Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • KÜÇÜK,«RUMLAR İSTERLERSE ADA'DAN GİDEBİLİRLER» DEDİ LEFKOŞA,ÖMER SAM» COŞAR bildiriyor Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletlerde Kiprlyanu ve Rossides tarafından temsil edilemeyeceğini belirtmek İçin dün bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • DURUM U rhanf'ın formülü ve B Kıbrıs delegasyonu.IRLEŞMIŞ Milletler Genel Sekreteri U Thant'tan geldiği öğ-renden bir teşebbüsle Güvenlik Konseyi,Kıbrıs meselesinin görüşülmesini 24 saat geri bırakmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • Amerika,ingiltere,Fransa ve Yugoslavya'ya askerî yardımı kesti WASHINGTON,A.A.Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti,İngiltere,Fransa ve Yugoslavyaya küçük silâhları içine alan askerî yardımı dünden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • 2 TRAFİK GEÇİDİNİN İNŞASI DA BAŞLIYOR Trafik tıkanıklığını önlemek için Unkapamnda "Yonca Yaprağı,Karaköy'de de yeraltı geçidinin inşaatına ay başında başlanıyor SARAÇHANE u ORHAN PEKSAYAR NKAPANINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • U THANT,KIBRIS'A NATO DIŞI BİR KUVVET SEVKINI İSTİYOR NEW YORK,A.P.BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri U Thant,Kıbrıs'ta barışı korumak ve cemaatlerarası anlaşmazlıkları halletmek maksadiyle milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • Mecliste şmesi başladı Melen yaptığı konuşmada "Bütçe tatbikatı enflâsyona meydan vermeyecek tutumla yürütülmektedir,dedi ANKARA,OZEL MÎLLET Meclisinde dün 1964 bütçesinin görüşülmesine baş lanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • SON SAF Millet Meclisinde Kıbrıs için genel görüşme talebi İnönü'nün konuşmasından sonra reddedildi ANKARA,ÖZEL A W% İZMİR milletvekili Şina-Jp^UT si 0.cma"nın Kıbrıs olayları ile ilgili olarak genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • 3 fabrikada 450 isçi grev yapıyor Grevi Türk-ls desfekliyor.Kontrplâk fabrikalarından birinde sendikasız 61 isçiyi grevciler çalıştırmadı SEDAT AĞRALI TÜRKIYE'nin yıllık kontrplâk ihtiyacını karşılaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • 33ft «as YALAN Ml?GumüspaU milletin dikkatini çekiyormuş.Zannetmeyiz milletle ilgili bir geyl çekebilsin Gümüşpala.Çekse çekse o,partisindeki ağaların tafrasını çekebilir sadece.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • OĞLUM,SANA BALIK ADAM.OLAMAZSLN DEMEDİM.I ADAM OLAMAZSLN DEDİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • GABON'DA ORDU İKTİDARI ELE ALDI PARİS.A.P.A.A.Afrika'daki eski Fransız kolonilerinden Gabon'da dün askeri bir İhtilâl olmuş ve idareyi ordu ele almıştır.1960'ta bağımsıehğa kavuşan Gabon'da önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • Mütehatsıt Tarihçilerin hatırladığı Resimli,Harital» Mufassal OSMANLI TARİHİ nin altıncı cildi d?çıkarak tamamlandı.1 S inci ciltler kırkar,3İtıncı elli liradır.İSKİT ve GÜVEN Yayınevltri İLANCILIK 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • SOVYET,ÇEK ve KIBRISLI RUM DELEGELERİNİN İŞBİRLİĞİ İLK OTURUMDA BAŞLADI İngiliz delegesi/Ada'ya kuvvet şevki ile ilgili plân hakkında bilgi verdi BÎRLEŞMİŞ MİLLETLER,Ajanslar BİRLEŞMİŞ Milletler Güven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1964
  • YUNAN ORDUSUNUN SİLAHLARI RUMLARA VERİLİRKEN ELE GEÇTİ Magosa limanında yükünü boşaltan bir şilepten.Yunan ordusuna ait kilâhlar sandıklar içinde Rumlara teslim edilmek üzere çıkarılırken Türkler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ TURAN GÜNEŞ'İN BİR YAZISI MÜNASEBETİYLE.Anayasamızı koruyacak ve yaşatacağız ANAYASAMIZ,evvelâ bir tasarı halinde Temsilciler Meclisinde uzun müzakerelerden geçmiş,bu Meclis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • O yoksa bu bu yoksa o DEVLET P!ânlama Teskiltjlt Müste-»arı Ziya Müe/rinoglu Ankara-4a Amerikalıların bir klübunde veni vergi reform tasarıları lie ilgili bir konferans verdi.Bu konferansı dinleyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • SATIŞ İLÂNI İst.2.ci İcra Memurluğundan:Do.No:9C3/4897 Bir borçtan dolayı hacizli olup çatılmasına karar verilen 8500 Ura muhammen kıymetli 44 76 37 Nolu ve 48 72 73 Numaralı telefonların devir ve lnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • BATI ALMAN Quickly-S MOTORLU BİSİKLETLERİ Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA ve Ort.Kom.Şti.Galata Nesli Han Utanbuf Telefon i 44 75 54 Telg LACÖMET İsranbul NOT:1-ihtiyaç sahiplerinio memleketimizin her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • Sayın Müfterilerimiz;Müessesemizin 19 Şubat 1964 Çarşamba günü saat 10,30 da 'yapılacak açılış törenine teşrifinizi rica ederiz.Zengin Mefruşat çeşitlerimizle Beyaz reyonlarımızı görmenizi tavsiye ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • Dünyada sınaî üretim artıyor OEC'D ülkeleriyle Japonya'nın »inal üretimi 1963 yılının üçüncü çeyreğinde de önemli artışlar gosterıııisıir.İngiliz Ticaret Bakanlığının yayınladığı son bilgilere gore.öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • mrükfeki mallar harekele geçi istanbul Sanayi Odası,Hükümetten tasfiyede dikkatli olunmasını istedi Sanayi Odası.Hiıknmetten Küm diklerde 1 bekleyen malların tasfiyesi kon asanda dikkatli dav-ranılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • PARAMIZ İNGİLTERE'DE j PARAMIZ.ARANIYOR I.OVDRA,MEHMET!A L t BtRAND'TAN NGİLTERE'de ban-I kalar gecen hafta uygulamağa bağladıkları bir kararla,500 ve 1.000 liralık kupürlerin bozulmasına son vermişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • Cumhuriyet 96.90 97.00 0.20)Reşat IJra 138.50 139.00 ayni Hanıit Lira 106.50 107.00 ayni Kral 117.50—118.00 ayni)Fransız Napolyon »3.00 94.00 ayni 21 ayar külç* altın 14.38 14.40 0.03)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • ORİJİNAL DODGE YEDEKLERİ TATKO SATIŞ MAĞAZASI Cumhuriyet Cad.35 Tak*»™ Tul.472030 SERVİS İSTASYONU MeckfiyekOy Esentepe Tel.483627 KISMET 24 2236
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • ÖLÜM Kemale Gül'ün esi.Sahver önder,Hanım Sevil ve Emin* Akalın'in kardeşi,öksüzzade ailesinin damadı,Hüseyin ve Çetin Gül'ün babaları Girit eşrafından ve Bandırma tüccarlarından MUSTAFÂ GÜL tutulduju
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • V»+J KURULUŞU:1888 TAKSİM ŞUBESİ Air France yakınında)19 Şubat 1964 Çarşamba günü l Saat 9 da açılıyor ikramiyelerde büyük İSABET ŞANSI REKLAMCILIK.542 2248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • ıımınımiHin milli.mmn.l.İlimlimi.l.ınmiüilMlUl.ACI B ANA bir çok dostum:Eh artık güzün uy d m.şimdi her islediğini rahatça yazabiliyorsun,deyip durur.Dünyanın başka yerlerinde bugüne kadar nelerin yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • Tarabya plajından kışın da istifade edilebilecek Ankara'dan dönen Belediye Başkanı Haşini İşcan dün Taıabya'da İnşa edilen büyük otele ait plajın bu yaz faaliyete geçeceğini açıklamıştır.Plajdan kış m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • 400.000 ÇOCUĞA FELÇ AŞISI YAPILDI Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Dr.İbrahim İkizler.ağız yolu ile yapılan çocuk felci aşısının hastalığa sebebiyet verdiği yolundaki haberlerin 'Gülüncü olduğunu söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1964
  • ARABA VAPURLARINDA YOLCU SAYISI ARTIYOR Anadolu yakasında Boğaz yolcuları genellikle «Arabalı vapur» laıa rağbet göstermektedirler.Şehir Hatları Müdürü Necdet Tüzün bu konuda gerekil bilgiyi verirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Bu sene de,en fazla ikramiyeyi gene Türkiye iş Bankası veriyor!t 1964 Yılında 100 Apartman Dairesi yalnız İŞ BANKASINDA 1964 Yılında 11 MİLYON lira tutarında ikramiye yalnız İŞ BANKASINDA 9 Ve unutmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Sahafa deki* titcuvzavdı m 3İ9İ9 v« d.{eJKIl «engbt p»r İkramiyeleri mm A" h-N-Sl m TC.ZİRAAT BANKASI BASIN 1999)2245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • MODERN UN FABRİKASI Günlük 30 ton kapasiteli,60 tona müsait tamamen yeni fabrika satılıktır.Ödemede kolaylık gösterilir.Bolvadin'de Bolsan Şt,ine mektupla,43 veya 5 telefona müracaat.MİLLİYET 2244
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • v YÂRIN HAYA NASİL OLACAK?1 Yurdumuz Akderıizde doğarak batıya doğru ilerleyen kötü hava ayuımlarının etkisi altında bulunmaktadır.Bu duruma göre:Marmara,Trakya v« Batı Karadeniz bölgelerindi ılık lod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • SERBEST BIRAKILDI Geçen yıl Ağustos ayında İngilterede Buckinghamshire civarında yapılan büyük tren soygunu ile ilgili olarak tevkif edilen antikacı John Thomas Daly,muhakeme sonunda Jüri tarafından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • aHTMftııııııın ıTiüüTn—ı ılı SÜPÜRMEK ZEVKTİR REKLAMCILIK 4Û& 2235
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • CIİAUT C 23 yasintlaki Yunan veliahtı Konstantin VCLIAnl Vt rKElNOtO iie i?yaşındaki Danimarka Prensesi Annemarie arasındaki ask iki yıl önce başladı.Şimdi ikisi de evlenmek istiyor.Fakat Anncmarie'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Deve güreşlerinin Boğa güreşleri gibi organize edilmesi istendi ı yıl Salihli'nin pılan güreşi Deve Çakallar vadisinde binlerce liralık oynandı »ALtHLt,AKTUG EMtROGLU yazıyoı EGE'Ll deveciler,deve gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü Başkanlığından Kulübümüzün tehir edüen Yılbaşı Balosu 22 Şubat 1964 Cumartesi günü saat 21.00 den itibaren çok zengin bir programla klüp salonlarında yapılacaktır.Sayın âz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • f-ATERMİT ETERNİT ORALİT—I Amyanth Çimentolu oluklu,düz levhaları en son mo-1 i del teshit malzemesi,Trifon,Saplama Pullan v.s.is-1 E tenirse mütehassıs ustalarla emrinizdedir.V—Tevfik Karadavut Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • BİR ALMAN BİLGİNİ,kuraklaşmayı izah etti MÜNİH,Özel Muhabirimiz MUSTAFA E.AYDES'dan MÜNİH't* verilen ilmi bir konferansta,orman ve bitkilerin insanlarla keçiler tarafından yok edilmesi yüzünden münbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • oniesi Skandali,dâvası sona erdi «Siyah Kuğu» adı verilen Anne Maria'nın hapis cezası affedildi.KOMA,AA MONTESİ skandalinin kahramanlavından uları «Siyah Kutu» Anne Maria Moneta Caelio'va Roma Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Karşısında Ayıyı görünce konuşmağa başladı KONYA.AA Bir hastalık sonunda üc yıldır konusamıyan.Konya'nın Karacı köyünden Ay.se A\doğdu,dağda odun toolarken bir avı ile karşılaşınca dili çözülmüştür.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • Diyarbakırda 10 kadın berberde döğüştü DİYARBAKIR.ÖZEL Yenişehir'deki bir kadın berberine sac yaptırmak IcLn siden 10 kadın saçsaca.basbasa bir saat kavga etmiştir.Kavga.Müzeyyen Burç adındaki gene ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • IUIIIttK£ B Bayram Hediyesi ÜYÜK Sokollu'niui torunlarından İhsan Sokollu bey,bana İ bayram hediyesi olarak ceddinin gümü* çerçeve içinde bir gravürünü gönderdi.Gravürün içini açtuu,şu cünıle var:«Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • W$M®İH^^ Bunlar hav/ii e?tfWApA HAVA^Z MAHALLERDE HAvADEPtyu BULUNPüRMAK SAürifc.«AVAft£Mfti DAHUEpEWfcYSfly.AZZAMDia MMM ÎUMVEKHİfURıMlB UtftftiiM YÖDİR.4EMİNİN MEKANİZMAMI BASİTTİR* BAKıN S.UTÜY FAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1964
  • ŞlA-ıDİ CENEVİZ.KAVANOZU.NA ZARAR VERMEDEN *C©PEKköv CANAVARINI Buradan KlASU.ÇIKARABİLİRİZ?BU HU-SUSTA BİR FİKRİNİZ VAR M» ACO-BA BE_BENfM^ Jbakİ ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • ftSUAAİJ mk$ l*j 8u SABAM ERKEN ÇIKAMÇS1N AI_A^ao 2.ÇİT|_eRr KONTTROU KTT| A BOU.T i.ÇOK KJKUUDUK-StRAZ.İSTİRAHAT CDE-CECS»?Ş©MRA GÖ-SÜŞÜRÜZ.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • JOHNNY HAZARD K5N« KONS".TA AUBAV 1-AW.CON İuE GÖRÜŞTÜM.St'eusf uçak TAHSlS ETTiJ llllîPiSM^İâiİ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • TOMBİK VıNİCıNOEM t-ıA.VAVA 2ıPı_AR.ŞU AMD.A TCK,İ&TBDİdİ ŞEV,S«. Jı EL.E GE^i'K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • BEı_Kı BENZİM si-n^işTıK.eo.«i OE BudiuET?TırçAN.KA3u«_âRl KDWTROU.«TTİ.TİN Vj 2 XANMt?OUnnidR-BsunJ sîze v„aK.Dt*\OE-EDESUR MtyİMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • Hicrî Çarşamba Rumt US J 19 137» 5evv»l ŞUBAT •ubat 1964 VAKİT VASATİ EZANÎ GOnac 4e 1.03 Oklrn İMİ 9.43.Ihiıull 15.23 av AJcıuu 17.47 ıs.oo Yat».19.18 1.31 5.07 ll.îl Lh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • MIHıyat uazıracılıK A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayan Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMASR Spor kınamdan Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Ma*axln kumladan Menül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • İLAN TARİFESİ ABONE J,3,4,6 İnci tayfalarda aantlml 40 TL.TARİFESİ •t â.T od sayfalarda santimi Birinci sayfada fca*ak JO TL.ÎOO TL.3 Aylık:S2 TL.Aylık:40 TL.Yıllık:T» TLm m Dueuii.Ni»an.Nikah V«fat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • •OLDAN SAĞA:1 Bir çeslt meı man Kraliçe.1 Aulayıv;üstü kapalı tastan mezar,i Din taassubunu,başkalarını rahatsız edecek dereceda ileri Oturan;Canlı.4 Kansızlık;TERSİ bir cesit toprak.S Satılacak say;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • m OĞLAK BURCU l?Aralık 30 Ocak] Hâdiseleri hayallulsde buyütüyor-»unut.Yanlıa kararlar Tarmemek için daha reallat oluuuı.KOVA BURCU i'-'I Ocak 1« fubitj Burun tatlı bir haber evinizi ne»*eieadlreoek.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • i s\u l;i* a s& mwm İSTANBUL Orta dalga 428 matra 7.30 Açılı*.kı»a habeıler hafif müzik a.M Ha barlar 1.15 TürkUler 8.30 Salon orkestraları 00 Şarkılar 30 Küçük konser 10.00 Ki «a batarlar.kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • ^lllil!lll|||i|l!lli!l!il!l!ll!llli:i!li|l!l!ll!HIJ'^ BALIKÇILI I BALIK YEMEKLERİ SITKI ÜNER MİDYE TAVASI:EVKLl hir midye tavası yemek için iri boy-I diikücr seçilmelidir.Bundan başka İMietinl jE de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP SEVKI YESÎM Nihayet büyük kanının sürgüsü kalktı,kapı kapandı,az s:nra çok hafif bir sesle çurptı.Ohh!Gitmişti.Bahçeden ayak sesleri duyuyordu.İhtimal ayaklarının ucuna basara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1964
  • BB Otoriteyi suiistimal:Mensup olmadığınız bir hükümetin yaptığı çeşitli hareketler v» aldığı her türlü tedbir.«İtham etmek:Haksız oldukları zaman kadınların başvurduğu müdafaa sekli.«Org:Hayattan bık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • €j^N;b;U:$&tm 10 SATILIK EMLAK AKSARAY'DA Haseki Hasiahanesi yanındaki Adnan Adıvar Caddesinde *No.lu apartmanın 3 ve 5 odalı boş daireler satılıktır,arsa ve evle de değiştirilir,mesai saatleri harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş.İstanbul Bürosu Müdürlüğünden Şirketimizin İstanbul depolarından Karabük v« Kırıkkal» fabrikalarına,bir yıl müddetle 2000 ton civarında hurda demir kamyonla taşıttınlacakür.Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • DİZEL ELEKTROJEN GRUBU SATIN ALINACAKTIR.1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı için Teknik şartnamesinde vasıfları yazılı 5 adet elektrojen grubu kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • İSTİKLÂL MATBAACILIK ANKARA ÇIKTI!•k Yüksek satış ucuz fiat •fr Her eve bir ansiklopedi İr En iyi kâğıt,en iji baskı İT 15 günde bir çıkar ir Senelik abone bedeli 24 lira gönderenlere cilt kapağı para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • ÇEKGSLAVAKYA'dan DKP SAÇ 16 Aralık 1963 tarihli resmî gazetede münteşir 600.000 ük DKP saç için firmamız FERROMET Firmasının mukaveleli münhasır satıcı ve yegâne distribütörü bulunmaktadır.İhtiyaç bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • ¦innri N\T£SİSLERİMJ2D£ HAZIRLANAN kavim ve/pakkelsk.kurulu-OLARAK,uy GUN PlYATLA AL'?KUL" uanû&il£C£ĞM2 y£GÂrf£KALirB YEA QÖ$CtnE%İCnf*-w KARMANKAYA PARKE FAR CEVCL,KARTAL TEL:56o8,CEVİZLİ 535 I26S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • PLÂSTİK ENJEKSİYON MAKİN ASI ALINACAK 35 ile 50 gram arasında yeni veya temiz kullanılmış mekanik plâstik enjeksiyon makinesi satın alınacak.Müracaat:Tel:22 59 26 İLANCILIK 851* 225»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1964
  • AGA GİREN BALIKLAR AK DERDİNDE Röportaj:NECMİ ONUR Fotoğraflar:Hüseyin KİRCALI e mm KJ O Balıkçıların îfi,denizden balıklan çektikten conra da çok.I-l:k ağlan irdelenmeyecek şekilde toplamak,derlemek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • YİLDİZ KEMTERIH TESİRİMDE OLDUĞUNU AÇIKÇA İTİRAF EDEM İŞİK V E N E R S L' Scvriti.o nadığı Kleopatra ioliinde Genç sanatçıya göre,kötü rollerin kötü kocadan zerre kadar farkı yok B:ERNARD Shav/m ünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS Tel:44 OS 85)Romalı Censâvcr G.Scott R.t.EMEK Tel:44 84 39)Kırmızı Dudaklar C.Kauffmann t.3.hafta)Suarede:Pekin'de 53 Gün A.Gardner K.I.İNCİ Tel:48 45 95)Sıp Sevdi A.İBik Suare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • Beatles grubu gelecek ây bir film çevirecek HOLLYWOOD,AAünlü İngiliz Beatles grubu önümüzdeki ay İçinde Londra'da blx tüm çevirecektir.United artist şirketi hesabına çevrileceği bildirilen bu filmden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • İP VIPER i TURKİYENİN HER YERİNDE 2 LİRA JifcKlAAlCILIK.S',1 3249
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • StöîD brülör ISITMA CİHAZLARI GAZ,MAZOT,1 ve 2 No-FUEL OÎL İLE ÇALIŞIR Mufassal katalog gönderilir K.MALHAS Halefi ARA MALHAS KUrekçilar Cad.23)7 Galata Tel:44 14 04 Telgr:MALHAS İST,U.AN-CH.JK.8434 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • 0ğâim,YILDIZ DURU SEMRA SAR ÖZTÜRK SERENGIL Suna Pekuysal Altan Erbulak Vahi Öz Sevda Nur-Hüseyin Baradan'ı takdim eder bugünden İtİbaren Beyoğlu LÜKS Şehzadebaşı KULÜP Kocamustafapaşa İSTANBUL Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • I B U GÜN l 1 SUAREDEN İTİBAREN 1 Rüya Sinemasında I I ARAMIZDAKİ ŞEYTAN İ TİGER AMONG US)İ N G İ LİZCE i ALAN L ADD ROD STEİGER Seanslar:12 14.15 16.30 18.45 21.15 BASIN:»OD 2282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • Y A L N Z AKSARAY OPERADA GENERAL ÇÖPÇATAN Halkın arzusu üzerine Beyoğlundan kaldırıldı m İLANCILIK 8544 2261 s.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • 20 nci ASIR SİNEMACILIĞININ HARİKASI Türkiyede ilk defa İSTANBULDA 8 SİNEMADA BİRDEN BEYOĞLU EMEK *ı SARAY,şişü SİTE KADIKÖY REKS BEŞİKTAŞ GÜREL OSKÜOAR SUNAR İSTANBUL MARMARA «eYENİ Şehzadebası CHARL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • ALMANYH'OA Röportaj Orsan ÖZMIN Fotoğraflar:B.Altaş H.Uygun S KADINLAR KARNAVALI ve tUrkler Kimsenin kimseden çekinmediği karnavalda Herkesesitveson NİVERSİTENİN kapısından %0 içeriye girince,vestiyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1964
  • mm mm MUSİKİ CÂRMEN OPERASI BÜLENT TARCAN^ B İRİSİNE ulu orta «çabuk ıtiu:sö.vle diye sorulsa çoğunlukla su cevaa alınır:«Kırmızı!Ve vi n* her hangi bir müziksever» «bana hemen biı Fransız operassöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • m Hava Assubayı ÖZ AD vı esi,kızları NEVlN'In doöumunt dost ve akrabalarına müjdelerler lö Şubat 1964 Diyarbakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • O BEREKET İle ŞENOL UTKU nişanlandılar.Bandırma 17 2/1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • GULDEN GÜROL 11* Nadir Ergin TELCİ Nijaıüandılar 14.2.1964 MİLLİYET 2243 mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • BÜYÜK KAYIP Beşiktaş VİDİN Eczanesi sahibi merhum Eczacı Ali Rıza Beyin refikası,Sühevlâ Vidin.Sıra Dramur,Bedia Bürkev.Selva Vidin,Nezaket Sözenoglu'nun çok kıymetli anneleri.Dr.Kemal Dramur.Dr.Vahde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • VEFAT Merhum Eminoğlu Süleyman efendi ve esi Avse Enıinoelu'nıın evlâtları,merhum Osrnan Şahin-•alp'Ln esa,merhum Şevket Ersuııav ile Zlva özver ve merhumr 2ergüzer Kermen'in kızkardeslerl,tüccardan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • ı mil i »»«mmnnjui—Mi n ii«m mM VEFAT Tanınmış armatörlerimizden i-iriail Kalkavan ve Havva Kalkavan'ın oğlu.Kayhan Kalkavan,Î.Içte Kalkavan,Nebean Sunguroğl'u'riurı kardeşleri,İbrahim Kalkavan'.Nazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • HURDA DEMİR TAŞITTIRİLACAKTIR Şirketimizin Ankara Merkez,Güvercin ve Sincanköy Depolarından 1964 senesi içinde takriben 3000 ton demir,çelik ye font hurdası kapalı zarfla teklif almak suretiyle Karabü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI TEZGAH ALINACAKTIR Merinos Fabrikamız ihtiyacı için 2 adet torna ile birer adet freze ve zımpara taşı tezgâhı kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya Müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • TEŞEKKÜR ülüfnü lie bizleri sonsuz acılar İçinde bırakan çok kıymetli sevgili annemiz,teyzemiz,halamız,kayınvaldemiz ve büyükannemiz Bayan Naciye Değerin ebediyen aramızdan ayrılması doiayı.iyle cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • İlli I İlli I IHI ililllHIilllltlllllllL TEŞEKKÜR Hastalığıma isabetli teşhis ko-î yan I.ci Dalihiye Şefi Dr.Mec-I di üner'e.Dr.Müfit Ekdal'a.Dr.s Rahmi Baykan'a ve yaptığı ame-liyatla tedavi ederek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • DÜZELTME:15 Şubnt tarihinde gazetemi/de yayınlanan ASFER Şirketinin adresi tstiklâ' Caddesi yerine sehven İskele Caddesi olai3k yayınlanmıştır.Düzeltiriz.MİLLİYET 2276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • 'îe Bütçe görüşmesi başladı 4 Baştarafı Birincide la kredi sağlanacağını ümit ediyoruz,biltce yılı »onunda tehlikeli bir açıkla karşılatılmamak üzere büyük insini carî giderlerden olmak üzere 7 tasurr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • DOKTOR KÜÇÜK Baştarafı Birincide difcl kadar vahim olmadığını» İddia etmiştir.Hintli Generalin bu idldasmı çok sert cevanlandıran General Young ve Pickard,Poli olaylarının Makarios tarafından da kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • POLİ'DE ATEŞ KESİLDİ 700 kadar Türk'ün abluka altında bulunduğu Poli'de ölüm kalım savaşı şimdilik durmuştur.Çarpışmalara ara verilmesinden sonra da Orta Okul Müdürü ile de cemaat meclisi üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • GÜVENLİK KONSEYİNDE I Bcıştarafı Birincide des.söz hakkinin,konuyu Konseye getiren İngiltere temsilcisine ait olduğunu belirtmek suretiyle Dean'ı kürsüye çağırmıştır.Dean konuşmasında.5 maddelik İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • Usuuğlu «Şampiyonluğu değil,maçı kaybettik» Buştaraft Sekizincide Ogün ve Yiiksel'ln oynayacaklarını belirtmiş,Nedim'in de Viyana'da muayene ettirilerek MTK'ya karsı takımda yer almasını temine çalışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • VEB DEUTSCHE SEEREEDEREİ ROSTOCK Avrupa limaularmdan ve Avrupa limanlarına muntazam yük seferleri Modern şileplerle muntazam yolcu seferleri.Araba ve yolcu biletleri tenzilâtlıdır.Müracaat:İHSAN BERKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • TASFİYE HALİNDE Ordu Soya Sanayii Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan Şirketimizin Ordu'da kurulmakta bulunan Soya Fabrikasına ait ve Sümerbank Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiş olan ve hudutları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • IREĞU DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Dördüncü Adi Umumî Heyet Toplantısı Şirketimiz Hissedarlar Umumî Heyeti,Esas Mukavelenamemizin X uncu maddesi gereğince 26 Mart 1964 Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN EDİLMİŞTİR Aşağıda ismi yazılı 65 KV.luk tek devre enerji nakil hattına ait galvanizli çelik kafes direklerin proje,imalât ve montaj işleri teklif isteme suretiyle iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • *erkese burmak Traş bıçağı yüzünüzü okşar gibi traş eder!Sert sakal için 0,08 m/m kullanınız.HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAÛI AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR,il.VNl.liaK 5W;22 JV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • SÜPÜRGE SATİN ALINACAKTIR Ereğli Kömürleri İşletmesinden 1 Şartnamesine göre 15000 adet süpürge kapalı zarf u*ulü ile satın alınacaktır.2 Teklif zarflan 3.3.1964 Sah günü saat 14 de Ereğli Kömürleri İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • 3 FABRİKADA 450 İŞÇİ Başlara ft Birincide Bin-i ücretlerin».laan 125 kurufa kadar ulanlara yüzde »ltrnıy 150 ııı-u-kadar olanlara yüzde edibe},175 kuruca kadar yüzde elli,200 l.uniş» kadar yilzde kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • U THANT Başlarafı Birincide Genel Sekreterin bu teklifi uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Bans Gücüne asker vermeve hazır olduklarını evvelce belirtmiş olan Birleşik Amerika ve diğer NATO memleketleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • Papandreu,İnönü ile görüşme fırsatı arayacak ATİNA,AP.Yunan başkentinde dolaşan habertere göre kuvvetli bir çoğunlukla seçimleri kazanan Yunan Başbakanı Papandreu.Başbakan İnönü ile görüşmek İçin fırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • Patrikhane ve Patrik,Kıbrıs için bağışta bulundu İstanbul.Kıbrıs'a yardım komitesine yapılan bağışlar 2 milyon 652 bin 8U'ı lirayı bulmuştur.Fener Patrikhanesi 5.000.patrik Athenagoras 700.Metropolitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • inönü:"Mesele son Baştarafi Birincide Celikbas'ın aleyhte konuşmasından sonra kürsüve gelen İnönü şunları söylemiştir:«Arsüvek Makarios kendi kendine Anayasayı ne şekilde değiştirmek istivorsa o sekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • 2 TRAFİK GEÇİDİNİN İNŞÂSI DA BAŞLIYOR Baştarrıjı Birincide dive Başkanı,her iki isin de.insaasırıa Mart avında başlanması için ilgiı:Ltre direktif vermiştir.Unkacanında Atatürk köprüsünün bitiminden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • Partiler tasarısı için bir anlaşmaya varılamadı ANKARA,ÖZEL Siyasî Partiler Kanun tasarısı üzerindeki anlaşmazlığı halletmek için,Meclisteki Parlâmento gruplarının temsilcilerinden kurulmuş olan parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • GENERAL ÇÖPÇATAN MÜNİR ÖZKUL ve Arkadaşları Kapalı gişe olarak her gün 6.15 de BEYOĞLU Elhamra İstanbul Tiyatrosunda)Diğer ÇÖPÇATAN GENERALLER EMEKLİYE ayrılmıştır.REKLAMCILIK:685 2267
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1964
  • I Aile geçimsizliklerini ve bütün ayrılıklarında bocalayan çocukların dramı.Dünyada çocuk sadece mes'ut insanların hakkı olduğunu anlatan film:BU AKŞAMDAN İTİBAREN İNCİ TAKSİM OPERA ŞIK Sinemalarında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.02.1964
  • milliyet spor-toto servisi sunar s 6 8 9 12 İS MAÇ KARŞILAŞACAK TAKIMLAR tki takımın birbirleriyle yaptığı sod karşılaşmalar i Numaralı takımın son maçları Erİl Numarab takımın son maçları MAÇ HAKKIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G li M A V P Kp F.Bahçe 21 12 8 1 34 9 32 10 Beşiktaş 20 13 5 2 32 8 31 9 G.Sarav 21 11 7 3 30 13 29 13 Göztepe 21 8 10 3 23 16 26 16 A.Gücü 23 11 3 7 32 25 25 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • II.MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Ad.D.Snor 14 10 Sekerspor 13 9 Bevlerbevi 15 7 ÜlküSDor 14 6 td.Yurdu 14 6 K.GiimrüK 16 4 Vefa 13 5 Bursaspor 14 4 Sarıveı 16 3 Günessoor 13 4 tz.D.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • Spor Toto 26 ncı hafta brüt sonucu ANKARA.A.A.Spor-Toto'nun 26 ncı hafta değerlendirmesinin brüt sonucu belli olmuştur.Bu sonuca güre 13 maçı 5,12 maçı 114,11 maçı 1284.10 maç» 7820 kişi doğru tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • Türkiye Kupasında dört maçın tarihi belli oldu I Türkiye Kupası üçüncü tur karşılaşmalarından Feriköy Altınordu.PTT Çukurova İdmanyurdu maçları haricinde dört karşılaşmanın tarihi tesbit edilmiştir.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • ASKER FUTBOLCULARIN OYNAMALARI İÇİN PRENSİP KARARI ALINDI ANKARA,ÖZEL Devlet Bakanı Malik Yolaç,dün Millî Savunma Bakanı llhami Sancar ile asker futbolcuların kendi takımlarında oynamaları hakkında gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • MTKhazırlık macında rakibini Ünlü sağaçık Sandorun F.Bahçeye karşı oynayabilmesi için tedavisi devam ediyor BUDAPEŞTE,ÖZEL LİGİN ikinci yarısına ve Fenerbahçe ile yapacağı maçlara hazırlanan MTK futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • I Şenol,golle neticelenen vuruşunu yapıyor,Oncan da hamleye hazır,fakat.Maçın bitmesine 10 saniye kala yediği gol için 'Öze—talih İPjfUK dedi B EŞİKTAŞ Kalecisi Özcan Arkoç,yesi içerisinde golü büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • a CAN'ın YILDIZI GENE PARLIYOR Can Bartu yerini buldu #ı Fiorentina,Pazar günü Ilulya lis lideri Bologna ile Ü-0 berabere kalmıştır.Resimde,bu maçta güzel bir oyun çıkartan ve iki gutu direkten dönen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • F.Bahçe PTT,G.Saray-İTÜ bugün oynuyor Basketbol Teşvik Turnuası final,grubu maçlarına bugün Spor Sarayında devam edilecek ve şu müsabakalar yapılacaktır:18.30:Fenerbahçe PTT 20.00:Galatasaray I.T.Ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • PAZAR CUNKU REYANŞ MAÇI İÇİN Irak Ordu Takımı geldi Ordu akımımızın antrenörü Doğan Andaç «Teknik bakımdan üstünüz,açıkları tutarsak kazanırız»dedi ı ı I 8 J DÜNYA Ordulararası futbol şampiyonası reva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1964
  • MİLLİ LİG YENİDEN HEYECAN KAZANDI Usuuğlu SADRI USUUĞLU Ümidini kaybetmedi M.T.E' ya hazırlanan Fenerbahçe,İsianbulspor maçının tehirini istedi Galatasaraylılar,deplasman maçlarını öne sürerek Puan fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor