Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Amerika'nın Acheson Plânının ilk şekline söyleniyor Türkiye'nin plânda tadilâtı kesin olarak reddinin,ilk şekle dönüşe yol açtığı bildiriliyor CENEVRE,A.A.'nm özel muhabiri Mücahit TOPALAK bildiriyor)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Çapulculuk,düşmana hizmettir A m EDENl şekilde ve kanunî çerçeve içinde belirtilmesi ge-r I re'cen i"/Ankara ve Istanbulda bazı taşkınlıklara yol açtığına ve camların taşlandığına üzülürken,önceki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Özlrak,«Yürüyüşlere mâni olunacaktır» dedi ANKARA,ÖZEL İçişleri Bakanı Orhan öztrak izinsiz yürüyüşlere manî olunacağını,bu konuda tedbirler alındığını söylemiştir.Bakan,Izmirde cereyan eden müessif o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • AHKARADA BİR NÜMAYİŞ TEŞEBBÜSÜ ÖNLENDİ ANKARA,ÖZEL Ankara'da dün bir nümayiş kısa zamanda önlenmiştir.Zafer Meydanında başlıyan nümayiş Bakanlıklarda teşkil edilen askerî barikatlarda son bulmuş ve ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • BAKANLAR KURULU Kıbrıs işini görüştü ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün saat 17.00 de Başbakanlıkta Başbakan İnönü'nün başkanlığında toplanmıştır.Uzun süre devam eden toplantıda İzmirdeki son nümayişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • AP Meclis Ortak Grubu yarın toplanıyor ANKARA,ÖZEL AP Meclis Ortak Grubu yarın saat 15'de olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.Toplantıda,son dış olaylardaki gelişmeler karşısında Meclisin devamlı çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • sss?Yanlış duymayalım Gazetelerimiz yazıyor:Türkiye'de yer gök Kıbrıs diye inledi.Oysa asıl inleyen yerle gök değil,yerle gök arasında kalmış olan Kıbrıstaki Türklerdir.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Sınır kavgası yüıünden Hadım'da 7 kişi öldürüldü KONYA,A.A.Hadım ilçesine bağlı Aladağ bucağı ile Döngelli köyü halkı arasında bir hudut meslesinden çıkan anlaşmazlık,silâhlı çatışma halini almıştır.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Vatan Caddesindeki Zafer Bayramı tpreninde iştirak eden birlik bayrakları topluca geçerken."Zafer Bayramı» kutlandı Ankara7da,Silâhlı Kuvvetler adına konuşan bir subay "Verilecek her görevi sabırsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • MIHI PİYANGODA KAZANAN NUMARALARIN tİHKİ TTntİ SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • ARİTMETİK PROBLEMLERİ SAMI ERTEK İLKOKUL I.II.f III.SINIP İleri memleketlerde 10 12 senedenberi Matematik öğretimi ve anlayışında oldukça önemli adımlar atılmıştır.Bu yenilikler için Sami Ertek tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • INONU SON OLAYLAR HAKKINDA KONUŞTU Başbakan,kanun dışı hareket ve gösterilerin cemiyette intizam ve emniyetten eser bırakmayacağını bildirerek,bu gibi hareketlerin mahcurlarına dikkati çekti Başbakan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • mirde olaylardan 80 kışı nezarete alındı NATO Karargâhı,Fuar,Yunan Konsolosluğu kordon altına alındı.Fuarın yarın akşam açılacağı sanılıyor İZMİR,ÖZEL I" ZMÎR'de önceki gece başlayan ve sabaha kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • i W K R a W A LAR Mfc önceki gün Ankarada yapılan nümayişte halkın ve talebelerin yürüyüşünü önlemek için kurulan askerî barikat.•Poll,ve İnzibat kuvvetlerinden kurulu barikatı yararak ileri geçmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1964
  • Grivas "Yunan silâhları ile döğüşüyoruz,dedi LEFKOŞA,A.P.AA.Sabık EOKA lideri Grivas dün Magosa civarındaki bir köyde yaptığı konuşmada,Kıbrısa sadece Yunanlıların yardım ettiğini söylemiş ve «Yunan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • Kıbrıs dâvasında hatâlar zinciri KIBRIS dâvası hep aleyhimize işliyen sekiz aylık bir sürenin sonunda,bu konuda İyimserliği elden bırakmamış olanları haksız çıkararak,en çetin ve en korkunç safhasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • Kekliklerin biri inip biri kalkıyordu G eçenlerde Çiftehan istasyonuna trenden bir yolcu indi.Sırtında tüfeği,yanında torbası,kıyafeti yerli yerinde tam bir avcıydı.Doğruca kahveye gitti.Oturdu bir ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • İİİfiief*^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Sotiri İbsatorya'nın bu sütunlarda naklettiğimiz mektubu dolayısiyle açılan tartışma geçen hafta içinde de devam etti.Bu defa aldığımız mektuplar daha ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Topkapı sur dışındaki otopark sahasında mevcut yazıhaneler kiraya verilecektir Topkapı sur dışında tesis olunan otopark sahasında mevcut yazıhanelerden 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • SAM ŞUBESİ Gazi Caddesindeki YENİ BİNASINDA HİZMETİNİZDEDİR REKLAMCILIK 3054 11552
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN «Acil ihtiyaçlar» Kotası ilk yarısından talepte bulunacak sanayicilerimizin 15/9/1964 tarihi akşamına kadar Sanayi Şubesine müracaatları rica olunur.BASIN 15978)11567
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • BAŞAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDEN Beyoğlu 7 nci Noterliğince tasdikli 17.7.1964 tarih ve 9253 sayılı umumî vekâletname ile şirketimizin Cagaloğlu hususî acenteliğini ifaya yetkili kılman Salih Bilen)in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • KİRALIK DEPO Eyüp Defterdar Fabrikası yanında,denizde rıhtımı bulunan 500 metrekare üzerine inşa edilmiş iki katlı cem'an 1000 metrekarelik betonarme depo kiralıktır.Aylık kira:3000 TL.Müracaat 22 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • TÜRKİYE Suites!BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ BİNASINDA i HİZMETİNİZDEDİR Taksim,Cumhuriyet Cad.No.S.Doğu Palas afti'1' i i" i AL 7283 11554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • Sayın doktor ve eczacılara J& i:3 III Erythromycin-PIERREL)Kapsül 250 mg.erythromycin base'a tekabül eden propionyl erythromycin ester lauryl sulfate 12 kapsüllük şişelerde piyasaya arzedümiştir.PlERR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • ABAJUR İMALÂTÇILARINA Yeni çeşit abajur kâğıtlarımız satışa arzedilmlştir.Telefon:22 35 58 İLANCILIK 2040 11535
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • illinin m ıı 11 ıı.nun in nil nil in ı.ılımını Bilinçli olmalıyız E JyAMAN zaman halk ve gençlik kütlelerinin E jğf kanağını fırlatan bir heyecan taşması içinde,meydanlar dolusu,caddeler boyu büyük E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • 1965 YILINDA İSVEÇ'DEN 25 BİN TURİST GELECEK önümüzdeki yıl içinde İsveç'ten Türkiye'ye hava yoluyla 25.000 turist gelecektir.15 günde bir 90 kişilik kafüeler halinde gelecek olan İsveçlilerin otel iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • YASLI BİR ADAM DENİZDE BOĞULDU Ahırkapı sahillerinde 60 yaslarında bir erkek cesedi bulunmuştur.Yapılan incelemede cesedin Taksim'de oturan Niko Noti adında birine ait olduğu ve boğularak öldüğü anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1964
  • İstanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Şile kazasının Sofular köy okulu bina ve hela tamiratının 13.626,91 lira keşfi dairesinde yaptırılması.İlk teminatı 1.022,02 liradır.2 Beykoz Ağaçlama Fidanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • KIRIŞIKLIKLARA KARŞI O0O0 Şok tesirli SÜPER ANTİRİD CREME SUPER-VISON REKLAMCILIK 2894 11550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • V»V\VV*»+V»\Tecrübeli,askerliğini yapmış,tesviyeci,kaynakçı alınacak.S Müracaat:Saat 15 17 arası Tel:71 64 18 S İLANCILIK 2032 11536 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • 7S0U-W»1"'.rtififttı tf set* ^«¦isW^1 V\UV V\4#S« 600 ^a Ue FAAL 7274 11553
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • ayıftara b:a^lann^ıştır.yi BKüŞUR İSTEYİNİZ^ GÜVEN DERSHANESİ teieföıv:49'4227 İLANCILIK 2032 11533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • m »ftyes-İ&?*F m $L-m SAYİN PERAKENDECİ MÜŞTERİMİZ,Mevsim başSangıcı dolayısîyle mübayaaSarınız serassm;teşhir maksadı ile açmış olduğumuz Osmanbey perakende satış mağazamızı ziyaret etmenizi rica ve.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • KALE a£KA CAt4URl⣣.MEpEM,$AHA İÇİNDE Bid TAKlM 2AP-TıVE Ö6Û2Î-TUi-UMİ?AClLAe TAK.IMI ÖüP-AVa/K4f-AV«M fcEMEfiN.Tîye omi.TüuiMOft-WE 0140 O.'arA-ÖılcALl Ml VAC FuTllOlCULAC ACASINDA^ NE iMtfMıfetÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • Sayın halkımızın hizmetine girmekle şeref duyar Ziraat Bankası muhterem mudi ve müşterilerinden gördüğü yakm alâkayı gözönünde tutarak Cebeci Şubesinin açılışı dolayısiyle T5.000 LİRALIK Pendik Ajansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • YARIN HAVA HASHN)tACAir?m ^Mğ Yurdumuz,Balkanlardan saritmış bulunan yüksek basınç ile Karadeniz sahili boyunca gelip geçen kötü hava ayırımlarının etkisindedir.Bu durumda:Batı bölgelerimiz,Trakya,Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • BİR Kİ$!YE BİR KİŞİYE 100.000 w3' CEM'AN LİRA LİRA LİRALIK İKRAMİYELER SON PARA YATIRMA TARİHİ 5 EYLÜL 1964 REKLAMCILIK 2985 11547
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • 11111 11111111 111 111 11111111 I 1111111 11111111111111.I 1111111 11 1111 1111111 ÖKUYUEÖLABIMLA NYE'DEN Ahmet Işık ve Mevlûd Karabulut yazıyor:İ 0 «30.VII.964 tarihli Milliyet gazetesinin,Takvimden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1964
  • MİRAS İSTEYEN 150 KADINDAN ALTISI MAREŞAL SAR1T Kendi giıti,kadınlar kaldı.AYLAND'm Başbakanı Mareşal Sarit Thar.arat ölmeden evvel resmî ve bir numaralı karısı Vichitra'yı yanma çağırıp sayısını tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • SEMı" SHv 3i'ı_İN San-fAAKTA DEVANA EDECEK-SEM söVi_eve/aem Fakat SANCAK İÇİM ıZİN 'i 2~»v İSTtVoRSAN HA-VIR.Dİ ORuOA BAZI ŞEYL-ERl' OÜŞÜNMErç GÜZEi-OlR PAHAT,TEK TA-RAPVj OuuncA OEĞERSrz,KÂTTA MATAUD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • SJSs i M LUP GÜL-ME-Ğe BûŞuAR.»v/SÖCÜMCE' Bı'lZDe»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • AmmvamXiM VACA^IW.i» GCUtKiCCye KA-OAK Q»R.KAW-JS KOCAA* BE a BEKLJVECEWrri TTK t GEj_eü ÇOK oldu wo acaba?iĞîzrı' m s_j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • *Ş OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Gitmeyi İçinizin İstemediği yere gitmeyiniz.Pişman olacaksınız.#h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar is hayatınızı destekliyor.His hayatınıza zıt tesir yapıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • 1 2 3 4 5-6 8 910 SOLDAN SAĞA:1 Malını dü-İnmeden harcayan;Yuva efradı.2 Mitolojide ask İlahı;Yoketme.3 Operator;Nevi şahsına has cins nevi.4 Adalete,hakka dayanan muamele;Göğüs.5 Ayrılık hasreti.O 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • Hicrî Pazartesi 31 Rumi 1384 1380 K.thir Ağustos Ağustos u 1964 18 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 6.24 10.38 Öfcle 13.14 5.29 İkindi 16.55 9.10 Aklara 19.44 12.00 Yatsı 21.19 1.36 Inısik 4.33 8.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • C Ufhl Milliyet Gazetecilik A.S.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDÎ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul MUddr.HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR apor kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • ÎLAN TARİFESİ 2,3,4,5 inci sayfalarda santimi 40 TL e)7 ncl sayfalarda santim)35 TL Birinci sayfada baslık 200 TL DUftUn,Nisan,Nikah.Vefat ve Teşekkür İlanları santime kadar 7.sayfada)00 TL m KUcük il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • ISTANBUL Orta Dalga 423 metre 7.30 Açılı» Kısa haberler Şarkılar 7.45 Hafif mUzlk 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestralarından 8.45 Sansonlar 00 Türküler ve oyun havaları 9.30 Atlı karınca 9.45 Hafif müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • Yazan:Mary STEWART Türkçesi:Selâmi îzzet SEDES Bir müddet konuşmadık,sonra:Suç ortağınız hesabına izleri yokediyorsunuz değil mi?Mümkün.Ama dinleyin,ne düşünürseniz düşünün,size doğruyu söyledik.Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1964
  • Bu devirde bir karıncayı bile öldürsen,senden hesabım sorarlar.Bir Deli ilacıdır,varsın söylesin.Bir kızdır,orospuluk eder.Milletin ağza donunun bağı değildir ki çekip bağlayasm.Söylerler.Yutacaksın.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • KÖYLÜ,MEVSİMİNE GÖRE ANCAK UCUZ GIDA MADDELERİYLE KARNINI DOYURABİLİYOR ıç,eı yuzu İS ENEN yemekler mevsimden mevsime değişmekle beraber,genel özelliğini muhafaza eder.Yaz,kış değişmeyen bir yemek var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • KASTELLİLER 1 Eylülde kupon alacak müşterilerimiz kupon mukabili tasarruf bonosu sattığımızı bilgilerinize arzederiz,22 13 89 22 36 44 B KASTELLİLER Tasarruf Bonosu sahiplerinin ve tasarruf bonosu alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • J» ^*8L JÜ «SSİBİiS 8 »Sİp A ^öi fos.i «Sir A W SATELSK EMLÂK u BAKIRKÖY Bahçelievlerde asfalt üzeri köşebaşı çamlık 600 m2 arsa satılıktır.22 79 68 n ŞEHREMİNiNDE 2 katlı bahçeli ev Melekhatun Mah.Bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • Sevil Demirören,Doğan Dönmez.Sargun Arkman,Alâattln Çamlı,Orhan Sönmezgll,Cumhur Mut,Mustafa Çoban,M,Kemal Yavuz,Erol Nigiz.MIZIKA Birol Çökmez,Zeki Onaran,Samim öker.Kaya Çatıkkaş,Halil Yiğit,Ertuğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ SATİ ALİNACAK Hacettepe Tıp Merkezi tesisi için aşağıda cins ve keşif bedelleri yazılı inşaat malzemesi kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.Bu işlere ait keşif ve şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • Banka vs Ticaret Hukuku Enstitüsü Onuncu Bankacılık Kursu Kayıtlan 2 Eylülde başlayacak,16 Eylülde sona erecektir.Kurs'a Türkiye'nin her tarafından Lise mer.unları veya bankalarda iki sene çalışmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM OCAKLISINDAN 1.Ortaklığımız İhtiyacı için 275 metre,takriben 620 kg.5X50 mm.Bakır Bara satın alınacaktır.2.Muhammen bedeli 13.020.TL.olup muvakkat teminatı 651.TL.sidir.3.İhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • EMİNÖNÜNDE OTOPARK SAHASI İLE BEYOĞLUNDA BİR DÜKKÂN KİRAYA VERİLECEKTİR T.C.Emekli Sandığı İstanbul İrtibat Bürosu Amirliğinden:1 a)Eminönünde Mısırçarşısı yanında Sandığımız mülkiyetindeki arsa otopa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1964
  • Bursa Levazım Amirliği Satmama Komisyonu Başkanlığından Tahmini Geçici C İ N S t MİKTARI Tutan Teminatı İHALE LİRA KR.LİRA KR.GÜN VE SAATİ Kemikli sığır eti 80 000 480 000 22 950 5/9/1964 11.00 10 000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • IRlA^A ÇEŞİTLİ HABERLER BEATLES grubu Amerika'yı birbirine katarak turnesine devam ediyor.Her gelen haberde gençlerin nasıl bayıldıklarını,nasıl kendilerini yerden yere attıklarını uzun uzun anlatıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • B rı BR 3 kolonya:Hariçteki dostlarınıza Pf ı-vrt fxfc TURİSTİK KOLONYASINI göndermekle turizm davamıza hizmet etmiş olursunuz B İLANCILIK 1957 11541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • Gümrük Tarife No 84-61 BUHAR VENTİLİ STOP VALFLARI)ND16 15 ilâ 300 mm e ÇEK VALFLARI i ND16 Şg 15 ilâ 200 mm 0v.s.Bu valflar 120° Cp(ab.atm.16 kg/cm* veya 300° C,p(ab.atm)13 kg/cm3 ısıya kadar buharla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FlORENCE NİGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1964 1965 ders yılı için öğrenci kaydına başlanmıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • Rakipsiz Batı Almanya Motorlu bisikletlerini Türkiye'nin her tarafındaki acentelerimizde ısrarla arayınız.Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA ve Ort.Kom.Ştl.Galata Nesli Han tstanbui Tel:447554 Telg.LAMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • İMALÂT ŞEFİ ARANIYOR istanbul'da bulunan bir işletmenin plâstik ayakkabı dairesinin mesuliyeti verilmek üzere,otomatik enjeksiyon makinelerinin işletme ve bakımı ile iş organizasyonu alanında tecrübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • İMAGIR OTOBÜS FABRİKASININ.İMAL ETTİĞİ OTOBÜSLER İZMİR FUARINDA Teşhir edilmektedir ISTANBUL*!BakTrköy Bahçeli evler—İLANCILIK 2086 11537
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • NİŞKOZ Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketinden:Adapazarındaki fabrikamızda istihsal etmekte olduğumuz NİŞASTA,GLİKOZ,DEKSTRİN,YAĞLI KÜSPE ve KEPEK gibi çeşitli mamullerimizi 1 EYLÜL 1964 TARİHİNDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • Demir,Teneke,Cam,Tahta,Bez,Mukavva,Plâstik üzerine her türlü yapıştırma işlerinizde NİŞKOZ DEKSTRİNİ KULLANINIZ Fabrika:Nişkoz T.A.Ş.Adapazarı Büro:Tahtakale,Tomruk Sok.No.10 Telefon:22 78 76 D06U REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • BAYANLAR DİKKAT [Sivilce,çil ve yüzünüzdeki lekelere karşı.SAVAŞ ÇİL İLÂCI KULLANINIZ Bir tecrübe sizi ikna eder İLANCILIK 1680 11538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • ^mJ-111 yeni telefon numarası 47 98 00 4 Eylül 1964 ten itibaren Doğu Palas'daki The Shell Company of Turkey Ltd"in Merkez yazıhanesine ait yeni numaranın kaydı rica olunur.REKLAMCILIK 3073 11544
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • TÜRKİYEDE SOSYALİZM HAREKETLERİ VE SOSYALİST HİLMİ üstad Münir Süleyman Çapanoğlu tarafından telif edilen bu I çok mühim eser:Türkiyede ilk defa sosyalist partisini kuran meşhur iştirakçi Hilmi'nin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Tahsisli itlıal malları listesinde kayıtlı Sanayi Bakanlığı emrinde gözüken Sun'î ve Sentetik iplikler,Elektrolitik teneke,demir ve çelikten saçlar,dekape saçlar ile halital
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • Bankamızca 20.000 adet klâsik tip kulplu kumbara yaptırılacaktır.Bu işe ait umumî ve hususî şartnameler Ankara'da Bankamız Tevdiat Müdürlüğünde,İstanbul'da Galata Şubesinde,İzmir'de İzmir Şubemizde gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • BAYANLAR için Yalnız 1 Eylülden 30 Eylüle kadar ipekli fiyatların 30 SENE garantili yorganlık Atlas satenlerimizin seri renkleri çıkmıştır.L.K.L.K.4.00 liraya satılan Sof 3.20 6.00 Tafta 5.30 7.00 Ast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • 4 S Sinemasında.Bugün matinelerden itibaren iki efsanevi kahramanın amansız mücadelesi.RENKLİ FRANSIZCA CINEMASCOPE ULYSSE Confre HERCULE Herkül Ulis'le çarpışıyor)GEORGES MARCHAL MICHAEL LANE Seansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 38 35)Herkül Ulls'le Çarpıtıyor G.Marchal M Lane R.F.EMEK Tel:44 84 39)1 Sessiz ve Derinden Git B.Lancaster t.2 Tokyo Tatili G.Ford R.l.İNCİ:Tel:48 45 95)1 Hop Dedik O.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • A MAYDA ARKAN ile JAMES HUD-SON evlendiler.Croydon London.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ŞADÎYE ÇER ile FİKRET ÖZBEK evlendiler.30.8.1964 Fındıkzade MİLLİYET 115G1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • TEŞEKKÜR E Birinci doğumun kötü sonucu-s nu unutturup,bizleri Aslı'mıza E kavuşturan çok kıymetli Doktor l Muzaffer ARGUN'a E ve ayrıca Hemşire Safinaz Cin-5 göz'e minnet ve şükran duygu-E larımızla t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • İMDEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR T.K.I.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli KSföürleri işletmesi Müessese Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Bolu Orman İşletmesinden satm alman ve alınacak olan 35 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • İstanbul 6.İcra Memurluğundan Dosya No:961/4428 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 6.500 lira Preskolt marka buzdolabı,7000 lira Beko marka vitrin buzdolabı,2000 lira Auer marka kömür sobası,200 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • SEBZE VE MEYVE ALINACAKTIR 1 Müessesemizin bir yıllık sebze ve meyve İhtiyacı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle eksiltmeye konmuştur.2 Bu işe ait geçici teminat 3000.liradır.3 Şartname,mukavele p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • TAŞIT SATEN ALINACAKTIR 1 Kurumumuz tarafından 1 tane kaptıkaçtı İle 3 tane otobüs satın alınacaktır.2 istekliler bu işe ait idari ve teknik şartnameyi Ankarada Malzeme,Istanbulda Bahçekapı Yeni Valde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İST.SATINALMA MÜDÜRLÜSÜNDEN 1 Kurumumuz istanbul Sağlık tesislerinden;istanbul,Paşabahçe,Nişant&şı,Eyüp Hastahaneleri ile Bakırköy Doğum Evi ve Dispanserinin bir yıllık ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine Asistan Alınacaktır Fakültemizin Göz ve Anestezi Bölümlerine Asistan alınacaktır.Bu Bölümlere gireceklerin Tıp Fakültesi mezunu olmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Milletin istemediği ka Baştarafı Birincide vapılmaya başlanırsa az bir zamanda cemiyette intizamdan,emniyetten eser kalmaz,böyle bir hal medenî bir cemiyet için her türlü zararları ve tehlikeleri herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Kadınların zekâsı,göğüs ölçüleriyle ters orantılı HOUSTON,A.A.Baylor Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlerinden Dr.Erwin Strassman,bir dergide yayınladığı makalede şu açıklamada bulunmaktadır:«Bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • AMERİKA'NIN ACHESON PLANI Baştarafı Birincide dur ve bu noktalar sözde kalmamış,yazı ile de tesbit edilmiştir.MAKARİOS YUNAN OYUNU Cenevrede hâkim olan kanaate göre,Acheson plânının bu ilk şeklinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • kıbrıs için öne sürülen tâvizler ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor Kıbrıs için Enosis'i kabul ettiğimiz takdirde verilecek tâvizlerden bir kısmı belli olmuştur.Batılı kaynaklardan çıkarılan bu haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Millî Piyangonun 30 Ağustos 1964 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılm ıstır.Ik ramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:257165 numara 1.000.000 lira 218141 numara 500.000 lira 232922 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLARDI t Baştarajı Birincide rasim komutanı ile birlikte birlikleri teftiş etmesiyle başlanmıştır.Günün anlamını belirten konuşmalar sırasında Silâhlı Kuvvetler adına söz al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • MEVHİBE İNÖNÜ KAZA ATLATTI Başbakan İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü dün akşam üzeri ucuz atlatılan bir trafik kazası geçirmiştir.06 AF 666 plâkalı dolmuş,Vali Refik Caddesine gelirken frenleri patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • MUHALİF YUNAN BASINI,MÜNASEBETLERİN KESİLMESİNİ İSTİYOR ATİNA,AA.Ankara ve Izmirde yapılan Amerika,Yunanistan ve Sovyetler Birliği aleyhtarı gösteriler muhalefet tarafından hükümete yeni bir hücum ves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • so içişi mımn altina alindi Baştarajı Bimıcide DÜNKÜ OLAY Fuarın dün kapalı olmasına rağmen kapılarda pek çok kişi toplanmıştır.Bu arada bir gün önce yırtılan bayrakların yerlerine çekilişleri sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • MARA'DA SIKI TEDBİRLER ALINDI ANKARA,ÖZEL İzinsiz yapılacak nümayişlere mâni olmak üzere Ankara dışından iki birlik Kızılay ve Kavaklıdere semtlerinde mevzilendirilmiştir.Ankaradaki bütün birlikler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ^ss reran rasBB Bn ran nss I OLMAZ KİL BR Baştarajı Sekizincidem Ve maçı bu sebeple kurtardılar.Maç,bir' sezon başı finali için fazla hızlı ve canlı idi.Galatasaray'ın baskıya girince,bunalan defansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Özfrak,»Yürüyüşlere Baştarajı Birincide niyetlerine teşebbüs etmişler ve bu teşebbüsleri içinde yakalanmışlardır.102 kişi adalete teslim edilmiştir.Adalete teslim edilme sebebi olarak Gösteri ve Topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • G R İ V A S t Baştarafı Birincide duğunu bildiren Grivas,ENOStS isteklerini tekrarladıktan sonra şöyle devam etmiştir:«Rum Kıbrıs aleyhinde çalışanları ve Yunanistan hakkında şayia yayanları îkaz eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ^yfe-ŞüYU İÇIMİNDE^ life v. A:t,İ m HURTSANğ MuSHlL GAZOZU İ ECZANELERDE BULUNUR ğ REKLAMCILIK 3082 11515
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Balfrap lakımı seçildi »V Baştarajı Sekizincide Kocaeli 105 puanla ikinci,Sakarya 101 puanla üçüncü,Bursa da 100 puanla dördüncü olmuşlardır.Klasman:1 Ali Karakuzu K.Eli)165 puan,2 Metin Salihoğlu İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON Baştarafı Sekizincide ra poz verircesine soğukkanlı bir vuruşla sokmuştur.İşte bu anda Mithatpaşa Stadında bir tarraka kopmuş ve 2-0 mağlûpken bile takımlarım candan teşvik eden Siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • İLÂN Tapu ve Kadastro Gene!Aidüriircünden Genel Müdürlüğümüzce Diyarbakır'da kurulacak oto tamirhanesini organize edecek ve işletecek bir Makina Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendisi alınacaktır Alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • YAĞLI BOYA ve BADANA HERİ YAPTIRILACAKTIR 1 İstanbul Operası sahne bloklarına ait yağlı boya ve badana işleri yaptırılacaktır.2 İstekliler 2.9 1964 günü akşamına kadar bu işe ait dosyayı TL.10—lira be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • Son Yayınları Toplu İş Sözleşmesi Konferansları)1 OĞ UZMAN,Dr.M.Kemal 2 Talns,Prof Dr Cahit Ankara'da İstanbul'da:İzmir'de Hukuki yönden Grev ve Lokavt.16.T.L.Çeşitli tktisadî Sistemler ve Siyasî Reli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Eskişehir Üçüncü Bölge Müdürlüğü hudutları içersinde Bolu tli dahilinde Düzce İlçesinin 13 km.Kuzey Doğusunda Hasanlar Köyü mevkiinde Mene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • m*+ımmjı İLA CONDITION ARANIYO a)380 Volt 50 Frekans Motorla mücehhez bir adet 25 ton soğutma gücünde takriben 8000 C.F.M.hava veren su veya hava ile soğutmalı AİR CONDÎTÎON cihazı ile,b)380 Volt 50 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1964
  • ALTINTEL ELEKTRİK EVİ MEMOUH AKTAR a EVLERE* OKULLARA FABRİKALARA MPİNGLERE OTELLERE GAZİNOLARA,LOKANTALARA HASTANELERE KIRILMAZ» MUHTELİF CAZİP RENKLERDE SICAĞA DAYANIKLI KOKU YAPMAZ ÇİZİLMEZ UCUZ Fİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.08.1964
  • Oyun haşlıyalı henüz 10 dakika olmuştu ki,Turan'a yapılan favlü İsmet hızlı bir atışla kaleye havale ediyor ve Beşiktaşlılar barajından seken top,Necmi'yi Maçın düğümünün çözüldüğü ân,İsmet'in penaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • Türkiye Baltrap BlrincUiklerinde çekişen müsabıklardan biri dikkatle atışını yapıyor.[İLHAN BAŞTAN] Baltrap Milli Takımı sefildi EYLÜL ayı içinde îsrail millî takımı ile karşılaşacak Millî atıcılık ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • Spajiç «İyi oynadık.Yenilsek bile üzülmezdim.Özarı,«Penaltıyı alsaydık,maç beşlik olurdu» dedi Necati Karakaya ANTRENÖR Spajiç,şeref turunu tamamlayan futbolcularım tam çıkış tünelinde durdurdu ve Siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • i Futbol kalitesi yönünden elbette kıyaslanamaz ama,bir Avrupa Şampiyon Kulüpler ve-i ya Kupa Galipleri ya da İn-I giliz Kupa finali,ancak bu çapta heyecan yaratıyor.İnanın ki,daha fazla değil.Bu bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • Güreş millî takımları Romanya'ya gidiyor Köstencede yapılacak Balkan Şampiyonasına Serbest,Greko-Romende tam kadroyla katılıyoruz 3jr EYLÜL tarihlerinde "W Köstencede yapılacak Balkan Güreş Şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • Uç finalist belii oldu:Beşiktaş,F,Bahçe,PTT Dünkü maçlarda PTT,Hacettepe'yi 2-0,Şe-kerspor,A.Gücü'nü 2-1 yendi.G.Birliği D.Spor 3-3 berabere kaldı SPOR-TOTO Turnuası'nda İstanbul grubu birinciliğini B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy 1st.Spor ijl G.Saray Beşiktaş Galatasaray G)Beşiktaş G)K-Gümrük Vefa D.Spor A.Gücü Şekerspor PTT Hacettepe PTT BT D.Spor G.Birliği VTI Ş.Spor A.Gücü n Altınordu K.Yaka ryi İz.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1964
  • O Türkiye Kürek Şampiyonasını Fenerbahçe kazanmıştır.Dün Kartal'da yapılan kıdemliler müsabakalarında tki Tek Dümencili,Sekiz Tek,Dört Tek Dümencili,İki Tek Dümencisiz yatışlarını Fenerbahçe,Dört Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor