Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • GÜNEŞTE EĞLENİYOR Unit:İtalyan yöneticisi Federico Fcllinl'nin Dolce Vita» filminin yıldızlarından Nadia Grey hâlen Venedik'te tatilini geçirmektedir.Resimde,Nadia üity Lido'da görUlUyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Yahya Kemal Enstitüsü Takdim Eder:Yahya Kemal AZİZ İSTANBUL Büyük şâirin İstanbul Fethi ve Türk İstanbul Medeniyeti mevzuunda tetkik,tenkid,makale,musahabe,nesir ve konferansların dan mürekkep milli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Pakistan,Keşmir için federasyon istemiyor KARAŞt,AA.Peşavarda bir siyasî toplantıda dün söz alan başkan Eyüp Han,Keşmir meselesinin,Hindistan İle bir federasyon veya konfederasyon esasına göre hallini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Ege denizindeki NATO tatbikatı yarın başhyor M.S.B.Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanlığından bildirilmiştir:«Mesvveeprk 43 adlı bir NATO mayınlama ve mayın mukabil tedbirleri tatbikatı 2-3 Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • j SICAKLAR VE DENİZ h'?p,ajla""!M a£,ma" T* ha™!»ınması ile yar mevsimi başlamış,dün Boğaziçi kıyılarında,Florva'da ve Anarukv.H «L SSL k,y,nd.ak.1Jsah,erde blr?ok ^tanbullu denize girmişlerdir.Ancak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • m ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ s i Milli Lig maçlarının düğümü dün İzmir'de Alsancak Stadında çözülmüş ve Altavı 3-0 mağlûp eden «P^severleri heyecana düşüren ve Beşiktaş.a Fenerbahçenin çekişmesine sebep olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • as» Küçük oyunlar Okuyuculardan mektup yağıyor:Bir takvim müessesesi,27 Mayıs tarihli yaprağın arkasına bu devrimi kuçümsiyen notlar yazmışötedenberi âdet böyledir.Bâzı günlerde takvim yapraklarının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Fransa'ya göre arlık NATO'nun modası geçii Couve de Murville «Bir savaşta insan başkaları için değil,kendi yurdu için çarpışır» dedi MADRİD,AA.SPANYA'yı ziyaret etmekte I olan Fransız Dışişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Haıırlıyon:TURHAN AYTUL I I DOĞU BÖLGESİNDE i Y.T.P.'nin YERİNİ ARTIK A.P.ALDI I I 1961 den bu yana Doğu Anadolunun Rize,Artvin,Kars,Erzurum,Erzincan ve Ağrı illerinde manzara çok değişmiştir.O seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Van'da secime girmekten vazgeçen A.P.tiler Y.T.P.adayı lehinde oy verecek ti** f CUMHURİYET SENATOSU SEÇİM KAMPANYASI n Senatörlüklerin 80'ini alacaklarını söyleyen Satır,partisinin milletvekili seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • ÖĞRETMEN DERNEKLERİ PEHLİVANOĞLU'NA DÜN CEVAP VERDİLER İZMİR,ÖZEL Ege Köy öğretmenleri Derneği ve İzmir öğretmenler Derneği tarafından dün yayınlanan bir bildiride,AP Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Demiryollarının zararına hükümet sebeb oluyormuş Himayeli tarife sistemini tenkid eden Demiryolları Genel Müdürü Muallâ Sezer,personelin de en az üçte bir fazla olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL DEVLET Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Uçaktan inerken «Çok şükür kurtulduk» diyen kadın kazada öldü ANKARA,ÖZEL Diyarbakır'dan önceki gün Ankaraya gelmekte olan ve Esenboea üzerinde fırtınaya tutulan uçaktan inerken yanındakilere «Çok şük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • istanbul,Ankara,Antalya ve Van'da teşebbüs ası yapıyor 290 milyon liraya mal olacak fabrikalar yılda 1 milyon 350 bin lon istihsâl temin edecek ANKARA,AA.^A EMLEKETİMİZDE yeni 5 çimento fabrikasının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • I TEN&ID I EDİLİYOR I İSİ Kıbrıs'taki Kanadalı as-1 kerlerin tutumu Ankarada endişe yarattı KARAŞİ,AA.H# ARAŞİ'de yayımlan-m\makta olan Pakistan'ın I en büyük gazetelerin-I den «Dawn» da,Kıbrıs'ta Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Aynı dükkânı yedinci defa soyarken yakalandı İZMİR,ÖZEL Sabıkalı bir hırsız aynı dükkânı yedinci defa soyarken yakalanmıştır.Süleyman Tanık'a ait zahire dükkânına yedinci defa giren Necdet Yelkenkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Burma'ya 2,5 milyon kilo şeker satıldı İZMİR,ÖZEL Burmaya 250 kuruttan 2,5 milyon kilo şeker ihraç edilmiştir.Bir süre önce satılan 2.500 tonluk bir partiden sonra yapılan 6 milyon 700 bin liralık iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • inönü:«Kıbrıs'ın silâh deposu haline getirilişi Nafo'yu da ilgilendirir» ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü dün,Kıbrıs'ın Makarios tarafından bir silâh deposu haline getirilmesinin en az Türkiye kadar NATO'yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • esiz satıştan ff 0 şikayet edüdı Odalar Birliğinde bir delege,Samerbank'ın ucuz satışlarından vazgeçmesini istedi to ANKARA,ÖZEL ODALAR Birliği Genel Kurulunun dünkü toplantısında konuşan Erzurum dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1964
  • Kongo'da komünist asiler 500 kişiyi öldürdü LEOPOLDVİLLE Kongo)A.P.Kongonun muhtelif eyaletlerinde karışıklıklar çıkmış,mızrak kullanan muhariplerle desteklenen üniformalı asî askerler,makineli tüfek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ bilirkişilik müessesesi a ma MAYIS devriminin ne-Jff ğ denlerinden en önemlisi,Basın hürriyeti ile hukuka bağlı devlet yönetimine duyulan özlemin doğurduğu tepkidir.Basın hürr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • ilHue#*lt% MEKTUP İçel'in Kürkçü bucağına dikilen Atatürk büstü Sevgili MİLLİYET okuyucusu,ATATÜRK Heykeli Kampanyasının ikinH safhası da sona ermiş ve 11 ilimize dikilerek Atatürk heykellerini yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • Grevci doktorlar resim çekilmesine çok kızdılar.yC BEREKETİ KİNDE OLAN PAMUKLAR lAVINDIR-DA bu yi1 pamuklara kurt re danaburnu dadandı.«Moi taia Aga» nın pamuklan d» bunlardan telef oluyordu.Oğlu uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • Trafik düzeni için 3 Belediye 3 yıllık plân yaptı îstanbulda trafik düzeninin sağlanması için Belediye 3 yıllık bir plan hazırlamıştır.Plânın uygulanması için 30 milyon liraya ihtiyaç vardır.Belediyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • S Kadınların muayyen günlerin-1 de,en yakın dostudur.PAXER j bütün Eczane ve Parfiimöri ma-gazalarında satılmaktadıri Tel:22 53 0» REKLAMCILIK:1347 7223
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • ZİRAATÇILARA Toz ve sulu İlâçlar püskürten SIRT ATOMÎZÖRÜ PÜLVERIZATÖRÜ gelmiştir.Yüksekknldırım İzmirlloRİu Han Tel:49 49 X5 Teljr:SARICAN İSTANBUL ILA.VCIMK:695 720.Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • V-Kayışları Sanayinin her kolunda üstünlüğünü ispat etmiştir İhracatçısı Societe Hor.çro'se Pour l« Commerce d;ProduıtsCn'ımigues BUDAPEST 5.B.P-121 HONĞSI!Türkiye MümessıTl HENRİK KRANZFELD P.K.8-Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • TAPULAMA İLANI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Urfa ilinin Hilvan,Ağrı ilinin merkez,Hamur,Taşlıçay ve Diyadin;Hatay Antakya)ilinin merkez;Yozgat ilinin Boğazlıyan;Kars ilinin Arpaçay ve Selim;Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • İLAN Garb Linyitleri İşletmesi Müessesesinden Müessesemizin Tuncbilek'te yaptıracağı 23 Blok 1.105.938,21 Tl.keşif bedelli halk konutları 2F)tipi 23 Blok lojman inşaatı kapalı zarf usulüyle müteahhide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • BUHAR KAZANLARINA CALGON Amerikan menşeli harika »u yumuşatıcısı,kazan ve bora taşlarını eritir ve söktürür,en sert suları yumuşatır Kullanışlı »ucuz M.GESAR Tersane cad.48 Galata Tel:44 32 04 İLANCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • Mühendis ve Sekreter Aranıyor Su Kaynakları Plânlama İdlerinde alıştırılmak üzere bir Amerikan Türk Mühendislik Müşavirlik firması İngilizce bilir genç İnşaat mühendisleri ve İngilizce bilir sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI KAMPLARDA KAMPİKLERDE SEYAHATLERDE ve YUVANIZDA Zevkle kullanabileceğiniz hususî anbalajh hazır yastık kılıfı yatak ve yorgan çarşaflan en müsait fiatlarla satışa arzedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • Amerika'dan 150 Ton Saç Alınacaktır izahat için 715130'a telefon edilmesi rica olunur.İLANCILIK 677 7194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • KORSAN YASAR DÜN ÖLÜ BULUNDU «Korsan Yaşar» namıyla mâruf Yaşar Akarsu adında bir sabıkalı dün Sahil Yolu Kumkapı mevkiinde olu olarak bulunmuştur.Belediye hekimi tarafından muayene edilen cesedin dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • Biraz kitap rmı»^.DÜNYA Açlıkla Mücadele Derneği Başkanı,Birleşmiş Milletler Gıdalandırma Komisyonu Başkanı ve Rio de Janeiro Üniversitesi profesörü Josue de Castro'nun öteki Castro ile hiç bir ilinti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • KARAKÖY İSKELESİ TADIL EDtLECEK Karaköydeki vapur iskelesinin üst kısmı çıkış sırasında gemilerin çabuk boşalması için tâdil edilmektedir.İskelenin üst kısmındaki iki kapıdan birisi gemiye giriş sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1964
  • EK SOM SİSTEM.HAYA SOĞUTMALI i DİZEL MOTORLU SEYYAR KOMPRESÖR TABANCA VE ÇUBUKLARI RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ BİRADERLER-S" YEDEK PARÇA VE BAkl^SfeRVÎ##E$KİLÂTlHJZ!07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • edilecek Yarışmaya 18 memleketten gelen 18 güzel katılacak BEYRUT,A.P.Avrupanm,Izlandadan Türkiyeye kadar olan 18 memleketinden gelen 18 genç ve güzel kız Avrupa güzellik kraliçesi seçilmek düşüncesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Kafesten çıkan b&ğa yalanı bcikıcıycs saldırdı İZMİR,AAizmir hayvanat bahçesindeki 3 boğa yılanının bakıcısı Hasan Alemdar,büyük bir tehlike geçirmiş ve kendisini öldüresiye sıkan bir boğanın elinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • «içki öldürür,kumar söndürür,kanarya güldürür» İZMİR,ÖZEL Hk Türk Kanarya Konseyi dün sabah izmir Seronofil Derneğinde toplanmıştır.12 vilâyetten gelen kanaryacılar,«içki öldürür,kumar söndürür,kanary
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Bir Alman kızı Türkiye köylerini inceliyor ADANA,ÖZEL îngeborg adında genç ve güzel bir Alman kızı,Türkiye'de köy hayatını incelemek için Tamer Gül adlı bir Türk genciyle Adana'ya gelmiştir.İtalya,Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Brigitfe Bardot'nun plâkları Suriye'de yasaklandı ŞAM,A.A.Brigitte Bardot'un son şarkılarından meydana gelen uzunçalan bir plâk ahlâka aykırı olduğu gerekçesi ile Suriye'de satılması yasaklanmıştır.«B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • İznik'te kurbağanın kilosu 150 kuruş İZNtK,ÖZEL Bir İhracatçı tarafından Fransa'ya İhraç edilmek üzere İznik gölünde toplatılan kurbağaların kilosu dün 100 kuruştan 150 kuruşa yükselmiştir.Kurbağa fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • LÜKS LAMBASI JTS1 ORİJİNAL İTHAL MALI% îğne Meme Boru ve bilumum Lüks lambası yedek parçaları emsalinden daha Üstün veO/05Qdaha ucuzdur/LUXOR LÜKS FİTİLLERİ ve GLORY LÜKS LAMBALARI TÜRKİYE UMUM DİSTRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • AklbetI bıçağın affı oldu.Asmalımesçit'te oturan Ali Gönül,iki sene evvel Manisa'dan bir horoz getirtmişti.Horoza gözü gibi bakıyordu.Döğüsçü bir horozdu bu.üstelik azılı mı,azılı.Yoldan kadın geçirtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • i 1 s İÜ ADANA KOLEJİNDE BALE RESİTALİ YUNUS AKGÜNLER S S wt^ZelAda,n!KoleJ1t_Ve Kuğu Dershanelerinin ders yılı sonu münase-S £Srle3aZflrladl^larl bale "sitalleri 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Adana S f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Güzel öğretmen delik deşik edildi Tecavüze uğradığı anlaşılan öğretmen,burnu ve çenesi kırık asansörde bulundu NEW YORK,A.P.Bir kadın öğretmen önceki gece tecavüz edildikten sonra fecî seklide dövülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • UCUZ ÇİMENTO Üstün kaliteli Pınarhisar Çimentosu MAHMI GÜCER Müessesesi Tel:21 45 64 21 47 72 MİLLİYET 7228 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Resimli Bilgi TÜRKIYENİN EN GÜZEL VE EŞSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ 28 imci Sayısı Çıktı.BA.TEŞ REKLAM:53 7219
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • AKBA Yerciime Polis Romanları:23 ORTADAKİ ADAM William îris'in bu en güzel kitabını okuyunuz.Bütün AKBA Kitaplarını Nylon mahfazaları içinde İsteyiniz.AKBA Yayınevi fcağaloğlu Tel:22 36 87 MİLLİYET:72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz değişik yönlü ve hafif hava akımları etkisine girmiştir.Bu durumda yarın:Trakya,Marmara,Batı ve Orta Karadeniz bölgelerimiz genel olarak bulutlu geçecektir.Sıcaklık yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Okuyucularımla ANKARADAN ismini okuyamadığım bir okuyucum soruyor:tMeşhur Bedreddin Simavi hakkında malûmat rica ediyo-j rum.Bu adam Simavlı mıdır,Simavna'lı mıdır?Simavi namiyle meşhur olan bu zat ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Tahkikat Komisyonu raporu Kennedy suikastına ait bâzı soruları cevaplandıracak ayan Kennedy tanıklık yapacak Kaatil olarak gösterilen Oswaldrı vuran Rubyrnin onu önceden tanımadığı belirtiliyor WASHIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • AKBANK'in 1964 mı MİLYON 150.000 LİRALIK İKRAMİYE PLANININ ÇEKİLİŞİNDE 3094 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI 1 421 fi HAZİRAN 1 I AKŞAMINA H ğ KADAR İl 1 HESAPİ AÇTIRMAKTA ACELE 1 EDİNİZ j 7207 GL ıflflflon www ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1964
  • Unilever-İş Tic.ve San.Türk Ltd.Şirketi VİTA-SANA)mamullerinin reklâm işlerinda istihdam edilmek üzere Adapazarı İçin Bayan Eleman aramaktadır.Verilecek vazife muvakkattir.Adayların en az ilk okul mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • SOSX£T£'DE ÇİFTE NİKAH S/AR L BÜYÜK ADAMLAB! M.rZE ASj f:p.FfKKi'eiL e:vlensce?AvacA memo adlj j fitti HÖDÜKLE,KADiut-ÂK ADt-l BÎR.BİIZ.NE DfYB S ÎJfrM e-'i-AAEM A:İşte O B/çr/M svlembceklek'-j BU GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • &S3 ANTRENMANI lAR Yİ GİTAAİVoR BOi-*T Bumun BEN PARKlMDAVlAA AAAA SEN» OEĞİl.O'n L Bu Güm SENj DE ANi_Ad»m Bunu ARTik Bı'BE ŞEVLER VAR.AAAL-lVıZ,DuZEL-ECHGıM SPı'DER,GÖKÇEKSİN DuZBUS.I CEGt^ TElAŞi_A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • eîf&öi KJt SEJMı ÇOK SE VCRİaa KCİS A*AA ^BSES-VB MAL SATMAM BEV4.P7' üzülme reis,para ve.KıNE.Bu»=f=Al_0 OEEİsf İLE DE ÖDEVEBİL-İRSiM BOJ£QJ MU L H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • mmm j AV5EL SEV Bu PiRiL.PiRiu" iSiCSt^DA BENiı/Âı_E AV BiRuitCTE ViuDtZt-ARCtA EBEDÎ BİR.VOl-İSTEMEZ.AAÎSİN fMKANSIT.VARIM VUAA VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • Pazartesi Rumi 1384 1 1380 Muhar rem Haziran Meyıı 20 19 6 4 1» VAKİT VASATİ EZANÎ GUneı 5.29 8 53 öğle 13.11 4.38 İkindi 17.11 8.38 Aksam 20.34 12.00 Yatsı 22.34 1.59 İmsak 3.12 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • gS1* Milliyet Gazetecilik A.S.adına ^T Sa/ıibi:ERCÜMENT KARACAN 11 Ge?ıcl Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden MesOJ MUdUr.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 ind sayfalarda santimi 40 TL.6,7 ncl tayfalarda S3 TL Blrind tayfada baslık 200 TL «t DUgün.Nisan,Nikâh.Vefat vt Teşekkür İlânları 5 amitime kadar 7.tayfada)90 TL.Küçük İlânlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • V 1* 2T3r4T5^6^7?8*9 10.SOLDAN SAĞA:1 Bir yerde toplanmış olan ve İlmi değeri olan leylerin bir usule Köre listesi;Sucu bağışlama.2 Hlnd prensi;Bir gün öncesi.3 Kolayca aldatılabilen Argoda)Tersi gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • DEB Bütün bunları inceledikten sonra inanılması gereken şeylere ancak yarı yarıya inanmak zorunda kalmıştım.Fakat zamanla ve çeşitli denemelerden sonra tereddüt ettiğim noktalar yavaş yavaş azaldı,cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • AKCASAZIN AĞALARI BM YAŞAR KEMAL İstanbul'a dostlarına,edebiyat bocasına yazdı,bu her iki şair için bilgi istedi.Dadaloğ-IUı Kozanoğlu sergerdesiyle birleşip Padişaha başkaldırmış bir kişiydi.Pir Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metra 7.30 Açılış Kısa haber' ler Şarkılar 7.4J Hafif müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşitli müzik 9.00 şarkılar Nesrin Sipahi 9.30 Küçük konser 10.00 Kısa ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1964
  • m g* OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir arkadaşla güzel bir karar vereceksiniz.Neticesi d» uzun sürmiyocek.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün her yaptığınızda isabet var.Yıldızların nıüsbet BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • BULUTLAR AlCALMISîl,ŞEHRİN ÜSTÜNDE SOĞUK BİR RÜZGÂR ESİYORDU HAREKET SAATİ YAKINDI günü kara vagonların fren kulübesinde geçen in 24 saati vücudu ^fc.&WX r HBİBB Bütün gayretine,bütün hohlamalara rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • Kadınların muayyen günlerinde,en yakın dostudur.PAXER bütün Eczane vs Parfümöri mağazalarında satılmaktadır.Tel:22 53 09 REKLAMCILIK:1947 7229
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • Kumaş Emprime makinesin,de çalışan tecrübeii aranıyor.Posta Kutusu 791 GALATA İLANCILIK 845 7197
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • Soğuk algınlığından ileri gelen BÜTÜN AĞRILARA KARŞI FAAL 7233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • İLÂN Konya Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Vilâyetimiz Merkez Meram Ortaokulu ikmal inşaatı 345.661,05 liralık 1 inci keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 18.533,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • SATSLIK EMLÂK BEBEKTE 750 metre karelik imar durumla denize nazır arsa.45000 48 68 62.BEBEKTE imar durumlu asfalta 20 metre.Müracaat İş günleri.18-19 arası.48 07 76.DOLAPDERE caddesinde 18000 irat get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • İSTANBUL RADYOSUNDA BU GECE saat 22.20 de Boğaziçi Müzik Festivalinde en iyi şarkıcı seçilen EROL BOYÜKBURÇ e arkadaşları kavalı ile birlikte herkesin beğeneceği değişik bir programla sizleri ayın şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1964
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından Bildirilmiştir.DENİZCİLERE VE HAVACILARA 60 SAYILI TEBLİĞ 10 ilâ 13 Haziran 1964 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • musiki 2 ve 5 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 11 İnci Newport Caz Festivalinin hazırlıklarının büyük bir kısmı tamamlanmış bulunuyor.Bu hazırlıkları geçmiş yılların tecrübelerine de dayanarak gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • r Hiç peşinsiz,faizsiz anahtar tesliminden sonra ayda 150 200 Lira"" TAKSİTLE 12.000 Liraya.Şimdi %15 tenzilâtla 10.200 Liraya.HÂZIR APARTMAN DAİRELERİ CİVAR RAYİCE GORE 3 ODALI DAİRELER AYDA 300 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • PLÂSTİK Tahsisi aranıyor.Kota 72.39.01 Tel:44 23 93/44 87 38 İLANCILIK 638 7198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • ^r Yüzünüzün lekesiz ^L ¦Ta^ sivllcesiz,ergenlikslz J^ ^V olması İçin J SAVAŞ ÇİL 5 ilâcı kullanınız ZmL ^WT Mutlaka tecrübe ediniz.yfT İLANCILIK 651 7201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • Sım'î Mantar Satın Alınacaktır.1 107 M3 Sun'î Mantar kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait evsaf şartnamesi Müdürlüğümüz malzeme servisinden temin edilebilir.3 İhale 18/6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden 1 Fabrikamız Kabakça Kantar binası,kantar temeli ve yolu ile Seyitler ve Babaeski Kantar yollan inşaatları birim fiatı üzerinden,kapalı zarfla teklif alma ve eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • ATLAS SİNEMASINDA L A Bugün suareden itibaren ŞAHİDİN GÖZLERİ POLİ ANNA AİLE TUZAĞI gibi şaheserlerin eşsiz yıldızı HAYLEY MİLLS on son yarattığı san'at abidesi İngilizce KANUNDAN KAÇILMAZ)Seanslar:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • JMimilH ÖĞRENCİLERİN VEDA RESİTALİ İ^Yedi vermeğe İ I na veda etmişlerdir.Temsil "Sn my.Sîiîîdî^S İS i üf'S?bir resitalle ders yılı-ğ siyle ablalarının bacakları arasına çömelivermis.5 IIİ,I,1,1İ,Iİ.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • SON 2 HAFTA İzdihamı önlemek ve bugüne kadar bilet bulamayanların ihtiyacım karşılamak üzere 2 HAZİRAN SALI GÜNÜ SAAT 10 da DORMEN Tiyalrosunda Bütün Biletler Bîrden Satışa Çıkarılacaktır.İLANCILIK 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • rıncesı Transistor radyo sahasında da GRUNDİG başta gelmektedir.GRUNDİG,Transistor tekniği,üstün seçicilik,hassasiyet ve ses sadakatında en büyük gelişmeleri kaydetmiştir.CİHAN COM.OR T.Sultanhamar* K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • CiFTj APLAhl ic çamaşırları ÇWT K4PLAN 100 PAMUKTAN mamu!olup İstenildiği kadar kaynatılabılir YIKADIKTAN sonra düzeltilirse Fabrika satış yeri şeklım aynen muhafaza eder Çarşılı Gürün han No.3,Marpuç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • Ailesini ve yakınlarını ziyaret maksadiyle Almanya'ya dönmüş bulunan Hollywood'un büyük ümitler bağladığı müstakbel seks kraliçesi Elke Sommer:Gerektiği zaman çıplak sahneler çevirmekten asla kaçınmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35» Ben Çalmadım Fernandel F.Suarede:Kanundan Kaçılmaz R.l.EMEK Tel:44 84 39)Sarı Ayılı Kızlar A.Whlteley t.İNCİ Tel:48 45 95)ölüm Allanın Emri A.Mekln K.Pars.KERVAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • Türkiye Emlâ Bankasının İstanbul Atatürk Bulvarındaki Blok Apartmanları iril 1 Türkiye Emlâk Kredi Bankası,Aksaray'ı Saraçhanebaşına ve Şişhane'ye bağlayan Atatürk J Bulvarı üzerinde kâin ve 3 bloktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • Hokkabaz,Elektrikli Kukla,her kesin sevgilisi Hakkı Molla ve Şeriki Dede Nazım Sünnet olacak yavrularınızın bir an evvel davetlerini bekler.Adres Galata Necatibcy Caddesi Leblebici Saban Sok.Ifildar H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • FRANSIZ TÜKENMEZ KALEMLERİ satışa ar* edilmiştir İLANCILIK 623 7200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • ÖĞRETMEN DERNEKLERİ Bagtaraji Birincide idi imcini okuma yazma hilen bütün vatandaşlar komünist olurdu.Eskişehirde bir basın toplantısı yapan Türkiye öğretmen Dernekleri Genel Başkam Şükrü Koç bu konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • SOYUNMA ODALARİ t Ba3tara.f1 Sekizincide ki İsmail Kurt'un eseri olduğu sanılan—şu şarkı duyuluyordu:Şampiyonluk pırlanta elmas Onu birden başkası almaz Besiktaş'lı duanla olmaz Puana bak gör halini.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • I ÖNCE ŞEKER ATTILAR E t Bastarafx Sekizincide^ Fenerbahçenin şampiyonluğa E giden golünü Şenol atınca,E E Varolun lıemen arkasında E E duran Mikro Mustafa.Nedim,E Hazım,menecer Ahmet Erol E bir anda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • G.Saray Adapazannda 3-0 galip geldi Galatasaray dün Adapazarı Karması lie yaptığı hususi maçı 3-0 kazanmış,tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • F.BAHÇE ğ I Baştarafı Sekizincide şeref turu idi ki,bu şeref turunu goremiyen İstanbul'lu seyirci yüz yıl üzülse yeri idi.Sonra.20 dakika evvel şampiyonluğun ilk zafer toplarını patlatan Alsancak'ın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • MEVLİD merhum DURMUŞ HALİL GÖKMEN'in ebediyete İntikalinin 40 inci gününe müsadif 1 Haziran 1964 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Kadıköy,Osmanağa camiinde ruhuna ithaf maksadiyle mevlid kıraat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • TEŞEKKÜR Kl2irmz MELİHA ERSAN'ı uzun zamandanberi muzdarip bulunduğu kalb rahatsızlığından Mitral Stenozu)başarılı bir ameliyatla kurtaran Kasımpaşa Deniz Hastahanesi değerli operatörü sayın,Df.Alb.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • Doğu bölgesinde YTP'nin Bağtarafı Birincide KARS'ta CHP'ııin uzun süre kalesi olan bu hudud ilinde VTP hergün zayıflarken AP,CHP'nin karsısına dikilmektedir.Bir seçim bulmacasını andıran burada her 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • Gyani fenkid ediliyor B(t}taraji Birincide başlığı altında yayınlanan bir yazıda General Gyani şiddet-|j le tenkid edilmektedir.Kıbrıs Ada'sma çıkan 7000 mevcutlu Birleşmiş Milletler Kuv 1 veti,Türk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • HİNDİSTAN BAŞBAKAN SECİMİ YARIN Hindistanın iktidar partisi «Kongre Partisi» n;n liderleri Başbakan Nç.hrunun yerine geçecek kimseyi Salı günü seçmeye knrar verdi.Partinin yüksek kumanda heyeti namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • S ELMA DAYIOĞULLARI ile Gaıetenıia Teknisyenlerinden İBRAHİM ÖZKAN Nişanlandılar.31/5/961 istanbul MİLLİYET 7227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • GUSVENT GONCU ile Dr.Opr.HAMZA KOPUZ Nişanlandılar.Sİ.5.964 Samsun 7230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • •si Ayfer Çelebi İle Turan Demiraslan Nişanlandılar.30.5.964 Oıtaköy MİLLİYET 7224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • VEFAT Haydar Çelebioğlu,Dz.Albayı Enver Çelebloğlu Nimet Çelebioğlu,Nilüfer Altay,Nermin Erelin babaları,Keziban,Semire Çelebioğlu,Hayati Altay,Ayhan Erel'in kayınpederleri,AHMET MUHTAR ÇELEBİOGLU 30.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Müessesemizin çok değerli Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi HÜSNÜ ZEKA1 GÜNDÜZALP geçirdiği fecî bir trafik kazası neticesinde 31 Mayıs 1964 günü pek genç yaşta hayata gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • MEVLİD Ebediyete intikalinin birinci yılına rastlayan 1 Haziran Pa-2artesi günü bugün)Dürriye Hüsrev Tökiıı'in aziz ruhuna Teşvikiye Camiinde ikindi namazını müteakip okunacak Mevlidi Şerife arzu eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • SATIR "DOĞUDA ZAFER CHP'nin.DEDİ Ba$tnrn/t Birincide «CHP'nin azınlık iktidarı olduğu ve zorla iktidarda oturduğu söyleniyor.CHP zorla iktidarda ottırmamaktadır.CHP'nin hükümette vazife görmesi Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1964
  • Demiryollarının zararı Baştarah Birincide Yüksek Murakabe Heyetinin eski bir üyesi olarak 1053 1960 yılları arasında D.D.Yolları iktisadi Devlet Teşekküllerinin kontrolünü yapan Sezer,Demiryollarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.06.1964
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy Kasımpaşa a Beşiktaş İst Spor a Altay Fenerbahçe E Beylerbeyi A.D.Spoı 0 Vefa İdmanyurdu a Beylerbeyi İd.Yurdu a Vefa A.D.Spor D Güneşspor Şekerspor s Altındağ Yeşildirek Davut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • İstanhulspor karşısında güzel oynayan Siyah-Beyazlılar lig ikincisi olurken Güven,gol krallığını sağladı Sanlı,Beşiktaş'ın ilk golünü bir kafa vuruşu ile kaydederken [H.KJRCALI] SEYİRCİ:16.S54 kişi HÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • ASIMPAŞA Millî Ligdeki son maçına alkışlar içinde başladı ve alkışlar içinde bitirdi.Adı şike olaylarına karışan futbolculardan mahrum ve ancak dokuz kişi ile sahaya çıkabilen Lâcivert Beyazlı futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • TÜRKİYE LÎGÎ PUAN CETVELİ Takımlar O G F.Bahçe 34 21 Beşiktaş 34 22 G.Saray 34 16 A.Gücü 34 17 Göztepe 34 14 1st.Spor 34 13 Altay 34 9 Feriköy 34 11 G.Birliği 34 9 Demirspor 34 11 PTT 34 8 Altınordu 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • I törenle karşılanacak Fenerbahçe takımı bugün saat 1 I 14 de tzmirden kalkan uçakla i şehrimize gelecektir.Sarı Lacivertli taraftarlar şampiyon Fenerbahçe'yi Yeşilköy i hava alanında büyük törenle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • HAKEMLER:Albert Guinnarti Tahir Turgay Burhan Trak FENERBAHÇE:Ali K.İsmail B.İsmail Ali İhsan Osman Hüseyin Yüksel Şeref Şenol Bir ol Aydın ALTAY:Varol Bekir Numan Enver Kâzım Osman Feridun Nazml Nail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1964
  • wasa GOL!000ü 00OOLL.Izmir'liler,centilmen bir futbol seyircisi ö Bacı'nın kehanetleri bizi mağlûp etmeğ 0M2İI,r"?i-İZMİR'DEN BİLDİRİYOR Ve Fenerbahçe Altayı 3-0 mağlûp ederek 1963-1964 Millî Lig Şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor