Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • mm b gj* r^rb Senatörler arasında eski Bakanlardan Suat Seren de var ANKARA,ÖZEL U" Ç Senatör dün CHP'ye girmiştir.Eski AP'li olan Müstakil Senatörler şunlardır:İsparta Senörü Suat Seren Eski Bakan)De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • 3 jet mecburî iniş yaptı,bir jet kayboldu ANKARA,AA.Konya üssünden,saat 10.30 da «Eğitim uçuşuna çıkan,F—84 tipindeki dört jet uçağımızdan biri kayıptır.Uçaklardan ikisi,saat 13'de Biga yakınlarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • DURUM B BIS 41 IwTil Tiyatroya saldırının düşündürdükleri.ATILI düzene,fikir ve vicdan hürriyetine karşı olanların,Türkiyede bilerek veya bilmeyerek Stalinci metodlarla çalıştıkları Şehir Tiyatrosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Siirt'te depremden 100 evin duvarı çatladı,bir kadın öldü SİİRT.AA.Siirt bölgesinde şiddetli deprem 100'e vakın evin duvarlarının çatlamasına ve Kudret Karatas adında bir kadının ölü* mime sebep olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Tunceli'de yağmur ve selden 6 kişi öldü TUNCELİ,ÖZEL Uç gündenberi devam eden şiddetli yağmurlar ve taşkınların meydana getirdiği kazalarda,ikisi çocuk olmak üzere altı kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • 8 Yunanlı is adamına islerini 15 günde tasfiye etmeleri bildirildi ANKARA.AA.2007 sayılı kanun hükümleri dışına çıkarak İstanbul'da İs sahibi oldukları tesbit olunan Yunan uyruklu sekiz is adamına isl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • İSKENDERUN'DA BUGÜN BÜYÜK BİR ÇIKARTMA TATBİKATI YAPILACAK İSKENDERUN,ÖZEL Donanmamıza bağlı harb gemileri bugün Domuzburnunda büyük bir çıkartma tatbikatı yapacaktır.Birliklere dün akşam saat 18 de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • U Â I Â İr\ÎGİI İ71 PR f5ÖRF\nP Kll)r,staki Birlcsuüf;milletlerin barış kuvvetleri lıaleıı bir iş görememekle ve Türklerle lıx\7llil^UCI\VJUİVCVUC Rumların arasındaki çatışmayı İnçiliz askerleri önlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • U THANT Arabulucuyu buldu TUOMIOJA TAYİN EDİLDİ Erkin,Cenevre'de U Thant ile görüştü DIŞ HABERLER SERVİSİ ESKİ Finlandiya Başbakanı Sakari S.Tı^omioja,Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler arabulu-De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Sonucu büyük önem taşıyan görüşmeler başladı M A.P.sözcüsü,vergilerin açıklanmasının dünyanın hiç bir yerinde olmadığım,söyledi ANKARA,ÖZEL İLLET Meclisinde dün vergi reform tasarılarının görüşülmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • A.P.vergi kanunlarında bâzı tadilât istiyor A.P.Meclis Grubu dün sabahki toplantısında yeni vergi tasarıları üzerinde Grup adına konuşacak olan eski Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın verdiği izahatı dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • C.K.M.P.de Yergi Tasarıları için tâdil önergesi verecek C.K.M.P.Grubu da dün sabahki toplantısında yeni vergi tasarıları ile ilgili nyizakere açmış,görüşmeler sonunda ödenen vergi miktarının ilânı,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Y.T.P.Reform Tasarılarında Milletvekillerini serbest bırakıyor Y.T.P.Grubunda bir konuşma yapan Gökay,partinin bâzı dış kuvvetler tarafından parçalanmak istendiğini söylemiş,A.P.'nin.Y.T.P.'nin dağılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • "KESİK BAŞ„İN BİR KALAYCIYA AİT OLDUĞU SANILIYOR Olay mahallinde dün de bâzı parçalar bulundu,böylece ceset tamamlandı.Kayıp gencin yakınları nezarette [SUAT ARIN] KASIMPAŞA'DA Pazar akşamı meçhul bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Gazetemizle teknisyenler arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı Gazetemizle.gazetemizde çalışan teknisyenler arasında Toplu İş Sözleşmesi dün Milliyet Gazetecilik A.Ş.ilt Türkiye Teknisyen Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • sss?qrao AFERİN A.P.Genel Başkanı:tç ve dış politika üzerinde parti görüşümüzü belirttik,demiş.Görüşlerini belirttiklerine göre,demek ki iç politikayı da,dış politikayı da görebiliyorlar.Darısı burunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • İnönü'yü kurşunlayan,«Sezuan'ın İyi İnsanı» nı basan gericiler azdılar.HAZIR KUVVET!I i.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Karardan önce piyesi seyredenler.Soldan sağa doğru)Basın Sav-Rejisör Bcklan Algan ayakta)dün basın toplantısı yapmıştır.Bu cısı Oğuz Barutoğlıı,Belediye Başkan Vekili Kadri İlkay,Doçent toplantıya diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Ecevit:«Barbarca tepki karsısında utanç duydum» «Çağımızın en büyük tiyatro yazarlarından,oyunları bütün dünya ülkelerinde sık sık oynanan Bertolt Brecht'in cSezuamn İyi İnsanı» adlı piyesi İstanbul Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • A.P.I li Senatör i.Cenap Ege:Tasvip etmiyorum «Sol olduğu tcsbit edilmemis bir oyuna karşı yapılan bu hareketi tasvip etmiyorum,önüne jrelen tiyatrolara baskın yapar,oyuna mâni olmağa çalışırsa ii.Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1964
  • Yeni bir ŞAHESER ROMAN daha DAPHNE DU MAURIER'nin dünyaca meşhur.filme alınmış emsalsiz romanı j?2T m,Kader Yolculdn My Cousin Rachel)Saf bir aşkın insan yaradılısındaki bütün zaaflarla örülmüş unutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • Memleketin gerçekleri BİR eski Bakan arkadaşım anlatmıştı.Memleketi olan N.ilinin merkezine Bakanlığı sırasında ikiyüz yataklı bir hastahane,kimsesiz çocuklar için bir yetiştirme yurdu yaptırmış.İlçel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • Kara taşlar kara lekeler GüX «recmeı ki Anadolu'nun en karanlık kösecinden pırıl Diril parlayan bir mektup almayalım.Butun mektuplar din tacirlerinin marifetlerinden sikâvet etmekte.Bütün mektupların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • PERSONEL ARANIYOR Milletlerarası işler için kurulmakta olan bir banka,bankacılıkta tecrübesi olan ve iyi İngilizce bilen elemanlar aramaktadır.İsteklilerin Altmbakkal,Cumhuriyet Caddesi 195 numarada M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • TIBBİ MÜSTAHZAR İTHALATÇILARI CEMİYETİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR:Cemiyetimizin 16 Mart 1964 günü aktedilen yıllık kongı esinde seçilen idare heyeti istifa etmiştir.Yenl idare heyeti seçimi yapılması maksadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • l KOI A 104 I 48.01.41 Yazı Kâğıdı odunsuz)60 Gram v« yukarı.Dolar 225 üzerinden mutemetlik yapılır.J Tel:22 59 26 J İLANCILIK 92«X 3903
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • NİKEL FERMUAR TEK SATICISI YUNUS DİKER Tahtakale Cad.35-lM:27tâ71 REKLAMCILIK 905 33! 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu Eyüp Şuhosi Başkanlığından 1 Kurban Bayramında Şubemlzce toplanacak tahminen 1200 ilâ 1500 adet deri 4/4/1964 cumartesi günü saat 15 de şubemizin bulunduğu Islâmbey caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • Tinber Ünlü iktisatçı »Yılda 350 milyon dolarlık dış yardım yapılmalı» diyor VİYANA,AHMET GÜVENİŞ bildiriyor TÜRKİYE'nin Be;Yıllık Kalkınma Plânı'nın hazırlanmasında büyük yardımları dokunan Hollandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • Türkiye DEVLET* İstatistik Enstitüsü,1960 Genel Nüfus Sayımı kesin neticelerini bir kitap halinde yayınlamış bulunmaktadır.Türkiye nüfusunun son 25 yıl içindeki artış miktar ve nishetleri İle,nüfusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • TEŞEKKÜR 7 Mart 1964 Cumartesi günü bizleri sonsuz acılar içinde bırakarak ebediyete intikal,eden,eski îş Bankası Teftiş Heyeti Reisi,eski' Urfa Milletvekili,T.fc.Merkez Bankası Müşavirliğinden emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • Avrupaya göndereceği vaadi ile işçilerden para alan öğrenci yargılandı Avrupa'ya Isd ve öğrenci gönderirken dolandırıcılık vaptıfeı iddia edilen Aksam Teknik Okul öğlencisi Ali Erviğit,dün 7.Asliye Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • tKİ OTOBÜS ARASINA SIKIŞAN YOLCU ÖLDÜ Sirkecide «22 AO 073» plâkalı o'o bi'.sle manevra vapmak isteven sofö:muavini Süleyman Ata otobüsün sr kasından geçmekte olan Mahmut Kemal adında bir yolcuyu iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • YOLLARIN ASFALTLAN-MASI 15 NİSANDA Şehir yollarının asfaltlanmasına 15 Nisan'da başlanacaktır.Belediye.1964 Yol Yapan Programını hazırlamak için faaliyete geçmiştir.Yolların asfaltlanması için ısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • tKÎ BUCUK AYDA 328 DİLENCİ YAKALANDI Belediye Zabıtası İki bucuk aylık bir süre içinde şehirde dilencilik yaDan 323 kişiyi yakalamıştır.Polisle,Belediye Zabıtasının dilenci mücadelesi icin 14 Ocak'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • MEVLİÖ Çok kıymetli aile büyüğümüz Yüksek Mühendis SUAD KADRİ ERİMİN ebediyete intikalinin senei devriyesine rastlayan 25 Mart 1964 Çarşamba günü bugün)ikindi namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • PROPELLER KULÜBÜ ÜYELERİNE Yılın ilk yemekli toplantısı bugün 12.30 da HiLTON'da J Teşrifiniz rica olunur.İDARE HEYETİ t FAAL:2094 3926
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • İSVEÇ MALI-VOllVO KAMYONLARI EMNİYETLİ SÜR'ATLPve GARANTİLİDİR Törklye Mümessili MEHMET KAVALA Galata,Nesil han İstanbul Tel:44 75 54 Telg.LAMET İSTANBUL İLANCILIK 9313 3919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • İş Emniyeti Memurları Aranıyor Karadeniz Ereğli'deki inşaatımızda çalışmak üzere is emniyeti memurları aranmaktadır.Taliplerin İlk Yardım kursu görmüş veya iş emniyeti kollarından birinde ıTercihan mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İNŞAAT MÜHENDİSİ VE FEN MEMURU ARANİYOR Belediyemize bir Mühendis bir Fen Memuru alınacaktır.Taliplerin Belediyemize müracaatları.BASIN 4500)3922
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1964
  • HEDİYEYİM?BANA bir Belçikalı:Sizde Brecht'i oynatmazlar,yuhalaflarmış,derse ne diyeyim?Biz.çok vatanperveriz sizlere benzemeyiz ş mi,diyeyim?Ya:Yaptığınız işlerden,çalışma tarzınızdan,E bizim firmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Yıl sonunu beklemeden s milyonlun Dir ceHiiişe katılman imkanı Ziraat Bankasınu?Son Para Yatırma Tarihi 10 nisan i960 Q.D rtti t)r 03' 3 ZİRA TAMAMI 11 MİLYON LİRA TUTAN İKİ DEV İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Radyo dinleyerek fişe Mantarını mmk müînkün ESKİŞEHİR,ERDOĞAN BAYRAKTAR bildiriyor 300 kilometrelik bir yayın alanı olan.Bilecik,Kütahya,hattâ Ankarada da duyulnbilen Eskişehir Lise Radyosunda,Lisede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Venüs heykelinin kalçası sıyrıldı!PAKİS,AA.Uzmanlar,Milo Venüsü'nün zarar gördüğüne dair çıkan haberleri dün «mübalâğalı» olarak vasıflandırmışlar ve Venüs'te «önemsiz sıyrıklar» olduğunu ifâde etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Hastaneye kaldıramadığı karısı ölünce Çukurca Yargıcı aklını oynattı DİYARBAKIR,ÖZEL Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinin hâkimi Doğan Yüksel,yolların kapalı olması dolayısiyle has^ahaneye kaldıramadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • İzmir'de turistler bando ile karşılanacak İZMİR,ÖZEL Turizm mevsimi sebebiyle İzmir Belediyesi turistlere tatbik edilecek bâzı yeni kararlar alacaktır.Turizm uzmanları ile yapılacak istişareden sonra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Soygun çetesi kuran bir muhtar yakalandı HAKKARİ,ÖZEL Destan köyü muhtarı,16 kişilik silâhlı bir soygun şebekesini idare ettiği iddiasiyle yakalanmış ve Adliyeye verilmiştir.İddiaya göre,Yusuf adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • SALYANGOZ BİTİNCE fabrika çalışamadı SAKARYA,ÖZEL Bir salyangoz bölgesi olan Pamukova bucağında,salyangoz nesli tükenmiştir.Salyangoz mevsimi olmasına rağmen salyangoz toplamağa çıkan köylüler eliboş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Yunan uyruklu bir kadın Müslüman oluyor İZMİR,ÖZEL Ballıkuyu'da oturan Ojeni Sinyos adında Yunan uyruklu bir kadın dün İzmir Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini bildirmiştir.Ortodoks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Rüyada gördükleri defineyi arıyorlar İZMİR,A.A.İbrahim Seyhan ve Yusuf Harat isimli iki İzmirli Gaziemir'in Emnez mevkiinde define aramak üzere Müze Müdürlüğüne başvurmuşlardır.Define arayıcıları,Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • T.V.WW/W.V.V.T.V.V.V.V.W iW'*)Vi'.T.V.V.V.'1 ü i€f't;WAVLOJMUZU OA DE Sl'ŞTiRE.Yl*M Ml EFEN.DıM c «OS MEWO' DOĞRUCU NUN IDEAL» DA^UD• r istediğinizi YAPIN BAvan BANA 50RMA NİZA DA Hfç LÜZUM YOK!ODADA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • DOJWIU KAT U1ÜLESİ İtftö İLE,SÜZÜL!REK SEFİHE-^E YAKLAŞMAK TADIP.^İLBteTANMOJLU tAFDAÎLENÎN 8AM.IAWNW TEFİNDEN KUffUIAMtf.İ*,VE VH RAKİ İLE tM.LMDlMIMI TöW ALTINA All*.ftVİflİKTfH MM DA HEfol tttfi.UA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • ASANSÖR MONTAJ İŞLERİ İÇİN ASANSÖR MONTÖRÜ,EHLİYETLİ TESVİYECİ VE ELEK-TRİKÇİLER aranmaktadır.Devamlz ve sigortalı iş.Müracaat:Kemeraltı Cad.51 Tophane/İstanbul Tel:49 31 89.MİLLİYET 3909
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • r SATİŞ^ERSONELİ ALINACAK I 11 TEKFEN Ampul Fabrikasının satış teşkilâtında ca-J lışmak üzere tecrübeli plasiyeler ve şef plasiye alma-ı)ı çaktır.Müracaatların yazılı olarak yapılması,kısa ter-V cümei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • bozuk ve nmım mis?Cildinizin kırışıkları siyah benekleri ve lekeleri için üzülmeyiniztavâoMÂ Kremlerile Çok kısa bir zamanda taze,pürüzsüz,pamuk gibi beyaz ve yumuşak bir cilde sahip olacaksınız.Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • HÂSIL OLACAK'.Yurdumuz genel olarak lodos yönlü sıcak hava akımı etkisinde bulunmakta ve Batı'dan gelen yağış yüklü hava olaylarını peşi sıra geçirmektedir.Duruma göre:Trakya ve kıyı Ege bölgelerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • ıııııımif£ MEMLEKET bir fazilet timsali,ilim dünyası yerine konul,maz bir kıymet,tıb âlemi büyük bir değer kaybetti.Bizler gibi onu çok seven dostlarının yüreklerinde açtığı ayrılık yarası da başka.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1964
  • Alman polisi,suçlu Alman hakkında îakibal yapmıyor.Jürk Konsolosluğu dâva açıyor KÖLN,ORSAN özel Muhabirimiz 5 Y M E N'den KöLN'de bir Türk işçisini domuz kurşunuyla vuran bir Alman işveren,elini kolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • CİCİ CAN ŞEN 3EL 6em\DİNLE,SU JHTı/AR BEKÂRLARDAN BtR.NkTAVuAl EMEKL» MAŞ-LARINI HEP BİRÎKTıRİYOR-LAR1.H6H,^ÖLUfRMÜ 6AV/FCFO£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • AL.AWO KEMDL SİME.6ELMED!MENİUZ.AMA KENDİSİME GELDİ-ĞİMDE OMA VERİLECEK COK M V-*ABE.KL.ERl'fvAİX OLACAK.yügü.^9Îî|| ^Hyittî\İî ifa' 11 S W i w' u'-'ı I f/b-2"!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • ÂtfcABtiK mm m0 I ı ST.KADiM.use.kam.Jmkl Icekkem,Biz de lÇE«ı'DE aa-BET EDE-ı\Bu MESELE-MİN TEK ÇÖ.ZÜNA VOL.U BUOUR.BİLAKlS O VOl-ço-TÜ A DESıU FELAKET OLüR.vcAT'iyyEva SENİN GİB» L.ER.ÇOK SE 4 VE DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • Hicri 1383 Zilkade 11 Çarşamba 25 MART 1964 Rumî 1330 Mart 12 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» S.54 öğle 12.20 İkindi 15.49 Aksnm 18.27 Yatsı 19.59 İmsak 4.11 11.28 5.34 9.23 12.00 1.32 9.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısıtlından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • İLAN TARİFESİ ABONE 2.3,4.5 İnci sayfalarda santimi 40 TL.TARİFESİ 0 6.7 ncl sayfalarda santim)35 TL.Birinci sayfada baslık 200 TL.3 Aylık:22 TL.6 Aylık:40 TL Yıllık:75 TLm Düğün,Nisan.Nikâh Vefat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • SOLDAN SAGA:1 Çok uzakta olan şeyleri vasıtasız hissetme veya n.vnl şeyleri duyma.2 Sosyolojide aileden büyük bir topluluk;TERSİ kimyevî enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir cihaz.3 Altın eski dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Biraz acı gelen bir hakikati öğreneceksiniz.0* KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size istemlyerek yalan soy Üyen bir yakınınıza kırılacaksınız.58 BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • İSTANBUL Orta dalga 428 metre t.7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 12.50 13.00 13.15 13.30 13.50 Açılış,kısa haberler sarkılar Hafif müzik Haberler Hafif müzik Salon orkestraları Türküler ve oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • BÂLIJCÇİLIK i "Tİ I BALIK YEMEKLERİ J i SITKI ÜNER i I MİDYE ÇORBASI E PB Türk nıulbağına girmeyen yemeklerden biri de E E midye çorbasıdır.Bu çorba Fransa ve İspanya'da E E çok makbul tutulur.Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • BB Herkesin bir takım şeyler düşündüğü ve bir takım istifhamlara saplanıp kaldığı muhakkaktı.Fakat herkesin bu düşünce ve istifhamları ifâde edebilmesi hiç de kolay değildi.Buna mukabil şu veya bu kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM Gelen büyük bir kafileydi.Bir dizi halindeki altı koçunun da perdeleri örtülüydü.Koçuların en önünde kapkara yüzleri ile,atları üzerinde Kızlar Ağası ve üç Harem A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1964
  • e.ndV tepe de yaw/wsti eıRS3HSl ÇA-Gist r.UADIM-TASİİ SEYtRC DE.AVN SEW IİSSHT-MİSuERDıK i I Mİ IMJS» MAM.J Boyi-E AnlaR.pa bîr aksu-ak r OLDUĞUNU SE.ZERJ-EK hEMEU-SEYl'fZO BİJ?ANOA SENİH 2\MlSA C3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • EMEK İŞLETME LİMİTED ŞİRKETİ Ulus İşhanı İşletme Müdürlüğünden 1 Ulus işhanı G Blöku,Sanayi I Caddesi üzerindeki 2 numaralı dükkân açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.2 Şartnamesi İşletme Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • tğJOLİMJSJL gOrsan OTO TESHİR SALONU Beşiktaş C""ağan PONTIAC 964 sıfır km.de 48 19 55 PONTIAC 962 Parissienne PONTIAC 954 modeli 45.000 milde İMPALA 964 sıfır km.de CHEVROLET 958 taksi vadeli PLYMOUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • TÜRK MREUI LÂSTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde İzmit'teki Fabrikamız Teknik hizmetlerinde çalışmak üzere genç elemanlar.Tecrübe sahibi olmaları zarurî değildir)aranmaktadır.ŞARTLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • Ordusuz ve selâhiyetsiz bir Millî Müdafaa Bakanı i 6 A İttifak andlaşmasına pore.650 kişilik Türk alayı,950 kişilik D fi Yunan alayı ve Kıbrıs ordusu üçlü karargâhı)teşkil eder.I J Bu karargâh kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • İSTANBUL lEtİİÖN 27 42 İti SATİLİK EMLAK ANKARADA Yeni Meclis arkasında Ayrancıda ikinci durakta içinde evi bulunan 1220 nı2 arsa ile ayni yerde 1020 m2 arsa satılıktır,Mür.45 26 96 Necati KADIKÖY Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1964
  • Yunan birliği,EOKÂ'cıfara bol bol silâh ve saire temin ederken,Türk Alayı da mücahitler için ayni şeyi yapmasın diye gerekli bütün çârelere başvurulmuştu KIBRIS adasına,garanti andlaşması ile sıkı sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Türk san'atı da çarşaf ve peçeden kurtuldu Berlin'de açılan bir sergimizi gezdikten sonra yazı yazan bir Alman eleştirmeci böyle diyor ARŞAF ve peçe Türk san'atından da sıyrılıp atılmıştır.Paris'ten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • BECEREMEDİĞİMİZ HİZMET HABERLER yüzyılın ikinci yarısında «haberleşme» vasıtalarının en yaygınını,en önemlisini seçmek için artık ne uzun boylu düşünmeye,ne de tartışmaya lüzum var.Elektronik bilimi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • K Yılların unutturamayacağı şaheser Renkli Sinemaskop Türkçe î f MAVı MİLiK î İ î THE BLUE ANGEL)J İ MAY BRÎTT CURD JURGENS Gördüğü eşsiz rağbet ve genel istek üzerine YALNIZ SİNEMASINDA^ Bir hafta da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Ünlü aktörlerden Peter Lorre öldü HOLLYWOOD,A.A,Sinemanın tanınmış sanatkârların,dan Peter Lorre,yatak odasında ölü bulunmuştur.Macaristanda doğan ve 59 yaşında olan Lorre'u,apartmanını temizlemeye ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Bugün matinelerden itibaren S A R A V d a Gülmekten şikâyet edeceğiniz,senenin en büyük komedisi,bir kahkaha tufanı TOTO ve KLEOPATRA TOTO Magali Noel.Renkli Sinemaskop Türkçe.Toto'yu konuşan Necdet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • ŞEHİR OPERASINDA KARMEN Opera 4 perde Son temsiller)31 Mart,2 ve 4 Nisan günlerine ait biletler satışa çıka-rılmışür.Temsiller 20.30 da başlar.BASIN 4355)3887 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Bu Toprak Benimdir R.Hudson R.t.EMEK Tel:44 84 39)Yedi Silâhşörler Y.R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Tophaneli Osman F.Girik.Suarede:Taşralı Kız A.Işık H.Koçyiğit.KERVAN Sisli Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Devle!Konservatuarının büyük bale gösterisi ANKARA,ÖZEL Devlet Konservatuarı Bale Bölümü.Halkevleri yararına büyük bir bale gösterisi hazırlamıştır.Ravel'in «La Valse»i,Minkus'un «Don Kişot»u,ve Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • En iyi yabancı kadın ariisl:Patricia Neal LONDRA,AA.Amerikalı beyaz perde yıldızı Patricia Neal.İngiliz Film Akademisinin 1963 yılı en iyi yabancı kadın artist ödülünü kazanmıştır.Bir Amerikan yapıtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Birinci resimde,manken Rita Hagcn,bir bikini ile,ikinci resimde de sözüm ona kanunî bir mayo ile görülmektedir.BİKİNİ MEVZUUNDA AMERİKALI KIZLARIN BİR TAKIM ÖLÇÜLERE UYMA5I GEREKİYOR HOLLYWOOD,A.P.DEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • Bisiklet satıcılarının nazarı dikkatine 23B.ROADSTER markalı bisikletler satışa arzedilmiştir zincir muhafazası çift kadro,far,pompa,portbagaj zil ve alet teferruatı mevcut.Toptan Satış Yeri LEON FİNZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • isTAWBulTiVATgOSUl E L H A M R A Bugün' matineden itibaren İSTANBUL'DA İLK DEFA ÜÇ KİŞİYE BİR YATAK KOMEDİ 3 PERDE Adapte eden:Sahneye koyan:Yusuf Sururi Ali Sururi Dekor:S.Naşit Ozcan Fazıl Ustderman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.03.1964
  • 6» Oil G.EN-AR Tiyatrosu,hafta tatiline rashyan Çarsanıba günleri,İstanbul seyircisine yeni bir sanat topluluğunu tanımak fırsatını veriyor.«Gurup C» adını taşıyan bu tooluluk,hemen hepsi Konscrvatuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • B.MİLLETLER RUSYA'NIN BORCU Amerikanın B.M.'deki daimi delfgesi A.Stevenson,Rusvanın Gencl Kurulun edecek toplantısına ködar,Birleşmiş Milletlere borçlanın ödemediği taktirde,kend'sme oy hakkı tanınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • a GÖNÜL ile MUIIT REM OBEŞ kızları İLKNUR'un doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler 23/3/1964 Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • İÇOK ACI KAYBIMIZ ElâzıĞ.Konya,Sivas Ask;r!Hastahanelcri bas hekimlerinden ve Sadi.ye Kumral'in sevgili esi.Osmanlı Bankası Cembeılitas memurlarından A.Orhan Kumral'-5 ın,Doğan Sigorta Şirketi Mamurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • TEŞEKKÜRLERİMİZ Oğlum AYDIN TEKELİ'nin ölümünde vefalı ilgilerine minnettar olduğum Orta Doğu,Ankara,Ege Üniversite Fakülteleri üye talebeleri ile Tanın Baknrılıktaki bütün meslcktaslarım-a,Meslek Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • TEŞEKKÜR 125.2.1964 talihinde aramızdan ebediyen ayrılan kıymstli atabeyimiz ve biricik dayımız,İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdür Muavini,Fehmi ERCELl'nin Bizzat cenazesine iştirak ederek,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • T E Ş EK KÜR Allanın rahmetine kavuşan ve beni sonsuz acılara garkeden.varım asırlık hayat arkadaşım iyilik timsali PRENSES ZİBA nın cenaze merasimine iştirak eden telgraf ve mektup ile acımı paylaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • TEŞEKKÜR Hikmet özgür'ün kardeşi,Fadile özgür'üYı eşi,İffet Orbay.Selâhattin özgür,Celâletlin özgür' ün babaları.Nebahat Anman,Aydın Anman,Meserret Şelcn-Ror,Ahmet Şelenger'in amcalara.Ayda özgür.Muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Bütün dünyaya yayılan isim ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR KAYMAKLI LOKUM HAKİKİ BADEM EZMESİ ve tekmil ŞEKER ve PASTA ÇEŞİTLERİ ile emrinizdedir Mağazaları BAHCEKAPI BEYOĞLU PARWIAKKAPI PASTAHANE KARAKÖY KAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünden 6555 kg.kurşun mühür ve 60760 kg.pamuk ipliği alınacaktır.Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Büromuzla Aşırefendi Caddesi,Şeker Han)Genel Müdürlüğüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Bilirkişi,eserde Baştarajı Birincide BPİediye Başkan Yardımcısı Kadri İlkay,örfi İdare Komutanlığından müşahit olarak bir Piyade Yarbay ile 6 Askerl Hâkim de bulunmuştur.Salona başka kimse alınmamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Yunan Alayı Komutanı Rumlara «Sizin için ölmeye hazırız» dedi LEFKOŞA,ÖZEL Yunanistan'ın İstiklâl bayramı münasebetiyle dün sabah Yunan Alayı kampında bir tören yapılmıştır.Törene Yunan Büyükelçisi.Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • REHİNELER Başlarafı Birincide lahh müfritler» arasındaki çarpışmalar dan ileri geldiği iddia edilmiştir.İTÜKSEK MAHKEME BAŞKANI İSTİFA ETTİ Kıbrıs Yüksek Mahkemesinin Basmanı.Kanadalı Hâkim Wilson,Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • HAC SEFERLERİ Türk Hava Yoilari 4 MOTORLU UÇAKLARI İLE I Fiatlarda büyük tenzilât,dış seyahat harcamaları vergisi dahil,gidiş-dönüş 2650 TL.4 saatte Ciddeye.aktarmasız uçuş Yalnız,TÜRK HAVA YOLLARI il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • İlk Türk Lâstiği Pirelli'nin piyasaya arzedilişinin birinci yıldönümü 23.Mart.1964 tarihinde,ba$ta Sayın İzmit Valisi olmak üzere Pirelli Lâstikleri satıcılarının ve büyük bir halk topluluğunun iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN BEYOĞLU RÜYA SİNEMASINDA T The magnificent Seven)YUL BRYNER HORST BUCHHOLZ Renkli Türkçe Panavision Seanslar:12.00 14.15 16.45 19.00 21.3f» BASIN:4491)3921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Tuomioja arabulucu tâyin edildi ft Baştarajt Birincide cusu olarak tâyin edilmiştir.Türkiyei Yunanistan,İngiltere ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum liderleri hâlen İsveç'te Büyükelçi olarak bulunan 52 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Ecevif:«Barbarca tepki karşısında utanç duydum» Baştarafı Birincide Batı dünyası,Brecht'i,tiyatroda çığır açmış bir üstün yazar olarak sayar ve benimser.İngiltere'nin muhafazakâr eğilimli The Times» g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Meclîs,Vergi Tasarılarını ele aldı Baştarajı Birincide rufa dayanması hukuk ve vergi prensiplerinin bir icabıdır.CT| Gelir Vergisinde değişiklik japıl-masını tazammıın eden kanun tasarısının vergiyi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • A.P/li Senatör i.Cenap Eaştarafı Birincide yntro an'anemlz rencide olur,sanatkârlar üzüntü duyar.Türkiye'de yazı ve basın hürrlrell olduğuna ffttre;edebi heyetler tarafından teshlt edilen eserler tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Kesik başın bir kalaycıya ait olduğu sanılıyor Baştarajı Birincide martesl gününden beri kaybolduğu tespit edilmiştir.Hiç bir iz bırakmadan semtten kaybolan gencin yaşı 28 olarak söylenmektedir.Semtin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • ELEMANLAR ARANİYOR Yeni bir dokuma fnbrikasi için askerliğini yapmış Mensucat Sanat Okulu mezunu genç elemanlar' aranıyor.P.K.491 Bebek.BASİN 4504)3957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Türbin,Vana,Generator,Transfornatör Ve Müştemilâtı Sntın Alınacaktır 1)İşiıt nev'i:DSİ Genel Mudürrüğünce Diyarbakır K.Bölge Müdürlüğü mıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • dünyada rakipsiz VOEVÖ KAMYONLARI BÖL YEDEK PARÇASI MUNTAZAM SERVİSİ TEDİYE KOLAYLIKLARI İLE DAİMA EMRİNİZDEDİR Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA 6*l«ta,Nesil han İstanbul Tel:44 75 64 Telg.LAMET İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.03.1964
  • HARBİYEDE İŞHANI KATLARI EMİNÖNÜNDE OTOPARK SAHASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDİĞİ İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU AMİRLİĞİNDEN:1 Sandığımıza ait:a)Harbiye Cumhuriyet caddesinde yeni inşa edilen" 209 No.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.03.1964
  • Gençler,maceralı bir yolculuktan sonra Hollandaya vardı ECMOND AAN ZEE,A.A.Avrupa Genç Takımlar Futbol Şam plyonasına katılacak Türk takımı maceralı bir yolculuktan sonra dün sabaha karşı Ecmond Aan Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • HAFTANIN ARDINDAN HAFTANIN KARE ASI:özcan Beşiktaş)Sanlı Beşiktaş)Aydın Fenerbahçe)Yalçın istanbulspor)HAFTANIN TAKIMI:Beşiktaş ALTIN TOP Beşiktaş birinci durumda ALTIN YİLDİZ 1 Necdet Feriköy)85 yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Spor Toto'nun 31hafta kesin sonucu ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 31.haftasının değerlendirme kesin sonucu belli olmuş,tur.Bu sonuca göre,12 maçı 14 kişi bilmiş ve beheri 33.040,11 maçı 318 kişi bilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Turgay:"Sorumlu ben değilim,dedi Galatasaray Kaptanı Seren,Başantrenör Coşkun Özarı'nın görüşünü mühimsenıediğinir söyledi HÂDİSELİ G.Saray Beşiktaş maçında ikinci golü hatâli yediği söylenilen G.Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • FERİKÖY ALTINORDU BUGÜN OYNUYOR Feriköy ile AHınordu takımları da bugün saat 14.30 da Mithatpaşa Stadında Türkiye Kupası üçüncü tur eleme maçı için karşı karşıya gelecektir.Bu maçın galibi,dördüncü tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Beşiktaş'ın yeni ümidi Sanlı,arkadaşımız Nurhan Aydın'la.Sanlı:"Ben gol alayım onlar tekme alsın.Nurhan AYDIN Şenol ve Birol'un kaybına üzülen Beşiktaş'lı taraftarlar simdi genç ümit Sanlı ile teselli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Avrupa turnualannda yarı finaller Dün Amsterdam'da çekilen kur'alara cöre,Avrupa Şampiyon Kulüp'er ve Kupa Galipleri Turnuaları yarı final maçları su şekilde oynanacaktır:Şampiyon Kulüplerde Inter Bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan şampiyon güreşçimiz Hâmit Kaplan'ın sakat olan parmağı kesilecektir.Resimde,Olimpiyatlara hazırlanan güreşçimiz görülmektedir.Kaplan'm armaâı kesilecek MO—UMUM.¦II1III
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Ankara Sarı Lacivertlileri "Fenerbahçe'yi Türkiye Kupasından eleyeceğiz,diyor.Mithatpaşa'da,Kupanın diğer karşılaşması Feriköy ile Alhnordu arasında oynanacak ANKARA,ÖZEL FENERBAHÇE profesyonel futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Hacettepe İzmirspor maçı tekrarlanacak ANKARA.ÖZEL Pazar günü yarıda kalan izmirspor Hacettepe maçının tarafsız bir sahada tekrarlanmasına karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • YABANCI HAKEM KÖTÜ İDİ!Gazeteler)YERLİ MALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • Tribünlerden sahaya tecavüzler devam ederse Sevirci M ı Devlet Bakanı Malik Yolaç,tarafları taşkın başka şehirlere nakli kin hukukî ince an takımların maçlarının Sfadlarda meşrubat satışı da kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.03.1964
  • 7 FUTBOLCU Cİ1A HEYETİNE VERİLİYOR SUAT K.AHMET ıvjıı\vı ııvı.Müşahit ve diğer yetkililerin raporlarına göre Beşiktaş Raporlarda Turgay,Candemir,Mustafa,Bahrî,Tarık île Küçük Ahmet ve Suafrın îsîmferî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor