Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • TI1DAI VI IMAM CIMIDIMI TCCTİC ETTİ Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural ve be-IUKAL,TUlMAIM DIIMIKIINI I EMİŞ Elli raberindcki yüksek rütbeli subaylar dün sabah Yunan sınırındaki askeri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • KOSTOPULOS,ŞİMDÎ DE BARIŞTAN BAHSEDİYOR KOPENHAG,AA.Danimarka televizyonunda bir konuşma yapan Yunan Dışişleri Bakat Devamı Sa.7,Sü.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • 11 DURUM I Güvenoyu meselesi r\AKANLAR Kurulunun,Genel görüşmenin ilk günü sorj nunda aldığı karar,muhtemel bir buhranı önlemiştir.Bilindiği gibi,müzakereler başlamadan önce Başbakanın eğilij mi,parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • 9Sff BÜYÜK LÜKS Trafik polisi elindeki «Alkol balonu* az oldnğu için sarhoş şoförleri kontrol ede-»niyormus.Alkol balonu da ne olacak.Çocuk balonu çok bile.Sarhoş şoförden çok daha beter giden siyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • itirmuarm £±Jk.I EminönU Beyazıt arasında açılması düşünülen yolun projesi hazırlanmıştır.Krokide 70 gayrimenkulun istimlâkini gerektiren yeni yolun güzergâhı.Beyazıt Eminönü yolu açılıyor Yeni yolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • KASIMPAŞA'DA BİR CESED BULUNDU Kasımpaşada Piyale semtinde hendek içinde bir ceset bulunmuştur.Boğazında ve karnında bıçak yaraları görülen cesedin kime ait olduğu tesbit edilememiştir.Cinayete kurban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • Lokantalarda 60 zammın tatbiki dün başladı Lokantaların yüzde 60 zamlı tarifeleri dünden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.Belediye,lokantalarla birlikte kebapçı ve köftecilerin de tarifelerine yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • Meclis'te genel görüşmeler sona erdi açılmasını istedi AP Milletvekili Asal,hükümetin dokuz ay danberi tek bir diplomatik başarı kazanamadığını söyledi ANKARA,ÖZEL KIBRIS meselesi ve hükümetin Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • İZMİk'İN BÜYÜK BAYRAMI EGE DAĞLARINDAKİ EFELERİN 9 EYLÜL GÜNÜ İZMİR'E İLK GİRİŞLERİ 9 EYLÜL'ün 42.YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR î İZMİR,ÖZEL ZMIR'IN Kurtuluşunun 42 yıldönümü,bugün büyük törenlerle kutlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • İNÖNÜ,MECLİSTE GENEL GÖRÜŞMEYİ İZLİYOR Kıbrıs'la ilgili genel görüşme sırasında hatipleri en büyük dikkatle izleyen Başbakan İnönü idi.Mete Akyol,İnönü'nün jestlerini ve mimiklerini teleobjektifle tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • KONUŞAN ARİTMETİK PROBLEMLERİ SAMÎ ERTEK İLKOKUL I.II.III.SINIP ileri memleketlerde 10 12 senedenberi Matematik öğretimi ve anlayışında oldukça önemli adımlar atılmıştır.Bu yenilikler için Sami Ertek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • Senatoda Genel Görüşme o yapıyor ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosunda Kıbrıs dâvası ve Hükümetin tutumu ile ilgili görüşme açılması hakkındaki önerge 29'a karşı 77 oyla kabul edilmiştir.Genel görüşme ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • KIBRIS DURUMU,NATO KONSEYİNDE ÜYELERE ANLATILDI PARİS,A.A.A.P.İsteğimiz üzerine önceki akşam gizli olarak toplanan NATO Konseyinde delegemiz Muharrem Nuri Birgi,Yunanistanın Güvenlik Konseyine başvurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • Atina'da telâş var:Fırınlar un stoku yapıyor ATİNA,ÖZEL Atina'da halkın işile gücüyle meşgul olmasına rağmen endişeli bir hava estiği görülmektedir.Nitekim,gazeteler savaş tehlikesinin arttığını belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1964
  • Kıbrıs Türkleri,Rumların tâyin edeceği miktarda yiyecek ve yakıt alabilecekler.Eldeki bütün mallar müsadere ediliyor LEFKOŞA,AA,RADYO MAKARÎOS idaresi dünden itibaren Türk toplumuna karşı iktisadî abl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • ÖLÇÜ VE SAYIN İnönü,Kıbrıs meselesinde siyasetleri icaplarına göre hareket eden Amerika' nın da Sovyet Rusya'nın da bize tasmimli bir husûmet göstermemiş olduklarını açıkladı.Kaybettiği şahsiyetine er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • l Alman gencinin Türkçe mektubu M uhterem efendim!Mektubuma başlamadan önce,size kendimi tanıtayım:Ben Georg Baum,Bonn Batı Almanya)Üniversitesinde öğrenjj£ ciyün.Bu arada Türkçeyi Öğrendim,ama Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Yapı ve Kredi Bankasının 20.Yıldönümü kutlanıyor j YAPI ve iCredl Ban-kası bugün 20 ncl çalışma yılını dol-durmaktadır.Yirmi yıl İçinde Türkiye'nin 6avılı bankaları arasında yer ¦lan Yapı ve Kredi'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • ^¦BORÇLAR VAKTİNDE ÖDENMİYOR Kıbrıs,piyasa v.s.İZMİR,Orhan İLHAN blldiriyoı GERGİNLEŞEN siyasi ortam piyasada önemli etkiler yapmaktadır,özellikle,alacağı olan tacirler arasında yaygın bir endişe görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Krom Komitesinin ihraç fiaiları ile ilgili toplantısında çatışmalar oldu ÖNüMüZDEKt aylarda 137.500 tonluk krom takası yapılması beklenmektedir.Kromun 66 bin tonu,aldığımız mallara karşılık doğrudan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Fiatlar ve menfaatler.«Gizli» yapılan toplantıda özellikle «Asgari ihraç fiatları» tartrşma konusu olmuştur.Bazı üyeler,«24 Mart'ta kroma konulan 22,50 dolarlık asgari ihraç fiatının yüksek olduğunu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Yetki Yönetim Kurulu'nda Tartışmalar sonunda «Fiatların aynen korunması» ve «Derhal indirilmesi» yolundaki İki teklif de reddedilmiştir.Komite,«Takaa gerçekleştiği takdirde flatlan değiştirmek veya ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • YÜK ASANSÖRÜ YAPTIRILACAK Müracaat MİLLİYET Gazetesi,Cağaloğlu MİLLİYET 12045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • En az orta okul mezunu,süratli ve hatasız daktilo yazan,2 ilâ 4 yıl iş tecrübesine sahip daktiloya ihtiyaç vardır.Erkek isteklilerin askerlik hizmetlerini yapmış olmaları şarttır)İsteklilerin bonservi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 îstanbulda Cağaloğlunda yapılacak olan Kızılay İstanbul Müdürlüğü binası inşaatı birim fiatı esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • TÜRLON Türk Nylon 6 ipliği 60/12 45 TL/Kg.40/8 55 20/1 75 15/1 80 Büküm 5 SENTETİK İPLİK FAB.A.Ş.TEL:3312 BURSA İLANCILIK 2200 12040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • EN İYİSİ DAİMA TAKLİT EDİLİR!PARKER MÜREKKEBİ PLASTİK ŞİŞEDEDİR KIRILMAZ 22* 2£ 36 HAFİF KALEMİ KORUR emniyetle taşınabilir Daha ufak ve hafit şişede,aynı miktar mürekkep.Sihirli SOLV-X maddesini ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Saaa ^asaa sias&Si Âna ve İlkokulu Kayıtlara devam edilmektedir Millet Caddesi,Haseki durak,Münifpaşa Sok.No.61 Kuruluş 1932 Tel:21 53 70 İLANCILIK 2215 12041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Toz Karbonat'ın Nahoş lezzetine paydaş,TABLET KARBONATI KVUANIMZ.TEL:228025 MİDE YANMAURI,MİDE EKŞİMELERİ;HAZIMSIZLIK.i* ANIVöKATJ IES|R REKLÂMCILIK 317« 12023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • DAMPİNG Senede "bir milyon kişinin girdiği SİTE Sineması holündeki lüks ışıklı reklâm vitrinlerinin senelik kiralan 1500 liradan 750 liraya indirilmiştir.Müracaat:Müdüriyet Telefon:47 77 62 İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Hokkabaz.Elektrikli Kukla,her-Ş kesin sevgilisi 1 Hakkı Molla ve arkadaşı Sünnet olacak yavrularınızın bir an evvel davetlerini bekler.Adres Galata Necatibey Caddesi Leblebici Şaban Sok.Işıldar Han,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • Ekim Mevsimine Hazırlık 3 Ekim tarihine TÜRKİYE kadar tasarruflarınızı Türkiye İŞ Bankasına yatırınız 10 Apartman Dairesi ile çeşitli ve zengin para ikramiyeleri BANKASI ¦¦¦pwpwiiipwwi FAAL 7973 12021
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • ^Kf^ *A 4#RM& BEYAZ ÇİMENTO BAIMSİR ÇİMÎNTO TALİKASINDA YINİDtN iAAL OİUN/AAKTADIRi Ustun,kalite.yeni pat.J)eglsmt?yen beyaz IdİiHjlrfz standartlarına göre BASIN 1G655)12023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • gece MİLLETLERARASI gündüz TELSİZ RADYO ELEKTRİK ÖZEL KURSLARI Seçkin ve tecrübeli öğretim kadrosu ile dokuzuncu öğretim yılında hizmetinizdedir.Lâmbalı,transistorlu radyo,amplifikatör,diyafon ve ster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • ^uuuuummuuıuınuuumııunıutmmn ununun llliuiiiiillliiiiiiiiliiiiluiliiiiiiu İ Romanya'ya giderken I A FGANtSTAN'dan Temmuzun üçünde dön-E jgjk muştum.Bu yıl İstanbul'un yazını ancak iki ay yaşayabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1964
  • SAĞIR ve DİLSİZLER OKULUNDA,ORTA KİSİM AÇILACAK Yıldız Sağır ve Dilsizler Okulunda bu yıldan itibaren orta kısım da açılacaktır,istanbul,Ankara,izmir ve Diyarbakır illerinden 26 öğrenci giriş imtihanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • t'Kc J A TURİSTİK KOLONYALARI PE-RE-JA nın yüksek kalitesile,memleketimizin turistik kıymetlerini dünyaya tanıtıyor_ILAN t İLIK 2212 12039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • I AKBANK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 10 Eylül Perşembe günü saat 10 da Beyoğlu istiklâl caddesi Dormen Tiyatrosunda Bankamızın,Yarım Milyon liralık 1964 yılı 2.ci ikramiye çekilişi,davetli müşteriler ve noter h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • mı l.m.ıı inini E f* ECEN gün hemşehrim Ibrahim Hakkı Konyalı geldi.Bu deri ^JP ğerli dostumla sohbetimiz Araplarda Nevvaha)denilen ce-E naze ağlayıcılarının müşterek efganına benzer.Aradaki fark,I on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • m M «I1İ m$ Rl N7 rOPAP AYNI Fran8lz modacısı Pierre Cardin'in yaz or-DLUA WKMr MI 1X1 tasında hazırlayıp Eylül'e kadar gizlediği yepyeni bir moda nihayet açıklandı.Süed deri mantonun kenarı tilki kür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • MÜNİH,özel Muhabirimiz Mustafa Ekrem AYDIN'dan DAĞ köylerine komünist ajanlarının sızmalarını önlemek maksadiyle Batı Alman hükümetinin Güney Vietnam'a gönderdiği,hususî terbiye görmüş 200 Alman kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • ÎH&HÎZII&i PE,fcuMlAfcı ^A^ÜUAMBto «FurBOlkiN FUTBOL AlANlMA KfcîiA»!I DEĞİLDİM tfü&tfVETı PfVAM ErMEÜKîZ FUT-PÎYORİ •i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • Paris Frankfurt Hergün Frankfurt'tan aktarmalı veya her Çarşamba,Cuma ve Pazar Roma'dan aktarmalı Paris.Şahane servis.Paris'in Maxim's Lokantası tarafından hazırlanan yemekler.ve hepsinden 'mühimi,Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • İLAN Bursa Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden:Sayı:964/382 Dâvâcı Furüzan Yanılmaz Vekili Avukat Cemal Dik tarafından dâvâlı Salim Yanılmaz aleyhine açılan boşanma dâvasında:Adresi meçhûl# kalan dâvâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI K ŞUBESİ BUGÜN HİZMETE AÇILDI FAAL 7971 12020
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • Öldürülen Severin Gebauer Suçu çalışmak ve başarmaktıum oldurdu genci Cinayetin sebebi,maktulün hayatta başarıya ulaşması,kaatilin de herşeyde kaybetmiş olması BONN'daki Meckenheimer caddesinde 17 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1964
  • m:xm^^^TiBm:YARIH HAVA HASIL OLACAK;Yurdumuz değişik yönlü ha-1 va akımları etkisine girmiştir.I Özellikle Kuzey kesimlerimiz S Balkanlardan gelen bir kötü hai;va ayırımını geçirmektedir.Trakya,Marmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • L\L TÇi U-A*£i ME.P51 GİTTİ OlPSiX VADİDE AE.Wıv-ırJ TİK BfK.TEK Şu(V\U VAŞA.AMA ÜSTÜMDE HER.ŞEYİN Bulundu!Su Şu OÜMYA KOCAMAAM BİR ŞüMU DuR.PEK»" Bu KARA ARABA NE ARJYOR.VÂMİ BuRAOA^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • ı-uVyT£ET Bu SEtxOENl ME l*ûk e owe KTZt-Af?İSTİYOR.DOE?NE ISTEnEPS".OE BANA OEÜ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • DEMİR YUMRUK KASfOSr BEM ©ABAMI BEK VHCCCSlMthk ceüece;ĞCC BURA.7%,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • CİStCO KİD JOSE SAUNAS* ROD REEDn.visvjsrr**9j»\2^ sa uiMk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • Hicri 13M C.c-vvc-l VAKİT VASATÎ EZANİ Gün e 32 11.02 6*le 23.11 5.40 İkindi 16.47 »16 Akjaıu 19.29 12.00 Yanı 21.02 1.33 tmıtk 4.47 17 Çarşamba 9 EYLÜL 1964 Rumi 13M Afiuttaa ¦7 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • Sahibi Milliyet Ometcclllk A.S.«dına ERCÜMENT KARACAN Yayın Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Meıûl Müdttr t HASAN YILMAER Magazin kısmanda Meal Müdür:ADNAN TAHIR Spor kısmından Meıûl Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • İLAN TARİFESİ 1.3.4,5 İnal cartalara* «antlml 40 TL T ncl «ayfalarda aantlm] 38 TL.Birinci tayfada ballık 300 TL ı Un.»lşan.Nlkaa,Vafat t» Teşekkür İlânları 5 »«ntim» kadar 7 sayfada)90 TL.KttcUlı İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI İSTANBUL 6.İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No.959/640 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 3000 lira bir kanape 4 koltuk,2000 lira piyano,1000 lira 4 kapılı büfe,1000 lira vitrin,400 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • 54 Ton Tabiî Ham Kauçuk ile Kimyevî Madde Satınalınacaktır 1 Bu işe ait şartnameler Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5.nci Vakıf han altmdaki irtibat Büromuzdan temin edilebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • r OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün büyük lfler görmek lhtiya-cini duyacaksınız.Yaptıklarını» tözünüze küçük görünecek.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hava almak Ihtiyacındasınız.Aksini hadiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • SOLDAN SAÛA:1 Hayat İlmi.2 Terbiye;Sabahın gündüze kavuştuğu alaca karanlık vakti.3 Bir çeşit kumaş;Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi.4 Utanma;ölümsüz.6 TERSİ altın eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • İSTANBUL Orta dalga 428 metra 7.30 7.45 8.00 8.15 8.45 9.00 9.30 10.00 12.00 Açılış,kısa haberler şarkılar Hafif müzik Haberler Salon orkestraları Çeşitli müzik Türkijler Küçük konser Kısa haberler,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • BALIKÇILI y-LÜFER ve AVCILIĞI 2)1 SITKImÜNER I LÜFER atılgan ve kabadayı bir balıktır.Ken-E di boyunda,hattâ daha büyük balıklara per-j| vasızca saldırır.Meselâ çinakop,istavridi "E kolayca parçalayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1964
  • Dizlerine kadar bataklıklara girip çıkıyor,böğürtlenlerin içine düşüyor,yol bulamıyor,bir kamış,bir çalı öbeğini,küçük bir bataklığın yöresini gözleri bağlı kuyu beygiri gibi dolanıp duruyor,sonra bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • BU aylarda erkeklerin dışarı da çalışamadığı günlerin toplamı onbeşi geçmez.Fakat evde boş oturmuş değildir.Evde yapılacak iş mutlaka vardır.Mart,Nisan:Bahçe bellenir Tarlalara avgın alınır.Odun getl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • sinemalar BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Esrarlı ülke Haya Hararet R.î.EMEK Tel:44 84 39)1 Aloma Fedaileri J.Wayne R.î.2 Vahşî Kedi W.Disney R.î.İNCİ:Tel:48 45 »5)Kaynana Zırıltısı T.Gürsu.ö.Çelik.KONAK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • En nefis Deniz f En güzel Stereo müzik kalite için "^restaurant 2 rr^ PENDÎK KAYNARCA Tel:S3 48 01 7.MİLLİYET 12017
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • Kombine bilet satışlarına ^*Vj SİTE 15 Eylül 1964 tarihine B| SİNEMASI kadar devam edilecektir.İLANCILIK 2256 12037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • ONYEDiNCi SAYISI BUGÜN ÇIKTI Müvezzinizden istemeyi unutmayınız ii^K^MBBBBBB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • KAUÇUK MÜTEHASSISI KİMYAGER ARANIYOR Bir kauçuk fabrikasının fiziksel ve kimyasal deneylerini devamlı veya kısmi mesai ile veya serbest olarak deruhte edebilecek eleman aranıyor.Ingilizceye vukuf şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • Cumalı Köyü kadınlarına ait çeşitli kıyafetler ve başörtüleri ve saç örgüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • HAUEN N1EW UEKET»M'ZDE FİRİN ihtiyaca göre havagazı veya bütangazı ile işlemek üzere ayarlanabilir.»urn FAAL 7963 12022
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1964
  • STANBUL 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİ Eksercloglu Sokak Köşe Palas apartmanı 6 No.lu dairesi satılıktır.Müracaat 48 16 34 48 20 62 49 37 95 ÇtFTEHAVUZLAR Mahur Sokak 31/2 ve 31/1 No.lu daireler müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1964
  • mill id 64 YAPI ve KREDİ BANKASI Memleketimiz bankacılığına ve kültür hayatına getirdiği Yenilikler ve hamlelerle daima halkın hizmetinde çalışmış olmanın şerefi ve şevki içinde 20.yılını tamamlamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • ü&*B?erc8B V.Minh Vietnam'a yeniden S.SAYGON General Minh fiilen Vietnam Devlet Başkanlığı görevine getirilmiştir.Ancak Generalin resmi sıfatı «Ulusal Geçici Yönetim Komitesi ve Silâhlı Kuvvetler Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Laos'lu üç prens yeni bir Cenevre konferansı istiyor PARİS Bir süredenberi Paris'te bulunan Laos'lu üç Prens,Laos'un tarafsızlığını korumak üzere 14 ülkenin katılacağı ikinci bir Cenevre konferansı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • ı Arap Birliği iğfer anlaşamıyor KAHİRE Başkan Nasırın deyimiyle,«Devamlı olarek hedefin etrafında dönüldüğü ve sonuca ulaşılmadığı için»,dün sona ermesi gereken Arap Birliği Konseyinin çalışmaları de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Seçimlerin tek listesini hazırlayan Bin Bella muhaliilezâen hurîuluyor 20 Eylül'de ya pılacak millet vekili seçimlerinde Cezayir halkı tek bir listeye oy verecektir.Bin Bella bu listede F.Abbas gibi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Tek partinin tek lis-j teyle katıldığı Cezayir seçimleri,secimden çok bir «Referandum» niteliği taşı-i maktadır.Halkın bu secime katılarak tek listeye vereceği reyin j oranı,rejimin ne de-j rece benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • DOĞUM Sara ve Sabatay Çiprut kızları doğumunu akraba ve dostlarına müideler.7/9/l'JG4 Erez KUnlJi MİLLİYET 12058
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • GÜLDEB ÜNLÜ ile ZEKt SEZEN nişanlandılar.6/9/1964 Bahçelievler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • VEFAT Nazife Savaşkan'ın kızı.Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Eski Müdürlerinden Şevket Gülçur'un eşi.Top.Yarbay Rıfat Savaçkan'ın ablası,Nükhet,Nedret ve Nihat Gülcur'un anneleri.NACİYE GÜLÇUR 6/9/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Maden İşletmesi Müdürlerinden Ahmet beyin ve Merhume Zehra hanımefendinin kızları,Mütaahlt.İthalâtçı ve *"abrlkalar vekili Halit Rüştü Elmalı'nın ve İstanbul Belediyesi Eski E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • VEFAT Sevgili kocam ve babamız Bav Yuvan KAPÎTANÎDÎS 7/9/964 Pazartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 9/9/964 Çarşamba günü saat 15.30'da Heybellada Rum Aya Nikola Kilisesinden kaldırılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • HATİM DUASI insanlık timsali kıymetli esim ve babamız Muhteşem K O T'un ölümünün altıncı sene-i devriyesine rast layan 10 Eylül 1964 Perşembe günü Kadıköy Osmanaga Camiinde İkindi namazından evvel hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • GALATASARAY LİSESİ Emektar Fransızca öğretmeni ve Müdür Muavini merhum SAİT öZÇELtK'in vefatının birinci yıldönümü münasebetiyle 13 Eylül 1964 Pazar günü Karacaahmet'tekl kabri ziyaret edilecek ve hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • TEŞEKKÜR 31 Ağustos 1964 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan kıymetli büyüğümüz Gülsüm Nalbantoğlu'nun cenazesinde bulunan,telefon,telgraf ve bizzat teşrif ederek bizleri teselli eden sayın akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Dr.REŞAT YAŞAT Muntazam hasta kabulüne başlamıştır.Muayenehane:Ulus Han 5 Telefon:1129 84 Ev:11 55 66 MİLLİYET 12049 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • İLÂN ÖRNEĞİ T.Cumhuriyet Merkez Bankası A.S.den İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.T 1 3659 sayılı kanun hükümleri dahilinde aylık verilmek üzere Bankamıza yarışma sınavı ile ihtiyaca ve kadro dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Ell ÇOfe ÇAMftŞIRf,HAKİN»» REKLAMCILIK 3177 12020
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Karaciğerinizin fena çalışmasından,yağlanıp' şişmanlamaktan,bağırsaklarınızın işlememesinden müşteki iseniz tabii SELDE KARLSBAD kullanınız Sabah akşam aç karnına bir bardak suda bir komposto kaşığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • İLAN Sirkeci,Liman Han 42 No.da kâin merhum NAİF URAS firması,vefatı dolayısı ile NAİF URAS HALEFİ ATİLLÂ ve CENGİZ URAS KOLLEKTİF ŞİRKETİ nâmı altında devam ettiğini ve eskisi gibi ticarî muameleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Tecrübeli Tesisat Mühendisi Aranıyor Yüksek Mühendis veya Teknik Okulun Tesisat Bölümünden mezun,askerliğini yapmış,izmir Bürosunda çalışacak bir Mühendise ihtiyaç vardır,ilgililerin referansları,hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Wft GLOBUZ Boya Fırçalarının piyasaya az bir miktar çıktığını iftiharla bildiririz.1.GLOBUZ Kalın 2.GLOBUZ Ekstra Ekstra 3.GLOBUZ Ezpezıal 4.GLOBUZ Perlon Plâstik boya için)W GLOBUZ Fırçaları seneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • 1—r~v-r-r— r—^'^yyı 1 i 1 Bir arzu BEPO AKAÜIYOBJ veya iki katlı 1000 ilâ 1500 metrekarelik depo kiraya vermek l edenlerin P.K.283 Galata adresine müracaarları rica olunur,i İLANCILIK 2221 12036 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Bugün matinelerden itibaren SARAY SİNEMASINDA Renkli İngilizce Sinemaskop YAZ TATİLİ «SUMMER HOLIDAY» Artistleri:CLİFF RİCHARD ve SHADOOWS Orkestrası En büyük müzikal ve eğlence filmi İLANCILIK 2288 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • İŞÇS SİGORTALARI KÜRÜMÜ İSTANBUL SAT1KALNM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin münferit ihtiyaçlarını karşılamak tilere 10.000 kg Coton Hydrophyle idarî şartnamesi esasları dahilinde kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İSTANBUL SATMALIM MÜDÜRLÜSÜNDEN 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin münfer t İhtiyaçlarını karşılamak üzere 100.000 metre Gaz Hydrophyle idari ve fenni şartnamesi esaslan dâhilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • Adres ve Telefon numarası değişikliği RAYLÂN SANAYİ ve TİCARET LIMITED ŞİRKETİ bürolarım ve satış merkezini 10 EYLÜL 1964 tarihinden itibaren,OSMANBEY ÂBİDEİ HÜRRİYET CADDESİ No.30/32 TEK Apt.na nakle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • MOBIL Oİİ TÜRK A.Ş.Hava Satışları Müdürlüğü,Reldâm ve Satış Müdürlüğü ve Sınaî Satış^r Müdürlüğü Adlı Han,Cumhuriyet Caddesi No:279 81 HARBİYE YENİ TELEFON NUMARALARI 47 lO 8© DÖRT HAT)İLANCILIK 2265
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • ATİNA'DA TELÂŞ fc Baştarafı Birincide m Kostopulos.hükümetinin Kıbns buhranına barışçı bir çözüm yolu bulmaya çalıştığını Heri sürerek,«Kıb-ıs meselesini Kas-mda yapılacak Birleşmiş Milletler Gere!Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • BEYAZIT EMİNÖNÜ YOLU t Başîarajı Birincide Tecirhan ve Semaverci sokakları Beyazıta geliş olarak kullanılacaktır.Şahinde ve Uzun Çarşı sokaklarının Deveoğlu Yokuşuna açıldıkları yerdeki Mühürbey Konağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • M A K â R İ O S Ba$tarafı Birincide k.ı kasabalarının da tahdide tâbi bölge ilân edilmesi suretiyle ekonomik ablukayı daha çok gayrî insanî kılma y"imindeki Rum kararı,Birleşmiş Milletlerin ekonomik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • iV Baatarajı Birincide müdafaa halinde elmasını» istediğini belirtmiştir.İnönü,müzakere zemini olarak alınan Acheson Plânının Kıbrıs Türk cemaati tarafından benimsenmediğini ve önceki gün Lefkoşa'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1964
  • C.KJ.P.GENSORU AÇILMASIN!İSTEDİ Baştarajı Birincide Nurbaki,Millî Koalisyon fikrinin de bugün için kaabil-i tatbik olmadığını ileri sürmüştür.Daha sonra,AP Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.09.1964
  • 2yilllllllllllllillll!ll!llll!Lefter,Atina mıı!ıabir:nıiz A.Gdbndelli lie konuşurken.AEK'den 110.000 lira a!an Lefter,Yordan ve Sof pis He beraber bugün Kupa Galiplerinde Dinamoya karşı oynuyor ANTONÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • YAKIŞLARI FAkük AtRAt BİRİNCİ KOŞU:Favori:Müntekim,Sürpriz:Velocity İKİNCİ KOŞU:Favori:Nilhan,Plase:Santona,Destur,Sürpriz:Gabriella ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Şehnaz,Plase:Sağnak,Yelkenci DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • EN ÇOK SORULAN OYUNCU:METİN OKTAY Futbolda iddialı olmayan 300 bin nüfuslu Magdeburg şehri,genç ve enerjik takımları ile ögünüyorlar.HAL1T KIVANÇ Aufbau Magdeburg.Daha bir buçuk ay evveline kadar hepi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • Dünya Şampiyonluğu maçı:INDEPENDİENTE,INTER'E KARŞI BUENOS AIRES,OZEL Dünya Şampiyon Kulüpler Şampiyonası finallerinin birincisi,bu gece Buenos Aires'te Arjantin Independiente ile italyan Inter arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • FİKRET ALTINEL İSTİFA ETTİ ANKARA,ÖZET.Eeden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Altınel dün istifa etmiştir Altınel'in istifasına Sanayi Bakanlığı müsteşar muavinliğine tâyin edilmesi sebep olmuştur.Yeni B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • B.İsmail,A)Millî Takıma çağırıldı A Millî Takım Namzetleri,bugün Feriköy'le bir hazırlık maçı oynıyacaktır.Millî Takımın bugünkü antrenman maçında,kulübü tarafından affedilen B.İsmail de yer alacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • İstanbul amatör kulüplerini temsilin yedi kişilik bir heyet dün Vali Niyazi Akı'yı ziyaret ederek dertlerini anlatmışlardır,idarecilerin ifadelerine göre kulüplere yapılan yardımın tekrar verilmesi İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • Teknik üniversitesinin dev basketbolcUsü Hüseyin Alp,Avusturya ve Almanya seyahatine katılan kız basketbolcularımızı garda uğurlarken.BASKETBOL KIZ MİLLÎ TAKIMI GİTTİ Basketbol Kız Millî Takımımız dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • Fenerbahçe,Hollanda' 15 futbolcu İdare Heyeti tarafından affed'len İsmail de kadroya alındı,darı Lacivertliler son hazırlık maçını G.Birliği ile yapacaklar FENERBAHÇE antrenörü Oscar Hold'un teklifi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • "Fuar Şehirleri Kupası,için karşılaşıyor Geçen hafta başlayan Millî Lig'in ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen kuvvetli rakibi Altay'ı 1-0 mağlûp eden Göztepe'liler bugünkü maçtan limitli.v-y-y!V!i&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • TOTO'DA 13 BİLEN 7224 LİRA ALACAK ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'da 13 bilen 34 kist 7224'er lira kazanmışlardır.Diğer neticeleri bilenlerin kazandıkları para miktarları gu şekildedir:12 bilen 823 kişi 298'er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • Karşıyaka'nın itirazını Danıştay reddetti ANKARA,ÖZEL Danıştay Sekizinci Daire Başkanı Hikmet Kümbetlioglu Karşıyaka'nın tehiri İcra talebinin red edildiğini açıklamıştır.Bu sebeple Millî Lig fikstürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • OOO kişilik stadında saat Ernst Gru 1S.30 da Hirsclımann'ın bir maçtaki akını.tik defa katıldığı Avrupa Kupa Galipleri Turnuasında Magdeburg engelini asmağa çalışacak Galatasaray onbiri.G.Saray'ın dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1964
  • Yıldız,olmayan ekip:Aulhau Yazan:GÜNTHER HONIG Volkestimme gazetesinin spor yazarı FUTBOL meraklıları,Galatasaray ile SC Aufbau Magdeburg arasında yapılacak müsabakayı merakla beklemektedirler.Ernst G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor