Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • AP,İnönü Hükümetini Amerika dönüsünde I düşürme kararı almış ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor AP'nin İnönü hükümetini.zaten Amerika dönüşü düşürmeye karar verdiği bildirilmiş ve «Güven oyu istediği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • Elektrikler yine kesildi Ümraniye merkezinde dün meydana gelen bir arıza sebebiyle şehrin İstanbul cihetinde bâzı semtlerde elektrik kesilmiştir.Bu yüzden fabrika ve atölyelerle diğer elektrikle çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • SANAYİ KONGRESİ DÜN.KAPANDI ANKARA,ÖZEL Sanayi Kongresinin kapanış konuşmasını yapan Sanayi Bakanı Muammer Erten,delegelerin tenkid ve temennilerine cevap vermiş ve Bakanlığının 1964 yılında yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • İspanya Dışişleri Bakanı Gürseli ziyaret etli ANKARA,AA.Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel,dün saat 10 da Çankaya'da ispanya Dışişleri Bakanı Fernando Maria Castiella'yı*kabul etmiş,ve saat 10.35'e kadar görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • EKMEK GRAMAJI 25 GRAM İNDİRİLDİ Ticaret Bakanlığının buğday alım fiatına yaptığı son zam üzerine şehrimizde ekmek fiatı yeniden ayarlanmış ve ekmeğin kilosuna yaklaşık olarak 3,5 kuruş zam yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • V v.DURUM Karşılaştığımız komplo ve partilerin tulumu ÇERDEKİ ve dısardaki son gelişmeler Kıbrıs dâvasını kaybet-mele ihtimalinin arttığını gösterecek niteliktedir.U Thant'ın i Güvenlik Konseyine sund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • Sel birçok yerde tahribat yaptı İzmir,Kütahya,Konya ve Adana dolaylarında sel yüzünden birçok mahsûl zarar gördü YURT HABERLERİ SERVİSİ Ç günden beri devam eden şiddetli yağmurlar dün de Eğede,%g Kony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • KIBRIS'TA BİR TURK ÖLDÜRÜLDÜ LEFKOŞA,A.P.AA.KUZEY Kıbrısta Mansura civarındaki köylerde,Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar olmuştur.Bu bölgede bir Rum polisi,Limasolda da bir Türk öldürülmüştür.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • U Thanl'a raporu için sür,bildirdik Rapora,Yunanistan'ın veya Kıbrıs Rum Hükümetinin imzasının konulabileceği belirtiliyor ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor UTHANT'ın raporu ile ilgili olarak Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • as»—GÖRÜŞ AÇISI Dışişleri Bakanına sorarsanız daima aynı cevap:Konuşmalar ümitli geçiyor.Bize sorarsanız,tam tersine:Ümitler konuşmayla geçiyor.Ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • r I "200 milyon dolar I aldık,175 milyon I dolar iade ettik,T.Feyzioğlu,Avrupa Konseyi çalışmaları hakkında izahat verdi ANKARA,ÖZEL Ağ\Jk M Haziranda topla-11^/1"^*} nan Avrupa Konseyinde,Siyasî I Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • İnönü'ye »uikast »anığı Mesut Suna sağ basta)ve 3 arkadaş mahkeme kararını dinliyorlar.MESU7 SUNA 20 Yİ APSE MAHKÛM OLD Suna'nın suç oriağı Niyazi Akyüz 8 yıla,Sabrı inal ile Ali Deveci de 6 şar aya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • Ordu,köye su taşıyor [URFA ÖMER OKUTAN] Urfa'da bu yıl havaların kurak glt-ıesl yüzünden,birçok köy halkı köylerini terketmek,sulu yerlere göçmek zorunda kalmaktadır.Ru durvm kargısında 2.Zırhlı Süvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • Gürsel'in liderleri toplantıya çağırması muhtemel C ANKARA,ÖZEL UMHURBAŞKANI Cemal m Gürsel,İzmir seyahatini tehir etmiştir.Gürsel son güven oyu meselesi ile ilgili olarak bu dinlenme seyahatini tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • y';Karaca Yayınevinin Büyük Aşk ve Macera Serisi Aynı erkeğe âşık olan biri çok güzel ve şımarık,diğeri zekî fakat çekingen iki kadının gizil duygularını dile getiren Catherine Gaskin'in BÜYÜK AŞK rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • istifa etli YTP Grubunda Hükümete menfî oy verilmesi 4'e karşı 15 oyla kabul edildi.ANKARA,ÖZEL A W% den sonra dün de YTP Grubu,Hükümete güven oyu vermemeye karar vermiştir.Karar 4'e karşı 15 oyla alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1964
  • YTP,Güven Oyu verenleri Muhalefet,Hükümete karşı birleşti ve Başbakan,Güven Oyu almazsa Amerikaya partiden ihraç edecek menfî oy kullanacağını açıkladı gitmeyeceğini ve istifa edeceğini söyledi HÜKÜME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Ecnebi dil bilgisine düşmanlık DIŞ dünya ile münasebetlerimiz gün geçtikçe artıyor,idarede,ticarette,turizmde,diğer her sahada dil bilen adama olan İhtiyaç şiddetle duyuluyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • Bir Alman kadını bir Türk'ü arıyor KATE Marie Shlffııidiin adında yaşlı bir Alman kadını 1%I yazında İstanbul'a geldi.Çocukluğundan beri gördüğü bir rüya artık gerçekkşmlşti.Türkiye'yi bir boydan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • Gece İşletme Amiri Aranıyor İmalât ve Makina Tamiri konularında görevinin gerektirdiği teknik bilgiye sahip ve asgarî 3 yıl fabrika tecrübesi olanların Bakırköy,Yenimahalle,FMAYETAS Fabrikasına şahsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • AKBA Lüks Ciltli Mace.a Romanian:4 Dartanyan.Milady.ve Kırmızı Çiyek'ten sonra şimdi de JACK LONDON'«nsahe^ri DENİZ KURDU çıktı.Kurt Larseni tanımanızı tavsiye ederiz.Bütiuı AKBA kitaplarını nylon mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • FLORYA GÜNDÜZ KAMPI Geçen yıl büyük alâka ile karşılanan kamp çalışmalarına bu yü da devam edilecektir.Deniz sporlarını da ihtiva eden kampa 9—15 yaşlarındaki gençler alınmakta,kayıtlar yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • SATIŞ İLANI İstanbul 5.İcra Memurluğundan Dosya No:964/2650 Sulh Mahkemesince suyuun izalesi suretiyle «atılmasına karar verilen 3000 lira muhammen kıymetli 22 13 75 sayılı telefon intifa hskKi İle me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • Servis Dışı Bırakılmış Bulunan Kondanse Borusu İle Kullanılmış Saç Yağ Varili Satılacaktır.Çatalağzı Elektrik Santralımızda ZONGULDAK/IŞIKVE-REN)mevcut servis dışı bırakılmış bulunan kondanse borusu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • YENİ İHRAÇ MALLARI BULMALIYIZ!Türkiye'nin bir türlü gelişemeyeıı ihracat rakamlarında bünyevl bir derişiklik yapmak zarureti vardır.Hâlen ihraç edilen malların hemen hemen üçte İkisini tarım ürünleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • İSPANYA VE ORTAK PI7AD rii/ıiln.M O N t H,M.E.AYDİN bildiriyor Fransanın yardımı ile Ispanyan'n da Avrupa Ortak Pazarına alınması teşebbüsüne italya şiddetle karşı koymaktadır.Bilindiği gibi Avrupa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • JAPON FİRMALARI TÜTÜN İSTİYOR İZMİR,ÖZEL İki Japon firması bu yıl memleketimizdeıı 19U3 mahsulü bir buçuk milyon kilo tütün almak üzere teşebbüse geçmişlerdir.Japon firmalarının temsilcileri bununla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • Denizli'de tütün ekicileri Bankadan kredi alıyor ÜLMZLI.ÖZEL Uzun süredir şehrimiz tütün nıüstah-»İlinin yolunu gözlediği Tekel eksperi »ehrimlze gelmiştiröğrendiğimize güre yapılacak İnceleme sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • r.wauufij.i Cumhuriyet 91.7S j Reşat 137.50 Harr't 99.00 Ingilla 119.50 j Napolyoa 94.00 İ M Ayar 13.60 L:U)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • YAPTIRACAK İNŞAAT SAHİPLERİNE Türkiyonin en tecrübeli ve en büyük asansör fabrikası,her nevi teknik İzahat ve yardım için daima emriniz» dedir.SINATES Koli.Şti.MEHMET KAVALA ve ORTAĞI Tophane,Çıracı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • tekylehe İfâ İ ,4$rWN MANİFATURA KUMA!TÜCCARLARINA Terilen Yün Moline yazhlt çeşitleri desenli ve düz renkleri ile ucuz fiatla piyasaya ar/edilmiştir.NAHIT HÜZEYFE PEREK Aşirefendi Cadd.No.48 Tel:22 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • TÜKENMEZ KALEMLERİNİ HER YERDE ARAYINIZ İLANCILIK 81» 7S 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • ithal mali KARO FAYANS ÜSTÜN KALİTE CAZİB FİAT Satış için müracaat Telefon:22 05 76 27 29 39 MİLLİYET 8U01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • Burgaz cinayetinde kimsesiz kalan üç çocuğu polis himaye ediyor Burgaz Adasında seviştiği gençle birleşip kocasını öldürtmekten «anık Fındık Muşlunun 3 çocuğu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • 13 BİN LİRALIK ÇEKİN İMZASI SAHTE DEĞİL İstanbul Bankası Tünel şubesinden önceki gün sahte çekle çekildiği söylenen 13 bin liranın tahkikatı devam etmektedir.Polis tahkikatına güre Tünel şubesine geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • VALÎ,SALI GÜNLERİ HALKI DİNLEYECEK Vah Niyazi Akı her hafta Salı günleri halk dileklerini dinleyecektir.Valiye her gün şahsî ve genel hizmetlere ait İşler hakkında yapılması mümkün müracaatlar devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1964
  • ANLAMSIZ tf U yeryüzünde insaiim bir tarafı daima aç J kalıyor,ya karnı,ya kalbi,ya kafası.Ve bazan da hepsi.Bu açlıkları gidermek için r savaşmak güzel,bir o güzel;öteki can sıkıntısı.E Konuşmalara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • Bilenler,anhıjanlar AUER satın alır ve yaptığı alış verişten daima memnun kalır.Çünkü:AUER YÜKSEK RANDIMANLIDIR.Dört brülörlü ocak kısmıyla,geniş fırın ve ızgara kısımları bu sahadaki bütün ihtiyaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • MAKARNASI YILDA 150.000 Türk lirası dağıtıyor.Yarım kiloluk paketler üzerinde Aşçıbaşı resminden 5 adedini adresinizle beraber.İzmir Posta hulusu 825 Adresine postalayınız.Aylarında Noter Huzurunda Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • Atom sığmakları J Amerikalılara I yeni bir fikir ilham etti Yeraltı evinin,yerüstünü andıran panolu terası.TEKSAS'lı bir mimar olan Jay Swayze,yeni inşa ettiği evini yeraltına yapmıştır.Mimar,Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • Üstü olmayan kadın mayoları satışa çıktı Erkekler,göğsü çıplak bırakan bu mayoları karılarına giydirmek için kapışıyorlar SAN FRANCİSCO,A.P.S ST kısmı olmayan ve göğüs-II lerl tamamen açıkta bırakan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • s;YARIN HAVA HASIL OLACAK?Karadeniz'den 6arkan yüksek basınç ile güneyden geçen kötü hava ayırımları yurdumuzu etkileyecektir.Bu duruma göre de:Marmara,Trakya,Ege ve Batı Akdeniz sahili bölgelerimiz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • Yeni ithal olunan orijinal MUMLU teksir kağıtlar^ Müracaat:GESTETNER Ltd.Türkiye mümessili Çatalkaya Ltd.$ti Bomonti silahşor Cad.Hüner Ap.No.53 5 Istanbul Tel:4718 47İ Ankara mumlu kağıt bayii:Bayman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • TAKVİMDE DANTE B UNDAN 20 küsur »ene evvel Şimalî İtalyanın Cenova'dan ğ nilen sahil kasabalarından Bordigera'da bir kahve dükkânının taraçasında oturuyordum.Bu kasaba «Feyzi-i-Hindî»nin Delhi'de Moğo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1964
  • «FB»li,«GS»li plâkaları isteyen çok ama «DV» tiyi kimse almıyor YENİ şekli ile.otomobil plâkalarının da kendilerince bir dili,bir lisanı var.Bugünlerde çın çın öten telefonlar hep Trafik Müdürlüğüne a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • Söyliyecek dillerim kurusun do lâflar ağzımdan çıkmasın,Oğuz soylum.Sarıağa evine yakışmaz bu.Bu büyük leke.«Söyle,söyle,Mahir,diye var gücüyle sarstı onu.«Söyle,çabuk söyle de deli etme beni.Çıldırtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • DBfl Bu arada oturup Gazzetta del Popolo için makaleler yazdım.Bu makalelerde ne mehtaptan bahsediyor,ne de kaplumbağaların aşkını ele alıyordum.Bu yüzden de açıkladığım bâzı hakikatler faşist rejimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • v-İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 7.30 Afili» Kısa haberler Şarkılar 7.45 Hatif müzik a.oo Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşitli müzik 9.00 Türküler 9.30 Küçük konser 10.00 Kısa haberler Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • m Oh SEvsı'ı_İM BKMi/vv 1.KfNDİN' njasii-HissEDiyoRS*-Sen ÖVUE.t-lEVECAML.ryiAA Kİ ©UKJu TARİ1=EDEMEM BOLT i.EUBST.TC SX.BETTE Su AAAÇı OA »cAXANiACAKTSlN 5fEV S \lAA 8İÜVORSUMleö£ 5 C SENl ÇOK SEVİyO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • K'UiDl toRAMAZ EABi *7 Xuj,EPÛNUM ETCftPi giuAHU AAUHAWZ.UAR.A OOL.U 5.ğ.4/wM8 x\Z7v&_3 v7_3 2 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • i N»lKA»-1t*\A OORX SUM ıcûuDı.tC£u_tP BULUNSANIZ I^E Ou_UR YANİ «w o\ME ouuR.AVOL.MA.n«j{A İÇ\h KAuiN 1.AVıP ediyorsunuz,vaulafa ta İMKiAMI YOK U 4_ORA' QA BİR ARKADA ttT Ow.KUH.ÇIN rARTİ£î VARlONûf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • bey ea.ARAşiKioA Bie part i vard» ALi BEV JE VEAAEKU.ER.NE TAT\ll_Ae.VACT j SOR^AyiSJ J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • ft OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 OcakJ Can sıkıntısı İrinde sarfeUiginiz blı •Ol bir fclttilik çıkaracak.KOVA BURCU [21 Ocak If Şubat] İsinizde bir gelişme ve düzelme Ümit edebilirsiniz.2S BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • SOLDAN SACA:1 Avrupa'da bit başkent;Kalayın kimyada simgesi.U Hitler Almanyası ordularının Afrika kuvvetleri kumandanı meşhur bir mareşal;Bir hayvan sesi.3 Tersi fizikte radyoaktif cisimler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • Hicrt Perşembe Rumi 1384 18 1380 Sefer Haziran Haziran 1964 S VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnet 5.20 8.43 öğle 13.15 4.32 İkindi 17.11 8.33 Aksana 20.43 12.00 Yatsı 22.47 2.04 îmsâk 3.03 6.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • MiilIi«P^# muMuımımrm Miinvet Gazetecilik aş.mmı TST Sahibi:ERCÜMENT KARACAxN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra v« Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • ilan tarifesi m 2,3,4,3 inci sayfalarda santimi 40 TL.a,7 od sayfalarda santimi SS TL.Birinci sayfada baslık 200 TL.DU£Un,Nisan,Nikâh,Vefat ve TeşekkUr İlânları 6 santim* kadar 7.sayfada)90 TLm Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1964
  • ABONE TARÎFESI 3 Aylık:22 TL.6 Aylık:40 TL.Yıllık:75 TL.Yabancı memleketler için âdi posta İle bu ücretle rln bir nüsll alınır Uçak postası için tarife.Kullanılacak pulun değerine cöra değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • sac dökülmesinin başlangıcıdır.Traital şampuan,kepekleri taınamiyle yokedersaçlarınızı dökülmekten kurtarır.Dünyada milyonlarca insarr gibi siz de haftada bir defa saçlarınızı Traital ile yıkayınız.TR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden Kurumumuzca 2 adet torna tezgâhı,5 adet oksijen kaynak cihazı,7 adet takım dolabı,6 adet rektifiye cihazı ve 2 adet hidrolik kriko satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • HASTALANAN DOKTORA GİTMEZ.GİTSE BİLE REÇETEYİ YAPTİRMAK İMKANSIZ BİR ŞEYDİR Her yerde olduğu bir mahrumiyet bölgesi var a* Yazı ve resimler:Hayrünnisa BARAĞAN II IHI II milMIIUMlıllll HM MIH llillllıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • STANBUL 27 42 10 ANKARA 12 66 84 SATILIK EMLAK SAHİBİNDEN taksitle daireler ve müstakil bahçeli evler 53 43 94 N1ŞANTASESDA 4 oda kalorifer,parkeli kat 35.000 Akis 48 38 08 GöZTEPEDE Mazharbey'de satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • 40 İm Sumak Satın Alınacaktır 1 Bu işe ait şartname müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkecide 5'inci Vakıf Han altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilebilir.2 Tekliflerin kapalı zarfla 25.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1964
  • Askerî Mızıka Okulu Komutanlığından ANKARA 1964 1965 ders yılı Ankara Devlet Konservatuarm'da Askerî Mızıkalar için yeni açılan Bando Şefliği Bölümüne,K.K.K.lığı hesabına Bando Subayı,Askerî Mızıka Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • ilk lanse edildiği yıllarda şöhretin zirvesine ulaşarak tamamiyle rakipsiz duruma gelen Marilyn Monroe,bir süre sonra artık gözden düşmeğe başladığını görerek ümitsizliğe kapılmış ve asabi krizler geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • l!TÜRKER ACAROĞLU "Suç ve Cezainin 3.baskısı S JNLÜ Rus yazarı F.M.Dos-1 toyevskiy'den 1821 1881)Hasan Âli Edlz'in dilimize çevirmiş olduğu «Suç ve ceza» romanı.Milli Eğitim-Bakanlığınca yayınlanan Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Ttl:44 08 35)Kanunsuz Kraliçe B.H.l.IMEK Ttl:44 84 39)1 Kırmızı Dudaklar C.Kauffmann I.2 Sarkın Sıcak Geceleri R.I.İNCİ Tel:48 45 95)1 Esir Kus G.Arsoy N.Cehre.2 Yaban Gülü G.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • ZENGİN İKRAMI YELİ Puro-Fay piyangosuna katılabilmeniz için vakit azaldı.Mutlaka talihinizi deneyiniz.3 adet PURO sabunu kabı ile 3 adet yuvarlak FAY kapağını kâğıt veya bakalit olabilir)P.K.24 İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • güzellik kremi de cildinize bir ilkbahar havası verir.Cildinizi,mesamelerine sinmiş toz,kir ve makiyaj kalıntılarından temizler besler ve canlandırır,kadife gibi yumuşak yapar.G UZEL KADIN İN İLÂNCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • Bir adet 6 ihazlı SEKRETER TELEFON Alınacak Son teklif tarihi 29.6.1964 dür.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temin edilebilir.BASIN 10733)7989 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.I 1 I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • İMALAT ŞEFİ ALINACAK Lise mezunu,askerliğini yapmış genç elemanlar alınacaktır.Müracaat:Kartaltepe Aksu Cad.No.15,Bakırköy İLANCILIK 1020 7984
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • BAYANLAR DİKKAT Sivilce,çil ve yüzünüzdeki lekelere karşı.SAVAŞ ÇİL İLÂCI KULLANINIZ Bir tecrübe sizi ikna eder İLANCILIK 651 7930
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • Leslie Caron,kocasına ihanet etmekten sanık LONDRA,A.P.İngiliz rejisörü Peter Hall,karısı aktris Leslie Caron'u boşamak üzere mahkemeye vermiş ve karısıyla münasebette bulunan şahsın Hollywoodlu aktör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1964
  • 90 saniye yüzünden B.Davis'in bası dertte I HOLLYWOOD,A.P.Tanınmış aktris Bette Davis,Paramount Stüdyoları nâmına çevirdiği son filmin bir sahnesini tamamlayıncaya kadar mahkeme kararı ile yeni bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • flUMfB tBNBi MALAYSIA TÜRKİYE ILK MÜNASEBET B Malaysia hükümeti,Türkiye 11» 8 siyasi münasebetler kurulduğunu dün açıkladı.Ayıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,hükümetinin şimdilik Türkiyede t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • ^h Ergül ve Aydın Yalçın Kızları "j,Eray'ın doğumunu dost ç 3 ve akrabalarına duyun^ rurlar.3K 15 6 19Ş4 Zeynepkâmil ^J MİLLİYET SOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • t imhmii «magmam iımıımı—ımımı—ını—it.ar% VEFAT Şaziye Arslancan'ın sevgili eşi,I Tülin Ülker'in biricik babası.I İş Bankası Şehremini Şubesi I Muhasebecisi Osman Ülker'in jj kayınpederi,Naciye,Merih,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • YE F A T Trabzon esi ur metan Tavafoglu Merhum Sami ve merhume İffet Hanım'ın oğulları,Münire Tavaşoğlu'nun sevgili e^l,özdenıir Tavaşoğlu'nun babası,merhum Ali Şükrü ve Şevket Doıukerin yeğenleri,mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • ııııiM w-»mııı».Mi—imi»—inn—i ıumrı ACI BİR ÖLÜM Şirketimizin emekdar memurlarından REŞAT TAVAŞOĞLU ânl ölümü ile bizleri büyük bir üzüntü içinde bırakmıştır.Cenazesi 18 Haziran Perşembe günü öğle nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • VEFAT Selanik eşrafından merhum Tütüncü Hüsnü Osman ve merhume Katma Eden'lrı oğlu,Nurlr ye Eden'in eşi.Hasan Eden,Müfit Eden ve Esin Eden'ln babaları,Cem Ahen ve Alp"ın büyükbabası,Mermin Eden ve Ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • TEŞEKKÜR Genç yaşta ani vefatı ile bizleri sonsuz acılara garkeden sevgili eşini,babam,evlâdım,kardeşimiz ve damadımız.Jirayr Sarafoğlu'nun Kumaş Tüccarı)cenaze merasimine iştirak lûtfunda bulunanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • aauamammmmatimmmaâimmamuummmmmmM TEŞEKKÜR 13/6/964 tarihinde ebedi istirahatgalmm tevdi eniğimiz eşim Babamız,£mk.Dz.Gvt.Alb.ve Uzak Yol Kaptanı Muhsin Niyazi Heper'in hastalığı sırasında yardımlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • TEŞEKKÜR 16/6/1964 günü Rez2an ve Fik-I ret Yücenin oğulları Gürkan Yü-i ce'nln doğumunda yakın alâkalarını eslrgemlyen Çamlıca Do-j güme v i Jlnekolog-Operatör Dr.Celâlet Dönmezer'e ve Ebe Yıldız Blr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • m.UM.irrr».ııı.ıı ııMlunıııılııım.ıın Mil TEŞEKKÜR Murafaa İçin gitmiş olduğu Ankarada 9/6/1964 günü bir kalb krizi neticesi ebediyete intikal eden kıymetli eşim ve babamız Avukat SEKİP öZBlLGE'nin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • ÖLÜM Eay ve bayan Viktor Esk«nazi,Bay Marsel Mitrani Arjantin)Bay Davit Mitranl Arjantin Bay ve bayan Rafael Mitranl ve aileleri Arjantin)Dul bayan Matlld Kohen ve ailesi Arjantin)Bay ve bayan Leon I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • ÖLÜM Liitfiye Arsan'ın efl,Münevver Yenerınan,Cafer Arsan,Kevser Arsan ve Muammer Yenernıan'ın Sevgili babaları Zeynel Abidiu Arsan" Hakkın rahmetine kavuşmuştur.18 Haziran 1%4 Peışembe günü öğle-nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • I u-h'iiitIiit—ÖLÜM Ankara koleji İlk kısım başöğretmeni arkadaşımız Saadet Berna'nın eşi.mezunlarımızdan rahmetli Tülin Berna'nın ve Dil Tarih Coğratya Fakültesinde Ete Barna'nın babaları Emekli Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • I Bcıştarafı Birincide kaynağı da.iki gün içinde Lefkoşa'dakl Yunan Alayı kampına 1300 den razla sivil şahsın geldiğini açıklamıştır.Bunların,Yunanistan'dan gönderilen milisler olduğu tahmin edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • AP,inönü Hükümetini Amerika dönüşünde düşürme kararı almış Başturafı Birincide mukla tasarruflarını tescil ettirmek istiyor.Bu mümkün delildir.Biz,şimdiye kadar kendisini Kıbrıs konusunda devamlı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • Mesut Suna 20 yıl hapse mahkûm oldu Baştarafı Birincide mahkûmiyet süresince de kocalık ve babalık görevleı inden inen edilmiştir.Surıa'nın diğer üç suç ortağından Sabri Cinai İle Ali Deveci tabancayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • mıımııııııjf j ııııtı linininim t it if «200 milyon dolar I p Baştarajt Birincide ğ i Komisyonda,Kıbrıs meselesi de ğ ele alınmış,«Avrupahlararası aıı-5 luşmazlıklaıın Birlegnılg Milletlere ğ ğ gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • Penaltıda Güvenin moralini bozdum Konuşmasını burada kesen Varol,cebinden çıkar-dığı bir kâğıdı masasının üstüne koydu.Kâğıdın üzei rinde şunlar yazılıydı:i Muzhar Zorlu 1000,Ayhan Erkaya JHJÖ,Rıdvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • TL 60.Keten Pantalon t Terane" Pantalon 140.Yazlık Caket 19750 Yazlık EM" M m 295.Tervlene" ^se 68.75 Orlon Bluz 17.50 asra-Poplin Gömlek file Gömlek TerVlena" Gömlek Poplin Pl)ama Oeniz Şortu Mavo Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN losya No:63/1233 Sandığımıza borçlu Kadriye Nermin Keskinkılıç Sabri kızı)ile Hatice Sevim Erdener Hasan Şükıü kızı)na ilân yolu ile tebliğ.K.Nermin Keskinkılıç'ın gösterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLİĞİ Deniz Eğitim Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan personeli yetiştirmek üzere 1964 1965 Eğitim Yılında aşağıda isimleri yazılı okulların birinci sınıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • YLAMA YARIN YAPILACAK İ Bajtara/ı Birincide siye.dış politikasını destekleyeceğimizi söylemiştik.Kıbrıs'a çıkarma yapılacağı yolundaki teşebbüsler,içerde huzur uzluk ve çekingenlik,dışarda da gay.i ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • inönü «Aücan,hükümeti dışardan devirmek isliyor» dedi ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü dün saat 12.15 de Bağımsız Bursa Milletvekili Cevdet Perin De Meclisteki odasında güvenoyu konusunda bir görüşme yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • Âli Timur,hakemlik lisansını iade ediyor Başiarafı Sekizincide lığı çok şüphe götürür fırtınaya kar-»i bir kurban veıınck mahiyetindedir» teklinde konuşmuştur.Ali Timur,bu karcr hakkında üyesi bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • U Thant'a raporu için "teessür,bildirdik Baştarafı Birincide Sekreter,raporun hazırlanmasında arabulucu Tuomioja'nın görüşünü hiç dikkate almamıştır.Arabulucu,Makarlos'un hiç bir nizam ve kaide dinlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • 37 YUNANLI DAHA SİNİR DIŞI EDİLDİ Türkiyede zaraıh faaliyetleri tesblt edilen Yunan uyruklu 50 Rumdan 37'sl daha dün Yeşilköyden uçakla sınır dışı edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • Bir jaep kamyonla çarpıştı 4 kişi öldü MERZİFON.ÖZEL Çorum Merzifon olunda kamyon jeep çarpışmış,4 kişi ölmüştür.Şoför Melanet Ağca'nın yönetimindeki 55 AP 324 plâkalı jeeple şoför Hacı Vural'ın yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • Gökay ve Topalöğîu 4 Baştaraft Birincide nıek icap ettiği kanaatindeyim.Bu vicdanî kanaatimi grupta savundum.Oylamada çoğunluk,kırmızı oy vermeyi kabul etti.Fazla olarak grup kararına uymayanların hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI KALSİNATÖR BİLEZİĞİ İMÂL ETTİRİLECEKTİR Sivas Fabrikamızın ihtiyacı için 5000 adet kalsinatör bileziği kapalı teklif almak suretiyle imâl ettirilecektir.Buna ait dosya Müessesemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1964
  • SÜMERBAıVK Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Beşiktaş İhlamur Dere Caddesi Yenilik Sokak No.34'de 1 açacağı yeni satış mağazasiyle 18.Haziran.Î964J Perşembe gününden itibaren sayın halkımızın hizmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1964
  • "KOTU ADIMI YENİDEN TEMİZE ÇIKARACAĞIM,naltıda Güvenci moralini bozdum*,F.Girik'le evlenip İtalya'ya gideceğini söyleyen Varol,"Benim maç sattığ.mispat etsinler,diyor RÖPORTAJ:GÜNAY ŞİMŞEK OTU adımı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • Fenerbahçe PTT'li Şükrü'ye 1 Temmuz'a kadar mehil verdi Fenerbahçe kulübü,transfer teklifinde bulunduğu PTT'li Şükrü'ye 1 Temmuza kadar mühlet vermiştir.Şükrü'ye,Fenerbahçeye transfer edip,etmeyeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • FERİKÜVLÜ İSMETİ G.SARAY İSTEDİ Galatasaray kulübü dün Feriköy profesyonel futbol takımı solhafı tsmet'l,kulübünden resmen istemiştir.Feriköylüler,Galatasaraydan şartları •ormuşlar ve bu hususta bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:El Cid,Plâse:Playing Fors,Çiğdem İKİNCİ KOŞU:Favori:Yegâne.Plase:Çatalkaya,Bircan,Sürpriz:Akgün.©ÇüNCü KOŞU:Favori:Gabrlella,Plase:Soledat,Sunsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • ¦BHMBUBg*3 VE.ŞAmPB m BİZ o zaman 4-0 kazanırsak,şampiyon olacaktık ve 4-0 kazanmıştık» diyordu Derinîör,«Siz de berabere kalmakla bile »ampiyon olabileceksiniz.Ama arzumuz,şampiyonluğa güzel bir gali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • 0 Filipinler hafif sıklet boks şampiyonu Key Romeo Cumarlesi günü Manila'da Roger Aganan İle yaptığı karşılaşmada yedili bir yumrukla kendini kaybetmiş ve kaldırıldığı lıastahanede beyin kanamasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • ÖZER GİTTİ Fenerbahçe profesyonel tnkınr sanlrhafı Özer Kanra dün ameliyatı olmak üzere trenle Viyana'ya gitmiştir.Resimde Özer'i,kendisini uğurlamağa gelen Dr.Kus t;Dcrmanver,Osman,Hficım,Ahmet Erol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • G.Kılıç,Federasyonun dâvetine «Evet» dedi Galatasarayın eski teknik direktörü Gündüz Kılıç,kendisini 10 Temmuzda Manisada açılacak antrenör kursuna davet eden Futbol Federasyonu Başkanı Muhterem özyur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • Taksim ile Petrolspor yenişemediler ALİ İHSAN TUNA KONYA'dan bildiriyor II.Milli Lige terfi maçının ilkinde Taksim İle Petrolspor yenişemeyerek golsüz berabere kalmışlardır.Karşılıklı akınlarla geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • Timur'un hakemliği Yelen,«Hakemliği vebali onu BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hakkı Yeten,«Futbol Federasyonunun Altay Beşiktaş maçı hakkında vermiş olduğu karar Beynelmilel nizam ve kaidelere aykırıdır» dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • WPM Ali Timur,arkadaşımız V.Yarman'la Timur,kendisine savunma hakkı üzgün.ALÂETTİN KUTLU ADANA'dan bildiriyor BİR yıl boykotla cezalandırılan hakem Ali Timur,kararın kendisine yazılı tebliğinden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • HARLEM BU GECE OYNUYOR Dünyaca meşhur Harlem Globtroters Basketbol Takımı ilk gösterisini bu gece saat 21.15'te Spor Sarayında yapacaktır.Çeşitli basketbol gösterileri yapacak olan Harlem'liler daha s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • Başkana göre,maçı,saldıran ve fiziği kuvvetli olan Altay kazanacak İZMİR,ÖZEL ALTAY Başkanı Rıdvan Bur teçin,Galatasaray maçı için dün «Final kanununa güre Altay,Alsancakta Galatasaraya kati darbeyi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1964
  • Menecer Adil,Önder,Varol ve Cahit moto.trende kâğıt oynuyor.Osman da seyrediyor.I AHMET GÜLTAŞ] İÇİN GİDİYOR Ozan,Aliay'ın lejyoner ba:kelimelerin sporda yeri yok!Sarı Kırmızılılar bugün Alsancak'ta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor