Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • H ERENKÖY 1 MÜCAHİTLERİ ARASINDA «GÜN *İ V,'M J Erenköy bölgesinin kahraman mücahitleri Bum taarruzuna karsı rece gündüz elde silâh nöbet bekliyorlar,ölecekler fakat «Uruma,teslim olmıyacaklar.Nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • Hükümet,kanunî af işlemlerine karşı değil ANKARA,ÖZEL Adalet Bakanı Sedat Çumralı.Hükümetin kanunî yollardan icrasına girişilen af işlemlerine karşı olduğuna dair haberleri yalanlamıştır.Çumralı şunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • KASTAMONU'DA BİR OTOBÜS SOYULDU KASTAMONU,ÖZEL Şehrimizden Ankara'ya gitmekte olan ve içinde 35 yolcu bulunan Ula?otobüsü,İlgaz dağında,jandarma karakoluna 8 kilometre mesafede silâhlı ve maskeli kims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • MÜCÂHİTLERDEN PORTRELER Manga kumandanı:Bıyık Dayı BIYIK DAYI Manga kumandanı Bıyık Dayı!Larnaka'lı Refet Hasan Bıyık!Çok evvel Londra'ya gitmiş,iş tut muş.Kıbrıs Türk'ü tehlikeye dü şünce gönüllü gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • ass?355© BÜYÜDÜKÇE Gaziantep'te kodamanların parmağı olan bir kaçakçılık şebekesi yakalanmış.Şebeke silâh,kahve,kokain üzerine çalışıyor ve bütün yeryüziyle temasta bulunuyormuş.Zaten biz ötedenberi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • LOKANTA TARİFELERİNE 15 50 ZAM YAPILDI Belediye lokanta tarifelerine zam yapmıştır.Lüks,1,2 ve 3 üncü sınıf lokanta tarifelerine yapılan zam miktarı genel olarak yüzde 15 üe yüzde 50 arasında değişmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • İSKECE OLAYI İLE İLGİLİ ÜÇ RUM TEVKİF EDİLDİ ÎSKEÇE,A.P.Geçen Cumartesi günü bir camie bomba atılması ile ilgili olarak üç Yunanlının tevkif edildiği dün resmi makamlar tarafmdan açıklanmıştır.Yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • ATİNA da HAVA Kıbrıs'ın Türk uçakları tarafından bombalanmasından sonra Atina'ya gönderdiğimiz Dış İstihbarat Şefimiz Sami KOHEN yurda dönmüştür.Sual Cevap şeklindeki aşağıdaki yazıda,arkadaşımız 2 ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • KONUŞAN Mmeîih problemleri Yazan:SAMİ ERTEK İLKOKUL SINIF L SINIF II,SINIF in.Müfredatta modası geçmiş,lüzumsuzluğu anlaşılmış,öğrencinin fikri gelişmesine yararlı olmıyan güç problemlerin kitaplarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • GALATA KÖPRÜSÜNÜN BİR AYASI 78 SANTİM YÜKSELDİ Galata Köprüsünün Karaköy tarafındaki ayağının 78 santim yükseltilmesi ile İlgili çalışmalar dün sabah saat 6'da bitmiş ve Cumartesi gecesi trafiğe kapat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • Yunanistan,Acheson plânını kabul ediyor.UThant Cenevre'ye gidecek ASSOCIATED PRESS Ajansının Atina mahreçli bir haber yorumunda,Yunan hükümetinin Kıbrıs ihtilâfını hâl için Amerika tarafından ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • SOM DAKİKA MAKARİOS ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR Başpiskopos bugün Yunan hükümetiyle doğrudan doğruya görüşmek üzere Atina'ya gidiyor LEFKOŞA,A.P.Makarios,Kıbrıs'ın Rusya ile askerî yardım konusundaki görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • BİR GENCİN ÖLÜMÜ,ERZURUM'DA OLAYLARA YOL AÇTI ERZURUM,DÜNDAR İHSAN ÖZDEN bildiriyor Bir pavyonda çıkan kavga sonunda yaralanan ve daha sonra ölen bir gencin,polis dayağından öldüğü iddiası olaylara yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1964
  • SAYILI GÜNLER.K IBRJS meselesinin en geç on gün içinde bir anlaşmaya bağ-lanması zaruret halini almıştır.Bu zarureti doğuran çeşitli sebeplerin en önemlilerini şu şekilde «ıralayabiliriz:I n Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • İki cambaz bir ipfe oynamaz İ ZMTR Ftıan'nm açılış töreninde ilk konuşmayı Belediye Başkanı Osman Kibar yaptı.Kibar konuşmasının başında Fuar'daki yenilikleri anlattı,katılan devletlere ve firmalara t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • SEKRETER ARANIYOR Ingilizceye vakıf daktilo bilen sekreter aranıyor.Müracaat:Milliyet Gazetesi dağaloğlu.MİLLİYET 11230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • İSTANBUL ÖZEL.W«M$LIK* MİM ARLİK OKVL.KJ j 06REIMCİ KAYDINA BASLAPI Oersler tamamen IstsTnbul Teknik Üniversitesi profesör ve doçentleri tarafından verilecektir.Okulumuzda istanbul Teknik Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Çukobirlik de alıma girişti ADANA,ÖZEL Çukobirlik bine yakın ortağından pamuk alımlarına başlamıştır.BirHğe çejitli kaynaklardan 135 milyon liralık kredi «ağlanmış bulunmaktadır.Bölgede rekoltenin geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Cumhuriyet Ata)lira 92.80 82.90 Reşat Lira 141.00 142.00 Hâmlt Lira 104.00 105.00 înKfliz Kral)122.00 122.50 Fransıa Napolyon)94.00 94.59 24 ayar külçe altın Gr.13 67 13.68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Plânlı iktisat ve kamu teşebbüsleri GÜNÜMÜZDE iktisadi ve toplumsal bir nitelik kazanan demokratik ve siyasal rejimler,çıkış noktası olarak devletin iktisadi hayata müdahalesi gerçeğini kabul etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • MALÛL GAZİLERİN ŞEREF GÜNÜ KUTLANACAK Türkiye Harb Malulü Gazileri şeref günü 26 Ağustos Çarşamba günü saat 17 de Taksim Meydanında vapıljçak törenle kutlanacaktır.Aynı gün saat 18 de de ropna.ı?Gazil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Ç.E.K.SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPACAK Çocuk Esirgeme Kurumu fakir çocukları sünnet ettirmek için Gülhane Parkında sünnet düğünü tertiplemiştir.29 Ağu?tos Cumartesi cünü yapılacak sünnet düğününde SO'den fazla f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 21 11 98 ve 21 34 44 Telefonlarımız 25.8.964 de 21 71 00 21 71 01 olmuştur Arzolunur.AVNİ ŞAŞA Ticarethanesi MİLLİYET 11224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI'nın SİNOP ŞUBESİ 27 Ağustos 1964 tarihinden itibaren 40.000.liralık özel ikramiyeleriyle halkımızın hizmetindedir.TÜRKİYE HALK BANKASI L TÜRKİYE HALK BANKASI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ İÇİN 35 KİŞİYE YETKİ VERİLDİ Emniyet Genel Müdürlüğü 35 kişiyi «Fahrî trafik müfettişi» olarak görevlendirmiştir.«Trafik kazaları» nı önleme cemiyeti» tarafından seçilen 35 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • i^TIMMII'IIMIIIIIIMII KIYI YOLU PAZAR akşamı Yenikapı ile Kumkapı arasındaki kıyı yolunda gezmeye çıktım.İstanbul'un o semtlerdekl bütün yan mahalleleri buraya dökülmüşlerdi.Bebek'le Büyükdere arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • r—TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.SA YIN MÜŞTERİLERİNE Yarın,Bankamızın kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle,bütün şubelerimiz kapalı bulunacağı arz olunur.GENEL MÜDÜRLÜK V FAAL 7119 11202
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • DENİZ MOTORU ALINACAKTIR Şartname Satmalma Servisinden alınabilir.Tekliflerin en geç 28/8/964 saat 17.00 ye kadar verilmesi lâzımdır.ETIBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ BASIN 15829)11218
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Pilfg İl forrtsponöeıır?Institute M Kî «i Bu mükemmel metodHa—siz de Türkiyenin neresinde olursanız olunuz evinizde,kendi kendinize en kolay,en doğru ve en kısa zamanda İNGİLİZCE-FRANSIZCA-ALMANCA Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Romanya'nın sanayii ve dış ticareti SOVYET Bloku'na dahil Romanya,son zamanlarda yavaş yavaş ekonomik ve siyasî alanda hazımsızlık gösterme eği limlndedir.tljrllilerin belirttiğine göre.Romanya da yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Şeker kamp Londra'da şeker fiafları 39 sterline düştüğünden zararına ihracat yapılıyor SAKARYA.Zekâi ERDAL bildiriyor YURDUN çeşitli bölgelerindeki şeker fabrikaları yeni kampanyayı açmıştır.Adapazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1964
  • Tehlikelerle dolu bir mevsim geliyor.YURDUN dört bir köşesinden gelen haberler,tarım-sal ürünlerimizin yavaş yavaş elde edilmeğe has-S landığını göstermektedir.Basta pamuk,fındık,incir ve pancar olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • Herkes onları arayadursun.7 yaşındaki Turgut annesini Beşiktaşta kaybedince kardeşiyle Mecidiyeköy'deki evlerine geldiler CAHİT LZEN Beşiktaş'ta kaybolan ve polisi saatlerce seferber ettikten sonra Mc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • TC ZİRAAT BANKASI YII-İNDAr İlli arını Ziraat Bankasın toplayanlar aaimalkâr»iıiç|kari BASIN 15538 11215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • IŞ\Ğ»\SÖNDÜS?M& SiZı ŞİKÂVET ^S ^y\GÖRMÜŞ?MUSUN Si t îçeRÎOE OKJÜÇ MALAR duyduk,efeîsf VAR VAKUMDA».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • TUUİMBAa-J.AK.£uTİ?Ol KULÜBÜNf İTİtöATİAfcl A&AMAK.ILÜ A^TMıSru.İ$JE,A&PÜUANi?A2Şu{ DfR UTT/MAN PAY I Ol_E üRuyofcMU5" yak ibikli yicîr,M&.fft £MAY» t A PONUH ÜsTjjNE O M PAPA İ-AFON TETİRİN PUPuiii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • "RABAK,ELEKTROLİTİK BAKİR VE MAMULLERİ ANONİM ŞİRKETİ Şirket telefon numaraları 4/9/1964 tarihinden itibaren:479000,479001,479002,479003 olarak değiştirilmiştir Mağaza telefonumuz eskisi gibi 44 81 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • m s.S.YARIN HAVA HASIL OLACAK AH Yurdumuz,kuzey bölgelerimizden geçen kötü hava ayırımları ile güney bölgelerimizde bulunan sıcak çekirdekli alçak basıncın etkisindedir.Duruma göre yarın:Trakya,Marmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • •lıııımıımıınıı miminin il mı il mim OKUT OKUYUCULARIMLA her Pazartesi yaptığım hasbıhali bu hafta,bâzı sebepten dolayı bugüne tâ'like mecburiyet hâsıl oldu.Mazur gürülmekliğimi rica ederim.Esin Nemli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • Trenin sürüklediği adam kurtuldu Arabası parçalanan arabacı,lokomotifin ön tamponuna asılarak 100 metre sürüklendi ve kurtuldu YILDIZELİ,AA.Samsun istikametinden gelen marşandiz treni,istasyon yakının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • TURK DEMİR DOKUM FABRİKALARI yeni telefon numaram 21 66 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • Akşam eve gelince,yemek pişirilmediğini gören Ahmet,karısının kafasını balta ile uçurdu SAKARYA,ZEKAI ERDAL yazıyor KYAZI'nın Boztepe köyünde bir adam 3 çocukla ve 12 yıllık evli karısını batla ile öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • TURK GÜZELİ ŞİŞE AÇIYOR Dünya güzellik yarışmasına katılan Türk güzeli derece alamayınca simdi Miami'de bir takım gö Keystone Ajansının gönderdiği resim altına bakılırsa gün hava ç*k ııcakmış,Türk güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • ¦P &rf *w HariçteKi dostlarınıza bir turistik PE-RE'JA gönder-mekle memleketin turistik davasına da hizmet etmiş olursunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1964
  • İŞ BANKASININ ÖRNEK BİR İCRAATI:Türkiye İş Bankasının,mensupları için İstanbul ve Ankara'da üç tip üzerinden yaptırmakta olduğu kooperatif apartmanlarından birinci kısmı teşkil eden ve Ankara'da Çanka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • AMAM ŞU AŞICA BAKiMse:vsİ»nu_er.IT me ıs AMC7ne İlvŞU HAVVASJL-ARj $PM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • StflAOA 'ÇERDE j SENtN* «ÇİsJ So»CTUAA~ ŞOO DRAHMİ »LE.BEKU W AT.AT^CAKSIW 1 5**g?OWAvfAA' İCAPM/ZJOJ^l-AJSL^ OUAAiyAYlAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • aLJ ĞURU-TUSUN_DEN BİR ^M OuSUN B^kSI/VM SENlV-4Kt QUjaui_TÜCÜ dc e^-JiwKi V^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • r m^mm m?m'm;r 7.45 8.00 8.15 8.45 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.30 12.50 13.00 13.15 13.30 13.50 14.15 14.30 15.00 17.00 17.05 17.15 17.30 17.57 18.00 18.10 18.30 18.50 19.00 20.00 Açılış Kısa haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Sürünün önünde giden ve kılavuzluk eden koc veya teke;Tersi su.2 Asya'da bir devlet;Evin toprak İçinde kalan kıs-j mı.3 Kişiler;Yapılan veya olan İS.4 Kızıldenlz'in çatalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • ıC OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak!Bugününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecekj& KOVA BURCU [21 Ocak 19 Subatl Yakınlarınızın alâkanız iyi bir yola gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İne)sayfalarda santimi 6,7 nd sayfalarda santimi Düğün,Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime 40 TL.35 TL.200 TL.90 TL.1 TL.ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 TL Aylık:40 TL.Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDt İPEKÇt Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HİKMET CÜLDEREN tfpor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK idare Müdürü» NURETTİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • HierT SALI Rumi 1384 25 1380 Ağustos A0u«-tot tt 1964 12 VAKİ T VASATİ EZANİ GUnet 6.18 10.23 öfile 13.16 8.21 İkindi 17.01 9.08 Akşam 19.53 12.00 Yatsı 21.31 1.38 İmsak 4.27 8.32 i—m 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • Yazan:Mary STEWART Türkçesi:Selâmi îzzet SEDES oh Hayır,neden sordunuz?Beıi kapıya kadar getirdi,size bâzı düşüncelerinden bahsetmek için West Lodge'a gidiyordu.Ne söyleyecekti,biliyor musunuz?Evet bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1964
  • Bu hallerde takatsiz kalıp kendisini anasına karşı kabarıp gelen öfkeye bırakıyor,sonra da kendisine acımağa başlıyor.Kendisini bir çocuk ölüsü gibi kederli,saf,kahrolmuş,bırakılmış,çaresiz buluyor,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • Köy kadınının erkekten kaçması sadece bir şeksiden ibarettir,esastnda kadın sadece kendisine dünür göndermiş olan erkekten kaçar bu da 3-5 i geçmez insan irin ı-ı Kuisal sayılan bir konudaki tartışman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • Samsun Amasya Ordu bölgesi SERVİS İSTASYONU hizmetinizdedir.Kaptan ağa mahallesi Siper pasajı No.1-2 SAMSUN İLANCILIK 1977 11207
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • CVC,lâstiğin gövde ve sırtının birbirinden ayrılmasını tamamen bertaraf eden harika bir birleştiricidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • İLÂN Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1964 1965 ders yılından itibaren yurt içi yüksek okul ve Fakültelerin aşağıda yazüı branşlarında teşekkül imür hesabına yenider.3C öğrenci o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • TELEFON SANTRALLERİ OTOMATİK ve MANYETOLU TELEFONLARI Galata Nesli Han istanbul Tel:44 75 54 Telg:MEKASEL istanbul fLAKCIMK 1702 11209
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • 33.İZMİR ENTERNASYONAL FUARINDA Romanya Pavyonunu ZİYARET EDİNİZ Makina sanayiinin,Petrol sanayiinin,Kimya sanayiinin mamulleri i le Rumen malı diğer mamulleri orada görebilirsiniz DASLN 15267)11218
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1964
  • t «9 k.tu Bear NKARA 66 84 SATILIK EMLAK LEVENTTE kaloriferli sahibinden ucuz daire 63 65 11 TEPEBAŞINDA 7 oda betonarme 125.000 kat 27 31 89 KURTULUŞTA koşebaşı daire 44 25 87 MODANIN en güzel yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • İs adamlarının dikkatin 0 Her işte evvelâ Hollanda'yı düşünmek en emin yoldur.Hollanda'ya güvenilen KUM Hollanda Kraliyet Hava Yolları ile ucunuz.KLM ile uçarsınız İstanbul'dan her Pazartesi,Çarşamba,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • BALKAN MELODİLERİ FESTİVALİNE KATILIYORUZ Yugoslavya başkenti Belgrad'da 1 2 Eylül tarihlerinde tertiplenen «Balkan Melodileri Festivali» ne memleketimiz de katılacaktır.Türkiye'yi Tülây German,Erol B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • dm 1311 S| YÜNLERİ ALÂMETİ FARİKA ve MARKAYA.DİKKAT OAKCIUg 18M 1U2I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • BBSS RR tn—BÜLENT T A R C A N MUSİKİ 0« 9 «O rami urn H ER sene Ağustosunda görmeye alıştığımız Halk Oyunları Festivali,folkloru-muza karşı duyduğumuz ilgiyi bir H alışkanlık haline getirdi.Yaz ge-I l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • SİNEMÂÎAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 03 35)Monte Cristo'nun Esrarı R.t.EMEK Tel:44 84 39)1 Krallar önde Gider F.Sinatra,T.Curtis t.2 Cazibeli Kadın Kim Novak R.t.İNCİ:Tel:48 43 95)1 Caiman Ask T.Sorav.T.Yig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1964
  • Yeni Sinema sezonu yaklaşırken Neler Beyoğlu sinemalarının mevsimlik programlarında Avrupa filmleri sayıca az olmakla birlikte kalite bakımından daha fazla ümit verici görünüyor SİNEMA piyasası yeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • ÜMRAN ÖZAK ile T.Mimar OKAN SARMAN Nişanlandılarflahkesir 24/8/1964 MİLLİYET 11105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • NEJLA GÖKÇE ile NEJAT GÜNAYDIN Nikahlandılar «4.8.1964 İstanbul 11215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • FİLİZ TARI ŞEREMET)ile Dr.Operatör SELAHATTlN TARI Evlendiler.Beyoğlu 24.8.1Mİ MİLLİYET 11198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • dertnojert 7T sivilce"-*""'3 van.K.arö»n İLANCILIK 2009 11214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • JÇ Yüzünüzün lekesiz W.4 sivllceslz,ergenlikslz jj/olması İçin M SAVAŞ ÇİL 5 7* İlâcı kullanınız S^ Uutlaka tecrübe ediniz."j|r İLANCILIK 168D 11212
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • MEVLİDİ ŞERİF GRİPİN LÂBÖRATUVAIU ile PURO TUVALET SABUNU ve FAY FABRİKALARI sahip ve müessisi ECZACI Necip Akar'.ruhuna ithaf olunmak üzere vefatının 7 nci senei devi,yesine tesadüf eden 28 Ağustos 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • KOL SAATİ BULUNMUŞTUR Sinemamızda bir kadın kol saati bulunmuştur.Sahibinin Atlas Sineması Müdüriyetine müracaatı rica olunur.MİLLİYET 11192
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • 3S-3^S8£3S!Hokkabaz,Elektrikli Kukla,her kesin sevgilisi Hakkı Molla ve ARKADAŞI Sünnet olacak yavrularınızın I bir an evvel dA-vetlerini bekler.Adres Galata Necatibey Caddesi Leblebici Şaban Sok.Işıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Birinci Türk Yüksek Öğrenim Kurultayında Senato protesto edildi Birinci Türk Yüksek öğrenim Kurultayına katılan delegeler,harçlara yapılan son zamlar dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Senatosunu sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Batık savaş gemisi,balıkçı teknesini batırdı RİO DE JANEIRO,OZEL İkinci Dünya Savaşında bir çok düşman üsleri ile gemilerini imha eden ve sonunda Atlantik'te batırılan «Graf Spee» geçenlerde bir balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • MAKARİOS I Bağtarajı Birincide haberleri de yalanlamış,«Bu bir para meselesi değil» demiştir.Kıbrıs konusunda süratle bir anlaşmaya gidildiği hakkındaki haberlere değinen Makarios,«Kıbrıs'ın tam onayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Korkunç bir kararla ondan daha önce davrandım,elime geçirdiğim ağır bir demiri başına doğru kaldırdım ve olanca hızı ile indirdim.Kocam bir külçe gibi yere yığıldı.Bir müddet cesedine baktım İşlediğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Şimdi ası!mesele t Baştaraj\Birincide nistan birliklerini tekrar NATO'nun ei rine vermek zorunda kaldı.Hükümet bu devamlı politika değişikliğinin sebebini halka izah etmekte zorluk çekti.Bir kere daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • BİR GENCİN ÖLÜMÜ t Baştarajı Birincide Garnizon Komutanı Tümgeneral Reşit Pasin,5 yaşlarında bir çocuğu kucağına alıp kaldırarak kalabalığa göstermiş ve «Bu yavruyu adalet diye bağırtan kişiler,vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • İşte/M,VOLVO TURBO DIESEL Muntazam servis Bol yedek parça Tediyede kolaylık L 47515 VOLVO nun mevcut diğer modelleri l 40507!Mıkllyı »ı ln|ilt Ijlrri İçin tn l 48508:Ağır hlımıt l(la kimya* I 4B50B tj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • J BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN I YENİ MELEK i SİNEMASINDA İlk defa gösterilecek BOZGUNCULAR PARTY CRASHERS)Büyük macera filmi Artistleri:CONNİE STEVENS FRANCES FARMER Seanslar:12 2.15 4.30 6.45 9.15 İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • İLÂN AVRUPA VEYA YERLİ JİGGER ARANIYOR Pamuklu mamullerin boyanmasında kullanılmak üzere 160 İlâ 180 cm ende mal boyama kapasiteli;teknesi paslanmaz çelik:sıkma silindirli;kapaklı veya kapaksız hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Yeni telefon numaralarımız 21 67 00 21 67 01 21 67 02 MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.FA AT.7127 11Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNDEN:AFİŞ YAPTIRILACAKTIR Derneğimizin dünya çapındaki faaliyeti ile kan ve gençlik mevzularımızı ifade edebilecek,dört rengi geçmemek üzere ve 57X82 eb'adında üç ayrı mevzuda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Fevkalâde zarif ju*^ T ILL A NİKAH ŞEKERİ çeşitler^ evlenme töreninize ASALET KATAR m PASTA-BİSKÜİ-ŞOKOLA-DONDURMA I lattkJJU Cad.44 02 10 44 37 11 KarakAy Kadıköy Iskrirsi Karsısı)44 45 28 FAAL 7133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • KIRMIZI KANATLAR ERENKÖY ÜZERİNDE l Baştarafı Birincide Giden emir Hayır)oluyor.Helikopterin üzerinde Birleşmiş Milletlerin,Barış Gücü'nün işaretleri,arması var.Tepedeki çocuklar yırtınıyor:«Papazın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • rı KİRALIK VİTRİNLER Sile Sineması holündeki vitrinler çok iyi şartlarla kiraya verilecektir.Müracaat:SİTE SİNEMASI İLÂNCILIK 1933 11206
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • Istanbul Liman Başkanlığından 1 Istanbul Boğazı Kandilli ile Arnavutköy arasındaki Boğaz atlama enerji nakil telinin çekilmesi dolayısiyle,22 Ağustos 1964 dahil)tarihinden 29 Ağustos 1964 dahil)tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • belirtmişlerdir.BAKANLAR KURULU KONUYU GÖRÜŞTÜ Bakanlar Kurulu dün saat 18 de Başbakan İnönü'nün başkanlığın da,Genel Kurmay Başkanı Cevdel Sunay'ın iştirakiyle 3 saat sürer bir toplantı yapmış ve Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • "NETİCE BU HAFTA İÇİNDE ALINACAK,Baştarafı Birincide ERKİNİN AÇIKLAMASI ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin dün «Kıbrıs meselesi bu hafta içinde bir neticeye bağlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1964
  • YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA TOPLANDI ANKARA,ÖZEL Yüksek Askerî Şûra dün Orgeneral Cevdet Sunay'ın başkanlığında Çalışmalarına başlamıştır.Şûranın gündeminde kıta sicil ve yerleri hakkında teklifler,Deniz Kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.08.1964
  • 2V If Mill)futbolcumuz Can Bartu'nun takımı Lazio,Catania ile 1-1 berabere kalmıştır.Resimde Çan'ı bir maçta rakip kaleyi zorlarken görüyorsunuz.1 jj CORRİERE DELLO SPORT'UN FİKRİ:an,ancak 10 ık oynuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • T 0 TO'D A 13 BİLEN YOK ANKARA.ÖZEL Spor-Toto'nun ikinci haftasının ilk tasnifinde 13 maçı bilen çıkmamıştır.12 maçı 12,11 maçı 89 ve 10 maçı 899 kişi doğru tahmin etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • Nedret,basketbol millî takımına davet edildi 16-20 Eylül tarihleri arasında Bükreş'te yapılacak Balkan Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek millî takım kadrosuna Nedret Uyguç yeniden davet edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • Dünkü Bayımızda «Ulvi Ye-i nal'm Gündüz Kılıçla pörüş-meyi reddettiği» yolunda ya-yınlanan haberin yanlış akset-I miş olduğunu,Kılıç'ın Yenal'-le görüşmek hususunda her-hangi bir teşebbüsü olmadığı-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • Barnes,"Tenisçi olmak zor,diyor Istanbul Enternasyonal Tenis Turnuasında tek erkeklerde birincilimi alan Brezilya şampiyonu R.Barnes «Avrupa'nın sayılı turnualanndan olan İstanbul turnuasında kazandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • Köstencede yapılacak olan Balkan Şampiyonası için güreş ekiplerimiz takviye edilecek BALKAN Güreş Şampiyonası seçmeleri bu sabah saat 10 da Olimpiyat Kampında yapılacaktır.3 Eylülde Köstence'de başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • AACÇ A I E GİTTİ SemD0,ik Olimpiyat Meşalesi dün saat 13.15'te Belediye VICy'^'"C yapılan törenle tekrar yola çıkarılmıştır.Törende konuşan Vali Niyazi Akı «Sulh ve hürriyet sembolü olan Olimpiyat Oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • KAPTAHLARM ^¦f«aı ı wm ı i Alfk ı ftl ftMt.um»»»»m.imim. ı,ı«ı NECMİ Beşiktaş kalecisi)E Milliyet'in görüşü:Her iki maçta da lık E oynadı.Plonjon ve ve blokajları emin.An-E cak yandan gelen toplara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • Yugoslav antrenör "Korkularım meğer boşunaymış,BEŞİKTAŞ Lubija Spajiç,«Beşiktaş,Fenerbahçe karşısında başarılı bir imtihan verdi» demiştir.«Fenerbahçe Beşiktaş maçını gördükten sonra bazı korkularımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.08.1964
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR ornat JiEIS3HH2BSHEEa MAÇ sıra No:3 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı takım *Hb Numaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor