Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUBAİLER Çeviren ve hazırlıyan ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI Büyük çâir ve mütesavvıf bu rubailerinde,bütün eserlerinde olduğu gibi hayatın yankılarile hümanist bir dünya görüsünü kaynaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • KIBRIS'TA ATEŞ TEATİ EDİLDİ LKFKOŞA,A.P.AA.Kıbrısta dün ateşkes anlaşmasının ihlâl edildiği B.M.Barış Gücü sözcüleri tarafından bildirilmiştir.Verilen bilgiyj göre,Lefkoşa'dan 5 km.mesafedeki iki köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • I öriff me Pazartesiye Muhalefetin verdiği genel görüşme önergesini Hükümet de destekledi ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisi dün toplanmış ve Kıbrıs politikası konusunda genel görüşme açılmasını kabul etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Belgradda yapılan «Balkan Melodileri Festivali» nde halkın verdiği oyla birinci olan orkestranın elemanlarından bâzıları «örülüyor.Resimde soldan sağa:İlhan Feyman,Erol Büyükburç,Vasfi Uçaroğlu.Orkest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • sas?BONJUR Dünya ajanslarının bildirdiklerine Köre Birleşmiş Milletler ilgilileri Kıbrıs'taki Türklerin açlığa mahkûm olduklarını nihayet kabul etmişler.Sağ olsunlar,lütfetmişler.Yalnız şunu da söyliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Şehir Hatları işletmesinde personel tasfiyesi olacak ORHAN TÜREL Şehir Hattı bilet ücretlerine zam yapmamak için 1965 yılı başından İtibaren şişkin kadrolar daraltılacak ve personel arasında 440 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • İKİ TREN ÇARPIŞTI Hafta başında Hollanda'nın Arnhem şehri yakınlarında feci bir tren kazası olmuş,5 yolcu ölmüş,20 kişi de yaralanmıştır.Kaza,bir Alman ve bir Hollanda treninin çarpışmm artan iteri «*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • KIBRIS SERGİSİ İLGİ GÖRÜYOR Gazetemiz tarafından istiklâl Caddesindeki Şehir Galerisinde açılan «Fotoğraflarla Erenköy Savaşı» sergisi halkımız arasında gittikçe genişleyen bir ilgi görmektedir.Dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • 25.Venedik Film Festivali Festival haberlerini günü gününe bildirmek üzere özel surette Venedik'e gönderdiğimiz arkadaşımız TUNCAN OKAN'ın ilk yazısı bugün 6 ncı sayfada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Plânlama uzmanları,tedbirler ve iktisat dışı etkenler,lehe döndüğü takdirde açığın bir mikdar azalacağını söylüyor ANKARA,NİLÜFER YALÇIN bildiriyor M PROGRAMININ ilk altı aylık uygulama sonuç-J lan,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • ACHESON,DURUMDAN ÜMİTLİ WASHINGTON,A.A.Başkan Johnson'a bilgi vermek üzere Washingtona gelen Amerikan temsilcisi Dean Acheson,hava alanında gazetecilere,Cenevre görüşmelerinin Türk ve Yunan Hükümetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Millî Koalisyon yerine Millî Politika.H f İMDİ merakla beklenen hususlardan biri,dün açılması ka-I rarlaştırılan genel görüşme sonunda,Hükümetin durumun* i da değişiklik olup olmayacağıdır.Zira inönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • BİR ÇİFTÇİ GİBİ Krıışçcv,Ağustos ayının başında Kazakistandnki çiftlikleri ziyaretinde,köylülerin topladığı buğdayı onıuzunda taşırken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • »APÂNDREU,İNÖNÜ'ye CEVAP Meseleyi barışçı yoldan çözmeğe çalıştığını söyleyen Yunan Başbakanı,Makarios'a sert bir mesaj yolladı ATİNA,A.A.A.P.RADYO BAŞBAKAN İnönü'nün Mecliste yaptığı konuşmaya dün ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Yunanistan'ın tskeçe ilçesinden 24 yaşındaki Nuri Köse de,Soflu bucağının Kızılkaya mevkiinden nehri geçerek Türkiye'ye iltica etmiştir.Hududu geçer geç-Devamı Sa.1,Sü.4 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • AŞBAK konuşur mayı ay tenkidler yar.Millî Birlik ğimizin derhal anda da müdal Başbakanın rarlamasından ı koyanlardan A.I Hükümetin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • SENATÖRLER KONUŞTU:Türkiye'nin anlaşma ve ittifaklarını yeniden gözden geçirmesi,daha aktif bir politika tatbiki ve değiştirme birliğimizin derhal Kıbrıs' a sevkedilmesi istendi Başbakan İsmet İnönü,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • SANAYİ NÂZIM PLÂNI TATBİK OLUNAMIYOR 1955 yılında onaylanan ölçeksiz ve sadece bir krokiden ibaret bulunan «tstanbul Sanayi Nâzım Plânı» tatbikatta büyük yanlışlıklara sebep olmaktadır.Sanayi Nâzım Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1964
  • Bakanlık,hileli ihracata el koydu İZMİR,ORHAN İLHAN bildiriyor Ticaret Bakanlığı İzmir ihracat piyasasındaki hileli işlere el koymuştur.İlgililer;dış piyasaları elde etmek isteyen bir kısım ihracatçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • Bedava oyun oynamak yasak M ART ayının yirimi yedinci günü «Dünya Tiyatrolar Günü» ydü.O gün İstanbul'daki bütün ti* yatrolar halka bedava oyun oynadılar.Bütün gaye tiyatroya gelemiyenlere tiyatroyu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • GUNÜUK.ALTIN FrATLARI 142.00 142.50 ttâmlt lira.104.50 105 00 Vransıı N'apolyon)U ayu kulca altın Gr.83.50 94.50 13.60 13.C1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • İLMÎ esaslar dahilinde yaygın bir sanayi sayımının yapılması bizde 1951 yılına rastlar.950 yılı hakkında bilgi alınan bu ilk sanayi ve İşyerleri sayımında Türkiye'de tarım dışında kalan tekmil sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • Bâzı ihracatçılar fındık fiatlarını diişiiriiy Fiskobirlik Genel Müdürü "Yurt ekonomisi sabofe edil/yor,dedi İISKOBİRLIK Genel Müdürü Atıf Olgaç «Bâzı ihracatçıların dış ülkelere düşük fiatla fındık t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • Ekim Mevsimine Hazırlık 3 Ekim tarihine kadar tasarruflarınızı Türkiye İŞ Bankasına yatırınız 10 Apartman Dairesi üt çeşitli ve zengin para ikramiyeleri TÜRKİYE m BANKASI FAAL 7892 11853
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • '£fc İTO 6 r 1K Gl YILI Nisan'mda,New York'un ünlü Columbia Üniversitesinde «Türkiye'nin Siyasî Gelişmeleri» konulu bir konferans vermeye davet edilmiştim.Konferanstan sonra,Amerika'da âdet olduğu üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • wow kültür Vtytnianm EOER wrr W.19 3O0s B(j 35 »4 J* SMS' TEKLAMCILIK:3151 11856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • Wwıntr iiii/tt ilerleme imkânı veren ve sağlam istikbal sağlıyan modern bir işletmede dolgun ücretle çalışmayı arzulayan Tekniker Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış,en az 3 yıllık me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • BİR KİŞİYE BİR KİŞİYE 100,000 LİRA TÜRK TiCA SON PARA YATIRMA REKLAMCILIK 2985 11833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliğinden »1964 1965 Ders yılı namzet öğrenci kayıtlan 16 Eylül 1964 7 Ekim 1964 tarihleri arasına raslayan PAZARTESİ ve ÇAR-ŞAMBA günleri saat 9 ilâ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • A.LİRALIK Öl|f|E|tİfŞE IrloöofİRİAlK #ltİİfPİ|îp İŞÎÎRÂİCİÇÎN ¦D BB AKŞAMINA KADAR BANKAMIZDA HESAP AÇTIRINIZ BASIN 16156)11816
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • POLİSLERİN YARISINDA DAMAR SERTLÎĞI VAR İstanbul polis teşkilâtının yüzde 46 Binin damar sertliğinden muzdarip olduğu tesbit edilmiştirözel biV eczane ile mukaveleli olan teşkilâtın mensupları tahsisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • GALATA KULESİ İÇÎN PROJE HA ZIRLANDI Belediyece hazırlanan projeye göre Galata Kulesinin tamiri ve yapılacak turistik tesislere 1 milyon 177 bin lira sarfedilecektir.İhalesi 15 Eylül günü yapılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • D23& "2?i2gaa S3SS31L Ana ve İlkokulu Kayıtlara devam edilmektedir Millet Caddesi,Haseki durak,Münifpaşa Sok.No.61 Kuruluş 1932 Tel:21 53 70 İLANCILIK:2215 11827
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI Sanayi Limited Şirketi 4 Eylül 1964 tarihinden itibaren telefon numaralarımızın 47 90 50 47 90 51 olarak değiştirildiğini bildiririz.Saygılarımızla.İLANCILIK 2187 11828
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALİNACAK Bankamız Teftiş Heyetine,Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî tümler Fakülteleri,İktisadî ve Ticarî i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • NAMZET KAYDINI YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz fakültelerine ve I.T.U.Teknik Okulu şubeline öğrenci adayı kayıt işlemi,1 20 Eylül tarihleri arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • Kız Enstitülerinde yeni bir biçki sistemi uygulanacak Kız Teknik Öğretim Okullarında iç ve dış giyim Biçki Dikiş,Nakış Çamaşır)dersleri bu yıldan itibaren «Kalıpla Pratik Biçki Sistemi»ne göre uygulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1964
  • 1 I Jayne Mansfield teorisine göre.E M IBRIS olayını iç siyasette koz olarak kulla-PV nıp iktidara gelme hesaplan.Meclis'de yapılan tartışmalar.Fırsat kaçırdık,kaçır-E madik çatışmaları Gidip Ada'yi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Damat soyunurken,aüni kaçırdı ŞARKIŞLA,ÖZEL Bir düğün davetlisi,gerdeğe giren 16 yaşındaki gelini,damat soyunurken pencereden kaçırmıştır.Niğde Aksaray'ına bağlı Bozcayurt köyünden,Otluk köyüne gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • De Gaulle,Amerikan amirali oldu PARİS,AA.Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle,Birleşik Amerika'da Louisiana Eyâleti tarafından amiralliğe yükseltilmiş ve bu fahrî unvan geçen nafıa Paris'i ziyarete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • pk İH hediye En güzel Turistik mmt± tgmm mm PE-RE-JA 6 muhtelif losyon,renkli turistik fotoğraflı lüks kutu ambalaj içinde.PE-RE-JA memleketimizin turistik kıymetlerini dünyaya tanıtıyor Jzmir fuarı P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • G23ES53 Şansınıza Yön Veriniz.Başı boş bir tekerleğin nereye gideceği belli olmaz şansınızda öyle,ona yön verliz an size Q.2.0 fayda sağlıyacaktır.M f LYON Senenin bu ikinci büyük çekilişindeki fırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • NS VAR Kİ KİuGRı'N ODASİNDA BöVue kaçt» BUNLAR?SU LAIM6AYI VAKİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • APAZIN WW Yi KB BizE KAı rjt£IÜ .AWA TuiuMÖA ULAR.TAIQMI OİZİ P-EZİL DEVAM E&EcEwH-JüttfcMizi i2WülV£cEÂîl ABPUUANİJA^JİZİ TB/KjF)Mttl^OlMU Etmek.isrEMf^RiNİN J Hin tah^İKjSİ W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • 4/9/1964 TARİHİNDEN İTİBAREN Bomonti Şişlideki Fabrikamızın Telefon numaramız 47 95 00 olarak değiştirilmiştir.TÜRK HOECHST SANAYİ ve TİCARET A.ŞİRKETİ ILANCIEIK 2220 11824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • I KAHT-I-RİCAL I YAZININ başlığına kondurduğum bu terkibi eski lisan düş-f künlüğüne vermeyiniz.«Devlet adamı kıtlığı» mânasına selen bu tâbir,işleri iyi gitmeyen devletler için idarî bir teş-hisi ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?Yurdumuz,Balkanlardan sarkan yüksek basıncın etkisindedir.Duruma göre:Kuzey bölgelerimiz duralar karakterdeki bir kötü hava ayırımının etkisinde kalacak,Trakya,Marmara'nın kuze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Yugoslavya ve Doğu Almanya Anlaşmasından 28.17.10 gümrük tarife pozisyonlu Sodyum Hidroksit Sud kostik)için talepte bulunacak mensubumuz sanayicilerin 14/9/1964 akşamma kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Ottdfak o%!x\W Ü^İSfi;P» Ko\etf ton»0?1 i 18 Yukarıdaki okulların formalarını,MAYER,büyük bir titizlikle hazırladı ve elverişli fiyatlarla satışa arz etti.Yıllardanberi çocuk elbiselerinde tek isim:İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Kendisine Hemşireye âşık oldu ve öldürdü MANCHİNG'li Lothar Abel 25 senedenberi çocuk felciydi.Bad Tölz'deki 400 yataklı hastahanede tedavisi yapılıyordu.Kendisi İle en iazla alâkadar olan Uta Braunli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Sıcak suya düjen kölürüm adam koşmağa başladı DİYARBAKIR,ÖZEL Mehmet Salih adında 60 yaşında kötürüm bir adam,Çermik kaplıcalarında,55 derecelik sıcak su havuzuna düşünce iyi olmuş ve koşmağa başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Bir assubay,Arapça konuşan bir adamı bıçakla ağır yaraladı İSKENDERUN,ÖZEL Hüseyin Bilge ve Mehmet Ali Erkanlı adlarında iki deniz assubayı,önceki gece deniz sahilindeki gazinolardan birinde,Arapça ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • New York'ta tefecilerle mücadele açılıyor NEW-YORK.A.A New-York vilâyetinde resmt çevreler şehri kaplıyan tefecilerle kesin bir mücadeleye girişmeye karar vermişlerdir.Tefeciler New-York'ta rehin karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1964
  • Gözlüklü hanımların başlıca sıkıntısı,makyaj yapmak ve özellikle rimel sürmek zorluğudur.Avrupa'da çalışan kadınların mühim bir kısmının güzlük kullandığı hatırlanırsa,bu «derd» in büyüklüğü de anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • BEVl-EtS AcSauASS,RAŞAt-ART,AÇIKUAA/VA/VU VAPAAADAM ÖSiCE PİÇIROIG S~ NiCPİS SO GANLI SARı SAKLI VAHKİİ J IÇlN MAM'.«T FENDÎYİ KUT.uAfAAK İSTEIÖML/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • AWAN AU-AWI/SAyENi FU.I\MN)l İLE HAû" roE KULAK L.A BİZ.L.İKTE ÇEVİRECEK-SİN NEDEN SLWTUN^ WK şev DEE.BU ADI Du-fa^^ VUNCA 9^ s,e C^UNCUUUKTatM KATKE KADAR NASİBİ OLMAYAN Bu AdamlA BİRUİlCflİ ÇAUŞ.«AA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • CfcSGO KID NE.TAÜHSfe.UK.RU2~-Bte-J?OLURj ^WE1^ "iSN^** HûBER.VBRJKU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • Su mE»6 TAKACA.SAMA A vATUi» ASZA »_ûSj ANJNIEMINl STEDİ ğİ SfyUtRİ 3İY-^EK ZORUMDA KAUDIĞI-Ct-E GÜNE AVlP OL.UR,YlNE KAPI ÇAUVOfc»p- V.11/NE yAPiyOE5UN İV BABA ÖNiCH.AMME wn ONL.ÜGÜN4Ü ME YAPIYOES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • Hicri 1314 R.ahir 24 Cumartesi 5 EYLÜL 1964 Rumi 1380 Ağustos VAKlT VASATI EZANÎ Güne» öSle İkindi Aksum Yatsı İmsak 6.28 13.12 16.51 19.36 21.10 4.42 10.51 5.35 13 12.00 1.34 9.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • C Lfla Milliyet Gazetecilik A.S.adına ûafttOi.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN TILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spor kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3.4,8 Uıd tayfalarda «antinıl 40 TL.I,T nd tayfalarda »antlmi 88 TL Bilinci tayfada baslık 200 TL Nijan,Nikah,Vuıat re Teşekkür İlanları I fantim* kadar 7.tayfada)»0 TL.Küçük Ulular ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • SOLDAN SACA:1 Cariye;Kapı.2 Yüreklilik;Tersi genişlik.3 Hac İcabı çıkılan bir dag.4 Tica-ri kazanç;Asya'da bir devlet.5 J Irak'ta bir şehir.6 Buyur etme;Kamer.7 İştah ağmak için yeni-lan,İçilen şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • m OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] BugUn düşünceler birbirini kovalayacak.Dikkatinizi İsinize vermekte güçlük çekeceksinizfih KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Eter ticaretle ilgili İseniz çok müşteri gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • ISTANBUL Orta Dalga 428 7.30 Açılı» Kısa haberler Oyun havaları 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşitli müzik 00 Türküler ve »arkılar 9.20 Küçük konser 10.00 Kısa haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • Yazan:Mary STEWART Türkçesi:Selâmı izzet SEDES ES Omuzumun üzerinden yatağı gördü.Yüzü allak bullak oldu ve kabahatb bir çocuk gibi kekeledi:Annabel.bilmiyordum.Evet şekerim,bir kaç dakika oldu.Çok ân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.09.1964
  • «Hoş geldin,kardeş,hoş gelip sefalar getirdin.Ne güzel,ne güzel işler oldu,bilemezsin.Duydun mu?Deli Hacıyı vurdular.Yetmiş beş yerinden de bıçakladılar.Göğsünü kevgir gibi ettiler.Senin acını aldılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • Cumhur Balaban,Serafettin Bozkurt.Ünal Armağan,Hüsnü Türkmen,Saim Menekşeoğlu,Kemal Tokdemir.M.Ali Duman,Halil Karagöz,Sami Yılmaz,Mehmet Aydınoğlu,Raşit Azapsız,ismet Çelik,Muslu Sönmez,Cavit özer,Oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • Mahdut Mes'uliyetli Şark Kromları İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden MADEN Müessesemizin bir Dahiliye mütehassısı veya Pratisyen Hekime ihtiyacı vardır.Alınacak personele,7244 sayılı kanunun 5 inci ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • Her Cumartesi ne kadar zıplasam az ı 7 den 77 ye kadar ner gencfn mecmuası İS.SAYISI «t ÇSKTİ Müvezzinizden istemeyi unutmayınız MİLLİYET 11847
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • İSTANBUL S27^42 İO SATILIK EMLAK NİŞANTAŞI Kodaman Sokak'ta 93 m2 kat 65.000 sahibinden 51 67 00 FIND IKZ AD EDE 4 oda Marley'11 tediyede kolaylıklar 47 43 48 BOMONTİDE köşebaşı apartmanın asansörlü,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • Şimdi daha Arçelik parasız sahip olmak imkânı var.km AĞUSTOS 10,2 AYAK Peşin:2.900 lira Taksitle:3.700 lira 300 lira peşinbakiyesi ayda 200 liradan 17 taksitte)8 AYAK Peşin:2.500 lira Taksitle:3.200 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.09.1964
  • ÖYÜN oldukça iyi bir hamamı var.Soğukluk ve sıcaklık olmak üzere iki kısmı bulunuyor.Bir adet kurnası var.Sıcak su oradan akar.Soğuk su bir başka gözden kovayla almır.Normal Pazara giden her köylü,dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • HOLLYWOOD PRODÜKTÖRLERİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ AMERİKAN FİLM PRODÜKTÖRLERİ BİRLİĞİ YARIŞMAYA KATILMAK BİR YANA FESTİVALİ PROTESTO ETMEK KARARI DAHİ ALMIŞLAR KARA trafiği olmayan bir şehirde böy leşine c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Bu akşam Türk Sahne San'atkârları Derneği Yararına MUHTEŞEM PROGRAM 1 Kent Oyuncuları Nalınlar Komedi 3 Perde tamamı)2 Nezahat Bayram ve Saz Arkadaşları 3 Dümbüllü ismail va Arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • I En nefis Deniz J i En güzel Stereo müzik i kalite i ç i n i ^restaurant in PENDİK KAYNARCA Tel:53 48 01 7.MİLLİYET 11856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • iş başında eşsizdir!CJ-5 Model tenteli)Universal "JEEP" Arazi Vasıtası Akslar arası 2,06 metre)4 silindirli HURRICANE benzin motoru 75 HP takatinde,Arazi şmjımanh,çift diferansiyelli,Lastikler 6.00X16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • SEZONU AÇMIŞTIR Öğlen ve akşam:Hârika Servis Nefis Yemekler Sürpriz İçkiler Yeşilköy Telefon:73 89 94 MİLLİYET:10860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • Otel ve Plaj evlerile Tenzilâtlı mevsime başlamıştır.OTEL de On oda 2 kişi 40 ı ip a Arka oda 2 kişi 30 L,*M PLAJEVLIRİ 2 kişi 50 3 kişi 70 lira Yemek alakart tenzilâtlı Rezervasyon:61 20 01/115 BASIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • Bundan tam 85 sene evvel ilk' elektrik ampulünü icad eden EDISON,ışıklandırma alanında bütün dünyada yeni bir çığır açmıştır.Bugün Türkiyede,ayni isim altında,en son teknik imkânlarla,uzun ömürlü,bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • Tic.ve San.Türk Ltd.Şirketi,Arşiv ve Seyahat Servisi için aramaktadır.Namzetlerin lise mezunu olup,20 30 yaşları arasında bulunmaları,iyi ingilizce ve daktilo bilmeleri şarttır.Klâs-man,seyahat ve muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Herkül Ulis'le Çarpılıyor G.Marchal M.Lane R.F.EMEK Tel:44 84 39)1 Brahms'ı Sever misiniz?î.Bergman I.2 Kadın ve Kuklası B.Bardot R.İ.İNCİ:Tali 48 45 95)1 Tatlı Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.09.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASI ÜYELERİNİN NAZARI DİKKATİNE New-York Dünya Fuarı ile ilgili 28 Ağustos 1964 tarih 9/U/12443 referanslı yazımızın acilen cevaplandırılmasını rica ederiz.BASIN lbs7b)11833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Türkiye JMüıihasi^Ijhaiatçısı OTO ÇELİK jColL^' Sirkeci,Emirler.Si fo^ı I ^Töptâıi^e'peratiende.satıcısı ÇELİK MOTÖR'fıcaret ttdc ŞtiV;Sirkeci,ĞÂİf^:karşMsı Tel 27 34 62 Telg.SKODA İSTANBUL BEKLAMÇ04S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • İŞE H i R' de!Uzun müddettenberi ESKÎŞEHtR'lilerin umumî arzularına uyarak PEK YAKINDA Yeni KARAMÜRSEL Mağazaları sayın i.Hizmetine SAKARYA Cad.No.118'de girecektir.DOGU REKLAMKOL Even)224 11872 mm^^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KALORİFER TESİSATI YAPTIRILACAK 1 Sivasta bulunan Bankamız hizmet binamıza kalorifer tesisatı yaptırılması işi,birim fiyatı esası üzerinden kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • İMALAT FAZLALIĞI SEBEBİYLE KAZOVA FABEtKALARI BİLUMUM YÜNLÜ MAMULLERİNİ 20 4© Tenzilâtİ1 OLARAK SATIŞA ARZETMIŞTİR.SAYIN TOPTANCILARA DUYURULUR.İLANCILIK 2223 11858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Yeni formül Yeni ambalaj!VANİLYALI HİNDİSTAN CEVİZLİ ARI UNLARI ve MEVSİM MEYVALARI İLE EN LEZZETLİ PELTE,MUHALLEBİ TATLILARI HAZIRLIYABİLİRSİNİZ-MİLLİYET llg52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Kendir Elyafı Satın Alınacaktır Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İsletmesi Genel Müdürlüğünden İZMİT işletmemiz ihtiyacı için kendir elyafı satın alınacaktır.Teklifler şartname ve mukavele tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • BEL PET İstanbul Belediyesi Petrol Ofisi)Akaryakıt ve Müştakları Limited Şirketinden 1 Şirketimize ait olup Topkapı suru haricinde otopark yanındaki akaryakıt satış ve servis İstasyonunun işletilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Müessesemiz telefon santralına bağlı telefon numaralarının 11.Eylül.1964 tarihinden itibaren 47 84 00 47 84 Ol olarak değişeceği ilân olunur.SÜMERBANK YILDIZ PORSELEN SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • yolunu seçiyor Dün yapılan ve sonucu bugün alınacak olan seçimler Lâtin Amerika'nın ge-I e c e ğ i n i etkileyecek SANTİAGO Şili'de dün yapılan başkan adayı seçimlerinin sonucu çeşitli açılardan büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Ailende kazanırsa ne olur?«Halk Hareketi Partisi»nin lideri Ailende seçimleri kazanırsa,Şili Amerika kıtasının belki de ikinci Kûbası olacaktır.Castro gibi Ailende de ülkesinde sosyalist bir iktisadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • ı.11111.i z 111 M ı.11 11!11111111111,1111111111111 i r 11111111111 il 111,1111111 m Şili'de Lâtin Amerika'nın bütün Özellikleri vardır:ğ E Geçmişi hükümet darbeleriyle doludur,nüfusun %4 ü,E E ekilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • L.ERHAKD Erhard-Kruşçev görüşmesinin hazırlığı bitti MOSKOVA Diplomatik çevrelerden bildirildiğine göre Erhard Kruşçev görüşmesinin ilk hazırlıkları bitmiştir.Kruşçev'in Almanya'yı ne zaman ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • II WASHINGTON Amerikan Temsilciler Meclisi,Amerikan gıda mahsullerinin fazlasından komünist ülkelerle,komünizmin nüfuzundaki ülkelere verilmesini yasaklayan bir kanunu 175 e karşı 1S2 oyla kabul etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • MİLLİYET YAYINLARI KAZAHAN OKUYUCULARIMIZ 23 Ağustos 1964 Pazar günkü ilâvemizde yayınlanan 20 numa-i rah kareli büyük bulmacayı doğru çözenler arasında çekilen kur'a-1 da;Hazret-i Mııhammed'in Hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • 0 SEZGİN ve ERDİN AKGÜÇ oğulları BURAK'ın doğumunu akrab» ve dostlarına bildirirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • NİŞANLANDIK EHLİMA ELGIN ERGİN DAĞDELEN istanbul 4.9.1964 MİLLİYET:11818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • MERAL ERDEN He URAL İKİZLER Nişanlandı REKLAMCILIK U155 11864
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • fiilin unun ıı miliminin TEŞEKKÜR E Kızımız Nesrin Selen'in Snl E E olarak müdahaleye lüzumu gös-jj E teren rahatsızlığını yerinde teş-E E his ve derhal yapmış olduğu ame-E ş llyatla yavrumuzu sağlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • TEŞEKKÜR RânB ve Sadi Eldem'in kızı NECLA ELDEM'in Karaşl'de âni vefatı dolayıslyle gerek telefon ve telgrafla,gerekse bizzat gelerek taziyerte bulunmak suretiyle kederimizi paylasan ve yakınlıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • ME VLİ D Aramızdan ebediyen ayrılan kıymetli ve sevgili babam ve aile büyüğümüz Kemahlı Hacı İSMAİL ODABAŞI'nın vefatının 40 mcı gününe tesadüf eden 6 Eylül 1964 Pazar günü Eminönü Yenlcamilnde öğle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • ME VLİ D Aramızdan ebediyen ayrılan esim ve sevgili biricik annemiz EMİNE ÇAPIN'ın vefatı dolayıslyle 5/9/1964 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü öğle namazından sonra Aksaray Valide Camiinde mevlût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • OfiBBgSBrtSB Merkez ISTANBUL 47 00 40 YeniSanlral NumaraUrımıı)A J A A Â4 47 00 42 47 00 43 47 00 44 Şube ANKARA:17 88 88 İZMİR 37126 ADANA:2065 Teşkilâtımız Türkiyenin her yerinde hizmetinizdedir.İLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • ACI KAYBIMIZ Şeref ve faziletle dolu uzun ömrünü ikmâl ederek Hakkın rahmetine kavuşan sevgili babamız Emekli Albay Kastamonulu Dr.NUMAN ZEKİ KUŞAKÇIOĞLU'nun aziz hâtırası İle avunacağız.Cenazesi 5.9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Kıbrıs'ta aSes teati edildi Baştarafı Birincide Eski Kuyu ve Uretsia yakınların^ daki bu ateş teatisinde ölen veya yaralanan olmamıştır.Türk uçaklarının kuzeybatı Kıbrıs'a yaptıkları taarruz sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • AMERİKALI BES ZENCİ BİR TÜRK GENCİNİ DÖVDÜ ANKARA,ÖZEL ikisi kadın olmak üzere aralarında Astsubay da bulunan beş Amerikalı zenci 17 yaşında bir Türk gencini dövmekten sanık olarak dün suçüstü mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • GENEL GÖRÜŞME PAZARTESİ'YE t Baştarafı Birincide konuşan Cevad Odyakmaz,«Kıbrıs meselesinde millî bir hedef tesbitine mecburuz.Yunanistan haksız olduğu halde,dâvasını daha iyi dayurabilmiş ise,Enosis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • "Türkiye savaş istiyorsa Baştarafı Birincide gelen General Grivas ise bu toplantılara katılmamıştır.Toplantıdan sonra Kipriyanu,gazetecilere,«Millî gayeler bakımından Atina ile Lefkoşa'nın görüş ve ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • ACHESON Baştarajı Birincide bağlayan anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesine bir formül bulmak bahis konusudur.Bir düşünme ve sükûnet devresinden sonra,andtaşmaları değiştirmek mümkün olacak gibidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Yunanisiandan ilticalar Başturufı Birincide mez «Tanrım sana çok $ükür» diye.dua eden ve nöbetçi Türk jandarmalarına teslim olan Nuri Köse «Batı Trakya'da yasayan Türklerin işsizlik ve baskıdan şikâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Y.T.P.Millî Koalisyonu kabul ediyor ANKARA,AA.Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın millî koalisyon hükümeti kurulması hakkındaki teklifine cevap veren YTP,teklifin prensip ola rak kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Türkiye Balkan Melodileri Festivalinde birinci oldu Baştarafı Birincide Yarışmada doğrudan doğruya halkın zevkine hitap ediş esas alınmıştır.TÜLÂY GERMAN'IN SÖZLERİ Yarışma konusunda dün Belgrattan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Şehir Hatları isletmesinde personel tasfiyesi olacak 3aştarafı Birincide ğım ve yılda 2 milyon liralık bir munzam masrafın idareye yüklendiğini belirtmişlerdir.Aym çevreler bu masrafın bilet ücretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • Baştarafı Birincide han Kapanlı,bilhassa bu meselenin halli için Kuvvetli Hükümet teşkili üzerinde durmuş ve AP CHP Koalisyonunu istemiştir.Kapanlı şunları söylemiştir:«Hükümetin daha enerjik hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.09.1964
  • t Baştarafı Birincide Bu şartlar karşısında gerek Millî Koalisyondan beklenen fay-i M dayı sağlamak,gerek güven oyu meselesini halletmek üzere akla I I gelebilecek bir çâre şu olabilir:Kıbrıs meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.09.1964
  • Karşıyaka kulübünün Danıştaya yaptığı müracaat dün de görüşülmemiştir.Binicilik Federasyonu 11 13 Eylülde İstanbul'da,18-19 Eylül'de İse,İzmir'de beynelmilel konkurhipik müsabakaları tertiplemiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • AT YARIŞLARI O-Hazırlayan:Faruk AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Allegro Plase:Golden Star,Markiz İKİNCİ KOŞU:Favori:Lamas Plase:Übeyyan,Pireli ÜÇÜNCÜ KOŞU:Faveri:Cafer Plase:Gülhan,Hürriyet Sürpriz:Mihre 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • mm ŞAMPİYONASI ROMEN' DE 87 kiloda turnuada Yunan rakibi Nikopulos'a ittifakla galip gelen Necdet Uçar,şampiyonluğa gitmektedir.Resimde,geçen seneki Balkan Samnivonu olan gene güreşçimiz Necdet Uçar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • ADNAN SÜVARİ Millî Takımın seçimi ÖNÜMÜZDEKİ sene,millî maç programı bakımından oldukça yüklü görünmekteyiz.Zira Dünya Kupası müsabakalarının ilk maçlarını yapmak üzere Romanya,Portekiz ve Çekoslovaky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • TÜRKİYE LİGİ İLK DEVRE FİKSTÜRÜ ¦onaanr 5.9.1964 Cumartesi G.Saray Feriköy H.Tepe Ş.Spor A.Ordu İz.Spor 6.9.1904 Pazar Beşiktaş İ.Spor D.Spor P.T.T.Altay Göztepe 12.9.1964 Cumartesi G.Birliği Beykoz P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • MAGDEBURG,H.A.DOĞU Almanya'nın NATO'ya dahil memleketlerce tanınmaması ve pasaportlarının geçer sayılmaması,SC Aufbau Magdeburg'un 17 Eylûl'de G.Saray ile yapacağı kupa revanş maçını oynanamaz hâle ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.09.1964
  • ı-Milhatpaşa' ilk randevu 17.00'de Gafatfasaray-Feriköy arasında.J Başkentte Hacettepe Şekerspor,izmir'de A.Ordu~h.Spor oynuyor TÜRKİYE Lisi bugün şehrimizde G.Saray Feriköy,Ankarada Hacettepe Şekersp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor