Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • l Yergi tasarılarının tâdili Q AŞBAKAN inönü'nün,vergi tasarıları kabul edilmediği I rj takdirde CHP'nin hükümetten çekileceğini bildirmesinin,şantajdan ziyade bir zaruretin ifâdesi olduğunu önceki yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Kadın Hâkimi öldüren kaatil,bu sabaha karşı cezaevinde idam edilecek Ünye'de 4 yıl önce dâvasına bakan Hâkim Zerrin Arıkan ile hasmı Sabri Akkaş'ı dâvanın keşfi sırasında tabanca ile vurup öldüren Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • İnönü7 trafik kazası atlattı ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü,dün Büyük Millet Meclisine sapan yol üzerinde bir trafik kazası atlatmıştır.Başbakanın arabasını bir kamyonun altında kalmaktan şoförü Halil,soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • [RADYO-FOTO A.P.AD ARI II I 1^1 I SOEX/IMC DACI IVOD Kıbrıs'ta arabuluculuğa tâyin edilen eski Fin Başbakanı Sa-AKADULULU UUKEVIINC DM?LI T KJK kari Tuomioja,önümüzdeki hafta ortasında görevine başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • BÜYÜK ÇIKARTMA TATBİKATI' YAPILDI İSKENDERUN,AHMET PERKER bildiriyor Kıbrıs olaylarının patlak verdiği utunlerden bu yana İskenderun liman.vida bulunan donanmamız.Kara ve H'îva Kuvvetlerinin de katıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • KESİK BAŞ NOTLAR SUAT ARIN 22 Mart Pazar gecesi Kasımpaşa'da kanlı bir el bir gece önce gövdesini kestiği bir kafayı çöplüğe atıverdi.Sonra ellerin sahibi çöplükten 800 metre ötedeki evine döndü.Evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • KESİK BAS CİNAYETİ Maktul'ün genç bir kalaycı olduğu anlaşıldı niMiıiM.ıı ¦¦im—KAATİL NEŞET TURAN 25 yaşındaki kaatil,meslekdaşı yeğenini karısına ğöz koyduğu için öldürüp cesedini parçaladığını itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Sezuan'ın İ 1 İnsanı» piyesinin dlin geceki temsilinden bir »ahne."Sezuan'ın iyi insanı,tekrar sahneye kondu Savcılığın takipsizlik kararı vermesi üzerine Sıkı Yönetim,oyuna izin verdi SIKI Yönetim Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • eri cifi arşı nun hazırlanıyor Adalet Bakanı,mevcut kanunların boşlukları olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL ADALET Bakanı Sedat Çumralı «Geri akımlar» konusun,da Bakanlıkta bir komisyon teşkil edildiğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Nurculuktan sanık 4 kişi tevkif edildi Nurcu oldukları iddia edilen dört kişi dün 6.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.Galatasaray Lisesi önünde «thlâs Gazetesi» ni satan 31 yaşındaki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Kasırga ve dolur Mersini altüst etti ADANA,ÖZEL Dün kasırga ve dolu bilhassa Güney illerimizde can ve mal kaybına sebeD olmuştur.Midyat'ta iki kişi ölnıüj,Mersin'de yüzlerce evin çatısı uçmuş,telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Adalet Komisyonu,Fethi Gürcan'ın affını reddetti ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun,Fethi Gürcan'ın ölüm cezasının yerine getirilmemesiyle ilgili kararı dün Millet Meclisi Adalet Komisyonunca reddedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • Âyasofya Müzesinin tarihî bronzları çalındı Âyasofya müzesinin tarihî kapılarından birinin üstünde bulunan bronz levhalar meçhul kimseler tarafından sökülerek çalınmıştır.Bundan bir müddet evvel kapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • SSft FİFTİ FİFTİ Hırsızlık oluyor,diyorsunuz.Her yerde olur.diyorlar.Suiistimaller,diyorsunuz.Her yerde var.diyorlar.Rüşvet.Her yerde rastlanan soy.diyorlar.Doğrudur,hırsızlık,suiistimal,rüşvet dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • EYÜP'TE 60 İSCI YEMEKTEN ZEHİRLENDİ Eyüp'te bir fabrikada dün gece 28'i ağır olmak üzere 60 tan fazla işçi yemekten zehirlenmiştir.Saat 20.30 da döküm fabrikasında vukubıılan zehirlenme olayından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • POLİTİKADA GELİŞMELER Vergi tasarılarının görüşülmesine haftada iki gün ara verilmesi istendi Feyzioğl sözlerin Meclis,Cumartesi ve Pazar günü de toplanacak ANKARA,ÖZEL VERGİ reform kanunlarının görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • İki Bağımsız Senatör d un A.P'ye girdi Son transferler neti-cesi Millet Meclisinde AP 161,CHP 176,Senatoda ise AP 71,CHP 39 sandalyaya sahip oldu ANKARA,ÖZEL A IP% ^e CHP'ye Bağımsızlarjfi^lT^ ı'lan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1964
  • PROF.DR.ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI Çocuk Hastalıkları Mütehassısı BUGÜNÜN MODERN ÇOCUK BAKIMI Bu kitap,gebelik zamanından İtibaren 14 yasına kadar olan çocukların her hususta çağlam ve terbiyeli büyütülmesi İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • o OSENE GİIZELLİK lİZj/Vl ETİNDE GLISERII O TUVALET SABUNLARI İLANCIIMK RR4G 3! 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • Amme Hukuku ve duâ programı HUKUK Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinden Hasan Yetmez'in Amme hukuku notları eksikti.İmtihanlar yaklaşıyordu.Çalışmak gerekti.Sınıfın en «hafızı» olan arkadaşına gitti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • Uzum ihracatı S.Rusya ve Yugoslavya'ya yeni satışlar oldu.Sovyet Biokuna pamuk ihracına da izin çıktı İZMİR,ORHAN İLHAN bildiriyor UZUN bir süredir durgun giden üzüm ihracatı tekrar canlanmıştır.Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • «M Cumhuriyet 92.40-92.30 40)lU,ar lira 136.50-137.00 Ayni)H.imit lira 102.00-103.00 Ayni)ingiliz Kral 116.00-117.00 Ayni)FısıiMZ Naployon 93.00-94.00 Ayni)24 ayar külçe altın 13.58 13.60 0.05)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • PARAMIZ NEW YORK'la 1 DOLAR 10.70 T.L.YORK.İskender SONC.LR bildiriyor NEW YORK'U hıı hafta 1 Amerikan doları 10.70 Tıirk lirası'na tekâhııl etmektedir.Son iki hafta içinde paramızın dn delerinde leht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • ÇEŞİTLİ endişelere rağmen 1963 yılında Yunanistan'ın iktisadi gelisme-«inin hızlandığı müşahede edilmektedir.Filhakika Yunanistan en yüksek iktisadi gelişmeye 1961 yılında ulaşmış bulunuyordu.O yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden 1 Tosya transformatör merkezi kumanda binası ve salt sahası inşaat işleri kapalı zarf usulü ile ihk-'e edilecektir.2 İşin keşif bedeli 175.587,18 TL.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • ÇELİK TEL HALAT 15 Lisansı olanlara:MUTAVASSITSIZ En müsait fiat ve teslimat için doğrudan doğruya HEILIT IMPORT UND EXPORT GMBH WEINSTRASSE 5/IV München 2 Firmasına müracaatları menfaatleri icabıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • ŞİMDİ ALAN PARASINI GERİ ALABİLİR.Kurban Bayramına kadar,alacağınız ARÇELİK Buzdolabının bedelini,hergün için çekilecek kur'a sonunda geri almanız ve böylece piyasanın en iyi buzdolabına BEDAVA SAHİP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • CİLDİNİZ İÇİN çiçek özünden daha uygun ne olabilir?Çiçek özü,deriye bir kadife yumuşaklığı ve tazelik veren tabii bir maddedir.Bu buluşu ilk defa,formüllerde kullanan Cire Aseptine,cildi gençleştiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • Dış hatlarda çalışan gemilerle 3 ayda 1 milyon liralık kaçak eşya getirildi 1%4 yılının başından bu yana,Denizyollarının di?hat gemileri ile yapılan kaçakçılığın maddi değeri,1 milyon lirayı aşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • millinin ninninin ı ııı »m m m cm in m ml mim ninninin m nuıu ilmininim Mahkeme elivle aldığımız tekziptir.I CEVAPLAMAK ADETİMDİR.E RJ ER ay yüzlerce mektup almaktayım.Bu arada size ait olanlar da gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Galata'da bir Anonim Şirketin bürosunda istihdam edilmek üzere Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya tercüme yapabilen Bay veya Bayan Sekreter aranıyor.Müracaat P.K.40 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Dolgun ücretle,iyi İngilizce bilen,asgarî lise tahsilli askerliğini yapmış genç bir eleman,bir müessesenin idarî işlerine bakmak üzere aranmaktadır."İsteklilerin Şişli Posta Kutusu 231
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • 1 Apartman D 1 Kişiye 1225 Kişiye &a Son para yaiırmtigiinü OSMANLI Yılın 2nci çekilişinde iresi BANKASI İLAN'CILIK 9116 3955
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Türkiye ve Demokratik nizam SAYIN Prof.Tarık Zafer Tunaya'nın 3 Mart 1964 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınladığı Demokratik Siyasî Hayat» isimli yazısı bu makaleyi yazmamıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • E X 03 0 D Zira hepimiz kiracılığın ne demek olduğunu bılıru Hele aybaşında evsahibinin kapının ziline bast iğzaman.düşünün ne kadar zor şey İşte butun bunlardan kurtulmanın yegâne çaresi Ziraat Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • Birfün italya'da günün konusu olan cinayet RENATA ALEVİ 52 yaşındaki Tino Ailevi buzdolabını açtı,maden suyu şişesinden bir yudum içli ve düşüp öldü TALYA'DA küçük bir şehir olan Tarma di Tagg's*da ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • Fransız kocaların şöhretinin aslı yok Yapılan bir anket Fransız erkeklerinin söylendiği PARİS A.A.'nın özel muhabiri MÜCAHİT TOPARLAK yazıyor)KAMU eğilimini yoklama teşkilâtı.Ortak Pazar memleketlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • Sert sakala:0,08 m/m JOB FEVKALÂDE KESKİNDİR YÜZÜNÜZÜ OKŞAR GİBİ TRAŞ EDER İLANCILIK 8769 3954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • Üzerinde Kennedy'nin resmi bulunan paralar kapışılıyor WASHINGTON,A.A Üzerinde Başkan Kennedy'nin resmi bulunan gümüş yarım dolar'ların tedavüle çıkarılması Amerika Birleşik Devletlerinde büyük bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • 14 yıl önce verilen dilekçenin cevabı ancak dün çeldi TİKE,ÖZEL 1950 yılında Maliye Bakanlığına verilen bir dilekçenin cevabı,14 yıl sonra dün gelmiştir.Dilekçe saiıibi Hüseyin Hekimoğlu 1961 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • SAYIN MÜSTAHSİL ve TÜCCARLARIN DİKKATLERİNE Modern dondurma tesisleri ile dondurulmuş ve soğutulmuş yiyecek maddelerini temiz ve sıhhî şartlar altmda en iyi bir şekilde ve emniyetli olarak muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • T.C.BELEDİYELERİ ELEKTRİK İSLETMESİ SAYİN MÜHENDİS VE TEKNİSYENLERİNE Senelerden beri imâl etmiş olduğum,her çeşit ışıklandırmaya ait teknik kataloklarımı yolladığım halde,hiç bir zaman İmâl ettiğim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • TARİH HAYA HÂSIL OLACAK?Yurdumuz batıdan gelen alçak basınç sistemlerinin geçiş yolu üzerindedir ve peşi sıra kötü hava ayırımları geçirmektedir.Bu durumda:Doğu bölgelerimiz genel olarak çok bulutlu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • Güzellik Müsabakası ŞU bizim İstanbul Valimiz ne şeker adamdır.Nerede ise onun «Vilâyet» sahibi obuasına tasavvufî bir mâna vererek hakikat âleminin yüksek şahikası olan «fena fillah» yâni varlığı vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • RESMÎ DAİRE İÇİN KİRALIK BİR BİNA ARANMAKTADIR Bu binada en az 55 oda ayrıca sınıf olmağa müsait biri en az 60 kişilik 4 geniş salon bulunmalıdır.Salon hâline getirilebilir odalar da olabilir)Acele Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • 'Y.i* Hum fam wm o o 5S O i \ a(O 0^ n r^c;OSMAN İMDAT MAMlRflİYA'NlK OiMHuB^FÎ kıdAAT-HANEM ÜMİT UJL&İYA^IH TAttAN/U WWilAiMAPftlMI ÎPtH A Wıp MP/ AM OHR* Sunuz.9izSu^üruM.LAW A PAUVRAuıiK YAPMIYORUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1964
  • •Vara 3 1* MOŞ MEMO' »JUM İDEAÜ:OOGRUCU DAVUDson 24 Saat LLsaatT ÇİMDE DAVUD'UN DDAsiKA hizmetçiden B4ŞKA,KİMSE GlRMED* LERDİR MÜCEVL HERLE.Ri SEK,LfYOR ZAVAL Ll adam!ÖPÜCÜKLERİ hM türf,MAN KADİN BU D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • i t *7T k l »casusa uç/saa.TVk.V7* K41Kİ DA KEV1.OİMÇ GÖRE p.R.ME5EL4 VERE DÛ9ÜL.DÖGÜ ZA.1^7' MAM BİR.VERİ ACIAAIVOZ.y 1-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • *fUMf GCRMÜŞSÜMDUR BART i.7 Suç şi_emkkte oldu.ÖUNUN PAÇIKIMoa kvs;m 2.w-v\L*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • Üİİ1ÜİÎİIİİ S ağ2 jHeTi?gfi ÜS Jı£i!*ı*£r i I ER KÖTÜLEŞTİ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • Hlert Perşembe Rumt 1383 26 1380 Zilkada MART Mart 11 1964 13 VAKİT VASATİ EZANİ GUntf 6.S2 11.29 ftfc'le 12.19 5.53 ikindi 15.50 9.23 Aksam 18.28 12.00 Yatsı 20.00 1.32 İmsak 4.09 9.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • ilan tarifesi ABONE 2,3.4,5 inci sayfalarda santimi 40 TL.TARİFESİ 8.7 ncl sayfalarda santimi 35 TL.200 TL.3 Aylık:M TL.6 Ayhk:40 TL.Yıllık:75 TL.Düğün,Nisan,Nikâh Vefat v Teşekkür Hânları 5 santim* 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir karar veya kanunun kabul veya reddi husufunda başvurulan halk oyu.2 Bir gaz;Kötülük.3 Bir İste karar veya hüküm vermek İçin toplanan heyet;Eskiden bir okuldu.4 Tersi kanatsız kuş;Pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • m fö OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir fırsatı kaçırdığınız için boşuna hayıflanacaksınız.Öh KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hareketli başlayacak,dur-«un bitecek.Bir dinlenme hissi İçindesiniz.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • ISTANBUL Orta Dalga 428 metra 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 12.00 12.50 13.00 13.15 13.30 13.50 14.15 14.30 15.00 17.0 f 17.05 17.15 17.30 17.57 18.00 19.00 19.30 19.40 19.58 20.00 Açılış K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • SİYAH I Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM Bili ağa efendi,anladık,dedi ikisi birden Harem Ağalarının.Baltacılar koçulardan onar metre açıkta yer almışlardı.Hiçbiri atından inmiş değildi.Sabah güneş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1964
  • BB Bu kısımda edepsizliğin edebiyatını yaptığım ileri sürülüyor,bütün İtalya cömert kahkahalarla gülmekten kendini alamıyordu.Bu seriye dahil olmak üzere şimdiye kadar neşredilenler arasında mevcut ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1964
  • Bilumum telefon isleri «2095 482099 NtLTİCARET 48 20 99 48 20 95 48 li satılık Nil Ticaret 47 li satılık Nil Ticaret 63 lü satılık Nil Ticaret 44 lü satılık Nil Ticaret 49 lu satılık Nil Ticaret 22 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1964
  • BATI ALMAN Quickly-S MOTORLU BİSİKLETLERİ Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA ve Ort Kom.Şti.Galaca Nesil Han İstanbul Telı44 75 54Telg LACOMET-İstanbul Utabulda Satış yerleri:Tepebası Basir Fuat Sok.No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1964
  • SATILIK POLYSTROL ANTİSOK)ve SAÇ ÇAPAĞI 1964 yılına inhisar etmek üzere imalât bozuntusu Polystrol ile Saç Çapağı satılacaktır.Şartname ve numunesi Arçelik A.Ş.Ambarlar Şefliğinde görülebilir.İsteklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1964
  • Hk hedef,bütün limanları hava alanını,gümrükleri posfahaneyi ve telefonu Kontrol altına almaktı Makorio yapmış once Kıbrıs Türklerinin bütün itirazlarına ve direnmelerine rağmen,papaz bu konuda kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1964
  • İÎT ANBÜi TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK N1ŞANTAŞINDA 6 odalı müstakil 60.000 ev 47 47 74 LEVENTTE kaloferll daireler 90 m2 55-70.000 e 48 09 60 a is günleri ŞİŞLİDE telefonlu tam konforlu satılık dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • RAKİBİ Hollywood'u kasa gibi kullanan yıldız kurduğu şirketin şefliğini de yapıyor BİR yıldız Hollywood'u kasa olarak kullanıyor.Bu,sinema şehrinin yeni kraliçesi Natalie Wood'dur.Kurmuş olduğu şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • limu:BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Bu Toprak Benimdir R.Hudson R.t.EMEK Tel:44 84 39)Yedi Silâhşörler Y.R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Taçralı Kır A.Işık H.Koçyiğit.KERVAN Sitil Tel:48 04 23)Yabancı t,KONAK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • INTERNATIONAL AIRLINE REQUIRES British European Airways have a vacancy for an aircraft mechanic with knowledge of english and experience of aircraft maintenance apply only in writing giving full detai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • YAZI MAKİNESİ Bir "büro makinesi kadar sağlam ve elverişlidir,tsveç çeliğinden mamuldür.Çantası ile TL 1050.^LX.6i tr.ANTII.IK 87GC 2950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • V a ses* iSkj ZclaUXjuZ %tUdwMk i^cmMM^ jam STK obi *M,âs»Au littke^ en iyi bahar temennilerimizle,BEYOÛLU)r.FAAL 2097 3968
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • SATILIK DÜKKANLAR İr Mahmutpaşa'da Ostaş Pasajında Tel:22 49 38 Çakmakçılar No.90 Birlik Handa Tel:27 24 02 22 24 69 REKLAMCILIK:1004 3943
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 31 Mart 1964 günü Anlaşmalı Memleketler tatbikatı bitmektedir.Bu münasebetle:Anlaşmalı Memleketlerden ellerinde müsaade ve ihtiyaç belgesi bulunan sanayicilerimizin,31 Mart 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • ir GAZANFER ÖZCAN GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZCAN GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZCAN AZAK Gazanfer Özcan TİYATROSU Gönül Ülkü 30 Mart 964 Pazartesi akşamından itibaren YINERBAHÇE mMm.MOLLA FUTBULCU)KOMEDİ 3 PERDE Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • «•"ÎPI tsodoS }n,s3ui 3A laznS' ua BA"Bq aoaS o 'IP^HP Jnzp UOpUGq UBpUISBJB IJBli[IIt3(5tH« «cipine BUIIBH03I uiztuiTJiqjiq ^BJEXqay •rqMOA" ifquioiiq TipjoXuq;iqjS ]saqoiB;ssq Jiq dnoqeiu np unsjop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • Resimde görülen İngiliz yıldızı Julie Samuel'e ilk bakışta kalb şeklinde bir yüz,muntazam hatlar,sarı saçlar ve kusursuz bir vücut görürsünüz.Ama hepsi bu kadar değil.19 yaşındaki Julie 12 yaşında mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • GENRR TIYRTROSU YARINDAN İTİBAREN BİTMİYEN AŞK Yazan ANDRE ROUSSİN t Sahneye koyan:MUAZZEZ KURDOĞLU Cesi hariç her gün 21.15 de Cumartesi,Pazar matine 15.00 de REKLAMCILIK:1085 397»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1964
  • MÜHENDİS ALINACAK Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere,askerliğini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • I I i BANK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 27 Mart Cuma günü saat 10 da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Dormen Tiyatrosunda Bankamızın 1964 yılı 1.ci ikramiye çekilişi dâve-tli müşteriler ve noter huzurunda yapılacaktır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • KEMLER* UMUMİ İMAR MÜESSESESİ V Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi No.107 Kat 1 2-Yeni Londra asfaltı Bakırköy Kavşağı İncirli Otobüs Durağı ANDIRAN SİTESİ Tatil günlerinde yalnız ANDIRAN SİTESİNDE,sair günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • I VEFAT Mersin eşrafından merhum Hacı Fahri Gürani'nin refikası,Mahmut.Ömer,Selâmı,merhum Kemal Gürani,merhume Emine Varat,merhume Lütfiye Saltık,Nazire Sabah,Fatma Kaplancalı,Düriye Güneren,Nimet Gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • TEŞEKKÜR Kızımız Gülfam Diker'e vaı -E tl£l fevkalâde ameliyatla,sıh-haline kavuşturan cok kıymetli Doçent Dr.Operatör ALİ URAS İle E kıymetli Anestezlolollst FARUK OR'a Asistan Dr Operatör MAZHAR E O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • KAATİL,MAKTULÜN ©AYISI I Baştarafı Birincide «İçi hozukmuş» diye vasıflandırdığı,ablasının oğlu lhan'ın senelerdir karısının peşinde dolaştığını iddia eden kaatil,cinayet öncesini ve cinayeti şöyle an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • KOTA 272 273 277 Lisansı olanların Telef:22 30 25 e müracaatları İLANCILIK:9343 3971
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • Gericiliğe karşı kanun hazırlanıyor t Baştarajı Birincide bir toplantı tertip edilmiştir.Bu toplantıya ilgili emni\ct makamları temsilcileri de katılacaklardır.Bakan ayrıca.Bakanlıkta üç komisyon teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • Yunanlı Bakan «Bütün imkânlarımızla Rumları savunacağız» dedi LEFKOŞA,A.P.3.T-Ş Ordusuna katılacak Fin ve İsveçli oncu birliklerin bugün Ada'ya varmaları,birliklerin de göreve hafta sc ıu başlaması be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • BÜYÜK ÇIKARTMA TATBİKATI YAPILDI Bastarajx Birincide «Atillâ» tatbikatı önceki gece saat 13.00 da başlamış ve dün 14.30 da sona ermiştir,tik olarak donanma emrinda bulunan Kırşehir ve 27 Mayı» »ileDİf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • «SezuaıTın iyi insanı» t Baştarajı.Birincide in Sezuan'ın İyi İnsanı isimli temsili oynandığı sırada meydana gelen müessif hâdiseler sehebile,ihbar edilen yeni hâdiselere de meydan vermemek için,bilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • GÖRÜŞMELER KAVGALI GEÇİYOR Bağtarajt Birincide Sadi Pehlivanlı'nın bütçe üzerindeki hassasiyetine çok müteşekkiriz,ancak dün alınan karar gereğince usulü bozmadan önce vergi kanunlarının çıkarılıp büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • YUNANİSTAN MÜNASEBETLER Bir Yunan sözcüsü,Yunanistan ile Bulgaristanın harb tazminatı konusunda gelecek ay müzakereleıs başlayacaklarını bildirdi.Yunanistan komşusundan,1347 haris anlaşması gereğince,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • TAPU SENETLERİ DERHAL VERİLİR KALORİFERLİ rALAw APARTMANLARININ MAHDUD MİKTARDA KALAN DAİRELERİ YARISI PEŞİN YARISI 48 AY TAKSİTLE SATILMAKTADIR Daire fiatlan:40.000 ilâ 60.000 lira arasındadır.Müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • Kesik baş cinayetinden notlar Baştarafı Birincide din sorusuna «Kolay taşımak için» dedi.Kim ne derse desin olayı Kasımpaşa ekip şefi Kemal Sarıdoğan çözmüştü Tahkikat boyunca gözünü kıpmayan 2.Şube M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • VEFAT Merhum Haydar beyin ve Neyir hanınım ofclu,İstiklâl Harbi Malullerinden cok sevgili esimiz ve babamız NURU URUNÇ 24/3/1964 günü vefat etmlsrir.Tanrıdan rahmet dileriz.Esi.Çocukları ve Yeğenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1964
  • GOODYEAR Türk m ah Türk yolları için biçilmiş kaftan UP Ağır yük yol ve arazi lastiği LUG İşte sizi,KARDA,ÇAMURDA ve en bozuk arazi şartlarında yolda bırakmıyacak bir lastik.SUPER ROAD LUG,diğer lasti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1964
  • Hâdiseli maçın raporlarına göre Bahri,Tarık ve Suat hakkında kararı alındı Hâdiselere ismi kansan Turgay,Candemir,Mustafa,Süreyya,Yüksel,Muhittin ve K.Ahmet de Merkez Ceza Heyetine sevkediliyor ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • FERİKÖY ALTINORDU'YU 1-0 YENDİ Kırmızı Beyazlılar Türkiye Kupasında bir tur daha atladı STAD:Mithatpaşa HAKEMLER Bedri Çakır Zeki Özcan Vahit Kurtuluş FERİKÖY:Necdet Tuneer Kaplan Aydoğan Ahmet İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • GENÇLER BUGÜN LUKSEMBURG İLE OYNUYOR EGMOND AAN ZEE,ÖZEL AVRUPA Genç Takımlar Futbol Şampiyonasında,Genç Millî Takımımız ilk maçını bugün Lüksemburg'la yapacaktır.Yorucu bir seyahatten sonra buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAf BtBINCÎ KOŞU:Favori:Übeyyan A,Plase:Şükran,Neriman 4.İKİNCİ KOŞU:Favori:Beş Bıçaklı,Plase:Sarıgül.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Cihangir,Plase:Midilli,Bircan,Sürpriz:Sokulay.DÖRD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • İSTERLERSE BU HAFTA Baba Hakkı,Şeref,Şükrü,Fikret,Cihat,Melih,Eşfak,Gündüz,Rebii,B.Fikret,I J Mehmet Reşat sâdece bir doktor muayenesini müteakip REBII GUNDUZ Ketali «ARAKAYA DOKTOR muayenesi yaptır d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • •r İTALYA'DA GÜNÜN ADAMI BERNARDİNİ Bologna'yi otna Antrenör Bernardini'nin radyo ile takımına talimat vermesi üzerine Roma Kulübü idarecileri hükmen galibiyet kararı istediler JÜKRÖ GÜLBİN Romo'don "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • İMcrçın I tenkidi CİHAT ARMAN S ANKARA'dan i bildiriyor ff FIRTINA gibi başlayan g oyunun ilk anlarında 3 hücum teşebbüsünde bu-p lunan Ankaragücü daha S tesirli İdi.Fenerbahçenin bu sü-2 ratli oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • Kupasının 3.Turunda çok güzel bir oyun çıkaran ı-U'l,V'.V v\ı?Dün geceki maçta Fenerbahçe forveti nadiren Ankaragücü kalesi önünde göründü.Resimde,bunlardan biri görülüyor.Şenol kafaya çıkmış,Turan,Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • MUHİTTİN SAKATLANDI Besiktasın dün yaptığı çalışmada Ahmet ile çarpışan Muhittin saKatlanmıstır.Bu hafta Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile karşılaşacak Siyah Beyazlıların dünkü antrenmanına sakatlığı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • İZMİR MAÇLARI MÜHİM Izmlrde Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçlar Millî Ligden düşecek takımları belli etmek bakımından hayli ehemmiyet taşımaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • »Benim de izzetinefsim var» diyen G.Saray kalecisi dün arkadaşlarına veda etti.Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında K.Ahmet'le çarpışan Muhittin sakatlandı GALATASARAY profesyonel takımının kaptanı Turgay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • ÖZARI'NIN SELÂHİYETLERİ ARTTIRILDI Galatasaray kulübü Reisi Ulvi Ycnal dün Coşkun özarı ile bir konuşma yapmış ve futbolcuların forvn durumlarını sormuştur.Ulvi Yenal,konuşmadan sonra özarı'ya «Daha c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.03.1964
  • G.SARAY,BİLGİN İLE ANLAŞTİ Galatasaray futbol takımının dünkü çalışmasına katılan ve daha evvelce Gölcük'de denenen Bilgin isim li bir futbolcu beğenilmiştir.İdareciler Bilgin ile transferi mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor