Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Seçimler ne zaman yapılmalı?Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi profesörleri görüşlerini açıkladı SEÇİMLERİN zamanı hakkında çeşitli görüşler devam etmektedir.Hükümet,seçimlerin Ekim ayında yapılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • YTPf Demirelrin Hükümet kurmasını istiyor ANKARA,ÖZEL YTP Ankara ti Merkezinin yayınladığı basın bülteninde AP lideri Süleyman Demirel'in Hükümeti kurması istenmiştir.Bültende,Hükümeti kurması halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • DURUM Üniversite meselesi î STANBUL Üniversitesindeki huzursuzluk gittikçe büyümek-I tedir.OzeHikle öğrenci ve öğretim üyeleri arasındaki münasebetlerin aldığı hal,bu ilim müessesemizin tehlikeli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • KARAMAN'IN İTHAMINA MİLLİ EMNİYET'TEN BİR YETKİLİ CEVAP VERDİ ANKARA,ÖZEL Tabii Senatör Suphi Karaman'ın önceki gün Bütçe Komisyonunda Millî Emniyet hakkında ileri sürdüğü iddialar dün bir yetkili tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Azizoğlu için Meclis soruşturması açılmıyor ANKARA,ÖZEL Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmamasına karar vermiştir.Bir yıldan beri devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • ^Sunay'ın mektubu ve demeci için Meclis'e bir önerge verildi ANKARA,ÖZEL Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'm Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına yazdığı mektup ile «Kim» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Kıbrısa Rus askerî malzemesi geldi Şilepten 124 kamyon indirildi.Gazeteler Mig avcı uçakları ile baraj balonları geldiğini de yazıyor AJANSLAR)BİR Rus şilebi Kıbrısa ilk askerî malzemeyi getirmiştir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • I Î VPftAH C3®M©® EN ZENGİN AV SAHASI ASIANLAF.KARAM LAR-SİYAH I EF?»Ü t£ R SÖMÜ&GETURÎZM İİS* i/A&iiS^ i»,l*i*.İyK«i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • öztrak'a,Bereç grevinde aracılık teklif olundu SEDAT AĞRALI ÇİŞLERİ Bakanı Orhan I öztrak dün akşam yanında Polis Müdürü ve Jandarma Kumandanı bulunduğu halde Bereç Fabrikasına giderek grevci işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • 83"$?Temsil meselesi Milletvekilleri yine kira konusuna konusmıya başlamışlar.Karar kiracıların mı,yoksa ev sahiplerinin mi lehine çıkacak?Tahmin etmek kolay,kiracı olan Milletvekilleri çoğunluktaysa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Ölen Kolej Müdürü dün Kolejde anıldı 1962 yılından beri Robert Kolej ve Amavutköy Kız Kolejinde Müdürlük görevinde bulunan Dr.P.M.Malinin vefatı münasebetiyle dün Kız Kolejinde anma töreni tertiplenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Osmanağaoğlu,iktisadî politikayı tenkid ediyor Maliye Bakanına cevap veren Ticaret Odası Başkanı Vergi kaçıranlar,sınıfta kopya çeken talebeler kadar azdır» dedi STANBUL Ticaret Odası ¦Başkanı Behçet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • Celâliye köyü civarında Londra affair» üzerindeki kazada kamyona çarpan minibüsün yolcularından dördü ölmüştür.Kamyonla çarpışan minibüste 4 kişi öldü Konya-Ankara yolunda öğrencilerini taşıyan GMC ÖN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • 9 Ofcf em reform için konuştu Kısa vadeli tedbirler sür'atle alınacaktır.Öğrencilerin sabırsızlığı dâvaya zarar,verecektir,klörlerle İst anbul Üniversit esiSmat osu bir bildiri yayınlayarak hücumlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • I Semt sakinleri tarafından üç defa ilgililere şikâyet edilen fabrikada yasları ortalama 1* olan çocuklar çalışmaktadır.Çökme sırasında is yerinde bulunan fakat kaçan 11 yaşındaki Abdullah Kızılcı İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1964
  • EREĞLİ,KARABÜK DEMİR ve ÇELİK Fabrikaları mamullerinin yurdun her taratma NAKLÎYEsi için VELİOĞLU BİRADERLER sayın müşterilerinin hizmetindedir.EREĞLÎ Meydanbaşı Cad.KARABÜK Hürriyet Cad.Tel:313,No:35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • SOBANIZ İÇİN:EMAYELİ BORU,DİRSEK,TABLA,EMAYELİ BORULAR EMAYELİ DİRSEKLER EMAYELİ ALT TABLA î Vezüv 101 için)Istanbulda peşin perakende fiatlar 33 cm.lik beheri t TL.6.50 50 cm.lik beheri TL.9.00 70 cm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Ev işlerinin yıpratıcı tesirlerine rağmen.Kadife MAVİ TÛP normal va yağlı ciltler» EL KREMİ ellerinizi korur,gûzelleştirir,yağlamaz.Traitqne brr L'OREAL PARİS müstahzarıdır.RAYLAN SANAYİ ve TİCARET Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Büyük kıvanç gCK CZELMESİNE düzelir bütün bu işler.Düalp zelmesi için gerekli yön hemen hemen bir çok teferruatıyla,orman reformuyla,mes-ken politikasıyla,Üniversitesi,fikir özgürlüğü kavramları,parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz ve Sabuncu Zade M.Şakir t» Mahdum» Müessesatı T.A.Ş.idare Meclisi Reisi TEVFİK SÂBUNCUOĞLU'nun vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak,çelenk göndermek suretiyle veya bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEKNİK MÜŞAVİR ARANIYOR Fabrikamız Fizik Laboratuarını İdare edecek ve petrol sobaları,havagazı ocakları,fiziki kontrol v.s.sahalarında günün muayyen «aitlerinde çalışacak,tercihan kimya yüksek mühend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Bunun adına Sübek derler.ORTA Doğu Teknik Üniversitesi Köycülük Kulübü,Hüsnü Züber'in »Tahta Doğrama İşleri Sergisi un in açılışında önayak oldu.Serginin açış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı İbrahim ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Ağır işitenlere işitiş cihazı;dernek Utanbulda OTOROT Tel:47 73 88 Ankarada GÜR TİCARET Tel:11 41 66 Izmlrde ŞENOCAK Tel:24079 milllMIMIIUMMıl»!illlHiU İLANCILIK 3953 16648
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Reform we Üniversite BU ders yılı başından beri Üniversitelerimizde cereyan eden olaylar kamu oyunu daimî *ıırette meşgul ediyor.Gün geçmiyor ki,gittikçe uzayan zincirin yeni bir halkası halinde,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • İthalâtçılıkta kolay kazanç mevcut olduğu,hele Tasarruf Bonoları gibi kâr hadleri yüksek alanlar açık tutulduğu sürece,ihracatçılık gelişemez.ISADI Meseleler s ¦BBODE IİTİK A.w/1 yi OCAK EYLÜL devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEKELE GÖRE EGE TUTUN REKOLTESİ 117 MİLYON KİLO Piyasa,Ocağın ilk haftası ile 15 Şubat arasında açılacak İZMİR,ÖZEL TEREL'In İlk tahminlerine göre,bu yıl Ege Bölgesi'nde 117 milyon kilo tütün elde edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEŞEKKÜR Çok aevglH eşim ve biricik babamız ASAF OZAN'ın vefatı dolayısıyla hastalığı sırasında içten ilgilerini eslrgemiyen Ankara Hacettepe Hastanesi Radyo Terapy Şefi Sayın Dr.Mustafa Sipahi ve Opt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • İLÂN 1.Dışişleri Bakanlığında Jeneratör tesisatı yaptırılacaktır.2.Tesisata ait keşif bedeli 170.738.28 lira olup geçici teminatı 12.805.37 liradır.S.Bu İşe ait şartnameler Dışişleri Bakanlığı İdari İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEŞEKKÜR Oğlumun âdi ameliyatını büyük bir başarı İle yapıp kendisini sıhhate kavuşturan îstlnye Hastahanesi Başhekimi Dr.Salılr Dağcıoğlu'na)Dahiliye Müt.Dr.İsmet Ankere,Başhemşire Şerife Kartopu'na,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TÜRKİYE-İRAN ARASINDA 1 YIL İÇİN VİZELER KALDIRILDI Türkiye ile İran arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırıldığı İçişleri Bakanlığı taralından valiliklere bildirilmiştir.Türk ve İran Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • BERAT GECESİ Diyanet İşleri Başkanlığı Muvakkitliginden bildirildiğine göre 14/15 Şaban 1384,18-19 Arahk Cuma Cumartesi Bcr'at gecesidlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • CANAN YILDIZCI ile Dr.ENGİN ERKÜN evlendiler 16.12.1964 Beyoğlu 16640
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız Muhittin Erdöş'ün hastalığı sırasında büyük bir alaka gösteren Yedikule Ermeni Hastahanesi doktorlarına,hemşire ve personeline,bilhassa aile doktorumuz Karlo Kuyumcuyan'a,ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • VEFAT Dul Bayan An] el Nacaroğlu ve evlâtları Ümit,Pervin,Nevin ve Jaklin,bay ve bayan Yakup Kalabalık,bay ve bayan Hanna Kalabalık.Dul bayan Nıvart Samanoğlu ve evlâtları.Çok sevgili eşi.Babaları.Amc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • ÇOK ÂC!BİR ÖLÜM Vıcen Pempe ailesi oğulları Jorj V.PEMBE'nin 29 Kasım 1964 günü Almanya'da Frankfurt Main şehrinde vefat ettiğini teessürle bildirir.Cenaze merasiminin bugün)Perşembe 17 Aralık 1964 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1964
  • Saat Mevzuunda Tek isim Beyoğlu:Saray Sineması yanında Tel:49 42 24 16642
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • nıcın her yerde herkes JSKRA telefonlanni tercih ediyor REKLAMCILIK:4615 16655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Türkiye İŞ Bankası,şimdiye kadar görülmemiş zenginlikte bir çekiliş yapıyor ve 1 defada tam 7 MİLYON lira tutarında ikramiye dağıtıyor:istanbulda 60 Apartman Dairesi 5 adet 100.000 lira 5 adet 50.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • NASiL.olur.TqaL gîöi olur» MAjeSTe?MATRAK G&çTiİİ JJ SıZiMua».8EN JX^ NAPOLYONUM n DİVANİ AUYOR-SUNUZ ıC-ERt' w USTADİI.MüTfUS,T İY?VA îSTeil 6îRŞeYi.NAPlÖLVC7l^/İYfueSMfsâ '66N AL.EL.Ape 8İR kCO Qîfs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • tyffe* Ö» HAUuHiNWlL.q£m HE8îtiN|AÖET ML".W HT—AMA WE töZÛKÛ KAlPiRlP PAKAMItt ÜfUKJ MME&EI.IEÜME^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • ¦Wffite&SXE İKRAMİYE MİKTARI İKRAMİYE TUTARI ^ADEDİ LİRA LİRA «fr^ «MİLLÎ PİYANGO* 1965 YILBAŞI PLÂNI l#20* 40 lOO 200 300 40OO 50OO 2O0OÖ!4O0OO 4OÖ0OO İ000OO so.ooö 2QOOO A O.OOO 5.000 2LOOO ı.oop 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • UNILEVER İŞ Tic.ve San.Türk Ltd.Şti.Vita-Sana)devamlı olarak Anadolunun muhtelif bölgelerinde istihdam edilmek üzere,SATIŞ MEMURLARI aramaktadır.ARANILAN VASIFLAR:1)Asgari lise mezuna olmak,2)Askerlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Adalar Sulh Hâkimliğinden 964/30 Terrko B.Ada kadıyoran 30 No.da oturmakta İken 8/11/1964 T.de ölen lliya Elekslyadls'in terekesine elkonulmustur.İlân tarihinden itibaren veraset İddiasında bulunanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Prof.Dr.Zeyyat HATtPOGLU Fabrika Organizmasyonu ve Personel İdaresi Fiatı 10.TL.ANIL YAYINEVİ Vilâyet karşısı No.11 İstanbul REKLAMCILIK:4693 16636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • URFA BELEDİYE BAŞKANI ARANIYOR URFA,ÖZEL Urfa Belediye Başkanı Mustafa Kılıç,A.P.Genel Kongresine delege olarak katılmak üzere Ankara'ya gittiği günden beri ortalıkta görünmemektedir.Vali Nurettin Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • SHAMPOO NEFİS KOKULU,BOL KÖPÜKLÜ ŞAMPUANI CİLT YAĞLANMALARINI ÖNLER.CİLDİNİZİN TENEFFÜSÜNÜ SAĞLI YARAK SAÇINIZA HAYATİYET/KAZANDIRIR.BLUE BLEU markası KALİTE garantisidir.REKLAMCILIK:4577 16654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • f£ V,j0 hr\B uğun gecesi UGÜN Mevlânâ Celâlüddin-i-Rûmî'nin ahreti teşrif ettikleri ı gündür.Mevlânâ,bugüne «Şeb-i-Arûs Düğün Gecesi» demiş.Mevlânâ 1273'te irtihal eylediğine göre altı yüz küsur sened
