Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Ömer Sami Coşar Kıbrıs'ları bildiriyor Biri Assubay olan Yunanlılarda bomba ve kama bulundu.Altı Türk köyü abluka altında bulunuyor LEFKOŞA^NTN Türk kesimindeki Atilla sokağında dün öğle üzeri şüpheli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • KİBRİSİN TAKSİMİNİ İSTİYOR ANKARA,ÖZEL Cunıhuriye» Senatosunun dünkü too-İmtısmda eündem dışı süz alan Samteun Senatörü Fethi Tevetoğlu.A P.IGrubu adına vaVıjn konuşmada.Kıb-Irıs konusu ürerinde durmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • AKINCILAR CAMİİNİN AVLUSUNDA Makarios'un talebi üzerine ingiltere ve Amerika tarafından tekrar hazırlanan Arpalık köyünde EOKA çeteleri tarafından gchit edilen Türklerden üçü katledildikleri Akıncılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Ankara'ya gelecek olan Amerikan Kıbrıs heyetinin başkanı George Ball Amerikan Dışişleri Müsteşarı geliyor DIŞ HABERLER SERVİSİ KIBRIS'taki gergin duruma hal çar«~ si bulmak ve Ada'ya gönderilecek barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Home,Rus notası için "Mesnetsiz,dedi İngiltere Başbakanı,gayenin Kıbrıs'ta barışı sağlamak olduğunu söyledi LONDRA,AJ».SOVYET Başbakanı Kruşcev'in Amerika,İngiltere,Fransa,Türkiye ve Yunanistan'a Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Çalışına Bakanı,«Amerikalı bir isçi bir Türk Senatöründen fazla kazanıyor» dedi ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda evvelki gece yarısından sonra Çalışma ve Sanayi Bakanlıkları bütçeleri,dün de Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • sat?Karşılıklı CHP.teşkilâtı reform düşüncesini pek bescnmiyormus.Ziyanı yok.Reform düşüncesinde olanlar da o teşkilâtı pek beğenmiyorlar.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • YURDU SOĞUK dalgası kapladı Isı Kayseri'de 29' ar Sivas ve Afyon'da 23' e düştü.Halk donan Kmlırmak'ı yürüyerek geçiyor ANKARA,AA.ANKARA dün mevsimin en soğuk gününü yaşamış,sabah saat 07'de yapılan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Habeşistan Somali hududundaki çarpışmada 107 kişi öldü ADİS AB AB A.AA Habeşistan İstihbarat Bakanlığından açıklandığına çöre.önceki eece Habesistan Soırali sınırında siddeU' çarpışmalar cereyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • İsçi Partisinin ilk Kurultayı başladı İZMİR.ÖZEL Türkive tsci Partisinin ilk kurultavı ciün saat 9 dan itibaren İzmir Fuar evlendirme dairesinde çalışmalarına başlamıştır.Kemal Nebioğlu'nun kurultav b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Merkez İdare Kurulunca yayınlanan bildiride,"Siyasî Partiler Kanunu,tasarısına da çatılıyor ANKARA,ÖZEL' A D MERKEZ *dare Kurulu,Jr\jjt dun yayınladığı bir bildiri ile çeşitli konularda görüşünü açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • DURUM Bizans oyununa gelen Batı kafası A MERIKAN İngiliz planındaki değişikliklerin mahiyeti belli yfe^ olmuş ve Türk Hükümetinin yeni teklijlerdeki bâzı nokta-İ lan reddedeceği öğrenilmiştir.Makarios
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Genişletilmiş olarak B E C C A R i A SUÇLAR ve EZALAR Yahut BEŞERİYETİN MECELLESİ t 3.Baskı Dilimize Çeviren:Dr.Av.MUHIDDIN GÖKLÜ Birinci hamur,lüks ciltli,430 salufe:15 lira İNKILÂP ve AKA Kitabevler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • Hollanda Prensesi İrene tahttan feragat elti LA HAYE,A.P.Barbakan Victor Marijen,dün,İspanyol Prensi Don Carlos de Borbon Parma ile evlenebilmek İçin Prenses İrene'lıı Hollanda tahtına çıkma hakkından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • KOVBOYCULUK OYNARKEN KOCASINI ÖLDÜRDÜ ANTALYA,ÖZEL 1 KOVBOYCULUK oy-I narken kocası 25 ya-şındaki Üsteğmen Fev-I zi Şahirı'i tabanca ile vura-rak öldüren 16 yaşındalü Ja-i le Şahin,sorgusunu mütea-9 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1964
  • BU COPLUK AKSARAYA TAM 2 DAKİKA MESAFEDEDİR Burası Vatan caddesi ile Edirııckapı Topkapı asfaltının birleştiği yerde 100 İtin kişilik Bayrampaşa stadyoınuııuu yapılacağı yerdir.Yaz a.tlarında karpuz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • Okulun bahçe duvarı çöktü ÇAN ilçesinin Etili bucağı ilkokulunun güzel bir bahçesi vardı.Bu bahçe akçaagar,çamkavak,akasya.ınese ve badem ağaçları ile sutluydu,t'lkücu dört öğretmen hos durmamışlar,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Son Türk İş TÜRK ı.ç sendikalarının en yüksek organı olan Türk-ls.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)besinci genel kurul toplantısı 27 Ocak 2 Şubat 1964 tarihleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • mm&$*ffa MEKTUP i yyrr-rr.y\"yy;r:Şy4 Almanva'da denemesi basarı He japiiau MİLLİYET'In yeni rotatif makinesi.Sevgili MİLLİYET okuyucun',Gazetenizin teknik yönden çelişmesi için uztuı süredir yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • İLAM Kan Merkezlerimiz ve Kontrol Araştırma Laboratuarları Araştırma ihtiyacı olan tıbbî cihaz ve malzemeler,kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Şartnamesi Ankara Kızılay Genel Müdürlüğünde ve İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • Resimli Bilgi TÜRKİYENİN EN GÜZEL ve EŞSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ 12 nci SAYISI ÇIKTI 12 ncı sayisile 1 inci cildini tamamlayan Resimli Bilginin cilt j kapaklan da hazırlanmıştır.Fiatı:10 liradır.Müvezz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • HOSKART HEDİYELt BAYRAM TEBRİKLERİ Piyasaya çıkmıştır.Toptan satış Doğu İş Han 616 Sirkeci MİLLİYET 18S0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • Vapur pasolarında kısıntı yapılıyor 1953 yılını 1.5 milyon lira civarında zararla kapatan Denizcilik Bankası «Tasarruf tedbirleri» almava devam etönektedir.Zarar hanesi cok kabarık olan Şehir Hatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • TÜRK İSTEN PAKİSTAN İŞÇİLERİNE MESAJ Pakistan Milli İsçi Merkez Kongresi ¦dina Türk-İş Başkanı Seyfi Demirsoy'dan bir mesaj istenmiştir.Tiirk-İş Başkanı.Kongreye bir mesaj göndererek Pakistanlı İsçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • İKİ VAPUR İSKELESİ İPTAL EDİLDİ Gün geçtikçe dolan Haliç,Şehir Hattı vapurları için tehlikeli olmaya başlamıştır.15 gün önce içinde yolcu bulunan iki Şehir Hattı vapuru «Defterdar» ve «Hallctoftlu» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • tSTANBULDA 431 BİN RADYO ALICISI VAR 1%-i yılına ait radyo verdileri,her vıl olduğu gibi bu yıl da Mart ay içinde alınacaktır.ÎİKİlilerln 1 Ocak 1964 rakamlarına dayanarak verdiği bilclve göre.îstan-L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • 10» LİRAYA SATILAN KADIN SAAT ÇALDI Bir gece Icln satıldığı bir adamın evinde 325 lira ile bir saat c3İan 18 vaaundaki kadın önceki eece suçüstü yaka lanmıstır.Muhabbet tellâHarı taralından 100 lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • KUMAR OYNANAN DÖRT KULÜP BASILDI Motorlu ekipler tarafından dün zece şehirde çeşitli semtlerde faaliyette bulunan 4 kumar kulübü basılmış.35 sabıkalı kumarbaz yakalanmıştır.4 Kulüpte kumar masasında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • 1964 Yılında 100 Apartman Dairesi 7 adet 100.000 lira 10 adet 50.000 lira 22 adet 25.000 lira 80 adet 5.000 lira 450 adet 1.000 lir* ayrıca 58 260 talihliye çeşitü para ikramiyeleri mmmmam MÜHİM:Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1964
  • Çalışmak ve sevişmek PEK yakında onbeşine basacak olan büyük oğlum geçen sabah:Baba,hayatta en önemli şey kadın galiba,diyordu.Galiba ne demek,elbette kadındır,dedim.K ad insizi iğin ne olduğunu üşüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • ^m.r,r.Tr.îiTîvriTrr,T.v.ı.i.Kİf;HH:İ:H l|p|İ£frâ» 1^:Ay ^BpHHiiirrHiii:MİLYON LİRA T.C.ZİRAAT BANKASI III »nr»1lftr,'«t»UIMI,mı.Mi»*(ı,BASIN 1365)1879
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • İSTİKBALDEKİ GÜVENİNİZİ AKBANK REKLAMCILIK 500 1867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK".Yurdumuz kuzeyden inen soğuk hava etkisinde kalmaya devam edecektir.Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri az bultlu ve zaman zaman bulutlu geçmeye devam edecek,sıcaklık h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • aminimin.ııımıı.ıı 'Mk Okuyucularımla GEÇEN hafta yazdığını veçhile Pazartesi yazımı okuyucularımla hasbıhale tahsis ediyorum.Devlet Demiryolları Dikimhanesinde Kâmil Karalımı dünyanın 7 hârikası hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Âteş açılan bir kampnda 5 ton kahve bulundu Dur emrine riayet eimeyen kamyon 20 kilometre takip edildi İSKENDERUN,ÖZEL Hatay Jandarma Kumandanlığına bağlı bir jandarma ekibi Adana yolu üzerinde 20 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Midyatta bir günde iki cinayet işlendi MİDYAD.ÖZEL Midyad'ta bir günde iki cinayet işlenmiştir.Merkeze bağlı Seferhavan köyünden Şükrü Kurtuluş adında 30 yasında evli bir şahıs aile geçimsizliğinden,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • İş hanları,Apartmanlar,Çarşılar,Bürolar,Hastane ve benzeri yerler için GARANTİLİ,ucuz «Te-Ha» TELEFON SANTRALLARI Not:Devamlı bakım servisimiz alâkalıların emrindedir.Müracaat:HAMDİ ULUEBKAN,Sirkeci.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • BİRİSİ ONA fm îût'üMÖt'tl JULES VERNE'DEN TANsMAM.HW ^K KİTABÎ MUiHiPt'VAPNW,UALljc SİCİMİN-DE itti* ı BALfK BıÇıMı OLMAMiH SEK Bi:AR-S i ALADAKİ TABAKA-LÂP-t VAPMJ «AVA ĞEMÎSl DALDI MI ZiKHASi WW FEE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Diplomasız doktorun baktığı hasta öldü PARİS.AA.Doktor olmadığı halde bazı ilâçlarla ve özellikle Anablast'la kanseri tedavi ettiğini iddia eden ve bu yüzden takibe uğrayan Gastos Naessen'in tedavi et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Romalılara ait mezar müzeye nakledilecek ADANA,AA Çukurova Turizm Derneği Başkanı Dr.Adil Tamer.Şarköy'de bulunan Romalılara ait mezarların,müze ve dernekle yapılacak koordüıe bir çalışma sonucunda Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Meclis koridorunu clün duman kapladı ANKARA,ÖZEL Mecliste dün,sabahtan ikindi saatlerine kadar boğucu bir duman,basına ayrılan bölümü ve kapısı acık olan milletvekillerinin gezinti koridorunu kaplamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Bir Amerikalının evi kapısı kırılıp soyuldu İZMİR.ÖZEL Alsancak'ta Richard C.Ailen adındaki Amerikalının evi meçhul hırsızlar etrafından kapı kırılmak suretiyle sovulmustur.Amerikalının 200 doJarı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • AZILI İKİ SAKİ BİR MAĞARADA YAKALANDI SÜRT.ÖZEL Bir çok gasp ve soygun suçlarından Jandarmaca aranmakta olan Eruh'lu meşhur şakilerden Mehmet Oğuz ile j Ömer Er en so v dün Eruh ilçesinin Blnevre köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • COĞRAFYA A n s i k İm p e d iffs Dünyaya açılan penceredir 25.Fasikül YARIN ÇIKIYOR Not:Eser tamamlanınca 3 kitaba birden sahipsiniz:Kapaklar toplanınca ilkokul atlası olacak 64 sayfa)Harita ve resiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Ruby yedi defa Küba'ya gitmiş Bir Amerikan dergisi Kennedy'nin katlinden doğrudan doğruya Küba'nın mes'ul olduğunu iddia ediyor NEW-YORK,A.A.İspanyolca çıkan haftalık Amerikan dergisi «El Tiempo»,Oswa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • PQI İTİLAYI RIPAHIYOP Kski lnKİ,iz Başbakanı Harold Macmillan 70 inci yas gününü bugün kutlayacaktır.«Sunday Times»,DIRMMIUK Sunday Express» gazetelerinin ileri sürdüklerine göre Macnıiliaıı artık pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • INGILTEREDE ESRAR KULLANAN GENÇLERİN SAYİSİ COK ARTTİ ı LONDRA,AAtngiherede âsi gençliğin uyuşturucu îmaddelere karşı olan düşkünlüğü ve bâzı gençlerin karaborsadan esrar alarak kullanmaları aileler,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Amerikan Dışişleri Bakanlığına 1783 den kalma masa verildi WASHINGTON,A.A Amerikan İhtilâlinin sona ermesini ve Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığının tanınmasını sağlayan '1783 Paris andlasma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • TURİSTİK OTELLERİN DİKKATİNE T.C.uyruklu,4 yabancı dil l;'n,otel işletmeciliği mütehassısı,turistik otellerde idarecilik r.orevine taliptir.P.K.64 İstanbul adresine yazılması rica olunur.İLANCUJK:S313
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1964
  • Lisan kursu gcrsEi hemşirelerden Âlmanlcsr çek memnun kaîdiicer HEİDKLBERG,AA.Almanya'daki hastabakıcı ve hemşire kıtlığına bir hal çaresi bulmaküzere son zamanlarda Türkiye'den işgücü talebinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • BcNiM AŞK4 SAVfelM VARDIK ŞAHSAN—SÎZE BEFKATU OLMAM SAH» Mîf HAO« 8eN» KOU-AKlNlZA AUM Ötf-EV5Eİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ŞÜRZ ARAŞTlKfAADAN SON.RA JOHNNY HE&ŞEy/KESFEDETZ.5 SuT YARA-5 K M4Z C/Z p-6WS&.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ÜÜÜMg A A L Bu wıR c BEnzwoR.Bu •Şif-AlTimGA ANuyjl MAOOi'AiT:BiR.OAi_Av"E.N4EOİR.Bui Baş\aaiz.a. 3Eu.ENJ RE.ZAL.ET?Wi'C BıR.ŞEV AN.UYAMAOiaa!ROKET" ADINI TAŞİ.A i VAKJ PÜMj yAKJiN ı -rç.t-C*20M0Ti-PM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ALLANLIKALİ BEY f CAUSlWeEM AM-t I KAATTE OLAN Aae.^*AUtt tffTEWOA.CPEvioiw.İ0V SAĞOUUN-AUIYÖ-ŞET,SAAXi oum-5 oa.*İKA GER».VAu«ja_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • mu Yakın arkadaşım Guido da Verona şaşmayan bir nıetod bulmayı kafasına koymuştu.Milano'da Hotel Cavour'da kalıyor ve odasına kapanarak bitmez tükenmez hesaplara dalıyor»'u.Otel odasında yandan hesapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ VEStM Âlem bhira gibi rai?«Fırsat bulunur dameni canan ele girmez Canim bulunur kûşeİ iniktin ele girmez» Haydi canım Haşmet sen de' diye çıkıştı Nedim,daha ne istiyorsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ^m!«3m^SK3^^ r?mm» İSTANBUL RADYOSU Orta Dalga 428 matra 7.30 t.00 8.30 9.00 30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.4* 14.00 14.30 15.00 17.05 17.15 17.24 17.36 17.37 Açılı» His» haberler Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • İk 5K OĞLAK BURCU [21 Aralık 10' Ocak] Hesap İslerinizde busun en ufak dalgınlığı ağır ödeyeceksiniz.Uyanık olunurfih KOVA BURCU [11 Ocak 19 Şubat] Sizden haber bekleyen biri var.Onu deha fazla beklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • DÜNKÜ BULMACANIN HALLÎı »OLDAN SAAA:î Hudaj Nafl.Araş;Taris.3 La:Atar.4 Edabı İran.5 Tevil;Haki.6 Me:Akat.7 Rekat;Ba.8 Edevat;Söı,Moj Pisin,YUKARIDAN A5A6IYA:1 Haset;Zem.i Ur;Dem;Do.t Dalaver».4 Asabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • Hlert Pazartesi Rumi US J 10 13?t R*matan ŞUBAT Ocak li 1964 M VAKİT VASATİ EZAKt Gûnea 7.01 İM beit 12.2a «83 İkindi 15.17 Aksam 17.38 ÎÎ.00 Yatsı 19.08 1.33 İRUâ'K 5.18 11.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • Mill1«J €&fr Mlllıy*» Gazetecilik a.S adına Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra v« Makalelerden M«»ûl Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Masûl Müdür NAMIK SEVIK Ma*»»Jn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ÎLAN TARtFESt 23.4,5 Ind sayfalarda santim] 40 TL 1 od sayfalarda sentim} 35 TL Blrlad tayfada baslık 300 TL Düğün,Mean.Vefat v« Teşekkür U&nlari 5 «3r.ticao kadar 7.sayfada)80 TL.Küçük ilanlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1964
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık:22 TL.6 Aylık!40 TL.Yıllık!75 TL.Vabancı memleketler leln âdi Dosta Ue bu ücretlerin bir mİRli alınır Uçak oortasu İrin tarife.kullanılacak pulun defterine core deftiwlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • ^PRATİK fcİNÎ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ NAMAZ ımııııımııııımııııırr Tslârniyetin bej şartından biri namazdır.İslâm inançlarına göre namaz dinin direği ve ibadetlerin en üstünüdür.Erginlik çağına gelen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • Bugün 10 Şubat 1964 Pazartesi.Bu aksam mübarek Kadir Gecesi dlr.Bu münasebetle bugün ve bu gece İstanbul camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • ÇEKOSLAVAKYA'dan İB^aa\ııBB a9^%^a* 16 Aralık 1963 tarihli resmî gazetede münteşir 600.000 lüt D.K.P.»aç için firmamız FERROMET Firmasının mukaveleli mümessil ve yegâne distribütörü bulunmaktadır.İhti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • American Export ve İsbrandtscn Lines New-York)EXPORT BANNER vapuru Limanımızda olup 11 Şubatta EXPORT BUYER vapuru 25 Şubatta limanımjza geîecek ve 28 Şubatta E X1L 0 N A vapuru 1 Martta limanımıza gt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • PETROL OFİSİNDEN Petrol Ofisinin Bayileri eliyle yaptığı İstanbul ğehîr Içl isühlâkli gaz saba fiatlan aşağıya çıkanlroıj olup görülen lüzum üzerine sayın halkımıza ilân olunur.GAZIN" LİTRESİ 58 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • BAYİNDİRLİK BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Döviz temini ve ihtalâü Idaremizce yapılmak üzere aşağıda müfredatı yazılı malzeme fiat ve teklif isteme usulü İİ6 satın alınacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • KUNDURA VE ÇANTA MAĞAZASI Mütehassıs JOZEF MANİSEllOĞLU'nun Avrupadan Getirdiği Mevsimin en Son Kreasyonlarlyle Hizmetinizde.Osmanbey No.265 Tel:4733 94 İLANCILIK 8243 1864
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1964
  • ISTANBUt ANKARA TEİIFÖ N 12 46 04 SATİLİK EMLAK AYAZPASADA tam konforlu 1 salon iki yatak odalı daire sahibinden 44 33 05 saat 14-1S arası.B DOLAPDEREDE cadde üzerinda 1200 M2 21.5 metre irtifalı 2D m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • Aldım.Kullandım.Bege ve herkese duyurmak sterim-VW* Sert Sakal için 0,08 m/m kullanınız HAKIKİ •'JOB1* TJ5AŞ BIÇAĞI AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • BETON DEMİRİ DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata Tünel Cad.Transturk Han Tel:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM REKLAMCILIK 341 18Î0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S)Gangsterin Sevgilisi R.Taylor iy.Suarede:ölmeyen Ask J.Gavuı R.t.EMEK Tel:44 84 39)Kırmızı Dudaklar O.Knuffmann t.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Çiçeksiz Bahçe O.Günsiray.LALE Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • SAYIN SİNEMA SAHİPLERİ FİLİM ŞİRKETLERİNE 8'3ubat/1964 tarihli MİLLİYET gazetesinde çıkan Hitit Filim sahibi Ulvi Doğan'ın suizannı davet eder mahiyetteki ilânına cevap teşkil etmek üzere Hitit Filim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • EIIİC MARIA REMARCHin en btivuk eserinden bevaz perdeye aktarılan senenin filmi ÖLMEYEN AŞK €A time to Love and A Time to Die Renkli Sinemaskop JOHN GAVÎN LİLO PULVER Seanslar:12.30 2.45 5 7.15.Snare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • Bugün suareden itibaren GARP CEPHESİNDE VENt BtR 5EY YÜK)Romanın yazarı ERICH MARIA REMARQUEnin yeni bir şaheseri II.Cihan Harbinin en muhteşem dramı Renkli İngilizce Cinemascope ÖLMEYEN A A Time To L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • MUSİKİ VARDAR TÜMAY BILLY Fury'nin yeni İmzaladığı kontrat İngiliz şarkıcılarının çoğunluğunu hayrete düşürdü.Bu kontrata göre Billy,meslekdaşlarımn dört plâktan kazandığını yalnız bir plâğı ile elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • KEMâL FİLM Sinemanın en cok sevilen büyük komik san'atkârı Filminde zevk ve iftiharla takdim eder.AJDA PEKKAN SUNA PEKUYSAL HULUSİ KENTMEN VAHİ ÖZ SAMt HAZİNSES SEVİL CANDAN HÜSEYİN BABADAN SUZAN AVCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • Mandy,Istanb bir Profilim» skandalinin seks Almanlar çok cimri,Türkiye ise MPM Mandy ile sevgilisi Baron Pierre de Cervelio gece kulübünde h&mbası Mandy'ye görer hayli zengin hir memieket M.EKREM AYDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • w t& m Fransız sanatçıları bir sohbet sırasında.Yüzleri objektife dönük olanlar,soldan sasja doğru:Gilbert Guiraud,Colette Berge,Lise Delaware,Jean Louis Jcınnıa,Nelly Vigııon,Jacques Dumesnil,Ray mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1964
  • Film Kâğıt Makina Ârİ&ço UMUM MUMESSLLI Karaköy Kırtasiye Tel:44 59 18 REKLAMCILIK r.3.1S69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • «a—m.ı i mı VEFAT Belediye He^ap İsleri murakıplarından Süleyman Gevczoglunun babası.Sefer Çep'in eniştesi Samsunda Rizvan Gevez'in amcazadesi ve Yusuf Gevezin davı-«ı ARSLAN GEVEZOĞLU Kaptan)9/2,964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • VEFAT Bay llyas Kavak ve evlâtları,I Vahit Nairn Sevim,Bay ve I Bayan Fehmi Kavak ve evlâtları,I Bay ve Bayan Ceınil Kavak ve I evlâtları,Bay ve Bayan Rlünür I Kavak ve evlâtları.Bay ve Bayan Zeki Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • VEFAT Kayseri eşrafından aile reislmlz I ALI OKUR Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 10.2.1964 Pazartesi busrün)Kİmü öele namazını müteakip Fatih camiinden alınarak Edirnekam SehitliKindeki aile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • VEFAT Alek&sndros Dulo ve M.A S.ortaklarından YANİ DULO vefat etmiştir.Cenaze merasiminin yarın Sah 11 Şubat 1964 ve «ast 13 te Taksim Aya Trlada Rum Kilisesinde İcra olunacağı teessürle bildirilir.lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • PASTA ir BÖREK BAKLAVA PASTA •k DtYARBÂKIF DİYARBAKIR DİYARBAKIR DOĞU REKLAMKOL Tel:1162 EVEN)10 1894
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • LT.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından:Fakültemiz Malzeme Lâboratuvarı için 12.500.lira tahminî bedelli bir betoniyer,Üniversiteler Kanununun uyarınca pazarlıkla satın alınacaktır.Pazarlık 19 Şubat 1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI GLİSERİN ALINACAKTIR Gemlik,Nazilli,Malatya Müesseseleri için 43800 Kg.Gliserin kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1)Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV Servisinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI OTOMATİK TELEFON SANTRALI ALINACAKTIR Müessesemiz için;proseîektör veya muadili sistemde 200 dahili abone,20 ye "kabili tevsi 15 harici hat,en az 20 dahili,20 ye kabili tevsi müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Hollanda Prensesi irene Baftarafı Birincide Prenses Beatrix'ten sonra taht'a çıkma sırası kendisinde olan Prenses İrene,bu girift Anayasa problemini,hakkından feragat etmek suretiyle halletmiş bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • ÇALIŞMA BAKAN!Baştarajı Birincide nayl şeklinde vasıflandırmış,müşterinin aldığı maldan emin olmasının Bağ lanmasını talep etmiştir.Sanayi Bakanı Muammer Erten,yerli ham petrolün korunmasının sağlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • AP KIBRIS'IN TAKSİMİNİ İSTİYOR Baştarajt Birincide ğmı ileri sürerek.«A.P.olarak görüşümüz budur.demiştir.Tevetoğlu Kıbrıs dâvasında haklı olduğumuzu,bu konuda AP'nin hükümeti desteklediğini belirttik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • TÜRK KESİMİNDE ÜC YUNANLI ASKER TUTULDU Baştarajı Birincide Bunlardan birinin üzerinde anlaşmalara aykırı ve Kıbrıs kanunlarına göre asgari bir yıl hapis cezasını gerektiren kama bulunmuştur.Yunanlı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Amerikan Dışişleri Müşfeşari geliyor Baştarait Birincide Bakanı Sandys ile 90 dakika görüşmüştür.Ball,Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu ile de bir saat konuşmuştur.Ball,Londradan Atina'ya gidecek r ve Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN:MENKUL SATİŞ İLÂNI 963/1024 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık arttırma ve peşin para ile satılmasına karar verilen Frigidaire marka komple kasap buzdolabı 4000.bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • r İLÂN Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğünden:Evvelce mer'i mevzuat hükümleri mucibince ruhsatname alarak Türkiye dahilinde yangın,nakliyat ve kaza sigorta branşlarında faaliyette bulunan,mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN APA'ya dahil memleketlerden Dekape saç ithal etmek isteyen mensubumuz sanayicilerin 20 Şubat 1964 tarihine kadar Odamız Sanayi Şubesine müracaatları rica olunur.BASIN 1919)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • 5 Goethe Enstitüsü metodları ile f ALMANCA KOLAY ve UCUZ Yalnız Türk Alman Eğitim Merkezinde öğretilir.Müracaat:Cumartesi hariç hergün saat 16-19'a kadar Sekreterliğimize.Adres:Alman Lisesi,Beyoğlu/Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Diyarbakır'ın nefis,sıhhî CÜN Bisküvileri emsalsizdir DOGU REKLAMKOL EVEN)48 1893
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Feriköy,A,D.Spor'u eledi:2-1 t Baştarajı Sekizincide FERİKÖY'ÜN PARLAYIŞI Devre 0-0 kapanmıştı ama Demirspor,daha ilk sözünü söylememişti.57.dakikada Feriköy santrhafı Ahmetin ıskaladığı bir topu yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Home,Rus notası için «Mesnetsiz» dedi Baştarafı Birincide ihlaü gibi bir durum mevcut değildir» demiştir.Douglas ome,İngiltere'nin gerek Commonwealth an'aneleri ve gerekse Birleşmiş Milletler Anayasas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • YURDU SOĞUK DALGASI KAPLADI |fc Baştarafı Birincide İlgililer.Orta Anadolu'daki bu solukların birkaç cün daha devam edeceğini bildirmişlerdir TURGUTLU'DA BİR AYDA SOĞUKTAN 56 KİŞİ ÖLDÜ TURGUTLU.ÖZEL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • KOVBOYCULUK OYNARKEN KOCASINI ÖLDÜRDÜ Bastarajı Birincide daha sonra da kovboyculuk oynarken kendisini kazaen vura rak öldürdüğünü bildirmiştir.Mahkemede hâkimin tevkit kararı sırasında «Fevzim öldük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • SIEMENS Neden yeni bir telefon hattı?PTT idaresinden yeni bir telefon hattı alınmasının güçlüklerini siz de bilirsiniz.Bir hat alınması bu kadar zor iken birkaç abone için yeni telefon hattı temini bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Bayram haftası şerefine yılların en nefis ve ŞAHANE FİLMİ PAStFiK Hârika bir mevzu Muhteşem ve renkli sahneler.Tabii güzellikler arasında hâtırası unutulmaz m İm İH ğ W E aşk müzik neş'e ve zevk kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • On dalgalı adaptörlü OTO RADYOLARI satışa arzedilmiştir.BREMEN ATR NlJAD SERVEN ve ŞERlKl KOLL.ŞTl İstanbul Galata Karaköy Palas Kat 3 Telefon:44 20 23 İLANCILIK 8079 1SS«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ Genel Müdürlüğünden 1 Eskişehir HI.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan Alpu-Çiçeroz Barajı yolu I.Kısım İnşaatı kapalı zarf usulü ile ve teklif alma suretiyle eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • AP'yegöre reformlar mevcut nizamı sarsıcı Bağtarajı Birincide v ı n gelirken.partilerin tüzüklerinde İHilıınan çeşitli kanunların müeyyideye bağladığı.Anayasaya aykırı Hükümleri ihtiva etmektedir.İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği tarafından 10 Şubat 1961 Pazartesi günü aksamı Mübarek Kadir Gecesi)Sultanahmet Camiinde aziz şehitlerimiz ve mensuplarının ahlrete intikâl etmiş bilcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1964
  • Yeni plânın bâzı noktalarına itiraz ettik o Baştaraft Birincide Makarios.emniyet kuvvetlerinin statüsünün ve sayesinin açık bir şekilde belirtilmesini ve gayelerinin içine «Kıbrıs'ın bütünlüğünün ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1964
  • A.Ordu 1 K.Yaka:0 HAKEMLER:Faruk Talû Müşfik Talaş Nuri Güneş ALTINOKDU:Münir kkk)Keyfe B.Yılmaz Muhterem Sedat Melih kkk)Selim Coşkun Mustafa Yılmaz Erkan KARŞIYAKA:Akın B.Erol Erdoğan Arif Ahmet k-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • Kış Olimpiyatları merasimle sona ererken D.Almanyalı bir kadın kayakçı Batıya sığına" Sovyetler Birliği'nin 11 madalya topladığı müsabakalarda kayakçılarımız varlık gösteremedi Sustana il altın madaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • Can'h Fiorentina lig'ie 1 0 galip ROMA,ÖZEL Can Bartu'nun takımı Fiorentina,rakip sahada Sampdoria'yı 1-0 mağlûp etmiştir.Menekşe renkli takımın golünü Can Hanırin paslaşması sonunda solhaf Pirovano a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • Dün yapılan II.Millî Lig maçları Dün St-ref.19 Mavıs ve Atatürk Stadlarında oynanan İkinci Milü Lig maçlarında su neticeler alınmıştır:Beylerbeyi San ver:1-0 gekerspo:Altında*:2-1 JurîasDor Vefa;2»0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • Altay,"Millî lig'de yaşama,mücadelesini solaçık Ayfer'in attığı golle 1-0 hazandı HAKEMLER:C.Basar V.Kurtuluş H.Boralı ALTAY:Varol Bekir Numan Enver Ka/ım iskender Nail Na/mi Hikmet Önder Ayfer BEYKOZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • HERİNİ G.Saray,Oktay'ın 4,Kadri'nin 1 golüyle Karma'yı 5-0 yendi NURİ DAĞTEKİN Antalya'dan bildiriyor GALATASARAY futbol takımı dün Antalya karması ile yaptığı ikinci maçı 5-0 gibi açık bir farkla kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • WESfMU KISA HABERLER 11 startta Bergamo'da İtaba Amatör Milli Takımı ile Olimpiyat futbol elemeleri rcvaıış maçını yapacak olan amatör milli takımımız Ankafajda çalışmalarına devam etmektedir.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • İstanbulspor Altay Beşiktaş Beykoz Beykoz Altay EL F.Bahçe Kasımpaşa ETİ G.Birliği Hacettepe Ankaragücü D.Spor S"B Göztepe İznıirspor TT% Karşıyaka Altmordu EJ K.Gümrük Yeşildirek Rl Sarıyer Beylerbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • 14 derece soğukta A.Gücü,D.Spor'u 1 0 mağlup etti HAKEMLER:Muzaffer Sarvan İlhan Özkan Ömer Lütfü Tuncer ANKARAGÜCÜ:Aydın B.Coşkun İsmail Necdet Fikret Halim İlhan Turan Hayri K.Coşkun Candan DEMtRSPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • İkinci yarısı hakikî bir kupa finali gibi heyecanlı geçen maçla Golü yedikten sonra parlayan Kırmızı Beyazlı lakımın sayılarını Ergun ve Mahmut kaydetti STAD:Adana Şehir Stadı.SEYİRCİ:15.000 HAKEMLER:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.02.1964
  • Şampiyon namzedi,durumu kritik Lâcivert-Beyazlı takımdan iyi sıyrıldı [SAMİ ÖNEMLİ] ikinci golü Ogün yarattı.Avut üzerinden kale direğine doğru yükselen ortayı Aydın kafa ile filelere gönderdi SEYİRCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor