Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • •Unı isimli eşek,Almanya'ya gitmek ii/ere uçağa hindiriidikten sonra.Eşek,Almanya'da bir okula girecektir.Bir eşek uçakla Almanya'ya gitti Bir Alman orkestrası tarafından 250 liraya satın alınan eşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • iki ay uzuyor Uzatma işleğine,infazlar ve Kıbrıs olaylarını sebep gösteren hükümet tezkeresi bu hafta Meclise verilecek ANKARA,ÖZEL HÜKÜMET,Ankara ve İstanbul'da Sıkı Yönetimin iki ay daha uzatılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Emin Kalafat tahliye edildi KAYSER»,ÖZEL Yassıada mahkûmlarından müebbet hapse tutuklu Emin Kalafat,önceki gece tahliye edilmiştir.Kır süre önce Cumhurbaşkanı Celisi Gürsel'den af talebinde bulunan Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • A.P.r Meclisteki olayları takbih etti ANKARA,ÖZEL A.P.Merkez Yönetim Kurulu dün bir bildiri yayınlayarak Mecliste çıkan olayları takbih etmiştir.Bildiride muhalefet milletvekillerinin aünya parlâmento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Ete ile Yücebilgin CKMP den,Ulusoy ise MP den istifa etti ANKARA.ÖZEL Eski Ticaret Bakanlarından Prof.Ete ile ZonRuldak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin CKMP den.Millet Parti'.l Ankara Senatörü Mans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Lâikliğin 36 ncı yılı dün kutlandı Lâiklik devriminin 36.yıldönümü münasebetiyle,dün T.M.G.Teşkilâtı Genel Merkezinde Beyoğlu Müftüsü ve ilim adamlarının katılmasıyla bir acık olurum yapılmıştır.Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • [YUSUF AKGÜNLERİ nj-Tİ DAUAT DIF* A l/IMI» Allana caddelerinde Kıyafet Kanunu-«DIZ.I KAMA I DİKAMIN!na aykırı şekilde takke,fes,hattâ sarıkla dolaşan hacı adayları,polis tarafından sık sık ihtar ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • İNÖNÜ,SUNAY'LA GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü,dün akçam saat 19 da Genel Kurmaya giderek Gent!Kurmay Başkanı ile bir süre görüsmüstür.Görüşme ile ilgili olarak bir anıklama yapılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • ingilizler Mac Arthur'a Kore'de ihanet etmiş MacArlhur'un Kore'den Amerika'ya gönderdiği haberleri İngilizler de Kızıl inlilere vermis NEW-YORK AA.MÜTEVEFFA General Douglas Mac Arthur bugün yayın lana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • BOĞA GURFsCIÇ VP RFÇÇAMI 2f a»lndaki Amerikalı güzel boğa güreşçisi DWV7M VUI^C^V'^1 VC VVI Sandra Landry ngiliz sosyetesinin Ünlü portre ressamı Sara I.cighton'a poz vermek üzere hafta başında Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Meclis,Vergi Usû Kanununu kabul etti Bakanlık,ortalama kâr haddi ile ilgili uzlaşma talepleri için komisyon kuracak M ANKARA,ÖZEL İLLET Meclisinin dünkü toplantısında Vergi Usûl Kanununun bâzı maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • IRK AYIRIMINI PROTESTO ıio,Cleveland'da yapılan bir okulun inşaasını protesto eden zenciler,ekskavatörlerin açtığı çukurlara yatarak çalışmaları önlemek İstemişlerdir.Zenciler,bu okulun yapılması ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Orhan Kabibay tahliye edildi Sorgusu yapılan Kabibay,siyasete atılacak mısınız sorusuna «Siyasetin içindeyim» cevabını verdi ANKARA,ÖZEL lerden Orhan Kabibay'm dün Ankara Sorgu Yargıçlığında sorgusu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • 8SS?ro« Galvanometre Bizim siyasilerden olsa olsa sadece elektrik sayacı olur kanaatindeyiz.Aşırı mı değil mi,diye ceryan ölçmekten başka hiç bir işe yar-dıkları yok baksanıza.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • «TİCARİ HAYAT,GİZLİLİK ESASINA ISTIN AD EDER.A.P.m.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Dilâver tatbikatının ilk safhası bugün başlıyor ADANA,ÖZEL.12-15 Nisan tarihleri arasında İran'da yapılacak olan Amerikan İran müşterek askeri tatbikatının ilk safhası bugün İncirlik Amerikan Hava üss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • DIŞİŞLERİ MEMURLARINA ANADOLU İLLERİNDE görev verilecek ANKARA,AA.Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının geçici olarak il'lerde görevlendirilmeleri hakkında hazırlanan kanun tasarısı,mütalâaları alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Tren yolu Yunan toprağından geçmeyecek ANKARA,M.Ali Kıjlah bildiriyor Ulaştırma Bakanı Ferit Alplskender,Yunan toprağından geçen İstanbul Sofya demiryolunun güzergâhının değiştirileceğini,açıklamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • ingiltere,Makarios'un anlaşmaarı iptal edemeyeceğini bildirdi ANKARA,ÖZEL İngiliz hükümeti,Makarios'un İttifak andlasmasını feshe yetkili olmadığım dün hükümetimiz» bildirmiştir.İngiltere,Makarios'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • tWf8 Al M AK1VA Vf^l II ADI Almanya'ya dün de Ü0 işçi gÖRflcriirniştir.İşçi sevkiyatınııı artmasını göz-ALlVlAlN T A YULv-ULAKI önünde bulunduran D.D.Y.7.İşletme Müdürü Sami Çingi,işçilerin rahat seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYIN!diş macunu iri beyazlatır,çürümeyle mücadele eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • p-DEKKTAS BASIK TOPLAKTISI YAPTI "O Devlet Reisi değil çete reisi Kıbrıslı Türk lidere göre Güvenlik Kon^ şeyi meseleyi yanlış yerden alıyor.KIBRIS Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş «Güvenlik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • Vize Anlaşmasının iptalinden evvel gelmiş olan Yunanlılara da üç ay mühlet tanındı.ANKARA,A.A.YUNAN tebalı 300 kadar Ruma memleketimizde kanunen yapmaları yasak olan işlerini 15 gün içinde tasfiye etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1964
  • müşaviri temaslar a başladı Dr.Küçük,Can ve mal emniyeti korunmuyor)dedi f Kurşuna dizilen Türklerden biri önünde esir alınmış LEFKOŞA,A.A.A.P.ve Özel Muhabirimizden SON olaylar sırasında Birleşmiş Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Televizyon gelsin mi BU soruyu gerek resmî çerreler,gerekse halk uzun bir süreden beri soruyor.Tabii her iki tarafın da kendisine göre bir düşüncesi olmalı.Halk arasında televizyonu isteyenlere sık sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Nefesi kuvvetli hoca üflüyordu!MUSTAFA Aksaray İzmir'de «nefesi kuvvetli hoca» dlya ün salmıştır.Evde kalmış,kapalı kırlar,çocuğu olmayan kadınlar,«oluğu bu horanın önünde alırlar!Hoca okur,üfler,«Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • kilosu 415 kuruş Türkiye Toplan Satıj Yeri* ECE W EmlnOnü,Yag iskelesi.Yoğuctçu sok.Nt.2 İSTANBUL Telgraf:zafer REKLAMCILIK 1280 4628
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • OCAK'TA 238 ŞIRKETKURULDU TÜRKtTE Odalar Birliğinden verilen bilgiye core,lfHU un ilk ayınla yurdumuzda 6(5 milyon 741 Mn lira sermave ile 2-"M şirket kurulmuştur,yu «anonim» ortaklık statüsünde olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Hayvancılığımız nasıl gelişebilir?Dr.HALUK CILLOV BEŞ YILLIK kalkınma plânında,tarımın entanslf yönde gelişmesiyle,hayvancılığın öneminin artacağı ifade edilmiştir.Ayrıca hayvan ırkının ıslahı,hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Ergin:"Kanunla yabancı sermaye gelmez Yabancı Sermaye Haftasında,yabancılara Türklerden azla imtiyaz verilemeyeceği belirtildi BTANBUL Üniversitesindeki «Yabancı Sermaye Yatırımları* Haftası'n-I da Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • I.VVWV k i SİZE DE YAKI$IR PLAJ KIYAFETİNDEN GECE ELBİSESİNE KADAR BASIN 572S)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • TAUNUS ÖZEL TAkIM MODERN TEZGAH VE EĞİTİM GÖRMÜŞ ELEMANLARI İLE EMRİNİZDEDİR illi Büyükdere Cad.97,Mecidiyeköy,Tel.4816 61^ FAAL 2726 4602
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • ELEMANLAR ARANIYOR 1 İşletmede yardımcı olabilecek MAKİNE bilgisi olan tecrübeli TEKNİKER 2 OFSET BASKI makinelerinde yetiştirilmek üzere tercihen bu gibi işlerde çalışmış eleman almacaktır.Müracaat:M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • KİRALIK İNŞAAT MAKİNALARI Beton şantiyelerinde kullanılmak üzere 45 m.yüksekliğe azami 3 ton nakledebilen ray üzerinde müteharrik Döner Kule Vinci ile muhtelif beton makineleri kiralıktır.Müracaat:İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • BETON DEMİRİ SATIN ALİNACAKTİR 1 ihtiyacımız bulunan:0 6 lık 14.000 kğr.0 8 lik 27.000 0 10 luk 55.200 0 20 lik 26.000 yuvarlak beton demiri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 18 Nisan Cumartesiden itibaren Yalnız üç hafta Mozart'ın FlGARO'nun DÜGUNÜ Opera komik 4 perde)AYHAN BARAN-ATTİLA MANIZADE-AZRA GÜN-ÖZCAN SEVGEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Sayın Dokîor ve Diş Tabiplerine.Dünyaca tanınmış Dişçi,Tıbbi ve Röntgen cihazları Gelmiş ve satışa arzedilmiştir Devamlı Bakım Servisi.Bol Yedek Parça Türkiye Mümessili:MEHMET KAVALA Galata Nesli han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • 0 BANKASI ŞUBESİ Bugünden itibaren yeni binasında hizmetinize devam edecektir BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRANLARA LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ Hesap açtırmakta acele ediniz TÜRK TİCARET BANKASI REKLAMCILIK 1265 460
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • Temizliğe riayet etmeyen 36 otel sahibi cezalandırıldı Belediye ekipleri son bir hafta İçinde,bilhassa temizlik konusuna önem vermeyen 36 otel sahibini cezalandırmışlardır.İktisadî Murakabe Müdürü Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • mmiiiiiiiiiiimmii mimim im ııımmı mum.•ııttıııııımımmımıııııııcıııııı TEKERLEME rt İR günde bütün dünyada ölenlerin «ayısı Ş^ kaç acaba?Hepsini yanyana gömseler kimbilir ne büyük bir mezr.rlık çıkar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1964
  • 1 SATILIK BUHAR KAZANI 8 atmosfer çalışma ve 1951 imâl tarihli mazot ve kömürle çalışır 20 metre ateş satihh marka buhar kazanı satılıktır.Müracaat:PURO SABUN FABRİKASI 5 Levent İstanbul t FAAL:2708 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • SİYASET DÜNYASİNDA l-i HC Kanun dışı hareketleriyle Makarios yine her zamanki gibi tehlikeli bir durum yarattı ur„ demek zamanı UNAN Başbakanı Papandren bugün Atina'ya gidecek olan Makarios'u yola ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • Son para yatırma tarihi 10 Nisan 1964 I BASIN 5190)46i:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • IIHHI rMUHAKKAKS HltlSlAPlKOGLU V KARDEŞLERİM VV7TW «T—ftl cııu I A I Tjtl^222.8.72ATelg.N AM LI SUCU İLANCILIK »567 4598
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • ILK DEFA memleketimizde soğuk hava ve buz tesisleri teknisyenleri için,amelî ve nazarî bir kurs açmış olan,Grasso Soğuk Hava Tesisleri Sanayi Ltd.S!ibu kursu muvaffakiyetle bitirenlere birer sertifika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞINDAN:30.11.1960 tarihli 146 sayılı Kariuna göre hazırlanmış «GÜMRÜK GİRİŞ TARİFESİ İZAHNAMESİ» nin 72-83)fasılları tab ve neşredilmiştir.Beherinin fiatı 10)liradır.Arzu edenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • vy-YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?Yurdumuz sıcak çekirdekli Irak alçak basıncının etkisine girmiştir.Bu durumda:Batı bölgelerimiz,Trakya,Marmara,Ege ve Akdeniz sahili az bulutlu geçecek,sıîklık yükselecek,gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • Ağrı'ya tırmanan Avusturyalı genç uçuruma düştü Sevgililerine verdikleri sözü tutmak için Ağrı'ya tırmanan iki gençten biri ağır yaralandı.ERZURUM,A.A.Sevgililerine verdikleri sözü yerine getirmek İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • İzmir Fuarının dişi aslanı bir yavru bekliyor İZMİR,ÖZEL Fuar hayvanat bahçesinin dişi aslanı Firdevs,önümüzdeki ay içinde yavru beklemektedir.İlk yavrusuna hamile olan Firdevs'in doğacak yavrusuna,ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • Dine aykırı bulup halıları boyadılar KARABÜK,ÖZEL Acar ve Hasan Karadağ adlarında iki kardeş,Tafen bucağının Yenicamilnde bulunan halıları,desenlerini dine aykırı bularak gizlice,yağlıboya ile boyamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • İki doktorla iki hemşire pastadan zehirlendiler ANKARA,ÖZEL Gülhane HastahanesLnden iki doktorla iki hemşire yedikleri pastadan zehirlenmişlerdirönceki gece Şadan özdemir,Zeki Ülgen adındaki doktorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • I Y^-BEEBLESM HAKKINDA dost kelimesini bütün medlulü ile kullanabilen ceğim bir zat vardır.Pendikte oturduğu için bâzan tren bi-zim istasyona gelirken pencereden beni gözler,trende ol-Şj duğunu işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • 33.01.23 SİTRONEL tahsis sahiplerinin Müracaatları:A.KASTALDİ P.K.963 İstanbul Tel:22 49 72 33 İLANCILIK 9235 4594
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN New-York Dünya Fuarını ziyaret etmek isteyen sanayicilerimiz için 9-23 Mayıs tarihleri arasmda uçakla bir gezi tertiplemiş,bulunmaktayız.Ücreti 6855 lira olan bu geziye uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • EVDE a 2 QlW-GmZA SANDALETLERİ SOKAKDA TOKYO GİNZA SANDALETLERİ PL&JDA1 TOKYO GİNZA SANDALETLER TOKYO GİNZA SÜNGER KAUÇUKLU TERLİK ve SANDALETLERİNİ v.HER YERDE GİYEBİLİRSİNİZ* SAĞLAM.ZARİF v« GAYET H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • Bütün dünyada sesinin berraklığı ve sadakati ile şöhret kazanmış LOSO HER TAKATTA I AMPLİFİKATOR-MİKROFON HOPARLÖR TESİSATI;PORTATİF PİLLİ MEGAFONLARI 9s/Üniversiteler,mektepler,sinema,eğlence yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1964
  • PlUlTlLI Ûü-£l IcÖMÜp.AECMININ icıuaıAc.X NE^E,BİR ^tLÂpAN DAHA M-TULpUK.İJMpİ $0N HIZLA ALTINCI KCATA/mil awl\»h!n ^îyAH £TTlM0UNU İLAMLINA MPüUAM.^ıciAlTl^U-&Ai?yWNDA ifcKiL-PiKLt^Ni FAP «TMİJÎİM:OS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • SS^SI/ıBİl* vlV'îv1 KCSKUKIÇ DEDEKTİF "ÖPÛCÜ'KIZ AVIMA MÂLA DEVAM EDİVOPf İpoi-îs doöRucu,davuo uni suçujyu Buuna kaçar CORSVS devam,Epra-rröint AÇIKl-ADİ C davuo HÂLESt NAMUSFfLM srüoybsu/vOA* tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • CuCjÇAO ADA.J S'N.â 3H-MEK SAM GİTME.Viz.ORA.sı cart OE(£sl_VAİ VOO j Bu E fl-GİI_t DEGiX.ŞAMSr BflZ.MESEL.E NAT.1.ÖEKMM "nJ2.UM.DEM-Bütün PROÇfZAMt BOZ.MANmA luzij yo -z„ Tem Bu MESEUEVİ HAI—LETMENl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • QsÇ ŞAU^AŞ :Wm REEO »HAYıR.DAvAJ-V£ BUOJİ^_BUSJUÜZÎN 'SAVAŞ DAVUL ARı OLVUCSUMJ I SP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • OSZADA OIZÜCS EM-ENİP BU_RAVMı OÖMÜMOR.ANNE VE BABAI-ARJKLA MÜTHİŞ BİR.EVET.WERKE5 Bu cız KûçtR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • mi a yır vasy CAWhtAl P/Z/*Jc/i.ERDEN BtfZİSİ y&hJi' Pipomu KfRMi ©UMU 'Jsi *W BEY hiUMAfZASlNA f^Aşı Ag MAUMB KlKMISSA,POKE.«5 fl/VMEAAE IZ/N V/ER/te—SWAN »QUUmfllWWWUMg OSWVAN AKAtiam T£MZ.UZIZ.EĞEI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • Hlert CUMA Rumi mı 10 1380 Zllkadı NİSAN Mart J7 1964 28 VAKİT vasat!EZ ANÎ GUne» »27 10.43 ö*l» 12 13 5.33 İkindi 15.58 »13 Aksam 18.43 12.00 Yatsı 20.19 1.38 İmsak 3.40 8.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • Milliyet G.n.tocilik A.S.adına ^V Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SBVIK Magazin kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnci tayfalarda santimi 40 TL.6,7 nd tayfalarda santimi 35 TL.Birinci sayfada baslık 200 TL.DÜSUn,Nisan.Nikah,Vefat ve Teşekkür ilânları 0 santim* kadar 7.sayfada)90 TL.Küçük ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • s;t I 23456789 10 SOLDAN SACA:1 Güldürmek maksadiyle bir fikri bir »alisi mübatasalandırarak yapılan resim.2 Asya'da bir Köl;Cok eski zamanlardan toprak altında kalarak taşlaşmış insan veya hayvan bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tatlı bir haber bütün can «ıkıntınızı dağıtacak.&ı KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hatalı bir adım atan bir yakınınıtın yüzlinden sizin de basınız derda «irebilir,dikkat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • ISTANBUL Orta Dalga 42* metre i.2LZIMJ:7.30 Açılı» Kı*a haberler 7.35 Kur'Anı Kerlia Sas eserleri 8.00 Haberler 8.15 Toprak ve tirün 8.35 Salon orkestralarından 9.00 İsi an hu hin t 9.20 Küçük konsar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • Çeviren:ADNAN TAHİR C'est un metier de faire un livre comnıe de faire une peııdule,Kitap yapmak da rakkas yapmak gibi bir meslektir» demiş.Bir memur zihniyetiyle masaya oturan ve kesin programlar tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1964
  • Çalılardan,karartılardan,hendeklerden kaça kaça yarım saatlik kasaba yolunu iki saaatte aldı.Korku içinde büyümüştü,her an ölümü,kendisini alıp götürecek bir kurşunu beklemiş,her an yüreğine saplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • SATILIK EMLAK DRAGOSTA şahane manzaralı 1077 M2 arsa 30.000 Tel:48 23 58.FIRSAT,Küçükyalının mutena yerinde 4 daire ruhsatlı 2 dairesi ikmal edilmiş mülk sahibinden 70.000 ne acele satılık 55 10 57.BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • O 5 saniyede temizler parlatır!BİR TECRÜBE YETER Kirli bir tavanın yarısını Ekstra VIM ile diğer yarısını her hangi bir temizleme tozu ile temizleyiniz.Aradaki fark derhal geze çarpacaktır.¦I-VvV-X.v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • İSTİKBALİNİZİ GARANTİLEYİNİZ t.İSTANBUL ^TELSİZ OPERATÖRÜ RADYO ELEKTRİK KURSLARI Yeni devre,Öğrenci kayıtlarına bDyük rağbetle devam ediyor.Değerli eğretmen kadrosu.Bol »e ücretsiz malzeme Ue ateiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • v trr*^suasm £«S2i&iS£?j| Yazan:Dr.Çetin özek Ceza Hukuku Asistanı Said-i Nursî,bir yobazlar hükümeti teklif ediyor Nurculara göre müslümanlar için Kur'ânın dışında bir anayasa,her bakımdan lüzumsuz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • ADLARINI GÖKLERE Kazadan evvel Nuri ve İsmail Hakkı beyler Türkiye'de ilk dela uçak postası götürmüşlerdi m 9 ŞUBAT 1914 Pazartesi sabahı Lefke halkı,bir bayram sevinci içinde,Prens Cllâleddin'in uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1964
  • ANTIO0Tf1pİ0T GRİP.NEZLEv*'•"-v DİŞ AĞRISI YANIKLAR J,GÜNEŞ YANIĞI,ARI-BÖCEK;sÖKMÂSl ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTI-I EKZEMA,ERGENLİK" j DONUK DERİ ÇATLAKLA-^v.RINDA VBjî*'.V iARASTAN Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • j Loren:Seviyor veseviliyor.Fakat üzgün.Çünkü çok istediği halde gocuk sahibi olamadı.DUN,Bugün,Yarın» adlı filmin çekimi «Adelina» adlı Napoli skeci ile başladı.Yeniden Napoli'de olmaktan,Pozzuoli'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • Bu akşamdan itibaren çok sevilen Fransız Vedet Şantöz ROSY A EN Çok sevilen oryental dansöz ve ayrıca zengin atraksiyon 12 Nisan Pazar günü tam programla matine Rezervasyon:48 54 08 REKLAMCILIK 1279 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • ^^¥EHiN E N adet Opel Kadett Avnıpanın ekonomik otomobiller sınıfında en yüksek vasıfta olanıdır,her turlu konfor,sağlamlık,rahatlık va zarafat bakımlarından ideal aile otosudur.General Motors firması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • X Uzun zamandanberi beklenen İtalyan Hârikası MERAKLON yünleri.Çekmez Keçelenmez Tüylenmez Leke tutmaz Kolay yıkanır.Satışa arzedildi.Leskay Kardeşler Yün Deposu.Tel:23494 Telg:LESKAY İzmir Ankara Yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • s© Be in herkese duvurmaK atear 9*1UaŞ Vw" Sert Sakal için 0,08 m/m kullanınız HAKİKİ JOB" TRAŞ BIÇAKLARI AÇIK.ALTIN RENGİNDEDİR m^m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • ATAÇ KİTABEVİ Dünya mizahının en büyük ROMANINI sunar.Jaroslav Hasek ASLAN ASKER ŞYAYK Büyük boy:192 Sf.6 Lira Çeviri:Ayşegül Günkut Tek kitap istiyen okurlar pul göndermelidir.Öteki 61 kitabımız için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 01 35)En Uzun Gün J.Wayn« F.EMEK T«İ1 44 84 39)1 Adalar Şeytanı F.Sinatra S.Tracy R.t.İNCİ:T«l:48 45 »1)1 Fatos'un Bebekleri F.Girik.KERVAN Si$ll Tel:48 04 23)Üe öfkeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • ORHAN KABİBAY Bastarcıjı Birincide Kabibay sorgusundan sonra gazetecilere,«'Büyük hir memnuniyetle memleketime geri geldim» demiştir.Kabibay,gazetecilerin sordukları soruları söyle cevaplandırmıştır:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • VEFAT Merhum Şükriye hanımın ve merhum Miralay Mehmet Reşit beyin oğulları,emekli öğretmen Medina Unat'in eşi,Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent İlhan Unat'in ve Remziye Unat'in bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • VEFAT Merhum Sadrazam mütereccim Mehmet Rüştü Pasa ahfadından merhum Bağdat Kumandanı Ferik Mehmet Paşanın hafidi,merhum Dr.Rusuhi ve Behiye Evrenozoglu'nun mahdumları,Sadiye Evrenozoglu'nun yeğeni,Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • ACI BİR KAYIP Aramızdan ebediyen ayrılan değerli meslekdasımız Orman Yüksek Mühendisi VEFA ARGUN'ım cenaze namazı bugün öğleyin Eyüp Sultan Camiinde kılınarak Eyüpteki Aile Mezarlığına defnedilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Nesim Moiz)Bardavid'in vefatı dolayısiyle cenaze merasimine bizzat iştirak,çelenk göndermek,hayır müesseselerine teberruda bulunmak,telgraf,telefonla,tâzijette bulunmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • TEŞEKKÜR Hastalığım esnasında şahsıma E karsı göstermiş okluğu nâzik E alâkadan dolayı Gülhane Tıp E Akademisi Kumandanı Sayın Gnl.E Prof.Dr.Neemi Ayanoğluna ve E yıllardanberl çekmekte olduğum E pros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • M E V L İ D Biricik oğlumuz kıymetli varlığımı?Mutlu Akümülâtör Sanayii ortaklarından NECDET SAYAR'm ölümünün 2 rıci senesine rastlayan 10 Nisan bugünkü Cuma günü Cuma namazından sonra memleketin tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1964 1965 Ders Yıh SEÇME İMTİHANLARI Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1964-19fi5 öğrenim yılı seçme imtihanıarl 9 ve 10 Temmuz 1964 tarihlerinde Adana,Ankara,Burdur,Bursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • VEFAT Kıymetli aile büyüğümüz,Kavsori eşrafından NURİ KARABAY âni olarak vefat etmiştir.Cenazesi 10,4/964 Cuma günü Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılacaktırnmmi MİLLİYET AK i_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • IV E F AT Peker Karamanh'mn sevgili esi.Zeki ve Hacer Karamanh'mn babaları,Suphi,Hesna,Sabri,Melâhat Karamanlı 'nın mcaları,Mahiye Akalın,Mümtaz Tunç,Selâhattin ve Vahi Tunçerin dayıları.PTT Emeklisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • SUNAY'A TEŞEKKÜR t Baştarait Sekizincide olmamıştır.Öte yandan,askerlerin sivil kulüplerde oynıyabilmesi,bizzat Ordu içindeki futbolun kalitesini de yükseltecek,şöhretli prnfe.syouellerir yanında genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • ingiltere,Makariosrun t Baştarafı Birincidedun Cemal Erkin'i makamında ziyaret ederek,Hükümetinin görüsünü açıklamıştır.Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince dün gece yayınlanan bildiride,İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • A.P.r Meclisteki olayları takbih etti Baştarafı Birincide kendilerini seçenleri değil,lıüıiin milleti temsil eden ve milletin kayıtsız şartsız cpcmeniiğ.için namus üzerine yemin etmiş bulunan BÜMef 'r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • «O DEVLET REİSİ DEĞİL ÇETE REİSİ» Baştarafı Birincide sini şu şekilde ispatlamıştır.«Eğer Güvenlik Konseyi hu şekilde hareket etseydi,Kıhrısta Anayasa çiğnenmez,heynelmilel anlaşmaların dışına çıkılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • LAİKLİĞİN 36.YILI KUTLANDI Baştarah Birincide «tslâm dini esasen devlet işlerine karışmak eyiliminde değildir,tslâmiyetin doğuşu bir inkılâbın ifâdesi idi.Fakat kısa bir müddet sonra din istismarcılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • SATILIK LABORATUAR Tıbbî müstahzar ruhsatları ile berabrr satılıktır.Müracaat:44 32 84.İLANCILIK-96T3 41533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • J Yakında faaliyete geçecek olan Derince Koruma Klor Alkali Tesislerimiz J İçin teknisyen yetiştirilmek üzere,imtihanla,askerliğini yapmış,Sanat Enstitüsü,Jise veya muadili okul mezunları ile tesisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • Tren yolu Yunanistan toprağından geçmeyecek Baştarafı Birincide Yunan topraklarından geçmemesi için yeni bir hattın inşaasına derhal başlanacağım» söylemiştir.Makarios'un,İttifak Anlaşmasını feshettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • Meclis,Vergi Usûl Kanununu kabul etti 4 Baştarafı Birincide ham ve tahviller emsal bedelleri İle dcğcrleneceUtir.Veraset ve İntikal vergisi beyannamelerini kanuni süresinin bitmesini takip eden tariht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • Bir havan mermisi,9 Alman subayını öldürdü HANOVER.A.P.Hanover yakınındaki bir topçu atış sakasında,gözlemci subaylar arasına düsen bir havan mermisi,9 Alman subayım öldürmüştür.Kazada 10 subay da yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • İngilizler,MacArthur'a Kore'de ihanet etmiş Baştarajı Birincide Cumhurbaşkanı Harry L .Truman j lie Dwight D.Eisenhower'l ve General George Marshall,Maxvell Taylor ve Matthew Ridgeway'i şiddetle tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • ALTIN BİLEZİK DAĞITILIYOR-ANKARA MESLEK KURSLARINA MÜRACAAT MESLEK KOLAY KAZANÇ GARANTİ İSTİKBAL Gece Gündüz,Kız Erkek ilk okulu bitirmiş,orta ve liseden belgeli her vatandaş kurslarımıza kaydolabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • menKuı Kadıköy icra Memurluğundan Bir borçtan dolayı mahcuz oluş satılmasına karar verilen Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi yol ve Bağdat caddesi 15/1-2 kapı 578 ada,17 parsel 243 m.kare miktarlı bahçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • KIBRIS'TAKİ AMERİKAN ELÇİSİ ANKARA VE ATİNA'YA GİDECEK Rumca gazetelerin verdikleri bilgiye gore Amerikanın Kıbrıs'taki Büyükelçisi Cumartesi eünü Ankarava giderek.Türk Hükı'ımeti ile temaslarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • rış Gücü'nden şikâyet arttı Baştarajı Birincide Diğer taraftan son olarak kursuna dizilen 4 kişiden Mustafa İbrahim'in,Birleşmiş Milletler Kuvvetine mensup bir yüzbagı ile 3 er'in gözü önünde kaçırıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • BİR EŞEK UÇAKLA ALMANYAYA GİTTİ Baştaraf\Birincide de güzel,çok güzel bir eşeğe ihtiyaç vardı.İKİBÜÇUK YAŞINDA GÜZEL Mİ GÜZEL.Bir eşek bulacaklardı.Bu öyle bir eşek olacaktı ki güzel mi güzel,akıllı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1964
  • karşılaşacağınız 8 üstünlük Büyük kapasiteli BUZLUK'tı gıda mad delerini dondurarak muhafaza edebilir ve bol miktarda buz yapabilirsiniz.Defrost neticesi meydana gelen suları toplayan DAMLALIK aynı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.04.1964
  • SUNAYA ekkür Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay,büyük askeri şahsiyetinin yanısıra,Türk Spor tarihinde de daima takdir ve şükranla anılmasına vesile yaratacak bir harekette bulunmuş,asker fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • Binicilerimiz Rnma'da yapılacak konkurhipiklere katılacaklardır.Resimde,Salih Koç görülüyor.Binicilik takımı bugün Roma'ya hareket edecektir.Biniciler bugün diyor 32.Roma konkurhipiklerine katılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • G.SARAYLI KADRİ DOĞAN,YILMAZ CEZA HEYETİNDE ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu,Galatasaraydan Kadri.Doğan,Yılmaz'ı tedbirsiz olarak Merkez Ceza Heyetine sevketmiştir.Federasyon,Vefalı Haydar'ı İse,tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • Garbis,Delia orle'yi ittifakla mağlûp etti Profesyonel boksörümüz Garbis Zakaryan dün gece Spor Sarayında yapılan karşılaşmada İtalyan Mario Della Corte'yl İttifakla mağlûp etmiştir.Müsabakanın baslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • H Usauğlu-Melchior geçimsizliği için.Vİİb zırıltı ^5 Beşiktaş Kulübü Başkanı Hakkı Yeten;«Menecerimiz ile antrenö-EB ıııınu/geçinemiyor.İkisinden bi-rinin veya İkisinin birden görev-SSSS den uzaklaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • Bugün Ankara'ya hareket edecek olan Siyah Beyazlı takım kafilesi dün belli oldu.Galatasaray da son antrenmanını yaptı,Izmirspor'da Özgür kadro dışı bırakıldı MİLLÎ ligin en kritik maçları bu hafta üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • KİSA HABERLER O İzmir milletvekili Şinasi Osma tarafından 3530 sayılı B.T.Kanununun değiştirilmesi istenmiştir.Osma bilhassa Bölge Müdürlerinin Genel Müdürlük tarafından tâyin edilmesini istemiştir.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • TÜRKİYE,PORTEKİZ,Romanya ve Çek millî maçlarının tarihi yarın tesbit ediliyor ANKARA,ÖZEL Türkiye,Portekiz,Romanya ve Çekoslovakya Futbol Federasyonu temsilcileri yarın Floransa şehrinde toplanarak Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • HALÛK" YALIM îoio Müdürü Halûk Yöhm işe başladı ANKARA,ÖZEL Spor Toto Müdürlüğüne Halûk Yalım tâyin edilmiştir.Galatasaray kulübünün bundan evvelki idare heyetlerinde çalışmış olan Yalım,Avukatlık yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak İzmİTspor takımı futbolcuları dün son çalışmalarını yapmışlardır.Resimde,[MİLLİYETİ Mavi Beyazlıları,antrenör Vefik Vardarlıoğlu'nu dinlerken görüyorsunuz.Izmirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.04.1964
  • GENEL KURMAY BAŞKANI ORGENERAL SUNAY'IH TÜRK SPORU KİN YERİNDE KARARI Devlet Bak fsıpıifi dış et f^pm&ydccıgfifci rculcınn Kulüpler sevinç içinde GENEL Kurmay Başkanı Cevdet Sunay asker futbolcuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor