Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • m m JACQUELINE B.M/DE fg^JSTSSSöldürülmesinden bir yıl geçmiş bulunuyor.Başkanın eşi Jacqueline,yavaş yavaş kokteyl parti davetlerini kabule başladı.Resimde,Amerikanın eski bir numaralı Lady'd Jacquel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • NIL YAYDfEVt 14 dile çevrilip 760 bin nüsha satan kitap «ÇÖPLÜK» ten sonra dâhi heykeltra* MlCHELANGELO'nun hayatını sunar.MICHELANGELO'NUN HAYOTI YAZAN:MARCEL BRtON San*at tarihinin ünlü kişilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Başbakan,kabinedeki değişikliği tenkideden Parti Meclisi üyelerine cevap verdi Başbakan,Ordu Yüksek kademesinin bir baraj teşkil etmekle olduğunu,söyledi CM.Grubunda Hükümet için genel görüşme açılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Türkiyenin şimdiki radyo dinleme durumunu gösteren harita,ti radyoları belediye sınırlan içinde kaldığından buna dahil edilmemiştir.Yurdun %63 ünde bu yayın dinlenememektedir.Tedbirler alındığı takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • KANARYA RENK YARIŞMASI ması» dün Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır.Her renk kanaryalar hakem heyeti huzurunda puan toplayarak derecelendirilmelerdir.Neticede,yarışmaya katılan yüzlerce kanarya arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Dış borç ödemesi bîr süre tehir olunacak Konsorsyum Başkanı,Türkiye'ye 3 4 yıllık ödemesiz bir devre tanınmasını da istedi ANKARA,ÖZEL NATO ve Konsorsyum toplantıları için Maliye Bakanı Ferit Melen,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • CAUİDİMİ DC l/i İVftD Mosk°vah Walter Zapashny'nin kaplanı,şehirde sahibi ile dobArSİDİlMl DElvLITvJK lasmaktan hoşlanmakta ve ınttiğl yerlerde s&kin sakin oturmaktadır.Yukarıdaki resimde sahibi barda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • 2 yılda 30 cami ve medrese soymuştu I ı I Polise yumruk atan sabıkalı üçüncü kattan j atladı ve öldü I I I I I I I Mustafa Küçük,yere düştükten sonra bir kemik yığını hâlinde 15 dakika yaşadı AMÎ hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • BÜTÜN SUÇ ÜÇ KİŞİDE MİYDİ I-İZZET S.SEDES ANKARA'dan yazıyor—BAŞBAKAN inönü'nün kabinesinde yaptığı değişiklik,umumî efkâr kadar,hattâ daha fazla CHP camiası tarafından beğenilmemiş ve benimsenmemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Türk Ceza Kanunu ve infaz sistemi 18 ve 19 uncu Yüzyıl felsefesi üzerine kurulu Birleşmiş Milletler Hukuk Müşaviri M.L.Rey'in demecinden)I ia:^Ms.îfeviS;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • II ALIN BUYURUN Aynı gazetede iki havadis:«Adanalı tanınmış bir milyoner,çiftliğinde bir sene kızla basıldı.«Ycsilköyde vazife jrören Hayrettin Çakır isminde bir çöpçü onbaşısı keçiye tecavüz ettiği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • MISIR,YANLILIKLA BORCUMUZU ÖDEMİŞ Birleşik Arap Cumhuriyeti,şimdi ödemelere karşılık olarak 1 milyar 750 milyon lira istiyor BEYRUT,ÖMER ÖZTÜRKMEN bildiriyor BİRLEŞİK Arap Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • istaniıııl Varna arasında çalışan «Nesseber» yolca gemisi Boğazdan geçerken denize atlayan Bulgarlar Emniyet Müdürlüsünde.Dört gemiden atlayarak iltica ettiler Geminin Boğaz'a girişinde iki,dönüşünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Yılbaşı tatili için Almanya'dan ilk kafile dün geldi Yılbaşı dolayısiyle Batı Almanyadan iznini geçirmek üzere dün sabah trenle yurdumuza 350 Türk işçişi gelmiştir.Sirkeci garmda aileleri ile yakınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Başgil,tahkikattan haberi olmadığını söyledi Yazdığı bir kitaptan ötürü hakkında tahkikat açılan Ord.Prof.Ali Fuat BasRil,dün bu konuda fikrini sorduğumuz zaman «unları söylemiştir:«Henüz haberim yok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Bilet karaborsası yapan beş kişi yakalandı Beyoğlu ve Şili'de sinema önlerinde karaborsa bilet satışı yapan be$ kişi dün gece elebaşıları ile birlikte yakalanmıştı*-Beyoğlunda bir sinemanın müdürü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Makarios,Bin Bella'yı Kıbrıs'a davet etti CEZAYİR,A.P.Cezayir Devlet Başkanı Ahmed Bin Bella.Kıbrısı ziyaret etmesi hususunda Başpiskopos Makariostan bir davet almıştır.Makarios rejiminin Londra Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1964
  • Cumhurbaşkanına göre yenî Kabinenin eskisinden farkı yok Gürsel,seçim için sonbaharı uygun buluyor AP Lideri ise,seçimin ilkbaharda yapılmasını isledi ANKARA,ÖZEL CUMHURBAŞKANI Cemal Gürsel «Yeni Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • İş Bankasının 7 Milyon liralık DEV ÇEKİLİŞİ bugüne kadar gelmiş geçmiş ikramiye çekilişlerinin en büyüğü,en zenginidir.Senelerin bu en cazip fırsatından istifade ediniz.Tasarruflarınızın tamamını İŞ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • İNŞAATÇILARA.gürgen parke fi.Rakipsiz tenzilât Her hususta fabrika garantisi ı ç f qc ti HARMANKAYA PARKE FABRİKASI i ab.Bağdat Cad.243 Cevizli Kartal.Tel ı 53 40 12 3 i 24 n Fuat Onat Abdülezelpaşa C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • IE RA GÜVENEBİLECEĞİNİZ YEGÂNE RADYODUR I SA SUS T MODEL» i 8A TO«8 T MOOBU 8A 8110 A MODELİ i 7 transistor 2 Diot 4 dalga banth Kadron aydınlatma tertibat* Her dalga bantı İçin cınhılı anten tertibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • muayene hüküm verilmez O ECEN gün Bele-diye Başkanının özel Kalem Mü-dürü Fikri Ünal Başw karım odasına girdi:Efendim minibüsw çüler heyeti gelmiş si-zinle görüşmek istiyor-1aryC Haşlm Iscan oturduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • Mâliye Bakanlığının reorganizasyonu üzerinde düşünceler SON yıllarda çeşitli reform çalışmaları yapan ve bilhassa vergi reformlarında olumlu bir neticeye ulaşan Maliye Bakanlığının,yapılan bu reformla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • lise son sınıf öğrencileri "iş hayatına hazırlanacak Orta dereceli okulların son sınıflarında okuyan öğrencilerin «İş hayatı» hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • 8 İNCİ NÜFUS SAYIMI U EKİMDE YAPILACAK Sekizinci nüfus sayımı 24 Ekim 1965 Pazar günü yapılacaktır.Sayımla ilgili hazırlıklara şehrimizde şimdiden başlanmış ve bir daha değiştirilmemek üzere sokak isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • BİR HAFTADA 1871 FSNAF CEZALANDIRILDI Belediye Zabıtası Aralık ayının ilk haftasında 6437 esnaf ve müesseseyi kontrol etmiştir.Kontrollar sonunda 1880 esnafa ihtar,1871 esnafa peşin para cezası verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1964
  • mm in him m ı ıı ı ıı 11 mı ı ıı ı n 11.nun in nun minimi in f I Nasıl anlıyamıyorlar EMOKKASÎ aynı zamanda halk önünde hesap fytf sormak sistemidir.Türkiye'de şimdiye kadar tam ve gerçek bir demokras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • GERDA HODAPP Arkadaşının ölümü i sayesinde artist oldu j ALMAN asıllı Gerda Hodapp,İki yıl önce öldürülen kız arkadaşı Christa Wannin-S ger'in adı etrafmda koparılan fırtınalar sayesinde bir italyan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Türk kızları,Almanların hayatına intibak etti Küçük şehirlerden gelen işçi kızlar,büyük şehirlerin kızlarından daha çok eğleniyor MÜNİH,M.E.AYDIN yazıyor ORTA Avrupa'da,eğlenceleri ile,neş'eli geceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Yankesicinin kızını,2 tüccarın oğulları «çarptı» BURSA,ÖZEL Yankesici yetiştirmekle tin yapmış olan Atmaca ailesinin bir kızını,tanınmış iki tüccarın oğulları kaçırmıştır.Basrl ve Umar adlarında babal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • 999 Tokyo'da 2.18 metre Oe yüksek atlama Olimpiyat rekoru yapan Valerl Brumei,bu derecesiyle kendi rekorunu yine kendi kırdıi964^ WkıM Olimpiyatları 1964 YILININ SON ÇEKİLİŞİNDE 6 MİLYON VEREREK ERİŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Son derece zarif görünüşe sahip takvimli otomatik hem bir spor ve hemde yüksek hassasiyet saatidir.ZENITH fabrikalan 99 senelik tecrübeleriyle modern çağımızın erkeğine en ideal saat olarak imal etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • ANNELER KONFEKSİYON ÇOCUĞUNUZUN GİYİM MAĞAZASIDIR Adres:Teşvikiye Cami Sokak MtLLÎYET:16523
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Dünyaca tanınmış Ses ve Film Yıldızları "THE INK SPOTS,İSTANBUL HlLTON'da İLANCILIK 3969 16503
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Cağaloğlu civarında merkezi bir yerde zemin kat,beş oda,banyo ve mutbak.Köşebaşı.Kısmen veya tamamen dükkân da olabilir,bir daire sahibi elile satılıktır.Müracaat:48 14 36.MİLLİYET 16524
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Mısır'da haftanın üç günü et satışları yasak edildi Et karaborsasından bir çok kimsenin zengin olduğu bildiriliyor KAHİRE,A.A.Mısır'da et sıkıntısının artması üzerine hükümet,haftanın ilk üç günü et s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Yunanistan'da boşanmalara kaynanalar sebep oluyor ATİNA,AA.Yayınlanan son istatistiklere göre,Yunanistan'da boşanmalar her yıl artmaktadır.1960 da 2463 çift boşanmışken bu rakam 1962 de 3084 e yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Taş kömüründen yeni bir yakıt imâl olundu PARtS,AA.Fransa Kömür İşletmeleri laboratuvarlarında,taş kömüründen,sesten hızlı tepkili uçakların menzilini arttıran yeni bir yakıt elde edilmiştir.Uçakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Beyninden giren kurşun kalbinden çıkarıldı PORTLAND,B.AMERİKA,A.P.17 yaşındaki James W.Kelley'in adı tıp kitaplarına geçmiştir.Doktorlar,19 Kasım'da bu genç avcının,avda beynini delip geçen bir filint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • ty.yum TEMİZİ TAZE SIHHATLİ CİLT Fena havalar sizi telaşlandırmasın!NIVEA ile bakım görmüş bir cild güzel ve mukavim olur.Kuzeyden güneye kadar,dünyanın her hangi bir yeıinde NIVEA aynı rağbeti görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • YARIN HAYA NASIL OLACAK?HAZIRI»*AN:ÂLİ tSİH Yurdumuz Kuzeyde bulunan ve derin olmayan bir yüksek basınç ile İskenderun körfezin-de olgunlaşan alçak basıncın etkisindedir.Duruma göre ya-İl nn:Trakya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • ı#.Vx ntirwn«£ Okuyucularımla TÜRKİYE Milli Talebe Federasyonu İl Başkanı Abdullah Emre İleri imzasıyle şu mektubu aldım:«Türkiye Milli Talebe Federasyonu ve bağlı teşekkülleri tarafından,Mevlânâ Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • Bilginler ayı balığı lisanını çözmeğe çalışıyor ANTARTIKA,AA.Bir Amerikan bilgin grubu,Antartika'da buz kitlesi altında oyulmuş küçük,kova biçiminde bir kapsül İçine sırayla oturarak,«ayı balığının ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • İzmirli kadınlar sinemaya çocuklarile gitmek istiyor İZMİR,ÖZEL «Biz küçük ve çok çocuklu,fakir ve orta halli ailelerin tek eğlence yeri sinemalardır.diyen Eşrefpaşah 2 bin hanım İzmir Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • 138 yaşındaki «Öğüt Babası» Sivas'ta öldü SİVAS,ÖZEL Merkeze bağlı Konakova köyünden 11 çocuk ve 73 torun sahibi 138 yaşında,Abdullah Turan Eren adındaki bir ihtiyar tutulduğu hastalıktan kurtulamıyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • KEELER STRİPTİZE İngiltere'de Profumo skandalinin kahramanı Christine Keeler,hapisten çıkar çıkmaz eski dostlarını yanında bulamayınca,Batı Hint adalarından Londra'ya hicret etmiştir.Kecler,Londra'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • TWiMtt way* MfiİMP&MÜjl$ DMiYA.tHÖNB.KİHiipiAy^ ARDiNDA&'ltfE am buttüM uww Mil» KEytA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1964
  • REKLAMCILIK 4"!t ı ıj K n Manyetolu telefon apareyleri ile çeşitli renklerde otomatik telefon apareylerimiz gelmiş ve satışa arzedilmiştir.TOPTAN SATIŞ YERİ J ÜrkteleforL GALATASARAY,YENİ ÇARŞI DARFİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • nee?sen ob seni'aa^e bera K"ET»f*İZDB BİZE kokjçukç şey l6R OAtHA lyf OEStu V\t 7?BEN CE SENİ SEvrv\ENİN CEZASINI eÖVuE-C5 öü7Ef?l A 1 Mp M AKnı_t_1 M-SEN CJEZAU.AN.SûN SENİ SB.OlRll-VSAl_^EF.Wİ3 xw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • vovc BE ŞEI=a KAUBİNE ALTIN» ÇlVl Mı Şf TAMAM İS.30 Sativoza-^mş:çivî_NtM TAMeSlNl-f-V.J Bi(t)j J 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • ALA Okux Rui^ SONRA I SEN ÇİfAENl_E.JA& S OtCURuNk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • AVRUPA KALİTESİNDE NİKELAJ Son sistem Alman Nikelaj Banyo TESİSLERİMİZ HİZMETE GİRMİŞTİR Her çeşit madeni eşyanın AVRUPA KALİTESİNDE Bakır-Nikel Krom nikelaj İşleri yüksek kapasitede seri ve garantili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • ELEMAN ABANIYOR Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Şiktisadî araştırmalar Müdürlüğünde çalıştırümak üzere iktisatçı ve istatistikçi aranmaktadır.Şartlar:1 iktisat Fakültesinde,Siyasal Bilgüer Fakültesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • M'atK3MCTraa^m^^1,Resimli Bilgi Dünyanın 11 memlekefinde yayınlanan Törkivenin en güzel ve eşsiz ansiklopedik,dergisi Başhbaştna bir mekteptir Bugün 51.sayısı çıktı.Eski sayılan azalmakta olduğundan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • AMBAR MEMURU ALINACAKTIR Mütehassıs ve Sanat Okulu mezunlan tercih olunur.Müracaat MUTLU AKÜMULATÖR Fabrikası KARTAL REKLAMCILIK 4C46 16529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • 9T1 MUHAKKAK V KARDEJLERin XjOLSUN ıTel.227872 Telg.NAMLISUCUK İLANCILIK 3944 16501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • illiyet İnhlhi i t Gazetecilik A.S.ıdını ocmtoı.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür ADNAN TAHIR Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • İLAN TARİFESİ m 3,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 45 TL.Pazar günler' santimi SO TL.8,7 nel sayfalarda santimi 40 r~L-Pazar günleri santimi 45 TL.Birinci sayfada baslık 850 TL.Düğün,Nljan,Vefat ve Teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • ABONE TARİFESİ Vıllılc:75 TL ö Aylık:40 TL.3 Aylık:22 TL Yabanca memleketler için idi posta tie bu ücretlerin bir mlsU alınır Uçak Dostası lcln tarife Kullanıla cak pulun değeri ne eöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • Hicri Pazartesi Rumi 1384 14 1380 Saban Aralık Aralıl 10 19 6 4 1 VAKt T VASAT!EZANİ GUnec öğle İkindi Aksam Yatn Inu&k 7.18 12.09 14.28 16.41 18.20 5.26 2.35 7.28 9.48 12.00 1.39 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • m OĞLAK BURCU [32 Aralık 70 Ocakl Bir İsrar karsısında istemediğini!bir şeye razı olacakımız.Sonu korktuğunuz gibi çıkmıyacak.0$ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hayatınızda İzini bırakarak mühim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • SOLDAN SAoA:1 Uzak doğuda Milliyetçi Cinin bulunduğu ada;Kim-yada baryunîün simgesi.1 Bir kumaş;Avusturya'U ür.lü bir bestekâr.1 3 Buğdaylar başak halindeyken tanelere musallat Mr haşere;Tersi mü-*y t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • a j.i.t,i5fiMSK İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 7.30 Açılıı Kısa haberler Türküler 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 ÇeşitU müzik 8.45 Salon orkestraları 9.00 Şarkılar 9.30 Küçük sabah konseri 10.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1964
  • Her şey ne kadar da mükemmel hazırlanmış.Bu âdeta bir komplo mösyö Kori'f.Milyarderin bu durumdan haberi olsaydı ne derdi acaba?Herhalde söyleyecek bir çift sözü olurdu zannediyorum size karşı.Satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1964
  • o BSassaQtij Si $$•38 o Kürk Yaka-Şapkaj TAKIM 145,00TL Manto Safi YUn Astragan Buklet en son Modeller)380-425 TLkj Manto Safi Yün Fok 298,00 TL ft\Yün Kotle Kapitone 60 Boyu\70,00 TL.Boylar arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1964
  • İSTANBUL 27 42 M SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN Şişli Eksercioğlu Sok.17/6 Eser Apt.üçüncü kat 260 M2,sıcaksu,kalorifer,kaşradyatörlü.Mür:Kapıcıya.44 40 34.SAHİBİNDEN,Acıbadem îkballyede 3 oda,hol,konforlu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • bugün bakkalınızdan Memleketimizin en büyük müstahsil teşekkülü olan TARİŞ,modern tesislerinde hazırladığı TARİN MARGARİNİ'ni Türkiye piyasasına arzetmlştir.A ve D vitaminleriyle zenginleştirilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • Mİ ELE TİP 155 Piyasanın en büyük en kudretli çamaşır makinesidir.îçi dışı EMAYEDİR 110 veya 220 Volt ile çalışır.MİELE TİP 75 İ?kazanı EMAYE,su pompa ile mücehhezdir,çok süratli iş gören bir çamaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • TESİS TARİHİ 1950 KALORİFER KAZANLARI BUHAR KAZANLARI KUZİNELER HER ZAMAN KAZAN REVİZYONLARI İÇİN TEKNİK SERVİSİMİZ MEVCUTTUR YORGİ DİMİTRİOĞLU Telefon 49 50 40 Hasköy Cad.No.124-132J Hasköy İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Scaramus'un Kılıcı J.Barray G.Maria Canale R.l.Suereo»:Büyük İstilâ C.Mitchell G.Ardlsson R.J.EMEK Tel:44 «4 39)Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood F.Moreno R.l.İNCİ:Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • Savaş ı sahnelerinin çekiminde Ordu Birliklerinin yardımından faydalanılarak çevrilen "Çanakkale Aslanları.isimli film bitmek üzere Eserin rejisörlüğünü Albay Nusret Eraslan ve Turgut Demirağ yapıyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • Bu akşam saat 19'da ŞAN SİNEMASINDA Ünlü Sovyet Viyolonisti t 1 i 1 1 J J.A 1 J 1 1 A,1,jL 1 A 1,1 İ~VLAD1M1R YAMPOLSKYÎ K Biletler Şan Sinemasında satılmakatdır.MİLLİYET 16530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • ATLAS SİNEMASINDA Lm Bugün suareden itibaren a Büyük bir heyecan fırtınası Renkli Dyaliscope ingilizce BÜYÜK İSTİLÂ C^ CAMERON MITCHELL ât c |A V GIORGIO ARDISSON t W Seanslar:12.00 14.15 16.30 18.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.12.1964
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN LABORATUVAR İNŞAATI İLANI 1 Ankara Kan Merkezi bodrum katında haftada 50 litre plazma kapasitesinde bir plazma fraksinasyon lâboratuvan tesisi ve inşaatı,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • MISIR,YANLIŞLIKLA BORCUMUZU ÖDEMİŞ Baştarajı Birincide kadar aralıksız devin,etmiştir.Oysa,Mısır 1914'de Osmanlı idaresinden çıkıp ingiliz himayesine girmiştir.Böylece Mısır yanlışlıkla 1914 den 1955'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • Bütün suç üç kişidemiydi t Baştarajı Birincide olan Prof.Nihat Erim de,telefon konuşmasında itizar beyan ederek,bu mesele hakkında dönüşte bir karar vermelerini inönü'den rica etmiştir.Mesele,açıkland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • RADYOLARIN YAYIN Baştarafı Birincide Genel Müdürlükçe hazırlanan bir raporda radyoların aksaklıkları ve hedefleri şöyle belirtilmektedir:tn İstanbul Radyosu vericisi ıslah edilmelidir.Kurulu gücü 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • Dünyanın en hassas en üstün kaliteli pikabı imalâtçısı i ELEKTROAKUSTİK Ltd.Şti.Karaköy,Bankalar Caddesi,Tel.44 59 01 FAAL 11223 16509
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • 30 SENE HAKİKİ FABRİKA GARANTİLİ SIERA DİKİŞ NAKIŞ MAKİNELERİ Dikiş,nakış ve örme yapar Sağlam yapılıdır,sessiz çalışır Otomatik masura sarma tertibatlıdır Üstün vasıflı,mükemmel bir makinedir Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • KONAK Sinemasında Yarın suareden itibaren Ünlü Rejisör ELİA KAZA N'ın ölmez eseri «Splendor In the Gross» Renkli Çevirmiş olduğu filmlerile seyircilerin büyük takdirini kazanan NATALIE WOOD WARREN BEA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • r=3raAfl TİYATROSU Bugünden itibaren Yazan:Murray Schisgal Sahneye koyan:Haldun Dormen Çarşamba hariç hergün saat 18'de Pazartesi suare saat:71 l.Vde AŞK ZİNCİRİ NOT:75'inc1 temsil kapalı gişe devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • TEŞEKKÜR Merhvm annemiz,Fanny Frieda Meroviç'in cenaze merasimine bizzat Istlrûk ederek,çelenk göndererek veya tâziyelprinl bildirerek acımızı paylasan akraba ve dostlarımıza teşekkür etmeyi bir borç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • DIŞ BORÇ ÖDEMESİ t Baştarafı Birincide kanı,yaptığı teklifte «Türkiyenin borç taksitlerinin gelecek yıllara yayılmasını ve ödemesiz bir devrenin de Türkiye'ye tanınmasını» istemiştir Bu ödemesiz devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • İnönü,"15 kadar darbe teşebbüsü önlendi» dedi t Baştarajı Birincide dışarıda yaygın olduğunu bildirmişler,Başbakan onlara Cevdet Sunayın mektubunun yazılış şekli ve yol lanışı konusunda cevap vererek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • GÜRSEL Baştarajı Birincide «Herkes seçimi bir huzur getireceğini ümit ederek bekliyor.Ancak bugünkü Seçim Kanunu ile hiç bir partinin kahir bir ekseriyetle iktidara geleceğini ben tahmin etmiyorum.Böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • T E K F E N AMPUL PLÂSYELERİ ARIYOR Satıcılık tecrübe ve vasıfları olan genç elemanlar tercih edilecektir.Müracaatların şahsen sabahlan saat 9 12 arası Leventte TEK-FEN AMPUL FABRİKASI Satış Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • 51 02 REX0RITAL1A Umum Müdürü Or.MARİNO 14.12.1964 tarihinde Istanbulda olacaktır.Gümrük tarife 51 02 Lisansı olanların Türkiye Mümessili Saip Tatman Tel:27 11 77 müracaatları.İLANCILIK:3999 16495
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • AYGAZ Rnonim Şirketi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ SAYIN AYGAZ ABONELERİNE n Abonelerimizin bütün İstanbul için,bölgelerine göre müracaat edecekleri bayi adres ve telefon numaral arı aşağıda bilgileriniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • Polislerle çarpışan esrarcılardan biri öldü AYDIN,Nihat Akın bildiriyor Şehrimizde dün gece polislerle,esrarkeşler arasındaki müsademede bir polis yaralanmış,bir esrarcı da öldürülmüştür.Olay dört esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1964
  • Bir uçak düştü,38 kişi öldü SAÎGON.A.P.Askerî bir uçak düşmüş ve İkisi Amerikalı olmak üzere 38 kişi ölmüştür.Uçak bir dağ yamacıha çarpıp parçalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.12.1964
  • p A,güç kurtuldu:1-1 Siyah-Sanlıların daha hakim oynadıkları maçta golleri Hüseyin ve Doğan attılar STAD:Al sancak HAKEMLER:Hüseyin Maloğhı Suphi Alpaymı Hüsnü Gündoğdu ALTINORDU:Sefer irk)Neyir Muzaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • K.Gümrük,Çukurova İ.Yurdu'nu 1-0 yendi II.MilU Ligin iddialı takımı Çukurova îdmanyurdu dün Vefa Stadında Karagümrük ile yaptığı maçı 1-0 kaybetmiştir.Spor-Toto'ya dahil maçta ise Beyoğluspor,Adana De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • "Şike kurbanları,nın revanşında K.Yaka K.Paşa'yı 2 1 yendi STAD:Alsancak HAKEMLER:Nadi Irmaklar irk)Hüsnü Kavasoğlu Hüsnü özdemiroğlu KARŞIYAKA:Akın Erdoğan Necati ¦kirk)Arif Erol özcan Gönen Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • Hâşim,Millî Takımdan çıktı Boğaziçi Basketbol Tumuasına hazırlanan Basketbol Milli Takımımızın namzet kadrosundan Galatasaraylı Hasün affını İstemiş ve antrenör Samim Göreç tarafından kadrodan çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • BABASININ İZİNDE Küçük Cerdan'ın ringteki ilk zaferi 1948'de bir uçak kazasına kurban giden Marcel Cerrjan'm 16 yaşındaki oğlunu halk çılgınca alkışladı PARİS,ÖZE1 'DE bir uçak kaza 1 #*fö sında ölen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • MİLLÎ TAKIM KAMPA GİRDİ Adaylar,Bulgaristan maçı için Çarşamba günü Ali Sami Yen Stadında bir antrenman yapacak f\ARALIK Pazar gü-JL\3 nü Ali Sami Yen Stadında Bulgaristan ile karşılaşacak Milli Futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • GençleıhüliğuFTTYı dün 2-2 maalw eîîi Gençlerbirliği bir gün öncekine kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir oyunla PTT'ye diz çökertti.Gençlerin galibiyetinde başrolü santrfor Faruk oynadı.Öyle ki,siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • Voleybolde F.Bahçeli kızlar,Beşiktaş'ı yendi Istanbul kızlar voleybol liginin en mühim maçında Fenerbahçe,Beşiktaş'ı 3-2 yenmiştir.Ligin diğer maçlarında su sonuçlar alınmıştır:Î.Ü.S.K.Beykoz 3-1 Rasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy Dcmirspor F.Bahçe Ankaragücü Feriköy A.Gücfl Fenerbahçe Dcmirspor Hacettepe PTT a D m B Şekerspor G.Birliği »jj PTT G.Birliği îzmirspor Beykoz Altmordu G.Saray Altmordu Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • riköy haftayı kârlı kapadı Ankaragücü'nü de 1-0 yenen Kırmızı Beyazlılar 2 günde 4 puan kazandı ı I E ERtKÖY haftavı kârlı HAKEMLER:Hakkı Gürüz •Ar***)Doğan Babacan Cahit Aybek FERİKÖY:Necdet Mehmet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • Galatasaray'ın,İzmirspor karşısındaki açık farklı galibiyetini temin eden gollerden biri daha rakip kaleye girerken.[AHMET GÜLTAŞ1» Turgay kolu kırıldıktan sonra hastahaneye sevkedllmek üzere sedye üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • YESÎLDİREK MANİSA'DA GALİP Manisa'da Sakaryaspor İle karşılaşan Yeşildirek,müsabakayı 1-0 kazanmıştır.Bursa'da yapılan maçta ise iddialı Bursaspor,Beylerbeyi ile 1-1 berabere kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • Fenerbahçe maçın ilk dakikalarında gollük muazzam bir pozisyon yakaladı.Fakat Hüseyin,altı pas çizgisi üzerinden topu dikerek,takımını bir golden Fenerbahçe ağır sahada ilk yarım saat boyunca pekala i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1964
  • DENİŞ LAW,28 GÜN BOYKOT ALDI Manchester United ve Iskoçya'nın yıldızı Denis Law,İngiliz Futbol Teşkilatı Disiplin Komitesi tarafından 28 gün müddetle boykot cezasına çarptırılmıştır.Kararın,Manchester
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor