Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • DURUM Komşumuza bîr uyarma.fURKIYE bir buçuk aydır Kıbrıs'tan gelen haberlerin heye-M canı içindedir.Ve bu haberler,en serinkanlı insanları dahi 1 çileden çıkartacak niteliktedir.Sadece banyo dairesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Açık Oturumda Partiler Kanunu tartışılacak Bu ak=am saat 21 de İstanbul Radyosunda yayınlanacak açık oturumda Siyasî Paıtiler Kanunu tasarısı tartışılacaktın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Prof.Başgil hakkında İslâm devleti kurmağa teşebbüsten takibat açıldı Müslüman Türk Devleti kurmağa teşebbüs iddiasıvla.Ord.Prof.Ali Fuat Basgil hakkında C.Savcılığı tarafından kovuşturma açılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Prof.Aren "T.i.P.Karma ekonomiyi savunuyor,dedi IZMIR,ÖZEL,Türkiye îrjçi Partisinin dün devam eden birinci büyük kongresinde konuşan Prof.Sadun Aren,«T.İ.P.karma ekonomi sistemini savunmaktadır» demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Teke!Bakanı Yüceler,bu arada kahve ve bâzı Tekel maddeleri Katlarının ise indirileceğini açıkladı GÜMRÜK ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler dün verdiği demeçte:Tekel maddelerinin Hatlarında revizyon yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • buqiin Ankara'ya gelecek Amerikan heyeti Başkanı dün Atina'da Yunan liderleriyle konuştu DIŞ HABERLER SERVİSİ YUNAN hükümeti,Kıbrıs'a müttefik askerlerinden kurulu bir birliğin gönderilmesini kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Atina'da NATO aleyhindeki nümayişte 20 kişi yaralandı Türk.İngiliz ve Amerikan elçiliklerine yürümek isteyen nümayişçilerle polis çatıştı ATİNA,AA,Yunan başkentinde,dün aksam «Kıbrıs'a NATO Kuvveti gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • önceki gün yakalanan Yunan askerleri serbest bırakıldı ÖMER SAıAIt COŞAR LEFKOŞA'dan bildiriyor LÎMASOL yakınlarındaki köylerde dün Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur.Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • •V.v s~'ı i'-ixi-«Kadir Gecesi» ni camilerde ibndet ederek geçirmiş,bûzı ku-ıı binler re İstanbul'lu,mübarek rumlar taralından şehrin büyük camilerinde okutulmuştur.Sultanalımet,Beyazıt,KADİR GECESİ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Şarkışla'da 23 çocuk kızamıktan öldü ŞARKIŞLA.ÖZEL İlçemizde kızamık hastalımı saİRin hal almıştır.İlçe merkezinde üç.Sofular,Adamkaya ve Sarıçiçek köylerinde de 20 çocuk kızamıktan ölmüşlerdir.ŞİŞLİ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • FİCTHI TEVKTOGLL AP,KİBRİS GÖRÜŞÜNÜ TAVZİH ETTİ ANKARA.AA.CUMHURİYET Senatosunun dünkü birleşiminde Cünde:n dışı söz alan AP Giud Baskanvekili İhsan Sabri Caclayançil.«Fethi Tevctoğlu'ıuın önceki ciin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • as» İtiraf ediyor işte A.P.bildirisinde söyle diyor:«Reform adı altınua ileri sürülen teklifler,mevcut Ve müesses nizamın temellerini zedeleyici ve hâttâ tahrip edici bir mahiyet taşımaktadır.Mevcut v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • CLİS,YÜCESOY'A CEZA VERMEDİ Başkanlık dîvânının bir milletvekilinin beyanını o birleşimden sonra karara bağlayamayacağı kabul edildi ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinin dünkü birleşiminde A.P.Konya Milletve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • KÖTÜ ELLERDEKİ ATOM DÜNYA İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR Gazetelerden)l Vf4*H YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Maliye Bakam,dış yardımın temini için AP'nin desteğini istedi,reformları savundu ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosu 1964 bütçesini dün 40 menfî,5 çekimsere karşı 73 oyla kabul etmiştir.Büt ?e tasarısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • l/'TA C ADPldAA A!AD Kıbrıs'ta Rumlar lie Tiirklrr ararviDKEJ IM V-MI\riOlVlMLMK smda yeni çarpışmalar olmuştur.Bu çarpıtfhtaliuı atcs açmadan inlemek için İlişilirler airır tanklar ve 7.1 ehli arabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Mütehassıs Tarihçilerin hazırladıfit Resimli,Haritah Mufassal OSMANLI TARİHİ r.in altıncı cildi de çıkarak tamamlandı.1 5 inci ciltler kırkar,altıncı elli liradır.İSKİT ve GÜVEN Yayınevleri ^*n2£+X0*e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • r bir otobüsü durdurarak şoför ve üç yolcuyu tevkif ettiler 1 TÜRI£LERF ATFÇ **on lia,vukubulduğıı Aya Sezomcnos köyü ci-IUrtIVJ.LRC MIC9.varında Kumlar ellerinde silâMarı ile köydeki Türkleri öldürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1964
  • Denktaş dün inonu ile ruştu Dışişleri Bakanı ile de konuşan Türk cemaati lideri «Acele tedbir alınmasını» istedi ANKARA.Ö Z D E M İ B KALPAKÇIOĞLU bildiriyor KIBRIS Türk cemaat lideri Rauf Denktaş dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Direnme hakkı ve meşruluğu SON haftaların gerçekten önemli dış ve iç siyaset olayları arasında bir Milletvekilinin dile getirdiği İhtilâllerin meşruluğu» problemi,üzerinde dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • Güvercinin gagasına binlik sıkıştırdı KONl'A'mn Meydan bucağında güvercin meraklısı bir vatanda] vardı.Adı Hasan Çakmaktı.Yıllardan beri bir güvercini besler ve terbiye ederdi.Ona gör« güvercini kaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • SUBAY ve MEMURLARA j PEŞİN Fİ ATIN A PEŞİNATSIZ TAKSİTLE PARDESO 7RENÇKOJ bay v« bayan tMPERTEKS bay bayan CAKEJ ELBİSE PANTALON MANTO ÇOBAN ÇOCUK TRENÇKOT BATTANİYE TRİKOTAJ GÖMLEK BAYAN v* BAY SAATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • PARAMIZ İNGİLTERE'DE I 1 STERLİN 35,5 Ti.1 LONDRA,MEHMET ALI BHiAND'tajı NGtLTERE'de »on ay-I larda gerileme gösteren Türk parasının dış değeri nihayet yeni bir seviyede istikrara kavuşmuştur.Hâlen he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • GUNtlUK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet »6.35 96.40 f 0.10)Beşat Lira 138.00 139.00 ayni Hamit J.ira 108.50 107.00 ayni)İngiliz Kral 117.00 117.50 ayni)Fransıı Napolyon 93.00 94.00 ayni U ayar küJça titan U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • Bir haftada tedavüle lira daha çıktı Emisyonda yıllık artış 515 milyon lira HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 1.2.1964)5.604 Milyon T.L.Geçen hafta 25.1.1964)5.394 Geçen ay 4.1.1964)5.662 Geçen yıl 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • "ÜSTELERİ DÜZENLEMEK İÇİN Sovyet Bloku ülkeleriyle yıllık ikili ticarî görüşmelere yine başlanıldı ANKARA,ÖZEL IV ÜRKÎYE 11* Sovyet Bloku ülkeleri arasındaki dig I ticareti düzenleyen ikili anlaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • YAPTIRACAK İNŞAAT SAHİPLERİNE:Asansörünüzü,binanız inşa halinde iken sipariş etmek ve kuyunuzu asansör tekniğine uygun bir şekilde İnşa ettirmek,sizi İleride yapmak mecburiyetinde kalacağınız,birçok t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • BİtGt GANTASI v.Hoftolık Modern Eğitim ye Öğretim Dergisi Her Salt 100 kr$.Sayı HER SAYISI BİR ÖNCEKİNDEN ZENGİN TÜRKİYE'nin EN GÜZEL,EN UCUZ,RENKLİ ANSİKLOPEDİK ÇOCUK ve GENÇ DERGİSİ a SAYISI ÇIKTI.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • Akhisar Belediye Reisliğinden.6/2/964 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede talip zuhur etmediğinden 8,50 9,50 mt.boyunda olan 75 adet,14-16-18 ve 20 NP.lik potrel direklerin satışı bir ay «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • SAMETAĞAOĞL hocredekLadah Aöaofllu Yayınevi:Alk]n.Han,37/7j:agaloJlu İSTANBUL VİLAYET KARŞISI)REKLAMCILIK 4M 183»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • KOYUN BARSAĞI İHRAÇ OLUNACAKTIR 1 Et Kombinalarımızda 31.12.1964 tarihine kadar İstihsâl olunacak 285.000 tane kadar koyun bağırsağı asorti veya orijinal olarak kapalı zarfla teklif istemek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • L DIESEL OtL A n k a r a 12 02 45 En Serî Teslimat Brülör Teknik Servisi ^PETROL OFİSİ DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ ALTENKS LTD.İSTANBUL ANKARA İZMİR VV\V MİLLİYET 1922
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • il ARÇELİK yarın akşam saat 18 de İSTANBUL RADYOSUNU dinlemenizi rica eder FAAL 1081 1927
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • Yeni inşa edilecek 4 kattan yüksek bina ve flütün eğlence yerleri oto park yaptıracak Vilâyet Trafik Komisyonunun aldığı bir kararla yeni inşa edilecek her türlü eğlence yerleri,spor sahaları,hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • BELEDİYE MECLİSt BUGÜN TOPLANACAK Belediye Meclisi bugün saat 14'de toplanarak,Şubat dönemi çalışmalarına devam edecektir,üyeler tarafından verilmiş takrirlerin cevaplandırılacağı yarınki toplantıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • TAKStM'DEKt GARAJ İÇİN TEKLİF İSTENİYOR Taksim Gezisi altında yapılması kararlaştırılan büyük yeraltı garajı için ilgili müesseselerin ileri sürecekleri teknik ve malî şartları 15 Haziran gününe kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • I Tahsiline Devam Edemeyen Kız ve Erkek Gençlerimize Son Fırsat J İlk okul mezunu ile orta ve liseden belge alanları en kısa yoldan meslek sahibi yaparak istikbal sağlayan Radyo Teknisyeni Telsiz Oper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1964
  • tıt»M!iii»Mi Taş çatlasa sona belli CİNDEN başka türlü düşünüp,dışından başka türlü söylemek;içinden kendi çıkarını kollayıp dışından memleket menfaati,ni savunuyormuş gibi görünmek,içinden haksıılıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Almanya'nın me&hur moda yaratıcısı Heinz Schulze-Varell 1964 ün kadınını şöyle tarif ediyor:«Aranan vasıflar cazibe,kibarlık ve dişiliktir.Artık yalnız güzellik kâfi değil.Kadut bulunduğu yere kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • KA&NFıLLl HOCA,AK.I ALA W VAjA^lLMENÎK btmikÜH\$1l£ WlAPl:FEZAYA uKWAK JÖKCt^/ETÎiLE BESlENMnK frffeKMÎg TûpRAâl KAYNATIP icMEK l(K LİİZUMlü ite.^jhkutdpmiç PA KÂİNATTAKİ Dunlar iM\kuzpİWE AWKAfi V£ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • ELJNSİ ÇABUK TUT SC ANA!EN Bî-NUMARA r^^n^i AZDIKÇA AxtyOR VS i-3ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • îe*î dinliyor,çünkü.transistor radyoları en müş külpesent dinleyiciyi dahi tatmin ede cek bir ses mükemmeliyetine ve üstün seçiciliğe sahiptir.CİHAN KCM.ORTa Sultanhamam,Katırcjoğlu han kat 5 ı-Tt-rKi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • BULUNMAZ FIRSAT Beyoğlu İstiklâl Caddesi 258 numaralı Elhamra Hanı altında cadde üzerine ve oasaj dahilindeki mağazalarla yazıhaneler ayrı ayrı satılıktır.Mutavassıt kabul edilmez.Müracaat Elhamra Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Bir yılda 5 hastahaneye 42.276 kişi yatırıldı 1963 yılında Belediyeye bağlı Cerrahpaşa,Haseki,Zeynep Kâmil,Bejjpğlu ile Cilt ve Zührevi Hastalıklar hastahaneleriride 4527C kişi yatırılarak tedavi edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Belediye Başkanı İşcan Ankara'ya gitti Belediye Başkanı HF^im İj,an,çeşitli çehir işleri üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere dün akçam Ankara'ya gitmiştir.Belediye Başkanının bu hafta içinde şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Kaynana ve kaynata,gelini boğup öldürdü ANKARA,ÖZEL Genç bir gelin,kaynanası ve kaynatası tarafından dün boğularak öldürülmüştür.Çamhdere ilçcsina bağlı Akkaya köyünde,Gülfidan Ay adındaki gelinkocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • MACMİLLAN AVAM Kamarasından çekiliyor LONDRA,A.P.Sabık Başbakan HaroM Macmillan dün «Vicdan sahibi bir üye olarak bütün vazifeleri yerine gctiremiyeccği» için Parlâmentodan çekileceğini açıklamıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?Yurdumuz Akdeniz'den ilerleyen alçak basınçlar ve bunlara bağlı kötü hava ayırımlarının etkisinde kalmaya devam edecektir.Ege,Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri genci o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • KÂĞIT satın alınacaktır Birinci hamur 56/80 50 gramlık.Müracaat:Ankara Cad.No.111.İst.MİLLİYET 1919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • yılın ilk BÜYÜK çekilişinde Kaloriferli Apûthnûh DaUesi ItCfc*1*1 Ytt^1 KÖYDE ŞEHİRDE HERYERDE HERZAMAN T.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Acı Hakikat.ÜRKİYE otel.lokanta ve eğlence yerleri kelimelerinin ¦Tole.şeklinde kısaltılmış olarak kullanılan işverenler Sendikasının Keisi Hüsnü Çınar'dan mühim bir mektup i Rİdun.Mektup münderecatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • CAZİBELİ ASKER «Hi* v.İngiltere'de kadın.askerler arasında yapılan «Güzellik yarışmasında» Kraliyet Kadınlar Kolordusunun» 17 yaşındaki eri Yorkslıire'li Maureen Shephard ordunun «1 numaralı Pin-Up» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • Azılı gangsterin evine sabaha polisler,Torreta'nın bileğine PALERMO.AA Palermo'nun batısındaki bir çetenin basında La Bîubera kardeşlerin yerine geçen Pietro Torretta tevkif edilmiştir.Bundan birkaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • İsrail,deniz suyunu tat.ı suya çeviriyor KUDÜS,AA.İsrail Başbakanı Levi Eşkol,İsrail'in,deniz suyunun tatlı suya çevrilmesi projesinden elde edeceği basanların sonuçlarını bölgedeki komşularının,özell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1964
  • BİR RUS DİPLOMATI Cenevre'de «kayboldu» CENEVRE,A.P.Sovyetler,dün Silâhsızlanma Konferr.nsındaki Sovyet heyetinin üyelerinden Yuri Nossenko adında 36 yaşında bir şalısın geçen Salı gününden beri kayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • |fÖ:V*#l;ir-I SPOR.*1 TÛIÖ-T UZAK TE,HİNDE" UZAK.L' MAS OEDf.TEAAASU-AR.BU «SİNE GÖaaakjne saye Sinde Başuaou.Bunu CtuAUX.VıP BARUVtA-RE SU SİZt-f £1 BfR.ROl.KET OLMA-L f TOMBİK'f KAÇI.KONUŞTUH-RiP M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • HUrt SALI Rumi 1381 «»ma-İM 11 ŞUBAT 137* Ocak ir 1964 2» VAKİT VASATİ EZANİ Jğl!fJ| 39 12.28 15.18 17.37 19.10 S 17 1.S4 «52 42 12.00 ısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • r& OĞLAK BURCU 122 Aralık 30 Ocak] Bir macera »örünilyor.Har ttsi nnutacak kader kendinizi kaptırmazsanız tatlı.&h KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Hayatın mn bütün »idisin t de«i*t^ rceak bir haditıe ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • Milliye» Gaıoft-cilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genci Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalelerden Mesul Müdür i.HİKMET OOLOBREN Spor kuntundan Meaûl Müdür s.NAMIK SEViK Magazin hışmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • İLAN TARİFESİ ABONE a â,3,4,S İnci «alfalarda aantlral 40 TL.TARİFESİ f.7 ad »şifalarda aantiml SS TL.K» TL.3 Ayhkı 22 TL.8 Aylıkı 40 TL.Yıllık!T3 TL.Dûfcün,Nisan,SUtih Vefat Teşekkür İlânları S aanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • SOLDAN SAöA:1 Tanrıyı «a hit tutarak bir »esi bağıtlamak.2 Son.»onraki;Sairler.3 Seker tadıntlu bir mayi çıkarılan bir nebatın kökleri ve nebatın adı 4 Haber götürücü!Kansızlık.5 Maden ktf.O müründen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • ISTANBUL RADYOSU orta Dalga 428 metre 8.00 a.n 8.30 9.00 20 9.30 10.00 12.00 1530 11.40 13.00 13.10 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 17.00 17.08 17.11 17.27 17.37 17.38 17.40 18.00 19.00 19.10 19.40 Acıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • Büyük Tarihî-Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM igjı—Merdivenleri ağır ağır çıktılar,arkadan bahçeye bakan duvarları İşlemen' ve tavanı yaldızlı,halılarla,ipek örtülü divanlarla kaplı bir odaya girdiler.Kırmızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1964
  • wm Her gece oturup kazancımızın hesabını yaptığımız yetmiyormuş gibi ömrümüzün sonuna kadar kazanacağımız paraları da hesaplayarak hayale dalıyorduk.Fakat bu paraları nasıl ve nerede harcayacaktık?Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • ^PRATİK 0İNÎŞ ANSİKLOPEDİSİ Xama» Konusunun devamıdır)ETTEHİYYÂTÜ:Eltehiyyâtü lillâlıi vesselâvatü vetteyyibâtii csselârnü aleyke eyyiihcnnebiyyü ve rahmctıülâhi ve herekâtübii esselâmü aleynâ %re nîâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • w Bugün 11 5«b»t 1964 Sah,Ramazanın yirmi yedinci gününde:İstanbul,Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN 1 TENİCAMÎ İ 1 FATİH Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • ISTANBUL TİCARET ODASINDAN APA'ya dahil memleketlerden Dekape saç ithal etmek İsteyen mensubumuz sanayicilerin 20 Şubat 1964 tarihine kadar Odamız Sanayi Şubesine müracaatları rica olunur.BASIN 191» İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • ete HE İÜOÜL.İ2ZCS tî^^Eif EeSfLİS&SB&8H32l Bunun İçin günde 20 dakika ayırmanız kâfidir.33 devirli,kırılmaz,22 plâk ve 44 derslik fasiküllerden müteşekkil LİNGUADİSC,görme ve işitme yolu ile,günümüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • »jimwi w w»t B bis »i rw y^r",SATIUK EMLAK I I Ill 111.11 II II B RUSU'LtHiSAUINDA Şehitlik Dergâhı arkasındaki geniş arazi katiliktir.Tel.63 56 50 87 saat 11-13 arası FLORYA Şenlikköyde son model vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI Kereste ve Kontraplak Alınacaktır.Manisa Tekstil Fabrikası için alınacak muhtelif evsafta 100 M3 kereste ile 280 adet kontrplâk evsaf,miktar ve ölçüleri havi liste müessesemiz AL/V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • jjj!wetmi wtnai i aximilidfi r.pk-p,„y,fi£ SÜREYYA DA PEK YAKINDA ROMA' YA GİDİP,«SIR» FİLMİNE BAŞLAYACAK.MAXIMILIAN Schell «Topkapı» filminin son sahnesinin çekimini müteakip,şöyle rahat rahat «oooh»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • İsviçre'ye ba£lı kayak merkezi Adelboden'de çekilen bu resim Maximilian il« Prenre« Süreyya'yı bir arada gnsteriy or.Kurt köpeği Süreyya'nındır.Adı da Tex.v'dir.Ilir aydanberl AdflhotJnn'rif bulunan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Beatles grubu,Amerikalı kızları çılgına döndürdü Atlı polis,duruma müdahale etmeseydi,stüdyonun kapısına birikenleri dağıtmak kaab*!olmayacaktı NEW YORK,A.P.EATLES adıyla tanınan ve bilhassa genç kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Hasfahaneye yatırılan Judy Garland iyileşti NEW YORK.P.Kaldığı otelde düştüğü için c hafifçe sarsılan tanınmış aktris-santöz Judy Garland,Cumartesi gecesi Mt.Sinai Hastahanrsine kaldırılmış ve dün tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Özden elik ve Tanju Gürsu kaza geçirdiler Cuma Rcccsi ani olarak Ankara'ya giden özden Çelik ve Tanju Gürm bir otomobil kazası aerirmİFİerdir.Taniu Gürsu'nun kullandığı,özden Cellk'e ait 59 modeli Pon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Edward 6.Robinson 27 yıl evvel ne ise yine o Tanınmış aktör Edward G Robinson bir süre önce Warner Brothers Stüdyolarına tritmis «Robin and the Seven Hoods» fi imindeki rolüne uvtrun bir kostüm bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Josephine Baker için elmas kakmalı mikrofon Josephine Baker iddiasını kazandı On iki senelik fasıladan sonra 60 vatımda olducıı halde Broadway** dondj ve büyük bir muvaffakivet kazandı.Josephine.Brook
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)ölmeyen Ask J.Gavin R.t.EMEK Tel:44 84 39)Kırmızı Dudaklar C.Kaufi'mann 1.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Çiçeksiz Bahçe O.Oiinsiray.LALE Tel:44 35 95)Yenilmez Silâhşor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • Isıtma kapasitesi:dakikada 13 litre Havagazı ile çalışan normal ve alçak basınç tipleri aPH»ı Isıtma kapasitesi dakikada 12 litre AYGAZ,İPRAGAZ,MUTFAKGAZ MİLANGAZ ile çalışan normal ve alçak basınç ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • BUGÜN BAYRAM ŞEREFİNE BU AKŞAM istanbul ve İtalyanların müştereken çevirdikleri Renkli Sineması Türkçe Sinemaskop t k ¦tc İLANCILIK 8293 1910 ÖTES FİL*?uShtematt HELENE CHANEL MASSİMO SEKATO PİERRE BR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • MİKROFON YANKILARI FARUK Y EN ER TELEVİZYON iyi hos ama onun da getirdiği dertler var.Seyirciyi alıcı perdesine bağlamak kolay değil.Her aksam müzikli,gülündü «show.lar verseniz bıkar,ciddî oyunlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1964
  • T muhtemel.Filiz sinemayı bırakmayacak NİŞANLANMADIK» dendi.«Evlenmeyi henüz düşünnıüyoruın» dendi.Sonra basın toplantısı tertip edilip bir nişan haberi tekzip edildi.Arkasından «Evleneceğim adamın l'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • NURSELt YEŞİRYUHT İle YAŞAR YILDIRIM nişanlandılar.10/2/1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Ticaret âleminde tanınmış Gümrük ve İthalât isleri ile iştigâl eden Apostoî Viron)HRİSTİDİS'in Ani bir kalb krizi neticesinde va daha çok ceııç vasta vefat ettiğini derin teessürle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Merhum Nedime ve Tevfik Köprülü'nün oğlu.Afif Köprülü ve merhum Bülent Köprülü'nün kardeşi.Kânive Köprülü'nün esi.Nazan Erenin babası.Eşref Lrenin kayınpederi,A.RAHMİ' KÖPRÜLÜ uzun zamandan beri dûcar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ÖLÜM Eski Mutasarrıflardan Merhum Nazikizade Cemal Beyle Behice Hanımın oğlu,C.H.P.Genel Merkez Baş Tabibi Daime Nazikloğ-Junun eşi,Alpay,Aysun Nazikioğlu'nun babası,Tulû'un dedesi.Ezel Nazikioğlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ACI KAYIP Tirebolu eşrafından Zehra Yüzbaşıoğlu'nun esi çocukları Kudret,Hikmet.Temel.Hafize,Gülsen'in babaları Sırrı.Kemal.Haindi Yrizbasıojfullannın ve Müyesser Dinçer'üı kardeşleri MEHMET YAŞAR YÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • VEFAT Aleksandros Dulo ve M.A.Sortaklarından YANİ DULO vefat etmiştir.Cenaze merasiminin Salı bugün)11 Şubat 1964 ve saat 13 te Taksim Aya Triada Rum Kilisesinde icra olunacağı teessürle bildirilir.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • TEŞEKKÜR Oğlumuz,kardeşimiz,kayınbiraderimiz,zevcim,Türk Ticaret Bankası müfettiş muavini A.AN1BAL RUA'nın amansız hastalığının teşhisinden itibaren maddi ve mânevi her türlü fedakârlığı esirgemiyen T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılara garkedlp fini olarak aramızdan ayrılan kıymetli annemiz Nesime BAYRAL'ın Sisli Çocuk Hastahanesinde kaldığı müddetçe yakın alâkalarını esirgemeyen Sayın Şef,Doktor,Hemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • iMimuHMMı TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri sonsuz acılar içinde bırakan çok kıymetli ve sevgili annemiz Seniha TALAYMAN'm hastalığı anında her türlü «avret ve emeklerini esirgemeyen Dr.Med.Kalb ve Dahiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • TEŞEKKÜR Biricik oğlumuz ve kardeşimiz,yeğenimiz ATİLLA KAYAALP 3/Şubat/1964 günü geçirdiğ müessif kaza neticesinde 6/Şubat/1964 günü vefat etmiş ve ebedî istirahatgâhma tevdî edilmiştir.Gerek hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • MEVLİD 23 Aralık 19G3 tarihinde vefat eden HALÛK YUSUF ŞEHSUVAROĞLU'nun ölümünün 52.gününe rastlıyan 12 Şubat 1964 Çarşamba günü.İkindi namazından sonra,Teşvikiye Camiinde Mevlld okutturulacaktır.Aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Şarkışla'da 23 çocuk kızamıktan öidü Bağtaraj\Birincide Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Dr.İbrahim ikizler,diğer ilçelerde rastlanan dağınık vakalarla birlikte kızıla yakalananların sayısının 100 civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Senato bütçe Baştarajı Birincide belki alama vız.Fakat bu mesuliyet o zaman bizim olmaz.Bakan,AP İllerin bu yardımı,oyları ile yapacaklarını.Hükümet olarak nasihatten çok buna muhtaç olduklarını söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • MfCUS,YÜCESOY' 6 Bagtaraft Birincide kürsüdeki beyanının o birleşimden sonra inceleyip karara bağlamak yetkisi olmadığı kabul edilmiştir.MÜZAKERELER Meclisin dünkü oturumunda S.Sina Yücesoy hakkında ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Bal!r bugün Ankaraya gelecek tf Baştarafı Birincide ton'un ion olaylardan sonra Ada'vla daha fazla İlgilendiği de belirtilmiştir.BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE Türklyenln Birleşmiş" MiUctlerdeki daimi delege y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Tekel maddelerine zam 6 Baştarajı Birincide halta terzilerin bile tütün ekimi yaptıklarını ve bu isin basında durmadıkları için maliyetin yükseldiğini,kalitenin ise düştüğünü tesbit ettik.Bunlara mâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Darüşşafaka mezunlarından ve Cemiyetimiz İdare Hey'eti âzasından Adana Ziraat Bankası eski müdürlerinden vefakâr ve çok kıymetli arkadaşımız ALİ SAĞ 10 Şubat Pazartesi günü aramızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • SATİLİK DÜKKÂN Galata,Arapcaml,Mahkeme sokak No.23 dükkân 18/2/964 de pazarlıkla satılacaktır.Mutavassıt kabul edilmez.48 08 75 MİLLİYET 1920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • İTHAL BELGELERİ ARANIYOR 73.13.10-90 RUSYA 369 Müsaadesi bulunanların aşağıdaki telefona müracaatları rica olunur.Telefon:44 62 69 İLANCILIK:S337 İMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Limasol'da çarpışmalar cldUr bir Rum öldü Baştarafı Birincide saldırganlığından snrira Arpalık* köyü Türkler} LuriçLna'ya göçmüşlerdirönceki eün üzerlerindp'V'jdvJl elbise,kama ve silâh nakline dair v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ÇlHiNTO FABRİKAMIİDA.M ARAK İSTİHSAL EDİLECEK ve he* an kiğmekliğ tnifsİeN/ep/mizm lacakttr*,TUPKIYEClMEf/mSA^MTA^ BASİN;1986)1943
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • AKSARAY OPERADA ENERAL ÇÖPÇATAN Romano!la Juliet KOMEDİ Yazan.PETER USTINOV Çeviren:ORHAN AYDINBAŞ Karaca Tiyatrosu yardımiyle Telefon:21 57 22 İLÂNCILIK:8336 1940
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • DİZEL ELEKTROJEN GRUBU SATİN ALINACAKTIR.1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı için Teknik şartnamesinde vasıfları yazılı 5 adet elektrojen r^rubu kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • MADEN DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTİR T.K.I.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Amasya 1000 M3)Akdağmadeni 7000 M3)Bafra 3500 M3)Koyulhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • °WH KALlî£ ALTIN UÇ P\tf n ALMAN HARİKASI çfenatefr DOLMAKALEMLERİ Fevkalâde cazlo modellerini bütün kırtasiyecilerde görebilirsiniz.İLANCILIK 7943 19M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ERVAN SİNEMASI t Fatma Girik İzzet Günay Öztürk Serengil ve Aysel Tanju Filme ilâveten bu gece büyük falcı ve Ilisyonist A D Şaheser programını takdim eder Not:Her Pazar saat 10 da çocuk sineması REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ŞEKER BAYRAMINA 4 GÜN KALMIŞTIR AEG PİYANGOSUNA GÜN KALMIŞTIR ŞEKER BAYRAMINA KADAR m *m BUZDOLABI ALANLAR ARASINDA ÇEKİLECEK KUR'A NETİCESİNDE Beher 50 alıcıdan birine Satınaldığı buzdolabının bedel)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • AP KIBRIS GÖRİ TAVZİH ETTİ Baştarajı Birincide konusunda vaııtığı konusmanıu M parti adına değil,kendi adına olduğunu» açıklamıştırm Cafilavaneil bu konuda sunla-İ Mîiîtl taşıran TJısIsleri BakanlıCı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • PROF.AREN Raştarajı Birincide bedelini ödemek imkânsızdır.Ancak afcır sanayii devleşleştirecek,ekonomiye yön verecek kamu sektörü ile özel sektör,yanyana yürüyecektir.Şn kadar ki,özel sektör kauıu sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • Denkfaş dün İnönü ile görüştü ijk Baştarafı Birincide Haklı dâvamızda her gün vermekte olduğumuz can ve mal kaybına rağmen görüşümüzü sonuna kadar müdafaa azmindeyiz.Haklı davamızın hükümet ve millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1964
  • ŞAMPİYONLUK MAÇI Bastarafı Sekizincide «Gayemiz hem milli licde kuvvetli bir takım olduğumuzu isbat etmek hem de Kupa Galipleri Turnuasındu tur atlamaktır.Bunun için futbolcularımız ea.vvctli bir çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1964
  • "Sah alar da ayrı kalmak AVRUPA KARMASI NAMZEDİ UĞUR SİVAS K.GÜCÜNDE zor şeymiş.""««si Sivas'ta büyük ilgi gören millî solaçık,çalışmalarına devam I ediyor SİVAS,ÖZEL Tapan ASKERLİK görevini G.Saray'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • Talât ve Uğur Ordu takımı kampı için İstanbul'a geliyor ANKARA.ÖZEL Talât ve Uğur'un Ordu takımımı)13 Şubatta Istanbulda açılacak kampa katılmalarını temin etmek maksadı ile birliklerine emir gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • Yarın Alcı liu'u* Romanya ile karşılaşacak olan genç milli takım namzetleri kampın önünde.Hazırlık maçında Mersin İdmanyurduna 1-0 yenilen Genç millîler göz doldurmadı NECMt TANYOLAC Bleısin'den bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • MİLLİYET iSPOR-TOTO SERVİS* Siy NAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı Takım O Numaralı Takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G i:M A Y P Kp Beşiktaş 19 ıa 5 1 32 7 31 7 F.Bahçe 20 11 8 1 33 9 30 10 Göztepe 20 8 10 2 23 14 2G 14 G.Saray 19 9 7 3 24 13 25 13 A.Gücü 21 11 3 7 32 25 25 17 Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • II.MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar o G II M A Y P Kp A.D.Spor 14 10 3 1 17 5 23 5 Ş.Spor 13 9 2 2 21 8 20 6 Ülküspor 13 6 4 3 11' 8 16 10 B.Beyi 14 6 1 4 16 12 16 12 İd.Yurdu 14 fi 4 4 17 19 16 12 K.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • ORDU TAKIMI YURDA DÖNDÜ ANKARA.ÖZEL Dünya Oıdulararası Futbol Şampiyonası grup eleme maçları için Suriye,Irak ve İran'a giderek.Ordu takımları ile karşılaşan Ordu futbol takımımız,dün saat 19 da uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • can bartu,cmuzundan SAKATLANDI inter antrenörü Herrera «Şampiyonluğa gidiyor»J7» dedi şükrü GÜLESİN IUıma'dan bildiriyor Florentina'nın Sampdoria ile yaptığı ve 1-U galip geldiği inakta Can Bartu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • CELÂL ATİK «ERKMEN GETİRİLMELİDİR» DEDİ Serbest millî takım antrenörlüğün* getirilen Celâl Atik,Itomen milli takımı irin mutlaka Hüseyin Erkmen getirilmelidir.demiştir.Tokyo Olimpiyatlarına yakında ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • ANTRENÖR VARGA'YÂ Mukavelesi gönderildi ANKARA.ÖZEL Futbol Federasyonunun,millî takım bagantreriörlüğü için anlaşmaya vardiğı Macar Varga'ya dün mukavelesi gönderilmiştir.Nisan basında Türkiye'de olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • Romen Genç Millî takımı geldi Yarın Mersin'de Gene Millî Takımımız ile karşılaşacak Rome-n Gene Millî Takımı dün trenle 22 kisin* kafile halinde şehrimize gelmiştir.Romen'ler bugün maçın vapılacajı Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • K.Paşa Reisi Mehmet Gür istifa ediyor!Kasımpaşa kulübü büyük bir mail kriz içinde bulunmaktadır.İdareciler,futbolcuların maaşlarını kendi aralarında toplayarak verdiklerini ifade etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • 11 kişi 13 bildi ANKARA,ÖZk-Spor-Totonun 25.haftasına ait İlk tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı 11 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer neticeler göyledir:12 bilen 193 kişi 11 bilen 2.100 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • Beşiktaş,Büyük maç havasına girdi Fenerbahçe Ordu Takımında olan Şenol ve BiroVu oynatacak MİLLÎ Ligin «Şampiyonluk maçı» için Beşiktaş ve Fenerbahçe profesyonel futbol takımları çalışmalarına bugün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • i Feriköy,D.Spor'u 2-1 yendi ve kupadan eledi J ^J «F C C 3.rOli a a cEi|]aBuc J1EÎÜ5 İl a %ğtf\FERİKÖY PARLIYOR!İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • Kümeden düşmek tehlikesine Kasımpaşa ve Beyoğluspor maruz kalan Beykoz,ulüplerinin iddiaları:İzmir Maçların beraberlikle bitişini manâlı bulan kiralarından da şikâyetçi KÜME düşme tehlikesi içinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.02.1964
  • FİLM ÇEVİRİRKEN TANIŞTILAR,SEVİŞTİLER Film yıldızı Suzan Avcı ile film ve futbol yıldızı Varol Ürkmez'in nişan Artist Yılmaz Duru ile ses yıldızı Ferilıan Şen'in arzuyüzüklerini Altay Kulübü Başkanı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor