Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • I ınonu Sunayia Kıbrıs konusundaki görüşmede Kuvvet Komutanları da hazır bulundu ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü dün Genelkurmay'da Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Cevdet Sunay ile Kıbrıs konusunu görüşmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Rumlar Baf'la rehine aldıkları oniki Türk'ü öldürmüşler LEFKOŞA,AA.A.Pve Özel Muhabirimizden BM.barış kuvvetine katılacak Kanadalı askerler dün uçakla Lcfkoşa'ya gelmeğe başlamıştır.Akşam geç vakte ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • BEŞ HARB GEMİSİ İskenderundan ayrıldı İSKENDERUN,ÖZEL İskenderun limanında bulunan harb gemilerimizden üç muhrip ile iki denizaltı dün Akdeniz'e açımıışlaıdır.Hâlen ağır malzemeler gemilerde "üklü bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • DURUM Şimdi herşey BM kuvvetlerine bağlı.LK miidalıale teşebbbüsümüz Kıbrıs'a Inyiliz kuvvetlerinin I gönderilmesini sağlamıştı.Son ihtarımız ise Birleşmiş Millet-ler Kuvvetlerinin bir an evvel kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Zelzele Maden ve Palu'da 32 evi yıktı ELÂZIĞ.AA.Maden ve Palu ilçesinin köylerinde dtrjremden 32 ev yıkılmış.47 ev de oturulamayacak duruma gelmiştir.Evleri yıkılanların barınması için çadır gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Subay ve assubayların tâyin,nakil yönetmeliği yeniden düzenlendi ANKARA.ÖZEL Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin bölgelerdeki mecburî kalış sürfcleri harıc.yalnızl kendi sa&ık durumları göz önüne alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Dokuz din adamı için tahkikat açıldı ADANA.AA.Aralarında dört müftünün de bulunduğu 9 din adamı hakkında «Görevleri sırasında dinin ve ilmin esaslarına aykırı beyanlarda bulıınduklarıeerekcesiyle tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • DÖRT DÜKKÂN YANDI Beyazıt'da Tiyatro caddesinde dün gece saat 21.45 de Türkmen hanında çıkan yangında 4 kunduracı dükkânı yanmıştır.Yangının çıkış sebebi henüz anlaşılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Bizim ihtisas Şehrimize gelen bir estetik uzmanı:Bu yıl göz makyajına cok önem veriliyor,ben burada bir kaç gün kalıp bunun yollarını göstereceğim size,demiş.Başka konuları bilmeyiz ama bu işde bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Hacer Nine'nin 113 yaşındaki kardeşi öldü SİVAS,ÖZEL Türkiyenin ve dünyanın en yaşlı kadını 169 yaşındaki Hacer Şimşek ninenin 113 yaşında bulunan kardeşi Alt Şimşek,dün ölmüştür.Son aylar içinde gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • DÜNYA BASININDA SON OLAYLAR [DAILY EXPRESS)raiDA3LMARCH 13 19M Weather:Shower»,cold„ t GREECE Aegean Hi ATHENS Sea f ANKARA» GREEK FORCES ALERTED TURKEY THREATENS TO LAND FORCES IN CYPRUS CRETE CREEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Yunanlılara tanınan imtiyaz iptal edildi 16 Eylülrde yürürlüğe girecek olan kararname ile 9586 Yunanlı işadamı imtiyazlarını kaybedecek ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE'de ikamet etmekte olan 9.586 Yunan uyruklu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • İnönü,CHP grubunda "Barış Kuvveti de mim—¦n—wııınwııııı»ııııiMin«ıiMr-ı ı ı Ada'da başarı gösteremezse andlaşmaların bize verdiği hakkı istimal edeceğiz dedi Karar,dört çekimsere karşı 487 oyla alındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • AKYAZI'DA ATATÜRK HEYKELİ PARÇALANDI "Artık taptıkları yeter,deyip heykele saldıran genci,halk linç etmek istedi SAKARYA,ÖZEL AKYAZI ilçesinin Kaymakamlık binası önündeki.Atatürk büstü önceki akşam Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • m.m$\ m j r pTıııpır t p.Ar\r\cf\f'İTTİ ^'başından beri Almanya'ya giden Türk işçilerinin sayısı dün hareket eden 800 kişilik kafile ile 10.400'g O V7UIML/C I U.4UU lyV' yükselmiştir.Bu yılın 10 binin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • KERİME NADİR SUYA DÜŞEN HAYAL ROMAN Çok canlı motifleri ve renkli üslûbiyle insanlık alemindeki büyük gerekçelerden örnekler sunan bir aşk,ihtiras ve cinayet şaheseridir.Ofset baskı nefis bir kapakla.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1964
  • Örnek köy imamına madalya verildi MANİSA,NEJAT TOKBAY BİLDİRİYOR Sancaklı Bozköyü örnek İmamı ile muhtarına İller Bankası tarafından allın madalya,takdirname ve cYazılmayan yönleriyle Atatürk» adlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELER!Eski hastalığın yeni adı:Reform düş ŞAVM seçmişimize yarasan bil seleccgi hazırlamak Istoen-er!e.kentti çıkarını ve kişisel ararını her şeyin üstünde tutanların talihsiz çatışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • Tahfaperde Demirperde Tass Ajanımın Ankara muhabiri Olek,Meclis Batın Rurosil Şefi Tekin lıınaşar'a şikayet ediyordu:Bıliıin gazeteciler)tahta bankonun ilerisine aldığınız halde niçin beni almıyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • is basında eğitim için S.Odasında j bir seminer I acildi r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • ithal maddeler 2,3 yükseldi Ticaret Odasının Toptan Eşya Fiatları İndeksine göre enflâsyonist baskı var DÖVİZ sıkıntısı dolayısiyle ithalâtın zorlaşması ürerine ithal maddeleri fiatları yükselmeğe dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • VE AVRUPA'DA ENFLÂSYON Ortak Pazar 1964 ORTAKPAZAR ülkeleri arasındaki cnflâsyonist baskı artmaktadır.Ortak Pazar Komisyonu'nun Şubat raporunda «gerek toptan,gerekse perakende fiatiarın hızla arttığı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • izmir Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından DENİZ tipi DİZEL motoru satın alınacaktır 1 Bölgemiz ihtiyacı olan bir adet 50-55 HP gücünde deniz tipi Dizel motörü teklif alma suretiyle satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • KİRALIK ARDİYE ARANİYOR Sirkeci,Sullanhamam,Rızapasa Yokuşu mmtakalarında ardiye olarak kullanılacak.Vasıtılann tahmil ve tahliye için müsait bir yerde olması şarttır.600 ile 1500 metre karelik ardiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • HV GALATA ŞUBESİNDEN Şubemizin yeni binasma ait telefon numaralan aşağıda gösterilmiştir.Sayın müşterilerimize saygı ile duyurulur.Müdür Md.Mua.Krediler II.Md.Tevdiat n.Md.Kambivo 44 62 44 44 71 51 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • KOTA 104 YAZI KAĞIDI Tahsisi olanlara en ucuz fiatlarla kâğıt temin edilir.İstanbul Tel:22 59 26 İLANCILIK 3121 3536
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • LİSANS ARANIYOR 73.16.19 ve 73.11 numaralı gümrük pozisyonu için lisans aranıyor.Tel:49 34 10 FAAL 1923 3540
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • PLASTİK ENJEKSYON MAKİNESİ 60/80 gramlık öuh.açı Idrolik yeni veya iyi vaziyette,müstamel PlâstiK.Enjeksiyon Makineleri aranmaktadır Telefon:22 59 21 N İLANCILIK 9123 3534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • ÖLÜM Prens Ha?an Paşa ile Prenses Hatice'nin kerimeleri ve Esat Fuat Tugay'ın refikası PRENSES ZÎBÂ Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi,17 Mart Salı günü öğle namazını müteakip Şişli Camii'nden kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • MiTTAKOS STANDART YATAK ODALARI TİP A 2750 LİRA TİP B 3250 LİRA TIP C 3750 LİRA1 Adres SiMselviler Cad 193 TAKSİM.Tel-49 I' 24 M İLLİ VET 3547
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • Kota Sıra 9 15 10 10 SINAÎ YAĞ ASİTLERİ v^-Lisansı atajjijajr^/Tel:44 93 86 itfîrtfvîrr' asss ı' r,ı i" n 'T t.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • Çatı ve bodrum katlarının durumu yeniden incelenecek Belediye Meclisince çatı ve bodrum katları hakkında alınan karar.İmar Yönetmelisinde yapılacak değişikliğe kadar uygulanmayacaktır.Bir süre önce Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • PTT KONGRESİNDE MİLLİYET ALKIŞLANDI PTT Mensupları ve Emeklileri Cemiyeti kongresi Merkez kantininde yapılmıştır.Kongrede Atatürk heykeli» kampanyasına yapılan bağış açıklanmıştır.Açtığımız kampanyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • SANAYİ EĞİTİM SEMİNERİ AÇILDI İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından düzenlenen "Çıraklık ve Sanayi Fğitimi» konulu seminer dün Sanayi Odası meclis galonunda açılmıştır.Dört gün davam edecek olan bu semin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • wm»n'ıı';i»mu»'.»jl »mwji TÜRKİYE BÂMKÂ İŞÇİLERİ SENDİKASI Sendikamız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.T.İmar Bankası T.A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.İstanbul Bankası T.A.Ş.Osmanlı Bankası A.Ş.'nin bütün teşkilat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Citrate de choline,citrate de magnesium vs citrate de sodium ihtiva eden CITROCHOLINE GRANULE EFFERVESCENT Yeni bir parti ithal ve tevzi edilmiştir LAB.THERICA FRANCE İLANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • I A TEKNİK ELEMAN ARANIYOR SANDOZ MİRİL LIMITED ŞİRKETİ Askerliğini yapmış,Almanca veya Fransızca lisanına vâkıf I KİMYA YÜKSEK MUHEKDİS veya ECZACI aramaktadır.Taliplilerin,kısa hal tercümesi ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • Karayolları 9.Bölge Müdürlüğünden Midyat Cizre yolu Cizre şubemiz binası 0+000 kabul edilerek 4+000—45+400 Km.leri arasına 26082.M3 stablize nakli ve figüresi yapılacaktır.Keşif bedeli 395.924.76 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • İst Dz.Tek.Mlz.Sat Âl.Koms.Bşk.dan 1 Açık eksiltme usulü ile müteahhit namı hesabına yedi kalem madenî eşya satm alınacaktır.Muhammen bedeli 226880 lira olup geçici teminatı 12594 liradır.2 İhalesi 3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • Yalova C.Savcılığından 1 Yalova Cezaevinin ihtiyacı için 28081 T.L.tutarmda ve 2100.07 TX.geçici teminatlı II)kalem yiyecek ve yakacak maddesi kapalı zarf usulü eksiltme ita satm alınacaktır.2 Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1964
  • •lllllllIII MIHI II İ Kennedy suikasdının perdesi aralanıyor FRANSIZCA LExpresse haftalığı 20 Şubat 1964 tarihinden itibaren Kennedy'nin öldürülüşü hakkında «Suikaste Ait Gerçek Ra-E por» başlığıyla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • Udim-^Lfub m b,Çf tras eder 0KŞar Sert Sakal için 0,08 Vm kullanınız HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAKLARI ACIK ALTIN RENGİNDEDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • HACI ADAYININ PARASI ÇALINDI KÜTAHYA.A,A.Hacca gitmek için gerekli muamelelerini tamamlamakta olan ve bununla ilgili olarak,Kütahya Devlet Hastahanesine muayeneye giden Gediz ilçesinden İbrahim Balta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • Bir Beyaz Rus,aşkı uğrunda Müslüman oldu UZUNKÖPRÜ,ÖZEL Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçılık yapan Phantiii Kartal adında bir beyaz Rus,sevdiği Türk kızıyla evlenmek için müslümanhğı kabul etmiş ve Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • Yeğenini vuran avcı intihara kalkıştı URFA,ÖZEL Siverek'in Tilcani köyünde Mahmut Avcı adında tanınmış bir avcı,birlikte avlandığı yeğeni Mahmut Beyazgül'ü,yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep olduğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • ocuğunu dükkânda unuttu!ADANA.ÖZEL Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir kadın,alıs-veris ettiği dükkânda,2 yaşındaki oğlunu unutmuştur.Adını söyliyemiyen küçük,dükkânda müşteri oljrak bulunan 10 yasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • İrak'ta 180 yapda bir adam yaşıyor!ŞAM,A.P.165 ile 180 yaş arasında olduğunu iddia eden bir Iraklı'nın Ondokuzuncu asra ait hâtıralarını anlattığı Bağdat Radyosu tarafından bildirilmektedir.Torunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • İMna Adres Kuruköprü 35 sk.No.21 P.K.38 Tel:2320-1584 ADANA ZAFER REKLAM 17 3544
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • ES HUSUSÎ KEŞİDE SON PARA YATIRMA TARİHÎ 20 MART 1964 CUMA REKLAMCILIK 930 3329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • SATILIK SAÇ Takribi 60 ton kadar 2.70 m/m kalınlıkta,99 ve 122 cm.kutrunda D.K.P.saç satılıktır.Müracaat:Banka Han No.18 Meydancık Bahçekapı İLANCILIK 9137 3535
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • TARZAN'I «MKLER.HA-KİMİ-İLÂN ETTİLER.KUVVETE ÎA?APX BUNLARIN tÜCÛN BUNW&-&BI DEM î^İFAJ EEDE-B04 YERE YANIMA/J.İM PAW.NE YAPMAK.ItftyOR-WNU2 fAü^AN BVjl tomaiffi C51D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • HOŞ MEMO'nun İDEALİ:DOĞRUCU DAVüDp* U^N KOCA,3 SALAK,UYAN T KURTULMAK İçİki 1_GÖNiDERiVORLAR UZAKLA,RA SENİ.ANLAMIYOR MUSUN YANI BAŞBAKAN DA YARDIMCISINI DIŞA.RıYA «GÖNDERDİĞİNDE KURTULMAK için *M VOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • YARIH HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz güney yönlü ılık hava akımı etkisinde bulunmakta ve batı'dan gelecek olan kötü hava ayırımını beklemektedir.Bu durumda:Batı bölgelerimiz,Trakya ve Ege güney yönlü ılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • Mk 1 Merhum Naci Kasim Ağ\Mart 1963.Evvelâ meşhur Sahaflar Çarşısında,sonra da i fl^ Bâb-ı-âlide kurduğu müessese ile şahsen 70 senedenberi E E bu memleketin irfanına hizmet eden Maarif Kütüphanesi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • BU RESİMLERE KIZDILAR Sikagolu iki Amerikalı fotoğrafçı iki av evvel Rusvayı fotoğrafla tesbit için müsaade almışlardı.Dediklerini hakikaten de yaptılar,ama Rusların istedikleri gibi değil,kendi isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1964
  • Nüfusa göre kız olan "Hamdi,dün erkek oldu Annesinin karnındayken nüfusa babası tarafından kız olarak yazdırılan bir çocuk dün erkek olmuştur.Nüfus kâğıdına göre adı Hayriye ve fiile arasında da adı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • eici can HMMI.IQZ.i İŞİME YASLANACAK' 8OB0NUN lAHVALTiSINI DA GÖTÜRSÜN1gmüBH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • KORKMAN îçfN Hl'Ç BflC 5H.BET=VO TDKIV.1.SE.Vı'RO'l-ERÎN VARİSİ SAMA HAVRAN ZÂTEN ÖTEKl' VARİSİ DA Ak HAVRAN OLACAK.NEDEN „KoRKUYoR-SUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • 01964 W.D.ınty P,M-C*.r VEKL.ERI VERL-ER-DENJ KAR ZA/AAN ToPRAeSl iciZABlLAAEK ÎÇİM ASTTREM.AN CD' 9 TAKv TAK.IA TAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • CÎSCO KID JOSE SAUNAS,RQB BEEB A/*A ĞASÜP *3fe flûYĞUNDU Bu£tf VOLCU1-AR.ARASINDA SAMKy eîR.Ü_EK.{Nî AWyORJ^ARDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • ALLAHLIK ALI BEY BABA t BU COCP TAkiAAL-AR.500 l£ra ve^ntdiKii Bıcivo^,~7/£7"^*Mj AMMEM 2 V.ya GOL*» «rt-UBgNE.fVE OLmûK İÇİM ODEOU 6İV* GİK.İŞ VARASIHU SWAN pekala.bu şlek.Cç»m BİN PAPEL.ÖOEDı^ ^E A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • wAvol GETTİRDı'diKiî Öjİ.REMELİM LÂ-İĞİM!Qü ZOR İŞİ fcOASH-BECE.RE"B?Le.CE« BU «AO AV» M^&ARAMIKJ İÇİNE İNME »jiM BİR-yo-LU VAR. 5EU SANA BU VOLU sÖŞ_TERAVİM,BUKET US_SÜMLİKj^ KU-RULDUSÜ «i;DA.MESELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • no Konuşurken de aynı kelimeleri tekrarlama mecburiyeti diye bir şey bahis konusu olamaz.Yazdıklarını aynen hatırlayabiliıscn ne âlâ.Hatırlayamazsan yine ne âlâ.Başladığın bir cümleyi bir türlü bitire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM Hf3H İspirizâde ile Zülâli Hasan Efendi,halktan ve Yeniçeriden beş atlının önündeydiIcr İspirizâde atı üzerinde kasıla kasıla gidiyordu.Yanı başında koca vücudunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • SOLDAN SAöA:1 Uyanıklık;Tersi çok kuvvetli sevgi.2 Bir nakil vasıtası;Asya'da bir göl.3 Bir İçki;Demir tîrpUsü.4 Elin İçi;Büyüklük veya kibir.5 Ala-I turka musikide bir makam.6 Tersi istikbal;Bir renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • İLAN TARİFESt 2.3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 TL.6.7 ncl sayfalarda santimi 33 TL.Birinci sayfada baslık 200 TL.DUgUa.Nisan,NUcâh.Vefat ve Teşekkür ilânları S santime kadar i7.savf.Kta)90 TL.A Kiic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET CÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • Runıt 1380 Mart 4 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 6.07 11.50 öeu 12.22 60S İkindi 15.45 9.28 Aksam 18.18 12.00 Yatsı 19.49 1.31 İmsak 4.25 10.08 Hlerî 1383 Zilkade 3 SALI 17 MART 1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • 8.00 Haberler S.İS Hafif müzik 8.30 Salon orkestraları 9.00 İstanbulini sesi 9.20 Küçük konser 10.00 Kısa haberler Kapanış 12.00 Açılış Kısa haberler Salon orkestralarından 12.30 Şarkılar 12.50 Hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1964
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar enerjinizi arttıracak,İslerinizde iyilik bağlayacak.KOVA BURCU £21 Ocak 19 Şubat] Su tirada dinlenirseniz,buska zamandan çok daha faydalı olacak.Mars'ın tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • Transistorlu AGA model 3330 7 transistorlu,2 diodlu,uzun,orta ve 2 kısa dalga yivli dahili ferit anteni munzam oparlör ve pikap için hususi bağlama tertibatı 6 adet 1,5 voltluk yuvarlak kalın fener pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • 4 Adet Binek 4 Adet düz ve 15 Adet Damperli Kamyon Satılacaktır TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 23 adet muhtelif model marka ve tipteki oto ve kamyonlar açık arttırma yoluyla satışa çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 5590 Sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • Cildinizin bakımını ihmal etmeyiniz HAVILLAND gece ve gündüz kremleri cildinize tam bir bakım için kâfidir.NÖuiRaudl GÜZELLİK KREMLERİ İLANCILIK 8S28 3533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • ŞUBELERİMİZ PEK YAKIMDA HİZMETE GİRİYOR T.ÖĞRETMENLER BANKASI MİLLİYET 354S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • ATATÜRK U I ÖLDÜRMEK İSTEMİŞLERDİ EB İZMİR SUİKASTININ HİÇ BİR YERDE YAYINLANMAMI* VESİKALARI Abdüikadir Fakat Ankara'ya ümitlerini kayb efını götürülmek üzere trene »indirildiği zaman,artık bütün iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1964
  • «SI AN BUL t İ t If O 1 27 42 İOfe SATILIK EMLAK KADIKÖYÜN muhtelif yerlerinde Mustafa Kemal Ekşi tarafından inşa edilen lüks 4-5 odalı daireler,3 odalı müştemilât binalar tapuları derhal verilmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1964
  • SAYFA:6 MİLLİYET 17 MART 1964 tiyatro sanat eğlence Sinema tiyatro sanat eğlence Sinema tiyatro sanat eğlence 1st* Binderler.Soldan itibaren Caon Andrea Piyano)Crepal di Obres Tenor sax)Louis Binder S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • gs «n Kara» ran trass rasa MEKSİKA AMERİKA FAKİRLİKLE MÜCADELE Başkan Johnson kongreye gönderdiği mesajda,fakirlikle ulusal tr.r savaşa girişmek arzusunda olduğunu,bu maksatla muhtaç Amerikalılara %2,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • BEYAZIT MEYDANI YAPILIRKEN PROJE DIŞINA ÇIKILMIŞ Bilinci kısım inşaatı tamamlanan Beyazıt Meydanının projesine uveun olarak yanılmamış olduğu açıklanmıştım İmar İskân Bakanlığı Müsteşarı Mithat Yenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • İSVEÇ DE ÖNCÜ BİRLİĞİ GÖNDERİYOR STOCKHOLM.AA.Hükümet çevrelerine göre,Kıbrıs'a gönderilecek İsveçli subaylardan müte-şekkil ilk öncü grubunun bu hafta içinde seçilmesi beklenmektedir.Bu çevreler,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • İRLANDALI GÖNÜLLÜLER LONDRA.A.P.Önceki akşam Londraya gelen İrlanda Başbakanı Sean Lemass hükümetin Kıbrıs'a gönüllü gitmek isteyenlerin müracaat yağmuruna tutulmuş bulunduğunu ve gönüllü adedinin Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • RUM NÜMAYİŞİ NEW YORK.A.A.Anıcrikada bulunan Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulmuş olan bir komite tarafından pazar günü Kıbrısla ilgili bir nümayiş tertiplenmiştir.Birleşmiş Milletler Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Karadeniz tütün piyasası açıldı SAMSUN.A A Karadeniz rkici tütün nivnsası IV^kanı Mehmet Yücelcr'in biv knnusr.ası ile açılmıştır.Bakan.«Yurdumuza eircn dövi/in 3(1 dan fazlasının tütünden ratlandıiım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • BİR KADININ ÜÇ BÖBREĞİ VAR KÜTAHYA.AA Fatma Zengin adında bir kadının Kütahya Peylet Itasîahanesindr yanılsn muayenesi sonunda üc böbreği olducu tesbit_edilmiştir.ali Konağında ahçj ojaraj?caluan k.ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • KIBRISLI RUMLAR BEŞ İNGİLİZ ERİNİ DÖVDÜ LEFKOSA,AA.Bes İngiliz eri,Lefkosa'da Kıbrıslı I?um DOİisler tarafından durdurulmuşta*taklanmıs ve üstleri aranmıştır.Bir İngiliz sözcüsü,bugün izinli olan iıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Rumlar rehine aldıkları oniki Türk'ü öldürmüş Ectşiarajı Birincide tevdi edilen Türk notasındaki taleplerden hiçbiri yerine getirilmemiştir.Rumların elinde bulunan 176 Türk rehinesinin akıbeti henüz ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Meclis,Kıbrıs için Hükümete yetki yerdi Baştarajı Birincide gereğince,gerektiği zaman Kıbrıs'a Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sevkedilmesi için Hükümete tarn yetki verilmesi ta.Icp edilir.İNÖNÜ GRUPTA KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi Ankarada yapılacak Merkezi And» laşma Teşkilâtr «CENTO» toplantılarında,Amerikan heyetine başkanlık edecek olan Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Phi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • PTT Genel Müdürlüğünden 1 Teşekkülümüz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı nakil araçları satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi.Başkanlığından ve İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Köyün kahvesi okul oldu SİVAS,ÖZEL Merkeze bağlı 1217 nüfuslu Könbet köyünde,okul binasının öğrencilere kâfi.gelmemesi üzerine köy kahvesinin kapatılarak okul haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Konya'da yılın 9 uncu cinayeti dün işlendi KOXYA.ÖZ Kİ.İlimizde yılın 9 uncu cinayeti Bozkır'ın Taşbaşı köyünde işlenmiş,9 yaşında Kadir Ceylan.17 yaşında Mustafa Bilci'yi tabancayla öldürmüştür.Cinay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Türkiye ve Yunanistan NATO tatbikatına katıldı NAPOLİ,A.P.Napoli'deki NATO Kumandanlığı Türkiye ve Yunanistanın diğer NATO ınültrf ikieriyle birlikte Orta ve Doru Akclcnizde üç gün süren bir deniz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • İnönü,Amerikan elçisi ı ile görüştü ANKARA,ÖZEL,Başbakan inönü dün Dışişleri Eakanı Erkin ve Amerikan Büyükelçisi Mr.Herre'i evinde kabul etmiş ve kendileri ile ayrı ayrı bir süre görüşmüştür.Erkin,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir şubesi dün açıldı KSK1ŞKIUR,oZEL Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir Şubesi dün törenle açılmıştır Törene Türk-îş Birinci Bölge Temsilcisi İsmail Topkar,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Yunanlılara tanınan imtiyazlar iptal edildi Baştarajı Birincide I ürp Yunan şirketleri Türkiye'de faaliemtialarını serbestçe kullanıp ihracı edebilmeleri mümkün olamıvacaktır.Karşılıklı esaslara göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • 22 YIL ÖNCE İSLENEN CİNAYETİN DURUŞMASI DÜN İZMİR'DE BAŞLADI tZMIR,ÖZEL Artvin'de 22 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşmasına dün İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Olayla ilgili olarak göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Mersin'de bir hilkat garibesi doğdu MERSİN,AA.Dün sabah N.K.isimli bir kadın,sağ ayağı olmayan,sol ayağı da sol omuzıma yapışık bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.İlgililer küçüğün ancak birkaç gün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Örnek köy imamına madalya verildi Baştarafı Birincide zün daha çok ihtiyaçları var.diyerek çalışmalara yeni başladıklarını belirtmişlerdir.Köyün tiyatro salonunda örnek imam ile muhtara madalyaları Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Subay ve assubayların tâyin,nakil yönetmeliği yeniden düzenlendi t Baştarafı Birincide gTJ Alay Kumandanlığına tâyin edilen-İcr kadro ve rütbe ile il çili bir zaruret olmadıkça başka bir vere tâ.in fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • LEYLA ERMAN Dr.RAUF SEZER Nişanlandılar.14.3.964 MİLLİYET 3559 föS ffgn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • VEFAT Sileli Müderris Hafız Osman'ın otrlu iskenderun Gümrük Muhafaza Müdürü Hidavet Bavrakdar'm kardeşi,serbest hesap uzmanı Vahdettin Akav.Şükran Kocabalkan'ın sevgili babaları.Bedia Akav.Muzaffer K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • VEFAT Ömer ve Sı d ika Sürmene'rıin sevgili oâullan;Müteahhit Mehmet,Yüksek Mühendis Cemal Sürmene ve Avse Dilâver.Emine Akkale'nin sevcili kardeşleri.Fatma Erdol'ıın veeeni:Melâhat ve Gülsen Sürmene'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • VEFAT Girit Hanva eşrafından merhum Mehmet Fazıl Kücük'ün esi.İstanbul Şehir Tiyatroları san'atkârı merhum Kemal Kücük'ün ve İstanbul Radvosu eski Bassoikerlerinden Selâhattin Kücük'ün an-ViÂyrİYE küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • Motelde şişeyle adam öldürüldü İSKENDERUN,ÖZEL İskenderun Antakya yolu üzerindeki Tepebaşı Motelinde Önceki gece,fazla alkol alan bir konsümatris kadının sebebiyet verdiği kavga,cinayetle sonuçlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • TİMES Baştarajı Birincide asayişi temin etmek için bir kuvvete ihtiyaç bulunmaktadır.Anlaşıldığına göre Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrısta hayli uzun zaman kalacaktır.«Şimdi en büyük mesuliyet Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • G.Saray da Beşiktaş da «Kazanacağız» diyorlar Baştarajı Sekizincide tanın İlk çalışmasını bu sabah saat 10 da Scref Stadında yapacaktır.Si vah Bevazlılar.Çarşamba ve Perşembe sabahları da birer idman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • ÜÇTE BİR Baştarafı Birincide Hava Kuvvetleri:22.000 kişi.3 F84F avcı bombardıman filosu.3 K86 avcı filosu,1 RF84F resim keşif filosu,ayrıca Nike Altnx ve Nike Hercules bataryaları.TÜRKİYE:Ordu 16 tüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • I Savaşların sakin askeri Türkler t Baştarajı Birincide l E rargâhına gittiği günü hatırlıyo-i E rum.General,Türkleri madalya ğ E ile taltif ediyordu.E O gün Türk askerleri,eski âlet-i E lerle çalınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1964
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAÎl •j Numaran Takım y Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1964
  • Can Bartu F.Bahçe'yi seyredecek Hazırlık maçında omuzundan sakatlanan Fiorentina'Ii futbolcu "Eski takımım,Macarları eleyecek kudrettedir,diyor ŞUKRU GULESIN Roma'dan bildiriyor FİORENTİNA yedeklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • Ordu takımı Pazar günü Suriye ile oynuyor Pazar günü Adana'da Suriye ile gurup maçı reVanş karşılaşmasını oynayacak Ordu takımımız,iki hazırlık müsabakası yapacaktır.Şenol ve Birol,Roma dönüşünde Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • takviye edilecek Amatör futbolcular 1 Nisanda profesyonel mukavele imzalayabilecek.Uçak ve tren seferlerinde spor kafilelerine yüzde 50 tenzilât yapılacak.Varga 1 Nisan'da vazifeye başlıyor TURHAN DOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • İzmirspor veK.Yaka teknik değişiklik yaptı izmirspor idari kadrosunda büyük değişiklik yapmış.teknik direktör Sami özok ile antrenör Vahap özaltay'ın görevine son vermiştir.Antrenörlüğe takımı sezon b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • m T"F.ZAMAN YEN Ücretsiz çalışan G.Saray basketbol antrenörüne teşekkür adildi.Göreç ise kadrosunun eksikliğinden şikâyet etti Galatasaray Antrenörü Yalcın Granit.Fenerbahçe'yi sendikleri maçta oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • 12 MAÇI 14 KİŞİ BİLDİ ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun otuzuncu haftasına ait ilk tasnif dün sona ermiş ve 12 maçı 14 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait miktarlar şöyledir:11 bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • 6İİREŞ İLLİ TAKIŞ TEMMUZDA KAMPA GİRİYOR Türkiye Greko Romen Birincilikleri 17 19 Nisanda yapılacak.Roma seyahati iplâl edildi ANKARA.ÖZEL Güreş Millî Takımlarımız 11 Temmuzda kampa alınacaktır.Tokyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • CİHAT ARM AN ROMA' DAM BİLDİRİYOR Sarı-lâciverffiler yannki ma Ali İhsan-Ogün,Birol,Şen o F.Bahçe kafilesini Atina'da Leffer karşıladı.Egaleo'yu çalıştıran Sarı-Lâcivertli futbolcu 2 ay sonra dönece A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • MTK BUGÜN PEŞTE'DEN ROMATA GEÇİYOR Sandor oynayamıy^r.Bu gün de bir antrenman yapacak olan Macar şam piyonunun kadrosu belli JOZSEF N A G Y PEŞTE'den bildiriyor MTK Avrupa Kupa Galiüleri çeyrekflnali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1964
  • LÎOİH KADERİME TESİR EDECEK MA(A 5 GÜN KALA Sarı Kırmızılılar,Yalova kampında antrenman yaptı.Haftanın ilk idmanını bugün yapacak olan Siyah Beyazlılar da Perşembe günü kampa girecek ENEItBAHÇE'nin,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor