Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Böiiikbası W i mm a Siyası kurban aranıyor» dedi MP Lideri,«Birkaç Bakan değiştirmekle işlerin yoluna giremeyeceğini» söyledi HEKİMHAN,AHMET ÇİTİLCt bildiriyor İİQ GENEL Başkanı Os-İTİ» man Bölükbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • KİNG'İN PROTESTOCU Nobel aIan ZencI Uder Dn Martin LutaÎ'l-S rnuınıuju her Federal Büro FBt)B kam Edgar Hoover'l ziyaret ederek,Başkanın kendisi hakkında söylediği sözlere karsı protestoda bulunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • mW mam Ankara'da dünkü olaylar «ırasında «revcilerlo polisler münakaşa ederken.Ankarada grev yapan işçileri polis dağıttı İşverenin bulduğu işçilerle grevciler arasında arbede çıktı.Beş grevci nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • İNÖNÜ,FlKİR TARTIŞMALARINA DEĞİNDÎ Siyasal Bilgiler Fakültesindeki konuşmasından)KAFA KAFAYA VERİP ANLAŞMAĞA ÇALIŞANLAR.GÖBEK GÖBEĞE VERİP ANLAŞMAĞA ÇALIŞANLAR.ilviv:v v)Mvi.v^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Kızlar soyundukça dans ücreti artıyor FORMOZA,AP Taipeh Belediyesinde çalışan bir kadın memurenin çalıştırdığı bara baskın yapan polis,ücret karşılığında dans eden kızların,aldıkları paraya göre kıyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • MAKARiOSA PROTESTO NOTASI VERİYORUZ Kıbrısta belediyelerin Rumlara verilmesi protesto edilecek B.M.görüşmeleri için hazırlık yapılıyor ANKARA,ÖZEL MAKARİOS'un Kıbrıs'taki belediyeleri tamamen Rumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • ADAM PAZARI Çoban Ali,Kesirikli Idris,Diyarbakırlı Hamo.«Bir lokma ekmek» kavgasının «Büyük şehir» e itelediği bu garip insanların hayat hikâyelerini,merak ve ilgiyle kendi ağızlarından dinleyeceksini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • ass ŞAŞILACAK ŞEY Bir ilim adamı:Türkiye'nin en iyi İhraç malı insandır.Demiş.Boyuna İnsan satın,demeye getiriyor profesör.Oysa içerde hiç değeri olmıyan bir şeyin dışarda ba kadar rağbet görmesi,hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Hemşirelere ameliyat yaptıran iki operatör daha mahkemeye verildi BURSA,ÖZEL Bursa Devlet Hastahanesinde hemşirelere ameliyat yaptırılması olayı ile ilgili olarak,Operatör Avni Domaniç'ten sonra,Opera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • FERİT ALPtSKENDER Dâva konusu olan lokomotiflerin ısıtma tertibatı mevcut değilmiş ANKARA,ÖZEL Devlet Demiryolları tarafından ithâl edilen dizel lokomotiflerinin,ithâl şartnamelerine «ısıtma tesisatı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Doğumu Kontrol Kanunu Mecliste Görüşmeler Sah günü başlayacak.Bir Doçent beslenme şekli değiştirildiği takdirde kontrola lüzum kalmayacağını söyledi İZMİR,ÖZEL SLK defa olarak İzmir'e gelen Sağlık Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • AMFPİrf A V/İFTK1AKA Amer'ka'mn Güney Vietnam Büyükelçisi Maxwell Taylor,Washington'dakl VC VICIlMMlVı temaslarını tamamlayarak Saygon'a dönmüştür.Taylor,Amerika'nın Güney Vietnam'daki askeri mevcudun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Baylar,iyi giyinmeniz için,en nadide İngiliz Kuponlarım,itina ile seçilmiş en kaliteli yerli kumaşları en üstün bir konfeksiyon ve şıklığınızı tamamlayacak Vakkari)erkek ayakkabılarım mağazamızda bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • PAPAYI SELAMLAYAN TÜRK JETLERİ KORKU YARATTI.Papa Paul VI'nın uçağı Türk göklerinde seyrederken,uçağa çok sokulan Türk Jetlerinin yukarıdaki resmi,Ruhani Liderin özel uçağı İle seyahat eden Associated
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • İnönü:demedik,yedirmeyiz,ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü'nün başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Senato ve Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu üyeleri dün de Meclisteki Grup odasmda toplanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • ix ı Sabıkalı esrar satıcıla-¦vOlKU rmdan İsmet Ünal polis tarafından yakalanacağını anlayınca korku ile kendini deıuze atmıştır.Denizde de polisin elinden kurtulamayan esrar satıcısı yakalandıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • "Üniversite statüleri gözden geçirilecek» Millî Eğitim Bakanı,Üniversitelerde öğrencilere iş büroları açılacağını belirtti MİLLÎ Eğitim bakanı İbrahim Öktem dün Çenberlitaş'taki yeni kız Öğrenci yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1964
  • Sunay ve Komutanlar Mevlâna töreni için dün Konya'ya gitti KONYA,ÖZEL Büyük Türk Mütefekkir,Mutasavvıfı Mevlâna Celâleddin Rumi'nin ölümünün 691.Yüdönümü dolayısiyle düzenlenen anma törenlerine,dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • Lütfen bu soruya cevap verin!SAYIN Başbakandan başlayıp tüm Bakanlara,özellikle Milli Eğitim Bakam öktem'e,Devlet Plânlama Dairesine,özel sektörün yetkili kişilerine ve cümlenize bir sorumuz var:1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • II l I Ampul alırken bir ampul ver demeyiniz.ısrarla GENERAL ELECTRIC isteyiniz.GENERAL ELECTRIC AMPULÜ BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR A.ı. i;ı I I I Kıl VAAL 11077 16155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • Menkûl satış ilânı Kadıköy icra Memurluğundan 964/592 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet saatli karpit kazanı,bir adet elektrik motorlu çalışır vaziyette makkap cem'an 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Mevcut şartnamesine göre 20 adet bekçi kontrol saati pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlığı 18.12.1964 Cuma günü saat 10 da Tepebaşmdaki Merkez Satınalma Komisyonunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARI Genç Kızlarımızı "HOSTES,Olmağa Çağırıyor İsteklilerin 17 Aralık Perşembe günü saat 14.00 de THY Genel Müdürlüğü,Gümüşsüyü caddesi 96 da yapılacak seçime bir fotoğraf,nüfus cüzdam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • î 1ÜELLR Lâstikleri Sizleri bu akşam 18.10 İSTANBUL RADYOSUNDA,18.15 ANKARA RADYOSUNDA ORHAN BORAN'm takdim edeceği programını dinlemeye davet eder REKLAMCILIK ASİ* lf.l İ5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • içirt Vâ^oRub "Sürmek.Kâfidir!mm$W-İLANCILIK 3841 16163
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • MUHASEBE MEMURLARI ARANIYOR Büyük bir sınai müessesede muhasebe memuru olarak çalıştırılmak üzere,askerliğini yapmış ve yaşı 25 den yukarı olmayan,tercihan Ticaret Lisesi mezunu memurlar ahnacaktır.Üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • BURROUGHS CORPORATION a world renowned manufacturer of office equipment is accepting applications for the position of Service Representative Electronic Data Processing Positions available in Turkey an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • İYİ İSTİKBAL VAAD EDEN BİR MÜESSESE E B M ELEKTRONİK KOMPUTERLERİ Programcı ve Operatörü aramaktadır.Müracaat:P.K.839 Karaköy MİLLİYET:1614»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • SULTANAHMET CEZAEVt MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Sultanahmet Cezaevi Müdürü Osman Nuri Eren,Bakanlıktan gelen «mirle Antalya'nın Elmalı İlçesi cezaevi müdürlüğüne tâyin edilmişti».Yerine yakında tâyin yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • BİR CİNAYET SANIĞI YUNANİSTAN'A KAÇTI Emirgân'da Selâml Çetini yumrukla öldürmekten sanık Niko Parazl ila Klryako Profllldis'in yargılanmalarına 5.Ağır Cezâ'da devam edilirken Klryako Profllldis'in Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • ARCA KUMAŞLARI SORUYOR ıı\İ&bEH Iftfii lffi Ankara Radyosu 14.50 istanbul Radyosu 18.40 DOĞU REKLAM PROGRAMLARINDA Kazanan iki talihliye birer kostümlük ARCA KUMAŞI her hafj v-hediye edilecektir.EEKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • KANALİZASYON İŞLERİ İÇİN YARDIM İSTENDİ Istanbulun «u ve kanalizasyon İslerinin yapılması için Dünya Sağlık Teşkilâtından yardım sağlamak üzer» hazırlanan rapor irlesmla Milletlere gönderilmiştir.Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • wmu».jjiiwiw.Bakanlar ve olacaklar BAKANLARIN bâzdan değişecek.Kimlerin değişeceği tam belli değil am» mutlak» bir değişme olacağı belli.Şu dakikalarda Tanrı bilir kaç Idşlnin yüreği İ fflmbürdüyordur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • Boğazın yukarı kısmında araba vapuru işletilecek Şehir Hatları işletmesi,Kabataş Üsküdar hattından başka,İstanbul Boğazının yukarı kısmında da araba vapuru işletmeye karar vermiştir.İki yaka arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • İKİ KARABORSACIDA 218 BİLET BULUNDU Hayrettin Çakan ve Abdurrahman Kılıç adında iki karaborsacının üzerinde Galatasaray Legia maçında 218 adet bilet bulunmuştur.Tahkikat sonunda 70 kadar da biletin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • KLAKSON ÇALAN 118 KİŞİYE CEZA KESİLDİ Trafik ekipleri tarafından yapılan kontroUarda 24 saat içinde 704 vasıta ve şoför hakkında takibat yapılmıştır.Bu arada şehirde klakson yasağına riayet etmeyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • BİR VAPUR KANLICADA RIHTIMA BİNDİRDİ Şehir Hatlarının Boğazda çalışan iki vapuru önceki gece kaza yapmıştır.Saat 19.50'de 64 numaralı gemi Kanlıcada bir yalının rıhtımına bas bodoslamadan bindirmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ ir I Kennedy müzakereleri GÜMRÜK Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması,yahut kısaltılmış adıyla G.A.T.T.bilindiği gibi,hâlen 65 devletin katıldığı uluslararası bir andlaşmadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1964
  • RUMCA OLAN SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞİYOR Burgazadadaki Rumca olan sokak isimleri değiştirilecektir.Burgazada'da İndoz adı ile söylenen caddeye Barbaros Hayrettin,Hristo Tepesine Bayraktepe,Aya Nikola mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • lill!ll!i:i:il!lil!l!illi:i:i!l!l!lll!l!llli;iil:SOĞUMA VE BOL YAĞIŞ.ALİ ESİN İŞ mevsimi içinde Bahar geçiriyoruz.Geçen hafta da böyle oldu:Batı'dan gelen kötü hava ayırımları bütün kuvveti ile yurdum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • EV SAHİBİNİ BAĞLAYIP ALTINLARINI ALDILAR SİVAS,ÖZEL Divriği ilçesinin Kavaklısu köyünden 15 20 yaşlarında dört genç,yüzlerine maske takarak köyün zenginlerinden Nusret Gül'ü silâh tehdidiyle soymuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • Babasını öldüren şoförü 20 yıl sonra buldu NEW-YORK,A.A.Tennessee eyaletinde Moss cehrinde İkâmet eden Webby Lee,babasının ölümüne sebebiyet veren bir şoförü bu fecî kazadan tam 20 yıl sonra bulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • Amerika'da sudan korkan kediler için kuru tip şampuan yapıldı NEW-YORK,A.A.Amerika'da her yü ehlî hayvanlara bakım masrafı olarak 10 milyon dolar 100 milyon lira)sarfedilmektedir.Bu yıl yapılan sayım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • Almanya'na «Hârika kızları» bir saatlik için 600-1200 lira alıyorlar LMANYA'nın «Hârika Kızları» Fransa'dan sonra Amerika'yı da mankenlik alanında fethetmeye başlamışlardır.Bundan bir süre önce,Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • sabah Pastörize sütlü TAMA Margarini A ve D vitaminlerini ihtiva eder.Kahvaltılarınızda olduğu kadar,mutena yemeklerinizde,börek ve tatlılarınızda TAMA Margarinini gönül rahatlığı ile kullanabilirsini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • PMuMU*.Mm ZAFTüVESjHiN WM-Tü HUZURU ULM.uNUWEHWfcturt fSgr O tuMURRE KEVHMEPE uMMÜ FArMfc mniM fife mw t oukM\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • r TAKVİMDEN BİR YAPRAK e.v* İ Bîr ölü ditiliyor İ EÇENLERDE Konservatuvarda tasnif heyeti odasına Neyzen İ JP Niyazi Sayın çeldi.Bâzı insanlar vardır ki yaradılış itibariyle İ müstaid ve kabiliyetlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • "Bu son muayenen bozuk çıkarsa şimdiye kadar yaptığın bütün zahmetler sıfıra inern ıls ve L-sçi Bulma Kurumunun önünde bekleyen ve dışarı gitmek isteyen İşçilerden bir kısmı Kayserili Mehmet Akyazı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1964
  • s KİM «Kedi köpek gibi didişiyorlar.diye lâf etmişse hatâ Ş S etmiş.İşte kediyle köpek gül gibi geçiniyor.İzmir Ordu-H evinin sevimli köpeği «Lessi» iki yavrusu yetmezmiş gibi S annesi ölen «Boncuk» u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • Yirmi yedi toruna sahip «Fatiş Nine» 109 yaşında olduğu halde çok hamarat çok çalışkan ve son derecede sıhhatli Gemerekli'lerin »evgilisi 109 yaşındaki Fatis Nine çift sürüyor.Ne yorgunluk alâmeti n«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • EN GÜZEL YILBA ÜÇsiİtfM-i%$M$lt*0 l*m$ı 0İM i^;^i;A BİR YİLLİK MİLLİYET ABOH Türkiye'den kilometrelerce uzakta memleket hasreti içinde bulunan dostlarınızı ve yakınlarınızı yalnızlıktan kurtarmak ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • PAZAR Rum,6 13S0 ARALIK Kasım 19 6 4 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 7.09 2.29 öM* 12.05 7.24 İkindi 14.27 9.47 Aksam 16.40 12.00 Yatsı 18.1B 1.38 İmsak 8.20 12.40 Hicri 1384 Şaban 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • ¦¦MW o j t Milliyet Gazetecilik A.S.adına *y oamoı.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra rt Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,0 İnci sayfalarda santimi 45 TL.Pazar günleri santimi 50 TL.A 8,7 ncl sayfalarda santimi 40 TL.Pazar günleri santimi 45 TL J Birinci sayfada baslık 350 TL.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • ABONE TARİFESİ Vıllık:75 TL 6 Aylık!40 TL 3 Aylık:22 TL Yabancı memle ketler lcirı âdi posta İle bu ücretlerin bir misi] alımı Uçak postası tein tarife Kullanılacak pulun defterine eöre deilşlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • İSTANBUL DOKUZUNCU fatih Balat Karabaş mahallesinin İşkembeci hâlen Demirhisar caddesinde 18-20 kapı 2848 ada ve 17 parsel sayılı 122,40 M2.sahalı altında dükkânı olan kârgir evin tamamının bir borçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • i" £g OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kuruntularınızın kurbanı oluyorsunuz.Ortada fol yok,yumurta yok.&ı KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Asabiyet içinde ağzınızdan kaçıracağınız bir söz sizi müşkül bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Çok eski zamanlarda toprak altında kalarak taşlaşmış nebat veya hayvan bakiyesi;Kuşlarda niide.2 Tahlil;Hafif sis.3 Bir ırk.4 Sarhoş değil;Kir.5 Kalayla kaplanmış İnce demir levha.6 Cüz'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • 7.30 Açılı?Kısa haberler Oyun havaları 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler S.15 Tatil sabahı melodileri 8.40 Türküler 9.00 Sevilen şarkıcılar 9.15 Türle müziği dinleyici İstekleri 9.45 Şanlı sayfalar 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1964
  • Yazan:CATHERINE ARLEY Çeviren:ADNAN TAHİR Genç kadın hangi tarafa baksa çatılmış kaş* larla hakaret ifade eden bükülmüş dudaklar sürüyordu.ya homurtular.ya küfürler.ya sövüp saymaklar.lânetlemeler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1964
  • Bursa Belewe Başkanlığından Mercedes otobüsleri için alınacak olan 65 kalem yedek parça 46366.39 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle 24/12/1964 Perşembe günü saat 15'de eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1964
  • SATILIK EMLÂK İBA Şirketi Etilerde Nlsbetiye caddesinde ikinci blok,6 odalı,asansörlü,kaloriferli,denize nazır daireler.Yarısı peşin.Emlâk Bankası kredisi kabul edilir,namzet kaydı yapılır.44 34 32 KR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1964
  • İstanbul 2.İflâs Memurluğundan Dosya No.964/85 iflâs senebile açık arttırma suretile satılmasına karar verilen 46 adet kundura imaline mahsus cem'an 663498)lira muhammen kıymetinde muhtelif monta,kazu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1964
  • Röportajı Hecmi ONUR PAZARI rotoğraff ı İlhan BAŞTAN Kiminin yavuklusunu elinden almışlar,kimi silleye tokada dayanamamış,kimi de CQIVT İTİM T T agazulmünden yılmış.o WI ^1 U lvl 1 1 Böylece kalkıp yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.12.1964
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ KÜRE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemizin Devrekani bölgesi Akın deposunda mevcut muhtelif cins 2788 adet muadili 692.192 metreküp çam ve köknar tomruğu 7 parti halinde açık arttırma us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • Operamızda Macbeth BÜLENT TARCAN VERDt'nin Macbeth'ini operamızda iki defa dinledim.Müziğini tanımakla beraber,şimdiye kadar sahnede görmek fırsatım bulamadığım bu opera bende taban tabana zıt iki tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • Çınar'da buluşalım»** Her Pazar MÜZİKLİ ÖĞLE YEMEĞİ Servis dahil 20.T.U Oto b 0 s II:30 d» Divan Oteli Aaflodı MİLLUfcT 16151
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • ANKARA TÜRK FİLARMONİ DERNEĞİ İSTANBUL KONSERLERİ ŞAN SİNEMASINDA 7 Aralık Pazartesi saat 19.00 da Bolshoi Operası Solistlerinden ALEKSANDR OGNIVTSEV'in resitali Piyanoda ERGICAN SAYDAM MİLLİYET 16153
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • ÜÇÜNCÜ HAFTA YALNIZ SİNEMASINDA En son teknik SUPER PANAVİZYON 70 Sistemiyle gösterilmekte olan ve istanbul sinema severleri arasında hâdise yaratan BATI YAKASININ HİKÂYESİ NATALIE WOOD Russ Richard B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • KEŞANLI Filminin çevrilmesi bitti.TÜRKİYE*nin bütün sinemalarmda oynamaktadır.REKLAMCIUK:4505 16144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • Çınor'do buluşalım.DANSLI ÇAY Bcratl*» 4abll 10.TL.u.oı.oı.ıı MİLLİYET 16150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • o "Bir hadm yarattım,Pygmalion)RALOĞLU Tiyatrosu özel sanat topluluklarının en çok önem vermeleri gereken şeyin seviyeli oyunlar oynamak olduğu fikrini savunmağa devam ediyor.Perdesini îbsen'le açan L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • Fikret Cankut,Orhan Dinç,Cojkun Erkal,Ercan Evren ve Aktan Okan isimli mimarlar Anadolu'da yaptıkları çeşitli geziler sırasında çektikleri fotoğrafları bir sergide teshir etmektedir.Takarda ve sağda A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • SATILIK 2 «adet GENERAL MOTORS CORPORATION Mamulâtı G.M.Diesel Series 110,6 silindirli,kapalı sistem radyatörlü soğutma,marş elektrik.Direkt akuple gurup elektrojen DELCO AC.Takriben 4000 saatte;hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)On Emir C.Heston Y.R.l.EMEK Tel:44 84 39)Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood R.Moreno K.l.İNCİ:Tel:48 45 95)Erkek AU E.Kolçak S.Ferdag.KONAK Tel:48 26 06)Marsilya Asıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1964
  • HAFTANIN fİLMLEİİ Tlutecuc C?k.cuc Cecil B.De Mille'in son filmi ON EMİR «The Ten Commandments» Cecil B.De Mille yönetiminde Vistavision sistemiyle çevrilmiş renkli bir Paramount Amerikan)filmi.Oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • LUMUMBA'NIN KARDEŞİ DE TEVKİF OLUNDU LEOPODVİLLE tik Kongo Cumhurbaşkanı Patrice Lumumbanın kardeşi ve Güney Kasai Eyâleti Geçici Hükümeti Bakanlarından Louis Lumumba,önceki akşam LeopoldviUe havaalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Amerika,Afrika'nın bölünmesinden endişe ediyor WASHINGTON îyi haber alan çevrelerin kanaatine göre,Amerikan Hükümeti,Kongo meselesinin Afrika'da Amerikan siyasetini topyekûn tehlikeye düşürmemesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Saatte 3200 kmhızla gidecek uçak yapılıyor WASHINGTON Amerikan Hava Kuvvetleri saatte 3.200 km'den daha büyük bir hızla uçabilecek «SR-71» stratejik keşif uçağının fotoğraflarını dün yayınlamıştır.Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Çombe,Belçika madencilerine tanınan hakkı feshetti LEOPOLDVİLLE Kongo Başbakanı Moiz Çombe,Kongo'da Belçika Madencilik Şirketlerine tanınan bütün hakları feshettiğini açık lamıştır.Hartum'da yetkilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Japon Başbakanı Amerika'ya gidiyor WASHINGTON Japon Başbakanı Eisaku Sato 12 Ocak'ta Beyaz Sarayda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'la görüşecektir.Beyaz Saraydan yapılan açıklama su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Portekiz'de 29 Üniversiteli tevkif edildi LİZBON İçişleri Bakanlığından bildirildiğine göre,yıkıcı faaliyetlerde bulunmak ve kanun dışı Komünist Partisine üye olmakla suçlandırılan 29 Portekiz öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • İtalya Cumhurbaşkanı istifa edecek ROMA Roma siyasi çevreleri.Cumhurbaşkanı Antonio Segni'nin Başkanlık görevinden ayrılacağını ve bu kararını bugün açıklayacağını tahmin etmektedirler.7 Ağustos'ta be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • VEFAT Hediye Çoruh'un eşi Nihat,Fuat ve Suat Çoruh'ların «evgili babaları Saliha ve Şükriye Çoruh'ların kayınpederi Hale,Ömer ve Serdar Çoruhlann kıymetli dedeleri Emekli Binbaşı HARUN ÇORUH 5.12.1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • 111111 111111111111 111 11 1111 l 1111 111111111111 1111 111 r^ Prof.Opr.Dr.Tarık Minkâri'ye açık teşekkür Senelerden beri kaçındığım böbrek ameliyatımı,harikulade E E bir titizlik ve ustalıkla yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • MAKARIOS'A PROTESTO NOTASI VERİYORUZ mektupta «Kıbnsta Rum kontrolündaki yollarda güvenlik ve hareket serbestliğinin sağlanması için Kıbrıs'taki Rum makamlanyla tekrar görüşmelere başlanmasının temini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Hemşirelere ameliyat yaptıran iki operatör daha mahkemeye verildi Baştarafı Birincide Köprülü'nün de mahkemeye verilmelerine lüzum göstermişlerdir.Müfettişler,raporunda «Operatör Dirim ile Köprülü'nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Ankarada grev yapan isçileri polis dağıffı t Baştarafı Birincide lini almış ve bir saat kadar süren büyük bir arbede olmuştur.Araya giren polis ekipleri grevcileri dağıtmıştır.Polisin bu hareketi sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • SITKI ULAY,GREVCtLERİ ZİYARET ETTÎ Bu olaylardan sonra Sosyal Demokrat Parti kurucusu ve Genel Başkanı Sıtkı Ulay,Ankara II idare Kurulu üyeleri ile birlikte grev yeri olan Ankara Oteline giderek işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • İSÇİYİ HASTAHANE KABUL ETMEDİ Polisler tarafından tartaklanan ve yerlerde sürüklenen Bekir Karagöz tşçi Sigortaları Hastahanesine Sendika Eğitim Müdürü Cemal Akın tarafından götürülmüştür.Hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Söke Çimento Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızın 1965 yılı ihtiyacı olan 34.000 Otuzdörtbin ton)kömürün Soma'da Ege Madencilik Anonim Şirketi ocaklarından fabrikamıza nakli ile ilgili olarak 30 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • ARI Unlarmın 1 Aralık 1964 ikramiye çekilişinde:KAZANANLAR Halit Tupcil İstanbul Sevim Arının İzmir Halil Bereket Kuşadası İsmail Dursun Ankara Ömer özercan Eskişehir İsa Kırgız Bursa Jlaşim Akyıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • BANKA DOLANDIRICISI U UNCU BİR BANKAYI DAHA DOLANDIRMIŞ 48 saatte dört bankayı dolandıran sanığın yakalanması için polis teşkilâtı seferber oldu ADANA,ÖZEL Bir bankanın üç şubesini dolandıran Ömer Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Lübnan'a Türk işçilerinin gittiği açıklandı ANKARA,ÖZEL «Otuzbin kadar Türk'ün Lübnan'a izinsiz gittiğine,orada işsiz ve perişan durumda kaldıklarımı ve Dışişleri Bakanlığının bu mesele ile ilgilenmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Demir,millî koalisyon için önerge verdi ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Tunceli Senatörü M.Ali Demir,dün Senato Başkanlığına verdiği bir önergeyle,Başbakan'dan millî koalisyona gidilmesinde bir fayda mülâhaza edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • ÖLÜME SEBEBİYETTEN HÜKÜMLÜ BULUNANLAR YENİDEN YARGILANACAK İZMİR,AA.Türk Ceza Kanununun 455 ve 459'uncu maddelerini değiştiren 501 sayılı kanundan tedbirsizlikle yaralama veya ölüme sebebiyet suçundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Esen%ı erde «k dükkân birden soyuldu Esentepe'de içinde polis bulunmayan polis noktasına 50 metre mesafedeki iki bakkal ile bir manifaturacı dükkânı önceki gece sabaha karşı kepenk kilitleri kırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • «üniversite statüleri gözden geçirilecek» Baştarafı Birincide öktem,konuşmasında;«Üniversitelerin statülerinin yeniden gözden geçirileceğini» söylerken «Bu kanı,Üniversite içi ve Üniversite dışı çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • AHIM Boftara/ı Birincide le konuştuğumuz Y.^P.Genel Başkanı Alican şunları söylemiştir:Huzurun tesisi için siyasî Vfeğ& ve yasama faaliyetlerinde alınması lâzım gelen çeşitli köklü tedbirlerin neler o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • MUHTIRA Mahiyeti açıklanmamakla beraber yeni muhtırada da bilhassa şu hususların üzerinde durulduğu bildirilmektedir:Bu toplantılarda bir sonuç alınmalı ve olaylar üzerinde durularak çâreleri elbirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • TEEMMÜL EDECEĞİZ CKMP Genel Başkanı Ahmet Oğuz Salı günü yapılacak liderler toplantısı hakkında şöyle demiştir:«Henüz bize resmî bir davet yapılmadı.Başbakanın devamlı olarak Cumhurbaşkanına gidip gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • AP YARIN KARAR VERECEK A.P.Genel Başkanı Süleyman Demirel de liderler toplantısına kimlerin katılacağı ve neler görüşüleceği yolunda yarın yapılacak olan Merkez Yönetim Xurulu toplantısında karara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • BÖLÜKBAŞI t Bastard]!Birincide ile manen ölen bir Hükümeti sun'î teneffüsle yaşatmak gayretleri beyhudedir.Rejimin ve memleketin selâmeti için bu Hükümetin yerine,vazifesini liyakat ve kudretle yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Bir adamın pantalon cebini jiletle kesip 33 bin lirayı aldılar Çukurova Elektrik Şirketi hissedarlarından Tevfik Besfn dün polise başvurarak bankaya yatırmak üzere cebinde bulunan 33 bin liranın Karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Papa'nın uçağından Türk jetlerinin resmi çekildi Başıarajı Birincide PAPA SEYRETTİ Bu heyecan arasında Papa Paul sükûnetini muhafaza etmiş,oturmakta olduğu sol taraftaki koltuktan sağa doğru uzanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Sunay ve Komutanlar t Baştarajı Birincide mâ âyinini icra etmiştir.Mevlâna Haftası 17 Aralık gecesi sona erecektir.KUMANDANLAR KONYA'DA ANKARA,ÖZEL Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay.beraberin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN Şimdiye kadar çevirmiş oldukları filimleri ile seyircilerin büyük takdirini kazanan ROBERT HOSSEİN PİER ANGELI KERWLV MATHEWS Fransızca,Renkli FRANSCOPE BANGKOK Filmde BANC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • DEVLET ORMAN KERESTE FABRİKASI BORÇKA MI UDURL USUND EN cins ve nevi Parti No.Miktarı Muhammen Geçici Ladin Göknar Kereste MS.Ds.bedeli teminat I.II.S.Nor.Boy 72 43.279 435.00 1415.00 III.S.Nor.Boy La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Feriköy Göztepe fr Baştarafı Sekizincide Kırmızı Beyazlılar favori Göztepe karşısında başarılı bir oyun çıkardılar.Hattâ sık sık yaptıkları kontrataklarla rakip kaleye hayli tehlikeli dakikalar da yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • İLÂN Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi için elektrik tevzi kasaları ve şalterleri satın alınacaktır.Teknik ve ticari şartnameler TL.25.mukabilinde Sümerbank Ankara Şubesinden ve İstanbul'da Süm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • MÜHENDİS ALİNACAKTİR GENERAL ELEKTRİK T.A.O.na imalât tecrübesi olan mühendisler alınacaktır.Müracaat şahsen Pabrikaya,Topkapı.General Elektrik T.A.O.FAAL 11088 16156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • DttUU KONTROL KANUNU MECLİSTE 3aştcrafı Birincide «muşunda bir konferans vermiş ve «Memleketimizdeki nüfus artışının tamamen beslenme şekli ile ilgili olduğunu,çok tahı!yiyen milletlerüı süratle arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Dâva konusu olan t Baştarajt Birindd* muz Ulaştırma Bakanı Ferit Alpi» kender «Evet olay doğrudur.Mahkemeye sevkcdilen 11 1er şartnameyi hazırlarken ısıtma tesisatını koymayı unutmuşlar.Şimdi Sıvasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Denizcilik Bankası bu yıl milyon lira zarar ailecek Zararın,ithalâtın azalmasından ve işçi ücretlerine zamdan doğduğu ileri sürülüyor 4Qjr ı% yılım 37 milyon lira zararla kapatan Denizcilik M 3F©i Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Doktorlar,intiharda en başta geliyor PAKÎS,AJL Fransa'da yapılan bir İncelemeye göre,doktorlarda intihar olayları diğer İnsanlara kıyasla İki misil fazladır.Bunun sebebi,doktorluğun çetin bîr meslek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Londra'daki yangında viskiler infilâk etti LONDRA,AA.Londra şehri dün îkinci Dünya Savaşından beri görmediği korkunç bir yangın tehlikesi geçirmiştir.Londra garının yükleme istasyonlarından birinde çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • Türkiye'de 416 dinsiz Türk tesbit edildi izmir,özel Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir istatistikten «Türkiye'de 416 dinsiz Türk vatandaşı bulunduğu» tesbit edilmiştir.Ayrıca b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • HİCRETİN 17.YILINA AİT YAZILAR BULUNDU BAĞDAT,A.A.Irak Eski Eserler Dairesinden bir heyet Küfe yakınındaki Dâr-ül-imaret yıkıntılarında siyah mürekkeple yazılmış kufi yazılan bulmuştur.Bu yazıların bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • IMAÇTANNOTLAR 1 p Baştarafı Sekizincide yecanlı siması idi.Nazmi ikinci E devrede penaltıyı kaçırınca,Zor-lu,«Ben bile atardım penaltıyı» diyor ve hafta içinde ayağı iyileş-f tiği takdirde Nazmi'ye na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • DEMİRSPOR fr Baştarafı Sekizincide tzmirsporlularm sinirli ve heyecanlı hareketlerle maça başlamasından istifade eden evsahibi Demirspor arzulu oyunu ile sahadan kesin bir netice alarak ayrılmasını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • PTT DEFANI!Baştarajı Sekizincide dışına çarpıp çıkmıştı.İkinci dakikada kaçan bu gol Beşiktaşı ürküttü ise de yıldırmamış ve on üçüncü dakikada sağa deplâse olan Ahmet'in yaptığı ortayı Ender kafa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1964
  • F.Bahçe takıldı:1 1 Baştarafı Sekizincide esasen ayakta Kulvallah ile durabilen Fenerbahçe defansı için çok tehlikeli oldu.Zira tzmirin Siyah Beyazlıları Lejyoner Burteçin'den aldıkları hücum taktiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • Maçtan Notlar ESEN KAFTAN İZMİR'den yazıyor Lejyoner Başkan Rıdvan Burteçin'in maç sonu «Buna da şükür» demeğe dili varmıyordu.«Hesaplar tamdı.1-0 yenmemiz mukadderdi» şeklinde konuşurken kaçan penalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • Altayhn NasmVnin ayağından bir penaltıkaçırdığı ve kördöğüşü halinde geçen maçta STAD Alsancak SEYİRCİ 8.815 HASILAT 73.650 HAKEMLER Cezmi Başar Nuri Güneş Süleyman Elçin FENERBAHÇE Hazım özcan İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • istanbulspor,G.Birliği'ni rahat mağlûp etti:2-0 HAKEMLER:İbrahim Fırla Sernıet Kaftancı irk)Vahit Ataman İSTANBULSPOR:Mete Rahattın Kemal Günay Ercan Yılmaz Ahmet kick)Kasaboğlu kkk)Bilge İhsan Halûk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • Feriköy Göztepe yenişemedi:0-0 STAD:Alsancak HAKEMLER:Cihat Ergün •kick)Hüsnü Gündoğdu irk*)Ziya Albayrak GÖZTEPE:Nevzat Kâmil Ekrem Sedat Sabaha t tin Cengiz Ertan Nihat Fevzi Gürsel Ceyhan FERİKÖY:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • a Istanbul Güreş Lig maçlarına dün de Fatih Kulübünde devam edilmi;ve $u neticeler alınmıştır:Sümcrspor,Fenerbahçeye hükmen,Topkapı da Bakırköyü 4-3 mağlûp etmiştir.Müsabakalara bugün saat 10 dan itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • A.Gücü,A,Ordu'yu ilk yarıda yendi:1-0 Ankara Sarı-Lâcivertlilerinin galibiyet golünü 22.dakikada Ertan kaydetti Şehmuz Ertan Selçuk Coşkun HAKEMLER:Semih Zoroğta Emin İhtiyaroğlu irk*)Sadettin Akay AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • TflPI ANDI Futbo1 Federasyon dün İzmir'de toplanmıştır.Federasyon 1967 yılında memrCL/CI\*J İVİN IWrLMINUI leketimizde yapılacak Avrupa Genç Milli Takımlar Şampiyonasının detaylarını gözden geçirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • or Fikrî'nitı golleri ile galip:2-Ankara takımı,iddialı hmirspor karşısında her iki devrede hâkim ve şuurlu bir oyunla neticeyi lehine çevirdi HAKEMLER:Doğan Babacan,Günal Akbay,Erol Oktay.DEMİRSPOR:D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • PTT defansı,58 dakika dayandı 2-Siyah-Beyazlılar Rahmi ve Ahmetin ayağından galibiyeti sağladılar.Hakem Beşiktaş'ın bir penaltısını vermedi SEYİRCİ:9981 HASILAT:53605 HAKEMLER:Hakkı Gürüz Muhittin Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.12.1964
  • SANDRO AA ATT A Sandro P"PPO dün Beşiktaş ile PTT'nin yaptığı V maçl' Mil,î Tak,m Antrenörü Cihat Arman ile seyretmiştir.Puppo,çalışma programını Muhterem özyurt ile görüştükten sonra açıklayacağını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 9
  • 06.12.1964
  • KONUŞAN FOTOĞRAFLAR Yöneten:Ülkü TAMER L O H U S A İNÖNÜ İLEBÖLÜKBAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
  • 06.12.1964
  • BİR ZAMANLAR FRAMU SltiATRA'MIH mm İtip.Las Vegas'ın en meşhur ve en pahalı gece kulübünde çalışan Juliet Prowse I Sinema dünyasının en güzel vücutlu yıldızlarından biri olan Juliet Prowse j evinin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
  • 06.12.1964
  • Şans denen şey,Türkân Şoray'ı kenar bir semtte arayıp bulmuştu.2 mur değil mi Orası meçhul!«ÇALINAN AŞK» vamp rolü verilen isimli filmin yıldız,hu gibi bir sahnesinde Şoray ve Tamer Yiğit.Çevirdiği fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 10
  • 06.12.1964
  • REŞAT EKREM KOÇU S S SKÜDARLI halk şâiri Tophane kâtiplerinden Âşık Râzinin ölümünde ardında bıraktığı evrakı arasındaki defterlerden birinde Zeyrekte Çinili Hamam'ın karşısındaki bir konakta geçmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
  • 06.12.1964
  • No:1 1 2 3 4 5 6 7 8" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J «T 2 y l-j "r—U 3 4 6 v 7 JL 1 1 8 i.IHI u n r mm ı A ¦IL^rı—r-w.1 1 Si n 12 3 1 SOLDAN SAĞA:1 Osmanlı İmparatorluğu zamanında gezdiği pek çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
  • 06.12.1964
  • HER HAPTA BİR HİKÂYE JT KOŞARAK dışarıya çıktı,çevreyi araştırdı telaşla.Aradığı adamı göremedi.Kaybolmuştu ortalıktan.Aceleden yeleğinin cebine sokuşturduğu parayı ne yapacağını şaşırdı.Para buruş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 11
  • 06.12.1964
  • r 1 ı "x İ S&&M.X 0 48&s* Okulda,SANA saatinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.Annesinin hazırlayıp Çantasına Koyduğu nefis bir dilim SANA'lı ekmek,öğle yemeğine kadar çalışıp,oynaması için gerekli e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 06.12.1964
  • r KOLAYI VAR.BİR BİLENE SORALIM Hakkınız var ual «Cevaplandırılmasını rica ettiğim hususu buradaki yetkililer ayrı ayrı mütalaa ettiklerinden,sizlere de baş vurmaya mecbur kaldım.Şöyle ki:velâ yeti ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 06.12.1964
  • Pamuklu kadifeden Bu kış çizgili veya düz pamuklu kadifeden Küçük elbiseler çok itibarda.Füme,kahverengi,koyu yeşil,hattâ siyah,son derece sade,fazla teferruattan uzak bu elbiseleri,her kadın kolaylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 06.12.1964
  • I îyi başlıyanfakat fena biten talihsiz bir askın kurbanı Yıldız Asena,henüz ortaokul sıralarında iken s^azatv.Tımarhanelerde,nezarethanelerde ve hapishanelerde yatmak zorunda kalan YILDIZ ASENA Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 12
  • 06.12.1964
  • KİM ne derse desin,kim ne düşünürse düşünsün,daima «Siyah» lardan yanayım ben.İnsanları «Ak tenli Kara tenli» diye ayırmanın saçmalığına da gönülden inanıyorum.Olsa olsa,«Ak kalbli Kara kalbli» diye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 06.12.1964
  • eüvCncvcnze SAADETİNİ SSKUARÜN48 AM LATAM BANA Bı KAZANDIRACAK SU-A^^A,Cİ 'eı^-'sİİggrTig;oa HAFTAYA:MACERA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 06.12.1964
  • ¦mmfırınır ınmııı m,m,SWAN OOOM TA/A PİKNİĞE ÇKIUACAK HAVA MA-^Auu^w NE GÜZB-7/^7 SAütJ ÇOK.AOKTtfW î„ LER.1 BABA/A GEL.ENE SOueA)KADAR BİR V\UZ oaha yîyEBû-ıR MÎVlAA ANNE 2~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 06.12.1964
  • grûfta 6 xhUs3E£âve&c BENZİN İSTASYONLARI KUZEY KUTBUNDA Yatak odası için mükemmel değil mi kocacı* ğım?Hem de nasıl?Bu İngilizce konuşuyor.anladık.ya öteki?öteki de tercümanı.Karıcığım,benim için tiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12