Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Nehru'nun naaşım torunu yaktı YENt DELHİ,A.P.AA.Başbakan J.Nehru dün birçok yabancı liderlerin ve yüzbinlerce Hintlinin yaşlı gözleri önünde,efsaneleştiği başkentin sokaklarında dün son yolculuğuna çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Leventlerin Topkapı surlarını darmadağın ettikten sonra Istanbula girişleri Topkapı surlarında fethi temsil eden tören I yapılacak.Üniversitede anma toplantısı olacak staııbul'un 511.Fef tih yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • DURUM HH m\I B I iWi e S:Yunan dostluğunun yeni bir örneği OiV olaylara kadar Yunanistanın gerçek bir dost olabileceğine kendi kendimizi inandırmaya çalışmıştık.Kıbrıs hâdisesi gayretlerimizin boş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • m y^$0%ı$ ÖĞRENCİLERİN NÜMAYİŞİ J£Ti^ da imzalanan anlaşmayı protesto amacı ile nümayişler yapmışlardır.Dört öğrenci müdahale eden polis tarafından nezarete alınmış,polisle öğrenciler arasında yer yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Atatürk'ün savaş arkadaşları dün heykel sergisini gezdiler CAHİT ÜZEN DERİN derin göğüs geçirdikten sonra,dudaklarının arasından «Hey gidi hey»,kelimeleri döküldü.«Ne günlerdi o günler.Dört kişiydiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • KÜRTCÜLÜK SANIKLARI KsÜîÇÜ'Ük.Pr°PaSand«" yaparak ve teşkilât kurarak devletin maddi v VU Wl ^«INIIM.v butumlnü sarsıcl faaliyette bulunmak iddiasıyla 5.Ağıt Ceza Mahkemesinde yargılanan 21 sanıktan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • GEOMETRİK Evvelki ciiııkü açık oturumda $u karara varılmış:27 Mayıs mutlaka hedefe ı basacaktır.Bir noktadan uzaklaşarak oraya nasıl varılabilir?Ancak o noktadan başlayıp üçyuzaltmış derecelik bir yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Atina Ortak Pazarda leyhimize çalışıyor 'Yunanistan,Türkiye ile anlaşmanın,Ortak Pazar'ın temel kaidelerine aykırılığını ileri sürüyor ANKARA,Mehmet AH KIŞLALI bildiriyor YUNAN hükümeti Türkiye'nin 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • CUMHURİYET SENATOSU SEÇİM KAMPANYASI AHLATTA S—RAGIP GÜMÜŞPALA A.P.tilerin,İnönü'ye hücum eden sözleri halk tarafından kesildi.Alican bugün geziye çıkıyor EKREM ALİCAN AHLAT,Mustafa EKMEKÇİ bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • I I I I Hatay'da durum I 1 A.P.1 CH.P.I I S I I I I s HATAY'da kişiler ve aileler seçimlerin kaderi üzerinde önemli etkiler yapıyor.Bu yüzden de 1957 yılından bu yana yapılan her seçimde olaylar oluyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • GÜRSEL POLİTİKACILARI ŞİDDETLE İKAZ ETTİ ANKARA,ÖZEL CUMHURBAŞKANI Cemal Gürsel dün Senato seçimleri ile ilgili propaganda konuşmalarında partilerin ileri gittiklerini belirtmiştir.Gürsel,«Partilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Ayşe Eralp,Emniyet Müdürlüğünde ifade verdikten sonra görülüyor.Bir kadın ekmek bıçağı ile başka kadım yaraladı Anadolu'dan gelen Ayşe «Biz taşra kızıyız.Neme gerekti İstanbul» diyor yaşında Ayşe Eral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • uluların satın alacağı silâhlar ve mecburî askerlikle ilgili olarak r r,futumun anayasa ve güvenlik konseyi kararlarına aykırı olduğu belirtildi ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Makarios'a Çarşamba gecesi satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ İSTANBULUN FETHİ Yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı altında yazılan Fethe dair bu ilk ve büyük romanda Bizans İmparatorluğunun binbir entrikalarını Vlakharne sarayında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1964
  • Kasaplar tutumlarını değiştirmezse işçiler efe boykot edecek Türk-İş Birinci Bölge Temsilciliği kasapların tutumunu bir defa daha gözden geçirdikten sonra,önümüzdeki hafta içinde ete boykot kararının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • l Şike hikâyeleri su yüzüne çıktı FUTBOL mallarındaki jike söylentileri nihayet su yüzüne çıktı.Yıllardan beri «Falan filânı »arın almış.Filân falana maç satmı}.Feşmekân İdareci kaleci Abüzüttün'ü gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • TURHAL ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 MECİTÖZÜNDE İNŞA ETTİRİLECEK 230.000.lira keşif bedelli anbar ve hangar binası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait keşif ve şartnameler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ İSTANBUL'UN FETHİ MAVIS 330'da tmpaiator VJ Kostantin,Haliç'le Marma-I r.ı arasında yaptırdığı istanbul'un,yeni başkent olarak tesisi merasimini yapıyordu.Kostantin'i,Romayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Bir sene zarfında Zonguldak Limanından İzmir'e kadar 25000 ton maden kömürü naklettirileceklir.İZMİR ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İdaremizin Havagazı Fabrikası için bir sene müddetle nakledilecek 25000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • DÖKÜM PİKİ İTHAL EDİLECEKTİR Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK)1 İşletmelerimiz tarafından APA memleketlerinden 318.000.Dolar tutarında Döküm Piki ithal edilecektir.2 Tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Cundc6saar İNGİLİZCE GRAPHO ENGLISH BATI DİLLERİ OKULU KAMPI ÜCRETSİZ &Z0CW larpyiwiz E?Lf«?PÖLMA 7?EREC ıP Sıraselvıler cad.50 TAKSİM REKLAMCILIK:1934 7074
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • GÜNLÜK ALTIN FJATLAWl Cumhuriyet 92.40 92.50 Re at Lira 137.00 137.50 Hamit Lira 98.50 99.00 İngiliz Kral 118.00 119.00 Fransız Napolyon 94.00 95.00 24 ayar külçe altın 13.87 13.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Anlaşmalı ihracatımız Anlaşmalı ülkelere ait kontenjanların açıklanmasından sonra İstanbul'da özellikle Sovyet Bloku'na ihracat gelişmeğe başlamıştır.Bu hafta daha çok kepek,küspe ve bağırsak üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • YENİ REKOLTE Yeni üzüm için,bâzı çevreler,müstahsilin 2 liralık taban fiat İstediğini ileri sürmektedir.Müstahsil rekoltenin fiO hin ton olduğunu,ihracatçılar ise SO bin tona yaklaştığım söylemektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Üzüm Bor Müstahsil yeni rekolte için 2 liralık bir taban fiat teshilini istiyor İZMİR.ORHAN İLHAN bildiriyor ÜZÜM Bord'u bu yıl kurulamayacaktır.Bord'la ilgili tasan,Meclis gündeminde pek çok kânun ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • İhracatta vergi iadesi GELECEK ay ilk yaşını dolduracak olan 2R1 sayılı kanun Türk sanayii için önem li bir imkân getirmiştir.Batı'nın modern tekniklerle «eri imalât yapan ileri sanayi karcısında reka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • FRANSA enflâsyonla mücadeleye devam etmektedir.Maliye Bakanının s m bir açıklamasından,ge-çeıt Ekim'de yürürlüğe konan «İstikrar Planı» nın en azından gelecek yıla kadar uygulanacağı anlaşılmaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Ansiklopedisi Hilenizin Ddkfoıu Ekinizin Yardımcısı Yuvanızın Öğretmeni 5.Fasikulü Çıktı!AİLE ANSİKLOPEDİSİ d« Hayal Ansiklopedisi gibi her ay bir fasikül olarak çıkmakladır.Her faslküld* 80 »ayfa mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • İTHALATÇILARA Amerikadan AID)Kota Tarife Cinsi 204 84.11 Garaj Kompresörleri 215 84.22.20 Liftler,caraskal 220 84.45 Makineli âletler 232 85.01.31 Elektrik motorları PROFORMA FATURA VERİLİR ŞÜKRÜ SERV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • GOLDEN LlON BİSİKLETLERİ NEW LlON DİKİŞ MAKİNALARİ KÖSEOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ Sirkeci,Muradiye cad.Köseoğlu pasaft REKLAMCILIK:1927 7073
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • PLÂSTİK Tahsisi aranıyor.Kota 72.39.01 Tel:44 23 93/44 87 38 İLANCILIK 638 7062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Yüzünüzün çlislz,lekesiz Sa* slvllcesiz,ergenliksiz rf Vv^ olması İçin J SAVAŞ ÇİL 7^-ilâcı kullanınız Mutlaka tecrübe ediniz.İLANCILIK 54 7050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • İLÂN İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan 964/1077 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 6500 lira kıymetinde Alman malı komple Habbeljunge marka Plânya makinesinin açık arttırması 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • ııııiftrifmimtıı iiiiiinti i in Millinin inin i ti i n ıtı im m i iti il i mu Açıp da bakın gözünüzü ŞU hürriyet denilen âb-ı-hayat,şu insan sevgisi,şu dostluk,şu bütün endişelerden uzak rahatlık ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • Kadıköy ve Adalar hattında taşınan yolcu sayısı artıyor Şehir Hattı yolcu gemiler] ile Haliç.Boğaz,Adalar ve Marmara hattında Nisan ayı içinde 5 milyon R54 bin 650 yolcu taşınmıştır.Ayni ay içinde ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • BELEDİYE 1 HAFTADA 42 SOKAĞI ONARDI Son bir hafta içinde Belediye ekipleri şehirde 11 sokağı parke,9 sokağı âdi kaldırım olarak düzenlemiştir.Ayrıca 4 asfalt yol onarılmış.13 sokakta beton,5 sokakta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • İSTANBUL LİSESİNİN 80 İNCİ YIL DÖNÜMÜ İstanbul Erkek Lisesinin KO inci knrulıış yıldöniimii Pazar günü saat 14 de merasimle lise binasında öğrenci,veli,öğretmen ve mezunlar tarafından törenle kutlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1964
  • BİR GENÇ KIZ KENDİNİ ALAKOYANI AFFETTİ Evli,iki çocuklu 27 yaşındaki sevgilisi Mustafa Adıgüzel ile tzmire kaçan 20 yaşındaki Semra,19 gün alakoynıak suçundan Mustafa aleyhine dâva açılınca,sevgilisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • SİYASET DÜNYASINDA Ç3ou**u* kCoflarttl-DOĞU Avrupa ülkeleri,harbten sonra Sir Winston Churchill'in bütün Komünist dünyası için kullandığı terimle «Demir Perde yi son zamanlarda iyice aralamış,hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • BüWlAMEilUHAiaAPlrt(ZlîWM.VH Nİ2AMLAP ftzÎMLEDfc-Tekinlik VA?N\ADAM,EFEN-T îce HAiaA^ıMiZi îtfÎYfCfc-Sı.w^mii^iM' LA MİrİKOÎNÇN HAWKTLi AMUDA,tf^iNü W\IM ZAB(TA EKİBİ DMKıH VAPAK.HEPSİNİ,kA^lKO-'A WA(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • Bütün dünyada tanınmış' PEUGEOT^,Fransız bisikletlerini her yerde arayınız.Merkez Işık ithalat T,'t?Y İstanbul Tel:44 83 66 İLANCILIK 615 704fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • Müfettiş,Müfettiş Muavini ve Kontrolör alınacak AKBANK UMUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız Teftiş ve Kontrol Heyetine lüzumu kadar Müfettiş,Müfettiş Muavini ve Kontrolör alınacaktır.1 Müfettiş Muavini olabilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • I Hemen ev sahibi olmak isteyenlerin nazarlarına Dİ K K A T UCUZ ve KREDİSİ KOOPERATİFÇE TEMİN EDİLEN İNŞAATI BİTMİŞ ALT DAİRELERE ÜYE ALINACAKTIR Harley döşeme,Boğaza nazır.Kaloriferli ve Kredisi Koo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • İş hanları,Apartmanlar,Çarşılar,Bürolar,Hastane ve benzeri yerler için GARANTİLİ,ucuz «Te-Ha» TELEFON SANTRALLARI NOT:Devamlı bakım servisimiz alâkalılarm emrindedir.Müracaat:HAMDİ ULUERKAN,Sirkeci,Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • ELEKTRİK Y.MÜHENDİSİ ALINACAK Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz Etüd ve Plân Dairesi Başkanlığı emrinde ve Merkezde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • 2 GUN KALDI 5 Milyon liralık büyük yaz çekilişine katılabilmek için 2 gününüz kaldı.Yarın öğleye kadar TÜRKİYE İŞ:BANKASINDA en az 200 liralık hesap açtırınız.Kazanma şansınızı çoğaltmak için tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • PARİS,AP.Madam Charles de Gaulle kimsenin dikkatini çekmeksizin çarşıya gidip alış veriş yapabilen bir numaralı devlet kadınları arasında nâdir bulunur bir insandır.Hâlen 63 yaşında olan Madam Yvonne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • rv,m.FÂTİH E «Kostantaniye elbette feth olunur.E Onu feth eden Emîr ne güzel Emîrdir.E O Emîrin askeri dahî Emîri gibi memduhdur.E Hadîs-i-Şerîf BUGÜN,Hazret-i-Fâtih'in milletine ihsan eylediği impara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgelerimiz güney yönlü sıcak hava akımı etkisinde,bulutlu ve zaman zaman sisli bir gün geçirecektir.Ege ve Akdeniz sahili,Akdenizden sokulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • KONFERANS İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 29 Mayıs 1964 Cuma günü saat 17.30 da Üniversitemizin Merkez binasındaki Taskışla)111 numaralı anfide Ord.Prof.Hilmi Ziya Ülken tarafmdan Değerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • Evinizin neşesi TELEFUNKEN radyoları Büronuzun süsü TELEFUNKEN radyoları İLANCILIK 251 7048
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • KUZU SATILACAKTIR GÖZLÜ DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN SARAYÖNÜ 1 Besisini almış 825 baş erkek ve 275 baş dişi olmak üzere 1100 baş kuzunun 10 haziran 1964 çarşamba günü Çiftlik merkezinde açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1964
  • C-Vitaminli portakal özü BirL dak suya bir kaştk Oralet koyarak taze portakal suyu içebilirsiniz Hakiki Oralet yalnız Oralet ambalajlarında bulunur Etiket ve kapaktaki t adına dikkat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • TABİİ TAM BilZ SAAT SOMCA.Bı'Z.ADAAM ŞÎŞUERÎX If PE.PEKI ÇİŞI_ERİX ULAK BE A r ŞİŞl_EKİX.Bu Kız EvlENC.jBEVEFENDl*cek o SAL Akı.A İL O KAOARRI3Z 11» ^Xx^OM^f*-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • GO?ÇEKTEM HASTA mâlZ Bu.BANA WE^hAn&i ıir ihtiyaom Ov-uRSA BİR NOT eONDERfR,SİN ANNE-TA-AAAfA Ml 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • LÜT^EiM ATİNA OA kARŞIL-AV/P ı GÖSTERİM KENDİSİME-HİÇ MERAK ET.MEyiH-OOVCTOR İSTeoi-G«Vıizf RAZ1A5IYLA y/xPAcAKriR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • KID IQSf SAUNAS;RO$W£ii BESi DE SEMl'.AKU.U SAbJtR.DIM REESE 1_1^ A H ja.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • VAV CANINA.AMMA D AC AAiaz.pokere AjLUAMA t s»AAeuAoııc.MERHABA.OUN GECE.EVE NASIU DÖNDÜM güm S3,Wr SORMA ALİCİM L GECE VARIŞI BEKÇİNİN!BİRl* ŞÜP HB-ENIP ÇEVİBDİ KARAKOL.CA SABAW»_ADlM.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • CUMA Rumi 1384 29 1380 Muharrem MAYIS Mayı» 17 1964 16 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUneı 5.30 8.59 öâle 13.11 4.40 İkindi 17.10 8.39 Aksam 20.32 12.00 Yatsı 22.30 1.58 İmsSk 3.15 G.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • İLAN TARİFESt 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 TL 6.7 ııri tayfalarda 33 TL Birinci sayfada baslık 200 TL.A DUSün,Nişan.Nikâh.Vefat v« Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.tayfada)00 TL.A Küçük İlânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • SOLDAN SA6A:1 Uzak Dogu'd» bir ülke;Kansızlık hastalığı.2 Süslü tavan lambası;Meydan.3 Kabasaba çirkin;Olan is,yapılan üzüntülü is.4 Umuma duyurma;Su;Bir hayvan.5 Kolayca aidatılabilen.6 Bir deniz;Dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir «oya sıkılıyorsunuz.Kimseyi açılmanız doğru değil.$h KOVA BURCU L21 Ocak 19 Subatl Hayata karsı bir küskünlük duyacaksınız.Sebebi sinir yorgunluğu.Dinleniniz.25 BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • £wwmwmwi&]â^:x;^ı,&*jİz s&g£MûZ£&4 7.30 Acılı» ler 7.35 Kıır'ânı Kerim eserleri 8.00 Haberler 8.15 Mehter müztgl 8.30 Sanatkârlar geçidi 9.00 Hafif müzik 9.15 Türkülerden bir de in el 9.45 Marslar 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • Çeviren:ADNAN TAHİR BEH 3 Çeşitli maksatlar ve çeşitli menfaatler uğruna yapılan hileli oturumlar bir ya,na en İ3ri niyetli denemelerde bile aldanma ve aldatma ihtimalleri daima mevcuttuı*.Sözüne,görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1964
  • •Şu kasabayı yakmalı.Yakmalı!diye bağırıyordu,«içindekileri de belekteki bebeğine kadar kılıçlan geçirmeli.Aaalı,atam Timurlenk,aaaab,atamız Cengiz,aaaah Atillâ.Ne oldunuz,nerede o eski günler?Şu kasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.05.1964
  • hit kulübede 10 saatlik yola gidecekti ERDOĞAN AYTEKİN MIHIMI.Ilınır R Hareket hazırlığı yapan bir marşandiz.Yerde,rayların arasında görülen bir gardfrendir.Marşandiz hareket ettikten sonra o da kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1964
  • TRABZON VALİLİĞİNDEN:1 Vakfıkebir ilçesinde yapılacak 204316.20 lira keşif bedelli 4 boğalık sun'i tohumlama lâboratuvarı binası inşaatı 8/6/1964 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Trabzon B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1964
  • SATILIK EMLAK ÜSKÜDAR Bağlarbası îcadiy» Çiftebakkallarda Münecclmbaşı Sokak 53 iki katlı kârgir ev 55.000 ne.LEVENTTE fabrika arazi ve binalar satılıktır.Tel:44 93 93.DOLAPDERE Caddesinde 18.000 İrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.05.1964
  • üniversitelere Giriş Sınavı Hakkında Ankara,İstanbul,Ege ve Atatürk Üniversiteleri ile Karadeniz Teknik Universites;Temel Bilimler Fakültesine ve Ankara iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine 1964-196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • Sabırsızlanıyorum.7 den 77 ye kadar her gencin mecmuası BEŞİNCİ SAYISI YARIN ÇIKIYOR 16 Sayfa tamamen renkli ve resimli 50 kuruş müvezzinizden istemeyi unutmayınız MİLLİYET 7057
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • Claudia Cardinale para ve güzellik dahil her şeye sahip fakat bir tabak makarna yemek imkânından mahrum V/rae®e Claudia Cardinale:"Evet kelimesi bir kere ağızdan çıktı mı,bütün ömür boyunca devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • Müsabakada birinciliği kazanan Şerif Yüzbaşıoğlu orkestrası toplu halde Mükâfatların çoğunu Yüzbaşıoğlu topladı MEHMET ALI BİRAND Geçtiğimiz hafta sonunda Robert Kolejde Boğaziçi müzik festivali yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • Bugün Fransa'ya hareket eden Devlet Tiyatrosu mensuplarından bir grup Paris'te,Saralı Bernardt Tiyatrosunda 2 ve 3 Haziran geceleri olmak üzere William Shakespeare'in «On İkinci Gece» isimli eserini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • Atom Bombası da küçük,ama.Tıpkı Minik Halı Süpürgesi gibi HERİŞ 3001 7036
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • £¦1111111111111111 Bir başlayabilsek!BÜLENT TARCAN B UNDAN önceki yazımda topu topu dört LP)ye inhisar eden Modern Türk müziği diskografisinden söz ederek,durumun gülünç ve acı tarafını açıklamıştık.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Liberasyon listesinde AİD kaydiyle mevcut 73.13.16 pozisyonlu Elektrolitik Teneke levha talep eden mensubumuz sanayicilerin Sanayi Şubemize 3 Haziran 1964 akşamma kadar müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • DÜNYANIN HER YERİNDE EN ÇOK SATILAN TRANSİSTORLU RADYO Philips servis ve tamir atelyeleri daima emrinizdedir.U TR 20T Peşin Fiatı Tl.765,EKKLAMC'LIK 1901 7041 99999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • SÎNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)Ben Çalmadım Femandel F.EMEK Tel:44 84 39)İki Kere İki Altı Eder G.J.Scott t.İNCİ Tel:48 45 95)ölüm Allanın Emri A.Mekln.K.Pars.KERVAN Sisli Tel:48 04 23)İki Kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.05.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1964 yılı Liberasyon listesinde kayıtlı;73.13.60 pozisyonlu «yalnız Elektrolitik Teneke levha ve 76.01.10 pozisyonlu ham Aliminyum maddelerine ihtiyacı olan azalarımızın 30.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • İKİ YENİ ANLAŞMA B.A.C.ANLAŞMA ONAYLANDI Birleşik Arab Cumhuriyeti Milli Meclisi,Başkan Xâ?ır ile Başkan Aril tarafından hafta başında imzalanan birlik anlaşmasını,oy birliğiyle nnaydı.Olağanüstü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • fazilet fekcan ile Dr.İLHAN AKHUN Xij?nlandılar.Ankara 27.5.13(14 HEBİ5:3705 70SS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ta^F İ Şenay ŞARTEKIN ile Samet K0ÇY1G1T evlendiler 28 5 1364
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ııı.nmııı VEFAT Rifat Tatatajasi'mn esi,Halûk Tatara ön m.Sehran Bulak'ın anneleri,Doktor Ha?an Bulak ve Güner Taîaragası'mn kayınvaldeleri,Şemsa,Sema,Mehmet Bulak ve İnci,Ahmet,Bennur Tatarflfta.'inı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ACI BİR KAYIP Merhum Kahime hanım ve emekli öğretmen İsmail Beyin oğulları.Vakıflar Bankası Beyoğlu Şube Şeflerinden Müveddet Dengl7.lt!e$l,Mürvet Hanım ve Şevk!Beyin Damatları;Faruk,Halûk,Meral Lakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • MEVLİD Aramızdan ebedlyycn ayrılan kıymetli esim ve babamız BEDRİ ÖKLÜ'nün pbediyete İntikalinin 40 inci B'ituine tastlıynn Sİ May)t 13(54 Pazar nemini Odabaşı Camii bğle namazını müteakip mevlidi kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • TEŞEKKÜR 20.5.1P64 guııü aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden kayınvalde ve annemiz HÜSNÎYE TANAK'ın bizlerde bıraktığı dprin 8cıya bizzat gelmek,telefon etmek veya mektup göndermek suretiyle iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • F.Bahçe şampiyonluk için Izmire gidiyor t Baştarajı Sekizincide Hüseyin,Semih,Mustafa,Nedim.1-efter'in seyahate götürülmeme İhtimali de kuvvetle muhtemeldir.VAROL FATMA GİRİKİ MAÇA DAVET ETTİ Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • I Gürse!politikacıları Baştarnfı Birincide I maksatlı asla hir »elam getirmek değll-I dir.Onun ne maksat güttüğü basit vatandaşlar tarafından hile kolayca anlaşılmaktadır.Burada tehlikeli hir tahrik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ATATÜRK'ün SAVAŞ ARKADAŞLARI A Baştarafı Birincide bacakları ve düşman kurşunları ile delik deşik olmuş vücutları ile adetâ,Atatürk'ün kendilerini vazifeye çağıran sesini bekliyor gibiydiler.Çanakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Gümüşpala Ahlat'ta protestoya uğradı Baştarajı Birincide ya ı.Deli dana* tâbirinin mucidi Satır,el sallıyarak selâm vermis,Gümüşpala da hafifçe reverans vererek selâmına mukabele etmiştir.İki lider ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Kadastroca Vakıflar Kanununun 44.maddesi gereğince Kaymak Mustafapaşa vakfı adına tesbiti yapılmış olan Kasımpaşada,Hacı Hüsrev mahallesi,Sahaf Camii sokağında 1 kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından Bildirilmiştir.DENİZCİLERE VE HAVACILARA 60 SAYILI TEBLİĞ 10 ilâ 13 Haziran 1964 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ŞİKE OLAYINA DÜN t Baştarajı Sekizincide dirilmesini istemişlerdir.Bu duruma göre,Kasımpaşa,Feriköy karşısında hükmen mağlûp sayılacaktır.KASIMPAŞA SEMTİ FUTBOLCULARINI LANETLE ANIYOR Kasımpasalı altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı değildir Ekmek yerine BRİSSİNİ yiyerek endamınızı İLAM İLİK 106 7045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • NEHRUNUH NAAŞI Baştarnjı Birincide ru.Nehru.diye bağırmıç,birçok kimseler bayılmıştır.İktidardaki Kongre Partisinin Parlamento grubu bugün toplanarak yeni Hder seçiminin ne zaman yapılacağını kararlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Atina,Ortak Pazarda Baştarajı Birincide «To Vima» gazetesinden naklen yayınlanan makalede şu hususlar ileti sürülmüştür.H Avrupa ekonomik topluluğu tarafından Eylül'ün 12 sinde Türkiye ile Ankara'da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Bir kadın ekmek bıçağı ile başka kadını yaraladı Bctştarajı Birincide herkesin hizmetçi aradığını duymuştum.Istanhulda para biriktirip Akhi-»ara dönecek çocuğumu okutacaktım.Karako rie yanıma bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • FETHİN 511.YILI Baştarafı Birincide Dün surlar önünde yapılan provalar,bilhassa turistler tarafından ilgiyle takip edilmiştiristanbul Hemşehriler Cemiyeti tarafından Gülhane Parkında bir «Fetih festiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • ÎİOS'A YENİ BİR NOTA VERDİK t Baştarajı Birincide ithali ancak.Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Muavininin mutabakatlariyle kaahildir.Binaenaleyh,yukarıda tıalıts konusu haberler doğru ise,bunlar hem K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • UCUZ ÇİMENTO Üstün kaliteli Pınarhisar Çimentosu MAHMUT GÜCER w~m Tel:21 45 64 21 47 72 MİLLİ VET:707S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • İLÂN Garb Linyitleri İmletmesi Müessesesinden Müessesemizin Tunçbilek'te'.yaptıracağı 23 Blok 1.105.938,21 Tl.keşif-bedelli halk konutları 2F)tipi 23 Blok lojman inşaatı kapalı zarf usulüyle müteahhid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • İLÂN Konya Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Vilâyetimiz Merkez Meram Ortaokulu ikmal İnşaatı 345.661,05 liralık 1 inci keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ila eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 18.533,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • MİLLİYET YAYINLARI KAZANAN OKUYUCULARIMIZ 17 Mayıs 1964 Pazar gun,»ü ilâvemizde yayınlanan 6 numaralı kareli buyıık-bulmacayı doğru çözenler arasında çekilen kur'ada Hazret-i Mahammert'in Hayatı.Turha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Vim ADA mNİY£T TEŞflLpANp FABRİKA SATIŞ YERİ:1-MERKEZ Salata Tünel Cad.Hırdavatçılar Çarşısı 57 Tel:44 20 98 î-LEON SARFATİ vs MOİZMOTOLA Galata Tünel Cad.Kardeşin Sok.2 Tel:4i 68 55 İLANCILIK 575 704
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden TRAFO İSTASYON MALZEMESİ SATİN ALINACAKTIR Müessesemiz ihtiyacı için yeni kurulacak trafo istasyonu malzemesi şartnamesine göre teklif alma us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.05.1964
  • OTO LASTİĞİ ALINACAK Maden Teknik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Enstitümüz ihtiyacı için muhtelif eb'atta 990)adet oto dış ve 1010)adet oto iç lâstiği satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.05.1964
  • İlk rezalet NE FenerbahçenJn Altay önünde şampiyonluğu kurtarıp kurtaramayacağı.Ne Inter'in koca Real Madrid'i ezerek Şampiyonlar Şampiyonu oluşu.Ne Peru'da yüzlerce sporseverin stadda canverişl.Hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • G.Saray,Abant'ta kampa giriyor G.Saray futbol takımı Ankaragücü Jle yapacağı Türkiye Kupası maçı İçin Pazar akşamı Abant'ta kampa girecektir.Sarı Kırmızılılar Pazar sabahı Adapazannda hususi bir müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Apak,G.Birliği'nin Başkan adayı ANKARA,ÖZEL Eski Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak'ın Pazar günü yapılacak Gençlerbirliğl Kongresinde başkanlığa adaylığını koyacağı açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • F.BAHÇE BEŞİKTAŞ Çarşamba günü Lefter İÇİN KARŞILAŞIYOR Milli futbolcu Fenerbahçeli Lefter Küçükandoniadis'ln jübilesi Çarşamba günü saat 21 de Mithatpaşa Stadında oynanacak F.Bahçe Beşiktaş maçı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Ankaradaki Spor-Toto maçlarının programı ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 41.hafta programında yer alan ve 31 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak maçların programı şöyledir:10.00 Petroltpor Yenimahalle 11.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • 1.1-14 Haziran tarihlerinde Ankarada İsrail atletizm millî takımı iic yapılacak müsabakalar sebebiyle A.lttizm Federasyonu 31 Mayısta Bursa'da bir toplantı yapacaktır.O Kayak Federasyonu tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • RESİMLERLE INTER-REAL MADRID MAÇI v.v.v.v.v.v.inter oyuncuları maç bittikten sonra kupa ile şeref turu yaparlarken Prater stadını dolduran 25.000 İtalyan seyircisi İnter'i böyle teşvik etti.İnter'in R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Almanlara Millî Boks maçı teklif ettik Türkiye Boks Federasyonu karması,Alman Boks Federasyonundan üç 'maçlık bir teklif almıgtır.Haziran ayının son haftası İçin yapılan teklife göre İlk müsabaka Köln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Beşiktaş,İstSpor'a karşı hazırlandı Teknik Komite Başkanı Faruk Sağnak,«Varol İstanbuta dönerse Beşiktaşta oynayacak» dedi.Beşiktaş futbol takımı pazar günü Istanbulsporla yapacağı maç İçin dün son ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Uluğr Altay'ın reisine mesaj gönderdi Sarı Lacivertli kafilede Mustafa,Nedim ve Yüksel var.F.Bahçe hakkıdır,ancak Beşiktaş'ı şampiyon yapacağız demesine üzüldük,gidiyor Reisi "Altay'ın bizi yenmesi en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.05.1964
  • Kasımpaşa'lı futbolcuların itirafından sonra ALIVE RAŞIT KOTU OLAYI ANLATTI K.Paşa,13 futbolcusu için dâva actı.kaşit ve Ati yeni açıklamalarda bulundu TURHAN DOĞU ANKARA'DAN BLDİRİYOR KASIMPAŞA'h fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor