Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Kürfçülük sanıkları İstanbul'a getirildi Kürtçülük suçundan sanık 20 kişidün Ankara'dan şehrimize gönderilmiştir.Sıkı emniyet tedbiri altında spvkedilen sanıklar Askerî Cezaevine teslim edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • DURUM I Gericilikle mücadele 4 mm YILDIR başıboş bırakılan aşırı sağ cereyanların,yur-I 3 dumuzda gittikçe tehlikeli hal alan bir gericilik hareketi yarattığı anlaşılmıştır.Bugüne kadar sadece aşırı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Ders kitapları öğrencinin anlıyacağı hâle getiriliyor Milli Eğitim Bakanı İbrahim öktem,«Okul kitaplarının öğrenciler tarafından anlaşılır hale gelmesi için çalışıldığını,yardımcı ders kitapları sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Yüksek Askerî Sûra olağanüstü toplanıyor ANKARA,ÖZEL Yüksek Askerî Sûra 9 Mart Pazart»»£'.günü Başbakan İnönü'nün başkanlığında,«Olağanüstü» toplanacaktır.Toplantı 3 gün devam edecektir.Toplantıda şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Almanya'daki Türk işçilerine komünist propagandası yapılıyor BONN,özel Muhabiı'mlz ORSAN ÖYME N den Batı Alman Sosyal Gençlik Teşkilâtı.Almanyadaki Türk işçilerine komünist propagandası yapılmakta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Üzer "Gecekondu dâvası 1976 da halledilecek,dedi I MAR İskân Bakanı Ce-I I lâlettin Üzer «Gece-1 kondu dâvası 1976 yılın-I ğ da halledilmiş olacaktır» de-1 mistir.Bakan,bunu söylerken i gecekondu mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • rah öldügeçti tahtında bulunan Kralın pıhtılaşma sebep oldu 17 seneden beri Yunan ölümüne damarlarındaki ATİNA,AJANSLAR' j|Q j| ^T YILINDANBERİ Yufyif/nanistan tahtının sahibi olan Kral Pol,dün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • ATİNA'DA YENİ NÜMAYİŞLER ATİNA,A.P.A.A.Atina'da dün Amerika ve İngiltere aleyhinde yeni nümayişler olmuştur.Nümayişçiler bağırıp çağırmışlar ve yumruklarını sallamışlardır.Gösterilere 5000 kadar genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Bavyera Radyosu,Türk tezine hak verdi MÜNİH,özel Muhabirimiz MUSTAFA EKREM AYDIN'dan Bavyera radyosu Kıbnstaki hakikî durum ile Türkiyenln bu husustaki politikası hakkında uzun süren çok mühim bir yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • BİR KİŞİ UÇTU Amerikan Hava Kuvvetlerine nağlı bir uçak,Knoxkapılarındau biri açılmış,kapı önünde duran bir er boşluğa uçmuştur.Mürettebattan bir başka şalus kapı yanındaki İncire sarılmak suretiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Nişanlanan kız okuldan çıkarıldı CAHİT ÜZEN İstanbul Kız Lisesi orta kısım 3-B sınıfı öğrencilerinden T.A.«Nişanlandığı için" tasdikname ile okuldan uzaklaştırılmıştır.Yapılan tahkikatta 16 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Müftüler uyarılıyor Maras Valisi,bütün din adamlarını toplayarak irtica,yıkıcı cereyanlara karsı uyanık olmalarını istedi MARAŞ,A.A.L Müftülüğünde bütün din I adamlarını toplayan Maraş Valisi Ahmet Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • GERİCİ VÂÎZLERİN KONUŞMALARI KONTROL ALTLNA ALINACAK GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Kalbur saman içinde Eski zaman medresesinde bir tekerleme var:Seriatte su senindir bu benim.Tarikatta hem senindir hem benim.Hakikatte ne senindir,ne benim.Ve yine bir eski zaman düşünürü söyle diyor:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Menemencioğlu «Barış Ordusu yeterli değildir» dedi Türkiye'nin Washington Büyük Elçisi Turgut Menenemencioğlu yaptığı basın toplantısında hâlen Kıbrıs'ta sulhu koruyan kuvvetin yeterli olmadığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • I İLHAN DEMffiEL] Ç A 71 I PPOTPÇTO A5lk *hsanl e ka"sı Gtillüşah ve oğulları Ga-^**^LI rRV' I CO IW rip şehrimize gelerek dün ellerinde dövizler olduğu halde Hilton oteli önüne gitmişler ve İngiliz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • TÜRKÇE ve EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ Edebiyatla uzaktan yakından ilgilenen herkesin öğrenmek İstediği soruların cevabını en mükemmel şekilde orneklerivle anlatmaktadır.GÖRGV ANSİKLOPEDİSİ Hazırlıyanlar:N.Sudi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • Başbakan,Makarios' un iddialarına karşı «Herkes kendine göre konuşuyor» dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyinde kabul edilen 5'li tasarının «Türkiye'nin Ada'ya müdahale et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • General Gyani Barış Ordusu Komutanı oldu Türkiye,Yugoslavya'nın Adaya asker göndermesini istemediğini açıkladı.İngiliz Generali Carver,Gyani'nin yardımcılığına getirildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER New York)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1964
  • GENEL SEKRETERİ U THANT BARIŞ ORDUSU VE BİR ARABULUCU TESBÎTİ İÇİN ÇALIŞIRKEN F GENÇLERİ TALİMİ YAPIYOR Konseyde 5 li teklif kabul ediliyor,solda el kaldıran)Rus delegesidir.14* A#X * ±Â İki Turk öldv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Siyasî Dernekler ve Partiler tasarıs GAYELERİ siyasî olan derneklerin kurulabileceği ilk defa Medenî Kanunun 53 üncü maddesinden anlaşılmaktadır.1938 yılında kabul edilen 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Takdirname azilnâme tm.m KASIM km;MrM Çarşamba Bele-diye tabsil memuru Aydemir Nail Altaylı,Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgut Coş im/alı bir va/ı alır.Baslığı TAK-DİRNAME,olan razıda aynen söyle den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Lokomobil aranıyor Bir şirket tarafından kiralık Lokomobil aranıyor.Müracaat:Tel:48 46 13 l İLANCILIK:8950 3085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • ELÎM BİR ZİYA Merhum Kemal Bey ve Nazlı Köymen'in oğulları Şemsicihan Köymen'in zevci,Nezihe Köymen'in babası,Maçka Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Çapa Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden,Mobil O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • SEKRETER ARANIYOR Makinede serî ve temjz yazabilen,otuz ilâ kırk yaş)arında tecrübeli,ciddi bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.Lisan bilenler tercih olunur.Müracaatların yazılı olarak:ilbay Ticaret AŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Cep Takvimi,Ajanda ve Derece Yaptırılacaktır TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI Genel Müdürlüğünden Bankamızın 1965 yılı için yaptıraca'ğı 350.000 adet cep tak vimi,12.000 adet ajanda ve 50.000 adet duvar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • İstanbul Sular İdaresinden Tebliğ Olunur:8.3.1964 Pazar günü saat 8-16 arası İ.E.T.T.İdaresince Kâğıthane muhavvile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyle elektrik cereyanı kesileceğinden şehrin Rume
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Şimdi alınış.MEVSİM SONU DOLAYISİYLE kâr yok 2 Mart-25 Mart tarihleri arasında 20 GÜN İÇİN yalnız ÇANTA-ELDİVEN-ŞEMSİYE KADIN-ERKEK TUHAFİYE OYUNCAK ve ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ALIŞ FİATINA NOT:Kredi ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Fabrikamızın kıymetli Malî Müşaviri ve mesaî arkadaşımız AVUKAT SUAT BAŞAR Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 8 Mart 1964 Pazar günü öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • pi^ WW i nı» B—ÇOK ACI BİR KAYIP Halkalı Ziraat Mektebi eski Rektörü merhum Faik Başar ve meıhume Rukiye Başar'ın oğlu,Selma Başar'ın eşi,Mürvet ve Rukiye Başar'ın çok sevgili babaları,merhum Vedat B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • DENİZCİLİK POLİTİKASI BEĞENİLMİYOR T.M.M.O.B.Gemi Makineleri İsletme Mühendisleri Odası V.Genel Kurul toplantısında delegeler Deniz Ticaret Fı'omuzun durumuna temasla denizcilik politikamızı şiddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • GREV YAPAN İSÇİLERE YARDIM EDİLİYOR ÜÇ haftaya yakın bir sineden beri greve devam eden Eyüp Kontrplâk iş-çilerine çeşitli işkolunda kurulu sendi-kalar tarafından 10 bin liraya yakın paj ra yardımı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • İLAN İstanbul Asliye 15.Hukuk Hâkimliğinden 963/33 Sultana Modakt Aleksandros Modaki Kosanctru "Kokinl va AvramaiU Mctda,ki Ura,fın^an dâvâlılar Fatma Hamiyet w Safiye 'İYzel ak'.vhTerTn'e "acılan tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • I.ü;i-V-Istanbul 9 uncu Aslîye Hukuk Hâkimliğinden Dosya No:1963'468 İstanbul Muhakemât Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Feridiye No:17 de oturmakta iken ikametgâhı meçhul kalan Pirekyas kızı Diruhi Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • *V%AV\BEYAZ VE KAŞAR J Kurumumuz ordu pazarları için Edirne tipi tam yağlı tah-5 minen 70 ton beyaz peynir,30 ton kaşar peyniri alınacaktır.İsı teklilerin tekliflerini 20 Mart aksamına kadar Ankara Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • nrn*ıv*ta uıntmmtmu,m it MmmT ııhnnar*^ 'ıiortnu—Ankaradaki şaşırtıcı medyumluk olayının i^mı izahını,Türkiye Metapsişik Cemiyetinin neşir organı RUH v.IVÜE'nln Mart sayısında bulacaksınız.Yıllık Abon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Ulaştırma Bakanı memurlardan çalışma saatlerine uyulmasını istedi Ulaştırma Bakanlığı jehrimizdek!Ulaştırma müesseselerine gönderdiği tamimle is saatlerine uymaları için memurların dikkatini re^m'Stir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • PTT,ALEYHİNE ACILAN DÂVALARI KAYBEDİYOR PTT İdaresinin abonelerinden haksız olarak aldü»ı anlaşılan hat ve bakım ücreti için açılan dâvalar abone lehine sonuçlanmaktadır.Bu dâvalardan 14.Asliye Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • ıııımımımrıı;BURASI DAĞBAŞI DEĞİLDİR KARŞIMDA genç bir kadm ağlıyor.Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat Öğretmeni kendisi.Gözlerinden iplik iplik yaşlar süzülüyor:Babam,diyor katlın,zavallı babam,ihtiyar ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Pirinç ve yumurta fiatları düşüyor İSTANBUL Ticaret Borsası mistir.Borsadaki satış sek seviyelerini az güller Borsa'daki Hatların aksine,yeni mal «eliminin başli.dığı bâzı maddelerde fiatların gerilem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Fındık Pool'una Kredilerde güçlük belirdiğini söyleyen Pool Baskanı«Durum düzeltilecek»dedi r* İHRACATÇI firmanın kurduğu «Fındık Pool u» jf na katılmak İçin verilen süre önceki gün sona ermiştir.Pool
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1964
  • Tiftikte dıs I alivre satış 10 Marda başlıyor.STANBUL Tiftik I İhracatçıları liir ligi «di?alivre tiftik saîışlarına 10 Mart Salı gününden itibaren izin veril meşini» kararlaştırmış tır.Satışlarda «bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • VANILYALI ARI PİRİNÇ UNLARI HİNDİSTAN CEVİZLİ ARI NİŞASTALARI İLE MUHALLEBİ,KREMA VE TATLILARINIZ DAHA LEZZETLİ VE BESLEYİCİ OLUR.MİLLİYET 3080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Bir bakkal,öğretmeni tabancayla kovaladı SAKARYA.ÖZEL Memnuniye köyü ilkokulu başöğretmeni Mehmet Bereketli dün borcunu ödemediği köy bakkalı Ragıp Derinbay tarafından tabanca ile köy meydanında 300 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • AKBANK GALATA ŞUBESİ 9 Mart 1964 Pazartesi günUnden itibaren Karaköy meydanındaki yeni binasında HİZMETİNİZDEDİR Bu şubede hesap açtıranlara HUSUSİ ÇEKİLİŞ 1 Kişiye Nişantaşında Lüks apartman dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • ABPilUANBAlBEV,TARZAN Ki.^ÎÎ^İHı2.İTVüZliittfc MUBA^HZf jN^iSTEWEi^ LEH?VARIM Biti.SEMAVAMD-ÜSIAR1 ÇOK ÖİKENPtei flfclMİİÜlTlU SAttRURJiM ORttVASMW».5A6ARÛ9.U Kft.SittR.SONRA PORTAWWBJ MüNA rEÇEREMK-L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • 26 Nisan 5 Mayıs 1964 600.000 metrekare saha üzerinde 5.700 Alman ve diğer memleketler fabrikasının iştirakile dünya çapında fuar HER TÜRLÜ İSTİHSAL VE İSTİHLÂK MALZEMESİ Malûmat ve broşürler için Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • İnşaat Yüksek Mühendisi Aranıyor Etibank Anbarlı Elektrik Santralı İnşaatında istihdam edilmek üzere İngilizce bilen,şantiye tecrübesi olan ve 35 yasını geçmemiş bir İnşaat Yüksek Mühendisine ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • BİR YAŞINDA Doğduğu zaman babası ölmüştü.Annesi ona hiç bir zaman iyi bir anne olmadı.Dört yaşındayken başka bir erkekle evlendi.Oswald ömrü boyunca anne şefkatini arzulamıştı.BEŞ YAŞINDA Annesinin ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Aldım Kullandım.Beğendim.TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder hakiki "JOB" açjık altın rengindedir İLANCILIK 87G9 3064
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • YÂRIN HAYA HÂSIL OLACAK?Yurdumuz kuzey ve güneyde bulunan basınçların etkisi altına girecektir.Bu durumda:Marmara,Ege ve Orta Karadeniz bölgelerimiz bulutlu ve çok bulutlu geçecek,doğu ve keşişleme yö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Illlilıll ENKIZISYON GEÇEN gün bir gazete Erzurumdan aldığı bir habere göre Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı deneme çiftliğine mal edilmek üzere İsviçre'den yüz bin liraya alınan 16 inekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Kızkardeşine gelinlik götüren bir kadın yolda öldürüldü ANTALYA,ÖZEL Duralller köyünden 23 yasında Şerife Gök.yakında evlenecek olan kızkardeşine gelinlik elbise aldıktan sonra şehirden köyüne dönerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Tokyo'da 150 bin liralık pırlanta kayboldu!TOKYO,A.A.Tokyo Milletlerarası Hava Alanında altı milyon yen yaklaşık olarak 150.000 Türk lirası)kıymetinde pırlanta kaybolmuşturisrail'den Tokyo'daki bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Üç köyde keçi nesli dört yılda tüketilecek TARSUS.AA.Tarsus Kaymakamlığı tarafından yapılan bir ankete göre Hamzalı,Ballıca ve Hektağ köylerinde keçi nesli tüketimi ancak 4 yılda tamamlanabilecektir.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • «B.B.oyuncakları birincilik kazandı Üçüncü Milletlerarası Oyuncak Sergi.6İ bu yıl büyük İlgi görmüştür.Sergide teshir edilen oyuncaklar arasında en fazla İlgiyi sinema artistlerinin modelleri toplamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Fransızlar fazla et yiyorlar Fransızlar gün geçtikçe daha fazla et yemeğe başlamışlardır.Fransız İstatistik İdaresi tarafından yayınlanan son raporlardan anlaşıldığına «öre,1963 yilı İçinde Fransızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1964
  • Ruslar hesabına casusluk yapan H.Adıgüzel Türkiye'ye dönmek istemiyor MÜNİH,özel Muhabirimiz M.E.AYDIN' DAN Çalışmak üzere geldiği Almanyada,Sovyetler hesabına casusluğa teşebbüs ederken yakalanıp 9 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • IlPlllllilIllP 1 DİK AUTiMiZDA Çı'NltJ LERÛM AAUAZ ZAAA Bı'R Ro HCETT I ÜSSÜ VAR.FA.KAT BU BİZlML-E^ GELMENE BıR MA.Mf TE'ŞtCiL ETMEZ i Ki neden Bura da kalmak voksun BAZl BALIKÇILAR BEN(*t BuRAVA,GE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • ANXCAMlNk SERVETİNE caw,'Ş.VuilVu iSTEfwivEN BİRİSİ BuuuNABtl-iJÇ.İOŞE SAUNAS,ROp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • ALLAHLIK*Aİİ BE* Sit VERİNİZDE BEKİ Ol—OOGOOcauNi^ VAŞADIĞIKA ^İŞ/VSAN EDERDİM ONU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • £g OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Tatlı bir haber bütün can sıkıntınızı dağıtacak.&h KOVA BURCU 121 Ocak 19 SubatJ Hatalı bir adım atan bir yakınınızın yüzünden sizin de basınız derde girebilir,dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • SOLDAN SACA:1 Yaltaklanma.2 Bir yerin ileri gelenleri;Tersi bir kanatlı hayvan.3 Bir içki;Buhar.4 ödeme;Yerine koyma.5 Bir »ayı;Tersi bir renk.6 En fazla;Tersi bir hayvan.7 Merkez;Bir memuru sucundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3,4,0 inci tayfalarda ^nttmi 40 TL.3 Aylıkı' 22 TL.8.7 net sayfalarda santimi 35 TL.6 Aylıkı 40 TL.Yıllıkı 78 TLto 200 TL.Yabancı memlem DU£Un,Nisan.Nlkâb.Vefat ve Teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • Milliyet Oaıetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN 1 Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET CüLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • Hlert Cumartesi Rumi 13W 7 137» Şevval MART Şubat aa 19 6 4 23 VAKİT VASATİ EZANİ GUnet 6.23 12.18 o£le 12.25 ti.19 İkindi 15.3B W.33 Aksanı lb.07 12.00 Yattı 19.37 1.30 tmsâk 4.42 10.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • ı&s&ss ISTANBUL Orta Dalga 428 matra j 7.30 8.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 12.00 12.30 12.50 13.00 13.10 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 15.00 15.05 15.10 15.30 16.30 17.30 17.57 18.00 19.00 19.30 19.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • illlilliiiiil "¦'SAN O KADAR MAZ.lK.I_AKtDu Câı Bı'C OVUNJUN BAİ ŞaC'S^lik:vCJzLırsı-OEKI ÜÇ SÜKlDe SdHKlEOEN KAi-tÇ.1 V ASlNı HUZME.DEAAtVoR—S Al-OiR.V\A V\ARy.&4HME HAXATIM» DA BÖvı_E ^HX LEV OE VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • SİYAt Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKÎ YEŞİM DEK3 Bugün üçüncü gün oldu.Vallalı gözlerim,le gördüm.Dün geceyi sarayda geçirmiştim.Sabaha kadar gözümüze bir katre uyku girmedi.Biz vezir ile Arz Ağalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1964
  • EMİ Halbuki Tann'nın ve tabiatın harikulade mucizeleri karşısında düşünen,idrâk eden birer varlık olarak varlığın sırrına ermek çok daha güzel değil mi?Neşeyi tebessümden,üzüntüyü de gözyaşından ayırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Aşağıda cinsleri yazılı otolar kapalı zarfla teklif alma usulü ile satılacaktır.Markası Modeli Mtılı.bedeli Muvak.teminatı Buick 1952 7.000.350.Oldsmobil 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • SATILIK EMLAK ÇHTEHAVUZLAR Bağdat Caddesinde kaloriferli,bahçeli daire 242,6 Tel.55 35 06 KADDCÖYÜN muhtelif yerlerinde Mustal'a Kemal Ekşi tarafından inşa edilen lüks 4-5 odalı daireler,3 odalı müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • Tam konforlu kaloriferli ala APARTMAN DAİRELERİ I a m râiH YABISl 48 SITLE SATILIKTIR Daire fiatları:40.000 ilâ 60.000 Lira Müracaat ve adres:Aksaray Selçuk Sultan Camii yanı Selçuk Palas REKLAMCILIK:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • ATATÜRK U ÖLDÜRMEK İSTEMİŞLERDİ m İZMİR SUİKÂSTINIH Hİ(BİR Y2RDE YAYINLANMAMIJ VESİKALARI 15 KİŞİ ÖLÜM Eski iaşe Nâzın Kemal beyle Kara Kemal)eski Ankara kayıplara karıştıkları için haklarındaki idam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • İst.Asliye 8 inci Hukuk Hâkimliğinden 962 248 Hazine tarafından Fatih,Şeyh Resmî Mahallesi Fatih caddesi eski 9 yeni 11 sayılı gayrimenkul sahipleri Ali oğlu Hüseyin ile karısı Hafız Süleyman kızı Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1964
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Kartal İcra Memurluğundan 1962/454 İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilmiş bulunan ve Kartal,Küçükyalı,Karakaş yalısı mevkiinde kâin tapunun 23 sahife,54 ada,3 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • TANJU GÜRSU'YU KARAKOL KARAKOL DOLAŞTIRDILAR!Hırsızlık iddiasiyle posta edilen genç aktör derdini anlafıncaya kadar bir hayli ter döktü TUıNCA AKSOY GEÇENLERDE sabah sabah Tanju Gürsu'yu apar topar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • DÜNYANIN EN MÜKEMMEL OTOROT Koli Ştı.Taksim Topçu Cad.Na 8'11 Tel:47 7388 Telg.Kolektör İstanbul ANKARA' d* ı CÜR TİCARET Ltd.ŞlL Bankalar Cad.14 Tel:11 41 Su İZMİR' de:ŞENOCAK möttıami Anafartalar Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Satılık Geniş Yıkama Makinesi 1 adet paslanmaz saçtan,kauçuk ruleli ve 2 vitesli GENİŞ YIKAMA MAKİNESİ satılıktır.Müracaat Tel.47 56 37-48 4021 MİLLİYET 3059
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • TURK PIRELLI LASTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde izmit'teki Fabrikamız Teknik Servislerinde çalışmak üzere genç elemanlar,Tecrübe sahibi olmaları zaruri değildir)aranmaktadır.ŞART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Istanbul Sanayi Odasından Anlaşmalı memleketler Romanya menşeli 28.17.10 tarifeli Sud Kostik maddesinden 18.000,lık tahsis mevcuttur.Tevziat kapasite ve fiilî sarfiyat üzerinden yapılacaktır.Ihtiyaçlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • musiki İdil'imiz LEİNSDORF,Monteux glbl dev şeflerin idaresi altında,Türklüğün şerefini koruyan,çaldığı Prokofieff ile Ruslara kendi müziklerini en sahih bir şekilde tanıtan İdil'i yine dinlemenin key
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kaptanın İntikamı G.Cooper Rt EMEK Tel:44 84 39)Exodus p.Newman R.î.İNCİ Tel:48 43 95)Saskın Baba A.Işık.KERVAN Sisli Tel:48 04 53)t KUkreyen Fare J.Seberg H.t.KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • «TÜRK FİLMCİLİĞİ NEREYE GİDİYOR?Sinema eleştirmecisi Çetin özkırım yarınki Pazar günü saat 16 da Kadıköy Lozan Kulübünde «Türk filmciliği nereye gidiyor?mevzulu bir Itoaleraıu verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Judy Garland 20 defa intihara kalkışmış CALIFORNIA,A.A.Birbirinden ayrı yaşayan sinema yıldızı Judy Garland ile eşinin,çocuklarının hangisinde kalacağına karar verecek olan mahkeme huzurunda şahitlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Galatasaray Lisesi iki lemsi!birden verecek Her sene olduğu gibi bu yıl da Galatasaray Lisesi Tiyatro Kulübü,tamamen kendi İmkânlarıyla İki yeni eser daha sahneye koymuştur.7 ve 8 Mart günleri matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Uz Taylor,E.Fisher resmen boşandılar MEKSİKA,A.A.Film yıldızı Elizabeth Taylor,şarkıcı Eddie Flsher'den dün boşanmıştır.Kararı veren Meksikalı hâkim Arcadio Estrada,gerek Liz Taylor'un ve gerek Eddie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • Vukarki klişede kapağı görülen esere ismini veren «Saadetin Işığında» Samim Kocagöz,modern Türkiyenin Sultanlar,Paşalar ve Haremlerle ilgisi olmayan bir hayat mücadelesinde Anadolu köylüsünün kıraç to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • HAFTANIN FİL M LİR 1 «Kovum Benim» den bir saline:«Otoriter» büyük baba «hergele» diş» hitap ettiği torunlarını azarlıyor.Perdemizde u ura© KOÇUM BENİM Osman Seden yönetiminde çevrilmiş bir Kemal Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • BERGAMA TEKSTİL FABRİKASINDAN Pamuk Telefi,Üstübü,Metrelik ve Parça Bez İle Yağlı İplik ve Hurda Eşya Satılacaktır Aşağıda cins ve miktarları yazılı mallar şartnameye göre 11.3.1964 Çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • İstanbul As.2.Hukuk Mahkemesinden 963/747 Maliye Hazinesi adına İst.Muhakemat Müdürlüğü Vekili Av.Ferhunde liter tarafından açılan ve malikinin hayat ve mematı belli olmadığından Eminönü Kazgani Sadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1964
  • İstanbul Belediye Başkanlığından istanbul şehrinin Mecidiyeköy Taksim Galatasaray Tophane Karaköy Eminönü Sirkeci Beyazıt Aksaray Yenikapı arasında 11 Kim.755 m.tulunda olmak üzere bir metrepoliten ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • MALAYSİA İTALYA DEĞİŞMİYOR îtalyaiı Meclisinde muhalefetin dıs politika müzakereleri sırasında Hükümete karşı «sunduğu iki güvensizlik önergesi reddedildi.Bövlece Başbakan A.Moro'nun «Merkez-sol» Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • SKVİIAN ve AHMET SERGİN oğullarının dünyaya gelişini dost ve akrabalarına müjdelerler 1/3/1964 Sivas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • VEFAT Kulübümüz Divan Heyeti Azası,kıymetli arkadaşımız SUAT BAŞAR kalb krizi neticesinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 8 Mart 1964 Pazar günü le namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • MEVLİD Bizi ve sevenleri sonsuz acılara gaıkederek aramızdan ayrılan vefalı eşim,gelinim ve biricik annemiz NEZAHAT ODABAŞI'nın vefatının seneyi devriyesi olan 8 Mart 1904 Pazar çünü ikindi namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • TEŞEKKÜ R Aramızdan ebediyyen ayrılmış I bulunan kıymetli varlığımız Pakize PEKİNEL'in vefatı dolayısiyle,cenaze meraslnüne iştirak eden,evimize kadar bizzat gelerek veya telefon,telgraf ve mektupla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Yan BHk am mm m» BIK!K*k Mk M| Wl mm mm tmb.W Ki API ve KOi BANKASI A.Ştöüre Metlisinden Bankamız Hissedarları Umumî Heyeti aşağıdaki ruznamede yazılı işleri görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • PROPAGANDIST ALİNACAKTİR İstanbul'da ve merkez Denizli veya Aydın olmak üzere Ege Bölgesinde,çalışacak tecrübeli propagandistler alınacaktır.Asgarî lise mezunu,askerliğini yapmış ve bu işi rneslek edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • TEŞ.EKKO R E Annemiz ve teyzemiz Hatice E E Alkıs'ın taşlı kolesistit hastalı-i ameliyat etmekle kendisini E E sıhhate kavuşturan basta Gülha-jj E ne As Tıp.Akademisi Komuta-E E nı General Dr.Prof.Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Ekrem Özdenin tavzihi 28 2 964 günü yapdığım basın toplantısındaki sözlerim muhterem gazetenize yanlış aks etmişdir.Ben «Parti kurullarında ve kongralarda hükümet tenkit edilebilir.Ancak hükümetin esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • üzer Gecekondu dâvası 19 7 6 da halledilecek» dedi t Baştarafı Birincide O Belediyelerin İmar ve Fen İ erinde çalışan elemanları İrrmr,İskân Bakanlığına bağlanacaktır.Devletin ve Milletin parasına el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Bavyera Radyosu,Ti Baştarajı Birincide lerinden neşredildiği bu yayında,Alman röportajcılar Rolf ile Heinz Joachim,Kıbnslaki durumu tarafsız bir şekilde Alman dinleyicilerine aksettirerek bütün kabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Hastanelerde görevli doktorların muayenehanelerini kapatmaları isteniyor Hastahanelerde görevli muayenehane sahibi doktorların muayenehanelerini kapatarak mesailerini tamamen hastahaneye hasretmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Nişanlanan kız A Baştaraf-ı Birincide s' hilâfına annesinin zoru ile nişanlandığını,nişanlısını istemediğini,bu vüzden okuldan kaçtığını söylemiştir.KOVULDULAR Öte yandan,bir süre önce.erkek arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Almanya'deki Türk isçilerine f Baştavafı Birincide •i/i KPD de Türk isçileri arasında faaliyet göstermeğe başlamıştır.Propaganda broşürleri startlar halinde işçi yurtlarına postalanmaktadır.Teşkilatım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • 5 İMAM GİDİYOR MÜNİH,M.E.AYDIN bildiriyor Almanya-ve Belçikadaki Türk işçilerinin dinî ve ahlâki dıırumlan ile meşgul olmak üzere beş aydın ve ileri fikirli imam Avrupava gelmektedir.İkisi Belçikaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • İşkolları yönetmeliği yeniden düzenleniyor Danıştay tarafından iptal edilen işkollarına ait yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi yolunda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak sendikalarda faaliyet başgöst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Yüksek Askerî Sûra olağanüstü toplanıyor Baştarajı Birincide O Silâhlı Kuvvetler Personelinin,muhtelif sınıf ve rütbelerde kıt'a ve sitil yerleri değişikliği,Silâhlı Kuvvetlere ait muhtelif konular,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Silâhlı Kuvvetler,Kıbrıs için yarım milyon topladı ANKARA.AA.Kıbrıslı ırkdaşlarımıza vardım amacı İle Silâhlı Kuvvetler mensupları arasında 454.796 lira toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • MÜFTÜLER UYARILIYOR t Baştarajı Birincide istismar ederek devam ettirmektedirler.«İslâm dini,vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği emreder.İlim ve fenni teşvik eder,bunun dışında sriri-Sİlecek fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Yunan Kralı öldü t Baştarafı Birincide Közlerini kapatmış ve eğilerek hafiiçy alnından öpun"'stür.HAL TERCÜMESİ 1Ö01 vılında Atina'da doğan müteveffa kral.babası ile Cumhuriyetçiler aıasındaki rnücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • BİR ANLIK SARHOŞLUK.Bas/tarafı Birincide ler nefis kombinezonlarla İniyor,dayanmak zor» cümlesini tekrarlıyordu.Ve unutmamalıvdık ki,her şeye rağmen,Macarlar bir futbol okuluydu.Onların Kupa Galibi'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • SÖZ 3.iTtöÇO Buştur.ajı Sekizincide lirrı solh.afa.Ali İhsan solaçığa geçtiler.İnanılmaz derecede muhteşem bir solaçık seyretmeğe başladık.Solaçık yerinde orta çizginin biraz ilerisinde duruyor,sakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Maden Direği NMeitirilecektir TXİ.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Beypazarı 4500 M3)Kızılcahamam 3500 M3)Antalya 755 M3)Akseki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • TURİSTİK OTEL R İÇİN R13 İHTİSAS SAHİHİ iAiiYvnı» M Fiyi Lİruoaat:Saat 11 12 veya 17 19 arası.Tel:21 40 81 İLANCILIK 8951 3088
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • Büyük H A C Seferi EN EMİN YOL DENİZ YOLU EN EMİN VASITA VAPURU Gemi bu büyük sefer için hususî surette tanzim ve tefriş edilmiştir.GİDİŞ istanbul 9/Nisan/1904 İzmir 10/Nisan/1964 Cidde 16/Nisan/19S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • F.Arıcan:"Üzülmeyin iyi oynadınız,Baştarafı Sekizincide maçı bitiremediklerinden şikâyetçi idiler.Sessizliğin hâkim olduğu Sarı Lacivertli odaya giren Arıcan'ın Hepiniz iyi oynadınız,üzülmeyin,hem onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1964
  • CRASSO EVAPORATOR TAVAN TIPI SOĞUTUCU oğuh Hava Tesisleri Sanayi Ut Şii.İSTANBUL HER CİNS VE KAPASİTEDE SOĞUK-HAVA VE BUZ TESİSLERİ KISA ZAMANDA TESLİM EDİLİR.BU MEVZUDA,TEKNİK ELEMANLARIMIZ MAHALLİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.03.1964
  • »w-ywoow-wvooowy*:ÜÇÜNCÜ KİNCİ Cihan harbinden sonra Avrupa futbo-I landa bir düşme olduğu muhakkak.Bunun yanında şampiyon kulüpler ve kupa galipleri turnuasinın da tesiri var.Bu şampiyonalar istemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1964
  • K.Paşa İz.Spor,G.Saray Altay bugün karşılaşıyor MİLLÎ Lige bugün şehrimiz,de Kasımpaşa İzmirspor,G.Saray Altay,İzmir'de Karşıyaka Ankaragücü,Güztepe İst.Spor,Ankara'da Hacet,tepe Beykoz maçlariyle dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1964
  • F.ARKAN:«ÜZÜLMEYİN İYİ OYNADINIZ» Teknik Direktör,Macar soyunma odasını ziyaret etti.MTK antrenörü Kovacs «Bödor altın bir gol attı» dedi NEZtH ALKIŞ TOGAY BAYATLİ FENERBAHÇE dördüncü basamağa adımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1964
  • I İLHAN DEMİREL] Fenerbahçe rakibini bastırıyor.Ve üç farklı galibiyeti arıyordu.MTK defansı zaman zaman bu baskıdan bunalacak hale geldiği halde açık vermiyordu.Yukarda,kaleci Kovalik,Şenol'un bir at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.03.1964
  • m-^^^tiiiiu mi mı r-nnwiii.in.nr m ınnnı.I l«M mill liliWIf iwnnri i¥.V¦f-yw/v;WÇÇv.vT J Mpça hızlı ha-layan Fenerbahçe altıncı dakikada ilk golünü Ogün'ün ayağından kazandı.Şenol'dan,Selim'e,ondan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor