Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Lozan Anlaşmasının tâdilini ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor YUNANİSTAN,Garanti Anlaş,masının iptalinde Makarios'u desteklemesi halinde Türkiye «Lozan Anlaşmasının» yeniden ele alınmasını isteyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Scyfi Denıirsoy ve arkadaşları İstanbul Cumhuriyet Savcılığından çıkıyorlar.Demirsoy ve 5 arkadaşı dün serbest bırakıldı Türk İş Başkanının ve arkadaşlarının durumunun Sıkı Yönetimle ilgili olmadığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • BİR KIZ OCUĞUN AKCİĞERİNDEN ÇİVİ ÇIKARILDI İZMİR,ÖZEL İzmir Göğüs Hastalıkları Hastahanesinde dün,altı yaşındaki bir kız çocuğunun sağ akciğerinden 5 santim uzunluğunda bir çivi çıkarılmıştır.Saat 10'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • IKARS YUSUF KARAOĞLU] 1/»r»Ç CI II AD Al TİMDA Gölyeri kanalının toprak kısmında kar sularının etkisiyle meydana gelen IyAKj jULAK MLIiINL/M çöküntü yüzünden Kars'ı kaplayan sular,yavaş yavaş çekilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • BAYAR'A RAPOR VEREN DOKTOR MAHKEMEDE ANKARA,ÖZEL Kayseri Savcısı,Celâl Bayar hakkında düzenlenen raporu incelemeden imzalıyan Kayseri Hükümet Tabibi Hasan Uzel'i mahkemeye vermiştir.Hasan Uzel,Yassıad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • METRESİNİN BIÇAKLA BOYNUNU KESTİ VE OCUĞUNU DENİZE ATTI t İZMİT,A V N İ ÖZ'EK bildiriyor Lâstik fabrikası memurlarından Nevzat Koçak,6 yıllık metresini,bıçakla boynundan kesmiş,kadından olan 4 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Toprak kayması yüzünden Kelkit çayına yuvarlanan otobüste ölenler arasında Gümüşhane İl Jandarma Komutanı da var GİRESUN,BİLGİN ERSOZ bildiriyor m n yolcu ile Ankara'dan Gümüşhane'ye gitmekte olan şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Taksim meydanında yapılacak yeraltı geçidinin maketi.Yeraltı geçidinde 100'den fazla dükkân yapılacaktır.Taksim yeraltı çarşısında 100 dükkân bulunacak Viyanadaki yeraltı çarşısının benzeri olacak çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Hâlâ eski usûl Ortaköy'de cadde kenarındaki tepeleri kazıyorlar da kazıyorlar.Düzeltilen tepelerden ziyade Denizbank'ın boyuna açık veren bütçesi olacak.Çünkü öğrendiğimize göre daha münasip,daha kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • HUDUT DIŞI EDİLDİ Zararlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Fener Patrikhanesinin bas ay i ne isi Transula Staııisic hudut harici edilmiştir.Yunan uyruklu olan T.Staııisic diin üzgün bir tavırla u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • aşarisinin başladı Milletvekilleri,eksikliklerine rağmen bir an evvel çıkması için tasarıyı destekleyeceklerini söylediler ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinde dün «Esnaf ve küçük sanatkârlar tasarısı» nın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • MacArfhur için Amer ikada millî mâlem ilân edildi NEW-YORK,A.A.A.P.RADYO Başkan Johnson,General MacArthur" un ölümü dolayısile Amerika'da millî matem ilân etmig ve «Amerika'nın yetiştirdiği en büyük k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • 'MUKAYESELİ MODERN MUAŞERET NÂZIM SILAN OĞLU Muaşerete ait bilgi ve kaideleri geniş bir şekilde ve resimlerle izah etmekte olan bu kitapta ileri gelen milletler âdetleri de belirtilmiştir.Modern bir z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • İzmir'de NATO emrindeki hava alanı Türk Kuvvetleri emrine alınmıştır.Hükümet,bir istihbarat üzerine bu karara varmıştır.99 Birliğimize tecavüz vâki olursa bu Hükümete yapılmış larzedilecektir 9Ş bari;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1964
  • Yunanistan ile vize anlaşması iptal edildi Başbakan İnönü,frAa karios'a gönderilen notayı bizzat dikte ettirdi ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki vize anlaşması iptal edilmiş ve durum Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • Türkiye'de ilk defa ele alman bir konu Boş zamanları değerlendirme NİSAN günlerinde,İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu Salonunda «Halk Sağlık Eğitimi İstanbul Komitesi» tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • im adamı sarhoş olabilir ZMIR Ticaret Oda-I sı Meclisi toplantı sında dilekler bolumu görüşülüyordu.Üyelerden çoğu «Etud bürosu» nun hir an once kurulmasını istiyorlardı,idareciler hu yüzden tenkid ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 28 Mart 1964)5.611 Milyon T.L.Geçen hafta 21 Mart 1964)5.624 Geçen ay 29 Şubat 1964)5.566 Geçen yıl 30 Mart 1963)5.203 Kamu sektörüne avans arttı MERKEZ BANKASI'nın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • 1964 yılının ilk lütün dikimi Turgutlu'da yapıldı.Ö7.F.L î 1!HU Tilı tütün I mahsulü ekimine ilk olgrak ilçemi/dc ha-lanmıstır.Turgutlu'-t İ 4a bu mi 27 bin de-karlık alana tiıtiın I dikimi yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • Müstahsil teşkilâtlanıp etmek istiyor Ege licaret oda ve borsaları aracıların kaldırılması görüşüne cephe aldı İZM m,ÖZEL Mİ STAHRİLt liretimden ihracata kadar tcçkJlâtlandırmak yolundaki çalışmalar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Sanat Okulu Mensucat veya Tesviye Bölümünden mezun,askerliğini yapmış genç elrmunlar aranıyor.P.K.49 BKBEK BASIN 5350)4471 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • Ağaoğlu Yayınevi,3.seri kitapları Dizisinden sunar:PUŞKİN ÜZERİNE KONUŞMA DOSTOYEV5Kİ Türkçesi:Tektaş,Ağaoğlu Bütün kitapçılarda Fiatı:400 kuruş Ağaoğlu Yayınevi:Ankara Cad.No.37/7 Cağaloğlu Vilâyet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • 14 ilkokulun inşaatı ihale edildi Şehir tipi 14 ilkokul binasının inşaatı M milyon 305 bin 782 lira kesif bedelle ihale edilmiştir.167 dershanenin bulunacağı 14 ilkokulun yapılacağı yerler şunlardır:F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • İKİ KARDEŞ.OKUL ARSASI BAĞIŞLADI Snüın ve Şevki Korkmaz adındaki iki kardeş.Küeiıkçekmecede bulunan 3f 20 metre karelik 175 bin lira kıymetindeki arsalarını orta okul yapılmak Üzere Milli Eğitim Miıdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • 1111 ıtr ıı ıı ı m i m ıı ı rıı ı inıı ıııtı itli ıtıı litM if 11 ıı in 11 in ı mı 11 ıı 11 mı i' 11 m 111 ıı 11 j ı r 11111 n i m ı n 111 r ııı 111.Ill I ll 11 Yobazı,soyguncusu,kadını.AKŞAM olmakta.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • MÜHENDİS ARANİYOR Ericssonn Türk Ticaret Ltd.Şirketinde çalıştırılmak üzere 30 yaşını ikmal etmemiş,askerliğini yapmış,ingilizce bilir,tercihen zayıf akım elektrik mühendisi aranmaktadır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI Muhtelif Vasıfta,Profil Demiri İle Sac Ve Çubuk Demir Alınacaktır 114 kalem demir malzemeyi havi liste Müessesemiz Alım V.ci Grubumuzda görülebilir.1 Kapalı teklif zarfının üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1964
  • OTO ÇELİK Zevkinize ve ihtiyacınıza en uygun Motosiklet Üç prensibiyle daima hizmetinizdedjr KALİTEDE ÜSTÜNLÜK,FİATTA UCUZLUK,TEDİYEDE KOLAYLIK.VASIFLARI 4 Vitesi)160 kg.i Ağırlık To;ır Sür'ati ı Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • EEüZB£E22£JK83BBE& Yatırım için çeşitli sahalar bulunabilir.Fakat yılların emeği tasarruflarınız için en isabetli yatırım ne olabilir.Kuvvetli ve sağlam şirketlerin yüksek temettü getiren ve zamanla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • HASIL OLACAK'.Yurdumuz batıdan gelen alçak basınçlar ve bunlara bağlı kötü hava ayırımlarını peşi sıra geçirmektedir.Bu duruma göre:Trakya ve Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara'nın kuzey kesimleri yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • Belediye Yârenliği İSTANBUL Belediyesi,Haşim beyin riyasete gelmesi ile hummalı bir faaliyet içindedir.Bunun ehemmiyetli ilk adımı şehrin izdibamh noktalarında yeraltı geçitleri yapılma-j sidir.Biz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • BAHAR,AYI VE YAVRUSU BAHAR GELDİ Bir çok şarkılar böyle başlar.Ama gerçekten bahar hayat dolu cıvıl,cıvıl bir mevsimdir.Toprak yeşerir,tabiat canlanır,dünyada bir gürültüdür başlar,işte Kopenhag Hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • NE MEME YARATIL»,FUtflAR?&Î&D0KUNAY1M ^UNLARA MEfcAK EFiM.İST—O S İMPAAAATU EL TECAVÜZ NAMÜS-UJL E4İİU HOCA,SEN DE AZ ltâiL}İN VHEîtfl.HA-RAHAT PUMİUVÖRMIH SAMlHlllIK Hiı.SAFDAİLEteNMfcA Bıı İKİKCİ MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • Son 'para^yatirnfa tarihiglO,Nisan 1964 BASIN 5190)4479
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • İranlı bir kadın gazeteci Amerikalı kadınları fenkid elli VANCOUVER,A.P.RAN'ın Şiraz şehrinde yayınla-I nan «Nidayı İran» gazetesinin 43 yaşındaki sahibesi bayan Keşmirizâde Kuzey Amerikalı kadınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • Tarsuslu imamlar siyah elbise giyip kravat takacaklar TARSUS,AA.Anamur'da il çapında yapılan bir toplantıdan dönen Tarsus Kaymakamı Ahmet Şefik Ergin,bu toplantıda,köy imamlarının Antalya ili dahilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • Uçan ev kadını,dünya turuna devam ediyor YENİ DELHI.A.P.Amerikanın uçan ev kadını bayan Jerry Mock,tek başına yaptığı dünya turuna devam etmek için dün sabah tek motorlu uçağı ile buradan havalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • TARSUS KAYMAKAMI GOL ATTI!TARSUS,AA.Lise ve Sanat Okulu öğretmenlerinin yaptıkları futbol maçında,santrfor oynayan Tarsus Kaymakamı Ahmet Şerif Ergin,gol atarak takımını galip getirmiştir.Tarsus Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1964
  • Almanya'daki Türk işçileri komünist radyoları dinliyor BONK,özel Muhabirimiz ORSAN ö Y M E N den Kuzey Ren Westefalya Eyalet Meclisi Çalışma Komisyonu Almanya'daki yabancı işçilerin hemen hepsinin doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • MOS MİEVtO'Musı îoealj* DQ SPUJC7U DAVUDv.Ç'*AOΫc|_EMK OBS.YAPMA KIZIM RKzAueT.KİZİN DOSTU GSD_Of EOCCEK BU ŞİMOf i_BE?BASMAZDAN &Nes Bl DAKKA V DUR.OA ŞUNU,OMJ 0KYKARİ ŞAK DEVl_E_Tim VAR:BU HERİF,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • BAŞINA ÇOK OERT GETİR-DİM_BİR.D.HİÇ GOEEMf VECEKSİM BE-1-BUMA UlÜLDUM HARRy.ZlRA AAARV DEAN UE BEM SENİ Bu GECE BİZl'M evde vemege B^.Ki_tyepE GİZ.ÖLMEZSEN ÖZ.EUJ-IK-LE MAfZV 3EAN BUNA ÇOK ÜZ.ÜL.ÜR.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • 5URAVA BAK JOHMNiy L RAM oevuvA tam" VAKTİMDE GF1 Mıçiz.i-W"^Z.IJ}lf?DSh)aiF& Ç/tsl UÇAKSAVAR 8AT&JZy^l-AKJSJif l yAVi_AA ATEŞ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • MÜZE BuuASTlKOIK 8U AAACElfZAVI ÇOK KÛOAK DUYDUN» MU SıZ-ltsI SlVı_E KAQP ,^KlASlN DAM BABAS'MCIAN OIZLl' ıSrCOÇyA" CIA E^l_E.NıAAlŞ T^nr?^^Ğ1-#A BOA 31 Jn b^iw-Q-J Jtiir5*?1—J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • m £K OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Oldukça sıkıntılı bir küm geçirecek,fakat aksam huzura kavuşacaksınızjft KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Hâdiselerin karsısında İlişleriniz» yeniliyorsunuz.Bugün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • Hicri 1383 Zilkad* 24 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 5.32 10.53 öflle 12.İS 5.37 İkindi 15.55 9.15 Aksam 18.40 12.00 Yatsı 20.15 1.35 İmsak 3.46 9.07 SALI Rumi 7 1380 NİSAN Mart 19 64 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET CÜLDEREN Spor kısmından Mesul MüdUr NAMIK SEVIK Magazin kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • İLAN TARİFESt 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 TL.6,7 ncl sayfalarda santimi 33 TL.Birinci sayfada baslık 200 TL.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)90 TL.Küçük il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Dünya:Bir balığın kurutulmuşu.2 övme;Bir nota.3 Tersi bir su kabı.4 Yabancı bir para;İçine »ulu şeyler konan mutfak eşyası.5 Anadolu» da yaşamış terihî bir devlet;Düşmanlık Eski dil)6 İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • İSTANBUL fHH Orta Dalga 428 metre 7.30 Açılın Kısa haberler Saz eserleri 7.45 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.İS Vals müzet ve pas-¦odoblcler 8.30 Çeşitli müzik 9.00 İstanbulini sesi 9.20 Küçük konser 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • Çeviren:ADNAN TAHİR Böylece oteldeki bütün ikameti sırasında kimse değil kapısını vurmak,mecbur kalmadıkça önünden bile geçmiyordu.Gürültüye hiç tahammülü yoktu.Bilhassa lüzumsuz gürültülere deli diva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1964
  • ÇIKA* KISMIN ÖZETİ:Dünyayı dolaşan bir genç.gezisi sırasında çok mutlu bir şehre gelir.Burada insanlar mutlu belde güzel,iklim,mevsimler,hattâ ölüm bile başkadır.Genç adam şehre hayran kalır.Ve gördük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1964
  • ADLARINI GÖKLERE ^»wiiiviirW Yazan:FİKRET ARIT 110 kilometre Bir arıza vukuunda gerekli tâmiratı yapacak olan ekibin uçakları trenle takip etmesi daha uygun görülmüştü m B ALKAN Savaşı'nda,önce Batı,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1964
  • 31 Mayıs 1964 tarihine kadar devam edecek taksitli daire satışlarından istifade ediniz.Elinizdeki 7000 10000 15000 20000 lira ile SİZ DE BİR DAİREYE SAHİP OLABİLİRSİNİZ Bakırköy Londra Asfaltı üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1964
  • İSTANBUL 27 42 10 SATILIK EMLAK CAĞALOĞLUNDA her işe elverişli üç katlı apartman,Çatalçeşme Cad.17 ii.st kat FATİHİN" mutena yerinde 4 odalı kat 45.00ü Tel.21 18 14 B ACELE satılık elektrikli kofrell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1964
  • PiVAt MAKARNASININ YENİ İKRAMİYE PROGRAMI Kıymetli müşterilerimizin sevgi ve teveccühlerine şirketimizin naçiz bir teşekkürü olarak büyük dost topluluğunun rağbetine mazhar olan ikramiye programımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1964
  • m:V ffi vft Yazan:Dr.Çetin özek Ceza Hukuku Asistanı HAPİSTEYK Gaipten sesler duyduğunu da ileri suren Said-i Nursî,gerekliği taktirde bir şey yemeden yaşayabilirmîş m SAİD-İ Nursî nasıl bir insandır?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • 5f tay 1964 YILININ "GÖRÜLMEMİŞ-DUYULMAMIŞ ZENGİNLİKTE iti ıuvı JviTi m m m w^ hu a imi m m ata je& m m FORD Şirketi tarafından şimdiye kadar satışa arzedilen büyük boy Amerikan arabalarının en güzeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • MİRAS SON 7 GÜN Her gün 18.00,Pazartesi 18.00 ve 21.15 de Bursa TAYYARE Sinemasında 16 21 Nisan arasında MİRAS,NALINLAR,MARY.MARY,DERYA GÜLÜ Gişe 9 Nisan Perşembe saat 10.00 da açılacaktır.18.00 matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • Bugünden itibaren,tayyörlük ve elbiselik,hafif,seyrek dokulu,yün Şanel Chanel)tweedlerin bütün yeni moda renklerini iftiharla satışa arzediyoruz.*bakkû BEYOĞLU)FAAL 2666 4495
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • İTHALATÇI,SANAYİCİ ve MÜTEAHHİTLERİN NAZARI DİKKATİNE:KAZAN DİRSEĞİ ÇELİK HALAT TEL KAFESLİK VİDA VE CİVATA TORK ANAHTARI,EL ÂLETLERİ ŞİFRELİ KİLİTLER KOMPRESÖR ZIMPARA MOTORU PRESLER SÜTUNLU MATKAP E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • istanbul Ticaret Odasından İstanbul iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi ile işbirliği yapmak suretiyle Odamız tarafından düzenlenen Pratik Akşam Ticaret Kurslarının 34.devre kayıtlarına 10.4.1964 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • HALI YIKAMA FABRİKASI HALILARINIZI YIKATMAK İÇİN.BİR TELEFON KÂFİ:21 28 18 ty HALILARINIZI SERVİS ARABALARIMIZA TESLİM EDİNİZ REKLAMCILIK 1231 4483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • AFİŞ BASTIRILACAK SPOR TOTO MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Teşkilâtımız ihtiyacı için iki adet beş renkli 70X100 ebadında onbin adet afiş bastırılacaktır.2 Ofset olarak bastırılacak olan afişlere ait tekliflerin kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • l0*ĞitiiP o H ALKOM ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI zarif,yüksek kaliteli ve garantilidir.AVRUPANIN EN YÜKSEK KALİTELİ ALÜMİNYUM LEVHALARINDAN İMAL EDİLMİŞTİR m İLÂNCILIK İLANCILIK 9576 4477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)En Uzun Gün J.Wayne F.EMEK Tel:44 84 39)Yedi Silâhşorler Y.R.l.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Bomba Gibi Kız 1.Günay T.Soray.KERVAN Şişli Tel:48 04 23)Üç öfkeli Genç T.Gürsu.KONA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • KOTA 231 232 238 243 LİSANSI OLANLARIN ELİN markalı elektrik jeneratörleri ve motörlerl,Kaynak makinesi,şalterler için Derhal Proforma verilir.Müracaat:ELMAK Koli.Şti.Adres:Cumhuriyet Cad.No.21/2 Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1964
  • Manî,Sitronel Uçan Yağ Fransa'dan Tel:22 49 72/33 İLANCILIK 9235 1475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Brezilya makamları Komünistleri 8 tevkife devam ediyor.Bunların başında yüksek devlet memurları da var.Askeri birlikler,Macar Knnsniosiuguna girerek birçok belgeler 8 ele geçirdiler.Bu olay «ırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Yunanistan ile vize Baştarafı Birincide yapılmış far/edilecektir.Kıbrıs'ta «oydaşlarımızın öldürülmesine göz yumamayız.Hu facianın durması lâzımdır» demiştir.Başbakan İnönü,Makarins'a gönderilen notay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • VEFAT Sevgili annemiz ve büyükannemiz Dul Bayan Satenik lııccyan'ın vefatını akraba ve dostlarımıza teessürle bildiririz.Cenaze merasimi bugün)7 Nisan 1964 Sah Saat 13 de Beyoğlu Balıkpazan Üç Horan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • 2^Lfc*« TÜLİN KIPER İle NEJAT KİPER Dünyaya selen kırları GÜLÜMÜ Akraba ve dostlarına müjdelerler,jüzelbahço Kliniği 6.4 %4 MtLLIYET:4409 ite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • TEŞEKKÜR Gözümdekl hastalığı derhal teşhis edip bizzat yapmak lütfunda bulunduğu Dekolman ameliyatı ile gözümü tekrar kazandıran 1st.üniversitesi Göz Kliniği Profesörü Sayın Drbüyük İnsan Prof.Dr.Necd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • tabii.BÜTÜN DÜNYADA.ile traş oluyor.TRAŞ BIÇAKLARI İLANCILIK S363 4478
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • TÜRK MATBUATINI DİLE GETİREN ŞAHESER Nihayet İstanbul sinemalarında Senaryo ve Reji:j^HAN ENGİN Bugün Şişli KERVAN 8 Nisan Beyoğlu RÜYA 15 Nisan 16 Nisan Kartal Pendik,UZUNKAYA MEHTAP Pek yakında Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • DAKTİLO ARANIYOR İngilizce bilmesi çarttır.Müracaat:Posta Kutusu 139 Beyoğlu.İLÂNCILIK 9584 4476
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Demirsoy ve 5 arkadaşı Baştarajı Birincide hi Yümlü,Yusuf Sıdal ve Nurettin Çavdargil,Kartal Savcılığınca serbest bırakılmıştır.Sıkı Yönetim Komutanlığı,171 Sayılı Kanuna aykırı hareketle,izinsiz grev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Barış Gücü/silâhlı Baştarafı Birincide sadesiyle bir köprüyü yıkmışlardır.Türkler,Koçina ve Mansura'da duruma hâkim olduktan sonra ateş kes anlatması yapılmıştır.Anlaşmadan önce B.M.kumandanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Lozan Anlaşmasının t Bastarajı Birincide Yunan hükümetinin Makarios'u desteklemesi karsısında Türkiye'nin olup biteceklerden Yunanistan'ı sorumlu tutacağı Dışişleri Bakanlığı yetkililerince ifade edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Casus Çolakof tahliye edildi ANKARA,ÖZEL Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Çolakof'un 12 yıl 6 aylık cezasının atfı ile ilgili özel "af kanunu dün Resmi Gazetede yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Hapse mahkûm doktor polisin elinden kaçtı İzmir'de kılrta.1 suçundan mahKûm olan Dr.Kemal Boyer,dün şehrimizde yakalanmış,İnfaz muamelesi İçin.kelepçesiz olarak sevkedildiğl İstanbul Savcılığında,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Devrilen otobüsün 35 yolcusu birden öldü Baştavafı Birincide ma Alay Kumandanı Yaıbav Ahmet Kaya da bulunmaktadır.Çıkarılan cesetlerden hüviyetleri tesbit edilebilenler şunlardır:Yarbay Ahmet Kaya,şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • Taksim yeraltı çarşısında 100 dükkân bulunacak t Baştarajı Birincide kalorifer tesisatından faydalanılarak ısıtılacaktır.Yeraltı çarşısı inşa edilirken meydan,bugünkü seviyesinden 3 metre 80 santim de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • oran Turk Cisme Turk Bereketli ve kaliteli mahsul almak ancak Ekin tarlalarındaki Yabancı otları yok etmekle mümkündür.Bol ve Kaliteli mahsul alınmasına mani olan Yabancı otlardan kurtulmak için Ekinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1964
  • İNGİLİZ mama mam msm4 mtmuu unu *mi DİZEL MOTORLARI ELEKTROJEN VE SANTRİFÜJ TULUMBA GURUPLARI GELMİŞTİR c*ml Distribütörü AZİZ İSVAN TİCARET Ltd.Şti.Meşrutiyet Cad.184 Beyoğlu-İstanbul Tel:4419 77 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.04.1964
  • Galatasaray Baş antrenörü konuştu:"Gayemiz Türkiye Kupası» Özarı,«Millî Ligi asla bırakmış değiliz» dedi GALATASARAY profesyonel takımı başantrenörü Coşkun Ozan,«Artık bütün dikkatimizi Türkiye Kupası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Fenerbahçeli Şcnul Birol,klinikde eşi Yakut Birol ve oğlu ile görülüyor."Ah Şerefin de bir kızı olsa Çünkü Şenol,oğlu ile Fenerbahçe lakımı kaptanı Şerefin kızını hemen nişanlayacak ATOM forvetin üç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • İzmir'de Federasyon Kupası maçlarında kavga İZMİR,ÖZEL Cehrimizde yapılan Basketbol ve Voleybol Federasyon Kupası maçlarında taraftarlar arasında zaman zaman kavgalar olmuş ve Galatasaray Karşıyaka ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Garbis'in rakibi bugün geliyor Türkiye'nin yagane profesyonel boksörü Garbis Zakaryan Perşembe gecesi Spor Sarayında italyan Mario ile karşılaşacaktır.Mario bu akşam uçakla şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Altay Başkanı,kendi kendisine izin verdi izmir,özel Altay'ın Türkiye Kupasında Beykoz'u 1-0 mağlûp etmesi sîyah-beyazlı İdareciler arasında üzüntü yaratmış ve takımından en az 3 gollü bir galibiyet be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • milliyet spor-Toto servisi sunar MAÇ Sıra No.2 S KARŞILAŞACAK TAKIMLAR •i Numaralı Takım O Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Ankara Mahallî Lig puan cetveli Takımlar O G B M A Y P Petrolspor 9 9 0 0 27 3 18 Toprakspor 9 7 0 2 28 6 14 Yolspor 10 3 4 3 13 9 10 Sincanspor 10 3 4 3 1 16 10 B.Gençlik 9 4 1 4 6 11 9 Yenişehir 9 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • II.MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O O B M A Y P Kp Şekcrspor 18 13 Ad.D.Spor 17 12 Ülküspor 18 8 B.Beyi 20 7 îd.Yurdu 17 8 Sarıyer 22 6 Bursaspor 20 7 K.Gümrük 22 6 Vefa 20 6 G.Spor 19 7 Y.Direk 20 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • PUAN CETVELİ TÜRKİYE LİGİ Takımlar 0 15 M A Y P Kp F.Bahçe 25 15 8 2 44 13 38 12 Beşiktaş 26 15 7 4 39 15 37 15 G.Saray 27 11 8 5 41 19 36 18 Göztepe 30 12 12 6 34 27 36 24 1st.Spor 2f 12 9 8 37 27 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • F.BAHÇE VE İ.T.Ü.ANKARA'YA GİDİYOR Türkiye Şampiyonasına İştirak edecek olan Fenerbahçe A)ve Genç)takımları Pazar günü trenle Ankaraya gidecektir.I.T.Ü.A)ve Genç)takımı ise Cumartesi günü Ankaraya gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Basketbol Şampiyonası Ankarada başlıyor 1964 Türkiye Basketbol Şampiyonası 14 Nisan Salı günü Ankara'da başlıyacaktır.Müsabakalar yeni yapılan 1500 kişilik kapalı salonda cereyan edecektir.19 Nisana k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • F.BAHÇE VE İ.T.Ü.İTİRAZ EDİYOR Fenerbahçe ve İ.T.Ü.kulüpleri.Gençler Türkiye Şampiyonasının Ankarada Kolej salonunda yapılmasına itiraz etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Göztepe'li Nevzat ile Çağlayan bugün asker oluyor İZMİR,ÖZEL Göztepe Futbol Takımı elemanlarından Nevzat ile Çağlıyan bugün askere gidecektir.Bundan sonra takımlarında yer alamıyacak olan iki milli fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • 13 bilen 4 kişi var ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun otuzüçüncü haftasına ait ilk tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı 4 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait miktarlar şöyledir:12 bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • illl!l!ll!aşarı do m HEBRERA,ben.doktor ve masörler ise İnter'in fevkalâde lüks,konforlu hususi otobüsüne binerek Milano'ya hareket ettik.Herrera ile yan yana oturuyorduk.Hemen kalem,kâğıdı çıkardım.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Türkiye Voleybol Birincilikleri T 5 Nisan'da Türkiye Voleybol Birincilikleri 15 19 Nisan günlerinde Ankara'da yapılacaktır.Adana ve İzmir'de oynanan Federasyon Kupası müsabakalarından sonra Türkiye Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Siyah Beyazlılar Türkiye Kupası yanında,3 puan farkına rağmen Millî Ligde de iddialı durumdalar lnlS,POv.ll\le.nÇtkalCCİSİ,F:51'Cf E'kardlğl Ç°k gÜZCİ ° Un1a hakh takdir ve Beşiktaş'ın birçok akınını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.04.1964
  • Bahçe,İzmir maçının tehirini istedi HALÎT DERİNGÖR Deringör "Artık moralimiz düzeldi F.Bahçe eski günlerdeki gibi oynayacak,dedi ORDU Spor Bürosu Başkanı Şevki Ürgen,Şenol ve Birol'a F.Bahçe'nin Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor