Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Şehit Topel ilkokulu öğrencileri B.M.Genel P Sekreterine,«U Thant amca» diye başlayan bir mesaj gönderdi Devrim ocağındaki toplantıda B.M.de Kıbrıs'a dair yapılacak görüşme için iyimserlik belirtildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • ii ı'ı.nminilliwnnmiir [HÜSKYÎN KIRCALI] Viranşehir Belediye Başkanı Suphi öztop,Sulh Ceza Malıkemcslndo yapılan sorgusundan sonra tevkif edilmiştir.Belediye Başkanı polis memurlarının refakatinde Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • ©URUM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ BEKLEYEN TEHLİKELER BİRLEŞMİŞ Milletler Teşkilâtı,19 uncu yılını,üye devlet I sayısını 52 den 112 ye yükselterek tamamlamaktadır.Ne I yazık ki,Teşkilâtın gücünde ve etkisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • m ZEKİ MUREN'I TANIYOR MUSUNUZ?A BUGÜN V v 6 NCI SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Cinayet var diye telefon edilince,öğretmenler Kongresini polis bastı İstanbul öğretmenler Derneğinin dün gece yaplan kongresinde Arap harfleri ile zabıt tuttuğu için protesto edilen başkan kongreyi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Afrika'da yeni bir ülke:ZAMBIA LUSAKA,A.A.A.P.Kuzey Rodezya «Zambia» adı altında önceki gece yarısmdan itibaren Afrika'nın 36.bağımsız ülkesi olmuştur.Kuzey Rodezya'nın son valisi Sir Evelyn Honj,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • ss^ Ml Kanatlı cinsinden İngiltere'deki İşçi Partisi'nln kabineye altı hanım alman üzerine Sadun Tanju:Devlet adamı deyimin* simdi bir de devlet kadını deyimi eklemek gerek,diyor.Bizde ise devlet kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • bırakıl Safir,"CHP seçimi lehir arzusunda değil,dedi ANKARA,ÖZEL GENEL seçimlerin geri bırakılacağı haberleri üzerine CHP Genel Sekreteri ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır dün «CHP seçimleri geri bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • m* a I İT'İKI UEVIf El İ Amerikalı heykeltras Edmund Kara tarafından ya-LlX.iiN riCirvtLI viıant fftm yıldım Elizabeth Taylor'un,asırlık bir Sekoya ağacından heykeli Paristekl Drouant Sanat Galerisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Değiştirme Birliği yarın sabah gidiyor ANKARA,Nilüfer YALÇIN bildiriyor Gime yolunun açılması konusunda Kıbrıs Türk cemaatinin 3 Ekim tarihli Thirhayya Muhtırasına ek olarak talep ettiği teminat,bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • MÜZİK ve MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ Türk ve Batı müziğine ait aradığınız her şeyi bulabüeceğiniz tek eser.832P madde,1900 terim,1103 biyografi,90 opera,90 makam,744 resim ve nota.îyi kâğıt,temiz baskı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Gene/Kurmay Başkanı,Londra'da Kıbrıs hakkındaki lürk görüşünün değişmediğini söyledi Terhise hak kazananların izinli bırakıldığı lüzum görülürse tekrar orduya celbedifecekferi açıklandı LONDRA Muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • BEKLENMEYEN OLAY Korunan Başkan cinayete teşvikten sanık CfHf Suphi Özlop'unr yeğenini kışkırtarak "Topal Semo„ nun adamını öldürttüğü iddia ediliyor URFA,ÖZEL VİRANŞEHİR Belediye Başkanı Suphi öztop,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • npHi m Ki nA pır f~*ÖWI II I 111 FRİ ^r^ivc'iii-hi Köylerin kalkındırılması çalışmalarına UynWlWIflll İştirak etmek üzere Türkiyeye »elen Amerikalı 58 Barış Gönüllüsü Başbakan tnönü tarafından kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • r\rw pi CI IPI IDf*EC j İngiltere,Lancashlre'da,yolların temizliğini UCV C^CIVIKIIV OUrUKVjCOl sağlamak için dev elektrik süpürgeleri kullanılmasına başlanmıştır.Bir Amerikan imalâtı olan bu yeni dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • i marmmwa w~ m~+mm^ar m w w «aw anaa aa «ar âta ftsW 24 yaşındaki Vietkong çetecisi Nguyen Van Troi,Saygon'da 200 kadar yerli ve yabancı gazetecinin önünde kurşuna dizilmiştir.İdam olayı inşaatı bitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • 50 BİNİNCİ GİDECEK Türk-iş,Güney Afrika'ya işçi gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı BATI Almanyaya 50 bininci Türk işçisi önümüz deki hafta içinde gidecektir.50 bininci Türk işçisinin Bata Almanya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1964
  • Bir Türk,Makarios'a hakaretten yargılanacak ATİNA,A.A îskeçell bir Türk,Yunan makamları rı tarafından Makarios'a hakaretten tevkif edilmiştirönümüzdeki günlerde yargılanacak olan AH oğlu Nuri adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Partilerde yeni gelişmeler.SON zamanlarda,Adalet Partisi yöneticilerinin beyanlarında ve bilhassa kongrelerde yapılan konuşmaların çoğunda,eskisine nazaran oldukça büyük bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • SAKIN GEÇ KALMAYIN.Arçellk.Prestcold.Crossley AEG.Profllo.Ambra.Norga Buzdolaplarının tatışı fark almaksızın S/11/1964 aksamına kadar 23 takslta yükseltilmiştir.İzahat İçin P A K M EL Okçumusa Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • n**ı«)m**0¥ TAKSIM'de YENİ İNŞA EDİLE LERİ SATILIKTI DAİRELER KALORİFERLİ ve SALONLARI PARKEDİR.F I A T LA RI 93 ilâ 115 bin lira arasındadır.Tediye şartı:Yansı peşin YARISI 5 SENE TAKSİTLEDİR Müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • MAKİNA SİGORTASI Türkiye'de ilk defa,en geniş şeklile Mütemmim malûmat İçin SEKER SİGORTA Aşirefendi Cad.Şeker Han Telefon ı 22 43 67 22 43 68 22 46 27 Döküm malzeme hataları Konstrüksiyon hataları ¦¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • Melen'in Bitlis'ti Fransızca Hocası M ALİYE Bakanı Ferit Melen fıkra,hikâye anlat-maktan çok hoşlanır.Hele bir gazeteci yakala ladı mı biç yakasını bırakmaz.Hemen fık-ralan,hikâyeleri sıralamağa basla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • Köy kadınları için halıcılık kursu açılacak Köy İşleri Bakanlığı,köylerimizin kalkınmasında bir ek kazanç kaynağı sağlamak ve köylülerin boş zamanlarım değerlendirmek amacıyla halıcılık eğitimi yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • VALÎ,FRANSA'DAN DÖNDÜ Bir stiredenberl Fransa'da İncelemelerde bulunan Vali Niyazi Akı önceki gece uçakla yurda dönmüştür.Akı,dün görevine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • MEMBA SULARI YENİDEN KONTROL EDİLİYOR Memba sularının îl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yönetmeliğe göre kontrolüne başlanmıştır.Sekiz kişilik bir komisyon memba sularının memba,kaptaj,depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • BU SENEKÎ KUS SERGİSİ ULUSLARARASI OLACAK İstanbul Serinofll Derneğinin bu yıl açacağı kuş sergisi uluslararası mahiyette olacaktır.Yabancı memleketlerdeki kuş meraklılarına sergiye katılmaları için d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • iiimillillll lerin ve cevabımız TÜRKİYE Tütüncüler Federasyonundan «Milyonlarca kâr nerede?başlıklı bir yazı aldık.Yazı aynen şudur:MİLYONLARCA KÂR NEREDE?Muteber gazetenizin ll/Ekim/1964 tarihli ve 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • ÜBEN Estetik kısmı ULVİYE BENGİSU Tıbbi kontrol altında.En modern âlet ve parafin banyöîanyla Zayıflama,Estetik vücud bakımı ve Cellulit tedavileri başlamıştır Randevuların 44 19 19 dan alınması rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • YERALTI KABLOSU ARANIYOR 3 x185 95 150 metre yeraltı kablosu aranıyor.Satmak isteyenlerin Mensucat Santral T.A.Ş.Mubayaa Servisin» müracaatları,Tel:21 70 00.MtULTTET 1463T ı¦ a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • Mutena semt:İstanbul Yeşilyurtta Orkide sokak Klüp Mini karşısında.Tam konfor:Kaloriferli,parkeli,gömme banyolu,beşer odalı,geniş terasları havi,deniz manzaralı.Kasım ACELE akşamına kadar hesap açtırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1964
  • SUABİYE PLAJ.ININ YANINDA ÇAMLIK K ORU9daki SUADİYE SAHİL SİTE DÂİRELER 2,3 ve 4 er ODALIDIR.HER DAİRENİN HUSUSÎ PLAJDA HUSUSÎ KABİNESİ VARDIR Fiatları:60.000 ilâ 250.000 TL.dır.TEDİYE ŞARTI:YARISI 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • SICAK VE AZ YAĞIŞLI GÜNLER.ALİ ESİN SICAK bir hafta daha geçirdik.Pastırma yazı devam ediyor.Alçak basınçlar ve kötü hava ayırımları,yüksek seviyeler deki rüzgârlara uyarak Yurdumuzu tam olarak etkile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • GALATASARAY kimya mühendisliği ÖZEL Adres İstiklâl Cad.No.311 Galatasaray İstanbul.Tel:49 52 95 1.Okulumuz,İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Okulu ders programlarını aynen uygular.2.Öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • na»»1Mi.%^HHru»;GALATASARAY KIM EIDISLIG ÖZEL YÜKSEK OKULU BURSLU ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.1.Okulumuza 10 adet:TAM 10 adet:YARIM 10 adet:ÜÇTE BİR Burslu olmak üzere oluz öğrenci alınacaktır.2.Burslar,adayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • ÖZEL GALATASARAY Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu MÜDÜRLÜ GÜNDEN:Akşam ve Gündüz bölümleri için öğrenci kaydına devam edilmektedir.1 Yüksek Okulumuzda,1964 65 ders yılı öğretimine 5 Kasım Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • TgkvimjBİokunun/ve Kartonunun Üzerinde Saatli Maarif Talkvimleri •i ı adi bımıyah'-ve her"göne ait yjpfirağıtıın alt'mda' SAATjrt A^RİFTAlCyİMİ j ibprei» bulunrrııyanı Takvimler sahtedir;v.v SAATLİ MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • İLLER BANKASINDAN tiler Bankası ve Mersin Belediyesi tarafından yarışmaya çıkarılan Mersin Sahil Bandı İmar Plâm Proje yarışması sonuçlanmıştır.I Mükâfat II Mükâfat III Mükâfat I Mansiyon II Mansiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARIMIZA Calcium-Sandoz Q Vitamine Efervesan tablet Yeniden Piyasaya arzediimiştir.MİREL LTD.ŞTf.TEL 63 68 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • HMeteriuniw?ımmvi T»Eff.PEMDEN MKAJI V FÎİLKE7.SERU^kUx-RAH^Eü İMDAf MlK OKPESU OlWli,ÇıfcAVfcüM PEHüM lf ZÛıüfTEfcfflf.JAZlutOAfcAJ^lNKiNUP PEfc-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • da MÜZİKLİ ÖĞLE YEMEĞİ Hususi menü i+Xft)cl&« Her Pazar saat 16-18.30 Danslı Çay FARUK AKEL ORKESTRASİ Komple çay servisi L^ ÇINAR OTEL-YEŞİLKOY REZERVASYON:73 86 90 REKLAMCILIK 4010 1462ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • v» wn TAKVİMDEN BİR YAPRAK CA~£*4*lc Bir yoldaş hakkında HAYLt zamandanberi bizim Samimi Kozma'yı göremijtordum.Geçenlerde aziz dostlarımdan eski Bâb-ı-âlili «Saim e sordum.Ben de göremiyorum,dedi,eşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • STOCKHOLM,özel Muhabirimiz SAFTER YILMAZ'dan I" SVEÇ'in en güç mahkûmu Sölvesborg hapishanesindeki 21 yaşındaki bir Türktür.Bundan bir müddet önce Malmö şehrinde elinde büyük bir kama ile yakalanan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • A Kin İfTİl ED Tuzla Piyade Okulunda 71 inci dönem yedek subay AINU IV-IILtt adayları önceki ETün merasimle yemin etmişlerdir.Resimde Tuğgeneral Nedim Dikmen yedek subay talebelerine hitap ederken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1964
  • Matador El Cordobes'e İspanyollar hayran MADRİD,AA.İspanya'nın boğa güreşi sezonu,El Cordobes adındaki bir boğa güreşçisinin cezbettiği seyirci kitlesi sayesinde rekor sayılacak bir gişe hasılatı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • SABUN,DETERJAN ve SÜPÜRGE SATINALINACAKTIR EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİNDEN 1.Şartnamelerine göre kapalı zarf usulü 11© aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler satınalınacaktır.CİNSİ Miktarı I Nevi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • ImmmrmmamatamumttmmımnmnJa^ IRELLI Lâstikleri Sizleri bu akşam 18.15 de ANKARA RADYOSUNDAKİ ÖZEL PROGRAMINI DİNLEMEYE DAVET EDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1964 1965 ders yılı için öğrenci kaydına başlanmıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • ihtü* IcaBm tfer şey W$Wt.TAKSİTLE WY&72âif AAA Ğ A ZASI Sultanhamam Meydanı C-bafi,HanıJel.1|22 7113-22 12 98,BEKLAMCILIK 3751 14622
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • OfiLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Saygısız bir İnsan yapmak bir ne engel olacak,$h KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Herhangi bir İtiraf zorunda kalınanız doğruyu apaçık söylemeniz kendiniz icln İyi olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • SOLDAN SA6A:1 Alman edebiyatının en büyük sairi,Faust'un yaratıcısı;Hatay'da bir nehir.2 Er-Kurum'un bir kazası;Bir memurun her türlü hallerinin kaydedildiği dosya.3 Bir yön;Saadet.4 İğne n ile yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • s.mmm m İSTANBUL M Orta Dalga 428 metre 7.30 Açılış Kısa haberler Oyun havaları 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Tatil »abanı melodileri 8.40 Türküler ve şarkılar 9.00 Pazar sefası IS Türk müziği d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • LİRALIK HEDİYELER DAĞITIYOR^ Şimdiye kadar görülmemiş zenginlikte hediyeler İçtiğiniz her çeşit FRUKO'nun j kapak mantarı altına mutlaka bakınız.Hediye resmi ihtiva •den kapakla hediyenize derhal sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • Yazan CATHERINE ARLEY Çeviren ADNAN TAHİR Biraz evvel kaptana haber verin demiştim değil mi?Bu sadece lâfın gelişiydi.çünkü ben kendisine her şeyi söyledim.ikinci bir defa zahmet etmenize hiç lüzum yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • EN MÜSAİT ŞARTLARLA YÜKSEK TAHSİL İMKANI ÖZEL YÜKSEK OKULU'nda Bir yıllık tahsil ücretinin tamamı 3850.Tl.olup ilk taksit 850.Tl.sı ve diğer taksitler velilerin ödeme şartlarına göre tanzim olunur.Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • âllimg«ett t,Wllliyer Gazetecilik A.f.adına 01' ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDÎ İPEKÇİ Haber.Fıkra re Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMABR Marazın kısmından Mesul Müdür.ADNAN TAHIR Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • ÎLAN TARİFESİ 1,3,4,8 İnal «aylalarda aantlml 45 TU Pazar ünleri «antlml 50 TL.4 T net sayfalarda «antlml 40 TL.Pazar «ünleri «antlml 45 TL.Birinci sayfada baslık 350 TL D0«ün.Nisan,Nikâh.Vefat t.Teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • ABONE TARÎFESÎ YılUkt 78 TL.6 Aylık:40 TL.3 Aylık:22 TL.Yabancı memleketler Icln âdi posta İle bu ücretlerin bir misli alınır Uçak postası lcin tarife kollanılacak pulun değerine «öre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • Rumi 1380 İkim 19 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 6.21 1.0S öğle 11.58 6.42 İkindi 14.53 9.37 Aksam 17.14 12.00 Yatsı 18.48 1.31 İmsak 4.39 11.23 Hicri PAZAR 1SM 25 C.Ihlr EKİM 1» 19 6 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1964
  • ORTADOĞU KÜLTÜREL FAALİYETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OKFAŞ'IN TESİSİ,RESMİ AKADEMİLER VASIF VE SEVİYESİNDE VE ONUN BÜTÜN HAKLARINA SAHİP,Prof.Dr.FAHRİ HALİL ÖRS İDARESİNDE DZEL ANKARA İKTİSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.10.1964
  • HALEN MEMLEKETİMİZDE ÇOK ARANAN ÇOK SATILAN RANDIMANLI GÖSTERİŞLİ MODERN KULLANIŞLI FİRİN lhtıyaca göre havagazı ueva bütangazı «e lşlemTuzere ayartanabmruk atfişii AUER Türkiye A 5-FAAL 9519 14(20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1964
  • TÜRKİYE HALK BANKASI I 27.10.1964 tarihinde açılıyor t ÂMktdb hdsaJb wUAxMUah/L sabet ihtimali yüksek genel çekilişlere katılma şansı TÜRKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1964
  • B U 1 f U K SiNI E IV 1 A 1964 1965 SİNEMA SEZONU İÇİN YILIN EN GÜZEL FİLMLERİNİ SAYIN ANKARALI SİNEMA SEVERLERE TAKDİMJDER.MARSİLYA ÂŞIKLARI Renkli Leslie Caron Horst Buchholz ASLAN PENÇESİ R.William
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1964
  • JM-1965 KHEM 1 Kasımdan itibaren Okulumuzun yeni binasında açılaoaftını eski ve yeni öğrencilerimize ve bUtUr İlgililere duv-ı\rm FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜ Tel.47 55 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1964
  • ANKARA 126684 SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde 4 odalı kaloriferli daire 40.000 lira 36 10 13 36 18 82 FATİHTE çok ucuz 5 odalı kat 21 10 51 TARABYADA caddede satılık arsa 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • SADIK ADAMLAR!lııı m ıı ı ıı ı m unun ıı m it umunu ı m m m ıı ZeM Mflren,gece gündüz kendisine bağlı adamlan ile beraberdir.Hepsi de O'na «Paşam» diye hitap ediyorlar.Hepsi yavaş ve sessiz hare-ket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • W^L.SİNEMASI 27 Ekim Salı Suareden İtibaren KORKUSUZLAR CAPE FEAR)GREGORY PECK ROBERT MITCHUM POLLY BERGEN Seanslar:12.30 2.45 5 7.15 Suare 9.30 Tel:48 26 06 İLANCILIK SIC» 14C1I KONAK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • Adreslerde Yenilmeyiniz Aldanmayınız AKTİLO SEKRETER KURSLARI Lise ve Kız Enstitüsü mezunlarına öğretip iş bulduktan sonra Ücreti taksitle alan,Orta ve ilkokul mezunlarını bile garantili bir meslek sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • Kadın Elbise ve Tayyör için ERKEK ÜTÜCÜ Aranıyor.Telefon 47 08 50 47 08 51 REKLAMCILIK 3976 14395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • PERSONEL ŞEFİ ARANIYOR İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel mevzuatına vakıf bir Personel Şefi aranmaktadır.Taliplerin,İstanbul Karaköy 483 numaralı Posta Kutusuna Personel Şefi)rumuzile müracaat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • Sp^* w dormen tiyatrosu 11 KASIM ÇARŞAMBADAN İTİBAREN ALAMANYADAN BtR YAR GELİR BİZLERE Yazan Selçuk KASKAN KOMEDİ 3 PERDE)S.Koyan Dekor Kostüm Haldun DORMEN Tarık LEVENTOĞLU Güler ERENYOL 100 üncü TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • OCAK TAVERNA RESTAURANT Her akşam BALALAYKA ORKESTRASI ve Sevimli Şantöz SEMRA NURAY Pianist Maestro MAGGY refakatinde.Sıraselviler 93/A.Rezervasyon Tel:44 22 21 İLANCILIK 3174 14627 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • GÖMÜL ÜLKÜ İ2K GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU Muhterem Kadıköy halkının ısrarlı arzulan ve sinema sahiplerinin anlayış ve nezaketi neticesi vâki olan anlaşma üzerine:Sezon boyunca:HER PAZARTESİ GECESİ 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • ELGİNLER İNŞAAT MAKİNELERİ VE NAKİL VASITALARI FABRİKASINA TORNACI,TESVİYECİ,KAYNAK ve MONTAJCI elemanlar alınacaktır.Not:Askerliğini yapmış Sanat Enstitüsü mezunu veya mesleğinde en az üç sene tecrüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • Ankara San'at Tiyatrosu 29 Ekimden itibaren SULTAN GELİN Yazan:CAHİT ATAY Yöneten:Asaf Çiyiltepe Pazartesi ve Salı günleri YOSMA müzikli halk oyunu Büyük basan ile devam ediyor Telefon:17 81 71 HAS:17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • SATILIK OTOMOBİL Çok iyi vaziyette dört kapılı 1958 modeli 6-90 Tip Wolseley otomobili yedek parçalariyle satılıktır,ingiltere Başkonsolosluğunda Mr.Keam'e müracaat.Tel:44 75 40 İLANCILIK 3121 14613
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Ot 33)Fabrikanın Gülü M.Nur N.Seslgüzel.EMEK Tel:44 84 39)Yasamak İstiyorum Susan Hayward î.İNCİ:Tel:48 45 95)Anasının Kuzusu T.Soray t.Günay.KONAK Tel:48 26 06)Sahrada Altı Kisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Kaatil öğrenci,öldürdüğü arkadaşı için kan vermek istedi İZMİR,ÖZEL önceki gün Ticaret Lisesinin son sınıfındaki arkadaşını kız yüzünden öldüren Sanat Enstitüsü son Binıf öğrencisi Mehmet Horoz,dün te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Afr&ada yeni bir ülke:Zambia t Baştarafı Birincide bulunan Zambia,Afrika'da İngiliz himayesi altında bulunan öteki Ölkplorin aksine,bağımsızlığına kavuştuktan sonra,geçici bir süre için dahi olsa,Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • CİNAYET VAR Baştarajı Birincide Kongre başkanlığına seçilen Burhan Sümerhan'ın tutumu öğretmenler tarafından protesto edilmiştir.Seçim sırasında iki türlü seçim kartının kullanılması bâzı üyeleri sini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • UNSAL ve DOfcAN TULPAR kızları ARMAGAN'ın doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.22/Ekim/1964 Nazilli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Oğlumun FIRAT'ın dnfumumı akraba ve dostlarımıza müjdeleriz 21/10 1964 AYSEL ve YÜKSEL SARAÇOĞLU Demiryolları Hasl.Ankara MİLLİYET 14623
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • m.CENt ELNEKAVE ÇEKİ Ut BENYEŞ nişanlandılar.Nisantas 24 Ekim 1964 JLANC1LIK 3127 14611
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • TAZİYE 1955 yıhndanberl Türkiye şubemizin makina sörveyyörlüğünü büşük başarı ve dürüstlükle yapmış ve bütün meslekdaşları.tersaneler ve gemi sahiplerince sevgi ve saygı kazanmış olan KEMAL AKMEN'in â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • TEŞEKKÜR E Kızımız Rebab'ın estetik I E «meliyatını büyük bir hazakat E ile yapan Etimesut Hava Has-E tahanesl Operatörü f Dr.HÜSNÜ ÖNDER'e I ve Narkozitör î İSMAİL BAĞCILAR'a E ayrıca yakın alâkaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • 1 Kiralık yeni pide,börek fırını 2 Kiralık her işe elverişli dükkân 3 Satılık Banka kredisine elverişli inşa halinde daireler Fmdikzade Kızılelma Caddesinde Telefon 73 76 33 MİLLİYET 14646
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Unilever-tş Tic.ve San.Türk Ltd.Şirketi VİTA-SANA)mamullerinin reklâm işlerinde istihdam edilmek üzere ADANA İÇİN BAYAN ELEMAN aranmaktadır.Verilecek vazife muvakkattir.Adayların en az ilkokul mezunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • ANanyaya 50 bininci işçi k Bastar-fr Birincide cıkacaÇı hesaplanmıştır.TÜRK-IS'tN BtT.ANKARA.ÖZEI Türk İs.Güney Afrika'da ırk avırımmın aleyhinde oldukları eerek cesiyle İdama mahkûm edilen 3 sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • ü N A Y t Baştarajı Birincide nusundaki bir soruva da «Sırf askerî ve hususî fikir teatisi» cevabını vermiştir.Bir gazetecinin «Artık Kıbrıs'ı kaybettik,eski duruma dahi ulaşanlayız şeklinde söylentiİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Dalgınlar arasında takma dişini yutanlar var İZMİR,AA.İzmir Göğüs Hastalıkları Hastahaneslnde yatanların çoğunun dalgınlık yüzünden saç pensi,kalem,takma dls,çivi ve para yutan hastalar olduğu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • 8 öğrenci öğretmenlerini dövüp,evini yağma etti BURDUR.ÖZEL Ağlasun İlçesine baSlı Yazırköy İlkokulu o&retmeni Abdullah Poz'un önceki gece evine giren 9 12 yaşlarındaki 8 Öğrenci,öğretmeni dövdükten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • ARAmjTJTCTT.ROSSİDES İLE GÖRÜŞTÜ Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza önceki akşam Makarios'ım Birleşmiş Milletlerdeki temsücis,Zenon ftn^ftkiea ile görüşmüştür.Görüşmeden sonra Rossides gazetecilere Galo Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • *5ene!Kot!ToDlaıtfısmın Aralığa bsraVîlmas?M* resmen îese^hüse geçildi ^TtT.LK'Tî.Fn A A Birleşmiş Oenel Kurul tonilanüsmın 10 K»wmd'»»ı Aralıka bırakılması için Lâtin Amerika ve Asva Afrika erubu tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • SECİMLER i f,Bastarafı BiHnHde vapacağ.konusunda Genel Sekreter şunları söylemiştir:«Genel Başkanımızın CHP 17.Kurultayının açılış konuşmasındaki küçük partilerin hayatiyetlerinin korunmasını savunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Birleşmiş Milletler günü t Baştorafı Birincide Sizden ricamız,biran evvel Kıhns'da yaşayan kardeşlerimizi rahata ulaştıracak kesin çâreyi bulup halletmeniz,Birleşmiş Milletlerin çocuklarına sevgilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • ÜNİVERSİTE VE DEVRİM OCAKLARINDA Beyoğlu Devrim Ocağında da Prof.Dr.Tarık Zafer Tunaya,Prof.Dr.ismet Giritli,Prof.Dr.Yılmaz Altuğ ve Alp Kuran'ın iştirakiyle bir 71k oturum düzenlenmiştir.Açık oturumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • U THANT,B.M.'İN MALÎ KRİZİ DÜNYA HARBİNE YOL AÇAR,DEDİ NEW YORK,A.P.B.M.Genel Sekreteri U Thant dün yaptığı bir konuşmada,Birleşmiş Milletler teşkilâtının içinde bulunduğu mal!krizin,dünyayı ateşe sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • SINAVLA MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAKTIR 1 Kurumumuza,Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi,İdarî tümler Fakülteleri ile İktisadi ve Ticaret tümler Akademileri veya bunların yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • IRELLI Lâstikleri Sizleri bu akşam 18.10 İSTANBUL' RADYOSUNDA ORHAN BORAN'in takdim edeceği programını dinlemeye davet eder.REKLAMCILIK 4000 14597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Şirketimizin Ankara,istanbul,izmir mıntıka müdürlükleri emrinde çalıştırılmak üzere askerlik hizmetini ifâ etmiş en az lise veya Yüksek okul mezunu 35 yaşından yukarı olmayan elemanlar arasından imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • CHP Milletvekili Esengin bir genel siyasî af teklifi hazırladı ANKARA,ÖZEL C.H.P.Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin «Genel siyasî af» isteyen bir kanun teklifi hazırlamıştır.Teklifte Yassıada mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Değiştirme Birliği yarın sabah gidiyor l Baştarafı Birincide n Bugüne kadar Girne yolunda ve Türkleri ı hakimiyetindeki bölgede görevli olan Türk polisleri.Lefkoşa'yı Girne'ye bağlayan ana yol üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Bilgiç,A.P.'nin ziraî politikasının çiftçi gelirini arttırmak olduğunu söyledi ANKARA.ÖZEL A.P.Genel Başkanvekili Saadettin Bilgiç.Toprak Reformu ile ilgili demecinde.Adalet Partisi olarak ziraat poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • BELEDİYE BA'KANI TEVKİF EDİLDİ fr Baştarajı Birincide tarafından başından vurularak öldürülmüştür.Savcılıkça yürütülen soruşturma sırasında,Viranşehir Belediye Başkanının,bovacı Eyüp'ü,yeğenini kışkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • î İTALYA,FRANSA ve İNGİLTERE'den sonra şimdi j TuFSKıYE de İÇ VE satılmakta olan •e n ussum İfâfeiİ t Düğmesi Fosforlu Alt kısımları porselen t Uzun ömürlü İ-i.*lH y,v-i MÜTEAHHİTLER,İNŞAAT SAHİPLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Okulumuz,GÜNDÜZ KISMI'na,memleketimizde valnız,LÎSE MEZUNLARI'nı kabul eden YEGANE,MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK Yüksek Okuludur.Okulumuz AKŞAM KISMI'na ise,gündüz hayatlarını kazanma mecburiyetinde olup,MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Komili ZEYTİNYAĞI VE SABUN SANAYİİ 28 Ekim 1964 Çarşamba sabahı saat 10'da Beyoğlu LALE Sineması salonlarında,İstanbul 2.Noteri Sayın Ümran Nazif Yiğiter nezaretinde yapılacak olan KOMİLİ PİYANGOSU ÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı zarfla teklif almak suretiyle THY.A.O.İstanbul,Ankara ve İzmir personeli için asa* gıda yazılı miktarda,1 inci sınıf dikişle provalı olarak elbise,tayyö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1964
  • Bostancı Kurtul arasında Ankara Asfaltından denize kadar olan sahada satılık,parsellenmiş her keseye uygun arsalar Sirktiler faiayiniz Mur.ct.EMLÂK ve TİCARET A.Ş.Bostancı Otobüs Durağı No.538 Finn va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.10.1964
  • CELİSİ SEVİNÇ YARATTI Tunus ile yapılacak millî Maç icin yurda davet rdilcn Can Bartu'nun Ista.ı 'ci Komanya milli macında rakip kaleye bir akını Kuruluyor.Millî santrfor Metin Oktay dedi ki:S8Can'm c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Can,yarın uçakla istanbul'a geliyor ŞÜKRÜ GÜLEStN Roma'dan bildiriyor Türk Futbol Federasyonu tarafından Tunus Milli maçında oynamak Üzere davet edilen Lazlo'lu Can Bartu.yarın Roma'dan uçakla İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Toto'ya dahil maçlarda Sarıyer ve K.Gümrük rakiplerini yendiler Spor-Toto'ya dahil dün oynanan İkinci Milli Lig maçlarında gu neticeler alınmıştır:Sarıyer 2 Sakaryaspor t,Karagümrük 2 Buruupor t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Hazırlayan Faruk AYRAL Birinci koşu:Favori:Berkem,Plase:Bibi,Zennubeikinci koşu:Favori:Ametia,Plase:Amber,Benhur.Üçüncü koşu:Favori:Übeyyan,Plase:Tireli,Ceylan 111 Dördüncü koşu:Favori:Şerife,Plase:Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • m İkinci Milli Lirin İki maçı burun Vefa Stadında oynanacaktır,İkisi da Spor-Toto'ya dahil bulunan maçların tıraşı şöyledir:13.00:Sarıyer Bursaspor.1445:KararttmrUk Sakarya.İstanbul Mahalli Liginden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Göztepe' HAKEMLER:Hakkı Çaktırma Mazhar Kercstecioğlu irk*)Macit Sandana irk*)O.BİRLİĞİ:Yüksel Cumali Burhan icirk)Oral İhsan Oktav Abdullah Zeki Faruk Faik Vural GÖZTEPE:Seyfl Sümer Ekrem İzzet Sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Ankara-Istanbul bisiklet yarışını H.Kılıç kazandı Ankara İstanbul bisiklet yarığı dün sona ermiş ve üçüncü etabı S.29 İle dördüncü bitiren Hasan Kılıç,genel tasnifte birinci olmuştur.Türk ve Alman bis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Toto'da her dereceye 334.455 lira düşüyor ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun onbirlncl haftasında beher dereceye 334.455.65'er lira düşmektedir.Genel gelir,3.058.964 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Türkiye Liginde bugün de dört karşılaşma var Türkiye Ligine bugün Mithatpasa ve 19 Mayıs Stadlannda oynanacak dört maçla devam edilecektir.Maçların programı şöyledir:MİTHATPASA STADI:13 00:Feriköy Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • ÂLTAY 2 PTT 1 ANKARA,ÖZEL Şuurlu Altay,dağınık yendi:2-1.Saha ve seyirci avantajına rag* men PTT'de sadece ne yaptığını bilen bir tek Yaşar vardı.Ve PTT' liler sakat oyuna devam eden Nazmi'ye rağmen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • DEV MAÇ A 4 GUN KAL A TURGAY SEKEN Beşiktaş kulübü çalıştı.Spajiç,maçtan ümitli.GALATASARAY ve Beşiktaş futbol takımları Perşembe günü yapacakları dev maçın hazırlıklarını hızlandırmışlardır.Dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • Şenol 2 ve Ziya'nın ilk 45 dakika içersinde attığı gollerle 3-0 biten maçta Ziya,Altınordulu Neyyir'den kaptığı topla kaleciyi de geçip F.Bahçenin ilk golünü atıyor.Sarı-fâcîverf'Jîferin hızının kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • HAKEMLER:Nadi Irmaklar özdcmir örentok L.Caner FERİKÖY:Necdet Mehmet Kaplan Turgay Ahmet Arif Mustafa Mahmut Ermin Fuat Rıdvan İZMİRSPOR:Faruk Sezen Bülent Tuncay Semih irfan w-Cejıap Turjrav Ergün Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1964
  • l!l!ll!l!î!l!i!l!lll!r m\H ALTİN MADALYA YARIŞINDA AME GERID BIRAK II XVIII.Tokyo Olimpiyatları muhteşem bir törenle kapanırken,Japon seyirciler;sporcu/ara Allahaısmarladık,mânâsına gelee beyaz mendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 9
  • 25.10.1964
  • CİNDEKİ Mftftio,İSİM «E ffe^ıgİP 2Û00 fAÖET 45 DEVİRLİİ PLAK YÜZBİNLERCE ŞİŞE PARASIZ gOCA-COLA Dünyaca meşhur COCA-COLA şişelerini açtığınız zaman kapağın içindeki mantarı çakı gibi ucu sivri bir ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
  • 25.10.1964
  • FOTOĞRAFLAR Teklifimiz çok ilgi gordu Okuyucularımızın gönderecekleri re simlerin,gazeteden kesilmemiş olması şart.Okuyucular tarafından çok beğenildiğini gelen mektup ve telefonlardan anladığımız «Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
  • 25.10.1964
  • Kendisini teselli için geceleri iki oyuncak bebek ile yatan yıldız,henüz 15 terkedilmiş olmanın acısını hiç unutamıyor BİR bahar sabahı Erenköy Ortaokulundan kaçan 14 yaşında genç irisi bir kız İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 9
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 10
  • 25.10.1964
  • İstanbuEda Feneryolunda İş Bankası İkramiye Sitesinde 7 MİLYON LİRALIK Dev Çekilişte t 5 ADET 1O0.OO0LİRA Bugüne kadar yapılan ikramiye çekilişlerinin en büyüğü olan Dev Çekilişte Türkiye İŞ Bankası,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
  • 25.10.1964
  • AMERİKAN FIKRALARI Adalete borçlu AMERİKA,garip olaylar bakımından her yıl kenc'l rekorunu yine kendi ıtır an bir memleket olmakta de-ı.n ©diyor.Orada,şaka ile jiddi birbirine öylesine karışn.ki bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
  • 25.10.1964
  • fi ER HArTA BİR HİKÂYİ:BU saatler,daha çok inekler gibi,yalnız gözleriyle düşünen işsizlerin,serserilerin ve kaldırım sürtüklerinin bulunduğu «Bahribaba Parkı» tenhadır.Kanapelerde oturanlar,havuzdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 10
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 11
  • 25.10.1964
  • KALİTE İÇİN ^restaurant ip KAYNARCA PENDİK 53 48 01 7 MİLLİYET:14381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 25.10.1964
  • Beş kitaptan müteşekkil Milliyet yayınları demeti sizin olabilir Perşembe gününden sonra gelen,«Bulmaca Servisi» ibaresini taşımayan ve başka bir kâğıda çizilerek gönderilen bulmacalar doğru olsa bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 25.10.1964
  • 27 NO.LU BULMACANIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ SOLDAN SAGA:1 Prosper Merimee;Samoa.2 Ahlat;Ua;Katyon;Âsi.3 Toca;Omsk;Rina;Cr.4 Abadan;Lanolin;Ni.5 Yetenek;Helezon;Sm.6 Om;Torino;Otarl;Ka.7 Nat;Pekin;Nm;Pet.8 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 25.10.1964
  • ^tŞ\lA n{ aia(v" "GECEKONDU,DAN ALMAMAYA Bir müddet önce Türk işçisi j olarak yurt dışına giden,fakat I ailesinin ısrarı üzerine dönmek zorunda kalan bir kız şöyle diyor:J I ARŞIMDA,yakın zamanda Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
  • 25.10.1964
  • 1İIİİİİİİİ bir bilene soralim i Dzel Yüksek Okullar cı i Al «Hvirgün gazetelerde bir yenisi-I OUML nin ilânını gördüğümüz özel I yüksek okullar hakkında bâz:sorularım var:Bunlar hakikaten resmî üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 11
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 12
  • 25.10.1964
  • AVIP Ul-AN AVIF».1.KOCAMIN» ÖNÜNDE RÖNTGENCİLİK V&R.MAKTAN UTANMIVORSUN?AL.LAW ALLAM GAFUR' U GÖRMEK;İSTVORSAM GÜLBlN EVDE.kAl_aaiş in EViNDE İŞİN KIE GULBİN EVDEKALMlŞ.HAvatins!tÇOCA.Y$A GİTMEK İS-Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 25.10.1964
  • ALJLAHJLIK Ali BEY SWAN Bu BOŞ ARSAMilsı hali BİR.REZAl-ET VAL_l_AMf DECHAu TH-AAIZ.L-E AÜ L mm J.İT IBıR.Su tabiata havRAni/vn SÜBE I vAv-UO,AU BEV SURA-SONRA)BAK AZİZİM NE HÂRf-KAUAR Al?ATlVOR *ııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 25.10.1964
  • zim BİŞ-»ğlu biz Hiç bu ıresaiimiiiii in Him.If »f If-l^ıvaHÇai OfiMJUT BURAYA.yebilirsiniz.Fakat bizim tren,öyle böyle değil,saatlerce durdu.Hani tekrar hareket edeceğinden ümidimizi keseceğimiz kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12
  • 25.10.1964
  • 9/û/fc* 6&HU 3£m €&İ f temek vakti geldi.Hizmetçiyi bıraksan da sofrayı hazırlasa oğlum.»t »t f »t i t Karımı güldürmek için manâsız şeylerden bahsediyordunuz yine değil mi?Sizden bahsediyorduk.Karım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 12