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • YÂRIN HAVA NASIL OLACAK?HAZIRtirAN:41İ EJlM Yurdumuz değişik yönlü ve ılık hava akımlarının etkisindedir.Ege'den girmesi beklenen alçak basing Trakya bölgemiz yönüne yönelmiştir.Duruma göre:Trakya böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Yeni İthal Malı,Bol Çeşitli JAPON OYUNCAKLARIMIZ GELMİŞTİR.Toptan Satış Yeri:GÜNEY İTHALÂT KOLL.ŞTİ.Marpuççular Cad.No.36 İstanbul Tel:27 29 03 22 01 34 İLANCIEIK 7025 16643
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Kürtaj yapılan kadınlardan ikisi ölünce yakalanan doktorun uyuşturucu maddeler de kullandığı anlaşıldı ve mahkemeye verildi UGÜNLERDE Almanya'da adından çok söz edilen kişilerden biri de Hamburg'lu do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • Öğretmeninin sorduğu soru üzerine fenalaşan öğrenci,bir yıl önce kalb ameliyatı olmuştu KONYA,ÖZEL DEVRİM Ortaokulunun l/A sınıfında öğrenci bulunan 16 yaşında Mustafa Korkmaz dün sınıfta öğretmeninin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1964
  • 106 YAŞINDA ÖLDÜ GİRESUN,ÖZEL ömrünün son 50 senesinde yalnıs et yeyip süt İçen 156 torun sahibi tozet Tosun,öncrkl gün Damuder» köyünde 106 yasında ölmüştür.Sündlye kadar İki defa evlenen,8 eocuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • OAk;Allah AŞKINA OAVUD SA-HİDEN Oi-aaQ$ aaü 9.MAM.HAM.HAA4 NEDEN4 Gül_MEVEVİM 2.ALT T/^KAPı KOMİK BİK.RONNAN Eu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • Sİ£OttÂ^:$TAft$ O SIO.ADA PrrH DZ ÇOK GB-C/DEW OSJLAtZl TCxKİ£ £oiVQR.DU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • pVCUUDAXl ÇPCUICI-ARA ÖĞRETMENİNE 6ENEBâ,U GRANT' IJS AKRA&ASt OUDU-«3U/VW-J SÖVVEDfAA OYSA Hiç DC OVU.E.Oe 3İı_f*.VAUlN EDİAA.MUSUNUZ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • JOHNNY HAZARD Mâ&M$$miğ QQeUKOPTEZI VAVAŞ VAV/A?pü^octedi'c.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • CISCO Ki» tSTEOKS AUO K.¦İfVM'Z.t VCACA-%ğh?i ¦Pnc 1 ft *L 4 JOSESALINAS;RÖDjRİEH*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • TÖM&rK yEKi_çtt çki 55 « yet&~sxt SüPÜR,0(2Tiûu dil TOt»ı-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • ÂİL^HLIK ALÎ &pğ HAsıaı BAKKALr BlZ'.AA KAHVAÛ1.UtVC SoSİSUERı' ÇAL-Oi OUUUR.vcaç/s^a AL.ÇAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • KUKLA KADIN Yazan CATHERINE ARLEY Çeviren ADNAN TAHİR Israr ediyorlar.onu sözde ben öldürmüşüm.Halbuki ne alâkam var değil mi?Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz.Kim öldürmüş olabilir?Hem niçin öldürmüş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metre S4.M_v.v i*.2~/7.30 7.45 8.00 8.15 8.45 9.00 9.30 10.00 12.00 12.35 12.40 13.00 13.15 13.30 13.50 14.15 14.30 15.00 17.00 17.05 17.15 17.30 17.57 13.00 19.00 19.35 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • i MS OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Yorucu bir gün geçireceksiniz.Bn aksam dinlenmezseniz «ncrjinizl kaybedeceksiniz.0h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Sinirleriniz «ergin.Münakaşa va İddialardan uzak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • SOLDAN SASAı 1 Yalan ve uy durma sözler.2 Notada duraklama İşareti;Nebatlardan çıkarılan ve ya kimya yolu ile yapılan kokulu mayi.3 Bir şeyin baka baka aynını yapma İşi;Fazla saf Argoda)t Bir hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • nm SARIYER İCRA Dosya No:963/358 T.Bir borcun temini istifası zımnında Sarıyer Kireçburnu mahallen 81 pafta,491 ada,2 parsel sayılı 2890 M2 miktarındaki arsanın 1/4 ü dairemizde açık arttırma İle latı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • mert Perşembe Rumî '3«4 17 1380 Saban ARALIK Aralık 13 1964 VAKtT VASATÎ EZANÎ Güneş ÖRle İkindi Aksam Yatsı İmsak 7.J8 12.10 14.29 16.42 18.21 5.28 2.37 7.28 9.48 12.00 1.39 I 12.47 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • Sahibi Milliyet Gazetecilik AS.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDI İPEKÇt Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spor kısmından Mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,9 İnci sayfalarda santimi 45 TL Pazar günleri santimi 50 TL.9,7 ncı sayfalarda santimi 40 TL.Pazar günleri santimi 45 TL Birinci sayfada baslık 350 TL A Düğün,Nisan,Nikah.Vefat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1964
  • ABONE TARİFESİ Yıllık:75 TL.6 Aylık:40 TL 3 Aylık:22 TL Yabancı memleketler lcin âdi posta ile bu ücretlerin bir alınır Uçak postası tçtn tarife kullanılacak pulun defterine ertre deSlsir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • HtR DJMLA YATTAN Özel karbiiratör sayesinde âzami tasarruf ve emniyet Az yer işgal eder-büyük kapasiteli depo ile mücehhez Zarif ve modern hatlar Çok kullanışlı ve temiz Garanti Belgesi-ile satılan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kimya Yüksek Mühendisi,Makine Yüksek Mühendisi,Topoğraf ve Tapu Memurları alınacaktır.Ortaklığımızın Batman'daki Bölge İşletme Müdürlüğünde İstihdam edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğünden ANONİM VE ESHAMLI KOMANDİT VE HİSSEDAR SAYISI 20 den FAZLA LİMiTED ŞİRKETLERLE KOOPERATİFLERE Şehrimizde faaliyette bulunan Anonim ve Hisseli Komandit ve Hissedar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • İstanbul 7 nci İcra Memurluğundan Dosya No:1964/5923 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 18 kalemde yazılı mecmuu 18545 Ura kıymetinde dosyada adet ve evsafları yazılı muhtelif 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • SATILIK EMLÂK DAİRELER,şahane,kaloriferli,ferah,sahibinden,Nişantaşında Güzelbahçe Topağacı arası.48 16 17.LÂLELİNİN merkezî yerinde 5 odalı,kârgir ev,boş teslim 27 45 74.BEBEKTE sahibinden,fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1964
  • Batı'nın derdi bir değil.önceki yazılarımızda üzerinde durduğumu M.L.Fmeselesi şimdiki halde en önemi)dâvadır.Fakat bunun dışında Batılıların karşılaştığı pek çok siyasî ve İktisadî problem var.Wilton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • 2 t* o saniyede temizler parlatır!BİR TECRÜBE YETER Kirli bir tavanın yansını Ekstra VIM lie diğer yarısını her hangi bir temizleme tozu ile temiz* leyiniz.Aradaki fark derhal göze çarpacaktır.Banyo,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS J5)t Büyük İstilâ C.Mitchell G.Ardiason,R.l.EMEK CTal:44 84 39)Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood B.Beymer R.l.İNCİ:Tel:48 45 95)Avare Yavru ve Filinta Kovboy ö.Serengil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • ADIKÖY özel)Tiyatrosu ikinci oyununu tatlı tatlı güldüren ve iğneleyen bir Fransız komedisiyle verdi.Şekilden yana Brecht'i,özden yana Haşek'i «Aslan Asker Şvayk»)hatırlatan antimilitaris1;yer yer de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • Kadıköy Tiyatrosunda «Konserve Asker» İki bölümlük komedi Yazan:Alexandre Rivemala Çeviren:Halit Akçatepe Sahneye koyan:Ege Ernart Dekor:Ç.İpekkaya İ.Tufan Kostüm:Hasan Kuruyazıcı Işık:Yalçın Erdeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • ununu limiting Gittiği her yerde,verdiği her konserde büyük ilgi toplayan ve kendisinden «Türk Mucizesi» diye bahsettiren İdil Biret,piyanosunun basında.Kültür savasında il Biret örneği VEDAT NEDİM TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • ŞEHİRLER TERMİNALİ pası Kayseri Belediyesinin isteği üzerine TMMOB.Mimarlar Odası tarafından güzel sanatların gelişmesini sağlamak amacı ile Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali projelerinin hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • TECRÜBELİ TANKER ŞOFÖRÜ ARANIYOR ALTERS TİC.LTD.ŞT.Meclisi Mebusan îşçi Sigortaları Han 139/A REKLAMCILIK:4899 16672
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • IBÎ* LİBKA TİCARET A.Ş İstiklâl cad 394/96 Beyoğlu İstanbul Tel-495200-01 SES ALMA CİHAZLARI SATIŞA ARZEDlLMİŞTİR İLANCILIK 3817 16644
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • ıv»**w*+v\v Yarın akşamda itibaren n Kısa bir müddet için VEDET ŞANTÖZ m n i* E V İNTİM'de 11 Yılbaşı rezervasyonu başladı TEL.12 35 79 HAS:1971 15668
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • İLÂN İstanbul Asliye 4 üncü Ticaret Mahkemesi Başkanlığından »63/441 Davacı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi tarafından dâvâlı Mehmet Çam aleyhine İkâme edilen 222.719.33 liralık alacak dâvasında:An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • Hem markanızın ve mamullerinizin reklâmını yapmak,hem de müşteri ve dostlarınıza yeni sene için cazip ve kullanışlı bir hediye vermek ister misiniz?SPİRALLÎ Masa Takvimlerimizi Dereceli,Mıknatıslı Plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1964
  • MlO N**1 e^oti «RIGA-1» Î000 UCUZ SAĞLAM HARİKA BİR MOTORLU BİSİKLET BİKA KOLL.ŞTİ.Fındıklı,Fındıklı Han Tel:491654 İstanbul İLANCILIK 381» 16645
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • GOODVVeAR Kİ FIAT ARTI ar'in nakliyecil dan sonra re sağ yt Müşterilerine daima daha iyiyi vermeyi hizmet anlayışının baş prensibi bilen Goodyear,şimdi Türk lastik piyasasına büyük bir teknik yenilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • Seçimler ne zaman yapılmalı!t Baftarafi Birincide dört yıl işbaşında kalmasını mümkün kılmıştır.Bu itibarla seçimlerin Ekim 1965 de yapılması veya ön çeki bir tarihte seçime gidilmesi Anayasa'ya uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • 22 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDI Bağtarafı Birincide lan çalışmalar sonuç vermemiştir.Bugün askeri araçlar,kurtarma faaliyetine katılacaktır.Sendika Başkanı,sigortalı bulunmayan ve yaş ortalamaları 14 olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • Kıbrıs'a Rus askeri t Baftarafx Birincide 2500 er tahrip olunmuştur.ANKARA YORUMLAMIYOR Son silâh yardımı ile ilgili olarak Hükümet Sözcüsü Turizm ve Tanıtma Bakam Göğüs İle Dışişleri Bakanlığı yetkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • Başbakan dün Rektörlerle toplantı yaptı Baştarajı Birincide yapılacak mûdahaleli bir değişiklimin reform mahiyet ve hüviyetini alması mümkün olamaz ve mümkün olamamıştır.Yenileşme ve değişme çabalan,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • C.H.P.Toprak Reformu için azimle çalışacak ANKARA,ÖZEL C.H.P.Meclisi dün yayınladığı bildiride «Reformların hızla tamamlanacağını» bildirmiştir.Bildiride özellikle Toprak Reformunun bir an önce gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • 0SMANA6A06LU Baştarafı Birincide nuşmanın iyi karşılanmadığını,«Verffi açıklanması yapmak üzere verjîi beyannâmelerinin verilmesini beklediklerini» ifade eden Osman Ağaoğlu özetle şuaları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • VEFAT 1 Merhum Mustafa Kaptana'nm oğlu,Müesser Kaptana'nm sevgili eşi,Perihan ve Ayhan'ın sevgili babaları,Fikret Acar'ın muhterem kayınpederi,Rauf Kaptana'nm kardeşi,Meliha ve Feruha'nın dayıları,Cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • ELİM BİR KAYIP Merhum Hacı Reşat ve merhum Elif kızı merhum Mehmet Yazır kardeşi,Rahime Altıparmak'm ablası.Fehime Bilgiç,Arif Yazır ve Feriha öz'ün halaları.Nadir Altmok ve Merih 11-Küy'ün yengeleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1964
  • VEFAT Merhum Yorgancı Ziya kızı.Keresteci Hasan Ef.gelini,merhum Mustafa Derman'w esi.Tülin'in ve Dis Tabibi Hasan Derman'ın sevgili annesi,salihatı nisvandan ATtYE DERMAN 16 Aralık 1964 günü vefat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.12.1964
  • OKULLAR ARASI SPOR O KUL Spor Yurtları ve Oyun Yuvalan futbol,basketbol,voleybol ve atletizm müsabakalarına dün de muhtelif stad ve salonlarda Kız Ortaokulları final grubu maçlarında İstanbul Kız Lise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • en maçı 30 ar dakikalık üç devre hâlinde Adalet ile karşılaşan Millî Takım namzetleri tatminkâr gözüktü.Can Bartu solaçıkta başarılı bir müsabaka çıkardı Necmi TAN YOLA Ç ULGARİSTAN'la Pazar günü oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • Futbol Federasyonumuzun •bütün garantilerine rağmen I Austria kulübü ise 20.000 dolarlık sigorta yaptırılmadığı için izin verilmediğini iddia ediyor.Arkoç "Çok AUSTRIA Kulübü,kaleci özcan Arkoç'un Bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • Can 2,600000 liraya sigorta eftirileH Bulgaristan maçımla oynamak Ezere İtalya'dan getirtilen Lazio'lu Can Bartu 2,600,000 liraya sigorta ettirilmiştir.İtalya Futbol Federasyonu ile Lazio kulübünün İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • CAN:"ARTIK YURDA DÖNMEK İSTİYORUM yerde oynamam.Lazio antrenörü Mannocci forvette bile müdafaa oyuncularına yer verdiği için Can fakıma giremiyor MÎLLÎ Takımımızın Pazar günü Bulgaristan'la yapacağı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • Yılın Sporcusu Anketimizde Büyük bir alâka gören anketimiz 28 Aralık Pazartesi günü bitiyor.Seyyar ekibimiz yakında okul ve müesseselerden rey toplayacak İlk oy 27 yaşında bir okuyucumuz tarafından gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • AT YARIŞtARI BİRİNCİ KOŞU Favori:încila,Plase:Selçukhan l İNCİ KOŞU Favori:Ağahan,Plase:Raca,Toni,Sürpriz:Züt ÇÜNCÜ KOŞU Favo:Şıha 57,Plase:Hümayun,Hallaç,Sürpriz:Ceops ^RDÜNCÜ KOŞU Favori Enhoş,Plase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • Beşiktaş,Antalya'ya davet edildi Türkiye Liginde bu hafta maçı bulunmayan Beşiktaş Futbol Takımına Antalya'dan iki maçlık bir davet gelmiştir.Siyah Beyazlılar mail hususlarda anlaşabildikleri takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • YILIN SPORCUSU:1964 Seçtiğim Sporcu:Gönderenin Adı Soyadı Yaşı Mesleği:Jüri'nin tesbit ettiği şu 10 adaydan birine oy verebilirsiniz:1 İsmail Oğan,2 Kâzım Ayvaz,3 Sadık Pekünlü,4 Aşkın Tuna,5 Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • KALECİLER TURGAY İÇİN NE DEDİLER T GALATASARAY kalecisi Turgay Şeren'in İzmirspor maçında uğradığı kaza,rurgay'ın meslekdaşlan kaleciler arasında çok büyük üzüntü yaratmıştır.Milli kalecinin «Bu benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1964
  • SOFYA,ÖZEL,I BULGARİSTAN Millî Takımı Pazart günü Millî Takımımızla yapacağı kar-şılaşma için yarın trenle şehrimize gelecektir.Bulgarların bu maça çıkacak tertibi bugün Çek antrenör Rudolf Vytlacille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor