Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • DURUM H I AP Hükümeti fikri gerçekleşebilir mi!UKUMETİ güçlendirmek amaciyle Kabinede yapılan deği-I siklik bizzat Halk Partilileri dahi tatmin etmezken,muha-lefet çevrelerinde İnönü Hükümetini düşürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • i S Bd «E i Eril k^Mmâ,â.[ÖZDEMtR GÜRSOYJ M A7 A D HP^nİ M tA 4f " Plâkaİ1 kamyonla 17 AD 255 plâkalı odun •'MA.MH WCV»UI yüklü kamyon Londra asfaltında Bakırköy kavafında dun akkanı saat 19 malarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • 3 işçinin altında kaldığı enkaz dün de kaldırlmadı Ayvansaray'da önceki gün çöken «Kamel» Bisküvi Fabrikasında yeni çökme tehlikesi görüldüğünden enkaz kaldırılamamaktadır.Enkaz altında kalan üç isçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Bir kadın mantar tabancalı hırsızı tokatlayıp yakalattı Girdiği evin hanımını mantar tabancası ile korkutrnaya kalkan hırsız tokadı yiyince bağırmağa başladı k ANTAR tabancası ile ev soymaya kalkan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • öğrenciler 1st.üniversitesinde reform istiyorlar Gazetelerden)BİR KISIM ÖĞRETİM ÜYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • TURİZM İTİ niyet heyetlerimi* nihayet yola çıkıyormuş.Peki yol nereye çıkıyor?IBttnn bilmek ancak kahvo falına bakmakla mümkün.Falda da yol iyi niyet heyetlerimize çıkıyor.Mesele yok öyleyse.c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Televizyon,dış ticaret açığında artışa yol açacak Plâncılar,işsiz sayısının 1972 de 700 bine düşeceğini açıkladılar ANKARA,ÖZEL DEVLET Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür ile Plânlama uzmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Japonya,köylere dağıtılmak için radyo teklif etti ANKARA,ÖZEL Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında İstatistik Enstitüsü bütçesinin tenkidlerine cevap veren Devlet Bakanı Nüvlt Yetkin,bütün köyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Kennedy Kütüphanesi n^yTü/adına ****kadaki Harvard üniversitesinde bir kütüphane kurulacaktır.«Kennedy kütüphanesi» İçin şimdiden 10 milyon dolar toplanmıştır.Kütüphanenin yanında bir de Siyasi Etüdle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • T.P de ni bir Hükümet istiyor ANKARA,A.A.YENİ Türkiye Partisi Genel Sekreteri Turhan Kapardı,«Bugünkü Hükümeti desteklememekte kararlı olduğumuz defaatle tekrarlanmıştır.Bunun ilk oylamada teyid edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Erkin,Türk Yunan münasebetleri için Natodan yardım istedi r ARIŞ.A.A.Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin dün Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi için NATO'yu yardıma çağırmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • NÜFUS PLÂNLAMASI Kanunu kabul edildi ANKARA,ÖZEL Doğum kontrolünü öngören Nüfus Plânlaması Kanun Tasarısının tümü dün Millet Meclisinde kabul edilmiştir.Görüşmeler sırasında söz alan ve tenkitleri cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Komünizmle "Savaş» usulü tenkid edildi Karaman,«Aşırt sağın kuvvetlendirilmesi ile komünizmle mücadele edilemeyeceğini» söyledi ANKARA,ÖZEL TABİÎ Senatör Suphi Karaman dün Cumhuriyet Senatosunda yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • KIBRIS A SOVYET YARDIMI 5* Sovyet *emisi Ue önceld S"11 M»*o» Umnuı» getirilen Sovyet yar-*TT IMIWIIV1I dımmın İlk partisi dün boşaltılmıştır.Kesim*.cemiden İndirilen askeri taşıt araçları »örülüyor L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • BAŞGİL'İN DÜN İFADESİ ALINDI «Yurt dışında devletin itibarım zedeleyici yayında bulunmaktan sanık» olarak Türk Ceza Kanununun 140.maddesine göre hakkında kovuşturma açüan Ali Fuat Başgil dün Kadıköy S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • 14'ler için takipsizlik kararı verildi ANKARA,ÖZEL 21 Mayıs olaylarını takiben Ankara Sıkı yönetim idaresince 144er hak kında Türk Ceza Kanununun 146 ve 171 inci maddelerine göre açılan ve Ankara Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • KARDEŞİNİN CENAZESİNDE X£T£E%Z£Si tZvefat eden kızyapılan törenle Edirnekapı'daki aile kabristanına defnedilmlstir.Sabah,yataklı trenle şehrimize selen Başbakan tnönü,vefat eden kardeşinin Erenköy'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yaptıkları kongredeki kavgada parçalanan mikrofon sehpası öğrencilerin elinde.avgada sahne çöktü,sandık atddı iki grup arasındaki kavgada bazı gençler yaralandı HUKUK Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Gençlikf üniversite reformu için mitingi geri bıraktı jGençlik,reform için verilen sözün sonucunu bekleyecek Ankara'dan dönen Prof.Egeli «Sonuç îyi olacaktır» diyor TÜRK Yüksek öğrenim Gençliği Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Rektörler,reformu biz yaparız,dedi ANKARA,ÖZEL önceki gün Başbakan ve Milli Eğitim Bakam ile Üniversitede reform konusunda toplantı yapan Üniversiteler Rektörlerinden bâzıları «Reform kelimesini tasvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • TÜRKİYE'DE ÎLK DEFA ÜCRETSİZ HİZMETLER Müfterilerimizin aldıkları;Radyo Pikap Teyp ve avizelerin tamir,bakım montajı;tül perdeliklerin dikişi ve evlerde yerlerine takılması;kadın ayakkabılarının eskiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1964
  • Demire!226 güvensizlik oyu sağlamaya çalışıldığını bildirdi ANKARA,A.A.ADALET Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel dün Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bir demeçte,«Parlâmentoda 226 güvensizlik oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • K K K K K K K X K K Seçmenden gelen mektup ORDD CMP Mil letvekili Ferda Güley'e geçen gün seçmenlerinden bir mektup geldi.Mek tup bizdeki demokrasi oyununa ve politikacı Ue seçmeni arasmdak ilişkileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitemizde kurulmuş olan Elektronik Hesap Merkezi kadrosunda çalıştırılmak üzere aşağıda pozisyonları ve aranan vasıflan belirtilmiş elemanlara ihtiyaç vardır.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN LABORATUVAR İNŞAATI İLANI 1 Ankara Kan Merkezi bodrum katında haftada 50 litre plazma kapasitesinde bir plazma fraksinasyon lâboratuvan tesisi ve inşaatı,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • AVRUPA Serbest Ticaret Bölgesi üyesi ve önderi olan İngiltere ile ticari münasebetlerimizin son aylarda biraz durakladığı müşahede edilmektedir.Gerçi,geçen yıl Ocak Eylül devresinde mezkûr guruba İhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • Cumhuriyet 9S.fi Reşat lira 147.5' Hâmit lira 111.0 ingiliz Kral 123.r N'apol.von 95.C 24 ayar külçe 14.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • ya Piyasada Hatların biraz daha yükselmesi bekieniyo?İZMİR,ÖZE!SOVYETLER Birliği'ne 6 bin ton daha çekirdeksi kuru üzüm satışı için anlaşmaya varılmıştır.Bilin diği gibi,Ticaret Bakanlığı dış ticarett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • İzmir'den yapılan ihracat bu yıl yüzde 12 azaldı tZiYlİR,A A BU YIL;N ilk on ayın da izmir Limanından yapılan ihracat geçen yılın ayni dönemine göre i-uranında azalmıştır,tzır.ir Ticaret Odası özellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • "İKTİSATÇI» ARAMIYOR «MİLLİYET» gazetesinin «İktisat ve Ticaret» köşesinde çalıştırılmak üzere bir iktisatçı aranmaktadır.İsteklilerin aşağıdaki şartlara uygun olmaları gerekmektedirn İktisat Fakültes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • Takım tezgâhlan üzerinde tecrübeli ve iyi ingilizce bilen MÜHENDİS AHAMIYOa Mufassat lifti'tercümesi ile P.K.283'Karfcköy adresine müracaatı rica olunurn.ANCH.nt 4039 16696
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • VEFAT Eski İpekiş Umum Müdürü,Tokyo Ticaret Konseyesi,Sunta Tahta Sanayii T.A.Ş.Müessislerinden M.REŞAT KEKİMOL 16.12.1964 Çarşamba günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 18.12.1964 Cuma günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • a—b—bi—mım—¦iiiminpiwi TEŞEKKÜR ani vefatı dolayısiyle,cenazemize ve evlerimize kadar gelmek,telgraf,telefon ve mektup yazmak suretiyle acımızı paylaşan,bizleri teselliye çalışan akraba,dost ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • jS» ı.M.mm ilik ki BAYILIRIM ben deli hikâyelerine.Katiyen politik bir ima yapmak için söylemiyorum,gerçekten hoştur deli hikâyeleri.Hani deli:Ben artık akıllandım,demiş de imtihan etmişler kendisim.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • Saat Mevzuunda Tek İsim Beyogiu:Saray Sineması yanında Tel:49 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • ANADOLU YAKASINDA YAPILACAK İŞLER TESBİT EDİLDİ Belediye Başkanı Haşim tşcan'ın Anadolu yakasında yaptığı tetkikler sonucunda,yapılacak işler kesinleşmiştir.Plânlanan işler şöyle sıralanmaktadır:KADIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Kira m SAYILI Kira K,mnunun kira parasıyla ilgili hükümleri yürürlükten kalkalı bir yıldan fazla bir zaman geçmiştir.Anayasa Mahkemesi 1963 yılı Mart ayında verdiği bir kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • FABRİKA:TACETTİN HİÇYILMAZ Madenî Eşya Fabrikası tZMİR Genel Satıcıları S1K.11 OKCULARL1 YAMAN tS KOLLEKTtF ŞİRKETİ Hallt Ziya Bulvarı No.24 Tele-Halit Ziya Bulvarı No.22~ Telefon:35023.Telgraf:Okçula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • SOVYET RUSYADAN KALIN SAÇ Lisans sahiplerinin kalite,fiyat ve teslim şartları öğrenmeleri ve Proforma almak üzere müracaatları.DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata,Tünel Cad.Transtürk Han Tel:49 11 41 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1964
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitemiz Kayıt ve Kabul işleri Müdürlüğüne Müdür Muavini alınacaktır,isteklilerin:1)Üniversiteden iyi ve pekiyi derece ile mezun olmaları,2)Çok iyi ingilizce bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • |FWILSON'UN ı 60 GÜNÜ.I İsçi Partisi muhalefetleyken yapmayacağını vaad ettiği bazı işleri şimdi yapmak zorunda kalıyor I NGİLTERE'nin güneyindeki I Brighton sayfiye şehrine geçen hafta sonu,Londra'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • 7Ü 499 sayılı Kanun'un Türk işçilerine kazandırdığı haklardan azamî fayda sağlayabilmeleri için Almanya'da işçilerimizin ve memleketimizde de ailelerinin hizmetindedir.İşçilerimiz tarafından yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • ZİNCİR ve İĞNE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Fabrikamız Ambar Memuru REHA PINAR'ın Müessesemizle ilişiği kalmadığını ilân ederiz.MİLLİYET 16705
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • W0 Mim VA 735'Lİ SAÇINIZI KIRMAZ.YAĞLATMAZ SIHHATLİ VE CANLI BİR SAÇ BLEU^ MÜMKÜNDÜR BLUE BLEU markası KALİTE garantisidir.REKLAMCILIK 4575 1G698
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • İLÂN İstanbul İkinci tcra Memurluğundan 1948/2784 Evvelce Fatih Horhor Caddesi Kavaklı Sokak 10 No.da iken hâlen adresi meçhul Sabiha Gözalan'a Sümerbank Muğla Yerli Mallar Pazarı zimmetinizdeki 350,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • REDİ 20.YIL Kültür ve Sanat Hizmetleri serisinden SERGİLER 4.Oç kfiyden işlemeler sergisi 17 Aralık 2 Ocak Yapı ve Kredi Bankasının Galatasaray'daki yeni binasının sanat galerisinde üaaBnaK CO CO BEKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • r TÜRKİYE'de senelerdir rakipsiz olarak ilk BRODEL KADIN ÇAMAŞIRLARINI İMAL EDEN SUNTER KONFEKSİYON Müşterilerinden gördüğü büyük rağbete teşekkür eder,artan istekleri karşılamak amaciyle genişlettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • hiç düşündünüz niçin her yerde herkes» İSKRA telefonlarını tercih ediyor REKLAMCILIK 4616 16680
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ ARANIYOR Ekskavatörde çalışmak üzere tecrübeli operatöre ihtiyaç vardıriş daimidir.Müracaatların,Bahçekapı'da,Garanti Han 314 No.ya yapılması rica olunur.Telefon:27 43 68 İLANCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • Bu hız hiç üşümez İsveçli Kirştin Fröster de.bir kraliçe.Amma ne güzellik,ne sûhâne vücut,ne fotoğraf ve ne de biçimli bacak kraliçesi.17 yaşındaki öğrenci ıHiç üşümeyen kraliçe».Böyle şey olur mu diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • J!AN HükûmeSi sevdirenler MİLLİYET'in Adana'dan aldığı hususî bir habere göre Aydın Valiliğine tâyin edilen Hatay Valisi,kendisini Hataylılara o kadar sevdirmiş ki yeni memuriyetine gitmek üzere Vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • ti-ı-T^.r zzxz a:2zmmmmmmmmmmmHm YARIM HAVA NASIL OLACAK HAZIRlir AH:Ali ISİM Değişik yönlü,sisli ve ılık hava akımları yurdumuzu etkilemeye devam ediyor.Ege denizine kadar sokulan kötü hava ayırımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • Bursa Belediye Başkanlığından Mercedes otobüsleri için alınacak olan 65 kalem yedek parça 46366.39 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile 24/12/1964 Perşembe günü saat 15'de eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • EYLEMLE ÛFUNU £TuN(f TAKANAfİ»K!AZfcAHlU KEMPitti'ifl JUMjfMAKiM/ittMtÜOîjfi HA U^AJcUg,'CELİ DÜZEN MEMSİHiz tfHMHÜZE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1964
  • HAD» HASIRLAN OOSTüM,^NAPOl^ON TASU^CUSUNjJ APK.AMI w m *Jii W%?LAZIM OLUKj BELKİ!HEH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • YAT KALK TA,j-BEKÂRLAfc.ALIK HAFTA KALDİ II A;Hıvl u ft«a*rv»4 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • mm UZ-«K,q EV4 ViME KU^.TAKDVi-nI VCEK_DJÎ-41 MW Il,^r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • A/AA 3EViE-RAU G1KAMTMM AW2ABASI OLOUSUMU SÖVL-EVİV4CE BlR.ASJDA BANA K/XS&\DAVieA-NiŞUARl DEĞİŞTİ.SOYı_yalJanoan utanuyö^-m SiZuEVî.ARASIZDA B'.ıSADANl VEK.6 OH K.AMDiV^CJirA i.VAŞA ;üVSAfA AKTUC AV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • ölüm haberini gizli tutarak kocanız hayattaymış gibi onu gemiden indirip eve götürdünüz.Efendim?Evet.aynen böyle.ölüm olayını gizlemek de gerçi suç ama cezası tasavvur edemeyeceğiniz kadar hafif.Olanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • ISTANBUL if!Orta Dalga 428 metre kısa habortürküler orkestraların-7.30 Açılış Kısa haberler ve neylerle 7.35 Kur'âıu Saz eserleri 8.00 Haberin-8.15 Toprak ve ürün 8.35 Salon orkestraları 9.00 tstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • gfc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir his meseleniz uzayıp gitmekte devam edecek.menfi bir neticeye bağlıyarnıyaeuksınızjfh KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kayali bırakıp realiteyi sövmeye çalısınız.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Küçük dağınık kuvvetlerle büyük birliklere karcı savaşma sanatı ve bunu başaran yetiştirilmiş askerler;Sodyumun kimyada simgesi.2 Memurların büyücü,şef»;Bir cin» balığın ifrazat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • ZEYTİNBURNU İCRA Bir borçtan dolayı haczedilen ve Zeytinburnu Tapu Sicil Muhafızlığının Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi,Orta sokağında tfâin,eski,6 Ye:7,7,7/1 kapı numaralı 2929 ada,5 parsel sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • Hicrî CUMA Rumi '3S4 18 13S0 S»bın ARALIK Aralı* m 1964 I VAKİT VASATt EZANÎ Güneş 7.19 2.37 öeie 1240 7,29 İkincil 14.30 9.48 Aktara 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 İmsak 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına ERCÜMENT KARACAN Gene?Yayın Müdürü ABD!İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mosûl Mudiin HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spor kısmından Meaûl Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • ÎLAN TARİFESİ 2.3,4,5 İnci sayfalarda santimi 45 TL Pazar günleri santim!60 TL 6.1 ne.sayfalarda santimi 40 TL Pazar cünlerl santimi 45 TL O Birinci şayiada baslık 350 TL Düğün.Nisan.Nikâh,Vefat ve Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1964
  • ABONE TARİFESİ Yıllık:75 TL 6 Aylık:40 Tl.3 Aylık:22 TL Yabancı memle keller lcln fidl pos la İle bu ücretle rln bir misil alımı Uçak postası lcln tarife kullanılacak pulun defteri no Köre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • aradı&ımas FISK lâstiklerini imal edenlerin ilk endişe ve hedefleri,vasıta Kullananlara mutlak bir emniyet sağlamaktır.Bu gaye uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamış,FISK lâstiklerinin yolların en e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • BÜYÜK BİR RAĞBETE MAZHAR OLAN VE FAYDALI BİR HEDİYEDİR İleri gelen bütün tuhafiye mayazalannda 140 x 240 Çarşaf 21 TL 180 x 240 Çarşaf 32 TL 50 x 70 Yastık Kılıfı 7 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • MUHTELİF KALINLIKTA DÜRALİT VE KONTRPLAK ALINACAKTIR 1 Muhammen bedeli 30.577,64 T.L.sı olan yukarıda yanlı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usuliyle eksiltmeye konmuştur.2 Teklifler,2300.Ti.lık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • VAKIF GURABA HASTAHANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN Hastahanemizin,bütün tıp şubelerine ait,münhal Asistanlıklarına tâyinleri yapılabilmek üzere,Sağlık Bakanlığınca açılan Asistanlık imtihanını kazanmış ve Memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • TÜRK KANSER DERNEĞİNDEN Son günlerde yetkisiz bâzı şahısların kanserle mücadeleyi ileri sürerek makbuz mukabilinde bağış talebinde bulundukları anlaşılmıştır.İstanbul'da kanserle mücadele konusunda De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1964
  • İSTANBUL 27 42 10 SATILIK EMLÂK PANGALTHJA kaloriferli.renkli gömme banyolu,3 odalı daire,taksitle acele satılıktır.Eşrefefendi Sok.No.234 Not:Kurtuluş'a giderken Sinemköy durağındakl Akbank'ın sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • S8^^S&8£;^«SS£ğ8&J •HAFTANIN I FİLMLERİ 1 "Tlutiiete ''OkcUir'-Kriton îlyadis'iîi AHTAPOTUN KOLLARI Nevzat Pescn yönetiminde çevrilmiş bir Pesen film yapımı.Oynayanlar:Hülya Koçyiğit,Ediz Hun,Sadri Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • Yeni İthal Malı,Bol Çeşitli J A P Ö N OYUNCAKLARIMIZ GELMİŞTİR.Toptan Çatış Yeri:GÜNEY İTHALÂT KOLL.ŞTİ.Marpuççular Cad.No.36 İstanbul Tel:27 29 03 22 01 34 g-İLANCILIK J02S 16fi!3 rr-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • Putu/a 'dot ve Hjüıklue,'ok,Eıı üstün kalite Dolmakalem ve Tükenmezleri KAWECO TÜKENMEZLERİ Biiyah mekanizma ile on senelik uzun ömür,Sabit,uçmayan ekonomik mürekkebi ile fazla yazmayı sağlar.TÜRKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • SÜT NAKLETTİRİLECEKTtR Atatürk Orman Çiftliği İstanbul Süt İşletmesinden 1 Şartnamedeki esaslar dahilinde ve bir yıl müddetle Mevlânâkapı,Sağmalcılar köyü ve Topkapı havalisindeki müstahsilden satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • Memur ve Muhabere Kursiyeri Alınacaktır PTT İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden 1)Bölgemiz ihtiyacı için 28.12.1964 Pazartesi günü saat 14.30 da istanbul Sirkeci'deki Büyük Postahane binasında yapılacak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • RESMİ SEKTÖR VE SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Takım Tezgâhlarında ısrar ile aranan ilk üç isim T O S yeni parti UNIVERSAL TORNA REVOLVER TORNA UNIVERSAL FREZE VERTİKAL FREZE kopya tertibatlı)PLÂNYA RADYAL M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN RUK Fiatlarda hiç bir değişiklik yoktur Yılbaşı için rezervasyona başlanmıştır:47 1630 471631 REKLAMCILIK 4702 16679
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • MET&N DEMİRİ Amerikan Orijinal UNDERWOOD Standard Yazı Makinalari Roman Malı P I A N O L A R Romen Malı ORAKLAR DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata Tünel Cad.Transtürk Han Tel:49 11 41 Telgraf:DEMKERL1M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • ii Bîr sonat Dip jnnİA tizel Kadlköy Tiyatrosu yöneticilerinden Çetin tpekkaya Dll\IvJUltK önceki gün yaptığı basın toplantısında «Türk tiyatrosunda canbazhklar yapıldığını,para hırsıyla sahneye kötü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Büyük İstilâ C.Mitchell G.Ardlsson R.t.EMEK Tel:44 84 39)Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood R.Beymer R.t.İNCİ:Tel:48 45 95)Avare Yavru ve Filinta Kovboy ö.Serengil P.Şenol.KONAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • AYLA ve Dr.AYDIN ARL\oğulları HAKAN'ın doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.12/12/964 Kirchheim U.Teck West Deutschland.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • NARAN SERPİL He CENGİZ KANCAL Nikahlandılar Beyoğlu 17/12/1964 MİLLİYET 1G717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • VEFAT Merhum Kâzım Köksalan'ın kızı.Ergun,Erdoğan,Erhan Yıldızel'in anneleri,demir tüccarları ndajı Enver Köksalan'ın amcasının kızı NEZAHAT YILDÎZEL lo.12.19G4 günü velat etmiştir,cenazesi 18.12.19C4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • ÖLÜM Atatürk Sanatoryumu Çocuk Hastalıkları Mütehassısı aziz arkadaşımız Dr.Ahmet Baray'ın sevgili t\şi değerli insan NEZİHE BARAY geçirdiği müessif bir trafik kazası neticesi ebediyete intikal etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • VEFAT Bay ve bayan Onnik Aksel ve evlâtları,Bayan Ro.ıa Aksel,Bay ve Bayan Sarkis Gubeseryan ve evlâtları,çok sevfiüi anneleri,büyük anneleri ve kayın valide-Jeri Dul Bayan ANNİK AKSEL'in Doğuşu Yüyüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • VEFAT Merhum Hasan Tahsin bey ve merhume Lûtfiye hanımın oğ-ıları.Sıtkı San ve Nuri San'ın kardeşleri,lı-fan Kipman,Nuran Yeginsu ve Asuman Esinduy'un enişteleri,Nusret Yeğinsu ve Ercüment Esinduy'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • ÖLÜM Atatürk Sanatoryomu Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Dr.Ahmet Baray'ın esi,Mehmet.Baray ve Zeyncn Baray'ın anneleri,Zekiye Erdem'in kardeşi NEZİHE BARAY 17.12.19G4 gününün ilk saatlerinde geçirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • YÎP'de yeni bir hükümet istiyor Baştarajı Birincide metle yer değiştirmesinin huzur getireceğine muhalefet partileri inanmış vaziyettedirler.Noktai hareket bu şekilde belli olduktan sonra,Hükümetin ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Baştarafı Birincide Bu konu ile ilgili olarak yayınlanan bildiride «Türk "lüksek öğrenim Gençliği,amacına fikri yönden ulaşmıştır» denilmektedir.EGELÎ «İYİ OLACAK» DİYOR Başbakan İnönü'nün başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • L P.Hükümeti düşürme imkâiıı arıyor Baştarajı Birincide maktan veya hükümete katılmaktan çekinmiyoruz.Yeter İd,Türkiye'nin menfaatleri,bizim hükümeti kurmamızı veya katılmamızı gerektirsin,mekanizma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Aile büyüğümüz M.BAHAEDDİN HATAPKAPULU'nım cenaze merasimine bizzat Ljtirak eden,telgraf,mektup ve telefonla büyük acımızı paylaşan dost ve ahbaplarımıza teşekkür ederiz.YİLDİZ:1970 16726 AİLESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • TEŞEKKÜR Kıymetli esim.sevgili babamız Emekli Hava Kurmay Albay Eczacı Fakültesi son sınıf talebelerinden)CEVDET ZEYBEK'in kaybı dolayısile cenaze törenine selen,telefon,telgraf,mektupia ve şahsen baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • 1 Türk mutfağına has hamur tatlıları,TARİN ile daha lezzetli ve daha hafif olur.Türk ve İtalyan tipi makarnalarda nefis bir tereyağı rayihası ve hafiflik ancak TARİN ile mümkündür.Böreklerinizde ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • ZEVKLE ve ÜMÜR BOYUNCA Kullanacağınız eşsiz fırınlı ocak Bu eşsiz fınnlı gaz ocağı daha çabuk,daha iyi pişirir.Çok kullanışlı ve ekonomiktir.Bütan ve hava gazı ile çalışıra 0 Tamamiyle emayelidir:Pasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • i T 2 nci sınıf Telsiz Telgraf Operatörü Radyo,Genel Elektrik Özel Teknik Kursla Tahsil devresinde muvaffak olamayıp Maariften belgeli ayrıl tahsil devresinde herhangi bir sebeple ayrılmış olanlar vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • OUVAR $aatLEi ÜNDE 103 S t*a* çOHBET JUNGHANS SAATLERİ PİYASAYA ARZEDILMIŞTIR 45 senelik fabrika garantisi 10 muhtelif model blm bam 28 cm.Kutrunda krome.duvar^saatl.1 pille 1 sene çalıjır.AYRICA:8 çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • TOPTAN VE PERAKENDE DEMİR ALICILARININ DİKKATİNE Her cins yuvarlak,silme profil ve dörtköşe demir Hatlarında görülmemiş tenzilât yapan firmamız.Ankara depomuzu hizmetinize açmış bulunmaktadırihtiyacın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • ÇIKTI Fgeııel dağıtım:bates İLANCILIK 4074 1B730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Senato,İcra İflas Kanununu kabul etti ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu dün icra iflas Kanunu Tasarısını kabul etmiştir.Tasarının kabulünden sonra konuşan Adalet Bakanı Sırrı Atalay,kanunun memlekette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Lokomotiv,baskette G.Saray'ı 91-73 yendi SOFYA,AA.Dün akşam Sofya'da oynanan Avrupa Kupası rcvanş maçında Lokomotiv basketbol takımı G.Saray'ı 91-73 yenmiştir.Lokomotiv oyunun ilk yarısını 49-27 önde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • REKTÖRLER,REFORMU BİZ YAPARIZ DEDİ İf Baştarafı Birincide ğiştiren yeni Üniversiteler Kanun Tasarısı yakında Üniversiteler arasL Kurula sevkedilecektir.Hazırlanmakta olan yeni tasanda öğretim Üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Komünizmle mücadele Baştarajı Birincide önemli konudur.Bunda çeşitli anlayış metodlan vardır.Kimi çevreler aşırı sağı takviye,dini takviye,hattâ tarikatçılığı teşvik,hattâ ve hattâ Doğu'da Şeyhlik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Temiz,demir çapraz bir PİYANO aranmaktadır.Müracaat:11 12 İle 17 18 arası Tel:44 22 72 İLANCILIK 4057 16709
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Gece ışık aksettirecek muhtelif renk boya aranıyor.Müracaat:RAHMÎ HÜSEYİN UZUNOĞLU P.K.660 İstanbul İLANCILIK 4072 16732
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • ZİRAÎ MÜCADELE İLÂÇLARI İmâl eden Teknik madde dahil)mütehassıs bir ecnebi fabrika Türkiye'de Kurmak istediği fabrika için iç finansmanı deruhte edecek ortak arıyor.Ciddî tekliflerin yazılı olarak Pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • SANAYİCİLERE DİKKAT Off.Mene BERGA-TREVİSO fabrikalarının UN DEĞİRMENLERİ ve HAYVANİ YEM tesisleri MECCANİ CUE MODERNA ve COMIS fabrikalarının VAKUM USULÜ ile SABUN tesisleri ve SUNt DERt ile PLASTİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Kavgada sahne çöktü t Baştarajı Birincide bir öğrenci tarafından pencereden aşağı atılmıştır.«Yeni Çığır Grubu» mensupları,sandığın «Genç Hukuklular Grubu» tarafından kaçırılmak gayesiyle sokağa atıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • BİR KADIN t Baştarafı Birincide deki mantar tabancasını çekerek kadını korkutmak istemiş,Nurgül'den yediği tokat yüzünden bağırınca yetişen diğer komşular tarafından yakalanarak polise teslim edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • «Politikacılar kalkınmada gereken görevi yapmıyor» ANKARA,ÖZEL Dün Ortadoğu üniversitesinde düzenlenen «Politikacılar,Türkiyenin kalkınmasında görevlerini yapıyorlar mı?konulu açık oturumda «Reformlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Öztrak'ın aracılığı ile Bereç grevinde taraflar tekrar görüşmeye başladı İçişleri Bakanı Orhan öztrak dün öğleden sonra Beıeo Fabrikasında grev yapan Petrol-ts Sendikası temsilcileri ile işvereni Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Yolsuzluk iddiaları derhal incelenecek İçişleri Bakanı Orhan Öztrak,resmî daire ve kurumlardaki rüşvet ve yolsuzluk» söylentilerinin derhal tetkikini istemiştir.Dün Vilâyette Mülkiye Müfettişleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Dısarddki isçiler t 7 geçen ay yurda 1,5 milyon dolar gönderdi ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı Kemal Satır,Bütçe Komisyonunda Plânlama Teşkilât* bütçesi ile ilgili tenkidleri cevaplandırırken,yurt dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1964
  • Televizyon,ticaret açığında artışa yol açacak Bağtarafı Birincide Toplantıda söz alan Sektör Projeleri Başkanı Halûk Ceylân,«Türkiye'ye turistlerin getirdikleri dövizin hepsinin resmî mercilere intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.12.1964
  • iki G.Saraylı Ceza Heyeti'nde Bülent ve Candemir ile birlikte G.Birliğinden Abdullah da Kurula sevkedildi.Morali düzelen Turgay yine oynayacağım,dedi ZMİRSPOR maçında ha-I kem Mustafa Gerçeker'e lisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • Merkez Ceza Heyeti,yine ceza yağdırdı ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında nıulıtelif kulüplere mensup sporculara ceza dağıtmıştır.Cezalar şu şekilde verilmiştir:Metin Yeşildirek)2 ay 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • GÜN ARALIK Pazartc-*0 si akşamı saat 17.00 de nihayete erecek Milliyet Yılın Sporcusu anketinin beşinci gününde 10 aday çekigmeye başlamışlardır.Okuyucularımız oylarını posta ile gönderirlerken,dünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • Futbolcular,paralarını alamadıkları için Lazio kulübünde kaynaşma var.Avrupa'daki tetkik antrenör Coşkun Özarı ROMA,ÖZEL LAZİO takımının futbolcuları alacaklı oldukları paralar verilmediği takdirde gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • ŞÜKRÜ BALCI İZAHAT VERİYOR İstanbul Trafik Müdürü Şükrü Balcı,AH Sami Yen Starlyomnnan önünde ar kadasımız Necati Karakaya'ya Pazar gününün trafielnl anlatıyor.İSTANBUL ÇİM SAHALI,MODERN BİR STADA KAV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • Vytlacil "Türkleri kendi sahasında yenmek zor„ dedi Pazar günkü rakibimiz bugün trenle geliyor SOFYA,ÖZEL BUGÜN şehrimize gelecek olan Bulgar Millî Futbol Takımının Çekoslovak antrenörü Rudolf Vytlaci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • YILIN SPORCUSU:1964 Seçtiğini Sporcu:Gönderenin Adı Soyadı Yaşı Mesleği:Jüri'nin tesbit ettiği şu 10 adaydan birine oy verebilirsiniz:1 İsmail Oğan,2 Kâzım Ayvaz,3 Sadık Pekünlti,4 Aşkın Tuna,5 Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1964
  • MİLLİ TAKIM BAŞANTRENÖRÜ CİHAT ARMAN DEDİ Kİ:Özcan Arkoç için Hariciye feşeiüse geçti Intrenör Cihat Arman'ın milli takım forvetinde netice bekledir!futbolcu Metin Oktay'dır.Oktay,top peşinde.Çan'ın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor