Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Üniversite harçları inceleniyor Dört kişilik bir komisyon arttın lan harçların «makûl bir seviyeye indirilmesi» ni tet" kik ediyor.I" STANBUL Üniversitesi Senatosu,öğrenci kuruluşlarının devamlı itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • FOTOĞRAFLARLA ERENKÖY SAYASI Ömer Sami Cojar ortada bıyıklı)Vali Akı,Belediye Başkanı iscaıı,Merkez Komutanı Tuğg.Selâmi Pekün ve diğer davetlilere izahat verirken.SERGİ DÜN AÇILDI GAZETEMİZ tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • oEkınma hızı bu yıl o 3,7 Hazırlanan raporda bunun sebebi siyasî olaylara yükleniyor.NİLÜFER YALÇIN bildiriyor,ANKARA PLÂNLAMA Teşkilâtınca hazırlanan 1964 yılı ilk altı aylık uygulama raporuna göre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • DURUM B VIS «4 w IkTJI Başbakanın teşhislerinden çıkan sonuçlar.AŞBAKAN,dünkü konuşmasında Kıbrıs olaylariyle ilgili son S gelişmeleri açıklamak ve durumu yorumlamakla yetinmiş,bugün varılan noktada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Damadının elinden tabancayı alırken iki kızını yaraladı Kızını tabanca ile tehdit eden da madının elinden silâhı almak isteyen Perihan Birben tabancanın ateş almasıyla iki çocuğunun ve damadının paral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • 38^ KÂR KÂRDIR Köprü'nün Karaköy'dekl bacağı yetmiş santim çökmüştü,kaldıralım derken yetmiş santim yerine bir metre kaldırmışlar.Şimdi tekrar otuz santim indlreccklermiş.Bize kalırsa olduğu gibi bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Heybeliada'da birçok çam ağacı yandı Heybeliada'da dün «ece çıkan büyük bir yangında birçok çam ağacı yanmıştır.Büyük Tur yolunun üst kısmında bulunan çamlıkta henüz billnmiyen bir sebepten çıkan yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Türk Yunan sınırında ateş teatisi oldu ANKARA,ÖZEL Türk Yunan hududunda bulunan Doyran bölgesinde,27 Ağustosta devriyeler arasında ateş teati edildiği dün açıklanmıştır.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,tnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Batı Trakyalı 15 Türk sığındı EDİRNE,ÖZEL Son 15 gün içinde Yunanistana sınır olan ilçelerimize Batı Trakya'dan 15 Yunan uyruklu Türk sığınmıştır.Hududu gizlice geçerek Türkiyeye iltica eden Batı Trak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Böliikbaşı,Milli Koalisyon için dün de temaslar yaptı M.P.lideri dün Ekrem Alican ve Ahmet Oğuz'la görüştü ANKARA,ÖZEL M.P.Genel Başkanı Böliikbaşı «Millî Koalisyon» teşkili ile ilgili temaslarına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • »ATİır^rki Amerika'da her iki parti de Başkan adaylarını seçmiş bulunuyor.Simdi Amerika seçim sathı mailine girmek Üzeredir.Demokrat TATİLDEN 5UNKA Ve Cumhuriyetçi adaylar,hafta sonu tatilinden «onra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Dr.BAHA ÖNGEL FRANSIZCA TÜRKÇE SÖZLÜK 500 Krş.TÜRKÇE FRANSIZCA SÖZLÜK 500 Krşiki bölüm halinde plâstik ciltli olarak hazırlanan bu sözlükler Fransızca ders kitaplarında kullanılan,veya günlük hayatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • "NİMBUSA.GÖZÜ ÎLE BUHRAN BÖLGESİ Amerika'nın son olarak fezaya fırlattığı A» sun'i peyki,dünyanın muhtelif bölgelerinin resimlerini çekmiıtirms-A» nın fezadan çekerek arza ulaştırdığı yukardakl resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • BAŞBAKAN MECLİSTE KONUŞTU İş bugünkü mahiyetinde her an,her vasıta ile Kıbrıs'ta askerî müdahale mecburiyetini ortaya çıkarıyor İnönü,güç şartları barış bertaraf etmeğe çalıştığını söyledi Genel görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • akarios'la Papandreu arasında yeni ihtilâf çıktı İhtilâfın,Türk Birliğinin değiştirilmesi konusunda çıktığı ve Yunan Başbakanının bir mesajla,Makarios'un dikkatini çektiği bildiriliyor DIS HABERLER SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1964
  • Belirli ölçüler dışındaki konutlara kredi yok Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü ölçünün yakında tesbit edileceğini ve daha önce açılmış olan red ilerin halen yürürlükte bulunduğunu bildirdi.TÜRKİYE Eml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Soguf köyünde Atatürk heykeli Ç 'ARDÂK'm SöğütJ köyü ilkokul öğretmeni Mahmut Çetin yedi yıldır köyün sosyal ve ekonomik dertlerini halletmek için bir toplum kalkınması örneği verdi.Köylüyle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • B EŞ Yıllık Kalkınma Plân dönemi İçinde sanayi sektöründe 10 milyar liralık yatırım yapılması derpiş edilmiştir.Ayrıca kamu yatırım lan çerçevesi içinde İse bu oranın "WM T* kadar yükseleceği kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Toptan fiatlar bu yıl altı ayda yüzde 3 düştü Gıda maddeleri fiatları %6 geriledi i STANBUL Ticaret Odası'nın son İndeksine poretoptan eşya fiatları bu yılın ilk altı ayında 3,1 oranında düşmüştür.Fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • EÖBEI-Cumhuriyet 92.20 Reşat Lira 142.00 Hamit Lira 104.50 İngiliz Kral 123.00 Napolyon 94.50 24 ayar külce 13.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • RUSENSAD FARGO Kamyonları ve VALIANT Otomobilleri TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ BüyUkdere Cad.No.18 Şişli,Telefon 48 57 64 KAM YO NL ARI KISMET 76 11753
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • ARÇELİK KALIP KONSTRÜKTÖRÜ ARIYOR İlerleme imkânı veren ve sağlam istikbal sağlıyan modern bir işletmede dolgun ücretle çalışmayı arzulayan Tekniker Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Toz.Karbonoit'm jgf1T\Nahoş lezzetine paydos.RAHATIAPfM L S^ İNGİLİZ TABLET KARBONATI KUUANMZ.TEL.228025 AAİDE YANMALARI,MİPE EKŞİMELERİ.HAZIMSltüKv.s.ANfvcKATlTEŞfR REKLAMCILIK 3136 11798
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • I Çok az kullanılmış yepyeni I BUSSING 10 Tonluk TANKER Sayacı ile arka lâstikleri telli Michelin ÇOK UCUZ FİYATA Telefon:48 22 13 İLANCILIK 2096 11791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • YENİ TELEFON NUMARAİCÂRIMİZ 47 9850 47 98 51 M^^E^+ftfi KAMYONLARI ve PEUGEOT OTOMOBİLLERİ Acentesi ERCANLAR ticaret Ltd.şti.İLANCILIK 2106 11785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • İSTANBUL PETROL RAFİNERİSİ A.Ş/den Satış Müdürlüğümüz Telefon numaralarının 4 Eylül 1964 gününden itibaren 47 91 50 3 hat)olarak değişeceği ilgililere arz olunur.I MİLLİYET:11747
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • «WWUWHWMWUV 4 Ayda 350 400 450 lira ile kirada bulunan kaloriferli çift asansörlü telefonlu H AMJ.7.500 peşin,bakiyesi 60 ay taksitle satılıktır.î» Sirkeci Doğubank îş hanı kat:4,No:405 REKLAMCILIK 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • İngiltere de Türkiyeden işçi isteyecek ingiltere de Türk işçisi talebinde bulunacaktır.Londra'da büyük bir otelin Genel Müdürü olan John Nelson 70 Türk garsonu seçmek üzere memleketimize gelmiştir.Ole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Kıbrıs ve Amerika'nın tutumu KIBRIS buhranı bugün sekiz ayını tamamlamıştır.Kabul etmek lâzımdır ki,Doğu Akdeniz gibi dünyanın en önemli yerinde patlak vermiş olan böyle bir buhranın bu kadar uzun sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • İSTANBUL POSTASI 19 YAŞINDA Günlük Ticaret gazetelerinden İstanbul Postası gazetesi dünkü sayıslyle İS inci nesir yıhnı tamamlıyarak 19 yasına basmıştır.İstanbul Postası'rı tohrilr pderiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • TAJŞ I 111111 f 1111111 111111111111 111M 111111111 f 111111.11111111 11 11111111 1111111111 I!1111111111 111 1111111111 11111111111111111111 11111111111 III 11111111111 1111111111 111 il Bir heyecan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • '»MÜSTAHZARLARI I Sanayi Limited Şirketi 4 Eylül 1964 tarihinden itibaren telefon numaralarımızın i 479050-479051 olarak değiştirildiğini bildiririz;Saygılarımızla.I İLANCILIK:2187 11779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • SrIELL'in ç Yeni telefon numarası fo?47 98 00 bugün)den itibaren Doğu Palas'dakl The Shell Company of Turkey Ltd.'in Merkez yazıhanesine ait yeni numaranın kaydı rica olunur.REKLAMCILIK:3073 11757
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Tatko T.A.Ş.nin Telefon Numaraları Değişti Telefon idaresinin gösterdiği teknik sebeplerden dolayı 47 20 30 47 20 31 telefon numaraları bugünden itibaren:47 87 00 47 87 01 olarak değişmiştir.İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • OTELCİLİK OKULUM PARASIZ YATILI KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Kayıtlar 14/Eylül/1964 tarihinde sona erecektir.Okula ortaokul ve Kız Enstitüsü mezunları alınır.Müracaat:Otelcilik Okulu Ankara.HERtŞ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 47 22 31 No.lu telefonumuz bugünden itibaren 47 88 00 olarak değiştirilmiştir.TÜRK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET:11795
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • Motor Ticaret A.Ş.Yeni Telefon Numaraları* 47 80 00 47 80 01 47 80 02 47 80 03 47 80 04 *4 Eylülden itibaren FAAL 7868 11767
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1964
  • VENERIS Mensucat Fabrikası Limited Şirketi 4 Eylül 1964 tarihinden itibaren yeni telefon numaramızın 47 81 50 olarak değiştiğini saym müşterilerimizin ve alâkalıların not etmelerini rica ederiz.İLANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • at Model B9 Taksitle Satış Garantili Sağlam Fevkalâde Ses Tonu Hassas ve Ekonomik Fazla istasyon 102 s TESCİL EDÎLMÎŞ MARKADIR,REKLAMCILIK 30S0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • BU GÜNDEN İTİBAREN YENİ TELEFON NUMARALARIMIZIN 47 90 OO 47 90 Ol 47 90 02 47 90 03 olarak değiştiğini sayın müşterilerimize duyururuz.Satış mağazamızın telefonu değişmemiştir t ELEKTROLİTİK BAKIR ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • CVC,lâstiğin gövde ve sırtının birbirinden ayrılmasını tamamen bertaraf eden harika bir birleştiricidir.FAAL 7870 11769
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • km IPRAGAZi tiik EUREKA METAL Tic.A.S.I Harbiye Cumhuriyet Cad.No.133/A Bugünden itibaren yeni Telefon numaralarımızt 478850-478851 İLANCILIK:2281 11808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • 2M 1 M i l M IH 11II11 111 11II11III ri 1111 M 1111111 111II Hilt 11 If ili M III 11 ft II llllli 1111I ti tl l I TAKVİMDEN T «ml if fmff Mısır Ülkesi Devlet Reisi Cemal Abd-en-Nâsır hazretleri MUHTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • Bugünkü Kongo eskisinden beter ECEN Haziran'ın ortalarında,M.Çombe Kongo'nun idaresini eline aldığı zaman «Üç ay içinde yepyeni bir Kongo yaratacağım» demişti.Aradan 2,5 ay geçtiği halde,Çombe «Yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1964
  • YARIH HAVA HASIL OLACAK!Yurdumuz Orla Avrupa'da bulunan büyük bir yüksek basıncın etkisindedir.Trakya,Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerimizde az bulutlu,sisli ve poyraz rüzgârlı bir gün beklenmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • m aşİk.TİON'UN MEZBE.LEt/LERi'ni.OEM BifZ EVCE O CŞECE Ki* B/Es CÜMBÜŞ VAEO/TAB/S'Kl DURUtJ KOMŞULAR LOKMAN,MEKJAA İN eviMDg BU GE.CE Al-EM VARL KAŞİKTON'DA v NE KADAR HERİP VAR-SA HEPSt' ŞU herİfTnv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • 3 EZ!ktAT ŞBv AJ5V,DEL-ıCESl'SlE OTO OEii SuRMElC.TEN Fil.An HOSuANiR 1*1.SıN SEK övt_e İSL.ERuE KA.'ŞıV\MOÇ 'EEĞİlDiK.CEVAT» VER-SENE $SŞ SAwı Bunu T sana nasiu an- v O sikada NEDEN SOR.ı_AT5A/V\BİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • Babaaa ma.pisten çıkınca OMUMLA VtSNı* OİVA^ARA Gî-OECB3İ2.MZ.Bocri-BBOQ CAU ORN{A\VA GİDERhl)BB.N OE BÎR/İÇTE ÇAUÇU.»M 1.»CENDlW-ZE BÎR.OPT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • I wavoxr 3z/n 3Q 'diAV-lJŞve riAOl 'IJ^VÛ 3 5 \7 OS 3r*iiNA3B NVVA7Z O 2i'ı-T3Z 3N/o^Sx f« L 8l4 V f gj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • YEMEK BlTTİ.SİAADı BİC&Z GAZETE FES v^uL-^Hl IMSûlM 3lB,ÇlPT LAP EÖP C3Ö LUAAlj ALMAZ.AM Sets» Hiç Bis»,çip-r &f=EDrf" BENİN\ SON U.UMQ Aüvpg wu|jN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • «Derviş Beyden başka kim öldürtür?Derviş Bey,Deli Hacı'nın o hakaretini yutar mı?Dünya dünyaya geçse yutmaz.Bunu bütün dünya biliyor.Senin telâşın boşunaydı.Derviş Bey onu yaşatır mıydı?Malını mülkünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • Yazan:Mary STEWART Türkçesi:Selâmı tzzet SEDES mm Lisa kapının önünde göründü.Son derece sakindi,Betsy gibi telâşlı görünmüyordu.Renginin sarı olduğunu farkettim.Bu sefer ciddî Annabel,dedi.Çabuk Dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • 8.00 Haberler 8.15 Toprak ve ürün 8.35 Salon orkestraları 9.00 tstanhulun sesi 9.20 Küçük konser 10.00 Kısa haberler Kapanış 12.00 Açılış Kısa haberler Salon orkestralarından 12.30 Yeni müzik 12.50 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Hayli karışık İsin İçinden basarı 11* çıkacaksınız.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 şubat] 81zl cckemlyen bir is arkadaşımı alttan alta aleyhinizde çalışıyor.351 BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnd sayfalarda santimi 40 TL.S,7 nd tayfalarda santimi 33 TL.sayfada baslık 300 TL DUgün,Nisan,Nikah,Vefat vs Teşekkür Hânları 5 santime kadar 7.sayfada)90 TL Küçük İlanlar kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Eski Almanya Başvekili.2 Ege'de bir ada;Tersi bir renk.3 Tersi gayri kanunî çiftleşme;Eleman.4 Tersi Bolivya'nın başkenti;Kur'ânda bölümler.3 Elektrikte bir kanun;Bir çeşit gömlek.6 Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • •*SHfi C I J Milliyet Gazetecilik A.S.adına 7BT ERCÜMENT KARACAN B Genel Yayın Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür.ADNAN TAHIR Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.09.1964
  • Hicri CUMA Rumi 4 1300 1384 R.Ihlr EYLÜL Ağustos ar 1964 22 VAKİ T VASATÎ EZANÎ GUne« 6.28 10.49 ö£le 13.13 5.34 İkindi 16.52 9.13 Aksam 19.37 12.00 Yatsı 21.13 1.3S İmsak 4.41 9.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.09.1964
  • BENZERİ köylerde olduğu gibi,bir muhtar ve dört asil,dört yedek üyeden ibarettir Köy İhtiyar Kurulu.Seçimle muhtar atanmalarında,hayli heyecanlı günler yaşar Cumalı.Bu heyecan,ikisi de lâyık olmayan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1964
  • HAVA KUVVETLERİ OTO MK.ASB.ÇVŞ.LAR Rumi Yüksel,özgür Güzelmeriç,Nural Sevdi.ULAŞTIRMA ASB.ÇVŞ.Ülfet Yılmazçelik.İKMAL ASB.ÇVŞ.J Burhan özçelik.TACAN MK.ASB.ÇVŞ.1 Temandar Kamanzil.İSTİHKAM ASB.ÇVŞ.ibr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1964
  • LASTİK İPLİĞİ SAĞLAM OLMALIDIR Lastik gövdesinin imalinde ilk olarak pamuk ipliği kullanılmıştır.Pamuk ipliğinin yetersizliği görülünce önce Rayon ve sonra Naylon iplikler bulunmuştur.Goodyear bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1964
  • B SEMİHTUĞLU 1964 Peugeot 404.1964 BMW 1500 1963 Thunderbird 1962 Taunus 17 M.1962 Opel Kapiten L.1961 Taunus 17 M.1961 Renault Florid 1960 Peugeot 403.1960 Spor Impala 1958 Mercedes 220 S.1957 Ford F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.09.1964
  • ANKARA «66 84 SATILIK EMLÂK KADDCÖYÜN merkez!yerinde S dükkân 3000 ayda gelirli 250.000 Fereat 36 36 03 SUAD1YEDE 165 m2 üzerinde İki katlı şömineli 200.000 Fersat 36 36 03 KADIKÖYDE 4 oda hollU kalor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • Arçelik alan.memnun kalır Peşin:2.015 lira-Taksitle:2.500 205 lira peşin,bakiyes ayda 135 liradan 17 taksitte)Genel Satıcıları BEKO TİCARET A.Ş.BÜRLA BİRADERLER ve Şsı.İstiklâl Caddesi 349,Beyoğlu,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • Sert sakala her sakala JOB'un 0,08 mm.İlk İNCE TRAŞ BIÇAĞI HERKESİ MEMNUN EDER HAKİKİ JOB AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR İLANCILIK 21C2 11778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • MEYDAN SAHNESİ 9 Eylülden itibaren her gece 21,15,Pazar 15,00 de GABRİEL AROUT'nun SİZ NE YAPARDINIZ?KOMEDİ 2 BÖLÜM Biletler satışa çıkarılmıştır.Tel:17 52 00 TE-BA:81 11803
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • Müesseselerin Nazarı Dikkatine İstanbul'un en işlek muhiti olan Bahçekapıda 150 metre karelik parke ve konforlu yeni yazıhane yeri kiralıktır.Müracaat:Tel:44 46 43 İLANCILIK 2173 11789
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • 5 Eylül Cumartesi akşamı AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Türk Sahne San'atkârları Derneği Yararına MUHTEŞEM PROGRAM 1 Kent Oyuncuları Nalınlar Komedi 3 Perde tamamı)2 Nezahat Bayram ve Saz Arkadaşları 3 Dümbüll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • İLK ORTA LİSE öğrencilerine TERYLEN BLAZER CEKETLER GALERİ EDİP'ie Satışa çıkarılmıştır Tokatlıyan İş hanı 1/14 Yeni Sevil Beyoğlu REKLAMCILIK:11772
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • TEKNO TEKNİK RESİM KURSLARI KAYITLARA BAŞLADI TEKNO,Mimar ve Mühendislerin projelerini çizen eleman yetiştirir.O TEKNO'da kız ve erkek karmadır.Öğretim 17,00'den sonra da vardır.O TEKNO'nun taşradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • ELGİNLER İNŞAAT MAKİNELERİ ve NAKİL VASITALARI FABRİKASI Nakil vasıtaları imalâtı programından TERMÖ KfNĞ SOĞUTMA CİHAZLI FRİGORİFİK TREYLER İ 30 TONA KADAR i-AĞIR YÜK NAKLİYAT TREYLERLERİ 30 TONA KAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • ÜLı Llıl^d NEW-ORLEANS.Gelecek ve gidecek gemilerin listesi istanbul'dan izmir'den S/S GREEN LAKE S/S GREEN WAVE S/S GREEN DALE 10/11 Eylül 18/20 Eylül 29/30 Eylül 12/13 Eylül 21/22 Eylül 1/2 Ekim NEW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • Mevsim yemekleri için en nefis '''zeytinyağı MERKEZ izmir)Tel:32220 32221 Telgraf:TARİŞ ŞUBESİ istanbul)Telefon:44 16 01 Telgraf:TARİŞ TEMSİLCİSİ Ankara)Telefon:110921 Telgraf:TARİŞ İLANCILIK 2134 117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.09.1964
  • SİNEMALAR Pepe BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Herkül Ulis'le Çarpıtıyor G.Marchal M Lane R.F.EMEK Tel:44 «4 39)1 Brahms'ı Sever misiniz?t.Bergman î.2 Kadın ve Kuklası B.Bar dot R.l.INCl:Tel:41 45 95)1 Tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • SOFIA BULGARİE Aşağıdaki maddeleri Türk İthalâtçılarına teklif etmekle şeref duyar KİMYEVİ MADDELER:Bicarbonate de sodium,carbonate de sodium,carbure de calcium,soude caustique,carbonate de calcium pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • Her Cumartesi ne kadar zıplasam az 7 den 77 ye kadar her gencin mecmuası 19.SAYISI M.YARIN İ ÇIKIYOR Müvezzinizden istemeyi unutmayınız MİLLİYET:11811
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • RADYOLARI İMALÂTÇISI ELEKTROAKUSTİK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNDEN Bugünden itibaren tabrikamız telefon nt:marasmın olarak değiştiğini sayın dost ve müşterilerimize bildiririz.FAAL:7754 11766
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • liESSESSIIZE AİT OLM gJJ ^g *fh No.lu telefonun 4/9/1964 ta-X K ö S rihinden itibaren af Ql numara ile değiştiği ilân ÇAPAMARKA GIDA SANAYİİ A.Ş.Beşiktaş İstanbul BASIN:16576)11813
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • ARANIYOR Tecrübeli,asKerligini yapmış,tesviyeci,kaynakçı alınacak.Müracaat:Saat 15 17 arası.Tel:71 64 18 İLANCILIK 2032 11786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • ingilizce Sekreterlik Kurslarına öğrenci kaydına başlanmıştır.Yalni2 genç kızlara mahsus olan bu kurslar her gün saat 9'dan 12(ye kadar devam edip 1 Ekimden itibaren başlıyor BERLITZ USAN DERSANESİ İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • BİÇKİ DİKİŞ YURDU Kayıtlar başladı İstiklâl Caddesi Büyük Parmakkapı Mis Sokak 12,Telefon:49 57 92 REKLAMCILIK 3059 11754
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • NEVİN ve YILMAZ UNSAL oğulları HAKAN'ın doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Haseki Hastahanesi 2/9/1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • IBIBJs Baştarafı Birincide I ttrecek niteliktedir.Yunanistan bugüne kadar Adaya 10.000 kişi-Itk bir kuuuett resmen çtkarttığtna re bunlar Türk toplumuna «e-1 i ua Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • SÜEDA GÖNENÇ ile KEMAL MORALİ Gazetesi tstihıarat Şefi)katılandılar 1964 Beyoğlu İLLİYET:11746
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • AC!BİR ÖLÜM Genel Müdürlük Haberleşme İşleri Müdürlüğümüz Amiri Süleyman GÜRBÜZ'ü kaybetmiş bulunuyoruz.Kıymetli mensubumuzun ölümü dolayısiyle acımız sonsuzdur.Merhuma Tanrıdan rahmet ve kederli aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • AİLE REİSİMİZ Ankara Musevî Cemaati Sayın HAHAMI AVRAAM PAPUSADO vefat etmiştir.Cenazesi 4 Eylü:1964 Cuma saat 12'de A.tkara Musevi Sinagogundan kaldırılacaktır.Çelenk göhderlknerhe&j rica olunur.PAPU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • MEVLİD-İ ŞERİF Ailemizin büyüğü Melek BAYRAKDAR'm aziz ruhu için 6.9.1964 Pazar günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde okunacak Mevlidi Şerife dost.akraba ve arzu edenlerin teşrifleri r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • M E V L I D Aramızdan ebediyen ayrılan esim ve sevgili biricik annemiz EMİNE ÇAPIN'ın vefatı dolnyısiyle 5.9.1964 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü öğle namazından sonra Aksaray Valide Camiinde mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • T—ı mim ıı 11 im in ilium ı—mı—m MEVÜD-İ ŞERİF Biricik aile büyüğümüz Hacı Hüsnü Albayrak'm ruhuna İthaf olunmak üzere 4 Eylül 1964 Cuma günü bugün)öğle namazını müteakip Hırkai Serif Camiinde H.Niyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • M.Doğan Erkmen'in vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 5.9.1964 Cumartesi Eünü Lâleli Camiinde öğle namazını müteakip Hüseyin Sebilci.Yusuf Yetkin ve arkadaşları tarafından okunacak mevlld'e teşrifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • TEŞEKKÜR 27 Ağustos 1964 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan İstanbul manifatura tüccarlarından Konya 'h HİLMİ SUVARIKLI'nın cenazesinde bulunmak,telefon,telgraf ve bizzat teşrif ederek ve çelenk gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • Otel ve Plaj Tenzilâtlı mevsime başlamıştır.Ön oda 2 kişi 40 l ip a J| Arka oda 2 kişi 30 2 kişi*50 3 kişi 70 lira Yemek alakart tenzilâtlı Rezervasyon:b] 2ü 01/115 BASİN:1655)11814
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • I TEŞEKKÜR SevRili oğlum Hukuk Fakültesi son sınıf)talebesi Gürkan Güngöroğltı'nun elîm bir kaza neticesi vukubıılan vefatı dolavıslyle evimize çelen 1.9.1964 Salı çiinü de cenaze merasimine iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • Dz.K.K.İstihlâk Kooperatifi İdare Heveti Başkanlığından Kooperatifimiz MÜdürl'lfeÜri!deruhte etmekte bulunan Lvz Bnb.SİNASİ ÖZERSOY »on tâyinler dolayısiyle Koopemtifter avrıhms olup.bu aörev tiare He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • İhale İlânı Şubemizin Hasköy'de bulu nan eski binası tamir ve tadil edileceğinden işin mahiyeti şubemizden öğrenilerek tek j liflerin en geç 9/9/964 saat 16'ya kadar verilmesi ilân oliı j nur.j Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • i GOLDEN LİON BİSİKLETLERİ NEW LİON DİKİŞ MAKİNALARİ KÜSEOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ Sirkeci,Muradiye cad.Köseoğlu pasajı REKLAMCILIK 3137 11797
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • SERMAYEDARLARA Amerika'dan gelmiş ve gümrükte bulunan çok sUrümlü bir emtianın çekilmesi için 90.000 doksan bin)lira sermaye aranmaktadır.Tel:22 71 06 İLANCILIK:2171 11787
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • İ&YVA ŞUYâjC»MiNDE KURTSAN MUSHIL 6AZ0ZU i ECZANELERDE BULUNUR REKLAMCILIK 082 11756
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • Makarios ile Papandreu I Baştarafı Birincide aynı görüşe sahip olmadığı artık açıkça ortaya çıkmıştır.KİPRİYANU YİNE ATİNA'DA Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu bugün Atinada beklenmektedir.Kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • Orta sondaki engelliler liseye kayıt olabilecek Ortaokulların son sınıflarından engelli olan öğrenciler de normal mezunlar gibi Pazartesi akşamına kadar liselere kaydolunabileceklerdir.Mazeretleri yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • BELİRLİ ÖLÇÜLER DIŞINDAKİ t Baştarcıfı Birincide hakkı saklı kalacaktır.Bundan sonra «Yapı Tasarrufu» açtıranlar ise,yeni şartlara bağlı olacaklardır.1 DOLAR 11,43 TL.Genel Müdür işçi dövizleri hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • KALKINMA HIZI Baştaraft Birincide tuıınlarında bir önceki yıla oranla bir azalma görülmektedir.Plânlama tahminleri,bu yıl tarımda geçen yıla nazaran gelir seviyesinin daha düşük,sanayi sektörü gelir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • S ATI UK Sahibinden 203 PEJO Otomobili,temiz.Ekspres Matbaası Cağaloğlu 39 MİLLİYET:11804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.09.1964
  • İnönü harbe doğru gidiyor» dedi Baştarajı Birincide dası kısmında,Türkiyeye,hükümranlığı kendisine ait olacak ve Türkiyeye anavatanın ayrılma/bir cüzü sayılacak bir araz:verilecek.Bu sahanın tam olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.09.1964
  • Süvarinin ilk uazıs yarın!Spor alanında yurdumuzun tanınmış otoritelerine sahip bulunan «MİLLİ-YET»,İzmir'ü.Türk futbolüne hediye ettiği büyük kıymet ADNAN SÜ-VARİ'yi de kadrosuna almıştır.İngilizce,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • Hapoel Fenerbahçeyi İsrail'e davet etti" Hapoel,Fenerbahçe'yi 22-23 Eylül tarihlerinde İki maç yapmak üzere Tel-Avlv'e davet etmiştir.Durumu tetkik eden tdare Heyeti,Millî Lig maçlarını da göz önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • Kaur,Fenerbahçe mağlûbiyetini normal buldu Federasyon Teknik Direktörü Saim Kaur,Milli Takım namzetlerinin Fenerbahçe önündeki mağlûbiyeti için «Normal netice» demiştir.Fenerbahçe'nin başarısının,bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • PgEg| mm i?c illllil ğ& ^1 ğ Pplil Ife '38&İ tm îfe'vS S L#0*İ w 7 J.i £ğ8»?Avrupa Kupa Galiplerinde,Kızıl Yıldız'ı âdeta eze rek 3-1 yenen Glasgow Rangers futbolcuları toplu hald;"Avrupa Kupa Galiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • AVUSTURYA'DA "HAFTANIN Yi OZCAN ARKOÇ •Avusturya'da panter kaleci» özcan'a Polonya ve Portekiz maçları için izin veren Austria,8 bin dolar ve masraflar karşılığında iki maç yapmak üzere Türkiyeye gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • Talât,Uğura izin alındı.Sarı-Kırmızıhlar Ayhan için Ordu takımı idarecileri ile temas ediyor ALATASARAY Futbol Takımı 9 Eylül'de Avrupa Kupa Galipleri Turnuası ilk turunda Magdeburg ile yapacağı karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • TÜRKİYE LİGİNDE NE YARABİLİRLER?ANKARAGUCU YENİ MEVSİMDEKİ MAÇLA-RI 2-galibiyet Hacettepe'yi ve Demirsporu 2-1 yendi)1 beraberlik Gençlerbirliği ile 0-0)2 mağlûbiyet PTT'ye 3-0,Şekerspor'a 2-1 yenildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • KÜÇÜK HAYRANLARI METİNİ RAHAT ÇALIŞTIRMADI Galatasaray futbol takımı dün öğleden sonra kampa alınmıştır.Antrenör Naci özkaya sabah yapılan idmanda Metin'i özel bir çalışmaya tâbi tutmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.09.1964
  • BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI Büyük bir merasimle başlayan Greko Romen stildeki ilk gün müsabakalarında TAKIMIMIZ DUN 4 GALİBİYET.2 BERABERLİK,1 Beşergif,Ayvazf Uçar ve Aksu Erdem,Yılmaz berabere,Mete ma ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor