Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • SURİYE'DEN GELDİ Toprak reformu dolayısıyle Suriye'den çıkarılan 27 Türk'ün.Suriyeliler tarafından gasbedilen malları,Kamıslı'da yapılan mülakattan sonra,üç kamyonla Nusaybin kapısından memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Mehmet Baydur Anayasa Mahkemesine sevkedildi ANKARA,ÖZEL Türkiye Büyük Millet Meclisi I dün saat 14 de toplanmış ve Men-met Bavdur'un Ticaret Bakanlığı g zaman uıda görevini ihmal ettiği-S j ne dair M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Turist kaatillerinin idam cezası Komisyonda ittifakla kabul edildi ANKARA.AA Bir süre önce turist olarak memleketimize gelen Batı Almanya uyruklu Rebate Colschen ile Peter Nemitz'i öldüren ve Ankara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Trafik derdi yılda 365 milyona mal oluyor İmar Batanı «Gecekondularda 850 bin kişi yasıyor ve 325 bin ev de kullanılmaz haldedir» dedi ANKARA,ÖZEL MAR ve İskân Bakanı Celâlettin Üzer dün gece Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • RAMAZAN AYINDA idam yapılmayacak ANKARA,ÖZEL Diyanet işleri Başkanlığı Adalet Ba-"iıhğıııa «Ramazan ayında ölüm re-alarmın infaz edümiyeceğtnU bildirmişti^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • AF KANUNUNUN kapsamı genişliyor ANKARA.ÖZEL ikinci Koalisyon Hükümeti tarafından ç.kartılan 218 savılı Af Kanunundan istisna edilen ve bu aftan faydalanmıvan mahkûmların afları ile iİEİli YTP Tekirdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • YÜCESOY'UN SÖZLERİ MECLİS DİVANINCA İNCELENİYOR ANKARA.ÖZEL AP li Milletvekili Sait Sina Yücesov'ur sarfettiği sözler,geniş yankılar uyand:nTiıstır.Meclisin dünkü toplantısında bu konuda Tabiî Senatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Keme dedi C.H.P.Grubunda,vergi reformunu savunan Başbakan,bir milyar liranın üstünde vergi kaçırıldığım söyledi t ANKARA,ÖZEL J D ORTAK Grubunda dün İnönü vergi jl I reformları ile ilgili bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Konsorsyum 175 milyon dolarlık kredi açmayı kabul etti ANKARA.ÖZEL Bakanlar Kurulunun dün akşamki toplantısında Maliye Bakanı Ferit Melen.1S 64 yılı kalkınma programının dıs finansman ihtivacı olan 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Amerika 18 tonluk peyk fırlattı 562 ton ağırlığındaki roket ile fırlatılan dünyanın en büyük peyki mahrekine oturdu CAPE KENNEDY.AP.ATURN I tipinde dev bir roket insan elinin şimdiye kadar vüj cude ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Karacadağ'ın 1919 metre yükseklikteki zirvesinde inşa edilen Teleminikasyon merkezi,10 yıl sonra PTT İdaresine devredilecektir.Türkiye'nin sekiz muhtelif yerinde daha kurulmuş olan bu merkezlerden,gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Bir Türk gemicisi Pire'de döğüldü İZMİR.ÖZSL Bir Türk temicisi daha Kıbrıs yüzünden Pire limanında Rumlar tarafından dövülerek fecî şekilde yaralanmıştır.Danimarka bandıralı tDantholm» adlı gemide çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • sat?BİR KELİME İranlı İmparator,akına çıkarken düşman devletin komutanına mektup yazar:Şayet oraya gelirsem,ta?üstünde tas bırakmıyaca&ım.Şayet oraya selirsem omuz üstünde bas bırakınıyarağmı.Şayet or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • KOVBOY GİBİ İ'ıılü film yıldızı Claudia Cardinal* Sirk Dünyası.isimli filmin çekiminde bulunmak üzere ingiltere'ye gelmiştir.Çalınmalarına hemen başlayan Cardinalc,filmin çevrildiği Pinewood stüdyolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • İnönü «Çarpışmalar başlarsa ne yapacağımı tâyin edemem» dedi ANKARA.AA.Başbakan ismet İnönü.United Presi international UPİ» Ajansının Ankeio a gelen öze1 muhabiri John Lawton'u kabul ederek Kıbrıs mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • TURGENYEV SABALAR VE ÇOCUKLAR Çeviren:HASAN ALİ EDİZ İlericilik ile gericilik arasındaki çelişmeyi canlandıran bu roman,dün olduğu gibi bugün de TURGENYEV'in bir şaheseri olarak kalmaktadır.Fiyatı 750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Bakanlar Kurulu Kıbrıs'taki son inceledi inönü,bugün siyasî parti liderlerine bilgi verecek.Donanmamız Akdenizde tatbikat yapıyor ANKARA,ÖZEL KIBRIS meselesi dün Genel Kurmay ve Bakanlar Kurulunda ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Erkin,Sandys,Palamas ve Amerikan elçisi,NATO kuvvetinin teşkili için görüşmeye başlıyor LONDRA,SAMİ KOHEN bildiriyor BİRLEŞİK Amerika,dün İngiltere'ye Kıbrıs meselesine direkt olarak müdahaleye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • ATAKLI ve KAPLAN kıbrıslı mücahitlerle BERABER r ı ı Eski Al.B.K.üyesi vo tabii senator Mucip Atakl» ile Kadri Kaplan bir Türk mücahidi ile.ÖMER SAM!COŞAR YAZIYOR ı Köy On erkekleri nöbet bekliyordu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.01.1964
  • Yunan değiştirme birliği Ada'ya.çıktı,çok miktarda askerî malzeme ve cephane çıkarıldı KIBRIS'ın kuzey bölgesinde Anadolu sahilleri karşısında bulunan Rum köylerinde panik havasının yayılması ve bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • İşçilerimizin insanca yaşama hakkı I* ŞÇİLERİN toplu »özleşıne ve grev haklarını kullanmağa başlamaları bâzı tereddüt ve endişelere yol açmış görünüyor.Enflâsyonist bir ortam içinde bulunduğumuz öne s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • 38 Öğretmenin bildirisi AŞAĞIDAKİ **»leleri dikkatle okuyunuz.Bu Türkiye'de hort-Umak ve hortlatılmak İstenen kara bir zihniyetin karşısındaki Atatürk'çtilerirt,devrimcllerin,ilericilerin,tek kelime İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Parfümeri Sabunculuk ŞEKERCİLİK'te Esat markası BERTRAND FRERES SA.Grasse A.M.Fransa'dırtLANCILIK:7853 1359 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • TASHİH l tS.1.1964 tarihinde neşredilen 5 Pamuic Bank İlânında her dörtyuz Mraya 4 kur'a numarası yerine bir kur'a numarası yazılmıştır.5 Düzeltir,özür dileriz.MtLI.lYET:13T2 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınmakta olan malzemelerin cins,miktar ve vasıflarını gösterir listeler Galata,Bankalar Caddesi,No.75-77 Kat 1 dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Sanayicilere,ithalâtçılara göre,daha geniş imkân ve kolaylıklar sağlandı Yeni ithalât rejiminin özellikleri TENİ DIS TİCARET REJİMİ tie birlikte.İthalât Yönetmeliği ve 1964 yılı birinci altı aylık ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • «Ortak Pazar» üyesi ülkelerin tütün için kotaları belli oldu ORTAK PAZAR üyesi ülkelerin bu yıl yurdumuzdan alacakları tütün miktarları belli olmuştur.12 Eylûl'de Türkiye ile Ortak Pazar arasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • DESTEK ALIMI İÇİN.Öte yandan,TekePin 1963 yılı ürünü ekici tütünleri satış piyasasında.«Devlet nam ve hesabına destekleyici mahiyette tütün satın almasını» öngören Bakanlar Kurulu kararnamesi Salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Muhterem Kitaoevierıne:Tercüm?Po'isive Romanlarımızdan BÜİC MASASI CİHAYETİ'nin mevcudu kalmamıştır Bu kitaptan sipariş veril memesini rica eder dalma iyi eünler dileri?AK.BA Yayınevi Cnfcaloölu Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Türkiye krem bankasi Yılın ilk çekilişinde 337.500 LİRALIK İKRAMİYELER DAĞITIYOR APARTMAN DAİRESİ Belmrl 4fiÂm TL değerinde 1 KİŞİYE 100.000 TL 1 KİŞİYE 25.000 TL.¦3KİŞIYE IO.OOO er TL.5 KİŞİYE S.OOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • SEKİZİNCİ KANARYA SERGİSİ ACILIYOR Serinofil Derneğinin sekizinci kanarya sergisi Cumariesi günü saat 14.30 da Galatasaray Lisesinde açılacaktır.17 Şubat gününe kadar devanı edecek olan sergide ötücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • j riMIIIIIIIÜlllüllII!IIIIMIIlllllllIllllirilll)IIIIIIII1I II !IIIIlllllltl Şu hale bakın Q İR kargaşalıktır gidiyor işte,Ne kafalarda E bir berraklık,ne inançlarda bir açıklık,ne davranışlarda bir tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • Turizm Bankası Tesisleri satılığa Çıkarılıyor Turizm Bankası elinde bulunan tesisleri,satmak,kiralamak ve devretmek İçin hazırlıklara başlamıştır.Turizm Bankasının «yatırım müessesesi» haline getirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • OKULLARDA SÖMESTR TATÎLİ BAŞLIYOR İlk ve orta okullarla liselerde sömestr tatili yarın akşam başlayacak,okullar Cumartesi sabahından itibaren tatile gireceklerdir.15 gün olması gereken tatil,araya Şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • TEKEL,CAY VE ŞARAP İHRAÇ EDİYOR Tekel Gene] Müdürlüğüne,yabansı Diemleketlerden Türk Saran ve Çavı için venl sioarisic-r eelmistir.Müsait karşılanan,vabancı meınleKet teklifleri verine getirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • 239.244 ÇOCUĞA FELC AŞISI YAPILDI Şehrimizde ousüne kadar 239.244 çocuk felc asısından geçirilmiştir,tigiUier bu suretle ümit edilen rakamın ücto birine ulaşıldığını bildirmişler,dördüncü bbıfte de ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • KAÇAK AT ETİ SATAN İKİ KtSİ YAKALANDI TajebjM Bülbül Yuvası civarında Rıza Çavuşoğlunun İdaresindeki taksinin içinde 50 kilo kaçak at et)yakalanmıştır.Emin Ergün Koşar iie Necmi Sepet adlı kaçakçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • KAKIŞINDAN BOŞANINCA FENALIK GEÇİRDİ Şiddetli geçimsizlik iddiasiyVe karısı Tamer tarafından hakkında 1.Aslij«e Hukuk Mahkemesinde açılan bosanm» dâvası dün sonuçianan Mehmet Gür mahkemede fenalık geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • BİR ÇOCUK DENIZE DÜŞEREK BOĞULDU Anadolukavağı'nda 7 yaşındaki Ayhan Mandara adındaki bir çocuk denize düst-rek ölmüştür.Avhan.önceki 2ün evinden cıkmıs,bir daha eeri dönmemiştir.Arkadaşları.Ayhan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.01.1964
  • İLÂN Derneğimizin ihtiyacı olan 7.300 Kg.Türk kodeksine uygun muhtelif cins kinin satın alınacaktır.Şartnamesi Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden,İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • MEHMET All BİRAND 10NDRADAN YAZIYOR Afefiftıeeef aynasız coming r LONDRA'DA İŞPORTACI Londradaki Türkler işportacılık yaparak Hn 75-100 lira kazanıyorlar GEÇENLERDE Londra'nın en büyük caddelerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • flradıûinıı Herşey KARDEŞLERDE!Tr.iKARDESlEİPASAJI-BEYAZII İLANCILIK 78«0 1363
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • m-KOLESTON KREM SAÇ BOYASI Bütün renklerîle YAK IN DA piyasaya arzedilecektir.Sayın müşterilerimizden,kati siparişlerini vererek,sıra numarn'nnnı almalarını rica ederiz.KOLESTON TÜRKİMYA KOLL ŞTİ.Dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • MEMLEKET EKONOMİSİNE FAYDALI OLMAĞI GAYE EDİNEN AKBANK 17 NCİ faaüyet'yilina 75 ŞUBESİYLE BUGÜN BAŞLAMAKTADIR.SAYIN HALKIMIZIN MÜESSESEMİZDEN ESİRGEMEDİKLERİ YAKIN ALÂKA VE TEŞVİKLERİNE BU MÜNASEBETLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Paris Modasında cc Genetik,tazelik,canlılık)hâkim PARIS,A.A.İki günden beri devam eden Paris moda geçidinde ilkbahar yeniliklerinin göze çarpan hususiyetleri fiyonklar ve madenî düğmelerin bolluğudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Babasını ziyarete gelen kaatil yakalandı URFA,ÖZEL 12 yıllık cezaevi firarisi,babasını ziyaret ederken yakalanmıştır.Müslim.Acar adındaki babasını Urfa cezaevinde ziyarete gelen Abdullah Acar,jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • *fe A6iI-0.«ess» w*1 YANDIK II BÖUC3EAA»_»N EN BiRlNCtVe NUMARACINI TİTREME.TEŞHİR,•ETMEAAl'z.f İSTİYOR.LAVZJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • ELEKTRİK ŞEBEKE İNŞAATI:Karamürsel Ereğli köyü alçak ve yüksek gerilimli elektrik şebeke inşaatı ihalesi 22 Şubat 1964 Cumartesi günü saat 15 te Ereğli muhtarlık binasında kapalı zarf usulü ile ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK Yurdumuz Ege Denizine giren alçak basınç ile buna bağlı kötü hava ayırımlarının etkisine girecektir.Buna göre:Ege ve Akdeniz sahili bölgelerimiz çok bulutlu veya kapalı olacak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Mahkûmlardan Süleyman Sırrı Pradan,Bumin Yanıanoğlu ve İlyas Şori Mavi Meleklere kan verirlerken görülüyor Mahkûmlar Kıbrıs için kan verdiler Sultanahmet Cezaevindeki 200 den fazla mahkûm ve tutuklu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • 47.Piyade alayı öğrencilere yardım ediyor GAZİANTEP,ÖZEL 47.Piyade Alayı karargâhı,yakınında bulunan Öğretmen Evleri İlkokulunda 65 öğrenciye her 0ün Öğle yemeği verecek ve ayrıca 20 fakir öğrencinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • 13 yaşında bir kızı kaçıranlar yakalandı GAZİANTEP.ÖZEL İnkılâp ilkokulunda okuyan 13 yaşında Meral öztineci adındaki kızı muhabbet tellâlına satmak üzere kaçırmaya teşebbüs eden 55 yaşında bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Kan kokusu almadan İZMİR,AA İzmir'de oturan 80 yasında bir ihtikar kan kokusu alabilmek için her gün 14 kilometrelik yol katetmektedir.İzmir mezbahasının 40 senelik kesici-olan ve bir süre önce vas ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Bir Budist Rahibe daha kendini yaktı Genç lahibe mektupta kendisini kutsal Buda için yaktığını bildhdı SAYGON.A.P.SAYGON Hükümeti tarafından açıklandığına göre,Cumartesi günü bir Budist rahibesi,buran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Bir otel kâtibi,kadın müşteriyi öldürdü BURSA,ÖZEL Yeni Hal otelinde Safiye Yavuzcan adında genç bir kadın,otel kâtibi Ömer Işıldar tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştür.Gece ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.01.1964
  • Sakala dâir E AZETELERİN" adliye haberlerinde geçen gün bir seyyar ko-koreç satıcısının sakal koyuvermek yü/ünden 23 yıllık karısı ile ihtilâfa düşerek mahkemelik' olduklarını okudum.E Kadın koeasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • CİCİ CAN Beni oesTfeKCeMfv^cEK-ıı qo.î$ konuşmak.KAY8C?l.MASiNA ÇrA-S Ü2tXuV0^cJM k.BUMAvWuAeeENJi c^MjeA VANADA hep s *z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • çok seçT/*IU SEV 04KA VORSUW.BEw/3ÖHN R4K-Cf»M A/TİVATRODAH PSKOBH cEDEK.^J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • ^W M J.I QQoNG KonsTA &k r* HAVDI ÇOGUKLAZ zjsi svi'Ni' eu.JEG K HH^T^fifl9K Mi lH mt-t-lN Mr JH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • 7-^n!r VAL A ROKET' GÖM.I DERMEK.ICİM GEREK.C(RARAVı »'mîl-i-Î EĞİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • Al LA H UK ALİ BEY SEvatUİN 9jSun SAMA HAVRAN KAl-ACAK 05.MAN.MAtCKt DA VAR.SABANIN VENl CEKETf ENl KRAVATI l_E GERÇEK TEM ÇOK. AtaSlKU.HEVE BABANIM ŞAPKA-61 ıl_E V.ENDIL.JME Df-VECEK K)K,OS/VNAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • Hicri Perşembe Rumi 1383 30 1379 Ramazan OCAK Ocak IS 1964 17 VAKİT VASATİ EZANÎ GUnea T.12 161 öjle 12.27 7.06 ikindi 13.05 9.44 Aksam 17.22 12.00 Yatsı 18.56 1.34 lmsâVc 5.27 12.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YlLMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Majrazln kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • tLAN TARİFESİ ABONE 2,3,4,5 İnci sayfalardı,santimi 40 TL TARİFESİ 0.7 ad sayfalarda santimi sayfads baslık 35 TL.200 TL Yıllık:78 TL 3 Aylıkı 22 TL.6 Aylık:40 TL Dufrün,Nisan,Nikâh Vefat *e Teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Ceylân;Bir hastalık.2 Tersi Güney Amerika devesi;Donuk.3 Yabancı bir para;Bir Osmanlı tarihçisi.4 Tersi menfaat maksadıyle mala kötü bir sey katma;Tersi yabancı bir para.5 Dalıa iyi;Kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • M OĞLAK BURCU 22 Aralık 26 Ocakı Gününüzün bos,âvâre ırecmeslne üzüleceksiniz.Fakat aksam bunu telâfi etmek elinizdeâh KOVA BURCU f21 Ocak 1?Subatl Hafif bir rahatsızlığı özünüzde büyütüyorsunuz.EE BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • v v-r;ISTANBUL RADYOSU Orta Dalga 428 metre 7.30 Acılı» Kısa haberler Hafif müzik 00 Haberler 8.15 Saz enerleri 8.30 Snlon orkestraları 9.00 Türküler 9.30 Küçük konser 10.00 Kısa haberler Kaparın 12.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • SİYAH LALELER Büyük Tarihî Roman RAGÎP ŞEVKİ YEŞİM Anlatmak ile tarifi mümkün olamaz öyle bir zulüm ile.öyle bir işkence ile ııieç bin şehlevend yoldaşımız Tebriz dağlarında kuşa,kurda kaldı.Siz de ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • Buchenwald v© Dachau kamplarında Alman profesörlerinin insan ciğerleri,insan kanı ve insan derisi üzerinde yaptığı binlerce tecrübe fizyoloji ve terapi sahalarında bir tek İleri adımın atılmasını sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.01.1964
  • I ki ak» Ami yorun\V\ARV n'EAKiMKl vakmmdakc Ada/a wav5rv bl.aoc-Moswa J.S.Çu KAVOAC» i Krz.i\DERiU I pin ftciNu im i A GVCT OS-KA„ KAT SURAUAR.DA HE AWVOR.ACABA 2.AAARV tIEAKt "l_E NEREDE KARŞILAŞ OE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ KURBAN 1İIIIIIIIIIII1IIIIIIIM Borcu olmayan her mtislümamn vaciptirkurban keHtıcs!Alİ3ha yaklaşma için kesilen özel bir hayvandır.İslâm esaslarına göre Kurban Bayramında Kurban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • Bugün SO Ocak 19ft* Perşembe,Ramazanın onbeşlncl gününde;İstanbul.Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN i YENİCAMİ Öğleden öne*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI Kadıköy icra Memurluğundan)Dosya No.1963/1222 T.Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Kadıköy Zühtüpaşa mahallesi yeni 38/1,22/1 kapı 992 Ada,98 parsel 754.50 M2 miktarlı bahçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • m 2 ÖZDEMiR kurşunkalem fabrikası memleketin bütün kalem ihtiyacını ka r ş 111 y a c a k 11 r.KİSMET 9 1210
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • İSTANBUL re lef on 27 42 10 SATILIK EMLAK KADTKÖYÜN nıodorn binaları b'ilıınan Hasırcibası sokağında 4-6 »ayılı Güneş ve Yıldır apartmanlarının 4 oda hollU,parkeli,banka krediline uygun daireleri satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • ARÇELIK ELEMAN ARIYOR Kalite kontrolörü olarak istihdam edilmek üzere,Sanat Enstitüsü Torna Tesviye ve Elektrik Bölümü mezunu,en a?iki senelik atelye tecrübesi bulunan askerliğini yapmış,35 yaşını geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul sağlık tesislerinin ihtiyacı cin 12186 kilo zeytinyağı ile 3252 kilo soya yağı evsaf ve idarî şartnameleri esasları dahilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • Butun dünya onların mes'uf bir karı koca olduklarına inanıyordu Audrey Hepburn'un evliliği tehlikede Mel Ferrer'in bir ispanyol kontesi ile münâsebeti evliliğe gölge düşürdü AUDREY Hepburn ve Mel Ferr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • DOKTOR JÎYAGO.YAZ FİLME ALINACAK Rudolf Valentîno'nun en sevilen filmlerinden «Kara Kartal» bir kere daha çevrilecek ["İNLÜ Sovyet şair ve ya-zarı Boris Pastemak'ın «Dr.Jivago» adlı eseri önümüzdeki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • SİNEMADAN TİYATROYA Neriman sahneye çıkıyor Neriman Koksal önümüzdeki günlerde ilk defa sahneye çıkacak ve tiyatro oyuncusu olacaktır.15 yıldanberi süıema sanatçısı olan Neriman Koksal,geçenlerde Abdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • PLASTİK KARTPOSTAL KLASÖRLERİ Mağazalarda kart postal ve tebrik,kartlar satışı için en iüks ve kullanışlı KLASÖRLER,İmalâtçı Satı?Fiyatı 40 TL ddımell olarak gfindarllir.TUNA TEBRİK KARTI TİCARETHANES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • POLYSTYRENE KRİSTAL ve ANTİCHOC GELMİŞTİR.GENEL EMTEA KOM.ŞTİ.Aşirefendi Cad.Gürün Han Kat 9 No.981/5 Tel:22 54 87 22 96 12 İLANCILIK 8074 1374
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • REMINGTON İTHALATÇILARA PROFORMA FATURA VERİYOR A.ID finansmaııiyle Amerika'dan portatif ve standard yazı,hesap,cem makineleri getirteceklerin Remington Türkiye Mümessilliği Bankalar Cad.Hezeran Han G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • İLK TÜRK DİLEKİŞ CAMİLERİ Elektrikli madenî altın suyu ve Nik.el kaplamalı camilerimiz her evin ziynetidir.Not:Taklitlerinden sakınınız.Perakende ve toptan satış yeri:Karabet Salgın.Ağacami arkası 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • ¦MI İMİ—¦BM—BEYOĞLU.ATLAS Tel:44 08 35)Aşka Uâvpt D.Day R Hudson Kİ.EMEK 'Tel:44 84 39ı:Kırmızı Dudaklar C.Kauffmann t.İNCİ:Tel:48 45 95;Acı Ask T.Soray.LALE Tel:44 35 95)Rüzgârlı Tepe E.Kolçak.Suared
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • İstanbul Ticaret Odasından 12 nci kota tahsisb" mallar listesinden ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin 18 Şubat 1964 akşamma kadar taleplerini Sanayi Şubemize tevdi etmeler;rica ol'mur.BASIN 1318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • Kullandım Beğendim hakiki "JOB" açık altın rengindedir,İLANCILIK 7363 1357
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • DİKKAT Avrupa tekniğinin son hârikası,çelik kadar sağlam,ömrü uzun ve her renk,FİBER GLAS BANYO KÜVETİ satışa arzedilmiştir.Akeller Ltd.Şti.Tel:22 40 88 tLANCILIK 8025 1361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • t "W.E L H A M R A J ISTA^BÜl 6 OYUNLARI MÜNİR ÖZKUL ve ARKADAŞLAR!BUGÜNDEN KER GÜN 18.15 de İTİBAREN General Çöpçatan ROMANOFF JULI Yazarı:Sahneye koyan:ETTE)Dekor:Peter Ustinov Tunç Yalman Duygu Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • ASANSÖR MONTÖRÜ Asansör islerinde çalıştırılmak üzere Montör,Elektrikçi ve Tesviyeci ustaları aranmaktadır.Galata,Kemeraltı Caddesi No.51 Telefon:49 31 69 MİLLİYET 1339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • V Yeni bir çeşit aşk mânâsına gelen1 «A New Kind of dove» isimli filmde birdenbire parlamağa başlayan Patricia Olson,vizonlu bir bikini giyerek sahneye çıkmaktadır.Bu kordelâ,Patrioia'nin ilk filmidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • Öztürk Serengil'den karısı nafaka istiyor Filin sanatkârı öztürk Serendi 6 günlük esi Seyhan Ertung'un kendi aleyhine 13.Sulh Hukuk Mahkemesinde acmıs olduğu nafaka dâvasında dün hazır bulunmuştur.Dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • Jacqueline Kennedy ile Marlon Brando birlikle yemek yedi WASHINGTON.A.A Bayan Kennedy He aktör Marlor Brando'nun Washingtondaki bir lokantada beraber vemek yedikleri Bayan Kennedy'nin sekreteri tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • LİZ'LE BURTON BAŞKA İSİMLERLE KANADA'YA GİTTİLER TORONTO Kanada)A.P.Yanlarında hiç bagaj olmadığı halde değişik isimler altında seyahat eden Elizabeth Taylor ile Richard Burton büyük bir gizlilik için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.01.1964
  • musiki Beklediğimiz Konser BÜLENT TARCAN Q U akşam Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrasını dinleye-i D ceğiz.Seyrek de olsa 1 numaralı senfonik orkestramız İs-I tanbul'u her ziyaretinde,programlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Gayrimenkul Satış İlânı U.K.133 M.İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan Dosya No:19G2/66 Beyoğlu Hacıahmet mahallesinin Sahana sokağında kâin en eski:12.eski veni ve taj:14 kapı 1195 ada 7 parsel sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Makariosr Rumların göç etmesine mâni oluyor t Baştaraft Birincide YUNAN DEĞİŞTİRME BÎRLİĞİ ADAYA GELDİ Adadaki Yunan Alayının 420 kişilik değiştirme birliği Magosa'vs gelmiştir Büyük bir Yunan çıkarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • İzmit Belediye Başkanlığından Şehir balkının ihtiyacı için her ay 737 ton olmak üzere İstanbul ve Derince Ofis silolarından alınacak ekmeklik hububatın un olarak çektirilmesi işi bir sene müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • çiğdem okar De YILMAZ KEKEÇ evlendiler A VKARA MtLLİYET 1371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • VEFAT Selma Suveyke'nin esi.S&rnmouh Salemin agabeysi,Yusuf Suveyke.Morris Suveyke.Belkıs Nasser ve Morris Nasser'in ba-AZRA SUVEYKE vefat etmiştir.Cenaze töreni 30 Ocak 1964 Perşembe Eünü saat 14 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • VEFAT Nazmiye Çerikçioglu'nun eşi,Nebile Gürler.Rasib Çerikçioğlu,Afife Edipoğlu,Halit Çerikçioghı.Yılmaz Çerikçioglu'nun babaları.Haydar Gürler ve Baki Süha Edipoğlu'nun kayın pederleri,eski yargı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • VEFAT Temyiz azalarından merhum Süleyman Sırn'nın esi.merhume Mediha Urgarıcıoğlu'nun ve merhum Mazhar ve Mehmet Tasdan'ın anneleri çok sevgili büyükannemiz.KAMİLE TASDAN Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • ACI BİR ÖLÜM Selanik eşrafından merhum Hüsnü Pasa ve merhume Rukive hanımın ofiltı.Zelihs Birizkent'in kıymetli eşi.Ayla Birizkent ve Altan Biıizkent'in Bev-Rili babaları.merhum Şefik Deymer.Mediha Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • p.1-T-1 VEFAT Bav ve Bayan Yakun Kalabalık ve evlâtlar Bav ve Bavan Hanna Kalabalık ve evlâtları Bav ve Bavan Ferit Kalabahk'ın sevcil' anneleri ve büviikannelcrl Dul Bavan Lusia Kalabahk'ın 'Divarbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • TEŞEKKÜR Ailemizin muhterem büyüğü,hassas ve ince insan Hazretl Mevlânâ asığı ve hizmetkârı emekli Personel Yarbay Manastırlı.ŞÜKRÜ ARBAS'ı» vefatı dolayısıyle acılarımızı paylasan akrabs ve aziz dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • TEŞEKKÜR Sevgili eşim.biricik öabstrn?Akrusaı Avukatlarından Hüsnü Yavuzer'ın alamızdan ebedi olarak ayrılması dolayısıyla cenaze merasimine bizzat iştirak eden telgraf ve mektupla acımızı paylaşan ¦a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • MEVLİD Kemalivenln Estnlıoğlu eşrafından t Etem ve Seher hanımın oelu fiefia hanımın es)tODtancı kasaolardar Mehmet Sakır Öztan'ın vefatının 40 inci cününe rastlavan 1 Subai 1964 Cumartesi eünü öçle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • MİILİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISINI TERKETTİ îl Genel Meclisinin dünkü tonlantısındn Meclise izahat veren Millî Eğitim Iı"üdürü Hâlis Kurtça.AP.li üvelerin müdahalesi üzerine konuşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • i KÖYÜN ERKEKLERİ Baştarajı Birincide t Irıına dökülmeleri aleyhine şiddetli pro-j Dcganda yaptı eı «Kardeşçe yasıyoruz j gitmeyin» divc-Türklere hitap etmekte I olduğu bir sırada Timi Rumları makinel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • BAKANLAR KURULU,KIBRIS'TAKİ SON GELİŞMELERİ İNCELEDİ Bastarajt Birincide emniyeti temin için içlerinde Türk kuvvetlerinin de bulunacağı ilâve cok talaflı kuvvet gönderilmesi hakkmdaKi fikrin takarrür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Arnenka,Kıbrıs a asker göndermevi kabul etti t Baştarajı Birincide vtfn toplantılarına katılmasını şartlarımızın kabulüne tfiliken kabul cttimrdemiştir.DÖRTLÜ KOMİTE İlk toplantısını bugün yapması bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • 5 GÜN KALDI Yenişehir Şubemi» için tertiplenen özel çekilişte:50 000 Lira dağıtıyoruz.Hesap açtırmakta aceie ediniz Hesabınız varta,miktarını çoğaltarak;kazanma şansınızı arttırınız.Aynı hesapla Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • ŞİŞE NAKLİNE MAHSUS AHŞAP KASALAR YAPTIRILACAK Beheri 24 şişe,gözlü,ahşap şişe kasaları imâl ettirilecektir Taliplerin,numunesini görüp şartlarını görüşmek üzer?Harbiye Cumhurivet Cad 233-4 adresine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • 1964 İZMİR FUARI 1964 İzmir Fuarında Birleşik Amerika Devletleri paviyonunun konusu «Tarladan Masaya» olacaktır.Bu konu geniş ölçüde tarım araç ve malzemesiyle ilgilidir.Amerika Başkonsolosluğu bu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Personel Şubesine mukavele İle Mudur alınacaktır.Test ve mülakat sonunda belli olacak durum* gbre 3000 liraya kadar ücret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Amerika'ya Hemşirelik Eğitim ve Pratiğinde Üniversite tahsili yapmak üzere mezun hemşireler gönderileüektir.Dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • ti ÂN FN TEBLİGAT İstanbul Dördüncü İcra Memurlusundan 963/73S3 ikametgâhı meçhul-Taksim Sıraselviler Cad.No:89-91 de Mehmet Ortaç ve Halûk Ekin'e.Hali Tasfivede Nornv-ındive Gazinosu Ömer Emre ve Ört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • AFYON ÇİMENTO FABRİKASI KÜDÜRIU&İNDEN Fabrikamız ihtiyacı için 20.000 ton Gediz havzası Linyit kömürü kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır İhale 13 Şubat 19R4 Perşembe aünü saat 15.00 d* Afyon Fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • YÜCESOY'UN SÖZIERİ Baştarajı Birincide kiye Millî Gençlik Teşkilâtı birer bildiri yayınlayarak AP Milletvekilini sert bir dille protesto etmişlerdir.CHP Zonguldak Milletvekili Rensn Esengin bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • inönü «Çarpışmalar i başlarsa ne yapacağımı tâyin edemem» dedi Baştaraiı Birincide Muhabirin ırKıbrıs meselesinin nihaf hal çaresi bakımından Türk Hükümetinin politikası nedir?sorusuna Başbakan İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan Dosya No:963/637 Şüyuun izalesi için satılmasına karar verilmiş olan Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu mahallesi Kalyoncu Kulluğu sokağmda eski 75.ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • İNÖNÜ.KEMERLERİ SIKACAĞIZ,DEDİ t Baştarajı Birincide cegir.Ama hepimiz sıkacağız,yahut kendi haline bırakacağız,üst üste bütün bu güçlükler birikecek ve bütün cemiyet bir çıkmaz içinde kalacaktır Bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • FİSKOBİRLİKTEN Birliğimizin muhtelif Karadeniz depolarında mevcut takriben 25 ton 1962 mahsulü çürük ic fındıklar İstanbul'da alıcı deposunda tartılı teslim 13 Şubat 1964 Perşembe eünü saat 15 e kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Amerika 18 tonluk bir peyk ırlattı Baştaraft Birincide 18:850 kiloluk bir sun'i Devk mahreke e-rmistir.Bu Amerikan Devki Rusların simdive k;dar fezava göndermeye başardıkları ir ağır Devkten üc misli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.01.1964
  • Mehmet Baydur t Baştarajı Birincide.1 i bunlardan 177 müsbet,105 red 11 çekimser ov çıkmıştır.Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi Mehmet Bavduru i söreviru ihmal sucu İle Anavass g Mahkemesine sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.01.1964
  • 1966 Londra Dünya Kupasının elemeleri bugün ve yarın çekilecek kur'alara göre tesbit edilecektir.Bu turnuaya iştirak edecek olan milli takımımız,Romanya ile Ankara'da yaptığı son maçında görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • IX.Kıs Olinıpiyadları dün Innsbruck'da büyük bir merasimle başlamıştır.Bu münasebetle İnnsbruck'a binlerce meraklı toplanmıştır.Resimde,Innsbruck caddelerinin hâli görülüyor.I INNSBRUCK ÖZEL I Kış Oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Voleybol Liginin 2.devresi başlıyor Voleybol Hainin ikinci devresi bu nafta baslıyacaktır.Müsabakaların oroaramı sövledir:1 Şubat Cumartesi î.T.Ü.Salonu)16 00:GSarav Dz.H.Okulu Tehir maçı)1700:F.Bahce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Basketbol Federasyonunun uzun oyuncu kampanyası Boyu 1.95 ten yukarı gençler aranıyor Basketbol Federasyonu urun oyuncu bulabilmek-İçin yurt çapında bir kampanya açmıştır.Bu sebeple.Basketbol Grup Lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • mm tün,Şeref Stadında oynanan Pendik Eyüp nıtxı 2-1 Pcndik'in galibietiylc sona ermiştir.Resimde bir Pendik akını görülüyor.IH.KırcalıJ ERKEK Liseleri futbol,voleybol ve basketbol müsabakalarına dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Tarık,20 gün sonra futbol oynayabilecek Son Beyofiluppor macında kafatası çatlayan Galstasaray'lı millî futbolcu Tarık Kutver'in 20 eün içinde tekrar futbole basltvabileceöi doktorlar tarafından açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Cumartesi grünü G.Sarayla karşılaşacak olan İstanbulspor bugün Şeref »tadında çalışacaktır.Resimde.Sarı Siyahlıların iki kozu İhsan ve Kasapoğlu.Usuuğlu,haftanın takımından 2 puan alacağız,dedi Beşikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Gene Millî takımımız 26 Martta Liiksemburg ile oynuyor BRÜKSEL,tt7' L.1964 Avrupa Genç Takımlar Kutbııl Şampiyonası ııı n tarihleri dün l II V tararından teshit edilmiştir.Bu sene Hollanda tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • REAL MADRİD MILAN] HEZİMETE UĞRATTI Beyaz Şimşekler,İtalya ve geçen yılın Avrupa şampiyonunu Amancio,Puskaş,Di Stefano ve Gento'« nun golleri ile 4 1 yendi MADRİT.ÖZEL AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • SANUOK BABGS UEFA'nın Teknik Komite Başkanına yöre:Avrupa Karmasında Türklere yer yok Avrupa Karmasını seçecek Teknik Komite âzası ve UEFA ikinci başkanı Macar Futbol Federasyonu Reisi Sandor Barcs bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Galatasaray'ın askere alınan iki kafadar futbolcusu Uğur Millî takımın ve G.Sarayın şöhretli futbolcusu Talât dün ve Talât,arkadaşımız Togay Bayatlı ile birlikte görülüyor.kulüp lokalinde Uğur'la birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Atik,Güreş 1 çalı Devlet Vekili Yolaç,Federasyon Başkanı Mete ile görüştükten sonra kararı açıkladı TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor CELAL Atik,tekrar Güreş Millî Takını Antrenörlüğüne tâyin edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • MTK antrenörü Kovacs:«Tur atlayacağız» PEŞTE,ÖZE!Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa Galipleri çeyrek finalindeki rakibi MTK Sarı Lacivertlilerle 27 Şubatta oynayacakları ilk maçtan önce Avusturya Şampiyonu Au
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • Beykoz,Yordan için AEK kulübünden 75 bin lira istedi Beykoz kulübü hâlen Atina'da bulunan santrhaf Yordan İçin AEK kulübünden 75,000 lira transfer ücreti isteyecektir.Kulüp başkanı Ziya Sönmez,Yordan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • «Can iki gol kaçırdı» ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor Uzun zamandan beri yedekte bekledikten sonra geçen hafta takıma alınan ve Lazio'va karsı oynayan Can Bartu hakkında «La Gazzetta dello Sport» ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • G.Saraylı basketbolcu Yavuz,Ceza Heyetinde Pazar günü Galatasarayın Cihangir'i 114-57 mağlûp ettiği Teşvik Turnuası maçında,hakem Halûk Tuncay tarafından oyundan ihraç edilen Galatasaraylı Yavuz Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.01.1964
  • teşvik finallerinin kur'aları çekildi Basketbol Teşvik Turnuası final grubu kur'aları çekilmiş ve program ju şekilde tesbit edilmiştir:12 Şubat Çarşamba:PTT Galatasaray.t.T.Ü.Fenerbahçe 19 Şubat Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor