Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • DURUM Güvenlik Konseyi Makarios'a boyun mu eğiyor!KIBRIS'taki Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin görevi yarın I «ona erecektir.Buna rağmen Güvenlik Konseyinde muza-I kereler uzamakta ve görev süresinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • Silah kaçıran isveçli 5 B.M.askeri yakalandı LEFKOŞA,A.P.Kıbrıs Rum hükümeti,B.M.işa* retli 2 zırhlı araçla Türklere silâh kaçıran Barış Gücüne mensup 2 teğmen ile 3 erin yakalanarak tevkif edüdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • Rumlar Barış Gücü'nün yetkilerinin arttırılmasına ve bir tampon bölge teşkiline itiraz ediyorlar NEW-YORK,A.P.AA.KIBRIS Banş Gücünün durumu hakkındaki karar,^kuvvetin adada kalış müddetinin sona erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • Bağımsız 6 Milletvekili CHP ye girdi Aralarından beşi koalisyon sırasında Bakanlık yapmış Milletvekilleri için İnönü «81 yaş günüm için hediye» dedi.ANKARA,ÖZEL Bağımsız altı milletvekili dün CHP/ye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • İnönü,81.yaş gününü kutladı Başbakan ziyarete gelen gençlere "Ben İddiasız bir* vatandaşım,Millete iyi günler hazırlıyoruz,dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKANLIK muhabirleri dün Başbakan İnönü'ye 81 inci yaş gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • 40 bin DDY işçisi 18 Ekimde greve başlıyor ANKARA,ÖZEL Kırkbin kadar Devlet Demiryolları işçisi 18 Ekimde grev yapacaktır.Dün yapılan basın toplantısında konuşan Türk-îş Genel Sekreteri Halil Tunç,«Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • Onbeş milyon liralık permi Aralarında birkaç milletvekili ile Dışişleri mensuplarının bulunduğu bildirilen şebeke mensuplarından 12'si tevkif edildi ANKARA,ÖZEL' MALÎ Polis,15 milyon liralık sahte oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • EĞEDE BİR MOTOR BATTI,BİRİDE KAYIP ÇANAKKALE,ÖZEL Dün gece limanımızda ele geçirilen bir şişede imdat istenmiştir.«Gemimiz Midilli açıklarında battı,imdat istiyoruz» ibaresini taşıyan pusulanın fırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • SÎÂNBULDÂ FELCE Demirel'i1 kurtarmaya çalışıyorlar «Demirel» şilebi Ahırkapı'da oturmuş üstte)ölüm tehlikesi geçiren gemi mürettebatı atılan halat vasıtasıyla kurtarılmıştır altta)Halat,kadın ve erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.09.1964
  • T E S T L I-ARİTMETİK Problemleri Yaranı REMZİYE YİĞÎT İlkokulların 2 ve 3 sınıfları İçin baştan başa dört renkli olarak basılan xecv bu kitaplar aritmetik öğretiminde her öğretmen ve ^Cqj öğrencinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • YOL YAPILIYO» Aylardan beri Boğaz'da oturanların çektiğini bir Allah bilir,bir de onlar.Ama Belediye hiç bilmez.Bilme»!bir yana düşünmez bile.Beşiktaş Ortaköy arasını kazdılar köstebek yuvasına çevird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • ALMANYA'da 100 T.L 33 MARK MÜNİH.MUSTAFA E.AYDIN büd iriyor S E EDERAL Alman yada Türk parası bir türedir değerini aynen korumaktadır I Borsada 10 liralık kui pürlerden ibaret her 100 Türk lirası için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • GÜNLÜK!ALTIN FIATL.ARJ Cumhuriyet Ata)lira 92.00 92.20 Kcşat lira.147.00 147.50 Hâmit lira 106.50 107.50 İngiliz Kral)122.50 123.00 Fransir Napolyroı)93.00 94.00 *4 ayar külçe altın er)13.56 13.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • DÜNYAOAf BUGÜN PAKİSTAN'A 60 MİLYON DOLARLIK CİN YARDIMI ÇİN,Pakistan'a 60 milyon dolarlık borç vereceğini açıklamış» tır.Yardımla ilgili teknik detayı konuşmak üzere yük-«ek seviyede bir Pakistan eko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • îerkos,ihtiyacın 20 sine yetiyor SANAYİ Odası İstanbul'da sanayiin sn ihtiyacının sadece %20'sinl şehir su şebekesinden sağlıyabüdlğlni açıklamıştır.İstanbul sanayii ayda 4,6 milyon metreküp su tüketm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • DDY yaş sebze ve meyva nakline kolaylık sağladı Devlet Demir Yolları,yaş meyva ve sebze nakli için kolaylık sağlamıştır.Bundan sonra intertrigo vagonlarının yükleme yerlerine bos gönderilmeleri halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • DÎSHEKÎMÎ GÜNER ÖZEREN İsveç'ten dönmüş,hasta kabulüne başlamıştır.Mecidiyeköy Otobüs Durağı Tel:47 63 97 12M6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • Ekim Mevsimine Hazırlık 3 Ekim tarihine kadar tasarruflarınızı Türkiye İŞ Bankasına yatırınız 10 Apartman Dairesi ile çeşitli ue zengin para ikramiyeleri BANKASI FAAL 8438 12964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • YÜK ASANSÖRÜ İÇİN YALNIZ KABİN YAPTIRILACAKTIR Müracaat MİLLİYET GAZETESİ WliAYtt 12956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • Orta dereceli Okullar Pazartesi günü Açılıyor Resmi ve özel ortakoul,lise ve kolejlerle meslekî ve teknik okullarda 1964 1965 öğrenim yılı Pazartesi sabahı açılacaktır.Okullarda gerekli hazırlıklar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • DZ.YEDEK SUBAYLARI BUGÜN DİPLOMA ALIYOR Deniz Yedek Subay Okulu mezunları bugün diplomalarını alacaklardır.22 nci Dönem Yedek Subay Okulunu bitiren subayların Yassıada Deniz Eğitim Merkezinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • Dış politikamızın geleceği HÜKÜMETİN Kıbrıs politikası halikında Mecliste ve Senatoda genel görüşme yapılırken söz alanların çoğu Kıbrıs uyuşmazlığının bugüne kadarki gelişmesini gözönünde tutarak,dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • SIKIYÖNETİM süresince kapalı tutulan tek gazete Daha güçlü bir kadroyla BUGÜN ÇİKTİ BU SAYIDA:YÖN neden kapatıldı?Orgeneral Cemal Tural açıklıyor 9 Millî Emniyet Teşkilâtımız nasıl çalışır?Bir skandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • 5000 Ton Sun'i Gübre Nakleltirileceklir Yarımca Gübre Fabrikasından Adapazar üe Trakya mıntıkasına sevk ettirilecek olan 5000 ton sun'i gübreye ait nakliye şartnamesi Galata Rıhtım Caddesi No.7 de Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • STİKBALİNİZİ GARANTİLEYİNİZ!Kız Erkek İSTANBUL Gece Gündüz TELSİZ-RADYO-ELEKTRİK KURSLARI BUGÜNE KADAR MİLLÎ EĞİTİMDEN TASDİKLİ DİPLOMALI YÜZLERCE ELEMAN YETİŞTİREN KURSLARIMIZ 15 EKÎM DEVRESt KAYITLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • KOTA 301 7150 KÂR Bü lisanslar 1 Ekim 1964 Çarşam ba akşamına kadar almacaktır.67 69 ve 299 kotalar la da ilgilenmekteyiz.FERRANIA MINOLTA SEKONIC Sirkeci D°e» |g Han Fabrikaları Genel depoziteri 6 "g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • İNGİLİZCE,ALMANCA,FRANSIZCA,İTALYANCA MUHASEBE,MATEMATİK ve SPOR DERSLERİ AMERİKAN DERSHANESİ SULTAN AHMET Okul dışı kalmış öğrenciler için hergün öğleye kadar devam eden lisan dersleri,Türk ve yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Enstitü ve Klinikleri KÜrsülerindeki açık ve açılacak Asistanlıklara isteklilerin yabancj dil Imtihanlan 19 Ekim 1964 Pazartesi günü saat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • TÜRK tS «ŞEREF DİVÂNLARI KURUYOR Türk-îş Bölge Temsilciliklerinde «Şeref Dîvanları» kurulacaktır.Şeref Dîvanları,sendika faaliyetlerini takip edecek,sendikacılık ahlâkına aykırı faaliyet gösteren yöne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • Son üç yi!içinde Almanya'ya glıien işçi sayısı 66162'yi buldu.İş ve işçi Bulma Kurumundan bir heyet Almanya'ya hareket etti 1964 ün ilk 7 aymda yalnız Almanya'ya giden işçi sayısı 30.044'dür.tş ve İşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • TEŞEKKÜR Bizleri ölümü ile sonsuz acılar içinde bırakan aile büyüğümüz,Abdullah Akdeniz'in t âni vefatı dolayısij'le cenaze merasimine gelmek,çelenk göndermek,telgraf ve telefonla büyük acımızı paylaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • ELEMAN ARIYOR SABENA Belçika Hava Yolları Brüksel Hava Meydanında Hostes olarak çalışacak 21 yaşından aşağı olmamak üzere iyi Türkçe ve Fransızca bilen bayan eleman aramaktadır,isteklilerin her gün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • KİRALIK BETONARME DEPO Bir kat üzerine 800 metrekare.Taksim,Kazancı Camii Karşısmda AYLIK KİRA 3600 T.L Telefon 22 13 59 REKLAMCILIK 3405 12960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.09.1964
  • Teknik Üniversiteye 7 T.Okula 409 kişi girecek Müracaat edecek adayların seçme imtihanı l ve 2 Ekim günleri saat 14*de yapılacak İstanbul Teknik Üniversitesine bu yıl 745,Maçka Teknik Okuluna da 400 ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • m Sert sakala her sakala JOB'un 0,08 mm.lik İNCE TRAŞ BIÇAĞI HERKESİ MEMNUN EDER HAKİKİ JOB #4 y:w i:AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR tLANCILIK 2162 12935
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Hizmet zincirine yeni bir halka.HUSUSİ KAPLARDA EVİNİZ İÇİN TAZE VE SICAK YEMEK imm u ı ŞİŞLİ ŞUBESİ Site Sineması yanı-Tel.48 78 05 FAAL 8431 12965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • 24eylû l1964.de KIYMETLİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR.M «c TÜRKİYE EMLÂK® KREDİ BANKASI BASIN 17804)12938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • EREĞLİ KÖMÜRLERİ İSLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemiz Etüd Tesis Müdürlüğünde,10195 sayılı kararname hükümlerine göre çalıştırılmak üzere;askerliğini yapmış tecrübeli ve tercihan ingilizce b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • "VV Y^^Z,w i wm mecmualarım Kütüphanemin baş köşesinde durur.YENİ SAYISI im ÇIKIYOR MUvezzInlzden İstemeyi unutmayınız maasaamamsammmm MİLLİYET 12968
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Dineşen Avrupa İKİNCİ Dünya Savaşı,miras olarak bölünmüş bir Avrupa bırakmıştı.Doğu Avrupa,Rus hâkimiyeti;Batı Avrupa da Amerikan nüfuzu altına girmişti.SON zamanlarda Avrupa'nın her iki kesimi de,dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • modern kalorifer malzemesi ve tesisatı ED TEL.12 98 71 ANKARA REKLAMCILIK 3430 12937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • EN İYİ NETİCELER.ENJABİİ VE EN CANU RENKLER.S^JÎM FİLM Siyah-beyaz fotolar için:Plus-X Pan 160 ASA Verichrome Pan 125 ASA RENKLİ diyapozitifler için:Kodachrome II 25 ASA İLANCILIK 2115 12033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Hamamda soyulan askerler hırsızı çıplak kovaladı izmir,özel Muhtelif vilâyetlerden izmir'e sevkedilen 9 asker bir dolandırıcı tarafından hamamda soyulmuştur.Askerleri hamama götüren sabıkalı dolandırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Yolda sızan öğretmeni don gömlek bıraktılar SİVAS,ÖZEL Alkollü olarak köydeki görevinin başına giderken yolda sızıp uyuklayan Gülpınar köyü öğretmeni Ahmet Koca,iki kardeş tarafından soyulmuştur,öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Adana'da bir otelin müsteciri öldürüldü ADANA,ÖZEL Kamışlı köyünden Necip Kayaksa ile kardeşi Sait Kayaksa önceki gece Haydar caddesinde Yeşil Bursa Oteli müsteciri Recai Yüksel'i tabanca ile öldürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • Aday bulunamadığından muhtar seçimi yapılmadı GAZİANTEP,ÖZEL Kilis'in belediye hudutları içindeki üç mahallesinde,istifa eden muhtarların yerine yenilerinin seçilmesi "için Pazar günü yapılması gereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • MRİMİÂVA HASIL OLACAK?Son otuz yıldır görülmemiş derecede düşük bir alçak basınç yurdumuzu etkisi altına almıştır.Meydana getirdiği kuvvetli rüzgârları ve kötü hava ayırımları İle çoğunlukla kuzey böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • DAİMA sakin görünen lodos nedense evvelki akşamdan beri E birdenbire azdı.Bizim memlekette tabiat cilveleri hayatı fel-i ce uğratan sebepler olduğu için pek tabiî olarak Haydarpaşa E ve Kadıköyde vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • HIV,WML-lAttHIIH HTTÎĞÎ rig!KOLAY ÖL-MAPI-v MKAT EDİM.AM KAPRAKWa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.09.1964
  • 8GN 8U HINZIR] İMZALAMAN 1 kanukiu uAz\na BupAAâ lAAZAi-AJvAAM sçmî BUNUN' BH-AKIS».îc\N BAŞKAN "seçTCfepîKl M AL^L-AD£ B\C VATANDANKEN BAŞKAN" OLDON NANKÖR I.8&NSÎZE.OE^tU,BEN» S^N HALK4J NANKÖR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • f ANSAN3 J I AU~AWlN\y îy Lcirt?ffe Os\Ak "Z-hfe 55-^j? *IB g-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • M-ÛSIU SÖY-LERSİN Sumu SEN.eABA voksa TL ŞAS"Tl/A Bu l-A1=LA R.IN4A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • ÇİSCO Kİ D ~&y2&:GE GÖ"TUKEÜAA'.Bı.çağ.VAŞAĞIN» HEPSİNİ KA.ÇıtCDIK L j ^Nı M|L feOl Ss^yİlL ^ nB y MâE'£ rrf/ftj_fl"Tı Mfcy sEf #İQŞ£ S^UNAS^ÖO ^EfiÖ ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • Qa^am t OMO^.Ki SCNIN BA-B/2.N DUNVANIN.EN PlN Tl APANAI" SİZ.E yBAECSE GB Dİgi.MİX ZA/WANI UUI_AN(VMVA t_iAA DlVET BIÇAKLARI **ÖBZ T-i K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • «Senem Köroğlu.«Senin adın Senem Köroğlu mu?Senem Köroğlundan da bir ses yok.«Senem Köroğlu Senem Köroğlu!Allah belânızı versin.Hacımn Hanımı,gel bak bakalım,bunlar kocanı takip eden kişiye benziyor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • Yazan CATHERINE ARLEY Çeviren ADNAN TAHİR Tabiî,ben sadece yanında çalıştığım ada* mı memnun etmek üzere dünyaya gelmiş bir insan olmadığıma göre bütün bu didinmeleru mukabil bir şeyler beklemeyi de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metr* ğ 7.30 Açılış Kl» haberler 7.35 Kur'ânı Kerim Sal eserleri 00 Haberler,8.15 Toprak ve ürün 8.35 Salon orkestraları 9.00 Istanbüluıı sesi 9.20 Küçük konser 10.00 Kısa habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • OĞLAK BURCU 112 Aralık 30 Ocak] Bugün yapacağın» tetebbu» muvaffak olabilirtf& KOVA BURCU [31 Ocak 1» $ubat] Delerlerinizi tanıtamıyorsunuz.Her leyden eVvel bunun üzerinde durumu.2S BALIK BURCU [Î0 Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • 23456789 10 SOLDAN SA6A:1 Bir çeşit balık oltası.2 Bir çeglt balıkçı kayığı} Utanma Eski dil)3 Tekrartana tekrarlaha usanç veren lâf;Bir bota.4 Bir aile sekil;Fazla bön.6 Avrupa'da bir başkent;Ferman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • Hicri GUM A RumT UM 25 1380 e.«wii EYLÜL ¦ylül it 196 4 13 VAKİ T VASATİ EZANt Cüneı 6.48 11.43 öf.le 13.OS 6.02 İkindi 16.29 23 Aksam 19.02 12.00 Vat» 20.33 1.31 5.06 10.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • c tu-Milli voı Gazetecilik a.s.adına Aafttöl:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayxn Müdürü:ABDt İPEKÇİ Haber,Fıkra re Makalelerden Meaûl MUdUr ı HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür ADNAN TAHIR Spor kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • İLAN TARİFESİ 3.3.1.5 ijıd sayfalarda santimi 40 TL.T ad sayfalarda santimi 35 TL.Birinci sayfada bash» 100 TL.DUJÜn,Nisan.Nikah,Vefat Teşekkür tlB?ıUri S santim* kadar 7.sayfada)90 TL.Küçük İlanlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.09.1964
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık Tl TL 6 Aylık;40 TL Yıllık:5 TL Yabancı memleketler idn «ill pa» ta Ue bu Ücretle rin bir misli «Unit Uçak postası için tarife.Kullanılacak DUluh deöerl no «üre defcisir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.09.1964
  • Dünyanın en sağlam last!Bir lastiğin sağlam olabilmesi için gövde iplik dokularının sağlam olması şarttır.Goodyear,en sağlam lastiği imal gayesi ile Rayon ve Naylon iplikleri çelikten sağlam 3T lastik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1964
  • SİRENİN bahçe kapısı açıl-1 di.Yanında iki gardiyanla başgardiyan içeriye girdi.Mahkûmlar sağa sola açıldı,gelenler doğruca koğuşlara gittiler.Duvar dibine çömelmiş,bir ağaç parçasını yontan Ömer,nası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İSTANBUL SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurumumuz Eyüp Hastahanesiyle Bakırköy Doğumevi ve Dispanserinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 23 kalem kuru gıda maddeleri idari ve evsaf şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.09.1964
  • ifv4%i0^.I sxl f t wl h.B8S» x8 ANKARA 5f2 66 84 SATİLİK EMLÂK BULVARDA asfaltta acele daireler 90.000 lira 27 24 18 M SAHİBİNDEN Topağacımn en lüks apartmanında 205 metre konkorlu ikinci kat ve 140 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • i ı i bir iş a MM ması İstanbul'dan ve Ankara'dan Hollanda'ya gitmenin en rahat yolu KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları ile uçmaktır.KLM'in Istanbuldan her Pazartesi,Çarşamba,Perşembe Cumartesi,ve Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • It ibret verici GENÇ viyolonselcimiz Ali Avcı'yı,Konservatuarın me-Izuniyet konkurunda dinlediğimiz vakit,bir çok meziyetleri olan yeni bir çello virtüözü kazandığımızı yazmıştık.Bu anlayışımıza Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • KALİTE YEMEK SERVİS MÜZİK MOTOREST Kış sezonunu aşmıştır,öğle ve akşam servisleri.Rezervasyon;48 78 83 Metrdotel İLANCILIK 2472 12960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • OKUL KOOPERATİFLERİNE ve KIRTASİYECİLERE:Kaliteli defter ve kırtasiye ihtiyaçlanmz için GÖZEN'in imalât ve toptan kısmına uğramanız menfaatiniz icabıdır.GÖ2GC0 KIRTASİYE Mısırçarşısı arkası Sakaçeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • J:H:H:niH:i:n MAYER Su geçmez,buruşmaz *l!'TERYLENE' pardesülerde rakipsizdir.Beyoğlu i" Vû2 aenedenberl giyim eşyası mülehaatıaı.İLANCILIK 2534 12930
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • HER AİLE İÇİN EKONOMİ BAŞTA GELİR.BAŞTA GİDEN BİRTEK SOBA i VARDIR.ODA YEDİ B O F t ü L U ARTEKNİK G A Z S O B A S İDIR.Ş E NO CA K M Ü E S S E SESİ AN AF.CAD.No.143 TEL.24 079 İZMİR MİLLİYET 12944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • TERCÜMAN ALINACAK Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden İngüizceden Türkçeye ve Türkçeden tngilizceye mukavele tercümeleri yapabilecek kapasitede iki tercüman alınacaktır.Taliple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • GECE RADYO TEKNİSYENİ YETİŞTİRME ÖZEL KURSLARI MUHTEREM ANNE ve BABALARA Tahsili yarım kalan çocuğun için Türkiye'de İlk defa AHMET EKMEKÇİ RADYO TEKNİSYENİ YETİŞTİRME ÖZEL OKULU Muvaffakiyetle 3 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • an Ünlü caz şarkıcısı Mahalia Jackson,fazla çalışma sonunda geçirdiği bir kalb krizi dolayısiyle geçen hafta içinde hastahaneye kaldırılmıştır.Zenci şarkıcı,en az beş altı hafta istirahat edecektirn K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • Meşhurların hepsi o gece Olympia'da beraberdiler PARİS'İN en büyük konser salonu Olympia,geçenlerde şâhâne bir konserle inledi.Konser saatinden çok önce bir koltuk bulabilmek ümidiyle binlerce kişi ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • Millî Orkestran konseri Pazartesi aünü Bil ARTIK,işite işite kulakları Millî Orkestramızın methi ile dolan İstanbullu müzikseverler nihayet istediklerine kavuşabileceklerdir.Merakla beklenen konserde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölüm Mahkûmları G.Peck R.t.EME* Tel:44 84 39)Neşeli Gemi J.1.ııımon K.Nelson R.t.INCi:Tel:48 45 95)Bana Derler Külhanlı T.Yiğit S.Sar KONAK Tel:4« 24 06)Kolejli Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.09.1964
  • AID kredisinden muhtelif profil alınacaktır Yalnız Amerika Birleşik Devletlerinden olmak üzer» Teklifler en geç 7/10/1964 tarihi akşamına kadar kabul edilir.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ vezneslnds »at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • NATO MANEVRALARINA 'DAVETSİZ MİSAFİRLER» Norveç radyo ve televizyon şirketi mensuplarının,çektikleri NATO manevraları ile ilgili filmin,esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu,Norveçli görevlileri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • De Gaulle bir "Lâtin Bloku,istiyor General De Gaulle,Fransa'nın teşebbüsü ile Birleşmiş Milletlerde yeni bir «Lâtin Bloku» teşekkül edeceği yolundaki söylentüer arasında,dün Kolombiya'dan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Berlin duvarında gedik açılıyor Batı ve Doğu Alman hükümetleri arasında,Batı Berlinlilerin Doğu Berline geçmelerine müsaade eden bir anlaşmaya varılmıştır.Günlerden beri devam eden müzakerelerden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ALMAN TEKNİSYENİNE SUİKAST İSİ BUYUYOR B.Almanya'nın Muskova'daki Büyük Elçiliği memurlarından teknisyen Horst Schwirkmann'm uğradığı suikast teşebbüsü,Alman Rus münasebetlerini bozmak istidadım göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ÖLÜM Hüsamettin Anbarcı'nın eşi,Rezan Gerçel ve Emel Somer'in anneleri,Recep Gerçel ve Hüseyin Somer'in kayınvaldesl.Günsel,Selahattin,Mustafa ve Ahmet'in anneanneleri MEVHİBE ANBARCI vefat etmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ACI BİR KAYIP Tikveş eşrafından merhum Hacı Hüseyin ve Emin* hanımın kerimeleri Emekli öğretmen Hacı ibrahim Beygo'nun refikaları Orhan,Muzaffer,Turgut,Doğan Beygo'nun ve Salme Sorkun'un sevgili annel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • VEFAT Bakırköylü kireççi Hamdi beyin I oğlu,yarışçılık muhitinin çok İyi tanıdığı atçı ve antrenörlerimizden AZİZ YENER bir trafik kazası sonunda vefat etmiştir.Cenazesi 25 Eylül 1964 Cuma günü,Cuma n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • 1111 111111111111111111 11111 11111111 m 11 1111.111111111111 j TEŞEKKÜR Uzun zamandır çektiğim safra ğ E kesesi ta;sancısından ameliyat E olmak üzere yattığım İşçi Slgor-E taları Paşabahçe Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • TEŞEKKÜR E Ankara'da yapılan Beşiktaş E i Hacettepe maçında kolu kırılan ğ Milli futbolcularımızdan SUAT MAMAT'ın tedavisi için iştira-I hatlerinl dahi feda ederek mü-I I dahalede bulunan Ankara Gül-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • TEŞEKKÜR Sevgili esim babam ve aziz büyüğümüz Vasil L.Lavrendoglu'nun V.Lavrendoglu Kol.StU SARAP EVtNtN KURUCUSU ve MüDüRü'nün vefatı dolayıslyle tazlyetlerlnl bildiren cenaze töreninde hazır bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • I GÜNDÜZ GÖZÜ İLE t Baştarafı Sekizincide E E onlan seyrederler.Hattâ aralarında sohbete girişenler ve tribünleri s 9 seyredenler bile vardır.Halbuki bir takımm iyi bir takım olması S E topsuz oynıyab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • 40 bin DDY işçisi 18 Ekim'de greve başlıyor t Baştarajı Birincide çilerini uyuşukluktan kurtaracaktır.Bu kurumda bir işçiye bir âmir düşmektedir.demiş,işçilerin istediği zammın malî portesinin 50-60 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Tel Aviv'e mecburi iniş yapan Türk uçağı hakkında tahkikat açılıyor TEL-AVİV,özel Muhabirimiz Y.PORAT BİLDİRİYOR Dokuzu Türk olan 11 yolcu ile Tel-Aviv Hava Alanından kalkan THY'a ait «Ses» uçağı,iniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ÖyRİlM Baştarafı Birincide!temsilcileri tarafından kontrol altına alınmasını sağlayacak,tam-j pon bölgeler kurulması ise artık Kıbrıs'ta iki toplumun birarada j yaşayamayacağının BM.tarafından tescili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • KOTA:260 Tarife No:85.01.31 KOTA:262 Tarife No:85.01.90 Tahsis alınır.Telefon:47 44 30 REKLAMCELK 3426 12961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • İNÖNÜ 81.YAŞ t Baştarajı Birincide înönü gazetecilere şunları söylemiştir:«Beni aramanız çok makbule geçti.Bir nesilden sayılırız.Onun için birbirimizi vaş günlerinde hatırlıyoruz.Başbakan gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • 30 YİLDİR GÖRÜ t Baştarafı Birincide I mir tarayarak Ahırkapı önlerinde karaya oturmuştur.20'den fazla motor,küçük tekne ve sandal parçalanmıştır.Usküdarda 3 katlı bir evle,Büyükadada iki katlı bir bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Bağımsız 6 Milletvekili Baştarafı Birincide yın ayrıca kendisi için bir doğum yılı hediyesi olduğunu da ilâve etmiştir.GİRENLER C.HP.'ye giren milletvekilleri şunlardır:Fahrettin Kerim Gökay,Abdülhak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Silah kaçıran İsveçli t Baştaraft Birincide zemenin Kıbrıs hükümetine verildiği ve hâdise hakkında inceden inceye araştırma yapılmakta olduğu belirtilmiştir.Tahkikata,B.M.kuvvetleri kumandanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Böyle çorba famı içilir.9 Bu çorbanın lezzet ve nefasetini ne •vinizde pişen ye ne de başka çorbaların tadında bulamazsınız.Sadece 10 dakikada pişebilen bu çorba en dar vaktinizde yetişen emsalsiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • KAMYON ve KAMYONET SATIN ALINACAK 4 adet 1—1 1/2 tonluk tanel tipi benzinii)1 adet 8—10 ton yük kapasiteli Dizel)Kamyon şasi 14 adet 3—3 1/2 ton yük kapasiteli Benzinli)şasi satın alınacaktır.Vasıtala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Birinci sınıf marangoz ustaları alınacaktır.Müracaat:Kuledibi Yazıcı sokak No.5 İLANCILIK 2531 1292»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Linyit Kömürü Naklettirilecektir 1 Tunçbilek'ten Müessesemize doğrudan kamyonla 30000 ton Linyit fcömürü «Şartname ve mukavelesi gereğince» naklettirilecektir.2 Bu işin muvakkat teminatı 15000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız teşkilâtında çalıştırılmak üzere 4/10195 sayılı Yevmiyeli Teknik Personel Talimatnamesine tâbi kadrolara,lisan bilir İngilizce)Elektrik ve Makina Mühendis ve Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI STATİON WAGON ALİNACAKTİR Nazilli Fabrikamız ihtiyacı için 1 adet Station-Wagon teneazüh kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz AL/1 Servisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Çelik Karoseri imal Ettirilecektir Bir adet)Şartname ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ nden alınabilir.Tekliflerin en geç 5/10/964 günü saat 10'a kadar verilmesi mercudur.BASIN 18082)1M7S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • BİR ADET EŞANJÖR YAPTIRILACAKTIR 1 Bu İşe alt şartname,Müessesemizden veya Müessesemizin Sirkeci'de 5 inci Vakıf Han altındaki İrtibat Bürosundan temin edilebilir.2 Kapalı teklif mektuplarının en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından ASİSTAN ALINACAKTIR Fakültemizde münhal bulunan Ceza Hukuku Kürsüsüne asistan alınacaktır.Yabancı Dil imtihanı 28/Eylül/1964 Pazartesi günü saat 10 da Fakülted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • DÜNYADA EN OX "SAT I UN ÇAMAŞIR MAKİHASI i I:'iHt'vV 317?n 12947
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Sanat Okulu Tesviye Bölümünden mezun elemanlara ihtiyaç vardır.Askerliğini yapmış olması ve yasının 30'dan vukarı olmaması şarttır.Taliplerin Postrestant-1-îstlnye adresine yazılı müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • UCUZfKjJ^AŞ hieV/Verdeh daha^üicuz^-Sultanhanum Aşir »İmdi Cad.38/1' MİLLİYET 12958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ELEMAN ARANIYOR İsçi ücret ve sigorta bordrolarını yapabilecek asgari ortaokul mezunu tecrübeli bir elemana İhtiyaç vardır.Taliplerin Postrestant-1-lstinye adresine yazılı müracaatları.MİLLİYET:12978
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • ZORLU'NUN ANNESİNİN İFADESİ ALINDI Fatin Rüştü Zorlu'nun annesi Güzide Zorlu'nun dün İstanbul Basın Savcılığı tarafından ifadesi alınmıştır.Güzide Zorlu'nun,oğlu için 16 Eylülde okuttuğu mevlidde dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • «BARIŞ GÜCÜ» t Baştarajı Birincide Konseyin Barış Gücü konusunda bir karara varamamasının bir sebebi,Ada'daki B.M.birliklerinin ihtiyacını karşılayacak paranın temin edilememesi,diğer sebep de,Rumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • RUMLAR RUSYA'DAN YARDIM ALACAK MOSKOVA,AA.Moskova'ya yardım sağlamak için giden Kıbrıs Rum heyetinin başkanı,Ticaret Bakanı Arauzos,Sovyet başkentinde verdiği bir demeçte,«TeUikedeyiz.İnsan tehlikede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.09.1964
  • Onbeş milyon liralık t Bağtaraft Birincide Oktay Özgül,Tevfik Gürel,Halûk Boysan,Süleyman Işık,Şükrü Bekçi,Faruk Bahçeli,Necdet Kızılcalı,Şerafettin öztürk,Merkez Bankasının,Büyükelçiliklerin,noterler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.09.1964
  • BEŞİKTAŞ KARABÜK'TE KAMPA GİRİYOR Milli Ligde iki hafta maçı bulunmayan Beşiktaş futbol takımı Pazar sabahı 11 de Şeref Stadında Beykoz'la hususi maç yapacaktır.Bu müsabakadan önce iki takımın gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • VAROL 30 GÜN CEZALI Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında evvelce üç yıl boykot cezası verdiği Altay'lı Ayfer'in cezasını evvelki gün 1 yıl'a indirmiş ve dün sabah yaptığı son toplantısında ise,bu ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • avrupa;KUPALARINDA SON DURUM ü'iım lining 13 takım ikinci tura yükseldi Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası'nda 6,Kupa Galiplerinde de 7 takım ikinci tura yükselmiş durumdadırlar.Şampiyon Kulüplerde kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • D.W.S.SON MAÇTA BERABERE KALDI E£?£SJ£ daki rakibi DWS son lig maçında PSV İle berabere kalmıştır.Hollanda'lı otoriteler hâlen lig ikincisi olan formda olduğunu ve F.Bahçe maçına da iddialı çıkacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • İnönü,sporda a bugün imzalıyor TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor BAŞBAKAN İsmet inönü bugün cezalı sporcuların af kararını imzalayacaktır.Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıya göre.aftan 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • İdare HeyeîYmn son teklifine "EVf T„ dedi Gündüz Coşkun öpüşüyorlar;Özlenen sahne.Söz Galaîasam' indir yy GÜNDÜZ Kılıç,Galatasaray antrenörlüğü için yapılan son teklifi dün kabul etmiştir.Evvelki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • 19 KİŞİLİK KADRO AÇİKLANDİ:Şükrü,İsmail,Şeref,A.îhsan,Birol,Nedim,Ogün,Aydın,F.Bahçe)Turgay,Candemir,Metin,Yılmaz,Tarık,G.Saray)Sanlı,Beşiktaş)Yalçın,Ercan,Yılmaz,Istanbulspor)Talât,Yılmaz Ordu Takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • INTER-İNDEPENDİENTE HERRERA MilanonunSan Siro Stayapılan maçta gelen İtalyan Madrid'te favori olarak gösteriliyor Herrera neticeden emin görünüyor.D B E N B Y MİLANO'DAN Bildiriyor AVRUPA Şampiyonu In
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • Bolayır,"Millî Takımı oyla seçtik,dedi ANKARA,ÖZEL Güreş Federasyonu Başkanı Suat Bolayır yaptığı basın toplantısında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak Millî takımın tesir altında kalmadan oy'la seçildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.09.1964
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Oynadığımız ters futbol BİRÇOK dış temaslardan sonra futbolumuzun rakipleri önünde her diz çöküşünde,her boyun eğişinde milletçe hayıflanır du-ğ ruruz.Bâzı bazı da sürpriz galibiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor