avlamaları davam etmektedir.Bunun önlenmesi ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere,Bölge Ticaret Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • İTFAİYE KUYUDAN 10 KİLO ESRAR ÇIKARDI İtfaiye ekipleri tarafından önceki Rece Uhkapanında bir kaçakçının evindeki kuyudan 10 torba içinde 10 kilo esrar çıkarılmıştır.Mall Polls tarafından evinde baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1964
  • v .IIUIIIIIIIIHİlllllllllimiimUllIMIIII.Tehlikeli manevralar TtiRKİYE'de çok büyük manevralar çevrilmek istendiği şüphesi bir çok kişinin içine düşmüş bulunuyor.Bu şüphelerin sebeplerini kavrıyabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • s.«ft-p.j.aVll •••IIIM NOT:Ambalaj,nakliye ue sigorta masrafları alıcıya aittir KALİTE BAKIMINDAN DAHA ÜSTÜN 4 kanatlı karıştırıcı çamaşırı jrıpratmadan tertemiz yıkar.Sıkıcı özel emniyet tertibatlıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • Cazip yenilikler,renk renk ilâvelerle Yıl başı fevkalâde sayısı Sayfa REKLAMCILIK:4818 17103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • JJl.I.U.Ul-UJIUlJ.H.IIM I İngiltere'de yeni bir kravat modası çıktı Bir düğme veya lâstik bandla gömleğe raptedilen yeni kravatlar «göz alıcı» renklerde yapılıyor Kenarları dantelli siyah naylon tülde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • SATILIK Alternator ve Gazojen Motoru 1 Electro Industrielle marka Fransız malı Fazlar arası 220 Volt Trifaze 140 K.V.A.1000 devir Alternator Trpil)Reflektörü ile beraber.2 Martos Es Herz markalı Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • Ankara,Aşağıöveç İlkokulu Müdürü Ali İhsan tiitk öğrencileriyle.BİR İLKOKUL MÜDÜRÜ I İhsan Öztürk «ailesiyle insanca yaşayabilmek için» Almanyaya gidecek METE AK YO».ANKARA'DA bir ilkokul müdürü,maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • «EKlAMCIUH nioin her yerde herkes ISKRA telefonlarını terdh ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • SEKRETER ARANIYOR Mâruf bir Amerikan Müessesesinin Türkiye'deki şubesinde istihdam edilmek üzere bir sekreter aranmaktadırilgililerin ingilizce ve ingilizce Steno bilmeleri şart olup,PERSONEL rumuzu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • MteSOMKA liWE frfeUHPÜj OUMAtelpI,ftJW u,rABi;OîüW U H.W-^T-l/ME ZÜJİlfDt^i iûuıfPö^LÎLBİM ja^HA lAty îMi£iri.w WfAR URKYAMıl COK-IMAAjMAA1;2ut3rJ EteNİM A&ASı çak VAjWAAAA/liMiy^ttUıtt».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • YÂRIN HAVA HASIL OLACAK?HAZIRUYAN:l aü es'm Akdeniz çukurunda doğan alçak basınçlar güney bölgelerimize doğru ilerlemekte ve yurdumuzu etkilemektedir.Duruma göre yarın:Kuzey bölgelerimiz:Marmara,Traky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1964
  • t Bir facianın günâhı ğ MF IŞ gelip havalar soğuduğu için Ankara Hayvanat Bahçesinde j^ iki arslanla bir erkek panter ölmüş,dişisi de ölmek üzere imiş.Hayvanat Bahçesinin bu dört elemanın:ölümünde E m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • Bu HERİP" SAHİDEN» FİRAVUM MU?SADECE 2 HAFTA PİCAVUNİL.UIÇ ETTİ.FAKAT UYUMAK QA-HA ÇOK HOŞUMA GİTTİĞİNDEN KENOL SİMİ ESRARU 3İR METODLA MUTLAK UXKUM& ^TiRTTı' BU PiRA.VUNl ÇOK.ALÇAK BİR FİRAVUNDUR ASU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • ~Wş PET&:OÖHÜNCE,GARJP BAŞIMA seLEN AHLATI*.KRİSTİN KARA*.NUN» Bu DÜNYACA N\E*λ-IUR TEK VE ÜN-SEM ÇEKTİN MA?ICÛC O SiRAOA ÇOCUK ou/AüuryoiN da-Bu UNLU SANATÇI.Vı GÖRMEK ÎÇiN NEW-VORK "TAN GEUMtŞTÎM L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • DEMİR YUMRUK BIRAK j flENECAU t ffiMOİ A AH AŞKiN^A AKlOV i.HAYDİ BAŞLA fu çrruHA Silt AN j»^CE.SAU-LAMMA.PEK3 PEKİ-BASLi.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • AWE İhi *CUKS L/M L^RlNO^ NJ 0'At-'IA I c^ 30tJ***rr oWThJ NE.RSEV/CXS«E-^eN* OASCM-jOR BilZjzî-r r DE »CURTAR/e,UİJZ.SSK3K AT SONKA HA5TAHAMEDE.KANiE" üÇuKuMun Al_TlN10A BUL-WUSUAE.AAÜ Dl=ÜSTÜN Bu uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • CISCO KİP Bu BİR ŞC 0«.}CfAA SÖV.©îl_ÎH 5 ovıu BU 3BCe ANuA.^üa.CAG'Z-GUZEL VUAA VA*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • nMf* SAWDtKTTA BA-8AM\şı *ı_*S OKUi-kaRJ kwvs Bu TCAR.Nİ.E SE. *4İns Bu DA SANA ts« YApACAÖı^ı ŞAYET M SiUiVORuNV-BaBAwum SANA XAPTldlNi VAPACA 3 M-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • KUKLA KADIN Yazan:CATHERINE ARLEY Çeviren:ADNAN TAHİR Bakın madam Richmond.havayı bulandırmağa kalkışmanın sizin hesabınıza zarardan başka hiçbir faydası yok.Kocanız gibi çok önemli bir adam şu veya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • ipiw—m—ww İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 7.30 Atılış Kıta haber ler Oyun havaları 7.33 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çe«ltU müzik 9.00 Sanatkârlar geçidi 9.30 Sabah konseri 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • *g OĞLAK BURCU [32 Aralık 20 Ocakl Bir isiniz aksi gidebilir Hemen sinirlenmeyim/Asıl o saman l*iu kanaması mümkünfh KOVA BURCU [21 Ocak ı« fubatl Birinden acele bir haber alacak,bir hareket» geçeceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • SOLDAN SAdA:1 Anlayış;TER-Sİ tu.1 Başkam hesabına üzülme;Konuşmaya yardımcı yUz ifadeleri.3 Eskiden giyilen bir çsalt hırkaydı;TERSİ birdenbire.4 Alaturka musikide bir tn .i;Bir çeşit deri.5 Kimyevî e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • Mlerl Cumartesi Rumi 13M 26 13B0 ban ARALIK Aralı* w 1964 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Otla İkindi Akıaıtı Yatsı İmsaK 7.23 12.14 14.34 16.46 10.25 5.3S a.37 7.29 9.48 12.00 1.30 12.47 ¦BOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • Sahibi Milliyet Oaıatecilik a.5 adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mestti MüdOr» HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • ÎLAN TARİFESİ 2,3,4,3 inci aayfaUrda santimi 45 TL Pazar «ünleri santimi 50 TL S.7 na aayfaUrda santimi 40 TL Pazar rttnleıi 4S TL Birtnr)tayfada baslık.TL nüfilln Nisan,NlkAh.Vefat ve l »ekkür Utnlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1964
  • ABONE TARİFESİ yıllık:78 Tl 6 Aylık:40 TL 3 Aylık:23 TL Yabancı memlr ketler icln âdi posta Ue bu ücretle rin bir misil alınır Uçak »otta sı İvin tarife kullanıl» cak oulun defteri ne «öre deiltlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1964
  • 32 YIL SONRA «muyııınıııııuıııııımiMimımım™ Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1932 yılında Almanya'nın en büyü/c gazetelerinden "Die Welt„in başyazarı Hans Zehrer ile bir mülakat yapmıştı,ünlü başyazar o tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1964
  • HEDİYELER GRUNOIG TİP 997 TT 8 Transistor-2 Diod 3 Dfilga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1964
  • Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı Ekmek yerine GRİSSİNİ yiyerek endamınızı koruyunuz.IL.iNCn.TK:4166 17116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1964
  • İSTANBUL 27 42 10 SATILIK EMLÂK DÖRDÜNCÜ Levent'in merkezi yerinde kârgir ve içinde su.elektrik,kalorifer bulunan dükkân satılıktır,taliplilerin Beşiktaş'ta însaat Emlâk Grup Başkanlığına müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1964
  • fiirkiye Halk Bankası Genel Müdürlük Binası Mimari Proje Yarışması Ankara'da Anafartalar caddesi ve Konya sokağı ile Uçarlar sokağına cepheleri bulunan,imarın 845 ada,4 parsel numaralı arsası üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • Her çejıt FOTOĞRAF MAKİNELERİ SİNEMA ve PROJEKSYON MAKİNELERİ AG A RADYOLAR!meşhur GARRARD PİKAPLARI £k\AEG BUZOOUPLARI AUER HAVAGAZI FIRIN ve OCAKLARI TAKSİTLE SATIŞ ZENGİN PLAK EŞİTLERİ OD MAĞAZALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • Adı köprü mânâsına gelen "Die Brücke„ sadece iki temsil verecek MANKARA'DAH MEKTUP YAR METE AKYOL Başkentte bîr Alman topluluğa Diğer san'at hareketleri-Bedri Rahmi sergi açıyor-Senfoni Orkestrasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • TEMİZ SERVİS BOL KOTYON ATRAKSİYON EN İYİ ORKESTRALAR REFAKATİNDE REZERVASYON:Tel:12 70 20 12 70 38 S HAS:1994 17095
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • i FitlimM ^TM^tiiçui OkjOM,Mtofıo De Sica gerileme çağında ALTONA MAHKÛMLARI «I Sequestrati di Altona» Vittorio De Sica yönetimin* de çevrilmiş bir Titanus İtalyan)filmi.Oynayanlar:Sophia Loren,Maximi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • Yeni İthal malı bol çeşitli PİLLÎ 3 A I* O TV PILSİZ OYUNCAKLARIMIZ GELMİŞTİR Toptan ve Perakende Satış Yeri:GÜNEY İTHALÂT KoU.Şti.Marpuççular Cad.No.36 istanbul.Tel:27 29 03-22 0134 İLANCILIK:4135 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 0* 35;Altona Mahkumları S.Loren M.Schell t.EMEK Tel:44 M 39)Batı Yakasının Hikayesi N.Wood R.Beyrner K.t.İNCİ Tal:41 45 95)Huy a t Kavgası T S.Sar.KONAK Tal:48 24 04)Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • [fmaloıest Her Akşam ve Pazar Öğle Yemeklerinde Günümüzün En Meşhur Los'larını 'D^tihatta "Cakdim l?et LOS COLOMBIANOS Yemek fiatlarında zam yoktur.Yılbaşı rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırınız.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • AZAK GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma ¦i a x Ssı:1 İ PARA Komedi 3 Perde)Umumî arzu üzerine Cumartesi,Pazar matine ve suarede KOCAMIN NİŞANLISI MİLLİYET:17096 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • ir i if lei:44 84 a» BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Beyoğlu RÜYA Sinemasında Heyecanını unutanuyacağınız Büyük şaheser HAKANIN ZAFERİ I2S Sword Of The Conqueror)İngilizce Renkli Sinemaskop JACK PALANCE E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.12.1964
  • Dünyanın en tanınmış Güzellik Müstahzaratı firması hazırladığı losyonlarını Tecrübeler,OİVAN OTELİ KuafQr Salonunda 1LA.NCH.IK;39S4 17115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • BİRSEN ONURLU)KEBAPÇI ile R.ERDOĞAN KEBAPÇI Evlendiler 1st.Orduevi 25.12.1964 MİLLİYET 17097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • GÜLSER ÇAĞLAYAN ile YÜKSEL TOKATU Nikahlandı Ankara 25.121964 MİLLİYET:17122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • lUUll İllinin IH.ıı TEŞEKKÜR ğ Halam Feride özbeken'ln hav ğ ğ tahğının bulunmasında büyük ğ E yardımlarını eslrgemlyen s Prof.Dr.Cihat Abaoglu f Ş İle îç Hastalıkları Uzmanı Dr.Çetin Demiroğlu ve Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • TEŞEKKÜR 8 aydır görmeyen gözlerimi,muvafakiyetli bir beyin ameliyatı ile nura kavuşturan Haydarpaşa Numune Hastahahesi Beyin Cerrahi Şefi Sayın Operatör Dr.Ertuğrul Saltuk Asistan HİLMİ ÜNER ile yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili babamız Fuat Esemenli'nin muzdarip olduğu hastalık sebebiyle dört senedir babamızdan ve bizlerden büyük yardımını ve yakınlığını en son dakikaya kadar esirgemiyen eşsiz İnsan.kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ÖLÜM Eski Millî Azerbeycan Hükümeti Başbakanlarından Nasip Yusufbeyll ve Şefika Gaspirali'nin oğulları Nezaket Kürdemir'in sevgili esi Nasip ve Saika Kürdemir'in aziz babaları Zehra Gökgöl'ün kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin gönderdikleri havaleler hakkında:Hariçte çalışan işçilerimizin 22/7/1964 tarihinden sonra yurttaki yakınlarına göndermiş bulundukları ve resmi kur üzerinden ödene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Yurdumuzun tanınmış en büyük antikacılarından merhum NURETTİN YATMAN'aait ESKİ İSTANBUL n&mıyla mâruf antika mağazasında bulunan büyük değeri haiz,eski Sark eserleri,tarihi kıymetli eşya,eski altınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Ziraî Mücadele ilâcı alınacaktır Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Genel Müdürlüğümü* Ticaret Servisi ile İstanbul Büromuzdan alınabilir.Teklifler 5.1.1965 SaU gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • BUGÜN 14.30 DA ANKARA RADYOSUNU DİNLEYİNİZ REKLAMCILIK 4840 17132
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR 1)Anadolu'daki arıza bakım servis istasyonlarımızda vazife almak üzere,şef adayı olarak yetiştirilecek TEKNİKER OKULU mezımu elektrik bölümünden mezun olanlarla İngilizce bilenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ÜNİVERSİTELİ,TAŞLA BİR KADINI ÖLDÜRDÜ Baştarajt Birincide ışık,pencere camını vurmak suretiyle konuşmak istemişlerdir.Sarhoş olan üç kafadar kadınla kapı önünde uzun münakaşadan sonra hep beraber soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Hükümet,millî bakiye sistemini kabul etti t Baştaraft Birincide ne olacağını açıklamamış,«Biz belki Merkez Temsilciler Meclisini toplarız,o da Parlâmentodan çekilmeye kadar sert tedbirler alır.demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ÎÜRK-İŞ Baştaraft Birincide Hükümete özel teşebbüs veya özel sanayi diye baskı yapılmak isteniyor.Bu memlekette özel sanayi yok,özel teşebbüs vardır.Hükümetler işverenlerin menfaatini korumuş,kredi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • AP Senatörü Adalı açıklama yaptı A.P.istanbul Senatörü Erdoğan Adalı,20 Aralık tarihli gazetemizde çıkan bir haberle ilgili olarak aşağıdaki tavzihi göndermiştir:«Adalet Bakanlığı bütçesi raporundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Kaçak mahkûm dün mücadele sonunda güçlükle yakalandı Aranmakta olan bir sabıkalı,Fatih'te kardeşleri İle birleşip kendisini yakalamak İsteyen polis memurunu yaralamışsa da,memur,sabıkalıyı yakalamaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • «Basında komünist faaliyetleri» hakkında konferans verildi «Basında komünist faaliyetleri» konusunda projeksiyonlu bir konferans veren İlhan Darendelioğlu,komünistlerin son günlerde «Sosyalist» kisves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Serbest bırakılan artist ajanının Konya'da sabıkası çıktı Sahte «Artist Ajanlığı» yaparak genç kız ve erkekleri dolandırdığı ileri sürülen îsmet Koçoğlu serbest bırakılmıştır.Hakkında dolandırıcılıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Dışişleri Bakanı Erk t Baştarafı Birincide ratmıyacağını,kanunlarla men edilen yayınların memlekete sokulmasını kimlerin kontrol edeceğini sormuştur.Bakan'ın bugüne kadar çeşitli icraat ve beyanlarıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ESEN KAFTAN RÖPORTAJDA BİRİNCİ OLDV İZMİR,ÖZEL ZMtR Gazetec-Cemiye-I tinin bu yıl ilk defa düzenlediği gazetecilik yarışmasında Milliyet'ten Ç.Esen Kaftan röportaj dalında,«Mahkûmların Başarısı» yazıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • işçilerin ödeyeceği primler t Baştarafı Birincide Fikret Pamir gözlük konusunda da bir yolsuzluğun üzerinde durulduğunu belirtmiş,ancak bu konuda henüz bir neticeye varılmadığını ve bazı inşaatlarda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU ZIRDELİLER son j gün ¦irkin 30 Aralık Çarşamba matineden itibaren İstanbul'da ilk defa TENCERE DİBİN KARA Yazanlar Bülent Oran Ahmet Üstel REKLAMCILIK:4813 17107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Hokkabaz,skeç,elektrikli kukla herkesin sevgilisi HAKKI MOLLA Yeni Yılınızı kutlar,isim ve Ramazan eğlencelerinizde her türlü sohbetlerinizde davetlerinizi bekler.Adres:Galata Necatibey Cad.Leblebici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • GALERİ NET GALERİ NET GALERİ NET GALERİ NET GALE 1 TABLO uı tual Üzerinde kabartma z orijinalin aynı z S hediyelik röprodüksiyonlar h o GALERİ NET Ankara caddesi 115 S GALERİ NET GALERİ NET GALERİ NET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Türkisch Deutsches Kulturzentrum Das deutsche Theaterensemble «Die Brücke» spielt.Montag,den 28.XII.1964,20.30 übr G.E.Lessing:«Minna von Barnhelm» Dienstag,den 29.XII.1964.20,30 Uhr G.Büchner:«Woyzec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 70.088 M3 Köknar kereste ile 4850 kilo teneke kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Malzeme Servisimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • İLÂNEN TEBLİGAT İstanbul 4'üncü İcra Memurluğundan 1961/2325 İkametgâhı meçhul 1 Zümbül Gamlıyel.Yeşildirek Gürün Han Kat 7.No.775'e 2 Sunay Kollektif Şirketi.Davit Mazlıyah ve Ortağı.Yeşildirek Gürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • TEKNİKER ve ENSTİTÜ MEZUNU ARANIYOR Transformatör istasyonları için teknisyen yetiştirilecektir Üç aylık bir eğitimi müteakip Etibank Elektrik İsletmeleri Müessesesinin,DENİZLİ NAZİLLİ AYDIN İZMİR MAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • NUHUN ÂKÂRNASI ÇEKİLİŞLERİNE JEVIM EDİYOR CHEVROLET İMPALA1963 rf*^ »ı.o 5SJNG£R(A7)v ymdi TRANSİSTORLU 5 SINGER B9)do kus TRANSİSTORLU PİYANGOYA iştirak edebilmek için:Nuhun ANKARA MAKARNASI paketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1964
  • Yeni ELKA mamullerinden:LKA Muhtelif ağaç desenli,parlak veya mat yüzlü Hararet,su,asit ve alkole mukavim,çizilmez.İnşaatta,dekorasyon ve mobilya işlerinizde kolaylık sağlamlık ve ucuzluk sağlar.ELKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.12.1964
  • Şimdiye kadar hiç mağlubiyet almayan Sarı Lacivertlilerin PTT karşısındaki imtihanı çetin geçmeye namzet F.Bahçe,13.maçın TÜRKİYE LİGİNDE BUGÜN PTT antrenörü Mustafa Ertan "Bizim de puana ihtiyacımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • «K Burun Pire'de Olimpiyakos İla kartı Utacak olan Ozcan'ın dan evvel görülüyor.Austria,Panatiuaikoı Stadında antrenmana başlama* [ATİNA ÖZEL] Ozcanfı Austria Pire'de oynuyor Yunanlı seyircilerin çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • II.Millî Lig Karması Rusyaya çağrıldı İkinci Milli Lig Kulüpleri,kendi aralannda bir karma kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir.BUGÜNKÜ MAÇLAR İkinci Milli Lige bugün Vefa Stadında oynanacak şu maçlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • Atatürk Koşusu bugün yapılıyor İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen Atatürk Koşusu bugün yapılacaktır.Saat 14 de bütün atletlerin iştirakiyle Taksim Cumhuriyet Abidesi önünde yapılacak me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • Futbol Federasyonu Dış Münasebetler Servisi Müdürü,Niyazi Kürdemir önceki gece Ankara'da vefat etmiştir.Vakitsiz ölümü spor çevrelerinde ve teşkilâtta büyük bir teessürle karşılanan Kürdemir,1910 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • Mikro,Beşiktaş'tan bonservisini aldı Beşiktaş Kulübünden bonservisini alan Mikro Mustafa,Ocak ayınm hemen başında Avusturya'ya gidecektir.Graz'da bir kulübe transfer edecek Mustafa'ya Beşiktaş Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • YILIN SPORCUSU:1964 Seçtiğim Sporcu:Gönderenin Adı Soyadı Yaşı Mesleği:Jüri'nin tesbit ettiği şu 10 adaydan birine oy verebilirsiniz:1 İsmail Oğan,2 Kâzım Ayvaz,3 Sadık Pekünlü,4 Aşkın Tuna,5 Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • m?H Yugoslav'ların,Bulgaristan'ı 97-71 yendiği karşılaşmadan bir görünü».Genç Yugoslav takımı başarılı bir oyun çıkarmıştır.[ÜZDEMm GÜRSOYJ ile gece karşılaşıyoruz Turnuamn ilk müsabakasında Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • Milliejef RESİMLİ KISA HABERLER PTT.Ağustos ayında başlayan Spor-Toto Turnuasının finalleri İstanbul'da 6 Ocak tarihinden itibaren oynanacaktır.Maçların fikstürü şöyledir:6 Ocak Çarşamba:Beşiktaş PTT,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1964
  • I Yılın l Sporcusu I 12.Çeşitli müessese,fabrika,işyerlerine ve okullara GÜN ilâveten Türkiye'nin her tarafından gelen oylarla KÂZIM AYVAZ 16.881 reyle önde AYVAZ Beşiktaş Kız Lisesi ve Eczacıbası jfâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor