Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • K OTUMSER,daha doğrusu gerçekçi tahminler doğru çıkmış Johnson,Papandreu'yu ikna edememiş,Washington müzakereleri i Kıbrıs meselesini çözecek yolu bulamadan sona I:ermiştir.Johnson dört üıılük gayretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • 4 MÜKÂFAT KAZANDI V Araştırma Mükâfatını bu yıl Doç.Dr.Orhan Ulutin ve Dr.Bülent Berkarda grupları kazanmışlardır.Dr.Ulutin Hemofili kanın pıhtılaşma kabiliyetinin bozulması sonucu durdurulamıyan kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • ÇIRA6AN CİNAYETİNDE YENİ İPUÇLARI BULUNDU Çırağan Otelinde önceki gün işlenen cinayetin tahkikatı devam etmektedir.İki milyoner arasında cinayete kadar varan anlaşmazlığı çeşitli yönden tetkik eden po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • İYİ l/j PO YAPS!Pil Planlandığı şekilde henüz inşaatı tamamlanmamış olmasına rağmen kulla-III l\l Ut^üLtA TArlLLSI nılmaya başlanan Çarşıkapi yeraltı yaya geçiti Bcya7ittaki vasıta duraklamasını kısme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • ionsorsyum isteğimizden aha az yardım yapıyor 215 milyon dolara karsı,üyeler 149 milyon verdi.Diğer yardımlarla bu miktar artıyor ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanı Ferit Melen,Türkiye'ye yardım konsorsyumunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • Ss ÂRNAVUTKÖY KIZ KOLEJİ MEZUNLARI Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden bu ders yılı mezun olan 70 öğrenci dün törenle diplomalarını almışlardır.Vali Niyazi Akı ile velilerin ve kalabalık bir davetli gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • Talât Aydemirin idamı ise avukatının müracaatı üzerine geri bırakıldı TT ANKARA,ÖZEL 21 Mayıs ayaklanması mahkûmlarından Emekli Süvari Binbaşısı Fethi Gürcan sabaha karşı Ankara Merkez Cezaevi bahçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • TİCARET REJİMİ 4 Temmuz'da açıklanacak I ANKARA,ÖZEL Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in dün Millet Meclisinde fındık fiatları ile ilgili yaptığı gündem dışı konuşmadan sonra söz alan Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • et Meclisi vergilerin açıklanmasını kabul etti Ziraî kazançları vergilendiren Kanun tasarısı da dün Mecliste kabul edildi ANKARA,ÖZEL VERGİLERİN açıklanması ve ziraî kazançların vergilendiren kanun ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • Devrimler aleyhinde konuşan A.P.İlçe Başkanı tevkif edildi ADANA,ÖZEL Karaisalı ilçesinde iki ayı ajan bir zaman önce Kuran kursunun açılışında yaptığı konuşmada devrimler ve millî birlik aleyhinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • «IZLEM» VE «DE» YAYINEVLERİ «HER YER TİYATRODUR» KAMPANYASI AÇTILAR pin^ Â^m^ja t 'k «HER YER TİYATRODUR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • İzmirli fırıncılar 11,5 kuruş zammı az buldular İZMİR,ÖZEL Belediyenin ekmek fiatlarma 11,5 kuruşluk zam teklifini fırıncılar az bulmuşturr?0 gram ekmeğin 60 kuruştan satılması konusundaki karara itir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • RUMLAR YENİ BİR SALDİRİ HAZİRLİYOR LEFKOŞA,AA.A.P.Kıbrıs kuzey batısındaki Dillirga belgesinde gerginlik gittikçe artmakta v.Rum tedhişçilerin bu bölgede bir saldırıya geçmeleri ihtimali kuvvetlenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • CİLDİNİZİN BAKIMI BU KREMLERLE BAŞLAR MEYVALI GÜNDÜZ KREMİ SİLİCO GECE KREMl İLANCILIK 665 8464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • o© YUH AH İKİLİ İ'HİH ABDİ İPEKÇİ NEW-YORKTAN BİLDİRİYOR İnönü,basın toplantısında gazetecilerden biri ile konuşuyor.Yanındakiler Erkin ve Washington Btiyükclçimizdir.Başbakan bugün Londra'da WASHINGT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1964
  • Johnson ile görüşmeleri biten Yunanistan Başbakanı Yorgi Fapandreuısrar efil Yunan Başbakanı,çözüm yolunun Birleşmiş Milletlerde bulunmasını Başkandan ısrarla istedi WASHINGTON'da Kıbrıs meselesi üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • düşünenlerin düşünceleri Spor Dünyamızda gerçekleştirilmesi gereken reform Karşılıklı sevgir saygı ve güven GEÇENLERDE bir güreş karşılaşmasını seyrediyordum.İki pehlivan ranla başla güreşiyor,rakibin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Akür Kablo ye Yalak Sanayicilerine 99,97 SAFİYETTE Demir Kereste Ticaret A.Ş.Galata,Tünel Cad.Transtürk Han.Tel:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİN RF.KLAMCn.IK 2325 8458
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • j Almanya'da!100 T.L.I i 33 Mark MÜNİH,M.E.AYDIN bildiriyor TURİST mevsl-minin başla-matından son-j ra değeri ar-tan paramız durumu-j tın Almanyada mııhafaza «emektedir Hâîen 10 liralık kupürlerden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • ı.ULSULUm Cumhuriyet 81.80 Heıat W7S0 j j Hamit 101.00 lngUix 121.00 j Napoleon 95.00 j 24 ayar külçe 13.55 AuiiiiMiMiuttilMMMWMMilittuiJMHH"*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • âzı krediler genişliyor 50 milyon liralık tütün ellerinde kalan 8 tüccar,bunu devletin almasını istiyor ANKARA,ÖZEL Hükümet ve Banka Kredilerini Tanzim Komitesi piyasayı ferahlatmak üzere ihracat ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • TÜTÜN TÜCCARLARI YARDİM İSTİYOR ANKARA,ÖZEL Karadenizli lekta tütün tüccarı iflâs halinde olduklarını il';sürerek HU rinde kalan tütünleri devletin satın almasını istemişler ve Hükümete başvurmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Amerika Romanya ticareti gelişiyor Amerikanın Doğu blokuyla ticareti günden itina artmaktadır.Ticaret Bakanı Hodges'in son konulmasında belirttiği gibi henüz büyük bir değişiklik olmamakla beraber Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • BALIKÇILAR,İHRAÇ İMKANININ ARTTIRILMASINI İSTİYORLAR İZMİK.ÖZEL îzmirll balıkçılar gemi sıkıntısı olduğundan balık ihracatımızın gelişemediğini ileri sürmektedirler,lalık-Ciların bildirdiğine göre Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Hokkabaz,Elektrikli Kukla,hı kesin sevgilisi Hakkı Molla ve Şeriki Dede Nâzım Sünnet olacak yavrularınızın bir an evvel davetlerini bekler.Adreı Galata Xecatihey Caddesi Leblehici Sahan Sok.Işıldar Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • BAYANLAR DİKKAT Sivilce,çil ve yüzUnüzdekl lekelere karşı.SAVAŞ ÇİL İLÂCI KULLANINIZ faydalıdır mutlaka tecrübe adiniz.İLANCILIK 651 8144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Bütün Çocuklar Tatilin keyfini yr okuyarak çıkarıyor 16 sayfa tamamen renkl ve resimli Fiatı 50 kuruş DOKUZUNCU SAYISI BUGÜN ÇIKTI i 3?H âdâ İ i mmmt müvezzinizden istemeyi unutmayınız &İ23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • TUZLA İÇMELERİ Karaciğer,Böbrek Tu» v« Kumlarından çifalanacağınız biricik eağlık kaynakları hususi doktoru,otel.lokanU ve hususî trenleri ve tam tejktlâtiyle hasta ve ziyaretçilerinin «mriııe açık bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Yılın 3 cü çekilişi «fa 100.000 Lira l At rtımû" doires' 5 a ı*t 10.000 Ura 350 Kİ5'YC 220.000 ur-Son para yatırma günü Haziran OSMANLI BANKASI İLANCILIK 892 M4»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Almanca ders verilir Velet Çelebi Sokak Sardunya Apt.Daire 8 Fmdıkzade MİLLİYET g42«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Sigortacılık tarihinde ilk defa TÜRK AMERİKAN sermaye ve teknik birliği 279 Cumhuriyet Caddesi Telefon:48 59 40 HARBİYE İSTANBUL Telgraf:JAMSİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • SATILIK MERCEDES 56 Model 180 Tip çok temiz Yeni Motor.Tel:44 84 75 MİLLİYET 8424
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Kamyon yasağı Salı gunu tekrar görüşülecek Trafik Komisyonunun 5 tondan fazla kamyonların gündüz «enire girmeleri yasağını kaldırması üzerine kararın Bakanlıkça onaylanması beklenmeden kamyonlar şehra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • "Ey siyah gözlü kadın.ŞAKKIŞLA'da o gUn hrr mnhallenln kadınları bir evde toplanmışlardı.Mevlid vardı.Nâmı civar İllere satılan M» kadın hafıı ilçrye binblr nazla getirilmişti.McvHdlıan kadının »efil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • SEÇİMLERLE 1 L G 1 L t ÖDENEKLER VERİLİYOR Son Senato aeçimlerinda görev alanlara dağıtılmak üzere.Beyoğlu îlç» Seçilin Kuruluna 75 bin liralık ödenek gelmiştir,ödeneklerin gecikmesine alışan Sandık K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • GALATADAKÎ YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR Galatada Tekel Başbaylinin deposu önceki gece tamamen yanmıştır,i saat »üren yangın sonunda depoya bitişik bir demir ticarethanesi de yanmıştır.Mustafa Balkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • POLİS.BÎR RANDEVU EVİNİ DÜN BASTI Teşvikiyede dün Ahlak Zabıtası Ekipleri tarafından bir randevu evi basılmıştır.Oya adında bir kadının İşlettiği evde 4 çift uygunsuz vaziyette yakalanmış,fuhuş yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Park ve bahçeleri geceleri serseriler istilâ ediyor Geceleri parklarda,korularda ve buna benzer yerlerde konak] ıyanların şehrin asayişini bozııcu olaylarda başlıca rolü oynadıkları tesbit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • Orhan Boran karısı Elizabet9e ayda 3500 lira nafaka verecek Muhtelif müesseselerden mahkemeye gel en bilgiye göre takdimcinin haftada 20 bin lira kadar para kazandığı tesbit edildi Program takdimcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • SİRKECİ'de Müracaat Sirkeci Doğubank İşhanı Kat 4 No.403 REKLAMCILIK 2261 «430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI 225.000 ADET AĞAÇ ATKI MASURASI ALINACAKTIR.Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 225.000 adet Ağaç Atkı Masurası kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • SATILIK Acele satıbk 6 metre boyunda Orijinal CRİSCRAFT deniz motörü yepyeni 125 beygirlik motörü ile.Moda Deniz Kulübünde Ahmet Reis'e müracaat.MtLLÎYET 8423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAÇ VE DEMİR SATILACAK)1 Şirketimizee istimal yeri kalmamış ve halen Istinye tersane sahasında bulunan takriben 400 600)ton saç ve demirlerin kapalı zarfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1964
  • YULAF SATIN ALINACAKTIR Ereğli Kömürleri İşletmesinden 1.Şartnamesine göre 1130 ton yulaf kapalı zarf usulü ils satın alınacaktır.2.Teklif zarfları 29.7.1964 Çarşamba günü saat 14 de Ereğli Kömürleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • 20 metre ilerdeki toplara rağmen o İki Aşık İsrail Ürdün sınır levhası altında görülüyor.Ürdün israil sınırında ressam kızla,şair sevgilisi bir kulübede yaşıyorlar RDüN ile israil'i ayıran sınırlar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Ölmeyenlerin bir kısmı da felç olup,sakal kalıyor BEYİN Cerrahî Profesörü Bülent Tarcan:«Trafik kazalarında,omur ilik ve beyinlerinden ya-ralanarak,Guraba Hastahanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • YAWN HAVİ NASİL OLACAK?Yurdumuz,mevsimine uygun,sıcak ve değişik yönlü hava akımları etkisinde bulunuyor.Bu duruma göre:Trakya,Batı Karadeniz bulutlu,Marmara,Ege ve Akdeniz sahili az bulutlu geçecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Bir hırsız iki gündür baygınlık numarası yapıyor ŞARKIŞLA,ÖZEL Ölü taklidi yapan bir dilsiz,ilçemiz Emniyetini ikİ gün meşgul etmiştir.Tavuk hırsızı olarak yakalanan Hacı Tart ismindeki dilsiz önceki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Muhtar köyde sokağa çıkma yasağı koydu ŞARKIŞLA,ÖZEL ilçemize bağlı Kızılcakışla köyü muhtarı Ömer Boztepe,köyde geceleri sokağa çıkma yasağı koymuştur.Yasak 22'den sabaha karşı 04'e kadar devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Samandağında domatesin kilosu 4 kuruşa düştü İSKENDERUN,ÖZEL Antakya'da bu yıl görülmemiş bir sebze bolluğu ve rekor denecek kadar sebze flatlarında bir düşüş kaydedilmektedir.Samandağında dün domates
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • m KiPATMlJlAR J J IN kApatiu^i flALk ABINDA WtylANMIflL İM^KIM IV-GENÇLERİN BîRN* VftfrElMBÎNi Rtİ.htyoıt.M |t,'V BİLMEZ HİjNf.«fc»BpNÖÖLUfuAT SAttKiN «RPİMJBHEKİNİP N)lHiPE&TiRMİ5,"B0Bı\MMlMTıNPAiHti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • I i i'b i C PAZARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR «1/Pendik Kaynarca Tel:53 48 01 7 fal"«Wnı«M»U—MİLLİYET 8450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Fabrikamız için 4 ton kapasiteye kadar muhtelif ağırlıkta font döküm yaptırılacaktır.Kullanılacak font hususî bir kompozisyondur.Alâkalıların gerekli malûmatı almak üzere fabrikamıza müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • İNŞAAT EKSİLTME İLANI Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin Armutçuk Bölgesinde yaptıracağı garaj salaşı ve önünün betonlanması,Sinema binasındaki lokalin tevsii ve Çimen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Barda ve plajda üstü açık mayo giyen kadınlar 1 Temmuz'da yargılanacak.Gına Lollobrigida yeni mayoların aleyhinde SAN JOSE,CALIFORNIA,A.P.ROUGE Room barında çalışan 25 yaşında Joy Sheridan adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Trafik kazasında yaralananların sayısı her geçen yıl daha artmaktad r.Yaralananların üçte hiıi ölmekte,kurtulanların çoğunluğu da çeşitli oıganîanndan sakat vt t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Çıkan 6.Fasikülü ile 3 te e in ta O S B 13 8 N ısa S Tfr ansiklopedisi K A O KN E V AİLE ANSİKLOPEDİ-Sİ de Hayat Ansiklopedisi gibi her ay bir fasiküİ olarak çıkmaktadır.Her fasiküldc 80 sayfa metin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1964
  • Her ihtiyaca ve her keseyi cevap verebilmek için;Şimdi 4 model buzdolabı imâl eliyor:AMBRA CWMtfa/Her tarafı itinalı,lüks!içi pembe renkli emaye!C Ayarlanabilen krome raflar!O Sıcak iklimlere uygun ••
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • ÖAACÜ Mi.VATIMDA GÖRMEDİ** AŞKII Bsn Böyle NBJ SİLÂH BAK,BAKALIM,KİEYLEVAPMIŞ:»wAR ÇUNIU_SovuE ALLAH KINA ER VARf CİNDE?neler«.T/TKEMF.yok Ki i oavul tozu KATIR TIRNAĞI KEDİ.KUYKUğu TIRNAK Cİ'«-AS».Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • SENJ TANI.AAl VORS UN AMA Bu "AAC MAB ADu KİŞİ SEM' ta NfYO^.BAK SAMA ADKS.sin;e Bui-ABİı_MİS i-ACA8A BİR GÜM Bie VE.RX3E TANIŞTIĞIM SONU tZA UMUTTU GUM BıRİSİ OUViAS'M BU ZAT 1 VOO ADRe.NE OUJR StMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • NE.OOROUMQj OCROüNiCü "V RAUNDU.EVrAun aau 3AŞ.uÂt üçüncü l_Aoı S*= L RAUNDA BAŞ.OE.A uAVıAOiNirz.DAMA 1.FAKAT Bu DEV=A Bütün GÜCÜMÜ TOR.LAVACAK VH LORlMS'ı TE.M 1 W* şv w P i V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • £oCUKLAfZJhJ HAB&Z V/EISMES H^CEKETE GEÇER SNAP.GİTME.W 5AVKUVOKbL_DÜRECEVa_EE-fi Z^VAl_l_ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • Hicri 1384 Sofar ir Cumartesi 27 HAZİRAN 19 6 4 Rumi 1380 Haziran 14 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneı 5.28 8.44 öi'le 13.17 4.32 ikindi 17.17 8.33 Aksam 20.45 12.00 Yatsı 22.48 2.03 İmsak 3.08 6.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.¦dm* Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 inci sayfalarda santim)40 TL.6,7 nd sayfalarda •antlml 35 TL Birinci sayfada baslık 200 TL Düğün,Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 3 santime kadar 7.sayfada)90 TL Küçük İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Bâzı hayvanların boynuna takılır;Cür'etkâr.2 Tersi cefa;Yabancı bir para.3 Parti;Bir Küıı 4 Bölse.5 Ses;Amerika Birleşik Devletleri'nln rumuzu.6 Yalvarma;Bir bağlama aracı.7 Yıl;Eskiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • Sfc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Bugün eğlenmek,dinlenmek İmkânı aradıkça aksilik çıkacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Subatl Yanlış bir haber aila içinde tatsızlık çıkaracak.S BALIK BURCU L20 Şubat 20 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • A'-SHV(5i"i_tfA Niüf\AÜNI KUThEPSi iV\1OŞ •AMA,3ENİİM ODAK\DA İÇM=L.iJTF'S.N.PURO »ÇECHGİN ZAMANI BAHÇE VE Ç\K İÇ)tf—t DOGlJSA.GUNMJ HE DİVESı' Oi-AKAK BAİ ^A NE AU2ı ACABA?¦Mili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • vZ;ISTANBUL Orta Dalga 428 metro 7.30 Acılı?Kısa haberler Oyun havaları 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşitli müzik 9.00 Şarkılar 9.30 Küçük konser 10.00 Kısa haberler Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • Ortada inkâr edilmesi asla mümkün olmayan bir takım hakikatlar var.Hayatının belirli bir devresini bir kumar fişi gibi tezatların belirsiz istikametine doğru sürmemiş kaç kişi gösterebilirsiniz bana.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.06.1964
  • Bir yolunu bulup,adamlara «ezdirmeden onlarla sabahlardan akşamlara kadar konuşuyor,bir an onlarda inanılır,güvenilir,demir gibi güçlü bir yan buluyor,onlara dört elle sarılıyor,azıcık sonra gözlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Doğu Almanya Anlaşmasından sun'î ipek ipliği talep eden mensubumuz sanayici firmaların 9o 10 nakdî teminat makbuzu ve 1963 fiilî sarfiyatını tevsik eden vesaikle Odamız Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • ELEMAN ARANIYOR En az 100 kişi çalıştıran bir müessesede iki yıldan aşağı olmamak şartıyla Müdürlük veya İdarecilik tecrübesine sahip,İş İdaresi,Organizasyonu ve Muhasebe sahasında ihtisası bulunan,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • SATILIK ARSA ARANİYOR Mecidiyeköyü,Yıldız Caddesi,Fındıklı,Spor ve Sergi Sarayı civarı,Vatan Caddesi,Atatürk Bulvarı'nın Unkapanı tarafı ve Belediye Sarayı Meydanı'nda 5-6 katlı inşaat yapmaya müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • s-DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.s-AKDENİZ Seyahatiniz için bu yıl yer ayırttınız mı?Geminin Adı Hareket Tarihi Giresun 27.Haziran 1964 tzmir 1.Temmuz 1964 Çriresun 11.Temmuz 1964 Ege.15.Temmuz 1964 Giresun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • Birinci denemesi geçen sene yapılan ve istikbal için de büyük şeyler vâdeden ikinci «19 Mayıs Samsun Karadeniz Fuarı-ndaki bâzı pavyon binalarından bir kısmının uzaktan görünüşü sun Karadeniz fuarı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • SATİLİK İPLİK MAKİNELERİ Mersin Fabrikamızda hâlen işler vaziyette Ring,Fitil,Cer ve Kart)İplik Makineleri satılacaktır.Taliplerin Tarsus'ta Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.adresine müracaatları.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • SATILIK EMLAK DEVREDİLENLER VASITA ARAYANLAR SATILIK,Bayramoğlu sahil mahallesinde,güzel manzaralı,bah-ell,küçük ev.22 15 90 KALORİFERLİ daireler,dörtte biri peşin,bakiyesi 10 senede.22 4S 65 ETİLERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • Devlet Plânlama Teşkilâtından Merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere Mütercim ve Daktilo Sekreter alınacaktır,İsteklilerin en geç 30 Haziran 1964 günü mesai sonuna kadar anılan Teşkilâtın Personel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.06.1964
  • Adapazarı Şeker Fabrikası TAŞ.den 1 Fabrikamız Merkez Ziraat Bölge Şefliği tohum,gübre anbarı inşaatı kapalı zarf usulü v« birim fiyat esasına göre eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli TL.180.000,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • EBONİT ve AKÜMÜLATÖR SANAYİİ A.Ş'den SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ,İSVEÇ TUDOR Firması ile işbirliği halinde bulunduğumuz ve en üstün kalitede imâl ettiğimiz akülerimize artan rağbet üzerine bâzı fırsatçıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • ISIF^S L.r 3i PHILIPS PHILIPS "Yıldızlar ve istekleri 'in JS programı bu akşam 22'de İstanbul Radyosunda Takdim eden ORHAN BORAN Misafir Yıldızı Kenan Pars REKLAMCILIK 2320 8456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • İDARECİ OLMAK İSTEYEN ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL MEZUNLARINA İşletmecilik İhtisas Programına Öğrenci Alınacaktır İstjnbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,İŞLETME İKTİSA-DI ENSTİTÜSÜ'nün İşletmecilik İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden İZMÎT İmalâtımızda kullanılmak üzere balyah sap ve kırık Batoz samanı satın alınacaktır.Teklifler,Trakya,Eskişehir ve Polatlı mıntıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • İstanbul Belediye Başkanı «ayın Haşlm îşcan'ın himayelerinde 27 Haziran Cumartesi gündüz ve gece İstanbul Hemşehriler Cemiyetinin tertiplediği Büyük Şehir Eğlenceleri Festivali GÜLHANE PARKINDA Sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • BÜYÜK ve DAİMİ PROGRAMA İLAVETEN BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM MISIR ve ARAP ALEMİNİN BÜYÜK RAKKASESİ ve KAHİRENİN EN BÜYÜK SAZ HEYETİNİ İftiharla takdim eder.Rezervasyon Tel:44 31 34 44 58 69 44 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı zarfla teklif alma usulü ile 14 ton tavuk eti satın alınacaktır.İhtiyacın 8 tonu Ankara teşkilâtımız içindir.2 İşin muhammen bedeli ve muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • NEFİS KNIK YEMEKLERİ DONDURMA HAMUR TATLILARI ve hususî plâstik kaplarda keşkül,zerde,aşure,krem şokola vs.satışa arzedilmiştir.ÖMÜR Müessesesi Yeni Londra Asfaltı.Tel:71 68 18-71 69 04 İLANCILIK 1161
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 0« 35)Kanlı Ok G.Montgomery H.t.EMEK Tel:44 «4 39)1 Aileden Sonra Ask G.Cooper,A.Hepburn I.2 Ucan Cambazlar R.î.İNCİ Tel:4S 95)1 Esir Kus G.Arsoy,N.Cehre.2 Yaban Gülü G.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • Pefaccî rolünde S Ünlü İspanyol aktrisi Sarita Montlel,Diktatör Mussolini'nln sevgilisi Ciaretta Petacci rolünde oynamak üzere teklif aldı.Bu rol daha önce gş E Soplıia Loren'e teklif edilmiş,iokat So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • Konstans gölıi kıyısındaki Bregreıız'de J.Strauss'ım Çingene Baronu opereti.Her taraf şıkır şıkır.Bu renk ve ışık dünyası değil,asıl mühim olan açık havadır.¦ZLEM ve De Yayınevleri.E geçenlerde önemli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.06.1964
  • epburn bir^^ çevirmeyecek Pahalılık rekoru kırması beklenen Angelique "in çevrilmesine başlandı MEL Ferrer'in eşi Audrey Hepburn bir sene müddetle film çevirmemek kararı aldı.Bunun nedenleri üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • 60 Senelik Şöhret,Vl X VVV SUPER KAUÇUK i-b İLE İMAL EDİLEN LASTİKLERİ TABİİ KAUÇUKTAN İMAL EDİLEN LASTİKLERLE İMALİNE POLİ-B KATILAN FISK LÂSTİĞİNİN MUKAYESESİ:100 Aşınmıya mukavemet Isıya mukavemet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Vadeli Orman Emvali Satışı Orman İşletmesi Ünye Müdürlüğünden M3 %7,5 Bölgesi İstif Yeri Parti No.İstif Ko.Adet M3dm3 Cins ve evsafı Muhammen B.Teminat Kumru Fatsa sahil Or.1 1 296 38,480 111.Sınıf Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Her Ailenin Aradığı Katlar:Bostancı'da Vükela Caddesi üzerinde,İstasyon ve Bağdat Caddesine 100 metre mesafede,birinci aınıf malzeme ve isçilikle yapılmış deniz manzaralı,yaz ve kıs İkamete çok müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • NADtDE DİKER lie ADNAN BALU nikahlandılar 25.6.1964 Kadıkor MİLLÎYET 8458
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • VEFAT Merhum Gümrük Müfettişlerinden Ahmet Bey'in oğlu,merhum Lütfiye Aydın'ın eşi v* merhum Güzin Aydın'ın babası.Merkez Bankası Müşavirlerinden İzzet Aydın'ın biricik babası Galatasaray Lisesi hocal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • VEFAT Bayan Sona Balyan,Bay ve Bayan Mıgırdıç Balyan,Bay ve Bayan Vohank Metiker'in sevgiU karşel,Galata piyasası tüccarlarının sevgili arkadaşı.Tüccar AGOP BALYAN 25/6/1964 Perşembe günü vefat etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • IİD 29 Haziran 1961 tarlhindt edebiyet* İntikal eden sevgili oğlumuz KADRÎ ANLI'nııt aziz ruhuna ithafen 29 Haziran 1964 Pazartesi günü Şisü Camii Şerifinde ikindi namazını müteakip memleketimizin tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • MUSTAFA AHMET SÖNMEZ ve EŞİ oğulları İNÖNÜ SÖNMEZ'in doğumunu do?t ve akrabalarına müjdelerler.12.6.1964 Manchester ingiltere MILLtYET S4S2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • OKSAN ve BABLR ALEMDARoğullarının doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.Güzelbahı,75 25/6,964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • M E VI ID Görevi başında ae'hlt dü«en,kıymetli evlâdımız Dz.Asb.Cvı.BARBAROS DENtZSEVERin ruhu İçin 28 Haziran Pazar günü öğle namazından sonra Üsküdar Doğancılar Camiinde Mevlid kıraat edilecektir.Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • AYİNİ RUHANİ Dul MüiOYAN.kardeşi Hayik Ml-NOYAN ve akrabaları arzuları ila sevgili evlâdı Acip Minoyaıvın ölümünün sene-1 devriyesi dolayısiyie 28/6 1964 günü saat 15 de Şişli Ermeni Mezarlığında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Turizm Danışma Kurulu toplantısı bitti Turizm Danıçma Kurulunun dünkü »on toplantısında bir konuşma yapan Turizm Tanıtma Bakanı Ali îhsan GöjŞrti?delegelerin tenkidlerlne cevap vermis ve bu konuda kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • ANKARA ANONİM TÜRK Sİ&ORTA SIRKETİ'nden Merkez talî acentemiz TARIK TJÇANER ile şirketimiz arasında münakit acentelik mukavelenamesi feshedilmiş olduğundan mumaileyh ile cari iş birliğimizin nihayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • KONSORSYUM I Bciîtarajı Birincide 215 milyon dolarlık program finansmanı talebimize karşılık olarak hu toplantı sonunda tiyelerin yapmış oldukları taahhütlerin yekûnu 140 milyon doları,hulmuştur.Konso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • İNGİLTERE.GRIVAS'A İTİBAR ETMİYOR LONDRA,AA.İi|gilte:s Dışişleri Bakanlığı,İngiljz hükûmetmin,^feırtı^^py»!ga karar'verdiği o yolundaki basın riahrrjprini Miıiıİ!alâ|a,U»'iOjl9rak.mcpair.in'guı?r^p^:c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • ANKARA'NIN TEPKİSİ ANKARA,AA.Dışişleri Bakanlığına yakın ve güvenilir çevrelerden öğrenildiğine göre.EOKA'nın eski tedhişçi lideri Grivas' İn Kıbrıs'taki yeni temas ve faaliyetlerl,Ankara'da dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Rumlar,Türklere karşı yeni saldırı hazırlıyor Baştarajı Birincide Kariyanis ile dün uzun süren görüşmeler yapmıştır.Nikos Samson,gazetesinde yayınladığı bir haberde Pirgo köyü muhtarımı.Dillirga bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • YENİ TEŞEBBÜSLERE GEÇİLİYOR Baştarajı Birincide rumculann İfade ettikleri derecede bir ümitsizliğe düşmüş değillerdir.Beyaz Saray çevrelerine göre.Washington görüşmeleri yeni bir ümit belirtisi getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Millet Meclisi vergilerin açıklanmasını kabul etti Baştarafı Birincide Senato,tasarının getirdiği diğer maddeleri aynen kabul ettiğinden Millet Meclisince bu konuda bir müzakere açılmamıştır.YERGİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • "III IWll'lll'IWWIMIMPI İYİNÎYETİMİZİ GÖSTERDİK müzakereleri müsbet sonuca varamadan bitmi-ştir.Durum Türkiye lehinde,Yunnnistan aleyhinde yorumlanabilir.Zira İnönü dâvayı çözmek için iyiniyetini bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • KONGO ÖNEMLİ OLAYLAR ARİFESİNDE.Menfada bir yıl yaşadıktan sonra eski Katanga Başkanı M.Çombe dün Kongo'ya döndü.Leopoldville hava alanına İnen Çombe,derhal resm' bir araba ile Barbakan Adula'nm çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • 20-21 Mayıs olaylarında ölen ve malûl kalanlara tazminat verilecek 20-21 Mayıa olaylarında vazife alanlardan ölenlerin ailelerine ve malûl olanlara ikramiye,iştirakçilerden ölenlerin ailesine d» tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • Papnndreu görüşünde ısrar etti Baştarafı Birincide ğunu İddia ettiği baskı hareketlerini göstermiş,öte yandan hangi seviyede olursa olsun İkili bir görüşme yapılmasına şartların müsait olmadığı kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • SIHHÎ TESİSAT YAPTIRILACAKTIR Denizcilik Bankası Salıpazarı inşaatımızın sıhhî ve kalorifer tesisatı kısmen malzemeli)yaptırılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Müdürlüğümüzden temin edilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.06.1964
  • SATIŞ MEMURLARI ALINACAKTIR 25 ile 35 yağları arasında,orta tahsil görmüş ve bilûmum motorlu vasıta kullanma ehliyeti olan satış memurları alınacaktır.Evli,aekerliğini yapmış ve İngilizce bilenler ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.06.1964
  • Şükrü,PTT i 1 e mukavele imzaladı Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin talip olduğu PTT beki Şükrü,dün kendi kulübü ile profesyonel mukavele imzalamıştır.Galatasaray kulübü İdare heyeti,Türkiye Kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • Fransız Ordu Takımının şöhretli futbolcusu Comhin'e Juventus kulübü taliptir.Fransızların Avrupa çapındaki santrforu Combin dedi ki:"Türk futbolu i Togay BAYATLI FRANSIZ Ordu takımı ile memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • DEV RAKETLER SAVAŞIYOR S5F£L-Avustralyanin bir numaralı raketi Roy Emerson,Yugoslav şampiyonu Pilic'i 4 sette 6-3,11-9,3-6,6-4 mağlûp etmiştir.Resimde Emerson bu müsabakada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • İngüter PEK yakında memleketimizde bir Antrenörlük Kursu açılacağı haberini memnuniyetle karşıladım.Ve bu aralık fikir vermek bakımından belki faydası olur düşüncesiyle Ingilterede gördüğüm ve göreceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • Ali Sami Yen Stadyomunun açılışında ilk maçı 22 Ağustosta Fiorentina Galatasaray oynıyacaklardır.Bu maçta futbolcumuz Can Bartu da yer alacaktıri)İstanbul Amatör İkinci ve Üçüncü Liginden Totoya dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • TAVZİH Dünkü nüshamızda AEK kulübünün temsilcisi olarak belirttiğimiz Refik Sadıkoğlunun sadece dostu Kokotoviç'in AEK kulübü ile yaptığı telefon görüşmesinde tercüman olarak bulunduğu öğrenilmiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • [MİLLİYET] Futbol Federasyonu üyeleri,İzmirli kulüp idarecileri ile yaptığı bir toplantıda aışıy abalılar c© İZMİR,ÖZEL ARŞIYAKA dün 25 metre.İlk mesafede üç dakika süren bir yürüyüş yapmıştır.Yeşil K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:Faruk AYRAL KOŞU:Favori:Züt,Plase:Sun Sine,Kristin.İKİNCİ KOŞU:Favori:Malatyalı.Sürpriz:Zıpzıp.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Tristes,Plase:Yıldız 60,İnkilâp.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Başak,Sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • 111 I CANDEMIR 120.000 TURGAY 120.000 SABAHATTİN 80.000 İSMET 70.000 BORUSSİA OZCAN Alman kulübünün şehrimizde Rhein millî kaleci ile görüştüteknik direktörü Omar Miste Arkoç yarın Almanya'ya gidiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • uhteremOzyuıtmaç emezf dedi Federasyon Başkanı "Pazartesi günü oynayıp oynamamak Altay'ın bileceği iş„ dedi.Altay ise değişiklikten Yolaç'ı mes'ul tutuyor Galatasaray futbol takımı Pazartesi günü Alta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • B.İsmail:«F.Bahçe'de yedek olmak da şeref» Samsun seyahatinde disiplinsizlik gösterdiği gerekçesiyle kadro dış bırakılan Fenerbahçeli bek İsmail Kurt B.ismail)dün şu açıklamayı yapmıştır:«Samsunda mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • Ordu finalleri devam ediyor Fransız takımı bu maçı kazanırsa şampiyon olacak.Beraberlikte takımımız avantajlı duruma giriyor DÜNYA Ordulararası Fut-bol Şampiyonası finallerine bu gece Mithatpaga Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • F.Bükçe G.Saray Perşembe akşamı oynuyor Fenerbahçe Galatasaray,Atatürk Kupasının final maçını Perşembe gecesi saat 20.30 da Mithatpaşa Stadyomunda yapacaklardır.Her iki kulüp transferin ilk İki gününd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • Üç büyükler birbirlerinden futbolcu almamak için mukavele imzalıyor Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş kulüpleri transferde birbirlerinden futbolcu almamak için yarın mukavele imzalayacaklardır.Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.06.1964
  • Taksim Küitürspor bugün oynuyor KONYA,ÖZEL II.Milli Lige terfi maçlarına bugün Şehir Stadında oynanacak Taksim Küitürspor maçı ile devam edilecektir.Saat 17.30 da başlıyacak olan maçın Taksim tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor