Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Küçük,Kıbrıs'a silâh ithalini protesto etti Türk lideri,U Thant'a çektiği telgrafta,bu silâhların Türklere kaışı kullanıldığını bildirdi LEFKOŞA,A.P.A.A.CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Dr.Fâzıl Küçük,Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • DURUM i Güvenlik Konseyinde.1 UVENLIK Konseyinin ilk oturumunda tarafların açıkla-M J dıkları görüşler,dünkü yorumumuzda ileri sürdüğümüz tahminlere uygun bir şekilde belirmiştir.Ingilterenin tezi m i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • SI 1# aa m iki ronefı 2 air uza A.P.M.P.ve C.K.M.Phükümet teklifinin aleyhinde,C.H.P.ve Y.T.Pise lehinde oy kullandılar ANKARA,ÖZEL SIKI Yönetimin Ankara ve İstanbul'da 2 ay uzatılması dün T.B.M.M.de,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Türk-is reformlara karsı olanları îkaz effi ANKARA,ÖZEL Türk-lş dün bir bildiri yayınlayarak,«Türk işçileri olarak,reform düşmanlarını îkaz etmeyi vazife bildiklerini» belirtmiştir.Bildiride reform fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • KONTRPLAK İSÇİLERİNİN GREVİ DEVAM" EDİYOR Eyüpte kurulu üç kontrplâk fabrikasında 450 işçinin önceki gün başladıkları grev bugün de devam etmiştir.Türk-lş Birinci Bölge Temsilcisi İsmail Topkar bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Ulaştırma müesseselerinde dan ye kadar ıslahat yapılacak Ulaştırma Bakanı Ferit Alniskender,«Başta demiryolları olmak üzere bütün Ulaştırma müesseselerinde A dan Z ye kadar gerekli İslâhat yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Köpeği çocuğunu ısırdığı için komşusunu ekmek bıçağıyla öldüren Fahriye Bir kadın,komşusu kadını bıçakla öldürdü Dört çocuk anası 25 yaşındaki kadının iki çocuk anası komşusunu vurmasına,çocuğunu komş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • ANKARA TİCARET ODASI VERGİLERİN AÇIKLANMASINA KARSI ANKARA,ÖZEL Ankara Ticaret Odası,hazırladığı bir raporla,«Vergi reform tasarılarını» tenkld etmiş,«Yeni vergilerin geçime tesir edeceğini ve kalkınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • AP ve CKMP sözcüleri bütçeyi tenkid ettiler Maliye Bakanı Melen tenkidleri cevaplandırırken,"devlet tenftl yatırımları yapmadıkça asırlar boyunca kalkmamayız,dedi P ANKARA,ÖZEL Af\JL M yılı bütçesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • ANKARA.ÖZEL Emin Paksüt dün.Gümüsnala'-I nın Siyasî Partiler Tasarısı ile ilgili demecine cevap vermis ve «Anayasa düzenine aykırı olan g'partilerin.vazgeçilmesi zarurî i:partiler olduğunu» sövlemisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • SS3 »e Vurgunlara paydos Bir havadis «Devlet,ithalâtını kendisi sapacak.Ticaret Bakanlığı bu yolda çok gizli tutulan çalışmalar yapıyor.Hah içte böyle.Ciddi devlet idaresi bundan sonra bağlıyacak deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • İSVİÇRE 43 MİLYON FRANK KREDİ AÇTI ANKARA,ÖZEL İsviçre'nin konsorsiyum içinden Türkiyeye 43 milyon franklık kredi vermesi İsviçre senatosunca tasdik edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Aksemselîinoğlu Belçika'da kefaletle tahliye edildi BRÜKSEL.ÖZE!Kaçak Yassıada mahkumu Reşat Aksemsettinofilu nakdî kefaletle Mons hacishaneslnden tahlive edilmiştir.Aksemsettinoğlu eecen hafta Belçik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Taşkent Plânlı çalışmanın zamanı gelmiştir,dedi ADANA.ÖZEL İktisadi Araştırmalar Tesisini tanıtma amacı ile önceki cün saat 17 de Adana Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen konferansta konuşan Kâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Tiirkeş,C.K.M.P/ye girmekten vazgeçti ANKARA,ÖZF' Alpaslan Türkeş,«CKMP'ye girmel:ten vazgeçtiklerini» bildirmiş.«Biz hi bir parti içinde erimeyiz,programımı/ve politikamızla hareket ederiz» "demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • ÖMER SAMİ COŞAR KIBRIS'tan bildiriyor Rumlar 4 tsatmamm köye daha hücum elti Ada Rumlarına Yunanistan'dan uçakla silâh yardımı yapıldığı anlaşıldı RUMLAR dün Pasiamos ve Poliamos,Erenköy ve Taşpmar kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • ŞEHİR İÇİMDEKİ ÇÖPLÜK KALKIYOR Aksaray'a 'i dakikalık mesafede olan.Vatan Caddesinin F.dirnekapı Topkapı asfaltına açıldığı yerdeki Bayram Pasa sunasının çöp istasyona haline getirildiğim bildiren gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Herkesi kaşık!yaparj ama.i sapını doğru getiremez.Nitekim orijinal ambalajı İçinde teslim edilen 58 yıllık ingiliz Linguafon metodiarımızın ismini de benzeterek taklitleri çıktı.Fakat mü«^ newer ve gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • Rus delegesi,Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ın bütünlüğünü garanti etmesini istedi,fakat bir karar sureti vermedi Stevenson,Konseyde tutumuna teessüf ett Kıbrıs Hükümetinin meşruiyetini kaybetmiş olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1964
  • U THANT PLANI NEDİR B Resmen açıklanmamakla beraber.U Tharit plânının manlyeti anlaşılmış bulunmaktadır.U plân gereğince,Kıbrısa güvenliği temin için beynelmilel bir kuvvet gönderilecektir.Bu kuvvet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • Halkevleri bav JA ŞUBAT Halkevlerinin Aly tatürk tarafından kurukışlarının yıldönümüdür.Halkevlerinin bayramıdır.Atatürk Halkevlerini 19 Şubat 1932de kurmuştu.1931 yıkınla Türkçülüğün,Türk milliyetçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • Karısı Mezara imam cennete OLAY Maras'ın bir köyünde geyti.Köy İmamının karısı sancılandı.Aksama.sabaha doğum bekleniyordu.Köy ebesine haber sahildi.Acele gelmesi söylendi.Eb« vakit geçirmeden geldi.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • ALA Kollektif Şirket i GABRIEL ve GOLDEN GLIDE AMORTİSÖRLERİ TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ Müşterilerinin takdir ve tebriklerine teşekkürler eder ve aynen şükranlariyle mukabele eder.Taksim Tarlabaşı Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • SİM Satışa arzedilmiştir.Tel:27 26 67 27 11 77 REKLÂMCILIK 690)2320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • HORDA RÖMORKÖR SATIS!İzmir Büro Müdürlüğümüz emrinde ve Alaybey tersanesinde muhafaza edilmekte olan Hollanda yapısı takriben 18 metre boyunda,5 metre eninde ve 2,5 metre derinliğinde 400 beygir takât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • HAFTÂIIK EMİSYON DURUMU i Hazineye verilen kısa vadeli I î avanslar 402 milyon lira İ Son durum 8.2.1964)5.576 milyon TL.ş E Geçen hafta 1.2.1964)5.604 milyon TL.E ğ Geçen ay 11 1.1964)5.548 milyon TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • GÜNLÜK ALTİNİ FIATLARI Cumhuriyet.96.70 96.80 0.20)Reşat Lira 138.5* 139.00 ayni Hamit Ura 106.50 107.00 ayni İngiliz Kral 117.50—118.00 ayni)Fransız Napolyoa 90.50—94.00 ayni)24 ayar killçe altı* 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • "Fındık ihracat Hükümet,25 ihracatçıyı biraraya getiren 'Pool' a 70 milyon kredi sağladı TÜRKİYE'NİN fındık ihracatını düzenlemek amacıyla 25 büyük ihracatçı firma aralarında bir «Fındık Pool'u» kurmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • Eğede 73 bin ton tülün satıldı IZMIR.ÖZEL E«e Ekici Tütün Pivasası'nda 73.568.000 kilo tütün satılmıştır.Araya bayram eirdlgi halde.1963 vıiı ürünü tütünün hemen tamamı böylece elden çıkmıştır.Ekicide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • A.B.D.'nin 1965 yılı Bütçesi hazırlandı BAŞKAN JOHNSON,1 Temmuz 1965 yılında yürürlüğe girmesi gereken Federal Devlet bütçesini,Senato'nıın tetkikine sunmak üzere,hazırlanmış bulunmaktadır.Gerek bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • HER CİNS AYAKKABI,TERLİK VE ÇORAP İMAL EDEN FİRMALARA Kurumumuz ordu pazarları teşkilâtı ile her cins ayakkabı,terlik ve çorap mevzularında iy yapmak isteyen Halihazırda if yapanlar da dahil)imalâtçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • ÖLÜ Uzun yıllar Maden Tetkik vt Arama Enstitüsü Umum.Muhasebe Müdürlüğünü yapan ve Şirketimize kuruluş tarihinden itibaren değerli hizmetleri geçmlj bulunan.Umum Muhasebe Müdürümüz SÜLEYMAN OKTAY 19.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • Tanınmış armatörlerimizden ismail Kalkavan ye Havva Kalkavanm oğlu.Kayhan Kalkavan,Mele Kalkavan.Nebean Sünguroğlunun kardeşleri,ibrahim Kalkavan,Nazım Kalkavan,Ayşe Tan,Eşref Avcı.Amiral Cemal Süer,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • III IllllUWIIIIimillllllllHlimll IUill«»l«44)Ukm*.imi,mitilim Dostça konuşursak m inci yüzyılın başlarında Türkiye bütün JLm insanlığın imreneceği toplumlardan biri olacaktır.Bütün sislere,karanlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • ŞEHRİN SUR İÇ!PLANI HAZIRLANDI.Belediye imar Müdürlüğü bundan sonra şehrin «İstanbul yarımadası» kısmına uygulanacak olan İmar plânını hazırlamıştır.Dört aydır devam eden bir çalışma sonunda hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • DÖRT SENDİKA DAHA BİRLEŞİYOR Aynı ve birbiri ile ilgili İşkollarında kurulu sendikalar,kendi aralarında birleşmeğe hızla devam etmektedirler.Marmara,Trakya Bölgesi Tütün ve Gıda İşçileri Sendikası dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • KAKAKÖY ve KADIKOYDE İKİ OTOPARK YAPILIYOR Belediye Trafik ve imar Plânlama Müdürlüğü,şehirde yapılacak oto park yerlerine ait projeleri hazırlamaktadır.Çok yakında inşasına ballanacak Karaköy ve Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • T Ü R K mCÜNLERt DAHA AzBVRARLI Tekel Bakanlığı ^^aranın kanser yaptığı haberlerinden sonra Maltepe Tütün Enstitüsünde Türk tütünlerini incelemeye tâbi tutturmuş,bunların diğer memleketlerin sigaralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1964
  • İProf,SAPRİ MAKSUDÎ BUGÜN ANILACAK;Pı;t f.Şadri Makşudî'nln ölümftnUn 'ncl vıh miinEsebetivle bugün'merhumun ailesinin evinde bir tören ymoılarak hâtırası anılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • ünyada en çok bira içenler Belçika'hlar Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda İtalyanların,içki içmekte Fransızları geride bıraktıkları açıklandı Dünyada en fazla bira içenler Belçikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Annesini ziyaret etti Bir süre önce apandisit ameliyatı olan İngiltere Ana Kraliçesi Mary'nin sıhhati düzelmiştir.Resimde,Prenses Margaret,hediye paketleri ile Kral VII Edward Hastahanesine annesini z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Siverek Belediye Başkanı Meclisten güven oyu alamadı URFA,AA.17 Kasım seçimlerinde YTP listesinden Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Ali Yılmaz Fettahh.Meclisti eüven oyu alamamıştır.Durum Siverek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Fransız erkekleri terlik giymiyor Fransız İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan son istatistiklerden anlaşıldığına eöre.Fransız erkekleri her geçen gün terliğe daha az iltifat etmektedirler.Nitekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Kennedy'nin kızkardeşi bir çocuk dünyaya getirdi WASHINGTON.A.A Müteveffa Amerikan Cumhurbaşkanı John F.Kennedv'nin kızkardeşi ve cBarıs Gönüllüleri» Teşkilâtının müdürü Sargent Shriver'in esi.Washing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Batı Berlin'de 26 katlı bir otel yapılıyor Batı Berlin'de Almanya'nın en yüksek ntelinin yapılma hazırlıkları bitmiştir 580 oda ve 700 yataklı olacak olan bu otelin yüksekliği 93 metredir.26 katlı ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • I J Uj 0-J N Uğur Böceğine înanırnnısınız öyle ise 1964 Yılında APARTMAN DAİRESİ Ayrıca zengin para ikramiyelerine sahip olabilmek için Cöm'an 7506001.L TL.sermaye İL şube Vadeli her 50,vadesiz her 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Fırsat kaçıyorkayıtlar yarın kati olarak kapanıyor.UMUMİ İMAR MÜESSESESİ V Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi No.107 Kat 1 Tel 44 38 56 2-Yeni Londra asfaltı Bakırköy Kavşağı İncirli Otobüs Durağı;ANDIRAN Sİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • 11 KOTANIN Liberasyon listesinden tahsis aranıyor Tel:44 34 25 İLANCILIK U7t 3311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • TEKSTİL Poplinler Ekoseler Pijamalıklar HEDİYELİK ZARİF KADIN)VE ERKEK Mendilleri Her zevke her keseye uygundur.REKLAMCILIK 473 2299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • İsparta'da 12 Nurcu tevkif edildi İSPARTA,ÖZEL Şarkikaraağaç İlçesine bağh Çiçekpınar köyünde nurculuk faaliyetlerinde bulunan 12 kişi tevkif edilmiştir.Ali Bulut.Yusuf Akbulut,Hasarf özden,Nâzım Akbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • DÖĞÜŞ HOROZU İHRAÇ EDİYOR SS.Huntington-'deki Bluntisham çiftliğinde yetiştirilen döğüş horozları dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmektedir.Horoz döğiişleri yapılmasının serbest olduğu Hindistan,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Akba Tercüme Polis Romanları:21 EBERHARD'ın OLUM NİKAH KIYIYOR)adlı romanı çıktı.AKBA Yayınevi Cağaloğlu Tel:22 36 87 MİLLİYET 2293 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.0.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhtıra Defteri Yaptırılacaktır Bankamızın 1965 yılı için yaptıracağı 150.000 adet muhtıra defterleri teklif alma suretiyle ihnle edilecektir.1 Bu işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • BENDENİZ.Bu BuDAi.AcA.SAH» ESERt kuRMAKt-Bu DAVAVt MAl t.EOEBÖJ£CEcsC j\MÎ2 KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • KApANFİlHO-A,MfeAfiflE.RÎNÎDAHCBVE ziklarara6li HAVA 6f M8ÎNİ w u n M £T C=J gfi»" &0UW6UNUZ £MMEJ£(UUNEfc KAK(lpERE(ti HARARETTEN SEYYAHI KflfcuMAK WNDÎR.6EMA püLUTLAftj W TABAKASINA BENZER OLDUÛUH-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Aldım Kullandım.Beğendim TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder nakıkı JOB açık altın rengindedir İLANCILIK 8 M7 2309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • YARIH HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz yarın da batı yönlü ılık hava akımı etkisin,de kalacaktır.Duruma göre:Kuzey bölgelerimiz,Trakya ve Karadeniz sahili çok bulutlu,aralıklı yağışlı geçecek,hafif sıcaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • II11 III i III llll I III llll Ill FIKIR KIBRIS dâvası,medreseye düştü.Bundan sonra eskiden olduğu gibi:«Kaale aslında kavele idi,vav sakin,makabli meftub.diye ilal)yapacağız.Arap gramerinin bu kaides
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • AUUNYAMKI TÜRK İŞÇİLERİN 46' SI USTA Almanya Çalışma Bakanlığı 35 bin Türk işçisinden hemen hemen hiç birinin geri dönmediğini açıkladı Federal Almanya Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • 50 kadın,hamamda birbirine girdi KONYA.ÖZEL Şehrimiz Mahkeme Hamamının ka dınlar kısmında 50 ye yakın kadın sac saca.bas bnsa kavga etmişlerdir.Konya Hükümet Meydanında Mahmut Nergis'e ait Mahkeme ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • PRENSES İRENE AVUSTURYA'DA I KİTZBUEHEL Avusturya)A.A.s.Don Carlos Hugo de Bourbon I I Parm İle nişanlanması Hollanda'-iğ| da bir Anayasa buhranına yol I açan Prenses İrene,bugün ni-i| şanlısı ile bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1964
  • Amerika'daki Kızılderili nesli tahminlerin aksine gün geçtikçe çoğalıyor ve yaşama şartları gittikçe düzeliyor NEW MEXICO,A.P.BİRLEŞİK Amerika hudutları dahilinde bugün,kötü şartlardan muzdarip bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • SCNİİM tÇİN BİR TAK.IW şevı-eî?haziruvorum i„ FAKAT BASİNA ÖVt-E ŞEY-U=«t GEL-Dt Ki' ÖN-CKOEN OANıSA-VıM OEDW sa^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • ^İHı^Ki^H^ WOM3 Icovs TSUW BİR ZâT?yo AASSArj/AnANı S/ft.AS.Xff«î' johN'NV E" Dö*"rr HOH 3 KO^G'A VAR/Q uZuM YOLCULU^ ^OCı_ır U_A""4 EPEY SAHSTı MAAi-Ai_BAv.v!Buyurun SETTlte3l\EfAA^ET-CIk» OCKİ ÖıR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • «w iwwwwwuwiv'ifvwiwtnwvinnnr.iwiiTnwwiQoec GR[ İDf U ŞİMDİ STM.İM Iff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • Hlert Perşembe Rumî 1383 20 1379 Şevval ŞUBAT Şubat I 1964 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ HU 6.48 12.28 15.26 17.48 19.19 3.06 1.01 6.41 9.39 12.00 1.31 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • Mlriıyer uazereeınk A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • İLAN TARİFESİ S.3.4,3 İnci sayfalarda santimi 40 TL.Ö» T rol sayfalarda santimi SS TLa Birinci sayfada baslık 200 TL.Düftün,Nisan.Nikah Vefat r« Teşekkür İlânları 9 santime kadar 7.sayfada)CO TL.»v K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Camilerde abdest almaca mahsus çok musluklu yuvarlak au haznesi.2 Yükselme Eski dil)Ses.3 Bir spor meydanı:Peygamber zamanında çıkmayıp sonradan olan âdetler.4 Hafifçe topallıyanı Maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • L m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Telflslı bir sılnüıı ırilzel bir olacaktf* KOVA BURCU [21 Ocak it Şubat] Bir dost veya yakınınızla basbasa vererek bir isi kararlaştıracaksınız.22 BALIK BURCU [20 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • ISTANBUL Orta Dalga 438 metre 7.30 8.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 17.05 17.15 17.30 17.57 18.00 19.00 19.30 19.40 20.00 20.15 20.30 20.40 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • Büyük Tarihî Roman KAGIP SEVKt YEŞİM mı Ayak sesi durdu.Bir kapı gıcırtısı oldu ve.Hafi/e Sultan gözlerinin önünde uçuşan renkler içinde bir ışık gördü,bir mum ışığı.Ve bu ışığın arkasında Manyaslı Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1964
  • ¥M Devrinin en müstesna komedi yazarı Alfred Capus'ü de burada tanımıştım.Birinci Büyük Harpte «Büyük Bertha» nm obüsleri Paris'e yağmağa başladığı zaman herkes gibi kırlara kaçmayı reddetmiş ve şu mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • xr-Günlerini ekmek,zeytin yiyerek ve MAVİ TAKLA m* ay içerek geçiren tayfalar çok dertli Röportaj:NECMİ ONUR Fotoğraflar:Hüseyin KIRCALI attığı yavruya benzetiyorlar m POYRAZKÖY'ÜN bir Şekeı Dayı» sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 Muhtelif cins ve eb'atta 33 kalem demir maden vidası 10 Mart 1964 Sah günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • Türk Ambalaj Sanayii Anonim Şirketinden Sicil No.59820/3802 1963 yılı bilançosunun müzakere ve kabulü için hissedarlar Alelade Umumî Heyet toplantısı 23 Mart 1964 Pazartesi günü saat 11,30 da istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • İLAN 1 45 ton muhtelif cins et ve sakatat teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Bu işe ait şartname Şirketimiz Satmalma Heyetinden tedarik edilebilir.2 Talipler mektuplarına,toptancı tüccar kasap ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • MADEN DİREĞİ NAKLETTİRILECEKTİR T.K.İ.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Çatalca 200 M3.Kırklareli 7800 M3.Vize 1683 M3.Kastamonu 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1964
  • TELEFON 2* 42 10 SATILIK EMLAK YEŞİLYURT Çınar Oteli tam karşısında şâhâne villânın bir katı teleion,şömine,mobilyasıyla birlikte 47 73 70'e ORTAKÖYDF Kumbaracıbaşı 53 No.da 3 oda büyük hollü beş katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • ALMANYA'DA Röportaj Orsan ÖYMEN Fotoğraflar:B.Altaş H.Uygun B KADINLAR KARNAVALI VE TÜRKLER Karnavaldan sonra her yerde boşanma salgını haşgöster İstatistiklere göre,doğum rekorunun kırıldığı tarih de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Hollywood'da bir sinema müzesi kuruması için faaliyete geçildi Filmlerinde bütün ülkelerin tarüıine yer veren Hollywood,nihayet kendi tarihi ile de ilgilenmeye başladı.İlk olarak büyük bir «Hollywood
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Küçük Sah^e'd6 yem Ut m*:«Bülbülün Sesi» Gülıl?Sururî Engin Ce7?ar tooluluğu,Küçük Sahnr'de 27 Şubattan sonra Robert Lamoureux'niin yazdığı Bülbülün Sesi» adlı komediyi ovnanııya bağlayacaktır.Oyunu O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • İ'alyan yıldızlarından Virna Lisi Hollywood'da italyan yıldızı Virna Llsl,bugünlerde Hollywood'a gitmeğe hazırlanıyor.Lisi Hollywood'da Richard Quine'ln çevireceği bir filmde Jack Lemmon'la oynayacak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Yeni Fransız ve Alman orfak yapım anlaşması FRANSIZ Alman ortak yapım anlaşması yenilendi.Bu seferki anlaşmayla ortak yapım daha da genig tutulmaktadır.Yeni anlaşmaya göre her yıl ortak yapım olarak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Şehir Orkestrası Konseri I Ferdi Ştatzer idaresinde bu hafta Pazar günü Şan sinemasında verilecek orkestra konserinde piano Ferdi Ştatzer ve çello Reşid Erzln solist olarak iştirak edeceklerdir.Progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS Tel:44 08 35)Romalı Cengâver G.Scott R.l.EMEK Tel:44 84 39)Pekin'de 55 Gibi A.Gardner GİL:İNCİ Tel:48 45 95)Paylaşılmayan Sevgili F.Akın KERVAN Sisli Tel:48 04 23)Kalbe Vuran D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • İSVEÇ MALI VOIVO PENTA 6 HP den 200 HP ye kadar İçten takma DİZEL ve BENZİNLİ deniz motorlarımız gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA Galata.Nesil han İstanbul Tel:44 76 64 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Teke!Genel Müdürlüğünden:1 Mevcut şartnamesine göre 3x1000x2000 m/m eb'admda 425 adet alüminyum levha pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 2.3.1984 Pazartesi günü saat 16'da Tepebaşmdaki T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Tekel Genel Müdürlüğünden.1 13.1.1964 tarihinde pazarlığı yapılamayan ağzı pres vidalı içki şişelerine mahsus 1.150.000 adet alüminyum kapak,bu defa yeniden tanzim edilen şartnamesine ve numunesine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • ll!lli!ll!llll!l!ll!llll!ll!ll!l!l!l!Müzik Ansiklopedisi TÜRKER ACAROĞLU i GAZETECİ arkadaşımız Vural SÖZEE'in hazırladığı «Müzik ve müzisyenler ansiklopedisi»,Atlas kitabevi yayınları arasında çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • REKLAM FİLM!ÇEKTİRİLECEKTİR TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASİ A.0.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.3-5 dakikalık renkli ve sesli bir reklâm filmi yaptırılacaktır.2.Bu filme ait izahnâme Ankara'da Genel Müdürlük Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • *tj KİRALIK İŞ HÂNI Galata,İş yerinde.Fermenecilerde gayet modern ve konforlu iş hanında kiralık kat ve odalar.Müracaat:Telefon:44 13 11 44 04 86 İLÂNCILIK:8350 2308 f»\H\M.tt.4M,MA Am.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • HARMAN KAYA PARKE PAB.CEVİZLİ-KARTAL TEL:3604 H REKLAMCILIK 535 2297
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • KENT OYUNCULARI Bugün saat 18.00 den itibaren KOMEDİ 2 BOLUM Yazan Türkçesi Sahneye koyan Joseph STEIN Nedim KENTER Yıldız KENTER OYNAYANLAR:Müşfik Kenter Şükran Güngör Erol Günaydın Bülent Koral Tunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1964
  • Ccmedie Françai e mpinltiKiı İle nıemlekeiimize gelen sahne sanatkârlarından Lise Delamare BBSS Comedie Irançaise topluluğu ile memleketimize gelen Rahne sanatkârlarından Jac |ues Dumesnil NDRF.Antoin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • GABON i İHTİLALE 1/AŞLADI [Dış Haberler Servisi taralından Ajans ve Radyo halterlerinden derlenmiştir.Batı Afrika'daki Gabon Cumhuriyetinde önceki gün genç bir teğmenin yaptığı hükümet darbesinden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • ŞERMIN ARSLAN İle AKIN ALYANAK Nişanlandılar 18.2 19G1 İstanbul •LANCH.IK 8578 231»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • VMM.ÖLÜM Memleketimizin medarı iftiharı,seçkin ve elhak kukalarından,Sultanahmet Camii Bas İmamı,Aksaray Valde Camii Hatibi merhum Hafız İdris O-İcar'un refikaları:Nuriye Perçin.Lütfiye İstanbullu.Şük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • ACİ BİR KAYIP i Kdlnıe Havsa eşrafından merhuin İbrahim Ağa.Şevket hanımın okulları.Saime Mec-İ gelin esi,Muallâ Kurt'un baba-I.sı.Nevzat Kurt'un kayınpederi.I Süleyman Hande'am dedeleri AHMET MECGEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • VEFAT Bay ve Bayan.Varujan Bakyan ve evlâtları.Bay ve Bayan Bere Bakyan ve evlâdı.Bay ve Bayan Simpat Balıkcıyan ve evlâdı,çok sevgili babaları,büyük babaları ve enişteleri BAY Onnik BAKYAN'ın Elhamra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • maval VE Merhum Ahmet Ziya Bey ve merhume Fatma Saide hanımefendinin oğlu.Ha bib Edip Törehan'm çok sevgili kardeşi,Refika Törehan'm çok muhterem ve kıymetli zevci,Lola Törehan'm kayınbiraderi,merhum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • HAZİN İRTÎHÂL Yüksek mühendis fERİT ÖLÇER 19 Şubat raı-şamba günü genç yaşında Allahın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi,20 Şubat Perşembe günü öğle namazım müteakip Ankara Hacı Bayram Camiinden alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • TEŞEKKÜR İsviçre'de vefat eden ağabeyimiz Ömer Fikret GÜNAY'm sağlığında,vefatında alâkalarını esirgemeyen Dr.Mithat Keçeci,Dr.Hasan Ceylan ve mukaddes nâsı İsviçre'den yurdumuza nakilde büyük hizmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • m».ıı i,m—m mm—ııı ¦mılnıuıiııa «unit VEFAT Uzun seneler Deniz Yolları isletme Müdürlüğü,ve Yalova Kaplıcaları Müdürlüğü vanan merhum Muzaffer özsök'iin esi.ladır Devlet Hastahanesi Bashekd-"mi Abbas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • VEFAT Yük.İnşaat Mühendisi FERİT ÖLÇER 19.2.1964 tfünü vefat etmiştir Cenazesi 20.2.1964 Perşembe eünü öĞle namazını müteakip Hacıbavram camiinden kaldırılarak Cebeci Asri kabristanındaki ebedi istira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • vU ACI BİR KAYIP Elîm bir kaza neticesi 16.2.1964 pazar günü hayata gözlerini kapayarak bizleri sonsuz acıya garkeden çok sevdiğimiz ENVER BAZKURT 20.2.1964 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Küçük,Kıbrıs'ın silâh ithâlini protesto etti Baştarafı Birincide karar verildiğini bildirmiştir.Küçük,telgrafında «Kıbrıs Hüküme-j tinin silâh ithali usulsüzdür» demekte ve «Ada halkından müştereken t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Taşkent «Plânlı çalışmanın zamanı gelmiş!ir»dedi Baştarafı Birincide bir çalışmaya seçilmediği takdirde,bundan sonraki durum,memleketi tashihi çok zor bir duruma düşürebilir» demiş ve devlet iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Ulaştırma müesseseleri Baştaraft Birincide S Denizcilik Bankasını.İşletmeleri ile daha verimli çalışacak hale getirme etüdlerlndeyizn£* Dış harcamalar verdisi bizi De-'C ntzyolları konusunda çok zor d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Âmerikayı ziyaref için bundan daha iyi fırsat olamaz f-SWISSAIR BUGÜNE KADAR—TATBİK EDİLEN JET ÜCRETİNİN EN UCUZUNU UYGULUYOR Uzun zamandanben tasarladığınız Kuzey Amerika seyahatinizi gerçekleştirmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • ANKARA TİCARET ODASI tf Baştarafı Birincide ri büyük birer vergi mükellefi haline getirmek üzere,su rath» reorganizasyonu cihetine yitmek ve özel teşebbüse devrinin çarelerini de aramak hâlen alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Türk-is reformlara karsı olanları îkaz etti 9.Baştarajı Birincide gl reform tasarıları üzerinde bâzı eksik ve yanlışların olduğu belirtilerek Söyle denilmektedir:n Reform vasıtalı vergileri azaltıcı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • AP ve CKMP sözcüleri bütçeyi lenkid eltiler Baştarajı Birincide ortakları üzerinde hâkim kılmak yolunu tutmuştur.Üçüncü Koalisyon azınlık iradesi-I nln memleket idaresine hâkim oluşu I demektir.Böylec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • SİKİ YÖNETİM 2 AY UZATILDI Baştarafı Birincide Zfkâl Dormen,«Sıkı yönetimi uzatmak suretiyle hükümetin sorumluluk almak istemediğini,sıkı nizam sorumluluğu rltına orduyu sokmak istediğini» idd'a etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Rumlar 4 köye daha hücum elti Baştarafı Birincide maktadırlar.Erenköy'e İngilizler hemen takviye birlikleri göndererek ateşin kesilmesini sağlamışlardır.Öt* yandan Türkler tarafından boşaltılan Minare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden Çeşitli Maden Aramaları için Prospektör Yetiştirilmek Üıere Personel Alınacaktır.1 Prospektör yetiştirilmek üzere en az Lise mezunu olanlar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • AMPUL Alınacak U1Q volt,93000 kxlaviudu,7000 süngülü 2250 adet golyaı)220 volt 27500 kılavuzlu,13500 adet süngülü)Son teklif tarihi 28.2.1964 tür.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satdmaktadır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI t İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Do«ya No:1963/430 Adalar Büyükada Yalı mahallesinin Kumsal caddesinde,eski:48,Yeni:48,Taj:40 kapı 45 ada,37 parsel sayılı 817,50 M2.mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • PAKSÜT BastaraU Birincide m kabtıl ettiği K'ln.demokratik siyasi hayattan ve Anayasadan vazgeçen veya vazgeçme gayretine kapılan partilerin temelli kapatılmasını acıkca emretmiştir.AP Sayın Genel Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Amerika,Garanti Anlaşmasını destekliyor t Baştarajı Birincide venllk Konseyinin derhal tedbirler almasını istemiş,bunun Konseyin görevi olduğunu ifade etmiştir.Sovyet delegesi 45 dakika «üren konuşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1964
  • Gençlik teşekkülleri Kıbrıs konusunda iki toplantı düzenledi üniversite Talebe Teşekkülleri Kıbrıs konusunda hafta sonu iki büyük toplantı düzenlemiştir.M.T.T.B.tarafından 21 Şubat Cuma günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.02.1964
  • ı—HAFTANIN OLAYI HAFTANİN KARE ASI Beyoğluspor'un santr lerlni hatırlatan mlj ri hayran bırakan Naci Erdem,haftanın başıa gelen da sahanın en iyileri arasında yer alan millî kaleci lÂg'üı en kritik ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Iraklılar da dün antrenman yaptı.Ordu takımımızın antrenörü Andaç neticeden ümitli I PAZAR günü Irak ile karşılaşacak olan Ordu Takımı dün Mithatpaşa Stadında Ümit Takımı ile yaptığı hazırhk maçını 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Eşiak Âykaç Feriköy'den ayrıldı Antrenörlüğe geçici olarak Ali Ayyürek'i tâyin eden İdare Heyeti yeni sezon için Lefter'i getirtiyor FERİKÖY kulübü idare heyeti sezon başından beri profesyonel takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Danimarka,millî maç teklifini kabul etmedi ANKARA.ÖZEL Danimarka Futbol Federasyonu.1964-65 sezonunun dolu olduğunu bildirmiştir.Danimarka Federasyonu,teklif ettiğimiz milli maçın ancak 1965-66 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Güven taraftarlara ateş püskürüyor Şenol ve Birol'unda bu yüzden kulüpten ayrıldığını hatırlatan futbolcu çok üzgün ¦JESİKTAŞ Fenerbahçe maçından sonra bâzı Beşiktaşlı taraftarların tecavüzüne uğrayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına fiilen başlamış bulunan Güre;Federasyonu ilk olarak 10 günlük antrenörler semineri açmıştır.Hâlen antrenörlük yapan 40 kişiye gösterilecek sistem ve modern metodlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Ferençvaroş,F.Bahçe'yi UEFA'ya şikâyet ediyor Ferencvaros Kulübü Başkanı M.Veeh.Fenerbahçe kulübünü UEFA'va »ikâyet edeceklerini açıklamıştır.Geçen yıl Macar Şampiyonu Ferencvaros takımının İstanbul'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • Dün geceki basketbol teşvik maçları Basketbol Tesfik Turnuası final müsabakalarında Fenerbahçe PTT'yi lJ3-6.r .Galatasaray da İTÜ'yü 69-65 mağlûp etmiştir.Finali Çarşamba gecesi F.Bahçe İle G.Saray oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • 13 bilenler 116 bin lira alacaklar ANKARA,ÖZEL Spor Totonun 26.haftasına alt kafi neticeler dün açıklanmıştır.Buna göre 13 maçı doğru tahmin eden 3 kisl 116.233 er lira alacaklardır.Diğer derecelere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI 5 Okul Spor Yurtları faaliyetlerine 15 günlük dinlenme tatilinden sonra dün tekrar başlanmıştır.Muhtelif stad ve salonlarda dün oynanan futbol,basketbol ve voleybol maçlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • eşiktaş İzmir'e ümitli gidiyor Menecer Usuuğlu «4 puan alacağız» diyor.İzmir takımlarında garip bir sükûnet var BEŞİKTAŞ dün eksik kadrosuyla İzmir maçları ha-2irlığma başlamıştır.Ümit takımında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.02.1964
  • MTK ve 1ST.SPOR İÇİN DUN ANCAK 8 Kl$l İLE ALINABİLEN F.Bahçe tehir için ısrar İsi.Spor'a karşı fakım kurmakla zorluk çeken Sarı Lacivertliler Şenol,Birol ve Ûzcan için iekrar izin istediler.Nedim yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor