Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1964
  • ADRES Cağaloğlu.Mollafenari sokak No.i İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral SAYI:J 4909 u;s:BU GAZETh BASIN AHLÂK VASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR.BUGÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1964
  • SAYFA:2 M İ L L t t E T £7 OCAK 1M4 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ T.R.T.KURULURKEN TÜRKİYE Radyo ve Televizyon Kanunu 2 Ocak 1964 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştı.Kanunun yürürlüce gireceği gün ise R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • otizma yolu ile Bu yol ile insanlarda sigaraya karşı nefret hissi uyandmiıyor HAMBURG.AA Sigaranın sağlık üzerindeki zararn etkilerini açıklayan Amerikan raporunun basında vavınlanmasından sonra Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • AFRİKA'DA KADIN POLİSLER Kuzey Rhodesia'da Nriola'da veni kumlan h^uuu.ı—jcııı Kurman eSKIialta kanın ıs im de ver al-EîUu "*Mî« fkrtlîi,k defa Beçim yapı,m,ş ve defa 1-S.îS k fŞ-çahşmaya »»Slamıstır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • MİLYON LİRALIK BÜYÜK ÇEKİLİŞİNDE KALORİFERLİ ilüjllllülllli iltİİİıİpiİi:lilliiı!llliıiiii!i|:ı:r İli iii ü IH ^»sk İT.C ZİRAAT BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • 275 Para ikramiyelerini kazanan talihlileri gösteren bro* şûrler şubelerimizde emrinize amadedir.İkramiye kazananların hepsine kazandıktan ikramiyeler mek» tupla da bildirilmiştir an İstanbul İkinci N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • EFENDİM,4S72.Y/UNOA YARILAN ALIK RAZjVe YARİŞİNA ELİF ADLI «42 YAŞINDA BiR KIZ.DA KATILMIŞTI HADDİ" ZATINDA T LAKİN SOYU UF-AK OLDUĞUNDAN KOCA ERKEKLER/YA.KALANMAYAN EL/İF.BİR AÇIKSÖXLÜi-ÜK EOı'P,f YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • ABDULCANBA21M MACERALARI MlLEfcıNİN ÛHU.NEıHEHALlN DE-MİNİ Wk\ttAHCO,«to-HEMfyBiR SÜ-HA AVUNARAK TABANIN ÜZE-RİNE FAKAT TARZAN KENEME HAS AKROBATİK 02 ttA&F.KETiE U Yu TEkfcAfc KURTKAPAMfNA£ ii{ü^.&UA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?Yurdumuz genel olarak Balkanlardaki yüksek basınç ile Doğu Karadenizdeki alçak basınçların etkisinde kalacaktır.Marmara,Ege,Trakya,Batı Akdeniz ve Karadeniz ile İç Anadolunun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • Mâni'ler ve Memnular UZUN seneler Avrupada kaldıktan ve uranın usul.nizam ve j disiplinine alıştıktan sonra memlekete döndüğüm amau hayli müddet buranın lâubaliliğine alışamadım.Meselâ »V-j detimden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • ÜSTÜN KALİTEDE Amonyak Mahlülü İmâli EGE KİMYA LTD.ŞTİ Tel:44 04 71 44 98 75 İLANCILIK:800S 12S7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1964
  • 39.939 tutuklu ve hükümlünün her biri için devlet,her gün 325 er kuruş harcıyor.Buna yiyecek ve çeşitli masraflar dahil SUAT ARIN AYAKKABI çalmaktan adanı öldürmeye kadar çeşitli suçlardan cezaevine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • om French Cancan,Maxim Geceleri,Hoifenbach'ın Valsleri hâlâ dimdik ayaktaydı.Avenue de l'Opera'daki bir fabrikada da hâlâ bıyık bağlan imâl ediliyor ve insandaki hasret duygularını kamçılayan Patschou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • SİYAI Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKt YEŞtM sa Kadın,«Nereye?Şimdi geldiniz?Yine mi gidiyorsunuz?der gibi kocasının yüzüne bakarken Nedim merdivenlere atıldı.İşte şimdi at üzerinde düşündüğü şeyler hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • İSTANBUL RADYOSU Orta Dalga 428 metre 7.10 8.00 8.15 8.30 00 9.30 10.00 la.oo 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 15.00 17.00 17.08 17.18 17.1» 17.30 18.00 19.00 19.30 19.40 20.00 20.20 20.30 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • cici can VATANDAN VOEYn» SU HA?eeMC.BAV kferN,İşte.sîze ö»'r.5EKRETEK.«fe kj*UE«» ıŞLEf^Jr.ıtz.eîr&'DE SiKLıŞTtOlNA &DRE.BENDE KAN'lP seNDiVcAClLAK.KDNUSU ıVe t'ueiuî SERT 6{»Z NÜTUKL HAZJKL.ANMŞTINİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • S ASSi'E HİSJ SOVlSDİKLEfrİ KARŞISINDA ŞAŞKINA OÖNSH A SON/y&Ml'OEN dons/HAi-ÎNi Ai-tfZ.DA SON 3İTTl MA-Ey.üçün.CÜ PERCÇ y(bek-L LBAEDl vv:BiLE.9 BANA HAKARET BU.TAAAAMINl 3Ö*R/AEDÜSi PiVESiVa HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • s Tf ^Eset-Â i V KtEL_EREZy I I f 1 V 1 i ^1P 1 P?mk%fa.1 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • JOHNNY HAZARD SEVGİLİ 005TUM HOMa kOt^SA KAÇ-MAK.«STEMHM ^EDEN HEM CiZDü HEM SE UZULDUW ÇUN_Kili SENDE.W UZA KALACA-ĞIM.2.İRA KAc^Afc.K-EhJ BANA DA BÜYÜK.BİRyAfcoiAAOA Buuj fc X.tö v J ONDAH TEHLl'lC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • CISCO İti D CİSCO KÎO VBPAMCHO X^SE?f~J İLE.TANIŞMAK BİR,ŞEREKTto C^*7 JOS.E SALINAS^fiÖD REİED;•Vj GÖRMH ASXiMt VAP.AK.C5UVESZTKDC 5E2.İNMEKL.e,KEH.DİSlNE GEl_EQflJe_i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • ıwM»o««wwyyHWWWOflOO»aoOOOOOaOQOej NE TESADÜp-Biz.DE ÜJE BiRuirtTR OTOBÜS BEto-f.VOfZDUIC i_SEMİZ.DEYİN KVŞ ARTitc OR.XAL.ttc BoZ.Gi'Bİİ ES?HER.ZAMAN KADINUAR.Efc-KEK1_ER.J DEVİ DA-HA SAcgı_AMOlR.DtVE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • ^r «Ş OĞLAK BURCU 122 Aralık 30 Ocakl Endişe İçinde beklediğini» netice korktufunuı gibi çıkmayacak.Oh KOVA BURCU 21 Ocak Subatl Yıldızlar maddî bir zarar gösteriyor.Mukavele imzalamaktan «alanın iz.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • OLDAN SACA:1 Bir cins İli yengeç;Tersi İtim.2 Acıklı;Müteallik.3 Çok uzaklardan uçak veya gemi haber veren tlet;lifte.4 İnanmak;Hekimlerde utta mânasına.4 Kadınların omu» atkısı;Elbisede takım;Tersi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • Hicri Pazartesi Rumi 1381 27 137» Ramatan OCAK Ocak 11 1964 14 VAKİT VASATÎ EZANİ CUneı 7.15 1.38 otu 13.26 7.09 J kindi 13.03 9.45 Aksam 17.18 12.00 Yatn 18.53 1.35 tsuia et» İS.İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • Milliyet Gaıı-teolıfc A.9 adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra vo Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMABR Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • İLAN TARtFES!9,3.4.5 inat MMalardo «»ııttrul «O TL tut aayfalarda aantUni U TL.Birinci sayfada bulu 200 TL.DUfcün.Nlıan.NlkUx Veıat »o TtsekkUr USnları B »antlrue kadar 7 aayfadal M TL.KU«(U UAflİM km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1964
  • ABONE TARİFESİ Ysllık-75 TLe Aylık:40 TL.Arlık:H TL Yaoancı nsemieketler lcln Adi postu 11» bu ücretlerin bir misli alınır Ucak postası loin tarife.kullanılacak pulun değerine Küre deittslr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • PRATİK DİNÎ İ-BILGILER ANSİKLOPEDİSİ [«ÎMAN» konmunun devamıdır!AHÎRET GÜNÜNE ÎMAN İslâm inançlarına göre «Ahiret» dünyadan sonraki sonsuz âlemdir.Allah bu dünyayı ve üzerindeki varlıkları belirli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • fsK^Sâ.Bugün 27 Ocak 1964 Pazartesi,Ramazanın oniklncl gününde;istanbul,Ankara ve izmir canüierinüe verilecek vaazların programdan as&gıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENİCAMİ Öğle İkind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • İSTANBUL ÎEIİFON 27 42 10 SATILIK EMLAK İNŞAATÇILARA arsalar.Turhan Acar.22 02 48.İSTİKLAL Caddesinde arsa.Turhan Acar.22 02 48.KOOPERATİFLERE çok mesken inşaasına uygun arsalar.Turhan Acar 22 02 48.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • MADEN HURDACILIĞI T.Â.Ş.Ankara Bürosu Müdürlüğünden Ankara depolanmam 1964 yılı ihtiyacı olarak 10 ton karpit alınacaktır.Buna ait şartname Hipodrom tren istasyonundaki Büromuzdan alınabilir.Teklif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Nişantaşı ve Paşabahçe Hastahanelerinin bir yıllık ihtiyacı bulunan S5 kalem kuru gıda maddesi,idarî ve evsaf şartnameleri esasları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • Ticarî Müessese ve Tüccarların Nazarı Dikkatine Şirketimize* Ulu* Meydanı Anafartalar caddesi üzerinde in^a edil-rnekxe olan Çarşı binasının 1,2 vt 3 üncü katları Kauıhau* uçık ç&rsı)olarak veya büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • Metoduyla siz de Türkiyenin her yerinde kendi kendinize İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ izahlı broşürümüzü isteyiniz.F O NO.İstiklâl cad.213 Beyoğlu-İstanbul REKLAMCILIK:287 1251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Personel Şubesine mukavele ile Müdür almacaktır.Test ve mülakat sonunda belli olacak duruma göre 3000 liraya kadar ücret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1964
  • Kundura Bağı Burun Demiri Ökçe Lâstiği ve Ökçe Çivisi Satmalmacaktıra)Bu işlere ait şartnameler Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5.nci Vakıf Han altındaki İrtibat Büromuzdan tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Yeni Tiyatro'da temsil edilen Giilnihal» isimli piyesten bir sahne.Soldan sağa doğru:Doğan Bavli Kaplan Pasa)Erden Ener Giilnlhal)ve Birsen Kaplangı İsmet Hanım)ronısn ¥9 ŞEHİR Tiyatrosu,bu mevsim,fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Çekoslovakya 'ya davet edildi Büyük haşan saklayan Ankaıa Devle;Opemi sopranolarından Özgül Özgül Tanyeri televizyona alındı ANKARA Devlet Operasının genç sopranosu Özgül Tanyeri hâlen Devlet Operasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Bugün matinelerden İtibaren Son derece tatlı,bir aşk hlkâyefi Renkli İngilizce AŞKA DAVET LOVER COME BACK)DORIS DAY RUCK HUDSON Seanslar:12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 İLÂNCILIK:7999 1249
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Karaca Yazan:J 6 Oyunları Peter Ustinov J ABDURRAHMAN FAIAY I GENERAL ÇÖPÇATAN!Rolünde Romanoff'la Juliet)t Hergün 18.00 Pazartesi 18.00 ve 21.30 Tel:44 66 66 t REKLAMCILK 280 1252
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • SEVİM ÇAĞLAYAN YILMAZ DURU A rx «x)Otxx*Jt Sineman m Sevenler Ota Filminde Bugün matinelerden itibaren Beyoğlu YENİ AR ve 10 sinemada birden NOT:Şahane Kadın SEVİM ÇAĞLAYAN ve saz arkadaşları filmden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • SAÇLARINIZIN GÜZELLÎGÎ Z 9 İÇİN VfF HAIR SPRAY NET İLANCILIK:8006 1239
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • MUSİKİ BÜYÜK MÜZİKAL VARDAR TÜMAY ÜNLÜ müzikal «My fair Lady» nin 1961 Ekiminde New York sahnelerinde başlayacağı bildiriliyor.Bu münasebetle yapılan hazırlıklar arasında hayli enteresan olanları da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • İTHAM EDENLER Yukarda bir fotoğrafı görülen Leylâ Sayar,sözlerinin yanlış anlaşıldığını İddia ediyor.Cemiyetin çağırışına hiçbir mazeret göstermeksizin gitmedi."Meşhur olmanın yolu prodüktörün veya re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • İTHAM OLUNANLAR ÜÇ yıldız tarafından suçlandırılan Prodüktörler Cemiyetinin «yeleri yaptıkları toplantılardan birinde şerefe kadeh kaldırırlarkendüktörlerden birine yüklemiş kabahati ve özür dileyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Bir müzikal komedi 13 hâfia tufunabiidi Londra sahnelerinde ııeş ouçuk yıl aralıksız oynayan «My Fair Lady» müzikli komedisinin kazandığı başarıdan cesaret alan prodüktörler,başka bir Amerikan müzikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Bir hayranı yüzünden Stevens sakatlandı Callfornla'nın kış sporları merkezinde kayak öğrenmeye çalışırken hayranları tarafından tanınan şarkıcı Connie Stevens,bir kaza geçirmiştir.Hayranları,İmza iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Gene Korsanlar P.Ustinov 1.EMEK Tel:44 84 39ı:Pepe Cantlnflas R 1.İNCİ:Tel:48 45 95)Gene Kızlar T.Soray.E'.Ilun.LALE Tel:44 JS 95)Rüzgârlı Tepe E.Kolçak.KONAK Tel:48 26 06)G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • MOZART ALINIRKEN JACOUELİNE AĞLADI Mozart'ın en büyük dinî eseri olan Requiem,Boston'daki Katolik katedralinde çalınmış ve Jacqueline Kennedy eseri dinlerken göz yaşlarını tutamamıştır.Requiem,başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1964
  • Bir zamanların plâk rekortmeni:H.Forrest Beş yıldır,aşk maceralarından w-e boşanma dâvalarından vakit bulamadığı için şarkı söyliyemiyen ve plâk dolduramıyan Helen Forrest de,Frankie Jr.ile Londra'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • lafta EOKA'cılar polis kılığında dolaşıyorlar Baştaraft Birincide RUMLAR FAALİYETLERİNİ BAPA İNTİKAL ETTİRDİLER Baf bölgesinde durum hâlâ önemini muhafaza etmektedir.Son günlerde EOKA'cılar 1958 den b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • VEFAT Prizi en esrarından Abdullah yağdı run sevgili oğulları,tns.Muh.Raiet Karyağdı'nın kardeşi.Hıfzı Karyağdı,Makbule Beksac.Dt.Burhan Beksaç,N aside.Macit Münur,Medar ve Av.Sevim Bekn'dc'ui.veğenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Senato seçimi nisbî usûlde yapılacak Baştarajt Birincide tin.hu teklifi müsait karşıladığını» söylemişlerdir.CHP Tokat Senatörü Zihni Betll.hazırladığı üc maddelik kanun teklifinde Vrmio Kanununun değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • ORIGINAL Pit MADE IN GERMANY Lamba Galata,Perşembe Pazar» Kaci Çiıutsl haa İUI-İ!Tel:44 34 00 Mektup:P.ÎL.41B Calüia ILANCUJUİ:7955 1248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş.Ankara Büro Müdürlüğünden Güvercin depomuzda muhtelif eb'atta kullanılmamış matkap uçları ve kavel matkapları 5.2.1964 günü ve çeşitil sondaj malzemesi 7.2.1964 günü ve muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • KUMAŞ SATIŞI Muhtelif yünlü fabrikalarımız mamulü çeşitli tipteki kumaşlar,şartnamesine göre,kapab teklif alınmak suretiyle satılacaktır Tekliflerin en geç 6/2/1964 Perşembe günü saat 15)e kadar müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • F.5AHCE,FERİKÖY'Ü 1 O YENDİ Baştarafı Sekizincide karsı Fenerbahçe başlangıçta hayli dikkatliydi.Buna rağmen maç futbol ohrak hareketli geçiyor ve mevsimin en hızlı oyunlarından biri oynanıyordu.Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • B.SPOR OYNADI,BEYKOZ KA7ANDI Baştarajı Sekizincide dafaasını vardırmağa çalışan San Siyahlı teknik yöneticilerin de en az eole sebep olan Corci kadar hâtâlı olduğuna da İşaret etmeden gecemiveceğiz.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • 1.1,II.Illlll.'IMI.IIXII.I.I Devlet Bakanına penaltı nedir!Taç nedir!Korner nedir!diye sordum Baştarajı Sekizincide E «Çalışmalıyız,çalışmal yz,ça-lışmalıyız.dedi i Ooooffff.Ben d,beş yaşındaki ğ çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • F.Bahçe baskette rekor kırdı Basketbol lig maçlarında dün Fenerbahçe mevsimin rekorunu kırarken,Beykoz'u da 128-52,Beyoğluspor ise Moda'yı 72-57 mağlûp etmiştir.Teşvikte de Galatasaray,Cihangir'i 114-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Tarık müşahade altında Beyogluspor macında sakatlanan G.Sarav'lı Tarık'ın bir müddet İstirahat etmesi gerektiği bildirilmiştir.Amerikan Hastahanesinde müsahade altında tutulan millî futbolcunun kafata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Adana CHP Merkez ilce kongresi yapıldı ADANA.ÖZEL Geçen hafta çoğunluk olmadığı için yapılamıyan CHP merkez ilçe kongresi dün Şehir Tiyatrosu salonunda yapıkmıştır.Gülek,Satn taraftarlarının mücadeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Gecelerin güneş» ASTRA AMPULLERİ İLANCILIK:7602 124?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • ANTIDOT TiPOMAT GRİP.NEZLE F DİŞ AĞRISI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI-BÖCEK SOKMASI ı ADALE ROMATİZMASI ı YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTI EKZEMA,ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • HAKİKİ AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR JOB İSVEÇ ÇELİĞİNDEN İMÂL EDİLİRİ JOB TRAŞ BIÇAĞI JOB Sert sakala:0,08 m/m JOB FEVKALÂDE KESKİNDİR YÜZÜNÜZÜ OKŞAR GİBİ TRAŞ EDER İLANCILIK:7263 1249
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Mevzi Arsa Tahririnde Bulunmayanlar Cetvelidir.Sıra tau su Mükellefin adı ve soy adı Mahallesi Matrahı Lira kr.Vergisi Lira kr.1 2 Ahmet Uysal Fehmi Başoğlu Cumhuriyet 11400.00 17820.00 57.00 89.10 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Çok tesirli bir cild bakımı:Krem PERTEVİ cildinize devamlı surette tatbi' M ediniz.Yûzünüzdeki bütün çizgileri yok eder,cildi nizi besler,canlandırır,ellerinizi pamuk gibi beya:ve yumuşak yapar.İLANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 12 nci kotanın liberasyon listesinde kayıtlı olup da Birlik emrinde bulunan;demir ve çelikten saç,elektrolitik teneke levha,halitaiı ve yüksek karbonlu çelik,ham alüminyum,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlikte çalıştırılmak üzere bir büro şefi v« bir yabancı dil bilir daktilo alınacaktır.Bareme bağlı olmadan ehliyetine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Gift Diferansiveltl Arazi Otomobilleri HAKİKİ YEDEK PARÇALARI Türkive Umumî Distribütörü MATAŞ UGAIET A.Ş.Halaskârgazi cad.No.133 Pangaltı istanbul Telgraf:MATASAN i REKLAMCILIK:295 1231
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • KAMYONET SATIŞI Tariş İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1951 Modej Dodge marka 750 kiloluk kamyonet mevcut şartnamesi esaslar» dairesinde kapalı zarf usuUyle en geç 5.2.1964 günü saat 17.y# Katıaı teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • i ALASYA OYUNCAK i PEK YAKINDA ZAZA HANDA.Adres:Tahtakale Caddesi.ZAZA Han Kat 3 REKLAMCILIK 329 1237
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • fabrikaları mamulâtından:KOMPLE SERVİS TAKIMLARI STANDART va KOMPLE BAKIM TAKIMLARI HER BOYDA TORK ANAHTARLARI AĞIR ve ORTA BOY LOKMA TAKIMLAR HER NEVİ ÇEKTİRME ve ÇEKTİRME TAKIMLARI KAPORTA TAKIMLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Laleli Hava Kurumu Apartmanında oturanlar makul zam istiyor Lâleli Türk Hava Kurumu Apartmanlarının sakinleri.dün yaptıkları toplantıda,«Sultanahmet Cezaevinin u.»m.mı bizimkilerden daha iyidir.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • BİR HASTAYA MAYMUN KALBİ TAKILDI JACKSON Mississippi)A.P.Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi,kalbinden ağır surett hasta olan ve tedavisine,imkân bulunmayan bir sabisi kurtarmak İçin geçenlerde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Harb Malûlü Gaziler,dul ve yetimlere 50 ton kömür dağıttı "Türkiye Harb Malûlü Gaziler.Şehlı Dul ve yetimleri Cemiyeti şehrimizde bulunan dul ve yetimlere 50 ton kömür dağıtmışlardır.Kömür,Cemiyetin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • E.O.K.A.alarm Atina toplantısı sona erdi Baştarajı Birincide Grlvas'ın başkanlığında gizil bir toplantı yapmıştır.Toplantıda alınan kararlar hakkında bir açıklama yapılmamakla beraber Grlvas'ın Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • «Aman sakin durun,işi büyütmeyin İf Baştarafı Birincide Mavi bereli adam İlerlemiş,göçmenlerle,dolu Diı ahıra etrrnlsti.Ağlayanlar,çocusıınu babasını arayanla» bu defa dert.'erlni.acılarını dile getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Londra Konferansı can çekişiyor Bağtarafı Birincide daki görüşünü bildirmiştir.Palamas,bu görüşmeyi ve açıklamayı Atina'dan sabah aldığı talimat üzerin» vtumistir.ı Palamas.İngiliz Müstemlekeler Bakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.01.1964
  • Anayasa Mahkemesi eski Başkan Yardımcısı Anayasayı savunuyor BONN.AA 962 963 yıllarında Kıbrıs'ta Anavasa Mahkemesi Başkan Yardımcılığında bulunan Christian Hoinge «Deutsche Zeitung» gazetesinde yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.01.1964
  • Ankaragücü 3 Hacettepe 1 STAD:19 Mayıs HAKEMLER:Kemal Yavman İ.Özkan T.Kaylan ANKARAGÜCÜ:Aydın Coşkun İsmail Bülent Hikmet Halim Turan Necdet Coşkun Ertan Candan HACETTEPE:Baskın Osman Selâhattin Suph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • I!Millî Ligin ilk devresi dün bitti İkinci Millî Ligin İlk devresi dün Şeref Stadında oynanan iki karşılaş,ma ile sona ermiş ve Adana Demirspor ilk yarıyı 19 puanla birinci bitirmistir:Dünkü maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Samsun Yolspor,İzmirspor'u 1-0 mağlûp etti İZMİR,ÖZEL Samsun Yolspor.lzmirspor'u 1-0 mağlûp ederek Türkiye Kupasından elemiştir.İkinci turda Hacettepey^ 2-1 yenen Samsunlular,üçüncü turda da lzmirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • SAMİ ÖZOK,BÜLENT'İ TOKATLADI İzmirsporun Yolspora yenilmesi ve Türkiye Kupasından elenmesinden sonra soyunma odalarında hâdiseler olmuş ve Mavi Beyazlı takımın umumî kaptanı Sami Özok.bek Bülent'i tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • zmmıh Kervanı Joseph Lisesinde ONÜÇUNCU ziyaretini SAİNT JOSEPH FRANSIZ ERKEK LİSESİ'ne yapan MİLLİYET SPOR KER-VANI'nın,normal programından başka,öğrencilere «futbolun tarihi» konusunda bir de Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • SIX.Kış Otimpiyadiarı Çarşamba Etinii İnnslmıck'da başlayacaktır.Kesimde,Avusturya ordu birlikleri müsabaka yerine kar taşırken.Hâlen İnnsbruck'da kar j'ağısının durması oreanızasyonu zorlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Fiorentina,Lazio'yu 1 0 yendi İtalya'da yapılan lig maçlarında «u neticeler alınmıştır:Inventus 3 Spal 1.Catanta 0 Atalanta ü,Bologna 2 Genoa 0,Milan 1 Mantova 0,Messina 4 Sampdoria 3,Roma 0 Bari J,To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Mahallî ligde Taksim lider Dün Şeref Stadında oynanan Mahallî Lig maçlarında Eyüp,Anadolu'ya 3-1 yenilmiş ve Taksim X puan farkla liderliğe yükselmiştir.Günün diğer maçında da Davut» paşa,Hasköy'ü 1-U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • G.SARAY ELENDİ ZAGREB.ÖZEL Voleybol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3.tur revans macında Mladosfa 3-2 yenilen G.Saray turnuadan elenmiştir.Polonya'lı hakem Geyer'in İdaresindeki maça «Güngör,Değer,B.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Güreşçilere yardım Devlet Bakanı,yurt dışındaki güreşçi ve antrenörlere verilecek ücretlerin Millî kadroda görev alacak elemanlara da tatbik edileceğini açıkladı DEVLET Bakanı Malik Yolaç,«Yurt içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Devlet Bakanına pen altı nedir Taç nedir?Korner nedir?diye sordum Mete AKYOL OH olsuuun.Malik Yolaç'la röportaj yapmaya kalkar mısın?Böyle olursun işte.Daktilonun başında oturur,oturur,nasıl yazmalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Favori puan Güzel oynayan Alîınordulular ilk devrede 2 gollük fırsatı kullanamadılar Maçın kaderini tâyin eden tek golü 66dakikada Beykoz sağaçığt Orhan kaydetti HAKEMLER:Muzaffer Sarvan Cemil Yıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.01.1964
  • Kırmızi'Beyazlılar iddialarını gerçekleştiremediler F.BAHÇE,FERİKÖY'Ü 1-0 YENDİ tt^;Maçın fek golünü ilk devrede Mustafa affı İbrahim Mentor SEYİRCİ:18.580 İCİ5İ.HÂSILAT:89.355 Lira.HAKEMLER:Mustafa G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor