Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • ORHAN KEMAL KANLI TOPRAKLAR Romanı Toplumun bütün değer ölçülerini şahsî çıkan için kullanan bir muhterisin romanı.F.10 Lira REMZİ KİT AB EV İ İLANCILIK 8796 32İG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • TROÖDOS OİKtima!İl B.M.Kuvvetleri,Kıbrıs'a henüz gelmeden,Rumlar Ada'nm muhtelif yerlerinde Türklere karşı geuiş bir taarruza geçmişlerdir.Başlıca çarpışma bölgeleri,yukarıdaki haritada görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Y.T.P.reformlara miisbet oy verecek C.K.M.P.ise bâzılarına müsbet,bâzılarına da menfî oy kullanacak.A.P.tasarılara karşı ANKARA,ÖZEL Başkan vekili f^Ali Dizman «YTP'nin reform tasarılarına müsbet oy v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • 3SS?ŞA ŞA ŞA F.B.Kulübü İkinci Başkanının misafir Macar takımı şerefine verilen ziyafette gölük atarken çekilmiş resimleri yayınlandı.Herhalde F.B.idarecisi,basında bulunduğu takımla rekabete girmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Mandy,"Dâva açacağım,tazminat alacağım» dedi «Kiralık Kız» olarak ün salan Mandy Rlce Davics,beraberinde nişanlısı ve menaceri Baroa P.CerveU» Ue kendisini Tturkiyeden ayıracak uçağa giderken «Kiralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • ESKİŞEHİR DUN SEL BASKININA UĞRADI Beş kişi öldü,dördü çocuk altı kişi kayboldu.20 ev 7 köprü yıkıldı,şehir karanlıkta kaldı.Halkın tahliyesi için bütün araçlara el kondu ESKİŞEHİR,ERDOĞAN BAYRAKTAR b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Sahle raporla ehliyet alan adam yargılandı Gözünde renk körlüğü» olduğu halde sahte raporla otomobil ehliyeti almaktan sanık 21 yaşındaki Gökçe Çakır ile sahte «sağlam» raporunu aldığı iddia edilen Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • ASKERÎ ŞÛRA DÜN TOPLANDI ANKARA,ÖZEL Yüksek Askerî Şûra dün Inönünün başkanlığında toplanmıştır.Şûra'nın dünkü toplantısında Silâhlı Kuvvetler personelinin,muhtelfi sınıf ve rütbelerde kıt'a ve sicil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Esnaf tasarısı son şeklini aldı ANKARA,ÖZEL Büyük müstehlik kütle ile esnaf ve küçük sanatkârlar arasındaki münasebetleri tanzim edebilmek gayesiyle hazırlanmış bulunan «Esnaf ve küçük Sanatkârlar Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • DURUM Bu gidişle.GÜVENLİK Konseyinin Kıbrısa polis kuvveti gönderilmesi için aldığı karar kâğıt üzerinde kalmaya devam ederken Adada hajta sonu başlayan yeni çatışmalar,iç harb tehlikesinin bu sefer h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Müttefiki İngiltere ve Amerika'dan ledbir almalarını isledik.Bennett'in arabuluculuğunu kabul etmiyoruz Bombanın tahribatı Lefkoşadaki Türk Cemaat Meclisi binasında patlayan saatli bomba,bina civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1964
  • Rumlar Kıbrıs'ın muhtelif bölgelerinde Türklere karşı umumi bir taarruza geçti Çelik miğferli bir Rum polisi,Kazafani'de' Türklere saldırırken.Âteş kes anlaşmalarım buldozerler,bazukalar bozan Rum ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • MANDY İSTANBUL'A MANASTIRDAN GELMEMİŞTİ faiDt Inuf il* ı Vaziyet-i Mandy» yi mütalaa eyleyelim:Bu sarışın İngiliz kadını kimdir?İngiliz kabinesini düşüren «Profumo rezaleti» nin b*f oyuncularından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • r.i Doğu için bu yıl da Rusya'dan çimento ithal edilecek.1 I ANKARA,ÖZEL:mjT AKLAŞAN inşa-j ^F at mevsimiyle ilgili tedbirler alınmaktadır.Bu •rada çimento ihtiyacı Üzerinde de durulmak-tadır.Çimento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • Odalar Birliği,yerli sanayiin korunmasını isliyor Birlik,Ortak Pazara karşı da himaye gerektiği görüşünde TCRK1YE ODALAR B1RUĞÎ Türk sanayii il» ilgili olarak ir rapor hazırlamıştır.Bakanlar ile özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 29 Şubat 1964)5.566 milyon TL.Geçen hafta 22 Şubat 1964)5.418 milyon TL.Geçen ay 1 Şubat 1964)5.604 milyon TL.Geçen yıl 2 Mart 1964)5.360 milyon TL.TEDAVÜLE 148 MİLYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • anlamı Alan Sahsa Cuma günü saat 19 Kadıköy vapurunda çantamı alan şahsın yalnız dosyaları adresime göndermesini insaniyet nâmına rica ederim.MHX1YET 3228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Ankara ve Samsun Hastahaneleri ihtiyacı bulunan tıbbî cUıazlardan 28 adet oksijen verme cihazı ile 37 adet elektrikli mulıtelif eb'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • KİRALIK TURİSTİK OTEL İsparta'da Kurumumuz tarafından inşa ettiribniş bulunan »tel,möble ve mefruşatı da Kurumumuz tarafından temin '•dilmek suretiyle 25/3/1964 Çarşamba günü saat 15.00 de Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • Maden Direği Naklettirilecektir T.K.İ.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Beypazarı 4500 M3)Kızılcahamam 3500 M3)Antalya 755 M3)Aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • 19G4 t)N YİNE EN İYİ YAZLIK KUMAŞI I REKLAMKOL EVEN)737
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • ltıAı^ip«ıııauW^.ww^J.ıeJ^u^»j1n.jM,J iLuıi,N.i»uiA1ı n ılww—ı1.il.Ui»—I ONBlNLERCE TÜRK ÖĞRETMENİNİN KURDUĞU BANKAMIZIN SAMSUN ŞUBESİ 40.000 liralık özel ikramiye ile 14 Mart Cumartesi günü hizmete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • BALANA Kapsül)Gelee Royale An Sütü Hücrelerde gençleşme,zindelik Âmili:Dr.F.Gür Satış yeri:Aksu Laboratuarı Çemberlitaş/İstanbul Telf:27 23 52 REKLAMCILIK 904 3207
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Ölüm cezası kaldırılmalıdır B İR insanın diğer bir insanı •Idürmek veya öldürt;ek yetkisi olmadığına göre,Devlet insanı hemcinslerinin menfaati vardır gerekçesiyle öldürebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • İki ilçede numune gecekondu siteleri yapılacak İmar ve İskân Bakanlığınca ele alınan gecekonduların ıslahı ile İlgili olarak Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşada birer «numune gecekondu sitesi» yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • PTT MEMURLARI İÇİN SEMİNER AÇILDI PTT teşkilâtında,islerin daha rasyonel şekilde görülmesini temin maksadı İle bir seminer tertiplenmiştir.«Sevk e idare ve büro organizasyonu» adı verilen seminerdi'.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • BAĞDAT CADDESİNE PA-RALEL CADDE AÇILIYOR Bağdat caddesine paralel olan «Kadiıağa» caddesinin inşasına Belediyece başlanmıştır.Hnlk dileği olarak Belediyenin yol programına alınan «Kadirağa» caddesi b.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • ZEYTİNBURNU'NUN KANALLARI YAPILIYOR Zeytinburnu ilçesinin 2 ana kanalı 770 bin lira sarfıyla yapılacaktır.İmar İskân Bakanı Celâlettin Üzer Zeytinburnu gecekondu mıntakalannda yaptığı tetkikler sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • BİR TESİSİ KİMİN KU-RACAĞI ANLAŞILAMADI Şehrimizde 'Uluslararası bir Kanat festivali tesisim kurulması ve yaşatılması için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiş,ancak bu teklifin hangi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • CHEMİROAG İSVİÇRE 1 'i EH Leke ilâcı 1 iz bırakmadan temizler N c tö L.rd O 0 t_4 w D K2rin kumaşa zararı dokunmaz I İLANCILIK 8999 S221
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1964
  • IIIJIIIIIMIIIIM 11111111 ti.II III irilll Kızımız ne olacak?KIZ serpildi,büyüdü;liseyi hattâ Üniversiteyi de bitirdi.Sonra?Sonrası ya bir müessesede küçük bir memuriyet,ya evde oturup kısmet beklemek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • 34 KİŞİLİK STEYR OTOBÜSLERİ 6 Silindirli 132 SAE beygir gücündeki STEYR dizel motoru ile mücehhez ve tamamen çelikten mamul karoserili olup,34 yolcuyu rahatça taşıyabilecek radyo ve kalorjferile berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • Yemenli köylüler kâğıt paraya bir türlü alışamadı SAN'A,A.P.Yemen,tarihinde ilk defa olarak kâğıt para basmış ve halkı,bunu kullanmadığı takdirde,hapis cezası ile tehdit etmiştir.Yemen'de 200 yıldanbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • Kızılderililer Alcatraz Adasını «işgal» ettiler SAN FRANCİSCO,AA.Amerikanın en azılı haydutlarının hapsedildiği Alcatraz adası dün birkaç saat kızılderililerin eline geçmiştir.Bunun sebebi,Adadaki ünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • "Wm NASIL OLACAK?i Yurdumuz Batı'dan gelen ve çoğunlukla kuzey ve güney bölgelerimizi etkileyerek süratle giden kötü hava ayırımlarmın etkisini görmektedir.Marmara'da,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • l.H.I.HIIIIIIimlll«llllillHHI.MIIIMH.III Bir ka ik hâtırası GEÇENLERDE hayâli cihan değer bir geçmiş zamanı hatırlatan sanatkâr Cemal Sahir ziyaretime geldi.Hal,hatır soruştuk.Sıhhati muhtel,fakat ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • BEKÇİLERİN AZRAİL!Dıımlupınar Karakolu'ndan 371 Salman Nar.9.1.1ÎMJ4 gecesi saat 04.05'de,Hamamönii'ııdeki Tarmam apartmanının bodrum katında uyurken.Altındağ Merkez Karakolu'ndan 58 Şaban Aykanat,Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • İNGİLİZCE MUSTAFA OVACIK Ankara'da:Z.Mumcu,Berkalp,Aytemiz;İstanbul'da:Anıl,Cihan Elif;izmir'de:Kültür Kitabevlerinden ve BANKA VE TİCARET HUKUK ARAŞTİRMA ENS-TlTüSC'nderı Erdem Sok.No.1,Ankara Cebeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • ABDULCANBAZIH MACERA tawan,mk KAUWGlHM,OMUM VKHSı ftûcDNEMİk MEH,KUhJ ÇOK M» OlMAWlHl HİtfETİ.V.SEFİNEI^ES WUMU.TARZAN,SAWkR ıtBtÂVKyı &m,iıftö ^YilRfc.TAKAT yffiRl'.LIJ ÖN M£î]£ ttPAR SîFpH,KitûiTİlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1964
  • A«=eOEE.SİNJ«-Z- HANCS' AAAfZŞ\ÇAl_AVııv\ZA_T TAı_İNİZE vallA BENİM GÜZEL-MANOL YAMI'* Çûlaç.SANIZ.ÇOK SEVİNİRİM Ü pekâlâ BAAAYANOĞIM,ÇAOlRlMIN ÜSTÜNE ŞlP DEDİ* DAaalaOi"Vi ÇAI f L.IM BİRAZ CURÜLTU» L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • DEMİR YUMRUK VARA il_Tf«AT» LANMIŞ.DEKHAu Bfc DOK.TöRA GÖTÜJ2.^EUYİAA SENİ evj Ut DÜŞMA-NIN OLDUQJU MAUDE NE.DEN * ^FlVOK-ÇUN BUNU BANA a^feg tSH "ff^ mm CüU-SM 1 %j\y\fej t^fy "^£«31 t?X\mW^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • IPİllİlİllİHü SuHLûDA Kûı_ıP teiKJDA Bİe şhv söy.IİYEMEM.OEKI(*20İL Tl SA4V Ol.15 DE" SU VUZÜNE ÇK4CAK,¦ÛURAVUA taDNUSÜeuM ÛVW * 4MOÛ S/R.KoMÜhJİST UÇAĞI DA MAĞAKAm doğru cSEuıVo/eoa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • TONtölK BİRl_'tKTe 1 HARİKULADE ŞBıRucâı' İçİn SİZE SıRl-X» I VERİ-YORUZ.^7 tf A/aoaN iMcSİLTEJ^;i VE,KûPAS» ATMA» j/J?Vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • Hlert SALI Rumi 1383 10 1379 Şevval MART $ubat 35 1964 M VAKİT VASATİ EZANİ Güne* 6.19 12.09 öğle 12.24 6.15 İkindi 15.41 9.31 Aksam 18.10 12.00 Yatsı 19.41 1.30 tmsâk 4.37 10.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • Milling &ff Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 TL.8.7 ncl sayfalarda santimi 35 TL.A Birinci sayfada baslık 200 TLm Düğün,Nisan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.sayfada)00 TLm Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Gösteri.2 Kader;Bedenî,fiziki sağlamlığım kaybetme.3 Alil;Yabancı.4 Karışık renkli;Serbest güreşte bir oyun.S Tersi genişlik;Ayı evi;Tersi bir kürk hayvanı.6 Arzulanan bir çeyln olmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralrk 20 Ocak] Bugün kuracağınız plânlar yürüyebilir.Yıldızların iyi bir tesiri var.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Uzak bir zamana ait bir tasavvurunuz var.Bugün onun üzerinde düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • ISTANBUL ü Orta Dalga 423 metre 7.30 7.45 8.00 fi.30 9.00 9.20 10.00 12.00 12.30 12.50 13.00 13.15 13.30 13.50 Açılış Kısa haberler Saz eserleri Hafif müzik Haberler Salon orkestraları tstanbulun sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • SİYAH LALELER WB&.Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM EMM Galata voyvodasının da,Beyoğlu voyvodasının da konaklarını yağma ettiler Ağabey.Konaktaki paraları Pataronanın emri ile hristiyan mahalleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1964
  • E3H İnaudi'nin masasında her gece çalgılı gazinoların gözbebeği sayılan bir adam daha otururdu:İpnotizmacı Pikman.Onu,talebcliğimdenberi tanıyordum.Gösteri yapmak üzere gittiği her gehire sadık yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • 10 İZMİR SÜİKASTIHIH Hİ(BİR YÎRDE YAYIHLAHMAMI5 VESİKALARI Gazi Paşa anun Ölüm cezasına çarpılanlar daha i ve idamdan evvel kendilerine bir ayrı ayrı diyecekleri olup olmadığı sorulmuştu SAVUNMALAR,12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • VİPER SÜRPRİZİ1 NEDİR?APARTMANINDIR İEVMİDİR EŞYA PIYANGOSUMUDUR ŞEYAHATMİOİR HER ŞİŞEDE BİR İKRAMİYEMİDİR ı Doğru tahmin edenler I' arasında çekilecek kur'ada 9 kişiye para ikramiyeleri I Kişiye 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Aşağıda cinsleri yazılı otolar kapalı zarfla teklif alma usulü ile satılacaktır.Markası Modeli Muh.bedeli Muvak.teminatı Buick 1952 7.000.350.Oldsmobil 1952 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • İLÂN 1st.7.İcra Memurluğundan 63/6487 Teknik bakımdan tesisatın icrasına telefon idaresince müsaade edildiği ve normal devirlerde olduğu gibi bilcümle tesisat masrafları müşteriye ait olmak üzere Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • Kütahya Valiliğinden 7201 sayılı kanun gereğince ilânen tebliğ:Tavşanlı kaza merkezinde müteahhit Ali Acar tarafından yapılan ilkokul binasınm müteahhit muvacehesinde yapılan geçici kabulünde görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • MATBUA BASTIRILACAK 1 Bankamız ihtiyacı olan matbualar kapalı zarfla teklif almak suretiyle bastırılacaktır.2 Taliplerin şartname ve numuneleri görmek üzere T.C.Ziraat Bankası Galata Şubesi Levazım se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • İSTANBUL HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.L.40.691.keşif bedelli Sirkeci Garı yanında yaptırılacak ahşap bilet satış gişeleri inşaatı eksiltmeye konmuştur.Eksiltme,16 Mart 1964 Pazartesi günü saat 11.00 de İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden Güreş Minderi Yaptırılacaktır 1 Güreş Federasyonu için 14)adet güreş minderi kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur.2 Minderlerin şartnamesi ve kullanılacak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1964
  • İSTANBUL T E l E F O N 2/4î 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE sahibinden satılık 4 odalı kat.parke,gömme banyo 120 m2 hastalık sebebiyle 77.000 acele satılık.47 64 60 KÜÇÜK Bebekte satılık köşk 9-12 arışı.22 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • MİKROFON YANKILARI Gene o mesele DEĞDİĞİ yeri ürperten damlalar dondurucu poyrazla savruluyor.Karanlık kış günü Tepebaşı'nın tenhalığında garip bir görüntü:Dram Tiyatrosunun giriş kapısından yukarı uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • I AMERİKAN KIZ KOLEJİ 1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL İ1964 1965 ders yılı için Lise ve Orta bölümlerine öğrenci nam-m zet kaydına başlanmıştır.Kayıtların 18 Mayıs 1964 tarihine kadar devam edeceği ve 18 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • TCDD İŞLETMESİ Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Elektrojen Gurubu Alınacak 1.Dahilden veya hariçten teklifalma suretiyle 65 adet elektrojen gurubu alınacaktır.2.Tekliflerin en geç 31/3/1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne asistanlar alınacaktır.1.İsteklilerin,yüksek öğrenimlerini pekiyi veya iyi derece ile başarmış olmaları,bilimse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • I Tıhukal*.Mena*« H»n 69 iftmui,TÜKENMEZ KALEMLERİ jf» ŞEFFAF GÖVDE ^TbÜYÜK HAZNE 9+UZUN ÖMÜR İLANCILIK 6994 3214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • wkese burmak Traş bıçağı yüzünüzü okşar gibi traş eder!Sert sakal için 0,08 m/m kullanınız.HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAĞI AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR.İLANCILIK 87G9 3213
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • MÜTERCİM ALINACAKTIR Tükriye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden İngilizce ticarî lisana bihakkın vâkıf eleman alınacaktır.Ayrıca Fransızca bilenler tercih olunur.İsteklilerin İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cadı Kazanı m.Demongeot F.EMEK Tel:44 84 39)Exodus p.Newman R.tt İNCİ Tel:48 45 95)Saskın Baba A.Işık.KERVAN Sisli Tel:48 04 23)Billur Köşk O.Arsoy.KONAK Tel:48 2e 06)Arka S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • AKSARAY KUÇUK OPERADA DİLEKÇE Komedi Eser:ÇETİN ALTAN Gelecek oyun KOÇERO Komedi 3 Perde ABDURRAHMAN PALAY ve arkadaşları Tel:21 57 22 NEŞE YULAÇ MİLLİYET 3242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • 12 Mart Perşembeden itibaren 21.15 de Asteğmen Eğmen KOMEDİ 3 PERDE 5«hnes7 Yazan:Pierre Gripari Çeviren:Aygen Törüner Sahneye koyan:Çetin Köroğlu Oynayanlar:Esin Avcı Çetin Köroğlu Kartal Tibet Teoma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • t^atfli Cannes Festivali,29 Nisan.gecesi,yarışma dışı olarak gösterilen «Roma İmparatorluğunun Çöküşü' adlı tavilıî süper-prodüksiyonla açılacak.Başrollerini Sophia Loren,Stephen Boy ve Alec Quincss t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • Şehir TiyalroEanmn 50 nci yılı kullanacak İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 50 nci kuruluş yılı kutlanacaktır.Şehir Tiyatrolarının faaliyete geçmesinden bu yana geçen süre 50 yıl olmuştur.Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • Aznavour'un biletleri Erivan'da kapışıldı ERİVAN,AA.Ermeni asıllı Fransız şarkıcısı Charles Aznavour,geçen Cuma günü Erivan'a gelmiş ve Sovyet Ermenistanının başkenti olan bu şehirde satılmadık tek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • Buca cezaevinde mahkûmların temsil ettiği Hamlet isimli piyeste mezarlık sahnesi.Elinde kuru kafa tutan İsmet Eriç'tirizmir,esen KAFTAN bildiriyor HARBİYE cinayetinden 14 yıla mahkûm ismet Eriç,önceki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • İnşaat Yüksek Mühendisi Aranıyor Etibank Anbarlı Elektrik Santralı İnşaatında istihdam edilmek üzere İngilizce bilen,şantiye tecrübesi olan ve 35 yasını geçmemiş bir İnşaat Yüksek Mühendisine ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1964
  • EPEL 6 1/4 TONLUK KAMYON VE DAMPERLERİ HER YOLA,HER İŞE EN UYGUN YÜKSEK ÇEKİŞ KABİLİYETİ ZENGİN EVSAFLI TEVFİK YILMAZ Jarlaba?ı cad.62 Beyoğlu-Istanbul.44 03 01-49 36 29 BASIN 2827'» 3209
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • Mandy,dâva açacağım t Başiarafı Birincide arkı da ne müstehcen bir kelime ve ıe de ahlâk dışı cümleler mevcut delildir.Bu kararı alanların beni dinle-'neden ezbere hareket ettikleri de banian kolayca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • MÜTTEFİKLERE İHTARDA BULUNDUK t Bııştarajı Birincide kuvvetlerinin pasif kaldığını bildirmiştir.Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında Kıbrıstaki son olaylar ele alınmış ve «Durumun son derece endişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • VEFAT Merhum Refia hanım ve Mehmet bevin oğulları.Hafize İnan hanımın yeğeni,Fatma Kuntay'ın ağabeyi.Necati Kuntay'ın kayınbiraderi,A.Künay'ın esi,İzmir Tekel Şarap ve İspirto Fabrikaları Müdürlüsünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • TÜRKEŞ'in YENİDEN ifadesi alınacak ANKARA,AA.Gizil cemiyet kurdukları iddiasıyle haklarında takibat açılan 14lerden emekli Kurmay Albay Alpaslan Türkeş'in Ankara Sorgu Hâkimlipince yeniden ifadesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • İhracatın tek ele alınacağı yalanlandı ANKARA,AA.Ticaret Bakanlığı dün bir bildiri yayınlayarak,hükümetin ithalât ve ilıracatı kendi elinde toplayacağını dair yayılan haberleri yalanlamıştır.Bildiride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • VEFAT Merhum Yanyalı Şeyh Lütfü kerimesi,merhum Mehmet Gürel'ln esi,tüccardan Faik Lütfü Soyay'ın kızkardesi.Maliye Bakanlığı Bas Hesap Uzmanı Aziz Gürel ve Türkiye Garanti Bankası Bandırma Şubesi Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • ÖLÜM Arısoy.Korur.Aksuna.Baran aileleri sevgili oğulları SERMET ARISOYun 9 Mart 1964 Pazartesi günü vefat ettiğini ve cenazesinin 10 Mart 1964 günü ikindi namazından sonra Hacıbavram Camiinden kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • VEFAT Merhum İsmail Evrenberk ve merhume Saadet Evrenberk kızı,merhum Rag ip Evrenberk eşi,Nedret Berker'in sevgili annesi,Ayhan Berker'in kayınvalidesi ve Müge Berker'in sevgili anneannesi,Nezahat Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • M A Ç Sıra No.1 6 8 11 13 MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR 13 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 1 Numaran Takım O Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • Y.T.P.REFORMLARA t Baştarafı Birincide mele nasıl yardım edebiliriz?demi»,«Tasarılarda değişiklik yapılması,C.K.M.P.nin görüşlerine uygun hale getirilmesi halinde tasarılara müsbet oy verebileceklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • ESKİŞEHİR T t Baştarafı Birincid* men sularla kaplanmıştır.Şehir içinde ve dışında sular ortasında mahsur kalan halkı kurtarmak için Hava Kuvvetleri helikopterleri görevlendirilmiştir.Su baskınına uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • 10 MİLYON LİRALIK NAYLON FATURA DAHA ELE GEÇİRİLDİ Sort günlerde piyasaya sürülmüş olaft naylon faturalardan,dün de 200 den fazla ele geçirilmiştir.Böylece,ilk parti yakalanan 20 milyon liralık naylon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • TÜRKİYE'DE MESKEN PROBLEMİ ANCAK 19 yılda halledilebilecek ANKARA.ÖZEL Türkiyede mesken probleminin ancak «75 metrekarelik sosyal mesken» 11c halledilebileceği,bu ölçüler içersinde isçilerin mesken ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • f f HURDA SATIŞ İLANI Çiçekdağı Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü YERKÖY 1 Çiftliğimizde mevcut 2 adet 49 moedl Fort Kamyonu ile bunlara ait kullanılmamış orijinal yedek parçalar ile 19 adet muhtelif z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • KIBRIS'TA İÇ SAVAŞ Baştarajı Birincide topu,yangın bombaları ile saldıran ve kendilerini kesif bir ateş altında tutan Rumlara karşı koyabilmek için kasabanın çarşı bölgesini terketmiş ve gerideki mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • MERİNOS KUMAŞI SATIŞI Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mamulü muhtelif tipte top ve parça hâlinde kumaşlar,şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır Tekliflerin en geç 23/3/1964 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • «AKŞAM» la Toplu Sözleşme imzalandı Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Akçam Gazetesi arasında dün Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.Bu.basın âleminde Cumhuriyet,Milliyet ve Son Havadis gazetelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • Aydemir'in durumu yarın Senato'da görüşülecek ANKARA,ÖZEL 20-21 Mayıs olayları mahkumlarından Talât Aydemir ve arkadaşlarının durumu yarın Cumhuriyet Senatosunda ele alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • POLATLI CANAVARLARI Nişanlı iki Alman turistini öldüren Cafer Güler ile Zeki Özalp ölüm cezalarının tashihini istemişler ve bu yolda Senatoya müracaat etmişlerdir.Senatoda yarın bu istem görüşülerek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1964
  • AMERİKA BERLIN KANALDAN KAÇIŞ Walter Scliwucliow adında 22 yasındaki bir Doğu Almanyalı,tel örtüleri astıktan sonra,buzlu bir kanal'ı yüzerek Batı Berlin'e sığınabildi,Genç makinist,karaya çıktıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.03.1964
  • F.Bahçe G.Saray basketbol maçı Pazar günü İstanbul Basketbol Ligi Pazar günü saat 20 de Spor Sarayında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı İle sona erecektir.Bu maç aynı zamanda İstanbul Şampiyonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • Voleybol ligi bitiyor İstanbul Voleybol Birincilikleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak su müsabakalarla sona erecektir:Beykoz Darüşşafaka,Beşiktaş Î.T.Ü.Rasimpaşa Fenerbahçe,Bakırköy Beyogluspor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • Hakkı Yeten "Kimin şampiyon olacağı belli olmaz,dedi Melchior ve Usımğlu göreve devam edecek.Adanır kursa gönderiliyor HAKKI YETEN Tekrar Başkan YENİ Beşiktaş İdare Heyeti,bugün toplanarak vazife taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • SPOR-TOTO Tahmin Cetveli i BUGÜN% Sayfâdâdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • Galatasaray ve Beşiktaş,büyük maç için hazırlığa başladı 22 Mart Pazar ruhu Mithatpaşa Stadyomunda oynanacak Galatasaray Beşiktaş millî lig maçı ile ilgili olarak konuşan her iki kulüp idarecileri:«Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • tC A$l Vı'Vfe£*ğfr/5£Y7WlN gflCAĞiMı BULDUĞUNU V^D»!ÎKf TAKIM ^UHNıMCE Sev/ıNJDıLSe A karşiuaşiyöruz DıVe!İMA 6Uf2SASR t L OA(B)rM4çıMDA HA e/M VtfKTu,BfeDİİOÜKVARDJ I AA IHI_m.H#_B_I_II_I_j I I I Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • 13 maçı 29 kişi bildi ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun ylrmidokuzuncu haftasına ait birinci tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı 29 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait miktarlar şöyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • A.Millîler Âlmanyada kampa davet olundu Ali İhsan'ın Avrupa Karması için aday gösterilmesi muhtemel v r%ATI Almanya Futbol Feğ£*?derasyonu,Millî Takımımızı Dünya Kupası hazırlıkları için Almanya'ya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • MTK,TEL AVİV'DE İSRAİL KARMASI İLE OYNUYOR Y.PORAT Tel-AvivMen bildiriyor Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa Galrplerindeki rakibi MTK bugün Tel-Aviv'de muhtemelen İsrail milli takım kadrosu ile karşılaşacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • Olimpiyat elemeleri için yarın İtalya ile oynuyoruz AMATÖR MİLLÎLERİMİ Sahaların karla kaplı olması sebebiyle maçın Napoli'ye alınması ihtimali var.italyan takımı da Bergamo'ya geldi Yarın İtalyan ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • Ordu Spor Bürosu Başkanı ürgen dün ümitli konuştu Ürgen,"Şenol ve Birol'un en geç 20-21 Mart'ta Ordu kampında olması gereklidir dedi.Altmordu maçının da tehiri isteniyor P/TUT Riirncnı R3c.Viyana'da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.03.1964
  • 3 üncü MACA 9 GÜH KALA ŞEVKİ ÜRGEN Fenerbahçe futbol takımı,MTK maçı hazırlıklarına dünden itibaren başlamıştır.Resimde,Sarı Lacivertli futbolcular koşu sırasında görülmektedir,[HÜSEYİN KIRÇ ALI] Yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor