Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • DURUM wm Şimdi ne olabilir!MAKARlOS'un kararı elan açıklanmadığından Kıbrıs'ta hu-I zuru sağlamak üzere tekli] edilen ve Türkiye ile Yuna-nistan tarajındun kabul olunan ingiliz Amerikan plânının uygul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Deprem Tefenni'de hasara sebep oldu BURDUR,ÖZEL Şehrimiz ve civarında aralıklı,kısa fâsüalarla devam eden deprem.Tefenni ilçesinde 100 evin duvarının çatlamasına sebep olmuştur.Karamanlı bucağı ile Hö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • »RANGER 6» HİC RESİM ALMADAN AYA ÇARPTI PASEDANA.A.P Amerikan tezâ «emişi «Ranger 6» dılrı ayın yüzüne çarpmıştır.Fakat içindeki 6 televizyon kamerasının beklendiği eıbi çalıştığından şüphe edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Elektronik Beyin'in işsizliğe sebep olup olmayacağı soruldu ANKARA,ÖZEL Bir yabancı şirketin Ankara'ya Elektronik Beyin getirip şirketlerin muhasebe defterlerini tutmak istemesi üzerine,Maliye Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Aksaray'da bir kereste deposu yandı Aksaray'da Namık Kemal caddesi 37 numaralı Süleyman Ataer'e ait kereste depb ve mağazası dün gece yanmıştır.Etrafı tehdit eden yangın itfaiyenin müdahalesi sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Duvarın çökmesi üzerine perdeli gözleri acılan Fehmi Viran görülüyor.Üzerine duvar yıkılan adam görmeğe başladı Gözlerine inen perdenin ameliyatı için para biriktiren Fehmi Viran «Görüyorum» diye soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • SEYFİ DEMİRSOY TEKRAR TÜRK İŞ BAŞKANI SEÇİLDİ BURSA.ÖZEL Türk-5 İne!Genel Kurul toolaritTslnVn H nci gününde Genel Başkan Seyfi Demirsoy,yapılan tenkidi*re cevap vermiştir.Demirsoy yaptığı konuşmada,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • *~&*0rx,^v-rv* i tm\'«tem zu$âtz,«&en Vûfte»,*u t-rk3ihsn Türklerin Aiman kızları ile evlenmeleri cin gönderilen test kâğıdı.Almanyadan 1500 gence evlenme teklifi geldi Türklerle evlenen Alman kızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • 3S12 aac BOŞUNA Ali Fuat Başgil,İsviçre'de 27 Mayıs'ı yeren ve eski devir yaranını öven bir kîtap yayınlamış.Bu kitabın Türkiye'ye gelen nüshalarını toplatıyorlarıııış.Kitap toplatmaktan ne çıkar?Asıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • 2500 dönümden fazla arazi dağılıma tâbi tutulacak ANKARA.MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor Tooral:reformu yapılacak bölgelerde,sulu ziraat yapanlara asgari 150.kuru ziraat yapanlara da 1250-2500 dönüm toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • HS3&,~iw5M'irftS.RAMAZAN KARİKATÜRLERİ:1 ULEN,BU RAMAZAN AMMA ZENGİN ADAMMIŞ!HER TARAFI KAPATMIŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Melen" Sofralarda lokma hergün ufalıyor» dedi Maliye Bakam,yaşama savaşı yaptığımızı ve icap ederse Türkiyenin ameliyat masasına yatırılacağım söyledi ANKARA,ÖZEL' CUMHURİYET Senatosunda 1964 bütçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • SEVİM ERDEM Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Öğretmem Geniş ilgi uyandıran şaheser MODERN SANAT Çağdaj resim cereyanlarını nefis örneklerle izah eden Sanat kitabı 117 Ofset resim,plastik cilt r-rıfes kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • KOHFERAHS SOHA ERDİ YE F.C.Erkinr Londra'dan yurda döndü Erkin,Türklere tazminat verileceğini söyledi LONDRA Konferansı sona erdiği için dün yurda dönen Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,havaalanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • Bir küfe kömür cinayefeyolaçtı Bekçi,küf esiyle giden sabıkalıyı "dur„ emrine uymadığı için vurdu.Kızlara lâf atan işportacı da öldürüldü MECİDİYEKÖYÜNDE dün sabah dört saat ara ile iki cinayet işlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1964
  • İngiliz basını Rumları suçluyor ve Adada bir çeşit taksime gidildiğini belirtiyor Lefkoşadaki İngiliz Yüksek Komiseri ve Havo ğ 1 Mareşali Barnett dün Dr.Küçük'ü ziyaret ederek N A T 0 I kuvvetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • İmam "YamMan intikam aidi DKM/J.l'nin bir köyünde bir 1ınam,bir de kaçı bir adam varmış.Adamın adı «Yanık Ömer» miş.imanı ue kadar aksiyse «Yanık omer o kadar tatlıymış.Herkese takılır ve imanı] hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • düşünenlerin düşünceleri YENİ BÜTÇE KANUNU TASARISININ SENATO'DA GÖRÜŞÜL-MESİNE BAŞLANMIŞTIR.REFORMLARI ÖNGÖREN TASARI ÜZERİNDE PARTİLER VE SENATÖRLER GÖRÜŞLERİNİ BİLDİR-MEKTEDİR.BUGÜNDEN İTİBAREN,DEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • âğİİ8g@f% MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Türk Basınında ilk toplu sözleşmeyi imzalamak şerefi Cumhuriyet Gazetesiyle birlikte sizin gazeteniz*-ait olacak.Bir süredir her iki gaze,tenin işverenleriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • ttK09^t(Şf0tf0H 9 m 1964 senesi çimento ihtiyaçlarını,çok ucuz ve müstakar bir fiatJa,temin etmek isteyen resmî ve hususî inşaat sahiplerinin ve müteahhitlerin firmamızla temas ederek bağlantı yapmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • Resimli Bilgi TÜRKİYENİN EN GÜZEL ve ESSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ II inci Sayısı Çıktı BATES REKLÂM 12 1545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • KUMAŞ İLE İLGİLİLERE PERAKENDE VE TOPTAN KUMAŞ SATAN MAĞAZALAR GÖMLEK,PİJAMA DİKİMEVLERİ VE ATELYELERİ TRENÇKOT VE KADIN ELBİSESİ KONFEKSİYONCULARI MEFRUŞATÇILAR KADIN VE ERKEK TERZİLERİ TEMİZLEYİCİ V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • YER MUŞAMBALARI VE SUNÎ DERİLERİ GÜVENEBİLECEĞİNİZ TEK MARKADIR.ALIŞVERİŞİNİZDE ARKA YÜZDEKİ MARKASIN* ISRARLA ARAYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • Emniyetli bir yatırım Kazançlı bir yatırım m İkramiyeli ve isabet ihtimali faıla bir yatırım Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim Şirketinin o 9 faizli ve yılda 300.000 lira ikramiyeli Yapı ve Kredi Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • I 11 inci KOTA I LİBERASYON J 98,03.50 90 TAHSİS ALINACAK j Tel:22 59 26 İLANCILIK 812S 1537 J|(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • i AYAZPAŞA DERSHANESİ'nde ÖĞRENCİLERE I Mutemstlk Fizik Kimya İngilizce Fransızca Kursları Açılmış ve kayıtlara başlamış olup,karnesi zayıf öğrencilerin müracaatla rmı t a v s i y e ederiz.Müracaat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • T.H.K.Apartman kiralarını yüksek bulmuyor Türk Hava Kurumu Genel Başkan] Hv.Tuğgenerali Nuri Arslantaş Lâlelideki Kurum apartmanlarında oturan vatandaşların,kiraların arttırılmadı hakkındaki şikâyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • 32 MUHAVVtLE MERKEZİ FAALİYETE GEÇtYOR İETT idaresi tarafından şehrin ce-$ltlıi semtlerinde 32 muhawOe merkezi yakında faaliyete geçecektir.Muhavvile merkezlerinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Yedek parça satışında istihdam edilmek üzere,Almanca bilir tezgâhtar aranmaktadır.Teknik bilgisi olanlar tercih edilecektir.Taliplerin kısa tcrcümei hnllerinı P.K.356 Beyoğlu adresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1964
  • IMMMIIMMHMMIIMIMII.V Hele bizler,MELİH Cevdet:Yahu bunlar sosyalist nasıl olur gormemeler,dedi.Bunu gerenlerde bir İngiliz dost da söylüyordu:Sizin yüzyıl boyu bu çeşit akımlarla hiç bir ilginiz,hiçbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • ISvtf/J yfa iSvfcl LİRALIK BÜYÜK YÜZÜNCÜ YİL,TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER Adapazarı W H w&S Hesap No Bihçekapi E jgA Hesap No Bartın ot9' Hesap No Beyşehir ^j |p Hesap No:Çankaya izmir Hesap No Denizli H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • AVARYALI BUĞDAY SATIŞI GÜNEŞ SİGORTA A,S.Tel:22 13 71 22 37 38 MİLLİYET 1555
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • il Ü.TALEBE BİRLİĞİNDEN YEMEKHANE ORGANİZATÖRLÜĞÜ Kapalı zarf usulü ile fHALE EDİLECEKTİR.Terainatj havl teklif mektuplarının 8 Şubat 1964 Cumartesi günü saat 14.00 e kadar Birliğimize tevdii.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • iyi va işte-SİLÂHLARI OLDUĞUNA GÖRE KENDCLERlNf KORUNABİLECEK-LER DEMEKTİR.BİLÂKİS If SİLÂV-JuARJ,CANAVAR kapaA NA kendilerine» KARSI KULLA NACAKLAR MA.L.ESEF».Câ2C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • Atlaşlı M COĞRAFYA A n s i k I o p e d i sj 'tada ckuyan^bd1-^rn.r.rnUhendl.«n.Urvnllim r «w ve Mr ı« 00 m j^n^ms^ıie6(mMit^uüCŞ\ı^j^^w^ j REKLAMCİLİK 377 1528
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • ^'"ijsjs-Okuyucularımla MEKTUPLA sorulan suallere b&şan uzunca fasılalarla cevap vermekliğimin okuyucularımı üzdüğünü gönderilen bâzı mektuplardan anladım.Onların bu üzüntülerine son vermek için bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • Süren iç savaş sefaleti arttırdı 1 750 bin «Gönülsüz asker» yıllardan beri ormanlarda gizlenip kendileriyle savaşmakta olan komünist 25 bin çeteci ile baş edemedi İSMAİL CEM GÜNEY Vietnam 1D64.İhtilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?Yurdumuz Balkanlardan sarkan yüksek basınç ile doğudan uzaklaşmakta' olan alçak basınçların etkisinde kalacaktır.Bu duruma göre:Marmara,Trakya,batı Karadeniz ve İç Anadolu bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1964
  • 38.19 dan Gümrükteki mevcut mal için ithalâtçı veya sanayici lisansı aranıyor.Müracaat:Telefon 47 61 68 İLANCILIK 8İ79 1565
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • HH Akademiye kayıtlı manii bir Fransız da fonografı,sadece kamından konuşan bir adamın muzipliği seklinde izaha kalkışmıştı.Lohusalık hummasını keşfeden Macar Scmmelveis,okul ve hastahanede önüne gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • OM KOLLARINA TAuUNH,AL-UAH!AlV\LK.V&*rA8ü jeğH£*A BENİ ÖPTÜ,NüMARAVı ^Px/i^t P JSnaOI-^eM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • ANTtMEAAAM VA-J tir.T ButuM N\feSCi_a BU N\AK4fAVt ATUA» VABİUVıWCTE«.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • KARRV TAH6ÎU-İ HABBy BUAOC.X I ML APAçf OÎR.HORSE' DEN BtRAZ.AAARV 3EAKI i.Daha Bahseder mL sim auanu 2.onum S«V_CAXlP BÎR V-ij VAR.Kf nçok.Zaman oc-Vau-oo-a mir,gü* 6AHİ i OMUN» L.A İL4SİUEH» MEN tçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • JOHMMY HAZARD So VEMI VAPlLAMŞ SEMİ.Ki İM ÇtNlE ERDf AMA ŞfrfVu Ol* içtMD'e »CiMSE VOK'.KAÇMIŞ.UAJZOI1R.HERHAL "5?ŞEmİSTLOS SAKl_AJt.GÖÇ-MEM BÜROSU Bı'R.SÜRJE SONFÎA ONLA.RJ VAKAUAVıp ANUAŞAAALAR OERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • ÂLLÂlftlK ALI BEY DOGu!V\Bu ÇIÇ6.rc»_«CENOı ei~i_e:r.î/vu-e vazom vete.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • SİYAH LÂLELER iiüvük Tarihî Roman L RAGIP SEVKt YESÎM BD Hey Patorona!diye bağırdı.Kahve ocağından seslenir gibi sesleniyorsun.Merdivenleri birkaç basamak indi,Patorona Halil'in önünde durdu)Sübyan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • 0 f w y^m^i^^ ISTANBUL RADYOSU Orta Dala» 428 metre r.ao Açılış Kıs» haberler Kafıf müzik 8.00 Haberler 8.15 Sarkıla'-8.30 Salon orkestraları 9.00 Yurdun sesi 9.30 Küçük konser 10.00 Kı.sa haberler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • ^E OĞLAK BURCU 12?Aralık 20 ocak Hiç beklemediğini* bir misafir «tlecek.Bütün planlarınız devitecek.KOVA BURCU iîi Ocak 19 Subatl Ufak bir ümitten mılsbet bir netice almayı kuruyorsunuz.Sebat ederseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 istanbul'da Mi ecınt.2 Harbde düşman eline Rec mhi Şehirde mıntaka.3 Ağırbaşlılık;Boru sesi.4 Kaba bir kumaş;Barı devlet teşekküllerine veri ten ad.5 Dag kayması.6 Tersi Anadolu'da yasam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • Hlerl Pazartesi fiurnl 1383 R »maun 3 SUBAT 137» Ocak 1» 1964 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUna» 6*1* İkindi Aksara Yat*t Imsik 7.08 12.2fi 15.10 17.27 19.01 5.24 1.48 7.02 9.44 12.00 1.34 11.5ft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • t Milliyet GA/ctertlık A.5 «d»ne Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ tPEKÇİ Raber,Fıkra ve Makalelerden MesOl MUdttr.HASAN YILMAe» Spor kıamiAden Mesrûl Müdür t NAMIK SEVIK Maırazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • İLAN TARİFESİ O 2,3.4.5 tnc)saltalardı,«antlnıı 40 TL fil t Bd cartalarda «antlını 80 TL m tayfada baalık «00 TL DttSün,Nisan,Nlkih Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 7.«av fad»)90 TL.KücüJt U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1964
  • ABONE TARİFESİ Yıllık:75 1*L 3 Aylık:22 TL.6 Aylık;40 Tl.Cabftixu m«mleketler Idn âdi casta Ue bu ücretlerin bir misil alınır Uçak noktası tein tarife kuU&mlucak pulun defterine rö-ı deftislr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • LEVHİMAHFUZ Dinî İnanışlara göre Allah'ın takdir ettiği şeylerin yazılı olduğu levhaya «Levhiınahfuz» denir.LUKATA Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen mala «Lukata» denir.Bu malı bulunduğu yerden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • Bugün 8 Şubat 1964 Pazartesi,Ramazanın ondokuzuncu I jönünde;İstanbul,Ankara va İzmir camilerindt verilecek vaazların programları aşağıda götterilmlstir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENİCAMİ Oğla İkindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • Subay ve memurlara Peşin vermeden Pardesü Trenckot Imperteks caket Pari talon Elbise Bayan Trençkotu Manto Ço ban gömlek Vs.Vs.Vs.ERTÜRK GİYİM EVİ Bahçekapı No 32.Tel:22 21 25 İLANCILIK $105 1540
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • TÜRK PİRELLİ LÂSTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde,İzmit'teki Fabrikamız Teknik Servislerinde çalışmak üzere penç elemanlar Tecrübe sahibi olmaları zarurî değildir)aranmaktadır.ŞART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • İSTANBUL BANKASI 1964 yıtı İkramiye Plânı 800.000 Lira 4 Kişiye 50.000 nar Lira 1 25.000 20 5.000 ner 2038 çeşitli para İkramiyeleri İlk çekiliş 22 Nisan Son para yatırma günü 4 Şubat 1 Kişiye 50.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • TEZGÂH SATIN ALINACAK 2000 mm.genişlik ve 3 mm.kıvırma kabiliyetinde Caka veya Apkent Pres satır alınacaktır.49 30 00 müracaatları.İLAÎTCILIK 8175 1SW ı a ea asa.r i s.asa es ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1964
  • ISTANBUL TELEFON IMS ro SATİLİK EMLAK SATILIK Dükkânlar,Nişantaşı Valikonağı Caddende sahibinden 47 78 92 saat 15 ila 20 arası.BURGAZADASINDA daireler 4-i 25 87.KURTULUŞTA satılık kat,4 oda gömme bany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • HAKİKÎ "JOB" TRAŞ BIÇAĞI AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • Sevdiğiniz müzik için TELEFUNKEN BATI ALHANYAOA OLDUĞU GİBİ BÜTÜN DÜNYADA'DA EN KALİTELİ RADY TELE TEKNİK sanayi ve ticaret ltd.stı.Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul Tel:44 40 28 441b b4 ve ÜÇKEN Koli.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • ar mî?hiündon j||abefiiiiz |J Sophia Loren'in yaptırdığı villâ saraydan farksız Ünlü karakter artisti S.Tracy'nin sıhhati son günlerde endişe verici bir hal aldı SOPHIA Loren,ünlü Amerikalı prodüktör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • ÇEKO&LOVAKYA'dan ihtiyaç belgesi veya lisans sahiplerinin müracaatları.DEMİR KERESTE TİCARET A.5?Galatn Tünel Cad.Transtiirk Han Telgraf:DEMKERLİM Tel:49 11 41 REKLAMCILIK 397 1564
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • Tel DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata Tünel Cad.Transtüvk Han 49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM REKLAMCILIK 341 1549
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • Anna Maria Pierangeli Ye Marisa Pavan'in kızkardesi Patriziada NewYorkrtan teklif aldı ÜÇÜNCÜ bir Pierangeli daha Amerika'da artist olacak.Aynı aileden şimdiye kadar Maria Pierangeli ve Marisa Pavan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • KALİTELİ SABUN KALİTELİ KOLONYA KALİTELİ DROPS KARAMELE ve ŞEKERLEME KALİTELİ GAZOZ BERTRAND FRERES S.A.GRASSE A.M.Fransa Mamulleri ile imâl edilir.İLANCILIK 7S54 1539
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • BUGUxN SUAREDEN İTİBAREN Senenin en muazzam aşk ve heyecan fibrd RENKLİ İNGİLİZCE GAHGSTiR'in SEVGİLİSİ PARTY KOBERT TAYLOR Seanslar:12.00 14.15 GIRL)CYD CHARİSSE 16.30 18.45 21.15 İLANCILIK S16-1 154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.02.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU.ATLAS Tel:44 OB 3S)Aşka Davet D.Day R.Hudson It.t.Suarede:Gangsterin Sevgilisi H.Taylor R.t.EMEK Tel:44 84 39)Kırmızı Dudaklar C.Kaufi'mann t.İNCİ:Tel:48 45 95)Acı Ask T Sora?LALE Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • SEMRA BEYGO ile Ins.Y.Müh.ÖKTEM EDİZ Evlendiler istanbul 3 Şubat 1964 MİLLİYET 1562
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Öğretmen HİKMET GÖKALP ile Vük.Mimar DÜNDAR BEYCE Evlendiler Kadıköy 1/2/904 MİLLİYET ir 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • ACE BİR Ö!ÜM Çanakkale Ağır Ceza Hâkimlisinuen emekli Rabia Özkan'ın esi.Istanbul Hâkimlerinden trfen Ö7kan Merzifon Çocuk Mütehassısı Orhan Özkan.Maras Savcı Yardımcısı Turhan Özkan'ın sevcili babala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • VEFAT Muazzez Koçgündüz'ün kıymetli eşi,Mah ve Nur Koçgündüz'ün sevgili babaları.Ferdane Görgün.Huriye Sevgen ve Hayriye Koçgündüz'ün kardeşleri,Fahire Jzgün.ve Fazilet Çavma'nın dayıları,Kemal Görgün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • ACI BİR KAYİP Hacı Zehra Önol'un esi.Esin Kurtul'un babası.Güven Kurtui'un kayınpederi.Şevket Önol Zakire Omacan'ırı amcaları.Ertuğrul,Süheylâ.Engin,Serpil,Selih,Recep Omacan.Nilgün.Hüseyin.Şahin Önol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • TEŞEKKÜR j Senelerden bert muzdarip Öl* ğ duğum ruide ülserimi teşhis S eden ve vaptıfiı ameliyatla ben' I yeniden ravata kavuşturan i Haydarpaşa Numune Hastaliane.r 3 tinciı Haricive Servisi Şefi Doç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Arjantin'de tren kazası oldu 60-70 kişi öldü BUENOS AİRES Arjantin)Aitamirano'd.jir yolcu treni ile vük katarı çarpığım;muhtemelen 60-70 ki-$i ölmüştür.50-60 kişi de yaralanmıştır.Kurtar,u ekipleri er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • 2500 dönümden fazla arazi dağıtıma tâbi tutulacak t Baştarajı Birincide küçük üniteler halinde ise.burada İhtiyarî toplulaştırma ve kooperatifleşme yapılacak.Ziraat Bankası bu bölgelere kredi verecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • GALATASARAY FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN Ao futbolculonnın renkli korilcattfrteri tcartnonfnl halinde Hafızı çıktı çizen:MUVAFFAK İHSAN GAR AK fiyatı lOOkrıtur butun kırtasiyecilerde bulunur umumi tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR Bir sınai şirketin fabrikalarının aktif servislerinde istihdam edilmek üzere KİMYA MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.Taliplerin Kimya Mühendisliği veya kimyada birinci sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • C.Erkin,Londra'dan yurda döndü t Baştarajı Birincide yici hareketlerine artık imkân bırakmayacaktır.Kaldıki baskınlarda evleri veya malları tahribata uğrayan kardeşlerimize mahallî hükümetçe tazminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Bir CHP Milletvekili «Toprak Reformu uvqufanamaz» diyor Lozan Kulübünde dün saat 16'da Türkiyede Toprak Reformunun Uygulanması konusunda bir açık oturum yapılmıştır.Açık oturuma Köy İşleri Bakanı Dr.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Gecekondu ile apartman sahibi olanlar var ESKİŞEHİR.AA Eskişehir'e çelen İmar ve İskân Basanı Celâlettin Üzer Türkiye'de halm Î40 bin cece-kondu bulunduğunu »e ırerekli tedbir alınmadığı takdirde.Ou m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Bir anne,beş çocuğu ile birlikte yandı NEW YORK.A.P.Harlem zenci mah;ıde cıknn bir ••angında,bir k Jın.bes cocufiuyla birlikte diri diri yanarak fecî bir şekilde can vermiştir.Ailenin altıncı çocuğu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Sevfi Demirsoy,tekrar Türk iş Başkanı mM\f Haştarniı Birincide ti kararlarındaki isabetin anlasıldl£ıni açıklamış ve Kavel olayında bir fikir adamının grev yanmayı,kan dökmevl ve nümayişi teklif ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • BİR KÜFE KÖMÜR BaştaraU Birincide ra ne oldu bilmiyorum.Namluda sürliHi kursun varmış.Korkutmak isterken patlayan tabancadan çıkan kurşun ona isabet etti.Basının arka tarafından varalanan Tahir.kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • KÜÇÜKİJN KONUŞMASI Plânlama Teşkilâtı bütçesinin müzakeresi sırasında Tabii Senatörler tarafından dün kurulduğu açıklanan MÜH Birlik Grubu adına söz alan Sami Küçük 27 Mavıs devriminden sonra reform h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Bir kadın evine giren hırsızla boğuştu Bir kadın evine siren bir hırsızı boguçarak yakalatmaca muvaffak olmuştur.Şişli' ie Çaplayan semtinde Kaya sokak ı 21 numaralı evde oturan Kudret Fidan,hırsız'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Zurnacı Emin öldü Sulukule'nin tanınmış kişilerinden "Zurnacı Emin Tanınmışı dün aksam üstü Sulukulede'ki evinde ölmüştür.Bir rüreaenbieri hasta olarf 77 yaşındaki E ı Tanımrus'ın ölümü münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Makartos teklife cevabını bugün veriyor Baştarajî Birincide Diplomatik çevrelerde Makarios'un NATO barış ordusu fikrine,«Hayır» demekte İsrar ettiği takdirde,ne olabileceği üzerinde çeşitli tahminler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • it Yunan askerlerinin faaliyeti LEFKOŞA,ÖMER SAMİ COŞAR bildiriyor Sou 48 saat içinde Kıbrıs'ın kuzey bölgelerinde EOKA ve Yunan Alavının faaliyeti artmıştır Evvelki Rece Yunan Alavı Karargâhından,içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • RUM GAZETELERİNE GORE TEKLİF REDDEDİLECEK Lefkosa Rum gazetelerinden Fılalefteros,Makarios'un başkanlığı altında toplanan Rum Bakanların NATO müdahalesi ile ilgili plânj kat'l «ckilde reddetmeyi karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Melen «Sofralardaki lokma hergün ufalıyor» dedi Baştaraiı Birincide kl lokmalar bira»;daha kücıilüyor.Zirai istihsal İhtiyacımızı karşılamıyor.VM meklik buğdayınızı vemeklik vazım»-O ithâl zorundayız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Almanya'dan 1500 gence evlenme teklifi geldi Baştarafı Birincide «Tabancı ile evlenip mesut olabilecek mitiniz,niçin?«Fanatik dinci misinir?Rib1 sorularla birlikte roiiteha«rıslars inceletip karakteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Üzerine duvar yıkılan adam görmeye başladı Baştarajt Birincide dlğl 400 lirayı bulduktan sonra bayılmıştır Baygınlığı bir süre devam ede» Fehmi,sonra avılmıs ve avucunun İçinde tuttuğu paraları görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • İstanbul Ticaret Odasından 12 nci kota tahsisli mallar listesinden ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin 18 Şubat 1964 akşamına kadar taleplerini Sanavi Şubemize tevdi •etmeleri rica oh'nur BASIN 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • AP,KIBRIS KONUSUNDA HÜKÜMETİN TUTUMUNU TENKİD EDİYOR ANKARA,ÖZEL Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Süka dün Daily Telgraph muhabirine Kibri' konusunda tnönii Hükümetlerinin büyük hatâlar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Dünyaca maruf İMriutü Dişçi.Tıbbî ve Röntgen Cihazlarını Sayın Diş Tabibi ve Doktorlarımız daima tercih etmektedirler.Devamlı bakım servisi.Bol yedek parça Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA Gaiata Nesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • Bugün son gun Yenişehir Şubemiz için tertiplenen özel çekilişte;Lira dağıtıyoruz.Hesap açtırmakta acele ediniz.Hesabınız varsa,miktannı çoğaltarak;kazanma şansınızı arrtırmız.Avm hesapla Bankamızın:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1964
  • RADYO SEÇERKEN KUVVETLİ,GUR SE ZARİF MOBİLYA ARIYANLARIN RADYOSU transistorlu THOMSON Fransız Radyolar* yarım asırlık tecrübe sahibi,dünyanın en büyük fabrikalarından Thomson-Houston'un patentine tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.02.1964
  • ÛJİ&Kitf GÜNDÜZ GÖZÜ İLEi.DAĞDAN KUŞBAKIŞI 29 Ocak 19K4,Borovesk Dağından)SABAH dağda yürüvoru:r.Herşey,etraftaki camlara kadar aralıksız bembeyaz.Yükseklik 1500 meıre,ısı iıikıs 18 derece.Sessizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Kıs Olimpiyatlarında dört altın madalya kazanan Rus Skoblikova görülüyor.Büyük Slalomda Samiloglu 69.oldu Fransız Francois Bonlieu 1.46.27 ili birinci.Skoblikova dördüncü altın madalyayı kazandı AHMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • BARTU PAS VERDİ HAMRIN GOL ATTI Can,dun şahane bir oyun çıkardı Fiorentina'nın Atalanta'yı 7-1 mağlûp ettiği dünkü maçta Hamrin'in attığı 5 golün ikisinde pası Bar tu verdi ŞÜKRÜ GULESİN ROMA'dan bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Karşıyaka iz.Spor'a galip:1-0 îTAD:Alsaııcak SEYİRCİ:2.849 klsl HÂSILAT:9.292 T.L.HAKEMLER:Cihat Ergiin Tahir Arcan İbrahim Fırla KARŞIYAKA:Akın Erol Necati Arif Ahmet İbrahim Argını Gönen Mustafa Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Demirspor,w m.ş m Kırmızı-Siyahlılar,coşan rakipleri karşısında 4-1 mağlûp olmaktan kurtulamadılar HAK MLKR:Ali Timur Vedat Sıgındcre Vedat Eynak DKMİRSPOR:Doğan İbrahim Yakı» Hüsnü Hayrettin Celâl At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Işıkspor,Zonguldak K.Spor'u 2-1 yendi ZONGULDAK,ÖZEL Dün yapılan Zonguldak lig maçlarında Çatalağzı Işıkspor takımı 10 yıldan beri ilk defa olarak kuvvetH rakibi Kömürspor'u 2-1 yenmeğa muvaffak olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • 2-0 galibiyetten bir ara 2-2 duruma gelen yendi:3-GOL BİR Siyah-Beyazlıların gollerini Ahmet,Sanlı,Rahmi,Sarı Siyahlıların ise Güngör 2)attı.Devre 1-0 sona Durum 2-2 olmuş.Beyoğluspor bastırıyor.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Naci ile Suat dünkü maçta münakaşa etti Eski F.Bahçe ve millî takım kaptanı;Suat'ı,Beşiktaş seyircisini aleyhine tezahüratta bulunmaya teşvikle suçlandırdı.Her iki futbolcuyu Kaya barıştırdı D ÜN mum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Dünkü basketbol lig maçları Basketbol lisinin dünkü maçlarında Modaspor,Beykoz'u 81-61,Fenerbahçe,Deniz Harb Okulu'nu 77-61 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • Beylerbeyi,Yeşildirek'i 1-0 yendi İkinci Millî Ligin dün Şeref Stadında oynanan tek maçında Beylerbeyi.Yeşildirek'i 1-0 mağlûp etmiştir.Adana ve Mersin'de oynanan maç ların sonuçları ise şöyledir:Ad.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1964
  • ISTANBULSPOR,2 PUANI PAYLA 89.dakikaya kadar 1-0 galip oynayan Sarı-SiyahIılarrŞirzatrın beraberlik golüne mâni olamadı ı-ı HAKEMLER:Sabahattin Ladikli Orhan Korkmaz Zeki Gürkan İSTANBULSPOR:Metin Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor