Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • İkinci Çubuk Barajı hizmete girdi ANKARA,ÖZEL İkinci Çubuk Barajı dün hizmete girmiştir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdal Oral,yaptığı konuşmada baraj ile Ankara'nın İçme suyunda yüzde 40 artış s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • 1 ı DURUM i Bir bilanço.IX konlt olayların başlangıcından bu yana tam dört i ay geçti.Dört ay evvel Adada,anayasa düzeninin iyi kötü 1 uygulandığı günlerde herkes işi gücü ile meşgul olabiliyor,k insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • 28 NİSANIN 4 üncü YILI ANILIYOR •28 Nisan 'Olayları-nın dördüncü yıldönümü bugün törenlerle kutlanacaktır.Dört yıl.önce bugün 27 Mayıs İhtilâli ile devrilen iktidarın Anayasa dışı tutumunu protesto iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • m SAKARYA OVASI SULAR ALTINDA lSAKARYA ZEKÂİ ERDAL] Sakarya'nın aşağı kısmındaki büyük ova sular altındadır.Taşan Mudurnu suyu,Kavaklıorman,Turııadere,Çatalköprü,Yenidoğan,Sukcnarı,Balbalı,Gebeş ve Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • 19899da nüfusumuz 60 milyona ulaşacak Rektör Sarç,nüfus artışını yatırım kapasitesi ile ayarlamak gerektiğini söyledi EKONOMİK ve Sosyal Etüdler Konferans heyeti tarafından düzenlenen «Nüfus Semineri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • saf»,ELLER YUKARI Büyük siyasilerimizden hangisi ağzını açsa ilk söylediği söz $u:Kıbrıs hâdiselerini öncnıle takip ediyoruz.Bir ay takip,iki ay takip,Uç ay takip,dört ay takip.Bize kalırsa bu kadar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • SENATO ADAY YOKLAMASI 8 MAYISTA YAPILACAK ANKARA,ÖZEL 7.Haziranda yapılacak Senato seçimleri için siyasî partilere müracaat ve aday adayı transferi hızlanmıştır.Yqklamalar 3 Mayısta bütün partilerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ 10 gün evvel İstanbul Uzunköprü tren hattı üzerindeki Muratlı köprüsü civarında cesedi bulunan 21 yaşındaki İngiliz genci Stanley Flaws'm annesi Chester Flaw» oğlunun cenaze törenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • Sandal gezintisinde sekiz kişi boğuldu Kemer Barajı ile İskenderun'daki kazalara fırtına sebebiyle kayıkların devrilmesi sebep oldu YURT HABERLERİ SERVİSİ AYDIN ve Dörtyol'da sandalla gezinti yapan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • TÜRKİYE EKONOMİK İSTİKRARA KAVU AİD Başkanı,«Türkiye,enflâsyondan uzak,parasının değerini koruma rahatlığında» dedi ANKARA,AA.BEŞ yıldanberi Türkiye'de AİD Teşkilâtı Başkanlığını yapan Van Dyke,görevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • I MERSİN'—MÜFİT BEKİROĞLU] LİMAN TAMAMLANDI lkl buçl,k kilon,etre uzunluğunda iki mendirekle emniyet altına alınmış olan *T ^Tv Mersin Limanının bütün İdare binalarının inşaatı tamamlanmıştır.Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • Aldım.Kullandım.Beğendim ağam A j I herkese duyurmtk isterim hakiki "JOB'açık alton rengindedir^ I g T9TI J İLANCILIK:9451 5494
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • Başbakan İnönü Çiftlikte arkadaşımızla görüşüyor.inönü Türkiye Kıbrıs'ı kaybetmez,dedi ANKARA,ÖZEL AŞBAKAN İnönü dün «Türkiye,Kıbrıs'ı hiçbir surette kaybetmez» demiştir.İnönü dün Çankaya'da Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • NATO GENEL SEKRETERİ STİKKER GELDİ Stikker,NATO'nun Kıbrıs konusunda gerekli tedbirleri almaya hazır olduğunu,fakat bir taleple karşılaşmadığını söyledi ANKARA,ÖZEL TÜRK Hükümetinin davetlisi olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • Üçlü tatbikat bir süre tehir edildi İSKENDERUN,ÖZEL Kara,Hava ve Deniz Kuvvetlerinin yapacakları üçlü tatbikat,Genel Kurmay Başkanlığından gelen bir telsiz emriyle 7—8 Mayıs tarihine tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1964
  • Kıbrıs Türk Radyosunun bildirisi:Kıbrıs'taki çarpılmaların cereyan ettiği bölgeyi gösteren harita.Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı Hintli General Gyaııl,B.M,Kuvvetlerinin pasif davr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Modern umacı:Kolesterin ÖNCE hekimlerden başlayıp sonra butun aydın çevreler» musallat olan modern bir umacı var:Kolesterin.Kırkını geçmiş hemen herkesin ağsında aynı söz:Kole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • İki konuşma ve bir adam BİR ay önce Belediye Başkanı Haslın î»can'ın makamında bir adam konuşmaktadır:Beyefendi!Tensip •derseniz Hacı Nusrei Yesilçay'ı eski görevin» altınlar.Malûmu allnlı kendisi dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • Türkiyenin tarımsal problemleri I için seminer yapılacak.EKONOMİK ve Sosyal Etüdler Konferans He-yeti bu yıl tarım prob lemlerimiz konusunda büyük bir seminer ya-pacaktır.3—15 Afrus-tos arasında Tapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • Rize'den dışa ay ihracatı başladı RtZE,ÖZEL TEKtL Bakanlığı ilk de-a olarak Riza'den dı$ ülkelere cay iiuac.etmiştir.İlk parti kuru çay Hollanda'ya gönderilmütlr.750 ton olan İkinci parti ise Federal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • Güneyli sanayiciler de teşkilâtlanıyor «Çukurova Bölge Sanayi Odası» ile ilgili çalışmalar son safhaya girdi ADANA,ALA ETTİK KUTLU Bildiriyor GÜVEY bölgesindeki sanay iriler kendi aralarında birleşmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • ORTAK PAZAR'DA TEDBİRLER Enflâsyon ve Şiir ORTAK PAZAR'da şiddeti»mneğe bağlayan enflâsyonlst baskılar kar$ısında Altı'lar yeni kararlar almışlardır.Özellikle yaklaşan seçimler dolayısıyla bugünkü muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • Û3KHESAP MAKİNESİ cı TPî PORTATİF YAZI MAKİNESİ Bir büro yazı makinesi kadar sağlam ve elverişlidir.TL 1050.CIT H9S TOPLAMA MAKİNESİ 71.975.ZahmetH hesap «aafleYîril dakikalara İndirir 3 ameliyeyi kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • Batı Alman Quickly-S MOTORLU BİSİKLETLERİ Rakipsizdir Türkiyenin her^tarafında arayınız İLANCILIK 9461 6475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • İLÂN Avcılar Köyü şahsiyeti maneviyesine ait Anbarlı deniz sahilindeki gazinoyu 5.senelik müddetle kiraya verilecektir.3/5/1964 tarihine tesadüf eden Pazar günü Muhtarlık Odasında saat 14-16 ya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • İLÂN Balıkesir BEYAZ Çimentosu 1964 Bandrollu ve Fabrika Özel soğuk damgasını taşıyan torbalarda piyasaya arzedilmiştir.İhtiyaç sahiplerine duyurulur.BALIKESİR FABRİKASI Müdürlüğü BASIN 6776)5483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3001-513 sayılı anketimiz olan 11 adet Sahil Feneri alımından sarfınazar edilmiştir.İlgililere duyurulur.BASfK 6807)5482
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • umW*!mevtti utMM »IF ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI zarif.yüksek kaliteli ve garantilidir.AVRUPANIN EN YÜKSEK KALİTELİ ALÜMİNYUM LEVHALARINDAN İMAL EDİLMİŞTİR İLANCILIK »650 5471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN Aşağıda cins ve miktarı yazılı BOYALAR alınacaktır.Son teklif verme müddeti 11.5.1964 dür.Şartnamesi bedeli mukabilinde MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden temin edilebilir.Cinsi Biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul 8 inci İcra Memurluğundan:Dosya No:»62/5691 Bir borçtan dolayı hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen 2475)lira muhammen kıymetinde 16 paket parşömen kâğıdı,52 paket pelür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • jL j f i*9 \H ¦^55^' Cire Aseptine cildinizi nasılı beyazlaştırıri Cildinizin bakımı için yalnız~ve yalnız tabii maddeler kullanınız:Bunlardan meselâ çiçek özü,deriyi derinlemesine temizleyip,yumuşatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYEYİ 228 BİN LİRA ZARARA SOKTU Belediye Encümeni,Belediye Meclis üyelerinin Florya'deki dinlenme evlerinden 38'inde yüzde elli tenzilâtla kalmalarına karar vermiştir.Gündeliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • AKIL HASTALARI MÜS-TAHSİL DURUMA GEÇTÎ Bakırköy Akıl Hastanesinde tedavi gören akıl hastalarının büyük bir kısmı,meşguliyetle tedavi ve rehabilitasyon sayesinde kısa zamanda müstehlik halden müstahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • ^ıımıtlılMiıuı mı nııııı mı Hükümet ve ötesi Q| AYRAM tatilinde Ankara'ya kadar uzanl ğjf dik.Çeşitli çevreleri» temaslarımız oldu.Bâzı hususlardaki tahminlerimizin doğru E çıktığını gördük.Hükümet bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • KARAKÖY GEÇİDİ HAFRİYATI BİTİYOR Karaköy yeraltı geçidi İle ilgili toDrak hafriyatı,hafta sonunda tamamlanacaktır.Cimdlye kadar yapılan çalışma ile yeraltı geçidinin çarşı kısmını teşkil eden yerler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1964
  • ELEKTRİK OCAĞINI her yerde arayınız t" AÇIK TİP İLANCILIK 9708 5476
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • Almanya'da tehlike çanları çaldı ORSAN yazıyor NGÎLTERE'DEN sonra Almanya'da da gençlerin terbiyesiyle uğraşan teşekküller,alarm çanlarına asılmışlardır.Harb zamanında sığınak olarak kullanılan bodrum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • Dişlerinizin Beyaz kuvvetli ve sağlam olması için hergün KULLANINIZ İLANCILIK 9479 5467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • erICSSON ve diğer birçok tanınmış marka,muhtelif cins ve kapasitede İTHAL MALI TELEFON SANTRÂLLARJ İhtiyacınız için telekomünikasyonda İhtisas sahibi yegâne müessese XJUrldtfiJefoa Ltd.Şti.ve şubeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • Bütün buzdolapların tekmil üstünlükleri PROFİLO'da mevcuttur!10,2 AYAK içi EMAYEDİR OTOMATİK DEFROST 5 SENE GARANTİ MUNTAZAM BAKIM SERVİSİ flat,fevkalâde UYGUNDUR Buzdolabı almadan PROFİLO'yu muhakkak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Kooperatifler Müdürlüğü)T.K.KOOPERATİFLERİNE STAJYER MEMUR ALINACAKTIR Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalıştırılmak üzere Ortaokul,Teknik Tarım Okulu,Lise ve muadili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • HAKİKİ İNGİLİZ TERİLENİNDEN SARTEKS KENAR YAZILI YÜN TERYLENE* KUMAŞLARI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Polyester ç~£f Fibre İLANCILIK 9971 5472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • KOZÂL LÜKS Ve SÜPER X 100 NYLON KOZAL ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ REKLAMCILIK 1331 5502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • Tuncelide bütün lokantalar kapandı TUNXELI,ÖZEL On gün önce «Etli yemek pişirmeme» kararını alan şehrimizdeki bütün lokantacılar,müşterisizlik yüzünden dün dükkânlarını kapatmışlardır.Lokantacılar,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • "Deniz Kızı,run başını kestiler KOPENHAG,AA.KOPENHAG limanının ünlü «Deniz Kızı» nın başını testere ile kesenler aynı gece 200 kilometre uzaktaki Odense şehrindeki boksör heykelinin de kafasını koparm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • Kaçırdığı kızı satışa çıkardı SAKARYA,ÖZEL Sokaktan kaçırdığı 17 yaşında bir kızı,iki gece alıkoyduktan sonra satmağa teşebbüs eden Nazmi Güler adın da bir köylü,tevkif edilmiştir.Beynevit köyünden ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • YARÎH HAVA KASIL OLACAK?Orta Avrupa'da merkezleşmiş olan serin çekirdekli bir yüksek basınç ile Ege denizinde olgunlaşan alçak basınçlar yurdumuzda yarınki hava durumunu meydana getirecektir.Kuzey böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • ava 1/1/A oil AD li r badının kalbinde her zaman yakışıklı erkekle-DIL#M%.tJn hayali yatmaz ya,bazan bu hayal yerini güzel bir ayakkabıya da terkedebilir.Yukarıdaki resimde görülen bir çift ayakkabi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • ılımımın.ıı¦ 111¦ ııımntııı ııı Kurbanlar ve Bayramlar BAYRAMDAN iki gün evvel Temyiz'de bir murafaa dolayısiyle Ankara'ya gittim.Motorludan iner inmez 55 senelik muhitimden bir günlük ayrılığın hasre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • KİİKE4U&.ÂTLE M'HÜft ÖKÇE,KARA-İAR,DENİZ-1ER,50NM t AĞlAR,NE.HittK&E-CEHMETÎt eizıM PÜMYAM12A BENZİYORMUŞ V MfURl A^TIK.DENÎZE J?fiİ?C£6Î2 PiKWT Ef HOCA!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1964
  • punofnj,1964 katılınız!2S?1 '*5t/ra* i^T t3adetPUroTu ieıne Tozı,t y Tenıiz-ÜS*-y"»z.Zarf.Posiala.Wa y'U°utms-ARCELIK İkramiyeler:FORD "GALAXIE" 64 V^10 ADET ARÇELİK BUZDOLABI en üstün kaliteli buzdol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • Ç»ROVA I MulcEWMEL TO.NV BO SAH.SCVİ AVNIEM PİLME AUİCA.ÖIAAJ.GİT SEZ ©RTAi_ltCTA L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • P*=^3^^y©Mi_u 3U "çiM SV MA AACVDAM ©ki_T {ANlL~AR.AK-MIS i.BOWS ONU.S^ifrj *ı MÜCAOEJ-ETMEMİ Isn'yoK.senium i ©OCT KOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • Bu NE AOBJE BOVLJE I SORMA J* şurada JF DERHAU VE.^p S "HŞMEM GERE.Fa' ¦y^KEN ate 'is 7* am A C4T ŞN/AP GEÇ KAUVWŞ77_OMEGA II Y ÇOKTAN!A C RIL.OI HAVA AUANIKIUANL ZATEN RE.SİM ÇEKTL.RECE £İn (DE HİÇ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • JOSE SAUNAS,ROPffelD T HAREKETİMİN CEZASI ÇOK AĞıK.OuACAK L M AZIK.OL-KOCA1" BANYOM l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • MAIOCİKI 1 VARMIŞ KIZ,teABA'.MİM İÇYÜZÜ.MÜ S'ıZOEM BİZDEKİ OA-HA ıVl BİJ-İ VOR.AMA UMURUNDA BU ZEMANE hrızv-AgiMA AWı_ERüİRMEvlC İM-KANSIZ.ZAıvı SECEl_ÖÇ.CioVeOM.SEMİ BİR.KAOEH 'ıÇME ğE DA-VET EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • Ol^AAZ.vEU *tZ.GELMEDEN Bumo AM J.HAVlR EVU.AOIM,J Bi_iKiu SE.NIM J İÇİN KES.r AYIP VAl_A anne.am/»aa l 1 UFAK B'R.V PASZÇA ^EK.V NVİSSIN BAM A!y I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • 1303 Zilhicce IS VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 5.01 9.59 öKle 1211 5.10 İkincil 16.02 9.00 Aksara 10.02 12.00 Yatsı 20.45 1.43 İmsak 3.05 8.04 SALI Rumî 28 1380 NİSAN Nisan 19 6 4 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • İLAN TARİFESÎ 2,3,4,5 inci sayfalarda santimi 40 TL.6.7 ncl tayfalarda santimi 35 TL.Birinci tayfada baslık 200 TL a DUgün.Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)Ü0 TL Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık:22 TL.6 Aylık:40 TL.Yıllık:75 TL.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır Ugak postası İçin tarife.Kullanılacak pulun defterine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • SOLDAN SACA:1 Bir Osmanlı tarihçisi;TERSİ en kalın erkek «esi.2 Ebekuşağı.3 Bir hayvan;Başkasına faydalı olan hareket.4 TERSt elimizdekilerini alan,ümitlerimizi yok eden hâdiselerden duyduğumuz ruhî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • £3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir İki arkadaşla bir proje kuracaksınız.Çok isabetli.Sakın vazgeçmeyiniz.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızda değişiklik yapacak bir hâdisenin arifesindesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • ibhiihmim mmm ı r% ISTANBUL vf:Orta dalga 428 metre 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.30 13.00 13.15 13.30 13.50 14.15 14.30 15.00 17.00 17.05 17.15 17.30 Açılı»,kısa haberler tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • Tesadüf bu ya.Moda atelyesine gelen bit emprezaryo kızı görüyor.Beğeniyor.Ve büyük bir piyeste ona küçük bir rol sağlıyor.Meşhur olması için bu ilk adım kâfi gelmiştir.Devrin en başarılı müellifleri D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • «Oğlunu öldürdüm ocağına düştüm,oğlunu,beş çocuğunu da öldürüp ocağına düştüm.Ya beni öldür,ya da şu dileğimi yerine getir.Ya beni öldür.Derviş Bey onun ne istediğini hemen anladi,kızdı.Bunu ne pahası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına SahiMî ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GüLDEREN 6por kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • m TELEFON SANTRALLERİ MfV OTOMATİK VE MANYETOLU TELEFONLARI Galata Nesli Han istanbul Tel:44 75 54 44 78 99 Telg:MEKASEL İstanbul İLANCILIK 9463 5477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • SATİLİK EMLAK NtŞA\TAŞL\I)A 75-95-105.000 tam konforlu daireler 47 18 52 OŞMANBEYDE 30.000 peşinle 115.000 liraya daireler 47 18 52 TEPKÜSTÜNDE 10.000 peşinle 80.000 liraya daireler 47 18 52 SÜLEYMAN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • SELON FİATLARINDA TENZİLÂT Müşterilerimize bir hizmet olmak üzere mahdut bir zaman için defaten yapılacak Boyasız Selon satışlarımızda aşağıdaki tenzilâtlı fiatlar tatbik edilecektir.İhtiyaç sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Sözleşme tarihinden 28.2.1965 tarihine kadar Kadıköy yük iskelesinden Kadıköy Halitağa Caddesindeki satış depomuza karşılıklı olarak naklolunacak tahminen 500 ton Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM İLÂÇ NEVROL CEMAL'dır Teessürle bayılanlar Sinir buhranı geçirenler Yürek çarpıntısı çekenler 20 damla ile derhal ferehlar.İLANCILIK SKi'J m 54ÜC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALİNACAK Bankamız Teftiş Kuruluna lüzumu kadar Müfettiş Muavini alınacaktır.Müsabaka sınavına girebilmek için 1)Hukuk,İktisat,Siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1964
  • «Bell» Telefon Şirketinin ucan dairelerden mülhem pavyonu.IBM'in dama konmuş yumurta seklindeki pavyonu,jçinda 450 kişilik bir sinema balonu vardır)RUDAK'ııı,Ay'ın batkını temsil eden pavyonu.Fotoğraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • f t t s r Şimdi hayalleriniz hakikat olabilir.8 AYAK:PEŞİN 2500 LİRA 10,2 AYAK:PEŞİN 2900 LİRA taksitle:3200 lira 225 lirası peşin,bakiyesi ayda 175 liradan 17 taksitte)taksitle:3700 lira 300 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • 2 litrelik plastik ambalajında DAHA EKONOMİK •y Limon çiçeği Gel Blue Çoban Lavant çiçeği Manolya Menekşe Fujer Şipir Revdor Buket K.Kedi Leylâk Yasemin Beş çiçek Damla Şebboy Sümbül Fulya Zambak K.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • TÜRKİYEDE EKİLEN TOPRAKLAR ALEM Motopompları ile sulanır ALEM Motopompları ile sulanan topraklar bire 5 mahsul verir.Türkiye Satıcısı ALEM Koli.Şti.Ömer Ağa Sok.4/3 Galata İstanbul Tel:44 94 #3 Alem M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • EN TESİRLİ ve N EKONOMİK »10OS»F 250 gramlık kutularda 1-5-10-20 kiloluk torbalarda Topkapı Mithatpaşa No.83/22 İstanbul Tel;21 23 56 22 05 73 İLANCILIK 9316 5470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • KOK KÖMÜRÜ NAKLETTİRİLECEK 1)Karabük'den Müessesemizin Gemlik'teki Karbonsülfür Fabrikasına kamyonlarla 900 ton kok kömürü naklettirilecektir.2)Buna ait şartname ve mukavele tasarımız Müessesemiz Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • ilkbahar f SHAKESPEARE'in 400.Doğum Yıldönümü münasebetiyle İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu yazarın beg eserini birden sahneye koydu.Fatih Tiyatrosunda «Kuru Gürültü»,Üsküdar Tiyatrosu'nda «On İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • t4ck+*irkirkic*irk1cirk+ic*+irk*irk+**ick4rkitit^ Karl May'm milyonlarca satılan ünlü macera romanı beyaz perdede.cesur,Pekos Bill'den daha kuvvetli bir kahramanın maceraları.Buffalo Bill'den daha The
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • omanaco Hayatının baştan sanatçı,mesleğe SİZLERE İtalyanın müzik elçilerinden birini takdim ediyorum:İsmi:Domenico Modugno Doğum yeri ve yılı:1928,Bari şehrinin St.Pietro Vernotico köyü.Boyu:176,kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dağların Kahramanı L.Barker R.î.EMEK Tel:44 84 39)Asi Kamburun Askı A.Maria Ferraro 1.İNCİ Tel:48 45 95)t Uçurumdaki Kadın O.Günsiray,F.Akın.KERVAN Sisli Tel:48 04 23)Dişi Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.04.1964
  • 900 M3 Tomruk ve Kereste Alınacaktır.Şartname Etibank İstanbul Alım Satım Şubesi Satınalma Servisinden temin edilebilir.Tekliflerin,8.5.1964 saat 18'e kadar verilmesi lâzımdır.BASIN 6603)5454
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • BREZİLYA:İSYANA TEŞVİK Brezilya'nın en kalabalık eyaleti olan Sao Paulo'da,halkı yeni bir ihtilâle teşvik eden beyannameler dağıtıidı.Beyannameleri,devrik Cumhurbaşkanı Jaoa Goulart'ın kayınbiraderi L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Rengin ve Nejat ATALAN ogullsn ALt'nin doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.İzmir 26.4.1364 MİLLİYET.5431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Fethiye GÜVEN A.Nevzat DURAN nişanlandılar.Bakırköy 26.4.1964 MİLLİYET 5490 Urr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Evlrndik,YÜCEL ÇELEBt RÜS-TE.AI ÇELEBİ 25.4.1İ 64 Ordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • AU ESER SOYDAN [0 ERKER)ile HALİD SOYDAN nikahlandılar.Pcyoglu 27/4/1964 MİLLİYET 54S6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • VEFAT Merhume Ulviye ve merhum Mersin'in oğlu.Merhume Ferdane Keskinel'in eşi,Feriha Güller,Yüksek Mühendis Faruk Kaskinel ve Yü.Mü.Fikret Keskinel ve Faika Şimşek'in sevgili babaları,Esat Güller,Ülkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • ÖLÜM Giresun etrafından merhum Hâşan Tirali esi.merhum Abdullah ^irali'nln ve merhume Nalme Tirali'nin,Hatice Furtun,Seniha Büyükaksoy ve ünsive Tirali'nin anneleri,Asiye Tlralinin kayınvalidesi,Nairn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • ACI BİR KAYIP Avukat Vehbi Esengil ve Seher Esengil'ln sevgili kızları Tomris Üstünel'in kardeşi.Dr.Burhanettln üstünel'in baldızı.İyi ve sevilen insan BELKİS ESENGİL uzun zamandan beri çekmekte olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • MEVLİD Çok muhterem aile büyüğümüz Dr.OSMAN SEVKÎ ULUDAĞ'm vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 29 Nisan 1964 Çarşamba günü Levent Camiinde öğle namazını müteakip ruhuna okunacak olan Kuf'an-ı Kerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • 7 deh 77 ye kadar 7 her gencin mecmuası7-m MPMPÂ 9 16 sayfa tamamen renkli ve tamamen resimli^ılR p M i fiatı bü kuruş Jî^j v Jğ^ğ=f=A ı ^^Bllil:Sr—*i=5=c* İBllîMİlHiHHllHIl 5=~J=
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • VEFAT Fatma Akyol'un esi,Mehmet Emin Akyol,Celâl,Halil.Nihat.Bedriye ve Lütfiye Akyol ile Şükran Gökoğlu'nun babaları.Refika Akyol ve Nedim Gökoğlu'nun kayınbabaları,Bedri,Ahmet ve Mahmut Alpay ile Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • SATILIK Acele satılık yemek odası.Ehven fiat Tel:47 74 35 9-11 arası.MİLLİYET 5504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • ÖLÜM Türkiye Emlâk Kredi Bankasında uzun müddet Şubeler Müdürlüğünde bulunan ve bu görevden emekli.Behice Tengizin kıymetli eşi,Ülkü Pafkuvah ve Gönül Tengiz'in sevgili babaları,Klavyu Paskuvftll ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • I VEFAT Hicaz Valisi merhum Hacı 5e-I rlf Ahmet Resit Pasa ile merhu-E me Fatma Nevber hanımefendinin kızları,merhum Avukat Salih Resit Yüksel İle Avukat İsmail Fevzi Yüksel'in hemşireleri HURİYE YÜKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • TEŞEKKÜR Oğlum Turgut Gülercan'ın batındaki habis tümör ameliyatını yaparak onu yeniden sıhhate kavuşturan Haydarpaşa Numune Hastanesi III.Hariciye servis şefi Doç.Dr.HAYRI SEYLAN Başasistan Opr.Dr.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Almanya'ya gidecekler için köyde bir okuma yazma kursu açıldı TUNCELİ,ÖZEL Çetin Bıçak adında İlse mezunu bir genç,çalışmak üzere Almanya'ya gidecek köylüler İçin Ambar köyünde bir okuma yazma kursu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • i" TEŞEKKÜR 22.4.1964 mübarek arefe günü Ani vefatı ile bizleri teessüre garkeden sevgili babamız,Uşaklı İstanbul'un tanınmış iş adamlarından DURMUŞ HALİL GÖKMEN'in cenaze merasimine bizzat teşrif etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • TEŞEKKÜR i Oğlumuz Mehmet Nahit Çok-E i başaran'ın uzun zamandır muz-E darlp bulunduğu rahatsızlığını E İ muvaffakiyetli bir açık kalb ameliyatı ile bertaraf eden Ha-î cettepe Tıp Fakültesi Kalb Cer-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • TEŞEKKÜR 20 Nisan 1964 günü ebediyete intikal eden sevgili ağabeyimiz,yeğenimiz,kardeşimiz Emekli topçu yarbayı SUAT FİŞEK 929/B)ebedt istirahntgâhına tevdi merasimine iştirak edenlere,çelenk,telgraf,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • inönü,«Türkiye Kıbrıs'ı kaybetmez» dedi Baştarafı Birincide kiye'nin Kıbrıs'ı tamamen kaybedeceği söyleniyor,ne dersiniz?sorusuna şu cevabı vermiştir:«Türkiye Kıbrıs'ı hiç bir surette kaybetmez.Girne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Yunan Konsolosluğu EOKA'cıların mektuplarını Vilâyete verdi Türkiye'de,hüviyeti tesbit edilemeyen,bir şebeke tarafından Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına gönderilen mektuplar ele geçmiştir.Rumları birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • RUBY İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ DALLAS,AA Başkan Kennedy'yl Öldürdüğü sanılan Lee Harvey Oswald'i öldürmekten İdama mahkûm edilen Jack Ruby,önceki sabah hücresinde İntihara teşebbüs etmiştir.Şerif Bili De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Türk mücahitler k t Ba star af t Birincide cuma geçtiklerini,bir kısım Rumların geri püskürtüldüğünü,kaçamayanların da çember içine düştüklerini bildirmiştir.Saldırgan Rumlar dün Saint Hillarion kales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Rus denizallıları Kıbrıs civarında dolaşıyor NEW YORK,A.P.New York Herald Tribune gazetesi.Doğu Akdenizde Kıbrıs yakınlarında bir Sovyet denizaltı filosunun dolaştığını yazmıştır.Filoya ana gemiler ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Gülek Hacı olup Suudî Arabistan'dan döndü ADANA,ÖZEL CHP eski Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili Kasım Gülek.Suudt Arabistan Kral Naibi ve Başbakanı Faysal'ın davetlisi olarak gittiği Hicaz'dan dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • «TÜRKİYE EKONOMİK İSTİKRARA KAVUŞTU» Baştarafı Birincide bii ve tarihî güzelliklerini görmek için arzu ile koşmaktadır.ZORLU MESELELER Ancak,bütün bunların yanı sıra,Türkiycnin zorlu meselelerinden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • 1989rda nüfusumuz Baştarajı Birincidt Heyet Başkanı Dr.Nejat F.Eczacıbaşı «Bugün 3 milyar olan dünya nüfusunun 2.000 yılında 6 milyara çıkacağını» belirterek,«Türkiyede nüfus artışı ile refah seviyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Nalo Genel Sekreteri Baştarafı Birincide hâl çâresi görüp görmediği soruauna su cevabı vermiştir:«Mesele iki NATO ü^est devleti İlgilendirmesi yönünden ada'dan çıkmış ve batı ülkelerini bu konuda vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • Ekalliyet vakıfları daha sıkı kontrol edilecek Şehrimiz-s bulunan Devlet Bakanı Nüvit Yetkin dün:«Ekalliyet vakıflarının kullanıldığı gaye yönünden daha ciddi murakabesini «ağlamak İçin yeni bir yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.04.1964
  • AKTİF AKS İ GOUT A ANONİM ŞİRKETİ 19 63 Yılı Bilançosu PASİF PAY SAHİPLERİ TAAHHÜTLERİ.KASA VE BANKALAR HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER.a)Esham ve Tahvilât.627.556,03 b)İştiraklerimiz 10.000,BORÇLU HESAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.04.1964
  • Asker futbolcular için formül aranıyor Yeni statü hazırlanıncaya kadar,askerler takımlarında yer alamayacak ANKARA,ÖZEL GENEL Kurmay Başkanlığı,asker futbolcuların takımlarında oynayabilmeleri için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • DEVLET ADAMLARI FUTBOLA MERAK SARDI BS İngiliz millî takımını maça davet eden Kuzey Rodezya hükümeti ortada Başbakanları Kavunda ile bir antrenman maçından evvel.Kavunda,bu resmi İngiliz Başbakanına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • SİLLE DÖNDÜ Almanya'dan şehrimize dönen milli güreşçilerimizden Müzahir Sille de dün Malik Yolaç ile konuşmuştur.Yolaç,SUle'den Olimpiyatlara katılmasını ve çalışmalara iştirak etmesini istemiştir.Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • 32 KiSt 13;697 KİŞİ DE 12 BİLDİ ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 36.haftasına ait İlk tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı 32 kişinin doğru tahmin ettiği anlatılmıştır.Diğer derecelere ait miktarlar şöyledir:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • Üniversiteler Bayramı heyecanlı geçiyor KONTA.AA.Üniversiteler Spor Bayramı,hararetle ve heyecanla devam etmektedir.Spor Bayramının programında yer alan müsabakalarda bugün futbol karşılaşmalarında An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • AJANLAR TOPLANIYOR Bölge Müdürü Turhan Barlas,bugün saat 17.00 de İstanbul Ajanları İle toplantı yapacaktır.Amatör sporun kalkınması İçin çareler arayan Barlas,toplantısında Ajanlarla iikir birliğin*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • MİLLİYET SPÖR~TÖTO SERVİSİ SUNAR ii05mmmmEBcassM2m MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı Takım O Numaralı Takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp F.Bahçe 29 17 Beşiktaş 29 18 G.Saray 31 15 A.Gücü 30 15 İst.Spor 31 13 Göztepe 30 12 Demirspor 31 11 Altay 28 8 G.Birliği 29 8 PTT 29 8 Altınordu 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • II.MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Şekerspor 21 İS Ad.D.Spor 21 15 İd.Yurdu 20 10 Ülküspor 23 9 Bursaspor 21 7 Beylerbeyi 20 7 Sarıyer 22 6 K.Gümrük 23 6 G.Spor 21 7 Vefa 20 6 Y.Direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • Ingiüz Ümitleri,A fakıma karşı 20 Mayısda Istanbulda karşılaşacağımız İngiliz ümit takımı 1 Mayısta İngiliz millî takımı ile bir karşılaşma yapacaktır.G.Amerikada bir turneye çıkacak olan lngüiz A tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • Milliyet RESİMLİ KISA Haberler H r~ Galatasaray kulübü idarecileri dün Devlet Bakanı Malik Yolaç'ı ziyaret etmişler ve a ker futbolcuların duruma üe sindin ışıklandırma mevzuunu görüşmüşlerdir.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • i Türkiye Basketbol Şampiyonası ikinci devre maçları bu aksam Spor ve Sergi Sarayında başlayacaktır.Resimde,ilk devre Galatasaray takımının Altınordu'ya yenildiği müsabakadan heyecanlı bir an görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • Siyah Beyazlılar bu hafta Başkentte PTT ve Hacettepe ile karşılaşacak.Galatasaray,Göztepe için İzmir'e gidiyor İLLİ Ligin şampiyonluk ortaklarından F.Bahçe,bu hafta Mithatpaşa stadında İst.Spor,Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.04.1964
  • F.Bahçeli Yüksel Ceza Heyetinde.ANKARA.ÖZEL Fenerbahçe'ü Yüksel Gündüz,dün idari tedbirsiz olarak Merkez Ceza Heyetine sevkedilmistir.Hakem Mustafa Gerçeker raporunda,Yüksel'in yerde yatarken yanma ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor