Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • itme demiştim oma a QffIf dinlemedi giffİMUH Gümüşpala'nın eşi «Birkaç akşam önce rüyamda siyah bir at görmüştüm» diyor SUAT TÜRKER ODANIN içi kolonya kokuyordu.Bir hıçkırık sesi,ardından birkaç kesik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Gümüşpala'nıif Biyografisi 18S7'de Edirne'de "doğan Gümiişpala 1916 da Gallçya'da asteğmen,1918 de Filistin cephesinde teğmen olarak bulunmuş ve Millî Mücadele hareketlerine katılarak üsteğmen rütbesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Gümüşpalanın kardeşi Hüsamettin Gümüşpala ölüm haberi üzerine baygınlık geçiriyor Ölüm haberi üzerine Ankaradar otomobille gelen Bayan Gümüşpala teessür içinde DÜN sabaha karşı,İstanbul'da,kaldığı Lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Yahya Kemal Enstitüsü Takdim Eder:YAHYA KEMAL AZİZ İSTANBUL Büyük şâirin İstanbul Fethi ve Türk İstanbul Medeniyeti mevzuunda tetkik,tenkld,makale,musahabe,neşir ve konferanslarından mürekkep millî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Â.P.'nin Geçici Başkan Vekilliğine Bilgiç getirildi Temsilciler Meclisi 15 gün içinde geçici baş-kanı seçecek,asıl başkan ise sonbaharda büyük kongrede seçilecek ANKARA,ÖZEL TÜZÜĞÜNE göre,Genel Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • SANDIK BAŞINA 26 İLDE BUGÜN SECİM YAPILIYOR 51 Senatörün seçileceği seçimde 5 milyona yakın vatandaşın oy kullanma hakkı var 26 ANKARA,ÖZEL İLDE 51 Senatörlük için seçim bugün yapılacaktır.Seçim propa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • NASIL OY KULLANACAĞIZ?Senatoda ara seçimleri için oy verme bugün saat 8 de bağlayacak ve aralıksız saat 17 ye kadar devam edecektir.Oy verme süresi bittikten sonra oyların sayımına geçilecektir.Oyları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • İsfanbulda 903 bin seçmen oy verecek Bugün yapılacak olan «Kısmî Senatör Seçimi» nde şehrimizde 051 sandıkta 903 bin 110 seçmen oy kullanacaktır.İlçelerdeki seçmen ve sandık lan şöyledir:İlçe Seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • 1 S3?NEYE YARIYOR Bizim ünlü dövizlerimizden biri de sudur:«Daima hazır» Evet.Her meselede daima hazırız.Yalnız tıpkı tren} kaçırmış yolcu gibi hazır.Hiç bir yere gidemeden olduğu yerde hazır.Ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • İmrozla Bozcaada'yı sınırlarımıza almayan harita toplandı İZMİR,ÖZEL İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü,bastırdığı haritada İmroz ve Bozcaadayı milli sınırlarımız dışında bırakan bir öğretmen ile Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Amerikan Elçisi dün de Erkin'le uzun bir görüşme yaptı ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü,Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un davetini «işlerinin çokluğu dolayısiyle kabul edemiyeceğiııi» bildirmiştir.Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • ize karsı büyük sorumluluk yüklenmiştir,ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor i TÜRKİYE Büyük Millet 1 Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof.I Nihat Erim dün Amerika'nın Kıbrıs'a bir Türk çıkarması-nı ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • kuvvetleri uzeye yığıldı Yunan ordusu da müdahaleye karşı koymak üzere alarm durumuna getirildi DIŞ HABERLER SERVİSİ ÖNCEKİ gece,Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yapacağı haberinin yayılması üzerine,Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • B wl Si I ZTİ H I wvj DURUM Gümüşpala'nın ölümü A D Nl ölümü büyük teessür yaratan Gümiişpalanın kısa süren siyasi hayatı,çeşitli açılardan incelenebilir ve farklı fikirler ileri sürülebilir.Fakat her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Osman Koksal,Tabiî Senatörlükten istifa elli ANKARA,ÖZEL Eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden Tabii Senatör Osman Koksal,dün Senatörlükten istifa etmiştir.Koksal,Cumhuriyet Senatosu başkanlığına gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1964
  • Türkçenin resmî dil oluşunun 687yıldönümü kullandı KARAMAN,A.A.Karamanlı Mehmef Beyin bildirisiyle Türkçe'nin resmî dil oluşunun 687 inei yıldönümü dün ilçemizde törenle kutlanmıştır.Törende konuşan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1964
  • I GUMÜŞPALA A CIDEYI Güınüşpala'ya.Bir ömür uğraşıp I savaşıp didindikten sonra tam dinlenme ağma geldiği sırada politikaya atıldı ve I öldü.Bu aslında hazin bir tesadüf değildir.Bizdeki politika gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA aricon Deltacorfrîl Yeni Fiatlarıyla Piyasaya verilmiştir.DARICOINJ 20 Tabi.13.75 TL.DELTACORTRİL 10 Tabi.6.00 TL,OELTACORTRİL 20 Tabi.10.70 TLt Sağlık Hizmetinde Him
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • m m ı\0n 'WW ı#wı—m^ı ıj»ıi UM)M—Avrupaya muntazam hat izni yalnız Haftada 4 sefer yalnız Tuvaletli revirli otobüsler yalnız Bu hatta çalışan Türk ve Alman otobüsleri T.P.A.O.nun üstün kaliteli akarya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • SAYIN OQKT-QR ve ECZACILARA Aşağıdaki müstahzarların piyasaya verilmiş olduğunu arzederiz.Neomisinli SÜPERKOLİT(fğ)Bir komprimede Neomisin Streptomisin •Süksinil sülfatiazol Bizmut Karbonat Pektin Kao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ İlmî Bürosunda bütün gün çalışmak üzere,müstahzarları ile ilgili bilûmum yazılı tıbbî dokümantasyon ve tıbbî muhaberat işlerini deruhte edecek,askerliğini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Sayın Doktor ve Eczacılara DÎYARE'nin A B y 6İ AmEBİK Dizanteri.Basiller Dizanteri.y A N D 1 D A ve emsali Fungal Diyare.Her üçüne birden Cevap verebilecek O 1 İ 11 k O 1 tablet Piyasaya arzedılmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • ı*+İLA Derneğimizce neşredilmekte olan Kızılay Dergisi bastırılacaktır.Buna ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük Ticaret Müdürlüğünde ve İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünde görülebilir.Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • İmalât Mevzuunda Enstitü mezunu eleman alınacaktır.Müracaat:Kartaltepe Aksu Cad.No.15 Bakırköv."İLANCILIK 756 74Ü7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Yüzünüzün lekesiz tlvilcasiz,«rgenliksiz olması İçin SAVAŞ ÇİL İlâcı kullanınız Mutlaka tecrübe edinizîdr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Acele Fabrika Binası Aranıyor İstanbul sanayi mıntakasmda 1000 M2 veya daha yukarı,tek kat üzerine müracaat:Saat 9-19 arası Tel:27 22 70.REKLÂMCILIK 2068 7474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • ENERJİ Trauben Zucker ECZANELERDE Fiatı o.TL.dır.Milyonlarca insanın kullandığı Zihni vt bedeni yorgunluklarda Dikkat ve hafızanın dağıldığı İs randımanının azaldığı hallerde Bütün sportif faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • ^CONTINENTAL Müşterek Pazarın merkezi Brüksel'e ŞASENİ^ sizlere en mükemmel servisi verebilir.SABENA "nın 40 senelik tecrübesini unutmayınız I İLANCILIK 718 7188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Prof.Dr.KÂZIM ARISAN Prof Dr.ERTUĞRUL YENEN Doçent Dr.SAMIM MOSTAR'ın KADIN HASTALIKLARI BİLGİSİ GYNAECOLOGIA)KADIN DOĞUM ve PROPEDÖTİ K)Kitapları çıktı.Toptan Satış Yeri:Çeltüt Matbaası.Tel:22 34 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • TURKIYEDE V*TAKSI7Ç/I/*y VAPA/V TOPTAN PARAKENDE™ VE TAKSİTLE Rıdvan Uman REKLAMCILIK 1971 7445
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • OTOBÜS FARESİ ÇARPARKEN ARPILDI TEKNİK Üniversite öğrencilerinden Dündar Yalım geçen Pazar Beşiktaş'tan Sarıyer otobüsüne bindi.Otobüs tıklım tıklım doluydu.Tâbiri mahsusuyla balık istifiydi.Dündar Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Fenni SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray Milftef Cad.Haseki:0(o'-Duralc Tel 2144.66-İLANCILIK 757 7469
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • BİSİKLET SERGİSİ Çeşitli marka Her boyda KIZ ERKEK UCUZ FLAT Peugeot Magneet Mister Canca Favorit Zuch V.S.H.AVNİ ALPAY Büyük Postahaııe Karsın Türbe Sakak No.6.Sirkeci İstanbul Tel:22 29 Ul REKLÂMCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • ÜNİVERSİTELERE ADAY KAYDI DEVAM EDİYOR Merkezî sisteme bağlı Üniversite ve Yüksek Okullara aday kayıtları devam etmektedir.Müracaatlar Ankaradakl «Üniversitelerarası Kayıt ve Giriş Sınavı Bürosu Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • İLKOKULLAR DÜN TATİLE GİRDİ Şehir ilkokulları dün yaz tatiline girmişlerdir.Bu münasebetle okullarda törenler tertiplenmiş,derece kazanan öğrencilere öğretmenleri tarafından hediyeler verilmiştir.İlko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Turistik yerleri gürültü ile mücadele edilecek Gürültü İle mücadele konusu Bakanlıklar arası bir kurul tarafından ele alınmıştır.Turist ve yaz mevsiminin gelmiş olması münasebetiyle Turizm Bakanlığı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.06.1964
  • Olgun bir kahramanın ölümü NİSANIN' sonlarına doğru Alanya'da bulunuyordum.Akdeniz limanlarına uğrayarak İzmir'e giden Giresun vapuruna binmek,bir türlü yoluma düşmeyen Bodrum ve Marmaris'i ve eskiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • VE ÂZ YAĞIŞLI GÜNLER.GEÇTİĞİMİZ haftanın hava olayları da mevsimine yakışır oldu.Yaz mevsiminin ilk haftasında ölçülmüş olan hava sıcaklıkları normallerini aşmıştır.Adana 40,Diyarbakır 39 dereceleri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • f ı aa Daima ileri hamleler yapan ELEKTRİK SANAYİİ 1964 senesi ilk 6 aylık yeniliklerini iftiharla sunar MONOFAZE ŞALTER Mekanik tertibatı tamamen fosfor bronzdan mamul olup kontaklar gümüş kaplıdır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • UZBEK YAZUK PANTALQNLARI TÜRKMEN'DE K ad ı köy İLANCILIK 573
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Almanya İçin Bir Eleman Aranıyor Münih'te,ciddî bir müessesede tezgâhtarlık yapacak,Almanca bilen genç erkek veya bayan bir eleman alınacaktır.Mektupla,İstanbul Reklâm Cağaloğlu)adresine müracaat edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • PROFILO fiatmdan daha kıymetli bir buzdolabıdır çünkü,PROFILO en üstün kaliteli,en pahalı satılan buzdolaplann malzemesile imûl edilir ve bütün buzdolaplann tekmil üstünlüklerini ihtiva eder TÜRKİYE D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • UZBEK YAZLIK PANTALÖNLAİÎI İŞİ PEKTE Sultanhamarh İLANCILIK 573 7172
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • İlk vv nil r\A TPİ'/İMİ Bâzı ülkelerde Bikini mayoların yasaklanması lize-DU UM IKIfxIINI r,ne Amerikalı moda yaratıcıları,bu yıl plaj kıyafetleri arasında «Trikini» mayoları lanse etmişlerdir.Trikini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Bir hâkim 1 sanığı I yumrukladı KANSAS CITY,Al».Bir Hâkim kürsüsünden inerek azgın bir sanığın suratına kuvvetli bir yumruk yerleştirmiş ve polislerin sanığı kontrol altına almalarını sağlamıştır.110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Şempanzeler panayırda kadınları taşa tuttu BİGA,ÖZEL Akköprii köyü civarından geçmekte olan bir kadın,panayırcıların elinden kaçtıkları tahmin edilen biri dişi,diğeri erkek iki şempanze tarafından taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Mesai dışında 700 polis görevlendirildi.İşten eve,evden işe giderken silâh taşımaları emredildi NEW YORK,AA.Metro ve sokaklardaki tedhiş hareketlerine karşı savaş ilân eden New York polisi,«Gençler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • YAZLIK PANTALONLARI YENİLİK ZERAFET İtalyan tipi Fermuarlı gizli cepler.Her yerde arayınız-Taklitlerinden sakınınız Tel 22 85 97 İLANCILIK 573 7472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • İSVEÇ PRENSESİ Desiree evlendi STOCKHOLM,A.P.İsveç Kralı Gustav VI'nın torunu 26 yaşındaki Prenses Desiree Baron Niclas Silfverschiold ile evlenmiştir.Desiree'nin ablası Prenses Margaretha 30 Hazirand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • 3 metre boyunda bir yılan öldürüldü SÖĞÜT,ÖZEL Orta Mahalledeki ağıllara musallat olan üç metro boyundaki bir Bozyörük yılanı,köylüler tarafından güçlükle öldürülmüştür.Halkın «Canavar» diye adlandırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Bir kadın,3 yılda 5 çocuk doğurdu DİYARBAKIR,ÖZEL Dicle ilçesinde oturan Zümrüt Işık adında 40 yaşında bir kadın,Diyarbakır Doğumevind.bir batında üç erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.Bülent,Levent ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Deprem,Erciş'te iki köyü yıktı ERCİŞ,ÖZEL İlçemizde önceki akşam şiddetli bir deprem olmuş ve iki köyde önemli hasar meydana getirmiştir.Şiddetli bir patlama ile başlayan ve 30 saniye devam eden depre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Bursada 50 öğrenci ile bir bir mahalle halkı döğüştü BURSA,ÖZEL önceki gece Ziraat Okulu öğrencileri ile Hürriyet mahallesi halkı arasında büyük bir meydan kavgası olmuş,15 kişi yaralanmıştır.Kadın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • Miıah Salatası MEVSİM icabı sıcak havalarda doktorlar hafif yemekler tavsiye ediyorlar:Biraz beyaz peynir,domates,salatalık.Yahut domates,salatalık,hazır lop yumurta bir araya getirilip sirke zeytinya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • MACERALARI rq tlAlüısM TARAN.9uRA-W WUMAK İMEHMEMÎ ATILMA PA VAR.EVPBUt LEdPP &Ö1ÜKPE TÜTME PAHAN-BAVIN Siz.Li M.l TA&lAH.I^AHÎkTÜ&UCUlflEH^NiH t tMi&.PAMAmiloAlMı ZORLAR.StVEKiEii KuıuBİJ BAS-KAMf&ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1964
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARIMIZA Calcium-Sandoz EFERVESAN TABLET MÜSTAHZARIMIZ YENİDEN PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR.Tl 7)m r 2 YAZ YORGUNLUK VE HALSİZLİKLERİNDE ZİNDELİK VE FERAHLIK VEREN,PORTAKAL LEZZETİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • Devlet Orman işletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden 1 a)İşletmemiz 1963 yılı istihsal inden olup Devecikonak İstif yerinde mevcut 163.071 M3,3.S.Kısa,2.S.K.ve Normal Çam Tomruk ile 22.730 M3 1.S.N.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Enstitü ve Klinikleri kürsülerindeki açık ve açılacak Asistanlıklara isteklilerin yabancı dil imtihanları 1 Temmuz 1964 Çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • İLAN Konya Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Vilâyetimiz Merkez Meram Ortaokulu ikmal inşaatı 345.661,05 liralık 1 inci keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 18.533,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • GÜZEL KOKULU Çünkü TURSİL,hacmi suni şekilde şişinimemiş,konsantre sabun tozudur.Doiayısiyle miktarı t'az-ladır.fiat bakımından çok daha ucuza gelir.V Çünkü TURSİL,terkibinde zararlı suni maddeler but
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • ASGARİ TAKSİT HADLERİYLE Bisikletler,Buzdolapları,Transistorlu Radyolar PAKMEL j TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNDE EMRİNİZDEDÎR.AYGAZ Şişhane bayiliği:Ay gaz ocak,fırın ve teferruatı taksitle.PAKMEL Okçumusa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • AYDIN SANFORİTERYLENE GÖMLEKLİK POPLİNİ Kolay yıkanır/çabuk kurur Yıkanınca çekmez Ütü istemez Buruşmaz,Giyimi.rahat ve SIHHİDİR SANFOR TERYLENE GÖMLEKLİK POPLİNLERİ AYDIN TEKSTİL FABRİKASI Bu malın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • Veli ve öteki çepkenli yardımcılar Mahiı Bey'e yol açmak için çırpmıyorlar:¦Çekilin Allah askına,Oğuz atamızın aşkına,yol verin.Yol verin Bey'e de töre bozulmasın.Dokunmayın Bey'e!Bir adamın,barışmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • mm mm IYOR Sakın sesini çıkarma ve dua et.Sanık mevkiindekiler çocuğun anası ile babasıydı.Duruşma her bakımdan ikisinin de aleyhine bir istikâmette inkişaf ediyordu.Baba,bir adamı öldürmüş ve ormanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • Açılı» Kıta haborler Oyun havaları 7.45 Hattü müzik S.00 Haberler 8.IS Salon orkestraları S.30 Tattl tabanı melodileri 00 Türküler 9.20 Kısa haberler 9.30 Hafit müzik 9.45 Sanlı sayfalar 10.00 Turk mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Şefkatinizi İstismar edea bir İnsan cizl lüzumsuzca yoracak.$h KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Bir takım tasavvurlarınız var.Fakat yerin» getirmekte «üçlük çekeceksiniz.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Tarihte.Şarkî Roma İmparatorlugu'nun İsmi;Aksi »ada.2 Başlangıcı olmayan zamana ait;Hekimlikte kullanılan çabuk uçucu bir mayi.3 Kalın kafalı,anlayışı kıt mânasına;Tanıdık.4 Gövdenin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1964
  • Hicri PAZAR Rumi 13M 7 1380 Muharrem Haziran Mayrs 24 19 6 4 2İ VAKİİ VASATÎ EZANİ fili!5.27 13.12 17.13 20.38 22.40 3.07 8.49 4.35 8.35 12.00 01 6.30 İİİiİİfi«f^İ Milliyet Gazetecilik AS.adına Sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • l N.MALKOÇ Milliyetin Lübnan Muhabiri)¦İ3S3&SS&:O:Beyrul'dfl yalnız Türk hanımlarının kurduğu sükseii bir sosyele var ARAP memleketlerinde Türk hanımlarının büyük bir değeri ve süksesi vardır.Zengin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • İSTANBUL 27 42 10 SATILIK EMLAK LALELİDE 100 m2 konforlu daireler,deniz manzaralı.Büyüklanga ismail Safa Sok.No.39 LEVENTTE,Etilerde bahçeli evler,banka kredisiyle katlar,arsalar.63 66 06 ETİLERDE 220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • TÜRKİYE KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çeşitli kıymette elli milyon adet Gençlik Pulu bastırılacaktır.Şartnameleri Ankara'da Ticaret Müdürlüğünde,İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünde görülebilir.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • Komple Pale!q Palet Zinciri 0 Alt ve Üst Makaralar g Cer Dişlisi ve Avara ^Tekerlekler Pim ve Eurç Gurupları «Makara ve Avara 'Milleri Burçlar» Körükleri v.v Ayrıca Her Traktöre Orijinal Bower Rulmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • Beyrut'daki Türk hanımlarının en zengini olduğu halde çok iddiasız ve gösterişsiz bir ömür süren ninen Taşıdığı Türk pasaportu ile iftihar ediyor.İki oğlunu da Türk kızları ile evlendirecek BEYRUT'DAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından Bildirilmiştir.Denizcilere ve Havacılara 62 Sayılı Tebliğ 15 ilâ 21 Haziran 1964 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 17.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • Satılık Un Fabrikası Günlük S3 ton kapasiteli 60 tona müsait modern yeni un fabrikası müsait şartlarla satılacak veya icara verilecektir.Bolvadin Bolsan Şirketine mektupla veya telefonla 43 No.ya müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1964
  • J I i CİLDİN güzelliğini nasıl muhafaza etmeli.Yaş farkı gözetmeksizin istinasız olarak bütün bayanlarımızı meşgul eden bu suale tek cevap:Gündüzleri:HAVİLLAND VANISHING Geceleri HAVİLLAND COLO Kremle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • üvey «Kuklan,Rbaşına büyük deri a B UNDAN 10 yıl evvel Almanya'da tanınmış film prodüktörlerinden Georg Thiess ile evli ve Avrupa'nın en güzel kadını olarak bilinen Hamburg'lu artist Ursula Thiess,Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS CTflI 44 08 35)Kanundan Kaçılmaz H.Mills t.EMEK Tel:44 «4 39)Aile Tuzağı M.O'Hara R.t.İNCİ Tel:48 45 95)ölüme Çeyrek Var T.Gürsu.F.Akın.KERVAN Sisli Tel:48 04 23)Sarı Ayılı Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • 'ininin VEDA MUSAMERESİ mimimi' Ders yılı sonu münasebetiyle okullardaki müsamere faaliyetine hummalı bir şekilde devam ediliyor.Bu arada «Özel ABC» okulu da veliler tara-Eg find an sabırsızlıkla bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • PİVALE IKARNASI 5 Haziran 1964 günü Izmir 2 ci Noteri huzurundaki çekilişte:10.000.TL.Aytül Pekyalçın,Tekirdağ 5.000.TL.Aysen Tümbek,Aksaray 2.500.TL.Madlen Durik,Tarlabaşı Günenç Söyük,Bandırma v 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • Pffl?M 'HT/YAC/NI2 OLAN HERŞEYİN ayrıca Zengin HAVLU VE BORNUZLAR PLAJ ÇANTALARI DENİZ YATAKLARI LÂSTİK OYUNCAK vs.vs.KADIN MAYOLARI HELENCA LASTEX Model "PEPİTA" iki renkli-Kemerli 162.50 TL.HELENCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1964
  • Rekreasyon derneğinin açtığı sergi TÜRK Rekreasyon Derneği TaksimMeki Fransız Konsolosluğu salonunda yıllık sergisini açtı.Resim,dekoratif ağaç işleri,dekoratif aydmlatma,klâsik bebek ve çeşitli oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • G.KORE LAOS KOMÜNİSTLER TAARRUZA GEÇTÎ Komünist Pathet Lao kuvvetleri,Küpler ovasının kuzeyinde tarafsızların elinde bulunan stratejik bir tepeyi bombardımana başladı.Bu bölgede hâlen şiddetli çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • İNOİ GASPRALI ile MEHMET EMİN ERTEM Evlendiler.İstanbul 4.6.1964 MİLLİYET 7451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • TEŞEKKÜR Kızım Bediş Çanga'nın mua-yenesinde yardımlarını esirgemeyen Guraba Hastahanesi Kulak,Burun,Boğaz mütehassısı Prof.Safa Karatay'a S ameliyatı muvaffakiyetle yapan i hekimlik mesleğinin mümtaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • TEŞEKKÜR Vefatlyle bizleri derin acılara garkeden kıymetli eşim,sevgili babamız,ağabeyimiz ve akrabamız Davit Pinasi'nin 29'5/964 günü vefatı dolayıslyle cenaze töreninde hazır bulunan,evimize kad;r g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Davit Pinasi'nin vefatı dclayısiyle,cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,çelenk yerine hayır müesseselerine teberruda bulunan,te efon,telgraf veya mektupla taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • umuş nın cenazesi Baştarafı Birincide Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanlığı,dün,Komutanlıklara ve Garnizonlara,merhı ıun makam ve rütbesine uygun bir cenaze töreni düzen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • İLAM â Hususîde kullanılmış iyi durumda 1 Adet 1959 Model Opel Station Wagon 1 1961 Ford Thames 800 Minibüs 1 1959 Volkswagen Tenezzüh Peşin Bedelle satılıktır.Müracaat îş saatlerinde)TÜRK PİRELLİ Lâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • Nasıl oy kullanacağız!Baştarajı Bencide Seçim Kanununa göre,seçmen parti oy pusulalarındakl hangi adayları tercih ettiğini X)İle gösterebilir.Oy pusulaları üzerinde her adayın İsmi hizasında bir dörtg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • büyük «Amerika bize karşı sorumluluk yüklenmiştir» Baştarajı Biı incide Hükümetçe,aDerhal Güvenlik Konseyl'ne hareketi» kararlaştırılan ve daha sonra açıklanmayan sebeplerden seyahati geri bırakılan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • TEKİRDAĞ KİRAZ Festivali başladı TEKİRDAĞ,ÖZEL Geleneksel Kiraz Bayramı'nın yerini alan Tekirdağ Kiraz Festivalin dün pehlivan güı eşleriyle başlamıştır.İki gün iki gece devam edecek olan ve bu yıl il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • SELE KAPILAN ÜÇ KIŞI ÖLDÜ I AFYON,AA Yağan şiddetli yağmurlardan meydana gelen seller,thsanlye İlçesinin Yayladağı köyünde geniş hasara sebebiyet vermiş,Veysel Yumak adında bir köylü ile 15 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • Jackie Kennedy tanıklık yaptı WASHINGTON.AA.Müteveffa Başkan Kennedy'nin öldürülüşü sırasında yanında bulunan Jackie Kennedy dün Warren komisyonu önünde ifâde vermiştir.Yüksek Mahkeme Başkanı Earl War
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • TÜRKİYE'DE BOŞANMA REKORU İSTANBUL'DA Boşanma olaylarının en geniş sebebi kadının zina halinde yakalanması ANKARA,ÖZEL Türkiye'de en çok boşanma olayının İstanbul'da olduğu yapılan istatistik sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • izmir'e ilk feribot 16 Haziranda qeliyor İZMİR,ÖZEL ilk feribot 16 Haziranda tzmlre gelecektir.Bir gim izmir'de kalacak feribot Havfa'dan izmir'e turist getirecektir,öte yandan bir süre önce inşaatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • BASIN ENSTİTÜSÜ üyeleri İzmir'de izmir,özel Milletlerarası Basın Enstitüsünün 13kongresine katılan yabancı gazeteciler dün uçakla Istanbuldan Izmire gelmişlerdir.Dün izmir'i gezen misafir gazeteciler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • İnönü,Başkan Johnsonun davetini kabul etmedi Baştarafı Birincide Lerr.nitzer,Arıkara'dakl temasları sırasında Kıbrıs'a yapılacak Türk müdahalesinin doğuracağı «Askerî mahzurlar» üzeıinde durmuş.«bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • GÜMÜSPALA'NIN BİYOGRAFİSİ Bnştarajı Biriveide Sakarya savaşı ve Büyük Taarruza katılan Gümüşpala 1931 de Harb Akademisinden mezun ohrıuş,bundan soma çeşitli birliklerde görev almıştır.1948 de Tuğgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • «O'na gitme demiştim ama beni dinlemediğini» Baştarafı Birincide lar.Sanki bir şeyler söylüyordu bana.Ama insan.Bilemiyor.Anlıyamıyor ki.Bir takım insanlar geliyordu.Partili partisiz.Ölümün karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • BÜTÜN ŞIK HANIMLAR senre rOp£fi YAZLIK KUMAŞINI beğendiler ve giydiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:Dosya:963/7690 Mahcuz olup satılması mukarrer aşağıda cins ve kıymetleri yazılı mallar 18/6/1964 Perşembe günü saat 12 30'dan 13'e kadar aşağıda gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • Türkcenin resmî dil oluşunun 687yıldönümü kutlandı Baştarafı Birincide yıllar boyunca sürecek olan ve bugün de sürmekte bulunan Türkcenin Egemenlik savaşının başladığını» bildirdikten sonra özetle söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • GIDA VE SABUN SANAYİİ A.Ş.NİZİP YÂLNIZ TÜRKİYENİN DEĞİL ORTADOĞÜNUN DAHi EN BÜYÜK GIDA SANAYİİ KOMBİNASI ZEYTİNYAĞI SABUN SOYA YAĞI UZUM BALI GLİSERİN HAS 1218 7453
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • SAYIN ANKARA HALKINA ŞAHANE ZÜĞÜRTLER Oyununa karşı göstermiş oldukları büyük sempati ve yakjn ilgi dolavısiyle teşekkürlerini sunar ve ŞAHANE ZÜĞÜRTLER'in Eylül ayı içinde ANKARA'da tekrar oynanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • KONGREYE DAVET Çamlıca Kız Lisesi Okul ve Öğrencileri Koruma Derneğinin olağanüstü kongresi 20/Haziran/964 Cumartesi günü sa-at 14 te okulda,ekseriyet temin edilemediği takdirde 28 Haziran 1964 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • Sungurlar Kazan ve Teshin Cihazları Fabrikası ELEMAN ARIYOR Askerliğini yapmış usta veya birinci sınıf elektrik kaynakçısı,tornacı,ince sacçı ve tesviyeci alınacaktır.Müracaat:Eyüp,Alibeyköy,Silâhtara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • PERAKENDE TOPTAN SATIŞ VE TAMİR KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR TEL:447560 447569 BOSCH UMUM MÜMESSİLİ MENGERLER T.A.Ş.CUMHURİYET MEYDANI No.9/1 İSTANBUL TAKSİM İLANCILIK 763 7465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • İNŞÂAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN Şubemiz için merkezî bir yerde ana cadde üzerinde veya ana caddeye yakın bir sokak üzerinde en az 200 M2 lik bir daire satın alınacaktır.Mevcut bir binanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • RUM KUVVETLERİ KUZEYE YIĞILDI Baştarajı Birincide mukabele etmeğe hazır olduğunu» bildirmiştir.VVASHtNGTONDA.Beyaz Saray tarafından yayınlanan resmi bir bildiride,Başbakan İnönü'nün Washington's davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • rasında 15lalarında Ayni devre içindeki kaza yekunu 89.995.Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti,trafik şubesine üçmotosiklethediye etti TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti Başkanı Suphi Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1964
  • 26 İLDE BUGÜN SEÇİM YAPILIYOR Ba$tarafı Birincide 26 U'de bugün yapılacak Senato seçiminde 4 milyon 722 bin 073 vatandaşın oy kullanma yetkisi vardır Çorum ve Esklşehirde yapılacak olan seçimler ara s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.06.1964
  • i.m.Türkiye Kupasının finalistlerini belli edecek iki büyük maç bugün Ankaragücü proiesyonel takımı,Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçını bugün Galatasaray ile oynayacaktır.Resimde,Ankaragücü'nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • vM?57 kiloda Hüseyin Akbaş'ın ittifakla galip geldiği karşılaşmada güreşçimiz Fransız'ı bastırıyor.IÖZDEMİR GÜRSOY| Güreşte Fra 8™0 ffficı Müsabakaların hiç birinde güreşçilerimiz taşla galibiyet kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Keşan,Eceabat etabını Sonakın birinci bitirdi ECEABAT,ÖZHL II.Marmara Bisiklet Turunun Keşan ile Eceabat arasındaki 124 kilometrelik üçüncü etabını Ankara Bölgesinden Nezir Sonakın 2.20.18 İle birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Inter ile Bologna bugün Roma'da İtalya İlgi şampiyonluğu için karşı karşıya gelecektir.Resimde,Real Madrid'i 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan İnterli futbolcular antrenörleri Herrera ile görülüyor.[M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Hol» KIVANÇ t 34 Gün lig maçı yok FENERBAHÇE,bir gün önceki kötü oyununu affettirecek seviyede futbol göstermiş değildi.Ama bol gol atmış,iki puanı rahatça almıştı.Şenolun İki,Lefterle Selimin birer g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:Faruk AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Sargın,Plase:Seklâvi 62.Yıldırım 67.Sürpriz:Alkan.İKİNCİ KOŞU:Favori:Vural,Plase:Tokuçlu,Kuruş 8.Sürpriz:Turgay.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Hızır,Plase:C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Türkiye Tunus Ümit maçı bugün TUNUS,A.A.Türkiye Tunus millî futbol maçı bugün Türkiye saatiyle 19.30 da oynanacaktır.Tunus A)takımına karşı oynıyacak olan Ümit Takımımızın tertibi Şöyledir:Ali Şükrü.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Dün yapılan II.Millî ve Mahallî lig maçları İkinci Millî,Ankara ve İstanbul Mahallî Lig maçlarına dün devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Sarıyer Şekcrspor 1-1,Yeşildirek Bursaspor 2-1,Galata Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • Sırıkta yeni dünya rekoru TEKSAS,A.A.Atletizm sahasında ismi duyulma,mış bir atlet dün yapılan müsabakalar sırasında John Pennel'e ait Dünya rekorunu kırmıştır.Dünya rekorunun yeni sahibi Kolej öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1964
  • LIS X.Evvelki hafta oynanan Beşiktaş Allay maçından sonra bir nikâh töreni yapılacaktı.Bu daha evvelden Jâ.ı edilmiş bir nikâhtı.Gelin,film yıldızlarımızdan Suzaıı Avcı.Damat ise kaleci Varol ürkmez.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • «ıınMM Erkek İzdivaç teklifimi kabul etti.Tabancayı geri veriyorum.YAZISIZ V I Hıçkırık tuttu yine.Beni korkut da geçsin.YAZISIZ Baba evvelâ sinir ilâcını iç,sonra karneme bakarsın.Kabul kabul.Yarın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • HIMM BABAM VİNE OYNA *wş Bununla.i di i ı.r~ VC HAKEM ŞABAN 4WJEWEL SAHAMA SOK» OERECE H4ZIR en—l 6-3 İpi c^T-SJHM ı.ıso.vtuiW i i ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • m Uçan dolmuş it:GAZETELERDEN:L aklarımız dolmuş yapacak.v'-YEŞİLKÖY Hava Alanı pistinde yer yer kümelenmiş uçaklar.Ve uçakların önündeki kısık sesli kâhyaların feryatlan,birbirine karışıyor:Hadi kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • Günah değil mi bana.İşim bittikten sonra bjr de fazla mesai yaptırıyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • Merhumun vasiyeti böyle.Ben Bir.İki.Üç.n diyeceğim.Şiz' paraların üstüne atlayacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 07.06.1964
  • Dikkat et baba.Bundan sonraki de kız olursa,çoğunluk onlara geçiyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 07.06.1964
  • T R IH'TE Mlfe AH Bir hiciv kokteyli o u GÜNÜN modası Türk Yunan dostluğunun bozulduğu üzerine.Komşu milletlerin birbirine girmiş çeşitli çıkarları çatıştığı için Türk Yunan,Fransız Alman,Rus Çin dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 07.06.1964
  • HER HAFTA BİR ENCE KAYE Duvardaki oyuğa sokulu çıranın şavkı,birden iyice deHlendi.Kara is dumana bürüiü.bulandı parladı,bulandı parlad Inceldi oynak alev,cılızlaştı,son bir harlayışla tekrar şişindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 07.06.1964
  • IIH.M»J-IJII No:0 Beş kitaptan müteşekkil Milliyet yayınlan demeti sizin olabilir Aşağıdaki kareli büyük bulmacayı doğru ola eternize gönderenler arasında kur'a çekilecek lıammed'in Hayatı,Turban G2,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 07.06.1964
  • ya**0"" B IR haftadır Ankara çalkanıyor.Söz kadınlardan başladı,yavaş yavaş erkekleri de sardı.Ama esrarengiz bir şekilde,gizli gizli,âdeta ürkerek konuşulduğundan mı nedir,bugüne kadar gazetecilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 07.06.1964
  • KQjy^iHMı BİR BİLENE SORALIM Buzdolabı bozulunca Cl I Al Seneler önce Harbiye'deki bit »JU/AL mağazadan buzdolabı almıştık!Geçen «hafta zınk dedi durdu.Semtimizdeki elektrik tamircileri arızayı anlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 07.06.1964
  • Bj^ PARİS'TEN BİLDİRİYOR arış moda evleri U sezonda en fazla dikkatlerin çekildiği nokta muhakkak ki büyük terziler ve koleksiyoncular.büyük bir devlet sırrı gibi aylarca saklanan ve hummalı bir faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 07.06.1964
  • OUTEN ZAYIFIATİGİ ÇAMAŞIRLARI Şişmanlıktan deformç olmuş 3j kısımları zayıflatır.Kiloları eritir.Perakende satış:Tünel Eczahanesi İstiklâl Cad.404 İst.MtLLİYET:3720
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 07.06.1964
  • avaruun,lâr ALIKE ve Ziya Şav Side'ye gittiler.Ve çaresiz Suat Şakir'e mlsarir oldular.Denize girdikleri,eğlendikleri bir yana,yerli halkla da temaslarda bulundular.Civar köylüler Suat Şakir'in yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 07.06.1964
  • "MİLLİY in Armağanları MİLLİYET,bu yıl Türkiye Liginde yer alan futbolcuları ve takımları teşvik amacıyla AL-TIN ARMAGAN'lar ihdas etmiş ve bir gelenek hâlinde devamını arzuladığı bu armağanları üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • TÜRKİYE LIGÎ PUAN CETVELİ rakımUt O G B M A P F.Bahçe 34 21 11 2 55 14 53 Beşiktaş 34 22 8 4 57 19 52 G.Saray 34 16 10 8 49 27 42 A.Gücü 34 17 8 9 52 38 42 Göztepe 34 14 12 8 39 31 40 İst.Spor 34 13 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • mZ-U tiginâ f rakkamla:j ve notlar.En çok galip gelen takım:Beşiktaş 22 galibiyet)I En az mağlûp olan takım:Fenerbahçe 2 mağlûbiyet)En çok berabere kalan takım:Altay,Gençlerbirligi,PTT beraberlik)I En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • MİLLÎ LİGDEN ENÎRESÂN HSİMLER Millî Liftin düsen takımları arasında Inılnnan Kasımpaşa.Feriköy ile yaptığı maca sike yapan futbolcntarın haricinde kişilik bir takımla çıkmıştır.Kesimde sahipsiz 2 ve 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • Beşiktaş santrforu taraftarlarına Türkiye Kupasında daha fazla gayret göstereceğini vaad etti GIXEN Pazar günündenberi Gol Krallığı tahtında yeni bir majeste oturuyor.Uzun boylu,cüsseli,favorill,aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • Metin Gol miktarı az j oldu» dedi 1 şî Millî Ligde yedi sene üst üste ES E gol kralı olan,fakat unvanını EE bu yıl Beşiktaş santrforu Gü-E ven önüt'e kaptıran Galatasa-ray santrforu Metin Oktay ŞJ EE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • Altın Taç Armağanında durum 1963-64 Millî Lig Gol Krallığında Güven'den sonraki dereceleri alan futbolcular söyle sıralanmaktadır:Metin G.Saray)Bilge tst.Spor)18 gol.Aydın F.Bahçe)Fevzi Göztepe)17 gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • cdeff:"Başarımda tSasfeı I ıs SP *WH 46» B if *P S 'î IB$& IW/^hBH #A|f w KB S B B fl SiBf CJUQUIU» iUBU ivairr Feriköy kalecisi,5 yıl evvel yaptığı bir hatâ ile takımın kupadan elendiğini ve Apartman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • DİĞER OYUNCULARIN İSİMSİZ Milli Ligde oynayan 18 kulüpte kendi takımı içinde en fazla yıldız alan futbolcular da şunlardır:F.Bahçe:Şeref 90 yıldız)Beşiktaş:Kali ya 102 yıldız)G.Saray:Kad rl 95 yıldız)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • Altay kalecisi Varol ürkmez,Feriköy'lü Necdet'ten sonra yıldız krallığında ikinci olmuştur.Resimde Varol bir antrenmanda «örülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 07.06.1964
  • ı ıı ıııımı Altın Yıldız Armağanında durum 1963-64 liginde MlLLlYET'ten en l'azla yıldız alan futbolcular şöyle sıralanmaktadır:Kaya Beşiktaş)Varol Altay)102 yıldız:Yalçın tst.Spor)98 yıldız Turgay Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor